Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / bg.yml
1 # Messages for Bulgarian (български)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: DCLXVI
6 # Author: Lyubomirv
7 # Author: MrPanyGoff
8 # Author: Plamen
9 # Author: Ricordo.tenerissimo
10 # Author: ShockD
11 # Author: StanProg
12 # Author: Stoyan
13 # Author: Vlad5250
14 # Author: Vodnokon4e
15 # Author: АдмиралАнимЕ
16 ---
17 bg:
18   time:
19     formats:
20       friendly: '%e %B %Y в %H:%M'
21   helpers:
22     submit:
23       diary_comment:
24         create: Съхраняване
25       diary_entry:
26         create: Публикуване
27         update: Обновяване
28       issue_comment:
29         create: Добавяне на коментар
30       message:
31         create: Изпращане
32       client_application:
33         create: Регистриране
34         update: Редактиране
35       redaction:
36         create: Създаване на поправка
37         update: Запазване на поправка
38       trace:
39         create: Качване
40         update: Запазване на промените
41   activerecord:
42     errors:
43       messages:
44         invalid_email_address: не изглежда действителен адрес на електронна поща
45         email_address_not_routable: е недостъпен
46     models:
47       acl: Списък за контрол на достъпа
48       changeset: Списък с промени
49       changeset_tag: Етикет на списък с промени
50       country: Държава
51       diary_comment: Коментар към дневника
52       diary_entry: Публикация в дневника
53       friend: Приятел
54       language: Език
55       message: Съобщение
56       node: Възел
57       node_tag: Етикет на възел
58       notifier: Известител
59       old_node: Стар възел
60       old_node_tag: Етикет на стар възел
61       old_relation: Стара релация
62       old_way: Стар път
63       old_way_node: Възел на стар път
64       old_way_tag: Етикет на стар път
65       relation: Релация
66       relation_member: Член на релация
67       relation_tag: Таг на релация
68       session: Сесия
69       trace: Следа
70       tracepoint: Точка от следа
71       tracetag: Етикет на следа
72       user: Потребител
73       user_preference: Потребителски настройки
74       way: Път
75       way_node: Възел на път
76       way_tag: Етикет на път
77     attributes:
78       diary_comment:
79         body: Текст
80       diary_entry:
81         user: Потребител
82         title: Тема
83         latitude: Географска ширина
84         longitude: Географска дължина
85         language: Език
86       friend:
87         user: Потребител
88         friend: Приятел
89       trace:
90         user: Потребител
91         visible: Видим
92         name: Име
93         size: Размер
94         latitude: Географска ширина
95         longitude: Географска дължина
96         public: Публичен
97         description: Описание
98       message:
99         sender: Подател
100         title: Тема
101         body: Текст
102         recipient: Получател
103       user:
104         email: Електронна поща
105         active: Активен
106         display_name: Видимо потребителско име
107         description: Описание
108         languages: Езици
109         pass_crypt: Парола
110   datetime:
111     distance_in_words_ago:
112       about_x_hours:
113         one: преди около час
114         other: преди около %{count} часа
115       about_x_months:
116         one: преди около месец
117         other: преди около %{count} месеца
118       about_x_years:
119         one: преди около година
120         other: преди около %{count} години
121       almost_x_years:
122         one: преди почти година
123         other: преди почти %{count} години
124       half_a_minute: пред половин минута
125       less_than_x_seconds:
126         one: преди около секунда
127         other: преди около %{count} секунди
128       less_than_x_minutes:
129         one: преди по-малко от минута
130         other: преди по-малко от %{count} минути
131       over_x_years:
132         one: преди повече от година
133         other: преди повече от %{count} години
134       x_seconds:
135         one: преди секунда
136         other: преди %{count} секунди
137       x_minutes:
138         one: преди минута
139         other: преди %{count} минути
140       x_days:
141         one: преди ден
142         other: преди %{count} дена
143       x_months:
144         one: преди месец
145         other: преди %{count} месеца
146       x_years:
147         one: преди година
148         other: преди %{count} години
149   editor:
150     default: По подразбиране (в момента %{name})
151     potlatch:
152       name: Potlatch 1
153       description: Potlatch 1 (редактор в браузъра)
154     id:
155       name: iD
156       description: iD (редактиране в браузър)
157     potlatch2:
158       name: Potlatch 2
159       description: Potlatch 2 (редактиране в браузър)
160     remote:
161       name: Дистанционно управление
162       description: Дистанционно управление (JOSM или Merkaartor)
163   api:
164     notes:
165       comment:
166         opened_at_html: Създадена %{when}
167         opened_at_by_html: Създадена %{when} от %{user}
168         commented_at_html: Обновена %{when}
169         commented_at_by_html: Обновена %{when} от %{user}
170         closed_at_html: Решена %{when}
171         closed_at_by_html: Решена %{when} от %{user}
172         reopened_at_html: Повторно отворена %{when}
173         reopened_at_by_html: Повторно отворена %{when} от %{user}
174       rss:
175         title: Бележки на OpenStreetMap
176         description_item: Емисия на RSS за бележка %{id}
177         opened: нова бележка (в близост до %{place})
178         commented: нов коментар (в близост до %{place})
179         closed: закрита бележка (около %{place})
180         reopened: повторно отворена бележка (в близост до %{place})
181       entry:
182         comment: Коментиране
183         full: Цялата бележка
184   browse:
185     created: Създадена
186     closed: Затворена
187     created_html: Създадена <abbr title="%{title}">%{time}</abbr>
188     closed_html: Затворена <abbr title="%{title}">%{time}</abbr>
189     created_by_html: Създадена <abbr title="%{title}">%{time}</abbr> от %{user}
190     deleted_by_html: Изтрита <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> от %{user}
191     edited_by_html: Променена <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> от %{user}
192     closed_by_html: Затворена <abbr title="%{title}">%{time}</abbr> от %{user}
193     version: Версия
194     in_changeset: Списък с промени
195     anonymous: анонимен
196     no_comment: (без коментар)
197     part_of: Част от
198     download_xml: Изтегляне на XML
199     view_history: Показване на историята
200     view_details: Показване на детайли
201     location: 'Местоположение:'
202     changeset:
203       title: 'Списък с промени: %{id}'
204       belongs_to: Автор
205       node: Възли (%{count})
206       node_paginated: Възли (%{x}-%{y} от общо %{count})
207       way: Пътища (%{count})
208       way_paginated: Пътища (%{x}-%{y} от общо %{count})
209       relation: Релации (%{count})
210       relation_paginated: Релации(%{x}-%{y} от %{count})
211       comment: Коментари (%{count})
212       hidden_commented_by: Скрит коментар от %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
213       commented_by: Коментар от %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
214       changesetxml: XML на списъка с промени
215       osmchangexml: osmChange XML
216       feed:
217         title: Списък с промени %{id}
218         title_comment: Списък с промени %{id} - %{comment}
219       join_discussion: Впишете се, за да се присъедините към обсъждането
220       discussion: Обсъждане
221       still_open: Списъкът с промени не е завършен - обсъждането ще започне след неговото
222         завършване.
223     node:
224       title: 'Възел: %{name}'
225       history_title: 'История на възела: %{name}'
226     way:
227       title: 'Път: %{name}'
228       history_title: 'История на пътя: %{name}'
229       nodes: Възли
230       also_part_of:
231         one: част от път %{related_ways}
232         other: част от пътища %{related_ways}
233     relation:
234       title: 'Релация: %{name}'
235       history_title: 'Историята на релация: %{name}'
236       members: Членове
237     relation_member:
238       entry_role: '%{type} %{name} като %{role}'
239       type:
240         node: Възел
241         way: Път
242         relation: Релация
243     containing_relation:
244       entry: Релация %{relation_name}
245       entry_role: Релация %{relation_name} (като %{relation_role})
246     not_found:
247       sorry: Съжаляваме, %{type} № %{id} не е намерен.
248       type:
249         node: възел
250         way: път
251         relation: релация
252         changeset: списък с промени
253         note: бележка
254     timeout:
255       type:
256         node: възел
257         way: път
258         relation: релация
259         changeset: списък с промени
260         note: бележка
261     redacted:
262       redaction: Редакция %{id}
263       type:
264         node: възел
265         way: път
266         relation: релация
267     start_rjs:
268       load_data: Зареждане на данните
269       loading: Зареждане…
270     tag_details:
271       tags: Етикети
272       wikidata_link: Обектът %{page} в Уикиданни
273       wikipedia_link: Статията %{page} в Уикипедия
274       telephone_link: Позвънете на %{phone_number}
275       colour_preview: Преглед на цвета %{colour_value}
276     note:
277       title: Бележка № %{id}
278       new_note: Нова бележка
279       description: Описание
280       open_title: Нерешена бележка № %{note_name}
281       closed_title: Решена бележка № %{note_name}
282       hidden_title: Скрита бележка № %{note_name}
283       open_by: Създадена от %{user} <abbr title='%{exact_time}'> %{when}</abbr>
284       open_by_anonymous: Създадена от анонимен <abbr title='%{exact_time}'> %{when}</abbr>
285       commented_by: Коментар от %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
286       commented_by_anonymous: Коментар от анонимен <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
287       closed_by: Решена от %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
288       closed_by_anonymous: Решена от анонимен <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
289       reopened_by: Повторно отворена от %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
290       reopened_by_anonymous: Повторно отворена от анонимен <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
291       hidden_by: Скрита от %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
292       report: Докладване на бележката
293     query:
294       title: Търсене на обекти
295       introduction: Щракнете върху картата, за да търсите обекти в близост.
296       nearby: Обекти в близост
297   changesets:
298     changeset_paging_nav:
299       showing_page: Страница %{page}
300       next: Следваща »
301       previous: « Предишна
302     changeset:
303       anonymous: Анонимен
304       no_edits: (без промяна)
305       view_changeset_details: Подробности за списъка с промени
306     changesets:
307       id: ID
308       saved_at: Записан на
309       user: Потребител
310       comment: Коментар
311       area: Област
312     index:
313       title: Списък с промени
314       title_user: Списък с промените на %{user}
315       title_friend: Списъци с промени на мои приятели
316       title_nearby: Списъци с промени от потребители в близост
317       empty: Няма списъци с промени.
318       empty_area: Няма списъци с промени в този район.
319       empty_user: Няма списъци с промени от потребителя.
320       no_more: Няма повече списъци с промени.
321       no_more_area: Няма повече списъци с промени в този район.
322       no_more_user: Няма повече списъци с промени от потребителя.
323       load_more: Зареждане на още
324   changeset_comments:
325     comment:
326       comment: Нов коментар към списък с промени № %{changeset_id} на %{author}
327       commented_at_by_html: Обновен преди %{when} от %{user}
328     comments:
329       comment: Нов коментар към списък с промени № %{changeset_id} на %{author}
330   diary_entries:
331     new:
332       title: Нова публикация в дневника
333     form:
334       subject: 'Тема:'
335       body: 'Текст:'
336       language: 'Език:'
337       location: 'Местоположение:'
338       latitude: 'Географска ширина:'
339       longitude: 'Географска дължина:'
340       use_map_link: използвай карта
341     index:
342       title: Дневници на потребителите
343       title_friends: Дневници на приятели
344       title_nearby: Дневници на потребители в близост
345       user_title: Дневник на %{user}
346       in_language_title: Записи на %{language} в дневника
347       new: Нова публикация в дневника
348       new_title: Нова публикация в моя дневник
349       no_entries: Няма записи в дневника
350       recent_entries: Последни публикации в дневника
351       older_entries: По-стари записи
352       newer_entries: По-нови записи
353     edit:
354       title: Променяне на публикация в дневника
355     show:
356       title: Дневникът на %{user} | %{title}
357       user_title: Дневникът на %{user}
358       leave_a_comment: Напишете коментар
359       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, за да напишете коментар'
360       login: Влизане
361     no_such_entry:
362       title: Няма такива публикации в дневника
363     diary_entry:
364       posted_by: Написано от %{link_user} на %{created} на %{language_link}
365       comment_link: Коментар към публикацията
366       reply_link: Отговор към публикацията
367       comment_count:
368         zero: Няма коментари
369         one: 1 коментар
370         other: '%{count} коментара'
371       edit_link: Променяне на публикацията
372       hide_link: Скриване на публикацията
373       confirm: Потвърждаване
374     diary_comment:
375       hide_link: Скриване на коментара
376       unhide_link: Показване на коментара
377       confirm: Потвърждаване
378       report: Докладване на коментара
379     location:
380       location: 'Местоположение:'
381       view: Преглеждане
382       edit: Променяне
383     feed:
384       all:
385         title: Записи в дневника на OpenStreetMap
386     comments:
387       post: Публикация
388       when: Кога
389       comment: Коментар
390       newer_comments: По-нови коментари
391       older_comments: По-стари коментари
392   geocoder:
393     search:
394       title:
395         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Вътрешни</a> резултати
396         ca_postcode: Резултати от <a href="https://geocoder.us/">Geocoder.CA</a>
397         osm_nominatim: Резултати от <a href="https://nominatim.openstreetmap.org">OpenStreetMap
398           Nominatim</a>
399         geonames: Резултати от <a href="https://www.geonames.org/">GeoNames</a>
400         osm_nominatim_reverse: Резултати от <a href="https://nominatim.openstreetmap.org">OpenStreetMap
401           Nominatim</a>
402         geonames_reverse: Резултати от <a href="https://www.geonames.org/">GeoNames</a>
403     search_osm_nominatim:
404       prefix:
405         aerialway:
406           cable_car: Кабинков лифт
407           chair_lift: Седалков лифт
408           pylon: Пилон
409         aeroway:
410           apron: Перон
411           gate: Врата
412           hangar: Хангар
413           helipad: Вертолетна площадка
414           runway: Писта
415           taxiway: Път за рулиране
416           terminal: Терминал
417         amenity:
418           animal_shelter: Приют за животни
419           arts_centre: Център на изкуствата
420           atm: Банкомат
421           bank: Банка
422           bar: Бар
423           bbq: Барбекю
424           bench: Пейка
425           bicycle_parking: Паркинг за велосипеди
426           bicycle_rental: Велосипеди под наем
427           biergarten: Бирария на открито
428           boat_rental: Наем на лодки
429           brothel: Бордел
430           bureau_de_change: Обменно бюро
431           bus_station: Автобусна спирка
432           cafe: Кафене
433           car_rental: Коли под наем
434           car_sharing: Съвместно пътуване
435           car_wash: Автомивка
436           casino: Казино
437           charging_station: Зарядна станция
438           cinema: Кино
439           clinic: Поликлиника
440           clock: Часовник
441           college: Колеж
442           community_centre: Обществен център
443           courthouse: Съд
444           crematorium: Крематориум
445           dentist: Зъболекар
446           doctors: Лекари
447           drinking_water: Питейна вода
448           driving_school: Автошкола
449           embassy: Посолство
450           fast_food: Заведения за бързо хранене
451           ferry_terminal: Фериботен терминал
452           fire_station: Пожарна станция
453           fountain: Фонтан
454           fuel: Гориво
455           gambling: Хазартни игри
456           grave_yard: Гробище
457           hospital: Болница
458           ice_cream: Сладолед
459           kindergarten: Детска градина
460           library: Библиотека
461           marketplace: Пазар
462           monastery: Манастир
463           motorcycle_parking: Паркинг за мотоцикли
464           nightclub: Нощен клуб
465           nursing_home: Старчески дом
466           office: Офис
467           parking: Паркинг
468           parking_entrance: Вход на паркинг
469           parking_space: Паркомясто
470           pharmacy: Аптека
471           place_of_worship: Място за поклонение
472           police: Полиция
473           post_box: Пощенска кутия
474           post_office: Поща
475           preschool: Предучилищна група
476           prison: Затвор
477           pub: Кръчма
478           public_building: Обществена сграда
479           recycling: Рециклиране
480           restaurant: Ресторант
481           retirement_home: Старчески дом
482           sauna: Сауна
483           school: Училище
484           shelter: Подслон
485           shop: Магазин
486           shower: Душ
487           studio: Студио
488           swimming_pool: Плувен басейн
489           taxi: Такси
490           telephone: Телефон
491           theatre: Театър
492           toilets: Тоалетна
493           townhall: Кметство
494           university: Университет
495           vending_machine: Автомат
496           veterinary: Ветеринарна клиника
497           village_hall: Кметство
498           waste_basket: Кошче за боклук
499           waste_disposal: Контейнер за отпадъци
500           water_point: Място за водопой
501           youth_centre: Младежки център
502         boundary:
503           administrative: Административна граница
504           national_park: Национален парк
505           protected_area: Защитена зона
506         bridge:
507           aqueduct: Акведукт
508           suspension: Висящ мост
509           viaduct: Виадукт
510           "yes": Мост
511         building:
512           "yes": Сграда
513         craft:
514           brewery: Пивоварна
515           carpenter: Дърводелец
516           electrician: Електротехник
517           gardener: Градинар
518           painter: Художник
519           photographer: Фотограф
520           plumber: Водопроводчик
521           shoemaker: Обущар
522           tailor: Шивач
523           "yes": Работилница
524         emergency:
525           ambulance_station: Станция за линейки
526           defibrillator: Дефибрилатор
527           landing_site: Място за аварийно приземяване
528           phone: Телефон за спешни повиквания
529           "yes": Спешна помощ
530         highway:
531           abandoned: Изоставена магистрала
532           bridleway: Конен път
533           bus_stop: Автобусна спирка
534           construction: Магистрала в строеж
535           cycleway: Велосипедна пътека
536           elevator: Асансьор
537           emergency_access_point: Пункт за спешна помощ
538           footway: Пешеходна пътека
539           ford: Брод
540           give_way: Знак без предимство
541           milestone: Километричен камък
542           motorway: Магистрала
543           motorway_junction: Магистрален възел
544           motorway_link: Скоростен път
545           passing_place: Място за преминаване
546           path: Пътека
547           pedestrian: Пешеходна пътека
548           platform: Платформа
549           primary: Главен път
550           primary_link: Главен път
551           proposed: Предложен маршрут
552           raceway: Състезателна писта
553           residential: Жилищна улица
554           rest_area: Зона за отдих
555           road: Път
556           secondary: Второстепенен път
557           secondary_link: Второстепенен път
558           service: Сервизен път
559           speed_camera: Камера за контрол на скоростта
560           steps: Стълбище
561           stop: Знак Стоп
562           street_lamp: Улична лампа
563           tertiary: Третокласен път
564           tertiary_link: Третокласен път
565           track: Селски път
566           traffic_signals: Светофар
567           trail: Пътека
568           trunk: Междуградски път
569           trunk_link: Междуградски път
570           turning_loop: Обратен завой
571           unclassified: Некласифициран път
572           "yes": Път
573         historic:
574           archaeological_site: Разкопки
575           battlefield: Бойно поле
576           boundary_stone: Граничен камък
577           building: Историческа сграда
578           bunker: Бункер
579           castle: Замък
580           church: Църква
581           city_gate: Градска порта
582           citywalls: Градски стени
583           fort: Форт
584           heritage: Културно наследство
585           house: Къща
586           icon: Икона
587           manor: Имение
588           memorial: Мемориал
589           mine: Рудник
590           mine_shaft: Шахта на мина
591           monument: Паметник
592           roman_road: Римски път
593           ruins: Развалини
594           stone: Камък
595           tomb: Гробница
596           tower: Кула
597           wreck: Потънал кораб
598           "yes": Историческо място
599         junction:
600           "yes": Кръстовище
601         landuse:
602           allotments: Градини
603           basin: Басейн
604           brownfield: Замърсена земя
605           cemetery: Гробище
606           commercial: Търговска зона
607           conservation: Резерват
608           construction: Строителство
609           farm: Ферма
610           farmland: Обработваема земя
611           farmyard: Стопански двор
612           forest: Гора
613           garages: Гаражи
614           grass: Трева
615           industrial: Промишлена зона
616           landfill: Сметище
617           meadow: Ливада
618           military: Военна зона
619           mine: Рудник
620           orchard: Овощна градина
621           quarry: Каменоломна
622           railway: Железница
623           reservoir: Язовир
624           residential: Жилищна зона
625           road: Пътно платно
626           vineyard: Лозя
627         leisure:
628           beach_resort: Морски курорт
629           common: Обществена земя
630           dog_park: Парк за кучета
631           firepit: Огнище
632           fishing: Място за риболов
633           fitness_centre: Фитнес център
634           garden: Градина
635           golf_course: Игрище за голф
636           horse_riding: Конна база
637           ice_rink: Ледена пързалка
638           marina: Пристанище за лодки
639           miniature_golf: Мини-голф
640           nature_reserve: Природен резерват
641           park: Парк
642           pitch: Спортна площадка
643           playground: Детска площадка
644           resort: Курорт
645           sauna: Сауна
646           sports_centre: Спортен център
647           stadium: Стадион
648           swimming_pool: Плувен басейн
649           water_park: Аквапарк
650         man_made:
651           beehive: Кошер
652           bridge: Мост
653           bunker_silo: Бункер
654           chimney: Комин
655           crane: Кран
656           flagpole: Пилон
657           kiln: Пещ
658           lighthouse: Фар
659           mast: Мачта
660           mine: Рудник
661           mineshaft: Шахта на мина
662           pier: Пирс
663           silo: Силоз
664           tower: Кула
665           water_well: Кладенец
666           works: Фабрика
667         military:
668           airfield: Военно летище
669           barracks: Казарма
670           bunker: Бункер
671           "yes": Военен
672         mountain_pass:
673           "yes": Планински проход
674         natural:
675           bay: Залив
676           beach: Плаж
677           cape: Нос
678           cave_entrance: Вход на пещера
679           cliff: Скала
680           crater: Кратер
681           dune: Дюна
682           fjord: Фиорд
683           forest: Гора
684           geyser: Гейзер
685           glacier: Ледник
686           heath: Здраве
687           hill: Хълм
688           island: Остров
689           land: Земя
690           mud: Кал
691           peak: Връх
692           point: Точка
693           reef: Риф
694           rock: Скала
695           saddle: Седловина
696           sand: Пясък
697           spring: Ручей
698           stone: Камък
699           tree: Дърво
700           valley: Долина
701           volcano: Вулкан
702           water: Вода
703           wood: Гора
704         office:
705           accountant: Счетоводител
706           architect: Архитект
707           company: Фирма
708           educational_institution: Образователна институция
709           employment_agency: Агенцията по заетостта
710           estate_agent: Агент по недвижими имоти
711           insurance: Застрахователно бюро
712           lawyer: Адвокат
713           ngo: Офис на НПО
714           travel_agent: Туристическа агенция
715           "yes": Офис
716         place:
717           allotments: Градини
718           city: Град
719           country: Държава
720           county: Област
721           farm: Ферма
722           hamlet: Селце
723           house: Къща
724           houses: Къщи
725           island: Остров
726           islet: Островче
727           municipality: Община
728           neighbourhood: Квартал
729           postcode: Пощенски код
730           region: Регион
731           sea: Море
732           square: Площад
733           state: Държава
734           suburb: Предградие
735           town: Град
736           village: Село
737           "yes": Място
738         railway:
739           abandoned: Изоставена ЖП линия
740           construction: ЖП линия в строеж
741           disused: Неизползвана ЖП линия
742           halt: Железопътна спирка
743           junction: Железопътен възел
744           level_crossing: Прелез
745           light_rail: Лека железница
746           monorail: Монорелсов  път
747           narrow_gauge: Теснолинейка
748           platform: Железопътна платформа
749           station: Железопътна гара
750           stop: Железопътна спирка
751           subway: Метро
752           subway_entrance: Вход към метростанция
753           tram: Трамвай
754           tram_stop: Трамвайна спирка
755         shop:
756           antiques: Антики
757           art: Магазин за изделия на изкуството
758           bakery: Пекарна
759           beauty: Салон за красота
760           beverages: Магазин за напитки
761           bicycle: Магазин за велосипеди
762           bookmaker: Букмейкър
763           books: Книжарница
764           boutique: Бутик
765           butcher: Месар
766           car: Автосалон
767           car_parts: Авточасти
768           car_repair: Автосервиз
769           carpet: Магазин за килими
770           clothes: Магазин за дрехи
771           deli: Деликатесен магазин
772           department_store: Универсален магазин
773           doityourself: Направи сам
774           dry_cleaning: Химическо чистене
775           electronics: Магазин за електроника
776           estate_agent: Недвижими имоти
777           farm: Фермерски магазин
778           fish: Рибен магазин
779           florist: Цветарски магазин
780           food: Хранителни стоки
781           furniture: Мебели
782           gallery: Галерия
783           garden_centre: Градински център
784           general: Смесен магазин
785           gift: Магазин за подаръци
786           greengrocer: Плод и зеленчук
787           grocery: Магазин за хранителни стоки
788           hairdresser: Фризьорски салон
789           hifi: Аудиосистеми
790           houseware: Домашни потреби
791           jewelry: Бижутериен магазин
792           laundry: Пералня
793           mall: Търговски център
794           market: Пазар
795           massage: Масаж
796           mobile_phone: Магазин за мобилни телефони
797           music: Музикален магазин
798           optician: Оптика
799           pet: Магазин за домашни любимци
800           pharmacy: Аптека
801           photo: Фотомагазин
802           shoes: Магазин за обувки
803           sports: Спортен магазин
804           stationery: Канцеларски материали
805           supermarket: Супермаркет
806           tailor: Шивач
807           toys: Магазин за играчки
808           travel_agency: Туристическа агенция
809           tyres: Автогуми
810           "yes": Магазин
811         tourism:
812           alpine_hut: Планинска хижа
813           apartment: Ваканционен апартамент
814           artwork: Произведениe на изкуството
815           attraction: Атракция
816           chalet: Бунгало
817           gallery: Галерия
818           guest_house: Къща за гости
819           hostel: Хостел
820           hotel: Хотел
821           information: Информация
822           motel: Мотел
823           museum: Музей
824           picnic_site: Място за пикник
825           theme_park: Увеселителен парк
826           zoo: Зологическа градина
827         tunnel:
828           "yes": Тунел
829         waterway:
830           canal: Канал
831           dam: Язовирна стена
832           river: Река
833           waterfall: Водопад
834       admin_levels:
835         level2: Държавна граница
836         level4: Държавна граница
837         level5: Граница на региона
838         level6: Държавна граница
839         level8: Граница на града
840         level9: Граница на селото
841         level10: Граница на предградията
842     description:
843       types:
844         towns: Градове
845         places: Места
846     results:
847       no_results: Не бяха открити резултати
848       more_results: Повече резултати
849   issues:
850     index:
851       search: Търсене
852       reports: Доклади
853       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
854       link_to_reports: Преглед на докладите
855       reports_count:
856         one: 1 доклад
857         other: '%{count} доклада'
858       states:
859         resolved: Решени
860     show:
861       reports:
862         zero: Няма доклади
863         one: 1 доклад
864         other: '%{count} доклада'
865       last_resolved_at: Последно решена на %{datetime}
866       resolve: Решаване
867     resolve:
868       resolved: Състоянието на проблема е променен на „Решен“
869     helper:
870       reportable_title:
871         note: Бележка № %{note_id}
872   issue_comments:
873     create:
874       comment_created: Коментарът е успешно създаден
875   reports:
876     new:
877       title_html: Докладване на %{link}
878       missing_params: Не може да бъде създаден нов доклад
879       details: Моля, опишете проблема в подробности (задължително).
880       select: 'Изберете причина за доклада:'
881       categories:
882         diary_entry:
883           other_label: Друго
884         diary_comment:
885           other_label: Друго
886         user:
887           other_label: Друго
888         note:
889           spam_label: Бележката е спам
890           personal_label: Бележката съдържа лични данни
891           abusive_label: Бележката е обидна
892           other_label: Друго
893   layouts:
894     logo:
895       alt_text: Лого на OpenStreetMap
896     home: Моят дом
897     logout: Излизане
898     log_in: Влизане
899     log_in_tooltip: Влизане със съществуващ профил
900     sign_up: Регистриране
901     start_mapping: Картографиране
902     sign_up_tooltip: Създава сметка за редактиране
903     edit: Променяне
904     history: История
905     export: Изнасяне
906     issues: Проблеми
907     data: Данни
908     export_data: Изнасяне на данни
909     gps_traces: Следи от GPS
910     gps_traces_tooltip: Управление на следи от GPS
911     user_diaries: Потребителски дневници
912     user_diaries_tooltip: Дневници на потребители
913     edit_with: Променяне с %{editor}
914     tag_line: Свободна Wiki-карта на света
915     intro_header: Добре дошли в OpenStreetMap!
916     intro_text: OpenStreetMap е карта на света създадена от хора като вас, за свободно
917       ползване и под отворен лиценз.
918     intro_2_create_account: Създаване на сметка
919     hosting_partners_html: Хостингът е предоставен от %{ucl}, %{bytemark} и други
920       %{partners}.
921     partners_ucl: UCL
922     partners_bytemark: Bytemark
923     partners_partners: партньори
924     tou: Условия за ползване
925     help: Помощ
926     about: За проекта
927     copyright: Авторски права
928     community: Общност
929     foundation: Фондация
930     foundation_title: Фондацията OpenStreetMap
931     make_a_donation:
932       title: Подкрепете OpenStreetMap с парично дарение
933       text: Направете дарение
934     learn_more: Научете повече
935     more: Още
936   notifier:
937     diary_comment_notification:
938       hi: Здравейте %{to_user},
939     message_notification:
940       hi: Здравейте %{to_user},
941     friend_notification:
942       hi: Здравейте %{to_user},
943     gpx_notification:
944       greeting: Здравейте,
945       your_gpx_file: Изглежда, че файлът на GPX
946       with_description: с описание
947       and_the_tags: 'и етикети:'
948       and_no_tags: и без етикети.
949       failure:
950         subject: '[OpenStreetMap] Грешка при внасяне на GPX'
951         failed_to_import: 'не е внесен. Това е грешката:'
952     signup_confirm:
953       subject: '[OpenStreetMap] Добре дошли в OpenStreetMap'
954       greeting: Здравейте!
955       created: Някой (надяваме се вие), току-що създаде сметка в %{site_url}.
956       confirm: 'Най-напред трябва да потвърдите, че вие сте дали заявката. Ако това
957         сте Вие, моля, посетете препратката за потвърждение на сметката:'
958       welcome: След като потвърдите ще ви изпратим още повече информация как да започнете.
959     email_confirm:
960       subject: '[OpenStreetMap] Потвърждаване на адрес за електронна поща'
961     email_confirm_plain:
962       greeting: Здравейте,
963       hopefully_you: 'Някой (надяваме се Вие) желае да промени адреса на електронната
964         си поща намиращ се на %{server_url} с адрес: %{new_address}.'
965       click_the_link: Ако това сте Вие, моля, посетете препратката за потвърждение
966         на промяната.
967     email_confirm_html:
968       greeting: Здравейте,
969       hopefully_you: 'Някой (надяваме се Вие) желае да промени адреса на електронната
970         си поща намиращ се на %{server_url} с адрес: %{new_address}.'
971       click_the_link: Ако това сте Вие, моля, посетете препратката за потвърждение
972         на промяната.
973     lost_password:
974       subject: '[OpenStreetMap] Заявка за промяна на парола'
975     lost_password_plain:
976       greeting: Здравейте,
977       hopefully_you: Някой (надяваме се Вие) е поискал промяна на паролата на сметка
978         в openstreetmap.org свързана този адрес на електронна поща.
979       click_the_link: Ако това сте Вие, моля, посетете препратката за промяна на паролата.
980     lost_password_html:
981       greeting: Здравейте,
982       hopefully_you: Някой (надяваме се Вие) е поискал промяна на паролата на сметка
983         в openstreetmap.org свързана този адрес на електронна поща.
984       click_the_link: Ако това сте Вие, моля, посетете препратката за промяна на паролата.
985     note_comment_notification:
986       anonymous: Анонимен потребител
987       greeting: Здравейте,
988       commented:
989         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} е коментирал на една от вашите
990           бележки'
991         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} коментира бележка, от която се
992           интересувате'
993       closed:
994         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} е решил една от бележките ви'
995         your_note: '%{commenter} е решил една от бележките ви към картата в близост
996           до %{place}.'
997       reopened:
998         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} повторно е отворил една от бележките
999           ви'
1000         your_note: '%{commenter} повторно е отворил една от бележките ви към картата
1001           в близост до %{place}.'
1002     changeset_comment_notification:
1003       hi: Здравейте %{to_user},
1004       greeting: Здравейте,
1005       commented:
1006         partial_changeset_with_comment: с коментар „%{changeset_comment}“
1007         partial_changeset_without_comment: без коментар
1008   messages:
1009     inbox:
1010       title: Входящи
1011       my_inbox: Входяща кутия
1012       outbox: Изпратени
1013       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1014       new_messages:
1015         one: '%{count} ново съобщение'
1016         other: '%{count} нови съобщения'
1017       old_messages:
1018         one: '%{count} прочетено съобщение'
1019         other: '%{count} прочетени съобщения'
1020       from: От
1021       subject: Тема
1022       date: Дата
1023       no_messages_yet: Все още нямате никакви съобщения. Не искате ли да се свържете
1024         с други %{people_mapping_nearby_link}?
1025       people_mapping_nearby: картографи в близост
1026     message_summary:
1027       unread_button: Отбелязване като непрочетено
1028       read_button: Отбелязване като прочетено
1029       reply_button: Отговор
1030       destroy_button: Изтриване
1031     new:
1032       title: Изпращане на съобщение
1033       send_message_to: Изпращане ново съобщение на %{name}
1034       subject: Тема
1035       body: Текст
1036     create:
1037       message_sent: Съобщението е изпратено
1038     no_such_message:
1039       title: Няма такова съобщение
1040       heading: Няма такова съобщение
1041     outbox:
1042       title: Изпратени
1043       my_inbox: Моят %{inbox_link}
1044       inbox: входящи
1045       messages:
1046         one: Изпратили сте %{count} съобщение
1047         other: Изпратили сте %{count} съобщения
1048       to: До
1049       subject: Тема
1050       date: Дата
1051       people_mapping_nearby: картографи в близост
1052     show:
1053       title: Прочетете съобщението
1054       from: От
1055       subject: Тема
1056       date: Дата
1057       reply_button: Отговор
1058       unread_button: Отбелязване като непрочетено
1059       destroy_button: Изтриване
1060       back: Назад
1061       to: До
1062     sent_message_summary:
1063       destroy_button: Изтриване
1064     mark:
1065       as_read: Съобщението е отбелязано като прочетено
1066       as_unread: Съобщението е отбелязано като непрочетено
1067     destroy:
1068       destroyed: Съобщението беше изтрито
1069   site:
1070     about:
1071       next: Напред
1072       copyright_html: <span>&copy;</span>сътрудници на<br>OpenStreetMap
1073       used_by: '%{name} осигурява картографски данни на хиляди страници, мобилни приложения
1074         и устройства'
1075       local_knowledge_title: Местно познание
1076       open_data_title: Отворени данни
1077       legal_title: Правни въпроси
1078       partners_title: Партньори
1079     copyright:
1080       foreign:
1081         title: За този превод
1082         text: В случай на противоречие между тази преведена страница и %{english_original_link},
1083           страницата на английски ще е с приоритет
1084         english_link: оригиналът на английски
1085       native:
1086         title: За тази страница
1087         text: Гледате версията на английски език на страницата за авторските права.
1088           Може да се върнете на %{native_link} на страницата или да спрете да четете
1089           за авторските права и да започнете да %{mapping_link}.
1090         native_link: българската версия
1091         mapping_link: картографирате
1092       legal_babble:
1093         title_html: Авторски права и лиценз
1094         contributors_title_html: Нашите сътрудници
1095         contributors_fr_html: |-
1096           <strong>Франция</strong>: Съдържа данни от
1097           Главната данъчна дирекция.
1098         infringement_title_html: Нарушаване на авторските права
1099         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Търговски марки
1100         trademarks_1_html: OpenStreetMap и логото с лупата са регистрирани търговски
1101           марки на фондация OpenStreetMap. Ако имате въпроси относно използването
1102           на тези знаци, моля изпратете Вашите въпроси на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">работната
1103           група по лиценза</a>.
1104     index:
1105       permalink: Постоянна връзка
1106       shortlink: Къса връзка
1107       createnote: Добавяне на бележка
1108     edit:
1109       id_not_configured: iD не е настроен
1110     export:
1111       title: Изнасяне
1112       area_to_export: Зона за изнасяне
1113       manually_select: Ръчно избиране на друга област
1114       format_to_export: Формат за изнасяне
1115       osm_xml_data: OpenStreetMap XML данни
1116       embeddable_html: HTML-код за вграждане
1117       licence: Лиценз
1118       too_large:
1119         advice: 'Ако изнасянето по-горе не сработи, моля, използвайте един от следните
1120           източници:'
1121         planet:
1122           title: Planet OSM
1123         overpass:
1124           title: Overpass API
1125         other:
1126           title: Други източници
1127       options: Настройки
1128       format: Формат
1129       scale: Мащаб
1130       max: макс.
1131       image_size: Размер на изображението
1132       zoom: Мащабиране
1133       add_marker: Добавяне на маркер на картата
1134       latitude: 'Геогр. шир:'
1135       longitude: 'Геогр. дълж:'
1136       output: Изход
1137       export_button: Изнасяне
1138     fixthemap:
1139       how_to_help:
1140         title: Как да помогна
1141         join_the_community:
1142           title: Присъединете са към общността
1143     help:
1144       title: Получаване на помощ
1145       welcome:
1146         url: /welcome
1147         title: Добре дошли в OpenStreetMap
1148       beginners_guide:
1149         title: Наръчник за начинаещи
1150       help:
1151         url: https://help.openstreetmap.org/
1152         title: Форум за поддръжка
1153       mailing_lists:
1154         title: Пощенски списъци
1155       forums:
1156         title: Форуми
1157       irc:
1158         title: IRC
1159       switch2osm:
1160         title: switch2osm
1161       welcomemat:
1162         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1163         title: За организации
1164         description: Вие сте от организация, която иска да работи с OpenStreetMap?
1165           Ще получите необходимата информация на началната страница.
1166       wiki:
1167         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1168         title: Уики на OpenStreetMap
1169     sidebar:
1170       search_results: Резултати от търсенето
1171       close: Затваряне
1172     search:
1173       search: Търсене
1174       get_directions: Упътване
1175       get_directions_title: Намерете маршрут между две точки
1176       from: От
1177       to: До
1178       where_am_i: Къде е това?
1179       where_am_i_title: Описване на текущото местоположение с помощта на търсещата
1180         машина
1181       submit_text: Напред
1182       reverse_directions_text: Обръщане на посоката
1183     key:
1184       table:
1185         entry:
1186           motorway: Магистрала
1187           main_road: Главен път
1188           trunk: Междуградски път
1189           primary: Главен път
1190           secondary: Второстепенен път
1191           track: Полски път
1192           bridleway: Конен път
1193           cycleway: Велосипедна пътека
1194           footway: Пътека
1195           rail: Железен път
1196           subway: Метро
1197           tram:
1198           - Бърз трамвай
1199           - трамвай
1200           cable:
1201           - Кабинков лифт
1202           - седалков лифт
1203           runway:
1204           - Летищна писта
1205           - път за рулиране
1206           apron:
1207           - Летищен перон
1208           - терминал
1209           admin: Административна граница
1210           forest: Гора
1211           wood: Дървета
1212           golf: Игрище за голф
1213           park: Парк
1214           resident: Жилищна зона
1215           common:
1216             1: ливада
1217           retail: Търговска зона
1218           industrial: Промишлена зона
1219           commercial: Търговска зона
1220           heathland: Пустош
1221           lake:
1222           - Езеро
1223           - язовир
1224           farm: Ферма
1225           brownfield: Място за строеж
1226           cemetery: Гробище
1227           allotments: Градини
1228           pitch: Спортна площадка
1229           centre: Спортен център
1230           reserve: Природен резерват
1231           military: Военна зона
1232           school:
1233           - Училище
1234           - университет
1235           building: Значима сграда
1236           station: Железопътна гара
1237           summit:
1238           - Било
1239           - връх
1240           tunnel: Тунел (пунктирана линия)
1241           bridge: Мост (плътна линия)
1242           construction: Пътища в изграждане
1243           bicycle_shop: Магазин за велосипеди
1244           bicycle_parking: Паркинг на велосипеди
1245           toilets: Тоалетни
1246     richtext_area:
1247       edit: Променяне
1248       preview: Преглед
1249     markdown_help:
1250       title_html: С подкрепата на <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1251       headings: Заглавия
1252       heading: Заглавие
1253       subheading: Подзаглавие
1254       unordered: Неподреден списък
1255       ordered: Подреден списък
1256       first: Първа точка
1257       second: Втора точка
1258       link: Препратка
1259       text: Текст
1260       image: Изображение
1261       alt: Алтернативен текст
1262       url: Адрес
1263     welcome:
1264       title: Добре дошли!
1265       whats_on_the_map:
1266         title: Какво има на картата
1267       basic_terms:
1268         title: Основни картографски термини
1269         editor_html: <strong>Редактор</strong> е приложение или страница, които използвате,
1270           за да променяте картата.
1271         node_html: <strong>Възел</strong> е точка на картата, например ресторант или
1272           дърво.
1273         way_html: <strong>Път</strong> е права или площ, например път, поток, езеро
1274           или сграда.
1275         tag_html: <strong>Етикет</strong> е част от данни за възел или път, например
1276           име на ресторант или ограничение на скоростта.
1277       rules:
1278         title: Правилата!
1279       questions:
1280         title: Въпроси?
1281       start_mapping: Картографиране
1282       add_a_note:
1283         title: Нямате време да правите промени? Добавете бележка!
1284   traces:
1285     new:
1286       upload_trace: Качване на следи от GPS
1287       upload_gpx: 'Качване на GPX файл:'
1288       description: 'Описание:'
1289       tags: 'Етикети:'
1290       tags_help: разделени със запетая
1291       visibility: 'Видимост:'
1292       visibility_help: какво означава това?
1293       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1294       help: Помощ
1295       help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1296     create:
1297       upload_trace: Качване на следи от GPS
1298       traces_waiting:
1299         one: Имате %{count} чакащи за качване следа. Съветваме ви да я изчакате да
1300           завърши преди да качвате нови, за да не запълните опашката, на която чакат
1301           още потребители.
1302         other: Имате %{count} чакащи за качване следи.Съветваме ви да ги изчакате
1303           да завършат преди да качвате нови, за да не запълните опашката, на която
1304           чакат още потребители.
1305     edit:
1306       filename: 'Име на файл:'
1307       download: изтегляне
1308       uploaded_at: 'Качени:'
1309       points: 'Точки:'
1310       map: карта
1311       edit: променяне
1312       owner: 'Собственик:'
1313       description: 'Описание:'
1314       tags: 'Етикети:'
1315       tags_help: разделени със запетая
1316       visibility: 'Видимост:'
1317       visibility_help: какво означава това?
1318     trace_optionals:
1319       tags: Етикети
1320     show:
1321       pending: Обработва се
1322       filename: 'Име на файл:'
1323       download: изтегляне
1324       uploaded: 'Качено на:'
1325       points: 'Точки:'
1326       start_coordinates: 'Начални координати:'
1327       map: карта
1328       edit: променяне
1329       owner: 'Собственик:'
1330       description: 'Описание:'
1331       tags: 'Етикети:'
1332       none: Няма
1333       edit_trace: Променяне на следата
1334       trace_not_found: Следата не е открита!
1335       visibility: 'Видимост:'
1336     trace_paging_nav:
1337       showing_page: Страница %{page}
1338       older: По-стари следи
1339       newer: По-нови следи
1340     trace:
1341       pending: Обработва се
1342       count_points: '%{count} точки'
1343       view_map: Вижте на картата
1344       edit: променяне
1345       edit_map: Редактиране на картата
1346       public: ПУБЛИЧНО
1347       private: ЧАСТНО
1348       trackable: ПРОСЛЕДИМО
1349       by: от
1350       in: в
1351       map: карта
1352     index:
1353       public_traces: Публични следи от GPS
1354       my_traces: Моите следи от GPS
1355       public_traces_from: Публични следи от GPS от потребител %{user}
1356       tagged_with: с етикет %{tags}
1357       upload_trace: Качване на следи от GPS
1358       see_all_traces: Всички следи
1359       see_my_traces: Мои следи
1360     description:
1361       description_with_count:
1362         one: файл от GPX с %{count} точка от %{user}
1363         other: файл от GPX с %{count} точки от %{user}
1364       description_without_count: Файл на GPX от %{user}
1365   oauth:
1366     authorize:
1367       allow_write_api: промени картата.
1368       allow_write_notes: променяне на бележки.
1369     revoke:
1370       flash: Анулирахте удостоверяването на %{application}
1371   oauth_clients:
1372     show:
1373       allow_write_api: промяна на картата.
1374       allow_write_notes: променяне на бележки.
1375     index:
1376       title: Мои данни за OAuth
1377       my_tokens: Упълномощени от мен приложения
1378       application: Име на приложението
1379       issued_at: Упълномощено на
1380       revoke: Анулиране!
1381       my_apps: Мои клиентски приложения
1382       register_new: Регистриране на приложение
1383     form:
1384       name: Наименование
1385       required: Задължително
1386       allow_write_api: промяна на картата.
1387       allow_write_notes: променяне на бележки.
1388   users:
1389     login:
1390       title: Влизане
1391       heading: Влизане
1392       email or username: 'Електронна поща или потребителско име:'
1393       password: 'Парола:'
1394       openid: '%{logo} OpenID:'
1395       remember: Запомняне
1396       lost password link: Забравена парола?
1397       login_button: Влизане
1398       register now: Регистрирайте се
1399       with external: 'Или използвайте удостоверяване от външен източник:'
1400       create account minute: Създайте своя сметка. Отнема само минута.
1401       no account: Нямате сметка?
1402       auth failure: Съжаляваме, но не можете да влезете с тези данни.
1403       openid_logo_alt: Влизане с OpenID
1404       auth_providers:
1405         openid:
1406           title: Влизане с OpenID
1407           alt: Влизане с адрес на OpenID
1408         google:
1409           title: Влизане с Гугъл
1410           alt: Влизане с OpenID на Google
1411         facebook:
1412           title: Влизане с Facebook
1413           alt: Влизане със сметка на Facebook
1414         windowslive:
1415           title: Влизане с Windows Live
1416           alt: Влизане със сметка на Windows Live
1417         github:
1418           title: Влизане с GitHub
1419           alt: Влизане със сметка в GitHub
1420         wikipedia:
1421           title: Влизане с Уикипедия
1422           alt: Влизане със сметка от Уикипедия
1423         yahoo:
1424           title: Влизане с Yahoo
1425           alt: Влизане с OpenID от Yahoo
1426         wordpress:
1427           title: Влизане с Wordpress
1428           alt: Влизане с OpenID от Wordpress
1429         aol:
1430           title: Влизане с AOL
1431           alt: Влизане с OpenID от AOL
1432     logout:
1433       title: Изход
1434       heading: Изход от OpenStreetMap
1435       logout_button: Изход
1436     lost_password:
1437       title: Възстановяване на парола
1438       heading: Забравена парола?
1439       email address: 'Електронна поща:'
1440       new password button: Нова парола
1441       help_text: Въведете имейл адреса, който сте използвали при регистрацията, и
1442         ние ще Ви изпратим връзка, която можете да използвате, за да промените паролата
1443         си.
1444       notice email cannot find: Съжаляваме, но този електронен адрес не е намерен.
1445     reset_password:
1446       title: Възстановяване на парола
1447       password: 'Парола:'
1448       confirm password: 'Потвърждаване на паролата:'
1449       reset: Нулиране на парола
1450       flash changed: Паролата е променена успешно.
1451     new:
1452       title: Регистриране
1453       about:
1454         header: Безплатна и достъпна за редактиране
1455       email address: 'Електронна поща:'
1456       confirm email address: 'Потвърждаване на електронната поща:'
1457       display name: Видимо потребителско имеː
1458       external auth: 'Удостоверяване от външен източник:'
1459       password: 'Парола:'
1460       confirm password: 'Потвърждаване на паролата:'
1461       use external auth: Или използвайте удостоверяване от външен източник
1462       continue: Регистриране
1463       terms accepted: Благодарим Ви, че приемате новите условия за сътрудничество!
1464       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1465     terms:
1466       title: Условия
1467       heading: Условия
1468       heading_ct: Условия за сътрудничество
1469       consider_pd_why: какво е това?
1470       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1471       continue: Продължаване
1472       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1473       decline: Отхвърли
1474       you need to accept or decline: За да продължите, моля, прочетете, а след това
1475         се съгласете или откажете новите условия за сътрудничество.
1476       legale_select: 'Държава на пребиваване:'
1477       legale_names:
1478         france: Франция
1479         italy: Италия
1480         rest_of_world: В останалата част на света
1481     no_such_user:
1482       title: Няма такъв потребител
1483       heading: Потребителят %{user} не съществува
1484       deleted: изтрито
1485     show:
1486       my diary: Моя дневник
1487       my edits: Мои промени
1488       my traces: Моите следи
1489       my notes: Моите бележки
1490       my messages: Съобщения
1491       my profile: Профил
1492       my settings: Настройки
1493       my comments: Моите коментари
1494       oauth settings: Настройки на OAuth
1495       blocks by me: Блокирани от мен
1496       send message: Изпратете съобщение
1497       diary: Дневник
1498       edits: Промени
1499       traces: Следи
1500       notes: Бележки
1501       remove as friend: Премахване от приятели
1502       add as friend: Добавяне в приятели
1503       mapper since: 'Картограф от:'
1504       ct status: 'Условия за сътрудничество:'
1505       ct undecided: Неопределени
1506       ct declined: Отхвърлени
1507       latest edit: 'Последна промяна (%{ago}):'
1508       email address: 'Електронна поща:'
1509       created from: 'Създадена от:'
1510       status: 'Състояние:'
1511       spam score: 'Оценка за спам:'
1512       description: Описание
1513       user location: Местоположение
1514       if set location: Изберете вашето местоположение на страницата с %{settings_link},
1515         за да видите другите потребители в близост.
1516       settings_link_text: настройки
1517       my friends: Моите приятели
1518       no friends: Все още нямате добавени приятели.
1519       km away: '%{count} км от вас'
1520       m away: '%{count} м от вас'
1521       nearby users: Други потребители в близост
1522       no nearby users: Все още няма други потребители, които картографират в близост.
1523       comments: Коментари
1524       create_block: Блокиране на този потребител
1525       delete_user: Изтриване на този потребител
1526       confirm: Потвърдете
1527       report: Докладване на потребителя
1528     popup:
1529       your location: Моето местоположение
1530       nearby mapper: Картографи в близост
1531       friend: Приятел
1532     account:
1533       title: Промяна на профил
1534       my settings: Моите настройки
1535       current email address: 'Текуща електронна поща:'
1536       new email address: 'Нова електронна поща:'
1537       email never displayed publicly: (не се показва публично)
1538       external auth: 'Удостоверяване от външен източник:'
1539       openid:
1540         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1541         link text: Какво е това?
1542       public editing:
1543         heading: 'Обществено видимо редактиране:'
1544         enabled: Разрешено. Не е анонимно и можете да променяте данните.
1545         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1546         enabled link text: Какво е това?
1547       contributor terms:
1548         heading: 'Условия за сътрудничество:'
1549         agreed: Приели сте новите условия за сътрудничество.
1550         not yet agreed: Все още не сте приели новите Условия за участие.
1551         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1552         link text: Какво е това?
1553       profile description: 'Описание на профила:'
1554       preferred languages: 'Предпочитани езици:'
1555       preferred editor: 'Предпочитан редактор:'
1556       image: 'Изображение:'
1557       gravatar:
1558         gravatar: Използване на Gravatar
1559         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1560         link text: Какво е това?
1561       new image: Добавяне на изображение
1562       keep image: Запазване на текущото изображение
1563       delete image: Премахване на текущото изображение
1564       replace image: Заменяне на текущото изображение
1565       image size hint: (най-подходящо е квадратно изображение с мин. размер 100×100)
1566       home location: 'Моето местоположение:'
1567       no home location: Не сте избрали своето местоположение.
1568       latitude: 'Географска ширина:'
1569       longitude: 'Географска дължина:'
1570       update home location on click: Променяне на моето местоположение при избиране
1571         от картата
1572       save changes button: Съхраняване на промените
1573       make edits public button: Всички мои промени да са публично достъпни
1574       return to profile: Обратно към профила
1575       flash update success confirm needed: Сведенията за потребителя са успешно обновени.
1576         Проверете електронната си поща за писмо, с което да потвърдите новия адрес.
1577       flash update success: Сведенията за потребителя са успешно обновени.
1578     confirm:
1579       heading: Проверете електронна си поща
1580       introduction_1: Изпратихме ви писмо за потвърждаване.
1581       button: Потвърждаване
1582     confirm_email:
1583       heading: Потвърдете смяната на електронната поща
1584       button: Потвърждаване
1585     set_home:
1586       flash success: Вашето местоположение е успешно запазено
1587     remove_friend:
1588       success: '%{name} беше премахнат от списъка с приятелите.'
1589     index:
1590       title: Потребители
1591       heading: Потребители
1592       showing:
1593         one: Страница %{page} (%{first_item} от %{items})
1594         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} от %{items})
1595   user_role:
1596     grant:
1597       confirm: Потвърждаване
1598     revoke:
1599       confirm: Потвърждаване
1600   user_blocks:
1601     revoke:
1602       revoke: Анулиране!
1603     helper:
1604       time_future: Изтича след %{time}.
1605       block_duration:
1606         hours:
1607           one: час
1608           other: '%{count} часа'
1609         days:
1610           one: 1 ден
1611           other: '%{count} дена'
1612         weeks:
1613           one: 1 седмица
1614           other: '%{count} седмици'
1615         months:
1616           one: месец
1617           other: '%{count} месеца'
1618         years:
1619           one: 1 година
1620           other: '%{count} години'
1621     show:
1622       created: Създадена
1623       status: Състояние
1624       show: Показване
1625       edit: Променяне
1626       revoke: Анулиране!
1627       confirm: Сигурни ли сте?
1628       reason: 'Причина за анулиране:'
1629     block:
1630       edit: Редактиране
1631     blocks:
1632       display_name: Блокиран потребител
1633       creator_name: Създател
1634       reason: Причина за блокиране
1635       status: Състояние
1636       showing_page: Страница %{page}
1637       next: Следваща »
1638       previous: « Предишна
1639   notes:
1640     mine:
1641       title: Бележки създадени или с коментар от %{user}
1642       heading: Бележките на %{user}
1643       subheading_html: Бележки създадени или с коментар от %{user}
1644       id: Идентификатор
1645       creator: Автор
1646       description: Описание
1647       created_at: Създадена на
1648       last_changed: Последна промяна
1649   javascripts:
1650     close: Затваряне
1651     share:
1652       title: Споделяне
1653       cancel: Отказ
1654       image: Изображение
1655       link: Препратка или код
1656       long_link: Препратка
1657       short_link: Кратка препратка
1658       geo_uri: Geo URI
1659       embed: HTML
1660       custom_dimensions: Размер по избор
1661       format: 'Формат:'
1662       scale: 'Мащаб:'
1663       image_size: На изображението ще бъде обичайната карта с размер
1664       download: Изтегляне
1665       short_url: Къс адрес
1666       include_marker: Добавяне на маркер
1667       center_marker: Центриране на маркера
1668       view_larger_map: Преглед на по-голяма карта
1669       only_standard_layer: Само стандартния слой може да бъде изнесен като изображение
1670     embed:
1671       report_problem: Докладване за проблем
1672     key:
1673       title: Легенда
1674       tooltip: Легенда
1675       tooltip_disabled: Легендата не е достъпна за този слой
1676     map:
1677       zoom:
1678         in: Увеличаване
1679         out: Отдалечаване
1680       locate:
1681         title: Моето местоположение
1682         popup: Намирате се на {distance} {unit} от точката
1683       base:
1684         standard: Стандартна карта
1685         cycle_map: Колоездачна карта
1686         transport_map: Транспортна карта
1687         hot: Хуманитарна карта
1688       layers:
1689         header: Слоеве на картата
1690         notes: Бележки
1691         data: Данни
1692         gps: Публични следи от GPS
1693         overlays: Слоеве за отстраняване на грешки
1694         title: Слоеве
1695       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Сътрудници на OpenStreetMap</a>
1696       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Направете дарение</a>
1697       terms: <a href='%{terms_url}' target='_blank'>Условия на страницата и API</a>
1698     site:
1699       edit_tooltip: Променяне на картата
1700       edit_disabled_tooltip: Увеличете за редактиране на картата
1701       createnote_tooltip: Добавяне на бележка на картата
1702       createnote_disabled_tooltip: Увеличете за добавяне на бележка
1703       map_notes_zoom_in_tooltip: Увеличете за преглед на бележките
1704       map_data_zoom_in_tooltip: Увеличете за подробности
1705       queryfeature_tooltip: Търсене на особености
1706       queryfeature_disabled_tooltip: Увеличете за търсене на обекти
1707     changesets:
1708       show:
1709         comment: Коментар
1710         subscribe: Абониране
1711         unsubscribe: Отписване
1712         hide_comment: скриване
1713         unhide_comment: показване
1714     notes:
1715       new:
1716         add: Добавяне на бележка
1717       show:
1718         anonymous_warning: Бележката е от анонимен потребител и съдържа твърдения,
1719           които трябва да бъдат проверени.
1720         hide: Скриване
1721         resolve: Решаване
1722         reactivate: Повторно отваряне
1723         comment_and_resolve: Коментиране и решаване
1724         comment: Коментар
1725     directions:
1726       ascend: Изкачване
1727       engines:
1728         fossgis_osrm_bike: Велосипед (OSRM)
1729         fossgis_osrm_car: Автомобил (OSRM)
1730         fossgis_osrm_foot: Пешa (OSRM)
1731         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
1732         graphhopper_car: Автомобил (GraphHopper)
1733         graphhopper_foot: Пеша (GraphHopper)
1734       descend: Спускане
1735       directions: Упътване
1736       distance: Разстояние
1737       errors:
1738         no_route: Път между тези две точки не може да бъде намерен.
1739       instructions:
1740         continue_without_exit: Продължете по %{name}
1741         slight_right_without_exit: Лек завой надясно по %{name}
1742         offramp_right_with_exit: Излезте от %{exit} изход вдясно
1743         offramp_right_with_exit_name: Излезте от %{exit} изход вдясно на %{name}
1744         offramp_right_with_exit_directions: Излезте от %{exit} изход вдясно към %{directions}
1745         offramp_right_with_exit_name_directions: Излезте от %{exit} изход вдясно на
1746           %{name}, към %{directions}
1747         endofroad_right_without_exit: В края на пътя завийте надясно по %{name}
1748         merge_right_without_exit: Навлезте надясно на %{name}
1749         fork_right_without_exit: На разклона завийте надясно по %{name}
1750         turn_right_without_exit: Завийте надясно по %{name}
1751         sharp_right_without_exit: Остър завой надясно по %{name}
1752         uturn_without_exit: Обратен завой по %{name}
1753         sharp_left_without_exit: Остър завой наляво по %{name}
1754         turn_left_without_exit: Завийте наляво по %{name}
1755         offramp_left_with_exit: Излезте от %{exit} изход вляво
1756         offramp_left_with_exit_name: Излезте от %{exit} изход вляво на %{name}
1757         offramp_left_with_exit_directions: Излезте от %{exit} изход вляво към %{directions}
1758         offramp_left_with_exit_name_directions: Излезте от %{exit} изход вляво на
1759           %{name}, към %{directions}
1760         endofroad_left_without_exit: В края на пътя завийте наляво по %{name}
1761         merge_left_without_exit: Навлезте наляво на %{name}
1762         fork_left_without_exit: На разклона завийте наляво по %{name}
1763         slight_left_without_exit: Лек завой наляво по %{name}
1764         via_point_without_exit: (през точката)
1765         follow_without_exit: Следвайте %{name}
1766         roundabout_without_exit: На кръговото движение излезте на %{name}
1767         leave_roundabout_without_exit: Напуснете кръгово движение - %{name}
1768         stay_roundabout_without_exit: Останете в кръговото движение - %{name}
1769         start_without_exit: Тръгнете от %{name}
1770         destination_without_exit: Пристигнахте на местоназначението
1771         roundabout_with_exit: На кръговото движение излезте от %{exit} изход към %{name}
1772         roundabout_with_exit_ordinal: На кръговото движение вземете %{exit} изход
1773           към %{name}
1774         exit_roundabout: Излезете от кръговото движение от %{name}
1775         unnamed: неименуван път
1776         courtesy: Упътване благодарение на %{link}
1777         exit_counts:
1778           first: първия
1779           second: втория
1780           third: третия
1781           fourth: четвъртия
1782           fifth: петия
1783           sixth: шестия
1784           seventh: седмия
1785           eighth: осмия
1786           ninth: деветия
1787           tenth: десетия
1788       time: Време
1789     query:
1790       node: Възел
1791       way: Път
1792     context:
1793       directions_from: Упътване от тук
1794       directions_to: Упътване до тук
1795       add_note: Добавяне на бележка
1796       show_address: Показване на адреса
1797       query_features: Търсене на обекти
1798       centre_map: Центриране на картата
1799   redactions:
1800     edit:
1801       description: Описание
1802       heading: Промяна на поправката
1803       title: Промяна на поправката
1804     index:
1805       heading: Списък с поправки
1806       title: Списък с поправки
1807     new:
1808       description: Описание
1809     show:
1810       description: 'Описание:'
1811       user: 'Създател:'
1812       edit: Промяна на поправката
1813       destroy: Премахване на поправката
1814       confirm: Сигурни ли сте?
1815     create:
1816       flash: Поправката е създадена.
1817     update:
1818       flash: Промените са запазени.
1819 ...