479c9eba1d26d11fa88afea4a8f9f707e41f3352
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjakupi
5 # Author: Euriditi
6 # Author: Fanjiayi
7 # Author: GretaDoci
8 # Author: Kosovastar
9 # Author: Liridon
10 # Author: Macofe
11 # Author: Mdupont
12 # Author: MicroBoy
13 # Author: Mikullovci11
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: Ruila
16 # Author: Sidorela.uku
17 # Author: Techlik
18 # Author: Vinie007
19 # Author: 아라
20 ---
21 sq:
22   time:
23     formats:
24       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
25   activerecord:
26     models:
27       acl: Qasja në listën e kontrollit
28       changeset: Vargu i ndryshimeve
29       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
30       country: Vendi
31       diary_comment: Koment ditari
32       diary_entry: Shënim ditari
33       friend: Mik
34       language: Gjuha
35       message: Mesazh
36       node: Nyjë
37       node_tag: Etiketë nyje
38       notifier: Lajmëruesi
39       old_node: Nyjë e vjetër
40       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
41       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
42       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
43       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
44       old_way: Rrugë e vjetër
45       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
46       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
47       relation: Lidhje
48       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
49       relation_tag: Etiketë lidhjeje
50       session: Seancë
51       trace: Gjurmë
52       tracepoint: Pika e gjurmës
53       tracetag: Etiketa e gjurmës
54       user: Përdoruesi
55       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
56       user_token: Shenja e përdoruesit
57       way: Rruga
58       way_node: Nyjë rruge
59       way_tag: Etiketë rruge
60     attributes:
61       diary_comment:
62         body: Trupi i mesazhit
63       diary_entry:
64         user: Përdoruesi
65         title: Titulli
66         latitude: Gjerësia gjeografike
67         longitude: Gjatësia gjeografike
68         language: Gjuha
69       friend:
70         user: Përdoruesi
71         friend: Mik
72       trace:
73         user: Përdoruesi
74         visible: I dukshëm
75         name: Emri
76         size: Madhësia
77         latitude: Gjerësia gjeografike
78         longitude: Gjatësia gjeografike
79         public: Publik
80         description: Përshkrimi
81       message:
82         sender: Dërguesi
83         title: Titulli
84         body: Trupi i mesazhit
85         recipient: Marrësi
86       user:
87         email: Emaili
88         active: Aktiv
89         display_name: Emër i dukshëm
90         description: Përshkrimi
91         languages: Gjuhët
92         pass_crypt: Fjalëkalimi
93   printable_name:
94     with_version: '%{id}, v%{version}'
95   editor:
96     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
97     potlatch:
98       name: Potlatch 1
99       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
100     id:
101       name: iD
102       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
103     potlatch2:
104       name: Potlatch 2
105       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
106     remote:
107       name: Kontrollë nga larg
108       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
109   browse:
110     created: Krijuar
111     closed: Mbyllur
112     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
113     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
114     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
115     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
116     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
117     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
118     version: Versioni
119     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
120     anonymous: Anonim
121     no_comment: (nuk ka koment)
122     part_of: Pjesë e
123     download_xml: Shkarko në XML
124     view_history: Shiko historikun
125     view_details: Shiko detajet
126     location: Vendndodhja
127     changeset:
128       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
129       belongs_to: Autor
130       node: Nyjet (%{count})
131       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
132       way: Mënyrat (%{count})
133       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
134       relation: Marrëdhëniet (%{count})
135       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
136       comment: Komentet (%{count})
137       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
138         më parë</abbr>
139       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
140       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
141       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
142       feed:
143         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
144         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
145       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
146       discussion: Diskutim
147     node:
148       title: 'Nyja: %{name}'
149       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
150     way:
151       title: 'Drejtimi: %{name}'
152       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
153       nodes: Nyjet
154       also_part_of:
155         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
156         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
157     relation:
158       title: 'Lidhja: %{name}'
159       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
160       members: Anëtarët
161     relation_member:
162       entry: '%{type} %{name}'
163       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
164       type:
165         node: Nyje
166         way: Rruga
167         relation: Lidhja
168     containing_relation:
169       entry: Lidhja %{relation_name}
170       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
171     not_found:
172       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
173       type:
174         node: nyjë
175         way: rrugë
176         relation: lidhje
177         changeset: grupi i ndryshimeve
178         note: shënim
179     timeout:
180       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
181         tu tërhequr.
182       type:
183         node: nyjë
184         way: rrugë
185         relation: lidhje
186         changeset: grupi i ndryshimeve
187         note: shënim
188     redacted:
189       redaction: Redaktimi %{id}
190       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
191         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
192       type:
193         node: nyjë
194         way: rrugë
195         relation: lidhje
196     start_rjs:
197       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
198         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
199         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
200       load_data: Ngarko të dhënat
201       loading: Duke ngarkuar...
202     tag_details:
203       tags: Etiketat
204       wiki_link:
205         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
206         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
207       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
208       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
209       telephone_link: Thirr %{phone_number}
210     note:
211       title: 'Shënim: %{id}'
212       new_note: Shënim i ri
213       description: Përshkrimi
214       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
215       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
216       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
217       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
218       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
219         më parë</abbr>
220       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
221         parë</abbr>
222       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
223         më parë</abbr>
224       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
225       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
226         më parë</abbr>
227       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
228         më parë</abbr>
229       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
230         më parë</abbr>
231       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
232     query:
233       title: Tiparet e pyetsorit
234       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
235       nearby: Tiparet në afërsi
236       enclosing: Tipare të bashkangjitura
237   changeset:
238     changeset_paging_nav:
239       showing_page: Faqe %{page}
240       next: Vazhdo »
241       previous: « Mëparshëm
242     changeset:
243       anonymous: Anonim
244       no_edits: (nuk ka redaktime)
245       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
246     changesets:
247       id: ID
248       saved_at: Të ruajtura në
249       user: Përdoruesi
250       comment: Koment
251       area: Zona
252     list:
253       title: Grupi i ndryshimeve
254       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
255       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
256       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
257       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
258       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
259       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
260       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
261       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
262       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
263       load_more: Ngarko më shumë
264     timeout:
265       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
266         për tu shkarkuar.
267     rss:
268       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
269       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
270       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
271       commented_at_html: Përditësuar %{when} më parë
272       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
273       full: Diskutimi i plotë
274   diary_entry:
275     new:
276       title: Shënim i ri në ditar
277       publish_button: Publiko
278     list:
279       title: Ditarët e përdoruesve
280       title_friends: Ditarë të miqve
281       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
282       user_title: Ditari i %{user}
283       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
284       new: Shënim i ri në ditar
285       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
286       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
287       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
288       older_entries: Shënimet e vjetra
289       newer_entries: Shënimet e fundit
290     edit:
291       title: Redakto shënimin në ditar
292       subject: 'Titulli:'
293       body: 'Trupi i mesazhit:'
294       language: 'Gjuha:'
295       location: 'Lokacioni:'
296       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
297       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
298       use_map_link: përdor hartën
299       save_button: Ruaj
300       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
301     view:
302       title: Ditari i %{user} | %{title}
303       user_title: Ditari i %{user}
304       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
305       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
306       login: Identifikohu
307       save_button: Ruaj
308     no_such_entry:
309       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
310       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
311       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
312         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
313     diary_entry:
314       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
315       comment_link: Komento në këtë shënim
316       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
317       comment_count:
318         zero: Nuk ka komente
319         one: '%{count} koment'
320         other: '%{count} komente'
321       edit_link: Redakto këtë shënim
322       hide_link: Fshih këtë shënim
323       confirm: Konfirmo
324     diary_comment:
325       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
326       hide_link: Fshih këtë koment
327       confirm: Konfirmo
328     location:
329       location: 'Lokacioni:'
330       view: Shfaq
331       edit: Redakto
332     feed:
333       user:
334         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
335         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
336       language:
337         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
338         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
339           %{language_name}
340       all:
341         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
342         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
343     comments:
344       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
345       post: Posto
346       when: Kur
347       comment: Komenti
348       ago: '%{ago} më parë'
349       newer_comments: Komentet më të fundit
350       older_comments: Komentet e vjetra
351   geocoder:
352     search:
353       title:
354         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="https://openstreetmap.org/"></a>
355         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
356         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
357           Nominatim</a>
358         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
360           Nominatim</a>
361         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
362     search_osm_nominatim:
363       prefix_format: '%{name}'
364       prefix:
365         aerialway:
366           cable_car: Teleferiku
367           chair_lift: Teleferik
368           drag_lift: Teleferik
369           gondola: Teleferik gondolë
370           station: Stacion teleferiku
371         aeroway:
372           aerodrome: Aeroport
373           apron: Platformë
374           gate: Portë
375           helipad: Helipad
376           runway: Pistë
377           taxiway: Rrugë taksie
378           terminal: Terminal
379         amenity:
380           animal_shelter: Strehim i kafshëve
381           arts_centre: Qendër arti
382           atm: Bankomat
383           bank: Bankë
384           bar: Bar
385           bbq: Zgarë
386           bench: Stol
387           bicycle_parking: Parkim biçikletash
388           bicycle_rental: Biçikleta me qera
389           biergarten: Birrari
390           boat_rental: Varka me qera
391           brothel: Shtëpi publike
392           bureau_de_change: Këmbim valute
393           bus_station: Stacion autobusi
394           cafe: Kafe
395           car_rental: Makina me qera
396           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
397           car_wash: Autolarje
398           casino: Kazino
399           charging_station: Stacion mbushës
400           childcare: Kujdesi për fëmijët
401           cinema: Kinema
402           clinic: Klinikë
403           clock: Orë
404           college: Kolegj
405           community_centre: Qendër komunitare
406           courthouse: Gjykatë
407           crematorium: Krematorium
408           dentist: Dentist
409           doctors: Mjekët
410           drinking_water: Ujë i pijshëm
411           driving_school: Autoshkollë
412           embassy: Ambasadë
413           fast_food: Ushqim i shpejtë
414           ferry_terminal: Terminal i trageteve
415           fire_station: Zjarrëfiksat
416           food_court: Kënd ushqimi
417           fountain: Shatërvan
418           fuel: Stacion karburanti
419           gambling: Kumar
420           grave_yard: Varrezë
421           hospital: Spital
422           hunting_stand: Vend gjuetie
423           ice_cream: Akullore
424           kindergarten: Kopësht fëmijësh
425           library: Bibliotekë
426           marketplace: Treg
427           monastery: Manastir
428           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
429           nightclub: Klub nate
430           nursing_home: Çerdhe
431           office: Zyrë
432           parking: Vendparkim
433           parking_entrance: Hyrje parkimi
434           pharmacy: Barnatore
435           place_of_worship: Vend kulti
436           police: Policia
437           post_box: Kuti postare
438           post_office: Zyrë postare
439           preschool: Cikël para-shkollor
440           prison: Burg
441           pub: Pub
442           public_building: Ndërtesë publike
443           recycling: Pikë riciklimi
444           restaurant: Restorant
445           retirement_home: Shtëpi pleqësh
446           sauna: Saunë
447           school: Shkollë
448           shelter: Strehë
449           shop: Dyqan
450           shower: Dush
451           social_centre: Qendrën sociale
452           social_club: Klub shoqëror
453           social_facility: Institucion social
454           studio: Studio
455           swimming_pool: Pishinë
456           taxi: Taksi
457           telephone: Telefon publik
458           theatre: Teatër
459           toilets: Banjë publike
460           townhall: Bashki
461           university: Universitet
462           vending_machine: Automat me monedha
463           veterinary: Kirurgji veterinare
464           village_hall: Bashkësi lokale
465           waste_basket: Kosh plehrash
466           waste_disposal: Deponi mbeturinash
467           youth_centre: Qendër rinore
468         boundary:
469           administrative: Kufi administrativ
470           census: Regjistrim kufitar
471           national_park: Park kombëtar
472           protected_area: Zonë e mbrojtur
473         bridge:
474           aqueduct: Ujësjellës
475           suspension: Urë lëvizëse
476           swing: Urë rrotulluese
477           viaduct: Viadukt
478           "yes": Urë
479         building:
480           "yes": Ndërtesë
481         craft:
482           brewery: Birrari
483           carpenter: Marangoz
484           electrician: Elektricist
485           gardener: Kopshtar
486           painter: Piktor
487           photographer: Fotograf
488           plumber: Hidraulik
489           shoemaker: Këpuctar
490           tailor: Rrobaqepës
491           "yes": Dyqan zeje
492         emergency:
493           ambulance_station: Stacion ambulance
494           defibrillator: Defibrilator
495           landing_site: Vend për ulje emergjente
496           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
497         highway:
498           abandoned: Autostradë e braktisur
499           bridleway: Rrugë për kalërim
500           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
501           bus_stop: Stacion autobusi
502           construction: Autostradë në ndërtim
503           cycleway: Rrugë biçikletash
504           elevator: Ashensor
505           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
506           footway: Rrugë këmbësorësh
507           ford: Va
508           living_street: Rrugë për këmbësorë
509           milestone: Piketë
510           motorway: Autostradë
511           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
512           motorway_link: Autostradë
513           path: Shteg
514           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
515           platform: Platformë
516           primary: Rrugë primare
517           primary_link: Rrugë primare
518           proposed: Rrugë e propozuar
519           raceway: Pistë garash me veturë
520           residential: Rrugë banimi
521           rest_area: Zonë pushimi
522           road: Rrugë
523           secondary: Rrugë dytësore
524           secondary_link: Rrugë dytësore
525           service: Rrugë shërbimi
526           services: Shërbime autostrade
527           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
528           steps: Hapat
529           street_lamp: Llambë rruge
530           tertiary: Rrugë terciare
531           tertiary_link: Rrugë terciare
532           track: Gjurmë
533           traffic_signals: Shenja trafiku
534           trail: Shteg
535           trunk: Rrugë magjistrale
536           trunk_link: Rrugë magjistrale
537           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
538           "yes": Rrugë
539         historic:
540           archaeological_site: Vend arkeologjik
541           battlefield: Fushëbetejë
542           boundary_stone: Gur kufiri
543           building: Ndërtesë historike
544           bunker: Bunker
545           castle: Kala
546           church: Kishë
547           city_gate: Portë qyteti
548           citywalls: Mure qyteti
549           fort: Fortesë
550           heritage: Vend trashigimie
551           house: Shtëpi
552           icon: Ikonë
553           manor: Pronë e madhe
554           memorial: Memorial
555           mine: Minierë
556           monument: Monument
557           roman_road: Rrugë romake
558           ruins: Rrënoja
559           stone: Gur
560           tomb: Varr
561           tower: Kullë
562           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
563           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
564           wreck: Anije e mbytur
565         junction:
566           "yes": Kryqëzim
567         landuse:
568           allotments: Kopsht i vogël
569           basin: Pellg
570           brownfield: Deponi industriale
571           cemetery: Varreza
572           commercial: Zonë tregtare
573           conservation: Mbrojtje natyre
574           construction: Ndërtimtari
575           farm: Fermë
576           farmland: Tokë bujqësore
577           farmyard: Oborr ferme
578           forest: Pyll
579           garages: Garazha
580           grass: Bar
581           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
582           industrial: Zonë industriale
583           landfill: Deponi
584           meadow: Luadh
585           military: Zonë ushtarake
586           mine: Minierë
587           orchard: Pemishte
588           quarry: Gurore
589           railway: Hekurudhë
590           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
591           reservoir: Rezervuar
592           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
593           residential: Zonë e banuar
594           retail: Me pakicë
595           road: Zonë rruge
596           village_green: Fshat me gjelbrim
597           vineyard: Vreshtë
598           "yes": Përdorim toke
599         leisure:
600           beach_resort: Plazh
601           bird_hide: Kamuflim zogjësh
602           common: Tokë e përbashkët
603           dog_park: Park qenësh
604           fishing: Zonë peshkimi
605           fitness_centre: Qendër fitnesi
606           fitness_station: Saticion palestre
607           garden: Kopsht
608           golf_course: Fushë golfi
609           horse_riding: Kalërim
610           ice_rink: Vend patinazhi
611           marina: Sport porti (limani)
612           miniature_golf: Minigolf
613           nature_reserve: Rezervat natyror
614           park: Park
615           pitch: Terren sportiv
616           playground: Kënd lojërash
617           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
618           resort: Resort
619           sauna: Saunë
620           slipway: Rrëshqitëse
621           sports_centre: Qendër sportive
622           stadium: Stadium
623           swimming_pool: Pishinë
624           track: Pistë vrapimi
625           water_park: Park ujor
626           "yes": Kohë e lirë
627         man_made:
628           bunker_silo: Bunker
629           lighthouse: Fanar
630           pipeline: Tubacion
631           tower: Kullë
632           works: Fabrikë
633           "yes": I/e bërë nga njeriu
634         military:
635           airfield: Aeroport ushtarak
636           barracks: Kazerma
637           bunker: Bunker
638         mountain_pass:
639           "yes": Kalim malor
640         natural:
641           bay: Gji
642           beach: Plazh
643           cape: Kep
644           cave_entrance: Hyrje shpelle
645           cliff: Shkëmb
646           crater: Krater
647           dune: Dunë
648           fell: Kodrinë
649           fjord: Fjord (gji deti)
650           forest: Pyll
651           geyser: Gejzer
652           glacier: Akullnajë
653           grassland: Barishte
654           heath: Rrafshinë
655           hill: Kodër
656           island: Ishull
657           land: Vend
658           marsh: Kënetë
659           moor: Moçal
660           mud: Baltë
661           peak: Majë
662           point: Pikë
663           reef: Gumë
664           ridge: Vargmal
665           rock: Gur
666           saddle: Shalë
667           sand: Rërë
668           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
669           scrub: Zonë me shkurre
670           spring: Pranverë
671           stone: Gur
672           strait: Rrugicë (ngushticë)
673           tree: Pemë
674           valley: Luginë
675           volcano: Vullkan
676           water: Ujë
677           wetland: Ligatinë
678           wood: Mal
679         office:
680           accountant: Kontabilist
681           administrative: Administratë
682           architect: Arkitekt
683           company: Kompani
684           employment_agency: Agjensi punësimi
685           estate_agent: Agjent i patundshmërive
686           government: Ent qeveritar
687           insurance: Zyrë sigurimi
688           lawyer: Avokat
689           ngo: Zyra e OJQ
690           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
691           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
692           "yes": Zyrë
693         place:
694           allotments: Kopsht i vogël
695           city: Qytet
696           country: Vend
697           county: Vend
698           farm: Fermë
699           hamlet: Fshat i vogël
700           house: Shtëpi
701           houses: Shtëpi
702           island: Ishull
703           islet: Ishull
704           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
705           locality: Lokalitet
706           municipality: Komunë
707           neighbourhood: Lagje
708           postcode: Kodi postar
709           region: Regjion
710           sea: Det
711           state: Shtet
712           subdivision: Nënndarje
713           suburb: Periferi
714           town: Qytezë
715           unincorporated_area: Zone e lirë
716           village: Fshat
717           "yes": Vend
718         railway:
719           abandoned: Hekurudhë e braktisur
720           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
721           disused: Hekurudhë e braktisur
722           funicular: Linjë teleferiku
723           halt: Stacion hekerudhor
724           junction: Nyje hekurudhore
725           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
726           light_rail: Hekurudhë e lehtë
727           miniature: Hekurudhë në miniaturë
728           monorail: Hekurudhë me një shinë
729           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
730           platform: Platformë hekurudhore
731           preserved: Hekurudhë muze
732           proposed: Hekurudhë e planifikuar
733           spur: Hekurudhë
734           station: Stacion hekurudhor
735           stop: Stacion hekurudhor
736           subway: Metro
737           subway_entrance: Hyrje metroje
738           switch: Pika hekurudhore
739         shop:
740           antiques: Antike
741           bakery: Furrë buke
742           beauty: Sallon bukurie
743           beverages: Dyqan pijesh
744           butcher: Mishtore
745           car: Sallon automobilash
746           car_parts: Autopjesë
747           car_repair: Autoservis
748           carpet: Dyqan qilimash
749           chemist: Drogeri
750           clothes: Dyqani rrobash
751           computer: Dyqan kompjuterësh
752           cosmetics: Dyqan kozmetike
753           department_store: Shtëpi mallrash
754           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
755           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
756           dry_cleaning: Pastrim kimik
757           electronics: Dyqan elektronike
758           estate_agent: Agjent i patundshmërive
759           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
760           fish: Dyqan peshku
761           florist: Luleshitës
762           food: Ushqimore
763           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
764           furniture: Mobilieri
765           gallery: Galeri
766           garden_centre: Qendër kopshti
767           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
768           gift: Dyqan dhuratash
769           greengrocer: Shitës frutash
770           grocery: Dyqan ushqimor
771           hairdresser: Floktar
772           hardware: Hekrari
773           hifi: Hi-Fi
774           jewelry: Dyqan bizhuterie
775           kiosk: Kiosk
776           laundry: Lavanderi
777           mall: Qendër tregtare
778           market: Treg
779           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
780           motorcycle: Dyqan motoçikletash
781           music: Dyqan i veglave muzikore
782           optician: Optikë
783           pharmacy: Barnatore
784           photo: Fotograf
785           supermarket: Supermarket
786           tailor: Rrobaqepës
787           toys: Dyqan lodrash
788           "yes": Dyqan
789         tourism:
790           apartment: Apartament
791           artwork: Vepër artistike
792           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
793           cabin: Kabinë
794           camp_site: Vend për kampim
795           gallery: Galeri
796           hostel: Bujtinë
797           hotel: Hotel
798           information: Informacion
799           motel: Motel
800           museum: Muze
801           picnic_site: Vend për piknik
802           zoo: Kopsht zoologjik
803         tunnel:
804           "yes": Tunel
805         waterway:
806           canal: Kanal
807           dam: Digë
808           derelict_canal: Kanal i braktisur
809           ditch: Hendek i thellë
810           drain: Drenazhim
811           mooring: Ankorim
812           river: Lum
813           stream: Rrjedhë
814           wadi: Përrua
815           waterfall: Ujëvarë
816           weir: Pendë
817           "yes": Ujore (rrugë)
818       admin_levels:
819         level2: Kufi vendi
820         level4: Kufi i njësisë federale
821         level5: Kufi regjional
822     description:
823       title:
824         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
825       types:
826         cities: Qytetet
827         towns: Qyteza
828         places: Vende
829     results:
830       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
831       more_results: Më shumë rezultate
832   layouts:
833     project_name:
834       title: OpenStreetMap
835       h1: OpenStreetMap
836     logo:
837       alt_text: Logoja e OpenStreetMap
838     logout: Çidentifikohu
839     log_in: Identifikohu
840     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
841     sign_up: Krijo llogari
842     start_mapping: Fillo hartografimin
843     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për redaktim
844     edit: Redakto
845     history: Historia
846     export: Eksporti
847     data: Të dhënat
848     export_data: Eksporto të dhënat
849     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
850     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
851     edit_with: Redakto me %{editor}
852     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
853     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
854     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
855       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
856     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
857     partners_html: Hostingu mbështetet nga %{ucl}, %{ic} dhe %{bytemark}, dhe të tjerë
858       %{partners}.
859     partners_partners: partnerët
860     help: Ndihmë
861     about: Rreth
862     copyright: Të drejtat e autorit
863     community: Komuniteti
864     community_blogs: Blogjet e komunitetit
865     foundation: Fondacioni
866     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
867     make_a_donation:
868       text: Dhuro
869     learn_more: Mëso më shumë
870     more: Më shumë
871   notifier:
872     diary_comment_notification:
873       hi: Përshëndetje %{to_user},
874     message_notification:
875       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
876       hi: Përshëndetje %{to_user},
877     gpx_notification:
878       greeting: Përshëndetje,
879       failure:
880         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
881     signup_confirm:
882       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
883       greeting: Tungjatjeta!
884     email_confirm:
885       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
886     email_confirm_plain:
887       greeting: Përshëndetje,
888     email_confirm_html:
889       greeting: Përshëndetje,
890       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
891         konfirmuar ndryshimin.
892     lost_password_plain:
893       greeting: Përshëndetje,
894     lost_password_html:
895       greeting: Përshëndetje,
896     note_comment_notification:
897       greeting: Përshëndetje,
898     changeset_comment_notification:
899       greeting: Përshëndetje,
900       commented:
901         partial_changeset_without_comment: pa koment
902   messages:
903     inbox:
904       title: Kutia mbërritëse
905       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
906       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
907       from: Prej
908       subject: Titulli
909       date: Data
910       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
911       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
912     message_summary:
913       unread_button: Shëno si të palexuar
914       read_button: Shëno si të lexuar
915       reply_button: Përgjigje
916       destroy_button: Fshi
917     new:
918       title: Dërgo mesazh
919       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
920       subject: Titulli
921       body: Trupi i mesazhit
922       send_button: Dërgo
923       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
924       message_sent: Mesazhi u dërgua
925       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
926         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
927     no_such_message:
928       title: Nu ka mesazh të tillë
929       heading: Nuk ka mesazh të tillë
930       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
931     outbox:
932       title: Dalje
933       my_inbox: '%{inbox_link}'
934       inbox: kuti mbërritëse
935       outbox: dalje
936       to: Për
937       subject: Titulli
938       date: Data
939     show:
940       from: Prej
941       subject: Titulli
942       date: Data
943       reply_button: Përgjigje
944       unread_button: Shëno si të palexuar
945       back: Prapa
946       to: Për
947       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
948         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
949         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
950     sent_message_summary:
951       destroy_button: Fshi
952     mark:
953       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
954       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
955   site:
956     about:
957       next: Tjetra
958       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
959     copyright:
960       foreign:
961         title: Rreth këtij përkthimi
962         text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
963           faqja në anglisht do të ketë përparësi
964         english_link: origjinalit në anglisht
965       native:
966         title: Rreth kësaj faqeje
967         text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
968           Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
969           së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
970         native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
971         mapping_link: fillo hatrografimin
972       legal_babble:
973         title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
974         intro_1_html: |-
975           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
976           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
977           Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
978           href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
979         intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
980           dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
981           të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
982           të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
983           \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
984         intro_3_html: |-
985           Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
986           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
987         credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
988         credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
989           contributors&rdquo;.
990         credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to
991           <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
992           \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
993           Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n
994           \ letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
995           (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
996           dhe tek \n  www.creativecommons.org."
997         more_title_html: Zbulo më shumë
998         more_1_html: |2-
999             Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
1000             href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
1001             FAQ</a>.
1002         more_2_html: |2-
1003             OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
1004             të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
1005             leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
1006         contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
1007         contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
1008           vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
1009           i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n
1010           \ citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;,
1011           por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n
1012           \ apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti
1013           \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
1014         contributors_ca_html: |-
1015           <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
1016           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
1017           Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
1018           Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
1019           Statistics Canada).
1020         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
1021           nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
1022         contributors_gb_html: |-
1023           <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
1024              Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
1025         contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
1026           thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
1027           garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
1028     edit:
1029       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1030       anon_edits: (%{link})
1031       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1032         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1033         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1034         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1035     export:
1036       title: Eksporto
1037       area_to_export: Zona për tu eksportuar
1038       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
1039       format_to_export: Formati per eksportim
1040       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
1041       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
1042       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
1043       licence: Licensa
1044       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1045         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1046       too_large:
1047         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
1048           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
1049         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
1050           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
1051           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
1052         planet:
1053           title: Planet OSM
1054           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
1055             të OpenStreetMap
1056         overpass:
1057           title: API mbikalues
1058           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
1059             të OpenStreetMap
1060         geofabrik:
1061           title: Shkarkimet nga Geofabrik
1062           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
1063             dhe qyteteve të përzgjedhura
1064         metro:
1065           title: Metro Ekstrakte
1066           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
1067             tyre
1068         other:
1069           title: Burime të tjera
1070           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
1071       options: Opsionet
1072       format: Formati
1073       scale: Shkallë
1074       max: max
1075       image_size: Madhësia e imazhit
1076       zoom: Zmadho
1077       add_marker: Shto një shënues në hartë
1078       latitude: 'Lat:'
1079       longitude: 'Lon:'
1080       output: Dalja
1081       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
1082       export_button: Eksporto
1083     fixthemap:
1084       how_to_help:
1085         title: Si të ndihmosh
1086         join_the_community:
1087           title: Bashkohu me komunitetin
1088           explanation_html: Nëse keni vënë re një problem me të dhënat e hartës, për
1089             shembull një rrugë mungon apo adresa juaj, mënyra më e mirë për të procesuar
1090             është t'i bashkohesh komunitetit OpeenStreetMap dhe të shtosh apo të riparosh
1091             të dhënat vetë.
1092         add_a_note:
1093           instructions_html: Klikoni <a class='icon note'></a> ose të njëjtën ikonë
1094             në ekranin e hartës. Kjo do të shtojë një shënues në hartë, të cilën ju
1095             mund ta lëvizni duke e tërhequr. Shtoni mesazhin tuaj, pastaj klikoni
1096             save dhe editues të tjerë do ta kontrollojnë.
1097       other_concerns:
1098         title: Shqetësime të tjera
1099     help:
1100       title: Merr ndihmë
1101       introduction: OpenStreetMap ka disa burime për të mësuar në lidhje me projektin,
1102         duke bërë pyetje dhe duke ju përgjigjur dhe duke diskutuar bashkërisht dhe
1103         duke dokumentuar temat e hartës.
1104       welcome:
1105         url: /mirësevjen
1106         title: Mirësevjen në OSM
1107         description: Filloni me këtë udhëzues të thjeshtë që mbulon bazat e OpenStreetMap.
1108       beginners_guide:
1109         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1110         title: Udhëzues për fillestarë.
1111         description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1112       help:
1113         url: https://help.openstreetmap.org/
1114         title: help.openstreetmap.org
1115         description: Bëni një pyetje ose shikoni përgjigjet në faqen pyetje dhe përgjigje
1116           të OSM-së.
1117       mailing_lists:
1118         title: Listat E Postimeve
1119         description: Bëni një pyetje ose diskutoni çështje interesante në një gamë
1120           të gjerë të listës së postimeve të ditës apo rajonale.
1121       forums:
1122         title: Forumet
1123     sidebar:
1124       search_results: Rezultatet e kërkimit
1125       close: Mbyll
1126     search:
1127       search: Kërko
1128       from: Prej
1129       to: Për
1130       where_am_i: Ku jam unë?
1131     key:
1132       table:
1133         entry:
1134           centre: Qendër sportive
1135           military: Zonë ushtarake
1136           school:
1137           - Shkollë
1138           - Universitet
1139           building: Ndërtesë
1140           station: Stacioni hekurudhor
1141           summit:
1142           - Samit
1143           - majë
1144     richtext_area:
1145       edit: Redakto
1146       preview: Parapamje
1147     welcome:
1148       title: Mirësevjen
1149       whats_on_the_map:
1150         title: Çfarë ka në hartë?
1151       basic_terms:
1152         title: Termat bazë për hartografim
1153         paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu
1154           janë disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
1155         editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1156           mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1157         node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1158           i vetëm ose një pemë.
1159         way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1160           lumë, liqen apo ndërtesë.
1161       rules:
1162         title: Rregullat!
1163       start_mapping: Fillo hartografimin
1164       add_a_note:
1165         title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1166   traces:
1167     visibility:
1168       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1169       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1170       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1171         me vula kohore)
1172       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1173         të pikave të renditura me vulë kohore)
1174     new:
1175       upload_trace: Ngarko GPS Percjellesin
1176       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1177       description: 'Përshkrimi:'
1178       tags: 'Etiketat:'
1179       tags_help: ndarë me presje
1180       visibility: 'Dukshmëria:'
1181       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1182       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1183       upload_button: Ngarko
1184       help: Ndihmë
1185       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1186     create:
1187       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1188       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1189         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1190         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1191       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1192         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1193         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1194     edit:
1195       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1196       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1197       filename: 'Emri i skedës:'
1198       download: shkarko
1199       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1200       points: 'Pikë:'
1201       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1202       map: harta
1203       edit: redakto
1204       owner: 'Pronari:'
1205       description: 'Përshkrimi:'
1206       tags: 'Etiketat:'
1207       tags_help: ndarë me presje
1208       save_button: Ruaj ndryshimet
1209       visibility: 'Dukshmëria:'
1210       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1211       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1212     trace_optionals:
1213       tags: Etiketat
1214     view:
1215       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1216       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1217       pending: DUKE PRITUR
1218       filename: 'Emri i skedës:'
1219       download: shkarko
1220       uploaded: 'Ngarkuar:'
1221       points: 'Pikë:'
1222       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1223       map: harta
1224       edit: redakto
1225       owner: 'Pronari:'
1226       description: 'Përshkrimi:'
1227       tags: 'Etiketa:'
1228       none: Asnjë
1229       edit_track: Redakto këtë gjurmë
1230       delete_track: Fshi këtë gjurmë
1231       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1232       visibility: 'Dukshmëria:'
1233     trace_paging_nav:
1234       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1235     trace:
1236       pending: NE PRITJE
1237       count_points: '%{count} pikë'
1238       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1239       more: më shumë
1240       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1241       view_map: Shiko hartën
1242       edit: redakto
1243       edit_map: Redakto hartën
1244       public: PUBLIKE
1245       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1246       private: PRIVAT
1247       trackable: E GJURMUESHME
1248       by: nga
1249       in: në
1250       map: harta
1251     list:
1252       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1253       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1254       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1255       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1256       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1257       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1258     delete:
1259       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1260     make_public:
1261       made_public: Gjurmë e bërë publike
1262     offline_warning:
1263       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1264     offline:
1265       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1266       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1267         përdonimit
1268   oauth_clients:
1269     new:
1270       submit: Regjistrohu
1271     edit:
1272       submit: Redakto
1273     show:
1274       edit: Redakto detajet
1275       confirm: A je i sigurt?
1276     form:
1277       name: Emri
1278   user:
1279     login:
1280       title: Identifikohu
1281       heading: Identifikohu
1282       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1283       password: 'Fjalëkalimi:'
1284       remember: Më mbaj mend
1285       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1286       login_button: Identifikohu
1287       register now: Regjistrohu tani
1288       create account minute: Krijoni një llogari. Ajo mer vetëm një minutë kohë.
1289       no account: Nuk ke llogari?
1290       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1291         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1292         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1293         ri</a> .
1294       account is suspended: Na vjen keq, llogarinë tuaj ka qenë i pezulluar për shkak
1295         të aktivitetit të dyshimtë.<br />Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1296         nëse ju dëshironi për të diskutuar këtë.
1297       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1298       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1299       auth_providers:
1300         openid:
1301           title: Identifikohu me OpenID
1302         github:
1303           title: Identifikohuni me GitHub
1304         wikipedia:
1305           alt: Identifikohuni me një llogari të Wikipedia-s
1306     logout:
1307       title: Çidentifikohu
1308       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1309       logout_button: Çidentifikohu
1310     lost_password:
1311       title: Fjalëkalimi i humbur
1312       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1313       email address: 'Adresa e emailit:'
1314       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1315       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1316         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1317         tuaj.
1318       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1319         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1320       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1321         të dhënë.
1322     reset_password:
1323       title: Rivendos fjalëkalimin
1324       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1325       password: 'Fjalëkalimi:'
1326       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1327       reset: Rivendos fjalëkalimin
1328       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1329       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1330     new:
1331       title: Krijo llogari
1332       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1333         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1334       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1335         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1336         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1337       about:
1338         header: E lirë dhe e redaktueshme
1339       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1340         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1341         e përdoruesit</a>.
1342       email address: 'Adresa e emailit:'
1343       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1344       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1345         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1346         wiki">privacy policy</a>)
1347       display name: 'Emër i dukshëm:'
1348       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1349       password: 'Fjalëkalimi:'
1350       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1351       continue: Vazhdo
1352       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1353       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1354     terms:
1355       title: Kushtet për kontribues
1356       heading: Kushtet për kontribues
1357       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
1358         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
1359         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
1360       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1361         e mia të jenë në Domenin Publik
1362       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1363       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1364       agree: Pajtohem
1365       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1366       decline: Nuk e pranoj
1367       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1368       legale_names:
1369         france: Francë
1370         italy: Itali
1371         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1372     no_such_user:
1373       title: Nuk ka përdorues të tillë
1374       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1375       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1376         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1377     view:
1378       my diary: Ditari im
1379       new diary entry: shënim i ri në ditar
1380       my edits: Redaktimet e mia
1381       my traces: Gjurmët e mia
1382       my notes: Shënimet e mia
1383       my messages: Mesazhet e mia
1384       my profile: Profili im
1385       my settings: Preferencat e mia
1386       my comments: Komentet e mia
1387       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1388       blocks on me: Blloqet mbi mua
1389       blocks by me: Bllokimet nga unë
1390       send message: Dërgo mesazh
1391       diary: Ditari
1392       edits: Redaktimet
1393       traces: Gjurmët
1394       notes: Shënimet e hartës
1395       remove as friend: Largo mikun
1396       add as friend: Shto si mik
1397       mapper since: 'Hartues që prej:'
1398       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1399       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1400       email address: 'Adresa e emailit:'
1401       created from: 'Krijuar nga:'
1402       status: 'Statusi:'
1403       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1404       description: Përshkrimi
1405       user location: Vendi i përdoruesit
1406       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1407         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1408       settings_link_text: parametrat
1409       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1410       km away: '%{count}km larg'
1411       m away: '%{count}m larg'
1412       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1413       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1414       role:
1415         administrator: Ky përdorues është një administrator
1416         moderator: Ky përdorues është një moderator
1417         grant:
1418           administrator: Mundëso qasje administratori
1419           moderator: Mundëso qasje moderatori
1420         revoke:
1421           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1422           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1423       block_history: bllokimet e pranuara
1424       moderator_history: bllokimet e dhëna
1425       create_block: blloko këtë përdorues
1426       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1427       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1428       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1429       hide_user: fsheh këtë përdorues
1430       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1431       delete_user: fshi këtë përdorues
1432       confirm: Konfirmo
1433     popup:
1434       your location: Vendndodhja e jote
1435       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1436       friend: Mik
1437     account:
1438       title: Redakto llogarinë
1439       my settings: Preferencat e mia
1440       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1441       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1442       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1443       openid:
1444         link text: çfarë është kjo?
1445       public editing:
1446         heading: 'Redaktim publik:'
1447         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1448         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1449         enabled link text: çfarë është kjo?
1450         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1451           e mëparshme janë anonime.
1452         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1453       public editing note:
1454         heading: Redaktim publik
1455       contributor terms:
1456         heading: Kushtet për kontribues
1457         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1458         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1459         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1460           kushtet e kontribuesit.
1461         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1462           pronësi publike.
1463         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1464         link text: Çka është kjo?
1465       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1466       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1467       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1468       image: 'Imazhi:'
1469       gravatar:
1470         gravatar: Përdor Gravatar
1471         link text: çfarë është kjo?
1472       new image: Shto një imazh
1473       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1474       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1475       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1476       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1477       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1478       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1479       latitude: 'Latituda:'
1480       longitude: 'Longituda:'
1481       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1482         në hartë!
1483       save changes button: Ruaj ndryshimet
1484       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1485       return to profile: Mbrapa te profili
1486       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1487         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1488         e re të emailit tuaj.
1489       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1490     confirm:
1491       heading: Kontrollo emailin tënd!
1492       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1493         tënde.
1494       button: Konfirmo
1495       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1496       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1497       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1498     confirm_resend:
1499       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1500         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1501         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1502         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1503         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1504       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1505     confirm_email:
1506       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1507       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1508         e re të emailit tuaj.
1509       button: Konfirmo
1510       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1511       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1512     set_home:
1513       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1514     go_public:
1515       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1516         t'i redaktosh ato.
1517     make_friend:
1518       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1519       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1520       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1521     remove_friend:
1522       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1523       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1524     filter:
1525       not_an_administrator: Ju duhet të jetë një administrator për të kryer këtë veprim.
1526     list:
1527       title: Përdoruesi
1528       heading: Përdorues
1529       showing:
1530         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1531         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1532       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1533       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1534       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1535       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1536       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1537   user_role:
1538     filter:
1539       not_an_administrator: Vetëm administratorët mund të kryejnë menaxhimin e rolit
1540         të përdoruesit, dhe ju nuk jeni një administrator.
1541       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1542       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1543       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1544     grant:
1545       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1546       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1547       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1548         `%{name}'?
1549       confirm: Konfirmo
1550       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1551         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1552     revoke:
1553       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1554       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1555       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1556         `%{name}'?
1557       confirm: Konfirmo
1558       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1559         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1560   user_blocks:
1561     new:
1562       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1563         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1564         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1565         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1566     revoke:
1567       revoke: Revoko!
1568     show:
1569       confirm: A jeni i sigurt?
1570     block:
1571       show: Shfaq
1572       edit: Redakto
1573       revoke: Revoko!
1574     blocks:
1575       status: Statusi
1576       revoker_name: Revokuar nga
1577   javascripts:
1578     site:
1579       edit_tooltip: Redakto hartën
1580   redactions:
1581     show:
1582       destroy: Revoko këtë redaktim
1583       confirm: A je i sigurt?
1584 ...