]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - vendor/assets/iD/iD/locales/da.json
Update to iD v2.3.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / da.json
1 {
2     "da": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Område",
6                 "description": "Tilføj parker, bygninger, søer, eller andre områder til kortet.",
7                 "tail": "Klik på kortet for at påbegynde et område, såsom en park, sø eller bygning."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Linje",
11                 "description": "Tilføj veje, gader, gangstier, kanaler eller andre linjer til kortet.",
12                 "tail": "Klik på kortet for at begynde at tegne en vej, sti eller rute."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Punkt",
16                 "description": "Tilføj restauranter, monumenter, postkasser eller andre punkter til kortet.",
17                 "tail": "Klik på kortet for at tilføje et punkt."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Gennemse",
21                 "description": "Træk og zoom på kortet."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Klik for at tilføje punkter til dit område. Klik på det første punkt for at færdiggøre området."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Klik for at tilføje flere punkter til linjen. Klik på andre linjer for at forbinde til dem og dobbeltklik for at afslutte linjen."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Tilføjede et punkt.",
34                     "vertex": "Tilføjede et punkt til en vej.",
35                     "relation": "Tilføjede en relation."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Påbegyndte en linje.",
41                     "area": "Påbegyndte et område."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Fortsæt",
47                 "description": "Fortsæt denne linje.",
48                 "not_eligible": "Ingen linje kan fortsættes her.",
49                 "multiple": "Adskillige linjer kan fortsættes her. Vælg en linje ved at holde Skift-tasten nede og klikke på linjen for at markere den.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Fortsatte en linje.",
52                     "area": "Fortsatte et område."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Annullerede indtegning."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Ændrede rollen for et relationsmedlem."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Ændrede tags."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Cirkulariser",
66                 "description": {
67                     "line": "Gør denne linje cirkulær.",
68                     "area": "Gør dette område cirkulært."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Gjorde en linje cirkulær.",
73                     "area": "Gjorde et område cirkulært."
74                 },
75                 "not_closed": "Dette kan ikke gøres cirkulært fordi det ikke er en løkke.",
76                 "too_large": "Dette kan ikke gøres cirkulært, da kortudsnittet ikke viser nok af objektet.",
77                 "connected_to_hidden": "Dette kan ikke gøres cirkulært, da det er forbundet til et skjult objekt."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Gør retvinklet",
81                 "description": {
82                     "line": "Gør hjørnerne på denne linje retvinklede",
83                     "area": "Gør hjørnerne på dette område retvinklede."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Gjorde hjørnerne på denne linje retvinklede.",
88                     "area": "Gjorde hjørnerne på dette område retvinklede."
89                 },
90                 "not_squarish": "Dette kan ikke gøres retvinklet da det ikke er firkantet.",
91                 "too_large": "Dette kan ikke gøres retvinklet, da kortudsnittet ikke viser nok af objektet.",
92                 "connected_to_hidden": "Dette kan ikke gøres retvinklet, da det er forbundet til et skjult objekt."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Udret",
96                 "description": "Gør denne linje lige.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Gjorde denne linje lige.",
99                 "too_bendy": "Denne linje kan ikke rettes ud da den bøjer for meget.",
100                 "connected_to_hidden": "Denne linje kan ikke rettes ud, da den er forbundet til et skjult objekt."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Slet",
104                 "description": {
105                     "single": "Slet dette objekt permanent.",
106                     "multiple": "Slet disse objekter permanent."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Slettede et punkt.",
110                     "vertex": "Slettede et punkt fra en vej.",
111                     "line": "Slettede en linje.",
112                     "area": "Slettede et område.",
113                     "relation": "Slettede en relation.",
114                     "multiple": "Slettede {n} objekter."
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Dette objekt kan ikke slettes da ikke nok er synligt.",
118                     "multiple": "Disse objekter kan ikke slettes da ikke nok er synligt."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "Dette objekt kan ikke slettes, da det ikke er blevet downloadet helt.",
122                     "multiple": "Disse objekter kan ikke slettes, da de ikke er blevet downloadet helt."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Dette objekt kan ikke slettes fordi det er en del af en større relation. Du er nødt til at fjerne det fra relationen først.",
126                     "multiple": "Disse objekter kan ikke slettes fordi de er en del af en større relation. Du er nødt til at fjerne dem fra relationen først."
127                 },
128                 "connected_to_hidden": {
129                     "single": "Dette objekt kan ikke slettes da det er forbundet til et skjult objekt.",
130                     "multiple": "Disse objekter kan ikke blive slettet da nogle af dem er forbundet til skjulte features."
131                 }
132             },
133             "add_member": {
134                 "annotation": "Tilføjede et medlem til en relation."
135             },
136             "delete_member": {
137                 "annotation": "Fjernede et medlem fra en relation."
138             },
139             "connect": {
140                 "annotation": {
141                     "point": "Forbandt en vej til et punkt.",
142                     "vertex": "Forbandt en vej til en anden.",
143                     "line": "Forbandt en vej til en linje.",
144                     "area": "Forbandt en vej til et område."
145                 }
146             },
147             "disconnect": {
148                 "title": "Frakobl",
149                 "description": "Kobl disse linjer/områder fra hinanden.",
150                 "key": "D",
151                 "annotation": "Frakoblede linjer/områder.",
152                 "not_connected": "Der er ikke nok linjer/områder at frakoble her.",
153                 "connected_to_hidden": "Dette kan ikke frakobles, da det er forbundet til et skjult objekt.",
154                 "relation": "Dette kan ikke frakobles da det forbinder medlemmer af en relation."
155             },
156             "merge": {
157                 "title": "Fusioner",
158                 "description": "Fusioner disse kortobjekter.",
159                 "key": "C",
160                 "annotation": "Fusionerede {n} objekter.",
161                 "not_eligible": "Disse objekter kan ikke fusioneres.",
162                 "not_adjacent": "Disse objekter kan ikke fusioneres da deres endepunkter ikke er forbundet.",
163                 "restriction": "Disse objekter kan ikke fusioneres da en af dem er medlem af   \"{relation}\" relationen.",
164                 "incomplete_relation": "Disse objekter kan ikke fusioneres, da mindst et af dem ikke er blevet downloadet helt.",
165                 "conflicting_tags": "Disse objekter kan ikke fusioneres fordi nogle af deres tags har konfliktende værdier."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Flyt",
169                 "description": {
170                     "single": "Flyt dette objekt til anden lokalitet.",
171                     "multiple": "Flyt disse objekter til anden lokalitet."
172                 },
173                 "key": "M",
174                 "annotation": {
175                     "point": "Flyttede et punkt.",
176                     "vertex": "Flyttede et punkt i en vej.",
177                     "line": "Flyttede en linje.",
178                     "area": "Flyttede et område.",
179                     "multiple": "Flyttede flere objekter."
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Dette objekt kan ikke flyttes, fordi det ikke er helt downloadet.",
183                     "multiple": "Disse objekter kan ikke flyttes da de ikke er helt downloadet endnu."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Dette objekt kan ikke blive flyttet da ikke nok af det er synligt.",
187                     "multiple": "Disse objekter kan ikke flyttes da der ikke er nok af dem i synligt område."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Dette objekt kan ikke flyttes da det er forbundet til en skjult feature.",
191                     "multiple": "Disse objekter kan ikke flyttes da nogle af dem er forbundet til skjulte features."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Reflektere langt",
197                     "short": "Reflektere kort"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Reflekter dette objekt på tværs af dets lange akse.",
202                         "multiple": "Reflekter disse objekter på tværs af deres lange akse."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Reflekter dette objekt på tværs af dets kort akse.",
206                         "multiple": "Reflekter disse objekter på tværs af deres korte akse."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "T",
211                     "short": "Y"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "Reflekterede et objekt på tværs af dets lange akse.",
216                         "multiple": "Reflekterede flere objekter på tværs af deres lange akse."
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "Reflekterede et objekt på tværs af dets korte akse.",
220                         "multiple": "Reflekterede flere objekter på tværs af deres korte akse."
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Dette objekt kan ikke reflekteres da det ikke er blevet downloadet helt.",
225                     "multiple": "Disse objekter kan ikke reflekteres da de ikke er blevet downloadet helt."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Dette objekt kan ikke reflekteres da der ikke er nok af det synligt i den nuværende visning.",
229                     "multiple": "Disse objekter kan ikke reflekteres da der ikke er nok af dem synligt i den nuværende visning."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Dette objekt kan ikke reflekteres da det er forbundet med et skjult objekt.",
233                     "multiple": "Disse objekter kan ikke reflekteres da nogle af dem er forbundet med skjulte objekter."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Rotér",
238                 "description": {
239                     "single": "Rotér dette objekt omkring dets centerpunkt.",
240                     "multiple": "Rotér disse objekter omkring deres centerpunkt."
241                 },
242                 "key": "R",
243                 "annotation": {
244                     "line": "Roterede en linje.",
245                     "area": "Roterede et område.",
246                     "multiple": "Roterede flere objekter."
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Dette objekt kan ikke roteres da det ikke er helt downloadet endnu.",
250                     "multiple": "Disse objekter kan ikke roteres da de ikke er helt downloadet endnu."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Dette objekt kan ikke roteres da ikke nok af det er synligt i den nuværende visning.",
254                     "multiple": "Disse objekter kan ikke roteres da der ikke er nok af dem synligt i den nuværende visning."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Dette objekt kan ikke roteres da det er forbundet med et skjult objekt.",
258                     "multiple": "Disse objekter kan ikke roteres da nogle af dem er forbundet med skjulte objekter."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Vend om",
263                 "description": "Lad denne linje gå i den modsatte retning.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "Vendte en linje om."
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Opdel",
269                 "description": {
270                     "line": "Del linjen i to ved dette punkt.",
271                     "area": "Del dette områdes afgrænsning i to.",
272                     "multiple": "Del linjerne/områdets grænser i to ved dette punkt."
273                 },
274                 "key": "X",
275                 "annotation": {
276                     "line": "Opdelte en linje.",
277                     "area": "Opdelte en områdeafgrænsning.",
278                     "multiple": "Opdelte {n} linjer/områdeafgrænsninger."
279                 },
280                 "not_eligible": "Linjer kan ikke deles op ved deres begyndelse eller ende.",
281                 "multiple_ways": "Der er for mange linjer her til at dele op.",
282                 "connected_to_hidden": "Dette kan ikke opdeles, da det er forbundet med et skjult objekt."
283             },
284             "restriction": {
285                 "help": {
286                     "select": "Klik for at vælge et vejsegment.",
287                     "toggle": "Klik for at slå svingbegrænsninger til.",
288                     "toggle_on": "Klik for tilføje en \"{restriction}\"-begrænsning.",
289                     "toggle_off": "Klik for at fjerne \"{restriction}\"-begrænsningen."
290                 },
291                 "annotation": {
292                     "create": "Tilføjede en svingbegrænsning",
293                     "delete": "Slettede en svingbegrænsning"
294                 }
295             }
296         },
297         "undo": {
298             "tooltip": "Fortryd: {action}",
299             "nothing": "Intet at fortryde."
300         },
301         "redo": {
302             "tooltip": "Gendan: {action}",
303             "nothing": "Intet at gendanne."
304         },
305         "tooltip_keyhint": "Genvejstast:",
306         "browser_notice": "Dette redigeringsværktøj er understøttet af Firefox, Chrome, Safari, Opera og Internet Explorer 11 og højere. Opgrader din browser eller brug Potlatch 2 for at redigere.",
307         "translate": {
308             "translate": "Oversæt",
309             "localized_translation_label": "Flersproget navn",
310             "localized_translation_language": "Vælg sprog",
311             "localized_translation_name": "Navn"
312         },
313         "zoom_in_edit": "Zoom ind for at redigere",
314         "login": "login",
315         "logout": "log ud",
316         "loading_auth": "Forbinder til OpenStreetMap...",
317         "report_a_bug": "Rapporterer en fejl",
318         "help_translate": "Hjælp med at oversætte",
319         "feature_info": {
320             "hidden_warning": "{count} skjulte objekter",
321             "hidden_details": "Disse objekter er for øjeblikket skjulte: {details}"
322         },
323         "status": {
324             "error": "Er ikke i stand til at forbinde til API'et.",
325             "offline": "API'et er offline. Prøv venligst at redigere senere.",
326             "readonly": "API'et er i læs-kun-status. Du er nødt til at vente med at gemme dine ændringer.",
327             "rateLimit": "Dette er API er begrænset ved annonym forbindelse. Du kan ordne dette ved at være logget ind."
328         },
329         "commit": {
330             "title": "Upload til OpenStreetMap",
331             "description_placeholder": "Skriv en kort beskrivelse af dit bidrag (påkrævet)",
332             "message_label": "Ændringssætkommentarer",
333             "upload_explanation": "De ændringer du uploader vil blive synlige på alle kort der bruger OpenStreetMap-data.",
334             "upload_explanation_with_user": "Ændringer du uploader under brugernavnet {user} vil blive synlige på alle kort der bruger OpenStreetMap-data.",
335             "save": "Upload",
336             "cancel": "Annuller",
337             "changes": "{count} ændringer",
338             "warnings": "Advarsler",
339             "modified": "Ændret",
340             "deleted": "Slettet",
341             "created": "Oprettet",
342             "about_changeset_comments": "Vedr. ændringssætkommentarer",
343             "about_changeset_comments_link": "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
344             "google_warning": "Du nævnte Google i denne kommentar: husk at kopiering fra Google Maps er strengt forbudt.",
345             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
346         },
347         "contributors": {
348             "list": "Redigeringer af {users}",
349             "truncated_list": "Redigeringer af {users} og {count} andre"
350         },
351         "geometry": {
352             "point": "punkt",
353             "vertex": "hjørne",
354             "line": "linje",
355             "area": "område",
356             "relation": "relation"
357         },
358         "geocoder": {
359             "search": "Søg i hele verden...",
360             "no_results_visible": "Ingen resultater i det synlige kortudsnit",
361             "no_results_worldwide": "Ingen søgeresultater fundet"
362         },
363         "geolocate": {
364             "title": "Vis hvor jeg er",
365             "locating": "Lokaliserer, vent venligst..."
366         },
367         "inspector": {
368             "no_documentation_combination": "Der er ingen tilgængelig dokumentation for denne kombination af tags",
369             "no_documentation_key": "Der er ingen tilgængelig dokumentation for denne nøgle",
370             "documentation_redirect": "Denne dokumentation er blevet redirigeret til en ny side",
371             "show_more": "Vis mere",
372             "view_on_osm": "Se på openstreetmap.org",
373             "all_fields": "Alle felter",
374             "all_tags": "Alle tags",
375             "all_members": "Alle medlemmer",
376             "all_relations": "Alle relationer",
377             "new_relation": "Ny relation...",
378             "role": "Rolle",
379             "choose": "Vælg objekttype",
380             "results": "{n} resultater for {search}",
381             "reference": "Se på OpenStreetMap-Wiki",
382             "back_tooltip": "Ændr objekt",
383             "remove": "Fjern",
384             "search": "Søg",
385             "multiselect": "Valgte objekter",
386             "unknown": "Ukendt",
387             "incomplete": "<ikke downloadet>",
388             "feature_list": "Find objekter",
389             "edit": "Rediger objekt",
390             "check": {
391                 "yes": "Ja",
392                 "no": "Nej",
393                 "reverser": "Skift retning"
394             },
395             "radio": {
396                 "structure": {
397                     "type": "Type",
398                     "default": "Standard",
399                     "layer": "Lag"
400                 }
401             },
402             "add": "Tilføj",
403             "none": "Ingen",
404             "node": "Punkt",
405             "way": "Vej",
406             "relation": "Relation",
407             "location": "Sted",
408             "add_fields": "Tilføj felt:"
409         },
410         "background": {
411             "title": "Baggrund",
412             "description": "Baggrundsindstillinger",
413             "percent_brightness": "{opacity} % lysstyrke",
414             "none": "Ingen",
415             "best_imagery": "Bedst kendte luftfotokilde for denne her lokalitet",
416             "switch": "Skift tilbage til denne baggrund",
417             "custom": "Brugerdefineret",
418             "custom_button": "Rediger brugerdefineret baggrund",
419             "fix_misalignment": "Juster billedets offset",
420             "imagery_source_faq": "Hvem er ophavsmand til luftfotoet?",
421             "reset": "nulstil",
422             "offset": "Træk et hvert sted i det grå område nedenfor for at justere billedets offset eller indtast offset-værdien i meter.",
423             "minimap": {
424                 "description": "Minikort",
425                 "tooltip": "Vis et udzommet kort for at hjælpe med at lokalisere det viste område."
426             }
427         },
428         "map_data": {
429             "title": "Kortdata",
430             "description": "Kortdata",
431             "data_layers": "Datalag",
432             "fill_area": "Udfyldning af områder",
433             "map_features": "Kortobjekter",
434             "autohidden": "Disse objekter er automatisk blevet skjult, da for mange ellers ville blive vist på skærmen.\nDu kan zoome ind for at redigere dem."
435         },
436         "feature": {
437             "points": {
438                 "description": "Punkter",
439                 "tooltip": "Interessepunkter"
440             },
441             "traffic_roads": {
442                 "description": "Trafikveje",
443                 "tooltip": "Veje, Gader, Stier osv."
444             },
445             "service_roads": {
446                 "description": "Serviceveje",
447                 "tooltip": "Serviceveje, parkeringspladsveje, indkørsler"
448             },
449             "paths": {
450                 "description": "Stier",
451                 "tooltip": "Fortove, gangstier, cykelstier, osv."
452             },
453             "buildings": {
454                 "description": "Bygninger",
455                 "tooltip": "Bygninger, læskure, garager, osv."
456             },
457             "landuse": {
458                 "description": "Arealanvendelse",
459                 "tooltip": "Skove, marker, parker, boligområder, handelsområder, osv."
460             },
461             "boundaries": {
462                 "description": "Grænser",
463                 "tooltip": "Administrative grænser"
464             },
465             "water": {
466                 "description": "Vandområder",
467                 "tooltip": "Floder, søer, damme, bassiner, osv."
468             },
469             "rail": {
470                 "description": "Jernbane",
471                 "tooltip": "Jernbaner"
472             },
473             "power": {
474                 "description": "Elektricitet",
475                 "tooltip": "Højspændingsmaster, kraftværker, transformatorstationer, osv."
476             },
477             "past_future": {
478                 "description": "Fortid/fremtid",
479                 "tooltip": "Planlagt, under konstruktion, forladt, nedrevet, osv."
480             },
481             "others": {
482                 "description": "Andet",
483                 "tooltip": "Alt andet"
484             }
485         },
486         "area_fill": {
487             "wireframe": {
488                 "description": "Ingen fyld (trådnet)",
489                 "tooltip": "At slå visning med trådnet til gør det let at se baggrundsbilledet."
490             },
491             "partial": {
492                 "description": "Delvist udfyldt",
493                 "tooltip": "Områder opfyldes kun omkring inderkanten. (Anbefales til nybegyndere.)"
494             },
495             "full": {
496                 "description": "Helt udfyldt",
497                 "tooltip": "Områder vises helt udfyldt."
498             }
499         },
500         "restore": {
501             "heading": "Du har ændringer der ikke er gemt endnu",
502             "description": "Ønsker du at gendanne ikke gemte ændringer fra en tidligere redigeringssession?"
503         },
504         "save": {
505             "title": "Gem",
506             "help": "Gennemse dine ændringer og upload dem til OpenStreetMap, dette gør dem synlige for alle andre brugere.",
507             "no_changes": "Ingen ændringer at gemme.",
508             "error": "Der skete en fejl da du prøvede at gemme",
509             "status_code": "Serveren returnerede følgende statuskode {code}",
510             "unknown_error_details": "Kontrollér om du har forbindelse til internettet.",
511             "uploading": "Uploader ændringer til OpenStreetMap...",
512             "unsaved_changes": "Du har ændringer, der endnu ikke er gemt",
513             "conflict": {
514                 "header": "Løs konfliktredigeringer",
515                 "count": "Konfliktantal {num} af i alt {total}",
516                 "previous": "< Forrige",
517                 "next": "Næste >",
518                 "keep_local": "Behold mine",
519                 "keep_remote": "Brug deres",
520                 "restore": "Gendan",
521                 "delete": "Behold slettet",
522                 "download_changes": "Eller download dine ændringer.",
523                 "done": "Alle konflikter løst!",
524                 "help": "En anden bruger har ændret nogle af de samme kortobjekter som du har ændret.\n\nKlik på hvert objekt nedenfor for flere detaljer om konflikten, og vælg hvorvidt dine ændringer\n\neller den anden brugers ændringer skal bibeholdes.\n"
525             }
526         },
527         "merge_remote_changes": {
528             "conflict": {
529                 "deleted": "Dette objekt er blevet slettet af {user}.",
530                 "location": "Dette objekt blev flyttet af både dig og {user}.",
531                 "nodelist": "Punkter blev ændret af både dig og {user}.",
532                 "memberlist": "Relationsmedlemmer blev ændret af både dig og {user}.",
533                 "tags": "Du ændrede <b>{tag}</b>-tagget til \"{local}\" og {user} ændrede det til \"{remote}\"."
534             }
535         },
536         "success": {
537             "edited_osm": "Redigerede OSM!",
538             "just_edited": "Du har lige redigeret OpenStreetMap!",
539             "view_on_osm": "Vis på OSM",
540             "facebook": "Del på Facebook",
541             "twitter": "Del på Twitter",
542             "google": "Del på Google+",
543             "help_html": "Dine ændringer vil komme frem i \"Standard\"-kortlaget om få minutter. Andre kortlag, og specielle objekter, kan tage længere tid.",
544             "help_link_text": "Detaljer",
545             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
546         },
547         "confirm": {
548             "okay": "OK",
549             "cancel": "Annuller"
550         },
551         "splash": {
552             "welcome": "Velkommen til OpenStreetMap-redigeringsværktøjet iD",
553             "text": "iD er et venligt men kraftfuldt værktøj til at bidrage til verdens bedste frie verdenskort. Dette er version {version}. Se {website} for mere information og indrapporter fejl på {github}.",
554             "walkthrough": "Start gennemgangen",
555             "start": "Rediger nu"
556         },
557         "source_switch": {
558             "live": "live",
559             "lose_changes": "Du har ændringer som ikke er gemt endnu. Hvis du skifter kortserver, vil dine ændringer blive kasseret. Er du sikker på at du vil skifte server?",
560             "dev": "dev"
561         },
562         "version": {
563             "whats_new": "Hvad er nyt i iD {version}"
564         },
565         "tag_reference": {
566             "description": "Beskrivelse",
567             "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
568             "used_with": "brugt med {type}"
569         },
570         "validations": {
571             "disconnected_highway": "Ej forbundet vejsegment",
572             "disconnected_highway_tooltip": "Veje skal forbindes til andre veje eller indgange til bygninger.",
573             "old_multipolygon": "Multipolygon har tags på den ydre vej",
574             "old_multipolygon_tooltip": "Denne måde at tagge multipolygoner på er ikke længere understøttet. Vær venlig at tilføje tags på multipolygonen hvori den ydre vej indgår, i stedet for på selve vejen.",
575             "untagged_point": "Punkt uden tags",
576             "untagged_point_tooltip": "Vælg en objekttype der beskriver hvad dette punkt er.",
577             "untagged_line": "Linje uden tags",
578             "untagged_line_tooltip": "Vælg en objekttype der beskriver hvad slags linje dette er.",
579             "untagged_area": "Område uden tags",
580             "untagged_area_tooltip": "Vælg en objekttype der beskriver hvad slags område dette er.",
581             "untagged_relation": "Ej tagget relation",
582             "untagged_relation_tooltip": "Vælg en objekttype der beskriver hvad slags relation dette er.",
583             "many_deletions": "Du er ved at slette {n} objekter. Er du sikker på du vil dette? Dette vil slette dem fra kortet som alle andre ser på openstreetmap.org.",
584             "tag_suggests_area": "Tagget {tag} antyder at linjen skulle være et område, men den er ikke et område",
585             "deprecated_tags": "Frarådede tags: {tags}"
586         },
587         "zoom": {
588             "in": "Zoom ind",
589             "out": "Zoom ud"
590         },
591         "cannot_zoom": "Kan ikke zoome længere ud i nuværende tilstand.",
592         "full_screen": "Skift fuld skærmtilstand",
593         "gpx": {
594             "local_layer": "Lokal fil",
595             "drag_drop": "Træk og slip en .gpx, .geojson eller .kml ind på siden eller klik på knappen til højre for at browse",
596             "zoom": "Zoom til lag",
597             "browse": "Gennemse efter en fil"
598         },
599         "mapillary_images": {
600             "tooltip": "Gadeniveau billeder fra Mapillary",
601             "title": "Billedelag (Mapillary)"
602         },
603         "mapillary_signs": {
604             "tooltip": "Trafikskilte fra Mapillary (fotolag skal være slået til)",
605             "title": "Trafikskiltelag (Mapillary)"
606         },
607         "mapillary": {
608             "view_on_mapillary": "Vis dette billede på Mapillary"
609         },
610         "help": {
611             "title": "Hjælp",
612             "help": "# Hjælp\n\nDette er et redigeringsværktøj til [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), det åbne og redigerbare verdenskort. Du kan bruge dette værktøj til at opdatere geodata i dit lokalområde. Derved skaber du et bedre verdenskort med open source og frie geodata til gavn for alle.\n\nDine ændringer på kortet vil blive synligt for alle og enhver der benytter OpenStreetMap. For at lave redigeringer skal du være [logget ind](https://www.openstreetmap.org/login).\n\nDette værktøj, kaldet [iD-editoren](http://ideditor.com/), er et kollaborativt projekt og dets [kildekode er tilgængelig på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
613             "roads": "# Veje\n\nDu kan oprette, tilrette og slette veje med dette tegneværktøj. Veje kan være af mange forskellige typer: stier, landeveje, spor, cykelstier m.v. Enhver ofte benyttet rute kan kortlægges.\n\n### Markering\n\nKlik på en vej for at markere den. Et omrids dukker op sammen med en lille værktøjsmenu og et sidepanel der viser flere oplysninger om vejen.\n\n### Ændring\n\nOfte ses veje der ikke er justeret i forhold til luftfotoet bag dem eller i forhold til et GPS-spor. Du kan justere disse veje så de er placeret rigtigt.\n\nKlik først på vejen du vil ændre. Dette fremhæver den og viser kontrolpunkter langs med den som kan trækkes det rigtige sted hen. Hvis du har brug for flere kontrolpunkter for at gøre vejen mere detaljeret, kan du dobbeltklikke på en del af vejen, så tilføjes et nyt punkt her.\n\nHvis vejen er forbundet til andre veje, men ikke er korrekt forbundet på kortet, så træk et af kontrolpunkterne hen på den anden vej for at koble dem sammen. Det er vigtigt for kortet, faktisk vitalt for rutevejledninger, at veje er forbundet.\n\nDu kan også klikke på flytteværktøjet eller trykke på tastegenvejen \"M\" for at flytte hele vejen på en gang, og så klikke igen for at gemme flytningen.\n\n### Sletning\n\nHvis en vej er helt forkert - du kan ikke se den på et luftfoto og du har ideelt set fået bekræftet at vejen ikke findes lokalt - så kan du slette vejen. Men pas på med at slette hvad andre har lavet - som med andre ændringer er resultatet synligt for alle, og luftfoto kan være forældede så vejen kunne være bygget i mellemtiden.\n\nDu kan slette en bygning ved at vælge den og klikke på skraldespands-ikonet - alternativt kan du bruge slet-tasten på dit tastatur.\n\n### Oprettelse\n\nHar du fundet et sted hvor der skulle være en vej, men den er ikke på kortet? Klik på Linje-ikonet i øverste venstre del af tegneværktøjet eller klik på tastegenvejen \"2\" for at tegne en linje.\n\nKlik på begyndelsen af vejen for at påbegynde den. Hvis vejen forgrener sig fra en eksisterende vej, så begynd vejen der hvor de er forbundet.\n\nKlik derefter på punkter på vejens forløb så det passer med luftfoto eller GPS-spor. Hvis vejen du tegner krydser en anden vej, så kobl dem sammen ved at klikke på punktet hvor de skærer hinanden. Når du er færdig med at tegne, så dobbeltklik eller tryk på enter-tasten på tastaturet.\n",
614             "gps": "# GPS\n\nIndsamlede GPS-spor er en værdifuld kilde til data for OpenStreetMap. Denne editor understøtter lokale spor – '.gpx'-filer på din lokale computer. Du kan indsamle denne form for GPS-spor med en række smartphone-applikationer såvel som personlige GPS-enheder.\n\nLæs artiklen [Mapping with a Smartphone, GPS or Paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/) (på engelsk) for nærmere information om, hvordan du optager et GPS-spor.\n\nFor at bruge et GPX-spor til kortlægning, skal du trække og slippe  GPX-filen over på kort-editoren. Hvis sporet bliver accepteret, vil det blive tilføjet kortet som en lys lilla linje. Klik på \"Kortdata\"-menuen til højre for at aktivere, deaktivere eller zoome til dette nye GPX-drevne lag.\n\nGPX-sporet bliver ikke direkte uploadet til OpenStreetMap, men vises kun i den nuværende redigeringssession i iD. Den bedste måde at bruge sporet på, er at tegne på kortet mens du bruger sporet som en rettesnor til de nye objekter,\ndu tilføjer. {Upload det også gerne til OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create), så andre brugere kan bruge det.\n",
615             "imagery": "# Billeder\n\nLuftfotos er en vigtig ressource til kortlægning. En kombination af luftfotos taget fra fly, satellitbilleder og andre frit tilgængelige kilder er tilgængelige i redigeringsværktøjet i indstillingsmenuen 'Baggrund' i højre side.\n\n[Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) satellitbilledelaget er standardopsætning i redigeringsværktøjet. Når du zoomer og kommer til nye geografiske områder, så vil andre kilder være tilgængelige. I nogle lande som f.eks. USA, Frankrig og Danmark vil der ofte være luftfotos i høj kvalitet i nogle egne.\n\nBillederne er af og til forskudt i forhold til de geografiske data, dette skyldes en fejl fra billedleverandørens side. Hvis du ser at en masse objekter er forskudt i forhold til billederne, så skal du ikke begynde at flytte disse objekter for at matche billedlaget. Du kan i stedet for i indstillingerne for 'Baggrund', nederst finde \"Juster billedets offset\" hvor billedets generelle placering i forhold til de geografisk objekter kan tilpasses.\n",
616             "addresses": "#Adresser\n\nAdresser er noget af det mest brugbare information på kortet.\n\nSelvom adresser ofte repræsenteres som et specifikt udsnit af veje, er de i OpenStreetMap registreret som attributter på bygninger eller andre objekter langs med veje.\n\nDu kan tilføje adresseinformation til steder som er kortlagt som bygninger\neller som enkeltpunkter. Den optimale kilde til adressedata stammer fra\nindsamling på selve stedet eller fra personligt kendskab. Som med mange\nandre objekter, så er det strengt forbudt at kopiere fra kommercielle kilder\nsom f.eks. fra Google Maps.\n",
617             "inspector": "# Brug af inspektøren\n\nInspektøren er området til venstre på siden, hvor du kan redigere detaljerne for det markerede objekt.\n\n### Valg af objekttype\n\nNår du har tilføjet et punkt, en linje eller område, kan du vælge, hvilken type objekt det er, f.eks. om det er en motorvej eller villavej, supermarked eller café. Inspektøren vil vise knapper for gængse objekttyper, og du kan finde andre ved at skrive, hvad du leder efter, i søgefeltet.\n\nKlik på i'et i nederste højre hjørne af en objekttypeknap for at lære mere om den pågældende objekttype. Klik på selve knappen for at vælge denne type.\n\n### Formularer og redigering af tags\n\nNår du vælger en objekttype, eller når du vælger et objekt, der allerede har en type tilknyttet, vil inspektøren vise felter med detaljer om objektet, såsom dets navn og adresse.\n\nNedenfor de felter, du kan se, kan du klikke på \"Tilføj felt\" for at tilføje andre detaljer, såsom et Wikipedia-link, oplysninger om adgang for kørestole og meget mere.\n\nI bunden af ​​inspektøren kan du klikke på 'Alle tags' for at tilføje vilkårlige andre tags til elementet. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) er et godt sted at lære mere om populære kombinationer af tags.\n\nÆndringer, du foretager i inspektøren, bliver automatisk anvendt på kortet. Du kan fortryde dem når som helst ved at klikke på knappen 'Fortryd'.\n",
618             "buildings": "# Bygninger\n\nOpenStreetMap udgør verdens største database af bygninger. Du kan oprette endnu flere selv og gøre databasen endnu bedre.\n\n### Markering\n\nDu markerer en bygning ved at klikke på en af dens sider. Dette vil fremhæve bygningen og vil samtidig åbne en lille værktøjsmenu og et sidepanel der viser flere oplysninger om bygningen.\n\n### Ændring\n\nNogle gange er bygninger placeret forkert eller har forkerte tags.\n\nDu kan flytte en bygning ved vælge den og klikke på flytteværktøjet. Bevæg din mus for at flytte bygningen, og klik så når bygningen er det  korrekte sted.\n\nHvis en bygnings form ser forkert ud, så klik og træk i punkterne i omridset af bygningen til den er rigtig.\n\n### Opret\n\nDa OpenStreetMap både kan registrere bygninger som et enkelt punkt eller som et område, er et ofte stillet spørgsmål hvordan dette skal håndteres. Følgende tommelfingerregel kan gives. Kortlæg så vidt muligt _selve bygningen som polygon/område_, og kortlæg de butikker, firmaer og andet som opererer fra bygningen som enkeltpunkter.\n\nStart kortlægning af en bygning ved at klikke på \"Område\"-knappen øverst oppe til venstre. Når du er færdig med at indtegne bygningen, så klik på enter-tasten på dit tastatur eller klik på det første punkt i bygning for at afslutte.\n\n### Sletning\n\nHvis en bygning er helt forkert - du kan ikke se den på et luftfoto og du har ideelt set fået bekræftet at bygningen ikke findes lokalt - så kan du slette bygningen. Men pas meget på med at slette hvad andre har tilføjet. Luftfoto kan f.eks. være forældede, og der kan være blevet bygget i mellemtiden i området.\n\nDu kan slette en bygning ved at vælge den og klikke på skraldespands-ikonet - alternativt kan du bruge slet-tasten på dit tastatur.\n",
619             "relations": "# Relationer\n\nEn relation er en speciel objekttype i OpenStreetMap som grupperer andre\nobjekter sammen. For eksempel er to af de mest almindelige former for relationer\n1) *rute-relationer* der grupperer vejsegmenter der tilhører en bestemt vej/sti\nsammen. 2) *multipolygoner* som grupperer flere linjer der udgør et komplekst område\nsammen (en med flere stykker eller huller i, som f.eks. en bygning formet som en donut).\n\nGruppen af objekter i en relation kaldes *medlemmer*. I sidemenuen kan du se hvilke\nrelationer et objekt er medlem af. Du kan også i sidemenuen klikke på relationen. Herefter vil der dukke en liste op med alle dens medlemmer og\npå kortet vil disse medlemmer være markeret tydeligt.\n\nDe fleste gange vil iD håndtere relationer automatisk for dig.\nDu skal her være meget opmærksom på hvis du f.eks. sletter et vejsegment fordi du vil optegne\ndet mere præcist med et nyt vejsegment, at dette nye vejsegment også bliver tilføjet\nsom et medlem af den oprindelige relation(er).\n\n\n## Redigering af relationer\n\nHer kommer de grundlæggende trin når du skal redigere relationer.\n\nDu tilføjer et objekt til en relation ved at markere objektet, dernæst klik \"+\" knappen\nved \"Alle relationer\" sektionen i sidemenuen. Vælg eller skriv navnet på relationen.\n\nEn helt ny relation laves ved at du markerer det første objekt som skal være medlem.\nKlik dernæst på \"+\" knappen ved \"Alle relationer\" sektionen og vælg \"Ny relation...\".\n\nDu fjerner et objekt fra en relation ved at markere objektet på kortet. Dernæst går du ned til\nrelationen du vil fjerne det fra (i sidemenuen). Klik så på skraldespandsikonet ved relationens navn.\nAdvarsel vær forsigtig med dette.\n\nDu laver en multipolygon med huller ved at benytte \"Fusioner\" værktøjet. Indtegn de to områder\n(indre og ydre område), hold så Skift knappen ned og klik på hver af dem.\nDernæst klik på \"Fusioner\" (+) knappen.\n"
620         },
621         "intro": {
622             "done": "færdig",
623             "ok": "OK",
624             "graph": {
625                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
626                 "city": "Tre Floder",
627                 "county": "<value for addr:county>",
628                 "district": "<value for addr:district>",
629                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
630                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
631                 "postcode": "2750",
632                 "province": "<value for addr:province>",
633                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
634                 "state": "<value for addr:state>",
635                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
636                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
637                 "countrycode": "dk",
638                 "name": {
639                     "1st-avenue": "1st Avenue",
640                     "2nd-avenue": "2nd Avenue",
641                     "4th-avenue": "4th Avenue",
642                     "5th-avenue": "5th Avenue",
643                     "6th-avenue": "6th Avenue",
644                     "6th-street": "6th Street",
645                     "7th-avenue": "7th Avenue",
646                     "8th-avenue": "8th Avenue",
647                     "9th-avenue": "9th Avenue",
648                     "10th-avenue": "10th Avenue",
649                     "11th-avenue": "11th Avenue",
650                     "12th-avenue": "12th Avenue",
651                     "access-point-employment": "Medarbejdermødepunkt",
652                     "adams-street": "Adams Vej",
653                     "andrews-elementary-school": "Andrews Folkeskole",
654                     "andrews-street": "Andrews Vej",
655                     "armitage-street": "Armitage Vej",
656                     "barrows-school": "Barrowsskolen",
657                     "battle-street": "Battle Vej",
658                     "bennett-street": "Bennett Vej",
659                     "bowman-park": "Bowman Park",
660                     "collins-drive": "Collins Vej",
661                     "conrail-railroad": "Conrail Togvej",
662                     "conservation-park": "Naturpark",
663                     "constantine-street": "Constantine Vej",
664                     "cushman-street": "Cushman Gade",
665                     "dollar-tree": "Pengetræ",
666                     "douglas-avenue": "Douglas Vej",
667                     "east-street": "Østgade",
668                     "elm-street": "Elmevej",
669                     "flower-street": "Blomstervej",
670                     "foster-street": "Foster Vej",
671                     "french-street": "Frankrigsgade",
672                     "garden-street": "Havevej",
673                     "gem-pawnbroker": "Gem pantelåner",
674                     "golden-finch-framing": "Golden Finch Rammefabrik",
675                     "grant-avenue": "Grant Vej",
676                     "hoffman-pond": "Hoffman Dammen",
677                     "hoffman-street": "Hoffman Vej",
678                     "hook-avenue": "Hook Vej",
679                     "jefferson-street": "Jefferson Vej",
680                     "kelsey-street": "Kelsey Vej",
681                     "lafayette-park": "LaFayette Park",
682                     "las-coffee-cafe": "L.A.s kaffecafe",
683                     "lincoln-avenue": "Lincoln Avenue",
684                     "lowrys-books": "Lowrys boghandel",
685                     "lynns-garage": "Lynns Garage",
686                     "main-street-barbell": "Hovedgadens Vægtstang",
687                     "main-street-cafe": "Hovedgadens Café",
688                     "main-street-fitness": "Hovedgadens Fitness",
689                     "main-street": "Hovedgaden",
690                     "maple-street": "Maple Vej",
691                     "marina-park": "Lystbådehavn",
692                     "market-street": "Markedsgade",
693                     "memory-isle-park": "Memory Isle Park",
694                     "memory-isle": "Memory Isle",
695                     "michigan-avenue": "Michigan Vej",
696                     "middle-street": "Midtvejen",
697                     "millard-street": "Millard Vej",
698                     "moore-street": "Moore Vej",
699                     "morris-avenue": "Morris Vej",
700                     "mural-mall": "Mural Indkøbscenter",
701                     "paisanos-bar-and-grill": "Paisano Bar og Grill",
702                     "paisley-emporium": "Paisley Emporium",
703                     "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
704                     "pealer-street": "Pealer Vej",
705                     "pine-street": "Pine Vej",
706                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
707                     "portage-avenue": "Portage Vej",
708                     "portage-river": "Portage Floden",
709                     "preferred-insurance-services": "Fortrukket forsikringsservice",
710                     "railroad-drive": "Togvejen",
711                     "river-city-appliance": "River City Montør",
712                     "river-drive": "Flodgade",
713                     "river-road": "Flodvejen",
714                     "river-street": "Flodgaden",
715                     "riverside-cemetery": "Riverside Kirkegård",
716                     "riverwalk-trail": "Riverwalksporet",
717                     "riviera-theatre": "Riviera Teatret",
718                     "rocky-river": "Rockyfloden",
719                     "saint-joseph-river": "Saint Joseph Floden",
720                     "scidmore-park-petting-zoo": "Scidmore Park Kæledyrszoo",
721                     "scidmore-park": "Scidmore Park",
722                     "scouter-park": "Scouter Park",
723                     "sherwin-williams": "Sherwin-Williams",
724                     "south-street": "Sydgaden",
725                     "southern-michigan-bank": "Southern Michigan Flodbred",
726                     "spring-street": "Forårsvej",
727                     "sturgeon-river-road": "Sturgeonflodvejen",
728                     "three-rivers-city-hall": "Tre Floder Rådhus",
729                     "three-rivers-elementary-school": "Tre Floder Folkeskole",
730                     "three-rivers-fire-department": "Tre Floder Brandstation",
731                     "three-rivers-high-school": "Tre Floder Gymnasium",
732                     "three-rivers-middle-school": "Tre Floder Mellemskole",
733                     "three-rivers-municipal-airport": "Tre Floder Lufthavnen",
734                     "three-rivers-post-office": "Tre Floder Posthus",
735                     "three-rivers-public-library": "Tre Floder Hovedbibliotek",
736                     "three-rivers": "Tre Floder",
737                     "unique-jewelry": "Unik Smykker",
738                     "walnut-street": "Valnøddevej",
739                     "washington-street": "Washington Vej",
740                     "water-street": "Vandvej",
741                     "west-street": "Vestgade",
742                     "wheeler-street": "Wheeler Vej",
743                     "william-towing": "William Towing",
744                     "willow-drive": "Willow Vej",
745                     "wood-street": "Skovvejen",
746                     "world-fare": "Verdens Ende"
747                 }
748             },
749             "welcome": {
750                 "title": "Velkommen",
751                 "welcome": "Velkommen! Denne gennemgang vil lære dig de grundlæggende ting du har brug for at vide, for at kunne redigere OpenStreetMap.",
752                 "practice": "Alle data i denne gennemgang er kun til at øve dig på, ingen af de redigeringer du foretager under gennemgangen gemmes.",
753                 "words": "Gennemgangen vil introducere dig for nogle nye ord og koncepter. Når vi introducerer et nyt ord, skriver vi det i *kursiv*.",
754                 "mouse": "Du kan bruge ethvert pegeredskab til at redigere kortet, men denne gennemgang antager at du har en mus med både en højre og venstre-knap. **Hvis du vil tilslutte en mus, så gør det nu, klik derefter OK.**",
755                 "leftclick": "Når du bliver bedt om at klikke eller dobbelt-klikke, menes der venstre museknap. På en trackpad kan det være en nedtrykning af selve fladen, eller et enkelt tryk ovenpå pladen. **Venstreklik {num} gange.**",
756                 "rightclick": "Andre gange bliver du bedt om at højreklikke. Dette kan være kontrol-tasten (ctrl) samtidigt med en nedtrykning, eller et dobbelt-tryk ovenpå pladen af en trackpad. Nogle tastaturer har endda en 'menu'-knap som virker ligesom et højreklik. **Højreklik {num} gange.**",
757                 "chapters": "Så langt, så godt! Du kan bruge knapperne i bunden til at springe mellem de forskellige dele af gennemgangren når du har lyst, eller til at genstarte en del hvis du sidder fast. Lad os komme i gang! **Klik '{next}' for at fortsætte.**"
758             },
759             "navigation": {
760                 "title": "Navigation",
761                 "drag": "Hovedkortet viser data fra OpenStreetMap oven på en, typisk fotograferet, baggrund.{br}Du kan flytte det viste område ved at holde venstre musetast nede mens du flytter musen. Du kan også bruge piletasterne på dit tastatur. **Flyt kortet!**",
762                 "zoom": "Du kan zoome ind og ud ved brug af musens rullehjul eller tilsvarende på et trackpad, eller ved at klikke på knapperne {plus} / {minus} i højre side. **Zoom kortet!**",
763                 "features": "Vi bruger ordet *objekt* til at beskrive ting der vises på kortet. Enhver fysisk ting i den virkelige verden kan indtegnes som et objekt på OpenStreetMap.",
764                 "points_lines_areas": "Objekter på kortet bliver repræsenteret som enten *punkter, linjer eller områder.*",
765                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kaldes punkter nogle gange *noder*, og linjer nogle gange *veje*.",
766                 "click_townhall": "Alle objekter på kortet kan markeres ved at klikke på dem. **Klik på punktet for at markere det.**",
767                 "selected_townhall": "Godt! Dette punkt er nu markeret. Markerede objekter tegnes med en pulserende glød.",
768                 "editor_townhall": "Når et objekt er markeret, dukker *objekteditoren* op ved siden af kortet.",
769                 "preset_townhall": "Den øverste del af objekteditoren viser objektets type. Dette punkt er et {preset}.",
770                 "fields_townhall": "Den midterste del af objekteditoren indeholder *felter* der viser objektets egenskaber, såsom det tilknyttede navn og adresse.",
771                 "close_townhall": "**Luk objekteditoren ved at taste escape eller klikke på {button}-knappen i det øverste hjørne.**",
772                 "search_street": "Du kan også søge efter objekter i den nuværende visning, eller på hele kortet. **Søg efter '{name}'.**",
773                 "choose_street": "**Vælg {name} fra listen for at markere den.**",
774                 "selected_street": "Godt! {name} er nu markeret.",
775                 "editor_street": "Felterne der vises for en gade er forskellige fra dem der blev vist for rådhuset.{br}For denne markerede gade viser objekteditoren felter som '{field1}' og ' {field2}'. **Luk objekteditoren ved at taste escape eller klikke på  {button}-knappen.**",
776                 "play": "Prøv at bevæge dig rundt på kortet og markere nogle flere objekter, for at se hvilke andre ting man kan tilføje til OpenStreetMap. **Når du er klar til at fortsætte til næste del, klik '{next}'.**"
777             },
778             "points": {
779                 "title": "Punkter",
780                 "add_point": "*Punkter* kan bruges til at repræsentere objekter såsom forretninger, restauranter og monumenter.{br}De markerer en bestemt lokation, og beskriver hvad der findes der. **Klik på {button} Punkt-knappen for at tilføje et nyt punkt.**",
781                 "place_point": "For at placere det nye punkt på kortet, skal du placere muse-pilen der hvor punktet skal være, og så venstreklikke eller taste mellemrum. **Flyt muse-pilen hen over denne bygning, derefter vesntre-klik eller tast mellemrum.**",
782                 "search_cafe": "Der er mange forskellige objekter der kan repræsenteres med punkter. Punktet du lige har tilføjet er en café. **Søg efter '{preset}'.**",
783                 "choose_cafe": "**Vælg {preset} fra listen.**",
784                 "feature_editor": "Punktet er nu markeret som en cafe. Brug objekteditoren, så vi kan tilføje mere information om cafeen.",
785                 "add_name": "I OpenStreetMap er alle felter valgfri, og det er helt ok at efterlade et felt tomt hvis du er usikker.{br}Vi lader som om du er lokalkendt og kender caféens navn. **Tilføj et navn til caféen.**",
786                 "add_close": "Objekteditoren vil huske alle ændringer af sig selv. **Når du er færdig med at tilføje navnet, tast escape, retur eller klik på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
787                 "reselect": "Ofte vil punkter allerede eksistere, men indeholde fejl eller ikke være komplette. Vi kan også redigere eksisterende punkter. **Klik for at markere den café du lige har tilføjet.**",
788                 "update": "Lad os udfylde nogle flere detaljer om caféen. Du kan ændre dens navn, tilføje hvilken type køkken den tilbyder eller tilføje en adresse. **Ændr på nogle af caféens detaljer.**",
789                 "update_close": "**Når du er færdig med at opdatere caféen, tast escape, retur, eller klik på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
790                 "rightclick": "Du kan højreklikke på ethvert objekt for at åbne en *redigeringsmenu* som viser en liste af handlinger der kan udføres. **Højreklik for at markere punktet du tilføjede og vise redigeringsmenuen.**",
791                 "delete": "Det er helt fint at slette objekter som ikke eksisterer i den virkelige verden. {br}At slette et objekt fra OpenStreetMap fjerner det fra kortet som alle andre bruger, så du skal være sikker på at et objekt virkelig ikke eksisterer længere før du sletter det. **Klik på {button}-knappen for at slette punktet.**",
792                 "undo": "Du kan fortryde enhver ændring indtil du har gemt til OpenStreetMap. **Klik på {button}-knappen for at fortryde sletningen, og få punktet tilbage igen.**",
793                 "play": "Nu når du ved hvordan man opretter og redigerer punkter, kan du jo prøve at lave et par stykker mere for øvelsens skyld! **Når du er klar til at fortsætte til næste del, klik '{next}'.**"
794             },
795             "areas": {
796                 "title": "Områder",
797                 "add_playground": "*Områder* bruges til at vise omridset af objekter som søer, bygninger og boligområder. {br}De kan også bruges til mere detaljeret kortlægning af mange af de objekter som man ellers normalt ville bruge punkter til. **Tilføj et ny område ved at klikke på {button} Område-knappen.**",
798                 "start_playground": "Lad os tilføje denne legeplads til kortet ved at optegne et område. Områder tegnes ved at placere *noder* langs objektets ydre kant. **Klik eller tast mellemrum for at placere den første node i et at legepladsens hjørner.**",
799                 "finish_playground": "Afslut området ved at taste retur, eller klikke igen på enten den første eller den sidste node. **Afslut optegningen af legepladsens område.**",
800                 "search_playground": "**Søg efter '{preset}'.**",
801                 "choose_playground": "**Vælg {preset} fra listen.**",
802                 "add_field": "Denne legeplads har ikke et officielt navn, så vi skriver ikke noget i feltet Navn.{br}Lad os i stedet tilføje nogle flere detaljer om legepladsen i Beskrivelses-feltet. **Åbn Tilføj felt-listen.**",
803                 "choose_field": "**Vælg  {field} fra listen.**",
804                 "retry_add_field": "Du valgte ikke {field}-feltet. Prøv lige igen.",
805                 "describe_playground": "**Tilføj en beskrivelse, klik så på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
806                 "play": "Godt gjort! Prøv at tegne et par områder mere, og se hvilke andre slags du kan tilføje til OpenStreetMap. **Når du er klar til at fortsætte til næste del, så klik '{next}'.**"
807             },
808             "lines": {
809                 "title": "Linjer",
810                 "add_line": "*Linjer* bruges til at repræsentere objekter såsom veje, jernbaner og åer. **Klik på {button} Linje-knappen for at tilføje en linje.**",
811                 "start_line": "Her mangler der en vej. Lad os tilføje den!{br}I OpenStreetMap bør linjer tegnes i midten af den synlige vej. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte og zoome kortet imens du tegner. **Start en ny linje ved at klikke på den øverste del af den manglende vej.**",
812                 "intersect": "Klik eller tast mellemrum for at tilføje flere noder til linjen. {br}Veje, og mange andre linjetyper, er en del af større netværk. Det er vigtigt at disse linjer er forbundet rigtigt, for at programmer til navigering imellem dem kan  fungere. **Klik på {name} for at lave et vejkryds der forbinder de to linjer til hinanden.**",
813                 "retry_intersect": "Vejen skal forbindes med {name}. Prøv en gang til!",
814                 "continue_line": "Fortsæt med at tegne linjen til den nye vej. Husk at du kan flytte og zoome kortet hvis det er nødvendigt. {br}Når du er færdig med at tegne, så klik på den sidste node igen. **Afslut tegningen af vejen.**",
815                 "choose_category_road": "**Vælg {category} fra listen.**",
816                 "choose_preset_residential": "Der findes mange forskellige vejtyper, men denne er en villavej. **Vælg {preset}-typen.**",
817                 "retry_preset_residential": "Du valgte ikke {preset}-typen. **Klik her for at vælge igen.**",
818                 "name_road": "**Giv vejen et navn, tast så escape, retur eller klik på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
819                 "did_name_road": "Det ser godt ud! Nu skal vi lære hvordan man ændrer på en linjes forløb.",
820                 "update_line": "Nogle gange har man brug for at ændre forløbet af en eksisterende linje. Her er en vej der ikke længere ser helt rigtig ud.",
821                 "add_node": "Vi kan tilføje noder til linjen for at forbedre forløbet. Én måde at tilføje en node på, er at dobbeltklikke på linjen der hvor du vil tilføje noden. **Dobbeltklik på linjen for at tilføje en node.**",
822                 "start_drag_endpoint": "Når en linje er markeret, kan du flytte en node ved at klikke på den og holde venstre-musetast nede, mens du bevæger musen. **Flyt vejens endepunkt hen hvor disse veje burde krydse hinanden.**",
823                 "finish_drag_endpoint": "Stedet her ser godt ud. **Slip den venstre musetast for at afslutte flytningen.**",
824                 "start_drag_midpoint": "Små trekanter tegnes i *midpunktet* mellem noder. En anden måde at tilføje noder på, er at tage fat i og flytte et midtpunkt til et nyt sted. **Flyt midtpunkt-trekanten for at tilføje en ny node langs vejens kurve.**",
825                 "continue_drag_midpoint": "Nu ser linjen meget bedre ud! Fortsæt med at justere linjen ved brug af dobbeltklik og flytning af midtpunkter, indtil den matcher vejens form. **Når du er tilfreds med linjen, klik OK.**",
826                 "delete_lines": "Det er helt fint at slette linjer der ikke hører til noget der eksisterer i virkeligheden.{br}Her er et eksempel hvor den planlagte vej {street} aldrig er blevet etableret. Vi kan forbedre denne del af kortet ved at slette de ekstra linjer.",
827                 "rightclick_intersection": "Den sidste vej der findes er {street1}, så vi vil *opdele* {street2} ved dette kryds og slette alting der er over det. **Højreklik på noden i  krydset.**",
828                 "split_intersection": "**Klik på {button}-knappen for at opdele {street}.**",
829                 "retry_split": "Du klikkede ikke på Opdel-knappen. Prøv igen.",
830                 "did_split_multi": "Godt klaret! {street1} er nu opdelt i to stykker. Den øverste del kan fjernes. **Klik på den øverste del af {street2} for at vælge den.",
831                 "did_split_single": "**Klik på den øverste del af {street2} for at markere den.**",
832                 "multi_select": "{selected} er nu markeret. Nu skal vi også markere {other1}. Du kan holde skift-tasten nede for at markere flere ting. **Marker også {other2}.**",
833                 "multi_rightclick": "Godt! Begge linjer der skal slettes er nu markeret. **Højreklik på en af linjerne for at vise redigeringsmenuen.**",
834                 "multi_delete": "**Klik på {button}-knappen for at slette de overflødige linjer.**",
835                 "retry_delete": "Du klikkede ikke på Slet knappen. Prøv igen.",
836                 "play": "Dejligt! Brug nu de ting du har lært i denne del, til at øve redigering af nogle flere linjer. **Når du er klar til at fortsætte til næste del, klik '{next}'.**"
837             },
838             "buildings": {
839                 "title": "Bygninger",
840                 "add_building": "OpenStreetMap er verdens største database af bygninger.{br}Du kan hjælpe med at forbedre den, ved at optegne bygninger som ikke allerede er kortlagte. **Klik på {button} Område-knappen for at tilføje et nyt område.**",
841                 "start_building": "Lad os tilføje dette hus til kortet ved at indtegne dets omrids.{br}Bygninger bør indtegnes der hvor deres fundament står, så præcist som det nu  kan lade sig gøre. **Klik eller tast mellemrum, for at placere den første node i et af bygnignens hjørner.**",
842                 "continue_building": "Fortsæt med at tilføje flere noder for at optegne bygningens omrids. Husk at du kan zoome ind hvis du vil se flere detaljer.{br}Afslut bygningen ved at taste retur, eller klikke igen på den første eller sidste node. **Afslut optegningen af bygningen.**",
843                 "retry_building": "Det ser ud som om du havde lidt problemer med at placere noder i bygningens hjørner. Prøv igen!",
844                 "choose_category_building": "**Vælg {category} fra listen.**",
845                 "choose_preset_house": "Der er mange forskellige typer af bygninger, men denne er klart et hus.{br}Hvis du er usikker, er det helt fint at vælge en mere generel bygningstype. **Vælg {preset}-typen.**",
846                 "close": "**Tast escape eller klik på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
847                 "rightclick_building": "**Højreklik for at markere bygningen du har tilføjet, og vise redigeringsmenuen.**",
848                 "square_building": "Huset du tilføjede vil se bedre ud med hjørner der er helt firkantede. **Klik på {button}-knappen for at lave bygningens form helt firkantet.**",
849                 "retry_square": "Du klikkede ikke på gør firkantet knappen. Prøv igen.",
850                 "done_square": "Så du hvordan bygningens hjørner flyttede sig på plads? Du skal lige lære en smart funktion mere.",
851                 "add_tank": "Nu skal vi optegne en rund opbevaringstank. **Klik på {button} Område-knappen for at tilføje et nyt område.**",
852                 "start_tank": "Men bare rolig, du behøver ikke tegne en perfekt cirkel. Tegn bare et område inde i tanken der rører kanterne. **Klik eller tast mellemrum for at placere den første node på tankens kant.**",
853                 "continue_tank": "Tilføj et par noder mere langs kanten. Cirklen vil blive placeret lidt udenfor de noder du tegner.{br}Afslut området ved at taste retur, eller klikke igen på den første eller sidste node. **Afslut optegningen af tanken.**",
854                 "search_tank": "**Søg efter '{preset}'.**",
855                 "choose_tank": "**Vælg {preset} fra listen.**",
856                 "rightclick_tank": "**Højre-klik for at markere tanken du har tilføjet og vise redigeringsmenuen.**",
857                 "circle_tank": "**Klik på {button}  knappen for at lave tanken som en rund cirkel.**",
858                 "retry_circle": "Du klikkede ikke på gør rund knappen. Prøv igen.",
859                 "play": "Sådan! Øv dig på et par bygninger mere, og prøv nogle af de andre funktioner i redigeringsmenuen. **Når du er klar til at fortsætte til næste del, klik '{next}'.**"
860             },
861             "startediting": {
862                 "title": "Start redigering",
863                 "save": "Glem ikke regelmæssigt at gemme dine ændringer!",
864                 "start": "Start kortlægning!"
865             }
866         },
867         "presets": {
868             "categories": {
869                 "category-barrier": {
870                     "name": "Barriereobjekter"
871                 },
872                 "category-building": {
873                     "name": "Bygningsegenskaber"
874                 },
875                 "category-golf": {
876                     "name": "Golfegenskaber"
877                 },
878                 "category-landuse": {
879                     "name": "Arealanvendelsesegenskaber"
880                 },
881                 "category-natural-area": {
882                     "name": "Naturobjekter"
883                 },
884                 "category-natural-line": {
885                     "name": "Naturobjekter"
886                 },
887                 "category-natural-point": {
888                     "name": "Naturobjekter"
889                 },
890                 "category-path": {
891                     "name": "Stiegenskaber"
892                 },
893                 "category-rail": {
894                     "name": "Jernbaneegenskaber"
895                 },
896                 "category-restriction": {
897                     "name": "Restriktionsegenskaber"
898                 },
899                 "category-road": {
900                     "name": "Vejegenskaber"
901                 },
902                 "category-route": {
903                     "name": "Ruteegenskaber"
904                 },
905                 "category-water-area": {
906                     "name": "Vandegenskaber"
907                 },
908                 "category-water-line": {
909                     "name": "Vandegenskaber"
910                 }
911             },
912             "fields": {
913                 "access": {
914                     "label": "Tilladt adgang",
915                     "options": {
916                         "designated": {
917                             "description": "Adgang tilladt ifølge trafikskilte eller lokale bestemmelser",
918                             "title": "Udpeget til netop dette formål"
919                         },
920                         "destination": {
921                             "description": "Ærindekørsel tilladt",
922                             "title": "Destination"
923                         },
924                         "dismount": {
925                             "description": "Kørsel forbudt, cyklist skal trække",
926                             "title": "Trækken tilladt"
927                         },
928                         "no": {
929                             "description": "Adgang ikke tilladt for offentligheden",
930                             "title": "Forbudt"
931                         },
932                         "permissive": {
933                             "description": "Adgang tilladt indtil ejer tilbagekalder tilladelsen",
934                             "title": "Adgang efter tilladelse"
935                         },
936                         "private": {
937                             "description": "Adgang kun tilladt ved udstedelse af individuelle tilladelser fra ejer",
938                             "title": "Privat"
939                         },
940                         "yes": {
941                             "description": "Adgang tilladt ifølge loven",
942                             "title": "Tilladt"
943                         }
944                     },
945                     "placeholder": "Ikke specificeret",
946                     "types": {
947                         "access": "Alle",
948                         "bicycle": "Cykler",
949                         "foot": "Til fods",
950                         "horse": "Heste",
951                         "motor_vehicle": "Motorkøretøjer"
952                     }
953                 },
954                 "access_simple": {
955                     "label": "Tilladt adgang"
956                 },
957                 "access_toilets": {
958                     "label": "Adgang"
959                 },
960                 "address": {
961                     "label": "Adresse",
962                     "placeholders": {
963                         "block_number": "Bloknummer",
964                         "block_number!jp": "Bloknr.",
965                         "city": "By",
966                         "city!jp": "City/By/Landsby/Tokyo specielafdeling",
967                         "city!vn": "City/By",
968                         "conscriptionnumber": "123",
969                         "country": "Land",
970                         "county": "Region",
971                         "county!jp": "Distrikt",
972                         "district": "Bydel",
973                         "district!vn": "Arrondissement/by/distrikt",
974                         "floor": "Etage",
975                         "hamlet": "Lille landsby",
976                         "housename": "Husnavn",
977                         "housenumber": "123",
978                         "housenumber!jp": "Bygningsnr. /Etage nr.",
979                         "neighbourhood": "Kvarter",
980                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
981                         "place": "Sted",
982                         "postcode": "Postnummer",
983                         "province": "Landsdel",
984                         "province!jp": "Præfekturet",
985                         "quarter": "Bydel",
986                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
987                         "state": "Delstat",
988                         "street": "Gade",
989                         "subdistrict": "Kvarter",
990                         "subdistrict!vn": "Afdeling/Kommune/Townlet",
991                         "suburb": "Forstad",
992                         "suburb!jp": "Afdeling"
993                     }
994                 },
995                 "admin_level": {
996                     "label": "Administrativt niveau"
997                 },
998                 "aerialway": {
999                     "label": "Type"
1000                 },
1001                 "aerialway/access": {
1002                     "label": "Adgang",
1003                     "options": {
1004                         "both": "Begge",
1005                         "entry": "Indgang",
1006                         "exit": "Udgang"
1007                     }
1008                 },
1009                 "aerialway/bubble": {
1010                     "label": "Skikabine"
1011                 },
1012                 "aerialway/capacity": {
1013                     "label": "Kapacitet (per time)",
1014                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1015                 },
1016                 "aerialway/duration": {
1017                     "label": "Varighed (minutter)",
1018                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1019                 },
1020                 "aerialway/heating": {
1021                     "label": "Opvarmet"
1022                 },
1023                 "aerialway/occupancy": {
1024                     "label": "Belægning",
1025                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1026                 },
1027                 "aerialway/summer/access": {
1028                     "label": "Adgang (sommer)",
1029                     "options": {
1030                         "both": "Begge",
1031                         "entry": "Indgang",
1032                         "exit": "Udgang"
1033                     }
1034                 },
1035                 "aeroway": {
1036                     "label": "Type"
1037                 },
1038                 "amenity": {
1039                     "label": "Type"
1040                 },
1041                 "animal_boarding": {
1042                     "label": "Til dyr"
1043                 },
1044                 "animal_breeding": {
1045                     "label": "Til dyr"
1046                 },
1047                 "animal_shelter": {
1048                     "label": "Til dyr"
1049                 },
1050                 "area/highway": {
1051                     "label": "Type"
1052                 },
1053                 "artist": {
1054                     "label": "Kunstner"
1055                 },
1056                 "artwork_type": {
1057                     "label": "Type"
1058                 },
1059                 "atm": {
1060                     "label": "Pengeautomat"
1061                 },
1062                 "backrest": {
1063                     "label": "Ryglæn"
1064                 },
1065                 "barrier": {
1066                     "label": "Type"
1067                 },
1068                 "bath/open_air": {
1069                     "label": "Friluftsbad"
1070                 },
1071                 "bath/sand_bath": {
1072                     "label": "Mudderbad"
1073                 },
1074                 "bath/type": {
1075                     "label": "Specialitet",
1076                     "options": {
1077                         "foot_bath": "Fodbad",
1078                         "hot_spring": "Varme bade",
1079                         "onsen": "Japansk varmebad"
1080                     }
1081                 },
1082                 "beauty": {
1083                     "label": "Butikstype"
1084                 },
1085                 "bench": {
1086                     "label": "Bænk"
1087                 },
1088                 "bicycle_parking": {
1089                     "label": "Type"
1090                 },
1091                 "bin": {
1092                     "label": "Skraldespand"
1093                 },
1094                 "blood_components": {
1095                     "label": "Blodkomponenter",
1096                     "options": {
1097                         "plasma": "plasma",
1098                         "platelets": "blodplader",
1099                         "stemcells": "stamcelleprøver",
1100                         "whole": "Blodtransfusionspakke"
1101                     }
1102                 },
1103                 "board_type": {
1104                     "label": "Type"
1105                 },
1106                 "boundary": {
1107                     "label": "Type"
1108                 },
1109                 "brand": {
1110                     "label": "Mærke"
1111                 },
1112                 "building": {
1113                     "label": "Bygning"
1114                 },
1115                 "building_area": {
1116                     "label": "Bygning"
1117                 },
1118                 "bunker_type": {
1119                     "label": "Type"
1120                 },
1121                 "camera/direction": {
1122                     "label": "Retning (grader i urets retning)",
1123                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1124                 },
1125                 "camera/mount": {
1126                     "label": "Kameraholder"
1127                 },
1128                 "camera/type": {
1129                     "label": "Kameratype",
1130                     "options": {
1131                         "dome": "Kuppel",
1132                         "fixed": "Fast fikspunkt",
1133                         "panning": "Panorering"
1134                     }
1135                 },
1136                 "capacity": {
1137                     "label": "Kapacitet",
1138                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1139                 },
1140                 "cardinal_direction": {
1141                     "label": "Retning",
1142                     "options": {
1143                         "E": "Øst",
1144                         "ENE": "Øst-nordøst",
1145                         "ESE": "Øst-sydøst",
1146                         "N": "Nord",
1147                         "NE": "Nordøst",
1148                         "NNE": "Nord-nordøst",
1149                         "NNW": "Nord-nordvest",
1150                         "NW": "Nordvest",
1151                         "S": "Syd",
1152                         "SE": "Sydøst",
1153                         "SSE": "Syd-sydøst",
1154                         "SSW": "Syd-sydvest",
1155                         "SW": "Sydvest",
1156                         "W": "Vest",
1157                         "WNW": "Vest-nordvest",
1158                         "WSW": "Vest-sydvest"
1159                     }
1160                 },
1161                 "castle_type": {
1162                     "label": "Type"
1163                 },
1164                 "clock_direction": {
1165                     "label": "Retning",
1166                     "options": {
1167                         "anticlockwise": "Mod uret",
1168                         "clockwise": "Med uret"
1169                     }
1170                 },
1171                 "club": {
1172                     "label": "Type"
1173                 },
1174                 "collection_times": {
1175                     "label": "Indsamlingstidspunkter"
1176                 },
1177                 "communication_multi": {
1178                     "label": "Kommunikationstype"
1179                 },
1180                 "construction": {
1181                     "label": "Type"
1182                 },
1183                 "contact/webcam": {
1184                     "label": "Webcam-URL",
1185                     "placeholder": "http://example.com/"
1186                 },
1187                 "country": {
1188                     "label": "Land"
1189                 },
1190                 "covered": {
1191                     "label": "Overdækket"
1192                 },
1193                 "craft": {
1194                     "label": "Type"
1195                 },
1196                 "crop": {
1197                     "label": "Afgrøder"
1198                 },
1199                 "crossing": {
1200                     "label": "Type"
1201                 },
1202                 "cuisine": {
1203                     "label": "Kogekunsttype"
1204                 },
1205                 "currency_multi": {
1206                     "label": "Valuta"
1207                 },
1208                 "cycle_network": {
1209                     "label": "Cykelnetværk"
1210                 },
1211                 "cycleway": {
1212                     "label": "Cykelbaner",
1213                     "options": {
1214                         "lane": {
1215                             "description": "Cykelbane adskilt fra trafikken med en opmalet linje",
1216                             "title": "Standardcykelbane"
1217                         },
1218                         "none": {
1219                             "description": "Ingen cykelbane",
1220                             "title": "Ingen"
1221                         },
1222                         "opposite": {
1223                             "description": "Cykelbane hvor det er tilladt at køre i begge retninger på en ensrettet gade",
1224                             "title": "Begge retninger cykelbane"
1225                         },
1226                         "opposite_lane": {
1227                             "description": "Cykelbane der kører i modsat retning af biltrafikken",
1228                             "title": "Modsat cykelbane"
1229                         },
1230                         "share_busway": {
1231                             "description": "En cykelbane delt med en busvejbane",
1232                             "title": "Cykelbane delt med bus"
1233                         },
1234                         "shared_lane": {
1235                             "description": "Cykelbane uden adskillelse fra biltrafikken",
1236                             "title": "Delt cykelbane"
1237                         },
1238                         "track": {
1239                             "description": "Cykelsti adskilt fra trafikken med en fysisk barriere",
1240                             "title": "Cykelsti"
1241                         }
1242                     },
1243                     "placeholder": "ingen",
1244                     "types": {
1245                         "cycleway:left": "Venstre side",
1246                         "cycleway:right": "Højre side"
1247                     }
1248                 },
1249                 "date": {
1250                     "label": "Dato"
1251                 },
1252                 "delivery": {
1253                     "label": "Levering"
1254                 },
1255                 "denomination": {
1256                     "label": "Trosretning"
1257                 },
1258                 "denotation": {
1259                     "label": "Betegnelse"
1260                 },
1261                 "description": {
1262                     "label": "Beskrivelse"
1263                 },
1264                 "diaper": {
1265                     "label": "Babybleskifte"
1266                 },
1267                 "display": {
1268                     "label": "Display"
1269                 },
1270                 "dock": {
1271                     "label": "Type"
1272                 },
1273                 "drive_through": {
1274                     "label": "Gennemkørsel - uden stop"
1275                 },
1276                 "electrified": {
1277                     "label": "Elektrificering",
1278                     "options": {
1279                         "contact_line": "Køreledning",
1280                         "no": "Nej",
1281                         "rail": "Elektrificeret jernbane",
1282                         "yes": "Ja (uspecificeret)"
1283                     },
1284                     "placeholder": "Køreledning, elektrificeret jernbane"
1285                 },
1286                 "elevation": {
1287                     "label": "Højde over havet"
1288                 },
1289                 "email": {
1290                     "label": "E-mail",
1291                     "placeholder": "example@example.com"
1292                 },
1293                 "emergency": {
1294                     "label": "Skadestue"
1295                 },
1296                 "entrance": {
1297                     "label": "Type"
1298                 },
1299                 "except": {
1300                     "label": "Undtagelser"
1301                 },
1302                 "fax": {
1303                     "label": "Fax",
1304                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1305                 },
1306                 "fee": {
1307                     "label": "Gebyr"
1308                 },
1309                 "fence_type": {
1310                     "label": "Type"
1311                 },
1312                 "fire_hydrant/position": {
1313                     "label": "Placering",
1314                     "options": {
1315                         "green": "Græsplæne",
1316                         "lane": "Vejbane",
1317                         "parking_lot": "Parkeringsbås",
1318                         "sidewalk": "Fortov"
1319                     }
1320                 },
1321                 "fire_hydrant/type": {
1322                     "label": "Type",
1323                     "options": {
1324                         "pillar": "Søjle/overjordisk",
1325                         "pond": "Dam",
1326                         "underground": "Underjordisk",
1327                         "wall": "Mur"
1328                     }
1329                 },
1330                 "fixme": {
1331                     "label": "Ret mig"
1332                 },
1333                 "fuel": {
1334                     "label": "Brændstof"
1335                 },
1336                 "fuel_multi": {
1337                     "label": "Benzintyper"
1338                 },
1339                 "gauge": {
1340                     "label": "Sporvidde"
1341                 },
1342                 "gender": {
1343                     "label": "Køn",
1344                     "options": {
1345                         "female": "Hunkøn",
1346                         "male": "Hankøn",
1347                         "unisex": "Unisex"
1348                     },
1349                     "placeholder": "Ukendt"
1350                 },
1351                 "generator/method": {
1352                     "label": "Metode"
1353                 },
1354                 "generator/source": {
1355                     "label": "Kilde"
1356                 },
1357                 "generator/type": {
1358                     "label": "Type"
1359                 },
1360                 "golf_hole": {
1361                     "label": "Reference",
1362                     "placeholder": "Hulnummer (1-18)"
1363                 },
1364                 "grape_variety": {
1365                     "label": "Vinsorteliste"
1366                 },
1367                 "handicap": {
1368                     "label": "Handikap",
1369                     "placeholder": "1-18"
1370                 },
1371                 "handrail": {
1372                     "label": "Gelænder"
1373                 },
1374                 "height": {
1375                     "label": "Højde (meter)"
1376                 },
1377                 "highway": {
1378                     "label": "Type"
1379                 },
1380                 "historic": {
1381                     "label": "Type"
1382                 },
1383                 "historic/civilization": {
1384                     "label": "Historisk periode"
1385                 },
1386                 "hoops": {
1387                     "label": "Kurve",
1388                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1389                 },
1390                 "iata": {
1391                     "label": "IATA"
1392                 },
1393                 "icao": {
1394                     "label": "ICAO"
1395                 },
1396                 "incline": {
1397                     "label": "Stigning"
1398                 },
1399                 "incline_steps": {
1400                     "label": "Stigning",
1401                     "options": {
1402                         "down": "Ned",
1403                         "up": "Op"
1404                     }
1405                 },
1406                 "indoor": {
1407                     "label": "Indendørs"
1408                 },
1409                 "information": {
1410                     "label": "Type"
1411                 },
1412                 "inscription": {
1413                     "label": "Inskription"
1414                 },
1415                 "internet_access": {
1416                     "label": "Internetadgang",
1417                     "options": {
1418                         "no": "Nej",
1419                         "terminal": "Terminal",
1420                         "wired": "Via kabel",
1421                         "wlan": "Wi-fi",
1422                         "yes": "Ja"
1423                     }
1424                 },
1425                 "internet_access/fee": {
1426                     "label": "Internet gebyr"
1427                 },
1428                 "internet_access/ssid": {
1429                     "label": "SSID (Netværksnavn)"
1430                 },
1431                 "kerb": {
1432                     "label": "Kantsten"
1433                 },
1434                 "lamp_type": {
1435                     "label": "Type"
1436                 },
1437                 "landuse": {
1438                     "label": "Type"
1439                 },
1440                 "lanes": {
1441                     "label": "Vejbaner",
1442                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1443                 },
1444                 "layer": {
1445                     "label": "Lag"
1446                 },
1447                 "leaf_cycle": {
1448                     "label": "Bladcyklus",
1449                     "options": {
1450                         "deciduous": "Løvfældende",
1451                         "evergreen": "Stedsegrønt",
1452                         "mixed": "Blandet",
1453                         "semi_deciduous": "Delvist løvfældende",
1454                         "semi_evergreen": "Delvist stedsegrønt"
1455                     }
1456                 },
1457                 "leaf_cycle_singular": {
1458                     "label": "Bladcyklus",
1459                     "options": {
1460                         "deciduous": "Løvfældende",
1461                         "evergreen": "Stedsegrønt",
1462                         "semi_deciduous": "Delvist løvfældende",
1463                         "semi_evergreen": "Delvist stedsegrønt"
1464                     }
1465                 },
1466                 "leaf_type": {
1467                     "label": "Bladtype",
1468                     "options": {
1469                         "broadleaved": "Løvtræsblade",
1470                         "leafless": "Bladløs",
1471                         "mixed": "Blandet",
1472                         "needleleaved": "Nåleblade"
1473                     }
1474                 },
1475                 "leaf_type_singular": {
1476                     "label": "Bladtype",
1477                     "options": {
1478                         "broadleaved": "Løvtræsblade",
1479                         "leafless": "Bladløs",
1480                         "needleleaved": "Nåleblade"
1481                     }
1482                 },
1483                 "leisure": {
1484                     "label": "Type"
1485                 },
1486                 "length": {
1487                     "label": "Længde (meter)"
1488                 },
1489                 "level": {
1490                     "label": "Etage"
1491                 },
1492                 "levels": {
1493                     "label": "Etager",
1494                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1495                 },
1496                 "lit": {
1497                     "label": "Gadebelysning"
1498                 },
1499                 "location": {
1500                     "label": "Lokalitet"
1501                 },
1502                 "man_made": {
1503                     "label": "Type"
1504                 },
1505                 "map_size": {
1506                     "label": "Dækning"
1507                 },
1508                 "map_type": {
1509                     "label": "Type"
1510                 },
1511                 "maxheight": {
1512                     "label": "Maksimal højde",
1513                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1514                 },
1515                 "maxspeed": {
1516                     "label": "Hastighedsbegrænsning",
1517                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1518                 },
1519                 "maxstay": {
1520                     "label": "Max tid"
1521                 },
1522                 "maxweight": {
1523                     "label": "Maksimalvægt"
1524                 },
1525                 "mtb/scale": {
1526                     "label": "Sværhedsgrad for mountainbike",
1527                     "options": {
1528                         "0": "0: Fast grus/ pakket jord, ingen forhindringer, brede kurver",
1529                         "1": "1: Noget løs overflade, små forhindringer, brede kurver",
1530                         "2": "2: Meget løs overflade, store forhindringer, nemme hårnålesving",
1531                         "3": "3: Glat overflade, store forhindringer, snævre hårnålesving",
1532                         "4": "4: Løs overflade eller kampesten, farlige hårnålesving",
1533                         "5": "5: Maksimal sværhedsgrad, kampestensområder, jordskred",
1534                         "6": "6: Ikke farbart undtagen for de allerbedste mountainbikere"
1535                     },
1536                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1537                 },
1538                 "mtb/scale/imba": {
1539                     "label": "Sværhedsgrad for IMBA-spor",
1540                     "options": {
1541                         "0": "Nemmeste (hvid cirkel)",
1542                         "1": "Let (grøn cirkel)",
1543                         "2": "Medium (blå firkant)",
1544                         "3": "Vanskelig (sort diamant)",
1545                         "4": "Ekstremt vanskelig (dobbelt sort diamant)"
1546                     },
1547                     "placeholder": "Nemt, medium, svært"
1548                 },
1549                 "mtb/scale/uphill": {
1550                     "label": "Sværhedsgrad for mountainbike op ad bakke",
1551                     "options": {
1552                         "0": "0: Gennemsnitlig hældning < 10 %, grus / hård jord, ingen forhindringer",
1553                         "1": "1: Gennemsnitlig hældning < 15 %, grus / hård jord, nogle små genstande",
1554                         "2": "2: Gennemsnitlig hældning < 20 %, stabil overflade, klipperstykker/trærødder",
1555                         "3": "3: Gennemsnitlig hældning < 25 %, variabel overflade, klippestykker/træstykker",
1556                         "4": "4: Gennemsnitlig  hældning < 30 %, dårlige forhold, store sten/træstykker",
1557                         "5": "5: Meget stejlt, cyklen skal for det meste skubbes eller bæres"
1558                     },
1559                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1560                 },
1561                 "name": {
1562                     "label": "Navn",
1563                     "placeholder": "Mest kendte navn (hvis noget)"
1564                 },
1565                 "natural": {
1566                     "label": "Naturlig"
1567                 },
1568                 "network": {
1569                     "label": "Netværk"
1570                 },
1571                 "network_bicycle": {
1572                     "label": "Cykelnetværkstype",
1573                     "options": {
1574                         "icn": "Internationalt",
1575                         "lcn": "Lokalt",
1576                         "ncn": "Nationalt",
1577                         "rcn": "Regionalt"
1578                     },
1579                     "placeholder": "Lokalt, Regionalt, Nationalt, Internationalt"
1580                 },
1581                 "network_foot": {
1582                     "label": "Vandrenetværkstype",
1583                     "options": {
1584                         "iwn": "Internationalt",
1585                         "lwn": "Lokalt",
1586                         "nwn": "Nationalt",
1587                         "rwn": "Regionalt"
1588                     },
1589                     "placeholder": "Lokalt, Regionalt, Nationalt, Internationalt"
1590                 },
1591                 "network_horse": {
1592                     "label": "Netværkstype",
1593                     "options": {
1594                         "ihn": "Internationalt",
1595                         "lhn": "Lokalt",
1596                         "nhn": "Nationalt",
1597                         "rhn": "Regionalt"
1598                     },
1599                     "placeholder": "Lokalt, Regionalt, Nationalt, Internationalt"
1600                 },
1601                 "network_road": {
1602                     "label": "Netværk"
1603                 },
1604                 "note": {
1605                     "label": "Bemærkning"
1606                 },
1607                 "office": {
1608                     "label": "Type"
1609                 },
1610                 "oneway": {
1611                     "label": "Ensrettet",
1612                     "options": {
1613                         "no": "Nej",
1614                         "undefined": "Antages at være Nej",
1615                         "yes": "Ja"
1616                     }
1617                 },
1618                 "oneway_yes": {
1619                     "label": "Ensrettet",
1620                     "options": {
1621                         "no": "Nej",
1622                         "undefined": "Antages at være Ja",
1623                         "yes": "Ja"
1624                     }
1625                 },
1626                 "opening_hours": {
1627                     "label": "Åbningstider"
1628                 },
1629                 "operator": {
1630                     "label": "Operatør"
1631                 },
1632                 "outdoor_seating": {
1633                     "label": "Udendørssidepladser"
1634                 },
1635                 "par": {
1636                     "label": "Par",
1637                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1638                 },
1639                 "parallel_direction": {
1640                     "label": "Retning",
1641                     "options": {
1642                         "backward": "Tilbage",
1643                         "forward": "Forlæns"
1644                     }
1645                 },
1646                 "park_ride": {
1647                     "label": "Park and ride-anlæg"
1648                 },
1649                 "parking": {
1650                     "label": "Type",
1651                     "options": {
1652                         "carports": "Carporte",
1653                         "garage_boxes": "Garagebokse",
1654                         "lane": "Vejsidespor",
1655                         "multi-storey": "Multiniveau",
1656                         "sheds": "Læskure",
1657                         "surface": "Overflade",
1658                         "underground": "Underjordisk"
1659                     }
1660                 },
1661                 "payment_multi": {
1662                     "label": "Betallingstyper"
1663                 },
1664                 "phone": {
1665                     "label": "Telefon",
1666                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1667                 },
1668                 "piste/difficulty": {
1669                     "label": "Sværhedsgrad",
1670                     "options": {
1671                         "advanced": "Avanceret (sort diamant)",
1672                         "easy": "Nemt (grøn cirkel)",
1673                         "expert": "Ekspert (dobbelt sort diamant)",
1674                         "extreme": "Ekstremt (klatreudstyr påkrævet)",
1675                         "freeride": "Freeride (off-piste)",
1676                         "intermediate": "Mellemsvært (blå firkant)",
1677                         "novice": "Nybegynder (vejledning)"
1678                     },
1679                     "placeholder": "Let, mellemsvær, avanceret..."
1680                 },
1681                 "piste/grooming": {
1682                     "label": "Sikkerhed",
1683                     "options": {
1684                         "backcountry": "Offpiste",
1685                         "classic": "Klassisk",
1686                         "classic+skating": "Klassisk og skøjteløb",
1687                         "mogul": "Pukkelpist",
1688                         "scooter": "Snescooter",
1689                         "skating": "Skøjteløb"
1690                     }
1691                 },
1692                 "piste/type": {
1693                     "label": "Type",
1694                     "options": {
1695                         "downhill": "Styrtløb",
1696                         "hike": "Skivandretur",
1697                         "ice_skate": "Skøjter",
1698                         "nordic": "Nordisk",
1699                         "playground": "Legeplads",
1700                         "skitour": "Skirute",
1701                         "sled": "Slæde",
1702                         "sleigh": "Kælk",
1703                         "snow_park": "Snepark"
1704                     }
1705                 },
1706                 "place": {
1707                     "label": "Type"
1708                 },
1709                 "plant": {
1710                     "label": "Kraftstation"
1711                 },
1712                 "population": {
1713                     "label": "Befolkning"
1714                 },
1715                 "power": {
1716                     "label": "Type"
1717                 },
1718                 "power_supply": {
1719                     "label": "Eltransformator"
1720                 },
1721                 "produce": {
1722                     "label": "Fremstiller"
1723                 },
1724                 "product": {
1725                     "label": "Produkter"
1726                 },
1727                 "railway": {
1728                     "label": "Type"
1729                 },
1730                 "recycling_accepts": {
1731                     "label": "Accepterer"
1732                 },
1733                 "recycling_type": {
1734                     "label": "Genbrugstype",
1735                     "options": {
1736                         "centre": "Genbrugsplads",
1737                         "container": "Container"
1738                     }
1739                 },
1740                 "ref": {
1741                     "label": "Reference"
1742                 },
1743                 "relation": {
1744                     "label": "Type"
1745                 },
1746                 "religion": {
1747                     "label": "Religion"
1748                 },
1749                 "restriction": {
1750                     "label": "Type"
1751                 },
1752                 "restrictions": {
1753                     "label": "Svingbegrænsninger"
1754                 },
1755                 "rooms": {
1756                     "label": "Værelser"
1757                 },
1758                 "route": {
1759                     "label": "Type"
1760                 },
1761                 "route_master": {
1762                     "label": "Type"
1763                 },
1764                 "sac_scale": {
1765                     "label": "Sværhedsgrad for vandrere",
1766                     "options": {
1767                         "alpine_hiking": "T4: Alpin vandring",
1768                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Udfordrende alpinvandring",
1769                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Krævende bjergvandring",
1770                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Vanskelig alpinvandring",
1771                         "hiking": "T1: Vandring",
1772                         "mountain_hiking": "T2: Bjergvandring"
1773                     },
1774                     "placeholder": "Bjergvandring, alpinvandring..."
1775                 },
1776                 "sanitary_dump_station": {
1777                     "label": "Toilet funktionsmåde"
1778                 },
1779                 "seasonal": {
1780                     "label": " Sæsonpræget"
1781                 },
1782                 "second_hand": {
1783                     "label": "Sælger brugt",
1784                     "options": {
1785                         "no": "Nej",
1786                         "only": "Kun",
1787                         "yes": "Ja"
1788                     },
1789                     "placeholder": "Ja, Nej, Kun"
1790                 },
1791                 "service": {
1792                     "label": "Type"
1793                 },
1794                 "service/bicycle": {
1795                     "label": "Service"
1796                 },
1797                 "service/vehicle": {
1798                     "label": "Services"
1799                 },
1800                 "service_rail": {
1801                     "label": "Servicetype",
1802                     "options": {
1803                         "crossover": "Kryds",
1804                         "siding": "Langsomt spor",
1805                         "spur": "Firmaspor",
1806                         "yard": "Rangergård"
1807                     }
1808                 },
1809                 "service_times": {
1810                     "label": "Servicetid"
1811                 },
1812                 "shelter": {
1813                     "label": "Shelter"
1814                 },
1815                 "shelter_type": {
1816                     "label": "Type"
1817                 },
1818                 "shop": {
1819                     "label": "Type"
1820                 },
1821                 "site": {
1822                     "label": "Type"
1823                 },
1824                 "smoking": {
1825                     "label": "Rygning",
1826                     "options": {
1827                         "dedicated": "Dedikeret til rygere (fx rygerklub)",
1828                         "isolated": "I rygeområder, fysisk adskilte",
1829                         "no": "Rygning forbudt overalt",
1830                         "outside": "Tilladt udenfor",
1831                         "separated": "I rygeområder, ikke fysisk adskilte",
1832                         "yes": "Tilladt alle steder"
1833                     },
1834                     "placeholder": "Nej, adskilt, ja..."
1835                 },
1836                 "smoothness": {
1837                     "label": "Glathed",
1838                     "options": {
1839                         "bad": "Robuste hjul:  mountainbike, bil, rickshaw",
1840                         "excellent": "Tynde hjul: rulleskøjter, skateboard",
1841                         "good": "Tynde hjul: racercykel",
1842                         "horrible": "Offroad: kraftigt terrængående køretøj",
1843                         "impassable": "Ufremkommeligt / intet køretøj på hjul",
1844                         "intermediate": "Hjul: citybike, kørestol, scooter",
1845                         "very_bad": "Høj frihøjde: lettere terrængående køretøj",
1846                         "very_horrible": "Specialiseret offroad: traktor, ATV"
1847                     },
1848                     "placeholder": "Tynde hjul, hjul, offroad..."
1849                 },
1850                 "social_facility": {
1851                     "label": "Type"
1852                 },
1853                 "social_facility_for": {
1854                     "label": "Serviceret gruppe"
1855                 },
1856                 "source": {
1857                     "label": "Kilde"
1858                 },
1859                 "sport": {
1860                     "label": "Sportsgren"
1861                 },
1862                 "sport_ice": {
1863                     "label": "Sportsgren"
1864                 },
1865                 "sport_racing_motor": {
1866                     "label": "Sportsgren"
1867                 },
1868                 "sport_racing_nonmotor": {
1869                     "label": "Sportsgren"
1870                 },
1871                 "stars": {
1872                     "label": "Stjerner"
1873                 },
1874                 "start_date": {
1875                     "label": "Startdato"
1876                 },
1877                 "step_count": {
1878                     "label": "Antal trappetrin"
1879                 },
1880                 "stop": {
1881                     "label": "Stoptype",
1882                     "options": {
1883                         "all": "Alle veje",
1884                         "minor": "Mindre vej"
1885                     }
1886                 },
1887                 "structure": {
1888                     "label": "Struktur",
1889                     "options": {
1890                         "bridge": "Bro",
1891                         "cutting": "Forsænkning",
1892                         "embankment": "Forhøjning til tog, vej",
1893                         "ford": "Vadested",
1894                         "tunnel": "Tunnel"
1895                     },
1896                     "placeholder": "Ukendt"
1897                 },
1898                 "studio": {
1899                     "label": "Type"
1900                 },
1901                 "substation": {
1902                     "label": "Type"
1903                 },
1904                 "supervised": {
1905                     "label": "Overvåget"
1906                 },
1907                 "support": {
1908                     "label": "Support"
1909                 },
1910                 "surface": {
1911                     "label": "Overflade"
1912                 },
1913                 "surveillance": {
1914                     "label": "Overvågningskategori"
1915                 },
1916                 "surveillance/type": {
1917                     "label": "Overvågningstype",
1918                     "options": {
1919                         "ALPR": "Automatisk nummerpladegenkendelse",
1920                         "camera": "Kamera",
1921                         "guard": "Vagtovervåget"
1922                     }
1923                 },
1924                 "surveillance/zone": {
1925                     "label": "Overvågningszone"
1926                 },
1927                 "tactile_paving": {
1928                     "label": "Følbar belægning for blinde"
1929                 },
1930                 "takeaway": {
1931                     "label": "Tag med",
1932                     "options": {
1933                         "no": "Nej",
1934                         "only": "Kun tag med",
1935                         "yes": "Ja"
1936                     },
1937                     "placeholder": "Ja, nej, kun tag med..."
1938                 },
1939                 "toilets/disposal": {
1940                     "label": "Funktionsmåde",
1941                     "options": {
1942                         "bucket": "Spand",
1943                         "chemical": "Kemisk",
1944                         "flush": "Træk & slip",
1945                         "pitlatrine": "Latrin"
1946                     }
1947                 },
1948                 "toll": {
1949                     "label": "Afgift"
1950                 },
1951                 "tomb": {
1952                     "label": "Type"
1953                 },
1954                 "tourism": {
1955                     "label": "Type"
1956                 },
1957                 "tower/construction": {
1958                     "label": "Konstruktion",
1959                     "placeholder": "Udbarduneret, Lattice, Fastspændt, ..."
1960                 },
1961                 "tower/type": {
1962                     "label": "Type"
1963                 },
1964                 "tracktype": {
1965                     "label": "Sportype",
1966                     "options": {
1967                         "grade1": "Fast: hårdt vejbelagt eller stærkt komprimeret overflade",
1968                         "grade2": "Overvejende fast: grus / småsten med nogle bløde materiale blandet i",
1969                         "grade3": "En blanding af hårde og bløde materialer",
1970                         "grade4": "Overvejende blød: jord / sand / græs med nogle hårde materialer blandet i",
1971                         "grade5": "Blød: jord/sand/græs"
1972                     },
1973                     "placeholder": "Fast, overvejende fast, blød …"
1974                 },
1975                 "traffic_calming": {
1976                     "label": "Type"
1977                 },
1978                 "traffic_signals": {
1979                     "label": "Type"
1980                 },
1981                 "trail_visibility": {
1982                     "label": "Synlighed af spor",
1983                     "options": {
1984                         "bad": "Dårlig: ​​ingen markører, sti til tider usynlig / sporløs",
1985                         "excellent": "Fremragende: entydig sti eller markører overalt",
1986                         "good": "God: markører synlige, undertiden kræves søgning",
1987                         "horrible": "Frygtelig: ofte sporløs, kræver visse orienteringsfærdigheder",
1988                         "intermediate": "Mellemsvær: kun få markører, sti for det meste synlig",
1989                         "no": "Ingen: sporløs, kræver fremragende orienteringsfærdigheder"
1990                     },
1991                     "placeholder": "Fremragende, god, dårlig..."
1992                 },
1993                 "trees": {
1994                     "label": "Træer"
1995                 },
1996                 "tunnel": {
1997                     "label": "Tunnel"
1998                 },
1999                 "vending": {
2000                     "label": "Varetype"
2001                 },
2002                 "visibility": {
2003                     "label": "Synlighed",
2004                     "options": {
2005                         "area": "Over 20m (65ft)",
2006                         "house": "Op til 5m (16ft)",
2007                         "street": "5 til 20m (16 til 65ft)"
2008                     }
2009                 },
2010                 "wall": {
2011                     "label": "Type"
2012                 },
2013                 "water": {
2014                     "label": "Type"
2015                 },
2016                 "water_point": {
2017                     "label": "Vandbrønd"
2018                 },
2019                 "waterway": {
2020                     "label": "Type"
2021                 },
2022                 "website": {
2023                     "label": "Websted",
2024                     "placeholder": "http://example.com/"
2025                 },
2026                 "wetland": {
2027                     "label": "Type"
2028                 },
2029                 "wheelchair": {
2030                     "label": "Kørestolsadgang"
2031                 },
2032                 "width": {
2033                     "label": "Bredde (meter)"
2034                 },
2035                 "wikipedia": {
2036                     "label": "Wikipedia"
2037                 }
2038             },
2039             "presets": {
2040                 "address": {
2041                     "name": "Adresse",
2042                     "terms": "adresse, adresser"
2043                 },
2044                 "advertising/billboard": {
2045                     "name": "Reklameskilt",
2046                     "terms": "Reklameskilt, Gadeopslagstavle"
2047                 },
2048                 "aerialway": {
2049                     "name": "Skiliftbane"
2050                 },
2051                 "aerialway/cable_car": {
2052                     "name": "Svævebane",
2053                     "terms": "Svævebane, Gondolbane"
2054                 },
2055                 "aerialway/chair_lift": {
2056                     "name": "Skilift",
2057                     "terms": "Skilift, Stolelift"
2058                 },
2059                 "aerialway/drag_lift": {
2060                     "name": "Træklift",
2061                     "terms": "Træklift"
2062                 },
2063                 "aerialway/gondola": {
2064                     "name": "Gondol",
2065                     "terms": "Gondol"
2066                 },
2067                 "aerialway/goods": {
2068                     "name": "Varekabelbane",
2069                     "terms": "Varekabelbane, Godskabelbane"
2070                 },
2071                 "aerialway/magic_carpet": {
2072                     "name": "Rullebane",
2073                     "terms": "Rullebane, Skirullebane"
2074                 },
2075                 "aerialway/mixed_lift": {
2076                     "name": "Blandet lift",
2077                     "terms": "Blandet lift"
2078                 },
2079                 "aerialway/platter": {
2080                     "name": "Knaplift",
2081                     "terms": "Knaplift"
2082                 },
2083                 "aerialway/pylon": {
2084                     "name": "Skilifttårn",
2085                     "terms": "Skilifttårn"
2086                 },
2087                 "aerialway/rope_tow": {
2088                     "name": "Tovlift",
2089                     "terms": "Tovlift"
2090                 },
2091                 "aerialway/station": {
2092                     "name": "Skiliftstation",
2093                     "terms": "Skiliftstation"
2094                 },
2095                 "aerialway/t-bar": {
2096                     "name": "Træklift",
2097                     "terms": "Træklift"
2098                 },
2099                 "aeroway": {
2100                     "name": "Lufthavnsvej"
2101                 },
2102                 "aeroway/aerodrome": {
2103                     "name": "Lufthavn",
2104                     "terms": "Lufthavn, Flyveplads"
2105                 },
2106                 "aeroway/apron": {
2107                     "name": "forplads foran hangarer",
2108                     "terms": "Apron"
2109                 },
2110                 "aeroway/gate": {
2111                     "name": "Lufthavnsgate",
2112                     "terms": "Lufthavnsgate"
2113                 },
2114                 "aeroway/hangar": {
2115                     "name": "Hangar",
2116                     "terms": "Hangar"
2117                 },
2118                 "aeroway/helipad": {
2119                     "name": "Helikopterlandingsplads",
2120                     "terms": "Helipad, Helikopterlandingsplads"
2121                 },
2122                 "aeroway/runway": {
2123                     "name": "Runway",
2124                     "terms": "Runway"
2125                 },
2126                 "aeroway/taxiway": {
2127                     "name": "Taxiway",
2128                     "terms": "Taxiway"
2129                 },
2130                 "aeroway/terminal": {
2131                     "name": "Lufthavnsterminal",
2132                     "terms": "Lufthavnsterminal"
2133                 },
2134                 "amenity": {
2135                     "name": "Facilitet"
2136                 },
2137                 "amenity/animal_boarding": {
2138                     "name": "Dyrepension",
2139                     "terms": "Dyrepension, Kennel"
2140                 },
2141                 "amenity/animal_breeding": {
2142                     "name": "Dyreforsøgsklinik",
2143                     "terms": "Dyreforsøgsklinik, Dyreforsøgslaboratorium"
2144                 },
2145                 "amenity/animal_shelter": {
2146                     "name": "Dyrehjem",
2147                     "terms": "Dyrepension, Dyrehjem"
2148                 },
2149                 "amenity/arts_centre": {
2150                     "name": "Kunstcenter",
2151                     "terms": "Kunstcenter, Kunstgalleri"
2152                 },
2153                 "amenity/atm": {
2154                     "name": "Pengeautomat",
2155                     "terms": "Hæveautomat, kontantautomat"
2156                 },
2157                 "amenity/bank": {
2158                     "name": "Bank",
2159                     "terms": "Bank, Pengeinstitut, Sparekasse, Andelskasse"
2160                 },
2161                 "amenity/bar": {
2162                     "name": "Bar",
2163                     "terms": "Bar"
2164                 },
2165                 "amenity/bbq": {
2166                     "name": "Barbecue/Grill",
2167                     "terms": "Barbecue/Grill"
2168                 },
2169                 "amenity/bench": {
2170                     "name": "Bænk",
2171                     "terms": "Bænk, Havebænk, Parkbænk"
2172                 },
2173                 "amenity/bicycle_parking": {
2174                     "name": "Cykelparkering",
2175                     "terms": "Cykelparkering"
2176                 },
2177                 "amenity/bicycle_rental": {
2178                     "name": "Cykeludlejning",
2179                     "terms": "Cykeludlejning, Rent-a-Bike"
2180                 },
2181                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2182                     "name": "Cykelreparationsværktøj",
2183                     "terms": "Cykelreparationsværktøj"
2184                 },
2185                 "amenity/biergarten": {
2186                     "name": "Ølhave",
2187                     "terms": "Ølhave, Ølstue"
2188                 },
2189                 "amenity/boat_rental": {
2190                     "name": "Bådudlejning",
2191                     "terms": "Bådudlejning, lystbådudlejning"
2192                 },
2193                 "amenity/bureau_de_change": {
2194                     "name": "Valutaveksling",
2195                     "terms": "Valutaveksling"
2196                 },
2197                 "amenity/bus_station": {
2198                     "name": "Busstation",
2199                     "terms": "Busstation, Rutebilstation"
2200                 },
2201                 "amenity/cafe": {
2202                     "name": "Cafe",
2203                     "terms": "Cafe, Café"
2204                 },
2205                 "amenity/car_rental": {
2206                     "name": "Biludlejning",
2207                     "terms": "Biludlejning"
2208                 },
2209                 "amenity/car_sharing": {
2210                     "name": "Delebil",
2211                     "terms": "Delebil, Delebilsordning"
2212                 },
2213                 "amenity/car_wash": {
2214                     "name": "Bilvask",
2215                     "terms": "Bilvask, Automobilvask"
2216                 },
2217                 "amenity/casino": {
2218                     "name": "Kasino",
2219                     "terms": "Kasino, Casino"
2220                 },
2221                 "amenity/charging_station": {
2222                     "name": "Opladerstation",
2223                     "terms": "Opladerstation, elbilopladerstation"
2224                 },
2225                 "amenity/childcare": {
2226                     "name": "Dagpleje/Vuggestue",
2227                     "terms": "Dagpleje/Vuggestue"
2228                 },
2229                 "amenity/cinema": {
2230                     "name": "Biograf",
2231                     "terms": "Biograf, Bio"
2232                 },
2233                 "amenity/clinic": {
2234                     "name": "Klinik",
2235                     "terms": "Klinik"
2236                 },
2237                 "amenity/clock": {
2238                     "name": "Ur",
2239                     "terms": "Ur"
2240                 },
2241                 "amenity/college": {
2242                     "name": "Universitetsområder",
2243                     "terms": "Universitetsområder"
2244                 },
2245                 "amenity/community_centre": {
2246                     "name": "Medborgerhus",
2247                     "terms": "Medborgerhus, Forsamlingshus"
2248                 },
2249                 "amenity/compressed_air": {
2250                     "name": "Luftpumpe",
2251                     "terms": "Luftpumpe, Billuftpumpe"
2252                 },
2253                 "amenity/courthouse": {
2254                     "name": "Domstolsbygning",
2255                     "terms": "Domstolsbygning, Domstol, Retsbygning"
2256                 },
2257                 "amenity/coworking_space": {
2258                     "name": "Kontorfællesskab"
2259                 },
2260                 "amenity/crematorium": {
2261                     "name": "Krematorium",
2262                     "terms": "Krematorium, Ligbrænding"
2263                 },
2264                 "amenity/dentist": {
2265                     "name": "Tandlæge",
2266                     "terms": "Tandlæge"
2267                 },
2268                 "amenity/doctors": {
2269                     "name": "Læge",
2270                     "terms": "Læge, doktor"
2271                 },
2272                 "amenity/dojo": {
2273                     "name": "Dojo/Kampsportsakademi",
2274                     "terms": "Dojo,Kampsportsakademi,Kampsportsklub"
2275                 },
2276                 "amenity/drinking_water": {
2277                     "name": "Drikkevand",
2278                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Drikkevand', adskilt med kommaer>"
2279                 },
2280                 "amenity/driving_school": {
2281                     "name": "Køreskole",
2282                     "terms": "Køreskole, Trafikskole"
2283                 },
2284                 "amenity/embassy": {
2285                     "name": "Ambassade",
2286                     "terms": "Ambassade"
2287                 },
2288                 "amenity/fast_food": {
2289                     "name": "Fast food",
2290                     "terms": "Fastfood, Grillbar, Pølsevogn"
2291                 },
2292                 "amenity/ferry_terminal": {
2293                     "name": "Færgeterminal",
2294                     "terms": "Færgeterminal, Færgekaj"
2295                 },
2296                 "amenity/fire_station": {
2297                     "name": "Brandstation",
2298                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Brandstation', adskilt med kommaer>"
2299                 },
2300                 "amenity/food_court": {
2301                     "name": "Torvehaller",
2302                     "terms": "Torvehaller, Food Court, Fødevaremarkedspladser"
2303                 },
2304                 "amenity/fountain": {
2305                     "name": "Springvand",
2306                     "terms": "Springvand,Fontæne"
2307                 },
2308                 "amenity/fuel": {
2309                     "name": "Tankstation",
2310                     "terms": "Tankstation, Benzinstation"
2311                 },
2312                 "amenity/grave_yard": {
2313                     "name": "Kirkegård",
2314                     "terms": "Kirkegård, Gravsted"
2315                 },
2316                 "amenity/grit_bin": {
2317                     "name": "Vejsaltkasse",
2318                     "terms": "Vejsaltkasse, Saltkasse"
2319                 },
2320                 "amenity/hospital": {
2321                     "name": "Hospitalsområde",
2322                     "terms": "Hospitalsområde"
2323                 },
2324                 "amenity/hunting_stand": {
2325                     "name": "Jagttårn",
2326                     "terms": "Jagttårn, Jagtskydeplads, Hochsitz"
2327                 },
2328                 "amenity/ice_cream": {
2329                     "name": "Ishus",
2330                     "terms": "Ishus, isbutik"
2331                 },
2332                 "amenity/internet_cafe": {
2333                     "name": "Internetcafe",
2334                     "terms": "Internetcafe"
2335                 },
2336                 "amenity/kindergarten": {
2337                     "name": "Børnehavegrund",
2338                     "terms": "Børnehavegrund"
2339                 },
2340                 "amenity/library": {
2341                     "name": "Bibliotek",
2342                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Bibliotek', adskilt med kommaer>"
2343                 },
2344                 "amenity/marketplace": {
2345                     "name": "Markedsplads",
2346                     "terms": "Markedsplads"
2347                 },
2348                 "amenity/motorcycle_parking": {
2349                     "name": "Motorcykelparkering",
2350                     "terms": "Motorcykelparkering"
2351                 },
2352                 "amenity/nightclub": {
2353                     "name": "Natklub",
2354                     "terms": "Natklub, Natclub"
2355                 },
2356                 "amenity/nursing_home": {
2357                     "name": "Plejehjem"
2358                 },
2359                 "amenity/parking": {
2360                     "name": "Bilparkering",
2361                     "terms": "Bilparkering, Parkering"
2362                 },
2363                 "amenity/parking_entrance": {
2364                     "name": "Parkeringsgarage Indgang/Udgang",
2365                     "terms": "Parkeringsgarage Indgang/Udgang, Parkeringskælder Indgang/Udgang"
2366                 },
2367                 "amenity/parking_space": {
2368                     "name": "Parkeringsbås",
2369                     "terms": "Parkeringsbås"
2370                 },
2371                 "amenity/pavilion": {
2372                     "name": "Pavilion",
2373                     "terms": "Pavilion"
2374                 },
2375                 "amenity/pharmacy": {
2376                     "name": "Apotek",
2377                     "terms": "Apotek"
2378                 },
2379                 "amenity/place_of_worship": {
2380                     "name": "Tilbedelsessted",
2381                     "terms": "Tilbedelsessted, Religiøst tilbedelsessted"
2382                 },
2383                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2384                     "name": "Buddhisttempel",
2385                     "terms": "Buddisttempel, Buddhisttempel"
2386                 },
2387                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2388                     "name": "Kirke",
2389                     "terms": "Kirke, Folkekirke"
2390                 },
2391                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2392                     "name": "Synagoge",
2393                     "terms": "Synagoge, Jødisk Synagoge"
2394                 },
2395                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2396                     "name": "Moské",
2397                     "terms": "Moske, Moské"
2398                 },
2399                 "amenity/planetarium": {
2400                     "name": "Planetarium",
2401                     "terms": "Planetarium"
2402                 },
2403                 "amenity/police": {
2404                     "name": "Politi",
2405                     "terms": "Politistation, Politi"
2406                 },
2407                 "amenity/post_box": {
2408                     "name": "Postkasse",
2409                     "terms": "Postkasse"
2410                 },
2411                 "amenity/post_office": {
2412                     "name": "Postkontor",
2413                     "terms": "Posthus, Postkontor"
2414                 },
2415                 "amenity/prison": {
2416                     "name": "Fængselsgrund",
2417                     "terms": "Fængselsgrund, Fængselsområde"
2418                 },
2419                 "amenity/pub": {
2420                     "name": "Værtshus",
2421                     "terms": "Værtshus, Pub, Ølstue"
2422                 },
2423                 "amenity/public_bath": {
2424                     "name": "Offentligt bad",
2425                     "terms": "Offentligt bad"
2426                 },
2427                 "amenity/public_bookcase": {
2428                     "name": "Bogkasse",
2429                     "terms": "Bogkasse"
2430                 },
2431                 "amenity/ranger_station": {
2432                     "name": "Rangerstation",
2433                     "terms": "Rangerstation"
2434                 },
2435                 "amenity/recycling": {
2436                     "name": "Genbrug",
2437                     "terms": "Genbrug"
2438                 },
2439                 "amenity/recycling_centre": {
2440                     "name": "Genbrugsplads",
2441                     "terms": "Genbrugsplads"
2442                 },
2443                 "amenity/register_office": {
2444                     "name": "Tinglysningskontor"
2445                 },
2446                 "amenity/restaurant": {
2447                     "name": "Restaurant",
2448                     "terms": "Restaurant, Spisested, Spisehus"
2449                 },
2450                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2451                     "name": "Tørcloset-toilet funtionsområde",
2452                     "terms": "Tørcloset-toilet funtionsområde"
2453                 },
2454                 "amenity/school": {
2455                     "name": "Skolegrund",
2456                     "terms": "Skoleområde, Skolegrund"
2457                 },
2458                 "amenity/shelter": {
2459                     "name": "Shelter",
2460                     "terms": "Shelter, læskur"
2461                 },
2462                 "amenity/social_facility": {
2463                     "name": "Sociale faciliteter",
2464                     "terms": "Sociale faciliteter"
2465                 },
2466                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2467                     "name": "Fødevarebank",
2468                     "terms": "Fødevarebank, folkekøkken"
2469                 },
2470                 "amenity/social_facility/group_home": {
2471                     "name": "Plejehjem",
2472                     "terms": "Plejehjem, Alderdomshjem"
2473                 },
2474                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2475                     "name": "Hjemløseskur",
2476                     "terms": "Hjemløseskur"
2477                 },
2478                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2479                     "name": "Plejehjem",
2480                     "terms": "Plejehjem, Alderdomshjem"
2481                 },
2482                 "amenity/studio": {
2483                     "name": "Studie",
2484                     "terms": "Studie"
2485                 },
2486                 "amenity/swimming_pool": {
2487                     "name": "Svømmebassin"
2488                 },
2489                 "amenity/taxi": {
2490                     "name": "Taxiholdeplads",
2491                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Taxiholdeplads', adskilt med kommaer>"
2492                 },
2493                 "amenity/telephone": {
2494                     "name": "Telefon",
2495                     "terms": "Telefon, Telefonboks"
2496                 },
2497                 "amenity/theatre": {
2498                     "name": "Teater",
2499                     "terms": "Teater, Revy"
2500                 },
2501                 "amenity/toilets": {
2502                     "name": "Toiletter",
2503                     "terms": "Toiletter, WC"
2504                 },
2505                 "amenity/townhall": {
2506                     "name": "Rådhus",
2507                     "terms": "Rådhus, Kommunerådhus"
2508                 },
2509                 "amenity/university": {
2510                     "name": "Universitetsområde",
2511                     "terms": "Universitetsområde"
2512                 },
2513                 "amenity/vending_machine": {
2514                     "name": "Salgsautomat",
2515                     "terms": "Salgsautomat, automat, slikautomat"
2516                 },
2517                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2518                     "name": "Cigaretautomat",
2519                     "terms": "Cigaretautomat, Tobaksautomat"
2520                 },
2521                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2522                     "name": "Kondomautomat",
2523                     "terms": "Kondomautomat"
2524                 },
2525                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2526                     "name": "Drikkeautomat",
2527                     "terms": "Drikkeautomat, Sodavandsautomat"
2528                 },
2529                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2530                     "name": "Hundelorteposeautomat",
2531                     "terms": "Hundelorteposeautomat, Hundeposeautomat"
2532                 },
2533                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2534                     "name": "Avisautomat"
2535                 },
2536                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2537                     "name": "Avis-salgsautomat",
2538                     "terms": "Avis-salgsautomat, automat, avis"
2539                 },
2540                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2541                     "name": "Pakkepostautomat",
2542                     "terms": "Pakkepostautomat"
2543                 },
2544                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2545                     "name": "Parkeringsbilletautomat",
2546                     "terms": "Parkeringsbilletautomat"
2547                 },
2548                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2549                     "name": "Billetautomat",
2550                     "terms": "Billetautomat, Rejsebilletautomat"
2551                 },
2552                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2553                     "name": "Snackautomat",
2554                     "terms": "Snackautomat, Slikautomat"
2555                 },
2556                 "amenity/veterinary": {
2557                     "name": "Dyrlæge",
2558                     "terms": "Dyrlæge, Veterinærdyrlæge"
2559                 },
2560                 "amenity/waste_basket": {
2561                     "name": "Skraldespand",
2562                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Skraldespand', adskilt med kommaer>"
2563                 },
2564                 "amenity/waste_disposal": {
2565                     "name": "Skraldespand",
2566                     "terms": "Skraldespand"
2567                 },
2568                 "amenity/waste_transfer_station": {
2569                     "name": "Affaldsstation",
2570                     "terms": "Affaldsstation, Omlasteplads"
2571                 },
2572                 "amenity/water_point": {
2573                     "name": "Genbrugsvand",
2574                     "terms": "Genbrugsvand"
2575                 },
2576                 "amenity/watering_place": {
2577                     "name": "Dyrevandtrug",
2578                     "terms": "Dyrevandtrug, Vandtrug"
2579                 },
2580                 "area": {
2581                     "name": "Område",
2582                     "terms": "Område"
2583                 },
2584                 "area/highway": {
2585                     "name": "Vejbelægning",
2586                     "terms": "Vejbelægning, Vejoverflade"
2587                 },
2588                 "barrier": {
2589                     "name": "Barriere",
2590                     "terms": "Barriere"
2591                 },
2592                 "barrier/block": {
2593                     "name": "Blokering",
2594                     "terms": "Blokering, Blok"
2595                 },
2596                 "barrier/bollard": {
2597                     "name": "Pullert",
2598                     "terms": "Pullert"
2599                 },
2600                 "barrier/border_control": {
2601                     "name": "Grænsekontrol",
2602                     "terms": "Grænsekontrol, Landegrænsekontrol"
2603                 },
2604                 "barrier/cattle_grid": {
2605                     "name": "Kreaturrist",
2606                     "terms": "Kreaturrist"
2607                 },
2608                 "barrier/city_wall": {
2609                     "name": "Bymur",
2610                     "terms": "Bymur"
2611                 },
2612                 "barrier/cycle_barrier": {
2613                     "name": "Cykelbarriere",
2614                     "terms": "Cykelbarriere"
2615                 },
2616                 "barrier/ditch": {
2617                     "name": "Grøft",
2618                     "terms": "Grøft"
2619                 },
2620                 "barrier/entrance": {
2621                     "name": "Indgang"
2622                 },
2623                 "barrier/fence": {
2624                     "name": "Hegn",
2625                     "terms": "Hegn, Elhegn"
2626                 },
2627                 "barrier/gate": {
2628                     "name": "Led/låge",
2629                     "terms": "Led, Låge, Havelåge"
2630                 },
2631                 "barrier/hedge": {
2632                     "name": "Læhegn/hæk",
2633                     "terms": "Læhegn, Hæk"
2634                 },
2635                 "barrier/kissing_gate": {
2636                     "name": "Dyrefoldsport",
2637                     "terms": "Dyrefoldsport"
2638                 },
2639                 "barrier/lift_gate": {
2640                     "name": "Løftebom",
2641                     "terms": "Løftebom, Bom"
2642                 },
2643                 "barrier/retaining_wall": {
2644                     "name": "Støttemur",
2645                     "terms": "Støttemur"
2646                 },
2647                 "barrier/stile": {
2648                     "name": "Stente",
2649                     "terms": "Stente"
2650                 },
2651                 "barrier/toll_booth": {
2652                     "name": "Vejafgifthus",
2653                     "terms": "Vejafgifthus, Betalingsanlæg"
2654                 },
2655                 "barrier/wall": {
2656                     "name": "Mur",
2657                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Mur', adskilt med kommaer>"
2658                 },
2659                 "boundary/administrative": {
2660                     "name": "Administrativ grænse",
2661                     "terms": "Administrativ grænse"
2662                 },
2663                 "building": {
2664                     "name": "Bygning",
2665                     "terms": "Bygning"
2666                 },
2667                 "building/apartments": {
2668                     "name": "Lejligheder",
2669                     "terms": "Lejligheder, Ejerlejligheder"
2670                 },
2671                 "building/barn": {
2672                     "name": "Lade",
2673                     "terms": "Lade, Stald"
2674                 },
2675                 "building/bunker": {
2676                     "name": "Bunker"
2677                 },
2678                 "building/cabin": {
2679                     "name": "Hytte",
2680                     "terms": "Hytte"
2681                 },
2682                 "building/cathedral": {
2683                     "name": "Katedralbygning",
2684                     "terms": "Katedralbygning"
2685                 },
2686                 "building/chapel": {
2687                     "name": "Kapelbygning",
2688                     "terms": "Kapelbygning"
2689                 },
2690                 "building/church": {
2691                     "name": "Kirkebygning",
2692                     "terms": "Kirkebygning"
2693                 },
2694                 "building/college": {
2695                     "name": "Universitetsbygning",
2696                     "terms": "Universitetsbygning"
2697                 },
2698                 "building/commercial": {
2699                     "name": "Indkøbscenter",
2700                     "terms": "Indkøbscenter, Storcenter"
2701                 },
2702                 "building/construction": {
2703                     "name": "Bygning under konstruktion",
2704                     "terms": "Bygning under konstruktion, Byggeplads"
2705                 },
2706                 "building/detached": {
2707                     "name": "Parcelhus",
2708                     "terms": "Parcelhus, Familieparcelhus"
2709                 },
2710                 "building/dormitory": {
2711                     "name": " Kollegie",
2712                     "terms": " Kollegie, Klubværelse, Kollegium"
2713                 },
2714                 "building/entrance": {
2715                     "name": "Indgang/Udgang"
2716                 },
2717                 "building/garage": {
2718                     "name": "Garage",
2719                     "terms": "Garage, Carport"
2720                 },
2721                 "building/garages": {
2722                     "name": "Garager",
2723                     "terms": "Garager"
2724                 },
2725                 "building/greenhouse": {
2726                     "name": "Drivhus",
2727                     "terms": "Drivhus"
2728                 },
2729                 "building/hospital": {
2730                     "name": "Hospitalsbygning",
2731                     "terms": "Hospitalsbygning, Sygehusbygning"
2732                 },
2733                 "building/hotel": {
2734                     "name": "Hotelbygning",
2735                     "terms": "Hotelbygning"
2736                 },
2737                 "building/house": {
2738                     "name": "Hus",
2739                     "terms": "Hus, Parcelhus"
2740                 },
2741                 "building/hut": {
2742                     "name": "Hytte",
2743                     "terms": "Hytte, Bjerghytte"
2744                 },
2745                 "building/industrial": {
2746                     "name": "Industribygning",
2747                     "terms": "Industribygning"
2748                 },
2749                 "building/kindergarten": {
2750                     "name": "Børnehavebygning",
2751                     "terms": "Børnehavebygning"
2752                 },
2753                 "building/public": {
2754                     "name": "Offentlig bygning",
2755                     "terms": "Offentlig bygning"
2756                 },
2757                 "building/residential": {
2758                     "name": "Beboelsesbygning",
2759                     "terms": "Beboelsesbygning, Parcelhus"
2760                 },
2761                 "building/retail": {
2762                     "name": "Butiksbygning",
2763                     "terms": "Butiksbygning, Forretningsbygning"
2764                 },
2765                 "building/roof": {
2766                     "name": "Tag",
2767                     "terms": "Tag"
2768                 },
2769                 "building/school": {
2770                     "name": "Skolebygning",
2771                     "terms": "Skolebygning"
2772                 },
2773                 "building/semidetached_house": {
2774                     "name": "Rækkehus",
2775                     "terms": "Rækkehus"
2776                 },
2777                 "building/shed": {
2778                     "name": "Skur",
2779                     "terms": "Skur"
2780                 },
2781                 "building/stable": {
2782                     "name": "Stald",
2783                     "terms": "Stald, Hestestald, Kostald, Grisestald"
2784                 },
2785                 "building/static_caravan": {
2786                     "name": "Fast mobilt hus",
2787                     "terms": "Fast mobilt hus, Fast campingvogn"
2788                 },
2789                 "building/terrace": {
2790                     "name": "Rækkehuse",
2791                     "terms": "Rækkehuse"
2792                 },
2793                 "building/train_station": {
2794                     "name": "Togstation"
2795                 },
2796                 "building/university": {
2797                     "name": "Universitetsbygning",
2798                     "terms": "Universitetsbygning"
2799                 },
2800                 "building/warehouse": {
2801                     "name": "Lager",
2802                     "terms": "Lager, Lagerhotel, Varelager"
2803                 },
2804                 "camp_site/camp_pitch": {
2805                     "name": "Campingplads",
2806                     "terms": "Campingplads"
2807                 },
2808                 "club": {
2809                     "name": "Klub",
2810                     "terms": "Klub, Natklub, Club"
2811                 },
2812                 "craft": {
2813                     "name": "Håndværk",
2814                     "terms": "Håndværk"
2815                 },
2816                 "craft/basket_maker": {
2817                     "name": "Kurvemager",
2818                     "terms": "Kurvemager"
2819                 },
2820                 "craft/beekeeper": {
2821                     "name": "Biavler",
2822                     "terms": "Biavler"
2823                 },
2824                 "craft/blacksmith": {
2825                     "name": "Smed",
2826                     "terms": "Smed, Grovsmed"
2827                 },
2828                 "craft/boatbuilder": {
2829                     "name": "Bådbygger",
2830                     "terms": "Bådbygger, Skibsbygger"
2831                 },
2832                 "craft/bookbinder": {
2833                     "name": "Bogbinder",
2834                     "terms": "Bogbinder"
2835                 },
2836                 "craft/brewery": {
2837                     "name": "Bryggeri",
2838                     "terms": "Bryggeri,  Minibryggeri"
2839                 },
2840                 "craft/carpenter": {
2841                     "name": "Tømrer",
2842                     "terms": "Tømrer"
2843                 },
2844                 "craft/carpet_layer": {
2845                     "name": "Tæppelægger",
2846                     "terms": "Tæppelægger"
2847                 },
2848                 "craft/caterer": {
2849                     "name": "Catering",
2850                     "terms": "Catering"
2851                 },
2852                 "craft/clockmaker": {
2853                     "name": "Urmager",
2854                     "terms": "Urmager"
2855                 },
2856                 "craft/confectionery": {
2857                     "name": "Slikbutik",
2858                     "terms": "Slikbutik, Chokoladeforretning"
2859                 },
2860                 "craft/dressmaker": {
2861                     "name": "Skrædder",
2862                     "terms": "Skrædder, Systue"
2863                 },
2864                 "craft/electrician": {
2865                     "name": "Elektriker",
2866                     "terms": "Elektriker, Elektrikerfirma"
2867                 },
2868                 "craft/electronics_repair": {
2869                     "name": "Elektronikværksted"
2870                 },
2871                 "craft/gardener": {
2872                     "name": "Gartner",
2873                     "terms": "Gartner"
2874                 },
2875                 "craft/glaziery": {
2876                     "name": "Glarmester",
2877                     "terms": "Vinduesmager, Glarmester"
2878                 },
2879                 "craft/handicraft": {
2880                     "name": "Hobby",
2881                     "terms": "Hobby"
2882                 },
2883                 "craft/hvac": {
2884                     "name": "Ventilationsfirma",
2885                     "terms": "Ventilationsfirma"
2886                 },
2887                 "craft/insulator": {
2888                     "name": "Isolationsfirma",
2889                     "terms": "Isolationsfirma, Isolatør"
2890                 },
2891                 "craft/jeweler": {
2892                     "name": "Juvelér"
2893                 },
2894                 "craft/key_cutter": {
2895                     "name": "Hælebar",
2896                     "terms": "Hælebar"
2897                 },
2898                 "craft/locksmith": {
2899                     "name": "Låsesmed"
2900                 },
2901                 "craft/metal_construction": {
2902                     "name": "Metalskærer",
2903                     "terms": "Metalskærer"
2904                 },
2905                 "craft/optician": {
2906                     "name": "Optiker"
2907                 },
2908                 "craft/painter": {
2909                     "name": "Maler",
2910                     "terms": "Maler"
2911                 },
2912                 "craft/photographer": {
2913                     "name": "Fotograf",
2914                     "terms": "Fotograf"
2915                 },
2916                 "craft/photographic_laboratory": {
2917                     "name": "Fotolaboratorium",
2918                     "terms": "Fotolaboratorium, Fotoforhandler"
2919                 },
2920                 "craft/plasterer": {
2921                     "name": "Oppudser",
2922                     "terms": "Oppudser"
2923                 },
2924                 "craft/plumber": {
2925                     "name": "Blikkenslager",
2926                     "terms": "Blikkenslager"
2927                 },
2928                 "craft/pottery": {
2929                     "name": "Pottemager",
2930                     "terms": "Pottemager, Keramiker"
2931                 },
2932                 "craft/rigger": {
2933                     "name": "Rebslager",
2934                     "terms": "Rebslager"
2935                 },
2936                 "craft/roofer": {
2937                     "name": "Tagdækker",
2938                     "terms": "Tagdækker, Tagdækningsfirma"
2939                 },
2940                 "craft/saddler": {
2941                     "name": "Sadelmager",
2942                     "terms": "Sadelmager"
2943                 },
2944                 "craft/sailmaker": {
2945                     "name": "Sejlmager",
2946                     "terms": "Sejlmager"
2947                 },
2948                 "craft/sawmill": {
2949                     "name": "Savmølle",
2950                     "terms": "Savmølle, Savværk"
2951                 },
2952                 "craft/scaffolder": {
2953                     "name": "Stilladsfirma",
2954                     "terms": "Stilladsfirma"
2955                 },
2956                 "craft/sculpter": {
2957                     "name": "Skulpturmager",
2958                     "terms": "Skulpturmager, Billedhugger, Stenhugger"
2959                 },
2960                 "craft/shoemaker": {
2961                     "name": "Skomager",
2962                     "terms": "Skomager"
2963                 },
2964                 "craft/stonemason": {
2965                     "name": "Stenhugger",
2966                     "terms": "Stenhugger, Billedhugger"
2967                 },
2968                 "craft/sweep": {
2969                     "name": "Skorstensfejer",
2970                     "terms": "Skorstensfejer"
2971                 },
2972                 "craft/tailor": {
2973                     "name": "Skrædder"
2974                 },
2975                 "craft/tiler": {
2976                     "name": "Brolægger",
2977                     "terms": "Brolægger"
2978                 },
2979                 "craft/tinsmith": {
2980                     "name": "Sølvsmed",
2981                     "terms": "Sølvsmed"
2982                 },
2983                 "craft/upholsterer": {
2984                     "name": "Møbelpolstrer",
2985                     "terms": "Møbelpolstrer"
2986                 },
2987                 "craft/watchmaker": {
2988                     "name": "Urmager",
2989                     "terms": "Urmager"
2990                 },
2991                 "craft/window_construction": {
2992                     "name": "Vinduesbygger",
2993                     "terms": "Vinduesbygger, Bygningssnedker"
2994                 },
2995                 "craft/winery": {
2996                     "name": "Vingård",
2997                     "terms": "Vingård"
2998                 },
2999                 "embankment": {
3000                     "name": "Forhøjning til tog, vej",
3001                     "terms": "Forhøjning, Vold"
3002                 },
3003                 "emergency/ambulance_station": {
3004                     "name": "Udrykningsstation",
3005                     "terms": "Ambulancestation, Falckstation"
3006                 },
3007                 "emergency/defibrillator": {
3008                     "name": "Hjertestarter",
3009                     "terms": "Hjertestarter, AED"
3010                 },
3011                 "emergency/designated": {
3012                     "name": "Udrykningskørsel forbeholdt"
3013                 },
3014                 "emergency/destination": {
3015                     "name": "Udrykningskørsel destination"
3016                 },
3017                 "emergency/fire_hydrant": {
3018                     "name": "Brandhane",
3019                     "terms": "Brandhane"
3020                 },
3021                 "emergency/no": {
3022                     "name": "Udrykningskørsel Nej"
3023                 },
3024                 "emergency/official": {
3025                     "name": "Udrykningskørsel officielt"
3026                 },
3027                 "emergency/phone": {
3028                     "name": "Nødtelefon",
3029                     "terms": "Nødtelefon, Nødopkaldstelefon"
3030                 },
3031                 "emergency/private": {
3032                     "name": "Udrykningkørsel Privat"
3033                 },
3034                 "emergency/yes": {
3035                     "name": "Udrykningskørsel Ja"
3036                 },
3037                 "entrance": {
3038                     "name": "Indgang/Udgang",
3039                     "terms": "Indgang/Udgang"
3040                 },
3041                 "footway/crossing": {
3042                     "name": "Gadekryds",
3043                     "terms": "Gadekryds, Vejkryds"
3044                 },
3045                 "footway/crosswalk": {
3046                     "name": "Fodgængerovergang",
3047                     "terms": "Fodgængerovergang"
3048                 },
3049                 "footway/sidewalk": {
3050                     "name": "Fortov",
3051                     "terms": "Fortov"
3052                 },
3053                 "ford": {
3054                     "name": "Vadested",
3055                     "terms": "Vadested"
3056                 },
3057                 "golf/bunker": {
3058                     "name": "Sandbunker",
3059                     "terms": "Sandbunker"
3060                 },
3061                 "golf/fairway": {
3062                     "name": "Fairway",
3063                     "terms": "Fairway"
3064                 },
3065                 "golf/green": {
3066                     "name": "Putting Green",
3067                     "terms": "Putting Green"
3068                 },
3069                 "golf/hole": {
3070                     "name": "Golfhul",
3071                     "terms": "Golfhul"
3072                 },
3073                 "golf/lateral_water_hazard_area": {
3074                     "name": "Golfvandhul",
3075                     "terms": "Golfvandhul"
3076                 },
3077                 "golf/lateral_water_hazard_line": {
3078                     "name": "Golfvandhul",
3079                     "terms": "Golfvandhul"
3080                 },
3081                 "golf/rough": {
3082                     "name": "Rough",
3083                     "terms": "Rough, Højt græs"
3084                 },
3085                 "golf/tee": {
3086                     "name": "Tee Box",
3087                     "terms": "Tee Box"
3088                 },
3089                 "golf/water_hazard_area": {
3090                     "name": "Golfvandbunker",
3091                     "terms": "Golfvandbunker"
3092                 },
3093                 "golf/water_hazard_line": {
3094                     "name": "Golfvandbunker",
3095                     "terms": "Golfvandbunker"
3096                 },
3097                 "healthcare/blood_donation": {
3098                     "name": "Blodbank",
3099                     "terms": "Blodbank, Donorblodbank"
3100                 },
3101                 "highway": {
3102                     "name": "Vej"
3103                 },
3104                 "highway/bridleway": {
3105                     "name": "Ridesti",
3106                     "terms": "Ridesti, Hestesti"
3107                 },
3108                 "highway/bus_stop": {
3109                     "name": "Busstoppested",
3110                     "terms": "Bustoppested, Rutebilstoppested"
3111                 },
3112                 "highway/corridor": {
3113                     "name": "Indendørskorridor",
3114                     "terms": "Indendørskorridor, Indendørspassage"
3115                 },
3116                 "highway/crossing": {
3117                     "name": "Gadekryds",
3118                     "terms": "Gadekryds, Vejkryds"
3119                 },
3120                 "highway/crosswalk": {
3121                     "name": "Fodgængerfelt",
3122                     "terms": "Fodgængerfelt"
3123                 },
3124                 "highway/cycleway": {
3125                     "name": "Cykelsti",
3126                     "terms": "Cykelsti"
3127                 },
3128                 "highway/elevator": {
3129                     "name": "Elevator"
3130                 },
3131                 "highway/footway": {
3132                     "name": "Gangsti",
3133                     "terms": "Gangsti"
3134                 },
3135                 "highway/give_way": {
3136                     "name": "Advarselsskilt",
3137                     "terms": "Advarselsskilt, stopskilt"
3138                 },
3139                 "highway/living_street": {
3140                     "name": "Stillevej",
3141                     "terms": "Stillevej"
3142                 },
3143                 "highway/mini_roundabout": {
3144                     "name": "Minirundkørsel",
3145                     "terms": "Minirundkørsel"
3146                 },
3147                 "highway/motorway": {
3148                     "name": "Motorvej",
3149                     "terms": "Motorvej"
3150                 },
3151                 "highway/motorway_junction": {
3152                     "name": "Motorvejsafkørsel/ Udkørsel",
3153                     "terms": "Motorvejsafkørsel/ Udkørsel"
3154                 },
3155                 "highway/motorway_link": {
3156              &n