]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/sq.yml
30601d676a1578eb95c15b4de0c8c790964415d1
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Euriditi
5 # Author: GretaDoci
6 # Author: Kosovastar
7 # Author: Macofe
8 # Author: Mdupont
9 # Author: MicroBoy
10 # Author: Mikullovci11
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Ruila
13 # Author: Techlik
14 # Author: Vinie007
15 # Author: 아라
16 ---
17 sq:
18   time:
19     formats:
20       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
21   activerecord:
22     models:
23       acl: Qasja në listën e kontrollit
24       changeset: Vargu i ndryshimeve
25       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
26       country: Vendi
27       diary_comment: Koment ditari
28       diary_entry: Shënim ditari
29       friend: Mik
30       language: Gjuha
31       message: Mesazh
32       node: Nyjë
33       node_tag: Etiketë nyje
34       notifier: Lajmëruesi
35       old_node: Nyjë e vjetër
36       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
37       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
38       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
39       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
40       old_way: Rrugë e vjetër
41       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
42       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
43       relation: Lidhje
44       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
45       relation_tag: Etiketë lidhjeje
46       session: Seancë
47       trace: Gjurmë
48       tracepoint: Pika e gjurmës
49       tracetag: Etiketa e gjurmës
50       user: Përdoruesi
51       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
52       user_token: Shenja e përdoruesit
53       way: Rruga
54       way_node: Nyjë rruge
55       way_tag: Etiketë rruge
56     attributes:
57       diary_comment:
58         body: Trupi i mesazhit
59       diary_entry:
60         user: Përdoruesi
61         title: Titulli
62         latitude: Gjerësia gjeografike
63         longitude: Gjatësia gjeografike
64         language: Gjuha
65       friend:
66         user: Përdoruesi
67         friend: Mik
68       trace:
69         user: Përdoruesi
70         visible: I dukshëm
71         name: Emri
72         size: Madhësia
73         latitude: Gjerësia gjeografike
74         longitude: Gjatësia gjeografike
75         public: Publik
76         description: Përshkrimi
77       message:
78         sender: Dërguesi
79         title: Titulli
80         body: Trupi i mesazhit
81         recipient: Marrësi
82       user:
83         email: Emaili
84         active: Aktiv
85         display_name: Emër i dukshëm
86         description: Përshkrimi
87         languages: Gjuhët
88         pass_crypt: Fjalëkalimi
89   printable_name:
90     with_version: '%{id}, v%{version}'
91   editor:
92     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
93     potlatch:
94       name: Potlatch 1
95       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
96     id:
97       name: iD
98       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
99     potlatch2:
100       name: Potlatch 2
101       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
102     remote:
103       name: Kontrollë nga larg
104       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
105   browse:
106     created: Krijuar
107     closed: Mbyllur
108     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
109     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
110     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
111     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
112     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
113     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
114     version: Versioni
115     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
116     anonymous: Anonim
117     no_comment: (nuk ka koment)
118     part_of: Pjesë e
119     download_xml: Shkarko në XML
120     view_history: Shiko historikun
121     view_details: Shiko detajet
122     location: Vendndodhja
123     changeset:
124       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
125       belongs_to: Autor
126       node: Nyjet (%{count})
127       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
128       way: Mënyrat (%{count})
129       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
130       relation: Marrëdhëniet (%{count})
131       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
132       comment: Komentet (%{count})
133       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
134         më parë</abbr>
135       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
136       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
137       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
138       feed:
139         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
140         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
141       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
142       discussion: Diskutim
143     node:
144       title: 'Nyja: %{name}'
145       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
146     way:
147       title: 'Drejtimi: %{name}'
148       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
149       nodes: Nyjet
150       also_part_of:
151         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
152         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
153     relation:
154       title: 'Lidhja: %{name}'
155       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
156       members: Anëtarët
157     relation_member:
158       entry: '%{type} %{name}'
159       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
160       type:
161         node: Nyje
162         way: Rruga
163         relation: Lidhja
164     containing_relation:
165       entry: Lidhja %{relation_name}
166       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
167     not_found:
168       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
169       type:
170         node: nyjë
171         way: rrugë
172         relation: lidhje
173         changeset: grupi i ndryshimeve
174         note: shënim
175     timeout:
176       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
177         tu tërhequr.
178       type:
179         node: nyjë
180         way: rrugë
181         relation: lidhje
182         changeset: grupi i ndryshimeve
183         note: shënim
184     redacted:
185       redaction: Redaktimi %{id}
186       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
187         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
188       type:
189         node: nyjë
190         way: rrugë
191         relation: lidhje
192     start_rjs:
193       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
194         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
195         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
196       load_data: Ngarko të dhënat
197       loading: Duke ngarkuar...
198     tag_details:
199       tags: Etiketat
200       wiki_link:
201         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
202         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
203       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
204       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
205       telephone_link: Thirr %{phone_number}
206     note:
207       title: 'Shënim: %{id}'
208       new_note: Shënim i ri
209       description: Përshkrimi
210       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
211       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
212       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
213       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
214       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
215         më parë</abbr>
216       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
217         parë</abbr>
218       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
219         më parë</abbr>
220       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
221       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
222         më parë</abbr>
223       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
224         më parë</abbr>
225       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
226         më parë</abbr>
227       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
228     query:
229       title: Tiparet e pyetsorit
230       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
231       nearby: Tiparet në afërsi
232       enclosing: Tipare të bashkangjitura
233   changeset:
234     changeset_paging_nav:
235       showing_page: Faqe %{page}
236       next: Vazhdo »
237       previous: « Mëparshëm
238     changeset:
239       anonymous: Anonim
240       no_edits: (nuk ka redaktime)
241       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
242     changesets:
243       id: ID
244       saved_at: Të ruajtura në
245       user: Përdoruesi
246       comment: Koment
247       area: Zona
248     list:
249       title: Grupi i ndryshimeve
250       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
251       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
252       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
253       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
254       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
255       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
256       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
257       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
258       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
259       load_more: Ngarko më shumë
260     timeout:
261       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
262         për tu shkarkuar.
263     rss:
264       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
265       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
266       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
267       commented_at_html: Përditësuar %{when} më parë
268       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
269       full: Diskutimi i plotë
270   diary_entry:
271     new:
272       title: Shënim i ri në ditar
273       publish_button: Publiko
274     list:
275       title: Ditarët e përdoruesve
276       title_friends: Ditarë të miqve
277       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
278       user_title: Ditari i %{user}
279       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
280       new: Shënim i ri në ditar
281       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
282       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
283       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
284       older_entries: Shënimet e vjetra
285       newer_entries: Shënimet e fundit
286     edit:
287       title: Redakto shënimin në ditar
288       subject: 'Titulli:'
289       body: 'Trupi i mesazhit:'
290       language: 'Gjuha:'
291       location: 'Lokacioni:'
292       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
293       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
294       use_map_link: përdor hartën
295       save_button: Ruaj
296       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
297     view:
298       title: Ditari i %{user} | %{title}
299       user_title: Ditari i %{user}
300       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
301       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
302       login: Identifikohu
303       save_button: Ruaj
304     no_such_entry:
305       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
306       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
307       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
308         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
309     diary_entry:
310       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
311       comment_link: Komento në këtë shënim
312       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
313       comment_count:
314         zero: Nuk ka komente
315         one: '%{count} koment'
316         other: '%{count} komente'
317       edit_link: Redakto këtë shënim
318       hide_link: Fshih këtë shënim
319       confirm: Konfirmo
320     diary_comment:
321       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
322       hide_link: Fshih këtë koment
323       confirm: Konfirmo
324     location:
325       location: 'Lokacioni:'
326       view: Shfaq
327       edit: Redakto
328     feed:
329       user:
330         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
331         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
332       language:
333         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
334         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
335           %{language_name}
336       all:
337         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
338         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
339     comments:
340       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
341       post: Posto
342       when: Kur
343       comment: Komenti
344       ago: '%{ago} më parë'
345       newer_comments: Komentet më të fundit
346       older_comments: Komentet e vjetra
347   export:
348     title: Eksporto
349     start:
350       area_to_export: Zona për tu eksportuar
351       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
352       format_to_export: Formati per eksportim
353       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
354       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
355       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
356       licence: Licensa
357       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
358         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
359       too_large:
360         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
361           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
362         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
363           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
364           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
365         planet:
366           title: Planet OSM
367           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
368             të OpenStreetMap
369         overpass:
370           title: API mbikalues
371           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
372             të OpenStreetMap
373         geofabrik:
374           title: Shkarkimet nga Geofabrik
375           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
376             dhe qyteteve të përzgjedhura
377         metro:
378           title: Metro Ekstrakte
379           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
380             tyre
381         other:
382           title: Burime të tjera
383           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
384       options: Opsionet
385       format: Formati
386       scale: Shkallë
387       max: max
388       image_size: Madhësia e imazhit
389       zoom: Zmadho
390       add_marker: Shto një shënues në hartë
391       latitude: 'Lat:'
392       longitude: 'Lon:'
393       output: Dalja
394       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
395       export_button: Eksporto
396   geocoder:
397     search:
398       title:
399         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="http://openstreetmap.org/"></a>
400         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
401         uk_postcode: Rezultatet nga <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
402           Postcode</a>
403         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
404         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
405           Nominatim</a>
406         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
407         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
408           Nominatim</a>
409         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
410     search_osm_nominatim:
411       prefix_format: '%{name}'
412       prefix:
413         aerialway:
414           cable_car: Teleferiku
415           chair_lift: Teleferik
416           drag_lift: Teleferik
417           gondola: Teleferik gondolë
418           station: Stacion teleferiku
419         aeroway:
420           aerodrome: Aeroport
421           apron: Platformë
422           gate: Portë
423           helipad: Helipad
424           runway: Pistë
425           taxiway: Rrugë taksie
426           terminal: Terminal
427         amenity:
428           animal_shelter: Strehim i kafshëve
429           arts_centre: Qendër arti
430           atm: Bankomat
431           bank: Bankë
432           bar: Bar
433           bbq: Zgarë
434           bench: Stol
435           bicycle_parking: Parkim biçikletash
436           bicycle_rental: Biçikleta me qera
437           biergarten: Birrari
438           boat_rental: Varka me qera
439           brothel: Shtëpi publike
440           bureau_de_change: Këmbim valute
441           bus_station: Stacion autobusi
442           cafe: Kafe
443           car_rental: Makina me qera
444           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
445           car_wash: Autolarje
446           casino: Kazino
447           charging_station: Stacion mbushës
448           childcare: Kujdesi për fëmijët
449           cinema: Kinema
450           clinic: Klinikë
451           clock: Orë
452           college: Kolegj
453           community_centre: Qendër komunitare
454           courthouse: Gjykatë
455           crematorium: Krematorium
456           dentist: Dentist
457           doctors: Mjekët
458           dormitory: Konvikt
459           drinking_water: Ujë i pijshëm
460           driving_school: Autoshkollë
461           embassy: Ambasadë
462           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
463           fast_food: Ushqim i shpejtë
464           ferry_terminal: Terminal i trageteve
465           fire_hydrant: Hidrant zjarrfikës
466           fire_station: Zjarrëfiksat
467           food_court: Kënd ushqimi
468           fountain: Shatërvan
469           fuel: Stacion karburanti
470           gambling: Kumar
471           grave_yard: Varrezë
472           gym: Qendër fitnesi / Palestër
473           health_centre: Qendër shëndetsore
474           hospital: Spital
475           hunting_stand: Vend gjuetie
476           ice_cream: Akullore
477           kindergarten: Kopësht fëmijësh
478           library: Bibliotekë
479           market: Market
480           marketplace: Treg
481           monastery: Manastir
482           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
483           nightclub: Klub nate
484           nursery: Çerdhe
485           nursing_home: Çerdhe
486           office: Zyrë
487           parking: Vendparkim
488           parking_entrance: Hyrje parkimi
489           pharmacy: Barnatore
490           place_of_worship: Vend kulti
491           police: Policia
492           post_box: Kuti postare
493           post_office: Zyrë postare
494           preschool: Cikël para-shkollor
495           prison: Burg
496           pub: Pub
497           public_building: Ndërtesë publike
498           reception_area: Zonë e pritjes
499           recycling: Pikë riciklimi
500           restaurant: Restorant
501           retirement_home: Shtëpi pleqësh
502           sauna: Saunë
503           school: Shkollë
504           shelter: Strehë
505           shop: Dyqan
506           shower: Dush
507           social_centre: Qendrën sociale
508           social_club: Klub shoqëror
509           social_facility: Institucion social
510           studio: Studio
511           swimming_pool: Pishinë
512           taxi: Taksi
513           telephone: Telefon publik
514           theatre: Teatër
515           toilets: Banjë publike
516           townhall: Bashki
517           university: Universitet
518           vending_machine: Automat me monedha
519           veterinary: Kirurgji veterinare
520           village_hall: Bashkësi lokale
521           waste_basket: Kosh plehrash
522           waste_disposal: Deponi mbeturinash
523           youth_centre: Qendër rinore
524         boundary:
525           administrative: Kufi administrativ
526           census: Regjistrim kufitar
527           national_park: Park kombëtar
528           protected_area: Zonë e mbrojtur
529         bridge:
530           aqueduct: Ujësjellës
531           suspension: Urë lëvizëse
532           swing: Urë rrotulluese
533           viaduct: Viadukt
534           "yes": Urë
535         building:
536           "yes": Ndërtesë
537         craft:
538           brewery: Birrari
539           carpenter: Marangoz
540           electrician: Elektricist
541           gardener: Kopshtar
542           painter: Piktor
543           photographer: Fotograf
544           plumber: Hidraulik
545           shoemaker: Këpuctar
546           tailor: Rrobaqepës
547           "yes": Dyqan zeje
548         emergency:
549           ambulance_station: Stacion ambulance
550           defibrillator: Defibrilator
551           landing_site: Vend për ulje emergjente
552           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
553         highway:
554           abandoned: Autostradë e braktisur
555           bridleway: Rrugë për kalërim
556           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
557           bus_stop: Stacion autobusi
558           construction: Autostradë në ndërtim
559           cycleway: Rrugë biçikletash
560           elevator: Ashensor
561           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
562           footway: Rrugë këmbësorësh
563           ford: Va
564           living_street: Rrugë për këmbësorë
565           milestone: Piketë
566           motorway: Autostradë
567           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
568           motorway_link: Autostradë
569           path: Shteg
570           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
571           platform: Platformë
572           primary: Rrugë primare
573           primary_link: Rrugë primare
574           proposed: Rrugë e propozuar
575           raceway: Pistë garash me veturë
576           residential: Rrugë banimi
577           rest_area: Zonë pushimi
578           road: Rrugë
579           secondary: Rrugë dytësore
580           secondary_link: Rrugë dytësore
581           service: Rrugë shërbimi
582           services: Shërbime autostrade
583           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
584           steps: Hapat
585           street_lamp: Llambë rruge
586           tertiary: Rrugë terciare
587           tertiary_link: Rrugë terciare
588           track: Gjurmë
589           traffic_signals: Shenja trafiku
590           trail: Shteg
591           trunk: Rrugë magjistrale
592           trunk_link: Rrugë magjistrale
593           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
594           unsurfaced: Rrugë me kalldrëm
595           "yes": Rrugë
596         historic:
597           archaeological_site: Vend arkeologjik
598           battlefield: Fushëbetejë
599           boundary_stone: Gur kufiri
600           building: Ndërtesë historike
601           bunker: Bunker
602           castle: Kala
603           church: Kishë
604           city_gate: Portë qyteti
605           citywalls: Mure qyteti
606           fort: Fortesë
607           heritage: Vend trashigimie
608           house: Shtëpi
609           icon: Ikonë
610           manor: Pronë e madhe
611           memorial: Memorial
612           mine: Minierë
613           monument: Monument
614           roman_road: Rrugë romake
615           ruins: Rrënoja
616           stone: Gur
617           tomb: Varr
618           tower: Kullë
619           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
620           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
621           wreck: Anije e mbytur
622         junction:
623           "yes": Kryqëzim
624         landuse:
625           allotments: Kopsht i vogël
626           basin: Pellg
627           brownfield: Deponi industriale
628           cemetery: Varreza
629           commercial: Zonë tregtare
630           conservation: Mbrojtje natyre
631           construction: Ndërtimtari
632           farm: Fermë
633           farmland: Tokë bujqësore
634           farmyard: Oborr ferme
635           forest: Pyll
636           garages: Garazha
637           grass: Bar
638           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
639           industrial: Zonë industriale
640           landfill: Deponi
641           meadow: Luadh
642           military: Zonë ushtarake
643           mine: Minierë
644           orchard: Pemishte
645           quarry: Gurore
646           railway: Hekurudhë
647           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
648           reservoir: Rezervuar
649           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
650           residential: Zonë e banuar
651           retail: Me pakicë
652           road: Zonë rruge
653           village_green: Fshat me gjelbrim
654           vineyard: Vreshtë
655           "yes": Përdorim toke
656         leisure:
657           beach_resort: Plazh
658           bird_hide: Kamuflim zogjësh
659           club: Klub
660           common: Tokë e përbashkët
661           dog_park: Park qenësh
662           fishing: Zonë peshkimi
663           fitness_centre: Qendër fitnesi
664           fitness_station: Saticion palestre
665           garden: Kopsht
666           golf_course: Fushë golfi
667           horse_riding: Kalërim
668           ice_rink: Vend patinazhi
669           marina: Sport porti (limani)
670           miniature_golf: Minigolf
671           nature_reserve: Rezervat natyror
672           park: Park
673           pitch: Terren sportiv
674           playground: Kënd lojërash
675           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
676           resort: Resort
677           sauna: Saunë
678           slipway: Rrëshqitëse
679           sports_centre: Qendër sportive
680           stadium: Stadium
681           swimming_pool: Pishinë
682           track: Pistë vrapimi
683           water_park: Park ujor
684           "yes": Kohë e lirë
685         man_made:
686           lighthouse: Fanar
687           pipeline: Tubacion
688           tower: Kullë
689           works: Fabrikë
690           "yes": I/e bërë nga njeriu
691         military:
692           airfield: Aeroport ushtarak
693           barracks: Kazerma
694           bunker: Bunker
695         mountain_pass:
696           "yes": Kalim malor
697         natural:
698           bay: Gji
699           beach: Plazh
700           cape: Kep
701           cave_entrance: Hyrje shpelle
702           cliff: Shkëmb
703           crater: Krater
704           dune: Dunë
705           fell: Kodrinë
706           fjord: Fjord (gji deti)
707           forest: Pyll
708           geyser: Gejzer
709           glacier: Akullnajë
710           grassland: Barishte
711           heath: Rrafshinë
712           hill: Kodër
713           island: Ishull
714           land: Vend
715           marsh: Kënetë
716           moor: Moçal
717           mud: Baltë
718           peak: Majë
719           point: Pikë
720           reef: Gumë
721           ridge: Vargmal
722           rock: Gur
723           saddle: Shalë
724           sand: Rërë
725           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
726           scrub: Zonë me shkurre
727           spring: Pranverë
728           stone: Gur
729           strait: Rrugicë (ngushticë)
730           tree: Pemë
731           valley: Luginë
732           volcano: Vullkan
733           water: Ujë
734           wetland: Ligatinë
735           wood: Mal
736         office:
737           accountant: Kontabilist
738           administrative: Administratë
739           architect: Arkitekt
740           company: Kompani
741           employment_agency: Agjensi punësimi
742           estate_agent: Agjent i patundshmërive
743           government: Ent qeveritar
744           insurance: Zyrë sigurimi
745           lawyer: Avokat
746           ngo: Zyra e OJQ
747           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
748           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
749           "yes": Zyrë
750         place:
751           allotments: Kopsht i vogël
752           block: Bllok
753           airport: Aeroport
754           city: Qytet
755           country: Vend
756           county: Vend
757           farm: Fermë
758           hamlet: Fshat i vogël
759           house: Shtëpi
760           houses: Shtëpi
761           island: Ishull
762           islet: Ishull
763           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
764           locality: Lokalitet
765           moor: Moçal
766           municipality: Komunë
767           neighbourhood: Lagje
768           postcode: Kodi postar
769           region: Regjion
770           sea: Det
771           state: Shtet
772           subdivision: Nënndarje
773           suburb: Periferi
774           town: Qytezë
775           unincorporated_area: Zone e lirë
776           village: Fshat
777           "yes": Vend
778         railway:
779           abandoned: Hekurudhë e braktisur
780           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
781           disused: Hekurudhë e braktisur
782           disused_station: Stacion hekurudhor jashtë përdorimi
783           funicular: Linjë teleferiku
784           halt: Stacion hekerudhor
785           historic_station: Stacion hekurudhor historik
786           junction: Nyje hekurudhore
787           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
788           light_rail: Hekurudhë e lehtë
789           miniature: Hekurudhudhë në miniaturë
790           monorail: Hekurudhë me një shinë
791           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
792           platform: Platformë hekurudhore
793           preserved: Hekurudhë muze
794           proposed: Hekurudhë e planifikuar
795           stop: Stacion hekurudhor
796           subway: Metro
797           subway_entrance: Hyrje metroje
798         shop:
799           bakery: Furrë buke
800           butcher: Mishtore
801           car_parts: Autopjesë
802           car_repair: Autoservis
803           carpet: Dyqan qilimash
804           chemist: Drogeri
805           clothes: Dyqani rrobash
806           computer: Dyqan kompjuterësh
807           cosmetics: Dyqan kozmetike
808           department_store: Shtëpi mallrash
809           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
810           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
811           dry_cleaning: Pastrim kimik
812           electronics: Dyqan elektronike
813           estate_agent: Agjent i patundshmërive
814           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
815           fish: Dyqan peshku
816           florist: Luleshitës
817           food: Ushqimore
818           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
819           furniture: Mobilieri
820           gallery: Galeri
821           garden_centre: Qendër kopshti
822           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
823           gift: Dyqan dhuratash
824           greengrocer: Shitës frutash
825           grocery: Dyqan ushqimor
826           hairdresser: Floktar
827           hardware: Hekrari
828           hifi: Hi-Fi
829           insurance: Zyre sigurimi
830           jewelry: Dyqan bizhuterie
831           kiosk: Kiosk
832           laundry: Lavanderi
833           mall: Qendër tregtare
834           market: Treg
835           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
836           motorcycle: Dyqan motoçikletash
837           music: Dyqan i veglave muzikore
838           optician: Optikë
839           pharmacy: Barnatore
840           photo: Fotograf
841           salon: Sallon
842           supermarket: Supermarket
843           tailor: Rrobaqepës
844           toys: Dyqan lodrash
845           "yes": Dyqan
846         tourism:
847           artwork: Vepër artistike
848           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
849           cabin: Kabinë
850           camp_site: Vend për kampim
851           hostel: Bujtinë
852           hotel: Hotel
853           information: Informacion
854           motel: Motel
855           museum: Muze
856           picnic_site: Vend për piknik
857           zoo: Kopsht zoologjik
858         tunnel:
859           "yes": Tunel
860         waterway:
861           canal: Kanal
862           dam: Digë
863           derelict_canal: Kanal i braktisur
864           ditch: Hendek i thellë
865           drain: Drenazhim
866           mooring: Ankorim
867           river: Lum
868           stream: Rrjedhë
869           wadi: Përrua
870           waterfall: Ujëvarë
871           weir: Pendë
872           "yes": Ujore (rrugë)
873       admin_levels:
874         level2: Kufi vendi
875         level4: Kufi i njësisë federale
876         level5: Kufi regjional
877     description:
878       title:
879         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
880       types:
881         cities: Qytetet
882         places: Vende
883     results:
884       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
885       more_results: Më shumë rezultate
886   layouts:
887     project_name:
888       title: OpenStreetMap
889       h1: OpenStreetMap
890     logout: Çidentifikohu
891     log_in: Identifikohu
892     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
893     edit: Redakto
894     history: Historia
895     export: Eksporti
896     data: Të dhënat
897     export_data: Eksporto të dhënat
898     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
899     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
900     edit_with: Redakto me %{editor}
901     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
902     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
903     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
904       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
905     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
906     partners_html: Hostingu mbështetet nga %{ucl}, %{ic} dhe %{bytemark}, dhe të tjerë
907       %{partners}.
908     partners_partners: partnerët
909     help: Ndihmë
910     about: Rreth
911     copyright: Të drejtat e autorit
912     community: Komuniteti
913     community_blogs: Blogjet e komunitetit
914     foundation: Fondacioni
915     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
916     make_a_donation:
917       text: Dhuro
918     learn_more: Mëso më shumë
919     more: Më shumë
920   license_page:
921     foreign:
922       title: Rreth këtij përkthimi
923       text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
924         faqja në anglisht do të ketë përparësi
925       english_link: origjinalit në anglisht
926     native:
927       title: Rreth kësaj faqeje
928       text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
929         Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
930         së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
931       native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
932       mapping_link: fillo hatrografimin
933     legal_babble:
934       title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
935       intro_1_html: |-
936         OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a
937         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
938         Commons Open Database License</a> (ODbL).
939       intro_2_html: "  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
940         hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap
941         dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të
942         dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca
943         e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
944         \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
945       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
946       credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
947         contributors&rdquo;.
948       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n
949         \ href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
950         \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
951         Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër
952         e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
953         (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
954         dhe tek \n  www.creativecommons.org."
955       more_title_html: Zbulo më shumë
956       more_1_html: |2-
957           Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
958           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
959           FAQ</a>.
960       more_2_html: |2-
961           OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
962           të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
963           leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
964       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
965       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
966         vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
967         i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim
968         mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur
969         përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor
970         tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke
971         paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
972       contributors_ca_html: |-
973         <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
974         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
975         Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
976         Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
977         Statistics Canada).
978       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
979         nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
980       contributors_gb_html: |-
981         <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
982            Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
983       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
984         thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
985         garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
986   welcome_page:
987     title: Mirësevjen
988     whats_on_the_map:
989       title: Çfarë ka në hartë?
990     rules:
991       title: Rregullat!
992     start_mapping: Fillo hartografimin
993     add_a_note:
994       title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
995   help_page:
996     title: Merr ndihmë
997     beginners_guide:
998       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
999     forums:
1000       title: Forumet
1001   notifier:
1002     diary_comment_notification:
1003       hi: Përshëndetje %{to_user},
1004     message_notification:
1005       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1006       hi: Përshëndetje %{to_user},
1007     gpx_notification:
1008       greeting: Përshëndetje,
1009       failure:
1010         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1011     signup_confirm:
1012       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
1013       greeting: Tungjatjeta!
1014     email_confirm:
1015       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
1016     email_confirm_plain:
1017       greeting: Përshëndetje,
1018     email_confirm_html:
1019       greeting: Përshëndetje,
1020       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
1021         konfirmuar ndryshimin.
1022     lost_password_plain:
1023       greeting: Përshëndetje,
1024     lost_password_html:
1025       greeting: Përshëndetje,
1026     note_comment_notification:
1027       greeting: Përshëndetje,
1028     changeset_comment_notification:
1029       greeting: Përshëndetje,
1030   message:
1031     inbox:
1032       title: Kutia mbërritëse
1033       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
1034       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
1035       from: Prej
1036       subject: Titulli
1037       date: Data
1038       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
1039       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
1040     message_summary:
1041       unread_button: Shëno si të palexuar
1042       read_button: Shëno si të lexuar
1043       reply_button: Përgjigje
1044       delete_button: Fshi
1045     new:
1046       title: Dërgo mesazh
1047       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
1048       subject: Titulli
1049       body: Trupi i mesazhit
1050       send_button: Dërgo
1051       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
1052       message_sent: Mesazhi u dërgua
1053       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
1054         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
1055     no_such_message:
1056       title: Nu ka mesazh të tillë
1057       heading: Nuk ka mesazh të tillë
1058       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
1059     outbox:
1060       title: Dalje
1061       my_inbox: '%{inbox_link}'
1062       inbox: kuti mbërritëse
1063       outbox: dalje
1064       to: Për
1065       subject: Titulli
1066       date: Data
1067     read:
1068       from: Prej
1069       subject: Titulli
1070       date: Data
1071       reply_button: Përgjigje
1072       unread_button: Shëno si të palexuar
1073       back: Prapa
1074       to: Për
1075       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1076         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1077         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1078     sent_message_summary:
1079       delete_button: Fshi
1080     mark:
1081       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1082       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1083   site:
1084     edit:
1085       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1086       anon_edits: (%{link})
1087       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1088         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1089         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1090         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1091     sidebar:
1092       search_results: Rezultatet e kërkimit
1093       close: Mbyll
1094     search:
1095       search: Kërko
1096       from: Prej
1097       to: Për
1098       where_am_i: Ku jam unë?
1099     key:
1100       table:
1101         entry:
1102           centre: Qendër sportive
1103           military: Zonë ushtarake
1104           school:
1105           - Shkollë
1106           - Universitet
1107           building: Ndërtesë
1108           station: Stacioni hekurudhor
1109           summit:
1110           - Samit
1111           - majë
1112     richtext_area:
1113       edit: Redakto
1114       preview: Parapamje
1115   trace:
1116     visibility:
1117       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1118       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1119       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1120         me vula kohore)
1121       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1122         të pikave të renditura me vulë kohore)
1123     create:
1124       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1125       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1126         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1127         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1128     edit:
1129       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1130       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1131       filename: 'Emri i skedës:'
1132       download: shkarko
1133       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1134       points: 'Pikë:'
1135       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1136       map: harta
1137       edit: redakto
1138       owner: 'Pronari:'
1139       description: 'Përshkrimi:'
1140       tags: 'Etiketat:'
1141       tags_help: ndarë me presje
1142       save_button: Ruaj ndryshimet
1143       visibility: 'Dukshmëria:'
1144       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1145       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1146     trace_form:
1147       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1148       description: 'Përshkrimi:'
1149       tags: 'Etiketat:'
1150       tags_help: ndarë me presje
1151       visibility: 'Dukshmëria:'
1152       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1153       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1154       upload_button: Ngarko
1155       help: Ndihmë
1156       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1157     trace_header:
1158       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1159       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1160       see_your_traces: Shih gjurmët e tua
1161       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1162         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1163         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1164     trace_optionals:
1165       tags: Etiketat
1166     view:
1167       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1168       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1169       pending: DUKE PRITUR
1170       filename: 'Emri i skedës:'
1171       download: shkarko
1172       uploaded: 'Ngarkuar:'
1173       points: 'Pikë:'
1174       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1175       map: harta
1176       edit: redakto
1177       owner: 'Pronari:'
1178       description: 'Përshkrimi:'
1179       tags: 'Etiketa:'
1180       none: Asnjë
1181       edit_track: Redakto këtë gjurmë
1182       delete_track: Fshi këtë gjurmë
1183       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1184       visibility: 'Dukshmëria:'
1185     trace_paging_nav:
1186       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1187     trace:
1188       pending: NE PRITJE
1189       count_points: '%{count} pikë'
1190       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1191       more: më shumë
1192       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1193       view_map: Shiko hartën
1194       edit: redakto
1195       edit_map: Redakto hartën
1196       public: PUBLIKE
1197       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1198       private: PRIVAT
1199       trackable: E GJURMUESHME
1200       by: nga
1201       in: në
1202       map: harta
1203     list:
1204       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1205       your_traces: Gjurmët e GPS tuaj
1206       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1207       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1208       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1209     delete:
1210       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1211     make_public:
1212       made_public: Gjurmë e bërë publike
1213     offline_warning:
1214       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1215     offline:
1216       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1217       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1218         përdonimit
1219   oauth_clients:
1220     new:
1221       submit: Regjistrohu
1222     edit:
1223       submit: Redakto
1224     show:
1225       edit: Redakto detajet
1226       confirm: A je i sigurt?
1227     form:
1228       name: Emri
1229   user:
1230     login:
1231       title: Identifikohu
1232       heading: Identifikohu
1233       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1234       password: 'Fjalëkalimi:'
1235       remember: Më mbaj mend
1236       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1237       login_button: Identifikohu
1238       register now: Regjistrohu tani
1239       no account: Nuk ke llogari?
1240       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1241         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1242         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1243         ri</a> .
1244       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1245       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1246       auth_providers:
1247         openid:
1248           title: Identifikohu me OpenID
1249     logout:
1250       title: Çidentifikohu
1251       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1252       logout_button: Çidentifikohu
1253     lost_password:
1254       title: Fjalëkalimi i humbur
1255       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1256       email address: 'Adresa e emailit:'
1257       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1258       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1259         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1260         tuaj.
1261       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1262         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1263       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1264         të dhënë.
1265     reset_password:
1266       title: Rivendos fjalëkalimin
1267       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1268       password: 'Fjalëkalimi:'
1269       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1270       reset: Rivendos fjalëkalimin
1271       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1272       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1273     new:
1274       title: Krijo llogari
1275       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1276         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1277       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1278         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1279         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1280       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1281         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1282         e përdoruesit</a>.
1283       email address: 'Adresa e emailit:'
1284       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1285       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1286         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1287         wiki">privacy policy</a>)
1288       display name: 'Emër i dukshëm:'
1289       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1290       password: 'Fjalëkalimi:'
1291       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1292       continue: Vazhdo
1293       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1294       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1295     terms:
1296       title: Kushtet për kontribues
1297       heading: Kushtet për kontribues
1298       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
1299         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
1300         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
1301       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1302         e mia të jenë në Domenin Publik
1303       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1304       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1305       agree: Pajtohem
1306       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1307       decline: Nuk e pranoj
1308       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1309       legale_names:
1310         france: Francë
1311         italy: Itali
1312         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1313     no_such_user:
1314       title: Nuk ka përdorues të tillë
1315       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1316       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1317         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1318     view:
1319       my diary: Ditari im
1320       new diary entry: shënim i ri në ditar
1321       my edits: Redaktimet e mia
1322       my traces: Gjurmët e mia
1323       my notes: Shënimet e mia
1324       my messages: Mesazhet e mia
1325       my profile: Profili im
1326       my settings: Preferencat e mia
1327       my comments: Komentet e mia
1328       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1329       blocks on me: Blloqet mbi mua
1330       blocks by me: Bllokimet nga unë
1331       send message: Dërgo mesazh
1332       diary: Ditari
1333       edits: Redaktimet
1334       traces: Gjurmët
1335       notes: Shënimet e hartës
1336       remove as friend: Largo mikun
1337       add as friend: Shto si mik
1338       mapper since: 'Hartues që prej:'
1339       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1340       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1341       email address: 'Adresa e emailit:'
1342       created from: 'Krijuar nga:'
1343       status: 'Statusi:'
1344       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1345       description: Përshkrimi
1346       user location: Vendi i përdoruesit
1347       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1348         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1349       settings_link_text: parametrat
1350       your friends: Miqtë tuaj
1351       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1352       km away: '%{count}km larg'
1353       m away: '%{count}m larg'
1354       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1355       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1356       role:
1357         administrator: Ky përdorues është një administrator
1358         moderator: Ky përdorues është një moderator
1359         grant:
1360           administrator: Mundëso qasje administratori
1361           moderator: Mundëso qasje moderatori
1362         revoke:
1363           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1364           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1365       block_history: bllokimet e pranuara
1366       moderator_history: bllokimet e dhëna
1367       create_block: blloko këtë përdorues
1368       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1369       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1370       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1371       hide_user: fsheh këtë përdorues
1372       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1373       delete_user: fshi këtë përdorues
1374       confirm: Konfirmo
1375     popup:
1376       your location: Vendndodhja e jote
1377       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1378       friend: Mik
1379     account:
1380       title: Redakto llogarinë
1381       my settings: Preferencat e mia
1382       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1383       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1384       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1385       openid:
1386         link text: çfarë është kjo?
1387       public editing:
1388         heading: 'Redaktim publik:'
1389         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1390         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1391         enabled link text: çfarë është kjo?
1392         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1393           e mëparshme janë anonime.
1394         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1395       public editing note:
1396         heading: Redaktim publik
1397       contributor terms:
1398         heading: Kushtet për kontribues
1399         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1400         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1401         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1402           kushtet e kontribuesit.
1403         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1404           pronësi publike.
1405         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1406         link text: Çka është kjo?
1407       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1408       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1409       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1410       image: 'Imazhi:'
1411       gravatar:
1412         gravatar: Përdor Gravatar
1413         link text: çfarë është kjo?
1414       new image: Shto një imazh
1415       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1416       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1417       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1418       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1419       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1420       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1421       latitude: 'Latituda:'
1422       longitude: 'Longituda:'
1423       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1424         në hartë!
1425       save changes button: Ruaj ndryshimet
1426       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1427       return to profile: Mbrapa te profili
1428       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1429         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1430         e re të emailit tuaj.
1431       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1432     confirm:
1433       heading: Kontrollo emailin tënd!
1434       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1435         tënde.
1436       button: Konfirmo
1437       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1438       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1439       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1440     confirm_resend:
1441       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1442         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1443         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1444         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1445         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1446       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1447     confirm_email:
1448       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1449       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1450         e re të emailit tuaj.
1451       button: Konfirmo
1452       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1453       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1454     set_home:
1455       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1456     go_public:
1457       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1458         t'i redaktosh ato.
1459     make_friend:
1460       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1461       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1462       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1463     remove_friend:
1464       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1465       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1466     filter:
1467       not_an_administrator: Ju duhet të jetë një administrator për të kryer këtë veprim.
1468     list:
1469       title: Përdoruesi
1470       heading: Përdorues
1471       showing:
1472         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1473         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1474       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1475       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1476       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1477       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1478       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1479   user_role:
1480     filter:
1481       not_an_administrator: Vetëm administratorët mund të kryejnë menaxhimin e rolit
1482         të përdoruesit, dhe ju nuk jeni një administrator.
1483       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1484       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1485       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1486     grant:
1487       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1488       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1489       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1490         `%{name}'?
1491       confirm: Konfirmo
1492       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1493         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1494     revoke:
1495       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1496       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1497       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1498         `%{name}'?
1499       confirm: Konfirmo
1500       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1501         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1502   user_block:
1503     new:
1504       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1505         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1506         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1507         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1508     revoke:
1509       revoke: Revoko!
1510     partial:
1511       show: Shfaq
1512       edit: Redakto
1513       revoke: Revoko!
1514       confirm: A jeni i sigurt?
1515       status: Statusi
1516       revoker_name: Revokuar nga
1517     show:
1518       confirm: A jeni i sigurt?
1519   javascripts:
1520     site:
1521       edit_tooltip: Redakto hartën
1522   redaction:
1523     show:
1524       destroy: Revoko këtë redaktim
1525       confirm: A je i sigurt?
1526 ...