Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / potlatch / locales / gl.yml
1 # Messages for Galician (Galego)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Toliño
5 gl: 
6   a_poi: $1 un punto de interese
7   a_way: $1 un camiño
8   action_addpoint: o engadido dun nodo ao final dun camiño
9   action_cancelchanges: a cancelación dos cambios feitos a
10   action_changeway: os cambios feitos a un camiño
11   action_createparallel: a creación de camiños paralelos
12   action_createpoi: a creación dun punto de interese
13   action_deletepoint: o borrado dun punto
14   action_insertnode: o engadido dun nodo a un camiño
15   action_mergeways: a fusión de dous camiños
16   action_movepoi: o movemento dun punto de interese
17   action_movepoint: o movemento dun punto
18   action_moveway: o movemento dun camiño
19   action_pointtags: a definición das etiquetas nun punto
20   action_poitags: a definición das etiquetas nun punto de interese
21   action_reverseway: a inversión dun camiño
22   action_revertway: a reversión dun camiño
23   action_splitway: a división dun camiño
24   action_waytags: a definición das etiquetas nun camiño
25   advanced: Avanzado
26   advanced_close: Pechar o conxunto de cambios
27   advanced_history: Historial do camiño
28   advanced_inspector: Inspector
29   advanced_maximise: Maximizar a ventá
30   advanced_minimise: Minimizar a ventá
31   advanced_parallel: Camiño paralelo
32   advanced_tooltip: Accións de edición avanzadas
33   advanced_undelete: Restaurar
34   advice_bendy: Demasiado curvado para podelo endereitar (Bloq. Maiús. para forzar)
35   advice_conflict: Conflito co servidor; poida que necesite intentar gardar de novo
36   advice_deletingpoi: Borrando o punto de interese (Z para desfacer)
37   advice_deletingway: Borrando o camiño (Z para desfacer)
38   advice_microblogged: Actualizouse o teu estado en $1
39   advice_nocommonpoint: Os camiños non teñen ningún punto en común
40   advice_revertingpoi: Revertendo ata o último punto de interese gardado (Z para desfacer)
41   advice_revertingway: Revertendo ata o último camiño gardado (Z para desfacer)
42   advice_tagconflict: As etiquetas non coinciden, compróbeas (Z para desfacer)
43   advice_toolong: Demasiado longo para desbloquear (por favor, divídao en camiños máis curtos)
44   advice_uploadempty: Nada que cargar
45   advice_uploadfail: Carga detida
46   advice_uploadsuccess: Cargáronse correctamente todos os datos
47   advice_waydragged: Camiño arrastrado (Z para desfacer)
48   cancel: Cancelar
49   closechangeset: Pechando o conxunto de cambios
50   conflict_download: Descargar a súa versión
51   conflict_overwrite: Sobrescribir a súa versión
52   conflict_poichanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou o punto $1$2.
53   conflict_relchanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou a relación $1$2.
54   conflict_visitpoi: Prema en "OK" para mostrar o punto.
55   conflict_visitway: Prema en "OK" para mostrar o camiño.
56   conflict_waychanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou o camiño $1$2.
57   createrelation: Crear unha nova relación
58   custom: "Personalizado:"
59   delete: Borrar
60   deleting: borrando
61   drag_pois: Arrastrar e soltar puntos de interese
62   editinglive: Edición en vivo
63   editingoffline: Edición sen conexión
64   emailauthor: \n\nPor favor, envíe un correo electrónico a richard\@systemeD.net cun informe de erros, explicando o que estaba a facer no momento no que se produciu.
65   error_anonymous: Non se pode pór en contacto cun mapeador anónimo.
66   error_connectionfailed: Sentímolo!, fallou a conexión ao servidor do OpenStreetMap. Non se gardou ningunha das modificacións recentes.\n\nQuéreo intentar de novo?
67   error_microblog_long: "Fallou a publicación en $1:\nCódigo HTTP: $2\nMensaxe de erro: $3\nErro de $1: $4"
68   error_nopoi: Non se puido atopar o punto de interese (se cadra está noutra zona?), por iso non se pode desfacer.
69   error_nosharedpoint: Os camiños $1 e $2 non teñen un punto en común, por iso non pode desfacer a división.
70   error_noway: Non se puido atopar o camiño $1 (se cadra está noutra zona?), por iso non se pode desfacer.
71   error_readfailed: Sentímolo!, o servidor do OpenStreetMap non respondeu á petición de datos.\n\nQuéreo intentar de novo?
72   existingrelation: Engadir a unha relación existente
73   findrelation: Atopar unha relación que conteña
74   gpxpleasewait: Por favor, agarde mentres se procesa a pista GPX.
75   heading_drawing: Deseño
76   heading_introduction: Introdución
77   heading_pois: Primeiros pasos
78   heading_quickref: Referencia rápida
79   heading_surveying: Topografía
80   heading_tagging: Etiquetado
81   heading_troubleshooting: Resolución de problemas
82   help: Axuda
83   help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================\nPáxina 1: Introdución\n\n--><headline>Benvido ao Potlatch</headline>\n<largeText>O Potlatch é o editor fácil de usar para o OpenStreetMap. Debuxe estradas, camiños, puntos turísticos e tendas a partir das súas pescudas GPS, imaxes de satélite ou mapas antigos.\n\nEstas páxinas hanlle axudar a aprender os fundamentos básicos do uso do Potlatch, así como dicirlle onde pode atopar máis información. Prema sobre as cabeceiras que hai enriba para comezar.\n\nCando remate, basta con premer en calquera outro lugar da páxina.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Cousas útiles que debe saber</headline>\n<bodyText>Non copie doutros mapas!\n\nSe escolle \"Editar en vivo\", todas as mudanzas que faga gardaranse na base de datos ao mesmo tempo que vai debuxando, é dicir, <i>inmediatamente</i>. Se aínda non ten confianza abonda na edición escolla \"Editar con gardado\", e os cambios só se rexistrarán en canto prema sobre \"Gardar\".\n\nO máis habitual é que todas as edicións que faga aparezan no mapa unha ou dúas horas despois da edición (algunhas poucas cousas necesitan unha semana). Aínda así, non se mostra todo no mapa; quedaría moi confuso. Xa que os datos do OpenStreetMap son de código aberto, calquera persoa é libre de facer mapas de diferentes aspectos, como o <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> ou o <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nLembre que se trata <i>ao mesmo tempo</i> dun mapa cunha boa aparencia (debuxe curvas suaves para os xiros) e dun diagrama (asegúrese de que as estradas se unan nos cruces).\n\nXa dixemos que non se debe copiar doutros mapas?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Máis información</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Manual do Potlatch</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Listas de correo</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Conversa en liña (axuda en directo)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Foro web</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Wiki da comunidade</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Código fonte do Potlatch</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 2: Primeiros pasos\n\n--><page/><headline>Primeiros pasos</headline>\n<bodyText>Agora que xa ten o Potlatch aberto, faga clic en \"Editar con gardado\" para comezar.\n\nEntón, xa está listo para deseñar un mapa. O mellor xeito de comezar é poñer algúns puntos de interese no mapa. Estes poden ser bares, igrexas, estacións de tren... calquera cousa que lle guste.</bodytext>\n\n<column/><headline>Arrastrar e soltar</headline>\n<bodyText>Para facelo moi sinxelo, pode ollar unha selección dos puntos de interese máis comúns na parte inferior dereita do mapa. Para poñer un no mapa, é tan fácil como arrastralo desde alí ata o lugar correcto no mapa. E non se preocupe se non dá coa posición boa á primeira: pode arrastralo de novo ata que acerte. Note que o punto de interese está destacado en amarelo para mostrar que está seleccionado.\n\nUnha vez feito isto, terá que lle dar un nome ao seu bar (ou igrexa, ou estación). Verá aparecer unha pequena táboa ao pé. Unha das entradas porá \"nome\", seguida de \"(escriba o nome aquí)\". Fágao: prema sobre o texto e escriba o nome.\n\nPrema en calquera outro lugar do mapa para desmarcar o seu punto de interese, e o pequeno panel de cor volverá.\n\nDoado, non é? Prema sobre \"Gardar\" (abaixo á dereita) cando remate.\n</bodyText><column/><headline>Ás voltas</headline>\n<bodyText>To move to a different part of the map, just drag an empty area. Potlatch will automatically load the new data (look at the top right).\n\nWe told you to 'Edit with save', but you can also click 'Edit live'. If you do this, your changes will go into the database straightaway, so there's no 'Save' button. This is good for quick changes and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapping parties</a>.</bodyText>\n\n<headline>Seguintes pasos</headline>\n<bodyText>Happy with all of that? Great. Click 'Surveying' above to find out how to become a <i>real</i> mapper!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 3: Recollida de datos\n\n--><page/><headline>Surveying with a GPS</headline>\n<bodyText>The idea behind OpenStreetMap is to make a map without the restrictive copyright of other maps. This means you can't copy from elsewhere: you must go and survey the streets yourself. Fortunately, it's lots of fun!\nThe best way to do this is with a handheld GPS set. Find an area that isn't mapped yet, then walk or cycle up the streets with your GPS switched on. Note the street names, and anything else interesting (pubs? churches?) , as you go along.\n\nWhen you get home, your GPS will contain a 'tracklog' recording everywhere you've been. You can then upload this to OpenStreetMap.\n\nThe best type of GPS is one that records to the tracklog frequently (every second or two) and has a big memory. Lots of our mappers use handheld Garmins or little Bluetooth units. There are detailed <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Reviews</a> on our wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Carga da súa pista</headline>\n<bodyText>Now, you need to get your track off the GPS set. Maybe your GPS came with some software, or maybe it lets you copy the files off via USB. If not, try <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Whatever, you want the file to be in GPX format.\n\nThen use the 'GPS Traces' tab to upload your track to OpenStreetMap. But this is only the first bit - it won't appear on the map yet. You must draw and name the roads yourself, using the track as a guide.</bodyText>\n<headline>Uso da súa pista</headline>\n<bodyText>Find your uploaded track in the 'GPS Traces' listing, and click 'edit' <i>right next to it</i>. Potlatch will start with this track loaded, plus any waypoints. You're ready to draw!\n\n<img src=\"gps\">You can also click this button to show everyone's GPS tracks (but not waypoints) for the current area. Hold Shift to show just your tracks.</bodyText>\n<column/><headline>Uso de fotos de satélite</headline>\n<bodyText>If you don't have a GPS, don't worry. In some cities, we have satellite photos you can trace over, kindly supplied by Yahoo! (thanks!). Go out and note the street names, then come back and trace over the lines.\n\n<img src='prefs'>If you don't see the satellite imagery, click the options button and make sure 'Yahoo!' is selected. If you still don't see it, it's probably not available for your city, or you might need to zoom out a bit.\n\nOn this same options button you'll find a few other choices like an out-of-copyright map of the UK, and OpenTopoMap for the US. These are all specially selected because we're allowed to use them - don't copy from anyone else's maps or aerial photos. (Copyright law sucks.)\n\nSometimes satellite pics are a bit displaced from where the roads really are. If you find this, hold Space and drag the background until it lines up. Always trust GPS tracks over satellite pics.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 4: Debuxar\n\n--><page/><headline>Debuxar camiños</headline>\n<bodyText>To draw a road (or 'way') starting at a blank space on the map, just click there; then at each point on the road in turn. When you've finished, double-click or press Enter - then click somewhere else to deselect the road.\n\nTo draw a way starting from another way, click that road to select it; its points will appear red. Hold Shift and click one of them to start a new way at that point. (If there's no red point at the junction, shift-click where you want one!)\n\nClick 'Save' (bottom right) when you're done. Save often, in case the server has problems.\n\nDon't expect your changes to show instantly on the main map. It usually takes an hour or two, sometimes up to a week.\n</bodyText><column/><headline>Facer cruces</headline>\n<bodyText>It's really important that, where two roads join, they share a point (or 'node'). Route-planners use this to know where to turn.\n\nPotlatch takes care of this as long as you are careful to click <i>exactly</i> on the way you're joining. Look for the helpful signs: the points light up blue, the pointer changes, and when you're done, the junction point has a black outline.</bodyText>\n<headline>Mover e borrar</headline>\n<bodyText>This works just as you'd expect it to. To delete a point, select it and press Delete. To delete a whole way, press Shift-Delete.\n\nTo move something, just drag it. (You'll have to click and hold for a short while before dragging a way, so you don't do it by accident.)</bodyText>\n<column/><headline>Debuxo máis avanzado</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">If two parts of a way have different names, you'll need to split them. Click the way; then click the point where it should be split, and click the scissors. (You can merge ways by clicking with Control, or the Apple key on a Mac, but don't merge two roads of different names or types.)\n\n<img src=\"tidy\">Roundabouts are really hard to draw right. Don't worry - Potlatch can help. Just draw the loop roughly, making sure it joins back on itself at the end, then click this icon to 'tidy' it. (You can also use this to straighten out roads.)</bodyText>\n<headline>Puntos de interese</headline>\n<bodyText>The first thing you learned was how to drag-and-drop a point of interest. You can also create one by double-clicking on the map: a green circle appears. But how to say whether it's a pub, a church or what? Click 'Tagging' above to find out!\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 4: Etiquetado\n\n--><page/><headline>Que tipo de estrada é esta?</headline>\n<bodyText>Once you've drawn a way, you should say what it is. Is it a major road, a footpath or a river? What's its name? Are there any special rules (e.g. \"no bicycles\")?\n\nIn OpenStreetMap, you record this using 'tags'. A tag has two parts, and you can have as many as you like. For example, you could add <i>highway | trunk</i> to say it's a major road; <i>highway | residential</i> for a road on a housing estate; or <i>highway | footway</i> for a footpath. If bikes were banned, you could then add <i>bicycle | no</i>. Then to record its name, add <i>name | Market Street</i>.\n\nThe tags in Potlatch appear at the bottom of the screen - click an existing road, and you'll see what tags it has. Click the '+' sign (bottom right) to add a new tag. The 'x' by each tag deletes it.\n\nYou can tag whole ways; points in ways (maybe a gate or a traffic light); and points of interest.</bodytext>\n<column/><headline>Uso de etiquetas preestablecidas</headline>\n<bodyText>To get you started, Potlatch has ready-made presets containing the most popular tags.\n\n<img src=\"preset_road\">Select a way, then click through the symbols until you find a suitable one. Then, choose the most appropriate option from the menu.\n\nThis will fill the tags in. Some will be left partly blank so you can type in (for example) the road name and number.</bodyText>\n<headline>Estradas dun só sentido</headline>\n<bodyText>You might want to add a tag like <i>oneway | yes</i> - but how do you say which direction? There's an arrow in the bottom left that shows the way's direction, from start to end. Click it to reverse.</bodyText>\n<column/><headline>Elección das súas propias etiquetas</headline>\n<bodyText>Of course, you're not restricted to just the presets. By using the '+' button, you can use any tags at all.\n\nYou can see what tags other people use at <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, and there is a long list of popular tags on our wiki called <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. But these are <i>only suggestions, not rules</i>. You are free to invent your own tags or borrow from others.\n\nBecause OpenStreetMap data is used to make many different maps, each map will show (or 'render') its own choice of tags.</bodyText>\n<headline>Relacións</headline>\n<bodyText>Sometimes tags aren't enough, and you need to 'group' two or more ways. Maybe a turn is banned from one road into another, or 20 ways together make up a signed cycle route. You can do this with an advanced feature called 'relations'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Find out more</a> on the wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 6: Resolución de problemas\n\n--><page/><headline>Desfacer os erros</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">Este é o botón para desfacer (tamén pode premer sobre Z). Con el poderá anular a última cousa que fixo.\n\nYou can 'revert' to a previously saved version of a way or point. Select it, then click its ID (the number at the bottom left) - or press H (for 'history'). You'll see a list of everyone who's edited it, and when. Choose the one to go back to, and click Revert.\n\nIf you've accidentally deleted a way and saved it, press U (for 'undelete'). All the deleted ways will be shown. Choose the one you want; unlock it by clicking the red padlock; and save as usual.\n\nThink someone else has made a mistake? Send them a friendly message. Use the history option (H) to select their name, then click 'Mail'.\n\nUse the Inspector (in the 'Advanced' menu) for helpful information about the current way or point.\n</bodyText><column/><headline>Preguntas máis frecuentes</headline>\n<bodyText><b>How do I see my waypoints?</b>\nWaypoints only show up if you click 'edit' by the track name in 'GPS Traces'. The file has to have both waypoints and tracklog in it - the server rejects anything with waypoints alone.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Traballar máis rápido</headline>\n<bodyText>The further out you're zoomed, the more data Potlatch has to load. Zoom in before clicking 'Edit'.\n\nTurn off 'Use pen and hand pointers' (in the options window) for maximum speed.\n\nIf the server is running slowly, come back later. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Check the wiki</a> for known problems. Some times, like Sunday evenings, are always busy.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nTurn your GPS track into a way by finding it in the 'GPS Traces' list, clicking 'edit' by it, then tick the 'convert' box. It'll be locked (red) so won't save. Edit it first, then click the red padlock to unlock when ready to save.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 7: Referencia rápida\n\n--><page/><headline>Que premer</headline>\n<bodyText><b>Arrastre o mapa</b> para moverse.\n<b>Dobre clic</b> para crear un novo punto de interese.\n<b>Un clic</b> para iniciar un novo camiño.\n<b>Manteña e arrastre un camiño ou punto de interese</b> para movelo.</bodyText>\n<headline>Ao debuxar un camiño</headline>\n<bodyText><b>Dobre clic</b> ou <b>prema a tecla Intro</b> para finalizar o debuxo.\n<b>Prema</b> sobre outro camiño para facer un cruce.\n<b>Prema Shift ao final doutro camiño</b> para fusionar.</bodyText>\n<headline>Ao seleccionar un camiño</headline>\n<bodyText><b>Prema nun punto</b> para seleccionalo.\n<b>Prema Shift no camiño</b> para introducir un novo punto.\n<b>Prema Shift nun punto</b> para comezar un novo camiño desde alí.\n<b>Prema Control noutro camiño</b> para fusionar.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Atallos do teclado</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B: Engadir unha etiqueta de fonte de fondo\nC: Pechar o conxunto de cambios\nG: Mostrar as pistas GPS\nH: Mostrar o historial\nI: Mostrar o inspector\nJ: Unir o punto cun cruce de camiños\n(+Shift) Unjoin from other ways\nK: Bloquear ou desbloquear a selección\nL: Mostrar a latitude e lonxitude actuais\nM: Maximizar a ventá de edición\nP: Crear un camiño paralelo\nR: Repetir as etiquetas\nS: Gardar (agás se se está a empregar a edición en vivo)\nT: Arrombar en liña recta ou círculo\nU: Restaurar (mostrar os camiños borrados)\nX: Dividir o camiño en dous\nZ: Desfacer\n-: Eliminar o punto soamente deste camiño\n+: Engadir unha nova etiqueta\n/: Seleccionar outro camiño que comparta este punto\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete: Borrar o punto\n  (+Shift): Borrar o camiño enteiro\nReturn: Rematar o debuxo da liña\nSpace: Manter e arrastrar o fondo\nEsc: Cancelar a edición; recargar desde o servidor\n0: Eliminar todas as etiquetas\n1-9: Seleccionar as etiquetas preestablecidas\n  (+Shift): Seleccionar as etiquetas memorizadas\n  (+S/Ctrl): Memorizar as etiquetas\n§ ou `: Rotar entre grupos de etiquetas\n</textformat>\n</bodyText>"
84   hint_drawmode: un clic para engadir un punto\ndobre clic/Intro\npara rematar a liña
85   hint_latlon: "lat $1\nlon $2"
86   hint_loading: cargando os datos
87   hint_overendpoint: sobre o punto de fin ($1)\nprema para unir\nfaga clic no Bloq. Maiús. para fusionar
88   hint_overpoint: punto superior ($1)\nprema para unir
89   hint_pointselected: punto seleccionado\n(faga clic no Bloq. Maiús. no punto para\ncomezar unha nova liña)
90   hint_saving: gardando os datos
91   hint_saving_loading: cargando/gardando os datos
92   inspector: Inspector
93   inspector_duplicate: Duplicado de
94   inspector_in_ways: Nos camiños
95   inspector_latlon: "Lat $1\nLon $2"
96   inspector_locked: Pechado
97   inspector_node_count: ($1 veces)
98   inspector_not_in_any_ways: Non está en ningún camiño (punto de interese)
99   inspector_unsaved: Sen gardar
100   inspector_uploading: (cargando)
101   inspector_way_connects_to: Conecta con $1 camiños
102   inspector_way_connects_to_principal: Conecta con $1 $2 e $3 $4
103   inspector_way_nodes: $1 nodos
104   inspector_way_nodes_closed: $1 nodos (pechado)
105   loading: Cargando...
106   login_pwd: "Contrasinal:"
107   login_retry: Non se recoñeceu o seu nome de usuario. Por favor, inténteo de novo.
108   login_title: Non se puido rexistrar
109   login_uid: "Nome de usuario:"
110   mail: Correo
111   more: Máis
112   newchangeset: "\nPor favor, inténteo de novo: o Potlatch comezará un novo conxunto de cambios."
113   "no": Non
114   nobackground: Sen fondo
115   norelations: Non existen relacións na zona actual
116   offset_broadcanal: Camiño de sirga ancho
117   offset_choose: Elixa o desprazamento (m)
118   offset_dual: Autovía (D2)
119   offset_motorway: Autoestrada (D3)
120   offset_narrowcanal: Camiño de sirga estreito
121   ok: OK
122   openchangeset: Abrindo o conxunto de cambios
123   option_custompointers: Usar os punteiros de pluma e man
124   option_external: "Lanzamento externo:"
125   option_fadebackground: Atenuar o fondo
126   option_layer_cycle_map: OSM - mapa cíclico
127   option_layer_maplint: OSM - Maplint (erros)
128   option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
129   option_layer_ooc_25k: "Reino Unido histórico: 1:25k"
130   option_layer_ooc_7th: "Reino Unido histórico: 7º"
131   option_layer_ooc_npe: "Reino Unido histórico: NPE"
132   option_layer_ooc_scotland: "Reino Unido histórico: Escocia"
133   option_layer_os_streetview: "Reino Unido: OS StreetView"
134   option_layer_streets_haiti: "Haití: nomes de rúas"
135   option_layer_surrey_air_survey: "Reino Unido: Enquisa aérea sobre Surrey"
136   option_layer_tip: Escolla o fondo a mostrar
137   option_limitways: Avisar ao cargar moitos datos
138   option_microblog_id: "Nome do blogue de mensaxes curtas:"
139   option_microblog_pwd: "Contrasinal do blogue de mensaxes curtas:"
140   option_noname: Destacar as estradas sen nome
141   option_photo: "Foto KML:"
142   option_thinareas: Empregar liñas máis finas para as zonas
143   option_thinlines: Empregar liñas finas en todas as escalas
144   option_tiger: Destacar os datos TIGER non modificados
145   option_warnings: Mostrar os avisos flotantes
146   point: Punto
147   preset_icon_airport: Aeroporto
148   preset_icon_bar: Bar
149   preset_icon_bus_stop: Parada de autobús
150   preset_icon_cafe: Cafetaría
151   preset_icon_cinema: Sala de cine
152   preset_icon_convenience: Tenda
153   preset_icon_disaster: Construción en Haití
154   preset_icon_fast_food: Comida rápida
155   preset_icon_ferry_terminal: Terminal de transbordador
156   preset_icon_fire_station: Parque de bombeiros
157   preset_icon_hospital: Hospital
158   preset_icon_hotel: Hotel
159   preset_icon_museum: Museo
160   preset_icon_parking: Aparcadoiro
161   preset_icon_pharmacy: Farmacia
162   preset_icon_place_of_worship: Lugar de culto
163   preset_icon_police: Comisaría de policía
164   preset_icon_post_box: Caixa de correo
165   preset_icon_pub: Pub
166   preset_icon_recycling: Reciclaxe
167   preset_icon_restaurant: Restaurante
168   preset_icon_school: Escola
169   preset_icon_station: Estación de ferrocarril
170   preset_icon_supermarket: Supermercado
171   preset_icon_taxi: Estación de taxis
172   preset_icon_telephone: Teléfono
173   preset_icon_theatre: Teatro
174   preset_tip: Escolla dun menú de etiquetas predefinidas que describan o $1
175   prompt_addtorelation: Engadir un $1 á relación
176   prompt_changesetcomment: "Insira unha descrición dos seus cambios:"
177   prompt_closechangeset: Pechar o conxunto de cambios $1
178   prompt_createparallel: Crear un camiño paralelo
179   prompt_editlive: Editar en vivo
180   prompt_editsave: Editar con gardado
181   prompt_helpavailable: É un usuario novo? Olle o canto inferior esquerdo para obter axuda.
182   prompt_launch: Lanzar un URL externo
183   prompt_live: No modo en directo, cada elemento que cambie gardarase instantaneamente na base de datos do OpenStreetMap; non se recomenda para os principiantes. Está seguro de querer usar este modo?
184   prompt_manyways: Esta zona é moi detallada e vai levar moito tempo cargala. Quere achegarse co zoom?
185   prompt_microblog: Publicar en $1 ($2 restantes)
186   prompt_revertversion: "Volver a unha versión anterior:"
187   prompt_savechanges: Gardar os cambios
188   prompt_taggedpoints: Algúns dos puntos deste camiño están etiquetados ou en relacións. Realmente os quere borrar?
189   prompt_track: Converter as pistas GPS en camiños
190   prompt_unlock: Prema para desbloquear
191   prompt_welcome: Benvido ao OpenStreetMap!
192   retry: Reintentar
193   revert: Reverter
194   save: Gardar
195   tags_backtolist: Volver á lista
196   tags_descriptions: Descricións de "$1"
197   tags_findatag: Atopar unha etiqueta
198   tags_findtag: Atopar unha etiqueta
199   tags_matching: Etiquetas populares que coinciden con "$1"
200   tags_typesearchterm: "Escriba unha palabra a procurar:"
201   tip_addrelation: Engadir a unha relación
202   tip_addtag: Engadir unha nova etiqueta
203   tip_alert: Houbo un erro (prema para obter máis detalles)
204   tip_anticlockwise: Camiño circular no sentido contrario ao das agullas do reloxo (prema para inverter)
205   tip_clockwise: Camiño circular no sentido das agullas do reloxo (prema para inverter)
206   tip_direction: Dirección do camiño (prema para invertela)
207   tip_gps: Mostrar as pistas GPS (G)
208   tip_noundo: Nada que desfacer
209   tip_options: Definir as opcións (escolla o fondo do mapa)
210   tip_photo: Cargar fotos
211   tip_presettype: Escolla o tipo de preaxustes ofrecidos no menú.
212   tip_repeattag: Repetir as informacións do camiño seleccionado anteriormente (R)
213   tip_revertversion: Escolla a data á que reverter
214   tip_selectrelation: Engadir ao percorrido elixido
215   tip_splitway: Dividir o camiño nos puntos seleccionados (X)
216   tip_tidy: Ordenar os puntos do camiño (T)
217   tip_undo: Desfacer $1 (Z)
218   uploading: Cargando...
219   uploading_deleting_pois: Borrando os puntos de interese
220   uploading_deleting_ways: Borrando os camiños
221   uploading_poi: Cargando o punto de interese $1
222   uploading_poi_name: Cargando o punto de interese $1, $2
223   uploading_relation: Cargando a relación $1
224   uploading_relation_name: Cargando a relación $1, $2
225   uploading_way: Cargando o camiño $1
226   uploading_way_name: Cargando o camiño $1, $2
227   warning: Atención!
228   way: Camiño
229   "yes": Si