Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (‪srpski (latinica)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Rancher
5 sr-Latn: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Jezik
12         latitude: Geografska širina
13         longitude: Geografska dužina
14         title: Naslov
15         user: Korisnik
16       friend: 
17         friend: Prijatelj
18         user: Korisnik
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Primalac
22         sender: Pošiljalac
23         title: Naslov
24       trace: 
25         description: Opis
26         latitude: Geografska širina
27         longitude: Geografska dužina
28         name: Ime
29         public: Javno
30         size: Veličina
31         user: Korisnik
32         visible: Vidljivo
33       user: 
34         active: Aktivan
35         description: Opis
36         display_name: Ime prikaza
37         email: E-pošta
38         languages: Jezici
39         pass_crypt: Lozinka
40     models: 
41       acl: Upravljanje pristupom
42       changeset: Skup izmena
43       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
44       country: Zemlja
45       diary_comment: Komentar na dnevnik
46       diary_entry: Unos u dnevniku
47       friend: Prijatelj
48       language: Jezik
49       message: Poruka
50       node: Čvor
51       node_tag: Oznaka čvora
52       notifier: Izvestilac
53       old_node: Stari čvor
54       old_node_tag: Oznaka starog čvora
55       old_relation: Stari odnos
56       old_relation_member: Član starog odnosa
57       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
58       old_way: Stara putanja
59       old_way_node: Čvor stare putanje
60       old_way_tag: Oznaka starog puta
61       relation: Odnos
62       relation_member: Član odnosa
63       relation_tag: Oznaka odnosa
64       session: Sesija
65       trace: Trag
66       tracepoint: Tačka traga
67       tracetag: Oznaka traga
68       user: Korisnik
69       user_preference: Korisničke postavke
70       user_token: Korisnički žeton
71       way: Putanja
72       way_node: Čvor putanje
73       way_tag: Oznaka puta
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
81       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Skup izmena: %{id}"
85       changesetxml: XML skup izmena
86       feed: 
87         title: Skup izmena %{id}
88         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Skup izmena
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Pripada:"
93       bounding_box: "Granični okvir:"
94       box: okvir
95       closed_at: "Zatvoreno:"
96       created_at: "Napravljeno:"
97       has_nodes: 
98         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
99         one: "Ima sledeći čvor:"
100         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
101       has_relations: 
102         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
103         one: "Ima sledeći odnos:"
104         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
105       has_ways: 
106         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
107         one: "Ima sledeću putanju:"
108         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
109       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
110       show_area_box: Prikaži okvir područja
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Komentar:"
113       deleted_at: "Obrisano:"
114       deleted_by: "Obrisao:"
115       edited_at: "Izmenjeno:"
116       edited_by: "Izmenio:"
117       in_changeset: "U skupu izmena:"
118       version: "Verzija:"
119     containing_relation: 
120       entry: Odnos %{relation_name}
121       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
122     map: 
123       deleted: Obrisano
124       edit: 
125         area: Uredi područje
126         node: Uredi čvor
127         relation: Uredi odnos
128         way: Uredi putanju
129       larger: 
130         area: Pogledaj područje na većoj mapi
131         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
132         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
133         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
134       loading: Učitavam…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
138         next_node_tooltip: Sledeći čvor
139         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
140         next_way_tooltip: Sledeća putanja
141         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
142         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
143         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
144         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
145       paging: 
146         all: 
147           next: "%{id} »"
148           prev: « %{id}
149         user: 
150           next: "%{id} »"
151           prev: « %{id}
152       user: 
153         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
154         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
155         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
156     node: 
157       download_xml: Preuzmi XML
158       edit: uredi
159       node: Čvor
160       node_title: "Čvor: %{node_name}"
161       view_history: prikaži istoriju
162     node_details: 
163       coordinates: "Koordinate:"
164       part_of: "Deo:"
165     node_history: 
166       download_xml: Preuzmi XML
167       node_history: Istorija čvora
168       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
169       view_details: prikaži detalje
170     not_found: 
171       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
172       type: 
173         changeset: skup izmena
174         node: čvor
175         relation: odnos
176         way: putanja
177     paging_nav: 
178       of: od
179       showing_page: Prikaz stranice
180     redacted: 
181       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
182       redaction: Redakcija %{id}
183       type: 
184         node: čvor
185         relation: odnos
186         way: putanja
187     relation: 
188       download_xml: Preuzmi XML
189       relation: Odnos
190       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
191       view_history: prikaži istoriju
192     relation_details: 
193       members: "Članovi:"
194       part_of: "Deo:"
195     relation_history: 
196       download_xml: Preuzmi XML
197       relation_history: Istorija odnosa
198       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
199       view_details: pogledaj detalje
200     relation_member: 
201       entry: "%{type} %{name}"
202       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
203       type: 
204         node: Čvor
205         relation: Odnos
206         way: Putanja
207     start: 
208       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
209       view_data: Pogledaj podatke trenutnog prikaza mape
210     start_rjs: 
211       data_frame_title: Podaci
212       data_layer_name: Pregledaj podatke sa mape
213       details: Detalji
214       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
215       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio [[user]] u [[timestamp]]
216       hide_areas: Sakrij područja
217       history_for_feature: Istorija za [[feature]]
218       load_data: Učitaj podatke
219       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži [[num_features]] mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od sto mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
220       loading: Učitavam…
221       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
222       object_list: 
223         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
224         back: Prikaži spisak predmeta
225         details: Detalji
226         heading: Spisak predmeta
227         history: 
228           type: 
229             node: Čvor [[id]]
230             way: Putanja [[id]]
231         selected: 
232           type: 
233             node: Čvor [[id]]
234             way: Putanja [[id]]
235         type: 
236           node: Čvor
237           way: Putanja
238       private_user: privatni korisnik
239       show_areas: Prikaži područja
240       show_history: Prikaži istoriju
241       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira [[bbox_size]] je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
242       wait: Pričekajte…
243       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
244     tag_details: 
245       tags: "Oznake:"
246       wiki_link: 
247         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
248         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
249       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
250     timeout: 
251       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
252       type: 
253         changeset: skup izmena
254         node: tačka
255         relation: odnos
256         way: putanja
257     way: 
258       download_xml: Preuzmi XML
259       edit: uredi
260       view_history: pogledaj istoriju
261       way: Putanja
262       way_title: "Putanja: %{way_name}"
263     way_details: 
264       also_part_of: 
265         one: takođe deo putanje %{related_ways}
266         other: takođe deo putanja %{related_ways}
267       nodes: "Čvorovi:"
268       part_of: "Deo:"
269     way_history: 
270       download_xml: Preuzmi XML
271       view_details: pogledaj detalje
272       way_history: Istorija putanje
273       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
274   changeset: 
275     changeset: 
276       anonymous: Anonimno
277       big_area: (veliko)
278       id: br. %{id}
279       no_comment: (nema komentara)
280       no_edits: (nema izmena)
281       show_area_box: pogledaj okvir područja
282       still_editing: (još uvek uređuje)
283       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
284     changeset_paging_nav: 
285       next: Sledeća »
286       previous: « Prethodna
287       showing_page: Prikaz stranice %{page}
288     changesets: 
289       area: Područje
290       comment: Komentar
291       id: Naznaka
292       saved_at: Sačuvano u
293       user: Korisnik
294     list: 
295       description: Skorašnje izmene
296       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
297       description_friend: Izmene vaših prijatelja
298       description_nearby: Izmene od okolnih korisnika
299       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
300       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
301       heading: Skupovi izmena
302       heading_bbox: Skupovi izmena
303       heading_friend: Izmene
304       heading_nearby: Izmene
305       heading_user: Skupovi izmena
306       heading_user_bbox: Skupovi izmena
307       title: Skupovi izmena
308       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
309       title_friend: Izmene vaših prijatelja
310       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
311       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
312       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
313     timeout: 
314       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
315   diary_entry: 
316     comments: 
317       ago: pre %{ago}
318       comment: Komentar
319       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
320       newer_comments: Noviji komentari
321       older_comments: Stariji komentari
322       post: Postavi
323       when: Kada
324     diary_comment: 
325       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
326       confirm: Potvrdi
327       hide_link: Sakrij ovaj komentar
328     diary_entry: 
329       comment_count: 
330         few: "%{count} komentara"
331         one: 1 komentar
332         other: "%{count} komentara"
333       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
334       confirm: Potvrdi
335       edit_link: Uredi ovaj unos
336       hide_link: Sakrij ovaj unos
337       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
338       reply_link: Odgovori na ovaj unos
339     edit: 
340       body: "Tekst:"
341       language: "Jezik:"
342       latitude: "Geografska širina:"
343       location: "Lokacija:"
344       longitude: "Geografska dužina:"
345       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
346       save_button: Sačuvaj
347       subject: "Tema:"
348       title: Uredi unos u dnevniku
349       use_map_link: koristi mapu
350     feed: 
351       all: 
352         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
353         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
354       language: 
355         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
356         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
357       user: 
358         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
359         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
360     list: 
361       in_language_title: Dnevnici na %{language}
362       new: Novi unos u dnevniku
363       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
364       newer_entries: Noviji unosi
365       no_entries: Nema unosa u dnevniku
366       older_entries: Stariji unosi
367       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
368       title: Korisnički dnevnici
369       title_friends: Dnevnici prijatelja
370       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
371       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
372     location: 
373       edit: Uredi
374       location: "Lokacija:"
375       view: Pogledaj
376     new: 
377       title: Novi unos u dnevniku
378     no_such_entry: 
379       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
380       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
381       title: Nema takvog unosa u dnevniku
382     view: 
383       leave_a_comment: Ostavite komentar
384       login: Prijavite se
385       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
386       save_button: Sačuvaj
387       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
388       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
389   editor: 
390     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
391     potlatch: 
392       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
393       name: Potlač 1
394     potlatch2: 
395       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
396       name: Potlač 2
397     remote: 
398       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
399       name: Daljinsko upravljanje
400   export: 
401     start: 
402       add_marker: Dodaj marker na mapu
403       area_to_export: Područje za izvoz
404       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
405       export_button: Izvezi
406       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
407       format: Format
408       format_to_export: Format za izvoz
409       image_size: Veličina slike
410       latitude: "GŠ:"
411       licence: Licenca
412       longitude: "GD:"
413       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
414       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
415       max: najviše
416       options: Mogućnosti
417       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
418       output: Izlaz
419       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
420       scale: Razmera
421       too_large: 
422         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
423         heading: Područje je preveliko
424       zoom: Uvećanje
425     start_rjs: 
426       add_marker: Dodaj marker na mapu
427       change_marker: Promeni položaj markera
428       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
429       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
430       export: Izvezi
431       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
432       view_larger_map: Pogledaj veću mapu
433   geocoder: 
434     description: 
435       title: 
436         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
437         osm_namefinder: "%{types} iz <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tragača naziva</a>"
438         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
439       types: 
440         cities: Gradovi
441         places: Mesta
442         towns: Varošice
443     description_osm_namefinder: 
444       prefix: "%{distance} %{direction} od %{type}"
445     direction: 
446       east: istočno
447       north: severno
448       north_east: severoistočno
449       north_west: severozapadno
450       south: južno
451       south_east: jugoistočno
452       south_west: jugozapadno
453       west: zapadno
454     distance: 
455       one: oko jednog kilometra
456       other: oko %{count} kilometra
457       zero: manje od jednog kilometra
458     results: 
459       more_results: Više rezultata
460       no_results: Nema rezultata
461     search: 
462       title: 
463         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
464         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
465         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
466         osm_namefinder: Rezultati iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tragača naziva</a>
467         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
468         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
469         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
470     search_osm_namefinder: 
471       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} od %{parentname})"
472       suffix_place: ", %{distance} %{direction} od %{placename}"
473       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
474     search_osm_nominatim: 
475       prefix: 
476         aeroway: 
477           aerodrome: Aerodrom
478           apron: Rampa
479           gate: Kapija
480           helipad: Heliodrom
481           runway: Pista
482           taxiway: Rulna staza
483           terminal: Terminal
484         amenity: 
485           WLAN: Bežični internet
486           airport: Aerodrom
487           arts_centre: Umetnički centar
488           artwork: Umetničko delo
489           atm: Bankomat
490           auditorium: Dvorana
491           bank: Banka
492           bar: Bar
493           bbq: Roštilj
494           bench: Klupa
495           bicycle_parking: Biciklistički parking
496           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
497           biergarten: Pivska bašta
498           brothel: Javna kuća
499           bureau_de_change: Menjačnica
500           bus_station: Autobuska stanica
501           cafe: Kafe
502           car_rental: Iznajmljivanje automobila
503           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
504           car_wash: Auto-perionica
505           casino: Kazino
506           charging_station: Napojna stanica
507           cinema: Bioskop
508           clinic: Klinika
509           club: Klub
510           college: Fakultet
511           community_centre: Društveni centar
512           courthouse: Sud
513           crematorium: Krematorijum
514           dentist: Zubar
515           doctors: Doktor
516           dormitory: Studentski dom
517           drinking_water: Pijaća voda
518           driving_school: Auto-škola
519           embassy: Ambasada
520           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
521           fast_food: Brza hrana
522           ferry_terminal: Skela
523           fire_hydrant: Hidrant
524           fire_station: Vatrogasna stanica
525           food_court: Štandovi za brzu hranu
526           fountain: Fontana
527           fuel: Benzinska pumpa
528           grave_yard: Groblje
529           gym: Fitnes centar
530           hall: Hala
531           health_centre: Dom zdravlja
532           hospital: Bolnica
533           hotel: Hotel
534           hunting_stand: Lovački dom
535           ice_cream: Prodavnica sladoleda
536           kindergarten: Obdanište
537           library: Biblioteka
538           market: Pijaca
539           marketplace: Pijaca
540           mountain_rescue: Gorska služba
541           nightclub: 'Noćni klub'
542           nursery: Jaslice
543           nursing_home: Starački dom
544           office: Poslovnica
545           park: Park
546           parking: Parking
547           pharmacy: Apoteka
548           place_of_worship: Mesto bogosluženja
549           police: Policija
550           post_box: Poštansko sanduče
551           post_office: Pošta
552           preschool: Predškolska ustanova
553           prison: Zatvor
554           pub: Pab
555           public_building: Ustanova
556           public_market: Pijaca
557           reception_area: Prijemno područje
558           recycling: Mesto za reciklažu
559           restaurant: Restoran
560           retirement_home: Starački dom
561           sauna: Sauna
562           school: Škola
563           shelter: Sklonište
564           shop: Prodavnica
565           shopping: Trgovački centar
566           shower: Tuš
567           social_centre: Socijalni centar
568           social_club: Društveni klub
569           studio: Studio
570           supermarket: Supermarket
571           swimming_pool: Bazen
572           taxi: Taksi
573           telephone: Telefonska govornica
574           theatre: Pozorište
575           toilets: Toaleti
576           townhall: Gradska skupština
577           university: Univerzitet
578           vending_machine: Automat
579           veterinary: Veterinarska hirurgija
580           village_hall: Seoski dom
581           waste_basket: Korpa za otpatke
582           wifi: Bežični internet
583           youth_centre: Dom omladine
584         boundary: 
585           administrative: Administrativna granica
586           census: Popisna granica
587           national_park: Nacionalni park
588           protected_area: Zaštićeno područje
589         bridge: 
590           aqueduct: Akvadukt
591           suspension: Viseći most
592           swing: Vrteški most
593           viaduct: Vijadukt
594           "yes": Most
595         building: 
596           "yes": Zgrada
597         highway: 
598           bridleway: Konjička staza
599           bus_guideway: Autobuska traka
600           bus_stop: Autobuska stanica
601           byway: Prečica
602           construction: Auto-put u izgradnji
603           cycleway: Biciklistička staza
604           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
605           footway: Pešačka staza
606           ford: Gaz
607           living_street: Ulica smirenog prometa
608           milestone: Miljokaz
609           minor: Drugorazredni put
610           motorway: Auto-put
611           motorway_junction: Petlja
612           motorway_link: Moto-put
613           path: Staza
614           pedestrian: Pešačka staza
615           platform: Platforma
616           primary: Glavni put
617           primary_link: Glavni put
618           raceway: Trkačka staza
619           residential: Ulica
620           rest_area: Odmaralište
621           road: Put
622           secondary: Sporedni put
623           secondary_link: Sporedni put
624           service: Servisni put
625           services: Usluge na auto-putu
626           speed_camera: Foto-radar
627           steps: Stepenice
628           stile: Prelaz preko ograde
629           tertiary: Lokalni put
630           tertiary_link: Lokalni put
631           track: Makadam
632           trail: Staza
633           trunk: Magistralni put
634           trunk_link: Magistralni put
635           unclassified: Nekategorisani put
636           unsurfaced: Neasfaltirani put
637         historic: 
638           archaeological_site: Arheološko nalazište
639           battlefield: Bojište
640           boundary_stone: Granični kamen
641           building: Zgrada
642           castle: Dvorac
643           church: Crkva
644           fort: Utvrđivanje
645           house: Kuća
646           icon: Ikona
647           manor: Plemićko imanje
648           memorial: Spomenik
649           mine: Rudnik
650           monument: Spomenik
651           museum: Muzej
652           ruins: Ruševine
653           tower: Toranj
654           wayside_cross: Krajputaš
655           wayside_shrine: Usputno svetište
656           wreck: Olupina
657         landuse: 
658           allotments: Bašte
659           basin: Basen
660           brownfield: Zemljište za prenamenu
661           cemetery: Groblje
662           commercial: Poslovno područje
663           conservation: Zaštićeno područje
664           construction: Gradilište
665           farm: Farma
666           farmland: Polje
667           farmyard: Farma
668           forest: Šuma
669           garages: Garaža
670           grass: Trava
671           greenfield: Zeleno polje
672           industrial: Industrijsko područje
673           landfill: Deponija
674           meadow: Livada
675           military: Vojno područje
676           mine: Rudnik
677           nature_reserve: Rezervat prirode
678           orchard: Voćnjak
679           park: Park
680           piste: Skijaška staza
681           quarry: Kamenolom
682           railway: Železnička pruga
683           recreation_ground: Rekreacijsko područje
684           reservoir: Rezervoar
685           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
686           residential: Stambeno područje
687           retail: Maloprodaja
688           road: Putno područje
689           village_green: Seosko polje
690           vineyard: Vinograd
691           wetland: Močvara
692           wood: Šuma
693         leisure: 
694           beach_resort: Morsko odmaralište
695           bird_hide: Sklonište za ptice
696           common: Opštinsko zemljište
697           fishing: Ribolovno područje
698           fitness_station: Tehnički pregled
699           garden: Bašta
700           golf_course: Golf teren
701           ice_rink: Klizalište
702           marina: Marina
703           miniature_golf: Mini golf
704           nature_reserve: Rezervat prirode
705           park: Park
706           pitch: Sportsko igralište
707           playground: Igralište
708           recreation_ground: Rekreacijsko područje
709           sauna: Sauna
710           slipway: Navoz
711           sports_centre: Sportski centar
712           stadium: Stadion
713           swimming_pool: Bazen
714           track: Staza za trčanje
715           water_park: Vodeni park
716         military: 
717           airfield: Vojni aerodrom
718           barracks: Kasarna
719           bunker: Bunker
720         natural: 
721           bay: Zaliv
722           beach: Plaža
723           cape: Rt
724           cave_entrance: Ulaz u pećinu
725           channel: Kanal
726           cliff: Litica
727           crater: Krater
728           dune: Dina
729           feature: Obeležje
730           fell: Brdo
731           fjord: Fjord
732           forest: Šuma
733           geyser: Gejzir
734           glacier: Glečer
735           heath: Ravnica
736           hill: Brdo
737           island: Ostrvo
738           land: Zemljište
739           marsh: Močvara
740           moor: Močvara
741           mud: Blato
742           peak: Vrh
743           point: Tačka
744           reef: Greben
745           ridge: Greben
746           river: Reka
747           rock: Stena
748           scree: Osulina
749           scrub: Guštara
750           shoal: Sprud
751           spring: Izvor
752           stone: Kamen
753           strait: Moreuz
754           tree: Drvo
755           valley: Dolina
756           volcano: Vulkan
757           water: Voda
758           wetland: Močvara
759           wetlands: Močvara
760           wood: Šuma
761         office: 
762           accountant: Računovođa
763           architect: Arhitekta
764           company: Firma
765           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
766           estate_agent: Agencija za nekretnine
767           government: Vladina služba
768           insurance: Služba za osiguravanje
769           lawyer: Advokat
770           ngo: NVO kancelarija
771           telecommunication: Telekomunikaciona služba
772           travel_agent: Turistička agencija
773           "yes": Kancelarija
774         place: 
775           airport: Aerodrom
776           city: Grad
777           country: Zemlja
778           county: Okrug
779           farm: Farma
780           hamlet: Zaselak
781           house: Kuća
782           houses: Kuće
783           island: Ostrvo
784           islet: Hrid
785           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
786           locality: Lokalitet
787           moor: Močvara
788           municipality: Opština
789           postcode: Poštanski broj
790           region: Područje
791           sea: More
792           state: Savezna država
793           subdivision: Podgrupa
794           suburb: Predgrađe
795           town: Varošica
796           unincorporated_area: Slobodna zemlja
797           village: Selo
798         railway: 
799           abandoned: Napuštena železnica
800           construction: Železnička pruga u izgradnji
801           disused: Napuštena železnica
802           disused_station: Napuštena železnička stanica
803           funicular: Žičana železnica
804           halt: Železničko stajalište
805           historic_station: Istorijska železnička stanica
806           junction: Železnički čvor
807           level_crossing: Pružni prelaz
808           light_rail: Laka železnica
809           miniature: Minijaturna železnica
810           monorail: Jednotračna pruga
811           narrow_gauge: Uskotračna pruga
812           platform: Železnička platforma
813           preserved: Očuvana železnica
814           spur: Pruga
815           station: Železnička stanica
816           subway: Metro stanica
817           subway_entrance: Ulaz u metro
818           switch: Skretnica
819           tram: Tramvaj
820           tram_stop: Tramvajsko stajalište
821           yard: Ranžirna stanica
822         shop: 
823           alcohol: Trgovina pićem
824           antiques: Antikvarnica
825           art: Atelje
826           bakery: Pekara
827           beauty: Parfimerija
828           beverages: Prodavnica pića
829           bicycle: Prodavnica bicikala
830           books: Knjižara
831           butcher: Mesara
832           car: Auto-kuća
833           car_parts: Auto-delovi
834           car_repair: Auto-servis
835           carpet: Prodavnica tepiha
836           charity: Dobrotvorna prodavnica
837           chemist: Apotekar
838           clothes: Butik
839           computer: Računarska oprema
840           confectionery: Poslastičarnica
841           convenience: Potrepštine
842           copyshop: Kopirnica
843           cosmetics: Kozmetičarska radnja
844           department_store: Robna kuća
845           discount: Diskont
846           doityourself: Uradi sam
847           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
848           electronics: Elektronska oprema
849           estate_agent: Agent za nekretnine
850           farm: Poljoprivredna apoteka
851           fashion: Modna prodavnica
852           fish: Ribarnica
853           florist: Cvećara
854           food: Bakalnica
855           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
856           furniture: Nameštaj
857           gallery: Galerija
858           garden_centre: Vrtni centar
859           general: Prodavnica mešovite robe
860           gift: Suvenirnica
861           greengrocer: Piljarnica
862           grocery: Bakalnica
863           hairdresser: Frizerski salon
864           hardware: Gvožđara
865           hifi: Muzička oprema
866           insurance: Osiguranje
867           jewelry: Zlatara
868           kiosk: Kiosk
869           laundry: Perionica rublja
870           mall: Tržni centar
871           market: Market
872           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
873           motorcycle: Prodavnica motocikala
874           music: Muzička prodavnica
875           newsagent: Novinar
876           optician: Optičar
877           organic: Prodavnica zdrave hrane
878           outdoor: Štand
879           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
880           photo: Fotografska radnja
881           salon: Salon
882           shoes: Prodavnica obuće
883           shopping_centre: Tržni centar
884           sports: Sportska oprema
885           stationery: Papirnica
886           supermarket: Supermarket
887           toys: Prodavnica igračaka
888           travel_agency: Turistička agencija
889           video: Videoteka
890           wine: Trgovina pićem
891         tourism: 
892           alpine_hut: Planinarski dom
893           artwork: Galerija
894           attraction: Atrakcija
895           bed_and_breakfast: Polupansion
896           cabin: Koliba
897           camp_site: Kamp
898           caravan_site: Kamp-prikolice
899           chalet: Planinska koliba
900           guest_house: Gostinska kuća
901           hostel: Hostel
902           hotel: Hotel
903           information: Podaci
904           lean_to: Sklonište
905           motel: Motel
906           museum: Muzej
907           picnic_site: Mesto za piknik
908           theme_park: Tematski park
909           valley: Dolina
910           viewpoint: Vidikovac
911           zoo: Zoološki vrt
912         tunnel: 
913           "yes": Tunel
914         waterway: 
915           artificial: Veštački vodeni put
916           boatyard: Brodogradilište
917           canal: Kanal
918           connector: Spoj vodnih puteva
919           dam: Brana
920           derelict_canal: Odbačeni kanal
921           ditch: Jarak
922           dock: Dok
923           drain: Odvod
924           lock: Brana
925           lock_gate: Vrata brane
926           mineral_spring: Mineralni izvor
927           mooring: Sidrište
928           rapids: Brzaci
929           river: Reka
930           riverbank: Rečna obala
931           stream: Potok
932           wadi: Suvo korito reke
933           water_point: Tačka vodotoka
934           waterfall: Vodopad
935           weir: Brana
936       prefix_format: "%{name}"
937   html: 
938     dir: ltr
939   javascripts: 
940     map: 
941       base: 
942         cycle_map: Biciklistička mapa
943         mapquest: Mapkvest open
944         standard: Standardna
945         transport_map: Saobraćajna mapa
946       overlays: 
947         maplint: Maplint
948     site: 
949       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
950       edit_tooltip: Uredite mapu
951       edit_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste uredili mapu
952       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
953       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
954       history_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste videli izmene za ovo područje
955   layouts: 
956     community: Zajednica
957     community_blogs: Blogovi zajednice
958     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
959     copyright: Autorska prava i licenca
960     documentation: Dokumentacija
961     documentation_title: Dokumentacija projekta
962     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
963     donate_link_text: priložiti novac
964     edit: Uredi
965     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
966     export: Izvezi
967     export_tooltip: Izvezite podatke mape
968     foundation: Zadužbina
969     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
970     gps_traces: GPS tragovi
971     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
972     help: Pomoć
973     help_centre: Centar za pomoć
974     help_title: Stranica pomoći za projekat
975     help_url: http://help.openstreetmap.org/
976     history: Istorija
977     home: dom
978     home_tooltip: Idi na lokaciju doma
979     inbox: primljene (%{count})
980     inbox_tooltip: 
981       few: Vaše sanduče sadrži %{count} nepročitane poruke
982       one: Vaše sanduče sadrži jednu nepročitanu poruku
983       other: Vaše sanduče sadrži %{count} nepročitanih poruka
984       zero: Vaše sanduče ne sadrži nepročitane poruke
985     intro_1: Openstritmap je slobodna mapa celog sveta. Sačinjavaju je korisnici kao što ste vi.
986     intro_2_create_account: Otvorite nalog
987     intro_2_download: preuzimanje
988     intro_2_html: Podaci su slobodni za %{download} i %{use} pod uslovima licence %{license}. %{create_account} da poboljšate mapu.
989     intro_2_license: otvorena licenca
990     intro_2_use: upotreba
991     license: 
992       alt: CC BY-SA 2.0
993       title: Podaci Openstritmapa su objavljeni pod licencom Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0
994     log_in: prijavi me
995     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
996     logo: 
997       alt_text: Logotip Openstritmapa
998     logout: odjavi me
999     logout_tooltip: Odjavite se
1000     make_a_donation: 
1001       text: Priložite novac
1002       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
1003     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
1004     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
1005     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
1006     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
1007     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
1008     partners_partners: partneri
1009     partners_ucl: VR centar UCL-a
1010     project_name: 
1011       h1: Openstritmap
1012       title: Openstritmap
1013     sign_up: otvori nalog
1014     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
1015     sotm2011: Dođite na Konferenciju Openstritmapa 2011, Stanje mape, od 9. do 11. septembra u Denveru!
1016     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
1017     user_diaries: Dnevnici
1018     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
1019     view: Pregled
1020     view_tooltip: Pogledajte mapu
1021     welcome_user: Dobro došli, %{user_link}
1022     welcome_user_link_tooltip: Vaša korisnička stranica
1023     wiki: viki
1024     wiki_title: Viki stranice projekta
1025     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Main_Page?uselang=sr-ec
1026   license_page: 
1027     foreign: 
1028       english_link: engleskog originala
1029       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
1030       title: O prevodu
1031     legal_babble: "<h2>Autorska prava i licenca</h2>\n<p>\n Openstritmap čine <i>slobodni podaci</i> koji su objavljeni pod\n licencom <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">\n Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n možete ih deliti samo pod istom licencom.\n Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti.\n</p>\n\n<h3>Kako da imenujete Openstritmap</h3>\n<p>\n Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n i CC BY-SA do <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n i na www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Saznajte više</h3>\n<p>\n Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>.\n</p>\n<p>\n Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n nosioca autorskog prava.\n</p>\n<p>\n Iako Openstritmap čine slobodni podaci, ne možemo da\n obezbedimo besplatne API-je mapa drugim programerima.\n\n Pogledajte našu <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">politiku\n o korišćenju API-ja</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">politiku\n o prikazivanju mapa</a> i <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">politiku\n o korišćenju Nominatima</a>.\n\n<h3>Naši saradnici</h3>\n<p>\n Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega.\n</p>\n\n<!--\nPodaci za uređivače stranica\n\nSledeći spisak sadrži samo one organizacije koje zahtevaju pripisivanje\nkao uslov da se njihovi podaci koriste u Openstritmapu. Ovo nije celi\nkatalog „uvoza“ podataka i ne sme se koristiti osim kada se zahteva da\npripisivanje bude u skladu s licencom uvezenih podataka.\n\nDa biste bilo šta dodali ispod, prvo morate da se obratite administratorima.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n <li><strong>Australija</strong>: sadrži podatke o opštinama\n na osnovu podataka Australijskog biroa za statistiku.</li>\n<li><strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n + \nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>).</li>\n <li><strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n Zavod za statistiku Kanade).</li>\n <li><strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n Generalne direkcije za oporezivanje.</li>\n <li><strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; i podatke, 2007\n + \n (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n <li><strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana.</li>\n <li><strong>Poljska</strong>: sadrži podatke iz <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL mapa</a>. Autorska prava\n UMP-pcPL doprinosioca.\n <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n Više o korišćenju Openstritmapovih UMP podataka</a></li>\n <li><strong>Južna Afrika</strong>: sadrži podatke koji potiču od \n <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavnog direktorata:\n Nacionalne geoprostorne informacije</a>, državna prava zadržana.</li>\n <li><strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n garanciju ili prihvata odgovornost.\n</p>"
1032     native: 
1033       mapping_link: počnite s mapiranjem
1034       native_link: srpsko izdanje
1035       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
1036       title: O stranici
1037   message: 
1038     delete: 
1039       deleted: Poruka je obrisana
1040     inbox: 
1041       date: Datum
1042       from: Od
1043       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1044       my_inbox: Primljene
1045       new_messages: 
1046         one: "%{count} nova poruka"
1047         other: "%{count} nove poruke"
1048       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1049       old_messages: 
1050         few: "%{count} stare poruke"
1051         one: "%{count} stara poruka"
1052         other: "%{count} starih poruka"
1053       outbox: poslate
1054       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1055       subject: Naslov
1056       title: Primljene
1057     mark: 
1058       as_read: Poruka je označena kao pročitana
1059       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
1060     message_summary: 
1061       delete_button: Obriši
1062       read_button: Označi kao pročitano
1063       reply_button: Odgovori
1064       unread_button: Označi kao nepročitano
1065     new: 
1066       back_to_inbox: Nazad na primljene
1067       body: Tekst
1068       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
1069       message_sent: Poruka je poslata.
1070       send_button: Pošalji
1071       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
1072       subject: Naslov
1073       title: Pošalji poruku
1074     no_such_message: 
1075       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1076       heading: Nema takve poruke
1077       title: Nema takve poruke
1078     outbox: 
1079       date: Datum
1080       inbox: primljene
1081       messages: 
1082         few: Imate %{count} poslate poruke
1083         one: Imate %{count} poslatu poruku
1084         other: Imate %{count} poslatih poruka
1085       my_inbox: "%{inbox_link}"
1086       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1087       outbox: poslate
1088       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1089       subject: Naslov
1090       title: Poslate
1091       to: Za
1092     read: 
1093       back_to_inbox: Nazad na primljene
1094       back_to_outbox: Nazad na poslate
1095       date: Datum
1096       from: Od
1097       reading_your_messages: Vaše poruke
1098       reading_your_sent_messages: Vaše poslate poruke
1099       reply_button: Odgovori
1100       subject: Naslov
1101       title: Pročitaj poruku
1102       to: Za
1103       unread_button: Označi kao nepročitano
1104       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1105     reply: 
1106       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1107     sent_message_summary: 
1108       delete_button: Obriši
1109   notifier: 
1110     diary_comment_notification: 
1111       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1112       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1113       hi: Pozdrav, %{to_user},
1114       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1115     email_confirm: 
1116       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1117     email_confirm_html: 
1118       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1119       greeting: Pozdrav,
1120       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1121     email_confirm_plain: 
1122       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1123       greeting: Pozdrav,
1124       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu na
1125       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1126     friend_notification: 
1127       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1128       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
1129       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1130       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
1131     gpx_notification: 
1132       and_no_tags: i bez oznaka.
1133       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1134       failure: 
1135         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1136         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
1137         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1138         more_info_2: "može se naći na:"
1139         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1140       greeting: Pozdrav,
1141       success: 
1142         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1143         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1144       with_description: s opisom
1145       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1146     lost_password: 
1147       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1148     lost_password_html: 
1149       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1150       greeting: Pozdrav,
1151       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1152     lost_password_plain: 
1153       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1154       greeting: Pozdrav,
1155       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za
1156       hopefully_you_2: nalog s ovom e-adresom.
1157     message_notification: 
1158       footer1: Možete pročitati poruku i na %{readurl}
1159       footer2: i možete odgovoriti na %{replyurl}
1160       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1161       hi: Pozdrav, %{to_user},
1162       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
1163     signup_confirm: 
1164       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1165     signup_confirm_html: 
1166       ask_questions: Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim <a href="http://help.openstreetmap.org/">stranicama za pitanja i odgovore</a>.
1167       click_the_link: Ako ste to vi, dobro došli! Kliknite na vezu ispod da biste potvrdili vaš nalog i pročitali više o Openstritmapu
1168       current_user: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, zasnovan na tome gde se oni nalaze, dostupan je na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1169       get_reading: Pročitajte više o Openstritmapu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na vikiju</a>, budite u toku s najnovijim vestima preko <a href="http://blog.openstreetmap.org/">bloga</a> ili <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Tvitera</a> ili pretražite <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a>, blog osnivača Openstritmapa za istoriju projekata. Možete da slušate i <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podemisije</a>!
1170       greeting: Pozdrav!
1171       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da otvori nalog na
1172       introductory_video: Možete pogledati %{introductory_video_link}.
1173       more_videos: Postoji %{more_videos_link}.
1174       more_videos_here: više video-snimaka ovde
1175       user_wiki_page: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu na vikiju koja uključuje oznake kategorija koje označavaju gde se nalazite, kao na primer <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1176       video_to_openstreetmap: uvodni video-snimak za Openstritmap
1177       wiki_signup: Možete i da <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">otvorite nalog na vikiju</a>.
1178     signup_confirm_plain: 
1179       ask_questions: "Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim stranicama za pitanja i odgovore:"
1180       blog_and_twitter: "Budite u toku s najnovijim vestima preko bloga ili Tvitera:"
1181       click_the_link_1: Ako ste to vi, dobro došli! Kliknite na vezu ispod da biste potvrdili svoj
1182       click_the_link_2: korisnički nalog. Pročitajte više o Openstritmapu.
1183       current_user_1: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, na osnovu položaja u svetu
1184       current_user_2: "gde žive, dostupan je na:"
1185       greeting: Pozdrav!
1186       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da otvori nalog na
1187       introductory_video: "Pogledajte uvodni video-snimak za Openstritmap ovde:"
1188       more_videos: "Više video-snimaka možete naći ovde:"
1189       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog Stiva Kosta, osnivača Openstritmapa:"
1190       the_wiki: "Pročitajte više o Openstritmapu na vikiju:"
1191       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Beginners'_guide?uselang=sr-ec
1192       user_wiki_1: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu koja uključuje
1193       user_wiki_2: oznake kategorija koje označavaju odakle ste, kao na primer [[Category:Users_in_London]].
1194       wiki_signup: "Možete i otvoriti nalog na našem vikiju:"
1195       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=sr-ec
1196   oauth: 
1197     oauthorize: 
1198       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1199       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1200       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1201       allow_write_api: menja mapu.
1202       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1203       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1204       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1205       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1206     revoke: 
1207       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1208   oauth_clients: 
1209     create: 
1210       flash: Podaci su uspešno upisani
1211     destroy: 
1212       flash: Upis programa je ukinut
1213     edit: 
1214       submit: Uredi
1215       title: Uredi program
1216     form: 
1217       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1218       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1219       allow_write_api: menjanje mape.
1220       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1221       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1222       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1223       callback_url: Povratna adresa
1224       name: Ime
1225       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1226       required: Neophodno
1227       support_url: Adresa podrške
1228       url: Adresa glavnog programa
1229     index: 
1230       application: Naziv programa
1231       issued_at: Izdano
1232       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1233       my_apps: Programi
1234       my_tokens: Odobreni programi
1235       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1236       register_new: Upiši program
1237       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1238       revoke: Opozovi
1239       title: OAuth detalji
1240     new: 
1241       submit: Otvori nalog
1242       title: Upiši novi program
1243     not_found: 
1244       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1245     show: 
1246       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1247       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1248       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1249       allow_write_api: menja mapu.
1250       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1251       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1252       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1253       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1254       confirm: Jeste li sigurni?
1255       delete: Obriši klijent
1256       edit: Detalji izmene
1257       key: "Ključ potrošača:"
1258       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1259       secret: "Tajna potrošača:"
1260       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1261       title: OAuth detalji za %{app_name}
1262       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1263     update: 
1264       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1265   printable_name: 
1266     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1267   redaction: 
1268     create: 
1269       flash: Redakcija je napravljena.
1270     destroy: 
1271       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1272       flash: Redakcija je uklonjena.
1273       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1274     edit: 
1275       description: Opis
1276       heading: Uredi redakciju
1277       submit: Sačuvaj redakciju
1278       title: Uređivanje redakcije
1279     index: 
1280       empty: Nema redakcija.
1281       heading: Spisak redakcija
1282       title: Spisak redakcija
1283     new: 
1284       description: Opis
1285       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1286       submit: Napravi redakciju
1287       title: Pravljenje nove redakcije
1288     show: 
1289       confirm: Jeste li sigurni?
1290       description: "Opis:"
1291       destroy: Ukloni ovu redakciju
1292       edit: Uredi ovu redakciju
1293       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1294       title: Prikaz redakcije
1295       user: "Tvorac:"
1296     update: 
1297       flash: Izmene su sačuvane.
1298   site: 
1299     edit: 
1300       anon_edits: (%{link})
1301       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1302       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1303       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1304       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1305       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1306       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1307       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1308       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1309       user_page_link: korisničke stranice
1310     index: 
1311       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1312       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1313       license: 
1314         license_name: Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0
1315         notice: Objavljeno pod licencom %{license_name} od %{project_name} i njenih saradnika.
1316         project_name: Openstritmapa
1317       permalink: Trajna veza
1318       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1319       shortlink: Kratka veza
1320     key: 
1321       map_key: Legenda
1322       map_key_tooltip: Legenda mape
1323       table: 
1324         entry: 
1325           admin: Administrativna granica
1326           allotments: Bašte
1327           apron: 
1328             - Aerodromski peron
1329             - terminal
1330           bridge: Crni okvir – most
1331           bridleway: Konjička staza
1332           brownfield: Građevinsko zemljište
1333           building: Značajna zgrada
1334           byway: Sporedni put
1335           cable: 
1336             - Žičara
1337             - sedišnica
1338           cemetery: Groblje
1339           centre: Sportski centar
1340           commercial: Poslovno područje
1341           common: 
1342             - Poljana
1343             - livada
1344           construction: Putevi u izgradnji
1345           cycleway: Biciklistička staza
1346           destination: Pristup odredištu
1347           farm: Farma
1348           footway: Pešačka staza
1349           forest: Šuma
1350           golf: Golf teren
1351           heathland: Pustoš
1352           industrial: Industrijsko područje
1353           lake: 
1354             - Jezero
1355             - rezervoar
1356           military: Vojno područje
1357           motorway: Auto-put
1358           park: Park
1359           permissive: Pristup uz dozvolu
1360           pitch: Sportsko igralište
1361           primary: Glavni put
1362           private: Privatni posed
1363           rail: Železnička pruga
1364           reserve: Rezervat prirode
1365           resident: Stambeno područje
1366           retail: Maloprodajno područje
1367           runway: 
1368             - Aerodromska pista
1369             - rulne staze
1370           school: 
1371             - Škola
1372             - univerzitet
1373           secondary: Sporedni put
1374           station: Železnička stanica
1375           subway: Podzemna železnica
1376           summit: 
1377             - Uzvišenje
1378             - vrh
1379           tourist: Turistička atrakcija
1380           track: Makadam
1381           tram: 
1382             - Laka železnica
1383             - tramvaj
1384           trunk: Magistralni put
1385           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1386           unclassified: Nekategorisani put
1387           unsurfaced: Neasfaltirani put
1388           wood: Šuma
1389     markdown_help: 
1390       alt: Rezervni tekst
1391       first: Prva stavka
1392       heading: Naslov
1393       headings: Naslovi
1394       image: Slika
1395       link: Veza
1396       ordered: Svrstan spisak
1397       second: Druga stavka
1398       subheading: Podnaslov
1399       text: Tekst
1400       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1401       unordered: Nesvrstan spisak
1402       url: Adresa
1403     richtext_area: 
1404       edit: Uredi
1405       preview: Pregled
1406     search: 
1407       search: Pretraga
1408       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1409       submit_text: Idi
1410       where_am_i: Gde sam?
1411       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1412     sidebar: 
1413       close: Zatvori
1414       search_results: Rezultati pretrage
1415   time: 
1416     formats: 
1417       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1418   trace: 
1419     create: 
1420       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1421       upload_trace: Otpremi GPS trag
1422     delete: 
1423       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1424     edit: 
1425       description: "Opis:"
1426       download: preuzmi
1427       edit: uredi
1428       filename: "Naziv datoteke:"
1429       heading: Uređivanje traga %{name}
1430       map: mapa
1431       owner: "Vlasnik:"
1432       points: "Tačaka:"
1433       save_button: Sačuvaj izmene
1434       start_coord: "Početna koordinata:"
1435       tags: "Oznake:"
1436       tags_help: razdvojeno zapetama
1437       title: Uređivanje traga %{name}
1438       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1439       visibility: "Vidljivost:"
1440       visibility_help: šta ovo znači?
1441       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1442     list: 
1443       public_traces: Javni GPS tragovi
1444       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1445       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1446       your_traces: Vaši GPS tragovi
1447     make_public: 
1448       made_public: Javni trag
1449     offline: 
1450       heading: GPX ostava je van mreže
1451       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1452     offline_warning: 
1453       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1454     trace: 
1455       ago: pre %{time_in_words_ago}
1456       by: od
1457       count_points: "%{count} tačaka"
1458       edit: uredi
1459       edit_map: Uredi mapu
1460       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1461       in: u
1462       map: mapa
1463       more: više
1464       pending: NA_ČEKANjU
1465       private: PRIVATNI
1466       public: JAVNI
1467       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1468       trackable: MOŽE SE PRATITI
1469       view_map: Pogledaj kartu
1470     trace_form: 
1471       description: "Opis:"
1472       help: Pomoć
1473       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1474       tags: "Oznake:"
1475       tags_help: razdvojeno zapetama
1476       upload_button: Otpremi
1477       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1478       visibility: "Vidljivost:"
1479       visibility_help: šta ovo znači?
1480       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1481     trace_header: 
1482       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1483       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1484       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1485       upload_trace: Otpremi trag
1486     trace_optionals: 
1487       tags: Oznake
1488     trace_paging_nav: 
1489       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1490     view: 
1491       delete_track: Obriši ovaj trag
1492       description: "Opis:"
1493       download: preuzmi
1494       edit: uredi
1495       edit_track: Uredi ovaj trag
1496       filename: "Naziv datoteke:"
1497       heading: Pregled traga %{name}
1498       map: mapa
1499       none: ništa
1500       owner: "Vlasnik:"
1501       pending: NA_ČEKANjU
1502       points: "Tačaka:"
1503       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1504       tags: "Oznake:"
1505       title: Pregled traga %{name}
1506       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1507       uploaded: "Otpremljeno:"
1508       visibility: "Vidljivost:"
1509     visibility: 
1510       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1511       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1512       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1513       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1514   user: 
1515     account: 
1516       contributor terms: 
1517         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1518         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1519         heading: "Uslovi uređivanja:"
1520         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1521         link text: šta je ovo?
1522         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1523         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1524       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1525       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1526       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1527       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1528       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1529       home location: "Mesto stanovanja:"
1530       image: "Slika:"
1531       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1532       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1533       latitude: "Geografska širina:"
1534       longitude: "Geografska dužina:"
1535       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1536       my settings: Postavke
1537       new email address: "Nova e-adresa:"
1538       new image: Dodaj sliku
1539       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1540       openid: 
1541         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1542         link text: šta je ovo?
1543         openid: "OpenID:"
1544       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1545       preferred languages: "Željeni jezici:"
1546       profile description: "Opis profila:"
1547       public editing: 
1548         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1549         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1550         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1551         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1552         enabled link text: šta je ovo?
1553         heading: "Javno uređivanje:"
1554       public editing note: 
1555         heading: Javno uređivanje
1556         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1557       replace image: Zameni trenutnu sliku
1558       return to profile: Nazad na profil
1559       save changes button: Sačuvaj izmene
1560       title: Uredi nalog
1561       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1562     confirm: 
1563       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1564       before you start: Pre nego što počnete s mapiranjem, popunite neke podatke o sebi u obrascu koji se nalazi ispod.
1565       button: Potvrdi
1566       heading: Potvrda korisničkog naloga
1567       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1568       reconfirm: Ako je prošlo neko vreme otkako ste otvorili nalog, možda ćete morati da <a href="%{reconfirm}">zatražite novu potvrdu e-poštom</a>.
1569       success: Vaš nalog je potvrđen. Hvala vam na upisu!
1570       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1571     confirm_email: 
1572       button: Potvrdi
1573       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1574       heading: Potvrda promene e-adrese
1575       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1576       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1577     confirm_resend: 
1578       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1579       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1580     filter: 
1581       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1582     go_public: 
1583       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1584     list: 
1585       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1586       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1587       heading: Korisnici
1588       hide: Sakrij izabrane korisnike
1589       showing: 
1590         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1591         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1592       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1593       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1594       title: Korisnici
1595     login: 
1596       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1597       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1598       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1599       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1600       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1601       heading: Prijava
1602       login_button: Prijavi me
1603       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1604       new to osm: Novi ste na sajtu?
1605       no account: Nemate nalog?
1606       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Saznajte više o predstojećoj izmeni licence</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">prevodi</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">razgovor</a>)
1607       notice_terms: Openstritmap dobija novu licencu 1. aprila 2012. Ova licenca je otvorena isto kao i sadašnja, ali pravni detalji su mnogo pogodniji našoj kartografskoj bazi. Sa zadovoljstvom bi zadržali vaše doprinose na Openstritmapu, ali ovo je moguće samo ako prihvatite da oni budu objavljeni pod uslovima nove licence. U suprotnom, moraćemo da ih uklonimo iz baze.<br /><br />Prijavite se, pročitajte uslove i vidite da li se slažete s njima. Hvala!
1608       openid: "%{logo} OpenID:"
1609       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1610       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1611       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1612       openid_providers: 
1613         aol: 
1614           alt: Prijavite se preko AOL-a
1615           title: Prijava putem AOL-a
1616         google: 
1617           alt: Prijavite se preko Gugla
1618           title: Prijava putem Gugla
1619         myopenid: 
1620           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1621           title: Prijava putem myOpenID-ja
1622         openid: 
1623           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1624           title: Prijava putem OpenID-ja
1625         wordpress: 
1626           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1627           title: Prijava putem Vordpresa
1628         yahoo: 
1629           alt: Prijavite se preko Jahua
1630           title: Prijava putem Jahua
1631       password: "Lozinka:"
1632       register now: Otvorite nalog
1633       remember: "Zapamti me:"
1634       title: Prijava
1635       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1636       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1637       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1638     logout: 
1639       heading: Odjava
1640       logout_button: Odjavi me
1641       title: Odjava
1642     lost_password: 
1643       email address: "E-adresa:"
1644       heading: Zaboravili ste lozinku?
1645       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1646       new password button: Poništi lozinku
1647       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1648       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1649       title: Povratak lozinke
1650     make_friend: 
1651       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1652       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1653       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1654     new: 
1655       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1656       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1657       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1658       continue: Nastavi
1659       display name: "Ime prikaza:"
1660       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1661       email address: "E-adresa:"
1662       fill_form: Kada popunite obrazac, poslaćemo vam poruku za aktiviranje naloga.
1663       flash create success message: Hvala vam na otvaranju naloga. Poslali smo vam potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1664       heading: Otvaranje korisničkog naloga
1665       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1666       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1667       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1668       openid: "%{logo} OpenID:"
1669       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n <li>\n Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n </li>\n</ul>"
1670       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1671       password: "Lozinka:"
1672       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1673       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1674       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1675       title: Otvaranje naloga
1676       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1677     no_such_user: 
1678       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1679       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1680       title: Nema takvog korisnika
1681     popup: 
1682       friend: Prijatelj
1683       nearby mapper: Obližnji kartograf
1684       your location: Vaša lokacija
1685     remove_friend: 
1686       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1687       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1688     reset_password: 
1689       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1690       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1691       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1692       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1693       password: "Lozinka:"
1694       reset: Poništi lozinku
1695       title: Poništi lozinku
1696     set_home: 
1697       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1698     suspended: 
1699       body: "<p>\n Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1700       heading: Suspendovan nalog
1701       title: Suspendovan nalog
1702       webmaster: administrator
1703     terms: 
1704       agree: Prihvati
1705       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1706       consider_pd_why: šta je ovo?
1707       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1708       decline: Odbaci
1709       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1710       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1711       heading: Uslovi uređivanja
1712       legale_names: 
1713         france: Francuska
1714         italy: Italija
1715         rest_of_world: Ostatak sveta
1716       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1717       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1718       title: Uslovi uređivanja
1719       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1720     view: 
1721       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1722       add as friend: dodaj kao prijatelja
1723       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1724       block_history: pogledaj dobijene blokade
1725       blocks by me: moja blokiranja
1726       blocks on me: blokiranja na mene
1727       comments: komentari
1728       confirm: Potvrdi
1729       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1730       create_block: blokiraj ovog korisnika
1731       created from: "Napravljeno iz:"
1732       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1733       ct declined: Odbijeno
1734       ct status: "Uslovi za učešće:"
1735       ct undecided: Neodlučeno
1736       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1737       delete_user: obriši ovog korisnika
1738       description: Opis
1739       diary: dnevnik
1740       edits: izmene
1741       email address: "E-adresa:"
1742       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1743       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1744       hide_user: sakrij ovog korisnika
1745       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1746       km away: udaljeno %{count} km
1747       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1748       m away: udaljeno %{count} m
1749       mapper since: "Kartograf od:"
1750       moderator_history: pogledaj date blokade
1751       my comments: moji komentari
1752       my diary: moj dnevnik
1753       my edits: moje izmene
1754       my settings: moje postavke
1755       my traces: moji tragovi
1756       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1757       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1758       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1759       new diary entry: novi unos u dnevniku
1760       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1761       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1762       oauth settings: oAuth postavke
1763       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1764       role: 
1765         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1766         grant: 
1767           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1768           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1769         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1770         revoke: 
1771           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1772           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1773       send message: pošalji poruku
1774       settings_link_text: postavkama
1775       spam score: "Ocena spama:"
1776       status: "Stanje:"
1777       traces: tragovi
1778       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1779       user location: Boravište korisnika
1780       your friends: Vaši prijatelji
1781   user_block: 
1782     blocks_by: 
1783       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1784       heading: Spisak blokada od %{name}
1785       title: Blokade od %{name}
1786     blocks_on: 
1787       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1788       heading: Spisak blokada za %{name}
1789       title: Blokade za %{name}
1790     create: 
1791       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1792       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1793       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1794     edit: 
1795       back: Pogledaj sve blokade
1796       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1797       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1798       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1799       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1800       show: Pogledaj ovu blokadu
1801       submit: Ažuriraj blokadu
1802       title: Uređivanje blokade za %{name}
1803     filter: 
1804       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1805       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1806     helper: 
1807       time_future: Završava se u %{time}.
1808       time_past: Završeno pre %{time}.
1809       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1810     index: 
1811       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1812       heading: Spisak korisničkih blokada
1813       title: Korisničke blokade
1814     model: 
1815       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1816       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1817     new: 
1818       back: Pogledaj sve blokade
1819       heading: Blokiranje %{name}
1820       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1821       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1822       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1823       submit: Napravi blokadu
1824       title: Blokiranje %{name}
1825       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1826       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1827     not_found: 
1828       back: Nazad na indeks
1829       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1830     partial: 
1831       confirm: Jeste li sigurni?
1832       creator_name: Tvorac
1833       display_name: Blokirani korisnik
1834       edit: Uredi
1835       not_revoked: (nije opozvano)
1836       reason: Razlozi za blokiranje
1837       revoke: Opozovi
1838       revoker_name: Opozvao
1839       show: Prikaži
1840       status: Stanje
1841     period: 
1842       few: "%{count} sata"
1843       one: 1 sat
1844       other: "%{count} sati"
1845     revoke: 
1846       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1847       flash: Ova blokada je opozvana.
1848       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1849       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1850       revoke: Opozovi
1851       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1852       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1853     show: 
1854       back: Pogledaj sve blokade
1855       confirm: Jeste li sigurni?
1856       edit: Uredi
1857       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1858       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1859       reason: "Razlog za blokiranje:"
1860       revoke: Opozovi
1861       revoker: "Opozivalac:"
1862       show: Prikaži
1863       status: Stanje
1864       time_future: Završava se u %{time}
1865       time_past: Završeno pre %{time}
1866       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1867     update: 
1868       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1869       success: Blokada je ažurirana.
1870   user_role: 
1871     filter: 
1872       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1873       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1874       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1875       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1876     grant: 
1877       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1878       confirm: Potvrdi
1879       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1880       heading: Potvrda dodele uloge
1881       title: Potvrda dodele uloge
1882     revoke: 
1883       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1884       confirm: Potvrdi
1885       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1886       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1887       title: Potvrda oduzimanja uloge