]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-23)
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         latitude: Геог. ширина
12         longitude: Геог. должина
13         title: Наслов
14         user: Корисник
15       friend: 
16         friend: Пријател
17         user: Корисник
18       message: 
19         body: Содржина
20         recipient: Примател
21         sender: Испраќач
22         title: Наслов
23       trace: 
24         description: Опис
25         latitude: Геог. ширина
26         longitude: Геог. должина
27         name: Име
28         public: Јавно
29         size: Големина
30         user: Корисник
31         visible: Видливо
32       user: 
33         active: Активно
34         description: Опис
35         display_name: Име за прикажување
36         email: Е-пошта
37         languages: Јазици
38         pass_crypt: Лозинка
39     models: 
40       acl: Листа за контрола на пристап
41       changeset_tag: Ознака во измените
42       country: Земја
43       diary_comment: Коментар од дневникот
44       diary_entry: Ставка во дневник
45       friend: Пријател
46       language: Јазик
47       message: Порака
48       node_tag: Ознака на јазол
49       notifier: Известувач
50       old_node: Стар јазол
51       old_relation: Стара релација
52       old_relation_tag: Стара ознака на релација
53       old_way: Стар пат
54       old_way_node: Стар јазол на пат
55       relation: Релација
56       relation_member: Член на релација
57       session: Сесија
58       trace: Трага
59       tracepoint: Точка на трага
60       user: Корисник
61       user_preference: Кориснички прилагодувања
62       user_token: Кориснички жетон
63       way: Пат
64       way_node: Јазол на пат
65       way_tag: Ознака на пат
66   application: 
67     require_cookies: 
68       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
69     setup_user_auth: 
70       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на интерфејсот за да дознаете повеќе.
71   browse: 
72     changeset: 
73       changeset: "Измени: {{id}}"
74       changesetxml: XML за измените
75       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
76       feed: 
77         title: Измени {{id}}
78         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
79       osmchangexml: osmChange XML
80       title: Измени
81     changeset_details: 
82       belongs_to: "Припаѓа на:"
83       bounding_box: "Рамка:"
84       box: кутија
85       closed_at: "Затворено во:"
86       created_at: Создадено во
87       has_nodes: 
88         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
89         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
90       has_relations: 
91         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
92         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
93       has_ways: 
94         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
95         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
96       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
97       show_area_box: Прикажи рамка
98     changeset_navigation: 
99       all: 
100         next_tooltip: "Следни измени:"
101         prev_tooltip: "Претходни измени:"
102       user: 
103         name_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
104         next_tooltip: Следно уредување на {{user}}
105         prev_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Коментар:"
108       edited_at: "Уредено во:"
109       edited_by: "Уредил:"
110       in_changeset: "Во измените:"
111       version: "Верзија:"
112     containing_relation: 
113       entry: Релација {{relation_name}}
114       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
115     map: 
116       deleted: Избришано
117       larger: 
118         area: Погледај го просторот на поголема карта
119         node: Погледај го јазолот на поголема карта
120         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
121         way: Погледај го патот на поголема карта
122       loading: Се вчитува...
123     node: 
124       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
125       download_xml: Преземи XML
126       edit: уреди
127       node: Јазол
128       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
129       view_history: погледај ја историјата
130     node_details: 
131       coordinates: "Координати:"
132       part_of: "Дел од:"
133     node_history: 
134       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
135       download_xml: Преземи XML
136       node_history: Историја на јазолот
137       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
138       view_details: погледај детали
139     not_found: 
140       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
141       type: 
142         changeset: измени
143         node: јазол
144         relation: релација
145         way: пат
146     paging_nav: 
147       of: од
148       showing_page: Приказ на страница
149     relation: 
150       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
151       download_xml: Преземи XML
152       relation: Релација
153       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
154       view_history: погледај ја историјата
155     relation_details: 
156       members: "Членови:"
157       part_of: "Дел од:"
158     relation_history: 
159       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
160       download_xml: Преземи XML
161       relation_history: Историја на релацијата
162       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
163       view_details: погледај детали
164     relation_member: 
165       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
166       type: 
167         node: Јазол
168         relation: Релација
169         way: Пат
170     start: 
171       manually_select: Рачно избери друга површина
172       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
173     start_rjs: 
174       data_frame_title: Податоци
175       data_layer_name: Податоци
176       details: Детали
177       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
178       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
179       history_for_feature: Историја за [[feature]]
180       load_data: Вчитај ги податоците
181       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
182       loading: Вчитувам...
183       manually_select: Рачно изберете друга површина
184       object_list: 
185         api: Retrieve this area from the API
186         back: Прикажи листа на предмети
187         details: Детали
188         heading: Листа на предмети
189         history: 
190           type: 
191             node: Јазол [[id]]
192             way: Пат [[id]]
193         selected: 
194           type: 
195             node: Јазол [[id]]
196             way: Пат [[id]]
197         type: 
198           node: Јазол
199           way: Пат
200       private_user: приватен корисник
201       show_history: Прикажи историја
202       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
203       wait: Почекајте...
204       zoom_or_select: Зумирај и избери простор на картата за преглед
205     tag_details: 
206       tags: "Ознаки:"
207     way: 
208       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
209       download_xml: Преземи XML
210       edit: уреди
211       view_history: погледај историја
212       way: Пат
213       way_title: "Пат: {{way_name}}"
214     way_details: 
215       also_part_of: 
216         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
217         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
218       nodes: Јазли
219       part_of: "Дел од:"
220     way_history: 
221       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
222       download_xml: Преземи XML
223       view_details: погледај детали
224       way_history: Историја на патот
225       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
226   changeset: 
227     changeset: 
228       anonymous: Анонимен
229       big_area: (голема)
230       no_comment: (нема)
231       no_edits: (нема уредувања)
232       show_area_box: прикажи рамка на површина
233       still_editing: (сè уште уредува)
234       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
235     changeset_paging_nav: 
236       of: од
237     changesets: 
238       area: Површина
239       id: ид. бр.
240       saved_at: Зачувано во
241       user: Корисник
242     list: 
243       description: Скорешни промени
244       heading_bbox: Измени
245       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
246   diary_entry: 
247     edit: 
248       body: "Содржина:"
249       language: "Јазик:"
250       latitude: Геог. ширина
251       location: "Локација:"
252       longitude: Геог. должина
253       marker_text: Локација на дневничкиот запис
254       save_button: Зачувај
255       subject: "Предмет:"
256     feed: 
257       language: 
258         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
259     list: 
260       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
261       new: "Нов дневнички запис:"
262       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
263       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
264     view: 
265       leave_a_comment: Пиши коментар
266       login: Најавување
267       save_button: Зачувај
268   export: 
269     start: 
270       add_marker: Додај бележник на картата
271       area_to_export: Простор за извезување
272       embeddable_html: Вметнат HTML код
273       export_button: Извези
274       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
275       format: Формат
276       format_to_export: Формат за извезување
277       image_size: Големина на сликата
278       latitude: Г.Ш.
279       licence: Лиценца
280       longitude: Г.Д.
281       manually_select: Рачно изберете друга површина
282       mapnik_image: Mapnik-слика
283       max: макс.
284       options: Нагодувања
285       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
286       osmarender_image: Osmarender-слика
287       output: Излезни податоци
288       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
289       scale: Размер
290       zoom: Зум
291     start_rjs: 
292       add_marker: Стави бележник на картата
293       change_marker: Смени позиција на бележникот
294       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
295       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
296       export: Извези
297       manually_select: Рачно изберете друг простор
298       view_larger_map: Преглед на поголема карта
299   geocoder: 
300     description: 
301       title: 
302         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
303         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
304       types: 
305         cities: Градови
306         places: Места
307         towns: Гратчиња
308     description_osm_namefinder: 
309       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
310     direction: 
311       east: исток
312       north: север
313       north_east: североисток
314       north_west: северозапад
315       south: југ
316       south_east: југоисток
317       south_west: југозапад
318       west: запад
319     distance: 
320       one: околу 1km
321       other: околу {{count}}km
322       zero: помалку од 1km
323     results: 
324       no_results: Нема пронајдено резултати
325     search: 
326       title: 
327         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
328         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
329         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
330         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
331         osm_twain: Резултати од <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
332         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
333         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
334     search_osm_namefinder: 
335       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
336       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
337     search_osm_twain: 
338       prefix_highway: "{{type}} пат"
339   layouts: 
340     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
341     donate_link_text: донирање
342     edit: Уреди
343     edit_tooltip: Уредување карти
344     export: Извези
345     export_tooltip: Извези податоци од картата
346     gps_traces: GPS траги
347     gps_traces_tooltip: Раководење со траги
348     help_wiki: Помош и Вики
349     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
350     history: Историја
351     history_tooltip: Историја на измените
352     home: дома
353     home_tooltip: Оди на домашна локација
354     inbox: примени ({{count}})
355     inbox_tooltip: 
356       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
357       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
358       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
359     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
360     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
361     intro_3: OpenStreetMap е вдомен со великодушна поддршка од {{ucl}} и {{bytemark}}.
362     intro_3_bytemark: bytemark
363     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
364     license: 
365       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
366     log_in: најавување
367     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
368     logo: 
369       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
370     logout: одјавување
371     logout_tooltip: Одјавување
372     make_a_donation: 
373       text: Донирајте
374       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
375     news_blog: Блог за новости
376     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
377     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
378     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
379     shop: Продавница
380     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
381     sign_up: регистрација
382     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
383     sotm: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2009 наречена „The State of the Map“ од 10-12 јули во Амстердам!
384     tag_line: Слободната Вики-Карта на Светот
385     user_diaries: Кориснички дневници
386     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
387     view: Види
388     view_tooltip: Преглед на картите
389     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
390     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
391   map: 
392     coordinates: "Координати:"
393     edit: Уреди
394     view: Види
395   message: 
396     delete: 
397       deleted: Пораката е избришана
398     inbox: 
399       date: Датум
400       from: Од
401       my_inbox: Моето сандаче
402       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
403       outbox: за праќање
404       people_mapping_nearby: картографи од соседството
405       subject: Предмет
406       title: Примени
407       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
408     mark: 
409       as_read: Пораката е означена како прочитана
410       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
411     message_summary: 
412       delete_button: Избриши
413       read_button: Означи како прочитано
414       reply_button: Одговори
415       unread_button: Означи како непрочитано
416     new: 
417       message_sent: Пораката е испратена
418       send_button: Испрати
419       title: Испрати ја пораката
420     outbox: 
421       date: Даѕум
422       inbox: примени пораки
423       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
424       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
425       outbox: за праќање
426       people_mapping_nearby: картографи од соседството
427       subject: Предмет
428       title: За праќање
429       to: До
430       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
431     read: 
432       back_to_inbox: Назад во добиени
433       date: Датум
434       from: Од
435       reading_your_messages: Читање на пораките
436       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
437       reply_button: Одговори
438       subject: Предмет
439       to: За
440       unread_button: Означи како непрочитано
441     sent_message_summary: 
442       delete_button: Избриши
443   site: 
444     edit: 
445       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
446       flash_player_required: Ќе ви треба Flash програма за да го користите Potlatch - „OpenStreetMap Flash уредник“. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
447       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
448       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
449     index: 
450       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
451       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
452       license: 
453         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
454         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите придонесувачи.
455         project_name: проектот OpenStreetMap
456       permalink: Постојана врска
457       shortlink: Кратка врска
458     key: 
459       table: 
460         entry: 
461           admin: Административна граница
462           bridleway: Пешачко-влечен пат
463           brownfield: Запуштено подрачје
464           cable: 
465             - клупна жичарница
466           cemetery: Гробишта
467           centre: Спортски центар
468           commercial: Комерцијално подрачје
469           cycleway: Велосипедска патека
470           footway: Пешачка патека
471           military: Воено подрачје
472           permissive: Дозволив пристап
473           pitch: Спортски терен
474           reserve: Природен резерват
475           retail: Трговско подрачје
476           summit: 
477             - Врв
478     search: 
479       search: Пребарај
480       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
481       submit_text: Оди
482       where_am_i: Каде сум?
483     sidebar: 
484       close: Затвори
485       search_results: Резултати од пребарувањето
486   trace: 
487     create: 
488       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
489       upload_trace: Подигни GPS трага
490     delete: 
491       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
492     edit: 
493       description: "Опис:"
494       download: преземи
495       edit: уреди
496       filename: "Податотека:"
497       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
498       map: карта
499       owner: "Сопственик:"
500       points: "Точки:"
501       save_button: Сочувај промени
502       start_coord: "Почетна координата:"
503       tags: "Ознаки:"
504       tags_help: одделено со запирка
505       title: Ја уредувате трагата {{name}}
506       uploaded_at: "Подигнато во:"
507       visibility: "Видливост:"
508       visibility_help: што значи ова?
509     list: 
510       public_traces: Јавни GPS траги
511       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
512       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
513       your_traces: Ваши GPS траги
514     make_public: 
515       made_public: Трагата е објавена
516     no_such_user: 
517       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
518       heading: Корисникот {{user}} не постои.
519       title: Нема таков корисник
520     trace: 
521       ago: пред {{time_in_words_ago}}
522       by: од
523       count_points: "{{count}} точки"
524       edit: уреди
525       edit_map: Уреди ја картата
526       in: во
527       map: карта
528       more: повеќе
529       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
530       private: ПРИВАТНО
531       public: ЈАВНО
532       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
533       view_map: Погледај ја картата
534     trace_form: 
535       description: Опис
536       help: Помош
537       tags: Ознаки
538       tags_help: одделено со запирка
539       upload_button: Подигни
540       upload_gpx: Подгни GPX податотека
541       visibility: Видливост
542       visibility_help: што значи ова?
543     trace_header: 
544       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
545       see_just_your_traces: Погледајте ги само вашите траги, или подигнете трага
546       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
547       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
548     trace_optionals: 
549       tags: Ознаки
550     trace_paging_nav: 
551       of: од
552       showing: Приказ на страницата
553     view: 
554       delete_track: Избриши ја трагава
555       description: "Опис:"
556       download: преземи
557       edit: уреди
558       edit_track: Уреди ја трагава
559       filename: "Податотека:"
560       heading: Ја гледате трагата {{name}}
561       map: карта
562       none: Ништо
563       owner: "Сопственик:"
564       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
565       points: "Точки:"
566       start_coordinates: "Почетна координата:"
567       tags: "Ознаки:"
568       title: Ја гледате трагата  {{name}}
569       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
570       uploaded: "Подигнато во:"
571       visibility: "Видливост:"
572     visibility: 
573       identifiable: Препознатливо (се прикажува на листата на траги како препознатливи, подредени точки со време)
574       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
575       public: Јавно (се прикажува во листата на траги како анонимни, неподредени точки)
576       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
577   user: 
578     account: 
579       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
580       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
581       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
582       home location: "Домашна локација:"
583       latitude: Геог. ширина
584       longitude: Геог. должина
585       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
586       my settings: Мои прилагодувања
587       no home location: Немате внесено домашна локација.
588       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
589       profile description: "Опис за профилот:"
590       public editing: 
591         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
592         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
593         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
594         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
595         enabled link text: што е ова?
596         heading: "Јавно уредување:"
597       return to profile: Назад кон профилот
598       save changes button: Зачувај ги промените
599       title: Уреди сметка
600       update home location on click: Ажурирање на домашната локација кога ќе се кликне на картата?
601     confirm: 
602       button: Потврди
603       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
604       heading: Потврди корисничка сметка
605       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
606       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
607     confirm_email: 
608       button: Потврди
609       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
610       heading: Потврди промена на е-пошта
611       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
612       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
613     filter: 
614       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
615     friend_map: 
616       nearby mapper: "Соседен картограф: [[nearby_user]]"
617       your location: Ваша локација
618     go_public: 
619       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
620     login: 
621       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
622       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
623       create_account: создај сметка
624       email or username: Е-пошта или корисничко име
625       heading: Најавување
626       login_button: Најавување
627       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
628       password: "Лозинка:"
629       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
630       title: Најавување
631     lost_password: 
632       email address: "Е-пошта:"
633       heading: Ја заборавивте лозинката?
634       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
635       new password button: Смени лозинка
636       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
637       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
638       title: Загубена лозинка
639     make_friend: 
640       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
641       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
642       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
643     new: 
644       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
645       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
646       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-мајсторот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
647       display name: "Име за прикажување:"
648       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
649       email address: "Е-пошта:"
650       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
651       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
652       heading: Создајте корисничка сметка
653       license_agreement: Со тоа што создавате сметка, значи дека се согласувате сите податоци што ќе ги внесете на проектот Openstreetmap ќе бидат (неисклучиво) лиценцирани под <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk/">оваа Creative Commons лиценца (by-sa)</a>.
654       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
655       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
656       password: "Лозинка:"
657       signup: Најавување
658       title: Создај сметка
659     no_such_user: 
660       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
661       heading: Корисникот {{user}} не постои.
662       title: Нема таков корисник
663     remove_friend: 
664       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
665       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
666     reset_password: 
667       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
668       flash changed: Лозинката ви е сменета.
669       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
670       heading: Смени лозинка за {{user}}
671       password: Лозинка
672       reset: Смени лозинка
673       title: Смени лозинка
674     set_home: 
675       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
676     view: 
677       activate_user: активирај го корисников
678       add as friend: додај како пријател
679       add image: Додај слика
680       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
681       block_history: погледај добиени блокови
682       blocks by me: извршени болокови
683       blocks on me: добиени блокови
684       change your settings: измени прилагодувања
685       confirm: Потврди
686       create_block: блокирај го корисников
687       created from: "Создадено од:"
688       deactivate_user: деактивирај го корисников
689       delete image: Избриши ја сликата
690       delete_user: избриши го корисников
691       description: Опис
692       diary: дневник
693       edits: уредувања
694       email address: Е-пошта
695       hide_user: сокриј го корисников
696       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
697       km away: Оддалечено {{count}}km
698       m away: Оддалечено {{count}}m
699       mapper since: "Картограф од:"
700       moderator_history: погледај добиени блокови
701       my diary: мојот дневник
702       my edits: мои уредувања
703       my settings: мои прилагодувања
704       my traces: мои траги
705       my_oauth_details: Моите OAuth детали
706       nearby users: "Соседни корисници:"
707       new diary entry: нова ставка во дневникот
708       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
709       no home location: Немате поставено домашна локација.
710       no nearby users: Сè уште нема корисници во вашата околина кои признаваат дека работат на карти.
711       remove as friend: отстрани од пријатели
712       role: 
713         administrator: Овој корисник е администратор
714         grant: 
715           administrator: Додели администраторски пристап
716           moderator: Додели модераторски пристап
717         moderator: Овој корисник е модератор
718         revoke: 
719           administrator: Лиши од администраторски пристап
720           moderator: Лиши од модераторски пристап
721       send message: испрати порака
722       settings_link_text: прилагодувања
723       traces: траги
724       unhide_user: покажи го корисникот
725       upload an image: Подигни слика
726       user image heading: Корисничка слика
727       user location: Локација на корисникот
728       your friends: Ваши пријатели
729   user_role: 
730     filter: 
731       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
732       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
733       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
734       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
735     grant: 
736       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
737       confirm: Потврди
738       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
739       heading: Потврди доделување на улога
740       title: Потврди доделување на улога
741     revoke: 
742       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
743       confirm: Потврди
744       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
745       heading: Потврди лишување од улога
746       title: Потврди лишување од улога