Only show scrollbars if needed in Markdown input
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Kaligula
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Odie2
14 # Author: Przemub
15 # Author: RafalR
16 # Author: Rezonansowy
17 # Author: Soeb
18 # Author: Sp5uhe
19 # Author: Woytecr
20 # Author: Wpedzich
21 # Author: Yarl
22 pl: 
23   activerecord: 
24     attributes: 
25       diary_comment: 
26         body: Treść
27       diary_entry: 
28         language: Język
29         latitude: Szerokość geograficzna
30         longitude: Długość geograficzna
31         title: Tytuł
32         user: Użytkownik
33       friend: 
34         friend: Znajomy
35         user: Użytkownik
36       message: 
37         body: Treść
38         recipient: Odbiorca
39         sender: Nadawca
40         title: Tytuł
41       trace: 
42         description: Opis
43         latitude: Szerokość geograficzna
44         longitude: Długość geograficzna
45         name: Nazwa
46         public: Publiczny
47         size: Rozmiar
48         user: Użytkownik
49         visible: Widoczny
50       user: 
51         active: Aktywny
52         description: Opis
53         display_name: Publiczna nazwa
54         email: E-mail
55         languages: Języki
56         pass_crypt: Hasło
57     models: 
58       acl: Lista kontroli dostępu
59       changeset: Zestaw zmian
60       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
61       country: Państwo
62       diary_comment: Komentarz dziennika
63       diary_entry: Wpis w dzienniku
64       friend: Znajomy
65       language: Język
66       message: Wiadomość
67       node: Węzeł
68       node_tag: Znacznik węzła
69       notifier: Notifier
70       old_node: Wcześniejszy węzeł
71       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
72       old_relation: Stara relacja
73       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
74       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
75       old_way: Wcześniejsza droga
76       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
77       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
78       relation: Relacja
79       relation_member: Członek relacji
80       relation_tag: Znacznik relacji
81       session: Sesja
82       trace: Ślad
83       tracepoint: Punkt śladu
84       tracetag: Znacznik śladu
85       user: Użytkownik
86       user_preference: Preferencje użytkownika
87       user_token: Token użytkownika
88       way: Droga
89       way_node: Węzeł drogi
90       way_tag: Tag drogi
91   application: 
92     require_cookies: 
93       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
94     require_moderator: 
95       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
96     setup_user_auth: 
97       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
98       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
99   browse: 
100     changeset: 
101       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
102       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
103       feed: 
104         title: Zestaw zmian %{id}
105         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
106       osmchangexml: XML w formacie osmChange
107       title: Zestaw zmian
108     changeset_details: 
109       belongs_to: "Należy do:"
110       bounding_box: "Obszar edycji:"
111       box: prostokąt
112       closed_at: "Zamknięto:"
113       created_at: "Utworzono:"
114       has_nodes: 
115         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
116         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
117         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
118       has_relations: 
119         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
120         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
121         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
122       has_ways: 
123         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
124         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
125         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
126       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
127       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
128     common_details: 
129       changeset_comment: "Komentarz:"
130       deleted_at: "Usunięte dnia:"
131       deleted_by: "Usunięte przez:"
132       edited_at: "Edytowano:"
133       edited_by: "Edytowane przez:"
134       in_changeset: "W zestawie zmian:"
135       version: "Wersja:"
136     containing_relation: 
137       entry: Relacja %{relation_name}
138       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
139     map: 
140       deleted: Skasowano
141       edit: 
142         area: Edytuj obszar
143         node: Edytuj węzeł
144         note: Edytuj notatkę
145         relation: Edytuj relację
146         way: Edytuj drogę
147       larger: 
148         area: Zobacz obszar na większej mapie
149         node: Zobacz punkt na większej mapie
150         note: Zobacz notatkę na większej mapie
151         relation: Zobacz relację na większej mapie
152         way: Pokaż drogę na większej mapie
153       loading: Wczytywanie…
154     navigation: 
155       all: 
156         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
157         next_node_tooltip: Następny węzeł
158         next_note_tooltip: Następna notatka
159         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
160         next_way_tooltip: Następna droga
161         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
162         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
163         prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
164         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
165         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
166       user: 
167         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
168         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
169         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
170     node: 
171       download_xml: Pobierz XML
172       edit: Edytuj węzeł
173       node: Węzeł
174       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
175       view_history: Zobacz historię
176     node_details: 
177       coordinates: "Współrzędne:"
178       part_of: "Jest częścią:"
179     node_history: 
180       download_xml: Pobierz XML
181       node_history: Historia zmian węzła
182       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
183       view_details: Zobacz szczegóły
184     not_found: 
185       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
186       type: 
187         changeset: zestaw zmian
188         node: węzeł
189         relation: relacja
190         way: droga
191     note: 
192       at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
193       at_html: "%{when} temu"
194       closed: "Zamknięto:"
195       closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
196       comments: "Komentarze:"
197       description: "Opis:"
198       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
199       open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
200       opened: "Utworzono:"
201     paging_nav: 
202       of: z
203       showing_page: strona
204     redacted: 
205       message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
206       redaction: Redakcja %{id}
207       type: 
208         node: węzeł
209         relation: relacja
210         way: droga
211     relation: 
212       download_xml: Pobierz XML
213       relation: Relacja
214       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
215       view_history: Zobacz historię zmian
216     relation_details: 
217       members: "Zawiera:"
218       part_of: "Jest częścią:"
219     relation_history: 
220       download_xml: Pobierz XML
221       relation_history: Historia zmian relacji
222       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
223       view_details: Zobacz szczegóły
224     relation_member: 
225       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
226       type: 
227         node: Węzeł
228         relation: Relacja
229         way: Droga
230     start_rjs: 
231       data_frame_title: Dane
232       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
233       details: Szczegóły
234       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
235       hide_areas: Ukryj obszary
236       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
237       load_data: Załaduj dane
238       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
239       loading: Wczytywanie...
240       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
241       notes_layer_name: Przeglądaj notatki
242       object_list: 
243         api: Pobierz ten obszar z API
244         back: Powrót do listy obiektów
245         details: Szczegóły
246         heading: Lista obiektów
247         history: 
248           type: 
249             node: Węzeł %{id}
250             way: Droga %{id}
251         selected: 
252           type: 
253             node: Węzeł %{id}
254             way: Droga %{id}
255         type: 
256           node: Węzeł
257           way: Droga
258       private_user: prywatny użytkownika
259       show_areas: Pokaż obszary
260       show_history: Pokaż zmiany
261       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
262       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
263       wait: Moment…
264       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
265     tag_details: 
266       tags: "Znaczniki:"
267       wiki_link: 
268         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
269         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
270       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
271     timeout: 
272       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
273       type: 
274         changeset: Zestaw zmian
275         node: węzeł
276         relation: relacja
277         way: droga
278     way: 
279       download_xml: Ściągnij XML
280       edit: Edytuj
281       view_history: Pokaż historię
282       way: Droga
283       way_title: "Droga: %{way_name}"
284     way_details: 
285       also_part_of: 
286         one: należy do drogi %{related_ways}
287         other: należy do dróg %{related_ways}
288       nodes: "Węzły:"
289       part_of: "Jest częścią:"
290     way_history: 
291       download_xml: Ściągnij XML
292       view_details: Zobacz szczegóły
293       way_history: Historia zmian drogi
294       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
295   changeset: 
296     changeset: 
297       anonymous: Anonim
298       big_area: (duży)
299       no_comment: (brak)
300       no_edits: (brak edycji)
301       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
302       still_editing: (nadal edytowany)
303       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
304     changeset_paging_nav: 
305       next: Następna »
306       previous: « Poprzednia
307       showing_page: Strona %{page}
308     changesets: 
309       area: Obszar
310       comment: Komentarz
311       id: ID
312       saved_at: Zapisano
313       user: Użytkownik
314     list: 
315       description: Ostatnie zmiany
316       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
317       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
318       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
319       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
320       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
321       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
322       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
323       heading: Zestawy zmian
324       heading_bbox: Zestawy zmian
325       heading_friend: Zestawy zmian
326       heading_nearby: Zestawy zmian
327       heading_user: Zestawy zmian
328       heading_user_bbox: Zestawy zmian
329       title: Zestawy zmian
330       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
331       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
332       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
333       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
334       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
335     timeout: 
336       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
337   diary_entry: 
338     comments: 
339       ago: "%{ago} temu"
340       comment: Komentarz
341       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
342       newer_comments: Nowsze komentarze
343       older_comments: Starsze komentarze
344       post: Wpis
345       when: Kiedy
346     diary_comment: 
347       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
348       confirm: Potwierdź
349       hide_link: Ukryj ten komentarz
350     diary_entry: 
351       comment_count: 
352         few: "%{count} komentarze"
353         one: 1 komentarz
354         other: "%{count} komentarzy"
355         zero: Brak komentarzy
356       comment_link: Skomentuj ten wpis
357       confirm: Potwierdź
358       edit_link: Edytuj ten wpis
359       hide_link: Ukryj ten wpis
360       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
361       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
362     edit: 
363       body: "Treść:"
364       language: "Język:"
365       latitude: "Szerokość geograficzna:"
366       location: "Położenie:"
367       longitude: "Długość geograficzna:"
368       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
369       save_button: Zapisz
370       subject: "Temat:"
371       title: Edycja wpisu dziennika
372       use_map_link: na mapie
373     feed: 
374       all: 
375         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
376         title: Wpisy OpenStreetMap
377       language: 
378         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
379         title: Wpisy w języku %{language_name}
380       user: 
381         description: Ostatnie wpisy od %{user}
382         title: Wpisy dla %{user}
383     list: 
384       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
385       new: Nowy wpis do dziennika
386       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
387       newer_entries: Nowsze wpisy
388       no_entries: Brak wpisów dziennika
389       older_entries: Starsze wpisy
390       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
391       title: Dzienniki użytkowników
392       title_friends: Dzienniki znajomych
393       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
394       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
395     location: 
396       edit: Edytuj
397       location: "Położenie:"
398       view: Podgląd
399     new: 
400       title: Nowy wpis do dziennika
401     no_such_entry: 
402       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
403       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
404       title: Nie ma takiego wpisu
405     view: 
406       leave_a_comment: Zostaw komentarz
407       login: Zaloguj się
408       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
409       save_button: Zapisz
410       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
411       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
412   editor: 
413     default: Domyślnie (obecnie %{name})
414     potlatch: 
415       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
416       name: Potlatch 1
417     potlatch2: 
418       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
419       name: Potlatch 2
420     remote: 
421       description: JOSM lub Markaartor
422       name: Zdalne sterowanie
423   export: 
424     start: 
425       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
426       area_to_export: Obszar do eksportu
427       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
428       export_button: Eksportuj
429       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
430       format: Format
431       format_to_export: Format eksportu
432       image_size: Rozmiar obrazka
433       latitude: "Szer:"
434       licence: Licencja
435       longitude: "Dł:"
436       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
437       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
438       max: max
439       options: Opcje
440       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
441       output: Wynik
442       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
443       scale: Skala
444       too_large: 
445         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
446         heading: Obszar zbyt duży
447       zoom: Zoom
448     start_rjs: 
449       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
450       change_marker: Zmień pozycję pinezki
451       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
452       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
453       export: Eksport
454       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
455       view_larger_map: Większy widok mapy
456   geocoder: 
457     description: 
458       title: 
459         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
460         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
461       types: 
462         cities: Miasta
463         places: Miejsca
464         towns: Miasta
465     direction: 
466       east: na wschód
467       north: na północ
468       north_east: na północny wschód
469       north_west: na północny zachód
470       south: na południe
471       south_east: na południowy wschód
472       south_west: na południowy zachód
473       west: na zachód
474     distance: 
475       one: ok. 1km
476       other: około %{count}km
477       zero: mniej niż 1km
478     results: 
479       more_results: Więcej wyników
480       no_results: Nie znaleziono
481     search: 
482       title: 
483         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
484         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
485         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
486         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
487         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
488         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
489     search_osm_nominatim: 
490       prefix: 
491         aeroway: 
492           aerodrome: Lotnisko
493           apron: Płyta postojowa
494           gate: Bramka
495           helipad: Helipad
496           runway: Pas startowy
497           taxiway: Droga kołowania
498           terminal: Terminal
499         amenity: 
500           WLAN: Dostęp do WiFi
501           airport: Lonisko
502           arts_centre: Centrum sztuki
503           artwork: Sztuka
504           atm: Bankomat
505           auditorium: Audytorium
506           bank: Bank
507           bar: Bar
508           bbq: Miejsce do grillowania
509           bench: Ławka
510           bicycle_parking: Parking rowerowy
511           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
512           biergarten: Ogród piwny
513           brothel: Dom publiczny
514           bureau_de_change: Kantor
515           bus_station: Stacja autobusowa
516           cafe: Kawiarnia
517           car_rental: Wynajem samochodów
518           car_sharing: Dzielenie się samochodami
519           car_wash: Myjnia samochodowa
520           casino: Kasyno
521           charging_station: Stacja paliw
522           cinema: Kino
523           clinic: Przychodnia
524           club: Klub
525           college: Uczelnia
526           community_centre: Centrum społeczności
527           courthouse: Sąd
528           crematorium: Krematorium
529           dentist: Gabinet dentystyczny
530           doctors: Lekarze
531           dormitory: Bursa
532           drinking_water: Źródło wody pitnej
533           driving_school: Nauka jazdy
534           embassy: Ambasada
535           emergency_phone: Telefon alarmowy
536           fast_food: Fast Food
537           ferry_terminal: Terminal promowy
538           fire_hydrant: Hydrant
539           fire_station: Remiza strażacka
540           food_court: Targ z żywnością
541           fountain: Fontanna
542           fuel: Stacja benzynowa
543           grave_yard: Mniejszy cmentarz
544           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
545           hall: Hala
546           health_centre: Ośrodek zdrowia
547           hospital: Szpital
548           hotel: Hotel
549           hunting_stand: Ambona myśliwska
550           ice_cream: Lodziarnia
551           kindergarten: Przedszkole
552           library: Biblioteka
553           market: Targowisko
554           marketplace: Plac targowy
555           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
556           nightclub: Klub nocny
557           nursery: Żłobek
558           nursing_home: Dom opieki
559           office: Biuro
560           park: Park
561           parking: Parking
562           pharmacy: Apteka
563           place_of_worship: Miejsce kultu
564           police: Posterunek policji
565           post_box: Skrzynka pocztowa
566           post_office: Poczta
567           preschool: Przedszkole
568           prison: Więzienie
569           pub: Pub
570           public_building: Budynek publiczny
571           public_market: Rynek publiczny
572           reception_area: Recepcja
573           recycling: Miejsce recyklingu
574           restaurant: Restauracja
575           retirement_home: Dom starców
576           sauna: Sauna
577           school: Szkoła
578           shelter: Schron
579           shop: Sklep
580           shopping: Zakupy
581           shower: Prysznic
582           social_centre: Centrum społeczne
583           social_club: Klub towarzyski
584           studio: Studio
585           supermarket: Supermarket
586           swimming_pool: Basen
587           taxi: Postój taksówek
588           telephone: Budka telefoniczna
589           theatre: Teatr
590           toilets: Toaleta publiczna
591           townhall: Urząd miejski
592           university: Uniwersytet
593           vending_machine: Automat do sprzedaży
594           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
595           village_hall: Urząd gminy
596           waste_basket: Kosz na śmieci
597           wifi: Dostęp do WiFi
598           youth_centre: Centrum młodzieżowe
599         boundary: 
600           administrative: Granica administracyjna
601           census: Granica spisu
602           national_park: Park Narodowy
603           protected_area: Obszar chroniony
604         bridge: 
605           aqueduct: Akwedukt
606           suspension: Most wiszący
607           swing: Most obrotowy
608           viaduct: Wiadukt
609           "yes": Most
610         building: 
611           "yes": Budynek
612         highway: 
613           bridleway: Droga dla koni
614           bus_guideway: Droga dla autobusów
615           bus_stop: Przystanek autobusowy
616           byway: Boczna droga
617           construction: Droga budowana
618           cycleway: Ścieżka rowerowa
619           emergency_access_point: Punkt awaryjny
620           footway: Chodnik
621           ford: Bród
622           living_street: Strefa zamieszkania
623           milestone: Punkt kontrolny
624           minor: Drobna droga
625           motorway: Autostrada
626           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
627           motorway_link: Autostrada – dojazd
628           path: Ścieżka
629           pedestrian: Droga dla pieszych
630           platform: Podwyższenie
631           primary: Droga krajowa
632           primary_link: Droga krajowa – dojazd
633           raceway: Tor wyścigowy
634           residential: Droga osiedlowa
635           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
636           road: Droga
637           secondary: Droga wojewódzka
638           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
639           service: Droga serwisowa
640           services: Usługi autostrady
641           speed_camera: Radar
642           steps: Schody
643           stile: Przełaz
644           tertiary: Droga powiatowa
645           tertiary_link: Droga wojewódzka
646           track: Droga gruntowa
647           trail: Szlak
648           trunk: Droga ekspresowa
649           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
650           unclassified: Droga gminna
651           unsurfaced: Nierówna droga
652         historic: 
653           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
654           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
655           boundary_stone: Graniczny głaz
656           building: Budynek
657           castle: Zamek
658           church: Kościół
659           fort: Fort
660           house: Dom
661           icon: Ikona
662           manor: Dwór
663           memorial: Mniejszy pomnik
664           mine: Kopalnia
665           monument: Pomnik
666           museum: Muzeum
667           ruins: Ruiny
668           tower: Wieża
669           wayside_cross: Przydrożny krzyż
670           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
671           wreck: Wrak
672         landuse: 
673           allotments: Ogródki działkowe
674           basin: Dorzecze
675           brownfield: Grunty poprzemysłowe
676           cemetery: Cmentarz
677           commercial: Obszar handlowo-usługowy
678           conservation: Konserwacja
679           construction: Teren budowy
680           farm: Farma
681           farmland: Grunty rolne
682           farmyard: Podwórze gospodarskie
683           forest: Las
684           garages: Garaże
685           grass: Trawa
686           greenfield: Tereny niezagospodarowane
687           industrial: Teren przemysłowy
688           landfill: Wysypisko śmieci
689           meadow: Łąka
690           military: Teren wojskowy
691           mine: Kopalnia
692           nature_reserve: Rezerwat przyrody
693           orchard: Sad
694           park: Park
695           piste: Trasa
696           quarry: Kamieniołom
697           railway: Teren kolejowy
698           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
699           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
700           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
701           residential: Zabudowa mieszkaniowa
702           retail: Handel detaliczny
703           road: Obszar drogowy
704           village_green: Park miejski
705           vineyard: Winnica
706           wetland: Tereny podmokłe
707           wood: Puszcza
708         leisure: 
709           beach_resort: Strzeżona plaża
710           bird_hide: Ukryj ptaki
711           common: Błonie
712           fishing: Łowisko
713           fitness_station: Fitness
714           garden: Ogród
715           golf_course: Pole golfowe
716           ice_rink: Lodowisko
717           marina: Marina
718           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
719           nature_reserve: Rezerwat naturalny
720           park: Park
721           pitch: Boisko sportowe
722           playground: Plac zabaw
723           recreation_ground: Pole rekreacyjne
724           sauna: Sauna
725           slipway: Pochylnia
726           sports_centre: Centrum sportowe
727           stadium: Stadion
728           swimming_pool: Basen
729           track: Bieżnia
730           water_park: Park wodny
731         military: 
732           airfield: Lotnisko wojskowe
733           barracks: Koszary
734           bunker: Bunkier
735         mountain_pass: 
736           "yes": Przełęcz
737         natural: 
738           bay: Zatoka
739           beach: Plaża
740           cape: Przylądek
741           cave_entrance: Wejście do jaskini
742           channel: Kanał
743           cliff: Urwisko
744           crater: Krater
745           dune: Wydma
746           feature: Obiekt
747           fell: Hale górskie
748           fjord: Fiord
749           forest: Las
750           geyser: Gejzer
751           glacier: Lodowiec
752           heath: Wrzosowisko
753           hill: Wzgórze
754           island: Wyspa
755           land: Ląd
756           marsh: Bagno
757           moor: Torfowisko
758           mud: Muł
759           peak: Szczyt
760           point: Punkt
761           reef: Rafa
762           ridge: Grzbiet
763           river: Rzeka
764           rock: Skała
765           scree: Zsypisko
766           scrub: Zagajnik
767           shoal: Mielizna
768           spring: Źródło
769           stone: Kamieniołom
770           strait: Cieśnina
771           tree: Drzewo
772           valley: Dolina
773           volcano: Wulkan
774           water: Woda
775           wetland: Obszar podmokły
776           wetlands: Obszary podmokłe
777           wood: Puszcza
778         office: 
779           accountant: Księgowy
780           architect: Architekt
781           company: Przedsiębiorstwo
782           employment_agency: Urząd pracy
783           estate_agent: Biuro nieruchomości
784           government: Biura rządowe
785           insurance: Biuro ubezpieczeń
786           lawyer: Prawnik
787           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
788           telecommunication: Urząd telekomunikacji
789           travel_agent: Biuro podróży
790           "yes": Biuro
791         place: 
792           airport: Lotnisko
793           city: Miasto
794           country: Kraj
795           county: Powiat
796           farm: Farma
797           hamlet: Osada
798           house: Dom
799           houses: Zabudowanie
800           island: Wyspa
801           islet: Wysepka
802           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
803           locality: Rejon
804           moor: Torfowisko
805           municipality: Gmina
806           postcode: Kod pocztowy
807           region: Rejon
808           sea: Morze
809           state: Stan
810           subdivision: Dzielnica
811           suburb: Osiedle
812           town: Miasteczko
813           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
814           village: Wieś
815         railway: 
816           abandoned: Dawna linia kolejowa
817           construction: Budowana linia kolejowa
818           disused: Nieczynna trasa kolejowa
819           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
820           funicular: Kolejka linowa
821           halt: Przystanek kolejowy
822           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
823           junction: Węzeł kolejowy
824           level_crossing: Przejazd kolejowy
825           light_rail: Lekka kolej
826           miniature: Mini kolej
827           monorail: Kolej jednoszynowa
828           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
829           platform: Peron
830           preserved: Kolej zabytkowa
831           spur: Bocznica kolejowa
832           station: Stacja kolejowa
833           subway: Stacja metra
834           subway_entrance: Wejście na stację metra
835           switch: Zwrotnica
836           tram: Linia tramwajowa
837           tram_stop: Przystanek tramwajowy
838           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
839         shop: 
840           alcohol: Sklep monopolowy
841           antiques: Antyki
842           art: Sklep z dziełami sztuki
843           bakery: Piekarnia
844           beauty: Salon kosmetyczny
845           beverages: Sklep z napojami
846           bicycle: Sklep rowerowy
847           books: Księgarnia
848           butcher: Rzeźnik
849           car: Sklep samochodowy
850           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
851           car_repair: Naprawa samochodów
852           carpet: Sklep z dywanami
853           charity: Sklep charytatywny
854           chemist: Drogeria
855           clothes: Sklep odzieżowy
856           computer: Sklep komputerowy
857           confectionery: Cukiernia
858           convenience: Mały sklep wielobranżowy
859           copyshop: Ksero
860           cosmetics: Sklep kosmetyczny
861           department_store: Dom towarowy
862           discount: Sklep z produktami po obniżce
863           doityourself: Sklep budowlany
864           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
865           electronics: Sklep elektroniczny
866           estate_agent: Biuro nieruchomości
867           farm: Sklep gospodarski
868           fashion: Sklep modelarski
869           fish: Sklep rybny
870           florist: Kwiaciarnia
871           food: Sklep spożywczy
872           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
873           furniture: Sklep meblowy
874           gallery: Galeria
875           garden_centre: Centrum ogrodnicze
876           general: Sklep ogólny
877           gift: Sklep z pamiątkami
878           greengrocer: Warzywniak
879           grocery: Sklep spożywczy
880           hairdresser: Fryzjernia
881           hardware: Sklep ze sprzętem
882           hifi: Hi-Fi
883           insurance: Agent ubezpieczeniowy
884           jewelry: Sklep z biżuterią
885           kiosk: Kiosk
886           laundry: Pralnia
887           mall: Centrum handlowe
888           market: Targowisko
889           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
890           motorcycle: Sklep z motocyklami
891           music: Sklep muzyczny
892           newsagent: Kiosk
893           optician: Optyk
894           organic: Sklep z produktami organicznymi
895           outdoor: Sklep turystyczny
896           pet: Sklep ze zwierzętami
897           photo: Sklep fotograficzny
898           salon: Salon
899           shoes: Sklep obuwniczy
900           shopping_centre: Centrum handlowe
901           sports: Sklep sportowy
902           stationery: Sklep papierniczy
903           supermarket: Supermarket
904           toys: Sklep z zabawkami
905           travel_agency: Biuro podróży
906           video: Sklep filmowy
907           wine: Winiarnia
908         tourism: 
909           alpine_hut: Chata alpejska
910           artwork: Sztuka
911           attraction: Atrakcja turystyczna
912           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
913           cabin: Kabina
914           camp_site: Kemping
915           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
916           chalet: Schronisko
917           guest_house: Pensjonat
918           hostel: Hostel
919           hotel: Hotel
920           information: Informacja turystyczna
921           lean_to: Nachylenie
922           motel: Motel
923           museum: Muzeum
924           picnic_site: Miejsce na piknik
925           theme_park: Park tematyczny
926           valley: Dolina
927           viewpoint: Punkt widokowy
928           zoo: Zoo
929         tunnel: 
930           "yes": Tunel
931         waterway: 
932           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
933           boatyard: Stocznia
934           canal: Kanał
935           connector: Złącze dróg wodnych
936           dam: Tama
937           derelict_canal: Opuszczony kanał
938           ditch: Rów
939           dock: Basen portowy
940           drain: Rów odpływowy
941           lock: Zastawka
942           lock_gate: Śluza
943           mineral_spring: Źródło mineralne
944           mooring: Kotwicowisko
945           rapids: Katarakty
946           river: Rzeka
947           riverbank: Brzeg rzeki
948           stream: Strumień
949           wadi: Starorzecze
950           water_point: Punkt wodny
951           waterfall: Wodospad
952           weir: Jaz
953   javascripts: 
954     map: 
955       base: 
956         cycle_map: Mapa Rowerowa
957         standard: Standard
958         transport_map: Transport publiczny
959     notes: 
960       new: 
961         add: Dodaj notatkę
962         intro: W celu poprawy jakości mapy informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlona dla innych użytkowników. Bądź więc możliwie najdokładniejszy przy przesuwaniu markera do prawidłowej pozycji i wprowadzaniu notatki poniżej.
963       show: 
964         anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników.
965         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
966         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
967         comment: Dodaj komentarz
968         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
969         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
970         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
971         hide: Ukryj
972         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
973         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
974         permalink: Permalink
975         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
976         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
977         resolve: Rozwiąż
978     site: 
979       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
980       createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
981       createnote_zoom_alert: Musisz przybliżyć mapę, aby dodać notatkę
982       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
983       edit_tooltip: Edytuje mapę
984       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
985       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
986       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
987       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
988   layouts: 
989     community: Społeczność
990     community_blogs: Blogi wspólnoty
991     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
992     copyright: Prawa autorskie i licencja
993     documentation: Dokumentacja
994     documentation_title: Dokumentacja projektu
995     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
996     donate_link_text: dokonując darowizny
997     edit: Edycja
998     edit_with: Edytuj w %{editor}
999     export: Eksport
1000     export_tooltip: Eksport danych mapy
1001     foundation: Fundacja
1002     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1003     gps_traces: Ślady GPS
1004     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1005     help: Pomoc
1006     help_centre: Centrum pomocy
1007     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1008     history: Zmiany
1009     home: główna
1010     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
1011     inbox_html: wiadomości %{count}
1012     inbox_tooltip: 
1013       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
1014       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
1015       zero: Brak nowych wiadomości
1016     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1017     intro_2_create_account: Utwórz konto
1018     intro_2_download: pobierz
1019     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1020     intro_2_license: wolna licencja
1021     intro_2_use: użyj
1022     log_in: zaloguj się
1023     log_in_tooltip: Zaloguj się
1024     logo: 
1025       alt_text: Logo OpenStreetMap
1026     logout: wyloguj
1027     logout_tooltip: Wyloguj
1028     make_a_donation: 
1029       text: Przekaż darowiznę
1030       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1031     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1032     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1033     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1034     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1035     partners_ic: Królewskie kolegium w Londynie
1036     partners_partners: partnerzy
1037     partners_ucl: centrum UCL VR
1038     sign_up: zarejestruj
1039     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1040     tag_line: Wolna wikimapa świata
1041     user_diaries: Dzienniczki
1042     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1043     view: Mapa
1044     view_tooltip: Zobacz mapę
1045     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
1046     wiki: Wiki
1047     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1048   license_page: 
1049     foreign: 
1050       english_link: oryginalna angielska wersja
1051       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1052       title: Informacje o tłumaczeniu
1053     legal_babble: 
1054       attribution_example: 
1055         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1056         title: Przykład uznania autorstwa
1057       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1058       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1059       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
1060       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1061       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1062       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1063       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1064       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1065       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1066       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1067       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1068       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;.
1069       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1070       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1071       credit_title_html: Jak podać źródło
1072       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1073       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1074       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1075       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1076       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1077       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1078       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1079       more_2_html: Choć dane OpenStreetMap są otwarte, nie możemy zapewnić wolnego od opłat API dla innych deweloperów. Przejrzyj nasze <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Warunki użycia API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Warunki użycia kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Warunki użycia Nominatim</a>.
1080       more_title_html: Dowiedz się więcej
1081       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1082     native: 
1083       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1084       native_link: wersji po polsku
1085       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1086       title: O stronie
1087   message: 
1088     delete: 
1089       deleted: Wiadomość usunięta
1090     inbox: 
1091       date: Nadano
1092       from: Od
1093       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1094       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1095       new_messages: 
1096         few: "%{count} nowe wiadomości"
1097         many: "%{count} nowych wiadomości"
1098         one: "%{count} nową wiadomość"
1099         other: "%{count} nowych wiadomości"
1100       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1101       old_messages: 
1102         few: "%{count} stare wiadomości"
1103         many: "%{count} starych wiadomości"
1104         one: "%{count} starą wiadomość"
1105         other: "%{count} starych wiadomości"
1106       outbox: nadawcza
1107       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1108       subject: Temat
1109       title: Wiadomości odebrane
1110     mark: 
1111       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1112       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1113     message_summary: 
1114       delete_button: Usuń
1115       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1116       reply_button: Odpowiedz
1117       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1118     new: 
1119       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1120       body: Treść
1121       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1122       message_sent: Wiadomość wysłana
1123       send_button: Wyślij
1124       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1125       subject: Temat
1126       title: Wysyłanie wiadomości
1127     no_such_message: 
1128       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1129       heading: Nie ma takiej wiadomości
1130       title: Nie ma takiej wiadomości
1131     outbox: 
1132       date: Nadano
1133       inbox: odbiorcza
1134       messages: 
1135         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1136         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1137       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1138       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1139       outbox: nadawcza
1140       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1141       subject: Temat
1142       title: Wiadomości wysłane
1143       to: Do
1144     read: 
1145       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1146       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1147       date: Nadano
1148       from: Od
1149       reply_button: Odpowiedz
1150       subject: Temat
1151       title: Czytanie wiadomości
1152       to: Do
1153       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1154       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1155     reply: 
1156       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1157     sent_message_summary: 
1158       delete_button: Usuń
1159   note: 
1160     entry: 
1161       comment: Komentarz
1162       full: Pełna notatka
1163     mine: 
1164       ago_html: "%{when} temu"
1165       created_at: Utworzono w dniu
1166       creator: Autor
1167       description: Opis
1168       heading: Notatki użytkownika %{user}
1169       id: Identyfikator
1170       last_changed: Ostatnio zmieniono
1171       subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1172       title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1173     rss: 
1174       closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
1175       comment: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1176       description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1177       description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
1178       new: nowa notatka (w pobliżu %{place})
1179       title: Notatki OpenStreetMap
1180   notifier: 
1181     diary_comment_notification: 
1182       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1183       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1184       hi: Witaj %{to_user},
1185       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1186     email_confirm: 
1187       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1188     email_confirm_html: 
1189       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1190       greeting: Cześć,
1191       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1192     email_confirm_plain: 
1193       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1194       greeting: Cześć,
1195     friend_notification: 
1196       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1197       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1198       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1199       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1200     gpx_notification: 
1201       and_no_tags: i brak znaczników
1202       and_the_tags: i następujące znaczniki
1203       failure: 
1204         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1205         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1206         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1207         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1208       greeting: Witaj,
1209       success: 
1210         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1211         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1212       with_description: z opisem
1213       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1214     lost_password: 
1215       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1216     lost_password_html: 
1217       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1218       greeting: Witaj,
1219       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1220     lost_password_plain: 
1221       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1222       greeting: Cześć,
1223     message_notification: 
1224       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1225       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1226       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1227       hi: Witaj %{to_user},
1228     note_comment_notification: 
1229       anonymous: Anonimowy użytkownik
1230       details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
1231       greeting: Witaj,
1232     signup_confirm: 
1233       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1234       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1235       greeting: Cześć!
1236       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1237       welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
1238     signup_confirm_html: 
1239       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1240       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1241       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1242       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1243       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1244       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1245       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1246       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1247       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1248     signup_confirm_plain: 
1249       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1250       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1251       current_user: "Lista z kategoriami dostępna jest pod adresem:"
1252       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1253       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1254       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1255       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1256       user_wiki_page: Zalecane jest utworzenie własnej strony użytkownika na wiki, która zawiera twoją lokalizację.
1257       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1258   oauth: 
1259     oauthorize: 
1260       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1261       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1262       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1263       allow_write_api: modyfikuj mapę
1264       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1265       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1266       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1267       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1268       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1269     revoke: 
1270       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1271   oauth_clients: 
1272     create: 
1273       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1274     destroy: 
1275       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1276     edit: 
1277       submit: Edytuj
1278       title: Edycja aplikacji
1279     form: 
1280       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1281       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1282       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1283       allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
1284       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1285       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1286       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1287       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1288       name: Nazwa
1289       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1290       required: Wymagane
1291       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1292       url: Główny adres URL aplikacji
1293     index: 
1294       application: Nazwa aplikacji
1295       issued_at: Wydane
1296       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1297       my_apps: Programy klienckie
1298       my_tokens: Zarejestrowane programy
1299       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1300       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1301       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1302       revoke: Odwołaj!
1303       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1304     new: 
1305       submit: Zarejestruj
1306       title: Rejestracja nowej aplikacji
1307     not_found: 
1308       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1309     show: 
1310       access_url: "URL znaki dostępu:"
1311       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1312       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1313       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1314       allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
1315       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1316       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1317       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1318       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1319       confirm: Jesteś pewien?
1320       delete: Usuń klienta
1321       edit: Edytuj szczegóły
1322       key: "Klucz odbiorcy:"
1323       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1324       secret: "Sekret odbiorcy:"
1325       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1326       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1327       url: "URL znacznika zapytania:"
1328     update: 
1329       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1330   redaction: 
1331     create: 
1332       flash: Utworzono poprawkę.
1333     destroy: 
1334       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej redakcji.
1335       flash: Poprawka usunięta.
1336       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
1337     edit: 
1338       description: Opis
1339       heading: Edytuj poprawkę
1340       submit: Zapisz poprawkę
1341       title: Edytuj poprawkę
1342     index: 
1343       empty: Brak poprawek do pokazania.
1344       heading: Lista poprawek
1345       title: Lista poprawek
1346     new: 
1347       description: Opis
1348       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1349       submit: Utwórz poprawkę
1350       title: Tworzenie nowej poprawki
1351     show: 
1352       confirm: Na pewno?
1353       description: "Opis:"
1354       destroy: Usuń tą poprawkę
1355       edit: Edytuj tę redakcję
1356       heading: Poprawka "%{title}"
1357       title: Wyświetlenie poprawki
1358       user: "Autor:"
1359     update: 
1360       flash: Zapisano zmiany.
1361   site: 
1362     edit: 
1363       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1364       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1365       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1366       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1367       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1368       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1369       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1370       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1371       user_page_link: stronie użytkownika
1372     index: 
1373       createnote: Dodaj notatkę
1374       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1375       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1376       license: 
1377         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1378       permalink: Permalink
1379       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1380       shortlink: Shortlink
1381     key: 
1382       map_key: Legenda
1383       map_key_tooltip: Legenda mapy
1384       table: 
1385         entry: 
1386           admin: Granica administracyjna
1387           allotments: Ogródki działkowe
1388           apron: 
1389             - Płyta lotniska
1390             - terminal
1391           bridge: Czarny obrys – most
1392           bridleway: Ścieżka dla koni
1393           brownfield: Teren powyburzeniowy
1394           building: Ważny budynek
1395           byway: Droga boczna
1396           cable: 
1397             - Kolej linowa
1398             - wyciąg krzesełkowy
1399           cemetery: Cmentarz
1400           centre: Centrum sportowe
1401           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1402           common: 
1403             - Pole
1404             - łąka
1405           construction: Drogi w budowie
1406           cycleway: Ścieżka rowerowa
1407           destination: Dostęp do punktu docelowego
1408           farm: Gospodarstwo rolne
1409           footway: Chodnik
1410           forest: Las
1411           golf: Pole golfowe
1412           heathland: Wrzosowisko
1413           industrial: Teren przemysłowy
1414           lake: 
1415             - Jezioro
1416             - rezerwuar
1417           military: Teren wojskowy
1418           motorway: Autostrada
1419           park: Park
1420           permissive: Możliwy wstęp
1421           pitch: Boisko sportowe
1422           primary: Droga pierwszorzędna
1423           private: Wstęp prywatny
1424           rail: Tory kolejowe
1425           reserve: Rezerwat przyrody
1426           resident: Teren mieszkalny
1427           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1428           runway: 
1429             - Pas startowy
1430             - kołowania
1431           school: 
1432             - Szkoła
1433             - uniwersytet
1434           secondary: Droga drugorzędna
1435           station: Dworzec kolejowy
1436           subway: Metro
1437           summit: 
1438             - Góra
1439             - szczyt
1440           tourist: Atrakcja turystyczna
1441           track: Ścieżka
1442           tram: 
1443             - Lekka kolej
1444             - tramwaj
1445           trunk: Droga główna
1446           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1447           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1448           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1449           wood: Puszcza
1450     markdown_help: 
1451       alt: Tekst alternatywny
1452       first: Pierwszy element
1453       heading: Nagłówek
1454       headings: Nagłówki
1455       image: Obraz
1456       link: Łącze
1457       ordered: Uporządkowana lista
1458       second: Drugi element
1459       subheading: Podtytuł
1460       text: Tekst
1461       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1462       unordered: Lista nieuporządkowana
1463       url: Adres (URL)
1464     richtext_area: 
1465       edit: Edytuj
1466       preview: Podgląd
1467     search: 
1468       search: Szukaj
1469       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1470       submit_text: →
1471       where_am_i: Gdzie jestem?
1472       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1473     sidebar: 
1474       close: Zamknij
1475       search_results: Wyniki wyszukiwania
1476   time: 
1477     formats: 
1478       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1479   trace: 
1480     create: 
1481       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1482       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1483     delete: 
1484       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1485     edit: 
1486       description: "Opis:"
1487       download: pobierz
1488       edit: edytuj
1489       filename: "Nazwa pliku:"
1490       heading: Edycja śladu %{name}
1491       map: mapa
1492       owner: "Autor:"
1493       points: "Punkty:"
1494       save_button: Zapisz zmiany
1495       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1496       tags: "Znaczniki:"
1497       tags_help: rozdzielone przecinkami
1498       title: Edycja śladu %{name}
1499       uploaded_at: "Załadowano:"
1500       visibility: "Widoczność:"
1501       visibility_help: co to znaczy?
1502     list: 
1503       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1504       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1505       public_traces: Publiczne ślady GPS
1506       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1507       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1508       your_traces: Twoje ślady GPS
1509     make_public: 
1510       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1511     offline: 
1512       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1513       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1514     offline_warning: 
1515       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1516     trace: 
1517       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1518       by: utworzony przez użytkownika
1519       count_points: "%{count} punktów"
1520       edit: edycja
1521       edit_map: Edytuj Mapę
1522       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1523       in: w
1524       map: mapa
1525       more: więcej
1526       pending: OCZEKUJE
1527       private: PRYWATNY
1528       public: PUBLICZNY
1529       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1530       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1531       view_map: Pokaż mapę
1532     trace_form: 
1533       description: Opis
1534       help: Pomoc
1535       tags: Znaczniki
1536       tags_help: rozdzielone przecinkami
1537       upload_button: Wgrywaj
1538       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1539       visibility: Widoczność
1540       visibility_help: co to znaczy?
1541     trace_header: 
1542       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1543       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1544       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1545       upload_trace: Wyślij ślad
1546     trace_optionals: 
1547       tags: Znaczniki
1548     trace_paging_nav: 
1549       newer: Nowsze ślady
1550       older: Starsze ślady
1551       showing_page: Strona %{page}
1552     view: 
1553       delete_track: Wykasuj ten ślad
1554       description: "Opis:"
1555       download: pobierz
1556       edit: edycja
1557       edit_track: Edytuj ten ślad
1558       filename: "Plik:"
1559       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1560       map: mapa
1561       none: Brak
1562       owner: "Autor:"
1563       pending: OCZEKUJE
1564       points: "Punktów:"
1565       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1566       tags: "Znaczniki:"
1567       title: Przeglądanie śladu %{name}
1568       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1569       uploaded: "Dodano:"
1570       visibility: "Widoczność:"
1571     visibility: 
1572       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1573       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1574       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1575       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1576   user: 
1577     account: 
1578       contributor terms: 
1579         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1580         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1581         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1582         link text: co to jest?
1583         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1584         review link text: Proszę, przejdź na tą stronę, w dogodnym dla ciebie czasie, żeby potwierdzić zgodę na nowe Warunkami Uczestnictwa.
1585       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1586       delete image: Usuń obecną grafikę
1587       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1588       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1589       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1590       gravatar: 
1591         gravatar: Użyj Gravatara
1592         link text: co to jest?
1593       home location: "Lokalizacja domowa:"
1594       image: "Grafika:"
1595       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1596       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1597       latitude: "Szerokość:"
1598       longitude: "Długość geograficzna:"
1599       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1600       my settings: Moje ustawienia
1601       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1602       new image: Dodaj grafikę
1603       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1604       openid: 
1605         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1606         link text: co to jest?
1607         openid: "OpenID:"
1608       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1609       preferred languages: "Preferowane języki:"
1610       profile description: "Opis profilu:"
1611       public editing: 
1612         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1613         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1614         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1615         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1616         enabled link text: co to jest?
1617         heading: "Edycje publiczne:"
1618       public editing note: 
1619         heading: Publiczna edycja
1620         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1621       replace image: Zmień obecną grafikę
1622       return to profile: Powrót do profilu
1623       save changes button: Zapisz zmiany
1624       title: Zmiana ustawień konta
1625       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1626     confirm: 
1627       already active: To konto zostało potwierdzone.
1628       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1629       button: Potwierdzam
1630       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1631       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1632       reconfirm: Jeśli minęło już trochę czasu od twojej rejestracji, być może będziesz musiał <a href="%{reconfirm}">wysłać sobie nową wiadomość e-mail z potwierdzeniem</a>.
1633       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1634       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1635     confirm_email: 
1636       button: Potwierdzam
1637       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1638       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1639       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1640       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1641     confirm_resend: 
1642       failure: Brak użytkownika %{name}.
1643       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1644     filter: 
1645       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1646     go_public: 
1647       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1648     list: 
1649       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1650       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1651       heading: Użytkownicy
1652       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1653       showing: 
1654         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1655         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1656       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1657       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1658       title: Użytkownicy
1659     login: 
1660       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1661       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1662       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1663       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1664       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1665       heading: Logowanie
1666       login_button: Zaloguj się
1667       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1668       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1669       no account: Nie masz konta?
1670       openid: "%{logo} OpenID:"
1671       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1672       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1673       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1674       openid_providers: 
1675         aol: 
1676           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1677           title: Zaloguj używając AOL
1678         google: 
1679           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1680           title: Zaloguj używając Google
1681         myopenid: 
1682           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1683           title: Zaloguj używając myOpenID
1684         openid: 
1685           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1686           title: Zaloguj używając OpenID
1687         wordpress: 
1688           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1689           title: Zaloguj używając Wordpress
1690         yahoo: 
1691           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1692           title: Zaloguj używając Yahoo
1693       password: Hasło
1694       register now: Zarejestruj się
1695       remember: "Pamiętaj mnie:"
1696       title: Logowanie
1697       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1698       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1699       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1700     logout: 
1701       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1702       logout_button: Wyloguj
1703       title: Wyloguj
1704     lost_password: 
1705       email address: "Adres e-mail:"
1706       heading: Zapomniałeś hasła?
1707       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1708       new password button: Wyczyść hasło
1709       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1710       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1711       title: zgubione hasło
1712     make_friend: 
1713       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1714       button: Dodaj do listy przyjaciół
1715       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1716       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1717       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1718     new: 
1719       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1720       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1721       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1722       continue: Kontynuuj
1723       display name: "Przyjazna nazwa:"
1724       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1725       email address: "Adres e-mail:"
1726       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1727       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1728       flash welcome: Dziękujemy za rejestrację. Przesłaliśmy Ci na %{email} wiadomość powitalną z kilkoma wskazówkami jak zacząć.
1729       heading: Zakładanie konta
1730       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1731       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1732       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1733       openid: "%{logo} OpenID:"
1734       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1735       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1736       password: Hasło
1737       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
1738       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie akceptować nowych warunków autorstwa. Więcej informacji możesz znaleźć na <a href="%{url}">tej stronie</a>.
1739       title: Nowe konto
1740       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1741     no_such_user: 
1742       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1743       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1744       title: Nie znaleziono użytkownika
1745     popup: 
1746       friend: Znajomy
1747       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1748       your location: Twoje położenie
1749     remove_friend: 
1750       button: Usuń z przyjaciół
1751       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1752       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1753       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1754     reset_password: 
1755       confirm password: Potwierdź hasło
1756       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1757       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1758       heading: Resetowanie hasła %{user}
1759       password: Hasło
1760       reset: Resetuj hasło
1761       title: zresetuj hasło
1762     set_home: 
1763       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1764     suspended: 
1765       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1766       heading: Konto zawieszone
1767       title: Konto zawieszone
1768       webmaster: webmaster
1769     terms: 
1770       agree: Akceptuję
1771       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1772       consider_pd_why: co to oznacza?
1773       decline: Nie akceptuję
1774       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: w <a href=\"%{summary}\">formie czytelnego dla człowieka podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1775       heading: Warunki współtworzenia
1776       legale_names: 
1777         france: Francja
1778         italy: Włochy
1779         rest_of_world: Reszta świata
1780       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1781       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1782       title: Warunki współtworzenia
1783       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1784     view: 
1785       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1786       add as friend: dodaj do znajomych
1787       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1788       block_history: otrzymane blokady
1789       blocks by me: nałożone blokady
1790       blocks on me: otrzymane blokady
1791       comments: komentarze
1792       confirm: Potwierdź
1793       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1794       create_block: zablokuj tego użytkownika
1795       created from: "Stworzony z:"
1796       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1797       ct declined: odrzucone
1798       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1799       ct undecided: niezdecydowane
1800       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1801       delete_user: usuń to konto
1802       description: Opis
1803       diary: dziennik
1804       edits: edycje
1805       email address: Adres e‐mail
1806       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1807       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1808       hide_user: ukryj tego użytkownika
1809       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1810       km away: "%{count}km stąd"
1811       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1812       m away: "%{count}m stąd"
1813       mapper since: "Mapuje od:"
1814       moderator_history: nałożone blokady
1815       my comments: moje komentarze
1816       my diary: mój dziennik
1817       my edits: moje zmiany
1818       my notes: moje notatki
1819       my settings: moje ustawienia
1820       my traces: moje ślady
1821       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1822       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1823       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1824       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1825       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1826       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1827       notes: notatki
1828       oauth settings: ustawienia oauth
1829       remove as friend: usuń ze znajomych
1830       role: 
1831         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1832         grant: 
1833           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1834           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1835         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1836         revoke: 
1837           administrator: Cofnij dostęp administratora
1838           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1839       send message: wyślij wiadomość
1840       settings_link_text: stronie ustawień
1841       spam score: "Punktacja spamu:"
1842       status: "Stan:"
1843       traces: ślady
1844       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1845       user location: Lokalizacja użytkownika
1846       your friends: Twoi znajomi
1847   user_block: 
1848     blocks_by: 
1849       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1850       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1851       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1852     blocks_on: 
1853       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1854       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1855       title: Blokady na użytkownika %{name}
1856     create: 
1857       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1858       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1859       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1860     edit: 
1861       back: Zobacz wszystkie blokady
1862       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1863       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1864       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1865       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1866       show: Zobacz tę blokadę
1867       submit: Uaktualnij blokadę
1868       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1869     filter: 
1870       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1871       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1872     helper: 
1873       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1874       time_past: Zakończono %{time} temu.
1875       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1876     index: 
1877       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1878       heading: Lista blokad użytkowników
1879       title: Blokady użytkownika
1880     model: 
1881       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1882       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1883     new: 
1884       back: Zobacz wszystkie blokady
1885       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1886       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1887       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1888       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1889       submit: Utwórz blokadę
1890       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1891       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1892       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1893     not_found: 
1894       back: Powrót do spisu
1895       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1896     partial: 
1897       confirm: Na pewno?
1898       creator_name: Twórca
1899       display_name: Zablokowany użytkownik
1900       edit: Edytuj
1901       next: Następna »
1902       not_revoked: (nie odwołana)
1903       previous: « Poprzednia
1904       reason: Powód blokady
1905       revoke: Odwołaj
1906       revoker_name: Odwołana przez
1907       show: Pokaż
1908       showing_page: Strona %{page}
1909       status: Status
1910     period: 
1911       one: 1 godzina
1912       other: "%{count} godzin"
1913     revoke: 
1914       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1915       flash: Blokada została odwołana.
1916       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1917       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1918       revoke: Odwołaj
1919       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1920       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1921     show: 
1922       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1923       confirm: Na pewno?
1924       edit: Edytuj
1925       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1926       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1927       reason: Przyczyna blokady
1928       revoke: Odwołaj
1929       revoker: Cofający uprawnienia
1930       show: Pokaż
1931       status: Status
1932       time_future: Blokada wygasa %{time}
1933       time_past: Zakończona %{time} temu
1934       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1935     update: 
1936       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1937       success: Blokada zaktualizowana.
1938   user_role: 
1939     filter: 
1940       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1941       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1942       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1943       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1944     grant: 
1945       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1946       confirm: Potwierdź
1947       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1948       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1949       title: Potwierdź przyznawanie roli
1950     revoke: 
1951       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1952       confirm: Potwierdź
1953       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1954       heading: Potwierdź cofanie roli
1955       title: Potwierdź cofanie roli