Update to iD v2.8.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / pl.json
1 {
2     "pl": {
3         "icons": {
4             "undo": "Cofnij"
5         },
6         "modes": {
7             "add_area": {
8                 "title": "Obszar",
9                 "description": "Dodaje do mapy parki, budynki, jeziora albo inne obszary mapy.",
10                 "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować obszar taki jak park, jezioro czy budynek."
11             },
12             "add_line": {
13                 "title": "Linia",
14                 "description": "Dodawaj do mapy autostrady, ulice, ścieżki dla pieszych, kanały i inne linie.",
15                 "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować drogę, ścieżkę lub trasę."
16             },
17             "add_point": {
18                 "title": "Punkt",
19                 "description": "Dodaje do mapy restauracje, pomniki, skrzynki pocztowe i inne punkty.",
20                 "tail": "Kliknij mapę, aby dodać punkt."
21             },
22             "browse": {
23                 "title": "Przeglądaj",
24                 "description": "Przesuwaj i zmieniaj przybliżenie mapy."
25             },
26             "draw_area": {
27                 "tail": "Kliknij, aby dodać punkty do obszaru. Kliknij pierwszy punkt, aby zamknąć obszar."
28             },
29             "draw_line": {
30                 "tail": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. Kliknij inne linie, aby je połączyć lub użyj dwukliku, aby zakończyć rysowanie."
31             },
32             "drag_node": {
33                 "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można edytować, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem."
34             }
35         },
36         "operations": {
37             "add": {
38                 "annotation": {
39                     "point": "Dodano punkt.",
40                     "vertex": "Dodano punkt do linii.",
41                     "relation": "Dodano relację."
42                 }
43             },
44             "start": {
45                 "annotation": {
46                     "line": "Rozpoczęto rysowanie linii.",
47                     "area": "Rozpoczęto rysowanie obszaru."
48                 }
49             },
50             "continue": {
51                 "key": "A",
52                 "title": "Kontynuuj",
53                 "description": "Kontynuuj tę linię.",
54                 "not_eligible": "Nie można kontynuować linii w tym miejscu.",
55                 "multiple": "W tym miejscu można kontynuować kilka linii. Aby wybrać linię, proszę w nią kliknąć przytrzymując klawisz Shift.",
56                 "annotation": {
57                     "line": "Kontynuowano rysowanie linii.",
58                     "area": "Kontynuowano rysowanie obszaru."
59                 }
60             },
61             "cancel_draw": {
62                 "annotation": "Przerwano rysowanie."
63             },
64             "change_role": {
65                 "annotation": "Zmieniono rolę członka relacji."
66             },
67             "change_tags": {
68                 "annotation": "Zmieniono znaczniki."
69             },
70             "circularize": {
71                 "title": "Zaokrąglij",
72                 "description": {
73                     "line": "Tworzy okrąg z tej linii.",
74                     "area": "Tworzy koło z tego obszaru."
75                 },
76                 "key": "O",
77                 "annotation": {
78                     "line": "Utworzono okrąg z linii.",
79                     "area": "Utworzono koło z obszaru."
80                 },
81                 "not_closed": "Z tego obiektu nie można zrobić okręgu, ponieważ nie jest pętlą.",
82                 "too_large": "Nie można zaokrąglić tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
83                 "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć okręgu, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
84             },
85             "orthogonalize": {
86                 "title": "Popraw prostopadłość",
87                 "description": {
88                     "line": "Spraw, aby kąty tej linii były proste.",
89                     "area": "Spraw, aby kąty tego obszaru były proste."
90                 },
91                 "key": "S",
92                 "annotation": {
93                     "line": "Utworzono kąty proste z narożników linii.",
94                     "area": "Utworzono kąty proste obszaru."
95                 },
96                 "not_squarish": "Nie można stworzyć kątów prostych, gdyż obiekt nie posiada czterech boków.",
97                 "too_large": "Nie można poprawić równoległości tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
98                 "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć kwadratu, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
99             },
100             "straighten": {
101                 "title": "Prostowanie",
102                 "description": "Wyprostuj tę linię.",
103                 "key": "S",
104                 "annotation": "Wyprostowano linię.",
105                 "too_bendy": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ jest ona zbyt kręta.",
106                 "connected_to_hidden": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ jest ona połączona z innym niewidocznym obiektem."
107             },
108             "delete": {
109                 "title": "Usuń",
110                 "description": {
111                     "single": "Trwale usuwa ten obiekt.",
112                     "multiple": "Trwale uwsuwa te obiekty."
113                 },
114                 "annotation": {
115                     "point": "Usunięto węzeł.",
116                     "vertex": "Usunięto węzeł z linii.",
117                     "line": "Usunięto linię.",
118                     "area": "Usunięto obszar.",
119                     "relation": "Usunięto relację.",
120                     "multiple": "Usunięto {n} obiektów."
121                 },
122                 "too_large": {
123                     "single": "Ten obiekt nie może być usunięty, ponieważ nie jest wystarczająco widoczny.",
124                     "multiple": "Te obiekty nie mogą być usunięte, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
125                 },
126                 "incomplete_relation": {
127                     "single": "Ten obiekt nie może być usunięty, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
128                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
129                 },
130                 "part_of_relation": {
131                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ jest częścią większej relacji. Najpierw musisz usunąć go z relacji.",
132                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ są one częścią większych relacji. Najpierw musisz usunąć je z tych relacji."
133                 },
134                 "connected_to_hidden": {
135                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
136                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
137                 }
138             },
139             "add_member": {
140                 "annotation": "Dodano członka relacji."
141             },
142             "delete_member": {
143                 "annotation": "Usunięto członka relacji."
144             },
145             "connect": {
146                 "annotation": {
147                     "point": "Połączono linię z punktem.",
148                     "vertex": "Połączono linie.",
149                     "line": "Połączono drogę z linią.",
150                     "area": "Połączono drogę z obszarem."
151                 }
152             },
153             "disconnect": {
154                 "title": "Rozłącz",
155                 "description": "Rozłącz te dwie drogi.",
156                 "key": "D",
157                 "annotation": "Rozłączono linie/obszary.",
158                 "not_connected": "Nie ma tu wystarczająco wielu linii/obszarów do rozłączenia.",
159                 "connected_to_hidden": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem lub jego cechą. ",
160                 "relation": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ łączy on członków relacji."
161             },
162             "merge": {
163                 "title": "Scal",
164                 "description": "Scal obiekty.",
165                 "key": "C",
166                 "annotation": "Scal {n} obiektów.",
167                 "not_eligible": "Te obiekty nie mogą zostać scalone.",
168                 "not_adjacent": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ ich węzły nie są połączone.",
169                 "restriction": "Tego obiektu nie można scalić, ponieważ przynajmniej jeden z nich jest członkiem relacji - \"{relation}\".",
170                 "incomplete_relation": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ przynajmniej jeden z nich nie został w pełni pobrany.",
171                 "conflicting_tags": "Tego obiektu nie można scalić, ponieważ ich tagi mają sprzeczne wartości."
172             },
173             "move": {
174                 "title": "Przesuń",
175                 "description": {
176                     "single": "Przesuń ten obiekt w inne miejsce.",
177                     "multiple": "Przesuń te obiekty w inne miejsce."
178                 },
179                 "key": "M",
180                 "annotation": {
181                     "point": "Przesunięto punkt.",
182                     "vertex": "Przesunięto punkt linii.",
183                     "line": "Przesunięto linię.",
184                     "area": "Przesunięto obszar.",
185                     "multiple": "Przesunięto wiele obiektów."
186                 },
187                 "incomplete_relation": {
188                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
189                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
190                 },
191                 "too_large": {
192                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
193                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie są one wystarczająco widoczny."
194                 },
195                 "connected_to_hidden": {
196                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
197                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
198                 }
199             },
200             "reflect": {
201                 "title": {
202                     "long": "Odbij krótkim bokiem",
203                     "short": "Odbij długim bokiem"
204                 },
205                 "description": {
206                     "long": {
207                         "single": "Odbij obiekt wzdłuż dłuższego boku.",
208                         "multiple": "Odbij obiekty wzdłuż ich dłuższych boków."
209                     },
210                     "short": {
211                         "single": "Odbij obiekt wzdłuż krótszego boku.",
212                         "multiple": "Odbij obiekty wzdłuż ich krótszych boków."
213                     }
214                 },
215                 "key": {
216                     "long": "T",
217                     "short": "Y"
218                 },
219                 "annotation": {
220                     "long": {
221                         "single": "Odbito obiekt wzdłuż dłuższego boku.",
222                         "multiple": "Odbito obiekty wzdłuż ich dłuższych boków."
223                     },
224                     "short": {
225                         "single": "Odbito obiekt wzdłuż krótszego boku.",
226                         "multiple": "Odbito obiekty wzdłuż ich krótszych boków."
227                     }
228                 },
229                 "incomplete_relation": {
230                     "single": "Nie można odbić obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
231                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
232                 },
233                 "too_large": {
234                     "single": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie jest wystarczająco widoczny.",
235                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
236                 },
237                 "connected_to_hidden": {
238                     "single": "Nie można odbić obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
239                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
240                 }
241             },
242             "rotate": {
243                 "title": "Obróć",
244                 "description": {
245                     "single": "Obróć ten obiekt względem jego środka.",
246                     "multiple": "Obróć te obiekty względem ich środka."
247                 },
248                 "key": "R",
249                 "annotation": {
250                     "line": "Obrócono linię.",
251                     "area": "Obrócono obszar.",
252                     "multiple": "Obrócono wiele obiektów."
253                 },
254                 "incomplete_relation": {
255                     "single": "Nie można obrócić obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
256                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
257                 },
258                 "too_large": {
259                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
260                     "multiple": "Nie można obrócić obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
261                 },
262                 "connected_to_hidden": {
263                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
264                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
265                 }
266             },
267             "reverse": {
268                 "title": "Odwróć",
269                 "description": "Zmienia kierunek tej linii na przeciwny.",
270                 "key": "V",
271                 "annotation": "Odwrócono linię."
272             },
273             "split": {
274                 "title": "Rozdziel",
275                 "description": {
276                     "line": "Rozdziel tę linię na dwie części w tym węźle.",
277                     "area": "Rozdziel granicę tego obszaru na dwie części.",
278                     "multiple": "Rozdziel linie/granice obszaru w tym węźle na dwie części."
279                 },
280                 "key": "X",
281                 "annotation": {
282                     "line": "Rozdziel linię.",
283                     "area": "Rozdziel granicę obszaru.",
284                     "multiple": "Rozdziel {n} linii/granic obszarów"
285                 },
286                 "not_eligible": "Nie można rozdzielić linii na ich początku lub końcu.",
287                 "multiple_ways": "Jest tu zbyt wiele linii do rozdzielenia.",
288                 "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można podzielić, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem lub jego cechą. "
289             },
290             "restriction": {
291                 "annotation": {
292                     "create": "Dodano zakaz/nakaz skrętu",
293                     "delete": "Usunięto zakaz/nakaz skrętu"
294                 }
295             }
296         },
297         "restriction": {
298             "controls": {
299                 "distance": "Odległość",
300                 "via": "Przez"
301             },
302             "help": {
303                 "from": "Z",
304                 "via": "PRZEZ",
305                 "to": "DO"
306             }
307         },
308         "undo": {
309             "tooltip": "Cofnij: {action}",
310             "nothing": "Nie ma nic do cofnięcia."
311         },
312         "redo": {
313             "tooltip": "Ponów: {action}",
314             "nothing": "Nie ma nic do ponowienia."
315         },
316         "tooltip_keyhint": "Skrót:",
317         "browser_notice": "Ten edytor powinien działać w Firefox, Chrome, Safari, Opera oraz Internet Explorer 11 lub wyższym. Możesz użyć którejś z nich lub wybrać Potlatch 2 by edytować mapę.",
318         "translate": {
319             "translate": "Przetłumacz",
320             "localized_translation_label": "Wielojęzyczna nazwa",
321             "localized_translation_language": "Wybierz język",
322             "localized_translation_name": "Nazwa"
323         },
324         "zoom_in_edit": "Przybliż, aby edytować",
325         "login": "login",
326         "logout": "wyloguj",
327         "loading_auth": "Łączenie z OpenStreetMap...",
328         "report_a_bug": "Zgłoś błąd",
329         "help_translate": "Pomóż przetłumaczyć",
330         "feature_info": {
331             "hidden_warning": "{count} ukrytych obiektów",
332             "hidden_details": "Te obiekty są akutalnie ukryte: {details}"
333         },
334         "status": {
335             "error": "Nie można nawiązać połączenia z API.",
336             "offline": "API jest offline. Proszę spróbować edytować później.",
337             "readonly": "API jest w trybie tylko do odczytu. Musisz poczekać, żeby zapisać swoje zmiany.",
338             "rateLimit": "API ogranicza anonimowe połączenia. Możesz je ominąć logując się."
339         },
340         "commit": {
341             "title": "Prześlij do OpenStreetMap",
342             "upload_explanation": "Zmiany, które wyślesz będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
343             "upload_explanation_with_user": "Zmiany, które wyślesz jako {user} będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
344             "request_review": "Chcę, aby ktoś przejrzał moje edycje.",
345             "save": "Prześlij",
346             "cancel": "Anuluj",
347             "changes": "{count} zmian/zmiany",
348             "download_changes": "Pobierz plik zmian na OSM",
349             "warnings": "Ostrzeżenia",
350             "modified": "Zmodyfikowano",
351             "deleted": "Usunięto",
352             "created": "Utworzono",
353             "about_changeset_comments": "Jak dobrze opisywać zmiany.",
354             "about_changeset_comments_link": "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Good_changeset_comments",
355             "google_warning": "W tym komentarzu wspomniałeś o Google: pamiętaj że kopiowanie informacji z Google Maps jest surowo zabronione. ",
356             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
357         },
358         "contributors": {
359             "list": "Edycje użytkowników {users}",
360             "truncated_list": "Edycje użytkowników {users} i {count} innych"
361         },
362         "info_panels": {
363             "key": "I",
364             "background": {
365                 "key": "B",
366                 "title": "Warstwa tła",
367                 "zoom": "Powiększenie",
368                 "vintage": "Datowanie",
369                 "source": "Źródło",
370                 "description": "Opis",
371                 "resolution": "Rozdzielczość",
372                 "accuracy": "Dokładność",
373                 "unknown": "Nieznane",
374                 "show_tiles": "Pokaż dane kafli",
375                 "hide_tiles": "Ukryj dane kafli",
376                 "show_vintage": "Pokaż datowanie",
377                 "hide_vintage": "Ukryj datowanie"
378             },
379             "history": {
380                 "key": "H",
381                 "title": "Historia",
382                 "selected": "{n} wybrano",
383                 "no_history": "Brak Historii (nowy obiekt)",
384                 "version": "Wersja",
385                 "last_edit": "Ostatnia edycja",
386                 "edited_by": "Edytowane przez",
387                 "changeset": "Zestaw zmian",
388                 "unknown": "brak",
389                 "link_text": "Historia na openstreetmap.org"
390             },
391             "location": {
392                 "key": "L",
393                 "title": "Lokalizacja",
394                 "unknown_location": "Lokalizacja nieznana"
395             },
396             "measurement": {
397                 "key": "M",
398                 "title": "Pomiary",
399                 "selected": "{n} wybrano",
400                 "geometry": "Geometria",
401                 "closed_line": "zamknięta droga",
402                 "closed_area": "zamknięty obszar",
403                 "center": "Środek",
404                 "perimeter": "Obwód",
405                 "length": "Długość",
406                 "area": "Powierzchnia",
407                 "centroid": "Centroida",
408                 "location": "Lokalizacja",
409                 "metric": "Metryczne",
410                 "imperial": "Imperialne",
411                 "node_count": "Liczba węzłów"
412             }
413         },
414         "geometry": {
415             "point": "punkt",
416             "vertex": "wierzchołek",
417             "line": "linia",
418             "area": "obszar",
419             "relation": "relacja"
420         },
421         "geocoder": {
422             "search": "Szukaj na całym świecie...",
423             "no_results_visible": "Brak wyników w widocznym obszarze mapy",
424             "no_results_worldwide": "Brak wyników"
425         },
426         "geolocate": {
427             "title": "Wyświetl aktualne położenie",
428             "locating": "Ustalanie położenia, proszę czekać..."
429         },
430         "inspector": {
431             "no_documentation_combination": "Nie ma dokumentacji dla tej kombinacji znaczników",
432             "no_documentation_key": "Nie ma dokumentacji dla tego klucza",
433             "documentation_redirect": "Ta dokumentacja została przeniesiona na nową stronę",
434             "show_more": "Wyświetl więcej",
435             "view_on_osm": "Wyświetl na openstreetmap.org",
436             "all_fields": "Wszystkie pola",
437             "all_tags": "Wszystkie znaczniki",
438             "all_members": "Wszyscy członkowie",
439             "all_relations": "Wszystkie relacje",
440             "new_relation": "Nowa relacja...",
441             "role": "Rola",
442             "choose": "Wybierz rodzaj obiektu",
443             "results": "{n} wyników dla {search}",
444             "reference": "Wyświetl na Wiki OpenStreetMap",
445             "back_tooltip": "Zmień rodzaj obiektu",
446             "remove": "Usuń",
447             "search": "Szukaj",
448             "multiselect": "Wybrane obiekty",
449             "unknown": "brak",
450             "incomplete": "<nie pobrane>",
451             "feature_list": "Wyszukiwanie rodzaju obiektu",
452             "edit": "Edytor obiektu",
453             "check": {
454                 "yes": "Tak",
455                 "no": "Nie",
456                 "reverser": "Zmień kierunek"
457             },
458             "radio": {
459                 "structure": {
460                     "type": "Typ",
461                     "default": "Domyślny",
462                     "layer": "Warstwa"
463                 }
464             },
465             "add": "Dodaj",
466             "none": "Brak",
467             "node": "Węzeł",
468             "way": "Linia",
469             "relation": "Relacja",
470             "location": "Położenie",
471             "add_fields": "Dodaj pole:"
472         },
473         "background": {
474             "title": "Warstwa tła",
475             "description": "Ustawienia tła",
476             "key": "B",
477             "backgrounds": "Tła",
478             "none": "Brak",
479             "best_imagery": "Najlepsza znana warstwa podkładu dla tego obszaru",
480             "switch": "Wróć do tego podkładu",
481             "custom": "Własne",
482             "custom_button": "Edycja własnego podkładu",
483             "overlays": "Nakładki",
484             "reset": "Przywraca ustawienia",
485             "display_options": "Wyświetl opcje",
486             "brightness": "Jasnosć",
487             "contrast": "Kontrast",
488             "saturation": "Nasycenie",
489             "sharpness": "Ostrość",
490             "minimap": {
491                 "description": "Pokaz minimapę",
492                 "tooltip": "Pokaż oddaloną mapę, aby pomóc zlokalizować wyświetlany obszar.",
493                 "key": "/"
494             },
495             "fix_misalignment": "Przesunięcie warstwy tła",
496             "offset": "Przeciągnij na szare pole poniżej, aby dostosować obrazek, lub wprowadź wartości przesunięcia w metrach."
497         },
498         "map_data": {
499             "title": "Dane mapy",
500             "description": "Dane mapy",
501             "key": "F",
502             "data_layers": "Warstwy danych",
503             "layers": {
504                 "osm": {
505                     "tooltip": "Dane map z OpenStreetMap",
506                     "title": "Dane OpenStreetMap"
507                 }
508             },
509             "fill_area": "Wypełnianie obszarów",
510             "map_features": "Obiekty na mapie",
511             "autohidden": "Te obiekty zostały automatycznie ukryte ze względu na ich zbyt dużą ilość. Jeśli chcesz je edytować, przybliż mapę.",
512             "osmhidden": "Te obiekty zostały automatycznie ukryte ze względu na ukrycie warstwy OpenStreetMap."
513         },
514         "feature": {
515             "points": {
516                 "description": "Punkty (POI)",
517                 "tooltip": "Użyteczne miejsca"
518             },
519             "traffic_roads": {
520                 "description": "Drogi samochodowe",
521                 "tooltip": "Drogi, ulice itp."
522             },
523             "service_roads": {
524                 "description": "Drogi serwisowe",
525                 "tooltip": "Drogi serwisowe, wewnętrzne, parkingowe, podjazdowe itp."
526             },
527             "paths": {
528                 "description": "Ścieżki",
529                 "tooltip": "Chodniki, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe etc."
530             },
531             "buildings": {
532                 "description": "Budynki",
533                 "tooltip": "Budynki, wiaty, garaże etc."
534             },
535             "landuse": {
536                 "description": "Obiekty użytkowania terenów",
537                 "tooltip": "Lasy, pola, parki, osiedla mieszkaniowe, obszary handlowe, biurowe etc."
538             },
539             "boundaries": {
540                 "description": "Granice",
541                 "tooltip": "Granice administracyjne"
542             },
543             "water": {
544                 "description": "Obiekty wodne",
545                 "tooltip": "Rzeki, jeziora, stawy, dorzecza etc."
546             },
547             "rail": {
548                 "description": "Obiekty kolejowe",
549                 "tooltip": "Tory kolejowe"
550             },
551             "power": {
552                 "description": "Obiekty dystrybucji prądu elektrycznego",
553                 "tooltip": "Linie energetyczne, elektrownie, podstacje etc."
554             },
555             "past_future": {
556                 "description": "Przeszłość/przyszłość",
557                 "tooltip": "Obiekty projektowane, w czasie budowy, opuszczone, wyburzone etc."
558             },
559             "others": {
560                 "description": "Inne",
561                 "tooltip": "Wszystko pozostałe"
562             }
563         },
564         "area_fill": {
565             "wireframe": {
566                 "description": "Bez wypełnienia (szkielet)",
567                 "tooltip": "Włączenie trybu szkieletowego ułatwia przeglądanie zdjęć w tle.",
568                 "key": "W"
569             },
570             "partial": {
571                 "description": "Częściowe wypełnienie",
572                 "tooltip": "Obszary wypełnione są tylko wzdłuż ich wewnętrznych krawędzi. (Polecane dla początkujących mapowiczów)"
573             },
574             "full": {
575                 "description": "Pełne wypełnienie",
576                 "tooltip": "Obszary są rysowane z pełnym wypełnieniem."
577             }
578         },
579         "restore": {
580             "heading": "Masz niezapisane zmiany",
581             "description": "Przywrócić niezapisane zmiany z poprzedniej sesji?",
582             "restore": "Przywróć moje zmiany",
583             "reset": "Zapomnij moje zmiany"
584         },
585         "save": {
586             "title": "Zapisz",
587             "help": "Sprawdź i zapisz zmiany na OpenStreetMap, aby były one widoczne dla innych.",
588             "no_changes": "Brak zmian do zapisania.",
589             "error": "Wystąpiły błędy podczas zapisywania. ",
590             "status_code": "Serwer zwrócił kod {code}",
591             "unknown_error_details": "Proszę upewnić się, że połączono z Internetem.",
592             "uploading": "Wysyłanie zmian do OpenStreetMap...",
593             "conflict_progress": "Sprawdzanie konfliktów: {num} z {total}",
594             "unsaved_changes": "Istnieją niezapisane zmiany.",
595             "conflict": {
596                 "header": "Rozwiąż konflikt edycji",
597                 "count": "Konflikt {num} z {total}",
598                 "previous": "< Poprzedni",
599                 "next": "Następny >",
600                 "keep_local": "Zachowaj moje",
601                 "keep_remote": "Użyj ichniejszych",
602                 "restore": "Przywróć",
603                 "delete": "Pozostaw usunięty",
604                 "download_changes": "Lub pobierz plik zmian na OSM",
605                 "done": "Rozwiązano wszystkie konflikty !",
606                 "help": "Inny użytkownik zmienił te same obiekty co ty.\nKlinknij na każdym z nich, aby uzyskać więcej informacji o konflikcie i wybrać\nczy zostawić twoją wersję, czy wersję innego użytkownika.\n"
607             }
608         },
609         "merge_remote_changes": {
610             "conflict": {
611                 "deleted": "Ten obiekt został usunięty przez {user}.",
612                 "location": "Ten obiekt został przesunięty i przez ciebie i przez {user}.",
613                 "nodelist": "Punkty zostały zmienione przez ciebie i {user}.",
614                 "memberlist": "Członkowie relacji zostali zmodyfikowani zarówno przez ciebie jak i {user}.",
615                 "tags": "Ustawiłeś wartość <b>{tag}</b> na \"{local}\", podczas gdy {user} zmienił go na \"{remote}\"."
616             }
617         },
618         "success": {
619             "just_edited": "Właśnie zmieniłeś OpenStreetMap!",
620             "thank_you": "Dziękujemy za ulepszanie mapy.",
621             "thank_you_location": "Dziękujemy za ulepszanie mapy w: {where}.",
622             "help_html": "Zmiany powinny pojawić się na warstwie standardowej mapy w ciągu kilku minut. Inne warstwy mogą odświeżać się dłużej.",
623             "help_link_text": "Więcej informacji",
624             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:FAQ#Kiedy_wprowadzone_przeze_mnie_zmiany_poka.C5.BCa_si.C4.99_na_mapie.3F",
625             "view_on_osm": "Zobacz zmiany na OSM",
626             "changeset_id": "Twój zestaw zmian: #{changeset_id}",
627             "like_osm": "Podoba Ci się OpenStreetMap? Skontaktuj się z innymi mapującymi:",
628             "more": "Więcej",
629             "languages": "Języki: {languages}",
630             "missing": "Brakuje czegoś na tej liście?",
631             "tell_us": "Daj nam znać!"
632         },
633         "confirm": {
634             "okay": "OK",
635             "cancel": "Anuluj"
636         },
637         "splash": {
638             "welcome": "Witamy w iD, edytorze map OpenStreetMap",
639             "text": "iD jest przyjaznym, ale i jednocześnie potężnym narzędziem, dzięki któremu możesz przyczynić się do rozwoju najlepszej wolnej mapy świata. To jest wersja {version}. Więcej informacji znajdziesz na {website}, a błędy zgłosisz na {github}.",
640             "walkthrough": "Rozpocznij samouczek",
641             "start": "Edytuj"
642         },
643         "source_switch": {
644             "live": "live",
645             "lose_changes": "Istnieją niezapisane zmiany. Zmiana serwera spowoduje ich porzucenie. Zmienić serwer?",
646             "dev": "dev"
647         },
648         "version": {
649             "whats_new": "Co nowego w iD {version}"
650         },
651         "tag_reference": {
652             "description": "Opis",
653             "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
654             "used_with": "używany z {type}"
655         },
656         "validations": {
657             "disconnected_highway": "Droga odłączona od siatki innych dróg",
658             "disconnected_highway_tooltip": "Drogi powinny być połączone z innymi drogami lub wejściami do budynków. ",
659             "old_multipolygon": "Znaczniki multipoligonu na linii zewnętrznej",
660             "old_multipolygon_tooltip": "Ten sposób oznaczania multipoligonu jest przestarzały. Znaczniki powinny być zapisane w relacji, a nie na zewnętrznej linii.",
661             "untagged_point": "Pusty punkt - brak znaczników",
662             "untagged_point_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ten punkt.",
663             "untagged_line": "Pusta linia - brak znaczników",
664             "untagged_line_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ta linia.",
665             "untagged_area": "Nieoznaczony obszar",
666             "untagged_area_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ten obszar.",
667             "untagged_relation": "Pusta relacja - brak znaczników",
668             "untagged_relation_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ta relacja.",
669             "many_deletions": "Usuwasz {n} obiekty/obiektów: {p} węzłów, {l} linii, {a} obszarów, {r} relacji. Na pewno chcesz to zrobić? To spowoduje, że znikną one z mapy, którą wszyscy widzą na openstreetmap.org.",
670             "tag_suggests_area": "Znacznik {tag} sugeruje, że linia powinna być obszarem, ale nim nie jest.",
671             "deprecated_tags": "Przestarzałe znaczniki: {tags}"
672         },
673         "zoom": {
674             "in": "Przybliż",
675             "out": "Oddal"
676         },
677         "cannot_zoom": "Nie można bardziej oddalić widoku w obecnym trybie.",
678         "full_screen": "Tryb pełnoekranowy",
679         "gpx": {
680             "local_layer": "Lokalny plik",
681             "drag_drop": "Przeciągnij i upuść plik .gpx, .geojson lub .kml na stronę lub kliknij przycisk po prawej by go wybrać",
682             "zoom": "Przybliż do warstwy",
683             "browse": "Wczytaj plik"
684         },
685         "mapillary_images": {
686             "tooltip": "Zdjęcia z serwisu Mapillary",
687             "title": "Nakładka ze zdjęciami (Mapillary)"
688         },
689         "mapillary_signs": {
690             "tooltip": "Znaki drogowe z Mapillary (włączy Nakładkę zdjęć)",
691             "title": "Nakładka ze znakami drogowymi (Mapillary)"
692         },
693         "mapillary": {
694             "view_on_mapillary": "Zobacz ten obraz w Mapillary"
695         },
696         "openstreetcam_images": {
697             "tooltip": "Zdjęcia z poziomu ulicy z OpenStreetCam",
698             "title": "Nakładka ze zdjęciami (OpenStreetCam)"
699         },
700         "openstreetcam": {
701             "view_on_openstreetcam": "Zobacz to zdjęcie na OpenStreetCam"
702         },
703         "help": {
704             "title": "Pomoc",
705             "key": "H",
706             "help": {
707                 "title": "Pomoc",
708                 "welcome": "Witaj w edytorze iD dla [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Dzięki temu edytorowi możesz aktualizować OpenStreetMap wprost ze swojej przeglądarki internetowej.",
709                 "open_data_h": "Otwarte dane",
710                 "open_data": "Modyfikacje wprowadzone na tej mapie będą widoczne dla wszystkich korzystających z OpenStreetMap. Twoje edycje mogą wynikać z posiadanej wiedzy, oględzin terenu lub ze zdjęć, w tym lotniczych bądź satelitarnych. Kopiowanie ze źródeł komercyjnych takich jak Google Maps [jest zabronione](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
711                 "before_start_h": "Zanim zaczniesz",
712                 "before_start": "Zapoznaj się z OpenStreetMap i tym edytorem zanim zaczniesz edytowanie. iD zawiera samouczek uczący podstaw edytowania OpenStreetMap. Kliknij na \"Rozpocznij samouczek\" na tym ekranie by rozpocząć naukę - trwa ona tylko 15 minut.",
713                 "open_source_h": "Otwarte oprogramowanie",
714                 "open_source": "Edytor iD to projekt społecznościowy o otwartym oprogramowaniu i korzystasz teraz z wersji {version}. Kod źródłowy jest dostępny  [na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
715                 "open_source_help": "Możesz pomóc w rozwoju iD poprzez [tłumaczenie](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) lub poprzez [zgłaszanie błędów](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
716             },
717             "overview": {
718                 "title": "Przegląd",
719                 "navigation_h": "Nawigacja",
720                 "navigation_drag": "Możesz przeciągnąć mapę, naciskając i przytrzymując {leftclick} lewym przyciskiem myszy i poruszając myszą. Możesz także użyć klawiszy strzałek `↓ ',` ↑ `,` ← `,` → `na klawiaturze.",
721                 "navigation_zoom": "Możesz powiększać i pomniejszać obraz, przewijając kółkiem myszy lub trackpadem, albo klikając przyciski {plus} / {minus} wzdłuż boku mapy. Możesz także użyć klawiszy `+`, `-` na klawiaturze.",
722                 "features_h": "Właściwości mapy",
723                 "nodes_ways": "W OpenStreetmap punkty są czasami nazywane * węzłami *, a linie i obszary są czasami nazywane * drogami *."
724             },
725             "editing": {
726                 "title": "Edytowanie i zapisywanie",
727                 "select_h": "Wybierz",
728                 "multiselect_h": "wielokrotny wybór",
729                 "undo_redo_h": "Cofnij & Wykonaj ponowniep",
730                 "save_h": "Zapisz",
731                 "upload_h": "Wyślij",
732                 "backups_h": "Automatyczne kopie zapasowe",
733                 "keyboard_h": "Skróty klawiszowe",
734                 "keyboard": "Możesz zobaczyć listę skrótów klawiaturowych po naciśnięciu klawisza `?`."
735             },
736             "feature_editor": {
737                 "title": "Edytor Obiektu",
738                 "type_h": "Rodzaje obiektów",
739                 "fields_h": "Pola",
740                 "tags_h": "Znaczniki"
741             },
742             "points": {
743                 "title": "Punkty",
744                 "add_point_h": "Dodawanie punktów",
745                 "move_point_h": "Przesuwanie punktów",
746                 "delete_point_h": "Usuwanie punktów"
747             },
748             "lines": {
749                 "title": "Linie",
750                 "add_line_h": "Dodawanie linii",
751                 "modify_line_h": "Modyfikowanie linii",
752                 "connect_line_h": "Łączenie linii",
753                 "disconnect_line_h": "Odłączanie linii",
754                 "move_line_h": "Przesuwanie linii",
755                 "delete_line_h": "Usuwanie linii"
756             },
757             "areas": {
758                 "title": "Obszary",
759                 "point_or_area_h": "Punkty czy obszary?",
760                 "add_area_h": "Dodawanie obszarów",
761                 "square_area_h": "Kąty proste",
762                 "modify_area_h": "Modyfikowanie obszarów",
763                 "delete_area_h": "Usuwanie obszarów"
764             },
765             "relations": {
766                 "title": "Relacje",
767                 "edit_relation_h": "Edytowanie relacji",
768                 "relation_types_h": "Rodzaje relacji",
769                 "multipolygon_h": "Wielokąty",
770                 "turn_restriction_h": "Ograniczenia skrętu",
771                 "route_h": "Trasy",
772                 "boundary_h": "Granice"
773             },
774             "imagery": {
775                 "title": "Zdjęcia podkładów tła",
776                 "sources_h": "Żródła zdjęć",
777                 "offsets_h": "Dopasowywanie przesunięcia obrazu podkładu"
778             },
779             "streetlevel": {
780                 "title": "Zdjęcia uliczne",
781                 "using_h": "Korzystanie ze zdjęć ulic"
782             },
783             "gps": {
784                 "title": "Ślady GPS",
785                 "intro": "Zebrane ślady GPS są ważnym źródłem danych dla OpenStreetMap. Ten edytor pozwala na użycie lokalnych śladów - plików *.gpx*, *.geojson* oraz *.kml* z twojego komputera. Możesz je zbierać za pomocą smartfona, zegarka sportowego lub innych odbiorników GPS.",
786                 "survey": "By uzyskać więcej informacji jak wykonać pomiar GPS, przeczytaj [Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).",
787                 "using_h": "Korzystanie ze śladu GPS",
788                 "using": "By użyć śladu GPS do mapowania, przeciągnij i upuść plik GPX na mapę edytora. Jeśli zostanie on rozpoznany, pojawi się na niej jako jasno-purpurowa linia. Kliknij na {data} **Dane mapy** po prawej stronie by włączyć, wyłączyć lub przybliżyć widok twojego śladu GPS.",
789                 "tracing": "Ślad GPS nie jest bezpośrednio zapisywany na serwerach OpenStreetMap - najlepszym sposobem na wykorzystanie go jest rysowanie mapy na jego podstawie.",
790                 "upload": "Możesz także wysłać [swój ślad GPS na serwery OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create), pozwalając tym samym innym użytkownikom na korzystanie z niego."
791             },
792             "field": {
793                 "restrictions": {
794                     "tips": {
795                         "title": "Wskazówki"
796                     }
797                 }
798             }
799         },
800         "intro": {
801             "done": "gotowe",
802             "ok": "OK",
803             "graph": {
804                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
805                 "city": "Chrząszczyżewoszyce",
806                 "county": "<value for addr:county>",
807                 "district": "<value for addr:district>",
808                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
809                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
810                 "postcode": "45-648",
811                 "province": "<value for addr:province>",
812                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
813                 "state": "<value for addr:state>",
814                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
815                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
816                 "countrycode": "pl",
817                 "name": {
818                     "1st-avenue": "Kolejowa",
819                     "2nd-avenue": "Długa",
820                     "4th-avenue": "Marszałkowska",
821                     "5th-avenue": "Perłowa",
822                     "6th-avenue": "Brylantowa",
823                     "6th-street": "Marii Skłodowskiej-Curie",
824                     "7th-avenue": "Grzybowa",
825                     "8th-avenue": "Legionów",
826                     "9th-avenue": "Husarska",
827                     "10th-avenue": "Beskidzka",
828                     "11th-avenue": "Warszawska",
829                     "12th-avenue": "Brzozowa",
830                     "access-point-employment": "undefined",
831                     "adams-street": "Wspólna",
832                     "andrews-elementary-school": "Szkoła Podstawowa im. Powstańców Warszawy",
833                     "andrews-street": "Łomżyńska",
834                     "armitage-street": "Kalinowa",
835                     "barrows-school": "Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren",
836                     "battle-street": "Macieja Rataja",
837                     "bennett-street": "Kartuska",
838                     "bowman-park": "Park Miejski",
839                     "collins-drive": "Grójecka",
840                     "conrail-railroad": "67",
841                     "conservation-park": "Park Konwersacji",
842                     "constantine-street": "Wrocławska",
843                     "cushman-street": "Truskawkowa",
844                     "dollar-tree": "Dobry Ciuch",
845                     "douglas-avenue": "Aleje Jerozolimskie",
846                     "east-street": "Słoneczna ",
847                     "elm-street": "Polna",
848                     "flower-street": "Kwiatowa ",
849                     "foster-street": "Henryka Sienkiewicza",
850                     "french-street": "Francuska",
851                     "garden-street": "Ogrodowa",
852                     "gem-pawnbroker": "Lombard U Stasia",
853                     "golden-finch-framing": "Pracownia Ram",
854                     "grant-avenue": "Hoża",
855                     "hoffman-pond": "Staw Jaracza",
856                     "hoffman-street": "Jaracza",
857                     "hook-avenue": "Dąbrowszczaków",
858                     "jefferson-street": "Romualda Traugutta",
859                     "kelsey-street": "Tatrzańska",
860                     "lafayette-park": "Park Łabędzi",
861                     "las-coffee-cafe": "Kawiarnia Nad Jeziorem",
862                     "lincoln-avenue": "Rycerska",
863                     "lowrys-books": "Książki Anety",
864                     "lynns-garage": "Warsztat Adama",
865                     "main-street-barbell": "Siłownia Pan Biceps",
866                     "main-street-cafe": "Kawiarnia Na Głównej",
867                     "main-street-fitness": "Miejski Fitness",
868                     "main-street": "Główna",
869                     "maple-street": "Modlińska",
870                     "marina-park": "Park Portowy",
871                     "market-street": "Sklepowa",
872                     "memory-isle-park": "Planty",
873                     "memory-isle": "Planty",
874                     "michigan-avenue": "Rzeszowska",
875                     "middle-street": "Średnia",
876                     "millard-street": "Racławicka",
877                     "moore-street": "Oskara Kolberga",
878                     "morris-avenue": "Krótka",
879                     "mural-mall": "Pasaż Murali",
880                     "paisanos-bar-and-grill": "Bar Pawła",
881                     "paisley-emporium": "Emporium",
882                     "paparazzi-tattoo": "Tatuaże Krzyśka",
883                     "pealer-street": "Jarzębinowa",
884                     "pine-street": "Sosnowa",
885                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
886                     "portage-avenue": "Lipowa ",
887                     "portage-river": "Rzeka Lipowa",
888                     "preferred-insurance-services": "Ubezpieczenia na Życie",
889                     "railroad-drive": "Kolejowa",
890                     "river-city-appliance": "Europejskie AGD",
891                     "river-drive": "Nadbrzeżna",
892                     "river-road": "Nadbrzeżna",
893                     "river-street": "Nadbrzeżna",
894                     "riverside-cemetery": "Cmentarz Nad Rzeką",
895                     "riverwalk-trail": "Parkowa",
896                     "riviera-theatre": "Teatr Roma",
897                     "rocky-river": "Kamionkówka",
898                     "saint-joseph-river": "Rega",
899                     "scidmore-park-petting-zoo": "Małe Zoo w Chrząszczyżewoszycach",
900                     "scidmore-park": "Park Inwalidów Wojennych",
901                     "scouter-park": "Park hulajnożny",
902                     "sherwin-williams": "Mrówka",
903                     "south-street": "Południowa",
904                     "southern-michigan-bank": "Bank Opolski",
905                     "spring-street": "Wiosenna",
906                     "sturgeon-river-road": "Strugowa",
907                     "three-rivers-city-hall": "Urząd Miasta Chrząszczyżewoszyce",
908                     "three-rivers-elementary-school": "Szkoła Podstawowa w Chrząszczyżewoszycach",
909                     "three-rivers-fire-department": "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chrząszczyżewoszycach",
910                     "three-rivers-high-school": "Liceum w Chrząszczyżewoszczycach",
911                     "three-rivers-middle-school": "Gimnazjum w Chrząszczyżewoszyczycach",
912                     "three-rivers-municipal-airport": "Lotnisko Regionalne w Chrząszczyżewoszczycach",
913                     "three-rivers-post-office": "Urząd Pocztowy w Chrząszczyżewoszczycach",
914                     "three-rivers-public-library": "Biblioteka Publiczna w Chrząszczyżewoszczycach",
915                     "three-rivers": "Chrząszczyżewoszyce",
916                     "unique-jewelry": "Błyszcząca Biżuteria",
917                     "walnut-street": "Elizy Orzeszkowej",
918                     "washington-street": "Lipowa",
919                     "water-street": "Józefa Piłsudskiego",
920                     "west-street": "Zachodnia",
921                     "wheeler-street": "Królewska",
922                     "william-towing": "Pomoc Drogowa Janusza",
923                     "willow-drive": "Pogodna",
924                     "wood-street": "Drewniana",
925                     "world-fare": "Pamiątki"
926                 }
927             },
928             "welcome": {
929                 "title": "Witamy",
930                 "welcome": "Witaj! Ten poradnik nauczy Cię podstaw edytowania OpenStreetMap.",
931                 "practice": "Dane w tym poradniku są dostępne tylko w celach edukacyjnych, żadna zmiana wykonana w poradniku nie zostanie zapisana.",
932                 "words": "Poradnik wprowadzi kilka nowych pojęć i koncepcji. Każde nowe pojęcie będzie oznaczone *kursywą*.",
933                 "mouse": "Możesz użyć dowolnego \"urządzenia wejścia\" aby edytować mapę, jednak poradnik zakłada, że posiadasz myszkę z lewym i prawym przyciskiem. **Jeśli chcesz podłączyć myszkę, zrób to teraz, następnie naciśnij OK.**",
934                 "leftclick": "Kiedy poradnik prosi cię o kliknięcie lub podwójne kliknięcie, użyj lewego przycisku. Na touchpadzie może to być jedno kliknięcie, lub jedno dotknięcie. **Kliknij lewym przyciskiem {num} razy.**",
935                 "rightclick": "Czasami możemy Cię poprosić o użycie prawego przycisku. Na touchpadzie może to być Ctrl+kliknięcie lub dotknięcie dwoma palcami. **Kliknij prawym przyciskiem {num} razy.**",
936                 "chapters": "Dobrze! Klikając na przyciski poniżej możesz pominąć te rozdziały, które Cię nie interesują,   lub zacząć rozdział od nowa, jeśli utknąłeś. Zaczynajmy! **Kliknij '{next}', aby kontynuować.**"
937             },
938             "navigation": {
939                 "title": "Nawigacja",
940                 "drag": "Główny obszar mapy pokazuje dane OpenStreetMap umieszczone nad warstwą tła.{br}Możesz przesuwać mapę trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy podczas ruszania nią. Poza tym możesz używać klawiszów strzałek. **Przeciągnij mapę!**",
941                 "zoom": "Możesz przybliżać i oddalać widok poprzez kręcenie kółkiem myszy, poprzez użycie touchpada lub przycisków {plus} / {minus} po prawej stronie. **Przybliż mapę!**",
942                 "features": "Rzeczy pojawiające się na mapie określamy słowem *obiekty*. Wszystko w świecie rzeczywistym może zostać zmapowane, czyli odwzorowane, jako obiekt w OpenStreetMap.",
943                 "points_lines_areas": "Obiekty mapy są przedstawione przy użyciu *punktów, linii* oraz *obszarów.*",
944                 "nodes_ways": "W OpenStreetMap punkty (ang. points) czasem nazywane są *węzłami* (ang. nodes), zaś linie oraz obszary są czasami nazywane *drogami* (ang. ways).",
945                 "click_townhall": "Wszystkie obiekty mogą zostać wybrane poprzez kliknięcie na nich. **Kliknij na punkt, aby go wybrać.**",
946                 "selected_townhall": "Świetnie! Wybrałeś punkt. Wybrane obiekty odznaczają się pulsującą poświatą.",
947                 "editor_townhall": "Gdy dowolny obiekt jest wybrany *Edytor obiektu* staje się aktywny.",
948                 "preset_townhall": "Na samej górze Edytora obiektu pokazany jest rodzaj obiektu. Punkt, który wybrałeś, posiada rodzaj \"{preset}\".",
949                 "fields_townhall": "Środkowa część Edytora obiektu zawiera \"pola\" pokazujące atrybuty obiektu, takie jak jego nazwa i adres.",
950                 "close_townhall": "**Zamknij Edytor obiektu poprzez naciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie na {button} w górnym rogu.**",
951                 "search_street": "Możesz także wyszukiwać obiekty widoczne w aktualnym oknie, lub gdziekolwiek indziej na świecie. **Wyszukaj '{name}'.**",
952                 "choose_street": "**Wybierz {name} z listy.**",
953                 "selected_street": "Świetnie! {name} została wybrana.",
954                 "editor_street": "Widoczne pola dla ulicy są inne niż poprzednie pola dla Ratusza.{br} Dla tej ulicy Edytor obiektu pokazuje pola takie jak '{field1}' oraz '{field2}'. **Zamknij Edytor obiektu poprzez naciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie na {button} w górnym rogu.**",
955                 "play": "Spróbuj poprzesuwać teraz mapę i wybierać inne obiekty, by zobaczyć jakie jeszcze inne rzeczy można umieszczać w OpenStreetMap. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
956             },
957             "points": {
958                 "title": "Punkty",
959                 "add_point": "*Punkty* mogą być używane do reprezentowania obiektów takich jak sklepy, restauracje czy pomniki.{br}Wskazują one konkretną lokalizację i opisują co się w niej znajduje. **Kliknij na {button} Punkt, by dodać nowy punkt.**",
960                 "place_point": "By umieścić nowy punkt na mapie, przesuń kursor myszy do miejsca, w którym powinien się znajdować. Następnie kliknij lewym klawiszem myszy lub naciśnij Spację.. **Przesuń kursor myszy nad ten budynek, kliknij lewy przycisk myszy lub naciśnij Spację.**",
961                 "search_cafe": "Istnieje wiele różnych obiektów możliwych do przedstawienia w postaci punktów. Dodany przed chwilą punkt jest kawiarnią. **Wyszukaj '{preset}'.**",
962                 "choose_cafe": "**Wybierz {preset} z listy.",
963                 "feature_editor": "Punkt jest teraz oznaczony jako kawiarnia. Używając Edytora obiektu, możemy dodać więcej informacji o kawiarni.",
964                 "add_name": "W OpenStreetMap wszystkie pola są opcjonalne, możesz zostawisz jakieś puste, jeśli nie wiesz, co wpisać.{br}Przyjmijmy, że znasz tę kawiarnię i wiesz jak się nazywa. **Wpisz nazwę kawiarni.**",
965                 "add_close": "Edytor obiektu automatycznie zapamięta wszystkie twoje zmiany. **Kiedy wpiszesz już nazwę, naciśnij Esc, Enter lub kliknij na {button} by zamknąć Edytor obiektu.**",
966                 "reselect": "Punkty często już istnieją, ale zawierają błędy lub są niekompletne. Możesz edytować istniejące punkty. **Kliknij na dopiero co utworzonej kawiarni, by ją wybrać.** ",
967                 "update": "Wprowadź więcej informacji o tej kawiarni. Możesz zmienić jej nazwę, dodać rodzaj kuchni lub uzupełnić dane adresowe. **Zmień informacje o kawiarni.**",
968                 "update_close": "**Gdy skończysz poprawiać kawiarnię, naciśnij klawisz Esc, Enter lub kliknij na {button} by zamknąć Edytor obiektu.**",
969                 "rightclick": "Możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na każdym obiekcie by wyświetlić \"menu edycyjne\" z listą działań, jakie możesz na nim wykonać. **Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzonym punkcie by wyświetlić menu edycyjne.**",
970                 "delete": "Możesz usuwać obiekty, które nie istnieją w rzeczywistości.{br}Usunięcie obiektu z OpenStreetMap usuwa go dla wszystkich użytkowników mapy, przed jego skasowaniem należy więc mieć całkowitą pewność, że obiektu naprawdę nie ma. **Kliknij na przycisku {button} by usunąć punkt.**",
971                 "undo": "Zawsze możesz wycofać wprowadzone zmiany, za wyjątkiem tych zapisanych już wcześniej w OpenStreetMap. **Kliknij przycisk {button} by cofnąć usunięcie i przywrócić punkt.**",
972                 "play": "Wiesz już jak tworzyć i edytować punkty, poćwicz więc teraz tworząc kilka dodatkowych punktów. \n**W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
973             },
974             "areas": {
975                 "title": "Obszary",
976                 "start_playground": "Umieść plac zabaw na mapie poprzez narysowanie go jako obszaru. Obszary są rysowane poprzez umieszczanie \"węzłów\" wzdłuż zewnętrznego brzegu obiektu. **Kliknij lub naciśnij Spację i umieść punkt początkowy w jednym z rogów placu zabaw..**",
977                 "continue_playground": "Dalej rysuj obszar, umieszczając więcej punktów wzdłuż brzegu placu zabaw. Możesz przy tym łączyć obszar z już istniejącymi ścieżkami. {br}Podpowiedź: jeśli będziesz trzymać wciśnięty klawisz 'Alt', tworzone węzły nie zostaną połączone do już istniejących obiektów. **Narysuj cały obszar placu zabaw.**",
978                 "finish_playground": "Zakończ rysowanie obszaru poprzez naciśnięcie Enter lub poprzez ponowne kliknięcie na pierwszym lub ostatnim punkcie. **Zakończ rysowanie obszaru placu zabaw.**",
979                 "search_playground": "**Wyszukaj '{preset}'.**",
980                 "choose_playground": "** Wybierz {preset} z listy.**",
981                 "add_field": "Plac zabaw nie ma żadnej nazwy, dlatego nie wpisuj nic w pole Nazwa.{br}Zamiast tego wpisz dodatkowe informacji o nim w polu \"Opis obiektu\".  **Rozwiń listę Dodaj pole.**",
982                 "choose_field": "**Wybierz {field} z listy.**",
983                 "retry_add_field": "Nie zaznaczyłeś pola {field}. Spróbuj ponownie.",
984                 "describe_playground": "**Dodaj opis, a następnie kliknij na przycisku {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
985                 "play": "Bardzo dobrze! Poćwicz rysując jeszcze kilka obszarów i sprawdź, jakie inne rodzaje obiektów obszarowych możesz dodać do OpenStreetMap. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
986             },
987             "lines": {
988                 "title": "Linie",
989                 "add_line": "*Linie* są używane do reprezentowania obiektów takich jak drogi, tory czy rzeki. **Kliknij na {button} Linia, by dodać nową linię.**",
990                 "start_line": "Tutaj brakuje drogi.  Spróbuj ją dodać!{br}W OpenStreetMap, linie powinny być prowadzone środkiem drogi. W czasie rysowania możesz przesuwać mapę oraz ją przybliżać i oddalać. **Zacznij rysować nową linię poprzez kliknięcie na górze w początek brakującej drogi.**",
991                 "intersect": "Kliknij lub naciśnij Spację, by dodać więcej punktów do linii.{br}Drogi i wiele innych rodzajów linii są częścią większej sieci. Ważne jest ich prawidłowe wzajemne połączenie, aby programy do nawigacji działały poprawnie. **Kliknij na ulicy {name}, by utworzyć połączenie tych dwóch linii.**",
992                 "retry_intersect": "Droga musi się skrzyżować z drogą {name}. Spróbuj ponownie!",
993                 "continue_line": "Dalej rysuj linię nowej drogi. Pamiętaj, że możesz przesuwać mapę oraz ją przybliżać i oddalać, gdy tego potrzebujesz.{br}Kiedy narysujesz wszystko, kliknij ponownie na ostatnim punkcie. **Dokończ rysowanie drogi.**",
994                 "choose_category_road": "**Wybierz {category} z listy**",
995                 "choose_preset_residential": "Istnieje wiele rodzajów dróg, ta rysowana jest drogą lokalną. **Wybierz rodzaj {preset}.**",
996                 "retry_preset_residential": "Nie wybrałeś rodzaju {preset}. **Kliknij tutaj, aby wybrać ponownie.**",
997                 "name_road": "**Wpisz nazwę drogi, a następnie wciśnij klawisz Esc, Enter lub kliknij na {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
998                 "did_name_road": "Nieźle! Następnie nauczysz się, jak zmienić kształt linii.",
999                 "update_line": "Zdarzają się sytuację, gdy konieczna jest zmiana kształtu istniejącej linii. Tutaj widzisz drogę, która nie wydaje się być dobrze narysowana.",
1000                 "add_node": "Możesz dodać parę węzłów do tej linii by poprawić jej kształt. Jednym ze sposobów jest dwukrotne kliknięcie myszą na linii w miejscu, w którym chcesz dodać węzeł.  **Kliknij dwukrotnie na linii, by utworzyć nowy węzeł.**",
1001                 "start_drag_endpoint": "Gdy linia jest wybrana, możesz przeciągnąć którykolwiek z jej węzłów poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy wraz z jednoczesnym jej przesunięciem.**Przeciągnij punkt końcowy w miejsce, w którym te drogi faktycznie tworzą skrzyżowanie.**",
1002                 "finish_drag_endpoint": "To miejsce wygląda na właściwe. **Puść lewy przycisk myszki, by zakończyć przeciąganie.**",
1003                 "start_drag_midpoint": "Pośrodku węzłów linii są narysowane małe trójkąciki.  Dzięki nim także możliwe jest tworzenie nowych węzłów drogi - poprzez przeciągnięcie tych trójkącików w nowe miejsce.  **Przeciągnij trójkącik pośrodku by utworzyć nowy węzeł wzdłuż drogi..**",
1004                 "continue_drag_midpoint": "Linia wygląda teraz znacznie lepiej! Dalej poprawiaj linię poprzez dwukrotne kliknięcie lub przeciąganie trójkącików, aż jej kształt będzie odpowiadał kształtowi drogi.. **Jeśli wygląd linii jest już dobry, kliknij OK.**",
1005                 "delete_lines": "Możesz usuwać linie tych dróg, które nie istnieją w rzeczywistości.{br}Tutaj masz przykład ulicy {street}, która nie została jeszcze zbudowana. Możesz poprawić mapę w tym miejscu usuwając zbędne linie.",
1006                 "rightclick_intersection": "Najbliższą istniejąca ulicą jest ulica {street1}, tak więc musisz *rozdzielić* ulicę {street2} na tym skrzyżowaniu i usunąć wszystko co jest powyżej niego.. **Kliknij prawym klawiszem myszy na węźle skrzyżowania.**",
1007                 "split_intersection": "**Kliknij na {button}, by rozdzielić {street}.**",
1008                 "retry_split": "Musisz kliknąć na przycisku Rozdziel. Spróbuj ponownie.",
1009                 "did_split_multi": "Świetnie! Ulica {street1} jest teraz rozdzielona na dwie części. Górna część może zostać usunięta. **Kliknij na górnej części ulicy {street2}, by ją wybrać.**",
1010                 "did_split_single": "**Kliknij na górnej części ulicy {street2}, by ją wybrać.**",
1011                 "multi_select": "Ulica {selected} jest teraz wybrana. Wybierz także ulicę {other1}. Wiele obiektów naraz możesz zaznaczyć klikając na nich przy wciśniętym klawiszu Shift. **Shift+klik na {other2}.**",
1012                 "multi_rightclick": "Dobrze! Obie linie do usunięcia są teraz wybrane. **Kliknij prawym klawiszem myszy na jednej z linii, by wyświetlić menu edycji.**",
1013                 "multi_delete": "**Kliknij przycisk {button}, by usunąć zbędne linie.**",
1014                 "retry_delete": "Nie kliknąłeś na przycisku Usuń. Spróbuj ponownie.",
1015                 "play": "Świetnie! Wykorzystaj teraz zdobyte w tym etapie umiejętności i poćwicz edytowanie innych linii. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
1016             },
1017             "buildings": {
1018                 "title": "Budynki",
1019                 "add_building": "OpenStreetMap jest największą na świecie bazą budynków.{br}Możesz przyczynić się do rozwoju tej bazy obrysowując budynki, które jeszcze nie zostały zmapowane. **Kliknij na {button} Obszar, by dodać nowy obszar.**",
1020                 "start_building": "Dodaj ten budynek do mapy, obrysowując jego brzegi.{br}Budynki powinny być obrysowane u ich podstawy i możliwe jak najdokładniej.**Kliknij lub naciśnij Spację w jednym z narożników budynku, by umieścić pierwszy węzeł.**",
1021                 "continue_building": "Dalej dodawał węzły w celu obrysowania całego budynku. Pamiętaj, że możesz przybliżać mapę, jeśli chcesz precyzyjniej zmapować budynek.{br}Zakończ rysowanie budynku naciskając Enter lub klikając na pierwszym lub ostatnim z narysowanych węzłów.**Dokończ obrysowanie budynku.**",
1022                 "retry_building": "Chyba masz problemy z umieszczeniem węzłów w narożnikach budynku. Spróbuj ponownie!",
1023                 "choose_category_building": "**Wybierz {category} z listy.**",
1024                 "choose_preset_house": "Jest wiele rodzajów budynków, a ten wygląda na dom jednorodzinny.{br}Jeśli nie znasz rodzaju rysowanego budynku, możesz wybrać rodzaj ogólny.**Wybierz rodzaj {preset}.**",
1025                 "close": "**Naciśnij Esc lub kliknij przycisk {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
1026                 "rightclick_building": "**Kliknij prawym klawiszem myszy by wybrać utworzony budynek i wyświetlić menu edycyjne.**",
1027                 "square_building": "Budynek, który właśnie dodałeś, będzie wyglądał lepiej z idealnie wyrównanymi narożnikami. **Kliknij na przycisk {button}, aby wyprostować kształt budynku.**",
1028                 "retry_square": "Należy kliknąć na przycisku \"Popraw prostopadłość\". Spróbuj ponownie.",
1029                 "done_square": "Zauważ, jak narożniki budynku zmieniły położenie. Zaraz nauczysz się kolejnej przydatnej rzeczy.",
1030                 "add_tank": "Teraz obrysujesz okrągły zbiornik. **Kliknij na {button} Obszar, by dodać nowy obszar.**",
1031                 "start_tank": "Nie musisz rysować idealnego okręgu. Po prostu narysuj obszar wewnątrz zbiornika tak, by węzły dotykały jego brzegu. **Kliknij lub naciśnij Spację by umieścić pierwszy węzeł na brzegu zbiornika.**",
1032                 "continue_tank": "Dodaj jeszcze kilka węzłów wzdłuż brzegu. Okrąg zostanie utworzony między tymi węzłami.{br}Zakończ rysować obszar naciskając Enter lub klikając na pierwszym lub ostatnim z narysowanych węzłów. **Dokończ obrysowywanie zbiornika.**",
1033                 "search_tank": "**Wyszukaj '{preset}'.**",
1034                 "choose_tank": "**Wybierz {preset} z listy.**",
1035                 "rightclick_tank": "**Kliknij prawym klawiszem myszy by wybrać utworzony zbiornik i wyświetlić menu edycyjne.**",
1036                 "circle_tank": "**Kliknij na {button} by zaokrąglić zbiornik.**",
1037                 "retry_circle": "Należy nacisnąć na przycisk Zaokrąglij. Spróbuj ponownie.",
1038                 "play": "Świetnie! Poćwicz obrysowywanie jeszcze na innych budynkach i wypróbuj pozostałe polecenia z menu edycyjnego. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
1039             },
1040             "startediting": {
1041                 "title": "Rozpocznij edytowanie",
1042                 "help": "Teraz możesz rozpocząć edytowanie OpenStreetMap!{br}Ten samouczek możesz uruchomić ponownie w dowolnym momencie, możesz też zajrzeć do dokumentacji klikając na przycisku pomocy {button} lub naciskając klawisz '{key}'.",
1043                 "shortcuts": "Możesz zobaczyć wszystkie polecenia wraz z ich skrótami klawiaturowymi po naciśnięciu klawisza '{key}'.",
1044                 "save": "Nie zapomnij o regularnym zapisywaniu swoich zmian!",
1045                 "start": "Zacznij mapować!"
1046             }
1047         },
1048         "shortcuts": {
1049             "title": "Skróty klawiszowe",
1050             "tooltip": "Wyświetl ekran skrótów klawiszowych.",
1051             "toggle": {
1052                 "key": "?"
1053             },
1054             "key": {
1055                 "alt": "Alt",
1056                 "backspace": "Backspace",
1057                 "cmd": "Cmd",
1058                 "ctrl": "Ctrl",
1059                 "delete": "Delete",
1060                 "del": "Del",
1061                 "end": "End",
1062                 "enter": "Enter",
1063                 "esc": "Esc",
1064                 "home": "Home",
1065                 "option": "Option",
1066                 "pause": "Pause",
1067                 "pgdn": "PgDn",
1068                 "pgup": "PgUp",
1069                 "return": "Return",
1070                 "shift": "Shift",
1071                 "space": "Space"
1072             },
1073             "gesture": {
1074                 "drag": "przeciągnij"
1075             },
1076             "or": "-lub-",
1077             "browsing": {
1078                 "title": "Przeglądanie",
1079                 "navigation": {
1080                     "title": "Nawigacja",
1081                     "pan": "Przesuń mapę",
1082                     "pan_more": "Przesuń mapę o jeden ekran",
1083                     "zoom": "Przybliż / Oddal",
1084                     "zoom_more": "Przybliż / Oddal mocniej"
1085                 },
1086                 "help": {
1087                     "title": "Pomoc",
1088                     "help": "Wyświetl pomoc/dokumentację",
1089                     "keyboard": "Wyświetl skróty klawiszowe"
1090                 },
1091                 "display_options": {
1092                     "title": "Opcje wyświetlania",
1093                     "background": "Wyświetl opcje tła",
1094                     "background_switch": "Wróć do ostatniego podkładu",
1095                     "map_data": "Wyświetl opcje danych mapy",
1096                     "fullscreen": "Wejdź w tryb pełnoekranowy",
1097                     "wireframe": "Przełącz tryb szkieletowy",
1098                     "minimap": "Przełącz minimapę"
1099                 },
1100                 "selecting": {
1101                     "title": "Wybieranie obiektów",
1102                     "select_one": "Wybierz jeden obiekt",
1103                     "select_multi": "Wybierz wiele obiektów",
1104                     "lasso": "Wybierz obiekty lassem",
1105                     "search": "Znajdź funkcje pasujące do wyszukanego tekstu"
1106                 },
1107                 "with_selected": {
1108                     "title": "Z wybranym obiektem",
1109                     "edit_menu": "Przełącz menu edycji"
1110                 },
1111                 "vertex_selected": {
1112                     "title": "Z wybranym węzłem",
1113                     "previous": "Przejdź do poprzedniego węzła",
1114                     "next": "Przejdź do następnego węzła",
1115                     "first": "Przejdź do pierwszego węzła",
1116                     "last": "Przejdź do ostatniego węzła",
1117                     "change_parent": "Następna linia z tym węzłem"
1118                 }
1119             },
1120             "editing": {
1121                 "title": "Edytowanie",
1122                 "drawing": {
1123                     "title": "Rysowanie",
1124                     "add_point": "Tryb 'Dodawanie punktu'",
1125                     "add_line": "Tryb 'Dodawanie linii'",
1126                     "add_area": "Tryb 'Dodawanie obszaru'",
1127                     "place_point": "Umieść punkt",
1128                     "disable_snap": "Przytrzymaj, by wyłączyć przyciąganie do punktu",
1129                     "stop_line": "Zakończ rysowanie linii lub obszaru"
1130                 },
1131                 "operations": {
1132                     "title": "Działania",
1133                     "continue_line": "Kontynuuj linię w wybranym węźle",
1134                     "merge": "Złącz (połącz) wybrane obiekty",
1135                     "disconnect": "Rozłącz obiekty w wybranym węźle",
1136                     "split": "Rozdziel linię na dwie części w wybranym węźle",
1137                     "reverse": "Odwróć linię",
1138                     "move": "Przenieś wybrane obiekty",
1139                     "rotate": "Obróć wybrane obiekty",
1140                     "orthogonalize": "Wyprostuj linię / narożniki pola obszaru",
1141                     "circularize": "Zaokrąglij zamkniętą linię lub obszar",
1142                     "reflect_long": "Odbij obiekty wzdłuż dłuższego boku",
1143                     "reflect_short": "Odbij obiekty wzdłuż krótszego boku",
1144                     "delete": "Usuń wybrane obiekty"
1145                 },
1146                 "commands": {
1147                     "title": "Polecenia",
1148                     "copy": "Kopiuj wybrane obiekty",
1149                     "paste": "Wklej skopiowane obiekty",
1150                     "undo": "Cofnij ostatnie działanie",
1151                     "redo": "Ponów ostatnie działanie",
1152                     "save": "Zapisz zmiany"
1153                 }
1154             },
1155             "tools": {
1156                 "title": "Narzędzia",
1157                 "info": {
1158                     "title": "Informacja",
1159                     "all": "Przełącz wszystkie panele informacyjne",
1160                     "background": "Przełącz panel tła",
1161                     "history": "Przełącz panel historii",
1162                     "location": "Przełącz panel lokalizacji",
1163                     "measurement": "Przełącz panel pomiarów"
1164                 }
1165             }
1166         },
1167         "units": {
1168             "feet": "{quantity} stóp",
1169             "miles": "{quantity} mil",
1170             "square_feet": "{quantity} stóp kwadratowych",
1171             "square_miles": "{quantity} mil kwadratowych",
1172             "acres": "{quantity} akr",
1173             "meters": "{quantity} m",
1174             "kilometers": "{quantity} km",
1175             "square_meters": "{quantity} m²",
1176             "square_kilometers": "{quantity} km²",
1177             "hectares": "{quantity} ha",
1178             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1179             "arcdegrees": "{quantity}°",
1180             "arcminutes": "{quantity}′",
1181             "arcseconds": "{quantity}″",
1182             "north": "N",
1183             "south": "S",
1184             "east": "E",
1185             "west": "W",
1186             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
1187             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1188         },
1189         "presets": {
1190             "categories": {
1191                 "category-barrier": {
1192                     "name": "Przeszkody/bariery"
1193                 },
1194                 "category-building": {
1195                     "name": "Budynki"
1196                 },
1197                 "category-golf": {
1198                     "name": "Golf"
1199                 },
1200                 "category-landuse": {
1201                     "name": "Zagospodarowanie terenu"
1202                 },
1203                 "category-natural-area": {
1204                     "name": "Obiekty naturalne"
1205                 },
1206                 "category-natural-line": {
1207                     "name": "Obiekty naturalne"
1208                 },
1209                 "category-natural-point": {
1210                     "name": "Obiekty naturalne"
1211                 },
1212                 "category-path": {
1213                     "name": "Ścieżka"
1214                 },
1215                 "category-rail": {
1216                     "name": "Kolej"
1217                 },
1218                 "category-restriction": {
1219                     "name": "Nakaz/zakaz"
1220                 },
1221                 "category-road": {
1222                     "name": "Droga"
1223                 },
1224                 "category-route": {
1225                     "name": "Trasa"
1226                 },
1227                 "category-water-area": {
1228                     "name": "Woda"
1229                 },
1230                 "category-water-line": {
1231                     "name": "Woda"
1232                 }
1233             },
1234             "fields": {
1235                 "access": {
1236                     "label": "Prawo wstępu/wjazdu mają",
1237                     "options": {
1238                         "designated": {
1239                             "description": "Dostęp jest dozwolony na podstawie znaków lub określonych przepisów lokalnych",
1240                             "title": "Wyznaczony"
1241                         },
1242                         "destination": {
1243                             "description": "Dostęp dozwolony tylko by dotrzeć do celu",
1244                             "title": "Docelowy"
1245                         },
1246                         "dismount": {
1247                             "description": "Dostęp dozwolony tylko, gdy kierujący/jeździec zsiądzie z pojazdu/zwierzęcia",
1248                             "title": "Zejdź z roweru i go poprowadź"
1249                         },
1250                         "no": {
1251                             "description": "Niedostępne dla ogólnego ruchu",
1252                             "title": "Zabroniony"
1253                         },
1254                         "permissive": {
1255                             "description": "Dostęp jest możliwy, ale właściciel może w każdej chwili wycofać zgodę",
1256                             "title": "Dopuszczalny"
1257                         },
1258                         "private": {
1259                             "description": "Dostęp jest dozwolony tylko za zgodą właściciela na zasadzie indywidualnej",
1260                             "title": "Prywatny"
1261                         },
1262                         "yes": {
1263                             "description": "Dostęp przyznany przez prawo",
1264                             "title": "Dozwolony"
1265                         }
1266                     },
1267                     "placeholder": "Nieznane",
1268                     "types": {
1269                         "access": "Wszyscy",
1270                         "bicycle": "Rowery",
1271                         "foot": "Piesi",
1272                         "horse": "Konie",
1273                         "motor_vehicle": "Pojazdy silnikowe"
1274                     }
1275                 },
1276                 "access_simple": {
1277                     "label": "Dozwolony wstęp"
1278                 },
1279                 "address": {
1280                     "label": "Adres",
1281                     "placeholders": {
1282                         "block_number": "Kwartał",
1283                         "block_number!jp": "Kwartał",
1284                         "city": "Miejsc. (adres z ulicą)",
1285                         "city!jp": "Miasto/Wieś/Okręg specjalny Tokio",
1286                         "city!vn": "Miasto",
1287                         "conscriptionnumber": "123",
1288                         "country": "Kraj",
1289                         "county": "Powiat",
1290                         "county!jp": "Powiat",
1291                         "district": "Dystrykt",
1292                         "district!vn": "Okręg/Miejscowość/Dystrykt",
1293                         "floor": "Piętro (adres)",
1294                         "hamlet": "Przysiółek",
1295                         "housename": "Nazwa domu",
1296                         "housenumber": "123",
1297                         "housenumber!jp": "Nr budynku/działki",
1298                         "neighbourhood": "Okręg",
1299                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1300                         "place": "Miejsc. (adres bez ulicy)",
1301                         "postcode": "Kod pocztowy",
1302                         "province": "Prowincja/województwo",
1303                         "province!jp": "Prefektura",
1304                         "quarter": "Dzielnica/kwartał/wyższy okręg",
1305                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1306                         "state": "Stan",
1307                         "street": "Ulica (nie miejscowość)",
1308                         "subdistrict": "Sub-dystrykt",
1309                         "subdistrict!vn": "Osiedle/Wspólnota/Miasteczko",
1310                         "suburb": "Dzielnica",
1311                         "suburb!jp": "Osiedle",
1312                         "unit": "Blok/oddział"
1313                     }
1314                 },
1315                 "admin_level": {
1316                     "label": "Poziom administracyjny"
1317                 },
1318                 "aerialway": {
1319                     "label": "Typ"
1320                 },
1321                 "aerialway/access": {
1322                     "label": "Dostęp",
1323                     "options": {
1324                         "both": "Oba",
1325                         "entry": "Wejście",
1326                         "exit": "Wyjście"
1327                     }
1328                 },
1329                 "aerialway/bubble": {
1330                     "label": "Osłona przeciwwiatrowa"
1331                 },
1332                 "aerialway/capacity": {
1333                     "label": "Przepustowość (na godzinę)",
1334                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1335                 },
1336                 "aerialway/duration": {
1337                     "label": "Czas trwania ( w minutach)",
1338                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1339                 },
1340                 "aerialway/heating": {
1341                     "label": "Ogrzewany"
1342                 },
1343                 "aerialway/occupancy": {
1344                     "label": "Ilość miejsc ",
1345                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1346                 },
1347                 "aerialway/summer/access": {
1348                     "label": "Dostępność w sezonie letnim",
1349                     "options": {
1350                         "both": "Obydwa",
1351                         "entry": "Wejście",
1352                         "exit": "Wyjście"
1353                     }
1354                 },
1355                 "aeroway": {
1356                     "label": "Typ"
1357                 },
1358                 "agrarian": {
1359                     "label": "Asortyment"
1360                 },
1361                 "amenity": {
1362                     "label": "Typ"
1363                 },
1364                 "animal_boarding": {
1365                     "label": "Dla zwierząt"
1366                 },
1367                 "animal_breeding": {
1368                     "label": "Dla zwierząt"
1369                 },
1370                 "animal_shelter": {
1371                     "label": "Dla zwierząt"
1372                 },
1373                 "area/highway": {
1374                     "label": "Rodzaj"
1375                 },
1376                 "artist": {
1377                     "label": "Dzieło sztuki"
1378                 },
1379                 "artwork_type": {
1380                     "label": "Rodzaj"
1381                 },
1382                 "atm": {
1383                     "label": "Bankomat"
1384                 },
1385                 "backrest": {
1386                     "label": "Oparcie"
1387                 },
1388                 "barrier": {
1389                     "label": "Typ"
1390                 },
1391                 "bath/open_air": {
1392                     "label": "Zewnątrz"
1393                 },
1394                 "bath/sand_bath": {
1395                     "label": "Kąpiele piaskowe"
1396                 },
1397                 "bath/type": {
1398                     "label": "Typ",
1399                     "options": {
1400                         "foot_bath": "Mycie nóg",
1401                         "hot_spring": "Gorące źródła",
1402                         "onsen": "Japoński Onsen"
1403                     }
1404                 },
1405                 "beauty": {
1406                     "label": "Typ sklepu"
1407                 },
1408                 "bench": {
1409                     "label": "Ławka"
1410                 },
1411                 "bicycle_parking": {
1412                     "label": "Typ"
1413                 },
1414                 "bin": {
1415                     "label": "Kosz na śmieci"
1416                 },
1417                 "blood_components": {
1418                     "label": "Składniki krwi",
1419                     "options": {
1420                         "plasma": "osocze krwi",
1421                         "platelets": "trombocyty",
1422                         "stemcells": "komórki macierzyste",
1423                         "whole": "krew"
1424                     }
1425                 },
1426                 "board_type": {
1427                     "label": "Typ"
1428                 },
1429                 "boules": {
1430                     "label": "Rodzaj"
1431                 },
1432                 "boundary": {
1433                     "label": "Typ"
1434                 },
1435                 "brand": {
1436                     "label": "Marka"
1437                 },
1438                 "brewery": {
1439                     "label": "Piwo z Beczki"
1440                 },
1441                 "bridge": {
1442                     "label": "Rodzaj",
1443                     "placeholder": "Domyślny"
1444                 },
1445                 "building": {
1446                     "label": "Budynek"
1447                 },
1448                 "building_area": {
1449                     "label": "Budynek"
1450                 },
1451                 "bunker_type": {
1452                     "label": "Typ"
1453                 },
1454                 "cables": {
1455                     "label": "Kable",
1456                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1457                 },
1458                 "camera/direction": {
1459                     "label": "Kierunek (w stopniach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara)",
1460                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1461                 },
1462                 "camera/mount": {
1463                     "label": "Mocowanie kamery"
1464                 },
1465                 "camera/type": {
1466                     "label": "Typ kamery",
1467                     "options": {
1468                         "dome": "Kopułkowa",
1469                         "fixed": "Stacjonarna",
1470                         "panning": "Obrotowa"
1471                     }
1472                 },
1473                 "capacity": {
1474                     "label": "Pojemność",
1475                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1476                 },
1477                 "castle_type": {
1478                     "label": "Typ"
1479                 },
1480                 "clothes": {
1481                     "label": "Ubrania"
1482                 },
1483                 "club": {
1484                     "label": "Typ"
1485                 },
1486                 "collection_times": {
1487                     "label": "Godziny odbioru"
1488                 },
1489                 "comment": {
1490                     "label": "Opis zmian",
1491                     "placeholder": "Krótki opis dla Twoich zmian (wymagany)"
1492                 },
1493                 "communication_multi": {
1494                     "label": "Typ komunikacji"
1495                 },
1496                 "construction": {
1497                     "label": "Typ"
1498                 },
1499                 "contact/webcam": {
1500                     "label": "Adres kamery internetowej",
1501                     "placeholder": "http://example.com/"
1502                 },
1503                 "content": {
1504                     "label": "Zawartość"
1505                 },
1506                 "country": {
1507                     "label": "Kraj"
1508                 },
1509                 "covered": {
1510                     "label": "Przykrycie"
1511                 },
1512                 "craft": {
1513                     "label": "Typ"
1514                 },
1515                 "crane/type": {
1516                     "label": "Rodzaj żurawia",
1517                     "options": {
1518                         "floor-mounted_crane": "Przymocowany do podłoża",
1519                         "portal_crane": "Bramowy",
1520                         "travel_lift": "Transportowy"
1521                     }
1522                 },
1523                 "crop": {
1524                     "label": "Rodzaj uprawy"
1525                 },
1526                 "crossing": {
1527                     "label": "Typ"
1528                 },
1529                 "cuisine": {
1530                     "label": "Kuchnia"
1531                 },
1532                 "currency_multi": {
1533                     "label": "Rodzaje środków płatności"
1534                 },
1535                 "cutting": {
1536                     "label": "Rodzaj",
1537                     "placeholder": "Domyślny"
1538                 },
1539                 "cycle_network": {
1540                     "label": "Sieć"
1541                 },
1542                 "cycleway": {
1543                     "label": "Pasy rowerowe",
1544                     "options": {
1545                         "lane": {
1546                             "description": "Pas rowerowy, wydzielony od drogi namalowaną linią",
1547                             "title": "Standardowy pas rowerowy"
1548                         },
1549                         "none": {
1550                             "description": "Brak pasa rowerowego",
1551                             "title": "Brak"
1552                         },
1553                         "opposite": {
1554                             "description": "Kontraruch - na tej drodze ruch rowerowy odbywa się w obie strony",
1555                             "title": "Kontrapas"
1556                         },
1557                         "opposite_lane": {
1558                             "description": "Kontrapas - pas rowerowy na którym ruch odbywa się w przeciwnym kierunku niż kierunek ruchu pasa drogi przy której leży.",
1559                             "title": "Kontrapas rowerowy"
1560                         },
1561                         "share_busway": {
1562                             "description": "Pas rowerowy dzielony z buspasem",
1563                             "title": "Pas rowerowy dzielony z buspasem"
1564                         },
1565                         "shared_lane": {
1566                             "description": "Pas rowerowy nieoddzielony od pasa ruchu",
1567                             "title": "Współdzielony pas rowerowy"
1568                         },
1569                         "track": {
1570                             "description": "Pas rowerowy wydzielony z jezdni fizyczną barierą",
1571                             "title": "Wydzielona droga rowerowa (nie pas)"
1572                         }
1573                     },
1574                     "placeholder": "brak",
1575                     "types": {
1576                         "cycleway:left": "Lewa strona",
1577                         "cycleway:right": "Prawa strona"
1578                     }
1579                 },
1580                 "dance/style": {
1581                     "label": "Style taneczne"
1582                 },
1583                 "date": {
1584                     "label": "Data"
1585                 },
1586                 "delivery": {
1587                     "label": "Dostawa"
1588                 },
1589                 "denomination": {
1590                     "label": "Wyznanie"
1591                 },
1592                 "denotation": {
1593                     "label": "Znaczenie"
1594                 },
1595                 "description": {
1596                     "label": "Opis obiektu"
1597                 },
1598                 "devices": {
1599                     "label": "Liczba urządzeń",
1600                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1601                 },
1602                 "diaper": {
1603                     "label": "Dostępny przewijak dla dzieci"
1604                 },
1605                 "direction": {
1606                     "label": "Kierunek (Stopnie)",
1607                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1608                 },
1609                 "direction_cardinal": {
1610                     "label": "Kierunek świata",
1611                     "options": {
1612                         "E": "Wschód",
1613                         "ENE": "Wschodni północny wschód",
1614                         "ESE": " wschodni południowy wschód",
1615                         "N": "Północ",
1616                         "NE": "Północny wschód",
1617                         "NNE": "Północny północny wschód",
1618                         "NNW": "Północny północny zachód",
1619                         "NW": "Północny zachód",
1620                         "S": "Południe",
1621                         "SE": "Południowy wschód",
1622                         "SSE": "Południowy południowy wschód",
1623                         "SSW": "Południowy południowy zachód",
1624                         "SW": "Południowy zachód",
1625                         "W": "Zachód",
1626                         "WNW": "Zachodni północny zachód",
1627                         "WSW": "Zachodni południowy zachód"
1628                     }
1629                 },
1630                 "direction_clock": {
1631                     "label": "Kierunek",
1632                     "options": {
1633                         "anticlockwise": "Przeciwnie do wskazówek zegara",
1634                         "clockwise": "Zgodnie ze wskazówkami zegara"
1635                     }
1636                 },
1637                 "direction_vertex": {
1638                     "label": "Kierunek",
1639                     "options": {
1640                         "backward": "Wstecz",
1641                         "both": "W obu/wszystkich kierunkach",
1642                         "forward": "Na przód"
1643                     }
1644                 },
1645                 "dispensing": {
1646                     "label": "Realizacja Recept"
1647                 },
1648                 "display": {
1649                     "label": "Typ wyświetlacza"
1650                 },
1651                 "distance": {
1652                     "label": "Całkowita Odległość"
1653                 },
1654                 "dock": {
1655                     "label": "Typ"
1656                 },
1657                 "drive_through": {
1658                     "label": "Drive-Through (zakupy)"
1659                 },
1660                 "duration": {
1661                     "label": "Czas trwania",
1662                     "placeholder": "00:00"
1663                 },
1664                 "electrified": {
1665                     "label": "Elektryfikacja",
1666                     "options": {
1667                         "contact_line": "Linia napowietrzna",
1668                         "no": "Nie",
1669                         "rail": "Trzecia szyna",
1670                         "yes": "Tak (nieokreślone)"
1671                     },
1672                     "placeholder": "Linia napowietrzna, Trzecia szyna"
1673                 },
1674                 "elevation": {
1675                     "label": "Wysokość n.p.m. (WGS84)"
1676                 },
1677                 "email": {
1678                     "label": "E-mail",
1679                     "placeholder": "przyklad@example.com"
1680                 },
1681                 "embankment": {
1682                     "label": "Rodzaj",
1683                     "placeholder": "Domyślny"
1684                 },
1685                 "emergency": {
1686                     "label": "W razie niebezpieczeństwa"
1687                 },
1688                 "entrance": {
1689                     "label": "Typ"
1690                 },
1691                 "except": {
1692                     "label": "Wyjątki"
1693                 },
1694                 "faces": {
1695                     "label": "Liczba powierzchni"
1696                 },
1697                 "fax": {
1698                     "label": "Faks",
1699                     "placeholder": "+48 42 123 45 67"
1700                 },
1701                 "fee": {
1702                     "label": "Opłata"
1703                 },
1704                 "fence_type": {
1705                     "label": "Rodzaj"
1706                 },
1707                 "fire_hydrant/position": {
1708                     "label": "Pozycja",
1709                     "options": {
1710                         "green": "Zieleń",
1711                         "lane": "Ulica",
1712                         "parking_lot": "Miejsce parkingowe",
1713                         "sidewalk": "Chodnik"
1714                     }
1715                 },
1716                 "fire_hydrant/type": {
1717                     "label": "Typ",
1718                     "options": {
1719                         "pillar": "Nadziemny",
1720                         "pond": "Staw",
1721                         "underground": "Podziemny",
1722                         "wall": "Mur"
1723                     }
1724                 },
1725                 "fitness_station": {
1726                     "label": "Rodzaj urządzeń"
1727                 },
1728                 "fixme": {
1729                     "label": "Popraw mnie (fixme)"
1730                 },
1731                 "ford": {
1732                     "label": "Rodzaj",
1733                     "placeholder": "Domyślny"
1734                 },
1735                 "frequency": {
1736                     "label": "Częstotliwość pracy"
1737                 },
1738                 "fuel": {
1739                     "label": "Paliwo"
1740                 },
1741                 "fuel_multi": {
1742                     "label": "Rodzaje paliw"
1743                 },
1744                 "gauge": {
1745                     "label": "Rozstaw szyn"
1746                 },
1747                 "gender": {
1748                     "label": "Płeć",
1749                     "options": {
1750                         "female": "Kobieta",
1751                         "male": "Mężczyzna",
1752                         "unisex": "Dla obu płci"
1753                     },
1754                     "placeholder": "Nieznana"
1755                 },
1756                 "generator/method": {
1757                     "label": "Metoda"
1758                 },
1759                 "generator/output/electricity": {
1760                     "label": "Moc wyjściowa",
1761                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1762                 },
1763                 "generator/source": {
1764                     "label": "Źródło energii"
1765                 },
1766                 "generator/type": {
1767                     "label": "Typ"
1768                 },
1769                 "government": {
1770                     "label": "Rodzaj"
1771                 },
1772                 "grape_variety": {
1773                     "label": "Odmiany winorośli"
1774                 },
1775                 "handicap": {
1776                     "label": "Handicap",
1777                     "placeholder": "1-18"
1778                 },
1779                 "handrail": {
1780                     "label": "Poręcz"
1781                 },
1782                 "hashtags": {
1783                     "label": "Proponowane hasztagi",
1784                     "placeholder": "#przykład"
1785                 },
1786                 "healthcare": {
1787                     "label": "Rodzaj"
1788                 },
1789                 "healthcare/speciality": {
1790                     "label": "Specjalności"
1791                 },
1792                 "height": {
1793                     "label": "Wysokość (metry)"
1794                 },
1795                 "highway": {
1796                     "label": "Rodzaj"
1797                 },
1798                 "historic": {
1799                     "label": "Rodzaj"
1800                 },
1801                 "historic/civilization": {
1802                     "label": "Cywilizacja historyczna"
1803                 },
1804                 "hoops": {
1805                     "label": "Kosz",
1806                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1807                 },
1808                 "horse_dressage": {
1809                     "label": "Dresaż",
1810                     "options": {
1811                         "equestrian": "Tak",
1812                         "undefined": "Nie"
1813                     }
1814                 },
1815                 "horse_riding": {
1816                     "label": "Jeździectwo",
1817                     "options": {
1818                         "horse_riding": "Tak",
1819                         "undefined": "Nie"
1820                     }
1821                 },
1822                 "horse_scale": {
1823                     "options": {
1824                         "common": "Łatwe: Brak przeszkód, problemów. (domyślnie)"
1825                     }
1826                 },
1827                 "horse_stables": {
1828                     "options": {
1829                         "stables": "Tak",
1830                         "undefined": "Nie"
1831                     }
1832                 },
1833                 "iata": {
1834                     "label": "IATA"
1835                 },
1836                 "icao": {
1837                     "label": "ICAO"
1838                 },
1839                 "incline": {
1840                     "label": "Nachylenie"
1841                 },
1842                 "incline_steps": {
1843                     "label": "Nachylenie",
1844                     "options": {
1845                         "down": "W dół",
1846                         "up": "W górę"
1847                     }
1848                 },
1849                 "indoor": {
1850                     "label": "Wnętrze"
1851                 },
1852                 "industrial": {
1853                     "label": "Typ"
1854                 },
1855                 "information": {
1856                     "label": "Typ"
1857                 },
1858                 "inscription": {
1859                     "label": "Inskrypcja"
1860                 },
1861                 "intermittent": {
1862                     "label": "Okresowość"
1863                 },
1864                 "internet_access": {
1865                     "label": "Dostęp do internetu",
1866                     "options": {
1867                         "no": "Nie",
1868                         "terminal": "Terminal",
1869                         "wired": "Przewodowy",
1870                         "wlan": "Bezprzewodowy",
1871                         "yes": "Tak"
1872                     }
1873                 },
1874                 "internet_access/fee": {
1875                     "label": "Płatny dostęp do Internetu"
1876                 },
1877                 "internet_access/ssid": {
1878                     "label": "SSID (Nazwa sieci)"
1879                 },
1880                 "kerb": {
1881                     "label": "Krawężnik"
1882                 },
1883                 "label": {
1884                     "label": "Etykieta"
1885                 },
1886                 "lamp_type": {
1887                     "label": "Typ"
1888                 },
1889                 "landuse": {
1890                     "label": "Rodzaj"
1891                 },
1892                 "lanes": {
1893                     "label": "Pasy ruchu",
1894                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1895                 },
1896                 "layer": {
1897                     "label": "Warstwa",
1898                     "placeholder": "0"
1899                 },
1900                 "leaf_cycle": {
1901                     "label": "Cykl życiowy",
1902                     "options": {
1903                         "deciduous": "Zrzucające liście na zimę",
1904                         "evergreen": "Zimozielone",
1905                         "mixed": "Mieszane",
1906                         "semi_deciduous": "Zrzucające liście, tropikalne",
1907                         "semi_evergreen": "Czasami zrzucające liście na zimę"
1908                     }
1909                 },
1910                 "leaf_cycle_singular": {
1911                     "label": "Cykl życiowy",
1912                     "options": {
1913                         "deciduous": "Zrzucające liście na zimę",
1914                         "evergreen": "Zimozielone",
1915                         "semi_deciduous": "Zrzucające liście, tropikalne",
1916                         "semi_evergreen": "Czasami zrzucające liście na zimę"
1917                     }
1918                 },
1919                 "leaf_type": {
1920                     "label": "Kategoria",
1921                     "options": {
1922                         "broadleaved": "Liściaste",
1923                         "leafless": "Bezlistne",
1924                         "mixed": "Mieszane",
1925                         "needleleaved": "Iglaste"
1926                     }
1927                 },
1928                 "leaf_type_singular": {
1929                     "label": "Kategoria",
1930                     "options": {
1931                         "broadleaved": "Liściaste",
1932                         "leafless": "Bezlistne",
1933                         "needleleaved": "Iglaste"
1934                     }
1935                 },
1936                 "leisure": {
1937                     "label": "Rodzaj"
1938                 },
1939                 "length": {
1940                     "label": "Długość (w metrach)"
1941                 },
1942                 "level": {
1943                     "label": "Piętro"
1944                 },
1945                 "levels": {
1946                     "label": "Liczba kondygnacji",
1947                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1948                 },
1949                 "lit": {
1950                     "label": "Oświetlenie"
1951                 },
1952                 "location": {
1953                     "label": "Lokalizacja"
1954                 },
1955                 "man_made": {
1956                     "label": "Typ"
1957                 },
1958                 "manhole": {
1959                     "label": "Rodzaj"
1960                 },
1961                 "map_size": {
1962                     "label": "Zasięg mapy"
1963                 },
1964                 "map_type": {
1965                     "label": "Typ"
1966                 },
1967                 "maxheight": {
1968                     "label": "Maksymalna wysokość",
1969                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1970                 },
1971                 "maxspeed": {
1972                     "label": "Ograniczenie prędkości",
1973                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1974                 },
1975                 "maxspeed/advisory": {
1976                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1977                 },
1978                 "maxstay": {
1979                     "label": "Maksymalny czas postoju"
1980                 },
1981                 "maxweight": {
1982                     "label": "Maksymalna masa całkowita"
1983                 },
1984                 "memorial": {
1985                     "label": "Rodzaj"
1986                 },
1987                 "monitoring_multi": {
1988                     "label": "Monitoring"
1989                 },
1990                 "mtb/scale": {
1991                     "label": "Skala trudności dla rowerów górskich",
1992                     "options": {
1993                         "0": "0: Ubita nawierzchnia żwirowa lub ziemna, brak przeszkód, szerokie zakręty",
1994                         "1": "1: Trochę luźnej nawierzchni, niewielkie przeszkody, szerokie zakręty",
1995                         "2": "2: Luźna nawierzchnia, przeszkody, zakręty",
1996                         "3": "3: Śliska nawierzchnia, duże przeszkody, ciasne zakręty",
1997                         "4": "4: Piasek lub kamienie, niebezpieczne zakręty",
1998                         "5": "5: Maksymalnie trudny szlak, gołoborza, lawiniska",
1999                         "6": "6: Teren praktycznie nieprzejezdny dla rowerów górskich poza wyczynem - trial, ekstremalne dh itp."
2000                     },
2001                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
2002                 },
2003                 "mtb/scale/imba": {
2004                     "label": "Skala trudności szlaków dla rowerów górskich IMBA",
2005                     "options": {
2006                         "0": "Najłatwiejszy (biały okrąg)",
2007                         "1": "Łatwy (zielony okrąg)",
2008                         "2": "Wymagający (niebieski kwadrat)",
2009                         "3": "Trudny (czarny romb)",
2010                         "4": "Ekstremalnie trudny (podwójny czarny romb)"
2011                     },
2012                     "placeholder": "Łatwy, Wymagający, Trudny..."
2013                 },
2014                 "mtb/scale/uphill": {
2015                     "label": "Skala trudności podjazdów dla rowerów górskich ",
2016                     "options": {
2017                         "0": "0: Śr. nachylenie <10%, żwir/ubita ziemia, brak przeszkód",
2018                         "1": "1: Śr. nachylenie <15%, żwir/ubita ziemia, kilka mniejszych obiektów",
2019                         "2": "2: Śr. nachylenie <20%, stabilne podłoże, kamienie wielkości pięści/korzenie",
2020                         "3": "3: Śr. nachylenie <25%, zróżnicowane podłoże, kamienie wielkości pięści/gałęzie",
2021                         "4": "4: Śr. nachylenie <30%, zły stan, duże kamienie/gałęzie",
2022                         "5": "5: Bardzo strome, rower zwykle musi być prowadzony"
2023                     },
2024                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
2025                 },
2026                 "name": {
2027                     "label": "Nazwa",
2028                     "placeholder": "Powszechna nazwa własna (tylko jeśli istnieje)"
2029                 },
2030                 "natural": {
2031                     "label": "Natura"
2032                 },
2033                 "network": {
2034                     "label": "Sieć"
2035                 },
2036                 "network_bicycle": {
2037                     "label": "Typ sieci",
2038                     "options": {
2039                         "icn": "Międzypaństwowa",
2040                         "lcn": "Lokalna",
2041                         "ncn": "Państwowa",
2042                         "rcn": "Regionalna"
2043                     },
2044                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
2045                 },
2046                 "network_foot": {
2047                     "label": "Typ sieci",
2048                     "options": {
2049                         "iwn": "Międzypaństwowa",
2050                         "lwn": "Lokalna",
2051                         "nwn": "Państwowa",
2052                         "rwn": "Regionalna"
2053                     },
2054                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
2055                 },
2056                 "network_horse": {
2057                     "label": "Typ sieci",
2058                     "options": {
2059                         "ihn": "Międzypaństwowa",
2060                         "lhn": "Lokalna",
2061                         "nhn": "Państwowa",
2062                         "rhn": "Regionalna"
2063                     },
2064                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
2065                 },
2066                 "network_road": {
2067                     "label": "Sieć"
2068                 },
2069                 "note": {
2070                     "label": "Uwagi własne"
2071                 },
2072                 "office": {
2073                     "label": "Typ"
2074                 },
2075                 "oneway": {
2076                     "label": "Jednokierunkowa",
2077                     "options": {
2078                         "alternating": "Ruch Wachadłowy",
2079                         "no": "Nie",
2080                         "reversible": "Okresowo Zmieniana",
2081                         "undefined": "Domyślnie nie",
2082                         "yes": "Tak"
2083                     }
2084                 },
2085                 "oneway_yes": {
2086                     "label": "Jednokierunkowa",
2087                     "options": {
2088                         "alternating": "Ruch Wachadłowy",
2089                         "no": "Nie",
2090                         "reversible": "Okresowo Zmieniana",
2091                         "undefined": "Domyślnie tak",
2092                         "yes": "Tak"
2093                     }
2094                 },
2095                 "opening_hours": {
2096                     "label": "Godziny otwarcia w formacie podanym na Wiki"
2097                 },
2098                 "operator": {
2099                     "label": "Operator"
2100                 },
2101                 "outdoor_seating": {
2102                     "label": "Ogródek restauracyjny"
2103                 },
2104                 "par": {
2105                     "label": "Par",
2106                     "placeholder": "3, 4, 5..."
2107                 },
2108                 "park_ride": {
2109                     "label": "Parkuj i jedź"
2110                 },
2111                 "parking": {
2112                     "label": "Typ",
2113                     "options": {
2114                         "carports": "Wiaty",
2115                         "garage_boxes": "Boksy garażowe",
2116                         "lane": "Pas na jezdni",
2117                         "multi-storey": "Wielopoziomowy",
2118                         "sheds": "Garaże",
2119                         "surface": "Naziemny",
2120                         "underground": "Podziemny"
2121                     }
2122                 },
2123                 "payment_multi": {
2124                     "label": "Rodzaje płatności"
2125                 },
2126                 "phases": {
2127                     "label": "Liczba faz",
2128                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2129                 },
2130                 "phone": {
2131                     "label": "Telefon",
2132                     "placeholder": "+48 42 123 4567"
2133                 },
2134                 "piste/difficulty": {
2135                     "label": "Stopień trudności",
2136                     "options": {
2137                         "advanced": "Zaawansowana (czarny romb)",
2138                         "easy": "Łatwa (zielony okrąg)",
2139                         "expert": "Ekspercka (podwójny czarny romb)",
2140                         "extreme": "Ekstremalna (konieczne wyposażenie wspinaczkowe)",
2141                         "freeride": "Zjazd pozatrasowy",
2142                         "intermediate": "Średni (niebieski kwadrat)",
2143                         "novice": "Początkujący"
2144                     },
2145                     "placeholder": "Łatwa, Średnia, Zaawansowana..."
2146                 },
2147                 "piste/grooming": {
2148                     "label": "Ratrakowanie",
2149                     "options": {
2150                         "backcountry": "Obozowisko",
2151                         "classic": "frez klasyczny",
2152                         "classic+skating": "Multifrez",
2153                         "mogul": "Muldy",
2154                         "scooter": "Dla skuterów śnieżnych",
2155                         "skating": "Łyżwiarstwo"
2156                     }
2157                 },
2158                 "piste/type": {
2159                     "label": "Typ",
2160                     "options": {
2161                         "downhill": "Downhill",
2162                         "hike": "Turystyka piesza",
2163                         "ice_skate": "Łyżwiarstwo",
2164                         "nordic": "Kombinacja norweska",
2165                         "playground": "Nauka jazdy na nartach",
2166                         "skitour": "Skitour",
2167                         "sled": "Tor saneczkowy",
2168                         "sleigh": "Sanie",
2169                         "snow_park": "Snowpark"
2170                     }
2171                 },
2172                 "place": {
2173                     "label": "Typ"
2174                 },
2175                 "plant": {
2176                     "label": "Roślina"
2177                 },
2178                 "plant/output/electricity": {
2179                     "label": "Moc wyjściowa",
2180                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
2181                 },
2182                 "playground/baby": {
2183                     "label": "Dla niemowląt"
2184                 },
2185                 "playground/max_age": {
2186                     "label": "Maksymalny wiek dziecka"
2187                 },
2188                 "playground/min_age": {
2189                     "label": "Minimalny wiek dziecka"
2190                 },
2191                 "population": {
2192                     "label": "Liczba ludności"
2193                 },
2194                 "power": {
2195                     "label": "Typ"
2196                 },
2197                 "power_supply": {
2198                     "label": "Zasilacz"
2199                 },
2200                 "produce": {
2201                     "label": "Produkt rolny"
2202                 },
2203                 "product": {
2204                     "label": "Produkty"
2205                 },
2206                 "railway": {
2207                     "label": "Typ"
2208                 },
2209                 "railway/position": {
2210                     "label": "Słupek pikietażu kolejowego",
2211                     "placeholder": "Odległość do jednego miejsca po przecinku (123.4)"
2212                 },
2213                 "railway/signal/direction": {
2214                     "label": "Kierunek",
2215                     "options": {
2216                         "backward": "Do tyłu",
2217                         "both": "Oba / Wszystkie",
2218                         "forward": "Do przodu"
2219                     }
2220                 },
2221                 "rating": {
2222                     "label": "Moc"
2223                 },
2224                 "recycling_accepts": {
2225                     "label": "Przyjmuje"
2226                 },
2227                 "ref": {
2228                     "label": "Kod referencyjny"
2229                 },
2230                 "ref/isil": {
2231                     "label": "Kod ISIL"
2232                 },
2233                 "ref_aeroway_gate": {
2234                     "label": "Numer bramki"
2235                 },
2236                 "ref_golf_hole": {
2237                     "label": "Numer dołka",
2238                     "placeholder": "1-18"
2239                 },
2240                 "ref_highway_junction": {
2241                     "label": "Numer węzła"
2242                 },
2243                 "ref_platform": {
2244                     "label": "Numer peronu"
2245                 },
2246                 "ref_road_number": {
2247                     "label": "Numer drogi"
2248                 },
2249                 "ref_route": {
2250                     "label": "Numer referencyjny trasy"
2251                 },
2252                 "ref_runway": {
2253                     "label": "Numer pasa startowego",
2254                     "placeholder": "np. 01L/19P"
2255                 },
2256                 "ref_stop_position": {
2257                     "label": "Numer referencyjny przystanku"
2258                 },
2259                 "ref_taxiway": {
2260                     "label": "Nazwa drogi kołowania",
2261                     "placeholder": "np. A5"
2262                 },
2263                 "relation": {
2264                     "label": "Typ"
2265                 },
2266                 "religion": {
2267                     "label": "Religia"
2268                 },
2269                 "restriction": {
2270                     "label": "Typ"
2271                 },
2272                 "restrictions": {
2273                     "label": "Zakazy/nakazy skrętu"
2274                 },
2275                 "rooms": {
2276                     "label": "Liczba pokoi"
2277                 },
2278                 "route": {
2279                     "label": "Typ"
2280                 },
2281                 "route_master": {
2282                     "label": "Typ"
2283                 },
2284                 "sac_scale": {
2285                     "label": "Stopień trudności turystyki pieszej",
2286                     "options": {
2287                         "alpine_hiking": "T4: Wspinaczka Alpejska",
2288                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Wymagająca Wspinaczka Alpejska",
2289                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Wymagająca Wspinaczka Górska",
2290                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Trudna Wspinaczka Alpejska",
2291                         "hiking": "T1: Wędrówki",
2292                         "mountain_hiking": "T2: Wspinaczka Górska"
2293                     },
2294                     "placeholder": "Wspinaczka Górska, Wspinaczka Alpejska..."
2295                 },
2296                 "sanitary_dump_station": {
2297                     "label": "Miejsce opróżniania toalety"
2298                 },
2299                 "seasonal": {
2300                     "label": "Sezonowy"
2301                 },
2302                 "second_hand": {
2303                     "label": "Sprzedaż używanych",
2304                     "options": {
2305                         "no": "Nie",
2306                         "only": "Tylko",
2307                         "yes": "Tak"
2308                     },
2309                     "placeholder": "Tak, Nie, Tylko"
2310                 },
2311                 "service": {
2312                     "label": "Typ"
2313                 },
2314                 "service/bicycle": {
2315                     "label": "Usługi"
2316                 },
2317                 "service/vehicle": {
2318                     "label": "Usługi"
2319                 },
2320                 "service_rail": {
2321                     "label": "Typ usługi",
2322                     "options": {
2323                         "crossover": "Rozjazd",
2324                         "siding": "Bocznica",
2325                         "spur": "Bocznica",
2326                         "yard": "Tor na stacji rozrządowej"
2327                     }
2328                 },
2329                 "service_times": {
2330                     "label": "Czas prowadzenia usług lub nabożeństw"
2331                 },
2332                 "shelter": {
2333                     "label": "Schronienie"
2334                 },
2335                 "shelter_type": {
2336                     "label": "Typ"
2337                 },
2338                 "shop": {
2339                     "label": "Typ"
2340                 },
2341                 "site": {
2342                     "label": "Typ"
2343                 },
2344                 "smoking": {
2345                     "label": "Dla palących",
2346                     "options": {
2347                         "dedicated": "Miejsce dla palących (np. klub palaczy)",
2348                         "isolated": "W miejscach dla palących, fizycznie oddzielonych",
2349                         "no": "Całkowity zakaz palenia",
2350                         "outside": "Dozwolone na zewnątrz",
2351                         "separated": "W miejscach dla palących, nieoddzielonych fizycznie",
2352                         "yes": "Dozwolone wszędzie"
2353                     },
2354                     "placeholder": "Nie, Wydzielone, Tak..."
2355                 },
2356                 "smoothness": {
2357                     "label": "Gładkość",
2358                     "options": {
2359                         "bad": "Solidne koła: rower trekkingowy, samochód, riksza",
2360                         "excellent": "Cienkie kółka: łyżworolki, skateboard",
2361                         "good": "Cienkie koła: rower szosowy",
2362                         "horrible": "Off-road: ciężki pojazd terenowy",
2363                         "impassable": "Nieprzejezdne / nie dla pojazdów kołowych",
2364                         "intermediate": "Koła: rower miejski, wózek inwalidzki, skuter",
2365                         "very_bad": "Duży prześwit: lekki pojazd terenowy",
2366                         "very_horrible": "Wyspecjalizowany off-road: traktor, ATV (quad)"
2367                     },
2368                     "placeholder": "Cienkie kółka, Koła, Off-road..."
2369                 },
2370                 "social_facility": {
2371                     "label": "Rodzaj"
2372                 },
2373                 "social_facility_for": {
2374                     "label": "Grupa docelowa"
2375                 },
2376                 "source": {
2377                     "label": "Źródła"
2378                 },
2379                 "sport": {
2380                     "label": "Sport"
2381                 },
2382                 "sport_ice": {
2383                     "label": "Sport"
2384                 },
2385                 "sport_racing_motor": {
2386                     "label": "Sport"
2387                 },
2388                 "sport_racing_nonmotor": {
2389                     "label": "Sport"
2390                 },
2391                 "stars": {
2392                     "label": "Gwiazdki"
2393                 },
2394                 "start_date": {
2395                     "label": "Data początku istnienia"
2396                 },
2397                 "step_count": {
2398                     "label": "Liczba stopni"
2399                 },
2400                 "stop": {
2401                     "label": "Znak stop dotyczy",
2402                     "options": {
2403                         "all": "Wszystkie drogi",
2404                         "minor": "Drogi podporządkowane"
2405                     }
2406                 },
2407                 "structure": {
2408                     "label": "Struktura",
2409                     "options": {
2410                         "bridge": "Most",
2411                         "cutting": "Wykop",
2412                         "embankment": "Nasyp",
2413                         "ford": "Bród",
2414                         "tunnel": "Tunel"
2415                     },
2416                     "placeholder": "Nieznane"
2417                 },
2418                 "structure_waterway": {
2419                     "label": "Konstrukcja",
2420                     "options": {
2421                         "tunnel": "Tunel"
2422                     },
2423                     "placeholder": "Brak"
2424                 },
2425                 "studio": {
2426                     "label": "Typ"
2427                 },
2428                 "substance": {
2429                     "label": "Substancja chemiczna"
2430                 },
2431                 "substation": {
2432                     "label": "Typ"
2433                 },
2434                 "supervised": {
2435                     "label": "Strzeżone/nadzorowane"
2436                 },
2437                 "support": {
2438                     "label": "Mocowanie obiektu"
2439                 },
2440                 "surface": {
2441                     "label": "Nawierzchnia"
2442                 },
2443                 "surveillance": {
2444                     "label": "Rodzaj monitoringu"
2445                 },
2446                 "surveillance/type": {
2447                     "label": "Typ monitoringu",
2448                     "options": {
2449                         "ALPR": "Automatyczne rozpoznanie tablicy rejestracyjnej",
2450                         "camera": "Kamera",
2451                         "guard": "Strażnik"
2452                     }
2453                 },
2454                 "surveillance/zone": {
2455                     "label": "Obszar Dozoru"
2456                 },
2457                 "switch": {
2458                     "label": "Rodzaj",
2459                     "options": {
2460                         "circuit_breaker": "Wyłącznik",
2461                         "disconnector": "Odłącznik",
2462                         "earthing": "Uziemnik",
2463                         "mechanical": "Mechaniczny"
2464                     }
2465                 },
2466                 "tactile_paving": {
2467                     "label": "Wypustki dla niewidomych"
2468                 },
2469                 "takeaway": {
2470                     "label": "Na wynos",
2471                     "options": {
2472                         "no": "Nie",
2473                         "only": "Tylko na wynos",
2474                         "yes": "Tak"
2475                     },
2476                     "placeholder": "Tak, Nie, Tylko na wynos..."
2477                 },
2478                 "toilets/disposal": {
2479                     "label": "Opróżnianie",
2480                     "options": {
2481                         "bucket": "Wiadro",
2482                         "chemical": "Chemiczne",
2483                         "flush": "Spuszczanie wody",
2484                         "pitlatrine": "Latryna"
2485                     }
2486                 },
2487                 "toll": {
2488                     "label": "Opłata drogowa"
2489                 },
2490                 "tomb": {
2491                     "label": "Typ"
2492                 },
2493                 "tourism": {
2494                     "label": "Typ"
2495                 },
2496                 "tourism_attraction": {
2497                     "label": "Turystyka"
2498                 },
2499                 "tower/construction": {
2500                     "label": "Typ konstrukcji",
2501                     "placeholder": "Odciągowa, krata stalowa, ukryta"
2502                 },
2503                 "tower/type": {
2504                     "label": "Typ"
2505                 },
2506                 "tracktype": {
2507                     "label": "Spoistość drogi, zazwyczaj leśnej lub polnej (tracktype)",
2508                     "options": {
2509                         "grade1": "Utwardzona lub mocno ubita nawierzchnia",
2510                         "grade2": "Żwirowa/tłuczniowa z niewielką domieszką piasku, mułu lub gliny",
2511                         "grade3": "Składająca się z równej ilości twardych i miękkich materiałów",
2512                         "grade4": "Ziemia/piasek/trawa z domieszką twardych materiałów",
2513                         "grade5": "Ziemia/piasek/trawa, bez dodatku materiałów twardych; często słabo widoczna"
2514                     },
2515                     "placeholder": "Utwardzona, nieubita..."
2516                 },
2517                 "trade": {
2518                     "label": "Rodzaj"
2519                 },
2520                 "traffic_calming": {
2521                     "label": "Rodzaj"
2522                 },
2523                 "traffic_signals": {
2524                     "label": "Rodzaj"
2525                 },
2526                 "traffic_signals/direction": {
2527                     "label": "Kierunek",
2528                     "options": {
2529                         "backward": "Do tyłu",
2530                         "both": "Oba / Wszystkie",
2531                         "forward": "Do przodu"
2532                     }
2533                 },
2534                 "trail_visibility": {
2535                     "label": "Widoczność szlaku",
2536                     "options": {
2537                         "bad": "Zła: brak oznakowania, ścieżka czasem niewidoczna lub brak ścieżki",
2538                         "excellent": "Doskonała: jednoznaczny przebieg szlaku lub świetnie widoczne oznaczenia",
2539                         "good": "Dobra: widoczne oznaczenia, czasem wymagające poszukiwań",
2540                         "horrible": "Zła: często brak ścieżki, przydatne umiejętności orientacji w terenie",
2541                         "intermediate": "Średnia: mało oznaczeń, ścieżka zasadniczo widoczna",
2542                         "no": "Żadna: brak ścieżki, wymagane świetne umiejętności orientacji w terenie"
2543                     },
2544                     "placeholder": "Doskonała, Dobra, Zła..."
2545                 },
2546                 "transformer": {
2547                     "label": "Rodzaj transformatora",
2548                     "options": {
2549                         "auto": "Autotransformator",
2550                         "auxiliary": "Potrzeb własnych",
2551                         "converter": "Przekształtnik",
2552                         "distribution": "Dystrybutor",
2553                         "generator": "Generator",
2554                         "phase_angle_regulator": "Regulator przesunięcia fazowego",
2555                         "traction": "Trakcyjny",
2556                         "yes": "Nieznany"
2557                     }
2558                 },
2559                 "trees": {
2560                     "label": "Drzewa"
2561                 },
2562                 "tunnel": {
2563                     "label": "Rodzaj",
2564                     "placeholder": "Domyślny"
2565                 },
2566                 "usage_rail": {
2567                     "label": "Sposób użytkowania"
2568                 },
2569                 "visibility": {
2570                     "label": "Widoczność",
2571                     "options": {
2572                         "area": "Powyżej 20m",
2573                         "house": "Do 5m",
2574                         "street": "Od 5 do 20m"
2575                     }
2576                 },
2577                 "volcano/status": {
2578                     "label": "Stan wulkanu",
2579                     "options": {
2580                         "active": "Aktywny",
2581                         "dormant": "Uśpiony",
2582                         "extinct": "Wygasły"
2583                     }
2584                 },
2585                 "volcano/type": {
2586                     "label": "Rodzaj wulkanu",
2587                     "options": {
2588                         "scoria": "Scoria",
2589                         "shield": "Tarczowy",
2590                         "stratovolcano": "Stratowulkan"
2591                     }
2592                 },
2593                 "voltage": {
2594                     "label": "Napięcie"
2595                 },
2596                 "voltage/primary": {
2597                     "label": "Napięcie pierwotne"
2598                 },
2599                 "voltage/secondary": {
2600                     "label": "Napięcie wtórne"
2601                 },
2602                 "voltage/tertiary": {
2603                     "label": "Napięcie trzeciorzędne"
2604                 },
2605                 "wall": {
2606                     "label": "Typ"
2607                 },
2608                 "water": {
2609                     "label": "Typ"
2610                 },
2611                 "water_point": {
2612                     "label": "Poidło"
2613                 },
2614                 "waterway": {
2615                     "label": "Typ"
2616                 },
2617                 "website": {
2618                     "label": "Strona WWW",
2619                     "placeholder": "http://example.com/"
2620                 },
2621                 "wetland": {
2622                     "label": "Rodzaj"
2623                 },
2624                 "wheelchair": {
2625                     "label": "Dostęp dla wózków inwalidzkich"
2626                 },
2627                 "wholesale": {
2628                     "label": "Rodzaj hurtowni"
2629                 },
2630                 "width": {
2631                     "label": "Szerokość (w metrach)"
2632                 },
2633                 "wikipedia": {
2634                     "label": "Wikipedia"
2635                 },
2636                 "windings": {
2637                     "label": "Liczba uzwojeń",
2638                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2639                 },
2640                 "windings/configuration": {
2641                     "label": "Układ połączeń",
2642                     "options": {
2643                         "delta": "Trójkąt",
2644                         "leblanc": "Leblanc",
2645                         "open": "Otwarty",
2646                         "open-delta": "Otwarty trójkąt",
2647                         "scott": "Scott",
2648                         "star": "Gwiazdowy",
2649                         "zigzag": "Zygzak"
2650                     }
2651                 }
2652             },
2653             "presets": {
2654                 "address": {
2655                     "name": "Adres",
2656                     "terms": "namiar, numer"
2657                 },
2658                 "advertising/billboard": {
2659                     "name": "Billboard",
2660                     "terms": "Reklama"
2661                 },
2662                 "advertising/column": {
2663                     "name": "Słup z ogłoszeniami/reklamami",
2664                     "terms": "reklamy,ogłoszenia"
2665                 },
2666                 "aerialway": {
2667                     "name": "Wyciąg narciarski"
2668                 },
2669                 "aerialway/cable_car": {
2670                     "name": "Kolejka górska",
2671                     "terms": "kolejka górska wagonikowa"
2672                 },
2673                 "aerialway/chair_lift": {
2674                     "name": "Wyciag krzesełkowy",
2675                     "terms": "Wyciąg narciarski krzesełkowy,"
2676                 },
2677                 "aerialway/drag_lift": {
2678                     "name": "Wyciąg orczykowy",
2679                     "terms": "wyciąg orczykowy, orczyk"
2680                 },
2681                 "aerialway/gondola": {
2682                     "name": "Gondola",
2683                     "terms": "Wyciąg narciarski gondolowy, Gondola"
2684                 },
2685                 "aerialway/goods": {
2686                     "name": "Wyciąg towarowy",
2687                     "terms": "wyciąg towarowy, gondola towarowa, "
2688                 },
2689                 "aerialway/magic_carpet": {
2690                     "name": "Wyciąg narciarski dywanowy",
2691                     "terms": "Narciarski pas transmisyjny dla dzieci, "
2692                 },
2693                 "aerialway/mixed_lift": {
2694                     "name": "Wyciąg hybrydowy",
2695                     "terms": "wyciąg hybrydowy, wyciąg mieszany"
2696                 },
2697                 "aerialway/platter": {
2698                     "name": "Wyciag talerzykowy",
2699                     "terms": "Wyciąg talerzykowy, "
2700                 },
2701                 "aerialway/pylon": {
2702                     "name": "Podpora wyciagu narciarskiego",
2703                     "terms": "Podpora, słup "
2704                 },
2705                 "aerialway/rope_tow": {
2706                     "name": "Wyrwirączka",
2707                     "terms": "Wyrwirączka"
2708                 },
2709                 "aerialway/station": {
2710                     "name": "Stacja wyciagu narciarskiego"
2711                 },
2712                 "aerialway/t-bar": {
2713                     "name": "Wyciag orczykowy podwójny",
2714                     "terms": "orczyk podwójny"
2715                 },
2716                 "aeroway": {
2717                     "name": "Infrastruktura lotnicza"
2718                 },
2719                 "aeroway/aerodrome": {
2720                     "name": "Lotnisko",
2721                     "terms": "port lotniczy, dworzec lotniczy"
2722                 },
2723                 "aeroway/apron": {
2724                     "name": "Płyta postojowa",
2725                     "terms": "rampa"
2726                 },
2727                 "aeroway/gate": {
2728                     "name": "Brama lotniska",
2729                     "terms": "brama lotniska, bramka, wyjście"
2730                 },
2731                 "aeroway/hangar": {
2732                     "name": "Hangar",
2733                     "terms": "hala, magazyn"
2734                 },
2735                 "aeroway/helipad": {
2736                     "name": "Lądowisko dla helikopterów",
2737                     "terms": "Lotnisko, lądowisko,"
2738                 },
2739                 "aeroway/runway": {
2740                     "name": "Pas startowy",
2741                     "terms": "droga startowa, pas startowy, rozbieg"
2742                 },
2743                 "aeroway/taxiway": {
2744                     "name": "Droga kołowania",
2745                     "terms": "droga kołowania"
2746                 },
2747                 "aeroway/terminal": {
2748                     "name": "Terminal pasażerski",
2749                     "terms": "port lotniczy, terminal lotniczy, terminal pasażerski, terminal"
2750                 },
2751                 "amenity": {
2752                     "name": "Usługa"
2753                 },
2754                 "amenity/animal_boarding": {
2755                     "name": "Hotel dla zwierząt",
2756                     "terms": "opieka nad zwierzętami"
2757                 },
2758                 "amenity/animal_breeding": {
2759                     "name": "Hodowla zwierząt",
2760                     "terms": "hodowla zwierząt, rozmnażanie zwierząt, rozród"
2761                 },
2762                 "amenity/animal_shelter": {
2763                     "name": "Schronisko dla zwierząt",
2764                     "terms": "przytułek dla zwierząt, adopcja zwierząt"
2765                 },
2766                 "amenity/arts_centre": {
2767                     "name": "Centrum artystyczne",
2768                     "terms": "Centrum sztuki"
2769                 },
2770                 "amenity/atm": {
2771                     "name": "Bankomat",
2772                     "terms": "wypłacanie pieniędzy, wydawanie pieniędzy,"
2773                 },
2774                 "amenity/bank": {
2775                     "name": "Bank",
2776                     "terms": "bankowość, kasa, skok"
2777                 },
2778                 "amenity/bar": {
2779                     "name": "Bar alkoholowy",
2780                     "terms": "knajpa,wyszynk"
2781                 },
2782                 "amenity/bbq": {
2783                     "name": "Grill",
2784                     "terms": "grill,barbecue"
2785                 },
2786                 "amenity/bench": {
2787                     "name": "Ławka",
2788                     "terms": "ławka,siedzenie,siedzisko"
2789                 },
2790                 "amenity/bicycle_parking": {
2791                     "name": "Parking dla rowerów",
2792                     "terms": "stojak,parking"
2793                 },
2794                 "amenity/bicycle_rental": {
2795                     "name": "Wypożyczalnia rowerów",
2796                     "terms": "wypożyczalnia"
2797                 },
2798                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2799                     "name": "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów",
2800                     "terms": "Naprawa rowerów"
2801                 },
2802                 "amenity/biergarten": {
2803                     "name": "Ogródek piwny",
2804                     "terms": "ogródek piwny"
2805                 },
2806                 "amenity/boat_rental": {
2807                     "name": "Wypożyczalnia łodzi",
2808                     "terms": "wynajem łodzi"
2809                 },
2810                 "amenity/bureau_de_change": {
2811                     "name": "Kantor",
2812                     "terms": "wymiana walut"
2813                 },
2814                 "amenity/bus_station": {
2815                     "name": "Dworzec autobusowy"
2816                 },
2817                 "amenity/cafe": {
2818                     "name": "Kawiarnia",
2819                     "terms": "kawa,herbata,kawiarnia"
2820                 },
2821                 "amenity/car_pooling": {
2822                     "name": "Carpooling",
2823                     "terms": "2+1,z pasażerem"
2824                 },
2825                 "amenity/car_rental": {
2826                     "name": "Wypożyczalnia samochodów",
2827                     "terms": "wypożyczalnia samochodów"
2828                 },
2829                 "amenity/car_sharing": {
2830                     "name": "Car-sharing",
2831                     "terms": "car-sharing,wspólne użytkowanie samochodów"
2832                 },
2833                 "amenity/car_wash": {
2834                     "name": "Myjnia samochodowa",
2835                     "terms": "myjnia"
2836                 },
2837                 "amenity/casino": {
2838                     "name": "Kasyno",
2839                     "terms": "kasyno, ruletka"
2840                 },
2841                 "amenity/charging_station": {
2842                     "name": "Stacja ładowania pojazdów",
2843                     "terms": "ładowanie samochodów"
2844                 },
2845                 "amenity/childcare": {
2846                     "name": "Żłobek",
2847                     "terms": "żłobek"
2848                 },
2849                 "amenity/cinema": {
2850                     "name": "Kino",
2851                     "terms": "duży ekran,drive-in,film,ruchomy obraz,pokaz zdjęć,zdjęcia,pokaz,silver screen"
2852                 },
2853                 "amenity/clinic": {
2854                     "name": "Klinika/oddział",
2855                     "terms": "ośrodek zdrowia, zoz, nzoz, opieka zdrowotna"
2856                 },
2857                 "amenity/clinic/abortion": {
2858                     "name": "Klinika aborcyjna",
2859                     "terms": "klinika aborcyjna"
2860                 },
2861                 "amenity/clinic/fertility": {
2862                     "name": "Ośrodek leczenia niepłodności",
2863                     "terms": "leczenie niepłodności, klinika leczenia niepłodności"
2864                 },
2865                 "amenity/clock": {
2866                     "name": "Zegar",
2867                     "terms": "zegarek"
2868                 },
2869                 "amenity/college": {
2870                     "name": "Teren szkoły",
2871                     "terms": "tereny szkolne"
2872                 },
2873                 "amenity/community_centre": {
2874                     "name": "Centrum społeczności",
2875                     "terms": "świetlica wiejska, dom kultury"
2876                 },
2877                 "amenity/compressed_air": {
2878                     "name": "Kompresor",
2879                     "terms": "kompresor"
2880                 },
2881                 "amenity/courthouse": {
2882                     "name": "Sąd",
2883                     "terms": "sąd,sprawiedliwość,trybunał"
2884                 },
2885                 "amenity/coworking_space": {
2886                     "name": "Coworking"
2887                 },
2888                 "amenity/crematorium": {
2889                     "name": "Krematorium",
2890                     "terms": "Krematorium"
2891                 },
2892                 "amenity/dentist": {
2893                     "name": "Dentysta",
2894                     "terms": "stomatolog, gabinet stomatologiczny"
2895                 },
2896                 "amenity/doctors": {
2897                     "name": "Gabinet lub przychodnia lekarska",
2898                     "terms": "lekarz, doktor, nzoz, przychodnia lekarska"
2899                 },
2900                 "amenity/dojo": {
2901                     "name": "Dojo/szkoła sztuk walki",
2902                     "terms": "Dojo, szkoła walki"
2903                 },
2904                 "amenity/drinking_water": {
2905                     "name": "Woda pitna",
2906                     "terms": "wodotrysk,woda pitna,poidło"
2907                 },
2908                 "amenity/driving_school": {
2909                     "name": "Szkoła nauki jazdy",
2910                     "terms": "prawo jazdy"
2911                 },
2912                 "amenity/embassy": {
2913                     "name": "Ambasada/konsulat",
2914                     "terms": "ambasada, konsulat"
2915                 },
2916                 "amenity/fast_food": {
2917                     "name": "Fast-food/bar",
2918                     "terms": "kebab, hot dog, fast food, McDonald's, McDonald, bar"
2919                 },
2920                 "amenity/ferry_terminal": {
2921                     "name": "Terminal promowy"
2922                 },
2923                 "amenity/fire_station": {
2924                     "name": "Remiza strażacka",
2925                     "terms": "straż,osp,psp,ochotnicza straż pożarna"
2926                 },
2927                 "amenity/food_court": {
2928                     "name": "Wspólny ogródek restauracyjny",
2929                     "terms": "część restauracyjna w centrum handlowym"
2930                 },
2931                 "amenity/fountain": {
2932                     "name": "Fontanna",
2933                     "terms": "fontanna,wodotrysk"
2934                 },
2935                 "amenity/fuel": {
2936                     "name": "Stacja paliw",
2937                     "terms": "stacja benzynowa,gaz,lpg"
2938                 },
2939                 "amenity/grave_yard": {
2940                     "name": "Cmentarz przykościelny",
2941                     "terms": "cmentarz,pochówek"
2942                 },
2943                 "amenity/grit_bin": {
2944                     "name": "Pojemnik z piaskiem, żwirem...",
2945                     "terms": "pojemnik z żwirem"
2946                 },
2947                 "amenity/hospital": {
2948                     "name": "Teren szpitala",
2949                     "terms": "Teren szpitala, szpital, służba zdrowia, ambulatorium, chirurgia, oddział"
2950                 },
2951                 "amenity/hunting_stand": {
2952                     "name": "Ambona strzelnicza",
2953                     "terms": "ambona strzelnicza"
2954                 },
2955                 "amenity/ice_cream": {
2956                     "name": "Lodziarnia",
2957                     "terms": "sklep z lodami, lody"
2958                 },
2959                 "amenity/internet_cafe": {
2960                     "name": "Kafejka internetowa",
2961                     "terms": "Internet"
2962                 },
2963                 "amenity/kindergarten": {
2964                     "name": "Teren przedszkola/żłobka",
2965                     "terms": "teren żłobka, teren przedszkola"
2966                 },
2967                 "amenity/library": {
2968                     "name": "Biblioteka",
2969                     "terms": "biblioteka,czytelnia"
2970                 },
2971                 "amenity/love_hotel": {
2972                     "name": "Hotel Dla Par",
2973                     "terms": "love hotel,dla par,xxx,krótki pobyt"
2974                 },
2975                 "amenity/marketplace": {
2976                     "name": "Targowisko",
2977                     "terms": "targowisko,targ,rynek,giełda"
2978                 },
2979                 "amenity/monastery": {
2980                     "name": "Teren klasztoru",
2981                     "terms": "klasztor"
2982                 },
2983                 "amenity/motorcycle_parking": {
2984                     "name": "Parking dla motocyklów",
2985                     "terms": "miejsce postojowe dla motocyklów"
2986                 },
2987                 "amenity/music_school": {
2988                     "name": "Szkoła muzyczna niepodlegająca MEN",
2989                     "terms": "nauka gry, kursy muzyczne, lekcje muzyki"
2990                 },
2991                 "amenity/nightclub": {
2992                     "name": "Klub nocny",
2993                     "terms": "klub dla dorosłych, striptease"
2994                 },
2995                 "amenity/nursing_home": {
2996                     "name": "Dom spokojnej starości"
2997                 },
2998                 "amenity/parking": {
2999                     "name": "Parking samochodowy",
3000                     "terms": "Parking dla samochodów"
3001                 },
3002                 "amenity/parking_entrance": {
3003                     "name": "Wjazd/wyjazd z parkingu/garażu",
3004                     "terms": "wjazd do garażu, wyjazd z garażu, wjazd na parking, wyjazd z parkingu"
3005                 },
3006                 "amenity/parking_space": {
3007                     "name": "Miejsce/miejsca parkingowe (pojedyncze lub ich zwarty blok)",
3008                     "terms": "zatoczka"
3009                 },
3010                 "amenity/pavilion": {
3011                     "name": "Altana",
3012                     "terms": "altana,pawilon,daszek,zadaszenie"
3013                 },
3014                 "amenity/pharmacy": {
3015                     "name": "Apteka",
3016                     "terms": "apteka,leki"
3017                 },
3018                 "amenity/place_of_worship": {
3019                     "name": "Miejsce odbywania się praktyk religijnych",
3020                     "terms": "opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,kościół,owczarnia,dom Boży,dom modlitwy,tum,misja,meczet,parafia,sanktuarium,świątynia,synagoga,tabernakulum"
3021                 },
3022                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
3023                     "name": "Świątynia buddyjska",
3024                     "terms": "stupa,wihara,klasztor,świątynia,pagoda,zendo,dojo"
3025                 },
3026                 "amenity/place_of_worship/christian": {
3027                     "name": "Kościół",
3028                     "terms": "chrześcijaństwo,opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,dom Boży,dom modlitwy,misja,oratorium,parafia,sanktuarium,świątynia,tabernakulum"
3029                 },
3030                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
3031                     "name": "Świątynia hinduistyczna",
3032                     "terms": "świątynia hinduistyczna"
3033                 },
3034                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
3035                     "name": "Synagoga",
3036                     "terms": "synagoga"
3037                 },
3038                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
3039                     "name": "Meczet",
3040                     "terms": "meczet"
3041                 },
3042                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
3043                     "name": "Sanktuarium shintoistyczne",
3044                     "terms": "jinja, sanktuarium shintoistyczne"
3045                 },
3046                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
3047                     "name": "Świątynia sikhijska",
3048                     "terms": "świątynia sikhijska, gurudwara"
3049                 },
3050                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
3051                     "name": "Świątynia taoistyczna",
3052                     "terms": "świątynia taoistyczna"
3053                 },
3054                 "amenity/planetarium": {
3055                     "name": "Planetarium",
3056                     "terms": "planetarium"
3057                 },
3058                 "amenity/police": {
3059                     "name": "Policja/straż miejsca lub gminna",
3060                     "terms": "odznaka,niebiescy,gliniarz,detektyw,glina,żandarm,smerfy,psy,prawo,egzekucja prawa,funkcjonariusze,policja,straż miejska,straż gminna"
3061                 },
3062                 "amenity/post_box": {
3063                     "name": "Skrzynka pocztowa",
3064                     "terms": "skrzynka,pocztowa,listy"
3065                 },
3066                 "amenity/post_office": {
3067                     "name": "Poczta/agencja pocztowa",
3068                     "terms": "poczta,urząd pocztowy,agencja pocztowa"
3069                 },
3070                 "amenity/prison": {
3071                     "name": "Teren więzienia",
3072                     "terms": "tereny więzienne"
3073                 },
3074                 "amenity/pub": {
3075                     "name": "Pub",
3076                     "terms": "pub,piwo,wino"
3077                 },
3078                 "amenity/public_bath": {
3079                     "name": "Łaźnie publiczne",
3080                     "terms": "Łazienki, mycie,"
3081                 },
3082                 "amenity/public_bookcase": {
3083                     "name": "Publiczna wymiana książek",
3084                     "terms": "półka z książkami, wymiana, bookcrossing"
3085                 },
3086                 "amenity/ranger_station": {
3087                     "name": "Baza strażników rezerwatu/parku",
3088                     "terms": "straż rezerwatu, straż parku narodowego"
3089                 },
3090                 "amenity/recycling": {
3091                     "name": "Kontener do recyclingu",
3092                     "terms": "utylizacja, recyklizacja, recycling"
3093                 },
3094                 "amenity/recycling_centre": {
3095                     "name": "Centrum przetwarzania odpadów (recycling)",
3096                     "terms": "centrum przetwarzania odpadów, centrum recyclingu"
3097                 },
3098                 "amenity/register_office": {
3099                     "name": "Urząd stanu cywilnego"
3100                 },
3101                 "amenity/restaurant": {
3102                     "name": "Restauracja",
3103                     "terms": "Bar,Kawiarnia,Stołówka,Jadalnia,drive-in,knajpa,jadłodajnia,fast food,grill,gospoda,klub nocny,pizzeria,karczma,zajazd"
3104                 },
3105                 "amenity/sanitary_dump_station": {
3106                     "name": "Miejsce opróżniania toalety (dla kamperów)",
3107                     "terms": "Miejsce opróżniania toalety (kemping)"
3108                 },
3109                 "amenity/school": {
3110                     "name": "Teren szkoły",
3111                     "terms": "tereny szkolne"
3112                 },
3113                 "amenity/scrapyard": {
3114                     "name": "Złomowisko"
3115                 },
3116                 "amenity/shelter": {
3117                     "name": "Schronienie",
3118                     "terms": "schronienie, "
3119                 },
3120                 "amenity/shower": {
3121                     "name": "Prysznic",
3122                     "terms": "prysznic"
3123                 },
3124                 "amenity/smoking_area": {
3125                     "name": "Palarnia",
3126                     "terms": "dla palących,dla palaczy"
3127                 },
3128                 "amenity/social_facility": {
3129                     "name": "Placówka pomocy społecznej",
3130                     "terms": "opieka społeczna, mops, gops, mopr, ośrodek opieki społecznej"
3131                 },
3132                 "amenity/social_facility/food_bank": {
3133                     "name": "Bank żywności",
3134                     "terms": "Bank żywności, "
3135                 },
3136                 "amenity/social_facility/group_home": {
3137                     "name": "Dom spokojnej starości",
3138                     "terms": "dom starców, dom seniora"
3139                 },
3140                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
3141                     "name": "Schronisko dla bezdomnych",
3142                     "terms": "przytułek dla bezdomnych"
3143                 },
3144                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
3145                     "name": "Dom opieki",
3146                     "terms": "Dom starców"
3147                 },
3148                 "amenity/studio": {
3149                     "name": "Studio",
3150                     "terms": "studio"
3151                 },
3152                 "amenity/swimming_pool": {
3153                     "name": "Basen"
3154                 },
3155                 "amenity/taxi": {
3156                     "name": "Postój taksówek",
3157                     "terms": "postój,taksówek,taxi"
3158                 },
3159                 "amenity/telephone": {
3160                     "name": "Telefon",
3161                     "terms": "telefon,budka,telefoniczna"
3162                 },
3163                 "amenity/theatre": {
3164                     "name": "Teatr",
3165                     "terms": "teatr,sztuka,przedstawienie"
3166                 },
3167                 "amenity/toilets": {
3168                     "name": "Toalety publiczne",
3169                     "terms": "toaleta,wc"
3170                 },
3171                 "amenity/townhall": {
3172                     "name": "Ratusz (siedziba władz)",
3173                     "terms": "władze miasta,ratusz,urząd miasta,urząd gminy,starostwo"
3174                 },
3175                 "amenity/university": {
3176                     "name": "Teren uczelni wyższej",
3177                     "terms": "teren uniwersytetu,teren akademii,teren politechniki"
3178                 },
3179                 "amenity/vending_machine": {
3180                     "name": "Automat sprzedający",
3181                     "terms": "Automat do sprzedaży"
3182                 },
3183                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
3184                     "name": "Automat z papierosami",
3185                     "terms": "Automat z papierosami"
3186                 },
3187                 "amenity/vending_machine/coffee": {
3188              &