Merge branch 'master' into openstreetbugs
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Jmontane
7 # Author: Martorell
8 # Author: PerroVerd
9 # Author: SMP
10 # Author: Ssola
11 # Author: Toniher
12 ca: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Cos
17       diary_entry: 
18         language: Idioma
19         latitude: Latitud
20         longitude: Longitud
21         title: Títol
22         user: Usuari
23       friend: 
24         friend: Amic
25         user: Usuari
26       message: 
27         body: Cos
28         recipient: Destinatari
29         sender: Remitent
30         title: Títol
31       trace: 
32         description: Descripció
33         latitude: Latitud
34         longitude: Longitud
35         name: Nom
36         public: Públic
37         size: Mida
38         user: Usuari
39         visible: Visible
40       user: 
41         active: Actiu
42         description: Descripció
43         display_name: Nom en pantalla
44         email: E-mail
45         languages: Idiomes
46         pass_crypt: Contrasenya
47     models: 
48       acl: Llista de control d'accés
49       changeset: Conjunt de canvis
50       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
51       country: País
52       diary_comment: Commentari del diari
53       diary_entry: Entrada al diari
54       friend: Amic
55       language: Idioma
56       message: Missatge
57       node: Node
58       node_tag: Etiqueta del node
59       notifier: Notificador
60       old_node: Node antic
61       old_node_tag: Etiqueta del node antic
62       old_relation: Relació antiga
63       old_relation_member: Membre de la relació antiga
64       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
65       old_way: Camí antic
66       old_way_node: Node del camí antic
67       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
68       relation: Relació
69       relation_member: Membre de la relació
70       relation_tag: Etiqueta de la relació
71       session: Sessió
72       trace: Traç
73       tracepoint: Punt de traç
74       tracetag: Etiqueta del traç
75       user: Usuari
76       user_preference: Preferències d'usuari
77       way: Camí
78       way_node: Node del camí
79       way_tag: Etiqueta del camí
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: Conjunt de canvis %{id}
83       changesetxml: XML del conjunt de canvis
84       download: Baixa %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: Conjunt de canvis %{id}
87         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
88       osmchangexml: XML en format osmChange
89       title: Conjunt de canvis
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Pertany a:"
92       bounding_box: "Caixa contenidora:"
93       box: caixa
94       closed_at: "Tancat el:"
95       created_at: "Creat el:"
96       has_nodes: "Té els següents %{count} nodes:"
97       has_relations: "Té les següents %{count} relacions:"
98       has_ways: 
99         one: "Té la següent via:"
100         other: "Té les següents %{count} vies:"
101       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
102     common_details: 
103       changeset_comment: "Comentari:"
104       deleted_by: "Eliminat per:"
105       edited_at: "Editat:"
106       edited_by: "Editat per:"
107       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
108       version: Versió
109     containing_relation: 
110       entry: Relació %{relation_name}
111       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
112     map: 
113       deleted: Esborrat
114       larger: 
115         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
116         node: Visualitza el node en un mapa més gran
117         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
118         way: Visualitza la via en un mapa més gran
119       loading: S'està carregant...
120     navigation: 
121       all: 
122         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
123         next_node_tooltip: Node següent
124         next_relation_tooltip: Relació següent
125         next_way_tooltip: Via següent
126         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
127         prev_node_tooltip: Node anterior
128         prev_relation_tooltip: Relació anterior
129         prev_way_tooltip: Via anterior
130       user: 
131         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions feter per %{user}
132         next_changeset_tooltip: Propera edició per %{user}
133         prev_changeset_tooltip: Edició anterior per l'usuari %{user}
134     node: 
135       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
136       download_xml: Baixa l'XML
137       edit: modificació
138       node: Node
139       node_title: "Node: %{node_name}"
140       view_history: visualitza l'historial
141     node_details: 
142       coordinates: "Coordenades:"
143       part_of: "Part de:"
144     node_history: 
145       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
146       download_xml: Baixa l'XML
147       node_history: Historial del node
148       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
149       view_details: visualitza els detalls
150     not_found: 
151       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
152       type: 
153         changeset: conjunt de canvis
154         node: node
155         relation: relació
156         way: via
157     paging_nav: 
158       of: de
159       showing_page: S'està mostrant pàgina
160     relation: 
161       download: "%{download_xml_link} oo %{view_history_link}"
162       download_xml: Baixa l'XML
163       relation: Relació
164       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
165       view_history: visualitza l'historial
166     relation_details: 
167       members: "Membres:"
168       part_of: "Part de:"
169     relation_history: 
170       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
171       download_xml: Descarrega XML
172       relation_history: Historial de la relació
173       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
174       view_details: visualitza els detalls
175     relation_member: 
176       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
177       type: 
178         node: Node
179         relation: Relació
180         way: Via
181     start: 
182       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
183       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
184     start_rjs: 
185       data_frame_title: Informació
186       data_layer_name: Informació
187       details: Detalls
188       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
189       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
190       hide_areas: Oculta les zones
191       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
192       load_data: Carrega dades
193       loading: S'està carregant...
194       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
195       object_list: 
196         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
197         back: Mostra llista d'objectes
198         details: Detalls
199         heading: Llista d'objectes
200         history: 
201           type: 
202             node: Node [[id]]
203             way: Via [[id]]
204         selected: 
205           type: 
206             node: Node [[id]]
207             way: Via [[id]]
208         type: 
209           node: Node
210           way: Camí
211       private_user: usuari privat
212       show_areas: Mostra les zones
213       show_history: Mostra l'historial
214       wait: Espereu...
215       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
216     tag_details: 
217       tags: "Etiquetes:"
218       wiki_link: 
219         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
220         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
221       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
222     timeout: 
223       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
224       type: 
225         changeset: conjunt de canvis
226         node: node
227         relation: relació
228         way: via
229     way: 
230       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
231       download_xml: Descarrega XML
232       edit: modificació
233       view_history: visualitza l'històric
234       way: Via
235       way_title: "Via: %{way_name}"
236     way_details: 
237       also_part_of: 
238         one: també part de la via %{related_ways}
239         other: també part de les vies %{related_ways}
240       nodes: "Nodes:"
241       part_of: "Part de:"
242     way_history: 
243       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
244       download_xml: Descarrega XML
245       view_details: visualitza els detalls
246       way_history: Historial de la via
247       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
248   changeset: 
249     changeset: 
250       anonymous: Anònim
251       big_area: (gran)
252       no_comment: (cap)
253       no_edits: (Sense edicions)
254       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
255       still_editing: (Encara en edició)
256       view_changeset_details: Veure detalls dels canvis
257     changeset_paging_nav: 
258       next: Següent »
259       previous: "« Anterior"
260       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
261     changesets: 
262       area: Àrea
263       comment: Comentari
264       id: ID
265       saved_at: Desat a
266       user: Usuari
267     list: 
268       description: Canvis recents
269       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
270       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
271       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
272       heading: Conjunt de canvis
273       heading_bbox: Conjunt de canvis
274       heading_user: Conjunt de canvis
275       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
276       title: Conjunt de canvis
277       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
278       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
279       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
280   diary_entry: 
281     diary_comment: 
282       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
283       confirm: Confirmar
284       hide_link: Amaga aquest comentari
285     diary_entry: 
286       comment_count: 
287         one: 1 comentari
288         other: "%{count} comentaris"
289       comment_link: Comenta aquesta entrada
290       confirm: Confirmar
291       edit_link: Edita aquesta entrada
292       hide_link: Amaga aquesta entrada
293       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
294       reply_link: Respon a aquesta entrada
295     edit: 
296       body: "Cos del missatge:"
297       language: Idioma
298       latitude: "Latitud:"
299       location: "Ubicació:"
300       longitude: "Longitud:"
301       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
302       save_button: Guardar
303       subject: "Assumpte:"
304       title: Edita entrada del diari
305       use_map_link: usa el mapa
306     feed: 
307       all: 
308         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
309         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
310       language: 
311         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
312         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
313       user: 
314         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
315         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
316     list: 
317       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
318       new: Nova Entrada de Diari
319       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
320       newer_entries: Entrades més Recents
321       no_entries: No hi ha entrades al diari
322       older_entries: Entrades més Antigues
323       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
324       title: Diaris d'usuari/a
325       user_title: Diari de %{user}
326     location: 
327       edit: Edita
328       location: "Ubicació:"
329       view: Veure
330     new: 
331       title: Nova Entrada de Diari
332     no_such_entry: 
333       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
334       title: No hi ha entrada al diari com
335     no_such_user: 
336       heading: L'usuari/a %{user} no existeix
337       title: Aquest usuari/a no existeix
338     view: 
339       leave_a_comment: Deixa un comentari
340       login: Accés
341       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
342       save_button: Desa
343       title: Diari de %{user} | %{title}
344       user_title: Diari de %{user}
345   editor: 
346     default: Predeterminat (actualment %{name})
347     potlatch: 
348       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
349       name: Potlatch 1
350     potlatch2: 
351       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
352       name: Potlatch 2
353     remote: 
354       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
355       name: Control Remot
356   export: 
357     start: 
358       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
359       area_to_export: Àrea a exportar
360       embeddable_html: HTML que es pot incloure
361       export_button: Exporta
362       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
363       format: Format
364       format_to_export: Format d'exportació
365       image_size: Mida de la imatge
366       latitude: "Lat:"
367       licence: Llicència
368       longitude: "Lon:"
369       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
370       mapnik_image: Imatge de Mapnik
371       max: màx
372       options: Opcions
373       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
374       osmarender_image: Imatge de Osmarender
375       output: Sortida
376       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
377       scale: Escala
378       too_large: 
379         heading: L'àrea és massa gran
380       zoom: Zoom
381     start_rjs: 
382       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
383       change_marker: Canvia la posició del marcador
384       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
385       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
386       export: Exporta
387       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
388       view_larger_map: Veure un mapa més gran
389   geocoder: 
390     description: 
391       title: 
392         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
394       types: 
395         cities: Ciutats
396         places: Llocs
397         towns: Municipis
398     description_osm_namefinder: 
399       prefix: "%{distance} %{direction} de %{type}"
400     direction: 
401       east: est
402       north: nord
403       north_east: nord-est
404       north_west: nord-oest
405       south: sud
406       south_east: sud-est
407       south_west: sud-oest
408       west: oest
409     results: 
410       more_results: Més resultats
411       no_results: No hi ha resultats
412     search: 
413       title: 
414         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
415         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
416         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
417         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
418         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
419         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
420         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
421     search_osm_namefinder: 
422       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} de %{parentname})"
423       suffix_place: ", %{distance} %{direction} de %{placename}"
424     search_osm_nominatim: 
425       prefix: 
426         amenity: 
427           airport: Aeroport
428           arts_centre: Centre d'Art
429           atm: Caixer automàtic
430           auditorium: Auditori
431           bank: Banc
432           bar: Bar
433           bench: Banc
434           bicycle_parking: Aparcament de Bicicletes
435           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
436           brothel: Prostíbul
437           bureau_de_change: Oficina de canvi
438           bus_station: Estació d'autobusos
439           cafe: Cafè
440           car_rental: Lloguer de cotxes
441           car_sharing: Per Compartir Cotxe
442           car_wash: Rentat de Cotxes
443           casino: Casino
444           cinema: Cinema
445           clinic: Clínica
446           club: Club
447           college: Institut
448           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
449           courthouse: Jutjat
450           crematorium: Crematori
451           dentist: Dentista
452           doctors: Metges
453           dormitory: Residència Universitària
454           drinking_water: Aigua potable
455           driving_school: Autoescola
456           embassy: Ambaixada
457           emergency_phone: Telèfon d'emergència
458           fast_food: Menjar ràpid
459           ferry_terminal: Terminal de Ferry
460           fire_hydrant: Boca d'incendi
461           fire_station: Parc de bombers
462           fountain: Font
463           fuel: Gasolinera
464           grave_yard: Cementiri
465           gym: Gimnàs
466           hall: Ajuntament
467           health_centre: Centre de Salut
468           hospital: Hospital
469           hotel: Hotel
470           hunting_stand: Club de caça
471           ice_cream: Gelat
472           kindergarten: Jardí d'infància
473           library: Biblioteca
474           market: Mercat
475           marketplace: Mercat
476           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
477           nightclub: Club nocturn
478           nursery: Infantil
479           nursing_home: Llar d'Avis
480           office: Oficina
481           park: Parc
482           parking: Pàrquing
483           pharmacy: Farmàcia
484           place_of_worship: Lloc de culte
485           police: Policia
486           post_box: Bustia
487           post_office: Oficina de correus
488           preschool: Pre-Escola
489           prison: Presó
490           pub: Pub
491           public_building: Edifici públic
492           public_market: Mercat Públic
493           reception_area: Àrea de recepció
494           recycling: Punt de reciclatge
495           restaurant: Restaurant
496           retirement_home: Casa de Retirament
497           sauna: Sauna
498           school: Escola
499           shelter: Refugi
500           shop: Botiga
501           shopping: Botigues
502           social_club: Club social
503           studio: Estudi
504           supermarket: Supermercat
505           taxi: Taxi
506           telephone: Telèfon públic
507           theatre: Teatre
508           toilets: Banys
509           townhall: Ajuntament
510           university: Universitat
511           vending_machine: Màquina expenedora
512           veterinary: Veterinari
513           village_hall: Casa de la Vila
514           waste_basket: Cistella de Residus
515           wifi: Accés a internet WiFi
516           youth_centre: Centre juvenil
517         boundary: 
518           administrative: Administració de Fronteres
519         building: 
520           apartments: Bloc d'apartaments
521           block: Edifici en construcció
522           bunker: Búnker
523           chapel: Capella
524           church: Església
525           city_hall: Ajuntament
526           commercial: Edifici comercial
527           dormitory: Residència Universitària
528           entrance: Entrada de l'Edifici
529           faculty: Edifici facultatiu
530           farm: Instal·lacions agrícoles
531           flats: Pisos
532           garage: Garatge
533           hall: Ajuntament
534           hospital: Edifici hospitalari
535           hotel: Hotel
536           house: Casa
537           industrial: Edifici industrial
538           office: Edifici d'oficines
539           public: Edifici públic
540           residential: Edifici residencial
541           retail: Edifici de Venda al detall
542           school: Edifici escolar
543           shop: Botiga
544           stadium: Estadi
545           store: Magatzem
546           terrace: Terrassa
547           tower: Torre
548           train_station: Estació de tren
549           university: Edifici universitari
550         highway: 
551           bridleway: Ferradura
552           bus_guideway: Carril Bus
553           bus_stop: Parada d'autobús
554           byway: Ruta segregada
555           construction: Autopista en construcció
556           cycleway: Ruta per a bicicletes
557           distance_marker: Marcador de Distància
558           emergency_access_point: Accés d'emergència
559           footway: Sendera
560           ford: Fiord
561           gate: Porta
562           path: Camí
563           primary_link: Carretera principal
564           residential: Residencial
565           road: Carretera
566           secondary: Carretera secundària
567           secondary_link: Carretera secundària
568           steps: Graons
569           stile: Escala per a travessar reixats
570           tertiary: Carretera terciària
571           trail: Sendera
572           unclassified: Carretera sense classificar
573         historic: 
574           archaeological_site: Lloc arqueològic
575           battlefield: Camp de batalla
576           building: Edifici
577           castle: Castell
578           church: Església
579           house: Casa
580           icon: Icona
581           memorial: Memorial
582           mine: Mina
583           monument: Monument
584           museum: Museu
585           ruins: Ruïnes
586           tower: Torre
587         landuse: 
588           cemetery: Cementiri
589           commercial: Zona comercial
590           construction: Construcció
591           farm: Granja
592           forest: Bosc
593           industrial: Zona industrial
594           mine: Mina
595           mountain: Muntanya
596           park: Parc
597           plaza: Plaça
598           quarry: Pedrera
599           residential: Àrea residencial
600           wetland: Aiguamoll
601           wood: Fusta
602         leisure: 
603           fishing: Àrea de pesca
604           garden: Jardí
605           golf_course: Camp de golf
606           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
607           marina: Port esportiu
608           miniature_golf: Minigolf
609           nature_reserve: Reserva natural
610           park: Parc
611           sports_centre: Centre esportiu
612           stadium: Estadi
613           swimming_pool: Piscina
614           water_park: Parc aquàtic
615         natural: 
616           bay: Badia
617           beach: Platja
618           cape: Cap
619           cave_entrance: Entrada a cova
620           channel: Canal
621           cliff: Cingle
622           coastline: Litoral
623           crater: Cràter
624           fell: Forest
625           fjord: Fiord
626           geyser: Guèiser
627           glacier: Glacera
628           heath: Bruguerar
629           hill: Pujol
630           island: Illa
631           moor: Amarratge
632           mud: Llot
633           peak: Pic
634           point: Punt
635           reef: Escull
636           ridge: Cresta
637           river: Riu
638           rock: Roca
639           scree: Pedregar
640           shoal: Banc
641           spring: Deu
642           strait: Estret
643           tree: Arbre
644           valley: Vall
645           volcano: Volcà
646           water: Aigua
647           wetland: Aiguamoll
648           wetlands: Aiguamolls
649           wood: Bosc
650         place: 
651           airport: Aeroport
652           city: Ciutat
653           country: País
654           county: Comtat
655           farm: Granja
656           hamlet: Aldea
657           house: Casa
658           houses: Cases
659           island: Illa
660           islet: Illot
661           locality: Localitat
662           moor: Amarrador
663           municipality: Municipi
664           postcode: Codi postal
665           region: Regió
666           sea: Mar
667           state: Estat o província
668           subdivision: Subdivisió
669           suburb: Suburbi
670           town: Poble
671           village: Aldea
672         railway: 
673           level_crossing: Pas a nivell
674           monorail: Monorail
675           subway: Estació de metro
676           tram: Tramvia
677           tram_stop: Parada de tramvia
678         shop: 
679           bakery: Fleca
680           bicycle: Tenda de bicicletes
681           books: Llibreria
682           butcher: Carnisseria
683           car_repair: Reparació d'automòbils
684           chemist: Farmàcia
685           fish: Peixateria
686           florist: Floristeria
687           gift: Botiga de regals
688           hairdresser: Perruqueria o barberia
689           jewelry: Joieria
690           laundry: Bugaderia
691           mall: Centre comercial
692           market: Mercat
693           optician: Òptica
694           shoes: Sabateria
695           supermarket: Supermercat
696           toys: Botiga de joguines
697           travel_agency: Agència de viatges
698         tourism: 
699           alpine_hut: Cabanya alpina
700           artwork: Il·lustració
701           attraction: Atracció
702           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
703           cabin: Cabanya
704           camp_site: Campament
705           caravan_site: Càmping per a caravanes
706           chalet: Xalet
707           guest_house: Alberg
708           hostel: Hostal
709           hotel: Hotel
710           information: Informació
711           lean_to: Nau
712           motel: Motel
713           museum: Museu
714           picnic_site: Àrea de pícnic
715           theme_park: Parc temàtic
716           valley: Vall
717           viewpoint: Mirador
718           zoo: Zoològic
719         waterway: 
720           canal: Canal
721           ditch: Séquia
722           mooring: Amarradors
723           rapids: Ràpids
724           river: Riu
725           wadi: Torrent
726           water_point: Punt d'aigua
727           waterfall: Cascada
728   javascripts: 
729     map: 
730       base: 
731         cycle_map: Cycle Map
732         noname: NoName
733   layouts: 
734     documentation: Documentació
735     donate_link_text: donatius
736     edit: Modificació
737     export: Exporta
738     gps_traces: Traces de GPS
739     help: Ajuda
740     history: Historial
741     home: Inici
742     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
743     intro_3_partners: wiki
744     logo: 
745       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
746     logout: sortir
747     logout_tooltip: Sortir
748     make_a_donation: 
749       text: Fer una donació
750     user_diaries: DIaris de usuari
751     view: Veure
752     view_tooltip: Visualitza els mapes
753     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
754     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
755   license_page: 
756     foreign: 
757       english_link: l'original en anglès
758       title: Sobre aquesta traducció
759     native: 
760       title: Sobre aquesta pàgina
761   message: 
762     delete: 
763       deleted: Missatge esborrat
764     inbox: 
765       date: Data
766       from: De
767       outbox: sortida
768       subject: Assumpte
769       title: Safata d'entrada
770     message_summary: 
771       delete_button: Suprimeix
772       read_button: Marca com a llegit
773       reply_button: Respon
774       unread_button: Marca com a no llegit
775     new: 
776       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
777       body: Cos
778       message_sent: S'ha enviat el missatge
779       send_button: Envia
780       subject: Assumpte
781       title: Enviar missatge
782     no_such_message: 
783       heading: No existeix aquest missatge
784       title: No existeix aquest missatge
785     outbox: 
786       date: Data
787       inbox: Entrada
788       my_inbox: El meu %{inbox_link}
789       outbox: sortida
790       subject: Assumpte
791       title: Sortida
792       to: A
793     read: 
794       date: Data
795       from: De
796       reply_button: Respon
797       subject: Assumpte
798       title: Llegir missatge
799       to: Per a
800       unread_button: Marca com a no llegit
801     sent_message_summary: 
802       delete_button: Suprimeix
803   notifier: 
804     diary_comment_notification: 
805       hi: Hola %{to_user},
806     email_confirm: 
807       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
808     email_confirm_html: 
809       greeting: Hola,
810     email_confirm_plain: 
811       greeting: Hola,
812     gpx_notification: 
813       greeting: Hola,
814     lost_password_html: 
815       greeting: Hola,
816     lost_password_plain: 
817       greeting: Hola,
818     message_notification: 
819       hi: Hola %{to_user},
820     signup_confirm_html: 
821       more_videos_here: més de vídeos aquí
822     signup_confirm_plain: 
823       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
824   oauth_clients: 
825     edit: 
826       submit: Modificació
827     form: 
828       name: Nom
829       required: Requerit
830   site: 
831     edit: 
832       user_page_link: pàgina d'usuari
833     index: 
834       license: 
835         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
836         project_name: projecte OpenStreetMap
837       permalink: Enllaç permanent
838       shortlink: Enllaç curt
839     key: 
840       table: 
841         entry: 
842           apron: 
843             1: terminal
844           cemetery: Cementiri
845           centre: Centre esportiu
846           farm: Granja
847           forest: Bosc
848           golf: Camp de golf
849           industrial: Zona industrial
850           lake: 
851             - Llac
852           military: Àrea militar
853           private: Accés privat
854           rail: Ferrocarril
855           reserve: Reserva natural
856           resident: Zona residencial
857           school: 
858             - Escola
859             - Universitat
860           secondary: Carretera secundària
861           station: Estació de tren
862           subway: Metro
863           summit: 
864             1: pic
865           track: Pista
866           wood: Fusta
867     search: 
868       search: Cerca
869       submit_text: Vés-hi
870       where_am_i: On sóc?
871     sidebar: 
872       close: Tanca
873       search_results: Resultats de la cerca
874   time: 
875     formats: 
876       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
877   trace: 
878     create: 
879       upload_trace: Pujar traça de GPS
880     edit: 
881       description: "Descripció:"
882       download: descàrrega
883       edit: modificació
884       filename: "Nom del fitxer:"
885       heading: Editant traça %{name}
886       map: mapa
887       owner: "Propietari:"
888       points: "Punts:"
889       save_button: Guardar canvis
890       start_coord: "Coordenada d'inici:"
891       tags: "Etiquetes:"
892       tags_help: separat per comas
893       title: Editant traça %{name}
894       uploaded_at: "Pujat a:"
895       visibility: "Visibilitat:"
896       visibility_help: Què vol dir això?
897     list: 
898       public_traces: Traces GPS públiques
899       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
900       your_traces: Les teves traces GPS
901     no_such_user: 
902       heading: No existeix l'usuari %{user}
903       title: No existeix l`usuari
904     trace: 
905       ago: fa %{time_in_words_ago}
906       by: en
907       count_points: "%{count} punts"
908       edit: modificació
909       edit_map: Edita el mapa
910       identifiable: IDENTIFICABLE
911       in: a
912       map: mapa
913       more: mes
914       pending: PENDENT
915       private: PRIVAT
916       public: PUBLIC
917       trace_details: Veure detalls de la traça
918       trackable: RASTREABLE
919       view_map: Visualitza el mapa
920     trace_form: 
921       description: Descripció
922       help: Ajuda
923       tags: Etiquetes
924       tags_help: separat per comas
925       upload_button: Pujar
926       upload_gpx: Carregar arxiu GPX
927       visibility: Visibilitat
928       visibility_help: què significa això?
929     trace_header: 
930       see_all_traces: Veure totes les traces
931       see_your_traces: Veure totes les teves traces
932     trace_optionals: 
933       tags: Etiquetes
934     trace_paging_nav: 
935       next: Següent &raquo;
936       previous: "&laquo; Previ"
937       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
938     view: 
939       delete_track: Elimina aquesta traça
940       description: "Descripció:"
941       download: baixada
942       edit: modificació
943       edit_track: Edita aquesta traça
944       filename: "Nom del fitxer:"
945       heading: Veient traça %{name}
946       map: mapa
947       none: Ningú
948       owner: "Propietari:"
949       pending: PENDENT
950       points: "Punts:"
951       start_coordinates: "coordenada de inici:"
952       tags: "Etiquetes:"
953       title: Veient traça %{name}
954       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
955       uploaded: "Pujat el:"
956       visibility: "Visibilitat:"
957   user: 
958     account: 
959       contributor terms: 
960         link text: què és això?
961       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
962       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
963       image: "Imatge:"
964       latitude: "Latitud:"
965       longitude: "Longitud:"
966       my settings: Preferències
967       new image: Afegir una imatge
968       preferred languages: "Llengües preferents:"
969       profile description: "Descripció del perfil:"
970       public editing: 
971         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
972         enabled link text: què és això?
973         heading: "Edició pública:"
974       public editing note: 
975         heading: Edició pública
976       return to profile: Torna al perfil
977       save changes button: Desa els canvis
978       title: Edita el compte
979     confirm: 
980       button: Confirmar
981     confirm_email: 
982       button: Confirmar
983     go_public: 
984       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
985     list: 
986       heading: Usuaris
987       title: Usuaris
988     login: 
989       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
990       heading: Accés
991       login_button: Accés
992       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
993       password: "Contrasenya:"
994       title: Accés
995       webmaster: webmestre
996     logout: 
997       heading: Sortir d'OpenStreetMap
998       logout_button: Sortir
999       title: Sortir
1000     lost_password: 
1001       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1002       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1003       new password button: Restablir contrasenya
1004       title: contrasenya perduda
1005     make_friend: 
1006       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1007     new: 
1008       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1009       continue: Continua
1010       display name: "Nom en pantalla:"
1011       email address: "Adreça de correu:"
1012       heading: Crea un compte d'usuari
1013       password: "Contrasenya:"
1014     no_such_user: 
1015       title: No existeix aquest usuari
1016     popup: 
1017       friend: Amic
1018       your location: La teva situació
1019     reset_password: 
1020       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1021       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1022       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1023       password: "Contrasenya:"
1024       reset: Restablir contrasenya
1025       title: Restablir la contrasenya
1026     terms: 
1027       agree: D'acord
1028       decline: Declinar
1029       legale_names: 
1030         france: França
1031         italy: Itàlia
1032         rest_of_world: Resta del món
1033     view: 
1034       activate_user: activa aquest usuari
1035       add as friend: afegir com a amic
1036       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1037       confirm: Confirmeu
1038       create_block: boca aquest usuari
1039       created from: "Creat a partir de:"
1040       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1041       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1042       description: Descripció
1043       diary: diari
1044       edits: modificacions
1045       email address: "Adreça de correu:"
1046       hide_user: amagar aquest usuari
1047       km away: "%{count}km de distància"
1048       m away: "%{count}m de distància"
1049       mapper since: "Mapejant des de:"
1050       my diary: el meu diari
1051       my edits: les meves edicions
1052       my settings: les meves preferències
1053       my traces: les meves traces
1054       nearby users: Altres usuaris propers
1055       oauth settings: configuració OAuth
1056       role: 
1057         administrator: Aquest usuari és administrador
1058         moderator: Aquest usuari és moderador
1059       send message: enviar missatge
1060       settings_link_text: preferències
1061       status: "Estat:"
1062       traces: traces
1063       user location: Ubicació de l'usuari
1064       your friends: Els vostres amics
1065   user_block: 
1066     partial: 
1067       confirm: N'esteu segur?
1068       creator_name: Creador
1069       edit: Edició
1070       show: Mostra
1071       status: Estatus
1072     period: 
1073       one: 1 hora
1074       other: "%{count} hores"
1075     show: 
1076       confirm: N'esteu segur?
1077       edit: Edició
1078       show: Mostra
1079       status: Estat
1080   user_role: 
1081     filter: 
1082       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1083       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1084       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1085       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1086     grant: 
1087       confirm: Confirmar
1088       heading: Confirmi la concessió de rol
1089       title: Confirmi la concessió de rol
1090     revoke: 
1091       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1092       confirm: Confirmar
1093       heading: Confirmar revocació de rol
1094       title: Confirmar revocació de rol