Add srcset to img tags inside picture elements
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / cs.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Plocha",
5             "description": "Přidat do mapy parky, budovy, jezera či jiné plochy.",
6             "tail": "Klikněte na mapu a začněte tak kreslit plochu, jako třeba park, jezero nebo budovu."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Čára",
10             "description": "Přidat do mapy silnice, ulice, stezky, potoky či jiné čáry.",
11             "tail": "Klikněte na mapu a začněte tak kreslit silnice, stezky nebo trasy."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Uzel",
15             "description": "Přidat do mapy restaurace, poštovní schránky, zastávky či jiné uzly.",
16             "tail": "Klikněte na mapu a přidejte tak uzel."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Procházet",
20             "description": "Posunutí a zvětšení mapy."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Uzly k oblasti přidáte kliknutím. Oblast uzavřete kliknutím na první uzel."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Uzly k čáře přidáte kliknutím. Když kliknete na jinou čáru, připojíte čáry k sobě. Editaci ukončíte dvojklikem."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Přidán uzel.",
33                 "vertex": "Přidán uzel k čáře.",
34                 "relation": "Přidána relace."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Vytvořen začátek čáry.",
40                 "area": "Vytvořen začátek plochy."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Pokračovat",
46             "description": "Navázat na čáru.",
47             "not_eligible": "Nelze navázat na žádnou čáru.",
48             "multiple": "Zde je možné navázat na několik čar. Stiskněte klávesu Shift a kliknutím zvolte jednu z čar.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Prodloužena čára.",
51                 "area": "Plocha pokračuje."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Kreslení přerušeno."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Změněna role prvku relace."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Upraveny vlastnosti."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Zakulatit",
65             "description": {
66                 "line": "Udělat z této čáry kruh.",
67                 "area": "Udělat z této plochy kruh."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Zakulacena čára.",
72                 "area": "Zakulacena plocha."
73             },
74             "not_closed": "Z objektu nelze udělat kruh, protože nejde o smyčku.",
75             "too_large": "Z objektu nelze udělat kruh, protože není vidět dostatečně velká část.",
76             "connected_to_hidden": "Z objektu nelze udělat kruh, protože je napojen na skrytý objekt."
77         },
78         "orthogonalize": {
79             "title": "Zhranatit",
80             "description": {
81                 "line": "Udělat rohy této čáry do hranata.",
82                 "area": "Udělat rohy této plochy do hranata."
83             },
84             "key": "S",
85             "annotation": {
86                 "line": "Úhly čáry do pravého úhle.",
87                 "area": "Rohy plochy do pravého úhle."
88             },
89             "not_squarish": "Objekt nelze zhranatit, protože se čtverci vůbec nepodobá.",
90             "too_large": "Objekt nelze zhranatit, protože není vidět dostatečně velká část.",
91             "connected_to_hidden": "Objekt nelze zhranatit, protože je napojen na skrytý objekt."
92         },
93         "straighten": {
94             "title": "Narovnat",
95             "description": "Narovnat tuto čáru.",
96             "key": "S",
97             "annotation": "Narovnána čára",
98             "too_bendy": "Objekt nelze narovnat, protože je příliš zakroucený.",
99             "connected_to_hidden": "Čáru nelze narovnat, protože je napojená na skrytý objekt."
100         },
101         "delete": {
102             "title": "Smazat",
103             "description": "Smazat objekt trvale.",
104             "annotation": {
105                 "point": "Smazán uzel.",
106                 "vertex": "Smazán uzel z čáry.",
107                 "line": "Smazána čára.",
108                 "area": "Smazána plocha.",
109                 "relation": "Smazána relace.",
110                 "multiple": "Bylo smazáno {n} objektů."
111             },
112             "incomplete_relation": "Objekt nelze smazat, protože je stažený jen částečně.",
113             "part_of_relation": "Objekt nelze smazat, protože je součástí rozsáhlejší relace. Musíte ho napřed z této relace vyřadit.",
114             "connected_to_hidden": "Objekt nelze smazat, protože je napojen na skrytý objekt."
115         },
116         "add_member": {
117             "annotation": "Přidán člen do relace."
118         },
119         "delete_member": {
120             "annotation": "Odstraněn člen z relace."
121         },
122         "connect": {
123             "annotation": {
124                 "point": "Čára byla připojena k uzlu.",
125                 "vertex": "Čára byla připojena k jiné čáře.",
126                 "line": "Čára byla připojena k čáře.",
127                 "area": "Čára byla připojena k ploše."
128             }
129         },
130         "disconnect": {
131             "title": "Rozpojit",
132             "description": "Rozpojit tyto čáry/plochy.",
133             "key": "D",
134             "annotation": "Čáry/plochy byly rozpojeny.",
135             "not_connected": "Není tu žádná čára/plocha, kterou by bylo možné rozpojit.",
136             "connected_to_hidden": "Toto nelze rozpojit, protože je to napojeno na skrytý objekt."
137         },
138         "merge": {
139             "title": "Spojit",
140             "description": "Spojit tyto čáry.",
141             "key": "C",
142             "annotation": "Čáry spojeny (celkem {n}).",
143             "not_eligible": "Objekty nelze spojit v jeden.",
144             "not_adjacent": "Tyto čáry nelze spojit v jednu, protože nekončí v jednom bodě.",
145             "restriction": "Tyto čáry není možné spojit, protože aspoň jedna z nich je členem relace \"{relation}\".",
146             "incomplete_relation": "Tyto objekty nelze spojit, protože jsou stažené jen částečně."
147         },
148         "move": {
149             "title": "Posunout",
150             "description": "Posunout objekt na jiné místo.",
151             "key": "M",
152             "annotation": {
153                 "point": "Posunut uzel.",
154                 "vertex": "Posunut uzel v čáře.",
155                 "line": "Posunuta čára.",
156                 "area": "Posunuta plocha.",
157                 "multiple": "Posunuty objekty."
158             },
159             "incomplete_relation": "Tento objekt nelze posunout, protože je stažený jen částečně.",
160             "too_large": "Objekt není možné přesunout, protože není vidět dostatečně velká část.",
161             "connected_to_hidden": "Objekt není možné přesunout, protože je napojen na skrytý objekt."
162         },
163         "rotate": {
164             "title": "Otočit",
165             "description": "Otočit tento objekt okolo středu.",
166             "key": "R",
167             "annotation": {
168                 "line": "Čára byla otočena.",
169                 "area": "Plocha byla pootočena."
170             },
171             "too_large": "Objekt nelze otočit, protože není vidět dostatečně velká část.",
172             "connected_to_hidden": "Objekt nelze otočit, protože je napojen na skrytý objekt."
173         },
174         "reverse": {
175             "title": "Převrátit",
176             "description": "Změnit směr čáry na opačný.",
177             "key": "V",
178             "annotation": "Čára byla převrácena."
179         },
180         "split": {
181             "title": "Rozdělit",
182             "description": {
183                 "line": "Zvolenou čáru rozdělit v tomto uzlu na dvě.",
184                 "area": "Rozdělit hranici této plochy na dvě.",
185                 "multiple": "Čáru/hranici plochy v tomto uzlu rozdělit na dvě."
186             },
187             "key": "X",
188             "annotation": {
189                 "line": "Čára rozdělena.",
190                 "area": "Rozdělit hranici plochy.",
191                 "multiple": "Rozdělit {n} čar/hranic plochy."
192             },
193             "not_eligible": "Čáru nelze rozdělit v jejím začátku ani konci.",
194             "multiple_ways": "Není jasné, kterou čáru rozdělit.",
195             "connected_to_hidden": "Toto nelze rozdělit, protože je to napojené na skrytý objekt."
196         },
197         "restriction": {
198             "help": {
199                 "select": "Kliknutím zvolte část silnice.",
200                 "toggle": "Kliknutím přepněte omezení odbočování.",
201                 "toggle_on": "Kliknutím přidejte omezení typu \"{restriction}\".",
202                 "toggle_off": "Kliknutím odstraníte omezení \"{restriction}\"."
203             },
204             "annotation": {
205                 "create": "Přidáno omezení odbočování",
206                 "delete": "Smazáno omezení odbočování"
207             }
208         }
209     },
210     "undo": {
211         "tooltip": "Zpět: {action}",
212         "nothing": "Není co vracet."
213     },
214     "redo": {
215         "tooltip": "Znovu: {action}",
216         "nothing": "Není co znovu provádět."
217     },
218     "tooltip_keyhint": "Zkratka:",
219     "browser_notice": "Tento editor funguje ve Firefoxu, Chrome, Safari, Opeře a Internet Exploreru od verze 9. Musíte tedy aktualizovat na novější verzi prohlížeče nebo použijte editor Potlatch 2.",
220     "translate": {
221         "translate": "Přeložit",
222         "localized_translation_label": "Mezinárodní název",
223         "localized_translation_language": "Zvolte jazyk",
224         "localized_translation_name": "Název"
225     },
226     "zoom_in_edit": "Pro editaci přibližte mapu",
227     "logout": "odhlásit",
228     "loading_auth": "Připojuji se na OpenStreetMap...",
229     "report_a_bug": "ohlásit chybu",
230     "feature_info": {
231         "hidden_warning": "{count} skrytých objektů",
232         "hidden_details": "Tyto objekty jsou právě skryté: {details}"
233     },
234     "status": {
235         "error": "Nepodařilo se připojit k API.",
236         "offline": "API je offline. Zkuste prosím editaci později.",
237         "readonly": "API je ve stavu \"pouze pro čtení\", takže vaše úpravy nelze uložit. Zkuste to znovu později."
238     },
239     "commit": {
240         "title": "Uložit změny",
241         "description_placeholder": "Stručný popis vašich úprav",
242         "message_label": "Komentář ke změnám",
243         "upload_explanation": "Vámi provedené změny budou viditelné na všech mapách postavených na datech z OpenStreetMap.",
244         "upload_explanation_with_user": "Změny provedené pod jménem {user} budou viditelné na všech mapách postavených na datech z OpenStreetMap.",
245         "save": "Uložit",
246         "cancel": "Storno",
247         "changes": "{count} změn",
248         "warnings": "Varování",
249         "modified": "Upraveno",
250         "deleted": "Smazáno",
251         "created": "Vytvořeno"
252     },
253     "contributors": {
254         "list": "Přispěli {users}",
255         "truncated_list": "Přispěli {users} a {count} další."
256     },
257     "infobox": {
258         "selected": "zvoleno {n}",
259         "geometry": "Geometrie",
260         "closed": "uzavřená",
261         "center": "Střed",
262         "perimeter": "Obvod",
263         "length": "Délka",
264         "area": "Plocha",
265         "centroid": "Těžiště",
266         "location": "Poloha",
267         "metric": "Metrické jednotky",
268         "imperial": "Imperiální jednotky"
269     },
270     "geometry": {
271         "point": "uzel",
272         "vertex": "uzel",
273         "line": "čára",
274         "area": "plocha",
275         "relation": "relace"
276     },
277     "geocoder": {
278         "search": "Hledat celosvětově...",
279         "no_results_visible": "Na zobrazené části mapy nic nalezeno",
280         "no_results_worldwide": "Nic nenalezeno"
281     },
282     "geolocate": {
283         "title": "Ukázat moji polohu"
284     },
285     "inspector": {
286         "no_documentation_combination": "K této kombinaci vlastností není k dispozici dokumentace",
287         "no_documentation_key": "K tomuto klíči není k dispozici dokumentace",
288         "show_more": "Zobrazit víc",
289         "view_on_osm": "Zobrazit na openstreetmap.org",
290         "all_tags": "Všechny vlastnosti",
291         "all_members": "Všechny prvky",
292         "all_relations": "Všechny relace",
293         "new_relation": "Nová relace...",
294         "role": "Role",
295         "choose": "Zvolte typ objektu",
296         "results": "{search} nalezeno {n} krát",
297         "reference": "Zobrazit na Wiki OpenStreetMap",
298         "back_tooltip": "Změnit objekt",
299         "remove": "Odstranit",
300         "search": "Hledat",
301         "multiselect": "Zvolené objekty",
302         "unknown": "Není známo",
303         "incomplete": "<nebylo staženo>",
304         "feature_list": "Hledat objekty",
305         "edit": "Editovat objekt",
306         "check": {
307             "yes": "Ano",
308             "no": "Ne"
309         },
310         "none": "Žádné",
311         "node": "Uzel",
312         "way": "Čára",
313         "relation": "Relace",
314         "location": "Poloha",
315         "add_fields": "Přidat pole:"
316     },
317     "background": {
318         "title": "Pozadí",
319         "description": "Nastavení pozadí",
320         "percent_brightness": "{opacity}% viditelnost",
321         "none": "Žádné",
322         "custom": "Vlastní",
323         "custom_button": "Editovat vlastní pozadí",
324         "custom_prompt": "Vložte šablonu adres dlaždic. Lze použít tokeny {z}, {x}, {y} pro schéma Z/X/Y a {u} pro hierarchické schéma quadtile.",
325         "fix_misalignment": "Vyrovnat posunutí pozadí",
326         "reset": "vrátit na začátek"
327     },
328     "map_data": {
329         "title": "Mapová data",
330         "description": "Mapová data",
331         "data_layers": "Datové vrstvy",
332         "fill_area": "Vyplnění ploch",
333         "map_features": "Mapové objekty",
334         "autohidden": "Tyto objekty jsou nyní skryté, protože jinak by jich na mapě bylo zobrazeno příliš mnoho. Když mapu zvětšíte, můžete je zobrazit a editovat."
335     },
336     "feature": {
337         "points": {
338             "description": "Uzly",
339             "tooltip": "Body zájmu"
340         },
341         "major_roads": {
342             "description": "Podstatné silnice",
343             "tooltip": "Důležité silnice, ulice atd."
344         },
345         "minor_roads": {
346             "description": "Nepodstatné silnice",
347             "tooltip": "Účelové komunikace, příjezdy, lesní a polní cesty atd."
348         },
349         "paths": {
350             "description": "Pěší cesty",
351             "tooltip": "Chodníky, pěšiny, cyklostezky atd."
352         },
353         "buildings": {
354             "description": "Budovy",
355             "tooltip": "Domy, chaty, garáže atd."
356         },
357         "landuse": {
358             "description": "Využití krajiny",
359             "tooltip": "Lesy, pole, parky, obydlené oblasti atd."
360         },
361         "boundaries": {
362             "description": "Hranice",
363             "tooltip": "Administrativní hranice"
364         },
365         "water": {
366             "description": "Vodstva",
367             "tooltip": "Řeky, jezera, rybníky, nádrže atd."
368         },
369         "rail": {
370             "description": "Železnice",
371             "tooltip": "Koleje, nádraží atd."
372         },
373         "power": {
374             "description": "Energetika",
375             "tooltip": "Elektrická vedení, elektrárny, transformátory atd."
376         },
377         "past_future": {
378             "description": "Minulost a budoucnost",
379             "tooltip": "Objekty v návrhu, výstavbě, opuštěné, stržené objekty atd."
380         },
381         "others": {
382             "description": "Další",
383             "tooltip": "Všechno ostatní"
384         }
385     },
386     "area_fill": {
387         "wireframe": {
388             "description": "Bez výplně",
389             "tooltip": "Při zobrazení bez výplně dobře uvidíte podkladové snímky."
390         },
391         "partial": {
392             "description": "Částečná výplň",
393             "tooltip": "Plochy jsou vyplněné jen podél vnitřních hran. (Doporučeno začátečníkům.)"
394         },
395         "full": {
396             "description": "Plná výplň",
397             "tooltip": "Plochy jsou vyplněné zcela."
398         }
399     },
400     "restore": {
401         "heading": "Vaše úpravy nebyly uloženy",
402         "description": "Přejete si obnovit úpravy, které při minulém spuštění nebyly uloženy?",
403         "restore": "Obnovit",
404         "reset": "Zahodit"
405     },
406     "save": {
407         "title": "Uložit",
408         "help": "Uložit změny do OpenStreetMap, aby je viděli ostatní uživatelé.",
409         "no_changes": "Není co uložit.",
410         "error": "Při pokusu o uložení se vyskytly chyby",
411         "status_code": "Server vrátil stavový kód {code}",
412         "unknown_error_details": "Ujistěte se, prosím, že jste připojen k internetu.",
413         "uploading": "Ukládám úpravy na OpenStreetMap.",
414         "unsaved_changes": "Vaše úpravy nebyly uloženy",
415         "conflict": {
416             "header": "Vyřešit konflikty mezi editacemi",
417             "count": "Konflikt č. {num} z {total}",
418             "previous": "< Předchozí",
419             "next": "Další >",
420             "keep_local": "Nechat moji",
421             "keep_remote": "Použít cizí",
422             "restore": "Obnovit",
423             "delete": "Nechat smazané",
424             "download_changes": "Nebo stáhnout vaše úpravy.",
425             "done": "Všechny konflikty vyřešeny!",
426             "help": "Jiný uživatel upravil některé z objektů, které jste editoval/a i vy.\nProjděte prosím detailně níže uvedené položky a vyberte, jestli chcete nechat v platnosti vaše nebo cizí úpravy.\n"
427         }
428     },
429     "merge_remote_changes": {
430         "conflict": {
431             "deleted": "Tento objekt smazal uživatel {user}.",
432             "location": "Tento objekt přesunul uživatel {user} i vy.",
433             "nodelist": "Uzly upravil uživatel {user} i vy.",
434             "memberlist": "Členy relace upravil uživatel {user} i vy.",
435             "tags": "Nastavil/a jste vlastnost <b>{tag}</b> na \"{local}\", zatímco uživatel {user} ji změnil na \"{remote}\"."
436         }
437     },
438     "success": {
439         "edited_osm": "OSM upraveno!",
440         "just_edited": "Právě jste upravil/a OpenStreetMap!",
441         "view_on_osm": "Zobrazit na OSM",
442         "facebook": "Sdílet na Facebooku",
443         "twitter": "Sdílet na Twitteru",
444         "google": "Sdílet na Google+",
445         "help_html": "Vaše úpravy by se obvykle měly objevit na \"Standardní\" vrstvě během několika minut. U některých objektů a ostatních vrstev to může trvat déle⏎\n(<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map' target='_blank'>detaily anglicky</a>).⏎\n"
446     },
447     "confirm": {
448         "okay": "OK",
449         "cancel": "Storno"
450     },
451     "splash": {
452         "welcome": "Vítá vás iD, program pro editaci OpenStreetMap",
453         "text": "iD je uživatelsky přátelský, ale silný nástroj pro editaci nejrozsáhlejší svobodné mapy světa. Toto je verze {version}. Více informací na {website}, chybová hlášení na {github}.",
454         "walkthrough": "Prohlídka editoru",
455         "start": "Začít s editací"
456     },
457     "source_switch": {
458         "live": "live",
459         "lose_changes": "Vaše úpravy nebyly uloženy. Když přepnete mapový server, změny budou ztraceny. Opravdu chcete přepnout server?",
460         "dev": "dev"
461     },
462     "tag_reference": {
463         "description": "Popis",
464         "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
465         "used_with": "užito s {type}"
466     },
467     "validations": {
468         "untagged_point": "Neoznačený bod",
469         "untagged_line": "Neoznačená čára",
470         "untagged_area": "Neoznačená plocha",
471         "many_deletions": "Pokoušíte se smazat {n} objektů. Opravdu to chcete provést? Odstranilo by je z globální mapy na openstreetmap.org.",
472         "tag_suggests_area": "Vlastnost {tag} obvykle označuje plochu, ale zvolený objekt není plocha",
473         "untagged_point_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tento bod zač.",
474         "untagged_line_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tato čára zač.",
475         "untagged_area_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tato plocha zač.",
476         "deprecated_tags": "Zastaralé vlastnosti: {tag}"
477     },
478     "zoom": {
479         "in": "Zvětšit",
480         "out": "Zmenšit"
481     },
482     "cannot_zoom": "Aktuální nastavení nedovoluje větší zvětšení.",
483     "gpx": {
484         "local_layer": "Vlastní GPX soubor",
485         "drag_drop": "Přetáhněte do editoru soubor .gpx nebo klikněte na tlačítko vpravo a zvolte soubor pomocí dialogu.",
486         "zoom": "Zvětšit na stopu GPX",
487         "browse": "Zvolit .gpx soubor v dialogu"
488     },
489     "mapillary": {
490         "tooltip": "Fotografie z úrovně ulice z Mapillary",
491         "title": "Vrstva fotografií (Mapillary)",
492         "view_on_mapillary": "Zobrazit tento obrázek na Mapillary"
493     },
494     "help": {
495         "title": "Pomoc",
496         "help": "# Pomoc\n\nToto je editor [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), svobodné a otevřené mapy světa, vytvářené jako open-source a open-data. S pomocí editoru můžete přidávat a upravovat data v mapě třeba ve svém okolí, a zlepšovat tak celou mapu pro každého.\n\nVaše úpravy mapy budou viditelné pro každého uživatele OpenStreetMap. Před editací se ovšem musíte [přihlásit](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je projekt vytvářený spoluprací mnoha lidí, se [zdrojovým kódem na GitHubu](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
497         "editing_saving": "# Editace a publikace\n\nTento editor pracuje primárně online - právě teď k němu přistupujete prostřednictvím webové stránky.\n\n### Výběr objektů\n\nChcete-li vybrat objekt, jako třeba silnici nebo obchod, klikněte na něj v mapě. Objekt se tím označí, otevře se boční panel s vlastnostmi objektu a zobrazí se nabídka akcemi, které lze s objektem provést.\n\nMůžete označit a pracovat s několika objekty najednou: podržte klávesu 'Shift', a pak buď postupně označte dotyčné objekty, anebo klikněte na mapu a táhněte myší či prstem - editor označí všechny objekty uvnitř příslušného obdélníku.\n\n### Publikace změn\n\nKdyž provedete nějaké úpravy objektů v mapě, úpravy jsou uloženy lokálně ve vašem prohlížeči. Nelekejte se, když uděláte chybu - úpravy lze vrátit zpět tlačítkem Zpět, a naopak je znovu provést tlačítkem Znovu.\n\nPo dokončení bloku úprav klikněte na 'Uložit' - například když jste upravili jednu část města, a chcete začít úpravy někde jinde. Zobrazí se přehled úprav, které jste provedli, editor tyto úpravy zkontroluje, a když se mu něco nebude zdát, zobrazí varování a návrhy.\n\nKdyž bude všechno v pořádku, můžete přidat krátký komentář s vysvětlením vašich úprav a kliknout znovu 'Uložit'. Úpravy se tímto publikují na [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), kde za chvíli budou viditelné pro všechny uživatele a bude na nich možné provádět další úpravy.\n\nPokud nechcete nebo nemůžete úpravy dokončit teď, stačí prostě odejít ze stránky pryč. Až příště navštívíte stránku (na stejném počítači, ve stejném prohlížeči), editor vám nabídne možnost znovu načíst neuložené úpravy.\n",
498         "roads": "# Cesty\n\nEditor umožňuje vytvářet, opravovat a mazat silnice, pěšiny, cyklostezky, železnice atd. Zmapovat by mělo jít jakýkoli druh komunikace.\n\n### Výběr\n\nKdyž na cestu kliknete, zbarví se její obrys, otevře se u ní malá nabídka s nástroji a dále boční panel s informacemi o cestě.\n\n### Úpravy\n\nČasto narazíte na cesty, které jen nepřesně sledují pozadí či trasu GPS. Takové cesty můžete zarovnat na správné místo.\n\nNapřed klikněte na cestu, kterou chcete upravit. Cesta se rozsvítí a podél ní se objeví kontrolní uzly, které můžete posunout na správné místo. Pokud chcete přidat další kontrolní body a zpřesnit tak průběh cesty, stačí dvakrát kliknout na kus cesty mezi dvěma uzly - na zvolené místo přibude nový uzel.\n\nKdyž je reálná cesta napojena na jinou, ale v mapě spojeny nejsou, posuňte myší kontrolní uzel jedné cesty nad druhou - cesty se pak spojí. Propojení cest je velmi důležité pro správnou funkci navigací.\n\nTaké můžete posunout najednou celou cestu: buď klikněte na ikonu posunu v menu zobrazeném u cesty nebo stiskněte klávesu `M` a potom klikněte myší pro ukončení posunu. Jen pozor - pokud jsou vůči pozadí či GPS stopě všechny objekty v okolí, pravděpodobně to bude chybným pozadím a ne chybnou polohou objektů.\n\n### Mazání\n\nPokud je cesta úplně špatně, můžete ji zcela odstranit z mapy. Neměli byste se spoléhat pouze na satelitní snímky - mohou být zastaralé nebo zavádějící -, ideální je se přesvědčit na místě, že cesta opravdu neexistuje. Zvlášť při mazání objektů buďte opatrní - výsledek vaší úpravy se projeví v mapě pro všechny její uživatele.\n\nCestu smažete tak, že na ni kliknete a zvolíte ikonu odpadkového koše nebo stisknete klávesu Delete.\n\n### Vytváření\n\nNarazili jste na cestu, která by v mapě měla být, ale není? Klikněte na tlačítko 'Cesta' vlevo nahoře nebo stiskněte klávesu `2` - to vám umožní nakreslit novou cestu.\n\nKlikněte na místo, kde cesta začíná. Pokud cesta vychází z jiné, existující cesty, klikněte na místo, kde se cesty oddělují.\n\nPotom postupně klikejte na body, kudy cesta vede, podle satelitních snímků nebo trasy z GPS. Pokud vaše cesta protíná jinou, je třeba je propojit tak, že kliknete na bod křížení. Nakonec dvakrát klikněte na stejné místo nebo stiskněte klávesu 'Return' nebo 'Enter', cesta se tak ukončí.\n",
499         "gps": "# GPS\n\nData z GPS jsou nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro OpenStreetMap. Tento editor podporuje zobrazení tras ve formátu `.gpx` nahraných z vašeho počítače. Takovou trasu můžete nasbírat s pomocí nejrůznějších aplikací pro mobily nebo s pomocí specializované navigace.\n\nPro více informací, jak provést takový sběr dat z GPS, viz např. návod anglicky: [Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nPokud už máte záznam ve formátu GPX, přetáhněte soubor myší či prstem nad editor. Rozpozná-li editor formát souboru, zobrazí se trasa v mapě jako světle růžová čára. Pokud chcete tuto novou vrstvu zapnout, vypnout nebo zvětšit na velikost pracovní plochy, klikněte na menu 'Mapová data' na pravé straně.\n\nTrasa GPX nebude přímo nahrána na OpenStreetMap - pouze slouží jako vodítko, podle kterého se můžete orientovat, a podle kterého můžete kreslit nové objekty do mapy. Pokud chcete přímo trasu GPX poskytnout i ostatním, můžete ji [nahrát do samostatné databáze OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create).\n",
500         "imagery": "# Podkladové snímky\n\nSatelitní a letecké snímky jsou důležitým zdrojem mapových dat. V menu 'Nastavení pozadí' na levé straně editoru je k dispozici kombinace leteckých snímků, satelitních snímků a dalších volně dostupných podkladů.\n\nImplicitní vrstvou jsou satelitní snímky [Bing](http://www.bing.com/maps/), ale jakmile se přesunete do konkrétní geografické oblasti a nastavíte dostatečné zvětšení, nabídnou se vám další mapové podklady. V některých státech, jako jsou Spojené státy, Francie či Dánskou, jsou k dispozici snímky ve vysoké kvalitě. Pro velkou část České republiky jsou také dostupné velmi detailní satelitní snímky. **Data z katastru nemovitostí a letecké mapy ÚHUL** je možné zobrazit dle [návodu zde](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_UHUL_-_ortofotomapa).\n\nPodklady jsou někdy posunuté vůči mapě, kvůli chybám na straně poskytovatele snímků. Pokud uvidíte, že je mnoho cest v mapě posunuto vůči pozadí, nesnažte se je hned přesunout - posun obvykle znamená chybu v podkladu a ne chybu v mapě. V menu 'Nastavení pozadí' klikněte na 'Zarovnat pozadí' - to vám dovolí posunout podklad, aby lícoval s mapou.\n",
501         "addresses": "# Adresy\n\nJednou z nejužitečnějších součástí mapy jsou adresy.\n\nAdresy jsou sice někdy chápány jako označení kousku ulice, ale v OpenStreetMap jsou uloženy v budovách či objektech podél ulice. V České republice jsou adresy většinou samostatným uzlem uvnitř budovy.\n\nMůžete tedy data o adrese vkládat jak k samostatnému bodu, tak k ploše označující budovu.\nNejlepším zdrojem informací o adresách je průzkum přímo v terénu či jeho dobrá znalost - stejně jako u celého projektu OpenStreetMap je přebírání dat z komerčních zdrojů typu Google Maps přísně zakázáno.\n",
502         "inspector": "# Používání Inspektoru\n\nInspektor je prvek uživatelského rozhraní na levé straně, který umožňuje editovat vlastnosti zvoleného objektu.\n\n### Výběr typu objektu\n\nJakmile vytvoříte uzel, čáru nebo plochu, můžete zvolit typ vytvořeného objektu. Např. jestli jde o silnici nebo pěšinu, obchod nebo hospodu. Inspektor zobrazí tlačítka pro nejčastější typy objektů; další můžete najít prostřednictvím pole pro vyhledávání.\n\nKdyž u tlačítka typu objektu kliknete na 'i' vpravo dole, zobrazí se vám o něm více informací. Když kliknete na samotné tlačítko, vyberete příslušný typ.\n\n### Formuláře a editace vlastností\n\nPoté, co vyberete typ objektu nebo když vyberete objekt s už přiřazeným typem, v inspektoru se zobrazí pole s bližšími informacemi o objektu - jako třeba název nebo adresa.\n\nPod těmito poli jsou další ikony. Když na ně kliknete, tak můžete přidávat další detaily, jako vazbu na [Wikipedii](http://www.wikipedia.org/), přístup pro vozíčkáře atd.\n\nPokud chcete přidat k objektu ještě nějaké jiné vlastnosti, klikněte na 'Další vlastnosti' úplně dole. Jedním z informačních zdrojů pak může být [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/), kde se dozvíte o nejčastějších kombinacích tagů.\n\nZměny provedené v inspektoru jsou ihned vidět na mapě zobrazené ve vašem prohlížeči. Můžete je vrátit zpět kliknutím na tlačítko 'Undo'.\n",
503         "buildings": "# Budovy\n\nOpenStreetMap je největší databází budov na světě. Můžete tuto databázi rozšiřovat a vylepšovat.\n\n### Výběr\n\nBudovu označíte kliknutím na její hranici. Budova se v editoru rozsvítí, otevře se malá nabídka nástrojů a boční panel s informacemi o budově.\n\n### Úpravy\n\nBudovy někdy mohou mít špatnou polohu, tvar nebo nesprávné vlastnosti.\n\nPokud chcete posunout celou budovu, označte ji a klikněte na ikonu posunu - pak můžete pohnout budovou myší. Posun ukončíte kliknutím.\n\nKdyž má budova špatný tvar, klikněte na uzel na hranici budovy a posuňte ho na správné místo.\n\n### Vytváření\n\nMohou být budovy v mapě zaznamenané jako plochy, nebo jako samostatné uzly? Pravidlo je takové, že _pokud je to možné, budovy by se měly mapovat jako plochy_, a firmy, podniky, zařízení a další subjekty působící v budově by se měly mapovat jako uzly uvnitř budovy. V České republice se jako uzly uvnitř budovy obvykle mapují i adresy.\n\nChcete-li nakreslit novou budovu, klikněte na tlačítko 'Plocha' vlevo nahoře a klikáním nakreslete obrys budovy. Kreslení ukončíte buď kliknutím na první nakreslený uzel nebo stisknutím klávesy 'Enter' nebo 'Return'.\n\n### Smazání\n\nBudovy lze také mazat - ale dělejte to pouze v případě, že jste si opravdu jistí, že budova ve skutečnosti neexistuje. Satelitní snímky nejsou dostatečným důkazem, protože mohou být zastaralé nebo zavádějící. Buďte opatrní - když budovu smažete, budova zmizí z mapy pro všechny její uživatele.\n\nBudovu smažete tak, že ji označíte kliknutím a potom buď kliknete na ikonu odpadkového koše, nebo stisknete klávesu 'Delete'.\n",
504         "relations": "# Relace\n\nRelace je speciálním typem objektu OpenStreetMap, který seskupuje dohromady jiné objekty.\nDvěma nejčastějšími příklady relací jsou *relace trasy*, které obsahují seznam částí cest, po kterých vede nějaká trasa, a *multipolygony*, které obsahují seznam jednoduchých ploch tvořících dohromady složitější plochu (např. plochu z několika částí nebo s dírami uvnitř).\n\nObjekty seznamu v relaci se nazývají *prvky*. V bočním panelu jsou vidět relace, kterých je zvolený objekt prvkem, a relaci pak můžete kliknutím zvolit. Po zvolení relace jsou všechny její prvky jednak uvedené v bočním panelu a také označené na mapě.\n\nVe většině případů iD dokáže relace udržovat při editacích automaticky. Měli byste si být vědomi jistých omezení: třeba když smažete kus cesty a potom ji nakreslíte znovu, je třeba zkontrolovat, že nový kus cesty je prvkem stejných relací jako původní kus.\n\n## Editace relací\n\nPři editaci relací se držte následujících principů.\n\nNový prvek do relace přidáte tak, že zvolíte daný objekt, kliknete na tlačítko \"+\" v bočním panelu v sekci \"Všechny relace\", a zvolíte nebo napíšete jméno relace.\n\nPodobně novou relaci založíte tak, že zvolíte objekt, který by se měl stát prvním prvkem relace, kliknete na tlačítko \"+\" v sekci \"Všechny relace\" a zvolíte \"Nová relace...\".\n\nPrvek z relace vyjmete tím způsobem, že zvolíte daný objekt a kliknete na tlačítko odpadkového koše vedle relace, ze které objekt chcete vyjmout.\n\nMultipolygony s dírami můžete vytvořit pomocí nástroje \"Spojit\". Nakreslete dvě plochy (vnitřní a vnější), stiskněte klávesu Shift a klikněte postupně na obě plochy, čímž je označíte. Multipolygon pak vytvoříte kliknutím na tlačítko \"Spojit\" (+).\n"
505     },
506     "intro": {
507         "navigation": {
508             "title": "Navigace",
509             "drag": "Hlavní část stránky, tedy mapa, zobrazuje data z OpenStreetMap a pod nimi pozadí. Po mapě se můžete pohybovat uchopením mapy myší a skrolováním, podobně jako po jakékoli jiné mapě na internetu. **Uchopte mapu!**",
510             "select": "Mapa se skládá z objektů tří typů: uzlů, čar a ploch. Můžete zvolit libovolný objekt tak, že na něj kliknete. **Klikněte na uzel.**",
511             "header": "Titulek ukazuje typ objektu.",
512             "pane": "Když je objekt zvolen, zobrazí se nástroj pro editaci jeho vlastností. Titulek ukazuje typ objektu a hlavní panel zobrazuje vlastnosti objektu, jako jeho název či adresu. **Zavřete editor vlastností kliknutím na tlačítko vpravo nahoře.**"
513         },
514         "points": {
515             "title": "Uzly",
516             "add": "Reálné objekty jako obchody, hospody nebo rozcestníky můžete do mapy zanést pomocí uzlů. Uzly označují konkrétní bod, kde se něco nachází. **Klikněte na tlačítko Uzel a přidejte tak nový uzel.**",
517             "place": "Uzel zanesete do mapy kliknutím. **Umístěte uzel do budovy.**",
518             "search": "Pomocí uzlů lze zachytit spoustu různých reálných objektů. Řekněme, že vámi přidávaný bod je kavárna. **Dejte hledat '{name}'.**",
519             "choose": "**V seznamu zvolte Kavárnu.**",
520             "describe": "Uzel je nyní označený jako kavárna. Pomocí editoru vlastností můžete přidat více detailů o objektu. **Přidejte jméno.**",
521             "close": "Editor vlastností lze zavřít kliknutím na tlačítko. **Zavřete editor vlastností.**",
522             "reselect": "Někdy není třeba uzel přidávat, protože už existuje, ale je špatně nebo nekompletně popsaný. Existující uzly můžete editovat. **Zvolte uzel, který jste před chvilkou vytvořil/a.**",
523             "fixname": "**Změňte název a zavřete editor vlastností.**",
524             "reselect_delete": "Libovolný objekt na mapě lze smazat. **Klikněte na uzel, který jste před chvilkou vytvořil/a.**",
525             "delete": "Kolem uzlu se zobrazí nabídka operací, které je možné s uzlem provést, včetně smazání. **Smažte uzel.**"
526         },
527         "areas": {
528             "title": "Plochy",
529             "add": "Reálné objekty jako vodní plochy, budovy nebo osídlené oblasti lze reprezentovat pomocí plochy, která opisuje jeho hranici. Plochou můžete podrobněji zachytit také objekty, které byste jinak mohli zmapovat i uzlem. **Klikněte na tlačítko Plocha a přidejte tak novou plochu.**",
530             "corner": "Plochu nakreslíte tak, že postupně nanášíte jeden uzel za druhým podél hranice plochy. **Umístěte první uzel na jeden z rohů hřiště.**",
531             "place": "Plochu zakreslíte tak, že přidáte další uzly. Kreslení zakončíte kliknutím na počáteční uzel. **Nakreslete plochu hřiště.**",
532             "search": "**Dejte hledat '{name}'.**",
533             "choose": "**V seznamu zvolte Hřiště.**",
534             "describe": "**Přidejte název a zavřete editor vlastností.**"
535         },
536         "lines": {
537             "title": "Čáry",
538             "add": "Silnice, železnice nebo řeky lze v mapě zachytit pomocí lomených čar. **Klikněte na tlačítko Čára.**",
539             "start": "**Čáru začněte kliknutím na jeden konec silnice.**",
540             "intersect": "Klikáním přidáte další a další uzly k čáře. Mapu si můžete během kreslení posouvat. Silnice a další druhy čar jsou obvykle součástí širší sítě. V takovém případě je důležité, aby čáry byly vzájemně propojeny, aby správně fungovaly navigační aplikace. **Klikněte na čáru na Flower Street - vytvoříte tak křižovatku obou cest.**",
541             "finish": "Kreslení čáry ukončíte tak, že kliknete na znovu na poslední uzel. **Ukončete kreslení ulice.**",
542             "road": "**V seznamu zvolte Silnici.**",
543             "residential": "Existuje několik druhů silnic, nejběžnější je silnice s obytnými domy čili ulice. **Vyberte Ulici.**",
544             "describe": "**Pojmenujte ulici a zavřete editor vlastností.**",
545             "restart": "Je třeba, aby ulice protínala Flower Street.",
546             "wrong_preset": "Je nutné zvolit Ulici. **Klikněte zde a vyberte ještě jednou**"
547         },
548         "startediting": {
549             "title": "Začít s editací",
550             "help": "Další dokumentaci a také tuto prohlídku naleznete zde.",
551             "save": "Nezapomeňte pravidelně ukládat své úpravy!",
552             "start": "Začít mapovat!"
553         }
554     },
555     "presets": {
556         "categories": {
557             "category-building": {
558                 "name": "Budova"
559             },
560             "category-golf": {
561                 "name": "Golf"
562             },
563             "category-landuse": {
564                 "name": "Využití krajiny"
565             },
566             "category-path": {
567                 "name": "Síť cest"
568             },
569             "category-rail": {
570                 "name": "Železniční síť"
571             },
572             "category-restriction": {
573                 "name": "Omezení"
574             },
575             "category-road": {
576                 "name": "Silniční síť"
577             },
578             "category-route": {
579                 "name": "Trasa"
580             },
581             "category-water-area": {
582                 "name": "Vodstvo"
583             },
584             "category-water-line": {
585                 "name": "Vodstvo"
586             }
587         },
588         "fields": {
589             "access": {
590                 "label": "Přístup",
591                 "options": {
592                     "designated": {
593                         "description": "Přístup je povolen podle značení či místních předpisů",
594                         "title": "Explicitně povolen"
595                     },
596                     "destination": {
597                         "description": "Průjezd zakázán, průchod zakázán apod.",
598                         "title": "Jen do místa"
599                     },
600                     "no": {
601                         "description": "Přístup širší veřejnosti zakázán",
602                         "title": "Zakázán"
603                     },
604                     "permissive": {
605                         "description": "Vstup je povolen do té doby, než majitel povolení zruší",
606                         "title": "Do odvolání"
607                     },
608                     "private": {
609                         "description": "Přístup je povolen jen s individuálním svolením majitele",
610                         "title": "Soukromé"
611                     },
612                     "yes": {
613                         "description": "Přístup oficiálně, ze zákona povolen",
614                         "title": "Povolen"
615                     }
616                 },
617                 "placeholder": "Není známo",
618                 "types": {
619                     "access": "Všem",
620                     "bicycle": "Jízdní kola",
621                     "foot": "Pěší",
622                     "horse": "Koně",
623                     "motor_vehicle": "Motorová vozidla"
624                 }
625             },
626             "access_simple": {
627                 "label": "Přístup",
628                 "placeholder": "ano"
629             },
630             "access_toilets": {
631                 "label": "Přístup"
632             },
633             "address": {
634                 "label": "Adresa",
635                 "placeholders": {
636                     "city": "Město",
637                     "country": "Stát (země)",
638                     "district": "Distrikt",
639                     "hamlet": "Osada",
640                     "housename": "Název domu",
641                     "housenumber": "123",
642                     "place": "Obydlené místo",
643                     "postcode": "Poštovní směrovací číslo",
644                     "province": "Provincie",
645                     "state": "Stát (v rámci federace)",
646                     "street": "Ulice",
647                     "subdistrict": "Subdistrikt",
648                     "suburb": "Městská část (obvod)"
649                 }
650             },
651             "admin_level": {
652                 "label": "Administrativní úroveň"
653             },
654             "aerialway": {
655                 "label": "Typ"
656             },
657             "aerialway/access": {
658                 "label": "Přístup",
659                 "options": {
660                     "both": "Oboje",
661                     "entry": "Vstup",
662                     "exit": "Výstup"
663                 }
664             },
665             "aerialway/bubble": {
666                 "label": "Stříška"
667             },
668             "aerialway/capacity": {
669                 "label": "Odbaví lidí (za hodinu)",
670                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
671             },
672             "aerialway/duration": {
673                 "label": "Délka cesty (v minutách)",
674                 "placeholder": "1, 2, 3..."
675             },
676             "aerialway/heating": {
677                 "label": "Vytápěno"
678             },
679             "aerialway/occupancy": {
680                 "label": "Kapacita (počet cestujících)",
681                 "placeholder": "2, 4, 8..."
682             },
683             "aerialway/summer/access": {
684                 "label": "Přístup v létě",
685                 "options": {
686                     "both": "Oboje",
687                     "entry": "Vstup",
688                     "exit": "Výstup"
689                 }
690             },
691             "aeroway": {
692                 "label": "Typ"
693             },
694             "amenity": {
695                 "label": "Typ"
696             },
697             "artist": {
698                 "label": "Umělec"
699             },
700             "artwork_type": {
701                 "label": "Typ"
702             },
703             "atm": {
704                 "label": "Bankomat"
705             },
706             "backrest": {
707                 "label": "Opěradlo"
708             },
709             "barrier": {
710                 "label": "Typ"
711             },
712             "bench": {
713                 "label": "Lavička"
714             },
715             "bicycle_parking": {
716                 "label": "Typ"
717             },
718             "boundary": {
719                 "label": "Typ"
720             },
721             "brand": {
722                 "label": "Obchodní značka"
723             },
724             "building": {
725                 "label": "Budova"
726             },
727             "building_area": {
728                 "label": "Budova"
729             },
730             "capacity": {
731                 "label": "Kapacita",
732                 "placeholder": "50, 100, 200..."
733             },
734             "cardinal_direction": {
735                 "label": "Směr",
736                 "options": {
737                     "E": "Východ",
738                     "ENE": "Východo-severovýchod",
739                     "ESE": "Východo-jihovýchod",
740                     "N": "Sever",
741                     "NE": "Severovýchod",
742                     "NNE": "Severo-severovýchod",
743                     "NNW": "Severo-severozápad",
744                     "NW": "Severozápad",
745                     "S": "Jih",
746                     "SE": "Jihovýchod",
747                     "SSE": "Jiho-jihovýchod",
748                     "SSW": "Jiho-jihozápad",
749                     "SW": "Jihozápad",
750                     "W": "Západ",
751                     "WNW": "Západo-severozápad",
752                     "WSW": "Západo-jihozápad"
753                 }
754             },
755             "clock_direction": {
756                 "label": "Směr",
757                 "options": {
758                     "anticlockwise": "Proti směru hod. ručiček",
759                     "clockwise": "Po směru hod. ručiček"
760                 }
761             },
762             "collection_times": {
763                 "label": "Čas výběru"
764             },
765             "construction": {
766                 "label": "Typ"
767             },
768             "content": {
769                 "label": "Obsah"
770             },
771             "country": {
772                 "label": "Stát"
773             },
774             "covered": {
775                 "label": "Zastřešeno"
776             },
777             "craft": {
778                 "label": "Typ"
779             },
780             "crop": {
781                 "label": "Plodina"
782             },
783             "crossing": {
784                 "label": "Typ"
785             },
786             "cuisine": {
787                 "label": "Kuchyně"
788             },
789             "delivery": {
790                 "label": "Rozvoz"
791             },
792             "denomination": {
793                 "label": "Vyznání"
794             },
795             "denotation": {
796                 "label": "Označení"
797             },
798             "description": {
799                 "label": "Popis"
800             },
801             "drive_through": {
802                 "label": "Obsluha z/do auta"
803             },
804             "electrified": {
805                 "label": "Elektrifikace",
806                 "options": {
807                     "contact_line": "Trolejové vedení",
808                     "no": "Ne",
809                     "rail": "Napájecí kolejnice",
810                     "yes": "Ano (nespecifikováno)"
811                 },
812                 "placeholder": "Trolejové vedení, napájecí kolejnice..."
813             },
814             "elevation": {
815                 "label": "Nadmořská výška"
816             },
817             "emergency": {
818                 "label": "Pohotovost"
819             },
820             "entrance": {
821                 "label": "Typ"
822             },
823             "except": {
824                 "label": "Výjimky"
825             },
826             "fax": {
827                 "label": "Fax",
828                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
829             },
830             "fee": {
831                 "label": "Poplatek"
832             },
833             "fire_hydrant/type": {
834                 "label": "Typ",
835                 "options": {
836                     "pillar": "Nadzemní",
837                     "pond": "U vody (suchý)",
838                     "underground": "Podzemní",
839                     "wall": "Nástěnný"
840                 }
841             },
842             "fixme": {
843                 "label": "Opravit"
844             },
845             "fuel": {
846                 "label": "Palivo"
847             },
848             "fuel/biodiesel": {
849                 "label": "Bionafta"
850             },
851             "fuel/diesel": {
852                 "label": "Nafta"
853             },
854             "fuel/e10": {
855                 "label": "E10"
856             },
857             "fuel/e85": {
858                 "label": "E85"
859             },
860             "fuel/lpg": {
861                 "label": "LPG"
862             },
863             "fuel/octane_100": {
864                 "label": "Benzín s okt. číslem 100"
865             },
866             "fuel/octane_91": {
867                 "label": "Benzín s okt. číslem 91"
868             },
869             "fuel/octane_95": {
870                 "label": "Benzín s okt. číslem 95"
871             },
872             "fuel/octane_98": {
873                 "label": "Benzín s okt. číslem 98"
874             },
875             "gauge": {
876                 "label": "Rozchod"
877             },
878             "gender": {
879                 "label": "Pohlaví",
880                 "options": {
881                     "female": "Ženy",
882                     "male": "Muži",
883                     "unisex": "Muži i ženy"
884                 },
885                 "placeholder": "Neznámé"
886             },
887             "generator/method": {
888                 "label": "Princip"
889             },
890             "generator/source": {
891                 "label": "Zdroj"
892             },
893             "generator/type": {
894                 "label": "Typ"
895             },
896             "golf_hole": {
897                 "label": "Číslo",
898                 "placeholder": "Číslo jamky (1-18)"
899             },
900             "handicap": {
901                 "label": "Handicap",
902                 "placeholder": "1-18"
903             },
904             "highway": {
905                 "label": "Typ"
906             },
907             "historic": {
908                 "label": "Typ"
909             },
910             "hoops": {
911                 "label": "Počet košů",
912                 "placeholder": "1, 2, 4..."
913             },
914             "iata": {
915                 "label": "IATA"
916             },
917             "icao": {
918                 "label": "ICAO"
919             },
920             "incline": {
921                 "label": "Sklon"
922             },
923             "incline_steps": {
924                 "label": "Sklon",
925                 "options": {
926                     "down": "Dolů",
927                     "up": "Nahoru"
928                 }
929             },
930             "information": {
931                 "label": "Typ"
932             },
933             "internet_access": {
934                 "label": "Přístup k internetu",
935                 "options": {
936                     "no": "Ne",
937                     "terminal": "Počítače",
938                     "wired": "Přes kabel",
939                     "wlan": "Wifi",
940                     "yes": "Ano"
941                 }
942             },
943             "lamp_type": {
944                 "label": "Typ"
945             },
946             "landuse": {
947                 "label": "Typ"
948             },
949             "lanes": {
950                 "label": "Pruhů",
951                 "placeholder": "1, 2, 3..."
952             },
953             "layer": {
954                 "label": "Vrstva"
955             },
956             "leaf_cycle": {
957                 "label": "Opadavost listí",
958                 "options": {
959                     "deciduous": "Opadavé",
960                     "evergreen": "Stálezelené",
961                     "mixed": "Smíšené",
962                     "semi_deciduous": "Poloopadavé",
963                     "semi_evergreen": "Polostálezelené"
964                 }
965             },
966             "leaf_type": {
967                 "label": "Druh listů",
968                 "options": {
969                     "broadleaved": "Listnaté",
970                     "leafless": "Bezlisté",
971                     "mixed": "Smíšené",
972                     "needleleaved": "Jehličnaté"
973                 }
974             },
975             "leisure": {
976                 "label": "Typ"
977             },
978             "length": {
979                 "label": "Délka (v metrech)"
980             },
981             "levels": {
982                 "label": "Počet pater",
983                 "placeholder": "2, 4, 6..."
984             },
985             "lit": {
986                 "label": "Osvětlení"
987             },
988             "location": {
989                 "label": "Umístění"
990             },
991             "man_made": {
992                 "label": "Typ"
993             },
994             "maxspeed": {
995                 "label": "Povolená rychlost",
996                 "placeholder": "40, 50, 60..."
997             },
998             "mtb/scale": {
999                 "label": "Klasifikace obtížnosti pro MTB",
1000                 "options": {
1001                     "0": "0: Štěrkový/udusaný povrch, bez překážek, oblé zatáčky",
1002                     "1": "1: Místy nezpevněná půda, kořeny a malé kameny, oblé zatáčky",
1003                     "2": "2: Většinou nepevná půda, velké kameny, lehčí serpentiny",
1004                     "3": "3: Kluzký povrch, samé balvany, prudké zatáčky",
1005                     "4": "4: Sypký povrch, velké schodky, nebezpečné zatáčky",
1006                     "5": "5: Nejvyšší obtížnost, skály, sutiny, sesuvy",
1007                     "6": "6: Prakticky nesjízdné a velmi nebezpečné i pro trialové mistry"
1008                 },
1009                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1010             },
1011             "mtb/scale/imba": {
1012                 "label": "Podle IMBA",
1013                 "options": {
1014                     "0": "Nejlehčí (bílý kruh)",
1015                     "1": "Lehké (zelený kruh)",
1016                     "2": "Středně těžké (modrý čtverec)",
1017                     "3": "Těžké (černý kosočtverec)",
1018                     "4": "Velmi těžké (dvojitý černý kosočtverec)"
1019                 },
1020                 "placeholder": "Lehké, středně těžké, těžké"
1021             },
1022             "mtb/scale/uphill": {
1023                 "label": "Klasifikace obtížnosti pro MTB do kopce",
1024                 "options": {
1025                     "0": "0: Průměrný sklon do 10%, štěrk či zpevněný povrch, bez překážek",
1026                     "1": "1: Průměrný sklon do 15%, štěrk či zpevněný povrch, trocha drobných překážek",
1027                     "2": "2: Průměrný sklon do 20%, stabilní povrch, volné kameny do velikosti pěsti, kořeny",
1028                     "3": "3: Průměrný sklon do 25%, různorodý povrch, volné kameny do velikosti pěsti, větve",
1029                     "4": "4: Průměrný sklon do 30%, nestabilní povrch, velké kameny či větve",
1030                     "5": "5: Velmi prudké, do kopce prakticky nesjízdné"
1031                 },
1032                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1033             },
1034             "name": {
1035                 "label": "Název",
1036                 "placeholder": "Název objektu (existuje-li)"
1037             },
1038             "natural": {
1039                 "label": "Přírodní objekt"
1040             },
1041             "network": {
1042                 "label": "Síť"
1043             },
1044             "note": {
1045                 "label": "Poznámka"
1046             },
1047             "office": {
1048                 "label": "Typ"
1049             },
1050             "oneway": {
1051                 "label": "Jednosměrka",
1052                 "options": {
1053                     "no": "Ne",
1054                     "undefined": "Implicitně Ne",
1055                     "yes": "Ano"
1056                 }
1057             },
1058             "oneway_yes": {
1059                 "label": "Jednosměrka",
1060                 "options": {
1061                     "no": "Ne",
1062                     "undefined": "Implicitně Ano",
1063                     "yes": "Ano"
1064                 }
1065             },
1066             "opening_hours": {
1067                 "label": "Provozní doba"
1068             },
1069             "operator": {
1070                 "label": "Provozovatel"
1071             },
1072             "par": {
1073                 "label": "Par",
1074                 "placeholder": "3, 4, 5..."
1075             },
1076             "park_ride": {
1077                 "label": "Parkoviště P+R"
1078             },
1079             "parking": {
1080                 "label": "Typ",
1081                 "options": {
1082                     "carports": "Přístřešek",
1083                     "garage_boxes": "Garáž",
1084                     "lane": "Parkování po straně ulice",
1085                     "multi-storey": "Víceúrovňové",
1086                     "sheds": "Lehký přístřešek",
1087                     "surface": "Povrchové",
1088                     "underground": "Podzemní"
1089                 }
1090             },
1091             "phone": {
1092                 "label": "Telefon",
1093                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
1094             },
1095             "piste/difficulty": {
1096                 "label": "Obtížnost",
1097                 "options": {
1098                     "advanced": "Těžká (evropské sjezdovky: černá)",
1099                     "easy": "Lehká (evropské sjezdovky: modrá)",
1100                     "expert": "Velmi těžká (alpské sjezdovky: oranžová; americké: dva černé diamanty)",
1101                     "extreme": "Extrémní (je třeba horolezecké výbavy)",
1102                     "freeride": "Freeride (mimo trať)",
1103                     "intermediate": "Střední (evropské sjezdovky: červená)",
1104                     "novice": "Pro začátečníky (francouzské sjezdovky: zelená)"
1105                 },
1106                 "placeholder": "Lehká, Střední, Těžká..."
1107             },
1108             "piste/grooming": {
1109                 "label": "Úprava",
1110                 "options": {
1111                     "backcountry": "Strojově neupraveno",
1112                     "classic": "Klasika",
1113                     "classic+skating": "Klasika a bruslení",
1114                     "mogul": "Boule",
1115                     "scooter": "Skútrem",
1116                     "skating": "Bruslení (na hladko)"
1117                 }
1118             },
1119             "piste/type": {
1120                 "label": "Typ",
1121                 "options": {
1122                     "downhill": "Sjezd",
1123                     "hike": "Pěší",
1124                     "ice_skate": "Bruslení na ledu",
1125                     "nordic": "Běžky",
1126                     "playground": "Dětský ski park",
1127                     "skitour": "Skialpinismus",
1128                     "sled": "Sportovní saně",
1129                     "sleigh": "Tažené saně",
1130                     "snow_park": "Snowpark"
1131                 }
1132             },
1133             "place": {
1134                 "label": "Typ"
1135             },
1136             "population": {
1137                 "label": "Počet obyvatel"
1138             },
1139             "power": {
1140                 "label": "Typ"
1141             },
1142             "power_supply": {
1143                 "label": "Elektrická přípojka"
1144             },
1145             "railway": {
1146                 "label": "Typ"
1147             },
1148             "recycling/cans": {
1149                 "label": "Plechovky"
1150             },
1151             "recycling/clothes": {
1152                 "label": "Textil"
1153             },
1154             "recycling/glass": {
1155                 "label": "Sklo"
1156             },
1157             "recycling/paper": {
1158                 "label": "Papír"
1159             },
1160             "ref": {
1161                 "label": "Označení"
1162             },
1163             "relation": {
1164                 "label": "Typ"
1165             },
1166             "religion": {
1167                 "label": "Náboženství"
1168             },
1169             "restriction": {
1170                 "label": "Typ"
1171             },
1172             "restrictions": {
1173                 "label": "Omezení odbočování"
1174             },
1175             "route": {
1176                 "label": "Typ"
1177             },
1178             "route_master": {
1179                 "label": "Typ"
1180             },
1181             "sac_scale": {
1182                 "label": "Klasifikace pro pěší",
1183                 "options": {
1184                     "alpine_hiking": "T4: Vysokohorská turistika",
1185                     "demanding_alpine_hiking": "T5: Náročná vysokohorská turistika",
1186                     "demanding_mountain_hiking": "T3: Náročná horská turistika",
1187                     "difficult_alpine_hiking": "T6: Těžká vysokohorská turistika",
1188                     "hiking": "T1: Turistika",
1189                     "mountain_hiking": "T2: Horská turistika"
1190                 },
1191                 "placeholder": "Horská turistika, vysokohorská turistika..."
1192             },
1193             "sanitary_dump_station": {
1194                 "label": "Výlevka pro WC"
1195             },
1196             "seasonal": {
1197                 "label": "Sezónní"
1198             },
1199             "service": {
1200                 "label": "Typ"
1201             },
1202             "service/bicycle/chain_tool": {
1203                 "label": "Nýtovač řetězu",
1204                 "options": {
1205                     "no": "Ne",
1206                     "undefined": "Implicitně Ne",
1207                     "yes": "Ano"
1208                 }
1209             },
1210             "service/bicycle/pump": {
1211                 "label": "Pumpička",
1212                 "options": {
1213                     "no": "Ne",
1214                     "undefined": "Implicitně Ne",
1215                     "yes": "Ano"
1216                 }
1217             },
1218             "service_rail": {
1219                 "label": "Typ manipulační koleje",
1220                 "options": {
1221                     "crossover": "Kolejová spojka",
1222                     "siding": "Výhybna",
1223                     "spur": "Nákladiště",
1224                     "yard": "Kolej seřaďovacího nádraží"
1225                 }
1226             },
1227             "shelter": {
1228                 "label": "Přístřešek"
1229             },
1230             "shelter_type": {
1231                 "label": "Typ"
1232             },
1233             "shop": {
1234                 "label": "Typ"
1235             },
1236             "sloped_curb": {
1237                 "label": "Zkosený obrubník"
1238             },
1239             "smoking": {
1240                 "label": "Kouření",
1241                 "options": {
1242                     "dedicated": "Zaměřeno na kuřáky (např. kuřácký klub)",
1243                     "isolated": "Na určených místech, oddělených",
1244                     "no": "Ne, všude zakázáno",
1245                     "outside": "Povoleno venku",
1246                     "separated": "Na určených místech, neoddělených",
1247                     "yes": "Povoleno všude"
1248                 },
1249                 "placeholder": "Ne, V oddělené místnosti, Ano..."
1250             },
1251             "smoothness": {
1252                 "label": "Hladkost",
1253                 "options": {
1254                     "bad": "Robustní kola: běžná auta, trekové bicykly, rikši",
1255                     "excellent": "Tenká kolečka: brusle, skateboardy",
1256                     "good": "Tenká kola: závodní bicykly",
1257                     "horrible": "Terénní kola: off-road auta",
1258                     "impassable": "Neprůjezdné žádným vozidlem",
1259                     "intermediate": "Běžná kola: závodní auta, městské bicykly, kolečková křesla, skútry",
1260                     "very_bad": "Vysoký podvozek: lehká terénní auta",
1261                     "very_horrible": "Speciální terénní kola: traktory, čtyřkolky, tanky, MTB"
1262                 },
1263                 "placeholder": "Tenká kolečka, Běžná kola, Terénní kola..."
1264             },
1265             "social_facility_for": {
1266                 "label": "Zákazníci",
1267                 "placeholder": "Bezdomovec, Postižený ..."
1268             },
1269             "source": {
1270                 "label": "Zdroj"
1271             },
1272             "sport": {
1273                 "label": "Sport"
1274             },
1275             "sport_ice": {
1276                 "label": "Sport"
1277             },
1278             "sport_racing": {
1279                 "label": "Sport"
1280             },
1281             "structure": {
1282                 "label": "Struktura",
1283                 "options": {
1284                     "bridge": "Most",
1285                     "cutting": "Zářez",
1286                     "embankment": "Násyp",
1287                     "ford": "Brod",
1288                     "tunnel": "Tunel"
1289                 },
1290                 "placeholder": "Není známo"
1291             },
1292             "studio_type": {
1293                 "label": "Typ"
1294             },
1295             "substation": {
1296                 "label": "Typ"
1297             },
1298             "supervised": {
1299                 "label": "Hlídané"
1300             },
1301             "surface": {
1302                 "label": "Povrch"
1303             },
1304             "tactile_paving": {
1305                 "label": "Taktilní povrch pro nevidomé"
1306             },
1307             "takeaway": {
1308                 "label": "Jídlo s sebou",
1309                 "options": {
1310                     "no": "Ne",
1311                     "only": "Jen s sebou",
1312                     "yes": "Ano"
1313                 },
1314                 "placeholder": "Ano, Ne, Jen s sebou"
1315             },
1316             "toilets/disposal": {
1317                 "label": "Zacházení s odpadem",
1318                 "options": {
1319                     "bucket": "Nádrž na odpad",
1320                     "chemical": "Chemický",
1321                     "flush": "Splachovací",
1322                     "pitlatrine": "Suchý"
1323                 }
1324             },
1325             "tourism": {
1326                 "label": "Typ"
1327             },
1328             "towertype": {
1329                 "label": "Typ věže"
1330             },
1331             "tracktype": {
1332                 "label": "Klasifikace povrchu",
1333                 "options": {
1334                     "grade1": "1: Pevný nebo silně udusaný povrch s pevným jádrem",
1335                     "grade2": "2: Převážně zpevněný povrch s menším množstvím neudusaného písku, hlíny, bahna, trávy",
1336                     "grade3": "3: Napůl zpevněný a napůl měkký povrch jako nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva",
1337                     "grade4": "4: Převážně měkký povrch jako nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva; ale i trocha zpevněného povrchu",
1338                     "grade5": "5: Nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva"
1339                 },
1340                 "placeholder": "Pevný, převážně pevný, měkký povrch"
1341             },
1342             "trail_visibility": {
1343                 "label": "Viditelnost pěšiny",
1344                 "options": {
1345                     "bad": "Špatná: žádné značení, pěšina se místy úplně vytrácí",
1346                     "excellent": "Výborná: všudypřítomné značení nebo zcela jednoznačná cesta",
1347                     "good": "Dobrá: značení viditelné, ale občas je nutné hledat další značku nebo pěšinu",
1348                     "horrible": "Hrozná: pěšina se často ztrácí, je nutné mít orientační smysl",
1349                     "intermediate": "Střední: občasné značení, pěšina je většinou zřetelná",
1350                     "no": "Žádná: pěšina je skoro nezřetelná, je nutné mít výborný orientační smysl"
1351                 },
1352                 "placeholder": "Výborná, Dobrá, Špatná..."
1353             },
1354             "trees": {
1355                 "label": "Stromy"
1356             },
1357             "tunnel": {
1358                 "label": "Tunel"
1359             },
1360             "vending": {
1361                 "label": "Druh zboží"
1362             },
1363             "water": {
1364                 "label": "Typ"
1365             },
1366             "water_point": {
1367                 "label": "Kohout s pitnou vodou"
1368             },
1369             "waterway": {
1370                 "label": "Typ"
1371             },
1372             "website": {
1373                 "label": "Webová stránka",
1374                 "placeholder": "http://example.com/"
1375             },
1376             "wetland": {
1377                 "label": "Typ"
1378             },
1379             "wheelchair": {
1380                 "label": "Pro vozíčkáře"
1381             },
1382             "width": {
1383                 "label": "Šířka (v metrech)"
1384             },
1385             "wikipedia": {
1386                 "label": "Wikipedia"
1387             }
1388         },
1389         "presets": {
1390             "address": {
1391                 "name": "Adresa",
1392                 "terms": "adresa,PSČ,ulice"
1393             },
1394             "aerialway": {
1395                 "name": "Lanovka/vlek",
1396                 "terms": "lanovka,vlek,lanová dráha,sedačková lanovka,kabinková lanovka,kabinová lanovka,pozemní lanovka,lyžařský vlek,výtah,ozubnicová dráha"
1397             },
1398             "aerialway/cable_car": {
1399                 "name": "Kabinová lanovka",
1400                 "terms": "kabinková lanovka,kabinová lanovka,kabinková lanová dráha,kabinová lanová dráha"
1401             },
1402             "aerialway/chair_lift": {
1403                 "name": "Sedačková lanovka",
1404                 "terms": "sedačková lanovka,sedačková lanová dráha,lyžařská lanovka,visutý vlek"
1405             },
1406             "aerialway/gondola": {
1407                 "name": "Kabinková lanovka",
1408                 "terms": "gondola,gondolová lanovka,kabinková lanovka,kabinová lanovka,kabinová lanová dráha,kabinková lanová dráha"
1409             },
1410             "aerialway/magic_carpet": {
1411                 "name": "Pojízdný koberec",
1412                 "terms": "pojízdný koberec,pásový dopravník,lyžařský vlek,vlek,lanovka na pásu,pohyblivý pás,eskalátor"
1413             },
1414             "aerialway/platter": {
1415                 "name": "Vlek - talíř (poma)",
1416                 "terms": "talířový vlek,talířový teleskopický vlek,poma,lyžařský vlek"
1417             },
1418             "aerialway/pylon": {
1419                 "name": "Sloup",
1420                 "terms": "sloup lanovky,stožár lanovky"
1421             },
1422             "aerialway/rope_tow": {
1423                 "name": "Vlek - kotvičkový",
1424                 "terms": "lyžařský vlek,vlek,kotva,kotvička,lanový vlek"
1425             },
1426             "aerialway/station": {
1427                 "name": "Stanice lanovky",
1428                 "terms": "stanice lanovky,stanice lanové dráhy,zastávka lanovky,zastávka lanové dráhy"
1429             },
1430             "aerialway/t-bar": {
1431                 "name": "Vlek - dvojmístná kotva",
1432                 "terms": "vlek,lyžařský vlek,kotva,dvojmístná kotva,dvoumístná kotva"
1433             },
1434             "aeroway": {
1435                 "name": "Přistávací dráha",
1436                 "terms": "letiště,přistávací dráha,letadlo,terminál"
1437             },
1438             "aeroway/aerodrome": {
1439                 "name": "Letiště",
1440                 "terms": "letadlo,letiště,přistávací dráha"
1441             },
1442             "aeroway/apron": {
1443                 "name": "Odbavovací plocha",
1444                 "terms": "apron,stojánka,odbavovací plocha"
1445             },
1446             "aeroway/gate": {
1447                 "name": "Letištní gate",
1448                 "terms": "letadlo,letiště,přistávací dráha,terminál"
1449             },
1450             "aeroway/hangar": {
1451                 "name": "Hangár",
1452                 "terms": "hangár,garáž,letadlo,letiště"
1453             },
1454             "aeroway/helipad": {
1455                 "name": "Heliport",
1456                 "terms": "vrtulník,helikoptéra,heliport"
1457             },
1458             "aeroway/runway": {
1459                 "name": "Vzletová a přistávací dráha",
1460                 "terms": "runway,ranvej,přistávací dráha,vzletová dráha,přistávací plocha"
1461             },
1462             "aeroway/taxiway": {
1463                 "name": "Pojezdová dráha",
1464                 "terms": "pojezdová dráha,taxiway,letiště"
1465             },
1466             "aeroway/terminal": {
1467                 "name": "Letištní terminál",
1468                 "terms": "letiště,terminál"
1469             },
1470             "amenity": {
1471                 "name": "Zařízení",
1472                 "terms": "vybavenost,zařízení,služba"
1473             },
1474             "amenity/arts_centre": {
1475                 "name": "Umělecké centrum",
1476                 "terms": "umělecké centrum, kulturní centrum, kulturní dům, umělecké středisko"
1477             },
1478             "amenity/atm": {
1479                 "name": "Bankomat",
1480                 "terms": "bankomat,ATM,automat,banka,výběr"
1481             },
1482             "amenity/bank": {
1483                 "name": "Banka",
1484                 "terms": "banka,spořitelna,kampelička,záložna,směnárna,bankomat,bank,depozit"
1485             },
1486             "amenity/bar": {
1487                 "name": "Bar",
1488                 "terms": "bar,klub,hospoda"
1489             },
1490             "amenity/bbq": {
1491                 "name": "Gril",
1492                 "terms": "gril,grilování,barbecue,bbq,opékání"
1493             },
1494             "amenity/bench": {
1495                 "name": "Lavička",
1496                 "terms": "lavička,sezení"
1497             },
1498             "amenity/bicycle_parking": {
1499                 "name": "Parkování kol",
1500                 "terms": "stojan,kolo,stojan na kolo,parkoviště na kolo,cyklostojan"
1501             },
1502             "amenity/bicycle_rental": {
1503                 "name": "Půjčovna kol",
1504                 "terms": "půjčovna kol,cyklopůjčovna"
1505             },
1506             "amenity/bicycle_repair_station": {
1507                 "name": "Montážní stojan na kola",
1508                 "terms": "stojan,kolo,stojan na kolo,montážní stojan,opravna kol,cykloopravna,samoobslužná opravna kol"
1509             },
1510             "amenity/biergarten": {
1511                 "name": "Pivní zahrádka",
1512                 "terms": "zahrádka,venku,posezení,pivo,pod širým nebem"
1513             },
1514             "amenity/boat_rental": {
1515                 "name": "Půjčovna lodí",
1516                 "terms": "půjčovna lodí,půjčovna loděk,půjčovna člunů"
1517             },
1518             "amenity/bureau_de_change": {
1519                 "name": "Směnárna",
1520                 "terms": "směnárna,směna peněz,výměna peněz,exchange,valuty,valuta"
1521             },
1522             "amenity/bus_station": {
1523                 "name": "Autobusové nádraží",
1524                 "terms": "autobusové nádraží,autobusová stanice,autobusák,autobusové stanoviště,terminál"
1525             },
1526             "amenity/cafe": {
1527                 "name": "Kavárna",
1528                 "terms": "káva,kafe,kavárna,čaj,čajovna"
1529             },
1530             "amenity/car_rental": {
1531                 "name": "Půjčovna aut",
1532                 "terms": "půjčovna aut,autopůjčovna"
1533             },
1534             "amenity/car_sharing": {
1535                 "name": "Sdílení aut",
1536                 "terms": "sdílení aut,car sharing"
1537             },
1538             "amenity/car_wash": {
1539                 "name": "Mytí aut",
1540                 "terms": "myčka,automyčka,mytí,čistění,umývání,čistírna"
1541             },
1542             "amenity/charging_station": {
1543                 "name": "Nabíjecí stanice",
1544                 "terms": "nabíjecí stanice,dobíjecí stanice,nabíječka,dobíječka,elektromobil"
1545             },
1546             "amenity/childcare": {
1547                 "name": "Předškolní a mimoškolní péče",
1548                 "terms": "předškolní,mimoškolní,mateřská školka,školka,jesle,dětské jesle,dětská skupina,mateřské centrum,lesní školka,kroužek,zájmový kroužek,družina,zájmový oddíl"
1549             },
1550             "amenity/cinema": {
1551                 "name": "Kino",
1552                 "terms": "kino,film,cinema,multikino,bio,biograf,kinematograf"
1553             },
1554             "amenity/clinic": {
1555                 "name": "Poliklinika",
1556                 "terms": "poliklinika,klinika,nemocnice,ambulance,špitál"
1557             },
1558             "amenity/clock": {
1559                 "name": "Hodiny",
1560                 "terms": "hodiny,orloj,hodinky,chronometr,ciferník,čas,ukazatel času"
1561             },
1562             "amenity/college": {
1563                 "name": "Prostor vyšší odborné školy/college",
1564                 "terms": "vyšší odborná škola,college,terciární vzdělávání,pomaturitní studium"
1565             },
1566             "amenity/community_centre": {
1567                 "name": "Komunitní centrum",
1568                 "terms": "komunitní centrum,kulturní centrum,sociální centrum,komunitní dům,dům dětí,dům mládeže,dům dětí a mládeže,klub"
1569             },
1570             "amenity/compressed_air": {
1571                 "name": "Vzduchová pumpa",
1572                 "terms": "vzduchová pumpa,pumpa,pumpička,stlačený vzduch,kompresor,hustilka"
1573             },
1574             "amenity/courthouse": {
1575                 "name": "Soud",
1576                 "terms": "soud,soudní budova,soudní dvůr"
1577             },
1578             "amenity/dentist": {
1579                 "name": "Zubař",
1580                 "terms": "zubař,dentista,zubařská ordinace,ordinace"
1581             },
1582             "amenity/doctor": {
1583                 "name": "Lékař",
1584                 "terms": "lékař,doktor,praktický lékař,ordinace,medik"
1585             },
1586             "amenity/dojo": {
1587                 "name": "Škola bojových umění",
1588                 "terms": "škola bojových umění,akademie bojových umění,bojové umění,bojová umění,dojo"
1589             },
1590             "amenity/drinking_water": {
1591                 "name": "Pitná voda",
1592                 "terms": "pítko,fontána,fontánka"
1593             },
1594             "amenity/embassy": {
1595                 "name": "Velvyslanectví",
1596                 "terms": "velvyslanectví,vyslanectví,ambasáda,zastupitelství"
1597             },
1598             "amenity/fast_food": {
1599                 "name": "Rychlé občerstvení",
1600                 "terms": "rychlé občerstvení"
1601             },
1602             "amenity/fire_station": {
1603                 "name": "Hasiči",
1604                 "terms": "požární stanice,hasičská stanice"
1605             },
1606             "amenity/fountain": {
1607                 "name": "Fontána, vodotrysk",
1608                 "terms": "vodotrysk,fontána,fontánka,kašna"
1609             },
1610             "amenity/fuel": {
1611                 "name": "Čerpací stanice",
1612                 "terms": "benzinová pumpa,čerpací stanice,pumpa"
1613             },
1614             "amenity/grave_yard": {
1615                 "name": "Pohřebiště",
1616                 "terms": "hřbitov,pohřebiště"
1617             },
1618             "amenity/grit_bin": {
1619                 "name": "Zásobník na posypový materiál",
1620                 "terms": "zásobník na posypový materiál,kontejner na posypový materiál,nádoba na posypový materiál,kontejner,nádoba,štěrk,sůl,posyp"
1621             },
1622             "amenity/hospital": {
1623                 "name": "Prostor nemocnice",
1624                 "terms": "nemocnice,klinika,špitál,středisko,hospic,LDN,sanatorium,nemocniční,lazaret,ambulance,poliklinika,pohotovost"
1625             },
1626             "amenity/kindergarten": {
1627                 "name": "Prostor školky/jeslí",
1628                 "terms": "jesle,školka,kindergarten,předškolní,mateřská školka"
1629             },
1630             "amenity/library": {
1631                 "name": "Knihovna",
1632                 "terms": "knihovna"
1633             },
1634             "amenity/marketplace": {
1635                 "name": "Trhoviště",
1636                 "terms": "tržiště,trh"
1637             },
1638             "amenity/nightclub": {
1639                 "name": "Diskotéka",
1640                 "terms": "diskotéka,disko,disco,noční klub,klub,taneční klub,dýza,rychta"
1641             },
1642             "amenity/parking": {
1643                 "name": "Parkoviště",
1644                 "terms": "parkoviště,parking,parkování,stání,garáž,garáže"
1645             },
1646             "amenity/parking_entrance": {
1647                 "name": "Vjezd do/výjezd z garáží",
1648                 "terms": "parkoviště,parking,parkování,stání,garáž,garáže,vjezd,výjezd"
1649             },
1650             "amenity/pharmacy": {
1651                 "name": "Lékárna",
1652                 "terms": "lékárna,apatyka"
1653             },
1654             "amenity/place_of_worship": {
1655                 "name": "Chrám",
1656                 "terms": "křesťanský,křesťanství,kostel,kostelík,chrám,bazilika,katedrála,kaple,kaplička,chrám páně,rotunda,farnost,diecéze,mešita,minaret,synagoga,pagoda,stúpa,oratorium,modlitebna,náboženský,náboženská,náboženské,sakrální,svatyně"
1657             },
1658             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1659                 "name": "Buddhistický chrám",
1660                 "terms": "stúpa,vihara,klášter,chrám,pagoda,zendo,dojo"
1661             },
1662             "amenity/place_of_worship/christian": {
1663                 "name": "Kostel",
1664                 "terms": "křesťanský,křesťanství,kostel,kostelík,chrám,bazilika,katedrála,kaple,kaplička,chrám páně,rotunda,farnost,diecéze"
1665             },
1666             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1667                 "name": "Synagoga",
1668                 "terms": "synagoga,židovský,židovská,židovské"
1669             },
1670             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1671                 "name": "Mešita",
1672                 "terms": "mešita,islám,muslim,muslimský,muslimská,muslimské"
1673             },
1674             "amenity/police": {
1675                 "name": "Policie",
1676                 "terms": "policie,strážníci,stráž,hlídka,městská policie,státní policie,vojenská policie,esenbé,esenbáci,SNB,veřejná bezpečnost,šerif,policista,interpol"
1677             },
1678             "amenity/post_box": {
1679                 "name": "Poštovní schránka",
1680                 "terms": "schránka,poštovní schránka,schránka na dopisy"
1681             },
1682             "amenity/post_office": {
1683                 "name": "Pošta",
1684                 "terms": "pošta,poštovní úřad,hlavní pošta"
1685             },
1686             "amenity/pub": {
1687                 "name": "Hospoda",
1688                 "terms": "hospoda,hostinec,hospůdka,pivnice,výčep,lokál"
1689             },
1690             "amenity/public_bookcase": {
1691                 "name": "Veřejná knihovnička",
1692                 "terms": "knihovna,knihovnička,knihobudka,budka,miniknihovna,mikroknihovna"
1693             },
1694             "amenity/ranger_station": {
1695                 "name": "Návštěvnické centrum",
1696                 "terms": "návštěvnické centrum, návštěvní centrum"
1697             },
1698             "amenity/recycling": {
1699                 "name": "Recyklace",
1700                 "terms": "recyklace,kontejner,recyklační centrum,sběr,sběrna,sběrné suroviny,sběr odpadu,odpad,odpadky,popelnice"
1701             },
1702             "amenity/register_office": {
1703                 "name": "Matriční úřad",
1704                 "terms": "matriční úřad,matrika,registr,rejstřík,obecní úřad"
1705             },
1706             "amenity/restaurant": {
1707                 "name": "Restaurace",
1708                 "terms": "bar,jídelna,kantýna,bistro,bufet,rychlé občerstvení,fast food,hamburger,restaurace,restaurant,hostinec,pohostinství,krčma,gastronomie,občerstvení,stánek,jídlo,obědy,gril,pizzeria,čína,kebab"
1709             },
1710             "amenity/sanitary_dump_station": {
1711                 "name": "Výlevka pro karavany",
1712                 "terms": "záchod,kanalizace,výlevka,žumpa,odpadní voda,wc,toaleta,karavan,kemp,obytný vůz"
1713             },
1714             "amenity/school": {
1715                 "name": "Prostor školy",
1716                 "terms": "škola,základní škola,střední škola,obecná škola,gymnázium,gymnasium,střední odborná škola,učiliště,odborné učiliště,střední odborné učiliště,školní,školský"
1717             },
1718             "amenity/shelter": {
1719                 "name": "Přístřešek",
1720                 "terms": "přístřešek,střecha,budka,bouda,čekárna"
1721             },
1722             "amenity/social_facility": {
1723                 "name": "Zařízení sociálních služeb",
1724                 "terms": "sociální služby,sociální zařízení,sociální pomoc,sociální služba,azylový dům,dům na půl cesty,denní stacionář,nízkoprahové centrum,noclehárna,chudobinec"
1725             },
1726             "amenity/social_facility/food_bank": {
1727                 "name": "Potravinová banka",
1728                 "terms": "potravinová banka,zásoby jídla,charita"
1729             },
1730             "amenity/social_facility/group_home": {
1731                 "name": "Domov pro seniory či jiné skupiny obyvatel",
1732                 "terms": "domov pro seniory,domov důchodců,domov pro postižené,sirotčinec"
1733             },
1734             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1735                 "name": "Noclehárna pro bezdomovce",
1736                 "terms": "bezdomovec,noclehárna,útulek,armáda spásy,naděje,azylový dům"
1737             },
1738             "amenity/studio": {
1739                 "name": "Studio",
1740                 "terms": "studio,nahrávací studio,rozhlasové studio,rádiové studio,radiové studio,televizní studio,filmové studio,trikové studio,dabingové studio"
1741             },
1742             "amenity/swimming_pool": {
1743                 "name": "Plavecký bazén",
1744                 "terms": "koupaliště,bazén,plovárna"
1745             },
1746             "amenity/taxi": {
1747                 "name": "Stanoviště taxi",
1748                 "terms": "taxi,taxi stání,drožka"
1749             },
1750             "amenity/telephone": {
1751                 "name": "Telefon",
1752                 "terms": "telefon"
1753             },
1754             "amenity/theatre": {
1755                 "name": "Divadlo",
1756                 "terms": "divadlo,divadelní,představení,muzikál"
1757             },
1758             "amenity/toilets": {
1759                 "name": "Záchodky",
1760                 "terms": "toalety,toaleta,záchod,záchodky,WC"
1761             },
1762             "amenity/townhall": {
1763                 "name": "Radnice",
1764                 "terms": "radnice,místní správa,obecní správa,obecní úřad"
1765             },
1766             "amenity/university": {
1767                 "name": "Prostor vysoké školy",
1768                 "terms": "vysoká škola,univerzita,universita,vysoké učení"
1769             },
1770             "amenity/vending_machine": {
1771                 "name": "Prodejní automat",
1772                 "terms": "automat,prodejní automat"
1773             },
1774             "amenity/veterinary": {
1775                 "name": "Veterina",
1776                 "terms": "veterina,veterinář,zvíře"
1777             },
1778             "amenity/waste_basket": {
1779                 "name": "Odpadkový koš",
1780                 "terms": "popelnice,kontejner,odpadkový koš,odpadky"
1781             },
1782             "area": {
1783                 "name": "Plocha",
1784                 "terms": "území,oblast,plocha,prostor"
1785             },
1786             "barrier": {
1787                 "name": "Zábrana",
1788                 "terms": "zábrana,ohrada,bariéra"
1789             },
1790             "barrier/block": {
1791                 "name": "Masivní blok",
1792                 "terms": "betonový blok,beton,zátaras,překážka"
1793             },
1794             "barrier/bollard": {
1795                 "name": "Sloupek",
1796                 "terms": "patník,sloupek"
1797             },
1798             "barrier/cattle_grid": {
1799                 "name": "Přejezdový rošt",
1800                 "terms": "Mříž proti pohybu dobytka,mříž,příkop,krávy"
1801             },
1802             "barrier/city_wall": {
1803                 "name": "Hradby",
1804                 "terms": "hradby"
1805             },
1806             "barrier/cycle_barrier": {
1807                 "name": "Zábrana proti kolům",
1808                 "terms": "zábrana pro cyklisty"
1809             },
1810             "barrier/ditch": {
1811                 "name": "Příkop jako překážka",
1812                 "terms": "příkop,járek,jáma,strouha,škarpa,stoka"
1813             },
1814             "barrier/entrance": {
1815                 "name": "Vchod/východ",
1816                 "terms": "vchod,východ,vjezd,výjezd,vlez,výlez,vstup"
1817             },
1818             "barrier/fence": {
1819                 "name": "Plot",
1820                 "terms": "plot,oplocení"
1821             },
1822             "barrier/gate": {
1823                 "name": "Brána",
1824                 "terms": "brána"
1825             },
1826             "barrier/hedge": {
1827                 "name": "Živý plot",
1828                 "terms": "živý plot,keříky,křoví,okrasný plot"
1829             },
1830             "barrier/kissing_gate": {
1831                 "name": "Turniket",
1832                 "terms": "Zábrana pro dobytek,krávy"
1833             },
1834             "barrier/lift_gate": {
1835                 "name": "Závora",
1836                 "terms": "závora"
1837             },
1838             "barrier/retaining_wall": {
1839                 "name": "Opěrná zeď",
1840                 "terms": "opěrná zeď"
1841             },
1842             "barrier/stile": {
1843                 "name": "Schůdky přes ohradu",
1844                 "terms": "schůdky,žebřík"
1845             },
1846             "barrier/toll_booth": {
1847                 "name": "Mýtná brána",
1848                 "terms": "budka pro výběr mýta,mýtnice,výběr mýta,mýto,myto,poplatek,vstupné,kasa,pokladna"
1849             },
1850             "barrier/wall": {
1851                 "name": "Zeď",
1852                 "terms": "zděný plot, zeď"
1853             },
1854             "boundary/administrative": {
1855                 "name": "Administrativní hranice",
1856                 "terms": "administrativní hranice,stát,kraj,okres"
1857             },
1858             "building": {
1859                 "name": "Budova",
1860                 "terms": "budova"
1861             },
1862             "building/apartments": {
1863                 "name": "Bytový dům",
1864                 "terms": "bytovka,bytový dům,obytná budova,panelák,věžák,barák,činžák,činžovní dům"
1865             },
1866             "building/barn": {
1867                 "name": "Stodola",
1868                 "terms": "stodola,seník,sýpka"
1869             },
1870             "building/bunker": {
1871                 "name": "Bunkr",
1872                 "terms": "bunkr,opevnění,srub,řopík"
1873             },
1874             "building/cabin": {
1875                 "name": "Dřevěná stavba",
1876                 "terms": "chata,chalupa,srub,roubenka,chatrč,roubená stavba,dřevěná stavba"
1877             },
1878             "building/cathedral": {
1879                 "name": "Katedrála",
1880                 "terms": "katedrála,kostel,biskup,diecéze"
1881             },
1882             "building/chapel": {
1883                 "name": "Kaple",
1884                 "terms": "kaple,kaplička,baptisterium,karner,modlitebna,kostel"
1885             },
1886             "building/church": {
1887                 "name": "Budova kostela",
1888                 "terms": "kostel,chrám,bazilika,rotunda,megakostel"
1889             },
1890             "building/college": {
1891                 "name": "Budova vyšší odborné školy/college",
1892                 "terms": "vyšší odborná škola,college,terciární vzdělávání,pomaturitní studium"
1893             },
1894             "building/commercial": {
1895                 "name": "Obchodní budova",
1896                 "terms": "obchody,firmy,firma,prodej,podnik,podniky,kanceláře"
1897             },
1898             "building/construction": {
1899                 "name": "Budova ve výstavbě",
1900                 "terms": "stavba,výstavba,konstrukce"
1901             },
1902             "building/detached": {
1903                 "name": "Samostatný rodinný dům",
1904                 "terms": "rodinný dům,rodinný domek,vila,bungalov"
1905             },
1906             "building/dormitory": {
1907                 "name": "Kolej / internát",
1908                 "terms": "kolej,koleje,studentská kolej,studentské koleje,vysokoškolská kolej,vysokoškolské koleje,internát,ubytovna,domov mládeže"
1909             },
1910             "building/entrance": {
1911                 "name": "Vchod/východ (zastaralý tag)",
1912                 "terms": "vchod,východ,vjezd,výjezd,vlez,výlez,vstup"
1913             },
1914             "building/garage": {
1915                 "name": "Garáž",
1916                 "terms": "garáž,garáže,parkování,kryté parkování"
1917             },
1918             "building/garages": {
1919                 "name": "Budova garáží",
1920                 "terms": "garáž,garáže,parkování,kryté parkování"
1921             },
1922             "building/greenhouse": {
1923                 "name": "Skleník",
1924                 "terms": "skleník,fóliovník,pařeniště"
1925             },
1926             "building/hospital": {
1927                 "name": "Budova nemocnice",
1928                 "terms": "nemocnice,klinika,špitál,středisko,hospic,LDN,sanatorium,nemocniční,lazaret,ambulance,poliklinika,pohotovost"
1929             },
1930             "building/hotel": {
1931                 "name": "Budova hotelu",
1932                 "terms": "hotel,ubytování,motel,penzion,hostel"
1933             },
1934             "building/house": {
1935                 "name": "Rodinný dům",
1936                 "terms": "dům,rodinný dům,řadový dům,domek"
1937             },
1938             "building/hut": {
1939                 "name": "Chatička",
1940                 "terms": "chatička,chatka,chata,bouda,dřevěnice,kůlna,dřevník"
1941             },
1942             "building/industrial": {
1943                 "name": "Průmyslová budova",
1944                 "terms": "průmyslová budova,industriální,výroba"
1945             },
1946             "building/kindergarten": {
1947                 "name": "Budova školky/jeslí",
1948                 "terms": "jesle,školka,kindergarten,předškolní,mateřská školka"
1949             },
1950             "building/public": {
1951                 "name": "Veřejná budova",
1952                 "terms": "veřejná budova,státní budova,federální budova,radnice,policie,soud"
1953             },
1954             "building/residential": {
1955                 "name": "Obytná budova",
1956                 "terms": "obytná budova,ubytování,bývání,byt"
1957             },
1958             "building/retail": {
1959                 "name": "Budova s obchody",
1960                 "terms": "obchod,obchody,obchodní dům,obchodní budova,obchodní centrum,nákupní centrum,shop,shopping"
1961             },
1962             "building/roof": {
1963                 "name": "Střecha",
1964                 "terms": "střecha,přístřešek,čekárna,pumpa,benzinka,benzínka"
1965             },
1966             "building/school": {
1967                 "name": "Budova školy",
1968                 "terms": "škola,základní škola,střední škola,obecná škola,gymnázium,gymnasium,střední odborná škola,učiliště,odborné učiliště,střední odborné učiliště,školní,školský"
1969             },
1970             "building/shed": {
1971                 "name": "Kůlna",
1972                 "terms": "kůlna,bouda,přístřešek,kolna,šupna,šopa"
1973             },
1974             "building/stable": {
1975                 "name": "Stáj",
1976                 "terms": "stáj,konírna,hřebčín,hříbárna,maštal,chlév,chlív,chlívek,vepřín,kravín,ovčín,drůbežárna,teletín"
1977             },
1978             "building/static_caravan": {
1979                 "name": "Karavan nastálo",
1980                 "terms": "karavan,přívěs,obytný přívěs,obytný vůz,maringotka,obytná buňka,kontejner"
1981             },
1982             "building/terrace": {
1983                 "name": "Řada řadových domů",
1984                 "terms": "řadový dům,řadové domy,řadovka,řadovky"
1985             },
1986             "building/train_station": {
1987                 "name": "Železniční stanice",
1988                 "terms": "stanice,železniční stanice,zastávka,železniční zastávka,nádraží,vlak"
1989             },
1990             "building/university": {
1991                 "name": "Budova vysoké školy",
1992                 "terms": "vysoká škola,univerzita,universita,vysoké učení"
1993             },
1994             "building/warehouse": {
1995                 "name": "Skladiště",
1996                 "terms": "skladiště,sklad,překladiště,hala,silo,repozitář"
1997             },
1998             "craft": {
1999                 "name": "Řemeslník",
2000                 "terms": "řemeslník,řemeslo,ruční výroba"
2001             },
2002             "craft/basket_maker": {
2003                 "name": "Košíkář",
2004                 "terms": "košíkář,košíkářství,proutěný,pletení"
2005             },
2006             "craft/beekeeper": {
2007                 "name": "Včelař",
2008                 "terms": "včelař,včely,úl,med,prodej medu,včelařství"
2009             },
2010             "craft/blacksmith": {
2011                 "name": "Kovář",
2012                 "terms": "kovář,kovářství"
2013             },
2014             "craft/boatbuilder": {
2015                 "name": "Loďař",
2016                 "terms": "loďařství,loďař,stavba lodí,stavba člunů"
2017             },
2018             "craft/bookbinder": {
2019                 "name": "Knihař",
2020                 "terms": "knihařství,knihař,vazba knih,vazač,vazačství"
2021             },
2022             "craft/brewery": {
2023                 "name": "Pivovar",
2024                 "terms": "pivovar,pivo,minipivovar"
2025             },
2026             "craft/carpenter": {
2027                 "name": "Tesař",
2028                 "terms": "tesařství,tesař,dřevo"
2029             },
2030             "craft/carpet_layer": {
2031                 "name": "Pokladač koberců",
2032                 "terms": "pokladač koberců,pokladačství koberců,koberce"
2033             },
2034             "craft/caterer": {
2035                 "name": "Catering",
2036                 "terms": "catering,dodavatel občerstvení,dodavatelství občerstvení"
2037             },
2038             "craft/clockmaker": {
2039                 "name": "Hodinář (ne hodinky)",
2040                 "terms": "hodinářství,hodinář,hodiny"
2041             },
2042             "craft/confectionery": {
2043                 "name": "Cukrář",
2044                 "terms": "cukrář,cukrářství,cukrárna,sladkost,dort"
2045             },
2046             "craft/dressmaker": {
2047                 "name": "Švadlena",
2048                 "terms": "švadlena,krejčí,krejčová,šaty,dámská krejčová"
2049             },
2050             "craft/electrician": {
2051                 "name": "Elektrikář",
2052                 "terms": "elektrikář,elektrikářství"
2053             },
2054             "craft/gardener": {
2055                 "name": "Zahradník",
2056                 "terms": "zahradník,zahradnictví,zahradní architekt"
2057             },
2058             "craft/glaziery": {
2059                 "name": "Práce se sklem",
2060                 "terms": "sklenář,sklenářství,sklo,práce se sklem"
2061             },
2062             "craft/handicraft": {
2063                 "name": "Řemeslník",
2064                 "terms": "řemeslník,řemeslo,řemeslná výroba,ruční výroba,rukodělný,rukodělná"
2065             },
2066             "craft/hvac": {
2067                 "name": "Topenář, vzduchotechnik",
2068                 "terms": "topenář,topení,klimatizace,vzduchotechnika"
2069             },
2070             "craft/insulator": {
2071                 "name": "Firma na izolace",
2072                 "terms": "zateplování,zateplení,izolace"
2073             },
2074             "craft/jeweler": {
2075                 "name": "Klenotník",
2076                 "terms": "klenotnictví,klenotník,zlatnictví,zlatník"
2077             },
2078             "craft/key_cutter": {
2079                 "name": "Výroba klíčů",
2080                 "terms": "klíče,klíčník,výroba klíčů,zámečník,zámečnictví"
2081             },
2082             "craft/locksmith": {
2083                 "name": "Zámečník",
2084                 "terms": "zámečník,zámečnictví"
2085             },
2086             "craft/metal_construction": {
2087                 "name": "Kovovýroba",
2088                 "terms": "kovovýroba,výroba z kovu,práce s kovem"
2089             },
2090             "craft/optician": {
2091                 "name": "Optika",
2092                 "terms": "optik,optika,brýle,zrak"
2093             },
2094             "craft/painter": {
2095                 "name": "Malíř",
2096                 "terms": "malíř,malířství"
2097             },
2098             "craft/photographer": {
2099                 "name": "Fotograf",
2100                 "terms": "fotograf,fotografie,ateliér"
2101             },
2102             "craft/photographic_laboratory": {
2103                 "name": "Fotografická laboratoř",
2104                 "terms": "fotografická laboratoř,laboratoř,fotolaboratoř,fotografická dílna,temná komora,tisk fotografií"
2105             },
2106             "craft/plasterer": {
2107                 "name": "Štukatér",
2108                 "terms": "štukatér,štukatérství,štuky"
2109             },
2110             "craft/plumber": {
2111                 "name": "Instalatér",
2112                 "terms": "instalatér,instalatérství,vodoinstalatér"
2113             },
2114             "craft/pottery": {
2115                 "name": "Hrnčíř",
2116                 "terms": "hrnčíř,hrnčířství,keramika"
2117             },
2118             "craft/rigger": {
2119                 "name": "Výroba takeláže",
2120                 "terms": "výroba takeláže,takeláž,plachtoví,ráhnoví,lanoví,stěžně"
2121             },
2122             "craft/roofer": {
2123                 "name": "Pokrývač",
2124                 "terms": "pokrývač,pokrývačství"
2125             },
2126             "craft/saddler": {
2127                 "name": "Sedlář",
2128                 "terms": "sedlář,sedlářství"
2129             },
2130             "craft/sailmaker": {
2131                 "name": "Výroba plachet",
2132                 "terms": "plachty,plachtář,výroba plachet"
2133             },
2134             "craft/sawmill": {
2135                 "name": "Pila",
2136                 "terms": "pila,pilař,dřevař,dřevařský,pilařský"
2137             },
2138             "craft/scaffolder": {
2139                 "name": "Lešenář",
2140                 "terms": "lešenář,lešenářství,lešení"
2141             },
2142             "craft/sculpter": {
2143                 "name": "Sochař",
2144                 "terms": "sochař,sochařství,socha"
2145             },
2146             "craft/shoemaker": {
2147                 "name": "Švec",
2148                 "terms": "švec,ševcovství,obuvník,obuvnictví"
2149             },
2150             "craft/stonemason": {
2151                 "name": "Kameník",
2152                 "terms": "kameník,kamenictví"
2153             },
2154             "craft/sweep": {
2155                 "name": "Kominík",
2156                 "terms": "kominík,kominictví"
2157             },
2158             "craft/tailor": {
2159                 "name": "Krejčí",
2160                 "terms": "krejčí,krejčovství,švadlena,dámská krejčová,krejčová"
2161             },
2162             "craft/tiler": {
2163                 "name": "Obkladač",
2164                 "terms": "obkladač,obkladačství,pokladač,pokladačství,dlaždič,dlaždičství"
2165             },
2166             "craft/tinsmith": {
2167                 "name": "Klempíř",
2168                 "terms": "klempíř,klempířství,plech"
2169             },
2170             "craft/upholsterer": {
2171                 "name": "Čalouník",
2172                 "terms": "čalouník,čalounictví"
2173             },
2174             "craft/watchmaker": {
2175                 "name": "Hodinář",
2176                 "terms": "hodinářství,hodinky"
2177             },
2178             "craft/window_construction": {
2179                 "name": "Výroba oken",
2180                 "terms": "sklenář,sklenářství,výroba oken,okenářství"
2181             },
2182             "craft/winery": {
2183                 "name": "Vinař",
2184                 "terms": "vinař,vinařství,víno"
2185             },
2186             "embankment": {
2187                 "name": "Násyp",
2188                 "terms": "násyp,násep,hráz,bariéra"
2189             },
2190             "emergency/ambulance_station": {
2191                 "name": "Stanice záchranné služby",
2192                 "terms": "ambulance,pohotovost,zdravotní pohotovost,pohotovostní stanice,záchranná služba,služba"
2193             },
2194             "emergency/fire_hydrant": {
2195                 "name": "Požární hydrant",
2196                 "terms": "požární hydrant, hasičský hydrant, pumpa"
2197             },
2198             "emergency/phone": {
2199                 "name": "Tísňový telefon",
2200                 "terms": "nouzový telefon,SOS,tísňová linka"
2201             },
2202             "entrance": {
2203                 "name": "Vchod/východ",
2204                 "terms": "vchod,východ,vjezd,výjezd,vlez,výlez,vstup"
2205             },
2206             "footway/crossing": {
2207                 "name": "Přechod pro chodce",
2208                 "terms": "přechod pro chodce,zebra,přechod,přechod pro pěší"
2209             },
2210             "footway/crosswalk": {
2211                 "name": "Přechod typu zebra",
2212                 "terms": "přechod pro chodce,zebra,přechod,přechod pro pěší"
2213             },
2214             "footway/sidewalk": {
2215                 "name": "Chodník po straně silnice",
2216                 "terms": "chodník,obrubník"
2217             },
2218             "ford": {
2219                 "name": "Brod",
2220                 "terms": "brod,přejezd vody,ford"
2221             },
2222             "golf/bunker": {
2223                 "name": "Pískový bunker",
2224                 "terms": "pískový bunker,písková překážka,písečná překážka,bunker,hazard"
2225             },
2226             "golf/fairway": {
2227                 "name": "Fairway",
2228                 "terms": "fairway,nízká tráva"
2229             },
2230             "golf/green": {
2231                 "name": "Jamkoviště",
2232                 "terms": "jamkoviště,green"
2233             },
2234             "golf/hole": {
2235                 "name": "Dráha do jamky",
2236                 "terms": "jamka,dráha od odpaliště,dráha do jamkoviště,dráha"
2237             },
2238             "golf/lateral_water_hazard": {
2239                 "name": "Vodní překážka po straně",
2240                 "terms": "vodní překážka,hazard,jezírko"
2241             },
2242             "golf/rough": {
2243                 "name": "Rough",
2244                 "terms": "rough,vysoká tráva"
2245             },
2246             "golf/tee": {
2247                 "name": "Odpaliště",
2248                 "terms": "odpaliště,tee,týčko,tee box"
2249             },
2250             "golf/water_hazard": {
2251                 "name": "Vodní překážka",
2252                 "terms": "vodní překážka,jezírko,hazard"
2253             },
2254             "highway": {
2255                 "name": "Pozemní komunikace",
2256                 "terms": "komunikace"
2257             },
2258             "highway/bridleway": {
2259                 "name": "Jezdecká stezka",
2260                 "terms": "jezdecká stezka,jezdecká trasa,stezka pro jezdce,stezka pro koně,koňská stezka"
2261             },
2262             "highway/bus_stop": {
2263                 "name": "Autobusová zastávka",
2264                 "terms": "zastávka autobusu"
2265             },
2266             "highway/crossing": {
2267                 "name": "Přechod",
2268                 "terms": "přechod,zebra"
2269             },
2270             "highway/crosswalk": {
2271                 "name": "Přechod typu zebra",
2272                 "terms": "přechod pro chodce,zebra,přechod,přechod pro pěší"
2273             },
2274             "highway/cycleway": {
2275                 "name": "Cyklostezka",
2276                 "terms": "cyklotrasa"
2277             },
2278             "highway/footway": {
2279                 "name": "Chodník",
2280                 "terms": "cesta,silnice,ulice,ulička,chodník,třída,bulvár,avenue,pasáž,stezka,trasa,trať,magistrála,radiála,pěšina"
2281             },
2282             "highway/living_street": {
2283                 "name": "Obytná zóna",
2284                 "terms": "obytná zóna"
2285             },
2286             "highway/mini_roundabout": {
2287                 "name": "Malý kruhový objezd",
2288                 "terms": "malý kruhový objezd,kruháč"
2289             },
2290             "highway/motorway": {
2291                 "name": "Dálnice",
2292                 "terms": "dálnice"
2293             },
2294             "highway/motorway_junction": {
2295                 "name": "Dálniční křižovatka/sjezd",
2296                 "terms": "dálniční nájezd,dálniční výjezd,dálniční exit,dálniční křižovatka,křížení dálnic,nájezd,exit"
2297             },
2298             "highway/motorway_link": {
2299                 "name": "Dálnice - nájezd",
2300                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
2301             },
2302             "highway/path": {
2303                 "name": "Pěšina",
2304                 "terms": "cesta"
2305             },
2306             "highway/pedestrian": {
2307                 "name": "Pěší zóna",
2308                 "terms": "pěší zóna"
2309             },
2310             "highway/primary": {
2311                 "name": "Silnice 1. třídy",
2312                 "terms": "silnice I. třídy"
2313             },
2314             "highway/primary_link": {
2315                 "name": "Silnice 1. třídy - nájezd",
2316                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
2317             },
2318             "highway/raceway": {
2319                 "name": "Motoristické závodiště",
2320                 "terms": "závodní dráha,závodní okruh,motocyklový okruh,motocyklová dráha,automobilová dráha,automobilový okruh,autodrom,motodrom"
2321             },
2322             "highway/residential": {
2323                 "name": "Ulice",
2324                 "terms": "obytná zóna"
2325             },
2326             "highway/rest_area": {
2327                 "name": "Odpočívadlo",
2328                 "terms": "odpočívadlo,místo k zastavení,odpočívka,dálniční odpočívadlo"
2329             },
2330             "highway/road": {
2331                 "name": "Silnice neznámého typu",
2332                 "terms": "neznámá komunikace"
2333             },
2334             "highway/secondary": {
2335                 "name": "Silnice 2. třídy",
2336                 "terms": "silnice II. třídy"
2337             },
2338             "highway/secondary_link": {
2339                 "name": "Silnice 2. třídy - nájezd",
2340                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
2341             },
2342             "highway/service": {
2343                 "name": "Účelová komunikace, příjezd",
2344                 "terms": "účelová komunikace"
2345             },
2346             "highway/service/alley": {
2347                 "name": "Ulička",
2348                 "terms": "ulička"
2349             },
2350             "highway/service/drive-through": {
2351                 "name": "Drive-through",
2352                 "terms": "okénko pro řidiče,pult pro řidiče,obsluha řidiče,obsluha do auta,drive through"
2353             },
2354             "highway/service/driveway": {
2355                 "name": "Příjezdová cesta",
2356                 "terms": "příjezdová cesta, příjezd"
2357             },
2358             "highway/service/emergency_access": {
2359                 "name": "Nouzový vjezd",
2360                 "terms": "přístup záchranářů"
2361             },
2362             "highway/service/parking_aisle": {
2363                 "name": "Parkovací ulička",
2364                 "terms": "jízdní pruh na parkovišti"
2365             },
2366             "highway/services": {
2367                 "name": "Odpočívadlo se službami",
2368                 "terms": "odpočívadlo,odpočívadlo se službami,odpočívka,čerpací stanice,dálniční odpočívadlo"
2369             },
2370             "highway/steps": {
2371                 "name": "Schody",
2372                 "terms": "schody,schodiště"
2373             },
2374             "highway/stop": {
2375                 "name": "Stopka",
2376                 "terms": "stopka,stop,dej přednost v jízdě,přednost,značka,dopravní značka"
2377             },
2378             "highway/street_lamp": {
2379                 "name": "Pouliční lampa",
2380                 "terms": "pouliční lampa,pouliční osvětlení,lampa,osvětlení,veřejné osvětlení,svítidlo"
2381             },
2382             "highway/tertiary": {
2383                 "name": "Silnice 3. třídy",
2384                 "terms": "silnice III. třídy"
2385             },
2386             "highway/tertiary_link": {
2387                 "name": "Silnice 3. třídy - nájezd",
2388                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
2389             },
2390             "highway/track": {
2391                 "name": "Polní, lesní cesta",
2392                 "terms": "polní cesta, lesní cesta, cesta, polní a lesní cesta"
2393             },
2394             "highway/traffic_signals": {
2395                 "name": "Semafory",
2396                 "terms": "světla,semafor,dopravní signalizace"
2397             },
2398             "highway/trunk": {
2399                 "name": "Víceproudá silnice",
2400                 "terms": "rychlostní komunikace, vícepruhá komunikace"
2401             },
2402             "highway/trunk_link": {
2403                 "name": "Víceproudá silnice - nájezd",
2404                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
2405             },
2406             "highway/turning_circle": {
2407                 "name": "Obratiště",
2408                 "terms": "místo k otočení"
2409             },
2410             "highway/unclassified": {
2411                 "name": "Silnice bez klasifikace",
2412                 "terms": "silnice bez klasifikace"
2413             },
2414             "historic": {
2415                 "name": "Památné místo",
2416                 "terms": "historické místo"
2417             },
2418             "historic/archaeological_site": {
2419                 "name": "Archeologické naleziště",
2420                 "terms": "archeologické naleziště,vykopávky,archeologický průzkum"
2421             },
2422             "historic/boundary_stone": {
2423                 "name": "Hraniční kámen",
2424                 "terms": "hraniční kámen,hranice,značka"
2425             },
2426             "historic/castle": {
2427                 "name": "Hrad, zámek",
2428                 "terms": "hradiště,zámek,král,sídlo,ruina,zřícenina"
2429             },
2430             "historic/memorial": {
2431                 "name": "Památník",
2432                 "terms": "pamětihodnost,památník,pomník,hrdina"
2433             },
2434             "historic/monument": {
2435                 "name": "Monument",
2436                 "terms": "pamětihodnost,památník,pomník,hrdina"
2437             },
2438             "historic/ruins": {
2439                 "name": "Zřícenina, ruiny",
2440                 "terms": "zříceniny,zřícenina"
2441             },
2442             "historic/wayside_cross": {
2443                 "name": "Kříž",
2444                 "terms": "boží muka,křesťanský,kříž při cestě,krucifix"
2445             },
2446             "historic/wayside_shrine": {
2447                 "name": "Boží muka",
2448                 "terms": "svatostánek u cesty,svatyně,svatostánek,kaplička"
2449             },
2450             "junction": {
2451                 "name": "Křižovatka",
2452                 "terms": "křižovatka,křížení,odbočka,kruhový objezd"
2453             },
2454             "landuse": {
2455                 "name": "Užití krajiny",
2456                 "terms": "využití území,využití,les,louka,hora,pole"
2457             },
2458             "landuse/allotments": {
2459                 "name": "Zahrádky",
2460                 "terms": "zahrádkářská osada,zahrádky,zahrady,zahrádkářská kolonie"
2461             },
2462             "landuse/basin": {
2463                 "name": "Umělá vodní plocha",
2464                 "terms": "zdrž,nádrž,voda,jezero,rybník"
2465             },
2466             "landuse/cemetery": {
2467                 "name": "Hřbitov",
2468                 "terms": "hřbitov,pohřebiště"
2469             },
2470             "landuse/churchyard": {
2471                 "name": "Prostor kolem kostela",
2472                 "terms": "kostel,kaple,kaplička,hřbitov,krchov,krematorium"
2473             },
2474             "landuse/commercial": {
2475                 "name": "Oblast kanceláří, podniků",
2476                 "terms": "kancelář,kancelářský,kancelářská,podnikový,podnik,komerční"
2477             },
2478             "landuse/construction": {
2479                 "name": "Výstavba",
2480                 "terms": "stavba,konstrukce,výstavba"
2481             },
2482             "landuse/farm": {
2483                 "name": "Zemědělská půda (zastaralý tag)",
2484                 "terms": "(zastaralý tag pro zemědělskou půdu)"
2485             },
2486             "landuse/farmland": {
2487                 "name": "Zemědělská půda",
2488                 "terms": "pole,farma,dobytek,zahrady,pěstitelská plocha"
2489             },
2490             "landuse/farmyard": {
2491                 "name": "Statek",
2492                 "terms": "statek,farma,zemědělství,usedlost,JZD,družstvo"
2493             },
2494             "landuse/forest": {
2495                 "name": "Hospodářský les",
2496                 "terms": "les,hospodářský les"
2497             },
2498             "landuse/garages": {
2499                 "name": "Plocha garáží",
2500                 "terms": "garáže,garáž,parkování,parkoviště"
2501             },
2502             "landuse/grass": {
2503                 "name": "Tráva",
2504                 "terms": "tráva"
2505             },
2506             "landuse/industrial": {
2507                 "name": "Průmyslová oblast",
2508                 "terms": "průmysl,průmyslová,průmyslové,průmyslový,industriální,továrna,továrny,fabrika,fabriky"
2509             },
2510             "landuse/landfill": {
2511                 "name": "Skládka",
2512                 "terms": "skládka,skládka odpadu,smetiště"
2513             },
2514             "landuse/meadow": {
2515                 "name": "Louka",
2516                 "terms": "louka,pastviny,tráva"
2517             },
2518             "landuse/military": {
2519                 "name": "Vojenský prostor",
2520                 "terms": "vojenský prostor,újezd,výcvikový prostor,kasárna,kasárny"
2521             },
2522             "landuse/orchard": {
2523                 "name": "Sad",
2524                 "terms": "sad,stromy,ovoce,ovocné stromy,ovocný sad"
2525             },
2526             "landuse/quarry": {
2527                 "name": "Lom",
2528                 "terms": "kamenolom,lom,důl,skála,kameny,štěrk"
2529             },
2530             "landuse/residential": {
2531                 "name": "Rezidenční oblast",
2532                 "terms": "obytná oblast,rezidenční oblast,byty,domy,bydlení,obytné,sídelní"
2533             },
2534             "landuse/retail": {
2535                 "name": "Nákupní zóna",
2536                 "terms": "nákupní,obchod,maloobchodní,nákup"
2537             },
2538             "landuse/vineyard": {
2539                 "name": "Vinice",
2540                 "terms": "vinice,vinohrad,hrozny,víno"
2541             },
2542             "leisure": {
2543                 "name": "Volný čas",
2544                 "terms": "oddech,volno,volná chvíle,odpočinek,volný čas"
2545             },
2546             "leisure/common": {
2547                 "name": "Volně přístupný prostor",
2548                 "terms": "volně přístupný prostor,volně přístupné,veřejně přístupné"
2549             },
2550             "leisure/dog_park": {
2551                 "name": "Psí park",
2552                 "terms": "park pro psy,psí park"
2553             },
2554             "leisure/firepit": {
2555                 "name": "Ohniště",
2556                 "terms": "ohniště,oheň,táborák,krb,topeniště"
2557             },
2558             "leisure/garden": {
2559                 "name": "Zahrada",
2560                 "terms": "zahrada"
2561             },
2562             "leisure/golf_course": {
2563                 "name": "Golfové hřiště",
2564                 "terms": "golfové hřiště,golf"
2565             },
2566             "leisure/ice_rink": {
2567                 "name": "Kluziště",
2568                 "terms": "kluziště,zimní stadion,led,ledová plocha"
2569             },
2570             "leisure/marina": {
2571                 "name": "Přístaviště",
2572                 "terms": "přístav,jachta,jachty,loď"
2573             },
2574             "leisure/nature_reserve": {
2575                 "name": "Přírodní rezervace",
2576                 "terms": "přírodní rezervace,národní přírodní rezervace,přírodní památka,národní přírodní památka,chráněné území,přírodní park"
2577             },
2578             "leisure/park": {
2579                 "name": "Park",
2580                 "terms": "les,prales,louka,trávník,park,hřiště,parčík,zeleň,lesní,strom,křoví"
2581             },
2582             "leisure/picnic_table": {
2583                 "name": "Stůl na piknik",
2584                 "terms": "stůl na piknik,stůl,piknik,piknikový stůl,lavička"
2585             },
2586             "leisure/pitch": {
2587                 "name": "Hřiště",
2588                 "terms": "sportovní kurt,hřiště,dvorec,kurt,stadion"
2589             },
2590             "leisure/pitch/american_football": {
2591                 "name": "Hřiště pro americký fotbal",
2592                 "terms": "hřiště amerického fotbalu,americký fotbal"
2593             },
2594             "leisure/pitch/baseball": {
2595                 "name": "Baseballové hřiště",
2596                 "terms": "baseballové hřiště,baseball"
2597             },
2598             "leisure/pitch/basketball": {
2599                 "name": "Basketbalové hřiště",
2600                 "terms": "basketbalové hřiště,basketbal"
2601             },
2602             "leisure/pitch/skateboard": {
2603                 "name": "Skatepark",
2604                 "terms": "skatepark,skate park,skateboard,bmx,inline,brusle"
2605             },
2606             "leisure/pitch/soccer": {
2607                 "name": "Fotbalové hřiště",
2608                 "terms": "fotbalové hřiště,fotbal"
2609             },
2610             "leisure/pitch/tennis": {
2611                 "name": "Tenisové kurty",
2612                 "terms": "tenisové hřiště,tenis,kurt,dvorec"
2613             },
2614             "leisure/pitch/volleyball": {
2615                 "name": "Volejbalové hřiště",
2616                 "terms": "volejbalové hřiště,volejbal"
2617             },
2618             "leisure/playground": {
2619                 "name": "Dětské hřiště",
2620                 "terms": "hřiště,dětské hřiště,prolézačky,prolézačka,pískoviště,houpačky,houpačka,skluzavky,skluzavka"
2621             },
2622             "leisure/running_track": {
2623                 "name": "Běžecká dráha",
2624                 "terms": "běžecká dráha,dráha,atletická dráha,atletický stadion"
2625             },
2626             "leisure/slipway": {
2627                 "name": "Vodní skluz",
2628                 "terms": "spouštění lodi,dok,loděnice,skluz v loděnici,skluzavka"
2629             },
2630             "leisure/sports_center": {
2631                 "name": "Sportovní centrum / Posilovna",
2632                 "terms": "sportovní centrum,sportovní areál,sportoviště,posilovna"
2633             },
2634             "leisure/stadium": {
2635                 "name": "Stadion",
2636                 "terms": "stadion,fotbal,fotbalový stadión,hřiště"
2637             },
2638             "leisure/swimming_pool": {
2639                 "name": "Plavecký bazén",
2640                 "terms": "plovárna,koupaliště"
2641             },
2642             "leisure/track": {
2643                 "name": "Závodní dráha (ne motoristická)",
2644                 "terms": "závodní dráha,sportovní dráha,běžecká dráha,cyklodráha,cyklistická dráha,dostihová dráha,dostihy"
2645             },
2646             "line": {
2647                 "name": "Cesta",
2648                 "terms": "čára,cesta,trať,kanál,trasa"
2649             },
2650             "man_made": {
2651                 "name": "Umělý objekt",
2652                 "terms": "lidský výtvor,artefakt,konstrukce,dílo,stavba,objekt,mechanizmus"
2653             },
2654             "man_made/breakwater": {
2655                 "name": "Vlnolam",
2656                 "terms": "pobřežní hráz,násep,kameny,molo,zábrana"
2657             },
2658             "man_made/cutline": {
2659                 "name": "Průsek",
2660                 "terms": "lesní průsek,holina"
2661             },
2662             "man_made/embankment": {
2663                 "name": "Násyp",
2664                 "terms": "násyp,násep,hráz,bariéra"
2665             },
2666             "man_made/flagpole": {
2667                 "name": "Vlajka",
2668                 "terms": "prapor,vlajka,stožár,vlajkový stožár"
2669             },
2670             "man_made/lighthouse": {
2671                 "name": "Maják",
2672                 "terms": "maják,světlo"
2673             },
2674             "man_made/mast": {
2675                 "name": "Telekomunikační stožár",
2676                 "terms": "stožár,radio,komunikace,telekomunikace,bts,základnová stanice"
2677             },
2678             "man_made/observation": {
2679                 "name": "Rozhledna",
2680                 "terms": "rozhledna,pozorovatelna,věž"
2681             },
2682             "man_made/petroleum_well": {
2683                 "name": "Ropný vrt",
2684                 "terms": "ropa,těžba,těžební,ropný,vrt"
2685             },
2686             "man_made/pier": {
2687                 "name": "Molo",
2688                 "terms": "molo,sloupy,pilíř,vlnolam,hráz,kotva,kotvení,ukotvení,lodě,promenáda,lávka,promenáda a přístaviště,přístavní hráz"
2689             },
2690             "man_made/pipeline": {
2691                 "name": "Dálkové potrubí",
2692                 "terms": "roura,roury,transport,vodovod,ropovod,plynovod,kanál,rozvod"
2693             },
2694             "man_made/silo": {
2695                 "name": "Silo",
2696                 "terms": "silo,zásobník,silážní,sýpka,špýchar,špejchar"
2697             },
2698             "man_made/storage_tank": {
2699                 "name": "Zásobník",
2700                 "terms": "zásobník,nádrž"
2701             },
2702             "man_made/survey_point": {
2703                 "name": "Triangulační bod",
2704                 "terms": "triangulační bod,nivelizační bod,nivelace,referenční bod"
2705             },
2706             "man_made/tower": {
2707                 "name": "Věž",
2708                 "terms": "věž,sloup,stožár,bašta,pevnost,hrad"
2709             },
2710             "man_made/wastewater_plant": {
2711                 "name": "Čistička odpadních vod",
2712                 "terms": "čistírna,čistička,čistírna odpadních vod,ČOV,čovka"
2713             },
2714             "man_made/water_tower": {
2715                 "name": "Vodárenská věž",
2716                 "terms": "vodojem,věž s vodojemem,věž,vodárenská věž"
2717             },
2718             "man_made/water_well": {
2719                 "name": "Studna",
2720                 "terms": "studna,studánka,čerpadlo,vodní zdroj,pramen"
2721             },
2722             "man_made/water_works": {
2723                 "name": "Vodárna",
2724                 "terms": "vodárna,úpravna vody"
2725             },
2726             "military/airfield": {
2727                 "name": "Vojenské letiště",
2728                 "terms": "vojenské letiště,letiště,letecká základna"
2729             },
2730             "military/barracks": {
2731                 "name": "Kasárny",
2732                 "terms": "kasárny,kasárna,armáda"
2733             },
2734             "military/bunker": {
2735                 "name": "Opevnění",
2736                 "terms": "bunkr,opevnění,fortifikace,šance,řopík"
2737             },
2738             "military/range": {
2739                 "name": "Vojenská střelnice",
2740                 "terms": "střelnice,vojenská střelnice"
2741             },
2742             "natural": {
2743                 "name": "Přírodní objekt",
2744                 "terms": "příroda,přírodní,naturální,přirozený"
2745             },
2746             "natural/bay": {
2747                 "name": "Záliv",
2748                 "terms": "záliv, zátoka"
2749             },
2750             "natural/beach": {
2751                 "name": "Pláž",
2752                 "terms": "pláž"
2753             },
2754             "natural/cave_entrance": {
2755                 "name": "Vstup do jeskyně",
2756                 "terms": "jeskyně,vstup do jeskyně, jeskynní komplex,kaverna,kras,díra,propast,speleologie"
2757             },
2758             "natural/cliff": {
2759                 "name": "Útes, sráz",
2760                 "terms": "útes"
2761             },
2762             "natural/coastline": {
2763                 "name": "Pobřeží",
2764                 "terms": "pobřeží,břeh,nábřeží"
2765             },
2766             "natural/fell": {
2767                 "name": "Horská louka",
2768                 "terms": "horská louka,louka,mýtina,paseka,pastvina"
2769             },
2770             "natural/glacier": {
2771                 "name": "Ledovec",
2772                 "terms": "ledovec"
2773             },
2774             "natural/grassland": {
2775                 "name": "Travnatá plocha",
2776                 "terms": "travnatá plocha,louka,traviny,travina,trávník"
2777             },
2778             "natural/heath": {
2779                 "name": "Vřesoviště",
2780                 "terms": "vřesoviště,vřes"
2781             },
2782             "natural/peak": {
2783                 "name": "Vrchol",
2784                 "terms": "hora,vrch,vrchol,vrcholek,kopec,kopeček,kóta,mont,mount,pik"
2785             },
2786             "natural/scree": {
2787                 "name": "Suťoviště",
2788                 "terms": "suť,suťoviště,kámen,kameny"
2789             },
2790             "natural/scrub": {
2791                 "name": "Křoví",
2792                 "terms": "křoviny, křoví"
2793             },
2794             "natural/spring": {
2795                 "name": "Pramen",
2796                 "terms": "pramen,vodní pramen,studánka,studna"
2797             },
2798             "natural/tree": {
2799                 "name": "Strom",
2800                 "terms": "strom"
2801             },
2802             "natural/water": {
2803                 "name": "Vodní plocha",
2804                 "terms": "voda,vodstvo,vodní"
2805             },
2806             "natural/water/lake": {
2807                 "name": "Jezero",
2808                 "terms": "jezero,jezírko,pleso,oko,tůň"
2809             },
2810             "natural/water/pond": {
2811                 "name": "Rybník",
2812                 "terms": "rybník,rybníček,louže,tůň,hráz,přehrada"
2813             },
2814             "natural/water/reservoir": {
2815                 "name": "Přehrada",
2816                 "terms": "nádrž,vodní nádrž,tank"
2817             },
2818             "natural/wetland": {
2819                 "name": "Mokřad",
2820                 "terms": "mokřad,mokřina,rašeliniště,slatiniště,slatina,bažina,slanisko,slať,slatě,mangrovy"
2821             },
2822             "natural/wood": {
2823                 "name": "Prales",
2824                 "terms": "prales,přírodní les,neudržovaný les,nehospodářský les"
2825             },
2826             "office": {
2827                 "name": "Kanceláře",
2828                 "terms": "kancelář,kancelářský,úřad,úřadovna,administrativa,office,sídlo"
2829             },
2830             "office/accountant": {
2831                 "name": "Finanční poradce",
2832                 "terms": "finanční poradce,účetní,daňový poradce"
2833             },
2834             "office/administrative": {
2835                 "name": "Místní úřad",
2836                 "terms": "místní úřad,městský úřad,krajský úřad,kancelář,administrativa,samospráva"
2837             },
2838             "office/architect": {
2839                 "name": "Architekt",
2840                 "terms": "architekt,stavební,architektonické studio"
2841             },
2842             "office/company": {
2843                 "name": "Kancelář",
2844                 "terms": "kancelář,firma,společnost,soukromá firma,soukromá společnost,sídlo,s.r.o."
2845             },
2846             "office/educational_institution": {
2847                 "name": "Vzdělávací instituce",
2848                 "terms": "škola,kancelář,vzdělání,výuka,univerzita"
2849             },
2850             "office/employment_agency": {
2851                 "name": "Úřad práce",
2852                 "terms": "úřad práce,pracovní úřad,zaměstnání,nezaměstnaní,nabídka práce"
2853             },
2854             "office/estate_agent": {
2855                 "name": "Realitní kancelář",
2856                 "terms": "realitní kancelář,realitka,nemovitost"
2857             },
2858             "office/financial": {
2859                 "name": "Finanční úřad",
2860                 "terms": "finanční úřad,daňový úřad,berní úřad,celní správa"
2861             },
2862             "office/government": {
2863                 "name": "Státní úřad",
2864                 "terms": "státní úřad,státní instituce,ministerstvo"
2865             },
2866             "office/insurance": {
2867                 "name": "Pojišťovna",
2868                 "terms": "pojišťovna,pojištění,zajišťovna"
2869             },
2870             "office/it": {
2871                 "name": "IT specialista",
2872                 "terms": "IT specialista,počítačový specialista"
2873             },
2874             "office/lawyer": {
2875                 "name": "Právní kancelář",
2876                 "terms": "právní kancelář,právník,právní zástupce,advokátní kancelář,advokát"
2877             },
2878             "office/newspaper": {
2879                 "name": "Noviny",
2880                 "terms": "noviny,deník,časopis,vydavatelství"
2881             },
2882             "office/ngo": {
2883                 "name": "Nezisková organizace",
2884                 "terms": "nezisková organizace,neziskovka,nevládní organizace"
2885             },
2886             "office/physician": {
2887                 "name": "Praktický lékař",
2888                 "terms": "lékař,praktický lékař,medik,ordinace,doktor,praktický doktor"
2889             },
2890             "office/political_party": {
2891                 "name": "Politická strana",
2892                 "terms": "politická strana,strana,politická organizace"
2893             },
2894             "office/research": {
2895                 "name": "Výzkumný ústav",
2896                 "terms": "výzkumný ústav,akademie věd,akademie,ústav,vědecký ústav,vědecká instituce,věda,výzkum,vývoj,vědecké pracoviště,výzkumné pracoviště"
2897             },
2898             "office/telecommunication": {
2899                 "name": "Telekomunikační společnost",
2900                 "terms": "telekomunikační společnost,telekomunikace,spoje,mobilní operátor,mobil,radiotelekomunikace"
2901             },
2902             "office/therapist": {
2903                 "name": "Fyzioterapeut",
2904                 "terms": "fyzioterapeut,terapeut,rekonvalescence,masér"
2905             },
2906             "office/travel_agent": {
2907                 "name": "Cestovní kancelář",
2908                 "terms": "cestovní kancelář,cestovka,cestovní agentura,zájezd,dovolená"
2909             },
2910             "piste": {
2911                 "name": "Lyžařská stopa",
2912                 "terms": "stopa,lyžařská stopa,běžkařská stopa,běžky"
2913             },
2914             "place": {
2915                 "name": "Místo",
2916                 "terms": "obec,místo,lokace,město,vesnice"
2917             },
2918             "place/city": {
2919                 "name": "Velkoměsto",
2920                 "terms": "velkoměsto,město,city"
2921             },
2922             "place/farm": {
2923                 "name": "Zemědělská usedlost",
2924                 "terms": "zemědělská usedlost,farma,zemědělské družstvo,jzd"
2925             },
2926             "place/hamlet": {
2927                 "name": "Vesnička",
2928                 "terms": "vesnička,vesnice,obec,lhota"
2929             },
2930             "place/island": {
2931                 "name": "Ostrov",
2932                 "terms": "ostrov,ostrůvek,souostroví,archipel,atol,útes"
2933             },
2934             "place/isolated_dwelling": {
2935                 "name": "Samota",
2936                 "terms": "samota,vesnička,obec"
2937             },
2938             "place/locality": {
2939                 "name": "Neobydlené místo",
2940                 "terms": "neobydlené místo,místo,lokalita"
2941             },
2942             "place/neighbourhood": {
2943                 "name": "Část obce",
2944                 "terms": "část obce,část města,sousedství"
2945             },
2946             "place/suburb": {
2947                 "name": "Samosprávná městská část",
2948                 "terms": "samosprávná městská část,městská část,městský obvod,okres"
2949             },
2950             "place/town": {
2951                 "name": "Město",
2952                 "terms": "město,městys,městečko,velkoměsto,obec"
2953             },
2954             "place/village": {
2955                 "name": "Vesnice",
2956                 "terms": "vesnice"
2957             },
2958             "point": {
2959                 "name": "Uzel",
2960                 "terms": "uzel,bod,vrchol,tečka,puntík"
2961             },
2962             "power": {
2963                 "name": "Energetika",
2964                 "terms": "Energetika"
2965             },
2966             "power/generator": {
2967                 "name": "Generátor",
2968                 "terms": "generátor,elektrický generátor,elektrárna,zdroj proudu"
2969             },
2970             "power/line": {
2971                 "name": "Elektrické vedení vyššího napětí (nad 50 kV)",
2972                 "terms": "elektrické vedení,velmi vysoké napětí,zvláště vysoké napětí,přenosová soustava,energetika"
2973             },
2974             "power/minor_line": {
2975                 "name": "Elektrické vedení nižšího napětí (pod 50 kV)",
2976                 "terms": "elektrické vedení,nízké napětí,vysoké napětí,přenosová soustava,elektrický kabel,energetika"
2977             },
2978             "power/pole": {
2979                 "name": "Sloup elektrického vedení",
2980                 "terms": "sloup el.vedení,elektrický sloup,sloup elektrického vedení,sloupový stožár"
2981             },
2982             "power/sub_station": {
2983                 "name": "Transformátorová stanice",
2984                 "terms": "Transformátorová stanice"
2985             },
2986             "power/substation": {
2987                 "name": "Transformátorová stanice",
2988                 "terms": "transformátorová stanice,transformátor,transformační stanice,napětí"
2989             },
2990             "power/tower": {
2991                 "name": "Elektrický stožár",
2992                 "terms": "sloup vysokého napětí,vysoké napětí"
2993             },
2994             "power/transformer": {
2995                 "name": "Transformátor",
2996                 "terms": "transformátor,transformátorová stanice,elektrická stanice,adaptér"
2997             },
2998             "public_transport/platform": {
2999                 "name": "Nástupiště",
3000                 "terms": "nástupiště,nástupní plocha,platforma,nástupní ostrůvek,zastávkový mys,molo"
3001             },
3002             "public_transport/stop_position": {
3003                 "name": "Místo zastavení",
3004                 "terms": "stání,zastávka,stanice,pozice,pozice stání,poloha,poloha stání"
3005             },
3006             "railway": {
3007                 "name": "Železnice",
3008                 "terms": "železnice, železniční dráha"
3009             },
3010             "railway/abandoned": {
3011                 "name": "Opuštěná železnice",
3012                 "terms": "opuštěná železnice,opuštěná trať,nepoužívaná"
3013             },
3014             "railway/disused": {
3015                 "name": "Nepoužívaná železnice",
3016                 "terms": "nepoužívaná železnice, nepoužívaná železniční dráha"
3017             },
3018             "railway/funicular": {
3019                 "name": "Lanová dráha",
3020                 "terms": "lanovka"
3021             },
3022             "railway/halt": {
3023                 "name": "Železniční zastávka",
3024                 "terms": "železniční zastávka, železniční stanice, vlaková zastávka, vlaková stanice, nádraží, železniční nástupiště, vlakové nástupiště"
3025             },
3026             "railway/level_crossing": {
3027                 "name": "Úrovňové křížení",
3028                 "terms": "přejezd,železniční přejezd,přejezd přes koleje,přejezd přes železnici,přejezd přes vlak,vlakový přejezd"
3029             },
3030             "railway/monorail": {
3031                 "name": "Jednokolejka",
3032                 "terms": "jednokolejka,monorail,jednokolejná trať"
3033             },
3034             "railway/narrow_gauge": {
3035                 "name": "Úzkorozchodná dráha",
3036                 "terms": "úzkorozchodná dráha,úzkokolejná dráha,úzkokolejka"
3037             },
3038             "railway/platform": {
3039                 "name": "Železniční nástupiště",
3040                 "terms": "železniční nástupiště, nástupiště"
3041             },
3042             "railway/rail": {
3043                 "name": "Kolej",
3044                 "terms": "koleje,železnice,vlak,trať"
3045             },
3046             "railway/station": {
3047                 "name": "Železniční stanice",
3048                 "terms": "stanice,železniční stanice,zastávka,železniční zastávka,nádraží,vlak"
3049             },
3050             "railway/subway": {
3051                 "name": "Metro",
3052                 "terms": "metro"
3053             },
3054             "railway/subway_entrance": {
3055                 "name": "Vstup do metra",
3056                 "terms": "vstup do metra,vchod do metra,vlez do metra,vestibul,metro"
3057             },
3058             "railway/tram": {
3059                 "name": "Tramvaj",
3060                 "terms": "tramvaj,tranvaj,šalina,šmirgl,tramvajka,elektrika,električka,tram"
3061             },
3062             "relation": {
3063                 "name": "Relace",
3064                 "terms": "relace,vztah,seznam,objekt"
3065             },
3066             "roundabout": {
3067                 "name": "Kruhový objezd",
3068                 "terms": "kruhový objezd,okružní křižovatka,kruháč,kruhák,kruhovka,rondel"
3069             },
3070             "route/ferry": {
3071                 "name": "Trasa trajektu",
3072                 "terms": "trajekt,trasa,linka,loď,trasa trajektu"
3073             },
3074             "shop": {
3075                 "name": "Obchod",
3076                 "terms": "obchod,prodej,nákup,stánek,market,obchodní,nákupní"
3077             },
3078             "shop/alcohol": {
3079                 "name": "Prodejna alkoholu",
3080                 "terms": "alkohol,alkoholický"
3081             },
3082             "shop/anime": {
3083                 "name": "Prodejna anime",
3084                 "terms": "anime,manga,cosplay"
3085             },
3086             "shop/antiques": {
3087                 "name": "Starožitnictví",
3088                 "terms": "starožitnost,starožitnosti,starožitnictví,antikvář,antikvity,antikvita,antikvariát"
3089             },
3090             "shop/art": {
3091                 "name": "Prodejní galerie",
3092                 "terms": "galerie,umění,umělecká galerie,prodejní galerie"
3093             },
3094             "shop/baby_goods": {
3095                 "name": "Potřeby pro děti",
3096                 "terms": "děti,dítě,miminko,mimino,plína,plíny,plínka,plínky,kojenecké potřeby,dětská výživa"
3097             },
3098             "shop/bag": {
3099                 "name": "Obchod se zavazadly",
3100                 "terms": "zavazadlo,zavazadla,kufr,kufry,batoh,batohy,brašna,brašny,brašnář,cestovní"
3101             },
3102             "shop/bakery": {
3103                 "name": "Pekařství",
3104                 "terms": "Pekařství"
3105             },
3106             "shop/bathroom_furnishing": {
3107                 "name": "Vybavení koupelen",
3108                 "terms": "koupelna,koupelny,vybavení koupelen"
3109             },
3110             "shop/beauty": {
3111                 "name": "Kosmetický salón",
3112                 "terms": "kosmetický salón,kadeřnictví,vizážista,kosmetika,salón krásy,nehty,kosmetika,depilace"
3113             },
3114             "shop/bed": {
3115                 "name": "Prodejna postelí",
3116                 "terms": "postel,postele,matrace,lůžko,lůžka,spaní,spánek"
3117             },
3118             "shop/beverages": {
3119                 "name": "Prodejna nápojů",
3120                 "terms": "prodejna nápojů,obchod s nápoji,nápoje,pití,malinovka,kofola,občerstvení,nealkoholické nápoje"
3121             },
3122             "shop/bicycle": {
3123                 "name": "Cykloprodejna",
3124                 "terms": "obchod s koly,kola,horská kola,jízdní kola,cyklistika,cykloprodejna"
3125             },
3126             "shop/bookmaker": {
3127                 "name": "Sázková kancelář",
3128                 "terms": "sázková kancelář,sázky,sázení,kurzové sázení,bookmaker,sazka,tipsport,fortuna"
3129             },
3130             "shop/books": {
3131                 "name": "Knihkupectví",
3132                 "terms": "knihkupectví,knihy,kniha,knižní dům,antikvariát,knihovna"
3133             },
3134             "shop/boutique": {
3135                 "name": "Módní butik",
3136                 "terms": "oblečení,šaty,oděv,oděvy,butik,móda,módní"
3137             },
3138             "shop/butcher": {
3139                 "name": "Řeznictví",
3140                 "terms": "Řezník"
3141             },
3142             "shop/candles": {
3143                 "name": "Obchod se svíčkami",
3144                 "terms": "svíčky,svíčka,svícen,svícny,lampa,lampy,lampičky"
3145             },
3146             "shop/car": {
3147                 "name": "Prodejna aut",
3148                 "terms": "prodejna aut,autosalón,autobazar"
3149             },
3150             "shop/car_parts": {
3151                 "name": "Náhradní díly pro auta",
3152                 "terms": "prodejna autodílů,autodíly,automobilový,auto"
3153             },
3154             "shop/car_repair": {
3155                 "name": "Autoopravna",
3156                 "terms": "opravna aut,autoservis,servis,pneuservis,opravna"
3157             },
3158             "shop/carpet": {
3159                 "name": "Prodejna koberců",
3160                 "terms": "koberce,koberec,podlahové,podlahový,krytina,krytiny"
3161             },
3162             "shop/cheese": {
3163                 "name": "Prodejna sýrů",
3164                 "terms": "sýrařství,sýrař,sýry,sýr"
3165             },
3166             "shop/chemist": {
3167                 "name": "Drogérie",
3168                 "terms": "drogérie,parfumérie,kosmetika,hygiena,čisticí prostředky"
3169             },
3170             "shop/chocolate": {
3171                 "name": "Prodejna čokolády",
3172                 "terms": "čokoláda,čokolády,čokoládovna,cukrářství,cukrář"
3173             },
3174             "shop/clothes": {
3175                 "name": "Oblečení",
3176                 "terms": "oděvy,oděv,šaty,oblečení,obchod s oblečením,móda,módní"
3177             },
3178             "shop/computer": {
3179                 "name": "Počítače",
3180                 "terms": "obchod s výpočetní technikou,počítače,elektro,elektronika,výpočetní technika"
3181             },
3182             "shop/confectionery": {
3183                 "name": "Cukrovinky",
3184                 "terms": "cukrovinky,cukrovinka,cukrář,cukrářství"
3185             },
3186             "shop/convenience": {
3187                 "name": "Smíšené zboží",
3188                 "terms": "smíšené zboží,krám,obchod,potraviny,večerka"
3189             },
3190             "shop/copyshop": {
3191                 "name": "Kopírování",
3192                 "terms": "kopírování,kopírka,kopírky,copy centrum,copy studio,kopírovací centrum,kopírárna,xerox"
3193             },
3194             "shop/cosmetics": {
3195                 "name": "Obchod s kosmetikou",
3196                 "terms": "kosmetika,kosmetický,makeup,parfém,parfumerie"
3197             },
3198             "shop/craft": {
3199                 "name": "Výtvarné potřeby",
3200                 "terms": "kreslení,malování,řezbářství,umění,umělecký"
3201             },
3202             "shop/curtain": {
3203                 "name": "Obchod se závěsy",
3204                 "terms": "závěs,závěsy,potah,potahy,ubrus,ubrusy"
3205             },
3206             "shop/dairy": {
3207                 "name": "Mléčné výrobky",
3208                 "terms": "mléčné výrobky,mlékařství,mléko,mléčné produkty,sýr,jogurt,smetana"
3209             },
3210             "shop/deli": {
3211                 "name": "Lahůdkářství",
3212                 "terms": "lahůdky,lahůdkářství,delikatesy,delikatesa,deli"
3213             },
3214             "shop/department_store": {
3215                 "name": "Obchodní dům",
3216                 "terms": "obchodní dům,nákupní středisko,obchodní středisko,nákupní centrum"
3217             },
3218             "shop/doityourself": {
3219                 "name": "Obchod pro kutily",
3220                 "terms": "obchod pro kutily,stavební materiál,stavebniny,staviva,potřeby pro kutily,zahradní potřeby,železářství,kutil,hobby"
3221             },
3222             "shop/dry_cleaning": {
3223                 "name": "Čistírna",
3224                 "terms": "čistírna,čistírna oděvů,prádelna,praní"
3225             },
3226             "shop/electronics": {
3227                 "name": "Elektro",
3228                 "terms": "Elektronika"
3229             },
3230             "shop/erotic": {
3231                 "name": "Sex shop",
3232                 "terms": "sex shop,sexshop,erotické zboží,erotické pomůcky,erotické prádlo"
3233             },
3234             "shop/fabric": {
3235                 "name": "Obchod s textilem",
3236                 "terms": "textil,textilní,látka,látky,bytový textil,metrový textil"
3237             },
3238             "shop/farm": {
3239                 "name": "Stánek s ovocem, zeleninou",
3240                 "terms": "stánek,ovoce,zelenina,trh,tržiště,farmářský trh,farmářské tržiště,farma"
3241             },
3242             "shop/fashion": {
3243                 "name": "Módní zboží",
3244                 "terms": "móda,módní,módní oděvy,módní zboží,módní doplňky,módní oblečení"
3245             },
3246             "shop/fishmonger": {
3247                 "name": "Rybárna",
3248                 "terms": "prodej ryb,prodavač ryb,ryby,obchodník s rybami,obchod s rybami,rybárna,mořské plody,plody moře"
3249             },
3250             "shop/florist": {
3251                 "name": "Květinářství",
3252                 "terms": "květinář,květinářství,květy,květiny,kytice"
3253             },
3254             "shop/frame": {
3255                 "name": "Rámařství",
3256                 "terms": "rámař,rámařství,rám,rámy,rámování,rámeček,rámečky"
3257             },
3258             "shop/funeral_directors": {
3259                 "name": "Pohřební služba",
3260                 "terms": "pohřební služba,pohřební služba,pohřebák,hřbitovní služby,hřbitovní služba,hrobař"
3261             },
3262             "shop/furnace": {
3263                 "name": "Trouby a pece",
3264                 "terms": "trouba,trouby,pec,pece,pícka,pícky,sporák,sporáky"
3265             },
3266             "shop/furniture": {
3267                 "name": "Nábytek",
3268                 "terms": "obchod s nábytkem,nábytek,domácnost"
3269             },
3270             "shop/garden_centre": {
3271                 "name": "Zahradnictví",
3272                 "terms": "zahradnictví,zahradní centrum,zahradnické středisko,zahradnické centrum"
3273             },
3274             "shop/gift": {
3275                 "name": "Dárky, suvenýry",
3276                 "terms": "obchod s dárky,suvenýry"
3277             },
3278             "shop/greengrocer": {
3279                 "name": "Ovoce a zelenina",
3280                 "terms": "zelinář,zelinářství,prodejna zeleniny,zelenina,ovoce,ovoce a zelenina"
3281             },
3282             "shop/hairdresser": {
3283                 "name": "Kadeřnictví",
3284                 "terms": "kadeřník,holič,vizážista,kadeřnictví"
3285             },
3286             "shop/hardware": {
3287                 "name": "Železářství",
3288                 "terms": "Železářství"
3289             },
3290             "shop/hearing_aids": {
3291                 "name": "Obchod s naslouchátky",
3292                 "terms": "naslouchátko,naslouchátka,naslouchadlo,naslouchadla,neslyšící,nedoslýchavý,nedoslýchavost"
3293             },
3294             "shop/herbalist": {
3295                 "name": "Bylinkářství",
3296                 "terms": "bylinkář,bylinkářka,bylinář,bylinářka,bylinkářství,bylinářství,kořenář,kořenářka,kořenářství,herbalista,bylinky,byliny,bylinka,bylina"
3297             },
3298             "shop/hifi": {
3299                 "name": "Hifi elektronika",
3300                 "terms": "obchod se zvukovými systémy,obchod s ozvučením,ozvučení,hifi"
3301             },
3302             "shop/houseware": {
3303                 "name": "Domácí potřeby",
3304                 "terms": "domácí potřeby,kuchyňské potřeby,potřeby pro domácnost,nádobí"
3305             },
3306             "shop/interior_decoration": {
3307                 "name": "Obchod s bytovými doplňky",
3308                 "terms": "bytový doplněk,bytové doplňky,bytové dekorace,bytová dekorace,dekorace,dekorativní doplněk,doplněk do bytu,dekorace do bytu"
3309             },
3310             "shop/jewelry": {
3311                 "name": "Klenotnictví",
3312                 "terms": "zlatnictví,šperky,klenotník,klenoty,klenotnictví,bižutérie,náramky,náušnice,prsteny"
3313             },
3314             "shop/kiosk": {
3315                 "name": "Kiosek",
3316                 "terms": "kiosek,stánek,smíšené zboží,tabák,noviny"
3317             },
3318             "shop/kitchen": {
3319                 "name": "Kuchyňské studio",
3320                 "terms": "kuchyně,kuchyňský,kuchyňské linky,kuchyně na míru"
3321             },
3322             "shop/laundry": {
3323                 "name": "Prádelna",
3324                 "terms": "prádelna,čistírna,prádlo"
3325             },
3326             "shop/leather": {
3327                 "name": "Kožené zboží",
3328                 "terms": "kožený,kožená,kožené,kůže,useň,usňový,usňová,usňové"
3329             },
3330             "shop/locksmith": {
3331                 "name": "Zámečnictví",
3332                 "terms": "zámečnictví,zámečník,klíč,zámek"
3333             },
3334             "shop/lottery": {
3335                 "name": "Prodejna losů",
3336                 "terms": "los,losy,loterie,sázky,sázení,sportka"
3337             },
3338             "shop/mall": {
3339                 "name": "Obchodní centrum",
3340                 "terms": "nákupní středisko,obchodní středisko,obchody,nákupní centrum"
3341             },
3342             "shop/massage": {
3343                 "name": "Masáže",
3344                 "terms": "masáž,masáže,masér,masérka,masírování,masírovat,massage"
3345             },
3346             "shop/medical_supply": {
3347                 "name": "Zdravotnické potřeby",
3348                 "terms": "zdravotnické potřeby,zdravotní potřeby,ortopedické pomůcky"
3349             },
3350             "shop/mobile_phone": {
3351                 "name": "Obchod s mobily",
3352                 "terms": "obchod s mobilními telefony,přenosné telefony,mobil,telefon"
3353             },
3354             "shop/money_lender": {
3355                 "name": "Nebankovní půjčky",
3356                 "terms": "lichvář,lichvářství,lichva,úžera,půjčka,půjčky,úvěr,úvěry"
3357             },
3358             "shop/motorcycle": {
3359                 "name": "Obchod s motocykly",
3360                 "terms": "prodejna motocyklů,prodejna motorek,motocykly,motorky"
3361             },
3362             "shop/music": {
3363                 "name": "Obchod s hudbou",
3364                 "terms": "hudební obchod,obchod s hudbou,cd,lp"
3365             },
3366             "shop/musical_instrument": {
3367                 "name": "Obchod s hudebními nástroji",
3368                 "terms": "hudba,hudební nástroj,hudební nástroje,hudebnina,hudebniny,muzika,hudebník,muzikant"
3369             },
3370             "shop/newsagent": {
3371                 "name": "Trafika",
3372                 "terms": "trafika,trafikant,trafikantka,tabák,tisk,kiosek,noviny,stánek"
3373             },
3374             "shop/optician": {
3375                 "name": "Optika",
3376                 "terms": "optik,optika,brýle,zrak,kontaktní čočky,čočky"
3377             },
3378             "shop/organic": {
3379                 "name": "Biopotraviny",
3380                 "terms": "biopotraviny,bio potraviny,bioobchod,bio obchod,organický,organické"
3381             },
3382             "shop/outdoor": {
3383                 "name": "Outdoorové zboží",
3384                 "terms": "outdoor,outdoorový,outdoorová,outdoorové,kempování,kempingové,horolezecký,horolezecké,sport,sportovní,příroda,přírody"
3385             },
3386             "shop/paint": {
3387                 "name": "Barvy a laky",
3388                 "terms": "barva,barvy,nátěr,nátěry,lak,laky"
3389             },
3390             "shop/pawnbroker": {
3391                 "name": "Zastavárna",
3392                 "terms": "zastavárna,zástava,lichva,lichvář,lichvářství,pawn shop"
3393             },
3394             "shop/pet": {
3395                 "name": "Chovatelské potřeby",
3396                 "terms": "obchod pro domácí zvířata,obchod pro domácí mazlíčky,zverimex"
3397             },
3398             "shop/photo": {
3399                 "name": "Fotografický obchod",
3400                 "terms": "fotografie,fotografický obchod,foto,fotoobchod,video,vyvolávání,tisk,film,filmy,fotostudio,studio,fotoaparát,digitální,digitál,střih,ateliér,objektiv"
3401             },
3402             "shop/pyrotechnics": {
3403                 "name": "Obchod s pyrotechnikou",
3404                 "terms": "pyrotechnika,zábavní pyrotechnika,zábavná pyrotechnika,ohňostroj,dělbuch"
3405             },
3406             "shop/radiotechnics": {
3407                 "name": "Obchod s elektronickými součástkami",
3408                 "terms": "elektrotechnika,elektronický,elektrický,elektro,radiotechnika,radioamatér"
3409             },
3410             "shop/religion": {
3411                 "name": "Náboženské předměty",
3412                 "terms": "náboženství,náboženský,duchovní,křesťanský,katolický"
3413             },
3414             "shop/scuba_diving": {
3415                 "name": "Potřeby pro potápěče",
3416                 "terms": "potápění,potápěč,scuba,potapěč,šnorchl"
3417             },
3418             "shop/seafood": {
3419                 "name": "Rybárna",
3420                 "terms": "rybárna,rybářství,ryby,ryba,plody moře,seafood,mořské potvory"
3421             },
3422             "shop/second_hand": {
3423                 "name": "Second hand",
3424                 "terms": "second hand,druhá ruka,z druhé ruky,bazar,bazarový,thrift"
3425             },
3426             "shop/shoes": {
3427                 "name": "Obuvnictví",
3428                 "terms": "dům obuvi,boty,obuvnictví,obuvník,švec"