]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/no.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-07)
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Laaknor
5 "no": 
6   a_poi: $1 et POI
7   a_way: $1 en linje
8   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
9   action_cancelchanges: avbryter endringer av
10   action_changeway: endringer for ei linje
11   action_createparallel: lager parallelle veier
12   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
13   action_deletepoint: sletter et punkt
14   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
15   action_mergeways: slår sammen to linjer
16   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
17   action_movepoint: flytter punkt
18   action_moveway: flytter en linje
19   action_pointtags: sette merker på et punkt
20   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
21   action_reverseway: snur en linje bak fram
22   action_splitway: dele en linje
23   action_waytags: sette merker på en linje
24   advanced: Avansert
25   advanced_close: Lukk endringssett
26   advanced_history: Linjens historie
27   advanced_maximise: Maksimer vindu
28   advanced_minimise: Minimer vindu
29   advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
30   advanced_undelete: Ikke slett
31   advice_deletingpoi: Sletter POI (Z for å angre)
32   advice_deletingway: Sletter vei (Z for å angre)
33   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
34   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
35   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
36   advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
37   advice_uploadfail: Opplasting stoppet
38   advice_uploadsuccess: Alle data ble lastet opp
39   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
40   cancel: Avbryt
41   conflict_download: Last ned deres versjon
42   conflict_overwrite: Overskriv deres versjon
43   conflict_visitpoi: Klikk 'OK' for å visepunkt.
44   conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise linjen.
45   conflict_waychanged: Etter at du startet å redigere har noen andre endret $1$2.
46   createrelation: Lag en ny relasjon
47   delete: Slett
48   deleting: sletter
49   editinglive: Redigerer live
50   editingoffline: Redigering frakobla
51   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
52   error_anonymous: Du kan ikke kontakte en anonym kartbruker.
53   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
54   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
55   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
56   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
57   error_readfailed: Beklager - OpenStreetMap-serveren svarte ikke når den ble spurt om data. \n\nVil du forsøke igjen?
58   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
59   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
60   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
61   heading_drawing: Tegner
62   heading_introduction: Introduksjon
63   heading_pois: Komme igang
64   heading_quickref: Rask referanse
65   heading_tagging: Merking
66   heading_troubleshooting: Feilsøking
67   help: Hjelp
68   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
69   hint_latlon: "bre $1\nlen $2"
70   hint_loading: laster linjer
71   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
72   hint_overpoint: over punkt ($1)\nklikk for å koble sammen
73   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
74   hint_saving: lagrer data
75   hint_saving_loading: laster/lagrer data
76   inspector_latlon: "Bre $1\nLen $2\n\\"
77   inspector_locked: Låst
78   inspector_node_count: ($1 ganger)
79   inspector_unsaved: Ulagret
80   inspector_uploading: (laster opp)
81   inspector_way_nodes: $1 noder
82   login_pwd: "Passord:"
83   login_title: Kunne ikke logge inn
84   login_uid: "Brukernavn:"
85   mail: Post
86   more: Mer
87   newchangeset: "\nPrøv igjen: Potlatch vil starte et nytt endringssett."
88   "no": Nei
89   nobackground: Ingen bakgrunn
90   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
91   offset_motorway: Motorvei (D3)
92   ok: Ok
93   openchangeset: Åpner endringssett
94   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
95   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
96   option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
97   option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
98   option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
99   option_layer_ooc_25k: "Historiske UK kart: 1:25k"
100   option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
101   option_microblog_id: "Mikroblogg brukernavn:"
102   option_microblog_pwd: "Mikroblog passord:"
103   option_noname: Uthev veier uten navn
104   option_photo: "Bilde KML:"
105   option_thinareas: Bruk tynnere linjer for områder
106   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
107   option_warnings: Vis flytende advarsler
108   point: Punkt
109   preset_icon_airport: Flyplass
110   preset_icon_bar: Bar
111   preset_icon_bus_stop: Busstopp
112   preset_icon_cafe: Kafé
113   preset_icon_cinema: Kino
114   preset_icon_fast_food: Fastfood
115   preset_icon_ferry_terminal: Ferge
116   preset_icon_fire_station: Brannstasjon
117   preset_icon_hospital: Sykehus
118   preset_icon_hotel: Hotell
119   preset_icon_museum: Museum
120   preset_icon_parking: Parkering
121   preset_icon_pharmacy: Apotek
122   preset_icon_place_of_worship: Religiøst sted
123   preset_icon_police: Politistasjon
124   preset_icon_post_box: Postboks
125   preset_icon_pub: Pub
126   preset_icon_restaurant: Restaurant
127   preset_icon_school: Skole
128   preset_icon_station: Jernbanestasjon
129   preset_icon_supermarket: Supermarked
130   preset_icon_telephone: Telefon
131   preset_icon_theatre: Teater
132   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
133   prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
134   prompt_closechangeset: Lukk endringssett $1
135   prompt_createparallel: Lag parallell linje
136   prompt_editlive: Rediger live
137   prompt_editsave: Redigering med lagring
138   prompt_helpavailable: Ny bruker? Se nederst til venstre for hjelp.
139   prompt_launch: Kjør ekstern URL
140   prompt_live: I direkte-modus kommer alle endringer du gjør til å bli lagret på OpenStreetMaps database med en gang - det er ikke anbefalt for nybegynnere. Er du sikker?
141   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
142   prompt_savechanges: Lagre endringer
143   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
144   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
145   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
146   retry: Prøv igjen
147   save: Lagre
148   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
149   tip_addtag: Legg til merke
150   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
151   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
152   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
153   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
154   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
155   tip_noundo: Ingenting å angre
156   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
157   tip_photo: Last bilder
158   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
159   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
160   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
161   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
162   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
163   tip_undo: Angre $1 (Z)
164   uploading: Laster opp ...
165   uploading_deleting_pois: Sletter POI-er
166   uploading_deleting_ways: Sletter veier
167   uploading_poi_name: Laster opp POI $1, $2
168   uploading_relation: Laster opp relasjon $1
169   uploading_relation_name: Laster opp relasjon $1, $2
170   uploading_way: Laster opp linje $1
171   uploading_way_name: Laster opp vei $1, $2
172   warning: Advarsel!
173   way: Linje