Update to iD v2.3.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / pl.json
1 {
2     "pl": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Obszar",
6                 "description": "Dodaje do mapy parki, budynki, jeziora i inne obszary.",
7                 "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować obszar taki jak park, jezioro czy budynek."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Linia",
11                 "description": "Dodawaj do mapy autostrady, ulice, ścieżki dla pieszych, kanały i inne linie.",
12                 "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować drogę, ścieżkę lub trasę."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Punkt",
16                 "description": "Dodaje do mapy restauracje, pomniki, skrzynki pocztowe i inne punkty.",
17                 "tail": "Kliknij mapę, aby dodać punkt."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Przeglądaj",
21                 "description": "Przesuwaj i zmieniaj przybliżenie mapy."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Kliknij, aby dodać punkty do obszaru. Kliknij pierwszy punkt, aby zamknąć obszar."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. Kliknij inne linie, aby je połączyć lub użyj dwukliku, aby zakończyć rysowanie."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Dodano punkt.",
34                     "vertex": "Dodano punkt do linii.",
35                     "relation": "Dodano relację."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Rozpoczęto rysowanie linii.",
41                     "area": "Rozpoczęto rysowanie obszaru."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Kontynuuj",
47                 "description": "Kontynuuj tę linię.",
48                 "not_eligible": "Nie można kontynuować linii w tym miejscu.",
49                 "multiple": "W tym miejscu można kontynuować kilka linii. Aby wybrać linię, proszę w nią kliknąć przytrzymując klawisz Shift.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Kontynuowano rysowanie linii.",
52                     "area": "Kontynuowano rysowanie obszaru."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Przerwano rysowanie."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Zmieniono rolę członka relacji."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Zmieniono znaczniki."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Zaokrąglij",
66                 "description": {
67                     "line": "Tworzy okrąg z tej linii.",
68                     "area": "Tworzy koło z tego obszaru."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Utworzono okrąg z linii.",
73                     "area": "Utworzono koło z obszaru."
74                 },
75                 "not_closed": "Z tego obiektu nie można zrobić okręgu, ponieważ nie jest pętlą.",
76                 "too_large": "Nie można zaokrąglić tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
77                 "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć okręgu, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Popraw prostopadłość",
81                 "description": {
82                     "line": "Spraw, aby kąty tej linii były proste.",
83                     "area": "Spraw, aby kąty tego obszaru były proste."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Utworzono kąty proste z narożników linii.",
88                     "area": "Utworzono kąty proste obszaru."
89                 },
90                 "not_squarish": "Nie można stworzyć kątów prostych, gdyż obiekt nie posiada czterech boków.",
91                 "too_large": "Nie można poprawić równoległości tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
92                 "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć kwadratu, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Prostowanie",
96                 "description": "Wyprostuj tę linię.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Wyprostowano linię.",
99                 "too_bendy": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ jest ona zbyt kręta.",
100                 "connected_to_hidden": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ jest ona połączona z innym niewidocznym obiektem."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Usuń",
104                 "description": {
105                     "single": "Trwale usuwa ten obiekt.",
106                     "multiple": "Trwale uwsuwa te obiekty."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Usunięto węzeł.",
110                     "vertex": "Usunięto węzeł z linii.",
111                     "line": "Usunięto linię.",
112                     "area": "Usunięto obszar.",
113                     "relation": "Usunięto relację.",
114                     "multiple": "Usunięto {n} obiektów."
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Ten obiekt nie może być usunięty, ponieważ nie jest wystarczająco widoczny.",
118                     "multiple": "Te obiekty nie mogą być usunięte, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "Ten obiekt nie może być usunięty, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
122                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ jest częścią większej relacji. Najpierw musisz usunąć go z relacji.",
126                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ są one częścią większych relacji. Najpierw musisz usunąć je z tych relacji."
127                 },
128                 "connected_to_hidden": {
129                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
130                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
131                 }
132             },
133             "add_member": {
134                 "annotation": "Dodano członka relacji."
135             },
136             "delete_member": {
137                 "annotation": "Usunięto członka relacji."
138             },
139             "connect": {
140                 "annotation": {
141                     "point": "Połączono linię z punktem.",
142                     "vertex": "Połączono linie.",
143                     "line": "Połączono drogę z linią.",
144                     "area": "Połączono drogę z obszarem."
145                 }
146             },
147             "disconnect": {
148                 "title": "Rozłącz",
149                 "description": "Rozłącz te dwie drogi.",
150                 "key": "D",
151                 "annotation": "Rozłączono linie/obszary.",
152                 "not_connected": "Nie ma tu wystarczająco wielu linii/obszarów do rozłączenia.",
153                 "connected_to_hidden": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem lub jego cechą. ",
154                 "relation": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ łączy on członków relacji."
155             },
156             "merge": {
157                 "title": "Scal",
158                 "description": "Scal obiekty.",
159                 "key": "C",
160                 "annotation": "Scal {n} obiektów.",
161                 "not_eligible": "Te obiekty nie mogą zostać scalone.",
162                 "not_adjacent": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ ich węzły nie są połączone.",
163                 "restriction": "Tego obiektu nie można scalić, ponieważ przynajmniej jeden z nich jest członkiem relacji - \"{relation}\".",
164                 "incomplete_relation": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ przynajmniej jeden z nich nie został w pełni pobrany.",
165                 "conflicting_tags": "Tego obiektu nie można scalić, ponieważ ich tagi mają sprzeczne wartości."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Przesuń",
169                 "description": {
170                     "single": "Przesuń ten obiekt w inne miejsce.",
171                     "multiple": "Przesuń te obiekty w inne miejsce."
172                 },
173                 "key": "M",
174                 "annotation": {
175                     "point": "Przesunięto punkt.",
176                     "vertex": "Przesunięto punkt linii.",
177                     "line": "Przesunięto linię.",
178                     "area": "Przesunięto obszar.",
179                     "multiple": "Przesunięto wiele obiektów."
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
183                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
187                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie są one wystarczająco widoczny."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
191                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Odbij krótkim bokiem",
197                     "short": "Odbij długim bokiem"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Odbij obiekt wzdłuż dłuższego boku.",
202                         "multiple": "Odbij obiekty wzdłuż ich dłuższych boków."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Odbij obiekt wzdłuż krótszego boku.",
206                         "multiple": "Odbij obiekty wzdłuż ich krótszych boków."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "T",
211                     "short": "Y"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "Odbito obiekt wzdłuż dłuższego boku.",
216                         "multiple": "Odbito obiekty wzdłuż ich dłuższych boków."
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "Odbito obiekt wzdłuż krótszego boku.",
220                         "multiple": "Odbito obiekty wzdłuż ich krótszych boków."
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Nie można odbić obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
225                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie jest wystarczająco widoczny.",
229                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Nie można odbić obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
233                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Obróć",
238                 "description": {
239                     "single": "Obróć ten obiekt względem jego środka.",
240                     "multiple": "Obróć te obiekty względem ich środka."
241                 },
242                 "key": "R",
243                 "annotation": {
244                     "line": "Obrócono linię.",
245                     "area": "Obrócono obszar.",
246                     "multiple": "Obrócono wiele obiektów."
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Nie można obrócić obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
250                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
254                     "multiple": "Nie można obrócić obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
258                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Odwróć",
263                 "description": "Zmienia kierunek tej linii na przeciwny.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "Odwrócono linię."
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Rozdziel",
269                 "description": {
270                     "line": "Rozdziel tę linię na dwie części w tym węźle.",
271                     "area": "Rozdziel granicę tego obszaru na dwie części.",
272                     "multiple": "Rozdziel linie/granice obszaru w tym węźle na dwie części."
273                 },
274                 "key": "X",
275                 "annotation": {
276                     "line": "Rozdziel linię.",
277                     "area": "Rozdziel granicę obszaru.",
278                     "multiple": "Rozdziel {n} linii/granic obszarów"
279                 },
280                 "not_eligible": "Nie można rozdzielić linii na ich początku lub końcu.",
281                 "multiple_ways": "Jest tu zbyt wiele linii do rozdzielenia.",
282                 "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można podzielić, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem lub jego cechą. "
283             },
284             "restriction": {
285                 "help": {
286                     "select": "Proszę kliknąć, aby wybrać fragment drogi.",
287                     "toggle": "Proszę kliknąć, aby zmienić zakazy/nakazy skrętu.",
288                     "toggle_on": "Proszę kliknąć, aby dodać zakaz/nakaz skrętu \"{restriction}\".",
289                     "toggle_off": "Proszę kliknąć, aby usunąć zakaz/nakaz skrętu \"{restriction}\"."
290                 },
291                 "annotation": {
292                     "create": "Dodano zakaz/nakaz skrętu",
293                     "delete": "Usunięto zakaz/nakaz skrętu"
294                 }
295             }
296         },
297         "undo": {
298             "tooltip": "Cofnij: {action}",
299             "nothing": "Nie ma nic do cofnięcia."
300         },
301         "redo": {
302             "tooltip": "Ponów: {action}",
303             "nothing": "Nie ma nic do ponowienia."
304         },
305         "tooltip_keyhint": "Skrót:",
306         "browser_notice": "Ten edytor powinien działać w Firefox, Chrome, Safari, Opera oraz Internet Explorer 11 lub wyższym. Możesz użyć którejś z nich lub wybrać Potlatch 2 by edytować mapę.",
307         "translate": {
308             "translate": "Przetłumacz",
309             "localized_translation_label": "Wielojęzyczna nazwa",
310             "localized_translation_language": "Wybierz język",
311             "localized_translation_name": "Nazwa"
312         },
313         "zoom_in_edit": "Przybliż, aby edytować",
314         "login": "login",
315         "logout": "wyloguj",
316         "loading_auth": "Łączenie z OpenStreetMap...",
317         "report_a_bug": "Zgłoś błąd",
318         "help_translate": "Pomóż przetłumaczyć",
319         "feature_info": {
320             "hidden_warning": "{count} ukrytych obiektów",
321             "hidden_details": "Te obiekty są akutalnie ukryte: {details}"
322         },
323         "status": {
324             "error": "Nie można nawiązać połączenia z API.",
325             "offline": "API jest offline. Proszę spróbować edytować później.",
326             "readonly": "API jest w trybie tylko do odczytu. Musisz poczekać, żeby zapisać swoje zmiany.",
327             "rateLimit": "API ogranicza anonimowe połączenia. Możesz je ominąć logując się."
328         },
329         "commit": {
330             "title": "Prześlij do OpenStreetMap",
331             "description_placeholder": "Zwięzły opis Twoich zmian (wymagany)",
332             "message_label": "Opis zmian",
333             "upload_explanation": "Zmiany, które wyślesz będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
334             "upload_explanation_with_user": "Zmiany, które wyślesz jako {user} będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
335             "save": "Prześlij",
336             "cancel": "Anuluj",
337             "changes": "{count} zmian/zmiany",
338             "warnings": "Ostrzeżenia",
339             "modified": "Zmodyfikowano",
340             "deleted": "Usunięto",
341             "created": "Utworzono",
342             "about_changeset_comments": "Jak dobrze opisywać zmiany.",
343             "about_changeset_comments_link": "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Good_changeset_comments",
344             "google_warning": "W tym komentarzu wspomniałeś o Google: pamiętaj że kopiowanie informacji z Google Maps jest surowo zabronione. ",
345             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
346         },
347         "contributors": {
348             "list": "Edycje użytkowników {users}",
349             "truncated_list": "Edycje użytkowników {users} i {count} innych"
350         },
351         "info_panels": {
352             "key": "I",
353             "background": {
354                 "key": "B",
355                 "title": "Warstawa tła",
356                 "zoom": "Powiększenie",
357                 "vintage": "Datowanie",
358                 "unknown": "Nieznane",
359                 "show_tiles": "Pokaż dane kafli",
360                 "hide_tiles": "Ukryj dane kafli"
361             },
362             "history": {
363                 "key": "H",
364                 "title": "Historia",
365                 "selected": "{n} wybrano",
366                 "version": "Wersja",
367                 "last_edit": "Ostatnia edycja",
368                 "edited_by": "Edytowane przez",
369                 "changeset": "Zestaw zmian",
370                 "unknown": "brak",
371                 "link_text": "Historia na openstreetmap.org"
372             },
373             "location": {
374                 "key": "L",
375                 "title": "Lokalizacja",
376                 "unknown_location": "Lokalizacja nieznana"
377             },
378             "measurement": {
379                 "key": "M",
380                 "title": "Pomiary",
381                 "selected": "{n} wybrano",
382                 "geometry": "Geometria",
383                 "closed": "zamknięty",
384                 "center": "Środek",
385                 "perimeter": "Obwód",
386                 "length": "Długość",
387                 "area": "Powierzchnia",
388                 "centroid": "Centroida",
389                 "location": "Lokalizacja",
390                 "metric": "Metryczne",
391                 "imperial": "Imperialne"
392             }
393         },
394         "geometry": {
395             "point": "punkt",
396             "vertex": "wierzchołek",
397             "line": "linia",
398             "area": "obszar",
399             "relation": "relacja"
400         },
401         "geocoder": {
402             "search": "Szukaj na całym świecie...",
403             "no_results_visible": "Brak wyników w widocznym obszarze mapy",
404             "no_results_worldwide": "Brak wyników"
405         },
406         "geolocate": {
407             "title": "Wyświetl aktualne położenie",
408             "locating": "Ustalanie położenia, proszę czekać..."
409         },
410         "inspector": {
411             "no_documentation_combination": "Nie ma dokumentacji dla tej kombinacji znaczników",
412             "no_documentation_key": "Nie ma dokumentacji dla tego klucza",
413             "documentation_redirect": "Ta dokumentacja została przeniesiona na nową stronę",
414             "show_more": "Wyświetl więcej",
415             "view_on_osm": "Wyświetl na openstreetmap.org",
416             "all_fields": "Wszystkie pola",
417             "all_tags": "Wszystkie znaczniki",
418             "all_members": "Wszyscy członkowie",
419             "all_relations": "Wszystkie relacje",
420             "new_relation": "Nowa relacja...",
421             "role": "Rola",
422             "choose": "Wybierz rodzaj obiektu",
423             "results": "{n} wyników dla {search}",
424             "reference": "Wyświetl na Wiki OpenStreetMap",
425             "back_tooltip": "Zmień rodzaj obiektu",
426             "remove": "Usuń",
427             "search": "Szukaj",
428             "multiselect": "Wybrane obiekty",
429             "unknown": "brak",
430             "incomplete": "<nie pobrane>",
431             "feature_list": "Wyszukiwanie rodzaju obiektu",
432             "edit": "Edytor obiektu",
433             "check": {
434                 "yes": "Tak",
435                 "no": "Nie",
436                 "reverser": "Zmień kierunek"
437             },
438             "radio": {
439                 "structure": {
440                     "type": "Typ",
441                     "default": "Domyślny",
442                     "layer": "Warstwa"
443                 }
444             },
445             "add": "Dodaj",
446             "none": "Brak",
447             "node": "Węzeł",
448             "way": "Linia",
449             "relation": "Relacja",
450             "location": "Położenie",
451             "add_fields": "Dodaj pole:"
452         },
453         "background": {
454             "title": "Warstwa tła",
455             "description": "Ustawienia tła",
456             "key": "B",
457             "percent_brightness": "Jasność {opacity}%",
458             "none": "Brak",
459             "best_imagery": "Najlepsza znana warstwa podkładu dla tego obszaru",
460             "switch": "Wróć do tego podkładu",
461             "custom": "Własne",
462             "custom_button": "Edycja własnego podkładu",
463             "custom_prompt": "Wprowadź szablon dla URL kafla mapy. Obsługiwane symbole:\n   - {zoom}/{z}, {x}, {y} dla schematu adresowania kafla Z/X/Y\n   - {ty} dla odwróconej współrzędnej Y w adresowaniu TMS\n   - {u} dla QuadTiles\n   - {switch:a,b,c} dla multipleksacji serwerów na poziomie DNS\n\nPrzykład:\n{example}",
464             "fix_misalignment": "Przesunięcie warstwy tła",
465             "imagery_source_faq": "Skąd pochodzi ta warstwa?",
466             "reset": "Przywraca ustawienia",
467             "offset": "Przeciągnij na szare pole poniżej, aby dostosować obrazek, lub wprowadź wartości przesunięcia w metrach.",
468             "minimap": {
469                 "description": "Minimapa",
470                 "tooltip": "Pokaż oddaloną mapę, aby pomóc zlokalizować wyświetlany obszar.",
471                 "key": "/"
472             }
473         },
474         "map_data": {
475             "title": "Dane mapy",
476             "description": "Dane mapy",
477             "key": "F",
478             "data_layers": "Warstwy danych",
479             "fill_area": "Wypełnianie obszarów",
480             "map_features": "Obiekty na mapie",
481             "autohidden": "Te obiekty zostały automatycznie ukryte ze względu na ich zbyt dużą ilość. Jeśli chcesz je edytować, przybliż mapę."
482         },
483         "feature": {
484             "points": {
485                 "description": "Punkty",
486                 "tooltip": "Użyteczne miejsca"
487             },
488             "traffic_roads": {
489                 "description": "Drogi samochodowe",
490                 "tooltip": "Drogi, ulice itp."
491             },
492             "service_roads": {
493                 "description": "Drogi serwisowe",
494                 "tooltip": "Drogi serwisowe, wewnętrzne, parkingowe, podjazdowe itp."
495             },
496             "paths": {
497                 "description": "Ścieżki",
498                 "tooltip": "Chodniki, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, etc."
499             },
500             "buildings": {
501                 "description": "Budynki",
502                 "tooltip": "Budynki, wiaty, garaże, etc."
503             },
504             "landuse": {
505                 "description": "Obiekty użytkowania terenów",
506                 "tooltip": "Lasy, pola, parki, osiedla mieszkaniowe, obszary komercyjne, etc."
507             },
508             "boundaries": {
509                 "description": "Granice",
510                 "tooltip": "Granice administracyjne"
511             },
512             "water": {
513                 "description": "Obiekty wodne",
514                 "tooltip": "Rzeki, jeziora, stawy, dorzecza, etc."
515             },
516             "rail": {
517                 "description": "Obiekty kolejowe",
518                 "tooltip": "Tory kolejowe"
519             },
520             "power": {
521                 "description": "Obiekty związane z dystrybucją prądu elektrycznego.",
522                 "tooltip": "Linie energetyczne, elektrownie, podstacje, etc."
523             },
524             "past_future": {
525                 "description": "Przeszłość/przyszłość",
526                 "tooltip": "Projektowane, w czasie budowy, opuszczone, wyburzone, etc."
527             },
528             "others": {
529                 "description": "Inne",
530                 "tooltip": "Wszystko pozostałe"
531             }
532         },
533         "area_fill": {
534             "wireframe": {
535                 "description": "Bez wypełnienia (szkielet)",
536                 "tooltip": "Włączenie trybu szkieletowego ułatwia przeglądanie zdjęć w tle.",
537                 "key": "W"
538             },
539             "partial": {
540                 "description": "Częściowe wypełnienie",
541                 "tooltip": "Obszary wypełnione są tylko wzdłuż ich wewnętrznych krawędzi. (Polecane dla początkujących mapowiczów)"
542             },
543             "full": {
544                 "description": "Pełne wypełnienie",
545                 "tooltip": "Obszary są rysowane z pełnym wypełnieniem."
546             }
547         },
548         "restore": {
549             "heading": "Masz niezapisane zmiany",
550             "description": "Przywrócić niezapisane zmiany z poprzedniej sesji?",
551             "restore": "Przywróć moje zmiany",
552             "reset": "Zapomnij moje zmiany"
553         },
554         "save": {
555             "title": "Zapisz",
556             "help": "Sprawdź i zapisz zmiany na OpenStreetMap, aby były one widoczne dla innych.",
557             "no_changes": "Brak zmian do zapisania.",
558             "error": "Wystąpiły błędy podczas zapisywania. ",
559             "status_code": "Serwer zwrócił kod {code}",
560             "unknown_error_details": "Proszę upewnić się, że połączono z Internetem.",
561             "uploading": "Wysyłanie zmian do OpenStreetMap...",
562             "unsaved_changes": "Istnieją niezapisane zmiany.",
563             "conflict": {
564                 "header": "Rozwiąż konflikt edycji",
565                 "count": "Konflikt {num} z {total}",
566                 "previous": "< Poprzedni",
567                 "next": "Następny >",
568                 "keep_local": "Zachowaj moje",
569                 "keep_remote": "Użyj ichniejszych",
570                 "restore": "Przywróć",
571                 "delete": "Pozostaw usunięty",
572                 "download_changes": "Lub pobierz swoje zmiany.",
573                 "done": "Rozwiązano wszystkie konflikty !",
574                 "help": "Inny użytkownik zmienił te same obiekty co ty.\nKlinknij na każdym z nich, aby uzyskać więcej informacji o konflikcie i wybrać\nczy zostawić twoją wersję, czy wersję innego użytkownika.\n"
575             }
576         },
577         "merge_remote_changes": {
578             "conflict": {
579                 "deleted": "Ten obiekt został usunięty przez {user}.",
580                 "location": "Ten obiekt został przesunięty i przez ciebie i przez {user}.",
581                 "nodelist": "Punkty zostały zmienione przez ciebie i {user}.",
582                 "memberlist": "Członkowie relacji zostali zmodyfikowani zarówno przez ciebie jak i {user}.",
583                 "tags": "Ustawiłeś wartość <b>{tag}</b> na \"{local}\", podczas gdy {user} zmienił go na \"{remote}\"."
584             }
585         },
586         "success": {
587             "edited_osm": "Zmiany zostały wprowadzone do OSM!",
588             "just_edited": "Właśnie wprowadziłeś zmiany w OpenStreetMap!",
589             "view_on_osm": "Wyświetl na OSM",
590             "facebook": "Podziel się na Facebooku",
591             "twitter": "Podziel się na Twitterze",
592             "google": "Podziel się na Google+",
593             "help_html": "Zmiany powinny pojawić się na warstwie podstawowej mapy w ciągu kilku minut. Inne warstwy mogą odświeżać się dłużej.",
594             "help_link_text": "Więcej informacji",
595             "help_link_url": "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:FAQ#Kiedy_wprowadzone_przeze_mnie_zmiany_poka.C5.BCa_si.C4.99_na_mapie.3F"
596         },
597         "confirm": {
598             "okay": "OK",
599             "cancel": "Anuluj"
600         },
601         "splash": {
602             "welcome": "Witamy w iD, edytorze map OpenStreetMap",
603             "text": "iD jest przyjaznym, ale i jednocześnie potężnym narzędziem, dzięki któremu możesz przyczynić się do rozwoju najlepszej wolnej mapy świata. To jest wersja {version}. Więcej informacji znajdziesz na {website}, a błędy zgłosisz na {github}.",
604             "walkthrough": "Rozpocznij samouczek",
605             "start": "Edytuj teraz"
606         },
607         "source_switch": {
608             "live": "live",
609             "lose_changes": "Istnieją niezapisane zmiany. Zmiana serwera spowoduje ich porzucenie. Zmienić serwer?",
610             "dev": "dev"
611         },
612         "version": {
613             "whats_new": "Co nowego w iD {version}"
614         },
615         "tag_reference": {
616             "description": "Opis",
617             "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
618             "used_with": "używany z {type}"
619         },
620         "validations": {
621             "disconnected_highway": "Droga odłączona od siatki innych dróg",
622             "disconnected_highway_tooltip": "Drogi powinny być połączone z innymi drogami lub wejściami do budynków. ",
623             "old_multipolygon": "Znaczniki multipoligonu na linii zewnętrznej",
624             "old_multipolygon_tooltip": "Ten sposób oznaczania multipoligonu jest przestarzały. Znaczniki powinny być zapisane w relacji, a nie na zewnętrznej linii.",
625             "untagged_point": "Pusty punkt - brak znaczników",
626             "untagged_point_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ten punkt.",
627             "untagged_line": "Pusta linia - brak znaczników",
628             "untagged_line_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ta linia.",
629             "untagged_area": "Nieoznaczony obszar",
630             "untagged_area_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ten obszar.",
631             "untagged_relation": "Pusta relacja - brak znaczników",
632             "untagged_relation_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ta relacja.",
633             "many_deletions": "Usuwasz aż {n} obiektów! Czy na pewno chcesz to zrobić? Tym sposobem trwale usuniesz je z mapy, który wszyscy mogą zobaczyć na openstreetmap.org.",
634             "tag_suggests_area": "Znacznik {tag} sugeruje, że linia powinna być obszarem, ale nim nie jest.",
635             "deprecated_tags": "Przestarzałe znaczniki: {tags}"
636         },
637         "zoom": {
638             "in": "Przybliż",
639             "out": "Oddal"
640         },
641         "cannot_zoom": "Nie można bardziej oddalić widoku w obecnym trybie.",
642         "full_screen": "Tryb pełnoekranowy",
643         "gpx": {
644             "local_layer": "Lokalny plik",
645             "drag_drop": "Przeciągnij i upuść plik .gpx, .geojson lub .kml na stronę lub kliknij przycisk po prawej by go wybrać",
646             "zoom": "Przybliż do warstwy",
647             "browse": "Wczytaj plik"
648         },
649         "mapillary_images": {
650             "tooltip": "Zdjęcia z serwisu Mapillary",
651             "title": "Nakładka zdjęć (Mapillary)"
652         },
653         "mapillary_signs": {
654             "tooltip": "Znaki drogowe z Mapillary (włączy Nakładkę zdjęć)",
655             "title": "Nakładka z znakami drogowymi (Mapillary)"
656         },
657         "mapillary": {
658             "view_on_mapillary": "Zobacz ten obraz w Mapillary"
659         },
660         "help": {
661             "title": "Pomoc",
662             "key": "H",
663             "help": "# Pomoc\n\nTo jest edytor [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/),\nwolnej i edytowalnej mapy świata. Możesz go używać do dodawania i\naktualizacji danych w twoim rejonie, czyniąc otwartą mapę świata lepszą\ndla każdego.\n\nModyfikacje wprowadzone na tej mapie będą widoczne dla wszystkich\nkorzystających z OpenStreetMap. Aby wprowadzić modyfikacje,\nmusisz się [zalogować](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[Edytor iD](http://ideditor.com/) jest projektem społecznościowym z\n[kodem dostępnym na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
664             "editing_saving": "# Edytowanie i zapisywanie\n\nTen edytor został zaprojektowany do pracy online i korzystasz z niego teraz poprzez stronę internetową.\n\n### Wybieranie obiektów\n\nAby wybrać obiekt na mapie, taki jak droga czy POI, kliknij na nim. Spowoduje to podświetlenie wybranego obiektu, otwarcie panelu z informacjami o nim i wyświetlenie menu z działaniami, jakie możesz wykonać na obiekcie.\n\nAby wybrać wiele obiektów na raz, naciśnij i trzymaj klawisz 'Shift'. Następnie klikaj na obiektach, które chcesz wybrać, lub trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy z jednoczesnym przeciągnięciem zaznacz prostokątem interesujący cię obszar na mapie. Spowoduje to wybranie wszystkich obiektów wewnątrz niego.\n\n### Zapisywanie edycji\n\nGdy wprowadzisz zmiany poprzez edycję dróg, budynków, miejsc itp., są one zapisane lokalnie aż do czasu przesłania ich na serwer. Nie przejmuj się, gdy popełnisz błąd - zmiany możesz wycofać poprzez kliknięcie na przycisku 'Cofnij', i przywrócić cofnięte zmiany poprzez kliknięcie na przycisku 'Ponów'.\n\nKliknij 'Zapisz' by zapisać grupę edycji - na przykład gdy skończyłeś jeden obszar miejscowości i chcesz przejść do edytowania kolejnego. Przed zapisem będzie jeszcze możliwość przejrzenia swoich edycji, edytor w tym zakresie dostarcza pomocnych podpowiedzi oraz ostrzeżeń w sytuacji, gdy coś w zmianach nie wygląda poprawnie.\n\nJeśli wszystko jest dobrze, to po wpisaniu komentarza wyjaśniającego wykonane zmiany, kliknij ponownie 'Zapisz' by wysłać zmiany do [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), gdzie staną się one widoczne dla innych użytkowników oraz dostępne dla nich w celach edycji i dalszego uzupełniania mapy.\n\nJeśli nie masz czasu by skończyć rozpoczęte edytowanie, możesz w dowolnej chwili je przerwać poprzez zamknięcie Edytora. Nie musisz przy tym zapisywać zmian, Edytor zapamięta wszystko lokalnie i po powrocie do edytowania (do tej samej przeglądarki i na tym samym komputerze)  zaoferuje przywrócenie twojej pracy.\n\n### Korzystanie z edytora\n\nMożesz zobaczyć listę skrótów klawiaturowych po naciśnięciu klawisza `?`.\n",
665             "roads": "# Drogi\n\nMożesz tworzyć, poprawiać i usuwać drogi używając tego edytora. Drogi mogą różnorodne:\nścieżki, chodniki, ulice, drogi rowerowe i tak dalej - każdy często uczęszczany odcinek drogi powinien dać się prawidłowo przedstawić na mapie.\n\n### Zaznaczanie/wybieranie\n\nKliknij drogę, aby ją wybrać. Obrys powinien stać się widoczny, wraz z małym menu\nnarzędziowym na mapie oraz panelem bocznym pokazującym więcej informacji o drodze.\n\n### Edytowanie\n\nCzęsto zobaczysz drogi, które nie są wyrównane ze zdjęciami satelitarnymi lub śladami GPS.\nMożesz poprawić te drogi tak, aby były we właściwym miejscu.\n\nNajpierw kliknij na drodze, którą chcesz zmienić. Podświetli ją to oraz pokaże punkty kontrolne, które możesz przesunąć w prawidłowe miejsce. Jeżeli chcesz dodać nowe punkty kontrolne, aby droga była bardziej dokładnie pokazana, dwukrotnie kliknij na częśi drogi bez punktu, a dodany zostanie w tym miejscu nowy punkt.\n\nJeżeli droga łączy się z inną drogą, ale na mapie nie jest prawidłowo połączona z nią, możesz\nprzeciągnąć jeden z puntów kontrolnych na drugą drogę w celu ich połączenia. Prawidłowe połączenia dróg są ważne dla mapy i kluczowe dla wyznaczania tras w nawigacji.\n\nMożesz też kliknąć narzędzie 'Przesuń' lub nacisnąć klawisz `M` aby przesunąć jednocześnie całą\ndrogę, a następnie kliknąć ponownie, aby zatwierdzić to przesunięcie.\n\n### Usuwanie\n\nGdy droga jest całkiem błędna - widzisz, że nie istnieje na zdjęciach satelitarnych, a najlepiej gdy wiesz to po sprawdzeniu w terenie, możesz ją usunąć. Uważaj, gdy usuwasz obiekty - jak w przypadku każdej edycji, usunięcie to będzie widoczne dla wszystkich - a wykorzystane zdjęcie satelitarne może nie być aktualne, więc droga mogła zostać po prostu dopiero niedawno zbudowana i dlatego nie widać jej na zdjęciu.\n\nMożesz usunąć drogę wybierając ją kliknięciem, a następnie klikając na ikonie kosza na śmieci lub wciskając klawisz 'Delete'.\n\n### Tworzenie\n\nOkazało się, że gdzieś powinna być droga, ale jej nie ma? Kliknij przycisk 'Linia' w górnym lewym rogu edytora lub naciśnij klawisz '2' na klawiaturze, aby zacząć rysować linię.\n\nKliknij w miejscu, w którym zaczyna się droga, aby zacząć rysować. Jeżeli droga odchodzi od już istniejącej, zacznij rysowanie poprzez kliknięcie w miejscu, w którym się łączą.\n\nNastępnie klikaj wzdłuż drogi tworząc nowe punkty, tak, aby przebieg rysowanej drogi odpowiadał temu widocznemu na zdjęciach satelitarnych lub ścieżce GPS. Jeżeli droga, którą rysujesz, krzyżuje się z inną, połącz je, klikając na punkcie ich przecięcia. Gdy skończysz rysować, dwukrotnie kliknij ostatni punkt lub naciśnij klawisz 'Enter' na klawiaturze.\n",
666             "gps": "# GPS\n\nZebrane ślady GPS są ważnym źródłem danych dla OpenStreetMap. Ten edytor pozwala na użycie lokalnych śladów - plików \".gpx\" z twojego komputera. Możesz je zbierać za pomocą aplikacji na smartfony, jak również dedykowanych odbiorników GPS.\n\nBy uzyskać więcej informacji jak wykonać pomiar GPS, przeczytaj [Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nBy użyć śladu GPX do mapowania, przeciągnij i upuść plik GPX na mapę edytora. Jeśli zostanie on rozpoznany, pojawi się na niej jako jasno-purpurowa linia. Kliknij na \"Dane mapy\" po prawej stronie by włączyć, wyłączyć lub przybliżyć widok mapy do miejsca w którym pojawił się ślad.\n\nSam ślad nie jest bezpośrednio zapisywany na serwerach OpenStreetMap - najlepszym sposobem na wykorzystanie go jest rysowanie mapy na jego podstawie; możesz także [wysłać go na serwery OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create)\npozwalając tym samym innym użytkownikom na korzystanie z niego.\n",
667             "imagery": "# Zdjęcia\n\nZdjęcia lotnicze/satelitarne są ważną pomocą w rysowaniu map. Kolekcja zdjęć lotniczych,\nsatelitarnych i innych z wolnodostępnych źródeł jest dostępna w edytorze w menu po prawej stronie jako przycisk 'Ustawienia tła'.\n\nDomyślnie dla Polski wyświetlana jest ortofotomapa 'Geoportal.gov.pl' wykonana ze zdjęć lotniczych. Poza krajem domyślną mapą są zdjęcia satelitarne [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/), jednak w zależności od kraju mogą być też dostępne inne, lepsze zdjęcia. Niektóre kraje, np. Stany Zjednoczone, Francja czy Dania mają w pewnych miejscach dostępne zdjęcia bardzo wysokiej jakości.\n\nZdjęcia są czasem przesunięte względem danych na mapie z powodu braku ich kalibracji przez dostawcę zdjęć. Jeżeli widzisz dużo dróg przesuniętych względem tła, nie przesuwaj ich od razu w prawidłowe miejsce. Zamiast tego skoryguj przesunięcie zdjęć tak, aby zgadzały się z istniejącymi danymi, przez kliknięcie na 'Przesunięcie warstwy tła' na dole Ustawień tła.\n",
668             "addresses": "# Adresy\n\nAdresy są jedną z najbardziej użytecznych informacji na mapie.\n\nChociaż adresy są często reprezentowane jako części ulic, w OpenStreetMap są one\nzapisywane jako atrybuty budynków i miejsc wzdłuż ulicy.\n\nMożesz dodać nową informację adresową do obrysów budynków oraz do pojedynczych punktów. Pożądanym źródłem danych adresowych jest zwykle zwiedzanie okolicy\nlub własna wiedza. Tak jak w przypadku każdego innego obiektu, kopiowanie danych z komercyjnych źródeł takich jak Google Maps jest zabronione.\n",
669             "inspector": "#Korzystanie z Edytora Obiektu\n\nEdytor Obiektu jest to panel po lewej stronie, który umożliwa edycję szczegółów wybranego obiektu.\n\n### Wybór rodzaju obiektu\n\nGdy dodasz punkt, linię lub obszar, możesz wybrać jakim rodzajem obiektu on jest. Na przykład czy jest to autostrada czy droga osiedlowa, supermarket czy kafejka. Edytor Obiektu pokaże propozycje najczęściej występujących rodzajów obiektów, ale możesz też wyszukać inne poprzez wpisanie w polu wyszukiwania nazwy tego, czego szukasz.\n\nKliknij \"i\" w prawej części przycisku z nazwą danego rodzaju obiektu by dowiedzieć się więcej. Kliknij przycisk by oznaczyć wybrany obiekt jako obiekt danego rodzaju.\n\n\n### Korzystanie z formularzy oraz edycja znaczników\n\nPo tym jak wybierzesz rodzaj obiektu lub gdy zaznaczysz obiekt, który już ma określony rodzaj, Edytor Obiektu wyświetli zestaw pól z informacjami o obiekcie, takimi jak nazwa czy adres.\n\nPoniżej tych pól możesz kliknąć na listę rozwijalną \"Dodaj pole\" i użyć jej do dodania innych informacji, takich jak link do Wikipedii, dostęp dla wózków inwalidzkich i kilku innych.\n\nNa samym dole Edytora Obiektu możesz dodać dowolne znaczniki do wybranego obiektu poprzez kliknięcie na \"Wszystkie znaczniki\". [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) jest wspaniałym narzędziem do poznania popularnych zestawów znaczników.\n\nZmiany, które zrobisz przy użyciu Edytora Obiektu, są automatycznie pokazywane na mapie.\nMożesz cofnąć każdą zmianę klikając przycisk \"Cofnij\".\n",
670             "buildings": "# Budynki\n\nOpenStreetMap jest największą na świecie bazą budynków. Możesz przyczynić się do rozwoju tej bazy.\n\n### Zaznaczanie/wybieranie\n\nMożesz wybrać budynek poprzez kliknięcie na jego obwodzie. Podświetli\nto obiekt i wyświetli panel boczny zawierający informacje o budynku.\nKlikając prawym klawiszem myszy dodatkowo otworzysz małe menu narzędziowe.\n\n### Edytowanie\n\nZdarza się, że budynki są umieszczone w nieprawidłowych miejscach lub mają nieodpowiednie znaczniki.\n\nAby przesunąć cały budynek, wybierz go klikając prawym klawiszem myszy, a następnie kliknij na narzędzie \"Przesuń\". Przesuwając myszą zmieniasz pozycję budynku. Kliknij, gdy będzie już w odpowiednim miejscu by zatwierdzić zmianę.\n\nAby poprawić kształt budynku, kliknij i przeciągnij węzły, które tworzą obwód\nobiektu, w prawidłowe miejsce.\n\n### Tworzenie\n\nJednym z głównych problemów związanych z budynkami jest to,\nże OpenStreetMap pozwala na zapisywanie budynki zarówno w postaci punktów jak i obszarów.\nPodstawową zasadą jest rysowanie budynków w postaci obszarów, a rysowanie\nPOI, firm, sklepów czy innej infrastruktury w postaci punktów wewnątrz budynku.\n\nZacznij rysować budynek w postaci obszaru przez kliknięcie przycisku 'Obszar'\nna górze edytora i zakończ rysowanie przez naciśnięcie klawisza 'Enter'\nna klawiaturze lub przez kliknięcie na pierwszym narysowanym punkcie.\n\n### Usuwanie\n\nJeżeli budynek jest całkiem błędny - widzisz, że nie istnieje na zdjęciach satelitarnych, a najlepiej gdy wiesz to po sprawdzeniu w terenie, możesz go usunąć. Uważaj, gdy usuwasz obiekty - jak w przypadku każdej edycji, usunięcie to będzie widoczne dla wszystkich - a wykorzystane zdjęcie satelitarne może nie być aktualne, więc budynek mógł zostać po prostu dopiero niedawno zbudowany i dlatego nie widać go na zdjęciu.\n\nUsuń budynek poprzez wybranie go kliknięciem,  a następnie kliknij na ikonie\nkosza na śmieci lub naciśnij klawisz 'Delete'.\n",
671             "relations": "# Relacje\n\nRelacja to specjalny rodzaj obiektu w OpenStreetMap, który grupuje razem\ninne obiekty. Na przykład dwa powszechne rodzaje relacji to *relacje trasy*\nktóre grupują odcinki drogi należące do konkretnej autostrady lub drogi oraz\n*wielokąty* łączące razem kilka linii, które definiują bardziej złożony obszar\n(na przykład las z polaną w środku).\n\nKażdy obiekt w relacji nazywany jest *członkiem*. W panelu bocznym możesz\nzobaczyć do jakich relacji należy obiekt, i kliknąć na relacji by ją wybrać. Gdy relacja\njest wybrana, listę jej wszystkich członków zobaczysz w panelu bocznym, zostanę oni jednocześnie podświetlone na mapie.\n\nPrzeważnie edytor iD automatycznie pilnuje relacji podczas twoich edycji.\nMusisz jednak pamiętać, że jeśli usuwasz jakiś fragment linii,  np. aby\ndokładniej go narysować, sprawdź wcześniej do jakich relacji należy oraz\njakie pełni w nich role. Po narysowaniu nowej linii dodaj ją do tych relacji w tych samych rolach.\n\n## Edycja relacji\n\nJeśli chcesz edytować relacje, oto podstawy wiedzy.\n\nBy dodać obiekt do relacji, wybierz obiekt i kliknij przycisk \"+\" w sekcji \"Wszystkie relacje\" na panelu bocznym, i wybierz relację lub wpisz jej nazwę.\n\nBy utworzyć nową relację, zaznacz pierwszy obiekt, który ma być członkiem\nrelacji i kliknij przycisk \"+\" w sekcji \"Wszystkie relacje\" i wybierz \"Nowa relacja...\"\n\nBy usunąć obiekt z relacji, zaznacz obiekt i kliknij ikonkę kosza na śmieci obok\nrelacji, z której chcesz go usunąć.\n\nMożesz stworzyć wielokąt złożony z otworami używając narzędzia \"Scalanie\".\nNarysuj dwa obszary, jeden znajdujący się wewnątrz drugiego. Wybierz oba przytrzymując klawisz Shift i klikając na nich. Kliknij prawym klawiszem myszy by wyświetlić menu narzędziowe. Wybierz w nim przycisk \"+\" (\"Scalanie\").\n\n"
672         },
673         "intro": {
674             "done": "gotowe",
675             "ok": "OK",
676             "graph": {
677                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
678                 "city": "Chrząszczyżewoszyce",
679                 "county": "<value for addr:county>",
680                 "district": "<value for addr:district>",
681                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
682                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
683                 "postcode": "45-648",
684                 "province": "<value for addr:province>",
685                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
686                 "state": "<value for addr:state>",
687                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
688                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
689                 "countrycode": "pl",
690                 "name": {
691                     "1st-avenue": "Kolejowa",
692                     "2nd-avenue": "Długa",
693                     "4th-avenue": "Marszałkowska",
694                     "5th-avenue": "Perłowa",
695                     "6th-avenue": "Brylantowa",
696                     "6th-street": "Marii Skłodowskiej-Curie",
697                     "7th-avenue": "Grzybowa",
698                     "8th-avenue": "Legionów",
699                     "9th-avenue": "Husarska",
700                     "10th-avenue": "Beskidzka",
701                     "11th-avenue": "Warszawska",
702                     "12th-avenue": "Brzozowa",
703                     "access-point-employment": "undefined",
704                     "adams-street": "Wspólna",
705                     "andrews-elementary-school": "Szkoła Podstawowa im. Powstańców Warszawy",
706                     "andrews-street": "Łomżyńska",
707                     "armitage-street": "Kalinowa",
708                     "barrows-school": "Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren",
709                     "battle-street": "Macieja Rataja",
710                     "bennett-street": "Kartuska",
711                     "bowman-park": "Park Miejski",
712                     "collins-drive": "Grójecka",
713                     "conrail-railroad": "67",
714                     "conservation-park": "Park Konwersacji",
715                     "constantine-street": "Wrocławska",
716                     "cushman-street": "Truskawkowa",
717                     "dollar-tree": "Dobry Ciuch",
718                     "douglas-avenue": "Aleje Jerozolimskie",
719                     "east-street": "Słoneczna ",
720                     "elm-street": "Polna",
721                     "flower-street": "Kwiatowa ",
722                     "foster-street": "Henryka Sienkiewicza",
723                     "french-street": "Francuska",
724                     "garden-street": "Ogrodowa",
725                     "gem-pawnbroker": "Lombard U Stasia",
726                     "golden-finch-framing": "Pracownia Ram",
727                     "grant-avenue": "Hoża",
728                     "hoffman-pond": "Staw Jaracza",
729                     "hoffman-street": "Jaracza",
730                     "hook-avenue": "Dąbrowszczaków",
731                     "jefferson-street": "Romualda Traugutta",
732                     "kelsey-street": "Tatrzańska",
733                     "lafayette-park": "Park Łabędzi",
734                     "las-coffee-cafe": "Kawiarnia Nad Jeziorem",
735                     "lincoln-avenue": "Rycerska",
736                     "lowrys-books": "Książki Anety",
737                     "lynns-garage": "Warsztat Adama",
738                     "main-street-barbell": "Siłownia Pan Biceps",
739                     "main-street-cafe": "Kawiarnia Na Głównej",
740                     "main-street-fitness": "Miejski Fitness",
741                     "main-street": "Główna",
742                     "maple-street": "Modlińska",
743                     "marina-park": "Park Portowy",
744                     "market-street": "Sklepowa",
745                     "memory-isle-park": "Planty",
746                     "memory-isle": "Planty",
747                     "michigan-avenue": "Rzeszowska",
748                     "middle-street": "Średnia",
749                     "millard-street": "Racławicka",
750                     "moore-street": "Oskara Kolberga",
751                     "morris-avenue": "Krótka",
752                     "mural-mall": "Pasaż Murali",
753                     "paisanos-bar-and-grill": "Bar Pawła",
754                     "paisley-emporium": "Emporium",
755                     "paparazzi-tattoo": "Tatuaże Krzyśka",
756                     "pealer-street": "Jarzębinowa",
757                     "pine-street": "Sosnowa",
758                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
759                     "portage-avenue": "Lipowa ",
760                     "portage-river": "Rzeka Lipowa",
761                     "preferred-insurance-services": "Ubezpieczenia na Życie",
762                     "railroad-drive": "Kolejowa",
763                     "river-city-appliance": "Europejskie AGD",
764                     "river-drive": "Nadbrzeżna",
765                     "river-road": "Nadbrzeżna",
766                     "river-street": "Nadbrzeżna",
767                     "riverside-cemetery": "Cmentarz Nad Rzeką",
768                     "riverwalk-trail": "Parkowa",
769                     "riviera-theatre": "Teatr Roma",
770                     "rocky-river": "Kamionkówka",
771                     "saint-joseph-river": "Rega",
772                     "scidmore-park-petting-zoo": "Małe Zoo w Chrząszczyżewoszycach",
773                     "scidmore-park": "Park Inwalidów Wojennych",
774                     "scouter-park": "Park hulajnożny",
775                     "sherwin-williams": "Mrówka",
776                     "south-street": "Południowa",
777                     "southern-michigan-bank": "Bank Opolski",
778                     "spring-street": "Wiosenna",
779                     "sturgeon-river-road": "Strugowa",
780                     "three-rivers-city-hall": "Urząd Miasta Chrząszczyżewoszyce",
781                     "three-rivers-elementary-school": "Szkoła Podstawowa w Chrząszczyżewoszycach",
782                     "three-rivers-fire-department": "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chrząszczyżewoszycach",
783                     "three-rivers-high-school": "Liceum w Chrząszczyżewoszczycach",
784                     "three-rivers-middle-school": "Gimnazjum w Chrząszczyżewoszyczycach",
785                     "three-rivers-municipal-airport": "Lotnisko Regionalne w Chrząszczyżewoszczycach",
786                     "three-rivers-post-office": "Urząd Pocztowy w Chrząszczyżewoszczycach",
787                     "three-rivers-public-library": "Biblioteka Publiczna w Chrząszczyżewoszczycach",
788                     "three-rivers": "Chrząszczyżewoszyce",
789                     "unique-jewelry": "Błyszcząca Biżuteria",
790                     "walnut-street": "Elizy Orzeszkowej",
791                     "washington-street": "Lipowa",
792                     "water-street": "Józefa Piłsudskiego",
793                     "west-street": "Zachodnia",
794                     "wheeler-street": "Królewska",
795                     "william-towing": "Pomoc Drogowa Janusza",
796                     "willow-drive": "Pogodna",
797                     "wood-street": "Drewniana",
798                     "world-fare": "Pamiątki"
799                 }
800             },
801             "welcome": {
802                 "title": "Witamy",
803                 "welcome": "Witaj! Ten poradnik nauczy Cię podstaw edytowania OpenStreetMap.",
804                 "practice": "Dane w tym poradniku są dostępne tylko w celach edukacyjnych, żadna zmiana wykonana w poradniku nie zostanie zapisana.",
805                 "words": "Poradnik wprowadzi kilka nowych pojęć i koncepcji. Każde nowe pojęcie będzie oznaczone *kursywą*.",
806                 "mouse": "Możesz użyć dowolnego \"urządzenia wejścia\" aby edytować mapę, jednak poradnik zakłada, że posiadasz myszkę z lewym i prawym przyciskiem. **Jeśli chcesz podłączyć myszkę, zrób to teraz, następnie naciśnij OK.**",
807                 "leftclick": "Kiedy poradnik prosi cię o kliknięcie lub podwójne kliknięcie, użyj lewego przycisku. Na touchpadzie może to być jedno kliknięcie, lub jedno dotknięcie. **Kliknij lewym przyciskiem {num} razy.**",
808                 "rightclick": "Czasami możemy Cię poprosić o użycie prawego przycisku. Na touchpadzie może to być Ctrl+kliknięcie lub dotknięcie dwoma palcami. **Kliknij prawym przyciskiem {num} razy.**",
809                 "chapters": "Dobrze! Klikając na przyciski poniżej możesz pominąć te rozdziały, które Cię nie interesują,   lub zacząć rozdział od nowa, jeśli utknąłeś. Zaczynajmy! **Kliknij '{next}', aby kontynuować.**"
810             },
811             "navigation": {
812                 "title": "Nawigacja",
813                 "drag": "Główny obszar mapy pokazuje dane OpenStreetMap umieszczone nad warstwą tła.{br}Możesz przesuwać mapę trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy podczas ruszania nią. Poza tym możesz używać klawiszów strzałek. **Przeciągnij mapę!**",
814                 "zoom": "Możesz przybliżać i oddalać widok poprzez kręcenie kółkiem myszy, poprzez użycie touchpada lub przycisków {plus} / {minus} po prawej stronie. **Przybliż mapę!**",
815                 "features": "Rzeczy pojawiające się na mapie określamy słowem *obiekty*. Wszystko w świecie rzeczywistym może zostać zmapowane, czyli odwzorowane, jako obiekt w OpenStreetMap.",
816                 "points_lines_areas": "Obiekty mapy są przedstawione przy użyciu *punktów, linii* oraz *obszarów.*",
817                 "nodes_ways": "W OpenStreetMap punkty (ang. points) czasem nazywane są *węzłami* (ang. nodes), zaś linie oraz obszary są czasami nazywane *drogami* (ang. ways).",
818                 "click_townhall": "Wszystkie obiekty mogą zostać wybrane poprzez kliknięcie na nich. **Kliknij na punkt, aby go wybrać.**",
819                 "selected_townhall": "Świetnie! Wybrałeś punkt. Wybrane obiekty odznaczają się pulsującą poświatą.",
820                 "editor_townhall": "Gdy dowolny obiekt jest wybrany *Edytor obiektu* staje się aktywny.",
821                 "preset_townhall": "Na samej górze Edytora obiektu pokazany jest rodzaj obiektu. Punkt, który wybrałeś, posiada rodzaj \"{preset}\".",
822                 "fields_townhall": "Środkowa część Edytora obiektu zawiera \"pola\" pokazujące atrybuty obiektu, takie jak jego nazwa i adres.",
823                 "close_townhall": "**Zamknij Edytor obiektu poprzez naciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie na {button} w górnym rogu.**",
824                 "search_street": "Możesz także wyszukiwać obiekty widoczne w aktualnym oknie, lub gdziekolwiek indziej na świecie. **Wyszukaj '{name}'.**",
825                 "choose_street": "**Wybierz {name} z listy.**",
826                 "selected_street": "Świetnie! {name} została wybrana.",
827                 "editor_street": "Widoczne pola dla ulicy są inne niż poprzednie pola dla Ratusza.{br} Dla tej ulicy Edytor obiektu pokazuje pola takie jak '{field1}' oraz '{field2}'. **Zamknij Edytor obiektu poprzez naciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie na {button} w górnym rogu.**",
828                 "play": "Spróbuj poprzesuwać teraz mapę i wybierać inne obiekty, by zobaczyć jakie jeszcze inne rzeczy można umieszczać w OpenStreetMap. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
829             },
830             "points": {
831                 "title": "Punkty",
832                 "add_point": "*Punkty* mogą być używane do reprezentowania obiektów takich jak sklepy, restauracje czy pomniki.{br}Wskazują one konkretną lokalizację i opisują co się w niej znajduje. **Kliknij na {button} Punkt, by dodać nowy punkt.**",
833                 "place_point": "By umieścić nowy punkt na mapie, przesuń kursor myszy do miejsca, w którym powinien się znajdować. Następnie kliknij lewym klawiszem myszy lub naciśnij Spację.. **Przesuń kursor myszy nad ten budynek, kliknij lewy przycisk myszy lub naciśnij Spację.**",
834                 "search_cafe": "Istnieje wiele różnych obiektów możliwych do przedstawienia w postaci punktów. Dodany przed chwilą punkt jest kawiarnią. **Wyszukaj '{preset}'.**",
835                 "choose_cafe": "**Wybierz {preset} z listy.",
836                 "feature_editor": "Punkt jest teraz oznaczony jako kawiarnia. Używając Edytora obiektu, możemy dodać więcej informacji o kawiarni.",
837                 "add_name": "W OpenStreetMap wszystkie pola są opcjonalne, możesz zostawisz jakieś puste, jeśli nie wiesz, co wpisać.{br}Przyjmijmy, że znasz tę kawiarnię i wiesz jak się nazywa. **Wpisz nazwę kawiarni.**",
838                 "add_close": "Edytor obiektu automatycznie zapamięta wszystkie twoje zmiany. **Kiedy wpiszesz już nazwę, naciśnij Esc, Enter lub kliknij na {button} by zamknąć Edytor obiektu.**",
839                 "reselect": "Punkty często już istnieją, ale zawierają błędy lub są niekompletne. Możesz edytować istniejące punkty. **Kliknij na dopiero co utworzonej kawiarni, by ją wybrać.** ",
840                 "update": "Wprowadź więcej informacji o tej kawiarni. Możesz zmienić jej nazwę, dodać rodzaj kuchni lub uzupełnić dane adresowe. **Zmień informacje o kawiarni.**",
841                 "update_close": "**Gdy skończysz poprawiać kawiarnię, naciśnij klawisz Esc, Enter lub kliknij na {button} by zamknąć Edytor obiektu.**",
842                 "rightclick": "Możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na każdym obiekcie by wyświetlić \"menu edycyjne\" z listą działań, jakie możesz na nim wykonać. **Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzonym punkcie by wyświetlić menu edycyjne.**",
843                 "delete": "Możesz usuwać obiekty, które nie istnieją w rzeczywistości.{br}Usunięcie obiektu z OpenStreetMap usuwa go dla wszystkich użytkowników mapy, przed jego skasowaniem należy więc mieć całkowitą pewność, że obiektu naprawdę nie ma. **Kliknij na przycisku {button} by usunąć punkt.**",
844                 "undo": "Zawsze możesz wycofać wprowadzone zmiany, za wyjątkiem tych zapisanych już wcześniej w OpenStreetMap. **Kliknij przycisk {button} by cofnąć usunięcie i przywrócić punkt.**",
845                 "play": "Wiesz już jak tworzyć i edytować punkty, poćwicz więc teraz tworząc kilka dodatkowych punktów. \n**W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
846             },
847             "areas": {
848                 "title": "Obszary",
849                 "add_playground": "*Obszary* służą do wyznaczania granic dla takich obiektów jak jeziora, budynki czy osiedla mieszkaniowe.{br}Mogą również zostać użyte do mapowania wielu obiektów, które zwykle przedstawiane są za pomocą punktów. **Kliknij na {button} Obszar, by dodać nowy obszar.**",
850                 "start_playground": "Umieść plac zabaw na mapie poprzez narysowanie go jako obszaru. Obszary są rysowane poprzez umieszczanie \"węzłów\" wzdłuż zewnętrznego brzegu obiektu. **Kliknij lub naciśnij Spację i umieść punkt początkowy w jednym z rogów placu zabaw..**",
851                 "continue_playground": "Dalej rysuj obszar, umieszczając więcej punktów wzdłuż brzegu placu zabaw. Możesz przy tym łączyć obszar z już istniejącymi ścieżkami. {br}Podpowiedź: jeśli będziesz trzymać wciśnięty klawisz 'Alt', tworzone węzły nie zostaną połączone do już istniejących obiektów. **Narysuj cały obszar placu zabaw.**",
852                 "finish_playground": "Zakończ rysowanie obszaru poprzez naciśnięcie Enter lub poprzez ponowne kliknięcie na pierwszym lub ostatnim punkcie. **Zakończ rysowanie obszaru placu zabaw.**",
853                 "search_playground": "**Wyszukaj '{preset}'.**",
854                 "choose_playground": "** Wybierz {preset} z listy.**",
855                 "add_field": "Plac zabaw nie ma żadnej nazwy, dlatego nie wpisuj nic w pole Nazwa.{br}Zamiast tego wpisz dodatkowe informacji o nim w polu \"Opis obiektu\".  **Rozwiń listę Dodaj pole.**",
856                 "choose_field": "**Wybierz {field} z listy.**",
857                 "retry_add_field": "Nie zaznaczyłeś pola {field}. Spróbuj ponownie.",
858                 "describe_playground": "**Dodaj opis, a następnie kliknij na przycisku {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
859                 "play": "Bardzo dobrze! Poćwicz rysując jeszcze kilka obszarów i sprawdź, jakie inne rodzaje obiektów obszarowych możesz dodać do OpenStreetMap. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
860             },
861             "lines": {
862                 "title": "Linie",
863                 "add_line": "*Linie* są używane do reprezentowania obiektów takich jak drogi, tory czy rzeki. **Kliknij na {button} Linia, by dodać nową linię.**",
864                 "start_line": "Tutaj brakuje drogi.  Spróbuj ją dodać!{br}W OpenStreetMap, linie powinny być prowadzone środkiem drogi. W czasie rysowania możesz przesuwać mapę oraz ją przybliżać i oddalać. **Zacznij rysować nową linię poprzez kliknięcie na górze w początek brakującej drogi.**",
865                 "intersect": "Kliknij lub naciśnij Spację, by dodać więcej punktów do linii.{br}Drogi i wiele innych rodzajów linii są częścią większej sieci. Ważne jest ich prawidłowe wzajemne połączenie, aby programy do nawigacji działały poprawnie. **Kliknij na ulicy {name}, by utworzyć połączenie tych dwóch linii.**",
866                 "retry_intersect": "Droga musi się skrzyżować z drogą {name}. Spróbuj ponownie!",
867                 "continue_line": "Dalej rysuj linię nowej drogi. Pamiętaj, że możesz przesuwać mapę oraz ją przybliżać i oddalać, gdy tego potrzebujesz.{br}Kiedy narysujesz wszystko, kliknij ponownie na ostatnim punkcie. **Dokończ rysowanie drogi.**",
868                 "choose_category_road": "**Wybierz {category} z listy**",
869                 "choose_preset_residential": "Istnieje wiele rodzajów dróg, ta rysowana jest drogą lokalną. **Wybierz rodzaj {preset}.**",
870                 "retry_preset_residential": "Nie wybrałeś rodzaju {preset}. **Kliknij tutaj, aby wybrać ponownie.**",
871                 "name_road": "**Wpisz nazwę drogi, a następnie wciśnij klawisz Esc, Enter lub kliknij na {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
872                 "did_name_road": "Nieźle! Następnie nauczysz się, jak zmienić kształt linii.",
873                 "update_line": "Zdarzają się sytuację, gdy konieczna jest zmiana kształtu istniejącej linii. Tutaj widzisz drogę, która nie wydaje się być dobrze narysowana.",
874                 "add_node": "Możesz dodać parę węzłów do tej linii by poprawić jej kształt. Jednym ze sposobów jest dwukrotne kliknięcie myszą na linii w miejscu, w którym chcesz dodać węzeł.  **Kliknij dwukrotnie na linii, by utworzyć nowy węzeł.**",
875                 "start_drag_endpoint": "Gdy linia jest wybrana, możesz przeciągnąć którykolwiek z jej węzłów poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy wraz z jednoczesnym jej przesunięciem.**Przeciągnij punkt końcowy w miejsce, w którym te drogi faktycznie tworzą skrzyżowanie.**",
876                 "finish_drag_endpoint": "To miejsce wygląda na właściwe. **Puść lewy przycisk myszki, by zakończyć przeciąganie.**",
877                 "start_drag_midpoint": "Pośrodku węzłów linii są narysowane małe trójkąciki.  Dzięki nim także możliwe jest tworzenie nowych węzłów drogi - poprzez przeciągnięcie tych trójkącików w nowe miejsce.  **Przeciągnij trójkącik pośrodku by utworzyć nowy węzeł wzdłuż drogi..**",
878                 "continue_drag_midpoint": "Linia wygląda teraz znacznie lepiej! Dalej poprawiaj linię poprzez dwukrotne kliknięcie lub przeciąganie trójkącików, aż jej kształt będzie odpowiadał kształtowi drogi.. **Jeśli wygląd linii jest już dobry, kliknij OK.**",
879                 "delete_lines": "Możesz usuwać linie tych dróg, które nie istnieją w rzeczywistości.{br}Tutaj masz przykład ulicy {street}, która nie została jeszcze zbudowana. Możesz poprawić mapę w tym miejscu usuwając zbędne linie.",
880                 "rightclick_intersection": "Najbliższą istniejąca ulicą jest ulica {street1}, tak więc musisz *rozdzielić* ulicę {street2} na tym skrzyżowaniu i usunąć wszystko co jest powyżej niego.. **Kliknij prawym klawiszem myszy na węźle skrzyżowania.**",
881                 "split_intersection": "**Kliknij na {button}, by rozdzielić {street}.**",
882                 "retry_split": "Musisz kliknąć na przycisku Rozdziel. Spróbuj ponownie.",
883                 "did_split_multi": "Świetnie! Ulica {street1} jest teraz rozdzielona na dwie części. Górna część może zostać usunięta. **Kliknij na górnej części ulicy {street2}, by ją wybrać.**",
884                 "did_split_single": "**Kliknij na górnej części ulicy {street2}, by ją wybrać.**",
885                 "multi_select": "Ulica {selected} jest teraz wybrana. Wybierz także ulicę {other1}. Wiele obiektów naraz możesz zaznaczyć klikając na nich przy wciśniętym klawiszu Shift. **Shift+klik na {other2}.**",
886                 "multi_rightclick": "Dobrze! Obie linie do usunięcia są teraz wybrane. **Kliknij prawym klawiszem myszy na jednej z linii, by wyświetlić menu edycji.**",
887                 "multi_delete": "**Kliknij przycisk {button}, by usunąć zbędne linie.**",
888                 "retry_delete": "Nie kliknąłeś na przycisku Usuń. Spróbuj ponownie.",
889                 "play": "Świetnie! Wykorzystaj teraz zdobyte w tym etapie umiejętności i poćwicz edytowanie innych linii. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
890             },
891             "buildings": {
892                 "title": "Budynki",
893                 "add_building": "OpenStreetMap jest największą na świecie bazą budynków.{br}Możesz przyczynić się do rozwoju tej bazy obrysowując budynki, które jeszcze nie zostały zmapowane. **Kliknij na {button} Obszar, by dodać nowy obszar.**",
894                 "start_building": "Dodaj ten budynek do mapy, obrysowując jego brzegi.{br}Budynki powinny być obrysowane u ich podstawy i możliwe jak najdokładniej.**Kliknij lub naciśnij Spację w jednym z narożników budynku, by umieścić pierwszy węzeł.**",
895                 "continue_building": "Dalej dodawał węzły w celu obrysowania całego budynku. Pamiętaj, że możesz przybliżać mapę, jeśli chcesz precyzyjniej zmapować budynek.{br}Zakończ rysowanie budynku naciskając Enter lub klikając na pierwszym lub ostatnim z narysowanych węzłów.**Dokończ obrysowanie budynku.**",
896                 "retry_building": "Chyba masz problemy z umieszczeniem węzłów w narożnikach budynku. Spróbuj ponownie!",
897                 "choose_category_building": "**Wybierz {category} z listy.**",
898                 "choose_preset_house": "Jest wiele rodzajów budynków, a ten wygląda na dom jednorodzinny.{br}Jeśli nie znasz rodzaju rysowanego budynku, możesz wybrać rodzaj ogólny.**Wybierz rodzaj {preset}.**",
899                 "close": "**Naciśnij Esc lub kliknij przycisk {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
900                 "rightclick_building": "**Kliknij prawym klawiszem myszy by wybrać utworzony budynek i wyświetlić menu edycyjne.**",
901                 "square_building": "Budynek, który właśnie dodałeś, będzie wyglądał lepiej z idealnie wyrównanymi narożnikami. **Kliknij na przycisk {button}, aby wyprostować kształt budynku.**",
902                 "retry_square": "Należy kliknąć na przycisku \"Popraw prostopadłość\". Spróbuj ponownie.",
903                 "done_square": "Zauważ, jak narożniki budynku zmieniły położenie. Zaraz nauczysz się kolejnej przydatnej rzeczy.",
904                 "add_tank": "Teraz obrysujesz okrągły zbiornik. **Kliknij na {button} Obszar, by dodać nowy obszar.**",
905                 "start_tank": "Nie musisz rysować idealnego okręgu. Po prostu narysuj obszar wewnątrz zbiornika tak, by węzły dotykały jego brzegu. **Kliknij lub naciśnij Spację by umieścić pierwszy węzeł na brzegu zbiornika.**",
906                 "continue_tank": "Dodaj jeszcze kilka węzłów wzdłuż brzegu. Okrąg zostanie utworzony między tymi węzłami.{br}Zakończ rysować obszar naciskając Enter lub klikając na pierwszym lub ostatnim z narysowanych węzłów. **Dokończ obrysowywanie zbiornika.**",
907                 "search_tank": "**Wyszukaj '{preset}'.**",
908                 "choose_tank": "**Wybierz {preset} z listy.**",
909                 "rightclick_tank": "**Kliknij prawym klawiszem myszy by wybrać utworzony zbiornik i wyświetlić menu edycyjne.**",
910                 "circle_tank": "**Kliknij na {button} by zaokrąglić zbiornik.**",
911                 "retry_circle": "Należy nacisnąć na przycisk Zaokrąglij. Spróbuj ponownie.",
912                 "play": "Świetnie! Poćwicz obrysowywanie jeszcze na innych budynkach i wypróbuj pozostałe polecenia z menu edycyjnego. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
913             },
914             "startediting": {
915                 "title": "Rozpocznij edytowanie",
916                 "help": "Teraz możesz rozpocząć edytowanie OpenStreetMap!{br}Ten samouczek możesz uruchomić ponownie w dowolnym momencie, możesz też zajrzeć do dokumentacji klikając na przycisku pomocy {button} lub naciskając klawisz '{key}'.",
917                 "shortcuts": "Możesz zobaczyć wszystkie polecenia wraz z ich skrótami klawiaturowymi po naciśnięciu klawisza '{key}'.",
918                 "save": "Nie zapomnij o regularnym zapisywaniu swoich zmian!",
919                 "start": "Zacznij mapować!"
920             }
921         },
922         "shortcuts": {
923             "title": "Skróty klawiszowe",
924             "tooltip": "Wyświetl ekran skrótów klawiszowych.",
925             "toggle": {
926                 "key": "?"
927             },
928             "key": {
929                 "alt": "Alt",
930                 "backspace": "Backspace",
931                 "cmd": "Cmd",
932                 "ctrl": "Ctrl",
933                 "delete": "Delete",
934                 "del": "Del",
935                 "end": "End",
936                 "enter": "Enter",
937                 "esc": "Esc",
938                 "home": "Home",
939                 "option": "Option",
940                 "pause": "Pause",
941                 "pgdn": "PgDn",
942                 "pgup": "PgUp",
943                 "return": "Return",
944                 "shift": "Shift",
945                 "space": "Space"
946             },
947             "gesture": {
948                 "drag": "przeciągnij"
949             },
950             "or": "-lub-",
951             "browsing": {
952                 "title": "Przeglądanie",
953                 "navigation": {
954                     "title": "Nawigacja",
955                     "pan": "Przesuń mapę",
956                     "pan_more": "Przesuń mapę o jeden ekran",
957                     "zoom": "Przybliż / Oddal",
958                     "zoom_more": "Przybliż / Oddal mocniej"
959                 },
960                 "help": {
961                     "title": "Pomoc",
962                     "help": "Wyświetl pomoc/dokumentację",
963                     "keyboard": "Wyświetl skróty klawiszowe"
964                 },
965                 "display_options": {
966                     "title": "Opcje wyświetlania",
967                     "background": "Wyświetl opcje tła",
968                     "background_switch": "Wróć do ostatniego podkładu",
969                     "map_data": "Wyświetl opcje danych mapy",
970                     "fullscreen": "Wejdź w tryb pełnoekranowy",
971                     "wireframe": "Przełącz tryb szkieletowy",
972                     "minimap": "Przełącz minimapę"
973                 },
974                 "selecting": {
975                     "title": "Wybieranie obiektów",
976                     "select_one": "Wybierz jeden obiekt",
977                     "select_multi": "Wybierz wiele obiektów",
978                     "lasso": "Wybierz obiekty lassem"
979                 },
980                 "with_selected": {
981                     "title": "Z wybranym obiektem",
982                     "edit_menu": "Przełącz menu edycji"
983                 },
984                 "vertex_selected": {
985                     "title": "Z wybranym węzłem",
986                     "previous": "Przejdź do poprzedniego węzła",
987                     "next": "Przejdź do następnego węzła",
988                     "first": "Przejdź do pierwszego węzła",
989                     "last": "Przejdź do ostatniego węzła",
990                     "change_parent": "Następna linia z tym węzłem"
991                 }
992             },
993             "editing": {
994                 "title": "Edytowanie",
995                 "drawing": {
996                     "title": "Rysowanie",
997                     "add_point": "Tryb 'Dodawanie punktu'",
998                     "add_line": "Tryb 'Dodawanie linii'",
999                     "add_area": "Tryb 'Dodawanie obszaru'",
1000                     "place_point": "Umieść punkt",
1001                     "disable_snap": "Przytrzymaj, by wyłączyć przyciąganie do punktu",
1002                     "stop_line": "Zakończ rysowanie linii lub obszaru"
1003                 },
1004                 "operations": {
1005                     "title": "Działania",
1006                     "continue_line": "Kontynuuj linię w wybranym węźle",
1007                     "merge": "Złącz (połącz) wybrane obiekty",
1008                     "disconnect": "Rozłącz obiekty w wybranym węźle",
1009                     "split": "Rozdziel linię na dwie części w wybranym węźle",
1010                     "reverse": "Odwróć linię",
1011                     "move": "Przenieś wybrane obiekty",
1012                     "rotate": "Obróć wybrane obiekty",
1013                     "orthogonalize": "Wyprostuj linię / narożniki pola obszaru",
1014                     "circularize": "Zaokrąglij zamkniętą linię lub obszar",
1015                     "reflect_long": "Odbij obiekty wzdłuż dłuższego boku",
1016                     "reflect_short": "Odbij obiekty wzdłuż krótszego boku",
1017                     "delete": "Usuń wybrane obiekty"
1018                 },
1019                 "commands": {
1020                     "title": "Polecenia",
1021                     "copy": "Kopiuj wybrane obiekty",
1022                     "paste": "Wklej skopiowane obiekty",
1023                     "undo": "Cofnij ostatnie działanie",
1024                     "redo": "Ponów ostatnie działanie",
1025                     "save": "Zapisz zmiany"
1026                 }
1027             },
1028             "tools": {
1029                 "title": "Narzędzia",
1030                 "info": {
1031                     "title": "Informacja",
1032                     "all": "Przełącz wszystkie panele informacyjne",
1033                     "background": "Przełącz panel tła",
1034                     "history": "Przełącz panel historii",
1035                     "location": "Przełącz panel lokalizacji",
1036                     "measurement": "Przełącz panel pomiarów"
1037                 }
1038             }
1039         },
1040         "presets": {
1041             "categories": {
1042                 "category-barrier": {
1043                     "name": "Przeszkody"
1044                 },
1045                 "category-building": {
1046                     "name": "Budynki"
1047                 },
1048                 "category-golf": {
1049                     "name": "Golf"
1050                 },
1051                 "category-landuse": {
1052                     "name": "Zagospodarowanie terenu"
1053                 },
1054                 "category-natural-area": {
1055                     "name": "Obiekty naturalne"
1056                 },
1057                 "category-natural-line": {
1058                     "name": "Obiekty naturalne"
1059                 },
1060                 "category-natural-point": {
1061                     "name": "Obiekty naturalne"
1062                 },
1063                 "category-path": {
1064                     "name": "Ścieżka"
1065                 },
1066                 "category-rail": {
1067                     "name": "Kolej"
1068                 },
1069                 "category-restriction": {
1070                     "name": "Nakaz/zakaz"
1071                 },
1072                 "category-road": {
1073                     "name": "Droga"
1074                 },
1075                 "category-route": {
1076                     "name": "Trasa"
1077                 },
1078                 "category-water-area": {
1079                     "name": "Woda"
1080                 },
1081                 "category-water-line": {
1082                     "name": "Woda"
1083                 }
1084             },
1085             "fields": {
1086                 "access": {
1087                     "label": "Prawo wstępu/wjazdu mają",
1088                     "options": {
1089                         "designated": {
1090                             "description": "Dostęp jest dozwolony na podstawie znaków lub określonych przepisów lokalnych",
1091                             "title": "Wyznaczony"
1092                         },
1093                         "destination": {
1094                             "description": "Dostęp dozwolony tylko by dotrzeć do celu",
1095                             "title": "Docelowy"
1096                         },
1097                         "dismount": {
1098                             "description": "Dostęp dozwolony tylko, gdy kierujący/jeździec zsiądzie z pojazdu/zwierzęcia",
1099                             "title": "Zsiądź z konia/pojazdu"
1100                         },
1101                         "no": {
1102                             "description": "Niedostępne dla ogólnego ruchu",
1103                             "title": "Zabroniony"
1104                         },
1105                         "permissive": {
1106                             "description": "Dostęp jest możliwy, ale właściciel może w każdej chwili wycofać zgodę",
1107                             "title": "Dopuszczalny"
1108                         },
1109                         "private": {
1110                             "description": "Dostęp jest dozwolony tylko za zgodą właściciela na zasadzie indywidualnej",
1111                             "title": "Prywatny"
1112                         },
1113                         "yes": {
1114                             "description": "Dostęp przyznany przez prawo",
1115                             "title": "Dozwolony"
1116                         }
1117                     },
1118                     "placeholder": "Nieznane",
1119                     "types": {
1120                         "access": "Wszyscy",
1121                         "bicycle": "Rowery",
1122                         "foot": "Piesi",
1123                         "horse": "Konie",
1124                         "motor_vehicle": "Pojazdy silnikowe"
1125                     }
1126                 },
1127                 "access_simple": {
1128                     "label": "Dozwolony wstęp"
1129                 },
1130                 "access_toilets": {
1131                     "label": "Dostęp"
1132                 },
1133                 "address": {
1134                     "label": "Adres",
1135                     "placeholders": {
1136                         "block_number": "Kwartał",
1137                         "block_number!jp": "Kwartał",
1138                         "city": "Miasto (nie poczta)",
1139                         "city!jp": "Miasto/Wieś/Okręg specjalny Tokio",
1140                         "city!vn": "Miasto",
1141                         "conscriptionnumber": "123",
1142                         "country": "Kraj",
1143                         "county": "Powiat",
1144                         "county!jp": "Powiat",
1145                         "district": "Dystrykt",
1146                         "district!vn": "Okręg/Miejscowość/Dystrykt",
1147                         "floor": "Piętro (adres)",
1148                         "hamlet": "Przysiółek",
1149                         "housename": "Nazwa domu",
1150                         "housenumber": "123",
1151                         "housenumber!jp": "Nr budynku/działki",
1152                         "neighbourhood": "Okręg",
1153                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1154                         "place": "Miejsce",
1155                         "postcode": "Kod pocztowy",
1156                         "province": "Prowincja",
1157                         "province!jp": "Prefektura",
1158                         "quarter": "Wyższy okręg",
1159                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1160                         "state": "Stan",
1161                         "street": "Ulica (nie miejscowość)",
1162                         "subdistrict": "Sub-dystrykt",
1163                         "subdistrict!vn": "Osiedle/Wspólnota/Miasteczko",
1164                         "suburb": "Dzielnica",
1165                         "suburb!jp": "Osiedle"
1166                     }
1167                 },
1168                 "admin_level": {
1169                     "label": "Poziom administracyjny"
1170                 },
1171                 "aerialway": {
1172                     "label": "Typ"
1173                 },
1174                 "aerialway/access": {
1175                     "label": "Dostęp",
1176                     "options": {
1177                         "both": "Oba",
1178                         "entry": "Wejście",
1179                         "exit": "Wyjście"
1180                     }
1181                 },
1182                 "aerialway/bubble": {
1183                     "label": "Osłona przeciwwiatrowa"
1184                 },
1185                 "aerialway/capacity": {
1186                     "label": "Przepustowość (na godzinę)",
1187                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1188                 },
1189                 "aerialway/duration": {
1190                     "label": "Czas trwania ( w minutach)",
1191                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1192                 },
1193                 "aerialway/heating": {
1194                     "label": "Ogrzewany"
1195                 },
1196                 "aerialway/occupancy": {
1197                     "label": "Ilość miejsc ",
1198                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1199                 },
1200                 "aerialway/summer/access": {
1201                     "label": "Dostępność w sezonie letnim",
1202                     "options": {
1203                         "both": "Obydwa",
1204                         "entry": "Wejście",
1205                         "exit": "Wyjście"
1206                     }
1207                 },
1208                 "aeroway": {
1209                     "label": "Typ"
1210                 },
1211                 "amenity": {
1212                     "label": "Typ"
1213                 },
1214                 "animal_boarding": {
1215                     "label": "Dla zwierząt"
1216                 },
1217                 "animal_breeding": {
1218                     "label": "Dla zwierząt"
1219                 },
1220                 "animal_shelter": {
1221                     "label": "Dla zwierząt"
1222                 },
1223                 "area/highway": {
1224                     "label": "Rodzaj"
1225                 },
1226                 "artist": {
1227                     "label": "Dzieło sztuki"
1228                 },
1229                 "artwork_type": {
1230                     "label": "Typ"
1231                 },
1232                 "atm": {
1233                     "label": "Bankomat"
1234                 },
1235                 "backrest": {
1236                     "label": "Oparcie"
1237                 },
1238                 "barrier": {
1239                     "label": "Typ"
1240                 },
1241                 "bath/open_air": {
1242                     "label": "Zewnątrz"
1243                 },
1244                 "bath/sand_bath": {
1245                     "label": "Kąpiele piaskowe"
1246                 },
1247                 "bath/type": {
1248                     "label": "Typ",
1249                     "options": {
1250                         "foot_bath": "Mycie nóg",
1251                         "hot_spring": "Gorące źródła",
1252                         "onsen": "Japoński Onsen"
1253                     }
1254                 },
1255                 "beauty": {
1256                     "label": "Typ sklepu"
1257                 },
1258                 "bench": {
1259                     "label": "Ławka"
1260                 },
1261                 "bicycle_parking": {
1262                     "label": "Typ"
1263                 },
1264                 "bin": {
1265                     "label": "Kosz na śmieci"
1266                 },
1267                 "blood_components": {
1268                     "label": "Składniki krwi",
1269                     "options": {
1270                         "plasma": "osocze krwi",
1271                         "platelets": "trombocyty",
1272                         "stemcells": "komórki macierzyste",
1273                         "whole": "krew"
1274                     }
1275                 },
1276                 "board_type": {
1277                     "label": "Typ"
1278                 },
1279                 "boundary": {
1280                     "label": "Typ"
1281                 },
1282                 "brand": {
1283                     "label": "Marka"
1284                 },
1285                 "building": {
1286                     "label": "Budynek"
1287                 },
1288                 "building_area": {
1289                     "label": "Budynek"
1290                 },
1291                 "bunker_type": {
1292                     "label": "Typ"
1293                 },
1294                 "camera/direction": {
1295                     "label": "Kierunek (w stopniach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara)",
1296                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1297                 },
1298                 "camera/mount": {
1299                     "label": "Mocowanie kamery"
1300                 },
1301                 "camera/type": {
1302                     "label": "Typ kamery",
1303                     "options": {
1304                         "dome": "Kopułkowa",
1305                         "fixed": "Stacjonarna",
1306                         "panning": "Obrotowa"
1307                     }
1308                 },
1309                 "capacity": {
1310                     "label": "Pojemność",
1311                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1312                 },
1313                 "cardinal_direction": {
1314                     "label": "Kierunek",
1315                     "options": {
1316                         "E": "Wschód",
1317                         "ENE": "Wschodni północny wschód",
1318                         "ESE": "Wschodni południowy wschód",
1319                         "N": "Północ",
1320                         "NE": "Północny wschód",
1321                         "NNE": "Północny północny wschód",
1322                         "NNW": "Północny północny zachód",
1323                         "NW": "Północny zachód",
1324                         "S": "Południe",
1325                         "SE": "Południowy wschód",
1326                         "SSE": "Południowy południowy wschód",
1327                         "SSW": "Południowy południowy zachód",
1328                         "SW": "Południowy zachód",
1329                         "W": "Zachód",
1330                         "WNW": "Zachodni północny zachód",
1331                         "WSW": "Zachodni południowy zachód"
1332                     }
1333                 },
1334                 "castle_type": {
1335                     "label": "Typ"
1336                 },
1337                 "clock_direction": {
1338                     "label": "Kierunek",
1339                     "options": {
1340                         "anticlockwise": "Przeciwnie do wskazówek zegara",
1341                         "clockwise": "Zgodnie ze wskazówkami zegara"
1342                     }
1343                 },
1344                 "club": {
1345                     "label": "Typ"
1346                 },
1347                 "collection_times": {
1348                     "label": "Godziny odbioru"
1349                 },
1350                 "communication_multi": {
1351                     "label": "Typ komunikacji"
1352                 },
1353                 "construction": {
1354                     "label": "Typ"
1355                 },
1356                 "contact/webcam": {
1357                     "label": "Adres kamery internetowej",
1358                     "placeholder": "http://example.com"
1359                 },
1360                 "country": {
1361                     "label": "Kraj"
1362                 },
1363                 "covered": {
1364                     "label": "Przykrycie"
1365                 },
1366                 "craft": {
1367                     "label": "Typ"
1368                 },
1369                 "crop": {
1370                     "label": "Rodzaj uprawy"
1371                 },
1372                 "crossing": {
1373                     "label": "Typ"
1374                 },
1375                 "cuisine": {
1376                     "label": "Kuchnia"
1377                 },
1378                 "currency_multi": {
1379                     "label": "Typy środków płatności"
1380                 },
1381                 "cycle_network": {
1382                     "label": "Sieć"
1383                 },
1384                 "cycleway": {
1385                     "label": "Pasy rowerowe",
1386                     "options": {
1387                         "lane": {
1388                             "description": "Pas rowerowy, wydzielony od drogi namalowaną linią",
1389                             "title": "Standardowy pas rowerowy"
1390                         },
1391                         "none": {
1392                             "description": "Brak pasa rowerowego",
1393                             "title": "Brak"
1394                         },
1395                         "opposite": {
1396                             "description": "Kontraruch - na tej drodze ruch rowerowy odbywa się w obie strony",
1397                             "title": "Kontrapas"
1398                         },
1399                         "opposite_lane": {
1400                             "description": "Kontrapas - pas rowerowy na którym ruch odbywa się w przeciwnym kierunku niż kierunek ruchu pasa drogi przy której leży.",
1401                             "title": "Kontrapas rowerowy"
1402                         },
1403                         "share_busway": {
1404                             "description": "Pas rowerowy dzielony z buspasem",
1405                             "title": "Pas rowerowy dzielony z buspasem"
1406                         },
1407                         "shared_lane": {
1408                             "description": "Pas rowerowy nieoddzielony od pasa ruchu",
1409                             "title": "Współdzielony pas rowerowy"
1410                         },
1411                         "track": {
1412                             "description": "Pas rowerowy wydzielony z jezdni fizyczną barierą",
1413                             "title": "Wydzielona droga rowerowa (nie pas)"
1414                         }
1415                     },
1416                     "placeholder": "brak",
1417                     "types": {
1418                         "cycleway:left": "Lewa strona",
1419                         "cycleway:right": "Prawa strona"
1420                     }
1421                 },
1422                 "date": {
1423                     "label": "Data"
1424                 },
1425                 "delivery": {
1426                     "label": "Dostawa"
1427                 },
1428                 "denomination": {
1429                     "label": "Wyznanie"
1430                 },
1431                 "denotation": {
1432                     "label": "Znaczenie"
1433                 },
1434                 "description": {
1435                     "label": "Opis obiektu"
1436                 },
1437                 "diaper": {
1438                     "label": "Dostępny przewijak dla dzieci"
1439                 },
1440                 "display": {
1441                     "label": "Typ wyświetlania"
1442                 },
1443                 "dock": {
1444                     "label": "Typ"
1445                 },
1446                 "drive_through": {
1447                     "label": "Drive-Through (zakupy)"
1448                 },
1449                 "electrified": {
1450                     "label": "Elektryfikacja",
1451                     "options": {
1452                         "contact_line": "Linia napowietrzna",
1453                         "no": "Nie",
1454                         "rail": "Trzecia szyna",
1455                         "yes": "Tak (nieokreślone)"
1456                     },
1457                     "placeholder": "Linia napowietrzna, Trzecia szyna"
1458                 },
1459                 "elevation": {
1460                     "label": "Wysokość n.p.m. (WGS84)"
1461                 },
1462                 "email": {
1463                     "label": "E-mail",
1464                     "placeholder": "przyklad@example.com"
1465                 },
1466                 "emergency": {
1467                     "label": "W razie niebezpieczeństwa"
1468                 },
1469                 "entrance": {
1470                     "label": "Typ"
1471                 },
1472                 "except": {
1473                     "label": "Wyjątki"
1474                 },
1475                 "fax": {
1476                     "label": "Faks",
1477                     "placeholder": "+48 42 123 45 67"
1478                 },
1479                 "fee": {
1480                     "label": "Opłata"
1481                 },
1482                 "fence_type": {
1483                     "label": "Rodzaj"
1484                 },
1485                 "fire_hydrant/position": {
1486                     "label": "Pozycja",
1487                     "options": {
1488                         "green": "Zieleń",
1489                         "lane": "Ulica",
1490                         "parking_lot": "Miejsce parkingowe",
1491                         "sidewalk": "Chodnik"
1492                     }
1493                 },
1494                 "fire_hydrant/type": {
1495                     "label": "Typ",
1496                     "options": {
1497                         "pillar": "Nadziemny",
1498                         "pond": "Staw",
1499                         "underground": "Podziemny",
1500                         "wall": "Mur"
1501                     }
1502                 },
1503                 "fixme": {
1504                     "label": "Popraw mnie (fixme)"
1505                 },
1506                 "fuel": {
1507                     "label": "Paliwo"
1508                 },
1509                 "fuel_multi": {
1510                     "label": "Rodzaje paliw"
1511                 },
1512                 "gauge": {
1513                     "label": "Rozstaw szyn"
1514                 },
1515                 "gender": {
1516                     "label": "Płeć",
1517                     "options": {
1518                         "female": "Kobieta",
1519                         "male": "Mężczyzna",
1520                         "unisex": "Dla obu płci"
1521                     },
1522                     "placeholder": "Nieznana"
1523                 },
1524                 "generator/method": {
1525                     "label": "Metoda"
1526                 },
1527                 "generator/source": {
1528                     "label": "Źródło energii"
1529                 },
1530                 "generator/type": {
1531                     "label": "Typ"
1532                 },
1533                 "golf_hole": {
1534                     "label": "Numer referencyjny",
1535                     "placeholder": "Numer dołka (1-18)"
1536                 },
1537                 "grape_variety": {
1538                     "label": "Odmiany winorośli"
1539                 },
1540                 "handicap": {
1541                     "label": "Handicap",
1542                     "placeholder": "1-18"
1543                 },
1544                 "handrail": {
1545                     "label": "Poręcz"
1546                 },
1547                 "height": {
1548                     "label": "Wysokość (metry)"
1549                 },
1550                 "highway": {
1551                     "label": "Typ"
1552                 },
1553                 "historic": {
1554                     "label": "Typ"
1555                 },
1556                 "historic/civilization": {
1557                     "label": "Historyczna cywilizacja"
1558                 },
1559                 "hoops": {
1560                     "label": "Kosz",
1561                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1562                 },
1563                 "iata": {
1564                     "label": "IATA"
1565                 },
1566                 "icao": {
1567                     "label": "ICAO"
1568                 },
1569                 "incline": {
1570                     "label": "Nachylenie"
1571                 },
1572                 "incline_steps": {
1573                     "label": "Nachylenie",
1574                     "options": {
1575                         "down": "W dół",
1576                         "up": "W górę"
1577                     }
1578                 },
1579                 "indoor": {
1580                     "label": "Wnętrze"
1581                 },
1582                 "information": {
1583                     "label": "Typ"
1584                 },
1585                 "inscription": {
1586                     "label": "Inskrypcja"
1587                 },
1588                 "internet_access": {
1589                     "label": "Dostęp do internetu",
1590                     "options": {
1591                         "no": "Nie",
1592                         "terminal": "Terminal",
1593                         "wired": "Przewodowy",
1594                         "wlan": "Bezprzewodowy",
1595                         "yes": "Tak"
1596                     }
1597                 },
1598                 "internet_access/fee": {
1599                     "label": "Płatny dostęp do Internetu"
1600                 },
1601                 "internet_access/ssid": {
1602                     "label": "SSID (Nazwa sieci)"
1603                 },
1604                 "kerb": {
1605                     "label": "Krawężnik"
1606                 },
1607                 "label": {
1608                     "label": "Etykieta"
1609                 },
1610                 "lamp_type": {
1611                     "label": "Typ"
1612                 },
1613                 "landuse": {
1614                     "label": "Typ"
1615                 },
1616                 "lanes": {
1617                     "label": "Pasy ruchu",
1618                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1619                 },
1620                 "layer": {
1621                     "label": "Warstwa"
1622                 },
1623                 "leaf_cycle": {
1624                     "label": "Cykl życiowy",
1625                     "options": {
1626                         "deciduous": "Zrzucające liście na zimę",
1627                         "evergreen": "Zimozielone",
1628                         "mixed": "Mieszane",
1629                         "semi_deciduous": "Zrzucające liście, tropikalne",
1630                         "semi_evergreen": "Czasami zrzucające liście na zimę"
1631                     }
1632                 },
1633                 "leaf_cycle_singular": {
1634                     "label": "Cykl życiowy",
1635                     "options": {
1636                         "deciduous": "Zrzucające liście na zimę",
1637                         "evergreen": "Zimozielone",
1638                         "semi_deciduous": "Zrzucające liście, tropikalne",
1639                         "semi_evergreen": "Czasami zrzucające liście na zimę"
1640                     }
1641                 },
1642                 "leaf_type": {
1643                     "label": "Kategoria",
1644                     "options": {
1645                         "broadleaved": "Liściaste",
1646                         "leafless": "Bezlistne",
1647                         "mixed": "Mieszane",
1648                         "needleleaved": "Iglaste"
1649                     }
1650                 },
1651                 "leaf_type_singular": {
1652                     "label": "Kategoria",
1653                     "options": {
1654                         "broadleaved": "Liściaste",
1655                         "leafless": "Bezlistne",
1656                         "needleleaved": "Iglaste"
1657                     }
1658                 },
1659                 "leisure": {
1660                     "label": "Typ"
1661                 },
1662                 "length": {
1663                     "label": "Długość (w metrach)"
1664                 },
1665                 "level": {
1666                     "label": "Piętro"
1667                 },
1668                 "levels": {
1669                     "label": "Liczba kondygnacji",
1670                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1671                 },
1672                 "lit": {
1673                     "label": "Oświetlenie"
1674                 },
1675                 "location": {
1676                     "label": "Lokalizacja"
1677                 },
1678                 "man_made": {
1679                     "label": "Typ"
1680                 },
1681                 "manhole": {
1682                     "label": "Rodzaj"
1683                 },
1684                 "map_size": {
1685                     "label": "Zasięg mapy"
1686                 },
1687                 "map_type": {
1688                     "label": "Typ"
1689                 },
1690                 "maxheight": {
1691                     "label": "Maksymalna wysokość",
1692                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1693                 },
1694                 "maxspeed": {
1695                     "label": "Ograniczenie prędkości",
1696                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1697                 },
1698                 "maxstay": {
1699                     "label": "Maksymalny czas postoju"
1700                 },
1701                 "maxweight": {
1702                     "label": "Maksymalna masa całkowita"
1703                 },
1704                 "mtb/scale": {
1705                     "label": "Skala trudności dla rowerów górskich",
1706                     "options": {
1707                         "0": "0: Ubita nawierzchnia żwirowa lub ziemna, brak przeszkód, szerokie zakręty",
1708                         "1": "1: Trochę luźnej nawierzchni, niewielkie przeszkody, szerokie zakręty",
1709                         "2": "2: Luźna nawierzchnia, przeszkody, zakręty",
1710                         "3": "3: Śliska nawierzchnia, duże przeszkody, ciasne zakręty",
1711                         "4": "4: Piasek lub kamienie, niebezpieczne zakręty",
1712                         "5": "5: Maksymalnie trudny szlak, gołoborza, lawiniska",
1713                         "6": "6: Teren praktycznie nieprzejezdny dla rowerów górskich poza wyczynem - trial, ekstremalne dh itp."
1714                     },
1715                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1716                 },
1717                 "mtb/scale/imba": {
1718                     "label": "Skala trudności szlaków dla rowerów górskich IMBA",
1719                     "options": {
1720                         "0": "Najłatwiejszy (biały okrąg)",
1721                         "1": "Łatwy (zielony okrąg)",
1722                         "2": "Wymagający (niebieski kwadrat)",
1723                         "3": "Trudny (czarny romb)",
1724                         "4": "Ekstremalnie trudny (podwójny czarny romb)"
1725                     },
1726                     "placeholder": "Łatwy, Wymagający, Trudny..."
1727                 },
1728                 "mtb/scale/uphill": {
1729                     "label": "Skala trudności podjazdów dla rowerów górskich ",
1730                     "options": {
1731                         "0": "0: Śr. nachylenie <10%, żwir/ubita ziemia, brak przeszkód",
1732                         "1": "1: Śr. nachylenie <15%, żwir/ubita ziemia, kilka mniejszych obiektów",
1733                         "2": "2: Śr. nachylenie <20%, stabilne podłoże, kamienie wielkości pięści/korzenie",
1734                         "3": "3: Śr. nachylenie <25%, zróżnicowane podłoże, kamienie wielkości pięści/gałęzie",
1735                         "4": "4: Śr. nachylenie <30%, zły stan, duże kamienie/gałęzie",
1736                         "5": "5: Bardzo strome, rower zwykle musi być wprowadzony"
1737                     },
1738                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1739                 },
1740                 "name": {
1741                     "label": "Nazwa",
1742                     "placeholder": "Powszechna nazwa własna (tylko jeśli istnieje)"
1743                 },
1744                 "natural": {
1745                     "label": "Natura"
1746                 },
1747                 "network": {
1748                     "label": "Sieć"
1749                 },
1750                 "network_bicycle": {
1751                     "label": "Typ sieci",
1752                     "options": {
1753                         "icn": "Międzypaństwowa",
1754                         "lcn": "Lokalna",
1755                         "ncn": "Państwowa",
1756                         "rcn": "Regionalna"
1757                     },
1758                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
1759                 },
1760                 "network_foot": {
1761                     "label": "Typ sieci",
1762                     "options": {
1763                         "iwn": "Międzypaństwowa",
1764                         "lwn": "Lokalna",
1765                         "nwn": "Państwowa",
1766                         "rwn": "Regionalna"
1767                     },
1768                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
1769                 },
1770                 "network_horse": {
1771                     "label": "Typ sieci",
1772                     "options": {
1773                         "ihn": "Międzypaństwowa",
1774                         "lhn": "Lokalna",
1775                         "nhn": "Państwowa",
1776                         "rhn": "Regionalna"
1777                     },
1778                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
1779                 },
1780                 "network_road": {
1781                     "label": "Sieć"
1782                 },
1783                 "note": {
1784                     "label": "Uwagi własne"
1785                 },
1786                 "office": {
1787                     "label": "Typ"
1788                 },
1789                 "oneway": {
1790                     "label": "Jednokierunkowa",
1791                     "options": {
1792                         "no": "Nie",
1793                         "undefined": "Domyślnie nie",
1794                         "yes": "Tak"
1795                     }
1796                 },
1797                 "oneway_yes": {
1798                     "label": "Jednokierunkowa",
1799                     "options": {
1800                         "no": "Nie",
1801                         "undefined": "Domyślnie tak",
1802                         "yes": "Tak"
1803                     }
1804                 },
1805                 "opening_hours": {
1806                     "label": "Godziny otwarcia w formacie podanym na Wiki"
1807                 },
1808                 "operator": {
1809                     "label": "Operator"
1810                 },
1811                 "outdoor_seating": {
1812                     "label": "Ogródek restauracyjny"
1813                 },
1814                 "par": {
1815                     "label": "Par",
1816                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1817                 },
1818                 "parallel_direction": {
1819                     "label": "Kierunek",
1820                     "options": {
1821                         "backward": "Do tyłu",
1822                         "forward": "Do przodu"
1823                     }
1824                 },
1825                 "park_ride": {
1826                     "label": "Parkuj i jedź"
1827                 },
1828                 "parking": {
1829                     "label": "Typ",
1830                     "options": {
1831                         "carports": "Wiaty",
1832                         "garage_boxes": "Boksy garażowe",
1833                         "lane": "Pas na jezdni",
1834                         "multi-storey": "Wielopoziomowy",
1835                         "sheds": "Garaże",
1836                         "surface": "Naziemny",
1837                         "underground": "Podziemny"
1838                     }
1839                 },
1840                 "payment_multi": {
1841                     "label": "Rodzaje płatności"
1842                 },
1843                 "phone": {
1844                     "label": "Telefon",
1845                     "placeholder": "+48 42 123 4567"
1846                 },
1847                 "piste/difficulty": {
1848                     "label": "Stopień trudności",
1849                     "options": {
1850                         "advanced": "Zaawansowana (czarny romb)",
1851                         "easy": "Łatwa (zielony okrąg)",
1852                         "expert": "Ekspercka (podwójny czarny romb)",
1853                         "extreme": "Ekstremalna (konieczne wyposażenie wspinaczkowe)",
1854                         "freeride": "Zjazd pozatrasowy",
1855                         "intermediate": "Średni (niebieski kwadrat)",
1856                         "novice": "Początkujący"
1857                     },
1858                     "placeholder": "Łatwa, Średnia, Zaawansowana..."
1859                 },
1860                 "piste/grooming": {
1861                     "label": "Ratrakowanie",
1862                     "options": {
1863                         "backcountry": "Obozowisko",
1864                         "classic": "frez klasyczny",
1865                         "classic+skating": "Multifrez",
1866                         "mogul": "Muldy",
1867                         "scooter": "Dla skuterów śnieżnych",
1868                         "skating": "Łyżwiarstwo"
1869                     }
1870                 },
1871                 "piste/type": {
1872                     "label": "Typ",
1873                     "options": {
1874                         "downhill": "Downhill",
1875                         "hike": "Turystyka piesza",
1876                         "ice_skate": "Łyżwiarstwo",
1877                         "nordic": "Kombinacja norweska",
1878                         "playground": "Nauka jazdy na nartach",
1879                         "skitour": "Skitour",
1880                         "sled": "Tor saneczkowy",
1881                         "sleigh": "Sanie",
1882                         "snow_park": "Snowpark"
1883                     }
1884                 },
1885                 "place": {
1886                     "label": "Typ"
1887                 },
1888                 "plant": {
1889                     "label": "Roślina"
1890                 },
1891                 "population": {
1892                     "label": "Liczba ludności"
1893                 },
1894                 "power": {
1895                     "label": "Typ"
1896                 },
1897                 "power_supply": {
1898                     "label": "Zasilacz"
1899                 },
1900                 "produce": {
1901                     "label": "Produkt rolny"
1902                 },
1903                 "product": {
1904                     "label": "Produkty"
1905                 },
1906                 "railway": {
1907                     "label": "Typ"
1908                 },
1909                 "recycling_accepts": {
1910                     "label": "Przyjmuje"
1911                 },
1912                 "recycling_type": {
1913                     "label": "Rodzaj recyklingu",
1914                     "options": {
1915                         "centre": "Miejsce recyklingu",
1916                         "container": "Kontener"
1917                     }
1918                 },
1919                 "ref": {
1920                     "label": "Numer referencyjny"
1921                 },
1922                 "relation": {
1923                     "label": "Typ"
1924                 },
1925                 "religion": {
1926                     "label": "Religia"
1927                 },
1928                 "restriction": {
1929                     "label": "Typ"
1930                 },
1931                 "restrictions": {
1932                     "label": "Zakazy/nakazy skrętu"
1933                 },
1934                 "rooms": {
1935                     "label": "Liczba pokoi"
1936                 },
1937                 "route": {
1938                     "label": "Typ"
1939                 },
1940                 "route_master": {
1941                     "label": "Typ"
1942                 },
1943                 "sac_scale": {
1944                     "label": "Stopień trudności turystyki pieszej",
1945                     "options": {
1946                         "alpine_hiking": "T4: Wspinaczka Alpejska",
1947                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Wymagająca Wspinaczka Alpejska",
1948                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Wymagająca Wspinaczka Górska",
1949                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Trudna Wspinaczka Alpejska",
1950                         "hiking": "T1: Wędrówki",
1951                         "mountain_hiking": "T2: Wspinaczka Górska"
1952                     },
1953                     "placeholder": "Wspinaczka Górska, Wspinaczka Alpejska..."
1954                 },
1955                 "sanitary_dump_station": {
1956                     "label": "Miejsce opróżniania toalety"
1957                 },
1958                 "seasonal": {
1959                     "label": "Sezonowy"
1960                 },
1961                 "second_hand": {
1962                     "label": "Sprzedaż używanych",
1963                     "options": {
1964                         "no": "Nie",
1965                         "only": "Tylko",
1966                         "yes": "Tak"
1967                     },
1968                     "placeholder": "Tak, Nie, Tylko"
1969                 },
1970                 "service": {
1971                     "label": "Typ"
1972                 },
1973                 "service/bicycle": {
1974                     "label": "Usługi"
1975                 },
1976                 "service/vehicle": {
1977                     "label": "Usługi"
1978                 },
1979                 "service_rail": {
1980                     "label": "Typ usługi",
1981                     "options": {
1982                         "crossover": "Rozjazd",
1983                         "siding": "Bocznica",
1984                         "spur": "Bocznica",
1985                         "yard": "Tor na stacji rozrządowej"
1986                     }
1987                 },
1988                 "service_times": {
1989                     "label": "Czas prowadzenia usług lub nabożeństw"
1990                 },
1991                 "shelter": {
1992                     "label": "Schronienie"
1993                 },
1994                 "shelter_type": {
1995                     "label": "Typ"
1996                 },
1997                 "shop": {
1998                     "label": "Typ"
1999                 },
2000                 "site": {
2001                     "label": "Typ"
2002                 },
2003                 "smoking": {
2004                     "label": "Dla palących",
2005                     "options": {
2006                         "dedicated": "Miejsce dla palących (np. klub palaczy)",
2007                         "isolated": "W miejscach dla palących, fizycznie oddzielonych",
2008                         "no": "Całkowity zakaz palenia",
2009                         "outside": "Dozwolone na zewnątrz",
2010                         "separated": "W miejscach dla palących, nieoddzielonych fizycznie",
2011                         "yes": "Dozwolone wszędzie"
2012                     },
2013                     "placeholder": "Nie, Wydzielone, Tak..."
2014                 },
2015                 "smoothness": {
2016                     "label": "Gładkość",
2017                     "options": {
2018                         "bad": "Solidne koła: rower trekkingowy, samochód, riksza",
2019                         "excellent": "Cienkie kółka: łyżworolki, skateboard",
2020                         "good": "Cienkie koła: rower szosowy",
2021                         "horrible": "Off-road: ciężki pojazd terenowy",
2022                         "impassable": "Nieprzejezdne / nie dla pojazdów kołowych",
2023                         "intermediate": "Koła: rower miejski, wózek inwalidzki, skuter",
2024                         "very_bad": "Duży prześwit: lekki pojazd terenowy",
2025                         "very_horrible": "Wyspecjalizowany off-road: traktor, ATV (quad)"
2026                     },
2027                     "placeholder": "Cienkie kółka, Koła, Off-road..."
2028                 },
2029                 "social_facility": {
2030                     "label": "Typ"
2031                 },
2032                 "social_facility_for": {
2033                     "label": "Grupa docelowa"
2034                 },
2035                 "source": {
2036                     "label": "Źródło danych"
2037                 },
2038                 "sport": {
2039                     "label": "Sport"
2040                 },
2041                 "sport_ice": {
2042                     "label": "Sport"
2043                 },
2044                 "sport_racing_motor": {
2045                     "label": "Sport"
2046                 },
2047                 "sport_racing_nonmotor": {
2048                     "label": "Sport"
2049                 },
2050                 "stars": {
2051                     "label": "Gwiazdki"
2052                 },
2053                 "start_date": {
2054                     "label": "Data początku istnienia"
2055                 },
2056                 "step_count": {
2057                     "label": "Liczba stopni"
2058                 },
2059                 "stop": {
2060                     "label": "Znak stop dotyczy",
2061                     "options": {
2062                         "all": "Wszystkie drogi",
2063                         "minor": "Drogi podporządkowane"
2064                     }
2065                 },
2066                 "structure": {
2067                     "label": "Struktura",
2068                     "options": {
2069                         "bridge": "Most",
2070                         "cutting": "Wykop",
2071                         "embankment": "Nasyp",
2072                         "ford": "Bród",
2073                         "tunnel": "Tunel"
2074                     },
2075                     "placeholder": "Nieznane"
2076                 },
2077                 "studio": {
2078                     "label": "Typ"
2079                 },
2080                 "substation": {
2081                     "label": "Typ"
2082                 },
2083                 "supervised": {
2084                     "label": "Strzeżone/nadzorowane"
2085                 },
2086                 "support": {
2087                     "label": "Mocowanie obiektu"
2088                 },
2089                 "surface": {
2090                     "label": "Nawierzchnia"
2091                 },
2092                 "surveillance": {
2093                     "label": "Inwigilacja"
2094                 },
2095                 "surveillance/type": {
2096                     "label": "Typ monitoringu",
2097                     "options": {
2098                         "ALPR": "Automatyczne rozpoznanie tablicy rejestracyjnej",
2099                         "camera": "Kamera",
2100                         "guard": "Strażnik"
2101                     }
2102                 },
2103                 "surveillance/zone": {
2104                     "label": "Obszar Dozoru"
2105                 },
2106                 "tactile_paving": {
2107                     "label": "Wypustki dla niewidomych"
2108                 },
2109                 "takeaway": {
2110                     "label": "Na wynos",
2111                     "options": {
2112                         "no": "Nie",
2113                         "only": "Tylko na wynos",
2114                         "yes": "Tak"
2115                     },
2116                     "placeholder": "Tak, Nie, Tylko na wynos..."
2117                 },
2118                 "toilets/disposal": {
2119                     "label": "Opróżnianie",
2120                     "options": {
2121                         "bucket": "Wiadro",
2122                         "chemical": "Chemiczne",
2123                         "flush": "Spuszczanie wody",
2124                         "pitlatrine": "Latryna"
2125                     }
2126                 },
2127                 "toll": {
2128                     "label": "Opłata drogowa"
2129                 },
2130                 "tomb": {
2131                     "label": "Typ"
2132                 },
2133                 "tourism": {
2134                     "label": "Typ"
2135                 },
2136                 "tower/construction": {
2137                     "label": "Typ konstrukcji",
2138                     "placeholder": "Odciągowa, krata stalowa, ukryta"
2139                 },
2140                 "tower/type": {
2141                     "label": "Typ"
2142                 },
2143                 "tracktype": {
2144                     "label": "Spoistość drogi, zazwyczaj leśnej lub polnej (tracktype)",
2145                     "options": {
2146                         "grade1": "Utwardzona lub mocno ubita nawierzchnia",
2147                         "grade2": "Żwirowa/tłuczniowa z niewielką domieszką piasku, mułu lub gliny",
2148                         "grade3": "Składająca się z równej ilości twardych i miękkich materiałów",
2149                         "grade4": "Ziemia/piasek/trawa z domieszką twardych materiałów",
2150                         "grade5": "Ziemia/piasek/trawa, bez dodatku materiałów twardych; często słabo widoczna"
2151                     },
2152                     "placeholder": "Utwardzona, nieubita..."
2153                 },
2154                 "traffic_calming": {
2155                     "label": "Typ"
2156                 },
2157                 "traffic_signals": {
2158                     "label": "Typ"
2159                 },
2160                 "trail_visibility": {
2161                     "label": "Widoczność szlaku",
2162                     "options": {
2163                         "bad": "Zła: brak oznakowania, ścieżka czasem niewidoczna lub brak ścieżki",
2164                         "excellent": "Doskonała: jednoznaczny przebieg szlaku lub świetnie widoczne oznaczenia",
2165                         "good": "Dobra: widoczne oznaczenia, czasem wymagające poszukiwań",
2166                         "horrible": "Zła: często brak ścieżki, przydatne umiejętności orientacji w terenie",
2167                         "intermediate": "Średnia: mało oznaczeń, ścieżka zasadniczo widoczna",
2168                         "no": "Żadna: brak ścieżki, wymagane świetne umiejętności orientacji w terenie"
2169                     },
2170                     "placeholder": "Doskonała, Dobra, Zła..."
2171                 },
2172                 "trees": {
2173                     "label": "Drzewa"
2174                 },
2175                 "tunnel": {
2176                     "label": "Tunel"
2177                 },
2178                 "vending": {
2179                     "label": "Rodzaje towarów"
2180                 },
2181                 "visibility": {
2182                     "label": "Widoczność",
2183                     "options": {
2184                         "area": "Powyżej 20m",
2185                         "house": "Do 5m",
2186                         "street": "Od 5 do 20m"
2187                     }
2188                 },
2189                 "wall": {
2190                     "label": "Typ"
2191                 },
2192                 "water": {
2193                     "label": "Typ"
2194                 },
2195                 "water_point": {
2196                     "label": "Poidło"
2197                 },
2198                 "waterway": {
2199                     "label": "Typ"
2200                 },
2201                 "website": {
2202                     "label": "Strona WWW",
2203                     "placeholder": "http://example.com"
2204                 },
2205                 "wetland": {
2206                     "label": "Typ"
2207                 },
2208                 "wheelchair": {
2209                     "label": "Dostęp dla wózków inwalidzkich"
2210                 },
2211                 "width": {
2212                     "label": "Szerokość (w metrach)"
2213                 },
2214                 "wikipedia": {
2215                     "label": "Wikipedia"
2216                 }
2217             },
2218             "presets": {
2219                 "address": {
2220                     "name": "Adres",
2221                     "terms": "namiar, numer"
2222                 },
2223                 "advertising/billboard": {
2224                     "name": "Billboard",
2225                     "terms": "Reklama"
2226                 },
2227                 "aerialway": {
2228                     "name": "Wyciąg narciarski"
2229                 },
2230                 "aerialway/cable_car": {
2231                     "name": "Kolejka górska",
2232                     "terms": "kolejka górska wagonikowa"
2233                 },
2234                 "aerialway/chair_lift": {
2235                     "name": "Wyciag krzesełkowy",
2236                     "terms": "Wyciąg narciarski krzesełkowy,"
2237                 },
2238                 "aerialway/drag_lift": {
2239                     "name": "Wyciąg orczykowy",
2240                     "terms": "wyciąg orczykowy, orczyk"
2241                 },
2242                 "aerialway/gondola": {
2243                     "name": "Gondola",
2244                     "terms": "Wyciąg narciarski gondolowy, Gondola"
2245                 },
2246                 "aerialway/goods": {
2247                     "name": "Wyciąg towarowy",
2248                     "terms": "wyciąg towarowy, gondola towarowa, "
2249                 },
2250                 "aerialway/magic_carpet": {
2251                     "name": "Wyciąg narciarski dywanowy",
2252                     "terms": "Narciarski pas transmisyjny dla dzieci, "
2253                 },
2254                 "aerialway/mixed_lift": {
2255                     "name": "Wyciąg hybrydowy",
2256                     "terms": "wyciąg hybrydowy, wyciąg mieszany"
2257                 },
2258                 "aerialway/platter": {
2259                     "name": "Wyciag talerzykowy",
2260                     "terms": "Wyciąg talerzykowy, "
2261                 },
2262                 "aerialway/pylon": {
2263                     "name": "Podpora wyciagu narciarskiego",
2264                     "terms": "Podpora, słup "
2265                 },
2266                 "aerialway/rope_tow": {
2267                     "name": "Wyrwirączka",
2268                     "terms": "Wyrwirączka"
2269                 },
2270                 "aerialway/station": {
2271                     "name": "Stacja wyciagu narciarskiego",
2272                     "terms": "Stacja wyciągu"
2273                 },
2274                 "aerialway/t-bar": {
2275                     "name": "Wyciag orczykowy podwójny",
2276                     "terms": "orczyk podwójny"
2277                 },
2278                 "aeroway": {
2279                     "name": "Infrastruktura lotnicza"
2280                 },
2281                 "aeroway/aerodrome": {
2282                     "name": "Lotnisko",
2283                     "terms": "port lotniczy, dworzec lotniczy"
2284                 },
2285                 "aeroway/apron": {
2286                     "name": "Płyta postojowa",
2287                     "terms": "rampa"
2288                 },
2289                 "aeroway/gate": {
2290                     "name": "Brama lotniska",
2291                     "terms": "brama lotniska, bramka, wyjście"
2292                 },
2293                 "aeroway/hangar": {
2294                     "name": "Hangar",
2295                     "terms": "hala, magazyn"
2296                 },
2297                 "aeroway/helipad": {
2298                     "name": "Lądowisko dla helikopterów",
2299                     "terms": "Lotnisko, lądowisko,"
2300                 },
2301                 "aeroway/runway": {
2302                     "name": "Droga startowa",
2303                     "terms": "droga, rozbieg"
2304                 },
2305                 "aeroway/taxiway": {
2306                     "name": "Droga kołowania",
2307                     "terms": "droga kołowania"
2308                 },
2309                 "aeroway/terminal": {
2310                     "name": "Terminal pasażerski",
2311                     "terms": "port lotniczy, terminal lotniczy, terminal pasażerski, terminal"
2312                 },
2313                 "amenity": {
2314                     "name": "Usługa"
2315                 },
2316                 "amenity/animal_boarding": {
2317                     "name": "Hotel dla zwierząt",
2318                     "terms": "opieka nad zwierzętami"
2319                 },
2320                 "amenity/animal_breeding": {
2321                     "name": "Hodowla zwierząt",
2322                     "terms": "hodowla zwierząt, rozmnażanie zwierząt, rozród"
2323                 },
2324                 "amenity/animal_shelter": {
2325                     "name": "Schronisko dla zwierząt",
2326                     "terms": "przytułek dla zwierząt, adopcja zwierząt"
2327                 },
2328                 "amenity/arts_centre": {
2329                     "name": "Centrum artystyczne",
2330                     "terms": "Centrum sztuki"
2331                 },
2332                 "amenity/atm": {
2333                     "name": "Bankomat",
2334                     "terms": "wypłacanie pieniędzy, wydawanie pieniędzy,"
2335                 },
2336                 "amenity/bank": {
2337                     "name": "Bank",
2338                     "terms": "bankowość, kasa"
2339                 },
2340                 "amenity/bar": {
2341                     "name": "Bar alkoholowy",
2342                     "terms": "knajpa,wyszynk"
2343                 },
2344                 "amenity/bbq": {
2345                     "name": "Grill",
2346                     "terms": "grill,barbecue"
2347                 },
2348                 "amenity/bench": {
2349                     "name": "Ławka",
2350                     "terms": "ławka,siedzenie,siedzisko"
2351                 },
2352                 "amenity/bicycle_parking": {
2353                     "name": "Parking dla rowerów",
2354                     "terms": "stojak,parking"
2355                 },
2356                 "amenity/bicycle_rental": {
2357                     "name": "Wypożyczalnia rowerów",
2358                     "terms": "wypożyczalnia"
2359                 },
2360                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2361                     "name": "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów",
2362                     "terms": "Naprawa rowerów"
2363                 },
2364                 "amenity/biergarten": {
2365                     "name": "Ogródek piwny",
2366                     "terms": "ogródek piwny"
2367                 },
2368                 "amenity/boat_rental": {
2369                     "name": "Wypożyczalnia łodzi",
2370                     "terms": "wynajem łodzi"
2371                 },
2372                 "amenity/bureau_de_change": {
2373                     "name": "Kantor",
2374                     "terms": "wymiana walut"
2375                 },
2376                 "amenity/bus_station": {
2377                     "name": "Dworzec autobusowy",
2378                     "terms": "Przystanek autobusowy"
2379                 },
2380                 "amenity/cafe": {
2381                     "name": "Kawiarnia",
2382                     "terms": "kawa,herbata,kawiarnia"
2383                 },
2384                 "amenity/car_rental": {
2385                     "name": "Wypożyczalnia samochodów",
2386                     "terms": "wypożyczalnia samochodów"
2387                 },
2388                 "amenity/car_sharing": {
2389                     "name": "Car-sharing",
2390                     "terms": "car-sharing,wspólne użytkowanie samochodów"
2391                 },
2392                 "amenity/car_wash": {
2393                     "name": "Myjnia samochodowa",
2394                     "terms": "myjnia"
2395                 },
2396                 "amenity/casino": {
2397                     "name": "Kasyno",
2398                     "terms": "kasyno"
2399                 },
2400                 "amenity/charging_station": {
2401                     "name": "Stacja ładowania pojazdów",
2402                     "terms": "ładowanie samochodów"
2403                 },
2404                 "amenity/childcare": {
2405                     "name": "Żłobek",
2406                     "terms": "żłobek"
2407                 },
2408                 "amenity/cinema": {
2409                     "name": "Kino",
2410                     "terms": "duży ekran,drive-in,film,ruchomy obraz,pokaz zdjęć,zdjęcia,pokaz,silver screen"
2411                 },
2412                 "amenity/clinic": {
2413                     "name": "Klinika",
2414                     "terms": "ośrodek zdrowia, zoz, nzoz, opieka zdrowotna"
2415                 },
2416                 "amenity/clock": {
2417                     "name": "Zegar",
2418                     "terms": "zegarek"
2419                 },
2420                 "amenity/college": {
2421                     "name": "Teren szkoły",
2422                     "terms": "tereny szkolne"
2423                 },
2424                 "amenity/community_centre": {
2425                     "name": "Dom kultury",
2426                     "terms": "świetlica wiejska"
2427                 },
2428                 "amenity/compressed_air": {
2429                     "name": "Kompresor",
2430                     "terms": "kompresor"
2431                 },
2432                 "amenity/courthouse": {
2433                     "name": "Sąd",
2434                     "terms": "sąd,sprawiedliwość,trybunał"
2435                 },
2436                 "amenity/coworking_space": {
2437                     "name": "Przestrzeń współpracy"
2438                 },
2439                 "amenity/crematorium": {
2440                     "name": "Krematorium",
2441                     "terms": "Krematorium"
2442                 },
2443                 "amenity/dentist": {
2444                     "name": "Dentysta",
2445                     "terms": "stomatolog, gabinet stomatologiczny"
2446                 },
2447                 "amenity/doctors": {
2448                     "name": "Gabinet lub przychodnia lekarska",
2449                     "terms": "doktor"
2450                 },
2451                 "amenity/dojo": {
2452                     "name": "Dojo/szkoła sztuk walki",
2453                     "terms": "Dojo, szkoła walki"
2454                 },
2455                 "amenity/drinking_water": {
2456                     "name": "Woda pitna",
2457                     "terms": "wodotrysk,woda pitna,poidło"
2458                 },
2459                 "amenity/driving_school": {
2460                     "name": "Szkoła jazdy",
2461                     "terms": "prawo jazdy"
2462                 },
2463                 "amenity/embassy": {
2464                     "name": "Ambasada",
2465                     "terms": "konsulat"
2466                 },
2467                 "amenity/fast_food": {
2468                     "name": "Fast-food",
2469                     "terms": "kebab, hot dog, fast food, McDonald's, McDonald, bar"
2470                 },
2471                 "amenity/ferry_terminal": {
2472                     "name": "Terminal promowy",
2473                     "terms": "prom"
2474                 },
2475                 "amenity/fire_station": {
2476                     "name": "Remiza strażacka",
2477                     "terms": "straż,osp,psp,ochotnicza straż pożarna"
2478                 },
2479                 "amenity/food_court": {
2480                     "name": "Punkt gastronomiczny",
2481                     "terms": "część restauracyjna w centrum handlowym"
2482                 },
2483                 "amenity/fountain": {
2484                     "name": "Fontanna",
2485                     "terms": "fontanna,wodotrysk"
2486                 },
2487                 "amenity/fuel": {
2488                     "name": "Stacja paliw",
2489                     "terms": "stacja benzynowa,gaz,lpg"
2490                 },
2491                 "amenity/grave_yard": {
2492                     "name": "Cmentarz przykościelny",
2493                     "terms": "cmentarz,pochówek"
2494                 },
2495                 "amenity/grit_bin": {
2496                     "name": "Pojemnik z piaskiem, żwirem...",
2497                     "terms": "pojemnik z żwirem"
2498                 },
2499                 "amenity/hospital": {
2500                     "name": "Teren szpitala",
2501                     "terms": "Teren szpitala, szpital, służba zdrowia, ambulatorium, chirurgia, oddział"
2502                 },
2503                 "amenity/hunting_stand": {
2504                     "name": "Ambona strzelnicza",
2505                     "terms": "ambona strzelnicza"
2506                 },
2507                 "amenity/ice_cream": {
2508                     "name": "Lodziarnia",
2509                     "terms": "sklep z lodami"
2510                 },
2511                 "amenity/internet_cafe": {
2512                     "name": "Kafejka internetowa",
2513                     "terms": "Internet"
2514                 },
2515                 "amenity/kindergarten": {
2516                     "name": "Teren przedszkola",
2517                     "terms": "Teren żłobka"
2518                 },
2519                 "amenity/library": {
2520                     "name": "Biblioteka",
2521                     "terms": "biblioteka,czytelnia"
2522                 },
2523                 "amenity/marketplace": {
2524                     "name": "Targowisko",
2525                     "terms": "targowisko,targ,rynek,giełda"
2526                 },
2527                 "amenity/motorcycle_parking": {
2528                     "name": "Parking dla motocyklów",
2529                     "terms": "miejsce postojowe dla motocyklów"
2530                 },
2531                 "amenity/nightclub": {
2532                     "name": "Klub nocny",
2533                     "terms": "klub dla dorosłych, striptease"
2534                 },
2535                 "amenity/nursing_home": {
2536                     "name": "Dom spokojnej starości"
2537                 },
2538                 "amenity/parking": {
2539                     "name": "Parking samochodowy",
2540                     "terms": "Parking dla samochodów"
2541                 },
2542                 "amenity/parking_entrance": {
2543                     "name": "Wjazd/wyjazd z parkingu/garażu",
2544                     "terms": "wjazd do garażu, wyjazd z garażu, wjazd na parking, wyjazd z parkingu"
2545                 },
2546                 "amenity/parking_space": {
2547                     "name": "Miejsce/miejsca parkingowe (pojedyncze lub ich zwarty blok)",
2548                     "terms": "zatoczka"
2549                 },
2550                 "amenity/pavilion": {
2551                     "name": "Altana",
2552                     "terms": "altana,pawilon,daszek,zadaszenie"
2553                 },
2554                 "amenity/pharmacy": {
2555                     "name": "Apteka",
2556                     "terms": "apteka,leki"
2557                 },
2558                 "amenity/place_of_worship": {
2559                     "name": "Miejsce odbywania się praktyk religijnych",
2560                     "terms": "opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,kościół,owczarnia,dom Boży,dom modlitwy,tum,misja,meczet,parafia,sanktuarium,świątynia,synagoga,tabernakulum"
2561                 },
2562                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2563                     "name": "Świątynia buddyjska",
2564                     "terms": "stupa,wihara,klasztor,świątynia,pagoda,zendo,dojo"
2565                 },
2566                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2567                     "name": "Kościół",
2568                     "terms": "chrześcijaństwo,opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,dom Boży,dom modlitwy,misja,oratorium,parafia,sanktuarium,świątynia,tabernakulum"
2569                 },
2570                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2571                     "name": "Synagoga",
2572                     "terms": "synagoga"
2573                 },
2574                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2575                     "name": "Meczet",
2576                     "terms": "meczet"
2577                 },
2578                 "amenity/planetarium": {
2579                     "name": "Planetarium",
2580                     "terms": "planetarium"
2581                 },
2582                 "amenity/police": {
2583                     "name": "Policja",
2584                     "terms": "odznaka,niebiescy,gliniarz,detektyw,glina,żandarm,smerfy,psy,prawo,egzekucja prawa,funkcjonariusze"
2585                 },
2586                 "amenity/post_box": {
2587                     "name": "Skrzynka pocztowa",
2588                     "terms": "skrzynka,pocztowa,listy"
2589                 },
2590                 "amenity/post_office": {
2591                     "name": "Poczta/agencja pocztowa",
2592                     "terms": "poczta,urząd pocztowy"
2593                 },
2594                 "amenity/prison": {
2595                     "name": "Teren więzienia",
2596                     "terms": "tereny więzienne"
2597                 },
2598                 "amenity/pub": {
2599                     "name": "Pub",
2600                     "terms": "pub,piwo,wino"
2601                 },
2602                 "amenity/public_bath": {
2603                     "name": "Łaźnie publiczne",
2604                     "terms": "Łazienki, mycie,"
2605                 },
2606                 "amenity/public_bookcase": {
2607                     "name": "Publiczna wymiana książek",
2608                     "terms": "półka z książkami, wymiana, bookcrossing"
2609                 },
2610                 "amenity/ranger_station": {
2611                     "name": "Baza strażników rezerwatu/parku",
2612                     "terms": "straż rezerwatu, straż parku narodowego"
2613                 },
2614                 "amenity/recycling": {
2615                     "name": "Recykling",
2616                     "terms": "Przetwarzanie odpadów, utylizacja, recyklizacja"
2617                 },
2618                 "amenity/recycling_centre": {
2619                     "name": "Centrum przetwarzania odpadów (recycling)",
2620                     "terms": "centrum przetwarzania odpadów, centrum recyclingu"
2621                 },
2622                 "amenity/register_office": {
2623                     "name": "Urząd stanu cywilnego"
2624                 },
2625                 "amenity/restaurant": {
2626                     "name": "Restauracja",
2627                     "terms": "Bar,Kawiarnia,Stołówka,Jadalnia,drive-in,knajpa,jadłodajnia,fast food,grill,gospoda,klub nocny,pizzeria,karczma,zajazd"
2628                 },
2629                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2630                     "name": "Miejsce opróżniania toalety (dla kamperów)",
2631                     "terms": "Miejsce opróżniania toalety (kemping)"
2632                 },
2633                 "amenity/school": {
2634                     "name": "Teren szkoły",
2635                     "terms": "tereny szkolne"
2636                 },
2637                 "amenity/scrapyard": {
2638                     "name": "Złomowisko",
2639                     "terms": "skład złomu, składowisko złomu"
2640                 },
2641                 "amenity/shelter": {
2642                     "name": "Schronienie",
2643                     "terms": "schronienie, "
2644                 },
2645                 "amenity/social_facility": {
2646                     "name": "Placówka pomocy społecznej",
2647                     "terms": "opieka społeczna, mops, gops, mopr, ośrodek opieki społecznej"
2648                 },
2649                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2650                     "name": "Bank żywności",
2651                     "terms": "Bank żywności, "
2652                 },
2653                 "amenity/social_facility/group_home": {
2654                     "name": "Dom spokojnej starości",
2655                     "terms": "dom starców, dom seniora"
2656                 },
2657                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2658                     "name": "Schronisko dla bezdomnych",
2659                     "terms": "przytułek dla bezdomnych"
2660                 },
2661                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2662                     "name": "Dom opieki",
2663                     "terms": "Dom starców"
2664                 },
2665                 "amenity/studio": {
2666                     "name": "Studio",
2667                     "terms": "studio"
2668                 },
2669                 "amenity/swimming_pool": {
2670                     "name": "Basen"
2671                 },
2672                 "amenity/taxi": {
2673                     "name": "Postój taksówek",
2674                     "terms": "postój,taksówek,taxi"
2675                 },
2676                 "amenity/telephone": {
2677                     "name": "Telefon",
2678                     "terms": "telefon,budka,telefoniczna"
2679                 },
2680                 "amenity/theatre": {
2681                     "name": "Teatr",
2682                     "terms": "teatr,sztuka,przedstawienie"
2683                 },
2684                 "amenity/toilets": {
2685                     "name": "Toalety publiczne",
2686                     "terms": "toaleta,wc"
2687                 },
2688                 "amenity/townhall": {
2689                     "name": "Ratusz (siedziba władz)",
2690                     "terms": "władze miasta,ratusz,urząd miasta,urząd gminy,starostwo"
2691                 },
2692                 "amenity/university": {
2693                     "name": "Teren uczelni wyższej",
2694                     "terms": "teren uniwersytetu,teren akademii,teren politechniki"
2695                 },
2696                 "amenity/vending_machine": {
2697                     "name": "Automat sprzedający",
2698                     "terms": "Automat do sprzedaży"
2699                 },
2700                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2701                     "name": "Automat z papierosami",
2702                     "terms": "Automat z papierosami"
2703                 },
2704                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2705                     "name": "Automat z prezerwatywami",
2706                     "terms": "Automat z prezerwatywami"
2707                 },
2708                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2709                     "name": "Automat z napojami",
2710                     "terms": "Automat z napojami"
2711                 },
2712                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2713                     "name": "Dozownik z workami na psie odchody",
2714                     "terms": "woreczki na psie odchody"
2715                 },
2716                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2717                     "name": "Automat z gazetami"
2718                 },
2719                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2720                     "name": "Automat z gazetami",
2721                     "terms": "Automat z gazetami"
2722                 },
2723                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2724                     "name": "Paczkomat z funkcją nadawania przesyłek",
2725                     "terms": "paczkomat"
2726                 },
2727                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2728                     "name": "Parkomat",
2729                     "terms": "Parkomat"
2730                 },
2731                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2732                     "name": "Automat z biletami komunikacji publicznej",
2733                     "terms": "bilety komunikacji publicznej"
2734                 },
2735                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2736                     "name": "Automat z przekąskami",
2737                     "terms": "Automat z przekąskami"
2738                 },
2739                 "amenity/veterinary": {
2740                     "name": "Weterynarz",
2741                     "terms": "Zakład weterynaryjny, lecznica dla zwierząt"
2742                 },
2743                 "amenity/waste_basket": {
2744                     "name": "Kosz na śmieci",
2745                     "terms": "kosz,kubeł,śmietnik"
2746                 },
2747                 "amenity/waste_disposal": {
2748                     "name": "Śmietnik",
2749                     "terms": "śmietnik"
2750                 },
2751                 "amenity/waste_transfer_station": {
2752                     "name": "Stacja przeróbki odpadów",
2753                     "terms": "odpady"
2754                 },
2755                 "amenity/water_point": {
2756                     "name": "Woda pitna dla kamperów",
2757                     "terms": "Woda pitna (kemping)"
2758                 },
2759                 "amenity/watering_place": {
2760                     "name": "Poidło dla zwierząt",
2761                     "terms": "wodopój"
2762                 },
2763                 "area": {
2764                     "name": "Obszar",
2765                     "terms": "obszar,obręb,powierzchnia"
2766                 },
2767                 "area/highway": {
2768                     "name": "Nawierzchnia",
2769                     "terms": "typ nawierzchni"
2770                 },
2771                 "barrier": {
2772                     "name": "Bariera",
2773                     "terms": "bariera,przeszkoda,ograniczenie,utrudnienie"
2774                 },
2775                 "barrier/block": {
2776                     "name": "Blok",
2777                     "terms": "blok"
2778                 },
2779                 "barrier/bollard": {
2780                     "name": "Słupek",
2781                     "terms": "słupek,słup,pal"
2782                 },
2783                 "barrier/border_control": {
2784                     "name": "Kontrola graniczna",
2785                     "terms": "kontrola graniczna"
2786                 },
2787                 "barrier/cattle_grid": {
2788                     "name": "Przeszkoda dla bydła",
2789                     "terms": "kratka,bydło"
2790                 },
2791                 "barrier/city_wall": {
2792                     "name": "Mur miejski",
2793                     "terms": "mur,ściana,miejski"
2794                 },
2795                 "barrier/cycle_barrier": {
2796                     "name": "Przegroda antyrowerowa",
2797                     "terms": "przeszkoda antyrowerowa"
2798                 },
2799                 "barrier/ditch": {
2800                     "name": "Rów",
2801                     "terms": "okop"
2802                 },
2803                 "barrier/entrance": {
2804                     "name": "Wejście"
2805                 },
2806                 "barrier/fence": {
2807                     "name": "Płot",
2808                     "terms": "ogrodzenie,płot"
2809                 },
2810                 "barrier/gate": {
2811                     "name": "Brama",
2812                     "terms": "brama,bramka,przejście,furtka"
2813                 },
2814                 "barrier/hedge": {
2815                     "name": "Żywopłot",
2816                     "terms": "żywopłot"
2817                 },
2818                 "barrier/kissing_gate": {
2819                     "name": "Kissing Gate",
2820                     "terms": "Kissing Gate"
2821                 },
2822                 "barrier/lift_gate": {
2823                     "name": "Szlaban",
2824                     "terms": "szlaban"
2825                 },
2826                 "barrier/retaining_wall": {
2827                     "name": "Mur oporowy",
2828                     "terms": "mur,oporowy"
2829                 },
2830                 "barrier/stile": {
2831                     "name": "Przełaz",
2832                     "terms": "przełaz"
2833                 },
2834                 "barrier/toll_booth": {
2835                     "name": "Punkt poboru opłat",
2836                     "terms": "punkt,poboru,opłat"
2837                 },
2838                 "barrier/wall": {
2839                     "name": "Mur",
2840                     "terms": "ściana,mur"
2841                 },
2842                 "boundary/administrative": {
2843                     "name": "Granica administracyjna",
2844                     "terms": "granica,administracyjna,granice,administracyjne"
2845                 },
2846                 "building": {
2847                     "name": "Budynek (ogólny)",
2848                     "terms": "budynek,budowla,dom"
2849                 },
2850                 "building/apartments": {
2851                     "name": "Budynek mieszkalny wielorodzinny",
2852                     "terms": "blok,kamienica"
2853                 },
2854                 "building/barn": {
2855                     "name": "Stodoła",
2856                     "terms": "stodoła"
2857                 },
2858                 "building/bunker": {
2859                     "name": "Bunkier"
2860                 },
2861                 "building/cabin": {
2862                     "name": "Domek letniskowy/kempingowy",
2863                     "terms": "chata, dom letniskowy"
2864                 },
2865                 "building/cathedral": {
2866                     "name": "Budynek katedralny",
2867                     "terms": "Budynek katedry, katedra"
2868                 },
2869                 "building/chapel": {
2870                     "name": "Kaplica",
2871                     "terms": "kapliczka"
2872                 },
2873                 "building/church": {
2874                     "name": "Budynek kościoła",
2875                     "terms": "budynek kościelny, kościół, cerkiew"
2876                 },
2877                 "building/college": {
2878                     "name": "Budynek szkoły policealnej",
2879                     "terms": "Szkoła policealna"
2880                 },
2881                 "building/commercial": {
2882                     "name": "Budynek handlowy/biurowy",
2883                     "terms": "sklep,sprzedaż,handlowy,biurowy,biuro"
2884                 },
2885                 "building/construction": {
2886                     "name": "Budynek w budowie",
2887                     "terms": "Budowa"
2888                 },
2889                 "building/detached": {
2890                     "name": "Dom wolnostojący",
2891                     "terms": "dom jednorodzinny"
2892                 },
2893                 "building/dormitory": {
2894                     "name": "Akademik",
2895                     "terms": "Akademik, bursa, internat"
2896                 },
2897                 "building/entrance": {
2898                     "name": "Wejście/wyjście"
2899                 },
2900                 "building/garage": {
2901                     "name": "Garaż",
2902                     "terms": "garaż"
2903                 },
2904                 "building/garages": {
2905                     "name": "Garaże",
2906                     "terms": "garaże"
2907                 },
2908                 "building/greenhouse": {
2909                     "name": "Szklarnia",
2910                     "terms": "Szklarnia"
2911                 },
2912                 "building/hospital": {
2913                     "name": "Budynek szpitala",
2914                     "terms": "Budynek szpitalny"
2915                 },
2916                 "building/hotel": {
2917                     "name": "Budynek hotelu",
2918                     "terms": "budynek hotelowy"
2919                 },
2920                 "building/house": {
2921                     "name": "Dom jednorodzinny",
2922                     "terms": "dom,domek,chata"
2923                 },
2924                 "building/hut": {
2925                     "name": "buda",
2926                     "terms": "chata,szałas,schronienie,koliba,szopa"
2927                 },
2928                 "building/industrial": {
2929                     "name": "Budynek przemysłowy",
2930                     "terms": "przemysłowy,produkcyjny,fabryczny,industrialny"
2931                 },
2932                 "building/kindergarten": {
2933                     "name": "Budynek przedszkola",
2934                     "terms": "budynek przedzkolny"
2935                 },
2936                 "building/public": {
2937                     "name": "Budynek publiczny",
2938                     "terms": "budynek użyteczności publicznej"
2939                 },
2940                 "building/residential": {
2941                     "name": "Budynek mieszkalny",
2942                     "terms": "blok, kamienica, dom, czynszówka"
2943                 },
2944                 "building/retail": {
2945                     "name": "Budynek handlu detalicznego",
2946                     "terms": "handel detaliczny"
2947                 },
2948                 "building/roof": {
2949                     "name": "Zadaszenie",
2950                     "terms": "dach,zadaszenia,wiata"
2951                 },
2952                 "building/school": {
2953                     "name": "Budynek szkolny",
2954                     "terms": "budynek szkoły, szkoła"
2955                 },
2956                 "building/semidetached_house": {
2957                     "name": "Bliźniak",
2958                     "terms": "Dom bliźniaczy"
2959                 },
2960                 "building/shed": {
2961                     "name": "Szopa",
2962                     "terms": "wiata"
2963                 },
2964                 "building/stable": {
2965                     "name": "Stajnia",
2966                     "terms": "stajnie"
2967                 },
2968                 "building/static_caravan": {
2969                     "name": "Przyczepa/wóz kempingowy ustawiony na stałe",
2970                     "terms": "mieszkalny wóz kempingowy"
2971                 },
2972                 "building/terrace": {
2973                     "name": "Domki szeregowe",
2974                     "terms": "szeregówki"
2975                 },
2976                 "building/train_station": {
2977                     "name": "Budynek dworca kolejowego"
2978                 },
2979                 "building/university": {
2980                     "name": "Budynek uczelni wyższej",
2981                     "terms": "uniwersytet, szkoła wyższa, wydział, uczelnia"
2982                 },
2983                 "building/warehouse": {
2984                     "name": "Magazyn",
2985                     "terms": "Magazyn"
2986                 },
2987                 "camp_site/camp_pitch": {
2988                     "name": "Miejsce na Kempingu",
2989                     "terms": "miejsce na namiot"
2990                 },
2991                 "club": {
2992                     "name": "Klub",
2993                     "terms": "klub,imprezownia"
2994                 },
2995                 "craft": {
2996                     "name": "Rzemiosło",
2997                     "terms": "rzemieślnicy"
2998                 },
2999                 "craft/basket_maker": {
3000                     "name": "Wikliniarz",
3001                     "terms": "wikilina"
3002                 },
3003                 "craft/beekeeper": {
3004                     "name": "Pszczelarz",
3005                     "terms": "Miód"
3006                 },
3007                 "craft/blacksmith": {
3008                     "name": "Kowal",
3009                     "terms": "kowal"
3010                 },
3011                 "craft/boatbuilder": {
3012                     "name": "Budowa statków",
3013                     "terms": "budowa statków"
3014                 },
3015                 "craft/bookbinder": {
3016                     "name": "Introligator",
3017                     "terms": "introligator,oprawianie"
3018                 },
3019                 "craft/brewery": {
3020                     "name": "Browar",
3021                     "terms": "browar, piwo"
3022                 },
3023                 "craft/carpenter": {
3024                     "name": "Stolarz",
3025                     "terms": "cieśla,stolarz"
3026                 },
3027                 "craft/carpet_layer": {
3028                     "name": "Układanie dywanów",
3029                     "terms": "dywany"
3030                 },
3031                 "craft/caterer": {
3032                     "name": "Catering",
3033                     "terms": "Żywieniowiec, katering"
3034                 },
3035                 "craft/clockmaker": {
3036                     "name": "Zegarmistrz",
3037                     "terms": "zegarmistrz"
3038                 },
3039                 "craft/confectionery": {
3040                     "name": "Sklep ze słodyczami",
3041                     "terms": "Słodycze"
3042                 },
3043                 "craft/distillery": {
3044                     "name": "Gorzelnia",
3045                     "terms": "wytwórnia napojów alkoholowych, destylarnia"
3046                 },
3047                 "craft/dressmaker": {
3048                     "name": "Krawiec",
3049                     "terms": "Krawcowa"
3050                 },
3051                 "craft/electrician": {
3052                     "name": "Elektryk",
3053                     "terms": "elektryk,elektrotechnik"
3054                 },
3055                 "craft/electronics_repair": {
3056                     "name": "Punkt napraw sprzętu elektronicznego",
3057                     "terms": "naprawa RTV, naprawa elektroniki"
3058                 },
3059                 "craft/gardener": {
3060                     "name": "Ogrodnik",
3061                     "terms": "ogrodnik,sadownik"
3062                 },
3063                 "craft/glaziery": {
3064                     "name": "Szklarz",
3065                     "terms": "Zakład szklarski, Szklarz"
3066                 },
3067                 "craft/handicraft": {
3068                     "name": "Rzemiosło",
3069                     "terms": "rzemiosło"
3070                 },
3071                 "craft/hvac": {
3072                     "name": "Klimatyzacja",
3073                     "terms": "klimatyzacja"
3074                 },
3075                 "craft/insulator": {
3076                     "name": "Kładzenie izolacji",
3077                     "terms": "izolacja"
3078                 },
3079                 "craft/jeweler": {
3080                     "name": "Jubiler"
3081                 },
3082                 "craft/key_cutter": {
3083                     "name": "Dorabianie kluczy",
3084                     "terms": "klucze"
3085                 },
3086                 "craft/locksmith": {
3087                     "name": "Ślusarz"
3088                 },
3089                 "craft/metal_construction": {
3090                     "name": "Konstrukcje metalowe",
3091                     "terms": "konstrukcje metalowe"
3092                 },
3093                 "craft/optician": {
3094                     "name": "Optyk"
3095                 },
3096                 "craft/painter": {
3097                     "name": "Malarz",
3098                     "terms": "malarz"
3099                 },
3100                 "craft/photographer": {
3101                     "name": "Fotograf",
3102                     "terms": "fotografia, studio fotograficzne, atelier"
3103                 },
3104                 "craft/photographic_laboratory": {
3105                     "name": "Laboratorium fotograficzne",
3106                     "terms": "fotografia"
3107                 },
3108                 "craft/plasterer": {
3109                     "name": "Tynkarz",
3110                     "terms": "tynk"
3111                 },
3112                 "craft/plumber": {
3113                     "name": "Hydraulik",
3114                     "terms": "hydraulik"
3115                 },
3116                 "craft/pottery": {
3117                     "name": "Garncarstwo",
3118                     "terms": "garnki"
3119                 },
3120                 "craft/rigger": {
3121                     "name": "Takielarz",
3122                     "terms": "takielunek"
3123                 },
3124                 "craft/roofer": {
3125    &nb