Update to iD v2.8.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / gl.json
1 {
2     "gl": {
3         "icons": {
4             "information": "información",
5             "remove": "quitar",
6             "undo": "desfacer"
7         },
8         "modes": {
9             "add_area": {
10                 "title": "Área",
11                 "description": "Engadir parques, edificios, lagos ou outras áreas ao mapa.",
12                 "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha área, como un parque, lago ou edificio."
13             },
14             "add_line": {
15                 "title": "Liña",
16                 "description": "Engadir estradas, rúas, camiños, canais ou outras liñas ao mapa.",
17                 "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha estrada, camiño ou ruta."
18             },
19             "add_point": {
20                 "title": "Punto",
21                 "description": "Engadir restaurantes, monumentos, caixas do correo ou outros puntos ao mapa.",
22                 "tail": "Fai clic no mapa para engadir un punto."
23             },
24             "browse": {
25                 "title": "Buscar",
26                 "description": "Desprazar e facer zoom no mapa."
27             },
28             "draw_area": {
29                 "tail": "Fai clic para engadir vértices á túa área. Fai clic no primeiro vértice para finalizar a área."
30             },
31             "draw_line": {
32                 "tail": "Fai clic para engadir máis vértices á liña. Fai clic noutras liñas para conectalas, e fai dobre clic para rematar a liña."
33             },
34             "drag_node": {
35                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode editar xa que está conectado cun elemento oculto."
36             }
37         },
38         "operations": {
39             "add": {
40                 "annotation": {
41                     "point": "Punto engadido.",
42                     "vertex": "Vértice engadido a unha vía.",
43                     "relation": "Relación engadida."
44                 }
45             },
46             "start": {
47                 "annotation": {
48                     "line": "Liña comezada.",
49                     "area": "Área comezada."
50                 }
51             },
52             "continue": {
53                 "key": "A",
54                 "title": "Continuar",
55                 "description": "Continuar esta liña.",
56                 "not_eligible": "Ningunha liña se pode continuar aquí.",
57                 "multiple": "Aquí pódense continuar varias liñas. Para escoller unha delas, pulsa a tecla de Maiúsculas e fai clic na liña para seleccionala.",
58                 "annotation": {
59                     "line": "Liña continuada.",
60                     "area": "Área continuada."
61                 }
62             },
63             "cancel_draw": {
64                 "annotation": "Debuxo cancelado."
65             },
66             "change_role": {
67                 "annotation": "Cambiado o rol do membro dunha relación."
68             },
69             "change_tags": {
70                 "annotation": "Etiquetas modificadas."
71             },
72             "circularize": {
73                 "title": "Redondear",
74                 "description": {
75                     "line": "Redondear esta liña.",
76                     "area": "Redondear esta área."
77                 },
78                 "key": "O",
79                 "annotation": {
80                     "line": "Liña redondeada.",
81                     "area": "Área redondeada."
82                 },
83                 "not_closed": "Isto non se pode redondear porque non é un bucle.",
84                 "too_large": "Isto non se pode redondear porque non está completamente visible.",
85                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer circular xa que está conectado cun elemento oculto."
86             },
87             "orthogonalize": {
88                 "title": "Escuadrar",
89                 "description": {
90                     "line": "Escuadrar as esquinas desta liña.",
91                     "area": "Escuadrar as esquinas desta área."
92                 },
93                 "key": "S",
94                 "annotation": {
95                     "line": "Escuadradas as esquinas dunha liña.",
96                     "area": "Escuadradas as esquinas dunha área."
97                 },
98                 "not_squarish": "Isto non se pode escuadrar porque non ten forma cadrada.",
99                 "too_large": "Isto non se pode escuadrar porque non está completamente visible.",
100                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer cadrado xa que está conectado cun elemento oculto."
101             },
102             "straighten": {
103                 "title": "Endereitar",
104                 "description": "Endereitar esta liña.",
105                 "key": "S",
106                 "annotation": "Liña endereitada.",
107                 "too_bendy": "Isto non pode ser endereitado porque é demasiado sinuoso.",
108                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer lineal xa que está conectado cun elemento oculto."
109             },
110             "delete": {
111                 "title": "Borrar",
112                 "description": {
113                     "single": "Borrar este elemento permanentemente.",
114                     "multiple": "Borrar estes elementos permanentemente."
115                 },
116                 "annotation": {
117                     "point": "Punto borrado.",
118                     "vertex": "Eliminado un nodo dunha vía.",
119                     "line": "Liña borrada",
120                     "area": "Área borrada.",
121                     "relation": "Relación borrada.",
122                     "multiple": "Borrados {n} elementos."
123                 },
124                 "too_large": {
125                     "single": "Este elemento non pode ser borrado porque non é totalmente visible.",
126                     "multiple": "Estes elementos non poden ser borrados porque non son totalmente visibles."
127                 },
128                 "incomplete_relation": {
129                     "single": "Este elemento non pode ser eliminado porque aínda non foi completamente baixado.",
130                     "multiple": "Estes elementos non poden ser eliminados por non estar totalmente baixados."
131                 },
132                 "part_of_relation": {
133                     "single": "Este elemento non pode ser eliminado porque é parte dunha relación maior. Debes primeiro eliminalo da relación.",
134                     "multiple": "Estes elementos non poden ser eliminados porque son parte de relacións maiores. Debes en primeiro lugar eliminalos das relacións."
135                 },
136                 "connected_to_hidden": {
137                     "single": "Este elemento non poden ser borrado porque está conectado cun elemento agochado.",
138                     "multiple": "Estes elementos non poden ser borrados porque conectan con elementos agochados."
139                 }
140             },
141             "add_member": {
142                 "annotation": "Membro engadido a unha relación."
143             },
144             "delete_member": {
145                 "annotation": "Membro quitado dunha relación."
146             },
147             "connect": {
148                 "annotation": {
149                     "point": "Conectada unha vía a un punto.",
150                     "vertex": "Conectada unha vía a outra.",
151                     "line": "Conectada unha vía a unha liña.",
152                     "area": "Conectada unha vía a unha área."
153                 },
154                 "relation": "Estes elementos non se poden conectar porque teñen roles de relación contraditorios.",
155                 "restriction": "Estes elementos non se poden conectar porque se danaría a relación \"{relation}\"."
156             },
157             "disconnect": {
158                 "title": "Desconectar",
159                 "description": "Desconectar estas liñas/áreas entre si.",
160                 "key": "D",
161                 "annotation": "Liñas/áreas desconectadas.",
162                 "not_connected": "Aquí non hai liñas/áreas suficientes para poder desconectar.",
163                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode desconectar xa que está conectado cun elemento oculto.",
164                 "relation": "Isto non pode ser desconectado porque liga os membros dunha relación."
165             },
166             "merge": {
167                 "title": "Unir.",
168                 "description": "Unir estos elementos.",
169                 "key": "C",
170                 "annotation": "Unidos {n} elementos.",
171                 "not_eligible": "Estes elementos non se poden unir.",
172                 "not_adjacent": "Estos elementos non se poden fusionar porque os seus extremos non están ligados.",
173                 "restriction": "Estes elementos non se poden unir porque polo menos un delees é un membro dunha relación \"{relation}\".",
174                 "incomplete_relation": "Estes elementos non se poden unir porque cando menos un deles non se descargou completamente.",
175                 "conflicting_tags": "Estes elementos non se poden unir porque algunhas das súas etiquetas teñen valores contraditorios."
176             },
177             "move": {
178                 "title": "Mover",
179                 "description": {
180                     "single": "Mover este elemento a outro lugar.",
181                     "multiple": "Mover estes elementos a outro lugar."
182                 },
183                 "key": "M",
184                 "annotation": {
185                     "point": "Punto movido.",
186                     "vertex": "Movido un vértice a unha vía.",
187                     "line": "Liña movida.",
188                     "area": "Área movida.",
189                     "multiple": "Movidos múltiplos elementos."
190                 },
191                 "incomplete_relation": {
192                     "single": "Este elemento non pode ser movido porque non foi completamente baixado.",
193                     "multiple": "Estes elementos non ponden ser movidos poque non foron completamente baixados."
194                 },
195                 "too_large": {
196                     "single": "Este elemento non pode ser movido porque actualmente non é completamente visible.",
197                     "multiple": "Estes elementos non poden ser movidos porque actualmente non son completamente visibles."
198                 },
199                 "connected_to_hidden": {
200                     "single": "Este elemento non pode ser movido proque está ligado a un elemento agochado.",
201                     "multiple": "Estes elementos non poden ser movidos porque están ligados a elementos agochados."
202                 }
203             },
204             "reflect": {
205                 "title": {
206                     "long": "Reflexar ao longo",
207                     "short": "Reflexar ao curto"
208                 },
209                 "description": {
210                     "long": {
211                         "single": "Reflexar este elemento a través do seu eixo lonxitudinal.",
212                         "multiple": "Reflexar estes elementos a través do seu eixo lonxitudinal."
213                     },
214                     "short": {
215                         "single": "Reflexar este elemento a través do seu eixo curto.",
216                         "multiple": "Reflexar estes elementos a través dos seus eixos curtos."
217                     }
218                 },
219                 "key": {
220                     "long": "T",
221                     "short": "Y"
222                 },
223                 "annotation": {
224                     "long": {
225                         "single": "Reflexado un elemento ao través do eixo lonxitudinal.",
226                         "multiple": "Reflexados mútiplos elementos a través dos eixos lonxitudinais."
227                     },
228                     "short": {
229                         "single": "Reflexado o elemento ao través do eixo curto.",
230                         "multiple": "Reflexados múltiples elementos a través dos seus eixos curtos."
231                     }
232                 },
233                 "incomplete_relation": {
234                     "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque non foi completamente baixado.",
235                     "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque non foron completamente baixados."
236                 },
237                 "too_large": {
238                     "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque actualmente non está completamente visible.",
239                     "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque actualmente non están completamente visibles."
240                 },
241                 "connected_to_hidden": {
242                     "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque está ligado a un elemento agochado.",
243                     "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque algúns están ligados a elementos agochados."
244                 }
245             },
246             "rotate": {
247                 "title": "Rotar.",
248                 "description": {
249                     "single": "Rotar este elemento ao redor do seu punto central.",
250                     "multiple": "Rotar estos elementos ao redor dos seus puntos centrais."
251                 },
252                 "key": "R",
253                 "annotation": {
254                     "line": "Liña rotada.",
255                     "area": "Área rotada.",
256                     "multiple": "Rotar múltiples elementos."
257                 },
258                 "incomplete_relation": {
259                     "single": "Este elemento non pode ser rotado porque non foi completamente baixado.",
260                     "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque non foron completamente baixados."
261                 },
262                 "too_large": {
263                     "single": "Este elemento non pode ser rotado porque actualmente non está completamente visible.",
264                     "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque actualmente non está completamente visible."
265                 },
266                 "connected_to_hidden": {
267                     "single": "Este elemento non pode ser rotado porque está ligado a un elemento agochado.",
268                     "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque algún está ligado a elementos agochados."
269                 }
270             },
271             "reverse": {
272                 "title": "Inverter",
273                 "description": "Facer que esta liña vaia no sentido contrario.",
274                 "key": "V",
275                 "annotation": "Liña invertida."
276             },
277             "split": {
278                 "title": "Dividir",
279                 "description": {
280                     "line": "Dividir esta liña en dúas neste vértice.",
281                     "area": "Dividir o límite desta área en dous.",
282                     "multiple": "Dividir as liñas/límites da área en dous neste vértice"
283                 },
284                 "key": "X",
285                 "annotation": {
286                     "line": "Dividida unha liña.",
287                     "area": "Dividido un límite dunha área.",
288                     "multiple": "Divididas {n} liñas/límites de área."
289                 },
290                 "not_eligible": "As liñas non se poden dividir no seu inicio ou fin.",
291                 "multiple_ways": "Aquí hai demasiadas liñas para dividir.",
292                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode partir xa que está conectado cun elemento oculto."
293             },
294             "restriction": {
295                 "annotation": {
296                     "create": "Engadida unha restrición de xiro.",
297                     "delete": "Eliminada unha restrición de xiro."
298                 }
299             }
300         },
301         "restriction": {
302             "controls": {
303                 "distance": "Distancia",
304                 "distance_up_to": "Ata {distance}",
305                 "via": "A través de",
306                 "via_node_only": "Só nodo",
307                 "via_up_to_one": "Ata 1 vía",
308                 "via_up_to_two": "Ata 2 vías"
309             },
310             "help": {
311                 "indirect": "(indirecta)",
312                 "turn": {
313                     "no_left_turn": "Prohibido xirar á esquerda {indirect}",
314                     "no_right_turn": "Prohibido xirar á dereita {indirect}",
315                     "no_u_turn": "Prohibido cambiar de sentido {indirect}",
316                     "no_straight_on": "Prohibido seguir recto {indirect}",
317                     "only_left_turn": "Obrigatorio xirar á esquerda {indirect}",
318                     "only_right_turn": "Obrigatorio xirar á dereita {indirect}",
319                     "only_u_turn": "Obrigatorio cambiar de sentido {indirect}",
320                     "only_straight_on": "Obrigatorio seguir recto {indirect}",
321                     "allowed_left_turn": "Permitido xirar á esquerda {indirect}",
322                     "allowed_right_turn": "Permitido xirar á dereita {indirect}",
323                     "allowed_u_turn": "Permitido cambiar de sentido {indirect}",
324                     "allowed_straight_on": "Permitido seguir recto {indirect}"
325                 },
326                 "from": "DESDE",
327                 "via": "A TRAVÉS DE",
328                 "to": "CARA A",
329                 "from_name": "{from} {fromName}",
330                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
331                 "via_names": "{via} {viaNames}",
332                 "select_from": "Fai clic para seleccionar un segmento {from}",
333                 "select_from_name": "Fai clic para seleccionar {from} {fromName}",
334                 "toggle": "Fai clic para \"{turn}\""
335             }
336         },
337         "undo": {
338             "tooltip": "Desfacer: {action}",
339             "nothing": "Nada para desfacer."
340         },
341         "redo": {
342             "tooltip": "Refacer: {action}",
343             "nothing": "Nada para refacer"
344         },
345         "tooltip_keyhint": "Atallo:",
346         "browser_notice": "Este editor soporta Firefox, Chrome, Safari, Opera, e Internet Explorer 11 e superior. Prégase actualizar o seu navegador ou empregar Potlatch 2 para editar o mapa.",
347         "translate": {
348             "translate": "Traducir",
349             "localized_translation_label": "Nome multilingüe",
350             "localized_translation_language": "Escoller idioma",
351             "localized_translation_name": "Nome"
352         },
353         "zoom_in_edit": "Fai zoom para editar",
354         "login": "loguear",
355         "logout": "saír",
356         "loading_auth": "Conectando con OpenStreetMap...",
357         "report_a_bug": "Reportar bug",
358         "help_translate": "Axuda a traducir",
359         "feature_info": {
360             "hidden_warning": "{count} elementos agochados",
361             "hidden_details": "Estes elementos agora están agochados: {details} "
362         },
363         "status": {
364             "error": "Non se puido conectar coa API.",
365             "offline": "A API non está en liña. Por favor, intenta editar máis tarde.",
366             "readonly": "A API está en modo de só lectura. Necesitarás esperar para gardar os teus cambios.",
367             "rateLimit": "A API limita conexións anónimas. Podes evitar isto logueándote."
368         },
369         "commit": {
370             "title": "Subir a OpenStreetMap",
371             "upload_explanation": "Os cambios que subas serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
372             "upload_explanation_with_user": "Os cambios que subas como {user} serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
373             "request_review": "Gustaríame que alguén revisase as miñas edicións.",
374             "save": "Subir",
375             "cancel": "Cancelar",
376             "changes": "{count} Cambios",
377             "download_changes": "Descargar ficheiro osmChange",
378             "warnings": "Avisos",
379             "modified": "Modificado",
380             "deleted": "Borrado",
381             "created": "Creado",
382             "about_changeset_comments": "Acerca dos comentarios dos conxuntos de cambios",
383             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
384             "google_warning": "Mencionaches Google neste comentario: lembra que a copia de Google Maps está estrictamente prohibida.",
385             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
386         },
387         "contributors": {
388             "list": "Edicións de {users}",
389             "truncated_list": "Edicións de {users} e {count} máis"
390         },
391         "info_panels": {
392             "key": "I",
393             "background": {
394                 "key": "B",
395                 "title": "Fondo",
396                 "zoom": "Zoom",
397                 "vintage": "Antigüidade",
398                 "source": "Fonte",
399                 "description": "Descrición",
400                 "resolution": "Resolución",
401                 "accuracy": "Precisión",
402                 "unknown": "Descoñecido",
403                 "show_tiles": "Amosar teselas",
404                 "hide_tiles": "Ocultar teselas",
405                 "show_vintage": "Mostrar antigüidade",
406                 "hide_vintage": "Ocultar antigüidade"
407             },
408             "history": {
409                 "key": "H",
410                 "title": "Historial",
411                 "selected": "{n} seleccionados",
412                 "no_history": "Sen historial (elemento novo)",
413                 "version": "Versión",
414                 "last_edit": "Última edición",
415                 "edited_by": "Editado por",
416                 "changeset": "Conxunto de cambios",
417                 "unknown": "Descoñecido",
418                 "link_text": "Historial en openstreetmap.org"
419             },
420             "location": {
421                 "key": "L",
422                 "title": "Localización",
423                 "unknown_location": "Localización descoñecida"
424             },
425             "measurement": {
426                 "key": "M",
427                 "title": "Medidas",
428                 "selected": "{n} seleccionados",
429                 "geometry": "Xeometría",
430                 "closed_line": "liña pechada",
431                 "closed_area": "área pechada",
432                 "center": "Centro",
433                 "perimeter": "Perímetro",
434                 "length": "Lonxitude",
435                 "area": "Área",
436                 "centroid": "Centroide",
437                 "location": "Localización",
438                 "metric": "Métrico",
439                 "imperial": "Imperial",
440                 "node_count": "Número de nodos"
441             }
442         },
443         "geometry": {
444             "point": "punto",
445             "vertex": "vértice",
446             "line": "liña",
447             "area": "área",
448             "relation": "relación"
449         },
450         "geocoder": {
451             "search": "Buscar en todo o mundo...",
452             "no_results_visible": "Ningún resultado na área visible do mapa",
453             "no_results_worldwide": "Non se atoparon resultados"
454         },
455         "geolocate": {
456             "title": "Mostrar a miña localización",
457             "locating": "Localizando, por favor agarde..."
458         },
459         "inspector": {
460             "no_documentation_combination": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta combinación de etiquetas",
461             "no_documentation_key": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta clave",
462             "documentation_redirect": "Esta documentación foi redirixida a unha páxina nova",
463             "show_more": "Mostrar máis",
464             "view_on_osm": "Ver en openstreetmap.org",
465             "all_fields": "Tódolos campos",
466             "all_tags": "Tódalas etiquetas",
467             "all_members": "Tódolos membros",
468             "all_relations": "Tódalas relacións",
469             "new_relation": "Nova relación...",
470             "role": "Rol",
471             "choose": "Escolle o tipo de elemento",
472             "results": "{n} resultados para {search}",
473             "reference": "Ver na Wiki de OpenStreetMap",
474             "back_tooltip": "Trocar tipo de elemento",
475             "remove": "Eliminar",
476             "search": "Buscar",
477             "multiselect": "Elexir elementos",
478             "unknown": "Descoñecido",
479             "incomplete": "<non descargado>",
480             "feature_list": "Buscar elementos",
481             "edit": "Editar elemento",
482             "check": {
483                 "yes": "Si",
484                 "no": "Non",
485                 "reverser": "Cambio de Sentido"
486             },
487             "radio": {
488                 "structure": {
489                     "type": "Tipo",
490                     "default": "Por defecto",
491                     "layer": "Capa"
492                 }
493             },
494             "add": "Engadir",
495             "none": "Ningún",
496             "node": "Vértice",
497             "way": "Vía",
498             "relation": "Relación",
499             "location": "Localización",
500             "add_fields": "Engadir campo:"
501         },
502         "background": {
503             "title": "Fondo",
504             "description": "Axustes do fondo",
505             "key": "B",
506             "backgrounds": "Fondos",
507             "none": "Ningún",
508             "best_imagery": "Mellor fonte de imaxes coñecida deste sitio",
509             "switch": "Voltar a este fondo",
510             "custom": "Personalizado",
511             "custom_button": "Editar fondo personalizado",
512             "custom_prompt": "Introducir unha plantilla URL de mosaico. Os tokens válidos son:\n   - {zoom}/{z}, {x}, {y} para o esquema de mosaico Z/X/Y\n   - {-y} ou {ty} para coordenadas Y invertidas estilo TMS\n   - {u} para o esquema quadtile\n   - {switch:a,b,c} para multiplexado de servidores DNS\n\nExemplo:\n{example}",
513             "overlays": "Superposicións",
514             "imagery_source_faq": "Información das imaxes/Informar dun problema",
515             "reset": "reiniciar",
516             "display_options": "Opcións de visualización",
517             "brightness": "Brillo",
518             "contrast": "Contraste",
519             "saturation": "Saturación",
520             "sharpness": "Enfoque",
521             "minimap": {
522                 "description": "Mostrar minimapa",
523                 "tooltip": "Mostrar un mapa reducido para facilitar a localización da área que se estea a mostrar. ",
524                 "key": "/"
525             },
526             "fix_misalignment": "Axustar offset da imaxe",
527             "offset": "Arrastre en calquera parte da área gris de embaixo para axustar o desplazamento de imaxes ou ingrese os valores de desplazamento en metros."
528         },
529         "map_data": {
530             "title": "Datos de mapa",
531             "description": "Datos de mapa",
532             "key": "F",
533             "data_layers": "Capas de datos",
534             "layers": {
535                 "osm": {
536                     "tooltip": "Datos de mapa do OpenStreetMap",
537                     "title": "Datos OpenStreetMap"
538                 }
539             },
540             "fill_area": "Encher as áreas",
541             "map_features": "Características do mapa",
542             "autohidden": "Xa que se mostrarían moitas na pantalla, hai características que se agocharon de xeito automático. Podes facer unha ampliación para editar calquera delas.",
543             "osmhidden": "Estas características agocháronse automaticamente porque a capa OpenStreetMap está oculta."
544         },
545         "feature": {
546             "points": {
547                 "description": "Puntos",
548                 "tooltip": "Puntos de interese"
549             },
550             "traffic_roads": {
551                 "description": "Estradas de tránsito",
552                 "tooltip": "Autoestradas, rúas, etc."
553             },
554             "service_roads": {
555                 "description": "Vías de servizo",
556                 "tooltip": "Vías de servizo, accesos de aparcamento, pistas, etc"
557             },
558             "paths": {
559                 "description": "Camiños",
560                 "tooltip": "Beirarrúas, camiños peonís, camiños para ciclismo, etc."
561             },
562             "buildings": {
563                 "description": "Edificios",
564                 "tooltip": "Edificios, cabanas, garaxes, etc."
565             },
566             "landuse": {
567                 "description": "Usos do solo",
568                 "tooltip": "Montes, áreas agrícolas, parques, áreas residenciais, comercios, etc."
569             },
570             "boundaries": {
571                 "description": "Fronteiras",
572                 "tooltip": "Fronteiras administrativas"
573             },
574             "water": {
575                 "description": "Áreas de augas",
576                 "tooltip": "Ríos, lagoas, pozas, concas fluviais, etc."
577             },
578             "rail": {
579                 "description": "Recursos ferroviarios",
580                 "tooltip": "Ferrovías"
581             },
582             "power": {
583                 "description": "Estacións enerxéticas",
584                 "tooltip": "Liñas de tensión, central eléctrica, subestacións, etc."
585             },
586             "past_future": {
587                 "description": "Estado da obra",
588                 "tooltip": "Proposta, en construción, abandonada, en demolición, etc."
589             },
590             "others": {
591                 "description": "Outros",
592                 "tooltip": "Todo o demais"
593             }
594         },
595         "area_fill": {
596             "wireframe": {
597                 "description": "Sen recheo (molde)",
598                 "tooltip": "Activando o modo sen recheo, faise máis sinxelo ver a imaxe de fondo. ",
599                 "key": "W"
600             },
601             "partial": {
602                 "description": "Recheo parcial",
603                 "tooltip": "As áreas debúxanse con recheo só por unha parte interior da súa contorna. Isto recoméndaselle os novos cartógrafos."
604             },
605             "full": {
606                 "description": "Recheo completo",
607                 "tooltip": "As áreas móstranse completamente recheas."
608             }
609         },
610         "restore": {
611             "heading": "Tes cambios sen gardar",
612             "description": "Queres recuperar os cambios non gardados da sesión de edición anterior?",
613             "restore": "Recuperar meus trocos",
614             "reset": "Desbotar meus trocos"
615         },
616         "save": {
617             "title": "Gardar",
618             "help": "Revisa os trocos e súbeos a OpenStreetMap, facéndoos visibles a outros/as usuarios/as.",
619             "no_changes": "Non hai cambios para gardar.",
620             "error": "Houbo erros ao se intentar gardar. ",
621             "status_code": "O servidor devolveu a referencia de estado {code}",
622             "unknown_error_details": "Asegúrate de que estás conectado a internet.",
623             "uploading": "Subindo trocos a OpenStreetMap...",
624             "conflict_progress": "Comprobando conflitos: {num} de {total}",
625             "unsaved_changes": "Tes cambios sen gardar",
626             "conflict": {
627                 "header": "Resolvendo os conflitos de edición",
628                 "count": "Conflito {num} de {total}",
629                 "previous": "< Anterior",
630                 "next": "Seguinte >",
631                 "keep_local": "Manter a miña",
632                 "keep_remote": "Usar a súa",
633                 "restore": "Recuperar",
634                 "delete": "Deixar eliminadas",
635                 "download_changes": "Ou descargar o ficheiro osmChange.",
636                 "done": "Resolvéronse todos os conflitos.",
637                 "help": "Outro usuario cambiou algunhas das mesmas características que ti cambiaches.\nPreme en cada recurso de abaixo para ver máis detalles sobre o conflito, e escolle se queres manter\nos teus cambios ou os cambios do outro usuario.\n"
638             }
639         },
640         "merge_remote_changes": {
641             "conflict": {
642                 "deleted": "Este elemento foi borrado por {user}.",
643                 "location": "Este elemento foi movido por ambos ti e {user}.",
644                 "nodelist": "Este obxecto cambiáchedelo ti e {user}.",
645                 "memberlist": "Os elementos da relación modificáronnos {user} e máis vostede,",
646                 "tags": "Cambiaches a etiqueta  <b>{tag}</b> a \"{local}\" e {user} cambiouna para \"{remote}\"."
647             }
648         },
649         "success": {
650             "just_edited": "Acabas de editar OpenStreetMap!",
651             "thank_you": "Grazas por mellorar o mapa",
652             "thank_you_location": "Grazas por mellorar o mapa por {where}",
653             "help_html": "Os teus cambios deberían aparecer na capa estándar de OpenStreetMap nuns minutos. Pódelle levar máis tempo actualizarse a outras capas e mapas de outros sitios.",
654             "help_link_text": "Detalles",
655             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
656             "view_on_osm": "Ver cambios en OSM",
657             "changeset_id": "O teu conxunto de cambios é o {changeset_id}",
658             "like_osm": "Gústache OpenStreetMap? Comunícate con outras persoas:",
659             "more": "Máis",
660             "events": "Eventos",
661             "languages": "Idiomas: {languages}",
662             "missing": "Falta algo nesta lista?",
663             "tell_us": "Cóntanos!"
664         },
665         "confirm": {
666             "okay": "OK",
667             "cancel": "Cancelar"
668         },
669         "splash": {
670             "welcome": "Benvido ao editor de OpenStreetMap iD",
671             "text": "iD é unha amigable pero potente ferramenta para contribuir ao mellor mapa libre do mundo. Esta é a versión {version}. Para obter máis información visita {website} e informa de erros en {github}.",
672             "walkthrough": "Comezar o titorial",
673             "start": "Editar agora"
674         },
675         "source_switch": {
676             "live": "en liña",
677             "lose_changes": "Tes cambios sen gardar. Se cambias o servidor do mapa, descartaranse. Estás seguro de que queres cambiar o servidor?",
678             "dev": "desenvolvemento"
679         },
680         "version": {
681             "whats_new": "Que ten de novo ID {version}"
682         },
683         "tag_reference": {
684             "description": "Descrición",
685             "on_wiki": "{tag} en wiki.openstreetmap.org/wiki/Gl:Main_Page",
686             "used_with": "usado con {type}"
687         },
688         "validations": {
689             "disconnected_highway": "Estrada desconectada",
690             "disconnected_highway_tooltip": "As estradas deben conectarse a outras estradas ou ás entradas dos edificios.",
691             "old_multipolygon": "Etiquetas multipolígono na vía exterior",
692             "old_multipolygon_tooltip": "Este estilo de multipolígono está obsoleto. Por favor, asígnalle as etiquetas ao multipolígono pai en vez da vía exterior.",
693             "untagged_point": "Punto sen etiquetar",
694             "untagged_point_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é este punto.",
695             "untagged_line": "Liña sen etiquetar",
696             "untagged_line_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta liña.",
697             "untagged_area": "Área sen etiquetar",
698             "untagged_area_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta área.",
699             "untagged_relation": "Relación sen etiquetar",
700             "untagged_relation_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta relación.",
701             "many_deletions": "Estás borrando {n} elementos: {p} nodos, {l} liñas, {a} áreas e {r} relacións. Estás seguro de querer facelo? Esta acción eliminaraos do mapa e ninguén os verá en openstreetmap.org.",
702             "tag_suggests_area": "A etiqueta {tag} suxire que a liña debería ser unha área, pero non é unha área.",
703             "deprecated_tags": "Etiquetas obsoletas: {tags}"
704         },
705         "zoom": {
706             "in": "Ampliar",
707             "out": "Reducir"
708         },
709         "cannot_zoom": "Non se pode reducir máis no modo actual.",
710         "full_screen": "Pasar a pantalla completa",
711         "gpx": {
712             "local_layer": "Arquivo local",
713             "drag_drop": "Arrastra e solta un ficheiro .gpx, .geojson ou .kml sobre a páxina, ou fai clic no botón da dereita para buscalo",
714             "zoom": "Zoom na capa",
715             "browse": "Buscar un arquivo"
716         },
717         "mapillary_images": {
718             "tooltip": "Fotos ao nivel da rúa de Mapillary",
719             "title": "Superposición de fotos (Mapillary)"
720         },
721         "mapillary_signs": {
722             "tooltip": "Sinais de tráfico de Mapillary (debes activar a superposición de fotos)",
723             "title": "Superposición de sinais de tráfico (Mapillary)"
724         },
725         "mapillary": {
726             "view_on_mapillary": "Ver esta imaxe en Mapillary"
727         },
728         "openstreetcam_images": {
729             "tooltip": "Fotos ao nivel da rúa de OpenStreetCam",
730             "title": "Superposición de fotos (OpenStreetCam)"
731         },
732         "openstreetcam": {
733             "view_on_openstreetcam": "Ver esta imaxe en OpenStreetCam"
734         },
735         "help": {
736             "title": "Axuda",
737             "key": "H",
738             "help": {
739                 "title": "Axuda",
740                 "welcome": "Benvido ao editor iD para [OpenStreetMap] (https://www.openstreetmap.org/). Con este editor podes actualizar OpenStreetMap directamente desde o teu navegador."
741             },
742             "field": {
743                 "restrictions": {
744                     "title": "Axuda das restricións de xiro",
745                     "about": {
746                         "title": "Acerca de",
747                         "about": "Este campo permíteche inspecionar e modificar restricións de xiro. Mostra un modelo da intersección seleccionada, incluíndo outras estradas conectadas próximas.",
748                         "from_via_to": "Unha restrición de xiro sempre contén: unha **vía DESDE**, unha **vía CARA A** e un **nodo A TRAVÉS DE** ou unha ou varias **vías A TRAVÉS DE**.",
749                         "maxdist": "A barra de desprazamento \"{distField}\" controla ata onde se vai buscar por máis estradas conectadas.",
750                         "maxvia": "A barra de desprazamento \"{viaField}\" axusta cántas vías intermedias poden ser incluídas na busca. (Consello: canto máis simple, mellor)"
751                     },
752                     "inspecting": {
753                         "title": "Inspecionar",
754                         "about": "Sitúate sobre calquera segmento **DESDE** para ver se ten restricións de xiro. Cada destino **CARA A** posible debuxarase cunha sombra coloreada indicando se existe algunha restrición de xiro.",
755                         "from_shadow": "{fromShadow} **segmento DESDE**",
756                         "allow_shadow": "{allowShadow} **CARA A permitido**",
757                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **CARA A prohibido**",
758                         "only_shadow": "{onlyShadow} **CARA A obrigatorio**",
759                         "restricted": "\"Prohibido\" significa que hai unha restrición de xiro, por exemplo \"Prohibido xirar á esquerda\".",
760                         "only": "\"Obrigatorio\" significa que un vehículo que entre na intersección só poderá ir por esa ruta, por exemplo \"Obrigatorio seguir recto\"."
761                     },
762                     "modifying": {
763                         "title": "Modificar",
764                         "about": "Para modificar restricións de xiro, primeiro fai clic en calquera segmento **DESDE** para selecionalo. O segmento selecionado parpadeará, e todos os destinos **CARA A** posibles mostraranse como símbolos de xiro.",
765                         "indicators": "Logo, fai clic nun símbolo de xiro para alternalo entre \"Permitido, \"Prohibido\" e \"Obrigatorio\".",
766                         "allow_turn": "{allowTurn} **CARA A permitido**",
767                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **CARA A prohibido**",
768                         "only_turn": "{onlyTurn} **CARA A obrigatorio**"
769                     },
770                     "tips": {
771                         "title": "Consellos",
772                         "simple": "**Intenta usar restricións simples en lugar de restricións máis complexas.**",
773                         "simple_example": "Por exemplo, se podes establecer o elemento intermedio simplemente cun nodo, evita facelo cunha vía.",
774                         "indirect": "**Algunhas restricións mostran o texto \"(indirecta)\" e aparecen cunha cor máis tenue.**",
775                         "indirect_example": "Estas restricións existen debido a outra restrición cercana. Por exemplo, unha restrición de \"Obrigatorio seguir recto\" creará indirectamente restricións de \"Prohibido xirar\" para tódalas demáis rutas da intersección.",
776                         "indirect_noedit": "Non podes modificar restricións indirectas. En lugar diso, modifica a restrición directa cercana."
777                     }
778                 }
779             }
780         },
781         "intro": {
782             "done": "feito",
783             "ok": "OK",
784             "graph": {
785                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
786                 "city": "Three Rivers",
787                 "county": "<value for addr:county>",
788                 "district": "<value for addr:district>",
789                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
790                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
791                 "postcode": "49093",
792                 "province": "<value for addr:province>",
793                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
794                 "state": "<value for addr:state>",
795                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
796                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
797                 "countrycode": "es",
798                 "name": {
799                     "1st-avenue": "1st Avenue",
800                     "2nd-avenue": "2nd Avenue",
801                     "4th-avenue": "4th Avenue",
802                     "5th-avenue": "5th Avenue",
803                     "6th-avenue": "6th Avenue",
804                     "6th-street": "6th Street",
805                     "7th-avenue": "7th Avenue",
806                     "8th-avenue": "8th Avenue",
807                     "9th-avenue": "9th Avenue",
808                     "10th-avenue": "10th Avenue",
809                     "11th-avenue": "11th Avenue",
810                     "12th-avenue": "12th Avenue",
811                     "access-point-employment": "Punto de acceso emprego",
812                     "adams-street": "Adams Street",
813                     "andrews-elementary-school": "Andrews Elementary School",
814                     "andrews-street": "Andrews Street",
815                     "armitage-street": "Armitage Street",
816                     "barrows-school": "Barrows School",
817                     "battle-street": "Battle Street",
818                     "bennett-street": "Bennett Street",
819                     "bowman-park": "Bowman Park",
820                     "collins-drive": "Collins Drive",
821                     "conrail-railroad": "Conrail Railroad",
822                     "conservation-park": "Conservation Park",
823                     "constantine-street": "Constantine Street",
824                     "cushman-street": "Cushman Street",
825                     "dollar-tree": "Dollar Tree",
826                     "douglas-avenue": "Douglas Avenue",
827                     "east-street": "East Street",
828                     "elm-street": "Elm Street",
829                     "flower-street": "Flower Street",
830                     "foster-street": "Foster Street",
831                     "french-street": "French Street",
832                     "garden-street": "Garden Street",
833                     "gem-pawnbroker": "Empeño de Xoias",
834                     "golden-finch-framing": "Golden Finch Framing",
835                     "grant-avenue": "Grant Avenue",
836                     "hoffman-pond": "Hoffman Pond",
837                     "hoffman-street": "Hoffman Street",
838                     "hook-avenue": "Hook Avenue",
839                     "jefferson-street": "Jefferson Street",
840                     "kelsey-street": "Kelsey Street",
841                     "lafayette-park": "LaFayette Park",
842                     "las-coffee-cafe": "L.A.'s Coffee Cafe",
843                     "lincoln-avenue": "Lincoln Avenue",
844                     "lowrys-books": "Lowry's Books",
845                     "lynns-garage": "Lynn's Garage",
846                     "main-street-barbell": "Main Street Barbell",
847                     "main-street-cafe": "Main Street Cafe",
848                     "main-street-fitness": "Main Street Fitness",
849                     "main-street": "Main Street",
850                     "maple-street": "Maple Street",
851                     "marina-park": "Marina Park",
852                     "market-street": "Market Street",
853                     "memory-isle-park": "Memory Isle Park",
854                     "memory-isle": "Memory Isle",
855                     "michigan-avenue": "Michigan Avenue",
856                     "middle-street": "Middle Street",
857                     "millard-street": "Millard Street",
858                     "moore-street": "Moore Street",
859                     "morris-avenue": "Morris Avenue",
860                     "mural-mall": "Mural Mall",
861                     "paisanos-bar-and-grill": "Paisano's Bar and Grill",
862                     "paisley-emporium": "Paisley Emporium",
863                     "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
864                     "pealer-street": "Pealer Street",
865                     "pine-street": "Pine Street",
866                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
867                     "portage-avenue": "Portage Avenue",
868                     "portage-river": "Portage River",
869                     "preferred-insurance-services": "Preferred Insurance Services",
870                     "railroad-drive": "Condución de Ferrocarril",
871                     "river-city-appliance": "River City Appliance",
872                     "river-drive": "River Drive",
873                     "river-road": "River Road",
874                     "river-street": "River Street",
875                     "riverside-cemetery": "Riverside Cemetery",
876                     "riverwalk-trail": "Riverwalk Trail",
877                     "riviera-theatre": "Riviera Theatre",
878                     "rocky-river": "Rocky River",
879                     "saint-joseph-river": "Saint Joseph River",
880                     "scidmore-park-petting-zoo": "Scidmore Park Petting Zoo",
881                     "scidmore-park": "Scidmore Park",
882                     "scouter-park": "Scouter Park",
883                     "sherwin-williams": "Sherwin-Williams",
884                     "south-street": "South Street",
885                     "southern-michigan-bank": "Southern Michigan Bank",
886                     "spring-street": "Spring Street",
887                     "sturgeon-river-road": "Sturgeon River Road",
888                     "three-rivers-city-hall": "Three Rivers City Hall",
889                     "three-rivers-elementary-school": "Three Rivers Elementary School",
890                     "three-rivers-fire-department": "Three Rivers Fire Department",
891                     "three-rivers-high-school": "Three Rivers High School",
892                     "three-rivers-middle-school": "Three Rivers Middle School",
893                     "three-rivers-municipal-airport": "Three Rivers Municipal Airport",
894                     "three-rivers-post-office": "Three Rivers Post Office",
895                     "three-rivers-public-library": "Three Rivers Public Library",
896                     "three-rivers": "Three Rivers",
897                     "unique-jewelry": "Unique Jewelry",
898                     "walnut-street": "Walnut Street",
899                     "washington-street": "Washington Street",
900                     "water-street": "Water Street",
901                     "west-street": "West Street",
902                     "wheeler-street": "Wheeler Street",
903                     "william-towing": "William Towing",
904                     "willow-drive": "Willow Drive",
905                     "wood-street": "Wood Street",
906                     "world-fare": "World Fare"
907                 }
908             },
909             "welcome": {
910                 "title": "Benvido/a",
911                 "welcome": "Benvido/a! Esta explicación paso a paso vai ensinarlle as nocións básicas de edición en OpenStreetMap.",
912                 "practice": "Tódolos datos nesta explicación paso a paso son para practicar, e as edicións que se fan non serán gardadas.",
913                 "words": "Esta explicación paso a paso vai introducir algúns novos conceptos. Cando introducimos unha nova palabra, usaremos *cursiva*.",
914                 "mouse": "Podes empregar calquera dispositivo de entrada para editar o mapa, mais este paso a paso asume que ten un rato con botóns esquerdo e dereito non necesario en mac. **Se queres conectar un rato, faino agora, a continuación, prema en OK.**",
915                 "leftclick": "Cando no tutorial se lle pida facer clic ou facer dobre clic, refírese ao botón esquerdo. Nun trackpad debe facerse un clic sinxelo ou toque cun dedo. **Clic esquerdo {num} veces.**",
916                 "rightclick": "Ás veces pedimos facer clic co botón dereito. Debe facerse ás veces como control esquerdo ou dous dedos nun trackpad. O teclado ata pode ter unha tecla \"menú\" que funciona como botón dereito do rato.  **Clic dereito {num} veces.**",
917                 "chapters": "Es bo meu! Podes usar os botóns de abaixo para saltar capítulos en calquera momento ou para reiniciar un capítulo se queda preso. Imos comezar! **Prema '{next}'  para continuar. **"
918             },
919             "navigation": {
920                 "title": "Navegación",
921                 "drag": "A zona principal do mapa mostra os datos do OpenStreetMap enriba dun fondo. {br} Pode arrastrar o mapa premendo e sostendo o botón esquerdo do rato mentres move o rato arredor. Tamén pode usar as frechas do teclado. ** Arrastre o mapa! **",
922                 "zoom": "Podes facer zoom fora da zona de desprazamento coa roda do rato ou o trackpad, ou premendo nos botóns  {plus} / {minus}. **Fai zoom no mapa!**",
923                 "features": "Usámola palabra *elementos* para describir as cousas que aparecen no mapa. Calquer cousa do mundo real poden mapearse como un elemento en OpenStreetMap.",
924                 "points_lines_areas": "Os elementos do mapa están representados empregando *puntos, liñas ou áreas.*",
925                 "nodes_ways": "Ás veces, en OpenStreetMap os puntos son chamados *nodos*, e as liñas e áreas son chamadas *vías*.",
926                 "click_townhall": "Tódolos elementos do mapa poden ser seleccionados facendo clic neles.  **Fai clic sobre o punto para seleccionalo.**",
927                 "selected_townhall": "Meu! O punto está agora seleccionado. Os elementos seleccionados son deseñados cun brillo pulsante.",
928                 "editor_townhall": "Cando os elementos son seleccionados, o *editor de elementos* é amosado ao lado do mapa.",
929                 "preset_townhall": "A parte alta do editor de elementos amosa o tipo de elemento. Este punto é o {preset}.",
930                 "fields_townhall": "A parte media do editor de elementos conten *campos* que mostran os atributos do elemento, tales como o nome e enderezo.",
931                 "close_townhall": "** Pecha o editor de recursos premendo Esc ou o botón {button} situado no canto superior **.",
932                 "search_street": "Podes buscar elementos na presente vista, ou de maneira mundial. **Busca \"{name}\".**",
933                 "choose_street": "**Elixe {name} na lista para seleccionalo.**",
934                 "selected_street": "Meu! {name} está agora seleccionado.",
935                 "editor_street": "Os campos mostrados nunha rúa son diferentes dos campos que se mostraron para o concello. {br}Para esta rúa seleccionada, o editor de elementos mostra campos como ''{field1}\" e \"{field2}\".  **Peche o editor de elementos pulsando Esc ou premendo o botón {button}.**",
936                 "play": "Tenta mover o mapa e facer clic sobre outros elementos para ver que tipo de cousas podemos engadir a OpenStreetMap. **Cando esteas preparado para continuar co próximo capítulo fai clic en \"{next}\".**"
937             },
938             "points": {
939                 "title": "Puntos",
940                 "add_point": "Os *puntos* poden ser empregados para representar elementos tales como tendas, restaurantes e monumentos.{br}Marcan a localización específica e describen que son. **Pincha no botón {button} Punto para engadir un novo punto.**",
941                 "place_point": "Para poñer o novo punto no mapa, sitúa o cursor do rato onde o debería estar o punto, e logo fai clic co botón esquerdo ou preme a barra espaciadora. **Move o punteiro do rato sobre este edificio, entón fai clic co botón esquerdo ou preme a barra espaciadora.**",
942                 "search_cafe": "Hai moitos elementos diferentes que se poden representar como puntos. O punto que acabas de engadir é unha cafetería. **Busca '{preset}'.**",
943                 "choose_cafe": "**Escolle {preset} da lista.**",
944                 "feature_editor": "O punto está marcado agora como unha cafetería. Usando o editor de elementos, podemos engadir máis información sobre a cafetería.",
945                 "add_name": "En OpenStreetMap tódolos campos son opcionais, e non está mal deixar un campo en branco se non estás seguro del.{br}Imos supoñer que tes coñecemento local sobre esta cafetería e coñeces o nome. **Engade o nome da cafetería.**",
946                 "add_close": "O editor de elementos lembrará tódolos trocos automáticamente. **Cando remates de engadir o nome, pulsa Esc, Enter, ou fai clic no botón {button} para pechar o editor de elementos.**",
947                 "reselect": "A miúdo os puntos xa existen, pero teñen erros ou están incompletos. Podemos editar puntos existentes. **Selecciona a cafetería que acabas de crear.**",
948                 "update": "Imos cubrir algúns detalles sobre esta cafetería. Podes cambiar o seu nome, engadir o tipo de cociña, ou engadir un enderezo. **Cambiar a información do café.**",
949                 "update_close": "**Cando remates de actualizar o café, pulsa escape, enter, ou fai click no botón  {button}  para pechar o editor de elementos.**",
950                 "rightclick": "Podes facer clic co botón dereito en calquera elemento para ver o *menú de edición*, o cal amosa unha listaxe de operacións de edición dispoñibles. **Fai clic co botón dereito para seleccionar o punto que creaches e amosar o menú de edición.**",
951                 "delete": "Está ben borrar elementos que non existen no mundo real.{br}Borrando un elemento de OpenStreetMap quítalo do mapa que todos usan, polo tanto debes estar certo de que un elemento realmente non existe antes de borralo. **Clica no botón {button} para borrar o punto.**",
952                 "undo": "Sempre podes desfacer calquera modificación mentres non gardes as túas edicións en OpenStreetMap. **Fai clic no botón {button} para anular a eliminación volver a ter o punto.**",
953                 "play": "Agora que xa sabes como crear e editar puntos, tenta crear uns poucos puntos máis para practicar! **Canto esteas preparado para continuar co novo capítulo, fai clic en '{next}'.**"
954             },
955             "areas": {
956                 "title": "Áreas",
957                 "add_playground": "As *áreas* son usadas para amosar límites de elementos tales como lagoas, edificios e zonas residenciais.{br}Tamén poden ser empregadas para cartografar con maior detalle moitos dos elementos que normalmente cartografarías como puntos. **Fai clic no botón {button} Área para engadir unha nova área.**",
958                 "start_playground": "Engadamos este parque infantil ao mapa debuxando unha área. As áreas debúxanse colocando *nodos* ao longo do bordo exterior do elemento. **Fai clic ou preme a barra espaciadora para poñer un nodo inicial nunha das esquinas do parque infantil.**",
959                 "continue_playground": "Continúa debuxando a área colocando máis nodos ao longo do bordo do parque infantil. Está ben conectar a área cos camiños peonís existentes.{br}Consello: podes manter presa a tecla '{alt}' para evitar que os nodos se conecten nos elemetos próximos. **Continúa a debuxar a área do parque infantil.**",
960                 "finish_playground": "Remata a área premendo enter, ou facendo clic outra vez no último ou no primeiro nodo. **Remata de debuxar a área para o parque infantil.**",
961                 "search_playground": "**Busca '{preset}'.**",
962                 "choose_playground": "**Elixe {preset} da lista.**",
963                 "add_field": "Este parque infantil non ten un nome oficial, polo que non imos engadir nada no campo Nome.{br}En cambio engadiremos detalles adicionais sobre o parque infantil no campo Descrición. **Abre a listaxe Engadir Campo.**",
964                 "choose_field": "**Elixe {field} da lista.**",
965                 "retry_add_field": "Non elixiches o campo {field}. Volve tentalo.",
966                 "describe_playground": "**Engade unha descrición; despois fai clic no botón {button} para pechar o editor de elementos.**",
967                 "play": "Vas ben! Tenta debuxar unhas poucas áreas, e mira que outros tipos de elementos de áreas podes engadir en OpenStreetMap. **Cando esteas preparado para continuar co próximo capítulo, fai clic en \"{next}\".**"
968             },
969             "lines": {
970                 "title": "Liñas",
971                 "add_line": "As *liñas* empréganse para representar elementos tales como estradas, vías ou ríos. **Fai clic no botón {button} Liña para engadir unha nova liña.**",
972                 "start_line": "Aquí está unha estada incompleta. Debemos engadila!{br}En OpenStreetMap, as liñas deben ser debuxadas polo centro da estrada. Podes mover e facer zoom no mapa mentres debuxas, se é necesario. **Inicia a nova liña facendo clic no punto final superior desta estrada incompleta.**",
973                 "intersect": "Fai clic ou preme a barra espaciadora para engadir máis nodos á liña.{br}As estradas e moitos outros tipos de liñas forman parte dun rede máis grande. É importante que esas liñas estean correctamente ligadas para que as aplicacións de enrutamento poidan funcionar. **Fai clic sobre {name} para crear a intersección e ligar as dúas liñas.**",
974                 "retry_intersect": "A estrada necesita ligar con {name}. Volve tentalo!",
975                 "continue_line": "Continúa debuxando a liña para a nova estrada. Lembra que podes mover e facer zoom no mapa se o necesitas.{br}Cando remates de debuxar fai clic no último nodo outra vez. **Remata de debuxar a estrada.**",
976                 "choose_category_road": "**Escolla {category} na lista.**",
977                 "choose_preset_residential": "Hai varios tipos diferentes de estradas, pero esta é unha rúa residencial. **Escolle o tipo {preset}.**",
978                 "retry_preset_residential": "Non seleccionales o tipo {preset}. **Fai clic aquí para volver a elixir.**",
979                 "name_road": "**Dálle un nome á estrada, logo pulsa escape, enter, ou fai clic no botón {button} para pechar o editor de elementos.**",
980                 "did_name_road": "Parece Bo! Agora aprenderemos como actualizar as formas dunha liña.",
981                 "update_line": "Algunhas veces necesitaremos cambiar a forma dunha liña existente. Aquí hai unha estrada que non parece correcta.",
982                 "add_node": "Podemos engadir algúns nodos a esta liña para mellorar a súa forma. Un xeito de engadir nodos é facendo dobre clic sobre a liña onde queiras engadir un nodo. **Fai dobre clic sobre a liña para crear un novo nodo.**",
983                 "start_drag_endpoint": "Cando unha liña estea seleccionada podes mover calquera dos seus nodos facendo clic e mantendo o botón esquerdo do rato mentres arrastras. **Arrastra o punto final no lugar onde as estradas deberían intersectar.**",
984                 "finish_drag_endpoint": "Este lugar parece bo. **Solta o botón esquerdo para rematar de arrastrar.**",
985                 "start_drag_midpoint": "Móstranse pequenos triángulos nos *puntos intermedios* entre os nodos. Outra forma de crear novos nodos é arrastrando un punto intermedio cara unha nova localización. **Arrastra o triángulo do punto intermedio para crear un novo nodo ao longo da curva da estrada.**",
986                 "continue_drag_midpoint": "Esta liña parece moito mellor! Continua axustando a liña facendo dobre clic ou arrastrando puntos intermedios ata que a curva coincida coa forma da estrada. **Cando estés contento coa forma da liña, fai clic en OK.**",
987                 "delete_lines": "Está ben borrar liñas de estradas non existentes no mundo real.{br}Aquí hai un exemplo onde a cidade planificou {street} pero non se chegou a construir. Nós podemos mellorar esta parte do mapa eliminando as liñas que sobren.",
988                 "rightclick_intersection": "A última estrada real é {street1}, así que podemos *dividir* {street2}  nesta intersección e borrar todo o que haxa por enriba dela. **Fai clic co botón dereito no nodo da intersección.**",
989                 "split_intersection": "**Fai clic no botón {button} para dividir {street}.**",
990                 "retry_split": "Non pinchaches no botón dividir. Volve tentalo.",
991                 "did_split_multi": "Ben feito! {street1} agora está dividida en dúas partes. A parte de enriba pode ser borrada. **Pincha na parte de enriba de {street2} para seleccionala.**",
992                 "did_split_single": "**Pincha na parte alta de {street2} para seleccionala.**",
993                 "multi_select": "{selected} está agora seleccionado. Seleccionemos tamén {other1}. Podes facer shift-clic para facer múltiples seleccións. **Fai clic en {other2} mentres mantés a tecla Maiúsculas.**",
994                 "multi_rightclick": "Meu! Agora están seleccionadas as dúas liñas a eliminar. **Clic co botón dereito sobre unha das liñas para amosar o menú de edición.**",
995                 "multi_delete": "**Fai clic no botón {button} para borrar as liñas de máis.**",
996                 "retry_delete": "Non pinchaches no botón borrar. Volve tentalo.",
997                 "play": "Grande! Empregue as habilidades que aprendeu neste capítulo para a práctica de edición dalgunhas liñas máis. **Cando estea listo para continuar co seguinte capítulo, prema en  '{next}'.**"
998             },
999             "buildings": {
1000                 "title": "Edificios",
1001                 "add_building": "OpenStreetMap é a maior e máis ampla base de datos mundial de edificios.{br} Podes axudar a aumentar esta base de datos trazando edificios que non están aínda mapeados. **Pinchar no botón {button} Área para engadir nova área.**",
1002                 "start_building": "Imos engadir esta casa ao mapa, trazando o seu contorno. {br}Os edificios deberán ser trazados ao redor da súa pegada coa maior precisión posible. **Fai clic ou preme a barra de espazo para poñer un nó inicial nun dos cantos do edificio. **",
1003                 "continue_building": "Continúa editando máis nodos para trazar o perímetro do edificio. Lembra que podes facer zoom se queres engadir máis detalles.{br}Remata o edificio premendo enter ou facendo clic outra vez no primeiro ou último nodo. **Remata de trazar o edificio.**",
1004                 "retry_building": "Parece que tivo algúns problemas poñendo os nós nas esquinas do edificio. Probe de novo!",
1005                 "choose_category_building": "**Elixe {category} na lista.**",
1006                 "choose_preset_house": "Hai moitos diferentes tipos de edificios, pero este está claro que é unha casa.{br}Se ti non estás seguro do tipo, está ben elixir simplemente o tipo xenérico Edificio. **Elixe o tipo {preset}.**",
1007                 "close": "**Pulsa escape ou fai clic no botón {button} para pechar o editor de elementos.**",
1008                 "rightclick_building": "**Fai clic co botón dereito para seleccionar o edificio que creaches e amosar o menú de edición.**",
1009                 "square_building": "A casa que engadiches verase mellor se ten as esquinas formanto perfectos ángulos rectos. **Pincha sobre o botón {button} para escuadrar a forma do edificio.**",
1010                 "retry_square": "Ti non premiches no botón Escuadrar. Volve tentalo.",
1011                 "done_square": "Ves como os cantos do edificio se colocaron no seu sitio? Imos aprender outro truco útil.",
1012                 "add_tank": "Agora trazaremos este depósito circular.**Fai clic no botón {button} Área para engadir unha nova área.**",
1013                 "start_tank": "Non te preocupes, non tes que debuxar un círculo perfecto. Simplemente debuxa unha área dentro do depósito que toque o seu bordo. **Clic ou preme a barra espaciadora para colocar un nodo inicial sobre o bordo do depósito.**",
1014                 "continue_tank": "Engade uns poucos nodos ao redor da forma. O círcuclo será creado por fóra dos nodos que debuxes.{br}Remata a área presionado enter, ou facendo click outra vez no primeiro ou último nodo. **Remata de debuxar o recinto.**",
1015                 "search_tank": "**Busca '{preset}'.**",
1016                 "choose_tank": "**Elixe {preset} da lista.**",
1017                 "rightclick_tank": "**Fai clic co botón dereito para seleccionar o tanque de almacenamento que creaches e mostrar o menú de edición.**",
1018                 "circle_tank": "**Prema no botón {button} para converter o tanque nun círculo.**",
1019                 "retry_circle": "Non premiches no botón Redondear. Volve tentalo.",
1020                 "play": "Bo traballo! Practica trazando algúns edificios máis, e proba outros comandos do menú de edición. **Cando esteas listo para seguir co seguinte capítulo, fai clic en \"{next}\".**"
1021             },
1022             "startediting": {
1023                 "title": "Comezar a editar",
1024                 "help": "Agora estás listo para editar OpenStreetMap! {br} Pode reproducir este paseo en calquera momento ou ver máis documentación premendo no botón {button} Axuda ou premendo a tecla  '{key}'.",
1025                 "shortcuts": "Podes ver unha lista de comandos xunto cos seus atallos de teclado premendo a tecla  '{key}'.",
1026                 "save": "Non te esquezas de gardar regularmente os teus cambios!",
1027                 "start": "Comeza a cartografiar!"
1028             }
1029         },
1030         "shortcuts": {
1031             "title": "Atallos de teclado",
1032             "tooltip": "Amosar os atallos de teclado na pantalla.",
1033             "toggle": {
1034                 "key": "?"
1035             },
1036             "key": {
1037                 "alt": "Alt",
1038                 "backspace": "Retroceso",
1039                 "cmd": "Cmd",
1040                 "ctrl": "Ctrl",
1041                 "delete": "Supr",
1042                 "del": "Supr",
1043                 "end": "Fin",
1044                 "enter": "Enter",
1045                 "esc": "Esc",
1046                 "home": "Inicio",
1047                 "option": "Opción",
1048                 "pause": "Pausa",
1049                 "pgdn": "PáxAd",
1050                 "pgup": "PáxAt",
1051                 "return": "Retorno",
1052                 "shift": "Maius",
1053                 "space": "Espacio"
1054             },
1055             "gesture": {
1056                 "drag": "arrastrar"
1057             },
1058             "or": "-ou-",
1059             "browsing": {
1060                 "title": "Explorar",
1061                 "navigation": {
1062                     "title": "Navegación",
1063                     "pan": "Mover mapa",
1064                     "pan_more": "Mover mapa unha pantalla",
1065                     "zoom": "Achegar / afastar",
1066                     "zoom_more": "Achegar / afastar moito"
1067                 },
1068                 "help": {
1069                     "title": "Axuda",
1070                     "help": "Amosar axuda/documentación",
1071                     "keyboard": "Amosar atallos de teclado"
1072                 },
1073                 "display_options": {
1074                     "title": "Opcións de visualización",
1075                     "background": "Amosar opcións do fondo",
1076                     "background_switch": "Volver trocar ao último fondo",
1077                     "map_data": "Amosar opcións de datos do mapa",
1078                     "fullscreen": "Entrar no modo de pantalla completa",
1079                     "wireframe": "Alternar a modo rede de arame",
1080                     "minimap": "Alternar minimapa"
1081                 },
1082                 "selecting": {
1083                     "title": "Seleccionar elementos",
1084                     "select_one": "Seleccionar un só elemento",
1085                     "select_multi": "Seleccionar múltiples elementos",
1086                     "lasso": "Debuxar un lazo de selección arredor dos elementos",
1087                     "search": "Buscar elementos que coincidan cun texto de busca"
1088                 },
1089                 "with_selected": {
1090                     "title": "Con elementos selecionados",
1091                     "edit_menu": "Alternar menú edición"
1092                 },
1093                 "vertex_selected": {
1094                     "title": "Con nodo seleccionado",
1095                     "previous": "Saltar ao nodo anterior",
1096                     "next": "Saltar ao nodo seguinte",
1097                     "first": "Saltar ao primeiro nodo",
1098                     "last": "Saltar ao último nodo",
1099                     "change_parent": "Trocar a vía local"
1100                 }
1101             },
1102             "editing": {
1103                 "title": "Editar",
1104                 "drawing": {
1105                     "title": "Debuxo",
1106                     "add_point": "Modo 'engadir punto'",
1107                     "add_line": "Modo 'engadir liña'",
1108                     "add_area": "Modo 'engadir área'",
1109                     "place_point": "Situar un punto",
1110                     "disable_snap": "Manter premido para desactivar o axuste do punto",
1111                     "stop_line": "Rematar de debuxar unha liña ou área"
1112                 },
1113                 "operations": {
1114                     "title": "Operacións",
1115                     "continue_line": "Continuar unha liña no nodo seleccionado",
1116                     "merge": "Combinar (unir) os elementos selecionados",
1117                     "disconnect": "Desligar elementos no nodo seleccionado",
1118                     "split": "Dividir unha liña en dúas no nodo seleccionado",
1119                     "reverse": "Inverter unha liña",
1120                     "move": "Mover elementos seleccionados",
1121                     "rotate": "Rotar elementos seleccionados",
1122                     "orthogonalize": "Endereitar liña / Escuadrar esquinas",
1123                     "circularize": "Arredondar unha liña pechada ou área",
1124                     "reflect_long": "Reflexar elementos através dun eixo longo",
1125                     "reflect_short": "Reflexar elementos através dun eixo curto",
1126                     "delete": "Borrar elementos seleccionados"
1127                 },
1128                 "commands": {
1129                     "title": "Comandos",
1130                     "copy": "Copiar elementos seleccionados",
1131                     "paste": "Pegar elementos seleccionados",
1132                     "undo": "Desfacer última acción",
1133                     "redo": "Refacer última acción",
1134                     "save": "Gardar os cambios"
1135                 }
1136             },
1137             "tools": {
1138                 "title": "Ferramentas",
1139                 "info": {
1140                     "title": "Información",
1141                     "all": "Alternar tódolos paneis de información",
1142                     "background": "Alternar panel do fondo",
1143                     "history": "Alternar panel do historial",
1144                     "location": "Alternar panel de localización",
1145                     "measurement": "Alternar panel de medición"
1146                 }
1147             }
1148         },
1149         "units": {
1150             "feet": "{quantity} ft",
1151             "miles": "{quantity} mi",
1152             "square_feet": "{quantity} sq ft",
1153             "square_miles": "{quantity} sq mi",
1154             "acres": "{quantity} ac",
1155             "meters": "{quantity} m",
1156             "kilometers": "{quantity} km",
1157             "square_meters": "{quantity} m²",
1158             "square_kilometers": "{quantity} km²",
1159             "hectares": "{quantity} ha",
1160             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1161             "arcdegrees": "{quantity}°",
1162             "arcminutes": "{quantity}′",
1163             "arcseconds": "{quantity}″",
1164             "north": "N",
1165             "south": "S",
1166             "east": "E",
1167             "west": "O",
1168             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
1169             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1170         },
1171         "presets": {
1172             "categories": {
1173                 "category-barrier": {
1174                     "name": "Características de barreira"
1175                 },
1176                 "category-building": {
1177                     "name": "Características de edificio"
1178                 },
1179                 "category-golf": {
1180                     "name": "Características de campo de golf"
1181                 },
1182                 "category-landuse": {
1183                     "name": "Usos do solo"
1184                 },
1185                 "category-natural-area": {
1186                     "name": "Recurso Natural"
1187                 },
1188                 "category-natural-line": {
1189                     "name": "Recurso Natural"
1190                 },
1191                 "category-natural-point": {
1192                     "name": "Recurso Natural"
1193                 },
1194                 "category-path": {
1195                     "name": "Características de camiño"
1196                 },
1197                 "category-rail": {
1198                     "name": "Características de ferrovía"
1199                 },
1200                 "category-restriction": {
1201                     "name": "Tipos de restricións"
1202                 },
1203                 "category-road": {
1204                     "name": "Características de estrada"
1205                 },
1206                 "category-route": {
1207                     "name": "Características de ruta"
1208                 },
1209                 "category-water-area": {
1210                     "name": "Características de auga"
1211                 },
1212                 "category-water-line": {
1213                     "name": "Características de auga"
1214                 }
1215             },
1216             "fields": {
1217                 "access": {
1218                     "label": "Permítese o acceso",
1219                     "options": {
1220                         "designated": {
1221                             "description": "Acceso libre e regulado por sinais e ordenanzas locais",
1222                             "title": "Designado"
1223                         },
1224                         "destination": {
1225                             "description": "Acceso permitido só para chegar a un destino determinado",
1226                             "title": "Destino"
1227                         },
1228                         "dismount": {
1229                             "description": "Permítese o acceso mais sempre a pé",
1230                             "title": "Baixar ou desmontar"
1231                         },
1232                         "no": {
1233                             "description": "Acceso restrinxido ao público xeral",
1234                             "title": "Prohibido"
1235                         },
1236                         "permissive": {
1237                             "description": "Acceso permitido até que o propietario revogue o permiso",
1238                             "title": "Permisivo"
1239                         },
1240                         "private": {
1241                             "description": "Acceso permitido só coa autorización do propietario de forma individual",
1242                             "title": "Privado"
1243                         },
1244                         "yes": {
1245                             "description": "Acceso permitido pola lei; un dereito de paso",
1246                             "title": "Permitido"
1247                         }
1248                     },
1249                     "placeholder": "Sen especificar",
1250                     "types": {
1251                         "access": "Todo",
1252                         "bicycle": "Bicicletas",
1253                         "foot": "A pé",
1254                         "horse": "Cabalos",
1255                         "motor_vehicle": "Automóbiles"
1256                     }
1257                 },
1258                 "access_simple": {
1259                     "label": "Permítese o acceso"
1260                 },
1261                 "address": {
1262                     "label": "Enderezo",
1263                     "placeholders": {
1264                         "block_number": "Bloque Número",
1265                         "block_number!jp": "Bloque Nº",
1266                         "city": "Cidade",
1267                         "city!jp": "Concello/Cidade/Vila/Barrio Especial de Tokio",
1268                         "city!vn": "Concello/Cidade",
1269                         "conscriptionnumber": "123",
1270                         "country": "País",
1271                         "county": "Condado",
1272                         "county!jp": "Provincia",
1273                         "district": "Distrito",
1274                         "district!vn": "Comarca /Cidade/Provincia",
1275                         "floor": "Andar",
1276                         "hamlet": "Aldea",
1277                         "housename": "Nome da casa",
1278                         "housenumber": "123",
1279                         "housenumber!jp": "Edificio Nº/Nº de Mazá",
1280                         "neighbourhood": "Veciñanza",
1281                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1282                         "place": "Lugar",
1283                         "postcode": "Código postal",
1284                         "province": "Provincia",
1285                         "province!jp": "Prefectura",
1286                         "quarter": "Distrito",
1287                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1288                         "state": "Estado",
1289                         "street": "Rúa",
1290                         "subdistrict": "Subdistrito",
1291                         "subdistrict!vn": "Ward/Commune/Townlet",
1292                         "suburb": "Barrio",
1293                         "suburb!jp": "Barrio",
1294                         "unit": "Departamento"
1295                     }
1296                 },
1297                 "admin_level": {
1298                     "label": "Nivel administrativo"
1299                 },
1300                 "aerialway": {
1301                     "label": "Tipo"
1302                 },
1303                 "aerialway/access": {
1304                     "label": "Acceso",
1305                     "options": {
1306                         "both": "Ambos",
1307                         "entry": "Entrada",
1308                         "exit": "Saída"
1309                     }
1310                 },
1311                 "aerialway/bubble": {
1312                     "label": "Teleférico"
1313                 },
1314                 "aerialway/capacity": {
1315                     "label": "Capacidade (por hora)",
1316                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1317                 },
1318                 "aerialway/duration": {
1319                     "label": "Duración (minutos)",
1320                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1321                 },
1322                 "aerialway/heating": {
1323                     "label": "Caldeado"
1324                 },
1325                 "aerialway/occupancy": {
1326                     "label": "Ocupación",
1327                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1328                 },
1329                 "aerialway/summer/access": {
1330                     "label": "Acceso (verán)",
1331                     "options": {
1332                         "both": "Ambos",
1333                         "entry": "Entrada",
1334                         "exit": "Saída"
1335                     }
1336                 },
1337                 "aeroway": {
1338                     "label": "Tipo"
1339                 },
1340                 "agrarian": {
1341                     "label": "Produtos"
1342                 },
1343                 "amenity": {
1344                     "label": "Tipo"
1345                 },
1346                 "animal_boarding": {
1347                     "label": "Para Animais"
1348                 },
1349                 "animal_breeding": {
1350                     "label": "Para Animais"
1351                 },
1352                 "animal_shelter": {
1353                     "label": "Para Animais"
1354                 },
1355                 "area/highway": {
1356                     "label": "Tipo"
1357                 },
1358                 "artist": {
1359                     "label": "Artista"
1360                 },
1361                 "artwork_type": {
1362                     "label": "Tipo"
1363                 },
1364                 "atm": {
1365                     "label": "Caixeiro automático"
1366                 },
1367                 "backrest": {
1368                     "label": "Respaldo"
1369                 },
1370                 "barrier": {
1371                     "label": "Tipo"
1372                 },
1373                 "bath/open_air": {
1374                     "label": "Aire Libre"
1375                 },
1376                 "bath/sand_bath": {
1377                     "label": "Baño de Area"
1378                 },
1379                 "bath/type": {
1380                     "label": "Especialidade",
1381                     "options": {
1382                         "foot_bath": "Baño de Pés",
1383                         "hot_spring": "Ducha Quente",
1384                         "onsen": "Onsen xaponés"
1385                     }
1386                 },
1387                 "beauty": {
1388                     "label": "Tipo de Tenda"
1389                 },
1390                 "bench": {
1391                     "label": "Banco"
1392                 },
1393                 "bicycle_parking": {
1394                     "label": "Tipo"
1395                 },
1396                 "bin": {
1397                     "label": "Papeleira"
1398                 },
1399                 "blood_components": {
1400                     "label": "Compoñentes do sangue",
1401                     "options": {
1402                         "plasma": "plasma",
1403                         "platelets": "plaquiñas",
1404                         "stemcells": "mostras de células nai",
1405                         "whole": "todo o sangue"
1406                     }
1407                 },
1408                 "board_type": {
1409                     "label": "Tipo"
1410                 },
1411                 "boules": {
1412                     "label": "Tipo"
1413                 },
1414                 "boundary": {
1415                     "label": "Tipo"
1416                 },
1417                 "brand": {
1418                     "label": "Marca"
1419                 },
1420                 "bridge": {
1421                     "label": "Tipo",
1422                     "placeholder": "Por defecto"
1423                 },
1424                 "building": {
1425                     "label": "Edificio"
1426                 },
1427                 "building_area": {
1428                     "label": "Edificio"
1429                 },
1430                 "bunker_type": {
1431                     "label": "Tipo"
1432                 },
1433                 "cables": {
1434                     "label": "Cables",
1435                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1436                 },
1437                 "camera/direction": {
1438                     "label": "Dirección (Grados en sentido horario)",
1439                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1440                 },
1441                 "camera/mount": {
1442                     "label": "Montaxe de Cámaras"
1443                 },
1444                 "camera/type": {
1445                     "label": "Tipo de Cámara",
1446                     "options": {
1447                         "dome": "Cúpula",
1448                         "fixed": "Fixa",
1449                         "panning": "Barrido"
1450                     }
1451                 },
1452                 "capacity": {
1453                     "label": "Capacidade",
1454                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1455                 },
1456                 "castle_type": {
1457                     "label": "Tipo"
1458                 },
1459                 "clothes": {
1460                     "label": "Roupa"
1461                 },
1462                 "club": {
1463                     "label": "Tipo"
1464                 },
1465                 "collection_times": {
1466                     "label": "Horario de recollida"
1467                 },
1468                 "comment": {
1469                     "label": "Comentario sobre o conxunto de cambios",
1470                     "placeholder": "Descrición breve das túas achegas (obrigatorio)"
1471                 },
1472                 "communication_multi": {
1473                     "label": "Tipos de Comunicación"
1474                 },
1475                 "construction": {
1476                     "label": "Tipo"
1477                 },
1478                 "contact/webcam": {
1479                     "label": "URL da webcam",
1480                     "placeholder": "http://exemplo.gal/"
1481                 },
1482                 "content": {
1483                     "label": "Contido"
1484                 },
1485                 "country": {
1486                     "label": "País"
1487                 },
1488                 "covered": {
1489                     "label": "Cuberto"
1490                 },
1491                 "craft": {
1492                     "label": "Tipo"
1493                 },
1494                 "crane/type": {
1495                     "label": "Tipo de grúa"
1496                 },
1497                 "crop": {
1498                     "label": "Cultivos"
1499                 },
1500                 "crossing": {
1501                     "label": "Tipo"
1502                 },
1503                 "cuisine": {
1504                     "label": "Cociñas"
1505                 },
1506                 "currency_multi": {
1507                     "label": "Tipos de moeda"
1508                 },
1509                 "cutting": {
1510                     "label": "Tipo",
1511                     "placeholder": "Por defecto"
1512                 },
1513                 "cycle_network": {
1514                     "label": "Rede"
1515                 },
1516                 "cycleway": {
1517                     "label": "Carrís bici",
1518                     "options": {
1519                         "lane": {
1520                             "description": "Un carril para bicicletas e marcado e separado do tráfico de estradas",
1521                             "title": "Carril bici común"
1522                         },
1523                         "none": {
1524                             "description": "Sen carril bici",
1525                             "title": "Ningún"
1526                         },
1527                         "opposite": {
1528                             "description": "Un carril de bicicletas que vai en ambas direccións nunha vía de un único sentido",
1529                             "title": "Carril bici contrasentido"
1530                         },
1531                         "opposite_lane": {
1532                             "description": "Un carril de bicicletas que vai na dirección oposta á do tráfico da estrada",
1533                             "title": "Carril bici inverso"
1534                         },
1535                         "share_busway": {
1536                             "description": "Un carril de bicicletas compartido coas liñas de autobús",
1537                             "title": "Carril de bicicletas que se comparte coas de autobuses"
1538                         },
1539                         "shared_lane": {
1540                             "description": "Un carril de bicicletas que non está separado do tráfico de estrada",
1541                             "title": "Carril bici compartido"
1542                         },
1543                         "track": {
1544                             "description": "Un carril de bicicletas que está separado do tráfico por unha barreira física",
1545                             "title": "Pista de bicicletas"
1546                         }
1547                     },
1548                     "placeholder": "Ningún",
1549                     "types": {
1550                         "cycleway:left": "Lado esquerdo",
1551                         "cycleway:right": "Lado dereito"
1552                     }
1553                 },
1554                 "dance/style": {
1555                     "label": "Estilos de baile"
1556                 },
1557                 "date": {
1558                     "label": "Data"
1559                 },
1560                 "delivery": {
1561                     "label": "Entrega"
1562                 },
1563                 "denomination": {
1564                     "label": "Denominación"
1565                 },
1566                 "denotation": {
1567                     "label": "Descrición rápida"
1568                 },
1569                 "description": {
1570                     "label": "Descrición completa"
1571                 },
1572                 "devices": {
1573                     "label": "Dispositivos",
1574                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1575                 },
1576                 "diaper": {
1577                     "label": "Con área de cambia-cueiros "
1578                 },
1579                 "direction": {
1580                     "label": "Dirección (Graos en sentido horario)",
1581                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1582                 },
1583                 "direction_cardinal": {
1584                     "label": "Dirección",
1585                     "options": {
1586                         "E": "Leste",
1587                         "ENE": "Les-nordeste",
1588                         "ESE": "Les-sueste",
1589                         "N": "Norte",
1590                         "NE": "Nordeste",
1591                         "NNE": "Nor-nordeste",
1592                         "NNW": "Nor-noroeste",
1593                         "NW": "Noroeste",
1594                         "S": "Sur",
1595                         "SE": "Sueste",
1596                         "SSE": "Sur-sueste",
1597                         "SSW": "Sur-suroeste",
1598                         "SW": "Suroeste",
1599                         "W": "Oeste",
1600                         "WNW": "Oés-noroeste",
1601                         "WSW": "Oés-suroeste"
1602                     }
1603                 },
1604                 "direction_clock": {
1605                     "label": "Sentido",
1606                     "options": {
1607                         "anticlockwise": "Sentido antihorario",
1608                         "clockwise": "Sentido horario"
1609                     }
1610                 },
1611                 "direction_vertex": {
1612                     "label": "Sentido",
1613                     "options": {
1614                         "backward": "Atrás",
1615                         "both": "Ambos/todos",
1616                         "forward": "Adiante"
1617                     }
1618                 },
1619                 "display": {
1620                     "label": "Presentación"
1621                 },
1622                 "distance": {
1623                     "label": "Distancia total"
1624                 },
1625                 "dock": {
1626                     "label": "Tipo"
1627                 },
1628                 "drive_through": {
1629                     "label": "Auto-servizo"
1630                 },
1631                 "duration": {
1632                     "label": "Duración",
1633                     "placeholder": "00:00"
1634                 },
1635                 "electrified": {
1636                     "label": "Electrificación",
1637                     "options": {
1638                         "contact_line": "Liña de contacto",
1639                         "no": "Non",
1640                         "rail": "Liña eléctrica",
1641                         "yes": "Si (sen especificar)"
1642                     },
1643                     "placeholder": "Liña de contacto, carril electrificado"
1644                 },
1645                 "elevation": {
1646                     "label": "Altitude"
1647                 },
1648                 "email": {
1649                     "label": "Email",
1650                     "placeholder": "exemplo@exemplo.gal"
1651                 },
1652                 "embankment": {
1653                     "label": "Tipo",
1654                     "placeholder": "Por defecto"
1655                 },
1656                 "emergency": {
1657                     "label": "Emerxencia"
1658                 },
1659                 "entrance": {
1660                     "label": "Tipo"
1661                 },
1662                 "except": {
1663                     "label": "Excepcións"
1664                 },
1665                 "faces": {
1666                     "label": "Caras"
1667                 },
1668                 "fax": {
1669                     "label": "Fax",
1670                     "placeholder": "+34 989 12 34 56"
1671                 },
1672                 "fee": {
1673                     "label": "Tarifa"
1674                 },
1675                 "fence_type": {
1676                     "label": "Tipo"
1677                 },
1678                 "fire_hydrant/position": {
1679                     "label": "Posición",
1680                     "options": {
1681                         "green": "Verde",
1682                         "lane": "Carrís",
1683                         "parking_lot": "Aparcamento",
1684                         "sidewalk": "Beirarrúa"
1685                     }
1686                 },
1687                 "fire_hydrant/type": {
1688                     "label": "Tipo",
1689                     "options": {
1690                         "pillar": "Columna/En superficie",
1691                         "pond": "Estanque",
1692                         "underground": "Baixo terra",
1693                         "wall": "Parede"
1694                     }
1695                 },
1696                 "fitness_station": {
1697                     "label": "Tipo de equipamento"
1698                 },
1699                 "fixme": {
1700                     "label": "Amáñame"
1701                 },
1702                 "ford": {
1703                     "label": "Tipo",
1704                     "placeholder": "Por defecto"
1705                 },
1706                 "frequency": {
1707                     "label": "Frecuencia de operación"
1708                 },
1709                 "fuel": {
1710                     "label": "Combustible"
1711                 },
1712                 "fuel_multi": {
1713                     "label": "Tipos de combustible"
1714                 },
1715                 "gauge": {
1716                     "label": "Ancho de vía"
1717                 },
1718                 "gender": {
1719                     "label": "Xénero",
1720                     "options": {
1721                         "female": "Feminino",
1722                         "male": "Masculino",
1723                         "unisex": "Unisex"
1724                     },
1725                     "placeholder": "Descoñecido"
1726                 },
1727                 "generator/method": {
1728                     "label": "Método"
1729                 },
1730                 "generator/output/electricity": {
1731                     "label": "Potencia de saída",
1732                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1733                 },
1734                 "generator/source": {
1735                     "label": "Fonte"
1736                 },
1737                 "generator/type": {
1738                     "label": "Tipo"
1739                 },
1740                 "government": {
1741                     "label": "Tipo"
1742                 },
1743                 "grape_variety": {
1744                     "label": "Variedades de Uvas"
1745                 },
1746                 "handicap": {
1747                     "label": "Hándicap",
1748                     "placeholder": "1-18"
1749                 },
1750                 "handrail": {
1751                     "label": "Carretilla"
1752                 },
1753                 "hashtags": {
1754                     "label": "Cancelos suxeridos",
1755                     "placeholder": "#exemplo"
1756                 },
1757                 "healthcare": {
1758                     "label": "Tipo"
1759                 },
1760                 "healthcare/speciality": {
1761                     "label": "Especialidade"
1762                 },
1763                 "height": {
1764                     "label": "Altura (Metros)"
1765                 },
1766                 "highway": {
1767                     "label": "Tipo"
1768                 },
1769                 "historic": {
1770                     "label": "Tipo"
1771                 },
1772                 "historic/civilization": {
1773                     "label": "Civilización Histórica"
1774                 },
1775                 "hoops": {
1776                     "label": "Canastras",
1777                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1778                 },
1779                 "horse_dressage": {
1780                     "options": {
1781                         "equestrian": "Si",
1782                         "undefined": "Non"
1783                     }
1784                 },
1785                 "horse_riding": {
1786                     "label": "Centro de equitación",
1787                     "options": {
1788                         "horse_riding": "Si",
1789                         "undefined": "Non"
1790                     }
1791                 },
1792                 "horse_scale": {
1793                     "placeholder": "Difícil, perigoso..."
1794                 },
1795                 "horse_stables": {
1796                     "options": {
1797                         "stables": "Si",
1798                         "undefined": "Non"
1799                     }
1800                 },
1801                 "iata": {
1802                     "label": "IATA"
1803                 },
1804                 "icao": {
1805                     "label": "ICAO"
1806                 },
1807                 "incline": {
1808                     "label": "Inclinación"
1809                 },
1810                 "incline_steps": {
1811                     "label": "Inclinación",
1812                     "options": {
1813                         "down": "Abaixo",
1814                         "up": "Arriba"
1815                     }
1816                 },
1817                 "indoor": {
1818                     "label": "Dentro"
1819                 },
1820                 "industrial": {
1821                     "label": "Tipo"
1822                 },
1823                 "information": {
1824                     "label": "Tipo"
1825                 },
1826                 "inscription": {
1827                     "label": "Inscrición"
1828                 },
1829                 "intermittent": {
1830                     "label": "Intermitente"
1831                 },
1832                 "internet_access": {
1833                     "label": "Acceso a internet",
1834                     "options": {
1835                         "no": "Non",
1836                         "terminal": "Terminal",
1837                         "wired": "Por cable",
1838                         "wlan": "Wi-Fi",
1839                         "yes": "Si"
1840                     }
1841                 },
1842                 "internet_access/fee": {
1843                     "label": "Taxas de acceso a internet"
1844                 },
1845                 "internet_access/ssid": {
1846                     "label": "SSID (Nome da Rede)"
1847                 },
1848                 "kerb": {
1849                     "label": "Bordo"
1850                 },
1851                 "label": {
1852                     "label": "Etiqueta"
1853                 },
1854                 "lamp_type": {
1855                     "label": "Tipo"
1856                 },
1857                 "landuse": {
1858                     "label": "Tipo"
1859                 },
1860                 "lanes": {
1861                     "label": "Carrís",
1862                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1863                 },
1864                 "layer": {
1865                     "label": "Capa",
1866                     "placeholder": "0"
1867                 },
1868                 "leaf_cycle": {
1869                     "label": "Ciclo da follaxe",
1870                     "options": {
1871                         "deciduous": "Caducifolio",
1872                         "evergreen": "Perenne",
1873                         "mixed": "Mestura",
1874                         "semi_deciduous": "Medio caducifolio",
1875                         "semi_evergreen": "Medio perenne"
1876                     }
1877                 },
1878                 "leaf_cycle_singular": {
1879                     "label": "Ciclo da follaxe",
1880                     "options": {
1881                         "deciduous": "Caducifolio",
1882                         "evergreen": "Perenne",
1883                         "semi_deciduous": "Medio caducifolio",
1884                         "semi_evergreen": "Medio perenne"
1885                     }
1886                 },
1887                 "leaf_type": {
1888                     "label": "Tipo de follaxe",
1889                     "options": {
1890                         "broadleaved": "Follaxe mixta",
1891                         "leafless": "Sen follas",
1892                         "mixed": "Mesturadas",
1893                         "needleleaved": "Follaxe perenne"
1894                     }
1895                 },
1896                 "leaf_type_singular": {
1897                     "label": "Tipo de follaxe",
1898                     "options": {
1899                         "broadleaved": "Follaxe mixtas",
1900                         "leafless": "Sen follaxe",
1901                         "needleleaved": "Follaxe perenne"
1902                     }
1903                 },
1904                 "leisure": {
1905                     "label": "Tipo"
1906                 },
1907                 "length": {
1908                     "label": "Lonxitude (metros)"
1909                 },
1910                 "level": {
1911                     "label": "Nivel"
1912                 },
1913                 "levels": {
1914                     "label": "Niveis",
1915                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1916                 },
1917                 "lit": {
1918                     "label": "Iluminado"
1919                 },
1920                 "location": {
1921                     "label": "Localización"
1922                 },
1923                 "man_made": {
1924                     "label": "Tipo"
1925                 },
1926                 "manhole": {
1927                     "label": "Tipo"
1928                 },
1929                 "map_size": {
1930                     "label": "Cuberta"
1931                 },
1932                 "map_type": {
1933                     "label": "Tipo"
1934                 },
1935                 "maxheight": {
1936                     "label": "Máxima Altura",
1937                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1938                 },
1939                 "maxspeed": {
1940                     "label": "Límite de velocidade",
1941                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1942                 },
1943                 "maxspeed/advisory": {
1944                     "label": "Límite de velocidade recomendado",
1945                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1946                 },
1947                 "maxstay": {
1948                     "label": "Estancia Máxima"
1949                 },
1950                 "maxweight": {
1951                     "label": "Peso Máximo"
1952                 },
1953                 "memorial": {
1954                     "label": "Tipo"
1955                 },
1956                 "mtb/scale": {
1957                     "label": "Dificultade en bicicleta de montaña",
1958                     "options": {
1959                         "0": "0: Grava sólida/terra compactada, sen obstáculos, curvas amplas",
1960                         "1": "1: Algunha superficie solta, pequenos obstáculos, curvas amplas",
1961                         "2": "2: Moita superficie solta, grandes obstáculos, curvas cerradas fáciles",
1962                         "3": "3: Superficie escorregadia, grandes obstáculos, curvas cerradas axustadas",
1963                         "4": "4: Superficie solta ou pedras, curvas cerradas perigosas",
1964                         "5": "5: Dificultade máxima, campos de pedras, desprendementos de terra",
1965                         "6": "6: Non practicable excepto polos mellores ciclistas de montaña"
1966                     },
1967                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1968                 },
1969                 "mtb/scale/imba": {
1970                     "label": "Dificultade da ruta de sendeiro",
1971                     "options": {
1972                         "0": "O máis doado (círculo branco)",
1973                         "1": "Doado (círculo verde)",
1974                         "2": "Media (cadrado azul)",
1975                         "3": "Difícil (diamante negro)",
1976                         "4": "Extremadamente difícil (dobre diamante negro)"
1977                     },
1978                     "placeholder": "Doado, Medio, Difícil..."
1979                 },
1980                 "mtb/scale/uphill": {
1981                     "label": "Montain Bike Rutas de Subida",
1982                     "options": {
1983                         "0": "0: Incl. media <10%, grava/terra batida, sen obstáculos",
1984                         "1": "1: Incl. media <15%, grava/terra batida, algúns pequenos obxectos",
1985                         "2": "2: Incl. media <20%, superficie estable, rochas de tamaño medio/raíces",
1986                         "3": "3: Incl. media <25%, superficie variable, rochas de tamaño medio/ramas",
1987                         "4": "4: Incl. media <30%, mal estado, grandes rochas/ramas",
1988                         "5": "5: Moi escarpado, a bicicleta en xeral, debe ser empuxada ou transportada"
1989                     },
1990                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1991                 },
1992                 "name": {
1993                     "label": "Nome",
1994                     "placeholder": "Nome común (se existe)"
1995                 },
1996                 "natural": {
1997                     "label": "Natural"
1998                 },
1999                 "network": {
2000                     "label": "Rede"
2001                 },
2002                 "network_bicycle": {
2003                     "label": "Tipo de Rede",
2004                     "options": {
2005                         "icn": "Internacional",
2006                         "lcn": "Local",
2007                         "ncn": "Nacional",
2008                         "rcn": "Rexional"
2009                     },
2010                     "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
2011                 },
2012                 "network_foot": {
2013                     "label": "Tipo de Rede",
2014                     "options": {
2015                         "iwn": "Internacional",
2016                         "lwn": "Local",
2017                         "nwn": "Nacional",
2018                         "rwn": "Rexional"
2019                     },
2020                     "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
2021                 },
2022                 "network_horse": {
2023                     "label": "Tipo de Rede",
2024                     "options": {
2025                         "ihn": "Internacional",
2026                         "lhn": "Local",
2027                         "nhn": "Nacional",
2028                         "rhn": "Rexional"
2029                     },
2030                     "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
2031                 },
2032                 "network_road": {
2033                     "label": "Rede"
2034                 },
2035                 "note": {
2036                     "label": "Nota"
2037                 },
2038                 "office": {
2039                     "label": "Tipo"
2040                 },
2041                 "oneway": {
2042                     "label": "Sentido único",
2043                     "options": {
2044                         "alternating": "Alterno",
2045                         "no": "Non",
2046                         "reversible": "Reversible",
2047                         "undefined": "Suponse «Non»",
2048                         "yes": "Si"
2049                     }
2050                 },
2051                 "oneway_yes": {
2052                     "label": "Sentido único",
2053                     "options": {
2054                         "alternating": "Alterno",
2055                         "no": "Non",
2056                         "reversible": "Reversible",
2057                         "undefined": "Suponse «Si»",
2058                         "yes": "Si"
2059                     }
2060                 },
2061                 "opening_hours": {
2062                     "label": "Horas"
2063                 },
2064                 "operator": {
2065                     "label": "Operador"
2066                 },
2067                 "outdoor_seating": {
2068                     "label": "Terraza"
2069                 },
2070                 "par": {
2071                     "label": "Par",
2072                     "placeholder": "3, 4, 5..."
2073                 },
2074                 "park_ride": {
2075                     "label": "Intermodal"
2076                 },
2077                 "parking": {
2078                     "label": "Tipo",
2079                     "options": {
2080                         "carports": "Cubertas",
2081                         "garage_boxes": "Garaxe Boxes",
2082                         "lane": "Carril na estrada",
2083                         "multi-storey": "Multinivel",
2084                         "sheds": "Galpóns",
2085                         "surface": "Superficie",
2086                         "underground": "Subterráneo"
2087                     }
2088                 },
2089                 "payment_multi": {
2090                     "label": "Tipos de pagamento"
2091                 },
2092                 "phases": {
2093                     "label": "Fases",
2094                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2095                 },
2096                 "phone": {
2097                     "label": "Teléfono",
2098                     "placeholder": "+34 989 12 34 56"
2099                 },
2100                 "piste/difficulty": {
2101                     "label": "Dificultade",
2102                     "options": {
2103                         "advanced": "Avanzado (diamante negro)",
2104                         "easy": "Doado (círculo verde)",
2105                         "expert": "Experto (dobre diamante negro)",
2106                         "extreme": "Extremo (require equipamento de escalada)",
2107                         "freeride": "Por libre (fóra da pista)",
2108                         "intermediate": "Intermedio (cadrado azul)",
2109                         "novice": "Principiante (aprendizaxe)"
2110                     },
2111                     "placeholder": "Doado, Intermedio, Avanzado..."
2112                 },
2113                 "piste/grooming": {
2114                     "label": "Estilo",
2115                     "options": {
2116                         "backcountry": "Backcountry",
2117                         "classic": "Clásico",
2118                         "classic+skating": "Patinaxe Clásico",
2119                         "mogul": "Magnate",
2120                         "scooter": "Scooter/Motoneve",
2121                         "skating": "Patinaxe"
2122                     }
2123                 },
2124                 "piste/type": {
2125                     "label": "Tipo",
2126                     "options": {
2127                         "downhill": "Declive",
2128                         "hike": "Marcha",
2129                         "ice_skate": "Patinaxe Sobre Xeo",
2130                         "nordic": "Nórdico",
2131                         "playground": "Patio de Recreo",
2132                         "skitour": "Skitour",
2133                         "sled": "Trineo",
2134                         "sleigh": "Trineo",
2135                         "snow_park": "Parque de Neve"
2136                     }
2137                 },
2138                 "place": {
2139                     "label": "Tipo"
2140                 },
2141                 "plant": {
2142                     "label": "Planta"
2143                 },
2144                 "plant/output/electricity": {
2145                     "label": "Potencia de saída",
2146                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
2147                 },
2148                 "playground/max_age": {
2149                     "label": "Idade máxima"
2150                 },
2151                 "playground/min_age": {
2152                     "label": "Idade mínima"
2153                 },
2154                 "population": {
2155                     "label": "Poboación"
2156                 },
2157                 "power": {
2158                     "label": "Tipo"
2159                 },
2160                 "power_supply": {
2161                     "label": "Fonte de Alimentación"
2162                 },
2163                 "produce": {
2164                     "label": "Produce"
2165                 },
2166                 "product": {
2167                     "label": "Produtos"
2168                 },
2169                 "railway": {
2170                     "label": "Tipo"
2171                 },
2172                 "rating": {
2173                     "label": "Potencia"
2174                 },
2175                 "recycling_accepts": {
2176                     "label": "Acepta"
2177                 },
2178                 "ref": {
2179                     "label": "Código de Referencia"
2180                 },
2181                 "ref_aeroway_gate": {
2182                     "label": "Número de porta"
2183                 },
2184                 "ref_golf_hole": {
2185                     "label": "Número de burato",
2186                     "placeholder": "1-18"
2187                 },
2188                 "ref_highway_junction": {
2189                     "label": "Número de cruce"
2190                 },
2191                 "ref_platform": {
2192                     "label": "Número de plataforma"
2193                 },
2194                 "ref_road_number": {
2195                     "label": "Número de estrada"
2196                 },
2197                 "ref_route": {
2198                     "label": "Número da ruta"
2199                 },
2200                 "ref_runway": {
2201                     "label": "Número de pista",
2202                     "placeholder": "p. ex. 01L/19R"
2203                 },
2204                 "ref_stop_position": {
2205                     "label": "Número de parada"
2206                 },
2207                 "ref_taxiway": {
2208                     "label": "Nome da vía de rodaxe",
2209                     "placeholder": "p. ex. A5"
2210                 },
2211                 "relation": {
2212                     "label": "Tipo"
2213                 },
2214                 "religion": {
2215                     "label": "Relixión"
2216                 },
2217                 "restriction": {
2218                     "label": "Tipo"
2219                 },
2220                 "restrictions": {
2221                     "label": "Restricións de xiro"
2222                 },
2223                 "rooms": {
2224                     "label": "Habitacións"
2225                 },
2226                 "route": {
2227                     "label": "Tipo"
2228                 },
2229                 "route_master": {
2230                     "label": "Tipo"
2231                 },
2232                 "sac_scale": {
2233                     "label": "Dificultade do sendeirismo",
2234                     "options": {
2235                         "alpine_hiking": "T4: Sendeirismo alpino",
2236                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Sendeirismo alpino exixente",
2237                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Sendeirismo de montaña exixente",
2238                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Sendeirismo alpino difícil",
2239                         "hiking": "T1: Sendeirismo",
2240                         "mountain_hiking": "T2: Sendeirismo de montaña"
2241                     },
2242                     "placeholder": "Sendeirismo de montaña, sendeirismo alpino"
2243                 },
2244                 "sanitary_dump_station": {
2245                     "label": "Área de desagüe para caravanas"
2246                 },
2247                 "seasonal": {
2248                     "label": "Estacional"
2249                 },
2250                 "second_hand": {
2251                     "label": "Segunda Man",
2252                     "options": {
2253                         "no": "Non",
2254                         "only": "Só",
2255                         "yes": "Si"
2256                     },
2257                     "placeholder": "Si, non, só"
2258                 },
2259                 "service": {
2260                     "label": "Tipo"
2261                 },
2262                 "service/bicycle": {
2263                     "label": "Servizos"
2264                 },
2265                 "service/vehicle": {
2266                     "label": "Servizos"
2267                 },
2268                 "service_rail": {
2269                     "label": "Tipo de Servizo",
2270                     "options": {
2271                         "crossover": "Crossover",
2272                         "siding": "Desvío",
2273                         "spur": "Esporón",
2274                         "yard": "Iarda"
2275                     }
2276                 },
2277                 "service_times": {
2278                     "label": "Horario de servizo"
2279                 },
2280                 "shelter": {
2281                     "label": "Abrigo"
2282                 },
2283                 "shelter_type": {
2284                     "label": "Tipo"
2285                 },
2286                 "shop": {
2287                     "label": "Tipo"
2288                 },
2289                 "site": {
2290                     "label": "Tipo"
2291                 },
2292                 "smoking": {
2293                     "label": "Fumar",
2294                     "options": {
2295                         "dedicated": "Adicado a fumadores (p.ex. club fumadores)",
2296                         "isolated": "En zonas de fumadores, fisicamente illadas",
2297                         "no": "Non fumar en ningures",
2298                         "outside": "Permitido no exterior",
2299                         "separated": "En zonas de fumadores, non fisicamente illadas",
2300                         "yes": "Permitido en todas partes"
2301                     },
2302                     "placeholder": "Non, Separado, Si..."
2303                 },
2304                 "smoothness": {
2305                     "label": "Suavidade",
2306                     "options": {
2307                         "bad": "Rodas robustas: bicicleta de montaña, coche, carro",
2308                         "excellent": "Rodas pequenas: patíns, skate",
2309                         "good": "Rodas estreitas: bicicleta de carreira",
2310                         "horrible": "Off-Road: vehículo todoterreo pesado",
2311                         "impassable": "Intransitable: ningún vehículo con rodas",
2312                         "intermediate": "Rodas normais: bicicleta de paseo, cadeiras de rodas, scooters",
2313                         "very_bad": "Maior altura: vehículo todoterreo lixeiro",
2314                         "very_horrible": "Off-road especializado: tractor, ATV"
2315                     },
2316                     "placeholder": "Patíns, rodas, off-Road ..."
2317                 },
2318                 "social_facility": {
2319                     "label": "Tipo"
2320                 },
2321                 "social_facility_for": {
2322                     "label": "Persoas atendidas"
2323                 },
2324                 "source": {
2325                     "label": "Fontes"
2326                 },
2327                 "sport": {
2328                     "label": "Deportes"
2329                 },
2330                 "sport_ice": {
2331                     "label": "Deportes"
2332                 },
2333                 "sport_racing_motor": {
2334                     "label": "Deportes"
2335                 },
2336                 "sport_racing_nonmotor": {
2337                     "label": "Deportes"
2338                 },
2339                 "stars": {
2340                     "label": "Estrelas"
2341                 },
2342                 "start_date": {
2343                     "label": "Data de inicio"
2344                 },
2345                 "step_count": {
2346                     "label": "Número de escaleiras"
2347                 },
2348                 "stop": {
2349                     "label": "Tipo de Stop",
2350                     "options": {
2351                         "all": "Todas direccións",
2352                         "minor": "Estrada menor"
2353                     }
2354                 },
2355                 "structure": {
2356                     "label": "Estrutura",
2357                     "options": {
2358                         "bridge": "Ponte",
2359                         "cutting": "Desmonte",
2360                         "embankment": "Terraplén",
2361                         "ford": "Vao",
2362                         "tunnel": "Túnel"
2363                     },
2364                     "placeholder": "Descoñecido"
2365                 },
2366                 "structure_waterway": {
2367                     "label": "Estrutura",
2368                     "options": {
2369                         "tunnel": "Túnel"
2370                     },
2371                     "placeholder": "Descoñecido"
2372                 },
2373                 "studio": {
2374                     "label": "Tipo"
2375                 },
2376                 "substance": {
2377                     "label": "Substancia"
2378                 },
2379                 "substation": {
2380                     "label": "Tipo"
2381                 },
2382                 "supervised": {
2383                     "label": "Vixiado"
2384                 },
2385                 "support": {
2386                     "label": "Soporte"
2387                 },
2388                 "surface": {
2389                     "label": "Superficie"
2390                 },
2391                 "surveillance": {
2392                     "label": "Tipo de vixilancia"
2393                 },
2394                 "surveillance/type": {
2395                     "label": "Equipamento de vixilancia",
2396                     "options": {
2397                         "ALPR": "Lector de matrículas automático",
2398                         "camera": "Cámara",
2399                         "guard": "Garda"
2400                     }
2401                 },
2402                 "surveillance/zone": {
2403                     "label": "Zona de Vixilancia"
2404                 },
2405                 "switch": {
2406                     "label": "Tipo"
2407                 },
2408                 "tactile_paving": {
2409                     "label": "Pavimento táctil"
2410                 },
2411                 "takeaway": {
2412                     "label": "Para Levar",
2413                     "options": {
2414                         "no": "Non",
2415                         "only": "Só Para Levar",
2416                         "yes": "Si"
2417                     },
2418                     "placeholder": "Si, Non, Para Levar Só..."
2419                 },
2420                 "toilets/disposal": {
2421                     "label": "Eliminación",
2422                     "options": {
2423                         "bucket": "Balde",
2424                         "chemical": "Química",
2425                         "flush": "Cisterna",
2426                         "pitlatrine": "Pozo/Letrina"
2427                     }
2428                 },
2429                 "toll": {
2430                     "label": "Peaxe"
2431                 },
2432                 "tomb": {
2433                     "label": "Tipo"
2434                 },
2435                 "tourism": {
2436                     "label": "Tipo"
2437                 },
2438                 "tourism_attraction": {
2439                     "label": "Turismo"
2440                 },
2441                 "tower/construction": {
2442                     "label": "Construción",
2443                     "placeholder": "Cable, Malla, Oculto, ..."
2444                 },
2445                 "tower/type": {
2446                     "label": "Tipo"
2447                 },
2448                 "tracktype": {
2449                     "label": "Tipo de Pista",
2450                     "options": {
2451                         "grade1": "Sólido: superficie pavimentada ou fortemente compactada",
2452                         "grade2": "Principalmente Sólido: grava/rocha con algún material brando mesturado",
2453                         "grade3": "Mesma mestura de materiais duros e brandos",
2454                         "grade4": "Principalmente Brando: terra/area/herba con algún material duro mesturado",
2455                         "grade5": "Brando: terra/area/herba"
2456                     },
2457                     "placeholder": "Sólido, maiormente sólido, brando..."
2458                 },
2459                 "trade": {
2460                     "label": "Tipo"
2461                 },
2462                 "traffic_calming": {
2463                     "label": "Tipo"
2464                 },
2465                 "traffic_signals": {
2466                     "label": "Tipo"
2467                 },
2468                 "traffic_signals/direction": {
2469                     "label": "Sentido",
2470                     "options": {
2471                         "backward": "Atrás",
2472                         "both": "Ambos/todos",
2473                         "forward": "Adiante"
2474                     }
2475                 },
2476                 "trail_visibility": {
2477                     "label": "Visibilidade do sendeiro",
2478                     "options": {
2479                         "bad": "Malo: sen marcas, camiño ás veces invisible/sen acceso",
2480                         "excellent": "Excelente: camiño sen ambigüidades ou marcadores en todas partes",
2481                         "good": "Bo: marcadores visibles, ás veces, esixen busca",
2482                         "horrible": "Horrible: moitas veces sen camiños, son necesarias algunhas habilidades de orientación",
2483                         "intermediate": "Intermedio: poucas marcas, camiño xeralmente visible",
2484                         "no": "Non: sen camiño, requírense excelentes habilidades de orientación"
2485                     },
2486                     "placeholder": "Excelente, bo, malo..."
2487                 },
2488                 "transformer": {
2489                     "label": "Tipo",
2490                     "options": {
2491                         "auto": "Autotransformador",
2492                         "converter": "Conversor",
2493                         "distribution": "Distribución",
2494                         "generator": "Xerador",
2495                         "phase_angle_regulator": "Desfasador",
2496                         "traction": "Tracción",
2497                         "yes": "Descoñecido"
2498                     }
2499                 },
2500                 "trees": {
2501                     "label": "Árbores"
2502                 },
2503                 "tunnel": {
2504                     "label": "Tipo",
2505                     "placeholder": "Por defecto"
2506                 },
2507                 "usage_rail": {
2508                     "label": "Tipo de uso"
2509                 },
2510                 "visibility": {
2511                     "label": "Visibilidade",
2512                     "options": {
2513                         "area": "Sobre 20m (65pés)",
2514                         "house": "Ata 5m (16pés)",
2515                         "street": "5 a 20m (16 a 65pés)"
2516                     }
2517                 },
2518                 "volcano/status": {
2519                     "label": "Estado do volcán",
2520                     "options": {
2521                         "active": "Activo"
2522                     }
2523                 },
2524                 "volcano/type": {
2525                     "label": "Tipo de volcán"
2526                 },
2527                 "voltage": {
2528                     "label": "Tensión"
2529                 },
2530                 "voltage/primary": {
2531                     "label": "Tensión do primario"
2532                 },
2533                 "voltage/secondary": {
2534                     "label": "Tensión do secundario"
2535                 },
2536                 "voltage/tertiary": {
2537                     "label": "Tensión do terciario"
2538                 },
2539                 "wall": {
2540                     "label": "Tipo"
2541                 },
2542                 "water": {
2543                     "label": "Tipo"
2544                 },
2545                 "water_point": {
2546                     "label": "Punto de Auga"
2547                 },
2548                 "waterway": {
2549                     "label": "Tipo"
2550                 },
2551                 "website": {
2552                     "label": "Sitio web",
2553                     "placeholder": "http://exemplo.gal/"
2554                 },
2555                 "wetland": {
2556                     "label": "Tipo"
2557                 },
2558                 "wheelchair": {
2559                     "label": "Acceso para silla de rodas"
2560                 },
2561                 "width": {
2562                     "label": "Ancho (Metros)"
2563                 },
2564                 "wikipedia": {
2565                     "label": "Wikipedia"
2566                 },
2567                 "windings": {
2568                     "label": "Devanados",
2569                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2570                 },
2571                 "windings/configuration": {
2572                     "label": "Configuración dos devanados",
2573                     "options": {
2574                         "delta": "Triángulo",
2575                         "leblanc": "Leblanc",
2576                         "open": "Independentes",
2577                         "open-delta": "Triángulo aberto",
2578                         "scott": "Scott",
2579                         "star": "Estrela",
2580                         "zigzag": "Zig-zag"
2581                     }
2582                 }
2583             },
2584             "presets": {
2585                 "address": {
2586                     "name": "Enderezo",
2587                     "terms": "dirección, enderezo, domicilio"
2588                 },
2589                 "advertising/billboard": {
2590                     "name": "Carteleira",
2591                     "terms": "anuncio, publicidade, carteleira"
2592                 },
2593                 "advertising/column": {
2594                     "name": "Columna de publicidade",
2595                     "terms": "columna, publicidade, anuncios, cilindro"
2596                 },
2597                 "aerialway": {
2598                     "name": "Vía aérea"
2599                 },
2600                 "aerialway/cable_car": {
2601                     "name": "Teleférico"
2602                 },
2603                 "aerialway/chair_lift": {
2604                     "name": "Ascensor de Cadeiras",
2605                     "terms": "telesilla"
2606                 },
2607                 "aerialway/drag_lift": {
2608                     "name": "Ascensor de Arrastre"
2609                 },
2610                 "aerialway/gondola": {
2611                     "name": "Góndola"
2612                 },
2613                 "aerialway/goods": {
2614                     "name": "Camiño aéreo de mercadorías"
2615                 },
2616                 "aerialway/magic_carpet": {
2617                     "name": "Ascensor Magic Carpet"
2618                 },
2619                 "aerialway/mixed_lift": {
2620                     "name": "Elevador Mixto"
2621                 },
2622                 "aerialway/platter": {
2623                     "name": "Plataforma Elevadora"
2624                 },
2625                 "aerialway/pylon": {
2626                     "name": "Pilón Vía Aérea"
2627                 },
2628                 "aerialway/rope_tow": {
2629                     "name": "Ascensor de Corda de Remolque"
2630                 },
2631                 "aerialway/station": {
2632                     "name": "Estación de teleférico"
2633                 },
2634                 "aerialway/t-bar": {
2635                     "name": "Elevador en T-bar"
2636                 },
2637                 "aeroway": {
2638                     "name": "Vía de aviación"
2639                 },
2640                 "aeroway/aerodrome": {
2641                     "name": "Aeroporto",
2642                     "terms": "aeroporto, avión, aeródromo, terminal"
2643                 },
2644                 "aeroway/apron": {
2645                     "name": "Diantal"
2646                 },
2647                 "aeroway/gate": {
2648                     "name": "Porta de embarque"
2649                 },
2650                 "aeroway/hangar": {
2651                     "name": "Hangar"
2652                 },
2653                 "aeroway/helipad": {
2654                     "name": "Heliporto",
2655                     "terms": "heliporto, helicóptero"
2656                 },
2657                 "aeroway/runway": {
2658                     "name": "Pista de aeroporto"
2659                 },
2660                 "aeroway/taxiway": {
2661                     "name": "Pista de rodaxe"
2662                 },
2663                 "aeroway/terminal": {
2664                     "name": "Terminal de aeroporto"
2665                 },
2666                 "allotments/plot": {
2667                     "name": "Parcela de horto urbano",
2668                     "terms": "horto urbano, horta urbana, horto, horta, parcela, cultivo, horta comunitaria, horto comunitario, terreo"
2669                 },
2670                 "amenity": {
2671                     "name": "Instalacións"
2672                 },
2673                 "amenity/animal_boarding": {
2674                     "name": "Aloxamento de animais",
2675                     "terms": "animal, aloxamento, hotel, gardería"
2676                 },
2677                 "amenity/animal_breeding": {
2678                     "name": "Granxa de animais",
2679                     "terms": "granxa, criadeiro"
2680                 },
2681                 "amenity/animal_shelter": {
2682                     "name": "Refuxio de animais",
2683                     "terms": "refuxio, animais, mascotas, perrera, adopción"
2684                 },
2685                 "amenity/arts_centre": {
2686                     "name": "Centro de arte",
2687                     "terms": "arte, artístico, pintura, escultura"
2688                 },
2689                 "amenity/atm": {
2690                     "name": "Caixeiro automático",
2691                     "terms": "caixeiro, ATM, caixa, banco, tarxeta, diñeiro, cartos"
2692                 },
2693                 "amenity/bank": {
2694                     "name": "Banco",
2695                     "terms": "banco, caixa, entidade financeira"
2696                 },
2697                 "amenity/bar": {
2698                     "name": "Bar de copas",
2699                     "terms": "pub, bar, bar de copas, bebidas, alcohol, cantina, taberna, cervexa"
2700                 },
2701                 "amenity/bbq": {
2702                     "name": "Barbacoa/Grella",
2703                     "terms": "barbacoa, grella, asador, lume"
2704                 },
2705                 "amenity/bench": {
2706                     "name": "Banco",
2707                     "terms": "banco, asento, sentar"
2708                 },
2709                 "amenity/bicycle_parking": {
2710                     "name": "Aparcadoiro de bicicletas",
2711                     "terms": "bicis, bicicletas, parking, aparcadoiro"
2712                 },
2713                 "amenity/bicycle_rental": {
2714                     "name": "Alugamento de bicicletas",
2715                     "terms": "bici, bicicleta, aluguer, préstamo"
2716                 },
2717                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2718                     "name": "Lugar para ferramentas de reparación de bicicletas",
2719                     "terms": "bici, bicicleta, reparación, inchar"
2720                 },
2721                 "amenity/biergarten": {
2722                     "name": "Xardín da cervexa",
2723                     "terms": "cervexa, alcohol, biergarten"
2724                 },
2725                 "amenity/boat_rental": {
2726                     "name": "Aluguer de botes",
2727                     "terms": "aluguer, bote, barca, lancha"
2728                 },
2729                 "amenity/bureau_de_change": {
2730                     "name": "Troco de divisas",
2731                     "terms": "troco, cambio, divisa, moeda"
2732                 },
2733                 "amenity/bus_station": {
2734                     "name": "Estación de autobuses"
2735                 },
2736                 "amenity/cafe": {
2737                     "name": "Cafetería",
2738                     "terms": "cafetería, café, bar, tetería"
2739                 },
2740                 "amenity/car_rental": {
2741                     "name": "Aluguer de automóbiles",
2742                     "terms": "aluguer, coche, automóbil, rent-a-car"
2743                 },
2744                 "amenity/car_sharing": {
2745                     "name": "Auto compartido",
2746                     "terms": "compartido, coche, automóbil, car sharing"
2747                 },
2748                 "amenity/car_wash": {
2749                     "name": "Lavado de automóbiles",
2750                     "terms": "lavado, limpeza, coche, automóbil, autolavado"
2751                 },
2752                 "amenity/casino": {
2753                     "name": "Casino",
2754                     "terms": "casino, xogo, ruleta, poker, cartas, tragaperras, comecartos"
2755                 },
2756                 "amenity/charging_station": {
2757                     "name": "Estación de carga",
2758                     "terms": "carga, batería, eléctrico, punto de recarga"
2759                 },
2760                 "amenity/childcare": {
2761                     "name": "Gardería",
2762                     "terms": "coidadora, niñera, niñeira, neneira, gardería, guardería, xardín de infancia"
2763                 },
2764                 "amenity/cinema": {
2765                     "name": "Cine",
2766                     "terms": "cine, cinema, película, filme, pantalla"
2767                 },
2768                 "amenity/clinic": {
2769                     "name": "Clínica",
2770                     "terms": "clínica, médico, saúde, urxencias"
2771                 },
2772                 "amenity/clock": {
2773                     "name": "Reloxo",
2774                     "terms": "reloxo, hora, tempo"
2775                 },
2776                 "amenity/college": {
2777                     "name": "Zona de educación superior",
2778                     "terms": "universidade, educación superior, facultade, colexio, escola, instituto"
2779                 },
2780                 "amenity/community_centre": {
2781                     "name": "Centro comunitario",
2782                     "terms": "centro social, centro comunitario"
2783                 },
2784                 "amenity/compressed_air": {
2785                     "name": "Aire comprimido",
2786                     "terms": "aire, neumáticos, inflado de rodas, inchado de rodas"
2787                 },
2788                 "amenity/courthouse": {
2789                     "name": "Pazo de xustiza",
2790                     "terms": "pazo de xustiza, xustiza, xulgados, xudicial, tribunal, audiencia"
2791                 },
2792                 "amenity/coworking_space": {
2793                     "name": "Espacio de cotraballo"
2794                 },
2795                 "amenity/crematorium": {
2796                     "name": "Crematorio",
2797                     "terms": "crematorio, funeraria"
2798                 },
2799                 "amenity/dentist": {
2800                     "name": "Dentista",
2801                     "terms": "dentista, odontólogo, ortodoncista, dentes, dental"
2802                 },
2803                 "amenity/doctors": {
2804                     "name": "Doutor",
2805                     "terms": "doutor, médico, clínica, saúde"
2806                 },
2807                 "amenity/dojo": {
2808                     "name": "Dojo/academia de artes marciais"
2809                 },
2810                 "amenity/drinking_water": {
2811                     "name": "Fonte",
2812                     "terms": "fonte, auga, potable, beber"
2813                 },
2814                 "amenity/driving_school": {
2815                     "name": "Autoescola",
2816                     "terms": "autoescola, escola de conducción, carné de conducir"
2817                 },
2818                 "amenity/embassy": {
2819                     "name": "Embaixada"
2820                 },
2821                 "amenity/fast_food": {
2822                     "name": "Comida rápida"
2823                 },
2824                 "amenity/ferry_terminal": {
2825                     "name": "Estación de ferry"
2826                 },
2827                 "amenity/fire_station": {
2828                     "name": "Parque de bombeiros"
2829                 },
2830                 "amenity/food_court": {
2831                     "name": "Zona de comidas"
2832                 },
2833                 "amenity/fountain": {
2834                     "name": "Fonte ornamental",
2835                     "terms": "fonte, auga, artística"
2836                 },
2837                 "amenity/fuel": {
2838                     "name": "Gasolineira",
2839                     "terms": "gasolineira, gasolina, gasoil, diésel, combustible, estación de servicio, área de servicio"
2840                 },
2841                 "amenity/grave_yard": {
2842                     "name": "Cemiterio",
2843                     "terms": "cemitero, cementerio, tumbas, panteón"
2844                 },
2845                 "amenity/grit_bin": {
2846                     "name": "Contenedor de sal"
2847                 },
2848                 "amenity/hospital": {
2849                     "name": "Hospital",
2850                     "terms": "hospital, clínica, urxencias, sanidade, saúde, médico"
2851                 },
2852                 "amenity/hunting_stand": {
2853                     "name": "Stand de Caza"
2854                 },
2855                 "amenity/ice_cream": {
2856                     "name": "Xeadería",
2857                     "terms": "xeadería, xeadaría, xeados"
2858                 },
2859                 "amenity/internet_cafe": {
2860                     "name": "Cibercafé",
2861                     "terms": "ciber, internet, ordenador"
2862                 },
2863                 "amenity/kindergarten": {
2864                     "name": "Zona de Preescolar/Xardín de Infancia",
2865                     "terms": "preescolar, xardín de infancia, guardería, infantil, párvulos"
2866                 },
2867                 "amenity/library": {
2868                     "name": "Biblioteca",
2869                     "terms": "biblioteca, libros, lectura"
2870                 },
2871                 "amenity/marketplace": {
2872                     "name": "Mercado",
2873                     "terms": "mercado, mercadillo, plaza"
2874                 },
2875                 "amenity/monastery": {
2876                     "name": "Zona de monasterio",
2877                     "terms": "monasterio, área de monasterio, igrexa, capela"
2878                 },
2879                 "amenity/motorcycle_parking": {
2880                     "name": "Aparcamento de motos",
2881                     "terms": "aparcamento, aparcadoiro, parking, motos, motocicletas, ciclomotores"
2882                 },
2883                 "amenity/music_school": {
2884                     "name": "Escola de música",
2885                     "terms": "escola de música, conservatorio, academia, música, instrumentos"
2886                 },
2887                 "amenity/nightclub": {
2888                     "name": "Pub",
2889                     "terms": "Pub, Discoteca, After, Sala de baile, bailar, bebidas, alcohol, música"
2890                 },
2891                 "amenity/nursing_home": {
2892                     "name": "Residencia de anciáns"
2893                 },
2894                 "amenity/parking": {
2895                     "name": "Aparcadoiro de automóbiles",
2896                     "terms": "aparcadoiro, aparcamento, parking"
2897                 },
2898                 "amenity/parking_entrance": {
2899                     "name": "Entrada/Saída a garaxe de aparcamento"
2900                 },
2901                 "amenity/parking_space": {
2902                     "name": "Praza de aparcamento"
2903                 },
2904                 "amenity/pavilion": {
2905                     "name": "Pavillón"
2906                 },
2907                 "amenity/pharmacy": {
2908                     "name": "Farmacia",
2909                     "terms": "farmacia, medicamentos, farmacéutico, saúde"
2910                 },
2911                 "amenity/place_of_worship": {
2912                     "name": "Lugar de culto",
2913                     "terms": "lugar de culto, igrexa, templo, capela, basílica, parroquia, santuario, ermida, catedral, sinagoga, mesquita"
2914                 },
2915                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2916                     "name": "Templo Budista"
2917                 },
2918                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2919                     "name": "Igrexa",
2920                     "terms": "igrexa, capela, parroquia, templo, ermida, santuario"
2921                 },
2922                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2923                     "name": "Templo Hindú"
2924                 },
2925                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2926                     "name": "Sinagoga"
2927                 },
2928                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2929                     "name": "Mesquita"
2930                 },
2931                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2932                     "name": "Santuario sintoísta"
2933                 },
2934                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2935                     "name": "Templo Sikh"
2936                 },
2937                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2938                     "name": "Templo Taoista"
2939                 },
2940                 "amenity/planetarium": {
2941                     "name": "Planetario"
2942                 },
2943                 "amenity/police": {
2944                     "name": "Policía",
2945                     "terms": "policía, comisaría, cuartel, policía local, policía nacional, garda civil, forzas de seguridade"
2946                 },
2947                 "amenity/post_box": {
2948                     "name": "Caixa do correo",
2949                     "terms": "correo, buzón, correos, mensaxería, postal"
2950                 },
2951                 "amenity/post_office": {
2952                     "name": "Oficina de Correos",
2953                     "terms": "oficina, correos, mensaxería, paquetería"
2954                 },
2955                 "amenity/prison": {
2956                     "name": "Penitenciaria",
2957                     "terms": "penitenciaría, cárcere, prisión"
2958                 },
2959                 "amenity/pub": {
2960                     "name": "Bar",
2961                     "terms": "Pub, bar, café, cafetería, bebidas, alcohol, cervexa, bar de tapas, pinchos"
2962                 },
2963                 "amenity/public_bath": {
2964                     "name": "Baño público",
2965                     "terms": "baños, servizos, duchas"
2966                 },
2967                 "amenity/public_bookcase": {
2968                     "name": "Estantería pública",
2969                     "terms": "estantería, biblioteca, pública, libre, libros"
2970                 },
2971                 "amenity/ranger_station": {
2972                     "name": "Estación de gardabosques"
2973                 },
2974                 "amenity/recycling": {
2975                     "name": "Contenedor de reciclaxe",
2976                     "terms": "reciclaxe, contenedor, lixo, basura, orgánico, plásticos, vidrio, punto limpo"
2977                 },
2978                 "amenity/recycling_centre": {
2979                     "name": "Centro de Reciclaxe",
2980                     "terms": "centro de reciclaxe, punto limpo"
2981                 },
2982                 "amenity/register_office": {
2983                     "name": "Oficina do rexistro"
2984                 },
2985                 "amenity/restaurant": {
2986                     "name": "Restaurante",
2987                     "terms": "restaurante, mesón, taberna, comedor, comida, comer, xantar, cear, menú"
2988                 },
2989                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2990                     "name": "Eliminación de WC de caravanas"
2991                 },
2992                 "amenity/school": {
2993                     "name": "Terreo escolar",
2994                     "terms": "escola, colexio, instituto, educación, ensinanza, primaria, secundaria, ESO, bacharelato"
2995                 },
2996                 "amenity/scrapyard": {
2997                     "name": "Depósito de chatarra"
2998                 },
2999                 "amenity/shelter": {
3000                     "name": "Abrigo",
3001                     "terms": "abrigo, refuxio, cuberto, gazebo"
3002                 },
3003                 "amenity/shower": {
3004                     "name": "Ducha",
3005                     "terms": "duchas, baño, auga"
3006                 },
3007                 "amenity/social_facility": {
3008                     "name": "Axuda Social"
3009                 },
3010                 "amenity/social_facility/food_bank": {
3011                     "name": "Banco de Alimentos"
3012                 },
3013                 "amenity/social_facility/group_home": {
3014                     "name": "Grupo de Vellos Fogar"
3015                 },
3016                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
3017                     "name": "Refuxio para Indixentes"
3018                 },
3019                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
3020                     "name": "Residencia de Anciáns"
3021                 },
3022                 "amenity/studio": {
3023                     "name": "Estudio"
3024                 },
3025                 "amenity/swimming_pool": {
3026                     "name": "Piscina"
3027                 },
3028                 "amenity/taxi": {
3029                     "name": "Parada de taxis"
3030                 },
3031                 "amenity/telephone": {
3032                     "name": "Teléfono",
3033                     "terms": "teléfono, chamadas, cabina"
3034                 },
3035                 "amenity/theatre": {
3036                     "name": "Teatro"
3037                 },
3038                 "amenity/toilets": {
3039                     "name": "Aseos",
3040                     "terms": "aseos, baños, WC"
3041                 },
3042                 "amenity/townhall": {
3043                     "name": "Casa do Concello",
3044                     "terms": "casa do concello, concello, consistorio, municipio, municipal, cabido"
3045                 },
3046                 "amenity/university": {
3047                     "name": "Campus universitario",
3048                     "terms": "campus, universidade"
3049                 },
3050                 "amenity/vending_machine": {
3051                     "name": "Máquina de Vending",
3052                     "terms": "vending, expendedora"
3053                 },
3054                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
3055                     "name": "Expendedora de tabaco"
3056                 },
3057                 "amenity/vending_machine/coffee": {
3058                     "name": "Máquina do café",
3059                     "terms": "café, máquina, expendedora, cafetera"
3060                 },
3061                 "amenity/vending_machine/condoms": {
3062                     "name": "Expendedora de condóns"
3063                 },
3064                 "amenity/vending_machine/drinks": {
3065                     "name": "Expendedora de bebidas"
3066                 },
3067                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
3068                     "name": "Caca Can"
3069                 },
3070                 "amenity/vending_machine/food": {
3071                     "name": "Expendedora de comida"
3072                 },
3073                 "amenity/vending_machine/ice_cream": {
3074                     "name": "Expendedora de xeados"
3075                 },
3076                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
3077                     "name": "Expendedora de xornais"
3078                 },
3079                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
3080                     "name": "Expendedora de xornais",
3081                     "terms": "expendedora, xornais, revistas, periódicos"
3082                 },
3083                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
3084                     "name": "Máquina expendedora de recollida/entrega de paquetes"
3085                 },
3086                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
3087                     "name": "Parquímetro",
3088                     "terms": "parquímetro, aparcamento, parking"
3089                 },
3090                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
3091                     "name": "Expendedora de billetes de transporte público"
3092                 },
3093                 "amenity/vending_machine/sweets": {
3094                     "name": "Expendedora de Snacks"
3095                 },
3096                 "amenity/veterinary": {
3097                     "name": "Veterinario"
3098                 },
3099                 "amenity/waste/dog_excrement": {
3100                     "name": "Cacacan"
3101                 },
3102                 "amenity/waste_basket": {
3103                     "name": "Papeleira",
3104                     "terms": "papeleira, lixo, basura"
3105                 },
3106                 "amenity/waste_disposal": {
3107                     "name": "Vertedeiro"
3108                 },
3109                 "amenity/waste_transfer_station": {
3110                     "name": "Estación de bombeo de augas residuais"
3111                 },
3112                 "amenity/water_point": {
3113                     "name": "Auga potable para caravanas"
3114                 },
3115                 "amenity/watering_place": {
3116                     "name": "Bebedoiro de animais"
3117                 },
3118                 "area": {
3119                     "name": "Área",
3120                     "terms": "área, zona"
3121                 },
3122                 "area/highway": {
3123                     "name": "Superficie da estrada"
3124                 },
3125                 "attraction/amusement_ride": {
3126                     "name": "Atracción",
3127                     "terms": "atracción, parque de atraccións"
3128                 },
3129                 "attraction/animal": {
3130                     "name": "Animal",
3131                     "terms": "animais, zoo, atracción"
3132                 },
3133                 "attraction/big_wheel": {
3134                     "name": "Noria",
3135                     "terms": "noria, nora, atracción"
3136                 },
3137                 "attraction/bumper_car": {
3138                     "name": "Coches de choque",
3139                     "terms": "coches, cochitos, atracción"
3140                 },
3141                 "attraction/bungee_jumping": {
3142                     "name": "Puenting"
3143                 },
3144                 "attraction/carousel": {
3145                     "name": "Carrusel",
3146                     "terms": "carrusel, carrousel, caballitos, cabaliños, tiovivo, atracción"
3147                 },
3148                 "attraction/drop_tower": {
3149                     "name": "Torre de caída",
3150                     "terms": "caída, torre, atracción"
3151                 },
3152                 "attraction/maze": {
3153                     "name": "Laberinto"
3154                 },
3155                 "attraction/pirate_ship": {
3156                     "name": "Barco pirata",
3157                     "terms": "barco pirata, atracción"
3158                 },
3159                 "attraction/river_rafting": {
3160                     "name": "Rafting"
3161                 },
3162                 "attraction/roller_coaster": {
3163                     "name": "Montaña rusa",
3164                     "terms": "montaña rusa, atracción"
3165                 },
3166                 "attraction/train": {
3167                     "name": "Tren turístico",
3168                     "terms": "tren, ferrocarril, atracción"
3169                 },
3170                 "attraction/water_slide": {
3171