Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-29)
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Telo
12       diary_entry: 
13         language: Jazyk
14         latitude: Zem. šírka
15         longitude: Zem. dĺžka
16         title: Nadpis
17         user: Užívateľ
18       friend: 
19         friend: Priateľ
20         user: Užívateľ
21       message: 
22         body: Telo
23         sender: Odosielateľ
24       trace: 
25         description: Popis
26         latitude: Zem. šírka
27         longitude: Zem. dĺžka
28         name: Meno
29         public: Verejné
30         size: Veľkosť
31         user: Užívateľ
32         visible: Viditeľný
33       user: 
34         active: Aktívny
35         description: Popis
36         email: E-mail
37         languages: Jazyky
38         pass_crypt: Heslo
39     models: 
40       country: Krajina
41       friend: Priateľ
42       language: Jazyk
43       message: Správa
44       node: Uzol
45       node_tag: Tag uzlu
46       old_node: Starý uzol
47       old_relation_member: Starý člen relácie
48       old_way_node: Starý uzol cesty
49       session: Relácia
50       user: Užívateľ
51       way: Cesta
52       way_node: Uzol cesty
53   browse: 
54     changeset: 
55       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
56       changesetxml: Súbor zmien XML
57       download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
58       feed: 
59         title: Súbor zmien {{id}}
60         title_comment: Súbor zmien {{id}} - {{comment}}
61       osmchangexml: osmZmena XML
62       title: Súbor zmien
63     changeset_details: 
64       belongs_to: "Patrí k:"
65       bounding_box: "Rozsah:"
66       box: rám
67       closed_at: "Zatvorené o:"
68       created_at: "Vytvorené o:"
69       has_nodes: 
70         one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} uzol:"
71         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} uzly:"
72       has_relations: 
73         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
74         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
75       has_ways: 
76         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
77         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
78       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
79       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
80     changeset_navigation: 
81       all: 
82         next_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
83         prev_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
84       user: 
85         name_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
86         next_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
87         prev_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
88     common_details: 
89       changeset_comment: "Komentár:"
90       edited_at: "Upravené o:"
91       edited_by: "Upravené od:"
92       in_changeset: "V súbore zmien:"
93       version: "Verzia:"
94     containing_relation: 
95       entry: Relácia {{relation_name}}
96       entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
97     map: 
98       deleted: Zmazané
99       larger: 
100         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
101         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
102         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
103         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
104       loading: Nahrávanie...
105     node: 
106       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
107       download_xml: Stiahnuť XML
108       edit: upraviť
109       node: Uzol
110       node_title: "Uzol: {{node_name}}"
111       view_history: zobraziť históriu
112     node_details: 
113       coordinates: "Súradnice:"
114       part_of: "Časť z:"
115     node_history: 
116       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
117       download_xml: Stiahnuť XML
118       node_history: História Uzla
119       node_history_title: "História Uzla: {{node_name}}"
120       view_details: zobraziť detaily
121     not_found: 
122       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
123       type: 
124         changeset: počet zmien
125         node: uzol
126         relation: relácia
127         way: cesta
128     paging_nav: 
129       of: z
130       showing_page: Zobrazovanie stránky
131     relation: 
132       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
133       download_xml: Stiahnuť XML
134       relation: Relácia
135       relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
136       view_history: zobraziť históriu
137     relation_details: 
138       members: "Členovia:"
139       part_of: "Časť z:"
140     relation_history: 
141       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
142       download_xml: Stiahnuť XML
143       relation_history: História Relácie
144       relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
145       view_details: zobraziť detaily
146     relation_member: 
147       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
148       type: 
149         node: Uzol
150         relation: Relácia
151         way: Cesta
152     start: 
153       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
154       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
155     start_rjs: 
156       data_frame_title: Dáta
157       data_layer_name: Dáta
158       details: Detaily
159       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
160       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
161       history_for_feature: História pre [[feature]]
162       load_data: Nahrať Dáta
163       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
164       loading: Nahrávanie...
165       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
166       object_list: 
167         api: Priniesť túto oblasť z API
168         back: Zobraziť zoznam objektov
169         details: Detaily
170         heading: Zoznam objektov
171         history: 
172           type: 
173             node: Uzol [[id]]
174             way: Cesta [[id]]
175         selected: 
176           type: 
177             node: Uzol [[id]]
178             way: Cesta [[id]]
179         type: 
180           node: Uzol
181           way: Cesta
182       private_user: anonymný používateľ
183       show_history: Zobraziť Históriu
184       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
185       wait: Čakajte...
186       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
187     tag_details: 
188       tags: "Tagy:"
189     timeout: 
190       sorry: Prepáčte, ale načítanie dát {{type}} číslo {{id}} trvalo príliš dlho
191       type: 
192         node: uzol
193     way: 
194       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
195       download_xml: Stiahnuť XML
196       edit: upraviť
197       view_history: zobraziť históriu
198       way: Cesta
199       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
200     way_details: 
201       also_part_of: 
202         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
203         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
204       nodes: "Uzly:"
205       part_of: "Časť z:"
206     way_history: 
207       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
208       download_xml: Stiahnuť XML
209       view_details: zobraziť detaily
210       way_history: História Cesty
211       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
212   changeset: 
213     changeset: 
214       still_editing: (stále sa upravuje)
215     changeset_paging_nav: 
216       next: Ďalšia »
217       previous: "« Predošlá"
218       showing_page: Zobrazená stránka {{page}}
219     changesets: 
220       area: Oblasť
221       comment: Komentár
222       id: ID
223       saved_at: Uložené
224       user: Používateľ
225     list: 
226       description: Posledné zmeny
227   diary_entry: 
228     diary_entry: 
229       comment_count: 
230         few: "{{count}} komentáre"
231         one: 1 komentár
232         other: "{{count}} komentárov"
233     edit: 
234       language: "Jazyk:"
235       latitude: "Zemepisná šírka:"
236       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
237       save_button: Uložiť
238       subject: "Predmet:"
239       use_map_link: použiť mapu
240     view: 
241       leave_a_comment: Zanechať komentár
242       save_button: Uložiť
243   export: 
244     start: 
245       add_marker: Pridať marker na mapu
246       area_to_export: Oblasť pre export
247       export_button: Export
248       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
249       format: Formát
250       format_to_export: Formát pre export
251       image_size: Veľkosť Obrazu
252       latitude: "Zem.šírka:"
253       licence: Licencia
254       longitude: "Dĺžka:"
255       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
256       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
257       max: max
258       options: Možnosti
259       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
260       output: Výstup
261       scale: Mierka
262     start_rjs: 
263       add_marker: Pridať marker na mapu
264       change_marker: Zmena polohy markera
265       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
266       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
267       export: Export
268       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
269       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
270   geocoder: 
271     description: 
272       types: 
273         cities: Veľkomestá
274         places: Miesta
275         towns: Mestá
276     description_osm_namefinder: 
277       prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
278     direction: 
279       east: východ
280       north: sever
281       north_east: severovýchod
282       north_west: severozápad
283       south: juh
284       south_east: juhovýchod
285       south_west: juhozápad
286       west: západ
287     distance: 
288       one: asi 1 km
289       other: asi {{count}} km
290       zero: menej ako 1 km
291     results: 
292       more_results: Viac výsledkov
293       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
294     search: 
295       title: 
296         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
297         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
298         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
299         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
300     search_osm_nominatim: 
301       prefix: 
302         amenity: 
303           airport: Letisko
304           arts_centre: Kultúrne stredisko
305           atm: Bankomat
306           bank: Banka
307           bar: Bar
308           bench: Lavička
309           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
310           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
311           brothel: Nevestinec
312           bus_station: Autobusová stanica
313           cafe: Kaviareň
314           car_rental: Požičovňa áut
315           car_wash: Autoumývareň
316           casino: Kasíno
317           cinema: Kino
318           clinic: Poliklinika
319           club: Klub
320           college: Vysoká škola
321           community_centre: Kultúrne stredisko
322           courthouse: Súd
323           crematorium: Krematórium
324           dentist: Zubár
325           dormitory: Študentský domov
326           drinking_water: Pitná voda
327           driving_school: Autoškola
328           embassy: Veľvyslanectvo
329           emergency_phone: Núdzový telefón
330           fast_food: Rýchle občerstvenie
331           ferry_terminal: Terminál trajektu
332           fire_hydrant: Požiarny hydrant
333           fire_station: Požiarna stanica
334           fountain: Fontána
335           fuel: Benzínová pumpa
336           grave_yard: Cintorín
337           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
338           health_centre: Zdravotné stredisko
339           hospital: Nemocnica
340           hotel: Hotel
341           hunting_stand: Poľovnícky posed
342           ice_cream: Zmrzlina
343           kindergarten: Materská škola
344           library: Knižnica
345           marketplace: Tržnica
346           mountain_rescue: Horská služba
347           nightclub: 'Nočný klub'
348           nursery: Jasle
349           nursing_home: Sanatórium
350           park: Park
351           parking: Parkovisko
352           pharmacy: lekáreň
353           place_of_worship: Kostol
354           police: Polícia
355           post_box: Poštová schránka
356           post_office: Pošta
357           preschool: Škôlka
358           prison: Väzenie
359           pub: Krčma
360           public_building: Verejná budova
361           restaurant: Reštaurácia
362           retirement_home: Domov dôchodcov
363           sauna: Sauna
364           school: Škola
365           shelter: Altánok
366           shop: Obchod
367           social_club: Spoločenský klub
368           studio: Ateliér
369           supermarket: Supermarket
370           taxi: Taxi
371           telephone: Verejný telefón
372           theatre: Divadlo
373           toilets: WC
374           townhall: Radnica
375           vending_machine: Predajný automat
376           veterinary: Veterinárna ordinácia
377           waste_basket: Odpadkový kôš
378           wifi: Prístup Wi-Fi
379           youth_centre: Mládežnícke centrum
380         boundary: 
381           administrative: Administratívne hranice
382         building: 
383           apartments: Bytový dom
384           bunker: Bunker
385           chapel: Kaplnka
386           church: Kostol,cirkev
387           city_hall: Radnica,magistrát
388           dormitory: Študentský domov
389           farm: Hospodárska budova
390           flats: Byty
391           garage: Garáž
392           hall: Sála
393           hotel: Hotel
394           house: Dom
395           office: Administratívna budova
396           public: Verejná budova
397           school: Škola
398           shop: Obchod
399           stadium: Štadión
400           store: Obchod
401           terrace: Radová zástavba
402           tower: Veža
403           train_station: Železničná stanica
404           "yes": Budova
405         highway: 
406           bridleway: Cesta pre kone
407           bus_guideway: Bus so sprievodcom
408           bus_stop: Zastávka autobusu
409           cycleway: Cyklistický chodník
410           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
411           footway: Chodník
412           ford: Brod
413           gate: Brána
414           minor: Vedľajšia cesta
415           motorway: Diaľnica
416           motorway_link: Diaľnica
417           pedestrian: Chodník pre chodcov
418           primary: Cesta I. triedy
419           primary_link: Cesta I. triedy
420           road: Cesta
421           secondary: Cesta II. triedy
422           secondary_link: Cesta II. triedy
423           steps: Schody
424           tertiary: Cesta III. triedy
425           track: Nespevnené cesty
426           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
427           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
428           unclassified: Neklasifikovaná cesta
429         historic: 
430           archaeological_site: Archeologické nálezisko
431           battlefield: Bojisko
432           boundary_stone: Hraničný kameň
433           building: Budova
434           castle: Hrad
435           church: Kostol
436           house: Dom
437           manor: Šľachtické sídlo
438           memorial: Pomník
439           mine: Baňa
440           monument: Pamätník
441           museum: Múzeum
442           ruins: Ruina
443           tower: Veža
444           wayside_cross: Božie muky
445           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
446           wreck: Zrúcanina
447         landuse: 
448           cemetery: Cintorín
449           commercial: Obchodná štvrť
450           farm: Farma
451           farmyard: Dvor
452           forest: Les
453           grass: Tráva
454           industrial: Priemyslová oblasť
455           landfill: Skládka odpadu
456           meadow: Lúka
457           military: Vojenský priestor
458           mine: Baňa
459           mountain: Hora
460           nature_reserve: Prírodná rezervácia
461           park: Park
462           piste: Zjazdovka
463           quarry: Lom
464           railway: Železnica
465           village_green: Verejná zeleň
466           vineyard: Vinica
467           wetland: Mokrina
468           wood: Drevo
469         leisure: 
470           common: Verejné priestranstvo
471           fishing: Rybolov (športový)
472           garden: Záhrada
473           golf_course: Golfové ihrisko
474           ice_rink: Umelé klzisko
475           marina: Prístav pre jachty
476           miniature_golf: Mini golf
477           nature_reserve: Prírodná rezervácia
478           park: Park
479           pitch: Športové ihrisko
480           playground: Detské ihrisko
481           recreation_ground: Rekreačná oblasť
482           slipway: Lodný sklz
483           sports_centre: Športové stredisko
484           stadium: Štadión
485           swimming_pool: Plaváreň
486           track: Bežecká dráha
487           water_park: Aquapark
488         natural: 
489           bay: Zátoka, záliv
490           beach: Pláž
491           cape: Mys
492           cave_entrance: Vstup do jaskyne
493           channel: Kanál
494           cliff: Útes, kamenná stena
495           coastline: Pobrežie
496           crater: Kráter
497           fell: Horská pastvina
498           fjord: Fjord
499           geyser: Gejzír
500           glacier: Ľadovec
501           heath: Vresovisko
502           hill: Kopec
503           island: Ostrov
504           marsh: Bažina
505           moor: Močiar
506           mud: Bahno
507           peak: Vrchol
508           point: Bod
509           reef: Bradlo, Skalisko
510           ridge: Hrebeň
511           river: Rieka
512           rock: Skala
513           scree: Sutina
514           scrub: Rúbanisko
515           shoal: Plytčina
516           spring: Prameň
517           strait: Úžina
518           tree: Strom
519           valley: Dolina
520           volcano: Sopka
521           water: Voda
522           wetland: Mokrina
523           wetlands: Mokrina
524           wood: Les
525         place: 
526           airport: Letisko
527           city: Mesto nad 100 tis.
528           country: Štát
529           county: Okres
530           farm: Farma
531           hamlet: Osada do 200
532           house: Budova
533           houses: Budovy
534           island: Ostrov
535           islet: Ostrovček
536           locality: Oblasť
537           moor: Močiar
538           municipality: Obecný úrad
539           postcode: PSČ
540           region: Región
541           sea: More
542           state: Štát
543           suburb: Mestský obvod
544           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
545           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
546           village: Obec 200-10 tis.
547         railway: 
548           abandoned: Opustená železnica
549           disused: Nepoužívaná železnica
550           funicular: Lanová dráha
551           halt: Zastávka vlaku
552           historic_station: Zastávka historickej železnice
553           junction: Železničný uzol
554           level_crossing: Železničný prejazd
555           light_rail: Ľahká železnica
556           monorail: Jednokoľajka
557           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
558           spur: Železničná vlečka
559           station: Železničná stanica
560           subway: Stanica metra
561           subway_entrance: Vchod do metra
562           tram: Električka
563           tram_stop: Zastávka električky
564           yard: Železničné depo
565         shop: 
566           apparel: Odevy
567           art: Obchod s umením
568           bakery: Pekáreň
569           beauty: Salón krásy
570           beverages: Občerstvenie
571           bicycle: Obchod s bicylkami
572           books: Kníhkupectvo
573           butcher: Mäsiarstvo
574           car_parts: Mototechna
575           car_repair: Autoservis
576           charity: Charitatívny obchod
577           clothes: Obchod s konfekciou
578           computer: Obchod s počítačmi
579           confectionery: Cukráreň
580           department_store: Obchodný dom
581           doityourself: Urob si sám
582           drugstore: Lekáreň
583           dry_cleaning: Chemická čistiareň
584           electronics: Elektro
585           estate_agent: Realitná kancelária
586           fish: Obchod s rybami
587           florist: Kvetinárstvo
588           food: Obchod s potravinami
589           furniture: Nábytok
590           gallery: Galéria
591           garden_centre: Záhradnícke centrum
592           general: Zmiešaný tovar
593           gift: Suveníry
594           greengrocer: Obchod so zeleninou
595           grocery: Potraviny
596           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
597           hardware: Železiarstvo
598           insurance: Poisťovňa
599           jewelry: Zlatníctvo
600           laundry: Práčovňa
601           mall: Pešia zóna
602           music: Hudobniny
603           organic: Obchod so zdravou výživou
604           pet: Chovprodukt
605           salon: Salón
606           shoes: Obuva
607           sports: Športový obchod
608           stationery: Papierníctvo
609           supermarket: Supermarket
610           toys: Hračkárstvo
611           travel_agency: Cestovná kancelária
612         tourism: 
613           alpine_hut: Vysokohorská chata
614           artwork: Umelecké dielo
615           attraction: Atrakcia
616           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
617           cabin: Malá chata
618           camp_site: Kemping
619           caravan_site: Autokemping
620           chalet: Veľká chata
621           guest_house: Penzión
622           hostel: Ubytovňa, internát
623           hotel: Hotel
624           information: Informácie
625           lean_to: Prístrešok
626           motel: Motel
627           museum: Múzeum
628           picnic_site: Výletné miesto
629           theme_park: Zábavný park
630           valley: Údolie
631           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
632           zoo: Zoo
633         waterway: 
634           boatyard: Lodenica
635           canal: Kanál
636           dam: Priehrada,hrádza
637           ditch: Priekopa
638           dock: Dok
639           drain: Odvodňovací kanál
640           mineral_spring: Minerálny prameň
641           mooring: Kotvisko
642           river: Rieka
643           stream: Potok
644           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
645           water_point: Vodný bod
646           waterfall: Vodopád
647           weir: Splav
648   javascripts: 
649     map: 
650       base: 
651         cycle_map: Cyklomapa
652   layouts: 
653     edit: Upraviť
654     edit_tooltip: Upravovať mapy
655     export: Export
656     export_tooltip: Export mapových dát
657     help_wiki: Pomocník &amp; Wiki
658     history: História
659     home: domov
660     inbox: správy ({{count}})
661     inbox_tooltip: 
662       few: V schránke máte {{count}} neprečítané správy
663       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
664       other: V schránke máte {{count}} neprečítaných správ
665       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
666     log_in: prihlásiť sa
667     logo: 
668       alt_text: Logo OpenStreetMap
669     logout: odhlásiť
670     logout_tooltip: Odhlásiť
671     news_blog: Novinkový blog
672     shop: Obchod
673     sign_up: zaregistrovať sa
674     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
675     view: Zobraziť
676     view_tooltip: Zobraziť mapy
677     welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
678     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
679   map: 
680     coordinates: "Koordináty:"
681     edit: Upraviť
682     view: Zobraziť
683   message: 
684     delete: 
685       deleted: Správa vymazaná
686     inbox: 
687       date: Dátum
688       from: Od
689       subject: Predmet
690       you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých správ
691     mark: 
692       as_read: Správa označená ako prečítaná
693       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
694     message_summary: 
695       delete_button: Zmazať
696       read_button: Označiť ako prečítané
697       reply_button: Odpovedať
698       unread_button: Označiť ako neprečítané
699     new: 
700       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
701       message_sent: Správa odoslaná
702       send_button: Odoslať
703       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
704       subject: Predmet
705       title: Odoslať správu
706     outbox: 
707       date: Dátum
708       to: Komu
709       you_have_sent_messages: Máte {{count}} odoslaných správ
710     read: 
711       date: Dátum
712       from: Od
713       reply_button: Odpovedať
714       subject: Predmet
715       to: Komu
716       unread_button: Označiť ako neprečítané
717     sent_message_summary: 
718       delete_button: Zmazať
719   notifier: 
720     diary_comment_notification: 
721       hi: Ahoj {{to_user}},
722     email_confirm: 
723       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
724     email_confirm_plain: 
725       greeting: Ahoj,
726     gpx_notification: 
727       greeting: Ahoj,
728     lost_password_html: 
729       greeting: Ahoj,
730     message_notification: 
731       hi: Ahoj {{to_user}},
732   oauth_clients: 
733     edit: 
734       submit: Upraviť
735     show: 
736       edit: Upraviť detaily
737   site: 
738     index: 
739       permalink: Trvalý odkaz
740       shortlink: Krátky odkaz
741     key: 
742       map_key: Legenda
743       table: 
744         entry: 
745           apron: 
746             1: terminál
747           bridleway: Chodník pre kone
748           building: Významná budova
749           cable: 
750             - Lanovka
751             - sedačková lanovka
752           cemetery: Cintorín
753           centre: Športové centrum
754           commercial: Komerčná oblasť
755           common: 
756             1: lúka
757           cycleway: Cyklotrasa
758           farm: Farma
759           footway: Chodník pre peších
760           forest: Les
761           heathland: Vresovisko
762           industrial: Priemyselná oblasť
763           lake: 
764             - Jazero
765             - nádrž
766           military: Vojenský priestor
767           motorway: Diaľnica
768           park: Park
769           pitch: Športové ihrisko
770           primary: Cesta prvej triedy
771           rail: Železnica
772           reserve: Prírodná rezervácia
773           resident: Obytná oblasť
774           retail: Nákupná oblasť
775           school: 
776             - Škola
777             - univerzita
778           secondary: Cesta druhej triedy
779           station: Železničná stanica
780           subway: Metro
781           summit: 
782             - Vrchol
783           tourist: Turistická atrakcia
784           track: Lesná, poľná cesta
785           tram: 
786             1: električka
787         heading: Legenda pre z{{zoom_level}}
788     search: 
789       search: Vyhľadať
790       where_am_i: Kde som?
791     sidebar: 
792       close: Zavrieť
793   trace: 
794     create: 
795       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
796       upload_trace: Nahrať GPS stopu
797     delete: 
798       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
799     edit: 
800       description: "Popis:"
801       download: stiahnuť
802       edit: upraviť
803       filename: "Názov súboru:"
804       heading: Úprava stopy {{name}}
805       map: mapa
806       owner: "Vlastník:"
807       points: "Body:"
808       save_button: Uložiť zmeny
809       start_coord: "Súradnice začiatku:"
810       tags: "Tagy:"
811       title: Úprava stopy {{name}}
812       uploaded_at: "Nahrať na:"
813       visibility: "Vidieľnosť:"
814       visibility_help: čo má toto znamenať?
815     list: 
816       public_traces: Verejné GPS stopy
817       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
818       tagged_with: "  označený s {{tags}}"
819       your_traces: Vaše GPS stopy
820     make_public: 
821       made_public: Stopa urobená pre verejnosť
822     no_such_user: 
823       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš pravopis, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
824       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
825     offline: 
826       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
827     trace: 
828       ago: pred {{time_in_words_ago}}
829       by: od
830       count_points: "{{count}} body"
831       edit: upraviť
832       edit_map: Upraviť Mapu
833       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
834       in: v
835       map: mapa
836       more: viac
837       pending: NEVYRIEŠENÉ
838       private: SÚKROMNÉ
839       public: VEREJNÝ
840       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
841       view_map: Zobraziť Mapu
842     trace_form: 
843       description: Popis
844       help: Pomoc
845       tags: Tagy
846       tags_help: oddelené čiarkou
847       upload_button: Nahrať
848       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
849       visibility: Viditeľnosť
850       visibility_help: čo toto znamená?
851     trace_header: 
852       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
853       see_just_your_traces: Zobraziť iba vaše stopy, alebo nahrať stopy
854       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
855       traces_waiting: Máte {{count}} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
856     trace_optionals: 
857       tags: Tagy
858     view: 
859       delete_track: Vymazať túto stopu
860       description: "Popis:"
861       download: stiahnuť
862       edit: upraviť
863       edit_track: Upraviť túto stopu
864       filename: "Názov súboru:"
865       heading: Sledovanie stopy {{name}}
866       map: mapa
867       none: Žiadne
868       owner: "Vlastník:"
869       pending: NEVYRIEŠENÉ
870       points: "Body:"
871       tags: "Tagy:"
872       title: Sledovanie stopy {{name}}
873       trace_not_found: Stopa nenajdené!
874       uploaded: "Nahraté na:"
875       visibility: "Viditeľnosť:"
876     visibility: 
877       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
878       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
879       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
880       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
881   user: 
882     account: 
883       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
884       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
885       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
886       home location: "Domovské miesto:"
887       latitude: "Zem. šírka:"
888       longitude: "Zem. dĺžka:"
889       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
890       my settings: Moje nastavenia
891       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
892       preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
893       profile description: "Popis profilu:"
894       public editing: 
895         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
896         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
897         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
898         enabled link text: čo je toto?
899         heading: "Verejná úprava:"
900       public editing note: 
901         heading: Úprava pre verejnosť
902         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
903       return to profile: Návrat do profilu
904       save changes button: Uložiť Zmeny
905       title: Upraviť účet
906       update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
907     confirm: 
908       button: Potvrdiť
909       failure: Užívateľský účet s týmito údajmi už bol založený.
910       heading: Potvrdiť používateľský účet
911       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
912       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
913     confirm_email: 
914       button: Potvrdiť
915       failure: Mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
916       heading: Potvrdiť zmenu emailovej adresy
917       press confirm button: Stlačte tlačítko potvrdiť dole na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
918       success: Potvrdením vašej emailovej adresy, ďakujeme za zapísanie sa!
919     filter: 
920       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
921     friend_map: 
922       nearby mapper: "Blízky mapovač: [[nearby_user]]"
923       your location: Vaša poloha
924     go_public: 
925       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
926     login: 
927       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
928       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
929       create_account: vytvoriť účet
930       email or username: "Emailová adresa alebo Meno používateľa:"
931       heading: Prihlásenie
932       login_button: Prihlásiť
933       lost password link: Stratili ste heslo?
934       password: "Heslo:"
935       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
936       title: Prihlásiť sa
937     lost_password: 
938       email address: "E-mailová Adresa:"
939       heading: Zabudli Ste Heslo?
940       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
941       new password button: Resetnúť heslo
942       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
943       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
944       title: Stratené heslo
945     make_friend: 
946       already_a_friend: Ste už priatelia s {{name}}.
947       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie {{name}} ako priateľa.
948       success: "{{name}} je teraz váš priateľ."
949     new: 
950       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
951       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
952       display name: "Zobrazované meno:"
953       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
954       email address: "Emailová adresa:"
955       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
956       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
957       heading: Vytvoriť užívateľský účet
958       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
959       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
960       password: "Heslo:"
961       signup: Zaregistrovať sa
962       title: Vytvoriť účet
963     no_such_user: 
964       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
965       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
966       title: Taký užívateľ nie je
967     remove_friend: 
968       not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
969       success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
970     reset_password: 
971       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
972       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
973       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
974       password: "Heslo:"
975       reset: Zmazať Heslo
976       title: Resetnúť heslo
977     set_home: 
978       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
979     view: 
980       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
981       add as friend: pridať ako priateľa
982       add image: Pridať Obrázok
983       ago: (pred {{time_in_words_ago}})
984       block_history: zobraziť prijaté položky
985       blocks on me: v mojom bloku
986       change your settings: zmeniť vaše nastavenia
987       confirm: Potvrdiť
988       create_block: blokovať tohto užívateľa
989       created from: "Vytvorené od:"
990       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
991       delete image: Zmazať obrázok
992       delete_user: vymazať tohto užívateľa
993       description: Popis
994       diary: denník
995       edits: úpravy
996       email address: "Emailová adresa:"
997       hide_user: skryť tohto užívateľa
998       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
999       km away: "{{count}}km vzdialený"
1000       m away: "{{count}}m vzdialený"
1001       mapper since: "Mapovač od:"
1002       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1003       my diary: môj diár
1004       my edits: moje úpravy
1005       my settings: moje nastavenia
1006       my traces: moje stopy
1007       nearby users: "Blízky užívatelia:"
1008       new diary entry: nový údaj denníka
1009       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1010       no home location: Nebola nastavená domovská poloha.
1011       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1012       role: 
1013         administrator: Tento užívateľ je administrátor
1014         grant: 
1015           administrator: Povoliť prístup administrátora
1016           moderator: Povoliť prístup moderátora
1017         moderator: Tento užívateľ je moderátor
1018         revoke: 
1019           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1020           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1021       send message: poslať správu
1022       settings_link_text: nastavenia
1023       traces: stopy
1024       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
1025       upload an image: Nahrať obrázok
1026       user image heading: Obrázok používateľa
1027       user location: Poloha užívateľa
1028       your friends: Vaši priatelia
1029   user_block: 
1030     partial: 
1031       confirm: Ste si istí?
1032       edit: Upraviť
1033       show: Zobraziť
1034       status: Stav
1035     show: 
1036       edit: Upraviť
1037   user_role: 
1038     filter: 
1039       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.
1040       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu {{role}}.
1041       not_a_role: Reťazec `{{role}}' nemá platnú úlohu.
1042       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
1043     grant: 
1044       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'?
1045       confirm: Potvrdiť
1046       fail: Nemôžem prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
1047       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1048       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1049     revoke: 
1050       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'?
1051       confirm: Potvrdiť
1052       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
1053       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1054       title: Potvrdiť zrušenie funkcie