]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - vendor/assets/iD/iD/locales/sk.json
Update to iD v1.5.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sk.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Plocha",
5             "description": "Pridaj do mapy parky, budovy, jazerá alebo dalšie plochy.",
6             "tail": "Kliknutím na mapu začnite kresliť plochu ako park, jazero alebo budovu."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Čiara",
10             "description": "Pridaj do mapy cesty, ulice, chodníky pre chodcov, kanály alebo iné čiary.",
11             "tail": "Kliknutím na mapu začnite kresliť cestu, chodník alebo trať."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Bod",
15             "description": "Pridaj do mapy reštaurácie, pamätihodnosťi, poštové schránky alebo iné body.",
16             "tail": "Kliknutím na mapu pridajte bod."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Prehľadať",
20             "description": "Posunúť a priblížiť mapu."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Kliknite pre pridanie uzlov ku ploche. Pre dokončenie plochy, kliknite na prvý uzol."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Kliknite pre pridanie ďalších uzlov ku čiare. Kliknite na iné čiary aby ste ich spojili a potom dva krát kliknite pre ukončenie čiary."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Pridanie bodu.",
33                 "vertex": "Pridanie uzla k čiare.",
34                 "relation": "Pridanie relácie."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Začatie čiary.",
40                 "area": "Začatie plochy."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Pokračovať",
46             "description": "Pokračuj v tejto čiare.",
47             "not_eligible": "Nedá sa pokračovať v žiadnej čiare.",
48             "multiple": "Je možné pokračovať vo viacerých čiarach. Pre výber čiary stlačte kláves \"Shift\" a kliknutím na ňu ju označte.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Pokračovanie čiary.",
51                 "area": "Pokračovanie plochy."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Zrušenie kreslenia."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Zmena roly člena relácie."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Zmenenie označenia."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Usporiadaj do kruhu",
65             "description": {
66                 "line": "Usporiadaj čiaru do kruhu.",
67                 "area": "Usporiadaj plochu do kruhu."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Usporiadanie čiary do kruhu.",
72                 "area": "Usporiadanie plochy do kruhu."
73             },
74             "not_closed": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože nie je uzavretý do slučky.",
75             "too_large": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné."
76         },
77         "orthogonalize": {
78             "title": "Usporiadaj do pravého uhla.",
79             "description": {
80                 "line": "Sprav rohy tejto čiary do pravého uhla.",
81                 "area": "Sprav rohy tejto plochy do pravého uhla."
82             },
83             "key": "S",
84             "annotation": {
85                 "line": "Usporiadanie rohov čiary do pravého uhla.",
86                 "area": "Usporiadanie rohov plochy do pravého uhla."
87             },
88             "not_squarish": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože nie je štvorcový.",
89             "too_large": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné."
90         },
91         "straighten": {
92             "title": "Vyrovnaj",
93             "description": "Vyrovnaj túto čiaru.",
94             "key": "S",
95             "annotation": "Vyrovnanie čiary.",
96             "too_bendy": "Tento objekt nemožno vyrovnať, pretože je príliš nepravidelný."
97         },
98         "delete": {
99             "title": "Vymaž",
100             "description": "Odstráň z mapy.",
101             "annotation": {
102                 "point": "Odstránenie bodu.",
103                 "vertex": "Odstránenie uzla z cesty.",
104                 "line": "Odstránenie čiary.",
105                 "area": "Odstránenie plochy.",
106                 "relation": "Odstránenie relácie.",
107                 "multiple": "Odstránenie {n} objektov."
108             },
109             "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno vymazať, pretože nebol úplne stiahnutý."
110         },
111         "add_member": {
112             "annotation": "Pridanie člena do relácie."
113         },
114         "delete_member": {
115             "annotation": "Odstránenie člena z relácie."
116         },
117         "connect": {
118             "annotation": {
119                 "point": "Pripojenie cesty k bodu.",
120                 "vertex": "Pripojenie cesty k inej ceste.",
121                 "line": "Pripojenie cesty k čiare.",
122                 "area": "Pripojenie cesty k ploche."
123             }
124         },
125         "disconnect": {
126             "title": "Oddeľ",
127             "description": "Oddeľ od seba tieto čiary/plochy.",
128             "key": "D",
129             "annotation": "Oddelenie čiar/plôch.",
130             "not_connected": "Nie je dostatočný počet čiar/plôch na oddelenie."
131         },
132         "merge": {
133             "title": "Zlúč",
134             "description": "Zlúč tieto čiary.",
135             "key": "C",
136             "annotation": "Zlúčenie {n} čiar.",
137             "not_eligible": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené.",
138             "not_adjacent": "Tieto čiary nemožno zlúčiť, pretože nie sú prepojené.",
139             "restriction": "Tieto čiary nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jedna z nich je členom relácie \"{relation}\".",
140             "incomplete_relation": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jeden z nich nebol úplne stiahnutý."
141         },
142         "move": {
143             "title": "Presuň",
144             "description": "Presuň na iné miesto.",
145             "key": "M",
146             "annotation": {
147                 "point": "Presunutie bodu.",
148                 "vertex": "Presunutie uzla cesty.",
149                 "line": "Presunutie čiary.",
150                 "area": "Presunutie plochy.",
151                 "multiple": "Presunutie viacerých objektov."
152             },
153             "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno presunúť, pretože nebol úplne stiahnutý."
154         },
155         "rotate": {
156             "title": "Otoč",
157             "description": "Otoč objekt okolo jeho stredového bodu.",
158             "key": "R",
159             "annotation": {
160                 "line": "Otočenie čiary.",
161                 "area": "Otočenie plochy."
162             }
163         },
164         "reverse": {
165             "title": "Obráť",
166             "description": "Obráť smer čiary na opačnú stranu.",
167             "key": "V",
168             "annotation": "Obrátenie čiary."
169         },
170         "split": {
171             "title": "Rozdeľ",
172             "description": {
173                 "line": "Rozdeľ čiaru v tomto uzle na dve.",
174                 "area": "Rozdeľ ohraničenie tejto plochy na dve.",
175                 "multiple": "Rozdeľ čiary/hranice plôch v tomto uzle na dve."
176             },
177             "key": "X",
178             "annotation": {
179                 "line": "Rozdelenie čiary.",
180                 "area": "Rozdelenie ohraničenia plochy.",
181                 "multiple": "Rozdelenie {n} čiar/hraníc plôch. "
182             },
183             "not_eligible": "Čiary nemôžu byť rozdelené na ich začiatku alebo konci.",
184             "multiple_ways": "Príliš veľa čiar na rozdelenie."
185         }
186     },
187     "undo": {
188         "tooltip": "Vrátiť: {action}",
189         "nothing": "Nič na vrátenie."
190     },
191     "redo": {
192         "tooltip": "Zopakuj: {action}",
193         "nothing": "Nič na zopakovanie."
194     },
195     "tooltip_keyhint": "Skratka:",
196     "browser_notice": "Tento editor je podporovaný v prehliadačoch Firefox, Chrome, Safari, Opera, a Internet Explorer 9 a vyšší. Prosím aktualizujte svoj prehliadač alebo použite  Potlatch 2 na editovanie mapy.",
197     "translate": {
198         "translate": "Prelož",
199         "localized_translation_label": "Viacjazyčný názov",
200         "localized_translation_language": "Zvoľte jazyk",
201         "localized_translation_name": "Názov"
202     },
203     "zoom_in_edit": "Priblíž mapu pre editovanie",
204     "logout": "odhlásiť",
205     "loading_auth": "Pripájam na OpenStreetMap...",
206     "report_a_bug": "nahlásiť chybu",
207     "status": {
208         "error": "Nepodarilo sa spojiť s API.",
209         "offline": "API je offline. Skúste upravovať neskôr.",
210         "readonly": "API je iba na čítanie. Budete musieť počkať, aby ste mohli uložiť vaše zmeny."
211     },
212     "commit": {
213         "title": "Ukladanie zmien",
214         "description_placeholder": "Stručný popis vašich úprav",
215         "message_label": "Pripojiť správu",
216         "upload_explanation": "Zmeny, ktoré nahráte, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
217         "upload_explanation_with_user": "Zmeny, ktoré nahráte ako {user}, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
218         "save": "Ulož",
219         "cancel": "Zruš",
220         "warnings": "Varovania",
221         "modified": "Upravené",
222         "deleted": "Odstránené",
223         "created": "Vytvorené"
224     },
225     "contributors": {
226         "list": "Úpravy od {users}",
227         "truncated_list": "Úpravy od {users} a {count} ďalších"
228     },
229     "geocoder": {
230         "search": "Hľadaj celosvetovo...",
231         "no_results_visible": "Žiadne výsledky v zobrazenej oblasti",
232         "no_results_worldwide": "Bez výsledkov"
233     },
234     "geolocate": {
235         "title": "Ukáž moju polohu"
236     },
237     "inspector": {
238         "no_documentation_combination": "Pre túto kombináciu označenia nie je dostupná dokumentácia",
239         "no_documentation_key": "Pre toto označenie nie je dostupná dokumentácia",
240         "show_more": "Ukáž viac",
241         "view_on_osm": "Ukáž na openstreetmap.org",
242         "all_tags": "Všetky označenia",
243         "all_members": "Všetky členy",
244         "all_relations": "Všetky relácie",
245         "new_relation": "Nová relácia...",
246         "role": "Rola",
247         "choose": "Zvoľte typ objektu",
248         "results": "{n} výsledkov pre {search}",
249         "reference": "Ukáž na OpenStreetMap Wiki",
250         "back_tooltip": "Zmeň typ objektu",
251         "remove": "Odstráň",
252         "search": "Hľadaj",
253         "multiselect": "Vybrané položky",
254         "unknown": "Neznámy",
255         "incomplete": "<nebolo stiahnuté>",
256         "feature_list": "Hľadaj objekty",
257         "edit": "Uprav objekt",
258         "none": "Žiadne",
259         "node": "Uzol",
260         "way": "Cesta",
261         "relation": "Relácia",
262         "location": "Poloha"
263     },
264     "background": {
265         "title": "Pozadie",
266         "description": "Nastavenia pozadia",
267         "percent_brightness": "{opacity}% jas",
268         "none": "Žiadne",
269         "custom": "Voliteľné",
270         "custom_button": "Upraviť volitelné pozadie",
271         "custom_prompt": "Zadajte URL pre vzor mapového podkladu. Platné znaky sú {z}, {x}, {y} pre Z/X/Y schému a {u} pre quadtile schému.",
272         "fix_misalignment": "Oprav zarovnanie",
273         "reset": "vynulovať"
274     },
275     "restore": {
276         "heading": "Máte neuložené zmeny",
277         "description": "Želáte si obnoviť neuložené zmeny z predchádzajúcej relácie?",
278         "restore": "Obnov",
279         "reset": "Vymaž"
280     },
281     "save": {
282         "title": "Ulož",
283         "help": "Ulož zmeny do OpenStreetMap a sprístupni ich ďalším užívateľom.",
284         "no_changes": "Žiadne zmeny na uloženie.",
285         "error": "Počas ukladania sa vyskytla chyba",
286         "uploading": "Nahrávam zmeny do OpenStreetMap.",
287         "unsaved_changes": "Máte neuložené zmeny"
288     },
289     "success": {
290         "edited_osm": "OSM bol upravený!",
291         "just_edited": "Práve ste upravili OpenStreetMap!",
292         "view_on_osm": "Zobraz na OSM",
293         "facebook": "Zdieľaj na Facebooku",
294         "twitter": "Zdieľaj na Twitteri",
295         "google": "Zdieľaj na Google+",
296         "help_html": "Vaše zmeny by sa mali objaviť na \"Základnej\" vrstve v priebehu niekoľkých minút. Ostatným vrstvám a niektorým objektom to môže trvať dlhšie\n(<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map' target='_blank'>detaily</a>).\n"
297     },
298     "confirm": {
299         "okay": "OK"
300     },
301     "splash": {
302         "welcome": "Vitajte v iD editore pre OpenStreetMap",
303         "text": "iD je prívetivý ale silný nástroj pre prispievanie do najlepšej slobodnej mapy sveta. Toto je verzia {version}. Pre viac informácií navštívte {website} a nahlasujte chyby na {github}.",
304         "walkthrough": "Začni prehliadku",
305         "start": "Upravuj"
306     },
307     "source_switch": {
308         "live": "pripojený",
309         "lose_changes": "Máte neuložené zmeny. Zmenou mapového servera ich zrušíte. Ste si istý, že chcete prepnúť na iný server?",
310         "dev": "dev"
311     },
312     "tag_reference": {
313         "description": "Popis",
314         "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
315         "used_with": "použité s {type}"
316     },
317     "validations": {
318         "untagged_point": "Neoznačený bod",
319         "untagged_line": "Neoznačená čiara",
320         "untagged_area": "Neoznačená plocha",
321         "many_deletions": "Vymazávate {n} objektov. Ste si naozaj istý? Týmto ich vymažete z mapy na openstreetmap.org, ktorú používajú ďalší používatelia.",
322         "tag_suggests_area": "Označenie {tag} predpokladá, že objekt by mal byť plochou a nie čiarou.",
323         "deprecated_tags": "Neschválené označenie: {tags}"
324     },
325     "zoom": {
326         "in": "Priblíž",
327         "out": "Oddiaľ"
328     },
329     "cannot_zoom": "V tomto móde nemožno viac oddialiť.",
330     "gpx": {
331         "local_layer": "Lokálny GPX súbor",
332         "drag_drop": "Pretiahnite a pustite .gpx súbor na stránku, alebo ckliknite na tlačítko napravo pre výber",
333         "zoom": "Priblíž na GPX stopu",
334         "browse": "Vyber .gpx súbor"
335     },
336     "help": {
337         "title": "Pomoc",
338         "help": "# Pomoc\n\nToto je editor pre [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), slobodnú a upravovateľnú mapu sveta. Môžete ho používať na pridávanie a aktualizovanie údajov vo vašom okolí a vylepšiť tak mapu sveta s otvoreným kódom a dátami pre všetkých.\n\nÚpravy, ktoré v tejto mape spravíte, budú viditeľné pre každého, kto používa OpenStreetMap. Na to, aby ste mohli upravovať, budete potrebovať [bezplatný OpenStreetMap účet](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je kolaboratívny projekt so [zdrojovým kódom dostupným na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
339         "editing_saving": "# Upravovanie a ukladanie\n\nTento editor je primárne navrhnutý na prácu online, a aj práve teraz ho používate cez internetovú stránku.\n\n### Výber objektov\n\nPre výber objektu, ako napríklad cesta alebo bod záujmu, naň kliknite na mape. Týmto sa vybraný objekt zvýrazní, otvorí sa panel s jeho detajlami a zobrazí sa ponuka s úkonmi, ktoré môžete s objektom urobiť.\n\nViacero objektov je možné vybrať podržaním klávesu \"Shift\". Potom jednoducho kliknite na objekty, ktoré chcete vybrať, alebo pretiahnite po mape akoby ste chceli nakresliť obdĺžnik. Týmto sa zobrazí rám a vyberú sa všetky objekty, ktoré sa v ňom nachádzajú.\n\n### Ukladanie úprav\n\nKed urobíte zmeny ako úpravy ciest, budov a miest, tieto budú lokálne uložené, až pokiaľ ich neuložíte na server. Netrápte sa ak urobíte chybu. Zmeny môžete vrátit späť kliknutím na tlačítko vrátiť a zopakovať kliknutím na tlačitko zopakovať.\n\nKeď chcete ukončit sériu úprav, kliknite na \"Uložiť\". Napríklad  ak ste dokončili časť mesta a chcete začať s inou časťou. Budete mať možnosť si prehliadnuť, čo ste urobili a editor poskytne užitočné návrhy a varovania ak niečo nie je so zmenami vporiadku.\n\nAk všetko vyzerá vporiadku, môžete vyplniť krátky komentár vysvetľujúci, čo ste urobili a kliknite znovu na \"Uložiť\" pre odoslanie zmien na [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), kde budú viditeľné pre ostatných používateľov a tak dostupné pre ďalšie vylepšenia.\n\nAk nemôžete dokončiť úpravy počas jedného sedenia, môžete zatvoriť okno prehliadača, vrátiť sa späť (na rovnakom prehliadači a počítači) a editor vám ponúkne obnoviť vašu prácu.\n",
340         "roads": "# Cesty\n\nS týmto editorom môžete cesty vytvoriť, opraviť alebo vymazať. Cesty môžu byť rôzneho druhu: chodníky, diaľnice, lesné cestičky, cyklochodníky a iné. Akýkoľvek často prechádzaný úsek by malo byť možné zmapovať.\n\n### Výber\n\nKliknite na cestu pre jej výber. Viditeľným by sa mal stať jej obrys spolu s malou ponukou nástrojov na mape a postranným panelom, ukazujúcim dodatočné informácie o ceste.\n\n### Úprava\n\nČasto krát uvidíte cesty, ktoré nie sú zarovnané so snímkami pod nimi alebo s GPS stopu. Tieto cesty môžete upraviť tak, aby boli na správnom mieste.\n\nNajskôr kliknite na cestu, ktorú chcete zmeniť. Týmto sa zvýrazní a po jej dĺžke sa ukážu kontrolné body, ktoré môžete pretiahnuť na lepšiu pozíciu. Ak chcete pridať nový kontrolný bod pre viac detailov, dva krát kliknite na časť cesty bez uzla a jeden bude pridaný.\n\nAk sa cesta spája s inou cestou, ale nie je správne spojená na mape, môžete pretiahnuť jeden z jej kontrolných bodov na druhú cestu, aby ste ich spojili. Spojenie ciest je dôležité pre mapu a nevyhnutné pre poskytovanie navigácie na cestách.\n\nMôžete tiež kliknúť na nástroj \"Presuň\" alebo stlačiť kláves \"M\" pre posunutie celej cesty naraz a potom kliknite znovu, aby ste uložili presun.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je cesta úplne nesprávna - vidíte, že cesta neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam cesta nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný, rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže cesta môže byť jednoducho novopostavená.\n\nCestu môžete vymazať, tak že na ňu kliknete čim ju vyberiete  a potom kliknete na ikonu smetného koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n\n### Vytváranie\n\nZistili ste, že niekde by mala byť cesta ale ona tam nie je? Kliknite naľavo hore na ikonu \"Čiara\" alebo stlačte kláves \"2\" pre kreslenie čiary.\n\nAby ste začali kresliť, kliknite na začiatok cesty na mape. Ak cesta odbočuje z inej existujúcej cesty, začnite kliknútím na miesto, kde sa spájajú.\n\nPotom kliknite na body pozdĺž cesty tak, aby nasledovali správny smer podľa satelitných snímkov alebo GPS. Ak cesta, ktorú kreslíte, pretína ďalšiu cestu, spojte ich kliknutím v mieste križovatky. Keď ste hotový s skreslením, dva krát kliknite alebo stlačte kláves \"Enter\" na vašej klávesnici.\n",
341         "gps": "# GPS\nGPS údaje sú najviac dôveryhodný zdroj dát pre OpenStreetMap. Tento editor podporuje stopy z lokálnych \".gpx\" súborov na vašom počítači. Tento typ GPS stôp môžete zachytiť pomocou rôznych aplikácií pre múdre telefóny ako aj GPS prístrojmi.\n\nPre informácie, ako robiť GPS prieskum, si prečítajte [Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nAby ste použili GPX trasu pre mapovanie, pretiahnite a pustite GPX súbor na mapový editor. Po rozpoznaní, bude pridaný na mapu ako jasná zelená čiara. Kliknite na ponuku \"Nastavenia pozadia\" na ľavej strane pre zapnutie, vypnutie alebo priblíženie na túto novú GPX vrstvu.\n\nGPX trasa nie je priamo nahraná na OpenStreetMap. Najlepší spôsob ako ju využiť je, použiť ju ako predlohu pre zakreslovanie nových objektov a potom ju [nahrať na OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) pre ďalších uživateľov.\n \n",
342         "imagery": "# Snímky povrchu\n\nLetecké snímky sú dôležitým zdrojom pre mapovanie. Kombinácia leteckých fotografií, satelitných snímok a voľne skompilovaných zdrojov je v editore dostupná vpravo pod ponukou \"Nastavenia pozadia\".\n\nŠtandardne je v editore predvolená satelitná vrstva z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/), ale ako posuniete a priblížite mapu na nové geografické miesta, dostupnými sa stanú nové zdroje. Niektoré krajiny ako Spojené Štáty, Francúzsko, a Dánsko majú pre niektoré oblasti dostupné veľmi kvalitné snímky.\n\nSnímky môžu byť niekedy posunuté voči mapovým dátam, kvôli chybe na strane poskytovateľa snímkov. Ak uvidíte veľa ciest posunutých voči pozadiu, neposúvajte ich hneď všetky, aby ste ich zarovnali s pozadím. Namiesto toho môžete upraviť snímky, aby odpovedali existujúcim dátam tým, že kliknete na \"Oprav zarovnanie\" naspodku Nastavenia pozadia.\n",
343         "addresses": "# Adresy\n\nAdresy sú jedny z najužitočnejších informácií na mape.\n\nHoci sú adresy často znázorňované ako časti ulíc, v OpenStreetMap sú zaznamenávané ako atribúty budov a miest pozdĺž ulíc.\n\nInformáciu o adrese môžete pridať ku miestam znázornených ako obrysy budov, ale aj ku tým, ktoré boli zmapované ako jediný bod. Najvhodnejším zdrojom adresných údajov je miestny prieskum alebo znalosť lokality. Tak ako pri iných objektoch, kopírovanie z komerčných zdrojov ako Google Mapy je prísne zakázané.\n",
344         "inspector": "# Používanie Inšpektora\n\nInšpektor je používateľské rozhranie na ľavej strane stránky, ktoré sa objaví po vybraní objektu a umožní vám upravovať detaily.\n\n### Voľba typu objektu\n\nPo tom ako pridáte bod, čiaru alebo plochu, môžete vybrať aký je to typ objektu. Napríklad či je to diaľnica alebo obytná ulica, či supermarket alebo kaviareň. Inšpektor zobrazí tlačítka pre bežné typy objektov a nájsť ďalšie môžete zadaním toho, čo hľadáte do vyhľadávacieho políčka.\n\nKliknite na \"i\" v pravom dolnom rohu tlačítka pre výber typu objektu, ak sa chcete o ňom dozvedieť viac. Kliknite na tlačítko a vyberte typ objektu.\n\n### Používanie formulárov a upravovanie označenia\n\nPo tom ako zvolíte typ objektu, alebo keď vyberiete objekt, ktorý už má pridelený typ, inšpektor zobrazí polia s detailmi o objekte ako jeho meno a adresa.\n\nPod poliami sú ikony, na ktoré môžete kliknúť a pridať ďalšie detaily ako informácie z [Wikipédie](http://www.wikipedia.org/), prístup pre vozičkárov a ďalšie.\n\nNaspodku inšpektora kliknite na \"Dodatočné označenia\" pre pridanie  ľubovoľných označení pre daný element. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) je výborný zdroj pre zistenie populárnych kombinácií označení.\n\nZmeny, ktoré spravíte v inšpektorovi, sú automaticky aplikované na mapu. Vrátiť späť ich môžete kedykoľvek kliknutím na tlačítko \"Vrátiť\".\n",
345         "buildings": "# Budovy\n\nOpenStreetMap je najväčšia databáza budov na svete. Práve vy ju môžete tvoriť a vylepšovať.\n\n### Výber\n\nBudovu môžete vybrať kliknutím na jej hranicu. Týmto sa budova zvýrazní a otvorí sa malá ponuka nástrojov a postranný panel, ukazujúcim dodatočné informácie o budove.\n\n### Úprava\n\nNiekedy môžu byť budovy chybne umiestnené alebo mať nesprávne označenia.\n\nPre presun celej budovy ju vyberte, a potom kliknite na nástroj \"Presunúť\". Posuňte vašu myš, aby ste posunuli budovu a kliknite, keď je umiestnená správne.\n\nPre opravu tvaru budovy, kliknite a ťahajte za uzly, ktoré tvoria jej ohraničenie, na lepšie miesto.\n\n### Vytváranie\n\nJeden z hlavných problémov okolo pridávania budov je, že OpenStreetMap zaznamenáva budovy ako útvary aj ako body. Nepísaným pravidlom je mapovať budovy vo forme útvaru vždy, keď je to možné a mapovať firmy, domovy, služby občianskej vybavenosti a ďalšie subjekty, ktoré v budove pôsobia ako body umiestnené vo vnútri útvaru budovy.\n\nZačnite kresliť budovu ako útvar, klinutím na tlačítko \"Plocha\" vľavo hore a ukončite ju buď stlačením \"Enter\" na vašej klávesnici alebo kliknutím na prvý uzol, ktorý ste zakreslili, čím uzavriete útvar.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je budova úplne nesprávna - vidíte, že neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný. Rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže budova môže byť jednoducho novopostavená.\n\nBudovu môžete vymazať tak, že na ňu kliknete, čím ju vyberiete, a potom kliknete na ikonu koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n",
346         "relations": "# Relácie\n\nRelácia je zvláštny typ objektu v OpenStreetMap, ktorý zoskupuje dokopy iné objekty. Dva najčastejšie typy relácií  sú *trasy*, ktoré zoskupujú časti cesty patriace určitému cestnému ťahu a *multipolygóny*, ktoré zoskupujú čiary vytvárajúce zložité plochy (pozostávajúce z niekoľko častí alebo otvorov uprostred).\n\nObjekty v relácií sa nazývajú *členy*. V postrannom panely môžete vidieť v akých reláciach sa objekt nachádza a kliknutím na reláciu ju označiť. Keď je relácia označená, môžete vidieť všetky jej členy na postrannom panely a zvýraznené na mape.\n\nVo väčšine prípadov sa iD postará o udržovanie relácií počas vášho upravovania automaticky. Dôležitá vec, na ktorú by ste si mali dávať pozor je, ak vymažete časť cesty, aby ste ju presnejšie nakreslili, že táto časť bude členom rovnakých relácií ako časť pôvodná.\n\n ## Úprava relácií\n\nAk chcete upravovať relácie, tu sú základy.\n\nPre pridanie objektu do relácie, vyberte objekt a kliknite na tlačítko \"+\" v časti postranného panelu s názvom \"Všetky relácie\" a vyberte alebo napíšte meno relácie.\n\nPre vytvorenie novej relácie, vyberte prvý objekt, ktorý by mal byť jej členom a kliknite na tlačítko \"+\" v časti s názvom \"Všetky relácie\" a vyberte \"Nová relácia...\".\n\nPre odstránenie objektu z relácie, vyberte objekt a kliknite na tlačitko smetného koša, vedľa relácie, z ktorej ho chcete odobrať.\n\n Pomocou nástroja \"Zlúč\" môžete vytvoriť multipolygón s dierami. Nakreslite dve plochy (vonkajšiu a vnútornú), stlačte klávesu Shift a kliknite na každú z nich, aby ste ich vybrali a potom kliknite na tlačítko \"Zlúč\" (+).\n"
347     },
348     "intro": {
349         "navigation": {
350             "title": "Navigácia",
351             "drag": "Hlavná plocha s mapou zobrazuje nad pozadím údaje z OpenStreetMap. Presúvať sa môžete ťahaním za mapu alebo koliečkom myši rovnako, ako u iných webových máp. **Potiahnite za mapu!**",
352             "select": "Objekty na mape sú reprezentované tromi spôsobmi: pomocou bodov, čiar alebo plôch. Všetky objekty môžu byť vybraté tým, že na ne kliknete. **Kliknite na bod, aby ste ho vybrali.**",
353             "header": "Hlavička nám ukazuje typ objektu.",
354             "pane": "Keď je objekt vybraný, zobrazí sa editor objektu. Hlavička nám ukazuje typ objektu a hlavný panel zobrazuje atribúty objektu, ako sú jeho meno a adresa. **Zatvorte editor objektu pomocou tlačítka vpravo hore.**"
355         },
356         "points": {
357             "title": "Body",
358             "add": "Body môžu byť použité na znázorňovanie objektov ako sú obchody, reštaurácie a pamätihodnosťi. Označujú špecifickú polohu a popisujú čo sa tam nachádza. **Kliknite na tlačidlo Bod a pridajte nový bod.**",
359             "place": "Bod môžete umiestniť kliknutím na mapu. **Umiestnite bod na vrch budovy.**",
360             "search": "Body môžu znázorňovať veľa rôznych objektov. Bod, ktorý ste práve pridali, je Kaviareň. **Vyhľadajte \"{name}\"**",
361             "choose": "**Vyberte Kaviareň zo zoznamu.**",
362             "describe": "Bod je teraz označený ako kaviareň. S použitím editora objektu môžeme pridať viac informácií o objekte. **Pridajte názov**",
363             "close": "Editor objektu sa zatvára pomocou zatváracieho tlačítka. **Zatvorte editor objektu**",
364             "reselect": "Body už často krát existujú, ale obsahujú chyby alebo nekompletné informácie. Existujúce body môžeme upravovať. **Zvoľte bod, ktorý ste práve vytvorili.**",
365             "fixname": "**Zmeňte meno a zavrite editor objektu.**",
366             "reselect_delete": "Všetky objekty na mape môžu byť vymazané. **Kliknite na bod, ktorý ste vytvorili.**",
367             "delete": "Ponuka okolo bodu obsahuje operácie, ktoré s ním môžete uskutočniť, vrátane vymazania. **Vymažte bod.**"
368         },
369         "areas": {
370             "title": "Plochy",
371             "add": "Plochy sú detailnejší spôsob ako znázorniť objekty. Poskytujú informácie o hraniciach objektu. Plochy môžu byť použité pre väčšinu typov objektov, pre ktoré používame body a sú aj často krát uprednostňované. **Kliknite na tlačítko Plocha a pridajte novú plochu.**",
372             "corner": "Plochy sú zakreslované umiestňovaním uzlov, ktoré označujú hranicu plochy. **Umiestnite počiatočný uzol na jeden z rohov ihriska.**",
373             "place": "Nakreslite plochu umiestnením ďalších uzlov. Dokončite plochu kliknutím na počiatočný uzol. **Nakreslite plochu pre ihrisko.**",
374             "search": "**Vyhľadajte \"{name}\".**",
375             "choose": "**Vyberte Ihrisko zo zoznamu.**",
376             "describe": "**Vyplňte názov a zatvorte editor objektu**"
377         },
378         "lines": {
379             "title": "Čiary",
380             "add": "Čiary sú používané na znázorňovanie objektov ako cesty, železnice a rieky. **Kliknite na tlačítko Čiara a pridajte novú čiaru.**",
381             "start": "**Začnite kresliť čiaru kliknutím na koniec cesty.**",
382             "intersect": "Kliknite pre pridanie ďalších uzlov ku čiare. Ak je to nutné, potiahnite za mapu pre posun. Cesty a mnoho ďalších typov čiar sú súčasťou veľkej siete. Aby aplikácie pre navigáciu pracovali správne, je dôležité, aby boli tieto čiary správne prepojené. **Kliknite na ulicu Flower Street a vytvorte tak križovatku spájajúcu obe čiary.**",
383             "finish": "Čiary sa dajú ukončiť opätovným kliknutím na posledný uzol. **Dokončite kreslenie cesty.**",
384             "road": "**Vyberte cestu zo zoznamu**",
385             "residential": "Poznáme cesty rôznych typov. Najviac častý z nich je Obytná ulica. **Vyberte typ: Obytná ulica**",
386             "describe": "**Pomenujte cestu a zatvorte editor objektu.**",
387             "restart": "Cesta musí pretínať ulicu Flower Street.",
388             "wrong_preset": "Nezvolili ste typ Ubytná ulica. **Kliknite sem pre opätovný výber**"
389         },
390         "startediting": {
391             "title": "Začať upravovať",
392             "help": "Ďalšia dokumentácia a táto prehliadka sú dostupné tu.",
393             "save": "Nezabudnite pravidelne ukladať vaše zmeny!",
394             "start": "Začnite mapovať!"
395         }
396     },
397     "presets": {
398         "categories": {
399             "category-building": {
400                 "name": "Budova"
401             },
402             "category-golf": {
403                 "name": "Golf"
404             },
405             "category-landuse": {
406                 "name": "Využitie krajiny"
407             },
408             "category-path": {
409                 "name": "Chodník"
410             },
411             "category-rail": {
412                 "name": "Železnica"
413             },
414             "category-road": {
415                 "name": "Cesta"
416             },
417             "category-route": {
418                 "name": "Trasa"
419             },
420             "category-water-area": {
421                 "name": "Voda"
422             },
423             "category-water-line": {
424                 "name": "Voda"
425             }
426         },
427         "fields": {
428             "access": {
429                 "label": "Prístup",
430                 "placeholder": "Neznámy",
431                 "types": {
432                     "access": "Všeobecné",
433                     "foot": "Chodci",
434                     "motor_vehicle": "Motorové vozidlá",
435                     "bicycle": "Bicykle",
436                     "horse": "Kone"
437                 },
438                 "options": {
439                     "yes": {
440                         "title": "Povolené",
441                         "description": "Vstup povolený zo zákona"
442                     },
443                     "no": {
444                         "title": "Zakázané",
445                         "description": "Verejnosti vstup zakázaný"
446                     },
447                     "permissive": {
448                         "title": "Povolený",
449                         "description": "Vstup povolený pokiaľ majiteľ povolenie neodvolá"
450                     },
451                     "private": {
452                         "title": "Súkromné",
453                         "description": "Vstup možný iba s povolením vlastníka na individuálnom základe"
454                     },
455                     "designated": {
456                         "title": "Vyznačené",
457                         "description": "Povolenie vstupu je riadené dopravnými značkami alebo miestnymi zákonmi"
458                     },
459                     "destination": {
460                         "title": "Prejazd zakázaný",
461                         "description": "Vstup povolený iba dosiahnutie cieľa"
462                     }
463                 }
464             },
465             "access_simple": {
466                 "label": "Prístup"
467             },
468             "address": {
469                 "label": "Adresa",
470                 "placeholders": {
471                     "street": "Ulica",
472                     "city": "Mesto"
473                 }
474             },
475             "admin_level": {
476                 "label": "Administratívna úroveň"
477             },
478             "aerialway": {
479                 "label": "Typ"
480             },
481             "aerialway/access": {
482                 "label": "Prístup"
483             },
484             "aerialway/bubble": {
485                 "label": "Štít proti vetru"
486             },
487             "aerialway/capacity": {
488                 "label": "Kapacita (za hodinu)",
489                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
490             },
491             "aerialway/duration": {
492                 "label": "Dĺžka trvania (minút)",
493                 "placeholder": "1, 2, 3..."
494             },
495             "aerialway/heating": {
496                 "label": "Vyhrievaný"
497             },
498             "aerialway/occupancy": {
499                 "label": "Kapacita",
500                 "placeholder": "2, 4, 8..."
501             },
502             "aerialway/summer/access": {
503                 "label": "Prístup (leto)"
504             },
505             "aeroway": {
506                 "label": "Typ"
507             },
508             "amenity": {
509                 "label": "Typ"
510             },
511             "artist": {
512                 "label": "Umelec"
513             },
514             "artwork_type": {
515                 "label": "Typ"
516             },
517             "atm": {
518                 "label": "Bankomat"
519             },
520             "backrest": {
521                 "label": "Operadlo"
522             },
523             "barrier": {
524                 "label": "Typ"
525             },
526             "bicycle_parking": {
527                 "label": "Typ"
528             },
529             "boundary": {
530                 "label": "Typ"
531             },
532             "building": {
533                 "label": "Budova"
534             },
535             "building_area": {
536                 "label": "Budova"
537             },
538             "capacity": {
539                 "label": "Kapacita",
540                 "placeholder": "50, 100, 200..."
541             },
542             "cardinal_direction": {
543                 "label": "Smer"
544             },
545             "clock_direction": {
546                 "label": "Smer",
547                 "options": {
548                     "clockwise": "V smere hodinových ručičiek",
549                     "anticlockwise": "Proti smeru hodinových ručičiek"
550                 }
551             },
552             "collection_times": {
553                 "label": "Časy výberov"
554             },
555             "construction": {
556                 "label": "Typ"
557             },
558             "country": {
559                 "label": "štát"
560             },
561             "covered": {
562                 "label": "Krytý"
563             },
564             "crop": {
565                 "label": "Pole"
566             },
567             "crossing": {
568                 "label": "Typ"
569             },
570             "cuisine": {
571                 "label": "Druh jedla"
572             },
573             "denomination": {
574                 "label": "Vierovyznanie"
575             },
576             "denotation": {
577                 "label": "Označenie"
578             },
579             "description": {
580                 "label": "Popis"
581             },
582             "electrified": {
583                 "label": "Elektrifikovaná"
584             },
585             "elevation": {
586                 "label": "Nadmorská výška"
587             },
588             "emergency": {
589                 "label": "Záchranná služba"
590             },
591             "entrance": {
592                 "label": "Typ"
593             },
594             "fax": {
595                 "label": "Fax",
596                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
597             },
598             "fee": {
599                 "label": "Poplatok"
600             },
601             "fire_hydrant/type": {
602                 "label": "Typ"
603             },
604             "fixme": {
605                 "label": "Oprav ma!"
606             },
607             "fuel": {
608                 "label": "Palivo"
609             },
610             "gauge": {
611                 "label": "Rozchod"
612             },
613             "generator/method": {
614                 "label": "Metóda"
615             },
616             "generator/source": {
617                 "label": "Zroj"
618             },
619             "generator/type": {
620                 "label": "Typ"
621             },
622             "golf_hole": {
623                 "label": "Referenčné čislo",
624                 "placeholder": "Číslo jamky (1-18)"
625             },
626             "handicap": {
627                 "label": "Handicap",
628                 "placeholder": "1-18"
629             },
630             "highway": {
631                 "label": "Typ"
632             },
633             "historic": {
634                 "label": "Typ"
635             },
636             "hoops": {
637                 "label": "Koše",
638                 "placeholder": "1, 2, 4..."
639             },
640             "iata": {
641                 "label": "IATA"
642             },
643             "icao": {
644                 "label": "ICAO"
645             },
646             "incline": {
647                 "label": "Sklon"
648             },
649             "information": {
650                 "label": "Typ"
651             },
652             "internet_access": {
653                 "label": "Prístup k Internetu",
654                 "options": {
655                     "wlan": "Wifi",
656                     "wired": "Káblom",
657                     "terminal": "Terminál"
658                 }
659             },
660             "landuse": {
661                 "label": "Typ"
662             },
663             "lanes": {
664                 "label": "Pruhov",
665                 "placeholder": "1, 2, 3..."
666             },
667             "layer": {
668                 "label": "Vrstva"
669             },
670             "leisure": {
671                 "label": "Typ"
672             },
673             "levels": {
674                 "label": "Poschodia",
675                 "placeholder": "2, 4, 6..."
676             },
677             "lit": {
678                 "label": "Osvetlená"
679             },
680             "location": {
681                 "label": "Poloha"
682             },
683             "man_made": {
684                 "label": "Typ"
685             },
686             "maxspeed": {
687                 "label": "Povolená rýchlosť",
688                 "placeholder": "40, 50, 60..."
689             },
690             "name": {
691                 "label": "Názov",
692                 "placeholder": "Vlastné meno objektu (iba ak existuje)"
693             },
694             "natural": {
695                 "label": "Prírodný"
696             },
697             "network": {
698                 "label": "Sieť"
699             },
700             "note": {
701                 "label": "Poznámka"
702             },
703             "office": {
704                 "label": "Typ"
705             },
706             "oneway": {
707                 "label": "Jednosmerná"
708             },
709             "oneway_yes": {
710                 "label": "Jednosmerná"
711             },
712             "opening_hours": {
713                 "label": "Hodiny"
714             },
715             "operator": {
716                 "label": "Operátor"
717             },
718             "par": {
719                 "label": "Par",
720                 "placeholder": "3, 4, 5..."
721             },
722             "park_ride": {
723                 "label": "Odstavné parkovisko"
724             },
725             "parking": {
726                 "label": "Typ"
727             },
728             "phone": {
729                 "label": "Telefón",
730                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
731             },
732             "piste/difficulty": {
733                 "label": "Obtiažnosť"
734             },
735             "piste/grooming": {
736                 "label": "Úprava"
737             },
738             "piste/type": {
739                 "label": "Typ"
740             },
741             "place": {
742                 "label": "Typ"
743             },
744             "power": {
745                 "label": "Typ"
746             },
747             "railway": {
748                 "label": "Typ"
749             },
750             "recycling/cans": {
751                 "label": "Plechovky"
752             },
753             "recycling/clothes": {
754                 "label": "Oblečenie"
755             },
756             "recycling/glass": {
757                 "label": "Sklo"
758             },
759             "recycling/paper": {
760                 "label": "Papier"
761             },
762             "ref": {
763                 "label": "Referenčné čislo"
764             },
765             "relation": {
766                 "label": "Typ"
767             },
768             "religion": {
769                 "label": "Náboženstvo"
770             },
771             "restriction": {
772                 "label": "Typ"
773             },
774             "route": {
775                 "label": "Typ"
776             },
777             "route_master": {
778                 "label": "Typ"
779             },
780             "seasonal": {
781                 "label": "Sezónne"
782             },
783             "service": {
784                 "label": "Typ"
785             },
786             "shelter": {
787                 "label": "Prístrešok"
788             },
789             "shelter_type": {
790                 "label": "Typ"
791             },
792             "shop": {
793                 "label": "Typ"
794             },
795             "sloped_curb": {
796                 "label": "Znížený obrubník"
797             },
798             "smoking": {
799                 "label": "Fajčenie"
800             },
801             "social_facility_for": {
802                 "label": "Služby poskytované pre",
803                 "placeholder": "Bezdomovcov, postihnutých, deti, atď."
804             },
805             "source": {
806                 "label": "Zroj"
807             },
808             "sport": {
809                 "label": "Šport"
810             },
811             "sport_ice": {
812                 "label": "Šport"
813             },
814             "structure": {
815                 "label": "Štruktúra",
816                 "placeholder": "Neznáme",
817                 "options": {
818                     "bridge": "Most",
819                     "tunnel": "Tunel",
820                     "embankment": "Násyp",
821                     "cutting": "Výkop"
822                 }
823             },
824             "studio_type": {
825                 "label": "Typ"
826             },
827             "supervised": {
828                 "label": "Pod dohľadom"
829             },
830             "surface": {
831                 "label": "Povrch"
832             },
833             "tactile_paving": {
834                 "label": "Taktilné značenie"
835             },
836             "toilets/disposal": {
837                 "label": "Odstraňovanie"
838             },
839             "tourism": {
840                 "label": "Typ"
841             },
842             "towertype": {
843                 "label": "Typ veže"
844             },
845             "trail_visibility": {
846                 "label": "Viditeľnosť trasy"
847             },
848             "tree_type": {
849                 "label": "Typ"
850             },
851             "trees": {
852                 "label": "Stromy"
853             },
854             "tunnel": {
855                 "label": "Tunel"
856             },
857             "vending": {
858                 "label": "Typ tovaru"
859             },
860             "water": {
861                 "label": "Typ"
862             },
863             "waterway": {
864                 "label": "Typ"
865             },
866             "website": {
867                 "label": "Internetová stránka",
868                 "placeholder": "http://adresa.sk/"
869             },
870             "wetland": {
871                 "label": "Typ"
872             },
873             "wheelchair": {
874                 "label": "Prístup pre vozičkárov"
875             },
876             "wikipedia": {
877                 "label": "Wikipédia"
878             },
879             "wood": {
880                 "label": "Typ"
881             }
882         },
883         "presets": {
884             "address": {
885                 "name": "Adresa",
886                 "terms": "adresa,ŠPZ,SPZ,ulica"
887             },
888             "aerialway": {
889                 "name": "Vzdušná doprava",
890                 "terms": "vzdusna doprava,letisko,lanovka,vlek"
891             },
892             "aerialway/cable_car": {
893                 "name": "Kabínková lanovka",
894                 "terms": "kyvadlova lanovka,kyvadlo,lanovka,kabínka,kabinka"
895             },
896             "aerialway/chair_lift": {
897                 "name": "Kabínková lanovka",
898                 "terms": "kabinkova lanovka,lanovka,kabinky,kabínky"
899             },
900             "aerialway/gondola": {
901                 "name": "Kyvadlová lanovka",
902                 "terms": "kyvadlova lanovka,kyvadlo,lanovka,kabínka,kabinka"
903             },
904             "aerialway/magic_carpet": {
905                 "name": "Pásový vlek",
906                 "terms": "pasovy vlek"
907             },
908             "aerialway/platter": {
909                 "name": "Kotvový vlek",
910                 "terms": "kotvovy vlek,kotva"
911             },
912             "aerialway/pylon": {
913                 "name": "Stožiar lanovky",
914                 "terms": "stoziar lanovky,stoziar"
915             },
916             "aerialway/rope_tow": {
917                 "name": "Lanový vlek",
918                 "terms": "lanovy vlek"
919             },
920             "aerialway/station": {
921                 "name": "Stanica lanovky",
922                 "terms": "lanovkova stanica,lanovková stanica"
923             },
924             "aerialway/t-bar": {
925                 "name": "Vlek s dvojmiestnou kotvou",
926                 "terms": "T kotva,teckova kotva,téčková kotva"
927             },
928             "aeroway": {
929                 "name": "Letectvo",
930                 "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
931             },
932             "aeroway/aerodrome": {
933                 "name": "Letisko",
934                 "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
935             },
936             "aeroway/apron": {
937                 "name": "Odbavovacia plocha",
938                 "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
939             },
940             "aeroway/gate": {
941                 "name": "Letiskový východ",
942                 "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
943             },
944             "aeroway/hangar": {
945                 "name": "Hangár",
946                 "terms": "hangar,hangár,letisko"
947             },
948             "aeroway/helipad": {
949                 "name": "Heliport",
950                 "terms": "vrtuľník,helikoptéra,pristávacia plocha,heliport,helipad,vrtulnik,helikoptera,pristavacia plocha"
951             },
952             "aeroway/runway": {
953                 "name": "Vzletová dráha",
954                 "terms": "pristávacia dráha, vzletová dráha, pristávací pruh,pristavacia draha,vzletova draha, pristavaci pruh"
955             },
956             "aeroway/taxiway": {
957                 "name": "Rolovacia dráha",
958                 "terms": "rolovanie, rolovacia draha, rolovacia dráha"
959             },
960             "aeroway/terminal": {
961                 "name": "Letiskový terminál",
962                 "terms": "letisko,terminal,terminál,letiskový terminál,letiskovy terminal"
963             },
964             "amenity": {
965                 "name": "Občianska vybavenosť",
966                 "terms": "služba,sluzba,socialna vybavenosť,socialna vybavenost"
967             },
968             "amenity/arts_centre": {
969                 "name": "Galéria umenia",
970                 "terms": "galeria,centrum umenia,umenie,obrazy,sochy,malby,maľby"
971             },
972             "amenity/atm": {
973                 "name": "Bankomat",
974                 "terms": "bankomat,peňažný automat"
975             },
976             "amenity/bank": {
977                 "name": "Banka",
978                 "terms": "banka,pobočka,sporiteľna"
979             },
980             "amenity/bar": {
981                 "name": "Bar",
982                 "terms": "bar,klub"
983             },
984             "amenity/bbq": {
985                 "name": "Stanovište pre gril",
986                 "terms": "stanoviste pre girl,bbq,barbicue,opekanie,grilovanie,grilovačka,grilovacka"
987             },
988             "amenity/bench": {
989                 "name": "Lavička",
990                 "terms": "lavička,lavicka"
991             },
992             "amenity/bicycle_parking": {
993                 "name": "Stojan pre bicykle",
994                 "terms": "stojan,stojan na bicykle,odstavna plocha, odstavná plocha"
995             },
996             "amenity/bicycle_rental": {
997                 "name": "Prenájom bicyklov",
998                 "terms": "požičovňa bicyklov, pozicovna bicyklov,cyklopožičovňa,cyklopozicovna"
999             },
1000             "amenity/boat_rental": {
1001                 "name": "Prenájom lodí",
1002                 "terms": "prenajom lodi,požičovňa lodí,pozicovna lodi,prenájom člnov,prenajom clnov,pozivocna clnov,požičovňa člnov, čln,cln,člny,clny,lode,skútre,skutre,vodné skútre,vodne skutre"
1003             },
1004             "amenity/cafe": {
1005                 "name": "Kaviareň",
1006                 "terms": "kaviareň,kaviaren"
1007             },
1008             "amenity/car_rental": {
1009                 "name": "Autopožičovňa",
1010                 "terms": "požičovňa áut,autopožičovňa,pozicovna aut,autopozicovna,prenájom áut,prenajom aut"
1011             },
1012             "amenity/car_sharing": {
1013                 "name": "Zdieľanie áut",
1014                 "terms": "zdieľanie áut,zdielanie aut,car sharing,car-sharing,carsharing"
1015             },
1016             "amenity/car_wash": {
1017                 "name": "Autoumyváreň",
1018                 "terms": "umyváreň automobilov,umyváreň áut,autoumyváreň,autoumyvárka,umyvaren utomobilov,umyvaren aut,autoumyvaren,autoumyvarka"
1019             },
1020             "amenity/childcare": {
1021                 "name": "Detská starostlivosť",
1022                 "terms": "detska starostlivost"
1023             },
1024             "amenity/cinema": {
1025                 "name": "Kino",
1026                 "terms": "veľké plátno,film,pohyblivé obrázky,filmový dom,filmové divadlo,najbližšie kino,premietanie,multiplex,kultúrny dom,dom kutúry,3D kino,velke platno,pohyblivé obrazky,filmovy dom,filmove divadlo,najblizsie kino,kulturny dom,dom kultury"
1027             },
1028             "amenity/clinic": {
1029                 "name": "Klinika",
1030                 "terms": "doktor,ambulancia"
1031             },
1032             "amenity/clock": {
1033                 "name": "Hodiny",
1034                 "terms": "hodiny,čas,cas"
1035             },
1036             "amenity/college": {
1037                 "name": "Fakulta",
1038                 "terms": "Vysoká škola,vysoka skola,univerzita,katedra,akadémia,akademia"
1039             },
1040             "amenity/courthouse": {
1041                 "name": "Súd",
1042                 "terms": "sud,súdna sieň,sudna sien,súdny dvor,sudny dvor"
1043             },
1044             "amenity/dentist": {
1045                 "name": "Zubár",
1046                 "terms": "zubar,stomatológia,stomatologia"
1047             },
1048             "amenity/doctor": {
1049                 "name": "Lekár",
1050                 "terms": "lekar,doktor,ordinácia,ordinacia"
1051             },
1052             "amenity/drinking_water": {
1053                 "name": "Pitná voda",
1054                 "terms": "fontánka na pitie, voda na pitie,pitna voda,pitná voda,fontanka na pitie,voda na pitie"
1055             },
1056             "amenity/embassy": {
1057                 "name": "Veľvyslanectvo",
1058                 "terms": "ambasáda,ambasada,zastupiteľstvo,zastupitelstvo,veľvyslanectvo,velvyslanectvo"
1059             },
1060             "amenity/fast_food": {
1061                 "name": "Rýchle občerstvenie",
1062                 "terms": "rychle obcerstvenie,rýchle občerstvenie,fastfood, fast food"
1063             },
1064             "amenity/fire_station": {
1065                 "name": "Požiarna stanica",
1066                 "terms": "hasici,poziarnici,hasicska zbrojnica,hasiči,požiarnici,hasičská zbrojnica"
1067             },
1068             "amenity/fountain": {
1069                 "name": "Fontána",
1070                 "terms": "fontana,fontána,fontánka,fontanka"
1071             },
1072             "amenity/fuel": {
1073                 "name": "Čerpacia stanica",
1074                 "terms": "Pumpa,čerpacia stanica,cerpacia stanica,benzinka,benzínka"
1075             },
1076             "amenity/grave_yard": {
1077                 "name": "Pohrebisko",
1078                 "terms": "cintorin,cintorín,pohrebnź ústav,pohrebny ustav,pohreb"
1079             },
1080             "amenity/hospital": {
1081                 "name": "Nemocničný areál",
1082                 "terms": "nemocnicny areal,nemocnica,poliklinika"
1083             },
1084             "amenity/kindergarten": {
1085                 "name": "Areál škôlky",
1086                 "terms": "areal skolky,skolka,škôlka"
1087             },
1088             "amenity/library": {
1089                 "name": "Knižnica",
1090                 "terms": "Kniznica,biblioteka,bibliotéka,skriptáren,skriptaren"
1091             },
1092             "amenity/marketplace": {
1093                 "name": "Tržnica",
1094                 "terms": "trznica,trhovisko,burza,bazár,bazar,trhy,trh"
1095             },
1096             "amenity/nightclub": {
1097                 "name": "Nočný klub",
1098                 "terms": "nocny klub"
1099             },
1100             "amenity/parking": {
1101                 "name": "Parkovisko",
1102                 "terms": "parkovisko,parkovanie,garaz,garáž"
1103             },
1104             "amenity/pharmacy": {
1105                 "name": "Lekáreň",
1106                 "terms": "lekaren,farmácia,farmacia,lieky,výdajňa liekov,vydajna liekov"
1107             },
1108             "amenity/place_of_worship": {
1109                 "name": "Náboženské miesto",
1110                 "terms": "kostol,kaplnka,chrám,katedrála,bazilika,dom Boží,dom modlitieb,misia,mešita,minaret,synagóga,dóm,svätostánok, oratórium,fara,diecéza,stupa,chram,dom bozi,mesita,synagoga,dom,svatostanok,oratorium,dieceza"
1111             },
1112             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1113                 "name": "Budhistický chrám",
1114                 "terms": "stupa,vihara,kláštor,pagoda,zendo,dojo,chrám,klastor,chram"
1115             },
1116             "amenity/place_of_worship/christian": {
1117                 "name": "Kostol",
1118                 "terms": "kresťanský,kostol,kaplnka,chrám,katedrála,bazilika,dom Boží,dom modlitieb,misia,dóm,svätostánok, oratórium,fara,diecéza,krestansky,katolícky,katolicky,evanielický,evanielicky,chram,katedrala,dom bozi,dom,svatostanok,oratorium,dieceza"
1119             },
1120             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1121                 "name": "Synagóga",
1122                 "terms": "Židovský,synagóga,zidovsky,synagoga"
1123             },
1124             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1125                 "name": "Mešita",
1126                 "terms": "moslimský,mešita,moslimsky,mesita,minaret,islam"
1127             },
1128             "amenity/police": {
1129                 "name": "Polícia",
1130                 "terms": "polícia,mestská polícia,verejná bezpečnosť,fízli,poliši,zákon,policia,mestska policia,verejna bezpecnost,fizli,polisi,zakon"
1131             },
1132             "amenity/post_box": {
1133                 "name": "Poštová schránka",
1134                 "terms": "schránka,list,zásielka,výber zásielok,schranka,zasielka,vyber zasielok"
1135             },
1136             "amenity/post_office": {
1137                 "name": "Pošta",
1138                 "terms": "posta,Poštový úrad,postovy urad,slovenská pošta,slovenska posta"
1139             },
1140             "amenity/pub": {
1141                 "name": "Krčma",
1142                 "terms": "krcma,hostinec,hospoda,šenk,senk,piváreň,pivaren"
1143             },
1144             "amenity/ranger_station": {
1145                 "name": "Stanica horskej služby",
1146                 "terms": "stanica horskej sluzby,sprava narodneho parku, správa národného parku,narodny park,národný park"
1147             },
1148             "amenity/recycling": {
1149                 "name": "Recyklácia",
1150                 "terms": "recyklacia, zber, recyklovanie"
1151             },
1152             "amenity/restaurant": {
1153                 "name": "Reštaurácia",
1154                 "terms": "bar,kafetéria,kantýna,jedáleň,pizzeria,jedlo,rýchloobčerstvenie,fastfood,večera,reštaurácia,reštika,jedenie,kantyna,jedalen,rychloobcerstvenie,vecera,restauracia,restika"
1155             },
1156             "amenity/school": {
1157                 "name": "Školský areál",
1158                 "terms": "Skolsky areal,skola,druzina"
1159             },
1160             "amenity/shelter": {
1161                 "name": "Prístrešok",
1162                 "terms": "pristresok,útulňa,utulna"
1163             },
1164             "amenity/social_facility": {
1165                 "name": "Sociálne zariadenie",
1166                 "terms": "socialne zariadenie"
1167             },
1168             "amenity/social_facility/food_bank": {
1169                 "name": "Potravinová banka",
1170                 "terms": "potravinova banka,vydaj jedla,výdaj jedla,jedlo,strava"
1171             },
1172             "amenity/social_facility/group_home": {
1173                 "name": "Dom sociálnych služieb",
1174                 "terms": "dom socialnych sluzieb,domov dochodcov,domov dôchodcov"
1175             },
1176             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1177                 "name": "Ubytovňa pre bezdomovcov",
1178                 "terms": "ubytovna pre bezdomovcov,útulok,utulok"
1179             },
1180             "amenity/studio": {
1181                 "name": "Štúdio",
1182                 "terms": "Studio"
1183             },
1184             "amenity/swimming_pool": {
1185                 "name": "Plaváreň",
1186                 "terms": "Plavaren,kúpalisko,kupalisko"
1187             },
1188             "amenity/taxi": {
1189                 "name": "Stanovisko taxíkov",
1190                 "terms": "taxík, taxislužba, taxi,taxik,taxisluzba,odvoz"
1191             },
1192             "amenity/telephone": {
1193                 "name": "Telefón",
1194                 "terms": "telefon,telefónna búdka,telefonna budka,automat"
1195             },
1196             "amenity/theatre": {
1197                 "name": "Divadlo",
1198                 "terms": "divadlo,predstavenie,muzikál,hra,scéna,muzikal,scena,činohra,cinohra,balet"
1199             },
1200             "amenity/toilets": {
1201                 "name": "Toalety",
1202                 "terms": "záchod, záchody, toaleta, toalety, WC,zachod,zachody"
1203             },
1204             "amenity/townhall": {
1205                 "name": "Mestský úrad",
1206                 "terms": "radnica,obecný úrad,mestský úrad,správa,obecny urad,mestsky urad,sprava,primátor,primater,starosta"
1207             },
1208             "amenity/university": {
1209                 "name": "Univerzita",
1210                 "terms": "fakulta,univerzita,alma mater, akadémia,akademia,katedra,vysoka skola"
1211             },
1212             "amenity/vending_machine": {
1213                 "name": "Automat",
1214                 "terms": "automat na kávu,automat na kavu,kava,nápojový utomat,napojovy automat"
1215             },
1216             "amenity/veterinary": {
1217                 "name": "Veterinár",
1218                 "terms": "veterinar"
1219             },
1220             "amenity/waste_basket": {
1221                 "name": "Odpadový kôš",
1222                 "terms": "kontajner,kôš,smeti,kos,odpad,odpadkovy kos, odpadkový kôš"
1223             },
1224             "area": {
1225                 "name": "Plocha",
1226                 "terms": "územie,uzemie"
1227             },
1228             "barrier": {
1229                 "name": "Bariéra",
1230                 "terms": "bariera,plot,zátarasa,zatarasa,blokada,blokáda,múr,mur,brána,brana,stena,rampa"
1231             },
1232             "barrier/block": {
1233                 "name": "Betónový blok",
1234                 "terms": "betonovy blok,beton,zatarasa,kvetináč,kvetinac"
1235             },
1236             "barrier/bollard": {
1237                 "name": "Stĺpik",
1238                 "terms": "stlpik,stĺp,stlptyč,tyc"
1239             },
1240             "barrier/cattle_grid": {
1241                 "name": "Mreža proti pohybu dobytka",
1242                 "terms": "Mreza proti pohybu dobytka,mreza,priekopa,kravy"
1243             },
1244             "barrier/city_wall": {
1245                 "name": "Mestské opevnenie",
1246                 "terms": "Mestske opevnenie,hradby,hradba,fortifikácia,fortifikacia,múr,mur"
1247             },
1248             "barrier/cycle_barrier": {
1249                 "name": "Zábrana pre cyklistov",
1250                 "terms": "Zabrana pre cyklistov,bicykel,bicykle,zatarasa,zátarasa"
1251             },
1252             "barrier/ditch": {
1253                 "name": "Priekopa",
1254                 "terms": "priekopa,jarok,jama,garat,kanál,kanal,stoka"
1255             },
1256             "barrier/entrance": {
1257                 "name": "Priechod",
1258                 "terms": "vchod,východ,vychod,únikový východ,unikovy vychod,brána,brana,dvere,vráta,vrata"
1259             },
1260             "barrier/fence": {
1261                 "name": "Plot",
1262                 "terms": "ohrada,pletivo,pôtik,plotik"
1263             },
1264             "barrier/gate": {
1265                 "name": "Brána",
1266                 "terms": "brana,vrata,dvere,vstupná brána,vstupna brana,vstup"
1267             },
1268             "barrier/hedge": {
1269                 "name": "Živý plot",
1270                 "terms": "zivy plot,kríky,kriky,okrasný plot,okrasny plot"
1271             },
1272             "barrier/kissing_gate": {
1273                 "name": "Zábrana pre dobytok",
1274                 "terms": "Zabrana pre dobytok,kravy"
1275             },
1276             "barrier/lift_gate": {
1277                 "name": "Rampa",
1278                 "terms": "tyc,tyč,zdvihajuca brana,zdvíhajúca brána,závora,zavora"
1279             },
1280             "barrier/retaining_wall": {
1281                 "name": "Podporná stena",
1282                 "terms": "Podporna stena,múr,mur,vyrovnávacia stena,vyrovnavacia stena"
1283             },
1284             "barrier/stile": {
1285                 "name": "Prielez",
1286                 "terms": "prielaz,rebrík,rebrik,stupačky,stupacky"
1287             },
1288             "barrier/toll_booth": {
1289                 "name": "Výber mýta",
1290                 "terms": "Budka pre vyber myta,mytnica,vyber myta,Búdka pre výber mýta,mýto,myto,poplatok,vstupné,vstupne,kasa,pokladna,pokladňa"
1291             },
1292             "barrier/wall": {
1293                 "name": "Múr",
1294                 "terms": "mur,stena"
1295             },
1296             "boundary/administrative": {
1297                 "name": "Hranica administratívneho územia",
1298                 "terms": "Hranica administrativneho uzemia,okres,kraj,župa,mesto,dedina,zupa"
1299             },
1300             "building": {
1301                 "name": "Budova",
1302                 "terms": "dom,stavba,vežiak,činžiak,veziak,cinziak,panelák,panelak,drevenica,chyža,chyza,chajda,chatž,chatrc,búda,buda"
1303             },
1304             "building/apartments": {
1305                 "name": "Bytovka",
1306                 "terms": "Bytovka,obytna budova,panelak,panelák,vežiak,veziak,barak,barák,činžiak,cinziak,apartmany,apartmány"
1307             },
1308             "building/barn": {
1309                 "name": "Stodola",
1310                 "terms": "stodola,stajňa,stajna"
1311             },
1312             "building/bunker": {
1313                 "name": "Bunker",
1314                 "terms": "bunker,opevnenie,pevnosť,pevnost,vojensky bunker,vojenský bunker"
1315             },
1316             "building/cabin": {
1317                 "name": "Chata",
1318                 "terms": "zrub,drevenica"
1319             },
1320             "building/cathedral": {
1321                 "name": "Katedrála",
1322                 "terms": "katedrala,kostol,chrám,chram,dom,dóm"
1323             },
1324             "building/chapel": {
1325                 "name": "Kaplnka",
1326                 "terms": "kaplnka,kostol"
1327             },
1328             "building/church": {
1329                 "name": "Kostol",
1330                 "terms": "kostol,dom,dóm,chrám,chram,bozi dom,boží dom"
1331             },
1332             "building/commercial": {
1333                 "name": "Komerčná budova",
1334                 "terms": "Obchody,firmy,firma,predaj,podnik,podniky,kancelarie,kancelárie"
1335             },
1336             "building/construction": {
1337                 "name": "Budova vo výstavbe",
1338                 "terms": "budova vo vystavbe,stavba,stavenisko"
1339             },
1340             "building/detached": {
1341                 "name": "Samostatný dom",
1342                 "terms": "samostatny dom"
1343             },
1344             "building/dormitory": {
1345                 "name": "Internát",
1346                 "terms": "internat,intrak,intrák"
1347             },
1348             "building/garage": {
1349                 "name": "Garáž",
1350                 "terms": "garaz,garáže,garaze,parkovanie,kryté parkovanie,kryte parkovanie"
1351             },
1352             "building/garages": {
1353                 "name": "Garáže",
1354                 "terms": "garaze,garaz,garáž"
1355             },
1356             "building/greenhouse": {
1357                 "name": "Sklenník",
1358                 "terms": "sklennik,foliovník,foliovnik"
1359             },
1360             "building/hospital": {
1361                 "name": "Nemocničná budova",
1362                 "terms": "nemocnicna budova,nemocnica,poliklinika"
1363             },
1364             "building/hotel": {
1365                 "name": "Budova hotelu",
1366                 "terms": "budova hotelu"
1367             },
1368             "building/house": {
1369                 "name": "Dom",
1370                 "terms": "dom,vila,villa,rodinný dom,rodinny dom"
1371             },
1372             "building/hut": {
1373                 "name": "Chata",
1374                 "terms": "chatka,drevenica"
1375             },
1376             "building/industrial": {
1377                 "name": "Priemyselná budova",
1378                 "terms": "premyselna budova,industrialna,industriálna,výroba,vyroba"
1379             },
1380             "building/public": {
1381                 "name": "Verejná budova",
1382                 "terms": "verejna budova"
1383             },
1384             "building/residential": {
1385                 "name": "Obytná budova",
1386                 "terms": "obytna budova,ubytovanie,bývanie,byvanie"
1387             },
1388             "building/retail": {
1389                 "name": "Budova predajne",
1390                 "terms": "predajna,obchod"
1391             },
1392             "building/roof": {
1393                 "name": "Strecha",
1394                 "terms": "čerpacia stanica,cerpacia stanica,benzinka,benzínka"
1395             },
1396             "building/school": {
1397                 "name": "Školská budova",
1398                 "terms": "skolska budova,skola,škola"
1399             },
1400             "building/shed": {
1401                 "name": "Šopa",
1402                 "terms": "sopa,pristresok,prístrešok,kôlňa,kolna"
1403             },
1404             "building/stable": {
1405                 "name": "Stajňa",
1406                 "terms": "stajna"
1407             },
1408             "building/static_caravan": {
1409                 "name": "Statický karavan",
1410                 "terms": "staticky karavan"
1411             },
1412             "building/terrace": {
1413                 "name": "Radová zástavba",
1414                 "terms": "radova zastavba,radovka"
1415             },
1416             "building/train_station": {
1417                 "name": "Železničná stanica",
1418                 "terms": "zeleznicna stanica,železnica,zeleznica"
1419             },
1420             "building/university": {
1421                 "name": "Univerzitná budova",
1422                 "terms": "univerzitna budova,univerzita"
1423             },
1424             "building/warehouse": {
1425                 "name": "Sklad",
1426                 "terms": "velkosklad,malosklad,skladisko"
1427             },
1428             "craft/basket_maker": {
1429                 "name": "Košikárstvo",
1430                 "terms": "kosikarstvo,vyroba kosikov,výroba košíkov"
1431             },
1432             "craft/beekeeper": {
1433                 "name": "Včelárstvo",
1434                 "terms": "vcelar,vcelarstvo,včelár"
1435             },
1436             "craft/blacksmith": {
1437                 "name": "Kováčstvo",
1438                 "terms": "kovac,kováč,kovacstvo"
1439             },
1440             "craft/boatbuilder": {
1441                 "name": "Výroba lodí",
1442                 "terms": "vyroba lodí,lodenica,lodiareň,lodiaren"
1443             },
1444             "craft/bookbinder": {
1445                 "name": "Knihviazačstvo",
1446                 "terms": "knihviazacstvo,knihviazač,knihviazac,knihy,viazacstvo,viazačstvo"
1447             },
1448             "craft/brewery": {
1449                 "name": "Pivovar",
1450                 "terms": "pivo,piváreň,pivaren"
1451             },
1452             "craft/carpenter": {
1453                 "name": "Stolárstvo",
1454                 "terms": "stolarstvo,tesarstvo,tesárstvo,tesár,tesar,stolár,stolar"
1455             },
1456             "craft/carpet_layer": {
1457                 "name": "Pokladanie kobercov",
1458                 "terms": "pokladanie kobercov,pokladanie podlahových krytín,pokladani podlahovych krytin"
1459             },
1460             "craft/caterer": {
1461                 "name": "Catering",
1462                 "terms": "zásobovanie,zasobovanie"
1463             },
1464             "craft/clockmaker": {
1465                 "name": "Výroba hodín",
1466                 "terms": "vyroba hodin"
1467             },
1468             "craft/confectionary": {
1469                 "name": "Cukrárstvo",
1470                 "terms": "cukrarstvo,cukrovinky"
1471             },
1472             "craft/dressmaker": {
1473                 "name": "Krajčírstvo",
1474                 "terms": "krajcirstvo,krajčír,krajcir,krajčírka,krajcirka"
1475             },
1476             "craft/electrician": {
1477                 "name": "Elektroinštalatér",
1478                 "terms": "elektroinstalater,elektrikár,elektrikar,elektrotechnik"
1479             },
1480             "craft/gardener": {
1481                 "name": "Záhradník",
1482                 "terms": "zahradnik"
1483             },
1484             "craft/glaziery": {
1485                 "name": "Sklenárstvo",
1486                 "terms": "sklenarstvo"
1487             },
1488             "craft/handicraft": {
1489                 "name": "Remeselníctvo",
1490                 "terms": "remeselnictvo"
1491             },
1492             "craft/hvac": {
1493                 "name": "Kúrenárstvo",
1494                 "terms": "kurenarstvo"
1495             },
1496             "craft/insulator": {
1497                 "name": "Zateplovanie",
1498                 "terms": "zateplovač,zateplovac"
1499             },
1500             "craft/jeweler": {
1501                 "name": "Klenotník",
1502                 "terms": "klenotnik,klenotnictvo,klentníctvo"
1503             },
1504             "craft/key_cutter": {
1505                 "name": "Výroba kľúčov",
1506                 "terms": "vyroba klucov"
1507             },
1508             "craft/locksmith": {
1509                 "name": "Zámočníctvo",
1510                 "terms": "zamocnictvo"
1511             },
1512             "craft/metal_construction": {
1513                 "name": "Výroba kovových plotov",
1514                 "terms": "vyroba kovovych plotov,kovanie,okrasná brána,brány"
1515             },
1516             "craft/optician": {
1517                 "name": "Optika",
1518                 "terms": "výroba okuliarov,vyroba okluliarov"
1519             },
1520             "craft/painter": {
1521                 "name": "Natierač",
1522                 "terms": "natierac,maliar"
1523             },
1524             "craft/photographer": {
1525                 "name": "Fotograf",
1526                 "terms": "fotografia,fotografovanie,fotka,fotky"
1527             },
1528             "craft/photographic_laboratory": {
1529                 "name": "Fotografické laboratórium",
1530                 "terms": "fotograficke laboratorium,fotolab"
1531             },
1532             "craft/plasterer": {
1533                 "name": "Fasádnik",
1534                 "terms": "fasadnik,štukatér,stukater,omietkár,omietkar"
1535             },
1536             "craft/plumber": {
1537                 "name": "Inštalatér",
1538                 "terms": "instalater,klampiar"
1539             },
1540             "craft/pottery": {
1541                 "name": "Hrnčiarstvo",
1542                 "terms": "rnciarstvo,výroba keramiky,vyroba keramiky,keramika"
1543             },
1544             "craft/rigger": {
1545                 "name": "Lodiarsky špecialista",
1546                 "terms": "lodiarsky specialista"
1547             },
1548             "craft/roofer": {
1549                 "name": "Pokrývač striech",
1550                 "terms": "pokryvac striech"
1551             },
1552             "craft/saddler": {
1553                 "name": "Výroba sedadiel",
1554                 "terms": "vyroba sedadiel"
1555             },
1556             "craft/sailmaker": {
1557                 "name": "Lodné plachty",
1558                 "terms": "lodne plachty"
1559             },
1560             "craft/sawmill": {
1561                 "name": "Píla",
1562                 "terms": "pila"
1563             },
1564             "craft/scaffolder": {
1565                 "name": "Lešenárstvo",
1566                 "terms": "lesenarstvo,lešenie,lesenie"
1567             },
1568             "craft/sculpter": {
1569                 "name": "Sochár",
1570                 "terms": "sochar"
1571             },
1572             "craft/shoemaker": {
1573                 "name": "Obuvník",
1574                 "terms": "buvnik"
1575             },
1576             "craft/stonemason": {
1577                 "name": "Kamenárstvo",
1578                 "terms": "kamenarstvo,kamenár,kamenar"
1579             },
1580             "craft/sweep": {
1581                 "name": "Kominárstvo",
1582                 "terms": "kominarstvo,kominár,kominar"
1583             },
1584             "craft/tailor": {
1585                 "name": "Krajčír",
1586                 "terms": "krajcir,krajcirstvo,krajčírstvo"
1587             },
1588             "craft/tiler": {
1589                 "name": "Obkladač",
1590                 "terms": "obkladac,kachličky,kachlicky,obkladačky,obkladacky"
1591             },
1592             "craft/tinsmith": {
1593                 "name": "Klampiar",
1594                 "terms": "klampiarstvo"
1595             },
1596             "craft/upholsterer": {
1597                 "name": "Čaluníctvo",
1598                 "terms": "calunictvo"
1599             },
1600             "craft/watchmaker": {
1601                 "name": "Hodinár",
1602                 "terms": "oprava hodin,oprava hodin,hodinar,hodiny,hodinky"
1603             },
1604             "craft/window_construction": {
1605                 "name": "Výroba okien",
1606                 "terms": "vyroba okien"
1607             },
1608             "embankment": {
1609                 "name": "Násyp",
1610                 "terms": "nasyp,hrádza,hradza,val"
1611             },
1612             "emergency/ambulance_station": {
1613                 "name": "Stanovište sanitiek",
1614                 "terms": "stanoviste sanitiek,garaze,garáže,sanitky,sanitka,garaz,garáž"
1615             },
1616             "emergency/fire_hydrant": {
1617                 "name": "Požiarny hydrant",
1618                 "terms": "poziarny hydrant,hydrant, zdroj vody,hadica,uzáver vod,uzaver vody"
1619             },
1620             "emergency/phone": {
1621                 "name": "Núdzový telefón",
1622                 "terms": "nudzovy telefon,SOS,tiesňová linka,tiesnova linka,núdzový telefón.nudzovy telefon"
1623             },
1624             "footway/crossing": {
1625                 "name": "Prechod",
1626                 "terms": "Prechod pre chodcov,zebra"
1627             },
1628             "footway/sidewalk": {
1629                 "name": "Chodník",
1630                 "terms": "chodnik"
1631             },
1632             "golf/bunker": {
1633                 "name": "Piesková jama",
1634                 "terms": "pieskova jama, bunker, piesok, sand trap"
1635             },
1636             "golf/fairway": {
1637                 "name": "Dráha jamky",
1638                 "terms": "draha jamky, fairway"
1639             },
1640             "golf/green": {
1641                 "name": "Jamkovisko",
1642                 "terms": "green, putting green"
1643             },
1644             "golf/hole": {
1645                 "name": "Golfová jamka",
1646                 "terms": "golfova jamka"
1647             },
1648             "golf/lateral_water_hazard": {
1649                 "name": "Pozdĺžna vodná prekážka",
1650                 "terms": "pozdlzna vodna prekazka, Lateral Water Hazard"
1651             },
1652             "golf/rough": {
1653                 "name": "Vysoká tráva",
1654                 "terms": "vysoka trava, rough"
1655             },
1656             "golf/tee": {
1657                 "name": "Začiatok odpaliska",
1658                 "terms": "zaciatok odpaliska,tee,tee box"
1659             },
1660             "golf/water_hazard": {
1661                 "name": "Vodná prekážka",
1662                 "terms": "vodna prekazka, water hazard"
1663             },
1664             "highway": {
1665                 "name": "Cesta",
1666                 "terms": "dialnica,diľnica,ulica,komunikácia,komunikacia"
1667             },
1668             "highway/bridleway": {
1669                 "name": "Jazdecká trať",
1670                 "terms": "jazdecká cesta, chodník pre kone,jazdecká trasa,jazdecka cesta,chodnik pre kone,jazdecka trasa,jazdecka trat"
1671             },
1672             "highway/bus_stop": {
1673                 "name": "Autobusová zastávka",
1674                 "terms": "Autobusova zastavka,nástupište,nastupiste,stanica"
1675             },
1676             "highway/crossing": {
1677                 "name": "Prechod pre chodcov",
1678                 "terms": "Prechod pre chodcov,zebra"
1679             },
1680             "highway/cycleway": {
1681                 "name": "Cyklocesta",
1682                 "terms": "cesta pre bicykle,cestička,cesticka,cyklopruh,cyklocesta"
1683             },
1684             "highway/footway": {
1685                 "name": "Chodník",
1686                 "terms": "cesta,cestička,chodník,turistický chodník,horská cesta,chodníček,cesta pre peších,cesticka,chodnik,horska cesta,chodnicek,cesta pre pesich"
1687             },
1688             "highway/living_street": {
1689                 "name": "Obytná zóna",
1690                 "terms": "obytna zona,obytna ulica,obytná ulica"
1691             },
1692             "highway/mini_roundabout": {
1693                 "name": "Malý kruhový objazd",
1694                 "terms": "Maly kruhovy objazd,kruháč,kruhac,mini"
1695             },
1696             "highway/motorway": {
1697                 "name": "Diaľnica",
1698                 "terms": "dialnica,rýchlocesta,rychlocesta"
1699             },
1700             "highway/motorway_link": {
1701                 "name": "Diaľničný privádzač",
1702                 "terms": "Dialnicny privadzac,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
1703             },
1704             "highway/path": {
1705                 "name": "Cestička",
1706                 "terms": "cesticka,chodnik,chodník,pešina,pesina"
1707             },
1708             "highway/pedestrian": {
1709                 "name": "Pešia zóna",
1710                 "terms": "pesia zona,chodci,pre chodcov"
1711             },
1712             "highway/primary": {
1713                 "name": "Cesta 1. triedy",
1714                 "terms": "cesta prvej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
1715             },
1716             "highway/primary_link": {
1717                 "name": "Privádzač na cestu 1. triedy",
1718                 "terms": "Privadzac na cestu 1. triedy,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
1719             },
1720             "highway/residential": {
1721                 "name": "Obytná ulica",
1722                 "terms": "obytna ulica,rezidenčná ulica,rezidencna ulica"
1723             },
1724             "highway/rest_area": {
1725                 "name": "Odpočívadlo",
1726                 "terms": "odpocivadlo,dialnicne odpocivadlo,dialničné odpočívadlo"
1727             },
1728             "highway/road": {
1729                 "name": "Cesta bez označenia",
1730                 "terms": "cesta bez oznacenia,bez kategórie,bez kategorie,neoznačená cesta,neoznacena cesta"
1731             },
1732             "highway/secondary": {
1733                 "name": "Cesta 2. triedy",
1734                 "terms": "cesta druhej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
1735             },
1736             "highway/secondary_link": {
1737                 "name": "Privádzač na cestu 2. triedy",
1738                 "terms": "Privadzac na cestu 2. triedy,Privádzač na cestu druhej triedy,Privadzac na cestu druhej triedy,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
1739             },
1740             "highway/service": {
1741                 "name": "Servisná cesta",
1742                 "terms": "servisna cesta,dopravná obsluha,dopravna obsluha,obslužná cesta,obsluzna cesta"
1743             },
1744             "highway/service/alley": {
1745                 "name": "Ulička medzi domami",
1746                 "terms": "Ulicka medzi domami,ulicka,priechod"
1747             },
1748             "highway/service/drive-through": {
1749                 "name": "Obslúženie z auta",
1750                 "terms": "Obsluzenie z auta,obslúženie v aute,obsluzenie v aute,vjazd"
1751             },
1752             "highway/service/driveway": {
1753                 "name": "Príjazdová cesta",
1754                 "terms": "prijazdova cesta,vjazd,prístupová cesta,pristupova cesta"
1755             },
1756             "highway/service/emergency_access": {
1757                 "name": "Núdzový prístup",
1758                 "terms": "Nudzovy pristup,naliehavý,naliehavy,stav núzde,stav nudze"
1759             },
1760             "highway/service/parking_aisle": {
1761                 "name": "Parkovacia ulička",
1762                 "terms": "parkovacia ulicka,parkovanie"
1763             },
1764             "highway/services": {
1765                 "name": "Odpočívadlo s obsluhou",
1766                 "terms": "odpocivadlo s obsluhou"
1767             },
1768             "highway/steps": {
1769                 "name": "Schody",
1770                 "terms": "schodisko,eskalátor,eskalator"
1771             },
1772             "highway/stop": {
1773                 "name": "Značka STOP",
1774                 "terms": "znacka stop,stopka"
1775             },
1776             "highway/tertiary": {
1777                 "name": "Cesta 3. triedy",
1778                 "terms": "Cesta tretej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
1779             },
1780             "highway/tertiary_link": {
1781                 "name": "Privádzač na cestu 3. triedy",
1782                 "terms": "privadzac na cestu tretej triedy,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
1783             },
1784             "highway/track": {
1785                 "name": "Lesná cesta",
1786                 "terms": "lesna cesta,poľná cesta,polna cesta,"
1787             },
1788             "highway/traffic_signals": {
1789                 "name": "Semafory",
1790                 "terms": "semafor,svetelná križovatka,svetelné dopravné značenie,svetelna krizovatka,svetelne znacenie,svetelne dopravne znacenie"
1791             },
1792             "highway/trunk": {
1793                 "name": "Rýchlostná cesta",
1794                 "terms": "rychlostna cesta, dialnica,diaľnica,hlavná cesta,hlavna cesta"
1795             },
1796             "highway/trunk_link": {
1797                 "name": "Privádzač rýchlostnej cesty",
1798                 "terms": "privadzac na rychlostnu cestu,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
1799             },
1800             "highway/turning_circle": {
1801                 "name": "Otáčací kruh",
1802                 "terms": "otacaci kruh,kruh,otoc,otoč"
1803             },
1804             "highway/unclassified": {
1805                 "name": "Neklasifikovaná cesta",
1806                 "terms": "neklasifikovana cesta"
1807             },
1808             "historic": {
1809                 "name": "Historické miesto",
1810                 "terms": "historicke miesto,hrad,pevnosť,pevnost,kaštieľ,kastiel,zámok,zamok,rujna,hradisko,archeologické miesto,archeologicke miesto"
1811             },
1812             "historic/archaeological_site": {
1813                 "name": "Archeologické nálezisko",
1814                 "terms": "archeologicke nalezisko,vykopavky,archeologicky prieskum,archeologický prieskum,vykopávky"
1815             },
1816             "historic/boundary_stone": {
1817                 "name": "Hraničný kameň",
1818                 "terms": "hranicny kamen,hranica,znacka,značka"
1819             },
1820             "historic/castle": {
1821                 "name": "Hrad",
1822                 "terms": "hradisko,zámok,kráľ,kral,sýdlo,sydlo,rujna,zrúcanina,zrucanina"
1823             },
1824             "historic/memorial": {
1825                 "name": "Pamätník",
1826                 "terms": "Pamätihodnosť,pamatihodnost,pamatnik,pomnik,pamätník,pomník,snp,hrdina"
1827             },
1828             "historic/monument": {
1829                 "name": "Pamätihodnosť",
1830                 "terms": "Pamätihodnosť,pamatihodnost,pamatnik,pomnik,pamätník,pomník,snp,hrdina"
1831             },
1832             "historic/ruins": {
1833                 "name": "Ruiny",
1834                 "terms": "zrúcaniny,zrucaniny,zrúcanina,zrucanina"
1835             },
1836             "historic/wayside_cross": {
1837                 "name": "Prícestný kríž",
1838                 "terms": "Kresťanský,kríž pri ceste,krestansky,kriz pri ceste,kriz,Pricestny kriz,krucifix"
1839             },
1840             "historic/wayside_shrine": {
1841                 "name": "Prícestný svätostánok",
1842                 "terms": "pricestny svatostanok,svatyna,svätyňa,svatostanok,svätostánok"
1843             },
1844             "landuse": {
1845                 "name": "Využitie územia",
1846                 "terms": "vyuzitie uzemia,využitie,zyuzitie,les,lúka,luka,hora,pole"
1847             },
1848             "landuse/allotments": {
1849                 "name": "Záhradkárska osada",
1850                 "terms": "zahradkarska osada,zahradky,záhradky,zahrady,záhrady,kolonia,kolónia"
1851             },
1852             "landuse/basin": {
1853                 "name": "Zadržiavacia nádrž",
1854                 "terms": "zadrziavacia nadrz,nadrz,nádrž,voda,jazero,rybnik,rybník"
1855             },
1856             "landuse/cemetery": {
1857                 "name": "Cintorín",
1858                 "terms": "cintorin,hroby,pohrebisko,hrobky,cmiter"
1859             },
1860             "landuse/churchyard": {
1861                 "name": "Kostolný pozemok",
1862                 "terms": "kostolny pozemok,kostol"
1863             },
1864             "landuse/commercial": {
1865                 "name": "Obchodné",
1866                 "terms": "obchodne,komercia,komercne,komerčné"
1867             },
1868             "landuse/construction": {
1869                 "name": "Stavenisko",
1870                 "terms": "stavba,konstrukcia,konštrukcia,výstavba,vystavba"
1871             },
1872             "landuse/farm": {
1873                 "name": "Pestovateľská plocha",
1874                 "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
1875             },
1876             "landuse/farmland": {
1877                 "name": "Farma",
1878                 "terms": "druzstvo,družstvo,chov,výbeh,vybeh,pole,roľa,rola"
1879             },
1880             "landuse/farmyard": {
1881                 "name": "Farma",
1882                 "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
1883             },
1884             "landuse/forest": {
1885                 "name": "Les",
1886                 "terms": "hora,stromy"
1887             },
1888             "landuse/grass": {
1889                 "name": "Tráva",
1890                 "terms": "trava,trávnik,travnik,trávnata plocha,travnata plocha,park"
1891             },
1892             "landuse/industrial": {
1893                 "name": "Priemyselné",
1894                 "terms": "priemyselne,vyroba,industrialne,industriálne"
1895             },
1896             "landuse/landfill": {
1897                 "name": "Skládka",
1898                 "terms": "skladka,odpad,smeti,skladka odpadov,skládka odpadov"
1899             },
1900             "landuse/meadow": {
1901                 "name": "Lúka",
1902                 "terms": "luka,pastviny,trava,tráva,paša,pasa"
1903             },
1904             "landuse/military": {
1905                 "name": "Armádne",
1906                 "terms": "armadne, armada"
1907             },
1908             "landuse/orchard": {
1909                 "name": "Sad",
1910                 "terms": "sad,stromy,ovocie,ovocné stromy,ovocne stromy,ovocný sad,ovocny sad"
1911             },
1912             "landuse/quarry": {
1913                 "name": "Kameňolom",
1914                 "terms": "kamenolom,lom,kamene,strk,kameňe,štrk"
1915             },
1916             "landuse/residential": {
1917                 "name": "Obytné",
1918                 "terms": "obytne,domy"
1919             },
1920             "landuse/retail": {
1921                 "name": "Maloobchod",
1922                 "terms": "obchod,maloobchodny,maloobchodný"
1923             },
1924             "landuse/vineyard": {
1925                 "name": "Vinica",
1926                 "terms": "vinice,vinohrad,hrozno,víno,vino"
1927             },
1928             "leisure": {
1929                 "name": "Oddych",
1930                 "terms": "relax,volny cas,voľný čas"
1931             },
1932             "leisure/common": {
1933                 "name": "Verejné priestranstvo",
1934                 "terms": "verejne priestranstvo"
1935             },
1936             "leisure/dog_park": {
1937                 "name": "Psí park",
1938                 "terms": "psi park,park pre psy"
1939             },
1940             "leisure/firepit": {
1941                 "name": "Ohnisko",
1942                 "terms": "pahreba,vatra,opekanie,ohen,miesto pre ohen"
1943             },
1944             "leisure/garden": {
1945                 "name": "Záhrada",
1946                 "terms": "zahrada,sad,haj,háj"
1947             },
1948             "leisure/golf_course": {
1949                 "name": "Golfové ihrisko",
1950                 "terms": "golfove ihrisko,golf"
1951             },
1952             "leisure/ice_rink": {
1953                 "name": "Klzisko",
1954                 "terms": "ľadová plocha,ladova plocha,korčulovanie,korculovanie,ľad,lad"
1955             },
1956             "leisure/marina": {
1957                 "name": "Lodenica",
1958                 "terms": "pristav,prístav,jachta,jachty,loď,lod"
1959             },
1960             "leisure/park": {
1961                 "name": "Park",
1962                 "terms": "park,záhrada,trávnik,tráva,les,lesopark,lúka,ihrisko,hora,les,oddych,oddychová zóna,zahrada,travnik,trava,luka,odychova zona"
1963             },
1964             "leisure/picnic_table": {
1965                 "name": "Piknikový stôl",
1966                 "terms": "piknikovy stol"
1967             },
1968             "leisure/pitch": {
1969                 "name": "Športový kurt",
1970                 "terms": "sportovy kurt,ihrisko,dvorec,kurt,stadion"
1971             },
1972             "leisure/pitch/american_football": {
1973                 "name": "Ihrisko pre americký futbal",
1974                 "terms": "Ihrisko americkeho futbalu,americky futbal,americký futbal,rugby"
1975             },
1976             "leisure/pitch/baseball": {
1977                 "name": "Basebalové ihrisko",
1978                 "terms": "basebalove ihrisko,basebal,baseball"
1979             },
1980             "leisure/pitch/basketball": {
1981                 "name": "Basketbalové ihrisko",
1982                 "terms": "basketbalove ihrisko,basketbal,basket,streetbal"
1983             },
1984             "leisure/pitch/skateboard": {
1985                 "name": "Skateboardový park",
1986                 "terms": "skateboadovy park,skejtbordovy,skatebordovy,park"
1987             },
1988             "leisure/pitch/soccer": {
1989                 "name": "Futbalové ihrisko",
1990                 "terms": "futbalove ihrisko,futbal"
1991             },
1992             "leisure/pitch/tennis": {
1993                 "name": "Tenisový kurt",
1994                 "terms": "tenisove ihrisko,tenis,kurt,dvorec"
1995             },
1996             "leisure/pitch/volleyball": {
1997                 "name": "Volejbalový kurt",
1998                 "terms": "volejbalove ihrisko,volejbal"
1999             },
2000             "leisure/playground": {
2001                 "name": "Ihrisko pre deti",
2002                 "terms": "ihrisko,preliezačky,pieskovisko,pre deti,preliezacky,detske ihrisko,detské ihrisko"
2003             },
2004             "leisure/slipway": {
2005                 "name": "Spúšťanie lodí",
2006                 "terms": "Spustanie lodi,dok,lodenica,klzacka,kĺzačka"
2007             },
2008             "leisure/stadium": {
2009                 "name": "Štadión",
2010                 "terms": "stadion,futbal,futbalovy stadion,futbalový štadión,ihrisko"
2011             },
2012             "leisure/swimming_pool": {
2013                 "name": "Plaváreň",
2014                 "terms": "Plavaren,kúpalisko,kupalisko"
2015             },
2016             "leisure/track": {
2017                 "name": "Závodná dráha",
2018                 "terms": "závodisko,zavodisko,okruh,preteky"
2019             },
2020             "line": {
2021                 "name": "Čiara",
2022                 "terms": "ciara,cesta,trat,kanal,trasa,trať,trat"
2023             },
2024             "man_made": {
2025                 "name": "Ľudský výtvor",
2026                 "terms": "ludsky vytvor,artefakt,konštrukcia,konstrukcia,dielo,stavba,objekt,mechanizmus"
2027             },
2028             "man_made/breakwater": {
2029                 "name": "Vlnolam",
2030                 "terms": "nasym,kamene,kameňe,mólo,zabrana,zábrana"
2031             },
2032             "man_made/cutline": {
2033                 "name": "Lesný priesek",
2034                 "terms": "lesny priesek,čistina,cistina,rúbaň,ruban,rúbanisko,rubanisko,holina"
2035             },
2036             "man_made/embankment": {
2037                 "name": "Násyp",
2038                 "terms": "nasyp,hrádza,hradza,val"
2039             },
2040             "man_made/flagpole": {
2041                 "name": "Vlajková žrď",
2042                 "terms": "vlajkova zrd,stožiar,stoziar,rahno"
2043             },
2044             "man_made/lighthouse": {
2045                 "name": "Maják",
2046                 "terms": "majak,výstraha,vystraha"
2047             },
2048             "man_made/observation": {
2049                 "name": "Výhliadková veža",
2050                 "terms": "vyhliadkova veza,veza,veža,výhliadka,vyhliadka"
2051             },
2052             "man_made/pier": {
2053                 "name": "Mólo",
2054                 "terms": "molo,stĺpy,stlpy,kotva,kotvenie,ukotvenie,lode,promenáda,promenada,lávka,lavka"
2055             },
2056             "man_made/pipeline": {
2057                 "name": "Potrubie",
2058                 "terms": "rúra,rura,rúry,rury,transport,vodovod,ropovod,plynovod,kanál,kanal,rozvod"
2059             },
2060             "man_made/survey_point": {
2061                 "name": "Triangulačný bod",
2062                 "terms": "triangulacny bod,nivelizacny bod,nivelizačný bod,nivelácia,nivelacia,referencny bod,referenčný bod"
2063             },
2064             "man_made/tower": {
2065                 "name": "Veža",
2066                 "terms": "veza,stĺp,stlp,stoziar,stožiar"
2067             },
2068             "man_made/wastewater_plant": {
2069                 "name": "Čistička odpadových vôd",
2070                 "terms": "cisticka odpadovych vod,cisticka,čistička"
2071             },
2072             "man_made/water_tower": {
2073                 "name": "Veža s vodojemom",
2074                 "terms": "vodojem,veza s vodojemom,veza,veža,vodárenská veža,vodarenska veza"
2075             },
2076             "man_made/water_well": {
2077                 "name": "Studňa",
2078                 "terms": "studna,pramen,prameň"
2079             },
2080             "man_made/water_works": {
2081                 "name": "Vodojem",
2082                 "terms": "vodáreň,vodaren,vodný zdroj,vodny zdroj,prameň,pramen"
2083             },
2084             "military/airfield": {
2085                 "name": "Vojenské letisko",
2086                 "terms": "vojenske letisko,pristávacia plocha,pristavacia plocha"
2087             },
2088             "military/barracks": {
2089                 "name": "Kasárne",
2090                 "terms": "kasarne,barak,vojenská ubytovňa,vojenska ubytovna"
2091             },
2092             "military/bunker": {
2093                 "name": "Bunker",
2094                 "terms": "opevnenie,vojenské opevnenie,vojenske opevnenie"
2095             },
2096             "military/range": {
2097                 "name": "Vojenská strelnica",
2098                 "terms": "vojenska strelnica,cvičisko,cvicisko"
2099             },
2100             "natural": {
2101                 "name": "Prírodné",
2102                 "terms": "prirodne,prirodny,príroda,priroda"
2103             },
2104             "natural/bay": {
2105                 "name": "Zátoka",
2106                 "terms": "zatoka,záliv,zaliv,more,pláž,plaz"
2107             },
2108             "natural/beach": {
2109                 "name": "Pláž",
2110                 "terms": "plaz,kúpalisko,kupalisko,piesok,pobrežie,pobrezie,more"
2111             },
2112             "natural/cliff": {
2113                 "name": "Útes",
2114                 "terms": "utes,bralo"
2115             },
2116             "natural/coastline": {
2117                 "name": "Pobrežie",
2118                 "terms": "pobrežie,pláž,plaz,breh"
2119             },
2120             "natural/fell": {
2121                 "name": "Hoľa",
2122                 "terms": "hola,hole,vysokohorská lúka,vysokohorka luka"
2123             },
2124             "natural/glacier": {
2125                 "name": "Ľadovec",
2126                 "terms": "ladovec,lad,ľad"
2127             },
2128             "natural/grassland": {
2129                 "name": "Trávnaté porasty",
2130                 "terms": "travnate porasty,trava"
2131             },
2132             "natural/heath": {
2133                 "name": "Vresovisko",
2134                 "terms": "vres,vresovec"
2135             },
2136             "natural/peak": {
2137                 "name": "Vrchol",
2138                 "terms": "kopec,vrchol,vrch,štít,stit,hora"
2139             },
2140             "natural/scree": {
2141                 "name": "Suť",
2142                 "terms": "sut,sutina,kameň,kamen"
2143             },
2144             "natural/scrub": {
2145                 "name": "Kosodrevina",
2146                 "terms": "borovica,pásmo kosodreviny,pasmo kosodreviny"
2147             },
2148             "natural/spring": {
2149                 "name": "Prameň",
2150                 "terms": "pramen,žriedlo,zriedlo,vyvieračka.vyvieracka,zdroj,studnicka,studnička"
2151             },
2152             "natural/tree": {
2153                 "name": "Strom",
2154                 "terms": "listnatý strom,listnaty strom,ihličnatý strom,ihlicnaty strom"
2155             },
2156             "natural/water": {
2157                 "name": "Voda",
2158                 "terms": "voda,potok,vodná plocha,vodna plocha"
2159             },
2160             "natural/water/lake": {
2161                 "name": "Jazero",
2162                 "terms": "pleso,laguna,lagúna"
2163             },
2164             "natural/water/pond": {
2165                 "name": "Rybník",
2166                 "terms": "rybnik,nádrž,nadrz,štrkovisko,strkovisko,tajch"
2167             },
2168             "natural/water/reservoir": {
2169                 "name": "Nádrž",
2170                 "terms": "nadrz,priehrada"
2171             },
2172             "natural/wetland": {
2173                 "name": "Mokrina",
2174                 "terms": "mokraď,mokrad,bažina"
2175             },
2176             "natural/wood": {
2177                 "name": "Prirodzený les",
2178                 "terms": "prirodzeny les,prales,džunľa,dzungla"
2179             },
2180             "office": {
2181                 "name": "Úrad",
2182                 "terms": "urad"
2183             },
2184             "office/accountant": {
2185                 "name": "Účtovník",
2186                 "terms": "uctovnik"
2187             },
2188             "office/administrative": {
2189                 "name": "Administratívny úrad",
2190                 "terms": "administrativny urad"
2191             },
2192             "office/architect": {
2193                 "name": "Architekt",
2194                 "terms": "Architekti"
2195             },
2196             "office/company": {
2197                 "name": "Firma",
2198                 "terms": "firmy,spoločnosť,spolocnost"
2199             },
2200             "office/educational_institution": {
2201                 "name": "Vzdelávací inštitút",
2202                 "terms": "vzdelavaci institut,univerzita,skola,vzdelavanie,škola,vzdelávanie"
2203             },
2204             "office/employment_agency": {
2205                 "name": "Zamestnávateľská agentúra",
2206                 "terms": "zamestnavatelska agentura"
2207             },
2208             "office/estate_agent": {
2209                 "name": "Realitná agentúra",
2210                 "terms": "realitna agentura,realitka"
2211             },
2212             "office/financial": {
2213                 "name": "Finančný úrad",
2214                 "terms": "financny urad"
2215             },
2216             "office/government": {
2217                 "name": "Vládny úrad",
2218                 "terms": "vladny urad"
2219             },
2220             "office/insurance": {
2221                 "name": "Poistenie",
2222                 "terms": "poistenie"
2223             },
2224             "office/it": {
2225                 "name": "IT služby",
2226                 "terms": "IT, it sluzby,pocitace,počítače"
2227             },
2228             "office/lawyer": {
2229                 "name": "Právna kancelária",
2230                 "terms": "pravna kancelaria"
2231             },
2232             "office/newspaper": {
2233                 "name": "Noviny",
2234                 "terms": "noviny"
2235             },
2236             "office/ngo": {
2237                 "name": "Nezisková organizácia",
2238                 "terms": "neziskova organizacia,neziskovka"
2239             },
2240             "office/physician": {
2241                 "name": "Doktor",
2242                 "terms": "doktor"
2243             },
2244             "office/political_party": {
2245                 "name": "Politická strana",
2246                 "terms": "politicka strana"
2247             },
2248             "office/research": {
2249                 "name": "Výskum",
2250                 "terms": "vyskum"
2251             },
2252             "office/telecommunication": {
2253                 "name": "Telekomunikácie",
2254                 "terms": "telekomunikacie,mobilny operator,mobilný operátor,operator,operátor"
2255             },
2256             "office/therapist": {
2257                 "name": "Terapeut",
2258                 "terms": "terapeut"
2259             },
2260             "office/travel_agent": {
2261                 "name": "Cestovná agentúra",
2262                 "terms": "cestova agentura,cestovka,dovolenka,cestovanie"
2263             },
2264             "piste": {
2265                 "name": "Lyžiarská dráha",
2266                 "terms": "lyziarska draha,svah,lyziarsky svah,lyžiarská svah"
2267             },
2268             "place": {
2269                 "name": "Obec",
2270                 "terms": "dedina,mesto,sýdlo,sydlo"
2271             },
2272             "place/city": {
2273                 "name": "Veľkomesto",
2274                 "terms": "velkomesto,mesto"
2275             },
2276             "place/hamlet": {
2277                 "name": "Osada",
2278                 "terms": "laz,kopanice,kopanica,samota,kolónia,kolonia"
2279             },
2280             "place/island": {
2281                 "name": "Ostrov",
2282                 "terms": "ostrov,atol,útes,ostrovček,archipelágo,utes,ostrovcek,archipelago"
2283             },
2284             "place/isolated_dwelling": {
2285                 "name": "Samota",
2286                 "terms": "osamoteny dom,chata,drevenica"
2287             },
2288             "place/locality": {
2289                 "name": "Lokalita",
2290                 "terms": "oblast,oblasť,miestny názov,miestny nazov"
2291             },
2292             "place/neighbourhood": {
2293                 "name": "Susedstvo",
2294                 "terms": "okrsok,oblast,oblasť,štvrť,stvrt"
2295             },
2296             "place/suburb": {
2297                 "name": "Mestská časť",
2298                 "terms": "mestska cast"
2299             },
2300             "place/town": {
2301                 "name": "Mesto",
2302                 "terms": "mestecko,mestečko"
2303             },
2304             "place/village": {
2305                 "name": "Dedina",
2306                 "terms": "dedina,obec,dedinka"
2307             },
2308             "point": {
2309                 "name": "Bod",
2310                 "terms": "bod,POI,bod záujmu,bod zaujmu,zaujmovy bod,záujmový bod"
2311             },
2312             "power": {
2313                 "name": "Elektrická energia",
2314                 "terms": "elektricka energia,elektrina,prud,prúd"
2315             },
2316             "power/generator": {
2317                 "name": "Elektráreň",
2318                 "terms": "elektraren,veterna elektraren,veterná elektráreň,atómka,atomka,vodná,vodna,tepelna,tepelna"
2319             },
2320             "power/line": {
2321                 "name": "Elektrické vedenie",
2322                 "terms": "elektricke vedenie,vedenie,kable,káble"
2323             },
2324             "power/minor_line": {
2325                 "name": "Vedľajšie elektrické vedenie",
2326                 "terms": "vedlajsie elektricke vedenie,rozvod, elektrika"
2327             },
2328             "power/pole": {
2329                 "name": "Elektrický stĺp",
2330                 "terms": "stlp elektrickeho vedenia,stožiar,stoziar,elektrický stĺp,elektricky stlp,Stĺp elektrického vedenia"
2331             },
2332             "power/sub_station": {
2333                 "name": "Rozvodná stanica",
2334                 "terms": "Rozvodna stanica,Rozvodná stanica,transformator"
2335             },
2336             "power/tower": {
2337                 "name": "Stĺp vysokého napätia",
2338                 "terms": "stlp vysokeho napatia,vysoké napätie,vysoke napatie"
2339             },
2340             "power/transformer": {
2341                 "name": "Transformátor",
2342                 "terms": "Rozvodna stanica,Rozvodná stanica,transformator,trasformátor"
2343             },
2344             "public_transport/platform": {
2345                 "name": "Nástupište",
2346                 "terms": "nastupiste,zastávka,zastavka"
2347             },
2348             "public_transport/stop_position": {
2349                 "name": "Miesto zastavenia",
2350                 "terms": "zastávka,zastavka"
2351             },
2352             "railway": {
2353                 "name": "Železnica",
2354                 "terms": "zeleznica,trat,trať,kolajnice,koľaje,kolaje"
2355             },
2356             "railway/abandoned": {
2357                 "name": "Nepoužívaná trať",
2358                 "terms": "nepouzivana trat,opustena trat,opustená trať"
2359             },
2360             "railway/disused": {
2361                 "name": "Železnica mimo prevádzky",
2362                 "terms": "zeleznica mimo prevadzky,mimo prevadzky"
2363             },
2364             "railway/funicular": {
2365                 "name": "Lanová dráha",
2366                 "terms": "lanova zeleznica,lanova draha"
2367             },
2368             "railway/halt": {
2369                 "name": "Železničná zastávka",
2370                 "terms": "zeleznicna zastavka,zastavka,zástavka,vlak,vlaková zástavka,vlakova zastavka,stanica"
2371             },
2372             "railway/level_crossing": {
2373                 "name": "Železničné priecestie",
2374                 "terms": "priecestie,železničné priecestie,cesta cez železnicu,závory,cesta cez trať,kríženie,zeleznicne priecestie,cesta cez zeleznicu,zavory,cesta cez trat,krizenie"
2375             },
2376             "railway/monorail": {
2377                 "name": "Jednokoľajnicová dráha",
2378                 "terms": "jednokolajnicova draha,jednokolajka,monorail"
2379             },
2380             "railway/narrow_gauge": {
2381                 "name": "Úzkorozchodná železnica",
2382                 "terms": "uzkorozchodna zeleznica,uzkokolajka,úzkoľajka"
2383             },
2384             "railway/platform": {
2385                 "name": "Železničné nástupište",
2386                 "terms": "zeleznicne nastupiste,nástupište,nastupiste,perón,peron"
2387             },
2388             "railway/rail": {
2389                 "name": "Železničná trať",
2390                 "terms": "zeleznicna trat,trat,trať,železnica,zeleznica"
2391             },
2392             "railway/station": {
2393                 "name": "Železničná stanica",
2394                 "terms": "zeleznicna stanica,stanica,zástavka,zastavka"
2395             },
2396             "railway/subway": {
2397                 "name": "Metro",
2398                 "terms": "metro,podzemna draha,podzemná dráha"
2399             },
2400             "railway/subway_entrance": {
2401                 "name": "Vstup do metra",
2402                 "terms": "vstup,metro,podchod,stanica metra"
2403             },
2404             "railway/tram": {
2405                 "name": "Električka",
2406                 "terms": "elektricka,tramvaj"
2407             },
2408             "relation": {
2409                 "name": "Relácia",
2410                 "terms": "relacia,linka,trasa"
2411             },
2412             "route/ferry": {
2413                 "name": "Trajektová trasa",
2414                 "terms": "trajektova trasa,trasa trajektu,trajekt,linka"
2415             },
2416             "shop": {
2417                 "name": "Obchod",
2418                 "terms": "potraviny,obchody,nákup,nakup,odevy,obuv"
2419             },
2420             "shop/alcohol": {
2421                 "name": "Obchod s alkoholom",
2422                 "terms": "alkohol"
2423             },
2424             "shop/art": {
2425                 "name": "Galéria",
2426                 "terms": "galeria"
2427             },
2428             "shop/bakery": {
2429                 "name": "Pekáreň",
2430                 "terms": "pekaren,pekárstvo,pekarstvo,chlieb,pecivo,pečivo"
2431             },
2432             "shop/beauty": {
2433                 "name": "Bižutéria",
2434                 "terms": "bizuteria,šperky,sperky,naramky,náramnky,nausnice,náušnice,prstene,nahrdelniky,náhrdelniky"
2435             },
2436             "shop/beverages": {
2437                 "name": "Obchod s nápojmi",
2438                 "terms": "obchod s napojmi,napoje,nápoje,malinovka,kofola,občerstvenie,obcerstvenie"
2439             },
2440             "shop/bicycle": {
2441                 "name": "Cykloobchod",
2442                 "terms": "obchod s bicyklami,bicykle,horské bicykle,horske bicykle"
2443             },
2444             "shop/bookmaker": {
2445                 "name": "Stávková kancelária",
2446                 "terms": "stavkova kancelaria,stavky,tipos,sportka,bingo,stavka,stávka,kurz"
2447             },
2448             "shop/books": {
2449                 "name": "Knihkupectvo",
2450                 "terms": "knihy,obchod s knihami"
2451             },
2452             "shop/boutique": {
2453                 "name": "Butik",
2454                 "terms": "oblecenie,oblečenie,šaty,saty,odev,odevy"
2455             },
2456             "shop/butcher": {
2457                 "name": "Mäsiarstvo",
2458                 "terms": "masiarstvo,maso,mäso,predajňa mäsa,predajna masa"
2459             },
2460             "shop/car": {
2461                 "name": "Predajňa áut",
2462                 "terms": "predajna aut,diler,díler,autosalón,autosalon,autobazár,autobazar"
2463             },
2464             "shop/car_parts": {
2465                 "name": "Predajňa autodielov",
2466                 "terms": "predajna autodielov,autodiely"
2467             },
2468             "shop/car_repair": {
2469                 "name": "Autoservis",
2470                 "terms": "autoservis,oprava aút,oprava aut,servis"
2471             },
2472             "shop/chemist": {
2473                 "name": "Drogéria",
2474                 "terms": "drogeria"
2475             },
2476             "shop/clothes": {
2477                 "name": "Obchod s odevami",
2478                 "terms": "odevy,odev,šaty,saty,oblečenie,obchod s oblečením,oblecienie,obchod s oblecenim"
2479             },
2480             "shop/computer": {
2481                 "name": "Obchod s výpočtovou technikou",
2482                 "terms": "obchod s vypoctovou technikou,pocitace,počitače,elektro,elektronika,vypoctova technika,výpočtová technika"
2483             },
2484             "shop/confectionery": {
2485                 "name": "Cukráreň",
2486                 "terms": "cukraren,cukrovinky,cukrárstvo,cukrarstvo"
2487             },
2488             "shop/convenience": {
2489                 "name": "Samoobsluha",
2490                 "terms": "cukraren,cukrovinky,cukrárstvo,cukrarstvo,obchod s cukrovinkami"
2491             },
2492             "shop/deli": {
2493                 "name": "Delikatesy",
2494                 "terms": "deli"
2495             },
2496             "shop/department_store": {
2497                 "name": "Obchodný dom",
2498                 "terms": "obchodny dom,nákupne centrum,nakupne centrum"
2499             },
2500             "shop/doityourself": {
2501                 "name": "Obchod pre kutilov",
2502                 "terms": "stavebný materiál,stavebny material,hornbach,baumax"
2503             },
2504             "shop/dry_cleaning": {
2505                 "name": "Čistenie odevov za sucha",
2506                 "terms": "cistenie odevov za sucha,cistiaren,čistiareň"
2507             },
2508             "shop/electronics": {
2509                 "name": "Elektro obchod",
2510                 "terms": "elektro,elektronika"
2511             },
2512             "shop/farm": {
2513                 "name": "Voľný predaj ovocia",
2514                 "terms": "Volny predaj ovocia,ovocie"
2515             },
2516             "shop/fishmonger": {
2517                 "name": "Predaj rýb",
2518                 "terms": "predaj ryb,ryby,obchod s rybami"
2519             },
2520             "shop/florist": {
2521                 "name": "Kvetinárstvo",
2522                 "terms": "kvetinarstvo,kvety,kytice"
2523             },
2524             "shop/funeral_directors": {
2525                 "name": "Pohrebný ústav",
2526                 "terms": "pohrebny ustav,pohreb,pohreb,pohrebníctvo,pohrebnictvo"
2527             },
2528             "shop/furniture": {
2529                 "name": "Obchod s nábytkom",
2530                 "terms": "obchod s nabytkom,nabytok"
2531             },
2532             "shop/garden_centre": {
2533                 "name": "Záhradné centrum",
2534                 "terms": "zahradne centrum,záhradkarske centrum,zahradkarske centrum"
2535             },
2536             "shop/gift": {
2537                 "name": "Darčekový obchod",
2538                 "terms": "darcekovy obchod,obchod s darcekmi,obchod s darčekmi,suveníry,suveniry"
2539             },
2540             "shop/greengrocer": {
2541                 "name": "Predajňa zeleniny",
2542                 "terms": "predajna zeleniny,zelovoc,ovocie,zelenina,ovocie zelenina,ovocie a zelenina"
2543             },
2544             "shop/hairdresser": {
2545                 "name": "Kaderníctvo",
2546                 "terms": "kadernik,holič,holic,vizazista,vizážista,kaderníctvo,kadernictvo,kaderník"
2547             },
2548             "shop/hardware": {
2549                 "name": "Železiarstvo",
2550                 "terms": "zeleziarstvo,baumax,hornbach,náradie,naradie,predajna nárradia,predajna naradia"
2551             },
2552             "shop/hifi": {
2553                 "name": "Obchod s ozvučením",
2554                 "terms": "Obchod so zvukovymi systemami,hifi,hi-fi,zvuk,ozvučenie,ozvucenie,obchod s ozvucenim,Obchod so zvukovými systémami"
2555             },
2556             "shop/jewelry": {
2557                 "name": "Zlatníctvo",
2558                 "terms": "zlatnictvo,šperky,sperky,zlato,striebro"
2559             },
2560             "shop/kiosk": {
2561                 "name": "Stánok",
2562                 "terms": "stanok,noviny,cigarety,kiosk,občerstvenie,obcerstvenie"
2563             },
2564             "shop/laundry": {
2565                 "name": "Čistiareň",
2566                 "terms": "cistiaren,Čistiareň odevov,Práčovňa,cistiaren odevov,pracovna"
2567             },
2568             "shop/locksmith": {
2569                 "name": "Zámočníctvo",
2570                 "terms": "zamocnictvo,zámočník,zamocnik,kľúče,kluce,zámok,zámky,zamok,zamky"
2571             },
2572             "shop/lottery": {
2573                 "name": "Lotéria",
2574                 "terms": "loteria"
2575             },
2576             "shop/mall": {
2577                 "name": "Nákupné centrum",
2578                 "terms": "nakupne centrum,obchodne cenrum,obchodné centrum,obchody"
2579             },
2580             "shop/mobile_phone": {
2581                 "name": "Obchod s mobilnými telefónmi",
2582                 "terms": "obchod s mobilnymi telefonmi,mobilne telefony,mobily,telefony,mobilné telefóny,telefóny"
2583             },
2584             "shop/motorcycle": {
2585                 "name": "Predajňa motocyklov",
2586                 "terms": "predajna motocyklov,motorky,motocykle,predajňa motoriek,predajna motoriek"
2587             },
2588             "shop/music": {
2589                 "name": "Obchod s hudbou",
2590                 "terms": "hudba,hudobný obchod,hudobny obchod,CD,mp3"
2591             },
2592             "shop/newsagent": {
2593                 "name": "Trafika",
2594                 "terms": "noviny,časopisy,casopisy"
2595             },
2596             "shop/optician": {
2597                 "name": "Optika",
2598                 "terms": "okuliare,zrak,"
2599             },
2600             "shop/outdoor": {
2601                 "name": "Outdoorový obchod",
2602                 "terms": "outdoorovy obchod,outdorovy obchod,trekový obchod,trekovy obchod,outdoorové vybavenie,outdorove vybavenie,stany,spacaky,spacáky"
2603             },
2604             "shop/pet": {
2605                 "name": "Chovprodukt",
2606                 "terms": "domáci miláčik,domaci milacik,domace zvierata,domáce zvierata,potrava"
2607             },
2608             "shop/photo": {
2609                 "name": "Obchod s fototechnikou",
2610                 "terms": "Fotoateliér,fotoatelier,fotostudio,fotoštúdio,fotografia"
2611             },
2612             "shop/seafood": {
2613                 "name": "Obchod s morskými špecialitami",
2614                 "terms": "obchod s morskymi specialitami,plody mora,ryby,morské ryby,morske ryby,kreverty,treska,tuniak"
2615             },
2616             "shop/shoes": {
2617                 "name": "Obchod s obuvov",
2618                 "terms": "obuv,topánky,topanky"
2619             },
2620             "shop/sports": {
2621                 "name": "Obchod so športovými potrebami",
2622                 "terms": "obchod so sportovymi potrebami,sportove potreby,športové potreby,športové vybavenie,sportove vybavenie"
2623             },
2624             "shop/stationery": {
2625                 "name": "Papierníctvo",
2626                 "terms": "papiernictvo,papier"
2627             },
2628             "shop/supermarket": {
2629                 "name": "Supermarket",
2630                 "terms": "potraviny,obchod,samoška,samoska,samoobsluha"
2631             },
2632             "shop/toys": {
2633                 "name": "Hračkárstvo",
2634                 "terms": "hrackarstvo,hracky,hry,hračky"
2635             },
2636             "shop/travel_agency": {
2637                 "name": "Cestovná agentúra",
2638                 "terms": "cestovna agentura,cestovanie,cestovka,dovolenka"
2639             },
2640             "shop/tyres": {
2641                 "name": "Predajňa pneumatík",
2642                 "terms": "predajna pneumatik,pneumatiky,pneuservis,kolesa,kolesá"
2643             },
2644             "shop/vacant": {
2645                 "name": "Prázdny obchod",
2646                 "terms": "prazdny obchod,neobsadený obchod,neobsadeny ochod"
2647             },
2648             "shop/variety_store": {
2649                 "name": "Obchod so zmiešaným tovarom",
2650                 "terms": "obchod so zmiesanym tovarom,rozlicny tovar,rozličný tovar"
2651             },
2652             "shop/video": {
2653                 "name": "Videopožičovňa",
2654                 "terms": "videopozicovna,DVD,CD,VHS,blue-ray,blueray,blue ray,video"
2655             },
2656             "shop/wine": {
2657                 "name": "Vináreň",
2658                 "terms": "vinaren,vinoteka,vínotéka,vino,víno"
2659             },
2660             "tourism": {
2661                 "name": "Turizmus",
2662                 "terms": "turizmus,turistika,turisticke,turistické,hotel,motel,chata,muzeum,múzeum,atrakcia,zoo,park"
2663             },
2664             "tourism/alpine_hut": {
2665                 "name": "Vysokohorská chata",
2666                 "terms": "vysokohorska chata,horska chata,horská chata,chata,útulňa,utulna,buda,búda,nocľah,noclah,prenocovanie"
2667             },
2668             "tourism/artwork": {
2669                 "name": "Umelecké dielo",
2670                 "terms": "umelecke dielo,dielo,socha,vytvor,výtvor,umenie"
2671             },
2672             "tourism/attraction": {
2673                 "name": "Turistická atrakcia",
2674                 "terms": "turisticka atrakcia,atrakcia,turistické miesto,turisticke miesto"
2675             },
2676             "tourism/camp_site": {
2677                 "name": "Kemping",
2678                 "terms": "táborisko,taborisko,camping,kemping,kempovisko"
2679             },
2680             "tourism/caravan_site": {
2681                 "name": "Parkovisko pre karavany",
2682                 "terms": "parkovisko pre karavany,karavany,parkovisko,tabor,tábor"
2683             },
2684             "tourism/chalet": {
2685                 "name": "Koliba",
2686                 "terms": "salas,salaš,chata"
2687             },
2688             "tourism/guest_house": {
2689                 "name": "Penzión",
2690                 "terms": "penzion,ubytovanie,hostel,hotel,ubytovňa,ubytovna"
2691             },
2692             "tourism/hostel": {
2693                 "name": "Hostel",
2694                 "terms": "hostel,hotel,ubytovna,ubytovňa,ubytovanie,študentský hostel,studentsky hostel"
2695             },
2696             "tourism/hotel": {
2697                 "name": "Hotel",
2698                 "terms": "hostel,hotel,ubytovna,ubytovňa,ubytovanie"
2699             },
2700             "tourism/information": {
2701                 "name": "Informácie",
2702                 "terms": "informacie,turisticke informacie,turistické informácie"
2703             },
2704             "tourism/motel": {
2705                 "name": "Motel",
2706                 "terms": "hostel,hotel,ubytovna,ubytovňa,ubytovanie"
2707             },
2708             "tourism/museum": {
2709                 "name": "Múzeum",
2710                 "terms": "muzeum,zbierka,výstava,vystava"
2711             },
2712             "tourism/picnic_site": {
2713                 "name": "Miesto pre piknik",
2714                 "terms": "piknik,opekanie,opekačka,BBQ,grilovanie"
2715             },
2716             "tourism/theme_park": {
2717                 "name": "Zábavný park",
2718                 "terms": "zabavny park,húsenková dráha,husenkova draha"
2719             },
2720             "tourism/viewpoint": {
2721                 "name": "Vyhliadka",
2722                 "terms": "výhľad,vyhlad,rozhľad,rozhlad,rozhľadňa,rozhladna"
2723             },
2724             "tourism/zoo": {
2725                 "name": "Zoo",
2726                 "terms": "zoologická záhrada,zoologicka zahrada,zvieratá,zvierata"
2727             },
2728             "type/boundary": {
2729                 "name": "Hranica",
2730                 "terms": "hranica,štátna hranica,statna hranica,kraj,okres"
2731             },
2732             "type/boundary/administrative": {
2733                 "name": "Administratívna hranica",
2734                 "terms": "administrativna hranica,stat,štát,kraj,okres"
2735             },
2736             "type/multipolygon": {
2737                 "name": "Multipolygón",
2738                 "terms": "multipolygon,polygon,polygón"
2739             },
2740             "type/restriction": {
2741                 "name": "Obmedzenie",
2742                 "terms": "dopravne obmedzenie,dopravné obmedzenie"
2743             },
2744             "type/route": {
2745                 "name": "Trasa",
2746                 "terms": "trasa,linka,trat,trať"
2747             },
2748             "type/route/bicycle": {
2749                 "name": "Bicyklová trasa",
2750                 "terms": "cyklisticka trasa,bicyklova trasa,bicyklová trasa"
2751             },
2752             "type/route/bus": {
2753                 "name": "Autobusová trasa",
2754                 "terms": "Autobusova trasa,linka,spoj,trat,trať"
2755             },
2756             "type/route/detour": {
2757                 "name": "Obchádzková trasa",
2758                 "terms": "obchadzkova trasa,obchadzka,obchádzka"
2759             },
2760             "type/route/ferry": {
2761                 "name": "Trajektová trasa",
2762                 "terms": "Trajektova trasa,trajekt,linka,linka trajektu"
2763             },
2764             "type/route/foot": {
2765                 "name": "Turistická trasa",
2766                 "terms": "turisticka trasa,pesia trasa,pešia trasa"
2767             },
2768             "type/route/hiking": {
2769                 "name": "Turistická trasa",
2770                 "terms": "turisticka trasa,hiking,trekking,trasa,trek,tura,túra,turistika"
2771             },
2772             "type/route/pipeline": {
2773                 "name": "Potrubná trasa",
2774                 "terms": "potrubna trasa,potrubie"
2775             },
2776             "type/route/power": {
2777                 "name": "Elektrická trasa",
2778                 "terms": "elektricka trasa,elektricke vedenie,elektrické vedienie,prud,prúd"
2779             },
2780             "type/route/road": {
2781                 "name": "Cestná trasa",
2782                 "terms": "cestna trasa,cesta,cesta európskeho významu,cesta europskeho vyznamu"
2783             },
2784             "type/route/train": {
2785                 "name": "Vlaková trasa",
2786                 "terms": "vlakova trasa,linka,vlakova linka,vlaková linka"
2787             },
2788             "type/route/tram": {
2789                 "name": "Električková trasa",
2790                 "terms": "elektrickova trasa,elektricka,linka,elektrickova linka,električková linka"
2791             },
2792             "type/route_master": {
2793                 "name": "Hlavná trasa",
2794                 "terms": "hlavna trasa,nadradená trasa,nadradena trasa"
2795             },
2796             "vertex": {
2797                 "name": "Iné",
2798                 "terms": "ostatné,ostatne,ine,zvyšnézvysne"
2799             },
2800             "waterway": {
2801                 "name": "Vodná cesta",
2802                 "terms": "vodna cesta,trasa,voda,tok,rieka"
2803             },
2804             "waterway/canal": {
2805                 "name": "Kanál",
2806                 "terms": "kanal"
2807             },
2808             "waterway/dam": {
2809                 "name": "Priehrada",
2810                 "terms": "priehrada,nádrž,nadrz"
2811             },
2812             "waterway/ditch": {
2813                 "name": "Priekopa",
2814                 "terms": "priekopa,jarok,jama,garat,kanál,kanal,stoka"
2815             },
2816             "waterway/drain": {
2817                 "name": "Odvodňovací kanál",
2818                 "terms": "odvodnovaci kanal,kanal,jarok"
2819             },
2820             "waterway/river": {
2821                 "name": "Rieka",
2822                 "terms": "riečka,potok,potúčik,potocik,bystrina"
2823             },
2824             "waterway/riverbank": {
2825                 "name": "Breh rieky",
2826                 "terms": "riečny breh,riecny breh,bok,strana,pobrežie,pobrezie,rieky,bok rieky,strana rieky"
2827             },
2828             "waterway/stream": {
2829                 "name": "Potok",
2830                 "terms": "potok,potôčik,bystrina,riečka,kanál,potocik,riecka,kanal,pstruha"
2831             },
2832             "waterway/weir": {
2833                 "name": "Hrádza",
2834                 "terms": "hat,hať,hrádza,hradza,jez"
2835             }
2836         }
2837     }
2838 }