Update to iD v2.8.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / fi.json
1 {
2     "fi": {
3         "icons": {
4             "information": "Tietoa",
5             "remove": "Poista",
6             "undo": "Peru"
7         },
8         "modes": {
9             "add_area": {
10                 "title": "Alue",
11                 "description": "Lisää puistoja, rakennuksia, järviä tai muita alueita kartalle.",
12                 "tail": "Aloita alueen, kuten puiston, järven tai rakennuksen piirtäminen napsauttamalla karttaa."
13             },
14             "add_line": {
15                 "title": "Viiva",
16                 "description": "Lisää katuja, jalkakäytäviä, polkuja, jokia ja muita viivoja kartalle.",
17                 "tail": "Aloita kadun tai polun piirtäminen napsauttamalla karttaa."
18             },
19             "add_point": {
20                 "title": "Paikkapiste",
21                 "description": "Lisää ravintoloita, turistinähtävyyksiä, postilaatikoita ja muita paikkapisteitä kartalle.",
22                 "tail": "Lisää paikkapiste napsauttamalla karttaa."
23             },
24             "browse": {
25                 "title": "Selaa",
26                 "description": "Loitonna, lähennä ja panoroi karttaa."
27             },
28             "draw_area": {
29                 "tail": "Lisää viivapisteitä alueeseen napsauttamalla karttaa. Lopeta alueen piirtäminen napsauttamalla aloituspistettä."
30             },
31             "draw_line": {
32                 "tail": "Lisää pisteitä viivaan napsauttamalla. Yhdistä toiseen viivaan napsauttamalla sitä, ja lopeta viivan piirtäminen kaksoisnapsauttamalla."
33             },
34             "drag_node": {
35                 "connected_to_hidden": "Kohdetta ei voi muokata, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen."
36             }
37         },
38         "operations": {
39             "add": {
40                 "annotation": {
41                     "point": "Paikkapiste lisätty.",
42                     "vertex": "Piste lisätty viivaan.",
43                     "relation": "Relaatio lisätty."
44                 }
45             },
46             "start": {
47                 "annotation": {
48                     "line": "Viivan piirtäminen aloitettu.",
49                     "area": "Alueen piirtäminen aloitettu."
50                 }
51             },
52             "continue": {
53                 "key": "A",
54                 "title": "Pidennä",
55                 "description": "Jatka ja pidennä tätä viivaa.",
56                 "not_eligible": "Viivaa ei voi pidentää tästä.",
57                 "multiple": "Tästä pisteestä voi jatkaa useita viivoja. Valitse jatkettava viiva painamalla Shift-painiketta ja napsauttamalla viivaa.",
58                 "annotation": {
59                     "line": "Viivan muokkaaminen aloitettu.",
60                     "area": "Alueen muokkaaminen aloitettu."
61                 }
62             },
63             "cancel_draw": {
64                 "annotation": "Piirtäminen keskeytetty."
65             },
66             "change_role": {
67                 "annotation": "Relaatiojäsenen rooli muutettiin."
68             },
69             "change_tags": {
70                 "annotation": "Ominaisuustietoja vaihdettu."
71             },
72             "circularize": {
73                 "title": "Pyöristä",
74                 "description": {
75                     "line": "Pyöristä tämä viiva.",
76                     "area": "Pyöristä tämä alue."
77                 },
78                 "key": "O",
79                 "annotation": {
80                     "line": "Viiva pyöristettiin.",
81                     "area": "Alue pyöristettiin."
82                 },
83                 "not_closed": "Tätä kohdetta ei voi pyöristää, sillä se ei ole suljettu alue.",
84                 "too_large": "Tätä kohdetta ei voi pyöristää, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
85                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi pyöristää, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen."
86             },
87             "orthogonalize": {
88                 "title": "Muuta suorakulmaiseksi",
89                 "description": {
90                     "line": "Muuta tämän viivan kulmat suorakulmiksi.",
91                     "area": "Muuta tämän alueen kulmat suorakulmiksi."
92                 },
93                 "key": "S",
94                 "annotation": {
95                     "line": "Viiva muutettiin suorakulmaiseksi.",
96                     "area": "Alue muutettiin suorakulmaiseksi."
97                 },
98                 "not_squarish": "Tämän alueen kulmia ei voida muuttaa suorakulmaisiksi, sillä se on muodoltaan liian epäsäännöllinen.",
99                 "too_large": "Tätä kohdetta ei voi muuttaa suorakulmaiseksi, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
100                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi tehdä suorakulmaiseksi, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen."
101             },
102             "straighten": {
103                 "title": "Suorista",
104                 "description": "Suorista tämä viiva.",
105                 "key": "S",
106                 "annotation": "Viiva suoristettiin.",
107                 "too_bendy": "Suoristaminen ei ole mahdollista, sillä viiva taipuu liikaa.",
108                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi suoristaa, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen."
109             },
110             "delete": {
111                 "title": "Poista",
112                 "description": {
113                     "single": "Poista tämä karttakohde pysyvästi.",
114                     "multiple": "Poista nämä karttakohteet pysyvästi."
115                 },
116                 "annotation": {
117                     "point": "Paikkapiste poistettiin.",
118                     "vertex": "Piste poistettiin viivalta.",
119                     "line": "Viiva poistettiin.",
120                     "area": "Alue poistettiin.",
121                     "relation": "Relaatio poistettiin.",
122                     "multiple": "Poistettiin {n} karttakohdetta."
123                 },
124                 "too_large": {
125                     "single": "Tätä kohdetta ei voi poistaa, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
126                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi poistaa, sillä ne eivät ole kokonaan näkyvissä."
127                 },
128                 "incomplete_relation": {
129                     "single": "Tätä karttakohdetta ei voi poistaa,  sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu.",
130                     "multiple": "Näitä karttakohteita ei voi poistaa,  sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu."
131                 },
132                 "part_of_relation": {
133                     "single": "Tätä kohdetta ei voi poistaa, koska se on osa suurempaa relaatiota. Poista ensin relaatiojäsenyys.",
134                     "multiple": "Näitä ominaisuuksia ei voi poistaa sillä ne ovat osa suurempaa relaatiota. Sinun täytyy ensin poistaa kohde relaatiosta."
135                 },
136                 "connected_to_hidden": {
137                     "single": "Kohdetta ei voi poistaa, koska se on liitetty yhdistetty karttakohteeseen.",
138                     "multiple": "Kohteita ei voida poistaa, koska osa niistä on yhdistetty piilotettuihin karttakohteisiin."
139                 }
140             },
141             "add_member": {
142                 "annotation": "Jäsen lisättiin relaatioon."
143             },
144             "delete_member": {
145                 "annotation": "Jäsen poistettiin relaatiosta."
146             },
147             "connect": {
148                 "annotation": {
149                     "point": "Viiva yhdistetty pisteeseen.",
150                     "vertex": "Kaksi viivaa yhdistetty.",
151                     "line": "Kaksi viivaa yhdistetty.",
152                     "area": "Viiva ja alue yhdistetty."
153                 }
154             },
155             "disconnect": {
156                 "title": "Erota",
157                 "description": "Erota nämä viivat/alueet toisistaan.",
158                 "key": "D",
159                 "annotation": "Erotetut viivat/alueet.",
160                 "not_connected": "Ei riittävästi viivoja/alueita niiden erottamiseksi.",
161                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi katkaista, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
162                 "relation": "Tätä ei voi katkaista, sillä se on yhteydessä relaatiojäseniin."
163             },
164             "merge": {
165                 "title": "Sulauta yhteen",
166                 "description": "Yhdistä nämä ominaisuudet.",
167                 "key": "C",
168                 "annotation": "Yhdistetty {n} kohdetta.",
169                 "not_eligible": "Näitä ominaisuuksia ei voi sulauttaa yhteen.",
170                 "not_adjacent": "Näitä karttapisteitä ei voi yhdistää, sillä niiden päätepisteitä ei ole yhdistetty toisiinsa.",
171                 "restriction": "Näitä kohteita ei voi yhdistää, koska ainakin yksi on on liitettynä relaatioon \"{relation}\" .",
172                 "incomplete_relation": "Näitä karttakohteita ei voi yhdistää,  sillä ainakin yhden tietoja ei ole täysin ladattu.",
173                 "conflicting_tags": "Näitä kohteita ei voi yhdistää, koska joidenkin niiden ominaisuustiedoissa on ristiriitaisia arvoja.  "
174             },
175             "move": {
176                 "title": "Siirrä",
177                 "description": {
178                     "single": "Siirrä tämä kohde toiseen paikkaan.",
179                     "multiple": "Siirrä nämä kohteet toiseen paikkaan"
180                 },
181                 "key": "M",
182                 "annotation": {
183                     "point": "Paikkapiste siirretty.",
184                     "vertex": "Viivapiste siirretty.",
185                     "line": "Viiva siirretty.",
186                     "area": "Alue siirretty.",
187                     "multiple": "Monta kohdetta siirretty."
188                 },
189                 "incomplete_relation": {
190                     "single": "Tätä kohdetta ei voi siirtää, sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu.",
191                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi siirtää, sillä niiden tietoja ei ole täysin ladattu."
192                 },
193                 "too_large": {
194                     "single": "Tätä kohdetta ei voi siirtää, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
195                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi siirtää, sillä ne eivät ole kokonaan näkyvissä."
196                 },
197                 "connected_to_hidden": {
198                     "single": "Tätä kohdetta ei voi siirtää, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
199                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi siirtää, koska osa niistä on yhdistetty piilotettuihin ominaisuuksiin"
200                 }
201             },
202             "reflect": {
203                 "title": {
204                     "long": "Peilaa pituussuunnassa",
205                     "short": "Peilaa leveyssuunnassa"
206                 },
207                 "description": {
208                     "long": {
209                         "single": "Peilaa tämä kohde sen pidemmän keskiviivan suhteen.",
210                         "multiple": "Peilaa nämä kohteet niiden pidemmän keskiviivan suhteen."
211                     },
212                     "short": {
213                         "single": "Peilaa tämä kohde sen lyhemmän keskiviivan suhteen.",
214                         "multiple": "Peilaa nämä kohteet niiden lyhyen keskiviivan suhteen."
215                     }
216                 },
217                 "key": {
218                     "long": "T",
219                     "short": "Y"
220                 },
221                 "annotation": {
222                     "long": {
223                         "single": "Kohde peilattu pitkän keskiviivan suuntaisesti.",
224                         "multiple": "Useita kohteita peilattu pitkän keskiviivan suuntaisesti."
225                     },
226                     "short": {
227                         "single": "Kohde peilattu lyhyen keskiviivan suuntaisesti.",
228                         "multiple": "Useita kohteita peilattu lyhyen keskiviivan suuntaisesti."
229                     }
230                 },
231                 "incomplete_relation": {
232                     "single": "Tätä kohdetta ei voi peilata, sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu.",
233                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi peilata, sillä niiden tietoja ei ole täysin ladattu."
234                 },
235                 "too_large": {
236                     "single": "Tätä kohdetta ei voi peilata, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
237                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi peilata, sillä ne eivät ole kokonaan näkyvissä."
238                 },
239                 "connected_to_hidden": {
240                     "single": "Tätä kohdetta ei voi poistaa, koska se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
241                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi peilata, koska osa niistä on yhdistetty piilotettuihin kohteisiin."
242                 }
243             },
244             "rotate": {
245                 "title": "Kierrä",
246                 "description": {
247                     "single": "Pyöritä tätä kohdetta sen keskipisteen ympäri.",
248                     "multiple": "Pyöritä näitä kohteita niiden keskipisteiden ympäri."
249                 },
250                 "key": "R",
251                 "annotation": {
252                     "line": "Viivaa kierretty.",
253                     "area": "Aluetta kierretty.",
254                     "multiple": "Pyöritä useita kohteita."
255                 },
256                 "incomplete_relation": {
257                     "single": "Tätä kohdetta ei voi kiertää, sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu.",
258                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi siirtää, sillä niiden tietoja ei ole täysin ladattu."
259                 },
260                 "too_large": {
261                     "single": "Tätä kohdetta ei voi kiertää, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
262                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi kiertää, sillä ne eivät ole kokonaan näkyvissä."
263                 },
264                 "connected_to_hidden": {
265                     "single": "Tätä kohdetta ei voi pyörittää, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
266                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi pyörittää, koska osa niistä on yhdistetty piilotettuihin karttakohteisiin."
267                 }
268             },
269             "reverse": {
270                 "title": "Vaihda suuntaa",
271                 "description": "Muuta tämän viivan suunta päinvastaiseksi.",
272                 "key": "V",
273                 "annotation": "Viivan suunta vaihdettu."
274             },
275             "split": {
276                 "title": "Jaa",
277                 "description": {
278                     "line": "Jaa viiva kahteen osaan tässä pisteessä.",
279                     "area": "Jaa alueen reunaviiva kahteen osaan.",
280                     "multiple": "Jaa viivat/alueiden reunat kahtia tässä pisteessä."
281                 },
282                 "key": "X",
283                 "annotation": {
284                     "line": "Viiva jaettu.",
285                     "area": "Alueen reunaviiva jaettu.",
286                     "multiple": "Jaa {n} viivaa/aluiden reunaviivaa."
287                 },
288                 "not_eligible": "Viivoja ei voi jakaa alusta tai lopusta.",
289                 "multiple_ways": "Viivoja on liian monta jotta niitä voitaisiin jakaa osiin.",
290                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi jakaa, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen."
291             },
292             "restriction": {
293                 "annotation": {
294                     "create": "Kääntymisrajoitus lisätty.",
295                     "delete": "Kääntymisrajoitus poistettu."
296                 }
297             }
298         },
299         "restriction": {
300             "controls": {
301                 "distance": "Etäisyys",
302                 "distance_up_to": "Enintään {distance}",
303                 "via": "Kautta",
304                 "via_node_only": "Vain yksi viivapiste",
305                 "via_up_to_one": "Enintään yksi viiva",
306                 "via_up_to_two": "Enintään kaksi viivaa"
307             },
308             "help": {
309                 "indirect": "(epäsuora)",
310                 "turn": {
311                     "no_left_turn": "EI vasemmalle (epäsuora)",
312                     "no_right_turn": "EI oikealle (epäsuora)",
313                     "no_u_turn": "EI U-käännöstä (epäsuora)",
314                     "no_straight_on": "EI suoraan (epäsuora)",
315                     "only_left_turn": "VAIN vasemmalle (epäsuora)",
316                     "only_right_turn": "VAIN oikealle (epäsuora)",
317                     "only_u_turn": "VAIN U-käännös (epäsuora)",
318                     "only_straight_on": "VAIN suoraan (epäsuora)",
319                     "allowed_left_turn": "SALLITTU vasemmalle (epäsuora)",
320                     "allowed_right_turn": "SALLITTU oikealle (epäsuora)",
321                     "allowed_u_turn": "SALLITTU U-käännös (epäsuora)",
322                     "allowed_straight_on": "SALLITTU suoraan (epäsuora)"
323                 },
324                 "from": "MISTÄ",
325                 "via": "KAUTTA",
326                 "to": "MIHIN",
327                 "from_name": "{from} {fromName}",
328                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
329                 "via_names": "{via} {viaNames}",
330                 "select_from": "Valitse {from}-väylä napsauttamalla sitä",
331                 "select_from_name": "Valitse {from}-väyläksi {fromName} napsauttamalla",
332                 "toggle": "Aseta \"{turn}\" napsauttamalla"
333             }
334         },
335         "undo": {
336             "tooltip": "Kumoa: {action}",
337             "nothing": "Ei muokkaushistoriaa."
338         },
339         "redo": {
340             "tooltip": "Tee uudelleen: {action}",
341             "nothing": "Ei muokkaushistoriaa."
342         },
343         "tooltip_keyhint": "Pikanäppäin:",
344         "browser_notice": "Tätä muokkausohjelmaa voi käyttää Firefox-, Chrome-, Safari- ja Opera-selaimilla sekä Internet Explorerin versiolla 11 tai uudemmalla. Päivitä selainohjelmisto tai käytä vanhempaa Potlatch 2 -muokkausohjelmaa.",
345         "translate": {
346             "translate": "Käännä",
347             "localized_translation_label": "Monikielinen nimi",
348             "localized_translation_language": "Valitse kieli",
349             "localized_translation_name": "Nimi"
350         },
351         "zoom_in_edit": "Aloita muokkaaminen lähentämällä karttaa",
352         "login": "kirjaudu",
353         "logout": "kirjaudu ulos",
354         "loading_auth": "Yhdistetään OpenStreetMap-palveluun...",
355         "report_a_bug": "Ilmoita ongelmasta",
356         "help_translate": "Auta kääntämisessä",
357         "feature_info": {
358             "hidden_warning": "{count} piilotettua karttakohdetta",
359             "hidden_details": "Nämä ominaisuudet ovat nykyisin piilotettu: {details}"
360         },
361         "status": {
362             "error": "Ei yhteyttä sovellusrajapintaan.",
363             "offline": "Sovellusrajapintaan ei ole yhteyttä. Yritä muokkaamista myöhemmin.",
364             "readonly": "Sovellusrajapinta on kirjoitussuojatussa tilassa. Joudut odottamaan tallentaaksesi muutoksesi.",
365             "rateLimit": "API-sovellusrajapinta rajoittaa tunnistautumattomia yhteyksiä. Poista ongelma kirjautumalla sisään."
366         },
367         "commit": {
368             "title": "Tallenna OpenStreetMapiin",
369             "upload_explanation": "Palvelimelle tallennettavat muutokset tulevat pian näkyviin kaikkiin OpenStreetMap-kartta-aineistoa käyttäviin palveluihin.",
370             "upload_explanation_with_user": "Muutokset tallennetaan palvelimelle käyttäjätunnisteella {user} ja tulevat pian näkyviin kaikkiin OpenStreetMap-kartta-aineistoa käyttäviin palveluihin.",
371             "request_review": "Haluan jonkun tarkistavan muokkaukseni",
372             "save": "Tallenna",
373             "cancel": "Takaisin muokkaamaan",
374             "changes": "{count} muutosta",
375             "download_changes": "Lataa osmChange-tiedosto",
376             "warnings": "Varoitukset",
377             "modified": "Muokattu",
378             "deleted": "Poistettu",
379             "created": "Luotu",
380             "about_changeset_comments": "Tietoja muutoskokoelman kommenteista",
381             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
382             "google_warning": "Huomaathan, että karttatietojen kopioiminen Google-kartoista on ehdottomasti kielletty.",
383             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
384         },
385         "contributors": {
386             "list": "Muokkaajat {users}",
387             "truncated_list": "Muokkaajat {users} ja {count} muuta"
388         },
389         "info_panels": {
390             "key": "I",
391             "background": {
392                 "key": "B",
393                 "title": "Tausta",
394                 "zoom": "Suurennostaso",
395                 "vintage": "Päivämäärä",
396                 "source": "Lähde",
397                 "description": "Kuvaus",
398                 "resolution": "Resoluutio",
399                 "accuracy": "Täsmällisyys",
400                 "unknown": "Ei tiedossa",
401                 "show_tiles": "Näytä kuvausruutujen rajat",
402                 "hide_tiles": "Piilota karttakuvat"
403             },
404             "history": {
405                 "key": "H",
406                 "title": "Historia",
407                 "selected": "{n} valittu",
408                 "version": "Versio",
409                 "last_edit": "Viimeisin muokkaus",
410                 "edited_by": "Muokkaaja",
411                 "changeset": "Muutoskokoelma",
412                 "unknown": "Ei tiedossa",
413                 "link_text": "Muutoshistoria openstreetmap.org-sivustolla"
414             },
415             "location": {
416                 "key": "L",
417                 "title": "Sijainti",
418                 "unknown_location": "Sijainti ei tiedossa"
419             },
420             "measurement": {
421                 "key": "M",
422                 "title": "Mittaus",
423                 "selected": "{n} valittu",
424                 "geometry": "Muoto",
425                 "closed_line": "Yhtenäinen viiva",
426                 "closed_area": "Suljettu alue",
427                 "center": "Keskipiste",
428                 "perimeter": "Piiri",
429                 "length": "Pituus",
430                 "area": "Pinta-ala",
431                 "centroid": "Keskipiste",
432                 "location": "Sijainti",
433                 "metric": "Metrijärjestelmä",
434                 "imperial": "Brittiläinen järjestelmä",
435                 "node_count": "Pisteiden määrä"
436             }
437         },
438         "geometry": {
439             "point": "piste",
440             "vertex": "keskipiste",
441             "line": "viiva",
442             "area": "alue",
443             "relation": "relaatio"
444         },
445         "geocoder": {
446             "search": "Etsi maailmanlaajuisesti...",
447             "no_results_visible": "Ei tuloksia näkyvällä kartalla",
448             "no_results_worldwide": "Ei tuloksia"
449         },
450         "geolocate": {
451             "title": "Näytä oma sijaintini",
452             "locating": "Paikannetaan, pieni hetki..."
453         },
454         "inspector": {
455             "no_documentation_combination": "Tälle ominaisuustiedolle ei löydy käyttöohjeita tai -suosituksia.",
456             "no_documentation_key": "Tälle avaimelle ei löydy käyttöohjeita tai -suosituksia",
457             "documentation_redirect": "Tämä ohje on siirretty toiselle sivulle",
458             "show_more": "Näytä lisää",
459             "view_on_osm": "Näytä openstreetmap.org-sivustolla",
460             "all_fields": "Kaikki kentät",
461             "all_tags": "Kaikki ominaisuustiedot",
462             "all_members": "Kaikki osapuolet",
463             "all_relations": "Kaikki relaatiot",
464             "new_relation": "Uusi relaatio...",
465             "role": "Rooli",
466             "choose": "Valitse ominaisuustyyppi",
467             "results": "{n} hakutulosta haulle {search}",
468             "reference": "Näytä OpenStreetMapin Wikissä",
469             "back_tooltip": "Vaihda ominaisuustyyppi",
470             "remove": "Poista",
471             "search": "Hae",
472             "multiselect": "Valitut karttakohteet",
473             "unknown": "Ei tiedossa",
474             "incomplete": "<ei ladattu>",
475             "feature_list": "Etsi karttakohteita",
476             "edit": "Muokkaa karttakohdetta",
477             "check": {
478                 "yes": "Kyllä",
479                 "no": "Ei",
480                 "reverser": "Vaihda suuntaa"
481             },
482             "radio": {
483                 "structure": {
484                     "type": "Tyyppi",
485                     "default": "Oletus",
486                     "layer": "Korkeustaso"
487                 }
488             },
489             "add": "Valitse",
490             "none": "Ei kohteita",
491             "node": "Piste",
492             "way": "Viiva",
493             "relation": "Relaatio",
494             "location": "Sijainti",
495             "add_fields": "Lisää kenttä:"
496         },
497         "background": {
498             "title": "Tausta",
499             "description": "Taustan asetukset",
500             "key": "B",
501             "backgrounds": "Tausta",
502             "none": "Ei taustaa",
503             "best_imagery": "Paras ilmakuvalähde tälle sijainnille",
504             "switch": "Vaihda takaisin tähän taustaan",
505             "custom": "Mukautettu",
506             "custom_button": "Muokkaa omaa taustaa",
507             "overlays": "Lisänäkymät",
508             "imagery_source_faq": "Tietoja aineistosta / Ilmoita ongelmasta",
509             "reset": "Palauta",
510             "display_options": "Näyttöasetukset",
511             "brightness": "Kirkkaus",
512             "contrast": "Kontrasti",
513             "saturation": "Saturaatio",
514             "sharpness": "Terävyys",
515             "minimap": {
516                 "description": "Näytä pienoiskartta",
517                 "tooltip": "Näytä pienoiskartta laajemmalta alueelta nykyisen muokkausnäkymän sijainnin havainnollistamiseksi.",
518                 "key": "/"
519             },
520             "fix_misalignment": "Korjaa ilmakuvavirhe",
521             "offset": "Korjaa ilmakuvan asemointivirhettä vetämällä hiiren osoitinta harmaan laatikon sisällä tai syöttämällä korjausluvut metreinä"
522         },
523         "map_data": {
524             "title": "Kartta-aineisto",
525             "description": "Kartta-aineisto",
526             "key": "F",
527             "data_layers": "Tietokerrokset",
528             "layers": {
529                 "osm": {
530                     "tooltip": "Näytä OpenStreetMapin kartta-aineisto",
531                     "title": "OpenStreetMapin kartta-aineisto"
532                 }
533             },
534             "fill_area": "Alueen taustatäyttö",
535             "map_features": "Karttaominaisuudet",
536             "autohidden": "Nämä kohteet on piilotettu automaattisesti, sillä ne sekoittaisivat karttanäkymää liikaa. Saat ne näkyviin suurentamalla karttaa.",
537             "osmhidden": "Nämä kohteet ovat piilotettu automaattisesti, koska OpenStreetMap taso on piilotettu"
538         },
539         "feature": {
540             "points": {
541                 "description": "Pisteet",
542                 "tooltip": "Paikkapisteet"
543             },
544             "traffic_roads": {
545                 "description": "Liikennetiet",
546                 "tooltip": "Valtatiet, kadut..."
547             },
548             "service_roads": {
549                 "description": "Huoltotiet",
550                 "tooltip": "Huoltotiet, pysäköintialueväylät, syrjätiet..."
551             },
552             "paths": {
553                 "description": "Kevyenliikenteenväylät",
554                 "tooltip": "Jalkakäytävät, kävely- ja pyörätiet jne."
555             },
556             "buildings": {
557                 "description": "Rakennukset",
558                 "tooltip": "Rakennukset, katokset, autotallit jne."
559             },
560             "landuse": {
561                 "description": "Maankäyttökohteet",
562                 "tooltip": "Metsät, maatilat, puistot, asutus, kaupalliset alueet jne."
563             },
564             "boundaries": {
565                 "description": "Rajat",
566                 "tooltip": "Hallinnolliset rajat"
567             },
568             "water": {
569                 "description": "Vesikohteet",
570                 "tooltip": "Joet, järvet, lammet, lammikot jne."
571             },
572             "rail": {
573                 "description": "Raidekohteet",
574                 "tooltip": "Rautatiet"
575             },
576             "power": {
577                 "description": "Voimalinjakohteet",
578                 "tooltip": "Voimalinjat, muuntajat, sähköasemat,  voimalaitokset jne."
579             },
580             "past_future": {
581                 "description": "Mennyt/tuleva",
582                 "tooltip": "Suunnitteilla, rakenteilla, hylätty, purettu jne."
583             },
584             "others": {
585                 "description": "Muut",
586                 "tooltip": "Kaikki muu"
587             }
588         },
589         "area_fill": {
590             "wireframe": {
591                 "description": "Ei täyttöä (viivakehys)",
592                 "tooltip": "Viivakehystäyttö helpottaa taustalla olevan ilmakuvan näkemistä.",
593                 "key": "W"
594             },
595             "partial": {
596                 "description": "Osittainen täyttö",
597                 "tooltip": "Alueen taustatäyttö on käytössä vain sen ulkoreunan läheisyydessä (suositus aloittelijoille)."
598             },
599             "full": {
600                 "description": "Täyttö kokonaan",
601                 "tooltip": "Alueen taustatäyttö on käytössä koko alueen laajuudella."
602             }
603         },
604         "restore": {
605             "heading": "Kaikkia muutoksia ei ole tallennettu",
606             "description": "Haluatko palauttaa tallentamattomat muutokset edelliseltä muokkauskerralta?",
607             "restore": "Palauta muutokset",
608             "reset": "Hylkää muutokset"
609         },
610         "save": {
611             "title": "Tallenna",
612             "help": "Tarkista tekemäsi muutokset ja tallenna ne OpenStreetMapiin kaikkien nähtäville.",
613             "no_changes": "Ei tallennettavia muutoksia.",
614             "error": "Tallentamisen aikana ilmenneet virheet",
615             "status_code": "Palvelimen virhekoodi {code}",
616             "unknown_error_details": "Varmista, että Internet-yhteys on käytössä.",
617             "uploading": "Tallennetaan muutoksia OpenStreetMapiin...",
618             "conflict_progress": "Tarkistetaan ristiriita {num}/{total}",
619             "unsaved_changes": "Kaikkia muutoksia ei ole tallennettu",
620             "conflict": {
621                 "header": "Ratkaise muokkausristiriidat",
622                 "count": "Ristiriita {num}/{total}",
623                 "previous": "< Edellinen",
624                 "next": "Seuraava >",
625                 "keep_local": "Säilytä minun",
626                 "keep_remote": "Käytä muiden",
627                 "restore": "Palauta",
628                 "delete": "Poista pysyvästi",
629                 "download_changes": "tai lataa osmChange-tiedosto",
630                 "done": "Kaikki ristiriidat on ratkaistu!",
631                 "help": "Joku muu käyttäjä on muuttanut samaa karttakohdetta kuin sinä.\nNapsauta jokaista alapuolella olevan listan kohdetta, ja valitse jokaisen ristiriidan kohdalla\nhaluatko säilyttää omat vai toisen käyttäjän muutokset.\n"
632             }
633         },
634         "merge_remote_changes": {
635             "conflict": {
636                 "deleted": "{user} on poistanut tämän karttakohteen.",
637                 "location": "Sekä sinä että {user} olette siirtäneet tätä karttakohdetta.",
638                 "nodelist": "Sekä sinä että {user} olette muuttaneet pistetietoja.",
639                 "memberlist": "Sekä sinä että {user} olette muuttaneet relaation jäseniä.",
640                 "tags": "Sinä vaihdoit ominaisuuden <b>{tag}</b>ominaisuudeksi \"{local}\" ja {user} vaihtoi sen ominaisuudeksi \"{remote}\"."
641             }
642         },
643         "success": {
644             "just_edited": "Muokkasit juuri OpenStreetMapia!",
645             "thank_you": "Kiitos avustasi!",
646             "thank_you_location": "Kiitos, että paransit karttaa paikassa {where}.",
647             "help_html": "Karttaan tehdyt muutokset ilmestyvät perinteiseen karttanäkymään muutaman minuutin kuluessa. Joidenkin ominaisuuksien ilmestyminen kartalle ja muutokset joihinkin karttanäkymiin voivat viedä kauemmin.",
648             "help_link_text": "Tiedot",
649             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
650             "view_on_osm": "Näytä muutokset OSM-kartalla",
651             "changeset_id": "Muutoskokoelman seurantatunnus: {changeset_id}",
652             "like_osm": "Tykkäätkö meistä? Kerro se muille:",
653             "more": "Lisää",
654             "events": "Tapahtumat",
655             "languages": "Kielet: {languages}",
656             "missing": "Puuttuuko listalta jotain?",
657             "tell_us": "Kerro meille!"
658         },
659         "confirm": {
660             "okay": "OK",
661             "cancel": "Peruuta"
662         },
663         "splash": {
664             "welcome": "Tervetuloa iD-kartanmuokkausohjelmaan",
665             "text": "iD on tehokas ja helppokäyttöinen kartanmuokkausohjelma, jolla luodaan maailman tasokkain kartta. Tämä on versio {version}. Lisätietoja ohjelmasta on osoitteessa {website}, ja ohjelmistovirheistä voi ilmoittaa osoitteessa {github}.",
666             "walkthrough": "Aloitusopas",
667             "start": "Muokkaa heti"
668         },
669         "source_switch": {
670             "live": "suora lähetys",
671             "lose_changes": "Kaikkia muutoksia ei ole tallennettu. Karttapalvelimen vaihtaminen hylkää nämä muutokset. Haluatko varmasti vaihtaa palvelinta?",
672             "dev": "kehitys"
673         },
674         "version": {
675             "whats_new": "iD-ohjelmiston version {version} uudet ominaisuudet"
676         },
677         "tag_reference": {
678             "description": "Kuvaus",
679             "on_wiki": "{tag} palvelussa wiki.osm.org",
680             "used_with": "käytetään tyypin {type} kanssa"
681         },
682         "validations": {
683             "disconnected_highway": "Erota valtatie",
684             "disconnected_highway_tooltip": "Tie tulisi yhdistää toiseen tiehen tai rakennuksen sisäänkäyntiin",
685             "old_multipolygon": "Monikulmioiden ominaisuustiedot ulkoviivalla",
686             "old_multipolygon_tooltip": "Tämänkaltainen monikulmiotyyppi on vanhentunut. Merkitse ominaisuustiedot päämonikulmioon ulkoviivan sijasta.",
687             "untagged_point": "Ominaisuustiedoton piste",
688             "untagged_point_tooltip": "Valitse ominaisuustyyppi, joka kuvaa tämän pisteen tarkoitusta.",
689             "untagged_line": "Ominaisuustiedoton viiva",
690             "untagged_line_tooltip": "Valitse ominaisuustyyppi, joka kuvaa tämän viivan tarkoitusta.",
691             "untagged_area": "Ominaisuustiedoton alue",
692             "untagged_area_tooltip": "Valitse ominaisuustyyppi, joka kuvaa tämän alueen tarkoitusta.",
693             "untagged_relation": "Ominaisuustiedoton relaatio",
694             "untagged_relation_tooltip": "Valitse relaation mukainen karttakohde",
695             "many_deletions": "Olet poistamassa {n} karttakohdetta: {p} pistettä, {l} viivaa, {a} aluetta ja {r} relaatiota. Haluatko varmasti poistaa ne kaikkien julkisesti käyttämältä OpenStreetMap.org-kartalta?",
696             "tag_suggests_area": "Ominaisuustiedon {tag} mukaan viiva on alue, vaikka se ei sitä ole.",
697             "deprecated_tags": "Vanhentuneet ominaisuustiedot: {tags}"
698         },
699         "zoom": {
700             "in": "Lähennä",
701             "out": "Loitonna"
702         },
703         "cannot_zoom": "Nykyisessä tilassa ei voi loitontaa enempää.",
704         "full_screen": "Koko näytön tila",
705         "gpx": {
706             "local_layer": "Paikallinen tiedosto",
707             "drag_drop": "Vedä ja pudota gpx-, geojson- tai kml-tiedosto tälle sivulle tai selaa tiedostoja napsauttamalla painiketta oikealla.",
708             "zoom": "Sovita tasoon",
709             "browse": "Selaa tiedostoja"
710         },
711         "mapillary_images": {
712             "tooltip": "Katunäkymäkuvat (Mapillary)",
713             "title": "Valokuvat kartalla (Mapillary)"
714         },
715         "mapillary_signs": {
716             "tooltip": "Mapillaryn liikennemerkit (edellyttää katunäkymäkuvien käyttöönottoa)",
717             "title": "Liikennemerkit kartalla (Mapillary)"
718         },
719         "mapillary": {
720             "view_on_mapillary": "Näytä tämä kuva Mapillary-palvelussa"
721         },
722         "openstreetcam_images": {
723             "tooltip": "OpenStreetCam-katutasokuvat",
724             "title": "Kuvakerros (OpenStreetCam)"
725         },
726         "openstreetcam": {
727             "view_on_openstreetcam": "Näytä tämä kuva OpenStreetCam-palvelussa"
728         },
729         "help": {
730             "title": "Ohje",
731             "key": "H",
732             "help": {
733                 "title": "Ohje",
734                 "welcome": "Tervetuloa [OpenStreetMapin](https://www.openstreetmap.org/) iD-kartanmuokkausohjelmaan, jolla OpenStreetMap-aineistoa voi muokata suoraan selaimessa.",
735                 "open_data_h": "Avoin data",
736                 "open_data": "Tekemäsi muokkaukset näkyvät kaikille käyttäjille. Muokkauksesi voi perustua paikallistuntemukseen, paikan päällä tehtyihin havaintoihin tai ilmakuva- ja katutasokuvamateriaaleihin. Tietojen kopiointi kaupallisista lähteistä, kuten Google-kartoista [on ehdottomasti kielletty] (https://www.openstreetmap.org/copyright).",
737                 "before_start_h": "Ennen aloittamista",
738                 "before_start": "Tutustu OpenStreetMapiin ja tähän muokkausohjelmaan ennen muokkaamisen aloittamista. iD-ohjelmassa on aloitusopas, jonka avulla voit harjoitella interaktiivisesti OpenStreetMapin muokkaamista. Aloita harjoittelu napsauttamalla Aloita aloitusopas - se vie vain 15 minuuttia.",
739                 "open_source_h": "Avoin lähdekoodi",
740                 "open_source": "Tämä avoimen lähdekoodin iD-ohjelman versio {version} perustuu vapaaehtoisten käyttäjien työhön. Lähdekoodi on saatavilla [GitHub-palvelusta](https://github.com/openstreetmap/iD).",
741                 "open_source_help": "Voit osallistua projektiin auttamalla ohjelman [kääntämisessä](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) tai [raportoida ongelmista](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
742             },
743             "overview": {
744                 "title": "Perusteet",
745                 "navigation_h": "Liikkuminen",
746                 "navigation_drag": "Liiku kartalla painamalla ja pitämällä pohjassa {leftclick} hiiren vasenta painiketta ja liikuttelemalla hiirtä. Voit myös käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä `↓`, `↑`, `←`, `→` .",
747                 "navigation_zoom": "Loitonna tai lähennä hiiren rullalla, kosketuslevyllä tai napsauttamalla {plus} ja {minus} -painikkeita karttaikkunan oikeassa laidassa. Voit myös käyttää näppäimistön `+`, `-` -näppäimiä. ",
748                 "features_h": "Karttaominaisuudet",
749                 "features": "Kartalla näkyviä teitä, rakennuksia ja muita paikkoja kutsutaan *karttakohteiksi* tai lyhyemmin *kohteiksi*. Kaikki maailmassa olemassa olevat kohteet voidaan lisätä OpenStreetMapiin. Karttakohteet jaetaan *pisteisiin*, *viivoihin* ja *alueisiin*.",
750                 "nodes_ways": "OpenstreetMapissa pisteet jaetaan vielä *viivapisteiksi* ja *paikkapisteiksi* riippuen siitä, onko se viivan osana vai itsenäinen paikkaa kuvaava piste."
751             },
752             "editing": {
753                 "title": "Muokkaaminen ja tallentaminen",
754                 "select_h": "Yhden kohteen valitseminen",
755                 "select_left_click": "Valitse kohde napsauttamalla sitä hiiren {leftclick} vasemmalla painikkeella. Kohde korostetaan sykkivällä hehkulla, ja vasempaan reunaan ilmestyy lisätietoja kohteesta, kuten nimi ja osoite.",
756                 "select_right_click": "Avaa toimintovalikko napsauttamalla kohdetta hiiren {rightclick} oikealla painikkeella. Valikon kautta voi esimerkiksi kääntää, siirtää ja poistaa kohteen.",
757                 "multiselect_h": "Usean kohteen valitseminen",
758                 "multiselect_shift_click": "Valitse useita karttakohteita painamalla `{shift}`+{leftclick} hiiren vasenta painiketta. Useiden kohteiden poistaminen tai siirtäminen helpottuu.",
759                 "multiselect_lasso": "Vaihtoehtoisesti pidä `{shift}`-näppäin pohjassa ja samanaikaisesti pidä {leftclick} hiiren vasen painike pohjassa ja vedä alue haluttujen kohteiden yli.",
760                 "undo_redo_h": "Kumoa ja tee uudelleen",
761                 "undo_redo": "Muokkaukset tallennetaan väliaikaisesti tietokoneellesi, kunnes tallennat ne OpenStreetMapin palvelimelle. Kumoa yksittäisiä muokkauksia napsauttamalla {undo} **Kumoa**-painiketta ja kumoa toiminnon kumoaminen napsauttamalla {redo} **Tee uudelleen** -painiketta.",
762                 "save_h": "Tallentaminen",
763                 "save": "Lähetä ja tallenna muutokset muokkaukset OpenStreetMapin palvelimelle napsauttamalla {save} **Tallenna** . Muista tallentaa muokkaukset säännöllisesti!",
764                 "save_validation": "Tallennettaessa iD käy läpi muokkaukset ja etsii perustasoisia virheitä, jolloin voit tarkistaa ja korjata puutteet ja virheet.",
765                 "upload_h": "Lähettäminen",
766                 "upload": "Ennen muutosten lähettämistä sinun pitää kuvailla [karttaan tehtyjä muutoksia](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Lopulta voit lähettää muutokset OpenStreetMapiin napsauttamalla **Tallenna**. Tällöin ne ovat julkisesti kaikkien nähtävissä perinteisessä karttanäkymässä muutaman minuutin kuluttua.",
767                 "backups_h": "Automaattinen varmuuskopiointi",
768                 "backups": "Jos et voi viimeistellä muokkauksia samalla kerralla esimerkiksi tietokoneesi hajottua tai suljettuasi selaimen välilehden, on muokkaukset kuitenkin tallennettu selaimen muistiin. Voit palata myöhemmin samalla selaimella ja tietokoneella ja palauttaa tallentamattomat muutokset.",
769                 "keyboard_h": "Pikanäppäimet",
770                 "keyboard": "Avaa lista kaikista pikanäppäimistä painamalla `?`-näppäintä"
771             },
772             "feature_editor": {
773                 "title": "Kohdemuokkain",
774                 "intro": "*Kohdemuokkain* näkyy muokkausnäkymän vasemmassa laidassa. Sitä käytetään karttakohteen ominaisuuksien tarkasteluun ja muokkaamiseen.",
775                 "definitions": "Yläosassa näkyy karttakohteen tyyppi. Keskiosa sisältää *kenttiä*, jotka kuvaavat kohteen ominaisuuksia, kuten nimen ja osoitteen. ",
776                 "type_h": "Ominaisuustyyppi",
777                 "type": "Voit klikata karttakohteen tyyppiä vaihtaaksesi kohteen eri tyyppiseksi. Kaikki, mikä on olemassa, voidaan lisätä OpenStreetMapiin, joten on olemassa tuhansia kohdetyyppejä joista valita.",
778                 "type_picker": "Kohdemuokkain näyttää kaikkein tavallisimmat kohdetyypit kuten puistot, sairaalat, ravintolat, tiet ja rakennukset. Voit hakea mitä tyyppiä tahansa kirjoittamalla hakulaatikkoon, mitä olet etsimässä. Voit myös klikata {inspect} **Tietoa** -ikonia kohteen tyypin vieressä saadaksesi kohdetyypistä lisätietoa.",
779                 "fields_h": "Kentät",
780                 "fields_all_fields": "\"Kaikki kentät\" -osa sisältää kaikki karttakohteen tiedot, joita voit muokata. OpenStreetMapissa kaikkien kenttien täyttäminen on vapaavalintaista, ja voit jättää kentän tyhjäksi jos olet epävarma.",
781                 "fields_example": "Eri tyyppisille karttakohteille näkyy erilaiset kentät. Esimerkiksi tien kohdalla näkyy kentät tien päällysteelle ja nopeusrajoitukselle, kun taas ravintolan kohdalla näkyy kentät aukioloajoille ja sille, millaista ruokaa ravintola tarjoaa.",
782                 "fields_add_field": "Voit klikata myös \"Lisää kenttä\" -pudotusvalikkoa lisätäksesi uusia kenttiä, kuten kuvauksen, Wikipedia-linkin, esteettömyyden pyörätuolin käyttäjille ja niin edelleen. ",
783                 "tags_h": "Tägit eli ominaisuustiedot",
784                 "tags_all_tags": "Voit laajentaa kenttien alapuolella olevan \"Kaikki ominaisuustiedot\" -osan lisätäksesi karttakohteelle mitä tahansa OpenStreetMapin *tägejä* ja muokataksesi niitä. Jokainen tägi sisältää *avaimen* ja *arvon*, tietotyypit jotka määrittävät kaikki OpenStreetMapiin tallennetut karttakohteet.",
785                 "tags_resources": "Karttakohteiden muokkaaminen edellyttää perustason osaamista OpenStreetMapin ominaisuuksista. Lisätietoa erilaisista ominaisuuksista ja karttakohteista on saatavilla esimerkiksi [OpenStreetMapin Wikistä](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Main_Page) tai [Taginfo-sivustolla](https://taginfo.openstreetmap.org/)."
786             },
787             "points": {
788                 "title": "Paikkapisteet",
789                 "intro": "*Paikkapisteillä* voidaan merkitä kauppojen, ravintoloiden ja patsaiden kaltaisia karttakohteita. Niillä on yksittäinen sijainti ja ne kertovat, mitä siellä on.",
790                 "add_point_h": "Paikkapisteiden lisääminen",
791                 "add_point": "Lisätäksesi paikkapisteen, klikkaa {point} **Paikkapiste** -painiketta työkalupalkissa kartan yläpuolella, tai paina pikanäppäintä `1`. Tämä muuttaa hiiren osoittimen ristimäiseksi.",
792                 "add_point_finish": "Sijoittaaksesi uuden paikkapisteen kartalle, vie hiiri sinne, mihin haluat paikkapisteen, ja paina {leftclick} hiiren vasenta painiketta tai `Välilyönti` -näppäintä.",
793                 "move_point_h": "Paikkapisteiden liikuttaminen",
794                 "move_point": "Liikuttaaksesi paikkapistettä, aseta hiiren osoitin pisteen päälle ja paina {leftclick} hiiren vasenta painiketta. Pidä painike pohjassa ja raahaa paikkapiste uuteen sijaintiin.",
795                 "delete_point_h": "Paikkapisteiden poistaminen",
796                 "delete_point": "Voit poistaa kohteita, joita ei ole oikeasti olemassa. Kohteen poistaminen poistaa sen muidenkin kartalta, joten varmista ennen poistamista, että kohdetta ei todella ole.",
797                 "delete_point_command": "Poistaaksesi pisteen, klikkaa pistettä {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta pikavalikosta {delete} **Poista**."
798             },
799             "lines": {
800                 "title": "Viivat",
801                 "intro": "*Viivoilla* merkitään esimerkiksi katuja, rautateitä ja jokia. Viivat pitäisi piirtää niiden esittämän kohteen keskilinjaa pitkin.",
802                 "add_line_h": "Viivojen lisääminen",
803                 "add_line": "Lisätäksesi viivan, klikkaa {line} **Viiva** -painiketta työkalupalkissa kartan yläpuolella, tai paina pikanäppäintä `2`. Tämä muuttaa hiiren osoittimen ristimäiseksi.",
804                 "add_line_draw": "Seuraavaksi siirrä hiiren osoitin sinne, mistä haluat viivan alkavan, ja paina {leftclick} hiiren vasenta painiketta tai `Välilyönti` -näppäintä. Lisää viivan loput pisteet klikkaamalla tai `Välilyönti` -näppäimellä. Voit lähentää, loitontaa tai raahata karttaa piirtäessäsi.",
805                 "add_line_finish": "Lopettaaksesi viivan piirtämisen, paina `{Enter}` tai klikkaa viivan viimeistä pistettä uudestaan.",
806                 "modify_line_h": "Viivojen muokkaaminen",
807                 "modify_line_dragnode": "Viivat eivät usein ole oikean muotoisia, esimerkiksi tie ei vastaa ilmakuvaa. Muokataksesi viivan muotoa, ensin valitse viiva {leftclick} hiiren vasemmalla painikkeella. Tämä saa viivan pisteet näkymään pieninä ympyröinä. Sitten voit raahata pisteet parempiin sijainteihin.",
808                 "modify_line_addnode": "Voit myös luoda viivaan uusia pisteitä joko {leftclick}**x2** kaksoisklikkaamalla viivaa tai raahamalla viivan pisteiden välissä olevaa pikkukolmiota.",
809                 "connect_line_h": "Viivojen yhdistäminen",
810                 "connect_line": "Teiden yhdistyminen oikein on tärkeää kartalla ja välttämätöntä ajo-ohjeiden tarjoamisessa.",
811                 "connect_line_display": "Teiden risteykset näkyvät harmaina ympyröinä. Jos viivojen päätepisteet eivät yhdisty mihinkään, ne näkyvät suurempina valkoisina ympyröinä.",
812                 "connect_line_drag": "Yhdistääksesi viivan toiseen kohteeseen, raahaa yksi viivan pisteistä toisen kohteen päälle, kunnes kohteet tarttuvat yhteen. Vinkki: Voit estää karttakohteen yhdistymisen muihin kohteisiin pitämällä `{alt}`-painiketta pohjassa.",
813                 "connect_line_tag": "Jos tiedät, että risteyksessä on liikennevalot tai suojatie, voit lisätä ne valitsemalla tiet yhdistävän pisteen ja käyttämällä kohdemuokkainta.",
814                 "disconnect_line_h": "Viivojen erottaminen",
815                 "disconnect_line_command": "Erottaaksesi tien toisesta kohteesta, klikkaa kohteet yhdistävää pistettä {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta pikavalikosta {disconnect} **Erota**.",
816                 "move_line_h": "Viivojen liikuttaminen",
817                 "move_line_command": "Liikuttaaksesi kokonaista viivaa, klikkaa viivaa {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta pikavalikosta {move} **Siirrä**. Sitten liikuta hiirtä ja paina {leftclick} hiiren vasenta painiketta asettaaksesi viivan uuteen paikkaan.",
818                 "move_line_connected": "Viivat, jotka ovat yhdistyneinä toisiin kohteisiin, pysyvät yhdistyneinä, kun liikutat viivan uuteen paikkaan. iD estää sinua siirtämästä viivaa toisen yhdistetyn viivan yli.",
819                 "delete_line_h": "Viivojen poistaminen",
820                 "delete_line": "Voit poistaa viivan jos se on täysin virheellinen, esimerkiksi tien jota ei ole oikeasti olemassa. Ole varovainen poistaessasi kohteita: ilmakuva saattaa olla vanhentunut ja virheelliseltä näyttävä tie taas uusi.",
821                 "delete_line_command": "Poistaaksesi viivan, klikkaa viivaa {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta pikavalikosta {delete} **Poista**."
822             },
823             "areas": {
824                 "title": "Alueet",
825                 "intro": "*Alueilla* kuvataan sellaisten kohteiden kuin järvien, rakennusten ja asuinalueiden rajoja. Alueet pitäisi piirtää kulkemaan niiden esittämän kohteen rajaa pitkin, esimerkiksi rakennuksen pohjan ympäri.",
826                 "point_or_area_h": "Paikkapiste vai alue?",
827                 "point_or_area": "Monet kohteet voi esittää niin paikkapisteinä kuin alueinakin. Sinun pitäisi kartoittaa esimerkiksi rakennukset ja maankäytölliset rajat alueiksi aina kun mahdollista. Voit sijoittaa paikkapisteitä rakennuksen alueen sisäpuolelle esittämään yrityksiä, palveluita ja muita rakennuksen sisällä olevia kohteita.",
828                 "add_area_h": "Alueiden lisääminen",
829                 "add_area_command": "Lisätäksesi alueen, klikkaa {area} **Alue** -painiketta työkalupalkissa kartan yläpuolella, tai paina pikanäppäintä `3`. Tämä muuttaa hiiren kursorin ristimäiseksi.",
830                 "add_area_draw": "Seuraavaksi siirrä hiiren kursori yhteen alueen kulmista, ja paina {leftclick} hiiren vasenta painiketta tai `Välilyönti` -näppäintä. Lisää alueen rajan loput pisteet klikkaamalla tai `Välilyönti` -näppäimellä. Voit lähentää, loitontaa tai raahata karttaa piirtäessäsi.",
831                 "add_area_finish": "Lopettaaksesi alueen piirtämisen, paina `{Enter}` tai klikkaa alueen rajan ensimmäistä tai viimeistä pistettä uudestaan.",
832                 "square_area_h": "Muuttaminen suorakulmaiseksi",
833                 "square_area_command": "Monilla aluemaisilla kohteilla kuten rakennuksilla on suorat kulmat. Muuttaaksesi alueen kulmat suoriksi, klikkaa alueen reunaa {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta pikavalikosta {orthogonalize} **Muuta suorakulmaiseksi**.",
834                 "modify_area_h": "Alueiden muokkaaminen",
835                 "modify_area_dragnode": "Alueet eivät usein ole oikean muotoisia, esimerkiksi rakennus ei vastaa ilmakuvaa. Muokataksesi alueen muotoa, ensin valitse alue {leftclick} hiiren vasemmalla painikkeella. Tämä saa alueen pisteet näkymään pieninä ympyröinä. Sitten voit raahata pisteet parempiin sijainteihin.",
836                 "modify_area_addnode": "Voit myös luoda alueeseen uusia pisteitä joko {leftclick}**x2** kaksoisklikkaamalla alueen reunaa tai raahamalla alueen reunan pisteiden välissä olevia pikkukolmioita.",
837                 "delete_area_h": "Alueiden poistaminen",
838                 "delete_area": "Voit poistaa alueen jos se on täysin virheellinen, esimerkiksi rakennuksen jota ei ole oikeasti olemassa. Ole varovainen poistaessasi kohteita: ilmakuva saattaa olla vanhentunut ja virheelliseltä näyttävä rakennus taas uusi.",
839                 "delete_area_command": "Poistaaksesi alueen, klikkaa aluetta {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta pikavalikosta {delete} **Poista**."
840             },
841             "relations": {
842                 "relation_types_h": "Relaatiotyypit"
843             },
844             "gps": {
845                 "title": "GPS-jäljet"
846             },
847             "field": {
848                 "restrictions": {
849                     "title": "Kääntymisrajoitusten ohje",
850                     "about": {
851                         "title": "Yleistä",
852                         "about": "Toiminnon avulla voit muokata kääntymisrajoituksia. Se näyttää mallin valitusta risteyksestä ja siihen yhdistetyistä teistä.",
853                         "from_via_to": "Kääntymisrajoitus koostuu yhdestä \"MISTÄ-tiestä\", \"MIHIN-tiestä\" ja joko yhdestä \"KAUTTA-viivapisteestä\" tai yhdestä tai useammasta \"KAUTTA-tiestä\".",
854                         "maxdist": "\"{distField}\"-liukusäätimellä voit valita, kuinka kaukaa haluat hakea yhdistyviä teitä.",
855                         "maxvia": "\"{viaField}\"-liukusäätimellä voit valita, kuinka monta KAUTTA-väylää kääntymisrajoitukseen voi sisältyä (lähtökohtaisesti mahdollisimman vähän)."
856                     },
857                     "inspecting": {
858                         "title": "Tutkiminen",
859                         "about": "Tarkista jonkin **MISTÄ**-väylän kääntymisrajoitukset viemällä hiiri sen päälle. Kaikki mahdolliset **MIHIN**-väylät korostetaan eri väreillä kääntymisrajoitusten tyypistä riippuen.",
860                         "from_shadow": "{fromShadow} **MISTÄ-väylä**",
861                         "allow_shadow": "{allowShadow} **MIHIN Sallittu**",
862                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **MIHIN Rajoitettu**",
863                         "only_shadow": "{onlyShadow} **MIHIN Vain**",
864                         "restricted": "\"Rajoitettu\" tarkoittaa kääntymisrajoitusta, esimerkiksi \"Ei vasemmalle\".",
865                         "only": "\"Vain\" tarkoittaa ainoaa sallittua ajosuuntaa, esimerkiksi \"Vain suoraan\"."
866                     },
867                     "modifying": {
868                         "title": "Muokkaaminen",
869                         "about": "Aloita kääntymisrajoitusten muokkaaminen valitsemalla \"MISTÄ\"-väylä napsauttamalla sitä. Valittu väylä hehkuu sykkivästi ja mahdolliset **MIHIN**-kääntymissuunnat korostetaan nuolikuvakkeilla.",
870                         "indicators": "Valitse sitten vaihtoehtojen sallittu, rajoitettu ja vain välillä napsauttamalla nuolikuvaketta.",
871                         "allow_turn": "{allowTurn} **MIHIN Sallittu**",
872                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **MIHIN Rajoitettu**",
873                         "only_turn": "{onlyTurn} **MIHIN Vain**"
874                     },
875                     "tips": {
876                         "title": "Vinkkejä",
877                         "simple": "**Suosi yksinkertaisia rajoituksia**",
878                         "simple_example": "Pyri välttämään monen väylän kautta kulkevia rajoituksia, jos sama rajoitus voidaan osoittaa pelkällä yhteen pisteeseen sidotulla rajoituksella.",
879                         "indirect": "**Osa rajoituksista näkyy haaleampina ja epäsuora-merkinnällä**",
880                         "indirect_example": "Rajoitukset johtuvat epäsuorasti toisesta rajoituksesta. Esimerkiksi \"Vain suoraan\" asettaa \"Ei käännöstä\" kaikkiin muihin suuntiin.",
881                         "indirect_noedit": "Epäsuoria rajoituksia ei voi muokata. Muokkaa sen sijaan sen aiheuttavaa rajoitusta."
882                     }
883                 }
884             }
885         },
886         "intro": {
887             "done": "valmis",
888             "ok": "OK",
889             "graph": {
890                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
891                 "county": "<value for addr:county>",
892                 "district": "<value for addr:district>",
893                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
894                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
895                 "province": "<value for addr:province>",
896                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
897                 "state": "<value for addr:state>",
898                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
899                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
900                 "countrycode": "fi"
901             },
902             "welcome": {
903                 "title": "Aloitus",
904                 "welcome": "Tervetuloa! Tällä aloitusoppaalla otat OpenStreetMapin muokkaamisen perusteet haltuun.",
905                 "practice": "Voit harjoitella vapaasti, sillä tämän aloitusoppaan aikana tekemäsi muutokset eivät tallennu muiden nähtäville.",
906                 "words": "Aloitusoppaassa esitellään keskeisintä OpenStreetMapissa käytettävää termistöä, joka on *kursivoitu*.",
907                 "mouse": "Karttaa voi muokata millä tahansa laitteella, mutta suosittelemme tämän aloitusoppaan käyttöön kahdella painikkeella varustettua hiirtä. **Jos haluat kytkeä hiiren, tee se nyt ja napsauta OK.**",
908                 "leftclick": "Jos pyydämme sinua kaksoisnapsauttamaan, tee se hiiren vasemmalla painikkeella. Kosketuslevyllä sama toiminto saattaa olla yksi napsautus tai hipaisu. **Kaksoisnapsauta missä tahansa {num} kertaa.**",
909                 "rightclick": "Joskus pyydämme napsauttamaan hiiren oikealla painikkeella. Joissakin laitteissa se voi edellyttää Ctrl-painikkeen painamista samanaikaisesti, kosketuslevyllä kahden sormen napautusta tai kosketusnäytöllä pitkää painallusta. Osassa näppäimistöjä voi olla myös erillinen painike. **Napsauta hiiren oikeaa painiketta {num} kertaa.**",
910                 "chapters": "Hyvä! Nyt puhumme yhteistä kieltä. Alaosan painikkeilla voit helposti ohittaa joitakin aloitusoppaan osioita tai kerrata edellisen uudelleen. Aloitetaan! **Jatka napsauttamalla \"{next}\".**"
911             },
912             "navigation": {
913                 "title": "Käyttöliittymä",
914                 "drag": "Kartalla näkyy OpenStreetMapiin piirretyt kohteet taustakuvan päällä.{br}Liiku kartalla pitämällä hiiren vasen painike pohjassa ja liikuta hiirtä. Voit myös käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä. **Vedä karttaa!**",
915                 "features": "Kartalla näkyviä paikkoja ja kohteita kutsutaan *karttakohteiksi*. Mikä tahansa todellisuudessa olemassa oleva kohde voidaan merkitä OpenStreetMapiin karttakohteena.",
916                 "points_lines_areas": "Karttakohde voidaan merkitä *pisteenä, viivana tai alueena*.",
917                 "nodes_ways": "Pisteet jaetaan vielä *viivapisteiksi* ja *paikkapisteiksi* riippuen siitä, onko se viivan osana vai itsenäinen paikkaa kuvaava piste.",
918                 "click_townhall": "Minkä tahansa karttakohteen voi valita napsauttamalla sitä. **Valitse paikkapiste napsauttamalla sitä.**",
919                 "selected_townhall": "Hienoa! Paikkapiste on nyt valittu, jolloin se on korostettu sykkivällä hehkulla.",
920                 "editor_townhall": "Kun karttakohde on valittu, kartan rinnalle avautuu *kohdemuokkain*.",
921                 "preset_townhall": "Sen yläosassa näkyy karttakohteen tyyppi. Esimerkiksi tämä paikkapiste näyttäisi olevan {preset}.",
922                 "fields_townhall": "Kohdemuokkain koostuu *kentistä*, joilla kuvataan karttakohteen ominaisuuksia, kuten nimi ja osoite.",
923                 "close_townhall": "**Sulje kohdemuokkain napauttamalla näppäimistöstä Esc tai napsauttamalla {button}-painiketta yläkulmasta.**",
924                 "search_street": "Tällä hakukentällä voit hakea kohteita nykyisestä näkymästä tai maailmanlaajuisesti. **Etsi hakusanalla \"{name}\".**",
925                 "choose_street": "**Valitse {name} napsauttamalla sitä listalta.**",
926                 "selected_street": "Hyvä! {name} on valittu.",
927                 "editor_street": "Kadun kohdemuokkainnäkymä on hieman erilainen verrattuna kaupungintaloon.{br}Muokattavia tietoja ovat esimerkiksi \"{field1}\" ja \"{field2}\". **Sulje kohdemuokkain painamalla Esc näppäimistöstä tai napsauttamalla {button}-painiketta.**",
928                 "play": "Siirtele hieman karttaa ja tutustu kartalla oleviin paikkapisteisiin, jotta saat kuvan millaisia paikkoja OpenStreetMapissa on. **Kun olet valmis, napsauta \"{next}\".**"
929             },
930             "points": {
931                 "title": "Paikkapisteet",
932                 "add_point": "*Paikkapisteillä* voidaan merkitä kauppojen, ravintoloiden ja patsaiden kaltaisia karttakohteita.{br}Niillä kuvaillaan yksittäistä sijaintia ja kerrotaan, mitä siellä on. **Lisää uusi paikkapiste napsauttamalla {button} Paikkapiste.**",
933                 "place_point": "Valitse paikkapisteelle sijainti viemällä hiiri sijainnin kohdalle ja napsauttamalla vasemmalla painikkeella tai painamalla välilyöntiä. **Vie hiiren osoitin tämän rakennuksen päälle ja sitten napsauta hiiren vasemmalla painikkeella tai paina välilyöntiä.**",
934                 "search_cafe": "Paikkapisteet soveltuvat hyvin monenlaisten karttakohteiden merkitsemiseen. Äsken lisäämäsi piste on kahvila. **Etsi \"{preset}\".**",
935                 "choose_cafe": "**Valitse {preset} listalta.**",
936                 "feature_editor": "Piste on nyt merkitty kahvilaksi. Kohdemuokkaimella voi täydentää sen tietoja.",
937                 "add_name": "OpenStreetMapissa minkään kentän täyttäminen ei ole pakollista, ja voit jättää kenttiä tyhjäksi.{br}Kuvitellaan, että tunnet tämän kahvilan paikallistuntemukselta ja muistat sen nimen. **Kirjoita kahvilalle nimi.**",
938                 "add_close": "Kohdemuokkain tallentaa muutokset automaattisesti. **Kun olet kirjoittanut nimen, sulje kohdemuokkain painamalla Esc- tai Enter-näppäintä tai napsauttamalla {button}-painiketta.**",
939                 "reselect": "Usein paikkapisteet on jo lisätty kartalle, mutta niiden tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Näitä tietoja voi korjata tai täydentää. **Valitse äsken luomasi kahvila napsauttamalla sitä.**",
940                 "update": "Lisätään kahvilalle tietoja. Voit vaihtaa nimen, lisätä keittiökulttuurin tai osoitteen. **Muuta kahvilan tietoja.**",
941                 "rightclick": "Napsauttamalla karttakohdetta hiiren oikealla painikkeella näkyviin tulee pikavalikko, jossa näytetään käytettävissä olevat muokkaustoiminnot. **Avaa pikavalikko napsauttamalla paikkapistettä hiiren oikealla painikkeella.**",
942                 "delete": "Poista karttakohteet, joita ei ole enää tai ole koskaan ollutkaan olemassa.{br}Poistaessasi karttakohteen se poistetaan kaikken näkemästä OpenStreetMap-tietokannasta, joten älä tee muutoksia ilman täydellistä varmuutta. **Poista paikkapiste napsauttamalla {button}-painiketta.**",
943                 "undo": "Voit kumota minkä tahansa muutoksen, kunnes tallennat ja lähetät muutokset OpenStreetMap-tietokantaan. **Kumoa poisto ja palauta paikkapiste napsauttamalla {button}-painiketta.**",
944                 "play": "Homma hallussa! Harjoittele nyt luomalla muutamia uusia paikkapisteitä. **Kun olet valmis, napsauta \"{next}\".**"
945             },
946             "areas": {
947                 "title": "Alueet",
948                 "start_playground": "Lisää tämä leikkipuisto kartalle piirtämällä alue. Alueet koostuvat alueen ulkoreunaa rajaavista *viivapisteistä*. **Osoita aloituspisteen paikka napsauttamalla kartalla tai painamalla välilyöntiä jossakin leikkipuiston nurkassa.**",
949                 "search_playground": "**Etsi hakusanalla \"{preset}\".**",
950                 "choose_playground": "**Valitse {preset} listalta.**",
951                 "add_field": "Leikkipuistolla ei ole virallista nimeä, joten ei kirjoiteta Nimi-kenttään mitään.{br}Lisää sen sijaan leikkipuiston tietoja Kuvaus-kenttään. **Avaa Lisää kenttä -pudotusluettelo.**",
952                 "choose_field": "**Valitse {field} listalta.**",
953                 "retry_add_field": "Et valinnut {field}-kenttää. Yritetäänpä uudelleen.",
954                 "describe_playground": "**Kirjoita kuvaus ja sulje sitten kohdemuokkain napsauttamalla {button}-painiketta.**",
955                 "play": "Loistohomma! Piirtele vielä pari muuta aluetta ja tutustu, millaisia alueita voit lisätä OpenStreetMapin. **Kun olet valmis, napsauta \"{next}\".**"
956             },
957             "lines": {
958                 "title": "Viivat",
959                 "add_line": "*Viivoilla* merkitään esimerkiksi katuja, rautateitä ja jokia. **Aloita uuden viivan piirtäminen napsauttamalla {button} Viiva.**",
960                 "start_line": "Tästä puuttuu tie, lisää se kartalle!{br}OpenStreetMapissa piirrä viiva tien keskilinjaa pitkin. Voit tarvittaessa lähentää, loitontaa ja siirrellä karttaa piirtämisen aikana. **Aloita viiva napsauttamalla kartalta puuttuvan tien pohjoispäätyä.**",
961                 "intersect": "Jatka viivaa napsauttamalla lisää viivapisteitä. Voit myös käyttää välilyöntiä.{br}Kadut ovat muiden viivojen tavoit usein osa laajempaa verkostoa. Uusien viivojen yhdistäminen olemassa olevaan verkostoon on tärkeää muun muassa reititysohjelmistojen oikean toiminnan vuoksi. **Yhdistä uusi katu nykyiseen verkostoon napsauttamalla {name}a.**",
962                 "retry_intersect": "Katu tulee yhdistää {name}uun, kokeile uudestaan!",
963                 "continue_line": "Jatka uuden kadun piirtämistä. Muista, että voit tarvittaessa lähentää, loitontaa tai liikutella karttaa.{br}Napsauta lopuksi viimeistä viivapistettä uudelleen. **Lopeta kadun piirtäminen.**",
964                 "choose_preset_residential": "Teitä ja katuja on monenlaisia, mutta nyt kyseessä on asuinaluekatu. **Valitse {preset}.**",
965                 "retry_preset_residential": "Et valinnut katutyypiksi {preset}a. **Palaa takaisin napsauttamalla tästä.**",
966                 "did_name_road": "Hyvältä näyttää! Harjoitellaanpa sitten jo luodun viivan uudelleenmuotoilua.",
967                 "update_line": "Joskus on tarpeen muuttaa olemassa olevan viivan muotoa. Esimerkiksi tämä katu näyttäisi olevan liian suora todellisuuteen nähden.",
968                 "add_node": "Viivaa ei tarvitse poistaa, vaan lisäämällä viivapisteitä sen muotoa voidaan muuttaa. Helpointa on kaksoisnapsauttaa viivaa, jolloin viivaan tulee uusi liikuteltava viivapiste. **Luo uusi viivapiste kaksoisnapsauttamalla viivaa.**",
969                 "start_drag_endpoint": "Kun viiva on valittu, voit vedellä mitä tahansa sen viivapistettä tarttumalla siihen. **Vedä tien päätekohta ilmakuvan mukaiseen todelliseen risteyskohtaan.**",
970                 "finish_drag_endpoint": "Nyt on parempi. **Vahvista viivapisteen uusi paikka vapauttamalla hiiren painike.**",
971                 "start_drag_midpoint": "Kahden viivapisteen puolivälissä on pieni kolmio. Voit luoda uuden viivapisteen myös tarttumalla pikkukolmioon ja vetämällä sen haluttuun kohtaan. **Tartu pikkukolmioon ja vedä sillä tie mutkan suuntaiseksi.**",
972                 "continue_drag_midpoint": "No nyt alkaa näyttää hyvältä! Jatka kuitenkin vielä jommallakummalla tyylillä, kunnes katu on ilmakuvan mukainen. **Kun olet valmis, napsauta OK.**",
973                 "delete_lines": "Jos katua ei ole olemassa, se tulee poistaa kartalta.{br}Esimerkiksi {street}a suunniteltiin toteutettavaksi, mutta sitä ei koskaan rakennettu. Kartan käyttökelpoisuutta voi parantaa helposti ja nopeasti poistamalla turhat kohteet.",
974                 "rightclick_intersection": "Ylin oikeasti rakennettu katu on {street1}, joten *jaa* {street2} *kahtia* tässä risteyksessä, ja poista kaikki sen yläpuolelta. **Napsauta risteyskohtaa hiiren oikealla painikkeella.**",
975                 "split_intersection": "**Jaa {street} kahteen osaan napsauttamalla {button}-painiketta.**",
976                 "retry_split": "Et napsauttanut Jaa-painiketta, yritä uudelleen.",
977                 "did_split_single": "**Valitse {street2} (sen yläosa!) napsauttamalla sitä.**",
978                 "multi_select": "{selected} on nyt valittu, ja valitaan myös {other1}. Napsauta sitä pitäen samalla Shift-näppäin pohjassa. **Napsauta {other2}a ja pidä Shift-näppäin pohjassa.**",
979                 "multi_rightclick": "Näin! Molemmat poistettavat kadut on nyt valittu. **Napsauta jompaakumpaa katua hiiren oikealla painikkeella.**",
980                 "multi_delete": "**Poista kadut napsauttamalla {button}-painiketta.**",
981                 "retry_delete": "Et napsauttanut Poista-painiketta, yritä uudelleen.",
982                 "play": "Hienoa! Harjoittele viivoihin liittyviä toimintoja nyt piirtämällä lisää ja muokkaamalla muita viivoja. **Kun olet valmis, napsauta \"{next}\".**"
983             },
984             "buildings": {
985                 "title": "Rakennukset"
986             },
987             "startediting": {
988                 "title": "Aloita kartanmuokkaus!",
989                 "save": "Muista tallentaa muutokset säännöllisesti!",
990                 "start": "Aloita kartanmuokkaus!"
991             }
992         },
993         "shortcuts": {
994             "title": "Pikanäppäimet",
995             "tooltip": "Näytä luettelo pikanäppäimistä",
996             "toggle": {
997                 "key": "?"
998             },
999             "key": {
1000                 "alt": "Alt",
1001                 "backspace": "Askelpalautin",
1002                 "cmd": "Cmd",
1003                 "ctrl": "Ctrl",
1004                 "delete": "Delete",
1005                 "del": "Del",
1006                 "end": "End",
1007                 "enter": "Enter",
1008                 "esc": "Esc",
1009                 "home": "Home",
1010                 "option": "Option",
1011                 "pause": "Pause",
1012                 "pgdn": "PgDn",
1013                 "pgup": "PgUp",
1014                 "return": "Enter",
1015                 "shift": "Shift",
1016                 "space": "Välilyönti"
1017             },
1018             "gesture": {
1019                 "drag": "vedä"
1020             },
1021             "or": "tai",
1022             "browsing": {
1023                 "title": "Selaaminen",
1024                 "navigation": {
1025                     "title": "Liikkuminen",
1026                     "pan": "Vieritä karttaa",
1027                     "pan_more": "Vieritä karttaa näytön verran",
1028                     "zoom": "Lähennä/loitonna",
1029                     "zoom_more": "Lähennä/loitonna enemmän"
1030                 },
1031                 "help": {
1032                     "title": "Ohjeet",
1033                     "help": "Näytä ohje/käyttöopas",
1034                     "keyboard": "Näytä pikanäppäimet"
1035                 },
1036                 "display_options": {
1037                     "title": "Näyttöasetukset",
1038                     "background": "Näytä taustan asetukset",
1039                     "background_switch": "Vaihda takaisin viimeisimpään taustaan",
1040                     "map_data": "Näytä karttatietoasetukset",
1041                     "fullscreen": "Siirry koko näytön tilaan",
1042                     "wireframe": "Muuta alueen taustatäyttö -asetusta",
1043                     "minimap": "Ota pienoiskartta käyttöön/pois käytöstä"
1044                 },
1045                 "selecting": {
1046                     "title": "Kohteiden valitseminen",
1047                     "select_one": "Valitse yksi karttakohde",
1048                     "select_multi": "Valitse useita karttakohteita",
1049                     "lasso": "Vedä valintaruutu kohteiden päälle"
1050                 },
1051                 "with_selected": {
1052                     "title": "Kohde valittuna",
1053                     "edit_menu": "Näytä/piilota pikatoiminnot"
1054                 },
1055                 "vertex_selected": {
1056                     "title": "Piste valittuna",
1057                     "previous": "Siirry edelliseen viivapisteeseen",
1058                     "next": "Siirry seuraavaan viivapisteeseen",
1059                     "first": "Siirry ensimmäiseen viivapisteeseen",
1060                     "last": "Siirry viimeiseen viivapisteeseen"
1061                 }
1062             },
1063             "editing": {
1064                 "title": "Muokkaaminen",
1065                 "drawing": {
1066                     "title": "Uusien kohteiden lisääminen",
1067                     "add_point": "Uusi paikkapiste",
1068                     "add_line": "Uusi viiva",
1069                     "add_area": "Uusi alue",
1070                     "place_point": "Sijoita piste",
1071                     "stop_line": "Viivan tai alueen viimeinen piste"
1072                 },
1073                 "operations": {
1074                     "title": "Toiminnot",
1075                     "continue_line": "Jatka viivaa valitusta pisteestä",
1076                     "merge": "Yhdistä useita valittuja kohteita",
1077                     "disconnect": "Katkaise kohteiden yhdistäminen valitussa pisteessä",
1078                     "split": "Jaa viiva kahteen osaan valitussa pisteessä",
1079                     "reverse": "Vaihda viivan suuntaa",
1080                     "move": "Siirrä valittuja kohteita",
1081                     "rotate": "Kierrä valittuja kohteita",
1082                     "orthogonalize": "Suorista viiva / muuta alue suorakulmaiseksi",
1083                     "circularize": "Pyöristä alue",
1084                     "reflect_long": "Peilaa kohde sen pitkän keskiviivan suuntaisesti",
1085                     "reflect_short": "Peilaa kohde sen lyhyen keskiviivan suuntaisesti",
1086                     "delete": "Poista valitut kohteet"
1087                 },
1088                 "commands": {
1089                     "title": "Pikakomennot",
1090                     "copy": "Kopioi valitut kohteet",
1091                     "paste": "Liitä kopioidut kohteet",
1092                     "undo": "Kumoa viimeisin toiminto",
1093                     "redo": "Tee viimeisin komento uudelleen",
1094                     "save": "Tallenna muutokset"
1095                 }
1096             },
1097             "tools": {
1098                 "title": "Näkymät",
1099                 "info": {
1100                     "title": "Tietoruudut",
1101                     "all": "Näytä/piilota kaikki tietoruudut",
1102                     "background": "Näytä/piilota taustan tietoruutu",
1103                     "history": "Näytä/piilota historiatietoruutu",
1104                     "location": "Näytä/piilota sijainnin tietoruutu",
1105                     "measurement": "Näytä/piilota mittaustietoruutu"
1106                 }
1107             }
1108         },
1109         "units": {
1110             "meters": "{quantity} m",
1111             "kilometers": "{quantity} km",
1112             "square_meters": "{quantity} m²",
1113             "square_kilometers": "{quantity} km²"
1114         },
1115         "presets": {
1116             "categories": {
1117                 "category-barrier": {
1118                     "name": "Aidat ja esteet"
1119                 },
1120                 "category-building": {
1121                     "name": "Rakennukset"
1122                 },
1123                 "category-golf": {
1124                     "name": "Golf-kentät"
1125                 },
1126                 "category-landuse": {
1127                     "name": "Maankäyttö"
1128                 },
1129                 "category-natural-area": {
1130                     "name": "Luonto"
1131                 },
1132                 "category-natural-line": {
1133                     "name": "Luonto"
1134                 },
1135                 "category-natural-point": {
1136                     "name": "Luonto"
1137                 },
1138                 "category-path": {
1139                     "name": "Kevyenliikenteenväylät"
1140                 },
1141                 "category-rail": {
1142                     "name": "Rautatiet"
1143                 },
1144                 "category-restriction": {
1145                     "name": "Rajoitukset"
1146                 },
1147                 "category-road": {
1148                     "name": "Tiet ja kadut"
1149                 },
1150                 "category-route": {
1151                     "name": "Reitit"
1152                 },
1153                 "category-water-area": {
1154                     "name": "Vesialueet"
1155                 },
1156                 "category-water-line": {
1157                     "name": "Vesireitit"
1158                 }
1159             },
1160             "fields": {
1161                 "access": {
1162                     "label": "Käyttöoikeus",
1163                     "options": {
1164                         "designated": {
1165                             "description": "Liikennemerkki tai erityinen paikallinen säädös sallii pääsyn",
1166                             "title": "Tarkoitettu"
1167                         },
1168                         "destination": {
1169                             "description": "Pääsy sallittu vain, jos kohde on alueella",
1170                             "title": "Läpikulku"
1171                         },
1172                         "dismount": {
1173                             "description": "Pääsy sallittu, mutta ajoneuvon kuljettajan on jalkauduttava",
1174                             "title": "Jalkautumisvelvollisuus"
1175                         },
1176                         "no": {
1177                             "description": "Ei pääsyä ilman erityislupaa",
1178                             "title": "Kielletty"
1179                         },
1180                         "permissive": {
1181                             "description": "Pääsy sallittu, kunnes omistaja peruuttaa luvan",
1182                             "title": "Luvanvarainen"
1183                         },
1184                         "private": {
1185                             "description": "Pääsy sallittu vain omistajan erityisluvalla",
1186                             "title": "Yksityinen"
1187                         },
1188                         "yes": {
1189                             "description": "Laki sallii pääsyn alueelle",
1190                             "title": "Sallittu"
1191                         }
1192                     },
1193                     "placeholder": "Ei määritelty",
1194                     "types": {
1195                         "access": "Kaikki",
1196                         "bicycle": "Pyöräily",
1197                         "foot": "Kävely",
1198                         "horse": "Hevoset",
1199                         "motor_vehicle": "Moottoriajoneuvot"
1200                     }
1201                 },
1202                 "access_simple": {
1203                     "label": "Sallittu käyttäjäryhmä"
1204                 },
1205                 "address": {
1206                     "label": "Osoite",
1207                     "placeholders": {
1208                         "block_number": "Korttelinumero",
1209                         "block_number!jp": "Korttelinro",
1210                         "city": "Paikkakunta",
1211                         "city!jp": "Kaupunki/kunta/kylä/Tokion erityinen osasto",
1212                         "city!vn": "Kaupunki/kunta",
1213                         "conscriptionnumber": "123",
1214                         "country": "Valtio",
1215                         "county": "Maakunta",
1216                         "county!jp": "Kaupunginosa",
1217                         "district": "Seutu",
1218                         "district!vn": "Kaupunginosa/kunta/vyöhyke",
1219                         "floor": "Lattia",
1220                         "hamlet": "Pikkukylä",
1221                         "housename": "Talon nimi",
1222                         "housenumber": "123",
1223                         "housenumber!jp": "Rakennuksen numero",
1224                         "neighbourhood": "Lähiö",
1225                         "place": "Paikka",
1226                         "postcode": "Postinumero",
1227                         "province": "Maakunta",
1228                         "province!jp": "Itsehallinnollinen alue/prefektuuri",
1229                         "quarter": "Neljännes",
1230                         "state": "Osavaltio",
1231                         "street": "Kadunnimi",
1232                         "subdistrict": "Aliseutu",
1233                         "subdistrict!vn": "Osasto/yhteisö/kylä",
1234                         "suburb": "Lähiö",
1235                         "suburb!jp": "Osasto",
1236                         "unit": "Yksikkö"
1237                     }
1238                 },
1239                 "admin_level": {
1240                     "label": "Hallinnointitaso"
1241                 },
1242                 "aerialway": {
1243                     "label": "Tyyppi"
1244                 },
1245                 "aerialway/access": {
1246                     "label": "Käyttöoikeus",
1247                     "options": {
1248                         "both": "Molemmat",
1249                         "entry": "Sisäänkäynti",
1250                         "exit": "Uloskäynti"
1251                     }
1252                 },
1253                 "aerialway/bubble": {
1254                     "label": "Tuulisuoja"
1255                 },
1256                 "aerialway/capacity": {
1257                     "label": "Tuntikapasiteetti",
1258                     "placeholder": "500, 2 500, 5 000..."
1259                 },
1260                 "aerialway/duration": {
1261                     "label": "Matka-aika (minuutteina)",
1262                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1263                 },
1264                 "aerialway/heating": {
1265                     "label": "Lämmitys"
1266                 },
1267                 "aerialway/occupancy": {
1268                     "label": "Vaunun matkustajamäärä",
1269                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1270                 },
1271                 "aerialway/summer/access": {
1272                     "label": "Käyttöoikeus kesällä",
1273                     "options": {
1274                         "both": "Molemmat",
1275                         "entry": "Sisäänkäynti",
1276                         "exit": "Uloskäynti"
1277                     }
1278                 },
1279                 "aeroway": {
1280                     "label": "Tyyppi"
1281                 },
1282                 "agrarian": {
1283                     "label": "Tuotteet"
1284                 },
1285                 "amenity": {
1286                     "label": "Tyyppi"
1287                 },
1288                 "animal_boarding": {
1289                     "label": "Eläimille"
1290                 },
1291                 "animal_breeding": {
1292                     "label": "Eläimille"
1293                 },
1294                 "animal_shelter": {
1295                     "label": "Eläimille"
1296                 },
1297                 "area/highway": {
1298                     "label": "Tyyppi"
1299                 },
1300                 "artist": {
1301                     "label": "Taiteilija"
1302                 },
1303                 "artwork_type": {
1304                     "label": "Tyyppi"
1305                 },
1306                 "atm": {
1307                     "label": "Pankkiautomaatti"
1308                 },
1309                 "backrest": {
1310                     "label": "Selkänoja"
1311                 },
1312                 "barrier": {
1313                     "label": "Tyyppi"
1314                 },
1315                 "bath/open_air": {
1316                     "label": "Ulkoilma"
1317                 },
1318                 "bath/sand_bath": {
1319                     "label": "Hiekkakylpy"
1320                 },
1321                 "bath/type": {
1322                     "label": "Erikoisuus",
1323                     "options": {
1324                         "foot_bath": "Jalkakylpy",
1325                         "hot_spring": "Kuuma lähd",
1326                         "onsen": "Japanilainen Onsen"
1327                     }
1328                 },
1329                 "beauty": {
1330                     "label": "Kaupan tyyppi"
1331                 },
1332                 "bench": {
1333                     "label": "Penkki"
1334                 },
1335                 "bicycle_parking": {
1336                     "label": "Tyyppi"
1337                 },
1338                 "bin": {
1339                     "label": "Jäteastia"
1340                 },
1341                 "blood_components": {
1342                     "label": "Veren osat",
1343                     "options": {
1344                         "plasma": "veriplasma",
1345                         "platelets": "verihiutaleet",
1346                         "stemcells": "kantasolunäytteet",
1347                         "whole": "koko veri"
1348                     }
1349                 },
1350                 "board_type": {
1351                     "label": "Tyyppi"
1352                 },
1353                 "boules": {
1354                     "label": "Tyyppi"
1355                 },
1356                 "boundary": {
1357                     "label": "Tyyppi"
1358                 },
1359                 "brand": {
1360                     "label": "Brändi"
1361                 },
1362                 "bridge": {
1363                     "label": "Tyyppi",
1364                     "placeholder": "Oletus"
1365                 },
1366                 "building": {
1367                     "label": "Rakennus"
1368                 },
1369                 "building_area": {
1370                     "label": "Rakennus"
1371                 },
1372                 "bunker_type": {
1373                     "label": "Tyyppi"
1374                 },
1375                 "cables": {
1376                     "label": "Kaapelit",
1377                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1378                 },
1379                 "camera/direction": {
1380                     "label": "Suunta (asteina myötäpäivään)",
1381                     "placeholder": "45, 90, 180, 270..."
1382                 },
1383                 "camera/mount": {
1384                     "label": "Kiinnitystapa"
1385                 },
1386                 "camera/type": {
1387                     "label": "Kameramalli",
1388                     "options": {
1389                         "dome": "Kupu",
1390                         "fixed": "Perus",
1391                         "panning": "Panoraama"
1392                     }
1393                 },
1394                 "capacity": {
1395                     "label": "Paikkamäärä",
1396                     "placeholder": "5, 10, 20, 100..."
1397                 },
1398                 "castle_type": {
1399                     "label": "Tyyppi"
1400                 },
1401                 "clothes": {
1402                     "label": "Vaatteet"
1403                 },
1404                 "club": {
1405                     "label": "Tyyppi"
1406                 },
1407                 "collection_times": {
1408                     "label": "Tyhjennysajat"
1409                 },
1410                 "comment": {
1411                     "label": "Muutoskokoelman kommentti",
1412                     "placeholder": "Kuvaile karttaan tehtyjä muutoksia (pakollinen)"
1413                 },
1414                 "communication_multi": {
1415                     "label": "Yhteystavat"
1416                 },
1417                 "construction": {
1418                     "label": "Tyyppi"
1419                 },
1420                 "contact/webcam": {
1421                     "label": "Kameran verkko-osoite",
1422                     "placeholder": "http://www.esimerkki.fi/"
1423                 },
1424                 "content": {
1425                     "label": "Sisältö"
1426                 },
1427                 "country": {
1428                     "label": "Maa"
1429                 },
1430                 "covered": {
1431                     "label": "Katos"
1432                 },
1433                 "craft": {
1434                     "label": "Tyyppi"
1435                 },
1436                 "crane/type": {
1437                     "label": "Nosturityyppi",
1438                     "options": {
1439                         "floor-mounted_crane": "Torninosturi",
1440                         "portal_crane": "Konttinosturi"
1441                     }
1442                 },
1443                 "crop": {
1444                     "label": "Viljelykasvi"
1445                 },
1446                 "crossing": {
1447                     "label": "Tyyppi"
1448                 },
1449                 "cuisine": {
1450                     "label": "Keittiömaat"
1451                 },
1452                 "currency_multi": {
1453                     "label": "Valuutat"
1454                 },
1455                 "cutting": {
1456                     "label": "Tyyppi",
1457                     "placeholder": "Oletus"
1458                 },
1459                 "cycle_network": {
1460                     "label": "Verkko"
1461                 },
1462                 "cycleway": {
1463                     "label": "Pyöräkaistat",
1464                     "options": {
1465                         "lane": {
1466                             "description": "Ajoneuvoliikenteestä ajorataan maalatulla viivalla eroteltu pyöräkaista",
1467                             "title": "Perinteinen pyöräkaista"
1468                         },
1469                         "none": {
1470                             "description": "Ei pyöräkaistaa",
1471                             "title": "Ei mitään"
1472                         },
1473                         "opposite": {
1474                             "description": "Pyöräkaistajärjestely, jossa yksisuuntaista katua voi ajaa pyöräkaistoilla kumpaankin suuntaan",
1475                             "title": "Vastavirtapyöräkaista"
1476                         },
1477                         "opposite_lane": {
1478                             "description": "Pyöräkaista, jonka ajosuunta on päinvastainen ajoneuvoliikenteeseen nähden",
1479                             "title": "Vastakkainen pyöräkaista"
1480                         },
1481                         "share_busway": {
1482                             "description": "Pyöräkaista, joka on samassa tilassa bussikaistan kanssa",
1483                             "title": "Bussi-pyöräkaista"
1484                         },
1485                         "shared_lane": {
1486                             "description": "Pyöräkaista, jota ei ole eroteltu mitenkään ajoneuvoliikenteestä",
1487                             "title": "Jaetun tilan pyöräkaista"
1488                         },
1489                         "track": {
1490                             "description": "Pyöräkaista, joka on eroteltu fyysisellä esteellä muusta liikenteestä, yleensä yksisuuntainen",
1491                             "title": "Fyysisesti eroteltu pyörätie"
1492                         }
1493                     },
1494                     "placeholder": "ei mitään",
1495                     "types": {
1496                         "cycleway:left": "Vasemmalla puolella",
1497                         "cycleway:right": "Oikealla puolella"
1498                     }
1499                 },
1500                 "dance/style": {
1501                     "label": "Tanssityylit"
1502                 },
1503                 "date": {
1504                     "label": "Päivämäärä"
1505                 },
1506                 "delivery": {
1507                     "label": "Kotiinkuljetus"
1508                 },
1509                 "denomination": {
1510                     "label": "Suuntaus"
1511                 },
1512                 "denotation": {
1513                     "label": "Merkittävyys"
1514                 },
1515                 "description": {
1516                     "label": "Kuvaus"
1517                 },
1518                 "devices": {
1519                     "label": "Laitteet",
1520                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1521                 },
1522                 "diaper": {
1523                     "label": "Vaipanvaihtomahdollisuus"
1524                 },
1525                 "direction": {
1526                     "label": "Suunta (asteina myötäpäivään)",
1527                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1528                 },
1529                 "direction_cardinal": {
1530                     "label": "Suunta",
1531                     "options": {
1532                         "E": "Itä",
1533                         "ENE": "Itä-koillinen",
1534                         "ESE": "Itä-kaakko",
1535                         "N": "Pohjoinen",
1536                         "NE": "Koillinen",
1537                         "NNE": "Pohjois-koillinen",
1538                         "NNW": "Pohjois-luode",
1539                         "NW": "Luode",
1540                         "S": "Etelä",
1541                         "SE": "Kaakko",
1542                         "SSE": "Etelä-kaakko",
1543                         "SSW": "Etelä-lounas",
1544                         "SW": "Lounas",
1545                         "W": "Länsi",
1546                         "WNW": "Länsiluode",
1547                         "WSW": "Länsilounas"
1548                     }
1549                 },
1550                 "direction_clock": {
1551                     "label": "Suunta",
1552                     "options": {
1553                         "anticlockwise": "Vastapäivään",
1554                         "clockwise": "Myötäpäivään"
1555                     }
1556                 },
1557                 "direction_vertex": {
1558                     "label": "Suunta",
1559                     "options": {
1560                         "backward": "Taaksepäin",
1561                         "both": "Molemmat/kaikki",
1562                         "forward": "Eteenpäin"
1563                     }
1564                 },
1565                 "display": {
1566                     "label": "Näyttö"
1567                 },
1568                 "dock": {
1569                     "label": "Tyyppi"
1570                 },
1571                 "drive_through": {
1572                     "label": "Autokaista"
1573                 },
1574                 "duration": {
1575                     "label": "Kesto",
1576                     "placeholder": "00:00"
1577                 },
1578                 "electrified": {
1579                     "label": "Sähköistys",
1580                     "options": {
1581                         "contact_line": "Sähköjohtimet",
1582                         "no": "Ei",
1583                         "rail": "Sähkökisko",
1584                         "yes": "Kyllä (tarkemmin määrittelemätön)"
1585                     },
1586                     "placeholder": "Sähköjohtimet, sähkökisko..."
1587                 },
1588                 "elevation": {
1589                     "label": "Korkeus"
1590                 },
1591                 "email": {
1592                     "label": "Sähköpostiosoite",
1593                     "placeholder": "esimerkki@esimerkki.fi"
1594                 },
1595                 "embankment": {
1596                     "label": "Tyyppi",
1597                     "placeholder": "Oletus"
1598                 },
1599                 "emergency": {
1600                     "label": "Ensiapupäivystys"
1601                 },
1602                 "entrance": {
1603                     "label": "Tyyppi"
1604                 },
1605                 "except": {
1606                     "label": "Poikkeukset"
1607                 },
1608                 "fax": {
1609                     "label": "Faksinumero",
1610                     "placeholder": "+358 40 123 4567"
1611                 },
1612                 "fee": {
1613                     "label": "Maksullisuus"
1614                 },
1615                 "fence_type": {
1616                     "label": "Tyyppi"
1617                 },
1618                 "fire_hydrant/position": {
1619                     "label": "Asento",
1620                     "options": {
1621                         "green": "Vihreä",
1622                         "lane": "Kaista",
1623                         "parking_lot": "Pysäköintiruutu",
1624                         "sidewalk": "Jalkakäytävä"
1625                     }
1626                 },
1627                 "fire_hydrant/type": {
1628                     "label": "Tyyppi",
1629                     "options": {
1630                         "pillar": "Ilmajohto",
1631                         "pond": "Lampi",
1632                         "underground": "Maakaapeli",
1633                         "wall": "Seinä"
1634                     }
1635                 },
1636                 "fitness_station": {
1637                     "label": "Välineiden tyypit"
1638                 },
1639                 "fixme": {
1640                     "label": "Virheenkorjauspyyntö"
1641                 },
1642                 "ford": {
1643                     "label": "Tyyppi",
1644                     "placeholder": "Oletus"
1645                 },
1646                 "frequency": {
1647                     "label": "Operoinnin taajuus"
1648                 },
1649                 "fuel": {
1650                     "label": "Polttoaine"
1651                 },
1652                 "fuel_multi": {
1653                     "label": "Polttonestetyypit"
1654                 },
1655                 "gauge": {
1656                     "label": "Raideväli"
1657                 },
1658                 "gender": {
1659                     "label": "Sukupuolirajoitus",
1660                     "options": {
1661                         "female": "Naiset",
1662                         "male": "Miehet",
1663                         "unisex": "Sukupuolirajoitukseton"
1664                     },
1665                     "placeholder": "Ei tiedossa"
1666                 },
1667                 "generator/method": {
1668                     "label": "Menetelmä"
1669                 },
1670                 "generator/output/electricity": {
1671                     "label": "Voiman ulostulo",
1672                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1673                 },
1674                 "generator/source": {
1675                     "label": "Lähde"
1676                 },
1677                 "generator/type": {
1678                     "label": "Tyyppi"
1679                 },
1680                 "government": {
1681                     "label": "Tyyppi"
1682                 },
1683                 "grape_variety": {
1684                     "label": "Rypälelajikkeet"
1685                 },
1686                 "handicap": {
1687                     "label": "Tasoitussuositus (HCP)",
1688                     "placeholder": "1-18"
1689                 },
1690                 "handrail": {
1691                     "label": "Käsikaide"
1692                 },
1693                 "hashtags": {
1694                     "label": "Aihetunnisteet ja hashtagit"
1695                 },
1696                 "healthcare": {
1697                     "label": "Tyyppi"
1698                 },
1699                 "healthcare/speciality": {
1700                     "label": "Erikoisalat"
1701                 },
1702                 "height": {
1703                     "label": "Korkeus (metreinä)"
1704                 },
1705                 "highway": {
1706                     "label": "Tyyppi"
1707                 },
1708                 "historic": {
1709                     "label": "Tyypp"
1710                 },
1711                 "historic/civilization": {
1712                     "label": "Historiallinen kulttuuri"
1713                 },
1714                 "hoops": {
1715                     "label": "Koritelineet",
1716                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1717                 },
1718                 "iata": {
1719                     "label": "IATA"
1720                 },
1721                 "icao": {
1722                     "label": "ICAO"
1723                 },
1724                 "incline": {
1725                     "label": "Kaltevuus"
1726                 },
1727                 "incline_steps": {
1728                     "label": "Kulkusuunta",
1729                     "options": {
1730                         "down": "Alas",
1731                         "up": "Ylös"
1732                     }
1733                 },
1734                 "indoor": {
1735                     "label": "Sisätila"
1736                 },
1737                 "information": {
1738                     "label": "Tyyppi"
1739                 },
1740                 "inscription": {
1741                     "label": "Sisältyvä kaiverrus/kirjoitus"
1742                 },
1743                 "intermittent": {
1744                     "label": "Kuivuminen ajoittain"
1745                 },
1746                 "internet_access": {
1747                     "label": "Internet-yhteys",
1748                     "options": {
1749                         "no": "Ei",
1750                         "terminal": "Terminaali",
1751                         "wired": "Ethernet-yhteys",
1752                         "wlan": "WLAN",
1753                         "yes": "Kyllä"
1754                     }
1755                 },
1756                 "internet_access/fee": {
1757                     "label": "Internet-yhteyden maksullisuus"
1758                 },
1759                 "internet_access/ssid": {
1760                     "label": "SSID-verkkonimi"
1761                 },
1762                 "kerb": {
1763                     "label": "Reunakiveyksen muoto"
1764                 },
1765                 "lamp_type": {
1766                     "label": "Tyyppi"
1767                 },
1768                 "landuse": {
1769                     "label": "Tyyppi"
1770                 },
1771                 "lanes": {
1772                     "label": "Kaistat",
1773                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1774                 },
1775                 "layer": {
1776                     "label": "Kerros"
1777                 },
1778                 "leaf_cycle": {
1779                     "label": "Lehtien pudotuskierto",
1780                     "options": {
1781                         "deciduous": "Pudottaa kaikki lehtensä",
1782                         "evergreen": "Ei pudota lehtiä",
1783                         "mixed": "Sekoitus",
1784                         "semi_deciduous": "Pudottaa kaikki lehtensä hyvin lyhyeksi ajaksi",
1785                         "semi_evergreen": "Pudottaa suurimman osan lehdistään"
1786                     }
1787                 },
1788                 "leaf_cycle_singular": {
1789                     "label": "Lehtien putoaminen",
1790                     "options": {
1791                         "deciduous": "Kesävihanta",
1792                         "evergreen": "Ainavihanta",
1793                         "semi_deciduous": "Lähes kesävihanta",
1794                         "semi_evergreen": "Lähes ikivihanta"
1795                     }
1796                 },
1797                 "leaf_type": {
1798                     "label": "Lehtilajike",
1799                     "options": {
1800                         "broadleaved": "Leveälehtinen",
1801                         "leafless": "Lehdetön",
1802                         "mixed": "Sekoitus",
1803                         "needleleaved": "Neulaset"
1804                     }
1805                 },
1806                 "leaf_type_singular": {
1807                     "label": "Lehtien typpi",
1808                     "options": {
1809                         "broadleaved": "Leveälehtinen",
1810                         "leafless": "Lehdetön",
1811                         "needleleaved": "Neulaset"
1812                     }
1813                 },
1814                 "leisure": {
1815                     "label": "Tyyppi"
1816                 },
1817                 "length": {
1818                     "label": "Pituus (metreinä)"
1819                 },
1820                 "level": {
1821                     "label": "Kerros"
1822                 },
1823                 "levels": {
1824                     "label": "Kerroslukumäärä",
1825                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1826                 },
1827                 "lit": {
1828                     "label": "Valaistus"
1829                 },
1830                 "location": {
1831                     "label": "Sijainti"
1832                 },
1833                 "man_made": {
1834                     "label": "Tyyppi"
1835                 },
1836                 "manhole": {
1837                     "label": "Tyyppi"
1838                 },
1839                 "map_size": {
1840                     "label": "Peittävyys"
1841                 },
1842                 "map_type": {
1843                     "label": "Tyyppi"
1844                 },
1845                 "maxheight": {
1846                     "label": "Enimmäiskorkeus",
1847                     "placeholder": "3.5, 4, 4.5... (käytä pilkun sijasta desimaalina pistettä)"
1848                 },
1849                 "maxspeed": {
1850                     "label": "Nopeusrajoitus",
1851                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1852                 },
1853                 "maxstay": {
1854                     "label": "Sallittu enimmäisaika"
1855                 },
1856                 "maxweight": {
1857                     "label": "Painorajoitus"
1858                 },
1859                 "memorial": {
1860                     "label": "Tyyppi"
1861                 },
1862                 "mtb/scale": {
1863                     "label": "Maastopyöräilyn haastavuus",
1864                     "options": {
1865                         "0": "0: Tasainen sora/pakattu maa-aines, ei esteitä, laajakaariset käännökset",
1866                         "1": "1: Hieman irtomaata, pieniä esteitä, laajakaariset käännökset",
1867                         "2": "2: Runsaasti irtomaata, suuria esteitä, helpot käännökset",
1868                         "3": "3: Liukas pinta, suuria esteitä, tiukat käännökset",
1869                         "4": "4: Irtomaapäällyste tai -kalliot, vaarralliset käännökset",
1870                         "5": "5: Vaikein mahdollinen, kivikkoa, jyrkänteitä",
1871                         "6": "6: Ei ajokelpoinen huippuammattilaisia lukuunottamatta"
1872                     },
1873                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1874                 },
1875                 "mtb/scale/imba": {
1876                     "label": "IMBA-polkuluokitus",
1877                     "options": {
1878                         "0": "Helpoin (valkoinen ympyrä)",
1879                         "1": "Helppo (vihreä ympyrä)",
1880                         "2": "Keskivaikea (sininen nelikulmio)",
1881                         "3": "Vaikea (musta vinoneliö)",
1882                         "4": "Äärimmäisen vaikea (kaksinkertainen musta vinoneliö)"
1883                     },
1884                     "placeholder": "Helppo, keskivaikea, Vaikea..."
1885                 },
1886                 "mtb/scale/uphill": {
1887                     "label": "Ylämäkipyöräilyn haastavuus",
1888                     "options": {
1889                         "0": "0: Nousu keskimäärin <10 %, sorapohja, ei esteitä",
1890                         "1": "1: Nousu keskimäärin <15 %, sorapohja, satunnaisia pieniä esteitä",
1891                         "2": "2: Nousu keskimäärin <20 %, vakaa pinta, juurikkoa",
1892                         "3": "3: Nousu keskimäärin <25 %, vaihteleva pinta, kiviä, runsasta juurikkoa",
1893                         "4": "4: Nousu keskimäärin <30 %, huonokuntoinen, suuria kiviä ja erittäin runsasta juurikkoa",
1894                         "5": "5: Todella jyrkkä, pyörän taluttaminen tai kantaminen suositeltavaa"
1895                     },
1896                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1897                 },
1898                 "name": {
1899                     "label": "Nimi",
1900                     "placeholder": "Käytettävä nimi (jos on)"
1901                 },
1902                 "natural": {
1903                     "label": "Luonto"
1904                 },
1905                 "network": {
1906                     "label": "Verkosto"
1907                 },
1908                 "network_bicycle": {
1909                     "label": "Verkon tyyppi",
1910                     "options": {
1911                         "icn": "Kansainvälinen",
1912                         "lcn": "Paikallinen",
1913                         "ncn": "Valtakunnallinen",
1914                         "rcn": "Seudullinen"
1915                     },
1916                     "placeholder": "Paikallinen, seudullinen, valtakunnallinen, kansainvälinen"
1917                 },
1918                 "network_foot": {
1919                     "label": "Verkon tyyppi",
1920                     "options": {
1921                         "iwn": "Kansainvälinen",
1922                         "lwn": "Paikallinen",
1923                         "nwn": "Valtakunnallinen",
1924                         "rwn": "Alueellinen"
1925                     },
1926                     "placeholder": "Paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen, kansainvälinen"
1927                 },
1928                 "network_horse": {
1929                     "label": "Verkon tyyppi",
1930                     "options": {
1931                         "ihn": "Kansainvälinen",
1932                         "lhn": "Paikallinen",
1933                         "nhn": "Valtakunnallinen",
1934                         "rhn": "Alueellinen"
1935                     },
1936                     "placeholder": "Paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen, kansainvälinen"
1937                 },
1938                 "network_road": {
1939                     "label": "Verkko"
1940                 },
1941                 "note": {
1942                     "label": "Huomautus"
1943                 },
1944                 "office": {
1945                     "label": "Tyyppi"
1946                 },
1947                 "oneway": {
1948                     "label": "Yksisuuntaisuus",
1949                     "options": {
1950                         "no": "Ei",
1951                         "reversible": "Epäsäännöllisesti vaihtuva",
1952                         "undefined": "Oletettavasti ei",
1953                         "yes": "Kyllä"
1954                     }
1955                 },
1956                 "oneway_yes": {
1957                     "label": "Yksisuuntaisuus",
1958                     "options": {
1959                         "alternating": "Säännöllisesti vaihtuva",
1960                         "no": "Ei",
1961                         "reversible": "Epäsäännöllisesti vaihtuva",
1962                         "undefined": "Oletettavasti kyllä",
1963                         "yes": "Kyllä"
1964                     }
1965                 },
1966                 "opening_hours": {
1967                     "label": "Aukioloajat"
1968                 },
1969                 "operator": {
1970                     "label": "Toimija"
1971                 },
1972                 "outdoor_seating": {
1973                     "label": "Ulkoterassi"
1974                 },
1975                 "par": {
1976                     "label": "Lyöntimääräsuositus",
1977                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1978                 },
1979                 "park_ride": {
1980                     "label": "Autoparkki"
1981                 },
1982                 "parking": {
1983                     "label": "Tyyppi",
1984                     "options": {
1985                         "carports": "Autokatos",
1986                         "garage_boxes": "Autotallipaikka",
1987                         "lane": "Kadunvarren pysäköintikaista",
1988                         "multi-storey": "Pysäköintitalo",
1989                         "sheds": "Metallikatos",
1990                         "surface": "Pysäköintikenttä",
1991                         "underground": "Pysäköintiluola"
1992                     }
1993                 },
1994                 "payment_multi": {
1995                     "label": "Maksutavat"
1996                 },
1997                 "phone": {
1998                     "label": "Puhelinnumero",
1999                     "placeholder": "+358 40 123 4567"
2000                 },
2001                 "piste/difficulty": {
2002                     "label": "Haastavuus",
2003                     "options": {
2004                         "advanced": "Vaikea (musta)",
2005                         "easy": "Helppo (sininen)",
2006                         "expert": "Äärimmäisen vaikea (kaksoismusta/oranssi)",
2007                         "extreme": "Extreme (edellyttää kiipeilyvarusteet)",
2008                         "freeride": "Merkitsemätön (off-rinne)",
2009                         "intermediate": "Keskivaikea (punainen)",
2010                         "novice": "Erittäin helppo (vihreä)"
2011                     },
2012                     "placeholder": "Helppo, keskivaikea, vaikea..."
2013                 },
2014                 "piste/grooming": {
2015                     "label": "Rinne/latupohja",
2016                     "options": {
2017                         "backcountry": "Maaseutuhiihto",
2018                         "classic": "Tasainen",
2019                         "classic+skating": "Perinteinen ja vapaa hiihtotyyli",
2020                         "mogul": "Kumpare",
2021                         "scooter": "Moottorikelkka",
2022                         "skating": "Vapaa hiihtotyyli"
2023                     }
2024                 },
2025                 "piste/type": {
2026                     "label": "Tyyppi",
2027                     "options": {
2028                         "downhill": "Laskettelu",
2029                         "hike": "Vaeltaminen",
2030                         "ice_skate": "Luistelu",
2031                         "nordic": "Murtomaahiihto",
2032                         "playground": "Leikkipuisto",
2033                         "skitour": "Erämaahiihto",
2034                         "sled": "Pulkkamäki/kelkkailu",
2035                         "sleigh": "Hevos- tai koiravetoinen reki",
2036                         "snow_park": "Lumihuvipuisto"
2037                     }
2038                 },
2039                 "place": {
2040                     "label": "Tyyppi"
2041                 },
2042                 "plant": {
2043                     "label": "Kasvi"
2044                 },
2045                 "plant/output/electricity": {
2046                     "label": "Voiman ulostulo",
2047                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
2048                 },
2049                 "playground/max_age": {
2050                     "label": "Yläikäraja"
2051                 },
2052                 "playground/min_age": {
2053                     "label": "Alaikäraja"
2054                 },
2055                 "population": {
2056                     "label": "Asukasmäärä"
2057                 },
2058                 "power": {
2059                     "label": "Tyyppi"
2060                 },
2061                 "power_supply": {
2062                     "label": "Energianlähde"
2063                 },
2064                 "produce": {
2065                     "label": "Tuottaa"
2066                 },
2067                 "product": {
2068                     "label": "Tuotteet"
2069                 },
2070                 "railway": {
2071                     "label": "Tyyppi"
2072                 },
2073                 "railway/signal/direction": {
2074                     "label": "Vaikuttaa kulkusuunnassa",
2075                     "options": {
2076                         "backward": "Taaksepäin",
2077                         "both": "Molemmat/kaikki",
2078                         "forward": "Eteenpäin"
2079                     }
2080                 },
2081                 "rating": {
2082                     "label": "Teholuokitus"
2083                 },
2084                 "recycling_accepts": {
2085                     "label": "Keräys"
2086                 },
2087                 "ref/isil": {
2088                     "label": "ISIL-tunnus"
2089                 },
2090                 "ref_aeroway_gate": {
2091                     "label": "Porttinumero"
2092                 },
2093                 "ref_golf_hole": {
2094                     "label": "Väylänumero",
2095                     "placeholder": "1-18"
2096                 },
2097                 "ref_highway_junction": {
2098                     "label": "Risteysnumero"
2099                 },
2100                 "ref_platform": {
2101                     "label": "Laiturinumero"
2102                 },
2103                 "ref_road_number": {
2104                     "label": "Tienumero"
2105                 },
2106                 "ref_route": {
2107                     "label": "Reittinumero"
2108                 },
2109                 "ref_runway": {
2110                     "label": "Kiitoratanumero",
2111                     "placeholder": "esim. 01L/19R"
2112                 },
2113                 "ref_stop_position": {
2114                     "label": "Pysäkkinumero"
2115                 },
2116                 "ref_taxiway": {
2117                     "label": "Rullaustien nimi",
2118                     "placeholder": "esim. A5"
2119                 },
2120                 "relation": {
2121                     "label": "Tyyppi"
2122                 },
2123                 "religion": {
2124                     "label": "Uskonto"
2125                 },
2126                 "restriction": {
2127                     "label": "Tyyppi"
2128                 },
2129                 "restrictions": {
2130                     "label": "Kääntymisrajoitukset"
2131                 },
2132                 "rooms": {
2133                     "label": "Huoneet"
2134                 },
2135                 "route": {
2136                     "label": "Tyyppi"
2137                 },
2138                 "route_master": {
2139                     "label": "Tyyppi"
2140                 },
2141                 "sac_scale": {
2142                     "label": "Patikointireitin vaikeustaso",
2143                     "options": {
2144                         "alpine_hiking": "T4: Alppipatikointi",
2145                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Vaativa alppipatikointi",
2146                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Vaativa vuoristopatikointi",
2147                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Vaikea alppipatikointi",
2148                         "hiking": "T1: Patikointi",
2149                         "mountain_hiking": "T2: Vuoristopatikointi"
2150                     },
2151                     "placeholder": "Vuoristopatikointi, alppipatikointi..."
2152                 },
2153                 "sanitary_dump_station": {
2154                     "label": "Tyhjennystekniikka"
2155                 },
2156                 "seasonal": {
2157                     "label": "Kausiluonteisuus"
2158                 },
2159                 "second_hand": {
2160                     "label": "Myy käytettyjä",
2161                     "options": {
2162                         "no": "Ei",
2163                         "only": "Ainoastaan",
2164                         "yes": "Kyllä"
2165                     },
2166                     "placeholder": "Kyllä, ei, ainoastaan"
2167                 },
2168                 "service": {
2169                     "label": "Tyyppi"
2170                 },
2171                 "service/bicycle": {
2172                     "label": "Palvelut"
2173                 },
2174                 "service/vehicle": {
2175                     "label": "Palvelut"
2176                 },
2177                 "service_rail": {
2178                     "label": "Käyttötarkoitus",
2179                     "options": {
2180                         "crossover": "Raiteenvaihtoraide",
2181                         "siding": "Ohitusraide",
2182                         "spur": "Teollisuuden pistoraide",
2183                         "yard": "Ratapiharaide"
2184                     }
2185                 },
2186                 "service_times": {
2187                     "label": "Aukioloajat"
2188                 },
2189                 "shelter": {
2190                     "label": "Pysäkkikatos"
2191                 },
2192                 "shelter_type": {
2193                     "label": "Tyyppi"
2194                 },
2195                 "shop": {
2196                     "label": "Tyyppi"
2197                 },
2198                 "site": {
2199                     "label": "Tyyppi"
2200                 },
2201                 "smoking": {
2202                     "label": "Tupakointi",
2203                     "options": {
2204                         "dedicated": "Erityisesti tupakoijille (esim. tupakointikerho)",
2205                         "isolated": "Eristetyillä tupakointialueilla",
2206                         "no": "Ei tupakointia lainkaan",
2207                         "outside": "Sallittu ulkona",
2208                         "separated": "Eristämättömillä tupakointialueilla",
2209                         "yes": "Sallittu kaikkialla"
2210                     },
2211                     "placeholder": "Ei, eristettynä, kyllä..."
2212                 },
2213                 "smoothness": {
2214                     "label": "Tasaisuus",
2215                     "options": {
2216                         "bad": "Tukevat renkaat: maastopyörä, auto, riksa",
2217                         "excellent": "Kapeat rullat: rullaluistimet, skeittilauta",
2218                         "good": "Kapeat renkaat: kilpapyörä",
2219                         "horrible": "Maasto: raskaat maastoajoneuvot",
2220                         "impassable": "Läpikulku mahdotonta / Ei pyörällisille kulkuneuvoille",
2221                         "intermediate": "Renkaat: kaupunkipyörä, rullatuoli, skootteri",
2222                         "very_horrible": "Erikoismaastoajoneuvo: traktori, mönkijä"
2223                     },
2224                     "placeholder": "Ohuet rullarenkaat, perusrenkaat, maastorenkaat..."
2225                 },
2226                 "social_facility": {
2227                     "label": "Tyyppi"
2228                 },
2229                 "social_facility_for": {
2230                     "label": "Kohderyhmä"
2231                 },
2232                 "source": {
2233                     "label": "Lähteet"
2234                 },
2235                 "sport": {
2236                     "label": "Urheilulajit"
2237                 },
2238                 "sport_ice": {
2239                     "label": "Urheilulajit"
2240                 },
2241                 "sport_racing_motor": {
2242                     "label": "Urheilulajit"
2243                 },
2244                 "sport_racing_nonmotor": {
2245                     "label": "Urheilulajit"
2246                 },
2247                 "stars": {
2248                     "label": "Tähdet"
2249                 },
2250                 "start_date": {
2251                     "label": "Perustamispäivä"
2252                 },
2253                 "step_count": {
2254                     "label": "Askelten lukumäärä"
2255                 },
2256                 "stop": {
2257                     "label": "Pysähtymissuunnat",
2258                     "options": {
2259                         "all": "Kaikki tiet",
2260                         "minor": "Sivutie"
2261                     }
2262                 },
2263                 "structure": {
2264                     "label": "Rakenne",
2265                     "options": {
2266                         "bridge": "Silta",
2267                         "cutting": "Kallioleikkaus",
2268                         "embankment": "Penkereellä",
2269                         "ford": "Kahlauspaikka",
2270                         "tunnel": "Tunneli"
2271                     },
2272                     "placeholder": "Tuntematon"
2273                 },
2274                 "structure_waterway": {
2275                     "label": "Rakenne",
2276                     "options": {
2277                         "tunnel": "Tunneli"
2278                     },
2279                     "placeholder": "Ei tiedossa"
2280                 },
2281                 "studio": {
2282                     "label": "Tyyppi"
2283                 },
2284                 "substance": {
2285                     "label": "Sisältö"
2286                 },
2287                 "substation": {
2288                     "label": "Tyyppi"
2289                 },
2290                 "supervised": {
2291                     "label": "Valvonta"
2292                 },
2293                 "support": {
2294                     "label": "Pidike"
2295                 },
2296                 "surface": {
2297                     "label": "Päällyste"
2298                 },
2299                 "surveillance": {
2300                     "label": "Valvontatarkoitus"
2301                 },
2302                 "surveillance/type": {
2303                     "label": "Kameratekniikka",
2304                     "options": {
2305                         "ALPR": "Automaattinen rekisterikilpilukija",
2306                         "camera": "Kamera",
2307                         "guard": "Vartija"
2308                     }
2309                 },
2310                 "surveillance/zone": {
2311                     "label": "Valvontavyöhyke"
2312                 },
2313                 "switch": {
2314                     "label": "Tyyppi",
2315                     "options": {
2316                         "circuit_breaker": "Sulake",
2317                         "disconnector": "Erotin",
2318                         "earthing": "Maadoitus",
2319                         "mechanical": "Mekaaninen kytkin"
2320                     }
2321                 },
2322                 "tactile_paving": {
2323                     "label": "Huomioreuna näkövammaisille"
2324                 },
2325                 "takeaway": {
2326                     "label": "Noutoateria (takeaway)",
2327                     "options": {
2328                         "no": "Ei",
2329                         "only": "Vain noutoateriat",
2330                         "yes": "Kyllä"
2331                     },
2332                     "placeholder": "Kyllä, ei, vain noutoateriat..."
2333                 },
2334                 "toilets/disposal": {
2335                     "label": "Tyhjennystekniikka",
2336                     "options": {
2337                         "bucket": "Ämpäri",
2338                         "chemical": "Kemikaalinen",
2339                         "flush": "Huuhtelu",
2340                         "pitlatrine": "Peittoaines"
2341                     }
2342                 },
2343                 "toll": {
2344                     "label": "Tulli"
2345                 },
2346                 "tomb": {
2347                     "label": "Tyyppi"
2348                 },
2349                 "tourism": {
2350                     "label": "Tyyppi"
2351                 },
2352                 "tourism_attraction": {
2353                     "label": "Tyyppi"
2354                 },
2355                 "tower/construction": {
2356                     "label": "Rakenne",
2357                     "placeholder": "Harusvaijerit, Ristikko..."
2358                 },
2359                 "tower/type": {
2360                     "label": "Tyyppi"
2361                 },
2362                 "tracktype": {
2363                     "label": "Raidetyyppi",
2364                     "options": {
2365                         "grade1": "Kiinteä: päällystetty tai voimakkaasti pakkaantunut, kova pinta",
2366                         "grade2": "Enimmäkseen kiinteä: soraa/kiveä johon sekoittunut hieman pehmeää maa-ainesta",
2367                         "grade3": "Sekoitus kovaa ja pehmeää maa-ainesta",
2368                         "grade4": "Enimmäkseen pehmeä: multaa/hiekkaa/ruohoa johon sekoittunut hieman kovaa maa-ainesta",
2369                         "grade5": "Pehmeä: multaa/hiekkaa/ruohoa"
2370                     },
2371                     "placeholder": "Kiinteä, Enimmäkseen kiinteä, Pehmeä..."
2372                 },
2373                 "trade": {
2374                     "label": "Tyyppi"
2375                 },
2376                 "traffic_calming": {
2377                     "label": "Tyyppi"
2378                 },
2379                 "traffic_signals": {
2380                     "label": "Tyyppi"
2381                 },
2382                 "traffic_signals/direction": {
2383                     "label": "Vaikuttaa kulkusuunnassa",
2384                     "options": {
2385                         "backward": "Taaksepäin",
2386                         "both": "Molemmat/kaikki",
2387                         "forward": "Eteenpäin"
2388                     }
2389                 },
2390                 "trail_visibility": {
2391                     "label": "Havaittavuus",
2392                     "options": {
2393                         "bad": "Huono: ei viitoitusta, polku on satunnaisesti heikosti havaittavissa/puuttuu kokonaan",
2394                         "excellent": "Erinomainen: selkeästi erottuva tai viitoitettu polku",
2395                         "good": "Hyvä: viitoitettu hyvin, vaatii satunnaisesti polun hakemista",
2396                         "horrible": "Surkea: pääosin ei polkua ollenkaan, suunnistustaidot välttämättömiä",
2397                         "intermediate": "Keskinkertainen: viitoitettu satunnaisesti, polku pääosin näkyvissä",
2398                         "no": "Ei: ei minkäänlaista polkua, edistyneet suunnistustaidot välttämättömiä"
2399                     },
2400                     "placeholder": "Erinomainen, hyvä, huono..."
2401                 },
2402                 "transformer": {
2403                     "label": "Tyyppi"
2404                 },
2405                 "trees": {
2406                     "label": "Puut"
2407                 },
2408                 "tunnel": {
2409                     "label": "Tyyppi"
2410                 },
2411                 "visibility": {
2412                     "label": "Näkyvyys",
2413                     "options": {
2414                         "area": "Yli 20 metriä",
2415                         "house": "Enintään 5 metriä",
2416                         "street": "5-20 metriä"
2417                     }
2418                 },
2419                 "volcano/status": {
2420                     "label": "Tila",
2421                     "options": {
2422                         "active": "Aktiivinen",
2423                         "dormant": "Uinuva",
2424                         "extinct": "Sammunut"
2425                     }
2426                 },
2427                 "volcano/type": {
2428                     "label": "Tulivuorilaji",
2429                     "options": {
2430                         "scoria": "Tuhkakartio",
2431                         "shield": "Kilpitulivuori",
2432                         "stratovolcano": "Kerrostulivuori"
2433                     }
2434                 },
2435                 "voltage": {
2436                     "label": "Jännite"
2437                 },
2438                 "voltage/primary": {
2439                     "label": "Ensisijainen jännite"
2440                 },
2441                 "voltage/secondary": {
2442                     "label": "Toissijainen jännite"
2443                 },
2444                 "voltage/tertiary": {
2445                     "label": "Tertiäärinen jännite"
2446                 },
2447                 "wall": {
2448                     "label": "Tyyppi"
2449                 },
2450                 "water": {
2451                     "label": "Tyyppi"
2452                 },
2453                 "water_point": {
2454                     "label": "Vesipsite"
2455                 },
2456                 "waterway": {
2457                     "label": "Tyyppi"
2458                 },
2459                 "website": {
2460                     "label": "Verkkosivusto",
2461                     "placeholder": "http://www.esimerkki.fi/"
2462                 },
2463                 "wetland": {
2464                     "label": "Tyyppi"
2465                 },
2466                 "wheelchair": {
2467                     "label": "Esteettömyys"
2468                 },
2469                 "wholesale": {
2470                     "label": "Tukkukauppa"
2471                 },
2472                 "width": {
2473                     "label": "Leveys (metreinä)"
2474                 },
2475                 "wikipedia": {
2476                     "label": "Wikipedia"
2477                 },
2478                 "windings": {
2479                     "label": "Käämit",
2480                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2481                 },
2482                 "windings/configuration": {
2483                     "label": "Käämien kokoonpano"
2484                 }
2485             },
2486             "presets": {
2487                 "address": {
2488                     "name": "Osoite",
2489                     "terms": "asuinpaikka, viittauskohde"
2490                 },
2491                 "advertising/billboard": {
2492                     "name": "Tienvarsimainos",
2493                     "terms": "mainos, mainostaminen, mainostus, mainostaulu, valomainos, mainosnäyttö, taulu, juliste, näyttö"
2494                 },
2495                 "aerialway": {
2496                     "name": "Ilmarata"
2497                 },
2498                 "aerialway/cable_car": {
2499                     "name": "Köysirata"
2500                 },
2501                 "aerialway/chair_lift": {
2502                     "name": "Tuolihissi",
2503                     "terms": "hissi, hiihtohissi, lasketteluhissi, laskettelu, penkki, tuoli, istuin"
2504                 },
2505                 "aerialway/drag_lift": {
2506                     "name": "Vetohissi"
2507                 },
2508                 "aerialway/gondola": {
2509                     "name": "Gondolihissi",
2510                     "terms": "hissi, hiihtohissi, lasketteluhissi, laskettelu, gondoli, koppi, koppihissi"
2511                 },
2512                 "aerialway/goods": {
2513                     "name": "Rahti-ilmarata",
2514                     "terms": "tavara, rahti, hissi, gondoli, ilmarata, köysirata, rata"
2515                 },
2516                 "aerialway/magic_carpet": {
2517                     "name": "Mattohissi",
2518                     "terms": "hissi, hiihtohissi, lasketteluhissi, laskettelu, liukuhihna, hihna, hihnahissi, liukuhihnahissi"
2519                 },
2520                 "aerialway/mixed_lift": {
2521                     "name": "Gondoli-tuoli-hissi"
2522                 },
2523                 "aerialway/platter": {
2524                     "name": "Sompahissi",
2525                     "terms": "hissi, hiihtohissi, lasketteluhissi, laskettelu, sompa, tutti, tuttihissi"
2526                 },
2527                 "aerialway/pylon": {
2528                     "name": "Ilmaradan pylväs"
2529                 },
2530                 "aerialway/rope_tow": {
2531                     "name": "Naruhissi",
2532                     "terms": "hissi, hiihtohissi, lasketteluhissi, laskettelu, naru, köysi, köysihissi"
2533                 },
2534                 "aerialway/station": {
2535                     "name": "Ilmarata-asema"
2536                 },
2537                 "aerialway/t-bar": {
2538                     "name": "Ankkurihissi",
2539                     "terms": "hissi, hiihtohissi, lasketteluhissi, laskettelu, ankkuri, parihissi"
2540                 },
2541                 "aeroway": {
2542                     "name": "Rullaustie"
2543                 },
2544                 "aeroway/aerodrome": {
2545                     "name": "Lentokenttä",
2546                     "terms": "lentokenttä, lentoasema, terminaali, lentokone, lentoterminaali"
2547                 },
2548                 "aeroway/apron": {
2549                     "name": "Asemataso",
2550                     "terms": "asemataso, lentoterminaali, lentokenttä, lentokone, lentoasema"
2551                 },
2552                 "aeroway/gate": {
2553                     "name": "Lähtöportti",
2554                     "terms": "lentokenttä, lento, lentokone, portti, silta"
2555                 },
2556                 "aeroway/hangar": {
2557                     "name": "Lentokonehalli",
2558                     "terms": "hangaari, lentokonehalli, lentohalli, lentosuoja, lentokonesuoja, lentoasema, lentokenttä, lentokone"
2559                 },
2560                 "aeroway/helipad": {
2561                     "name": "Helikopterikenttä",
2562                     "terms": "helikopterikenttä, helikopteri"
2563                 },
2564                 "aeroway/runway": {
2565                     "name": "Kiitorata",
2566                     "terms": "kiitorata, kiitotie, lentokone, lentoonlähtörata, lentoonlähtötie"
2567                 },
2568                 "aeroway/taxiway": {
2569                     "name": "Rullaustie",
2570                     "terms": "rullaustie, lentokone, lentokenttä, lentoasema, siirtymätie"
2571                 },
2572                 "aeroway/terminal": {
2573                     "name": "Lentokenttäterminaali",
2574                     "terms": "terminaali, lentoasema, lentokenttä, lentoterminaali, lentokone, lento, lentäminen"
2575                 },
2576                 "amenity": {
2577                     "name": "Palvelu"
2578                 },
2579                 "amenity/animal_boarding": {
2580                     "name": "Lemmikkihoitola",
2581                     "terms": "lemmikki, eläin, hoitola, päiväkoti, hoitopaikka"
2582                 },
2583                 "amenity/animal_breeding": {
2584                     "name": "Eläinten ruokintapaikka"
2585                 },
2586                 "amenity/animal_shelter": {
2587                     "name": "Eläinkatos"
2588                 },
2589                 "amenity/arts_centre": {
2590                     "name": "Taidekeskus",
2591                     "terms": "taidekeskus, taidetalo, taidekoulu, kulttuurikeskus, kulttuuritalo, esityspaikka, esiintymispaikka, näytöspaikka, poikkitaiteellinen, teatteri, live, stand-up, konsertti, galleria, näyttely, nykytaide"
2592                 },
2593                 "amenity/atm": {
2594                     "name": "Pankkiautomaatti",
2595                     "terms": "otto, pankkiautomaatti, rahannostoautomaatti, pankki"
2596                 },
2597                 "amenity/bank": {
2598                     "name": "Pankki",
2599                     "terms": "pankki, pankkikonttori, pankkitoimisto, pankkitoimipiste"
2600                 },
2601                 "amenity/bar": {
2602                     "name": "Baari"
2603                 },
2604                 "amenity/bbq": {
2605                     "name": "Grilli",
2606                     "terms": "grilli, grillaus, grillauspiste, grillauspaikka, grillipiste, grillauspaikka"
2607                 },
2608                 "amenity/bench": {
2609                     "name": "Penkki",
2610                     "terms": "penkki, tuoli, istuin"
2611                 },
2612                 "amenity/bicycle_parking": {
2613                     "name": "Pyöräpysäköinti",
2614                     "terms": "pyöräpysäköinti, pyöräparkki, pyöräpaikka, pyöräteline, polkupyöräpysäköinti, polkupyöräparkki, polkupyöräpaikka, polkupyöräteline, lukkopaikka, polkupyörä, pyörä"
2615                 },
2616                 "amenity/bicycle_rental": {
2617                     "name": "Pyörävuokraamo",
2618                     "terms": "pyörävuokraamo, kaupunkipyörä, pyöränvuokraus, pyörän vuokraus, polkupyörävuokraamo, polkupyörän vuokraus, polkupyöränvuokraus, polkupyörä, pyörä"
2619                 },
2620                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2621                     "name": "Polkupyörän huoltoteline",
2622                     "terms": "teline, pidike, huolto, pyörä, polkupyörä, pyörän, polkupyörän"
2623                 },
2624                 "amenity/biergarten": {
2625                     "name": "Ulkoilmaolutravintola",
2626                     "terms": "ravintola, olut, terassi, juoma, juomaterassi, juottola, juomala, alkoholi, juominen, olutterassi"
2627                 },
2628                 "amenity/boat_rental": {
2629                     "name": "Venevuokraamo",
2630                     "terms": "vene, laiva, paatti, jolla, veneenvuokraus, venevuokra, vuokra, venevuokraus, venevuokraamo, veneenvuokraamo"
2631                 },
2632                 "amenity/bureau_de_change": {
2633                     "name": "Valuutanvaihtopiste",
2634                     "terms": "valuutta, raha, vaihto, vaihtaminen, valuutanvaihto, valuutanvaihtaminen, rahanvaihto, rahanvaihtaminen, Forex"
2635                 },
2636                 "amenity/bus_station": {
2637                     "name": "Linja-autoasema/-terminaali"
2638                 },
2639                 "amenity/cafe": {
2640                     "name": "Kahvila",
2641                     "terms": "Kahvila, Kahvitupa, Teehuone"
2642                 },
2643                 "amenity/car_pooling": {
2644                     "name": "Yhteiskäyttöauton noutopiste",
2645                     "terms": "yhteiskäyttö, jako, jakaminen, jakamis, auto, jakoauto, yhteisauto, vuokra, vuokra-auto, vuokraaminen, vuokraus, ajoneuvo"
2646                 },
2647                 "amenity/car_rental": {
2648                     "name": "Autonvuokraus",
2649                     "terms": "autovuokraamo, autonvuokraus, auton vuokraus, auto, vuokra-auto, auton vuokraaminen, vuokraaminen"
2650                 },
2651                 "amenity/car_sharing": {
2652                     "name": "Kimppakyyti"
2653                 },
2654                 "amenity/car_wash": {
2655                     "name": "Autopesula",
2656                     "terms": "autopesu, automaattipesu, pesula, pesukone, pesuhalli, auto, autot"
2657                 },
2658                 "amenity/casino": {
2659                     "name": "Kasino"
2660                 },
2661                 "amenity/charging_station": {
2662                     "name": "Latauspiste",
2663                     "terms": "sähköauto, sähkönlataus, sähköpiste, latauspiste, lataaminen, lataus"
2664                 },
2665                 "amenity/childcare": {
2666                     "name": "Päiväkoti",
2667                     "terms": "päivähoito, perhepäivähoito, päiväkoti, lapset, lapsi, lastenhoito, lastenvahti, lapsenvahti, lapsenhoito, vahtiminen"
2668                 },
2669                 "amenity/cinema": {
2670                     "name": "Elokuvateatteri",
2671                     "terms": "leffa, leffateatteri, elokuva, elokuvateatteri"
2672                 },
2673                 "amenity/clinic": {
2674                     "name": "Klinikka",
2675                     "terms": "lääkäriasema, lääkärikeskus, klinikka"
2676                 },
2677                 "amenity/clinic/abortion": {
2678                     "name": "Raskaudenkeskeytysklinikka",
2679                     "terms": "abortti, raskaus, raskauden, keskeytys, raskaudenkesketys, sairaala, terveyskeskus, klinikka"
2680                 },
2681                 "amenity/clock": {
2682                     "name": "Kello"
2683                 },
2684                 "amenity/college": {
2685                     "name": "Korkeakoulualue (college)"
2686                 },
2687                 "amenity/community_centre": {
2688                     "name": "Yhteisökeskus",
2689                     "terms": "yhteisökeskus, yhdistys, järjestö, kylätalo, kyläkeskus, seurantalo, seurojentalo, työväentalo, kerhotalo, kerhohuoneisto, kerhokeskus, klubi, monitoimitalo, nuorisotila, nuorisotalo, kokoontumispaikka, kokouspaikka, kokoustila, konferenssi, palaveri, neuvottelu, tapahtumapaikka, juhlatila, hääpaikka, sosiaalitila, avoin, julkinen"
2690                 },
2691                 "amenity/compressed_air": {
2692                     "name": "Ilmanpainepiste",
2693                     "terms": "renkaat, auto, autoilu, rengas, täyttö, paineilma, ilmantäyttö, kompressori"
2694                 },
2695                 "amenity/courthouse": {
2696                     "name": "Käräjäoikeus",
2697                     "terms": "oikeustalo, käräjätalo, alioikeus, kihlakunnanoikeus, syyttäjäntalo, raastupa, käräjätuomari, syyttäjä, lautamies, käräjäoikeus"
2698                 },
2699                 "amenity/coworking_space": {
2700                     "name": "Yhteistyöskentelytila"
2701                 },
2702                 "amenity/crematorium": {
2703                     "name": "Krematorio",
2704                     "terms": "tuhka, tuhkaamo, tuhkaus, ruumishuone, ruumis, ruumiita, hautajaiset, arkku"
2705                 },
2706                 "amenity/dentist": {
2707                     "name": "Hammaslääkäriasema",
2708                     "terms": "hammaslääkäri, klinikka, hammasklinikka, hammas, hampaat, hammashoito, suuhygienia, suuhygienisti, sairaala, terveyskeskus, terveys, lääkäri, sairaus, suuterveys, suu"
2709                 },
2710                 "amenity/doctors": {
2711                     "name": "Yksityinen lääkäri"
2712                 },
2713                 "amenity/dojo": {
2714                     "name": "Itsepuolustuslajien harjoittelupaikka",
2715                     "terms": "taistelulaji, taistelu, itsepuolustus, laji, lajit, urheilu, kamppailu, kamppailulaji, itsepuolustuslaji, taekwondo, taekwon-do, judo, karate, taiji, jujutsu, aikido, kravmaga, krav maga, hapkido"
2716                 },
2717                 "amenity/drinking_water": {
2718                     "name": "Juomavesipiste",
2719                     "terms": "juomavesi, juoma-automaatti, juomapaikka, vesipiste, vesiautomaatti, vedenjakelu, hana, kaivo"
2720                 },
2721                 "amenity/driving_school": {
2722                     "name": "Autokoulu",
2723                     "terms": "auto, ajaminen, ajokortti, koulu, ajolupa, autoilu, liikenne"
2724                 },
2725                 "amenity/embassy": {
2726                     "name": "Suurlähetystö"
2727                 },
2728                 "amenity/fast_food": {
2729                     "name": "Pikaruokaravintola",
2730                     "terms": "Hesburger, mäkkäri, McDonald's, McDonalds, subi, subway, hamppari, hampurilainen, hampurilais, hampurilaisravintola, roska, roskaruoka, ruoka, ravintola, mättö, ranskalaiset, ranskikset"
2731                 },
2732                 "amenity/ferry_terminal": {
2733                     "name": "Laivaterminaali"
2734                 },
2735                 "amenity/fire_station": {
2736                     "name": "Paloasema",
2737                     "terms": "paloasema, palokeskus, vpk, vapaapalokunta"
2738                 },
2739                 "amenity/food_court": {
2740                     "name": "Ravintolamaailma"
2741                 },
2742                 "amenity/fountain": {
2743                     "name": "Suihkulähde"
2744                 },
2745                 "amenity/fuel": {
2746                     "name": "Huoltoasema",
2747                     "terms": "huoltoasema, bensa-asema, liikennemyymälä, huoltamo, bensis, tankkausasema, bensapiste, tankkauspiste, kylmäasema"
2748                 },
2749                 "amenity/grave_yard": {
2750                     "name": "Hautausmaa",
2751                     "terms": "hautausmaa, kalmisto, luutarha"
2752                 },
2753                 "amenity/grit_bin": {
2754                     "name": "Soralaatikko",
2755                     "terms": "hiekoitus, hiekoitushiekka, hiekka, sora, hiekoitussora, hiekotus, sandi"
2756                 },
2757                 "amenity/hospital": {
2758                     "name": "Sairaala-alue",
2759                     "terms": "sairaala, hoito, ensiapu, apu, sairas, klinikka, terveys, terveyskeskus, kipu, lääkäri, sairaanhoitaja, sairaanhoito"
2760                 },
2761                 "amenity/hunting_stand": {
2762                     "name": "Metsästyspaikka"
2763                 },
2764                 "amenity/ice_cream": {
2765                     "name": "Jäätelön myyntipiste",
2766                     "terms": "jäätelö, pehmis, jäätelön, pehmiksen, jäätelökioski, jätskikioski, jäätelöbaari, kioski, puoti, kauppa, liike, myymälä, putiikki, baari"
2767                 },
2768                 "amenity/internet_cafe": {
2769                     "name": "Internetkahvila",
2770                     "terms": "nettikahvila, wlan, wifi"
2771                 },
2772                 "amenity/kindergarten": {
2773                     "name": "Esikoulu",
2774                     "terms": "eskari, leikkikoulu, koulu, nollaluokka, 0. luokka, 0 luokka, 0-luokka"
2775                 },
2776                 "amenity/library": {
2777                     "name": "Kirjasto",
2778                     "terms": "kirjasto, kirjalainaamo, kirjanlainaus, kirjan lainaus, kirja, kirjan lainaaminen"
2779                 },
2780                 "amenity/love_hotel": {
2781                     "name": "Tuntihotelli",
2782                     "terms": "ilotalo, seksi, prostituutio"
2783                 },
2784                 "amenity/marketplace": {
2785                     "name": "Tori"
2786                 },
2787                 "amenity/motorcycle_parking": {
2788                     "name": "Moottoripyöräpysäköinti"
2789                 },
2790                 "amenity/music_school": {
2791                     "name": "Musiikkikoulu",
2792                     "terms": "musiikkikoulu, musiikkileikkikoulu, musiikkiopetus, musiikkiopettaja, musiikkioppilaitos, musiikkiopisto, muskari, soitonopetus, laulunopetus, konservatorio, taideakatemia, kuoro, yhtye, bändi, orkesteri, kitara, piano"
2793                 },
2794                 "amenity/nightclub": {
2795                     "name": "Yökerho"
2796                 },
2797                 "amenity/nursing_home": {
2798                     "name": "Hoitokoti"
2799                 },
2800                 "amenity/parking": {
2801                     "name": "Autopysäköinti",
2802                     "terms": "auto, parkki, parkkihalli, pysäköintialue, pysäköinti, parkki, parkkipaikka, pysäköintialue, parkkialue"
2803                 },
2804                 "amenity/parking_entrance": {
2805                     "name": "Pysäköintihallin ajoramppi",
2806                     "terms": "pysäköinti, parkkipaikka, pysäköintipaikka, parkki, pysäköintitalo, parkkitalo, ulosajo, sisäänajo, ajo, ulos, sisään, ramppi"
2807                 },
2808                 "amenity/parking_space": {
2809                     "name": "Pysäköintitila",
2810                     "terms": "pysäköinti, pysäköintipaikka, pysäköintiruutu, parkkipaikka, parkkeeraus, autopysäköinti, autopaikka"
2811                 },
2812                 "amenity/pavilion": {
2813                     "name": "Paviljonki"
2814                 },
2815                 "amenity/pharmacy": {
2816                     "name": "Apteekki",
2817                     "terms": "apteekki, lääke, lääkkeet, lääkemyymälä, lääkkeenmyynti, farmasia, farmaseutti"
2818                 },
2819                 "amenity/place_of_worship": {
2820                     "name": "Rukoilupaikka",
2821                     "terms": "Uskonnollinen rakennus, Kirkkorakennus, seurakuntatalo, temppeli, luostari, munkki, nunna, katedraali, kappeli, uhrauspaikka, uhripaikka, kulttipaikka, pyhäkkö, pyhättö, pyhä, jumalanpalvelus, rukoushuone, valtakunnansali, loosi, seita, keskus"
2822                 },
2823                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2824                     "name": "Buddhalaistemppeli",
2825                     "terms": "buddhalainen, stupa, pagoda, luostari, zendo, dojo, meditaatio"
2826                 },
2827                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2828                     "name": "Kirkko",
2829                     "terms": "Kirkko, kirkkosali, tuomiokirkko, kappeli, kotikirkko, leirikirkko, katedraali, Pyhäkkö, pyhättö, Rukoushuone, Tsasouna, Temppeli, seurakunta"
2830                 },
2831                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2832                     "name": "Hindutemppeli",
2833                     "terms": "hindulaisuus, hindut, hindu, temppeli, uskonto, uskonnollinen, rukoilu, intia, jooga"
2834                 },
2835                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2836                     "name": "Synagoga",
2837                     "terms": "synagooga, juutalainen"
2838                 },
2839                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2840                     "name": "Moskeija",
2841                     "terms": "minareetti, islam, islamilainen, muslimi"
2842                 },
2843                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2844                     "name": "Šintolainen pyhäkkö",
2845                     "terms": "Šintopyhäkkö, pyhättö, shintolainen, japanilainen, kami, asuinpaikka, jumala, henki, torii, honden, shinden, haiden, heiden, seremonia, uhrihalli"
2846                 },
2847                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2848                     "name": "Sikhitemppeli",
2849                     "terms": "sikhiläinen, gurdwara, gurudwara"
2850                 },
2851                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2852                     "name": "Taolainen temppeli",
2853                     "terms": "taolaistemppeli, kungfutselainen, kiinalainen, luostari"
2854                 },
2855                 "amenity/planetarium": {
2856                     "name": "Planetaario"
2857                 },
2858                 "amenity/police": {
2859                     "name": "Poliisiasema",
2860                     "terms": "Poliisi, Poliisiasema"
2861                 },
2862                 "amenity/post_box": {
2863                     "name": "Postilaatikko",
2864                     "terms": "postilaatikko, postinlähetys, oranssi laatikko, kirjeenlähetys, posti, kirje, itella"
2865                 },
2866                 "amenity/post_office": {
2867                     "name": "Postitoimisto",
2868                     "terms": "postitoimisto, postikonttori, posti, kirje, paketti, postipiste"
2869                 },
2870                 "amenity/prison": {
2871                     "name": "Vankila-alue"
2872                 },
2873                 "amenity/pub": {
2874                     "name": "Pubi",
2875                     "terms": "pubi, pub, kapakka, saluuna, kievari, taverna, krouvi, yöravintola, olutravintola, oluttupa, kaljaravintola, alkoholi, baari"
2876                 },
2877                 "amenity/public_bath": {
2878                     "name": "Kylpylaitos"
2879                 },
2880                 "amenity/public_bookcase": {
2881                     "name": "Julkinen kirjahylly",
2882                     "terms": "avoin, kirja, kirjoja, kirjat, vapaa, kirjan, kirjanjakelupiste, kirjapiste, jako, jakaa, jakelu, ilmainen, kädestä käteen, kirjanvaihto"
2883                 },
2884                 "amenity/ranger_station": {
2885                     "name": "Metsävartiosto"
2886                 },
2887                 "amenity/recycling": {
2888                     "name": "Kierrätysastia"
2889                 },
2890                 "amenity/recycling_centre": {
2891                     "name": "Kierrätyskeskus"
2892                 },
2893                 "amenity/register_office": {
2894                     "name": "Maistraatti"
2895                 },
2896                 "amenity/restaurant": {
2897                     "name": "Ravintola",
2898                     "terms": "Ravintola, Ruokaravintola, Bistro, Krouvi, Pizzeria, Pitseria, Ruokala"
2899                 },
2900                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2901                     "name": "Asuntoautojen jäteveden tyhjennyspiste"
2902                 },
2903                 "amenity/school": {
2904                     "name": "Koulualue",
2905                     "terms": "koulu, koulutus, ala-aste, koulualue, alue, koulupiha, piha, välitunti, välituntialue"
2906                 },
2907                 "amenity/scrapyard": {
2908                     "name": "Autonromuttamo"
2909                 },
2910                 "amenity/shelter": {
2911                     "name": "Katos",
2912                     "terms": "katos, katettu, kota, kotus, korsu, laavu, maja, koppi, suoja, tauko, taukopaikka, taukokatos, piknik, picnic, retki, lepo, lepääminen, pukukoppi, pukeutuminen, bussi, linja-auto, kalliolippa"
2913                 },
2914                 "amenity/shower": {
2915                     "name": "Suihku"
2916                 },
2917                 "amenity/smoking_area": {
2918                     "name": "Tupakointialue",
2919                     "terms": "tupakkapaikka"
2920                 },
2921                 "amenity/social_facility": {
2922                     "name": "Sosiaalipalvelu"
2923                 },
2924                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2925                     "name": "Ruokapankki",
2926                     "terms": "ruokajako, ruokajakelu, leipäjono"
2927                 },
2928                 "amenity/social_facility/group_home": {
2929                     "name": "Vanhainkoti",
2930                     "terms": "vanhus, eläkeläinen, palvelu, palvelutalo, palvelukoti, talo, koti, sosiaalipalvelu, sosiaalipalvelut, vanhukset, eläkeläiset"
2931                 },
2932                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2933                     "name": "Kodittomien turvakoti",
2934                     "terms": "koditon, kodittomia, turvatalo, kodittomien, turvakoti, kodittomat, kodittoman, asunnoton, asunnottomat, asunnottomien"
2935                 },
2936                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2937                     "name": "Hoitokoti"
2938                 },
2939                 "amenity/studio": {
2940                     "name": "Studio"
2941                 },
2942                 "amenity/swimming_pool": {
2943                     "name": "Uima-allas"
2944                 },
2945                 "amenity/taxi": {
2946                     "name": "Taksitolppa",
2947                     "terms": "taksitolppa, taksiasema, taksipiste, taksi, taksikyltti, taxi"
2948                 },
2949                 "amenity/telephone": {
2950                     "name": "Yleinen puhelin",
2951                     "terms": "puhelinkoppi, puhelin, puhelinkioski, julkinen puhelin"
2952                 },
2953                 "amenity/theatre": {
2954                     "name": "Teatteri",
2955                     "terms": "Teatteri, Kaupunginteatteri, Kansallisteatteri"
2956                 },
2957                 "amenity/toilets": {
2958                     "name": "WC",
2959                     "terms": "vessa, käymälä, saniteetti, saniteettitila, sanitaatio, pisuaari, pönttö, wc-istuin, wc-pönttö, pesuhuone, pesuallas, tarpeet, uloste, ulostaminen, virtsa, virtsaaminen"
2960                 },
2961                 "amenity/townhall": {
2962                     "name": "Kunnantalo",
2963                     "terms": "kunnantalo, kaupungintalo, valtuusto,"
2964                 },
2965                 "amenity/university": {
2966                     "name": "Yliopistoalue"
2967                 },
2968                 "amenity/vending_machine": {
2969                     "name": "Myyntiautomaatti",
2970                     "terms": "automaatti, myyntiautomaatti, jakeluautomaatti, palautusautomaatti, pullonpalautus"
2971                 },
2972                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2973                     "name": "Tupakka-automaatti",
2974                     "terms": "tupakka, tupakointi, savu, polttaminen, polttaa, rööki, automaatti"
2975                 },
2976                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2977                     "name": "Kondomiautomaatti",
2978                     "terms": "ehkäisy, kondomi, automaatti"
2979                 },
2980                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2981                     "name": "Juoma-automaatti"
2982                 },
2983                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2984                     "name": "Koirankakkapussiautomaatti",
2985                     "terms": "koira, koirat, koiran, kakka, uloste, koirankakka, koiranuloste, pussi, muovipussi"
2986                 },
2987                 "amenity/vending_machine/feminine_hygiene": {
2988                     "name": "Naishygienia-automaatti",
2989                     "terms": "tamponi, tamppooni, kuukautissuoja, pikkuhousunsuoja, terveysside"
2990                 },
2991                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2992                     "name": "Lehtiautomaatti"
2993                 },
2994                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2995                     "name": "Lehtiautomaatti"
2996                 },
2997                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2998                     "name": "Pakettiautomaatti",
2999                     "terms": "posti, smartpost, paketti, automaatti, nouto, jättö, paketointi, sähköinen, elektroninen, piste"
3000                 },
3001                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
3002                     "name": "Pysäköintimaksuautomaatti",
3003                     "terms": "parkkiautomaatti, automaatti, maksu, maksaa, maksaminen, pysäköinti, parkki, parkkimaksu, pysäköintimaksu"
3004                 },
3005                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
3006                     "name": "Joukkoliikenteen lippuautomaatti",
3007                     "terms": "lippu, automaatti, bussilippu, junalippu, metrolippu, myynti, myyntiautomaatti, joukkoliikenne, julkinen, liikenne"
3008                 },
3009                 "amenity/vending_machine/sweets": {
3010                     "name": "Välipala-automaatti",
3011                     "terms": "snack, välipala, patukka, karkki, automaatti, syötävää, syömistä"
3012                 },
3013                 "amenity/veterinary": {
3014                     "name": "Eläinlääkäri"
3015                 },
3016                 "amenity/waste/dog_excrement": {
3017                     "name": "Koiranjätösastia",
3018                     "terms": "koira, koirankakka, kakka, kakkaroskis, roskis"
3019                 },
3020                 "amenity/waste_basket": {
3021                     "name": "Roskakori",
3022                     "terms": "roska-astia, roskis, roskapönttö, jäte-astia, kierrätyspiste, kierrätyslaatikko, roska, kierrätys, jäte, jätteet"
3023                 },
3024                 "amenity/waste_disposal": {
3025                     "name": "Jäteastia"
3026                 },
3027                 "amenity/waste_transfer_station": {
3028                     "name": "Jätteiden putkikeräysasema",
3029                     "terms": "jäte, roskat, jätteet, putki, putkikeräys, jäteasema, piste"
3030                 },
3031                 "amenity/water_point": {
3032                     "name": "Asuntoauton vesipiste",
3033                     "terms": "vesi, vettä, veden, vedentäyttö, täyttö, täyttäminen, asuntoauto, asuntovaunu, karavaanari, otto, vedenotto"
3034                 },
3035                 "amenity/watering_place": {
3036                     "name": "Eläinten juomapaikka"
3037                 },
3038                 "area": {
3039                     "name": "Alue"
3040                 },
3041                 "area/highway": {
3042                     "name": "Tien päällyste",
3043                     "terms": "pinnoite, pinta"
3044                 },
3045                 "attraction/amusement_ride": {
3046                     "name": "Huvipuistolaite",
3047                     "terms": "huvipuisto, elämyspuisto, laite, härveli, vuoristorata, karuselli, vimpain, vitkutin, huvilaite"
3048                 },
3049                 "attraction/animal": {
3050                     "name": "Eläin",
3051                     "terms": "eläintarha, eläinpuisto, teemapuisto, leijona, tiikeri, karhu"
3052                 },
3053                 "attraction/big_wheel": {
3054                     "name": "Maailmanpyörä",
3055                     "terms": "huvipuisto, elämyspuisto, laite, härveli, vimpain, vitkutin, huvilaite, pyörä"
3056                 },
3057                 "attraction/bumper_car": {
3058                     "name": "Törmäilyautot",
3059                     "terms": "huvipuisto, elämyspuisto, laite, härveli, vimpain, vitkutin, huvilaite, törmäilyauto, rata, autorata, törmätä, törmäily"
3060                 },
3061                 "attraction/bungee_jumping": {
3062                     "name": "Benji-hyppypaikka"
3063                 },
3064                 "attraction/carousel": {
3065                     "name": "Karuselli",
3066                     "terms": "huvipuisto, elämyspuisto, laite, härveli, karuselli, vimpain, vitkutin, huvilaite"
3067                 },
3068                 "attraction/dark_ride": {
3069                     "name": "Kauhulaite",
3070                     "terms": "huvipuisto, elämyspuisto, laite, härveli, vimpain, vitkutin, huvilaite, kummitus, kummitusjuna, juna, kauhu"
3071                 },
3072                 "attraction/drop_tower": {
3073                     "name": "Vapaapudotuslaite",
3074                     "terms": "huvipuisto, elämyspuisto, laite, härveli, vimpain, vitkutin, huvilaite, raketti, vapaa, pudotus, torni"
3075                 },
3076                 "attraction/pirate_ship": {
3077                     "name": "Viikinkilaiva",
3078                     "terms": "huvipuisto, elämyspuisto, laite, härveli, viikinki, merirosvo, laiva, vene, vimpain, vitkutin, huvilaite"
3079                 },
3080                 "attraction/river_rafting": {
3081                     "name": "Vesilaite (huvipuisto)",
3082                     "terms": "tukkijoki, koski, vesilaite, kastuminen, kastua, huvipuisto, huvilaite, elämyspuisto, joki, kanava, tukki"
3083                 },
3084                 "attraction/roller_coaster": {
3085                     "name": "Vuoristorata",
3086                     "terms": "huvipuisto, elämyspuisto, laite, härveli, vuoristorata, vimpain, vitkutin, huvilaite"
3087                 },
3088                 "attraction/train": {
3089                     "name": "Turistijuna",
3090                     "terms": "turismi, turisti, matkailu, matkailija, juna"
3091                 },
3092                 "attraction/water_slide": {
3093                     "name": "Vesiliukumäki",
3094                     "terms": "vesipuisto, uima-allas, allas, liukumäki, liuku, vesi, huvipuisto, huvilaite, elämyspuisto"
3095                 },
3096                 "barrier": {
3097                     "name": "Muuri"
3098                 },
3099                 "barrier/block": {
3100                     "name": "Este",
3101                     "terms": "betoniporsas"
3102                 },
3103                 "barrier/bollard": {
3104                     "name": "Sulkutolppa",
3105                     "terms": "pollari, tolppa, pylväs"
3106                 },
3107                 "barrier/border_control": {
3108                     "name": "Rajatarkastus"
3109                 },
3110                 "barrier/cattle_grid": {
3111                     "name": "Karjaeste"
3112                 },
3113                 "barrier/city_wall": {
3114                     "name": "Kaupunginmuuri"
3115                 },
3116                 "barrier/cycle_barrier": {
3117                     "name": "Pyöräilyeste"
3118                 },
3119                 "barrier/ditch": {
3120                     "name": "Kaivanto",
3121                     "terms": "oja, juoksuhauta, syvä, vajoama, kanjoni"
3122                 },
3123                 "barrier/entrance": {
3124                     "name": "Sisäänkäynti"
3125                 },
3126                 "barrier/fence": {
3127                     "name": "Aita"
3128                 },
3129                 "barrier/gate": {
3130                     "name": "Portti",
3131                     "terms": "puomi, ovi"
3132                 },
3133                 "barrier/hedge": {
3134                     "name": "Pensasaita"
3135                 },
3136                 "barrier/kerb": {
3137                     "name": "Reunakivi",
3138                     "terms": "kantti, rotvalli, reunus, reuna, katukivi, kivi"
3139                 },
3140                 "barrier/kissing_gate": {
3141                     "name": "Karjarajoitin"
3142                 },
3143                 "barrier/lift_gate": {
3144                     "name": "Nostopuomi",
3145                     "terms": "puomi, portti, nosto, nousu, nouseva, ylösnouseva"
3146                 },
3147                 "barrier/retaining_wall": {
3148                     "name": "Tukimuuri"
3149                 },
3150                 "barrier/stile": {
3151                     "name": "Jalkaporras"
3152                 },
3153                 "barrier/toll_booth": {
3154                     "name": "Tietullipiste"
3155                 },
3156                 "barrier/wall": {
3157                     "name": "Sei