Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / fa.yml
1 # Messages for Persian (فارسی)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Grille chompa
5 # Author: Huji
6 # Author: Reza1615
7 # Author: Sahim
8 # Author: Wayiran
9 fa: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_entry: 
13         language: زبان
14         latitude: عرض جغرافیایی
15         longitude: طول جغرافیایی
16         title: عنوان
17         user: کاربر
18       friend: 
19         friend: دوست
20         user: کاربر
21       message: 
22         title: عنوان
23       trace: 
24         description: توضیح
25         latitude: عرض جغرافیایی
26         longitude: طول جغرافیایی
27         name: نام
28         size: اندازه
29         user: کاربر
30       user: 
31         email: پست الکترونیکی
32         languages: زبان ها
33         pass_crypt: کلمه عبور
34     models: 
35       changeset: مجموعه تغییرات
36       country: کشور
37       friend: دوست
38       language: زبان
39       message: پیغام
40       node: گره
41       relation: ارتباط
42       user: کاربر
43       way: راه
44   browse: 
45     changeset: 
46       changeset: "مجموعه تغییرات: %{id}"
47       changesetxml: مجموعه تغییرات XML
48       download: بارگیری %{changeset_xml_link} یا %{osmchange_xml_link}
49       feed: 
50         title: مجموعه تغییرات %{id}
51         title_comment: مجموعه تغییرات %{id} - %{comment}
52       osmchangexml: osmChange XML
53       title: مجموعه تغییرات
54     changeset_details: 
55       belongs_to: "متعلق به :"
56       bounding_box: جعبه مرزی
57       box: جعبه
58       closed_at: "بسته شده بر:"
59       created_at: "ایجاد توسط:"
60       has_nodes: 
61         other: "یک=دارای %{count} نقطه:"
62       has_relations: 
63         other: "یک=دارای %{count} مرتبط:"
64       has_ways: 
65         other: "یک=دارای %{count} مسیر:"
66       no_bounding_box: هیچ جعبه مرزی برای این مجموعه تغییرات ذخیره نشده‌است
67       show_area_box: نمایش جعبه منطقه
68     common_details: 
69       changeset_comment: "نظر:"
70       edited_at: "ویرایش در:"
71       edited_by: "ویرایش توسط:"
72       in_changeset: "تغییرات در :"
73       version: "نسخه :"
74     containing_relation: 
75       entry: ارتباطات %{relation_name}
76       entry_role: رابطه %{relation_name} (به عنوان %{relation_role})
77     map: 
78       deleted: حذف
79       larger: 
80         area: مشاهده منطقه روی نقشه بزرگتر
81         node: مشاهده منطقه روی نقشه بزرگتر
82         relation: مشاهده رابطه در نقشه بزرگتر
83         way: روش نمایش بر روی نقشه بزرگتر
84       loading: در حال بارگذاری…
85     navigation: 
86       all: 
87         next_changeset_tooltip: تغییرات بعدی
88         next_node_tooltip: گره بعدی
89         next_relation_tooltip: ارتباط بعدی
90         next_way_tooltip: راه بعدی
91         prev_changeset_tooltip: تغییرات قبلی
92         prev_node_tooltip: گره قبلی
93         prev_relation_tooltip: رابطه قبلی
94         prev_way_tooltip: راه قبلی
95       user: 
96         name_changeset_tooltip: نمایش ویرایش‌های انجام‌شده توسط %{user}
97         next_changeset_tooltip: "%{user} ویرایش بعدی توسط"
98         prev_changeset_tooltip: "%{user} قبلی ویرایش توسط"
99     node: 
100       download: "%{download_xml_link}، %{view_history_link} یا %{edit_link}"
101       download_xml: بارگیری XML
102       edit: ویرایش
103       node: گره
104       node_title: "گره: %{node_name}"
105       view_history: نمایش تاریخچه
106     node_details: 
107       coordinates: "مختصات:"
108       part_of: "قسمتی از:"
109     node_history: 
110       download: "%{download_xml_link} یا %{view_details_link}"
111       download_xml: بارگیری XML
112       node_history: تاریخچه منطقه
113       node_history_title: "تاریخچه منطقه: %{node_name}"
114       view_details: نمایش جزئیات
115     not_found: 
116       sorry: با عرض پوزش ، %{type} با شناسه %{id} ،یافت نمی‌شود.
117       type: 
118         changeset: مجموعه تغییرات
119         node: گره
120         relation: ارتباط
121         way: راه
122     paging_nav: 
123       of: از
124       showing_page: صفحه نمایش
125     relation: 
126       download: "%{download_xml_link} یا %{view_history_link}"
127       download_xml: بارگیری XML
128       relation: ارتباط
129       relation_title: "ارتباطات: %{relation_name}"
130       view_history: نمایش تاریخچه
131     relation_details: 
132       members: "اعضا:"
133       part_of: "قسمتی از:"
134     relation_history: 
135       download: "%{download_xml_link} یا %{view_details_link}"
136       download_xml: بارگیری XML
137       relation_history: تاریخچه ارتباطات
138       relation_history_title: "تاریخچه ارتباطات: %{relation_name}"
139       view_details: نمایش جزئیات
140     relation_member: 
141       entry_role: "%{type} %{name} به عنوان %{role}"
142       type: 
143         node: گره
144         relation: ارتباط
145         way: راه
146     start: 
147       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
148       view_data: مشاهده اطلاعات برای نمایش نقشه فعلی
149     start_rjs: 
150       data_frame_title: داده ها
151       data_layer_name: داده ها
152       details: جزئیات
153       drag_a_box: " جعبه‌ای را روی نقشه برای انتخاب یک منطقه بکشید"
154       edited_by_user_at_timestamp: "[[timestamp]] در [[user]] ویرایش توسط"
155       history_for_feature: "[[feature]] تاریخچه برای"
156       load_data: بارگذاری داده ها
157       loaded_an_area_with_num_features: "  شما منطقه‌ای را بارگذاری کردید که شامل[[num_features]] می‌شود. به طورکلی بعضی از مرورگرها نمی توانند با این مقدار اطلاعات تصویری کار کنند.کلا مرورگرها برای نمایش اطلاعات کمتر از 100 مورد در زمان  در بهترین وضعیت هستند: و هر میزان دیگر میتواند مرورگر ار کند  یا قفل کند.اگر شما میخواهید این اطلاعات دیده شود دکمه زیر را فشار دهید."
158       loading: در حال بارگذاری…
159       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
160       object_list: 
161         api: بازیابی این منطقه از ای‌پی‌آی
162         back: نمایش فهرست موضوع
163         details: جزئیات
164         heading: لیست اجزاء
165         history: 
166           type: 
167             node: گره [[id]]
168             way: راه [[id]]
169         selected: 
170           type: 
171             node: گره [[id]]
172             way: راه [[id]]
173         type: 
174           node: گره
175           way: راه
176       private_user: کاربر شخصی
177       show_history: نمایش سابقه
178       unable_to_load_size: "نمی‌تواند بارگذاری کند: اندازه جعبه ارتباطی [[bbox_size]] خیلی زیاد هست و باید کمتر از %{max_bbox_size} باشد"
179       wait: صبر کنید...
180       zoom_or_select: بزگنمایی کنید یا بخشی از منطقه را برای دیدن انتخاب کنید
181     tag_details: 
182       tags: "برچسب‌ها:"
183       wiki_link: 
184         key: " %{key} توضیحات صفحه ویکی برای برچسب"
185         tag: " %{key} = %{value} توضیحات صفحه ویکی برای برچسب"
186       wikipedia_link: صفحه %{page} مقاله در ویکی‌پدیا
187     timeout: 
188       sorry: با عرض پوزش ، داده ها برای %{type} با شناسه %{id} ، زمان بیش از حد طولانی برای بازیابی میبرد
189       type: 
190         changeset: مجموعه تغییرات
191         node: گره
192         relation: ارتباط
193         way: راه
194     way: 
195       download: "%{download_xml_link}، %{view_history_link} یا %{edit_link}"
196       download_xml: بارگیری XML
197       edit: ویرایش
198       view_history: نمایش تاریخچه
199       way: راه
200       way_title: "راه: %{way_name}"
201     way_details: 
202       also_part_of: 
203         other: "همچنین بخشی از مسیرها %{related_ways} "
204       nodes: "گره ها :"
205       part_of: "قسمتی از:"
206     way_history: 
207       download: "%{download_xml_link} یا %{view_details_link}"
208       download_xml: بارگیری XML
209       view_details: نمایش جزئیات
210       way_history: تاریخچه مسیر
211       way_history_title: "تاریخچه مسیر : %{way_name}"
212   changeset: 
213     changeset: 
214       anonymous: گمنام
215       big_area: (بزرگ)
216     changeset_paging_nav: 
217       next: بعدی »
218       previous: « قبلی
219     changesets: 
220       area: منطقه
221       user: کاربر
222   diary_entry: 
223     diary_comment: 
224       confirm: تأیید
225     diary_entry: 
226       comment_count: 
227         one: 1 نظر
228         other: "%{count} نظر"
229       confirm: تأیید
230     edit: 
231       language: "زبان:"
232       latitude: "عرض جغرافیایی:"
233       longitude: "طول جغرافیایی:"
234       save_button: ذخیره
235     location: 
236       edit: ویرایش
237       view: نمایش
238     view: 
239       login: ورود به سیستم
240       save_button: ذخیره
241   editor: 
242     default: پیش‌فرض (در حال حاضر %{name})
243     potlatch: 
244       description: جلسه ۱ (در مرورگر ویرایشگر)
245       name: Potlatch 1
246     potlatch2: 
247       description: جلسه ۲ (در مرورگر ویرایشگر)
248       name: Potlatch 2
249     remote: 
250       description: کنترل از راه دور (JOSM یا Merkaartor)
251       name: کنترل از راه دور
252   export: 
253     start: 
254       add_marker: اضافه کردن نشانگر به نقشه
255       area_to_export: برون‌بری منطقه
256       embeddable_html: درج اچ‌تی‌ام‌ال
257       export_button: برون‌بری
258       export_details: اطلاعات نقشه‌باز‌شهری تحت مجوز <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">  کریتیو کانز اشتراک‌یکسان 2 است
259       format: قالب
260       format_to_export: قالب برای خروجی‌سازی
261       image_size: اندازه تصویر
262       latitude: "عرض:"
263       licence: اجازه‌نامه
264       longitude: "طول:"
265       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
266       mapnik_image: Mapnik تصویر
267       max: حداکثر
268       options: تنظیمات
269       osm_xml_data: داده‌های XML نقشه‌باز‌شهری
270       osmarender_image: تصویر پردازش شده نقشه‌باز‌شهری
271       output: خروجی
272       paste_html: برای تعبیه کردن در وب‌گاه اچ‌تی‌ام‌ال را پیست کنید
273       scale: مقیاس
274       too_large: 
275         body: این منطقه برای خروجی سازی  در قالب XML بسیار بزرگ است لطفا پس از بزرگنمایی منطقه کوچکتری را انتخاب کنید
276         heading: منطقه بیش از حد بزرگ
277       zoom: بزگ‌نمایی
278     start_rjs: 
279       add_marker: اضافه کردن نشانگر به نقشه
280       change_marker: تغییر موقعیت نشانه‌گذار
281       click_add_marker: برای اضافه کردن نشانگر بر روی نقشه کلیک کنید
282       drag_a_box: " جعبه‌ای را روی نقشه برای انتخاب یک منطقه بکشید"
283       export: صدور
284       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
285       view_larger_map: نمایش نقشه بزرگتر
286   geocoder: 
287     description: 
288       types: 
289         cities: شهرها
290         places: مکانها
291         towns: شهرستانها
292     description_osm_namefinder: 
293       prefix: "%{distance} %{direction} %{type}"
294     direction: 
295       east: شرق
296       north: شمال
297       north_east: شمال شرقی
298       north_west: شمال غربی
299       south: جنوب
300       south_east: جنوب شرقی
301       south_west: جنوب غربی
302       west: غرب
303     distance: 
304       one: تقریباً 1کیلومتر
305       other: تقریباً %{count}کیلومتر
306       zero: کمتر از 1کیلومتر
307     search: 
308       title: 
309         ca_postcode: نتایج <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
310         geonames: نتایج <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
311         latlon: نتایج <a href="http://openstreetmap.org/">داخلی</a>
312         osm_namefinder: نتایج <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
313         osm_nominatim: نتایج <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
314         uk_postcode: نتایج <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
315         us_postcode: نتایج <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
316     search_osm_namefinder: 
317       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} %{parentname})"
318       suffix_place: ", %{distance} %{direction} %{placename}"
319     search_osm_nominatim: 
320       prefix: 
321         amenity: 
322           airport: فرودگاه
323           atm: عابر بانک
324           bank: بانک
325           bench: نیمکت
326           brothel: فاحشه خانه
327           cafe: کافه
328           cinema: سینما
329           clinic: درمانگاه
330           courthouse: دادگاه
331           dentist: دندانپزشک
332           dormitory: خوابگاه دانشجویی
333           embassy: سفارت
334           fire_station: آتش نشانی
335           fuel: پمپ بنزین
336           hospital: بیمارستان
337           hotel: هتل
338           ice_cream: بستنی فروشی
339           kindergarten: کودکستان
340           library: کتابخانه
341           market: بازار
342           marketplace: بازار
343           office: دفتر
344           park: پارک
345           parking: پارکینگ
346           pharmacy: داروخانه
347           police: پلیس
348           post_box: صندوق پست
349           post_office: اداره پست
350           prison: زندان
351           pub: میخانه
352           recycling: بازیافت
353           restaurant: رستوران
354           school: مدرسه
355           shop: فروشگاه
356           supermarket: سوپرمارکت
357           taxi: تاکسی
358           theatre: تئاتر
359           toilets: توالت
360           townhall: شهر داری
361           university: دانشگاه
362           waste_basket: سطل اشغال
363         building: 
364           church: کلیسا
365           garage: گاراژ
366           hospital: ساختمان بیمارستان
367           hotel: هتل
368           house: خانه
369           shop: فروشگاه
370           stadium: ورزشگاه
371           tower: برج
372         highway: 
373           bus_stop: ایستگاه اتوبوس
374           footway: پیاده رو
375           gate: دروازه
376           motorway: اتوبان
377           path: مسیر
378           pedestrian: پیاده راه
379           residential: مسکونی
380           road: جاده
381           steps: پله
382           trunk: بزرگراه
383           trunk_link: بزرگراه
384         historic: 
385           castle: قلعه
386           church: کلیسا
387           museum: موزه
388           tower: برج
389         landuse: 
390           cemetery: گورستان
391           farmland: زمین کشاورزی
392           forest: جنگل
393           mine: معدن
394           mountain: کوه
395           park: پارک
396           railway: ریل
397         leisure: 
398           fishing: نواحی ماهی‌گیری
399           garden: باغ
400           marina: تفریح‌گاه ساحلی
401           park: پارک
402           stadium: ورزشگاه
403           swimming_pool: استخر شنا
404         natural: 
405           bay: خالیج
406           beach: ساحل
407           cave_entrance: ورودی غار
408           channel: کانال
409           coastline: ساحل
410           fell: قطع کردن
411           glacier: یخچال طبیعی
412           hill: تپه
413           island: جزیره
414           moor: دشت
415           mud: گل
416           peak: قله
417           point: نقطه
418           river: رود خانه
419           rock: صخره
420           spring: بهار
421           tree: درخت
422           valley: دره
423           volcano: کوه آتشفشان
424           water: اب
425           wood: جنگل
426         place: 
427           airport: فرودگاه
428           city: شهر بزرگ
429           country: کشور
430           farm: مزرعه
431           house: خانه
432           island: جزیره
433           islet: جزیره کوچک
434           locality: محل
435           postcode: کدپستی
436           sea: دریا
437           suburb: محله
438           town: شهر
439           village: دهکده
440         shop: 
441           bakery: نانوایی
442           books: فروشگاه کتاب
443           butcher: قصاب
444           greengrocer: سبزی فروش
445           kiosk: کیوسک
446           laundry: خشکشویی
447           market: بازار
448           supermarket: سوپرمارکت
449         tourism: 
450           artwork: آثار هنری
451           attraction: جاذبه
452           bed_and_breakfast: تخت‌خواب و صبحانه
453           cabin: اطاق
454           camp_site: محل اردوگاه
455           chalet: کلبه ییلاقی
456           hostel: هتل
457           hotel: هتل
458           information: اطلاعات
459           motel: متل
460           museum: موزه
461           valley: دره
462           zoo: باغ وحش
463         waterway: 
464           canal: کانال
465           dam: سد
466           river: رودخانه
467           waterfall: ابشار
468   html: 
469     dir: rtl
470   javascripts: 
471     map: 
472       base: 
473         noname: بینام
474   layouts: 
475     copyright: کپی رایت و مجوز
476     edit: ویرایش
477     export: صدور
478     help: راهنما
479     history: تاریخچه
480     intro_3_partners: ویکی‌
481     log_in: ورود به سیستم
482     logout: خروج
483     logout_tooltip: خروج از سیستم
484     make_a_donation: 
485       text: کمک مالی
486       title: OpenStreetMap پشتیبانی با اهداء پولی
487     sign_up: ثبت نام
488     user_diaries: یادداشت کاربر
489     view: نمایش
490     view_tooltip: نمایش نقشه
491     welcome_user: خوش آمدید، %{user_link}
492     wiki: ویکی‌
493   license_page: 
494     foreign: 
495       english_link: اصل انگلیسی
496       text: در زمان به وجود آمدن تداخل بین ترجمه  فارسی و %{english_original_link} متن انگلیسی در اولویت است
497       title: درباره این ترجمه‌ها
498     native: 
499       mapping_link: شروع به نقشه‌کشی
500       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE نسخه
501       text: شما در حال مشاهده ویرایش انگلیسی قانون کپی‌رایت هستید.  برای دیدن %{native_link}  می توانید به عقب باز گردید یا خواندن متن کپی رایت و %{mapping_link} را متوقف کنید
502       title: درباره این صفحه
503   message: 
504     inbox: 
505       date: تاریخ
506       from: از
507       my_inbox: صندوق دریافتی من
508       outbox: صندوق خروجی
509       subject: عنوان
510       title: صندوق دریافتی
511     message_summary: 
512       delete_button: حذف
513       reply_button: پاسخ
514     new: 
515       send_button: ارسال
516       subject: عنوان
517     outbox: 
518       date: تاریخ
519       inbox: صندوق دریافتی
520       my_inbox: "%{inbox_link} من"
521       outbox: صندوق خروجی
522       subject: عنوان
523       title: صندوق خروجی
524       to: به
525     read: 
526       date: تاریخ
527       from: از
528       reply_button: پاسخ
529       subject: عنوان
530       to: به
531     sent_message_summary: 
532       delete_button: حذف
533   notifier: 
534     diary_comment_notification: 
535       hi: سلام %{to_user} ،
536     email_confirm_html: 
537       greeting: سلام ،
538     email_confirm_plain: 
539       greeting: سلام ،
540     gpx_notification: 
541       greeting: سلام ،
542     lost_password_html: 
543       greeting: سلام ،
544     lost_password_plain: 
545       greeting: سلام ،
546     message_notification: 
547       hi: سلام %{to_user},
548     signup_confirm_plain: 
549       greeting: سلام!
550   oauth_clients: 
551     edit: 
552       submit: ویرایش
553     form: 
554       name: نام
555   site: 
556     index: 
557       license: 
558         project_name: پروژه OpenStreetMap
559     key: 
560       table: 
561         entry: 
562           cemetery: گورستان
563           farm: مزرعه
564           forest: جنگل
565           golf: زمین گلف
566           lake: 
567             - دریاچه
568           motorway: اتوبان
569           park: پارک
570           runway: 
571             - باند فرودگاه
572           school: 
573             - مدرسه
574             - دانشگاه
575           subway: مترو
576           summit: 
577             - قله
578             - قله
579           trunk: بزرگراه
580     search: 
581       search: جستجو
582       search_help: "مثال : 'نامجو ۱۶، مشهد' ، 'CB2 5AQ' ، 'post offices near تهران' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>مثالها ادامه...</a>"
583       submit_text: برو
584       where_am_i: من کجا هستم؟
585     sidebar: 
586       close: بستن
587       search_results: نتایج جستجو
588   time: 
589     formats: 
590       friendly: "%e %B %Y ساعت %H:%M"
591   trace: 
592     create: 
593       trace_uploaded: پروندهٔ GPX شما بارگذاری شده است و در انتظار درج در پایگاه داده است. این کار معمولاً نیم ساعت طول می‌کشد و در صورت تکمیل، رایانامه‌ای به شما فرستاده خواهد شد.
594       upload_trace: ارسال ردیابی جی‌پی‌اس
595     delete: 
596       scheduled_for_deletion: فهرست پیگیری برای حذف کردن
597     edit: 
598       description: "شرح:"
599       download: بارگیری
600       edit: ویرایش
601       filename: "نام پرونده:"
602       heading: ویرایش رهگیری %{name}
603       map: نقشه
604       owner: "مالک:"
605       points: "نقاط:"
606       save_button: ذخیرهٔ تغییرات
607       start_coord: "شروع مختصات:"
608       tags: "برچسب‌ها:"
609       tags_help: ویرگول مرزبندی شده
610       title: ویرایش رهگیری %{name}
611       uploaded_at: ":بارگذاری شد"
612       visibility: "پدیداری:"
613       visibility_help: به چه معنی است؟
614     list: 
615       public_traces: مسیر‌های جی‌پی‌اس عمومی
616       public_traces_from: مسیر جی‌پی‌اس عمومی از %{user}
617       tagged_with: با  %{tags} برچسب بزنید
618       your_traces: آثار جی‌پی‌اس شما
619     make_public: 
620       made_public: رسم‌کردن عمومی
621     no_such_user: 
622       body: شرمند کاربری با نام %{user} وجود ندارد. لطفا اسم کاربر را از نو وارد کنید  یا ممکن است لینکی را که شما انتخاب کرده‌اید اشتباه باشد
623       heading: کاربر %{user} وجود ندارد
624       title: چنین کاربری وجود ندارد
625     offline: 
626       heading: ذخیره بدون اینترنت جی‌پی‌اس
627       message: ذخیره جی‌پی‌اس و بارگذاری سامانه غیرقابل دسترس می‌باشد
628     offline_warning: 
629       message: سامانه بارگذاری جی‌پی‌اکس غیرقابل دسترس می‌باشد
630     trace: 
631       ago: "%{time_in_words_ago} پیش"
632       by: توسط
633       count_points: "%{count} نقطه"
634       edit: ویرایش
635       edit_map: ویرایش نقشه
636       identifiable: قابل شناسایی
637       in: در
638       map: نقشه
639       more: بیشتر
640       pending: انتظار
641       private: خصوصی
642       public: عمومی
643       trace_details: مشاهده جزئیات رهگیری
644       trackable: قابل رهگیری
645       view_map: نمایش نقشه
646     trace_form: 
647       description: توضیح
648       help: راهنما
649       tags: برچسب‌ها
650       tags_help: ویرگول مرزبندی شده
651       upload_button: بارگذاری
652       upload_gpx: ارسال پرونده GPX
653       visibility: پدیداری
654       visibility_help: حد وسط این چیست؟
655     trace_header: 
656       see_all_traces: دیدن همه رهگیری‌ها
657       see_your_traces: دیدن تمام رهگیری‌های شما
658       upload_trace: بارگذاری یک رهگیری
659     trace_optionals: 
660       tags: برچسب‌ها
661     trace_paging_nav: 
662       next: بعدی »
663       previous: « قبلی
664       showing_page: نمایش صفحه %{page}
665     view: 
666       delete_track: حذف این رهگیری
667       description: "شرح:"
668       download: بارگیری
669       edit: ویرایش
670       edit_track: ویرایش این رهگیری
671       filename: "نام پرونده:"
672       heading: دیدن رهگیری %{name}
673       map: نقشه
674       none: هیچ کدام
675       owner: "مالک:"
676       pending: انتظار
677       points: "نقاط:"
678       start_coordinates: "شروع مختصات :"
679       tags: "برچسب‌ها:"
680       title: دیدن رهگیری %{name}
681       trace_not_found: رهگیری یافت نشد!
682       uploaded: ":بارگذاری شد"
683       visibility: "پدیداری:"
684     visibility: 
685       identifiable: "  قابل تشخیص(نقاط مرتب شده بر اساس زمان را در فهرست پیگیری به عنوان قابل تشخیص نشان دهید)"
686       private: خصوصی (فقط به عنوان ناشناس ، نقاط نامشخص)
687       public: عمومی (نقاط مرتب نشده را در فهرست پیگیری به عنوان ناشناس  نمایش دهید(
688       trackable: (قابل پیگیری (نقاط مرتب شده بر اساس زمان را تنها به عنوان ناشناس به اشتراک بگذارید
689   user: 
690     account: 
691       contributor terms: 
692         agreed: شما باید با شرایط کاربرهای جدید موافقت کنید
693         agreed_with_pd: شما اقرار کردید که ویرایش‌های شما به صورت عمومی ارائه گردند
694         heading: "شرایط شرکت‌کنندگان:"
695         link text: این چیست؟
696         not yet agreed: شما هنوز با شرایط کار جدی موافقت نکردید
697         review link text: برای آسودگی خود این پیوند را دنبال کنید تا شرایز کاربر جدید را مطالعه و موافقت کنید
698       current email address: "آدرس رایانامهٔ فعلی:"
699       delete image: حذف تصویر فعلی
700       email never displayed publicly: (هرگز به صورت عمومی نمایش داده نشود)
701       flash update success: اطلاعات کاربر با موفقیت به روز شد.
702       flash update success confirm needed: اطلاعات کاربر با موفقیت به روز شد . پست‌الکترونیک خود را برای مشاهده تائید نشانی پست‌الکترونیک جدید  چک کنید
703       home location: "موقعیت خانه:"
704       image: "تصویر :"
705       image size hint: (مربع عکس‌ها حداقل 100 در 100 بهترین کار)
706       keep image: نگه‌داشتن تصویر فعلی
707       latitude: "عرض جغرافیایی:"
708       longitude: "طول جغرافیایی:"
709       make edits public button: همه ویرایش‌های من را عمومی کن
710       my settings: تنظیمات من
711       new email address: "رایانامهٔ جدید:"
712       new image: افزون یک تصویر
713       no home location: شما مجبور به وارد کردن موقعیت خانه‌تان نیستید
714       preferred editor: "ویرایشگر مرجع:"
715       preferred languages: "زبان برگزیده:"
716       profile description: "توصیف نمایه:"
717       public editing: 
718         disabled: غیر فعال شده است و تمام ویرایش‌های قبلی به‌صورت  ناشناس هستند
719         disabled link text: چرا من نمی‌توانم ویرایش کنم؟
720         enabled: فعال شدید.ناشناس نیستید و می‌توانید اطلاعات را ویرایش کنید
721         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
722         enabled link text: این چیست؟
723         heading: "ویرایش عمومی:"
724       public editing note: 
725         heading: ویرایش عمومی
726       replace image: " تصویر فعلی را جایگزین کنید"
727       return to profile: بازگشت به محل مشخصات
728       save changes button: "ذخیرهٔ تغییرات:"
729       title: "ویرایش حساب:"
730       update home location on click: آیا وقتی که روی نقشه کلیک میکنید  موقعیت خانه را به روز کنم ؟
731     confirm: 
732       already active: این حساب کاربری در حال حاضر تأیید شده است.
733       button: تایید
734       heading: تایید حساب کاربر
735       success: " تشکر از ثبت نام حساب کاربری تایید شد"
736       unknown token: مورد  گرفته شده  موجود نیست
737     confirm_email: 
738       button: تأیید
739       failure: یک رایانامه با همین نشانه، پیش‌از این تایید شده است.
740       heading: تایید یک رایانامه تغییریافته
741       press confirm button: دکمه تایید زیرین را برای تایید آدرس رایانامهٔ جدیدتان بفشارید.
742       success: آدرس پست‌الکتریک شما تادید شد . ممنون از ثبت نام شما
743     confirm_resend: 
744       failure: کاربری با نام %{name} یافت نشد.
745     filter: 
746       not_an_administrator: برای انجام آن عملیات نیاز هست که سرپرست باشید
747     go_public: 
748       flash success: تمام ویرایش‌های شما به صورت عمومی منتشر شد و شما اجازه ویرایش دارید
749     list: 
750       confirm: تایید کاربران انتخاب شده
751       empty: هیچ کاربر مشابهی یافت نشد
752       heading: کاربرها
753       hide: پنهان کردن کاربران انتخاب شده
754       showing: 
755         one: "نمایش صفحه %{page} (%{first_item} از %{items}) "
756         other: " نمایش صفحه صفحه %{page} (%{first_item}-%{last_item} از %{items})"
757       summary: "%{name} ایجاد شده از %{ip_address} در %{date}"
758       summary_no_ip: "  %{name}در  %{date} ایجاد شد"
759       title: کاربرها
760     login: 
761       email or username: "رایانامه یا نام کاربری:"
762       heading: ورود به سیستم
763       login_button: ورود
764       new to osm: به نقشهٔ باز شهری جدید؟
765       password: "کلمه عبور:"
766       remember: "به‌خاطر سپردن من:"
767       title: ورود به سیستم
768       webmaster: مدیر تارنما
769     logout: 
770       heading: خروج از نقشه باز شهری
771       logout_button: خروج
772       title: خروج
773     lost_password: 
774       email address: "رایانامه:"
775       heading: گذرواژه خود را فراموش کرده‌اید؟
776       help_text: رایانامه خودتان را که برای ثبت نام استفاده می‌کنید وارد کنید، ما می‌خواهیم یک پیوند برای شما ارسال کنیم تا بتوانید بوسیله آن گذواژهٔ خود را بازنشانی کنید.
777       new password button: بازنشانی گذرواژه
778       notice email cannot find: شرمنده  نشانی آن پست‌الکترونیک یافت نشد
779       notice email on way: متاسفم که گم کردید ولی یک نامه الکترونیک در راه هست و شما به زودی می‌توانید آن را از نو تنظیم کنید
780       title: شکست گذرواژه
781     make_friend: 
782       already_a_friend: شما در حال حاضر دوست با %{name} هستید.
783       failed: شرمنده افزودن %{name} به عنوان دوست انجام نشد
784       success: "%{name} الان از دوستان شما هست."
785     new: 
786       confirm email address: "تایید نشانی رایانامه:"
787       confirm password: "تایید گذرواژه:"
788       contact_webmaster: لطفا با  <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">سرپرست</a> برای ساختن حساب کاربری هماهنگی  کنید و تماس بگیرید  - ما سعی میکنیم به درخواست ‌ها به سرعت پاسخ دهیم
789       continue: ادامه
790       display name: "نمایش نام:"
791       display name description: " نام کاربری شما برای عموم نمایش داده شده. شما می توانید این مورد را در بخش ترجیحات تغییر دهید."
792       email address: "رایانامه:"
793       fill_form: این فرم را پر کنید . ما برای شما یک پیام‌الکترونیکی برای فعال سازی حساب کاربریتان خواهیم فرستاد
794       heading: ایجاد حساب کاربری
795       no_auto_account_create: متاسفانه در حال حاضر برای ما امکان ساخت خودکار حساب کاربری مقدور نیست
796       password: "کلمه عبور:"
797       terms accepted: با تشکر  از پذیرش شرایط نویسندگان جدید!
798       title: ایجاد حساب کاربری
799     no_such_user: 
800       body: با عرض پوزش ، هیچ کاربر با نام %{user} وجود ندارد. لطفا املایی خود نام کاربری را بازبینی کنید یا شاید لینکی که کلیک کردید اشتباه است.
801       heading: کاربر %{user} وجود ندارد
802       title: چنین کاربری وجود ندارد.
803     popup: 
804       friend: دوست
805       nearby mapper: نقشه‌ترسیم کننده در این اطراف
806       your location: مکان حضور شما
807     remove_friend: 
808       not_a_friend: "%{name} از دوستان شما نیست."
809       success: "%{name} از دوستان شما  حذف شده است."
810     reset_password: 
811       confirm password: "تایید گذرواژه:"
812       flash changed: رمز عبور شما تغییر کرده است.
813       flash token bad: آیا آن مورد دیافتی را یافتید؟آدرس اینترنتی را چک کنید
814       heading: بازیابی کلمه عبور برای %{user}
815       password: "کلمه عبور:"
816       reset: بازنشانی گذرواژه
817       title: بازنشانی گذرواژه
818     set_home: 
819       flash success: موقعیت خانه با موفقیت ذخیره شد
820     suspended: 
821       body: "<p>\n شرمنده ! یه خاطر فعالیت مشکوک حساب کاربری شما به تعلیق افتاده است\n</p>\n<p>\nاین تصمیم به وسیله یک مدیر بازبینی خواهد شد . در صورتی که  بخواهید میتوانید با %{webmaster}برای بحث در این زمینه تماس حاصل نمایید\n</p>"
822       heading: حساب کاربری معلق
823       title: حساب کاربری معلق
824       webmaster: مدیرسایت
825     terms: 
826       agree: موافقت
827       consider_pd: بر اساس توافق‌نامه موفق من ویرایش‌ها و تولیدات خودم را  اجازه میدهم که به صورت عمومی انتشار یابد
828       consider_pd_why: این چیست؟
829       decline: کاهش
830       heading: شرایط نویسندگان
831       legale_names: 
832         france: فرانسه
833         italy: ایتالیا
834         rest_of_world: دیگر نقاط جهان
835       legale_select: "لطفا کشور محل سکونت خود را انتخاب کنید:"
836       read and accept: برای ادامه‌دادن و ویرایش‌کردن‌های آینده لطفا این توافق‌نامه را مطالعه کنید و دکمه موافق هستم را فشار دهید  به عنوان اینکه شما موارد این توافق نامه را قبول دارید
837       title: شرایط شرکت‌کنندگان
838     view: 
839       activate_user: فعال‌کردن این کاربر
840       add as friend: اضافه‌کردن به عنوان دوست
841       ago: )%{time_in_words_ago} پیش(
842       block_history: نمایش بلوک‌های دریافتی
843       blocks by me: بستن‌ها توسط من
844       blocks on me: بلوک های من
845       confirm: تأیید
846       confirm_user: تایید این کاربر
847       create_block: بستن این کاربر
848       created from: "ایجادشده از:"
849       deactivate_user: این کاربر را غیر فعال کنید
850       delete_user: این کاربر حذف شود
851       description: توضیح
852       diary: دفتر خاطرات
853       edits: ویرایش‌ها
854       email address: "نشانی رایانامه:"
855       hide_user: این کاربر را مخفی کنید
856       if set location: در صورت تظیم موقعیتتان تعدادی نقشه و متعلقات در اینجا اضافه میشوند . شما میتوانید موقعیت خانه خود را در صفحه  %{settings_link} تنظیم کنید
857       km away: "%{count} کیلومتر فاصله"
858       latest edit: "آخرین ویرایش %{ago}:"
859       m away: "%{count} متر فاصله"
860       mapper since: "نقشه‌برداری از:"
861       moderator_history: نمایش بلوک‌های دریافتی
862       my diary: دفتر خاطرات من
863       my edits: ویرایش‌های من
864       my settings: تنظیمات من
865       my traces: پیگیری‌های من
866       nearby users: دیگر کاربران نزدیک
867       new diary entry: ورود خاطرات جدید
868       no friends: شما هنوز هیچ دوستی اضافه نکرده‌اید
869       no nearby users: در این حوالی هیچ کاربری  نقشه  ترسیم نکرده است
870       oauth settings: تنظیمات oauth
871       remove as friend: حذف به‌عنوان دوست
872       role: 
873         administrator: این کاربر سرپرست می‌باشد
874         grant: 
875           administrator: به سرپرست دسترسی بدهید
876           moderator: به سرپرست دسترسی بدهید
877         moderator: این کاربر مدیر است
878         revoke: 
879           administrator: دسترسی سرپرست را لغو شد
880           moderator: دسترسی مدیر را لغو کنید
881       send message: ارسال پیغام
882       settings_link_text: تنظیمات
883       spam score: "امتیاز هرزنامه:"
884       status: "وضعیت:"
885       traces: اثرها
886       unhide_user: این کاربر را غیر مخفی کنید
887       user location: موقعبت کاربر
888       your friends: دوستان شما
889   user_block: 
890     partial: 
891       edit: ویرایش
892       status: وضعیت
893     period: 
894       one: 1 ساعت
895       other: "%{count} ساعت"
896     show: 
897       confirm: آیا مطمئن هستید؟
898       edit: ویرایش
899       show: نمایش
900       status: وضعیت
901   user_role: 
902     filter: 
903       already_has_role: کاربر در حال حاضر نقش %{role} دارد.
904       doesnt_have_role: کاربر نقشی ندارد %{role}.
905       not_a_role: رشته '%{role}' نقش معتبر نیست.
906       not_an_administrator: فقط مدیران می توانند نقش مدیریت کاربرها را انجام دهند ، و شما مدیر نیستید.
907     grant: 
908       are_you_sure: آیا اطمینان دارید که می خواهید نقش '%{role}' از کاربر '%{name}' را  اعطا  کنید؟
909       confirm: تائید
910       fail: نمی‌توان نقش %{role} کاربر %{name} را اهدا کرد . لطفا از معتبر بودن کاربر و نقش اطمینان حاصل نمایید
911       heading: تایید اعطای نقش
912       title: تایید اعطای نقش
913     revoke: 
914       are_you_sure: آیا شما اطمینان دارید که می خواهید نقش `%{role}' را از کاربر '%{name}' حذف  نمایید؟
915       confirm: تأیید
916       fail: نمی‌توان نقش %{role} کاربر %{name} را لغو کرد . لطفا از معتبر بودن کاربر و نقش اطمینان حاصل نمایید
917       heading: تایید لغو نقش
918       title: تایید لغو نقش