4d374a7f542c8c267fcb4eb8c42f456990af958b
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk (nynorsk)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start: 
213       manually_select: Vel eit anna område manuelt
214       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
215     start_rjs: 
216       data_frame_title: Data
217       data_layer_name: Kartdata
218       details: Detaljar
219       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
220       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
221       hide_areas: Skjul områder
222       history_for_feature: Historikk for %{feature}
223       load_data: Last inn data
224       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
225       loading: Lastar...
226       manually_select: Vel eit anna område manuelt
227       object_list: 
228         api: Hent dette området frå API-et
229         back: Vis objektliste
230         details: Detaljar
231         heading: Objektliste
232         history: 
233           type: 
234             node: Node %{id}
235             way: Veg %{id}
236         selected: 
237           type: 
238             node: Node %{id}
239             way: Veg %{id}
240         type: 
241           node: Node
242           way: Veg
243       private_user: privat brukar
244       show_areas: Vis områder
245       show_history: Vis historikk
246       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
247       wait: Vent ...
248       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
249     tag_details: 
250       tags: "Merkelapper:"
251       wiki_link: 
252         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
253         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
254       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
257       type: 
258         changeset: endringssett
259         node: node
260         relation: relasjon
261         way: veg
262     way: 
263       download_xml: Last ned XML
264       edit: Rediger veg
265       view_history: Sjå historikken
266       way: Veg
267       way_title: "Veg: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: òg del av vegen %{related_ways}
271         other: òg del av vegane %{related_ways}
272       nodes: "Nodar:"
273       part_of: "Del av:"
274     way_history: 
275       download_xml: Last ned XML
276       view_details: Vis detaljar
277       way_history: Veghistorikk
278       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Anonym
282       big_area: (stor)
283       id: "#%{id}"
284       no_comment: (ingen)
285       no_edits: (ingen redigeringar)
286       show_area_box: vis boks for område
287       still_editing: (redigerer forsatt)
288       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
289     changeset_paging_nav: 
290       next: Neste »
291       previous: « Forrige
292       showing_page: Viser side %{page}
293     changesets: 
294       area: Område
295       comment: Kommentar
296       id: ID
297       saved_at: Lagra
298       user: Brukar
299     list: 
300       description: Siste endringar
301       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
302       description_friend: Endringssett av venene dine
303       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
304       description_user: Endringssett av %{user}
305       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
306       empty_anon_html: Ingen endringar endå
307       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
308       heading: Endringssett
309       heading_bbox: Endringssett
310       heading_friend: Endringssett
311       heading_nearby: Endringssett
312       heading_user: Endringssett
313       heading_user_bbox: Endringssett
314       title: Endringssett
315       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
316       title_friend: Endringssett av venene dine
317       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
318       title_user: Endringssett av %{user}
319       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
320     timeout: 
321       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
322   diary_entry: 
323     comments: 
324       ago: "%{ago} sidan"
325       comment: Kommentar
326       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
327       newer_comments: Nyare kommentarar
328       older_comments: Eldre kommentarar
329       post: Post
330       when: Når
331     diary_comment: 
332       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
333       confirm: Stadfest
334       hide_link: Skjul denne kommentaren
335     diary_entry: 
336       comment_count: 
337         one: 1 kommentar
338         other: "%{count} kommentarar"
339       comment_link: Kommenter denne oppføringa
340       confirm: Stadfest
341       edit_link: Rediger denne oppføringa
342       hide_link: Skjul denne oppføringa
343       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
344       reply_link: Svar på denne oppføringa
345     edit: 
346       body: "Brødtekst:"
347       language: "Språk:"
348       latitude: "Breiddegrad:"
349       location: "Posisjon:"
350       longitude: "Lengdegrad:"
351       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
352       save_button: Lagre
353       subject: "Emne:"
354       title: Rediger oppføring i dagboka
355       use_map_link: bruk kart
356     feed: 
357       all: 
358         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
359         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
360       language: 
361         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
362         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
363       user: 
364         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
365         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
366     list: 
367       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
368       new: Ny dagbokoppføring
369       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
370       newer_entries: Nyare oppføringar
371       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
372       older_entries: Eldre oppføringar
373       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
374       title: Brukarane sine dagbøker
375       title_friends: Dagbøkene til venene dine
376       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
377       user_title: "%{user} si dagbok"
378     location: 
379       edit: Rediger
380       location: "Posisjon:"
381       view: Vis
382     new: 
383       title: Ny dagbokoppføring
384     no_such_entry: 
385       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
386       heading: Inga oppføring med %{id}
387       title: Inga slik dagbokoppføring
388     view: 
389       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
390       login: Logg inn
391       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
392       save_button: Lagre
393       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
394       user_title: "%{user} si dagbok"
395   editor: 
396     default: Standard (noverande %{name})
397     potlatch: 
398       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
399       name: Potlatch 1
400     potlatch2: 
401       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
402       name: Potlatch 2
403     remote: 
404       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
405       name: Lokalt installert program
406   export: 
407     start: 
408       add_marker: Legg til ein markør på kartet
409       area_to_export: Område som skal eksporterast
410       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
411       export_button: Eksporter
412       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
413       format: Format
414       format_to_export: Format for eksport
415       image_size: Bildestørrelse
416       latitude: "Brei:"
417       licence: Lisens
418       longitude: "Len:"
419       manually_select: Vel eit anna område manuelt
420       map_image: Kartblad (viser standard laget)
421       max: maks
422       options: Val
423       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
424       output: Utdata
425       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
426       scale: Skala
427       too_large: 
428         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
429         heading: For stort område
430       zoom: Zoom
431     start_rjs: 
432       add_marker: Legg til ein markør på kartet
433       change_marker: Endre markørposisjon
434       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
435       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
436       export: Eksporter
437       manually_select: Vel eit anna område manuelt
438       view_larger_map: Vis større kart
439   geocoder: 
440     description: 
441       title: 
442         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444       types: 
445         cities: Byar
446         places: Stader
447         towns: Småbyar
448     direction: 
449       east: aust
450       north: nord
451       north_east: nordaust
452       north_west: nordvest
453       south: sør
454       south_east: søraust
455       south_west: sørvest
456       west: vest
457     distance: 
458       one: omtrent 1 km
459       other: omtrent %{count} km
460       zero: mindre enn 1 km
461     results: 
462       more_results: Fleire resultat
463       no_results: Ingen resultat funne
464     search: 
465       title: 
466         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
467         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
468         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
469         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
470         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
471         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
472     search_osm_nominatim: 
473       prefix: 
474         aeroway: 
475           aerodrome: Flyplass
476           apron: Flyrampe
477           gate: Gate
478           helipad: Helikopterplass
479           runway: Rullebane
480           taxiway: Taksebane
481           terminal: Terminal
482         amenity: 
483           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
484           airport: Flyplass
485           arts_centre: Kunstsenter
486           artwork: Kunstverk
487           atm: Minibank
488           auditorium: Auditorium
489           bank: Bank
490           bar: Bar
491           bbq: Grill
492           bench: Benk
493           bicycle_parking: Sykkelparkering
494           bicycle_rental: Sykkelutleige
495           biergarten: Ølhage
496           brothel: Bordell
497           bureau_de_change: Vekslingskontor
498           bus_station: Busstasjon
499           cafe: Kafé
500           car_rental: Bilutleige
501           car_sharing: Bildeling
502           car_wash: Bilvask
503           casino: Kasino
504           charging_station: Ladestation
505           cinema: Kino
506           clinic: Klinikk
507           club: Klubb
508           college: Høgskule
509           community_centre: Samfunnshus
510           courthouse: Rettsbygning
511           crematorium: Krematorium
512           dentist: Tannlege
513           doctors: Legar
514           dormitory: Sovesal
515           drinking_water: Drikkevatn
516           driving_school: Køyreskule
517           embassy: Ambassade
518           emergency_phone: Nødtelefon
519           fast_food: Hurtigmat
520           ferry_terminal: Ferjeterminal
521           fire_hydrant: Brannhydrant
522           fire_station: Brannstasjon
523           food_court: Serveringsstadar
524           fountain: Fontene
525           fuel: Drivstoff
526           grave_yard: Gravlund
527           gym: Treningssenter
528           hall: Spisesal
529           health_centre: Helsesenter
530           hospital: Sjukehus
531           hotel: Hotell
532           hunting_stand: Jaktbod
533           ice_cream: Iskrem
534           kindergarten: Barnehage
535           library: Bibliotek
536           market: Marknad
537           marketplace: Marknadsplass
538           mountain_rescue: Fjellredning
539           nightclub: Nattklubb
540           nursery: Førskule
541           nursing_home: Pleieheim
542           office: Kontor
543           park: Park
544           parking: Parkeringsplass
545           pharmacy: Apotek
546           place_of_worship: Religiøst hus
547           police: Politi
548           post_box: Postboks
549           post_office: Postkontor
550           preschool: Førskule
551           prison: Fengsel
552           pub: Pub
553           public_building: Offentleg bygning
554           public_market: Offentleg marknad
555           reception_area: Oppsamlingsområde
556           recycling: Resirkuleringspunkt
557           restaurant: Restaurant
558           retirement_home: Gamleheim
559           sauna: Sauna
560           school: Skule
561           shelter: Tilfluktsrom
562           shop: Butikk
563           shopping: Handel
564           shower: Dusj
565           social_centre: Samfunnshus
566           social_club: Sosial klubb
567           studio: Studio
568           supermarket: Supermarknad
569           swimming_pool: Symjebaseng
570           taxi: Drosje
571           telephone: Offentleg telefon
572           theatre: Teater
573           toilets: Toalett
574           townhall: Rådhus
575           university: Universitet
576           vending_machine: Vareautomat
577           veterinary: Veterinærklinikk
578           village_hall: Forsamlingshus
579           waste_basket: Søppelkasse
580           wifi: WiFi-tilgangspunkt
581           youth_centre: Ungdomssenter
582         boundary: 
583           administrative: Administrativ grense
584           census: Folketeljingsgrense
585           national_park: Nationalpark
586           protected_area: Verna område
587         bridge: 
588           aqueduct: Akvadukt
589           suspension: Hengebru
590           swing: Svingbru
591           viaduct: Viadukt
592           "yes": Bru
593         building: 
594           "yes": Bygning
595         highway: 
596           bridleway: Rideveg
597           bus_guideway: Leidde bussfelt
598           bus_stop: Busstopp
599           byway: Stikkveg
600           construction: Motorveg under konstruksjon
601           cycleway: Sykkelsti
602           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
603           footway: Gangsti
604           ford: Vadestad
605           living_street: Gatetun
606           milestone: Milestolpe
607           minor: Mindre veg
608           motorway: Motorveg
609           motorway_junction: Motorvegkryss
610           motorway_link: Veg til motorveg
611           path: Sti
612           pedestrian: Gangveg
613           platform: Perrong
614           primary: Primær veg
615           primary_link: Primær veg
616           raceway: Racerbane
617           residential: Bustadveg
618           rest_area: Rasteplass
619           road: Veg
620           secondary: Sekundær veg
621           secondary_link: Sekundær veg
622           service: Tjenesteveg
623           services: Motorveitjenester
624           speed_camera: Fotoboks
625           steps: Trapper
626           stile: Stige
627           tertiary: Tertiær veg
628           tertiary_link: Kommunal veg
629           track: Sti
630           trail: Sti
631           trunk: Hovedveg
632           trunk_link: Hovedveg
633           unclassified: Uklassifisert veg
634           unsurfaced: Veg utan dekke
635         historic: 
636           archaeological_site: Arkeologisk plass
637           battlefield: Slagmark
638           boundary_stone: Grensestein
639           building: Bygning
640           castle: Slott
641           church: Kyrkje
642           fort: Fort
643           house: Hus
644           icon: Ikon
645           manor: Herregard
646           memorial: Minne
647           mine: Gruve
648           monument: Monument
649           museum: Museum
650           ruins: Ruinar
651           tower: Tårn
652           wayside_cross: Vegkant kross
653           wayside_shrine: Vegkant alter
654           wreck: Vrak
655         landuse: 
656           allotments: Kolonihagar
657           basin: Elveområde
658           brownfield: Tidlegare industriområde
659           cemetery: Gravplass
660           commercial: Kommersielt område
661           conservation: Freda
662           construction: Kontruksjon
663           farm: Gard
664           farmland: Jordbruksland
665           farmyard: Gardstun
666           forest: Skog
667           garages: Garasjar
668           grass: Gras
669           greenfield: Ikkje-utvikla område
670           industrial: Industriområde
671           landfill: Landfylling
672           meadow: Eng
673           military: Militært område
674           mine: Gruve
675           nature_reserve: Naturreservat
676           orchard: Frukthage
677           park: Park
678           piste: Løype
679           quarry: Steinbrot
680           railway: Jernbane
681           recreation_ground: Idrettsplass
682           reservoir: Reservoar
683           reservoir_watershed: Nedbørfelt
684           residential: Boligområde
685           retail: Detaljsalg
686           road: Vegområde
687           village_green: landsbypark
688           vineyard: Vingård
689           wetland: Våtmark
690           wood: Skog
691         leisure: 
692           beach_resort: Strandsted
693           bird_hide: Fugletårn
694           common: Allmenning
695           fishing: Fiskeområde
696           fitness_station: Trenings studio
697           garden: Hage
698           golf_course: Golfbane
699           ice_rink: Skøytebane
700           marina: Båthavn
701           miniature_golf: Minigolf
702           nature_reserve: Naturreservat
703           park: Park
704           pitch: Sportsarena
705           playground: Leikeplass
706           recreation_ground: Idrettsplass
707           sauna: Badstu
708           slipway: Slipp
709           sports_centre: Sportssenter
710           stadium: Stadion
711           swimming_pool: Symjebaseng
712           track: Laupebane
713           water_park: Vannpark
714         military: 
715           airfield: Militær flyplass
716           barracks: Kaserner
717           bunker: Bunker
718         natural: 
719           bay: Bukt
720           beach: Strand
721           cape: Nes
722           cave_entrance: Holeinngang
723           channel: Kanal
724           cliff: Klippe
725           crater: Krater
726           dune: Sanddyne
727           feature: Eigenskap
728           fell: Fjellskrent
729           fjord: Fjord
730           forest: Skog
731           geyser: Geysir
732           glacier: Isbre
733           heath: Vidde
734           hill: Ås
735           island: Øy
736           land: Land
737           marsh: Sump
738           moor: Myr
739           mud: Gjørme
740           peak: Topp
741           point: Punkt
742           reef: Rev
743           ridge: Rygg
744           river: Elv
745           rock: Stein
746           scree: Ur
747           scrub: Kratt
748           shoal: Grunning
749           spring: Kjelde
750           stone: Stein
751           strait: Stred
752           tree: Tre
753           valley: Dal
754           volcano: Vulkan
755           water: Vatn
756           wetland: Våtmark
757           wetlands: Våtland
758           wood: Skog
759         office: 
760           accountant: Revisor
761           architect: Arkitekt
762           company: Bedrift
763           employment_agency: Bemanningsbedrift
764           estate_agent: Eiendomsmeglar
765           government: Statlig kontor
766           insurance: Forsikringskontor
767           lawyer: Advokat
768           ngo: Ikkje-statlig kontor
769           telecommunication: Telefonkontor
770           travel_agent: Reisebyrå
771           "yes": Kontor
772         place: 
773           airport: Flyplass
774           city: By
775           country: Land
776           county: Fylke
777           farm: Gard
778           hamlet: Grend
779           house: Hus
780           houses: Hus
781           island: Øy
782           islet: Holme
783           isolated_dwelling: Ensleg bostad
784           locality: Plass
785           moor: Myr
786           municipality: Kommune
787           postcode: Postnummer
788           region: Område
789           sea: Hav
790           state: Delstat
791           subdivision: Underavdeling
792           suburb: Forstad
793           town: Tettstad
794           unincorporated_area: Kommunefritt område
795           village: Landsby
796         railway: 
797           abandoned: Forlatt jernbane
798           construction: Jernbane under konstruksjon
799           disused: Nedlagt jernbane
800           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
801           funicular: Kabelbane
802           halt: Togstopp
803           historic_station: Historisk jernbanestasjon
804           junction: Jernbanekryss
805           level_crossing: Planovergang
806           light_rail: Bybane
807           miniature: Miniatyrjernbane
808           monorail: Enskinnebane
809           narrow_gauge: Smalsporjernbane
810           platform: Jernbaneperrong
811           preserved: Verna jernbane
812           spur: Jernbaneforgrening
813           station: Jernbanestasjon
814           subway: T-banestasjon
815           subway_entrance: T-baneinngang
816           switch: Sporveksel
817           tram: Sporveg
818           tram_stop: Trikkestopp
819           yard: Skiftetomt
820         shop: 
821           alcohol: Utanfor lisens
822           antiques: Antikviteter
823           art: Kunstbutikk
824           bakery: Bakeri
825           beauty: Skjønnheitssalong
826           beverages: Drikkevarebutikk
827           bicycle: Sykkelbutikk
828           books: Bokhandel
829           butcher: Slaktar
830           car: Bilbutikk
831           car_parts: Bildeler
832           car_repair: Bilverkstad
833           carpet: Teppebutikk
834           charity: Veldedighetsbutikk
835           chemist: Kjemiker
836           clothes: Klesbutikk
837           computer: Databutikk
838           confectionery: Konditori
839           convenience: Nærbutikk
840           copyshop: Kopieringsbutikk
841           cosmetics: Kosmetikkforretning
842           department_store: Varehus
843           discount: Tilbudsbutikk
844           doityourself: Gjer-det-sjølv
845           dry_cleaning: Renseri
846           electronics: Elektronikkforretning
847           estate_agent: Eiendomsmegler
848           farm: Gardsbutikk
849           fashion: Motebutikk
850           fish: Fiskebutikk
851           florist: Blomsterbutikk
852           food: Matbutikk
853           funeral_directors: Begravelsesforretning
854           furniture: Møbler
855           gallery: Galleri
856           garden_centre: Hagesenter
857           general: Landhandel
858           gift: Gavebutikk
859           greengrocer: Grønnsakshandel
860           grocery: Dagligvarebutikk
861           hairdresser: Frisør
862           hardware: Jernvarehandel
863           hifi: Hi-fi
864           insurance: Forsikring
865           jewelry: Gullsmed
866           kiosk: Kiosk
867           laundry: Vaskeri
868           mall: Kjøpesenter
869           market: Marknad
870           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
871           motorcycle: Motorsykkelbutikk
872           music: Musikkbutikk
873           newsagent: Nyhetsbyrå
874           optician: Optiker
875           organic: Organisk matbutikk
876           outdoor: Utandørs butikk
877           pet: Dyrebutikk
878           photo: Fotobutikk
879           salon: Salong
880           shoes: Skobutikk
881           shopping_centre: Kjøpesenter
882           sports: Sportsbutikk
883           stationery: Papirbutikk
884           supermarket: Supermarked
885           toys: Lekebutikk
886           travel_agency: Reisebyrå
887           video: Videobutikk
888           wine: Utanfor lisens
889         tourism: 
890           alpine_hut: Fjellhytte
891           artwork: Kunstverk
892           attraction: Attraksjon
893           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
894           cabin: Hytte
895           camp_site: Teltplass
896           caravan_site: Campingplass
897           chalet: Fjellhytte
898           guest_house: Gjestehus
899           hostel: Vandrerhjem
900           hotel: Hotell
901           information: Informasjon
902           lean_to: Gapehuk
903           motel: Motell
904           museum: Museum
905           picnic_site: Piknikplass
906           theme_park: Fornøyelsespark
907           valley: Dal
908           viewpoint: Utsiktspunkt
909           zoo: Dyrepark
910         tunnel: 
911           "yes": Tunnel
912         waterway: 
913           artificial: Kunstig vassdrag
914           boatyard: Båtverft
915           canal: Kanal
916           connector: Vannvegforbindelse
917           dam: Demning
918           derelict_canal: Nedlagt kanal
919           ditch: Grøft
920           dock: Dokk
921           drain: Avløp
922           lock: Sluse
923           lock_gate: Sluseport
924           mineral_spring: Mineralkilde
925           mooring: Fortøyning
926           rapids: Bank
927           river: Elv
928           riverbank: Elvebredd
929           stream: Straum
930           wadi: Elveleie
931           water_point: Vannpunkt
932           waterfall: Foss
933           weir: Overløpskant
934       prefix_format: "%{name}"
935   html: 
936     dir: ltr
937   javascripts: 
938     map: 
939       base: 
940         cycle_map: Sykkelkart
941         mapquest: MapQuest Open
942         standard: Standard
943         transport_map: Transport-kart
944       overlays: 
945         maplint: Maplint
946     site: 
947       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
948       edit_tooltip: Rediger kartet
949       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
950       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
951       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
952       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
953   layouts: 
954     community: Samfunnet
955     community_blogs: Bloggar
956     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
957     copyright: Opphavsrett & lisens
958     documentation: Dokumentasjon
959     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
960     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
961     donate_link_text: donering
962     edit: Rediger
963     edit_with: Rediger med %{editor}
964     export: Eksporter
965     export_tooltip: Eksporter kartdata
966     foundation: Stifting
967     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
968     gps_traces: GPS-spor
969     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
970     help: Hjelp
971     help_centre: Brukarstøtte
972     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
973     help_url: http://help.openstreetmap.org/
974     history: Historikk
975     home: heim
976     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
977     inbox_html: innboks %{count}
978     inbox_tooltip: 
979       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
980       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
981       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
982     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
983     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
984     intro_2_download: last ned
985     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
986     intro_2_license: åpen lisens
987     intro_2_use: bruke
988     log_in: logg inn
989     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
990     logo: 
991       alt_text: OpenStreetMap-logo
992     logout: logg ut
993     logout_tooltip: Logg ut
994     make_a_donation: 
995       text: Gje pengegåve
996       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
997     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
998     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
999     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1000     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1001     partners_ic: Imperial College London
1002     partners_partners: partnarar
1003     partners_ucl: UCL VR senteret
1004     project_name: 
1005       h1: OpenStreetMap
1006       title: OpenStreetMap
1007     sign_up: registrer
1008     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1009     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1010     user_diaries: Brukardagbok
1011     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1012     view: Vis
1013     view_tooltip: Vis kartet
1014     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1015     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1016     wiki: Wiki
1017     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1018     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1019   license_page: 
1020     foreign: 
1021       english_link: den engelske originalen
1022       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1023       title: Om denne omsetjinga
1024     legal_babble: 
1025       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1026       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1027       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1028       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1029       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1030       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1031       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1032       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1033       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1034       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1035       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1036       credit_1_html: "Me krever at du brukar krediteringa &ldquo;&copy; OpenStreetMap \ncontributors&rdquo;."
1037       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjenglig under Open Database Licesese, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenke til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distrubuerer OSM i dataform, kan du nevne og linke til lisensen eller lisensane. I former der linkar er umoglige (t.d. trykte verk), foreslår me at du henviser lesarane dine til openstreetmap.org (kansje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1038       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1039       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1040       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1041       infringement_title_html: Illegal kopiering
1042       intro_1_html: "OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1043       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1044       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1045       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1046       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1047       more_title_html: Finn ut meir
1048       title_html: Opphavsrett og lisensar
1049     native: 
1050       mapping_link: start kartlegging
1051       native_link: Nynorsk versjon
1052       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1053       title: Om denne sida
1054   message: 
1055     delete: 
1056       deleted: Melding sletta
1057     inbox: 
1058       date: Dato
1059       from: Frå
1060       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1061       my_inbox: Min innboks
1062       new_messages: 
1063         one: "%{count} ny melding"
1064         other: "%{count} nye meldingar"
1065       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1066       old_messages: 
1067         one: "%{count} gamal melding"
1068         other: "%{count} gamle meldingar"
1069       outbox: utboks
1070       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1071       subject: Emne
1072       title: Innboks
1073     mark: 
1074       as_read: Melding markert som lese
1075       as_unread: Melding markert som ulese
1076     message_summary: 
1077       delete_button: Slett
1078       read_button: Marker som lese
1079       reply_button: Svar
1080       unread_button: Marker som ulese
1081     new: 
1082       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1083       body: Kropp
1084       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1085       message_sent: Melding sendt
1086       send_button: Send
1087       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1088       subject: Emne
1089       title: Send melding
1090     no_such_message: 
1091       body: Det er inga melding med den ID-en.
1092       heading: Inga melding funne
1093       title: Inga melding funne
1094     outbox: 
1095       date: Dato
1096       inbox: innboks
1097       messages: 
1098         one: Du har %{count} sendt melding
1099         other: Du har %{count} sendte meldingar
1100       my_inbox: Min %{inbox_link}
1101       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1102       outbox: utboks
1103       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1104       subject: Emne
1105       title: Utboks
1106       to: Til
1107     read: 
1108       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1109       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1110       date: Dato
1111       from: Frå
1112       reading_your_messages: Les meldingane dine
1113       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1114       reply_button: Svar
1115       subject: Emne
1116       title: Les melding
1117       to: Til
1118       unread_button: Marker som ulese
1119       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1120     reply: 
1121       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1122     sent_message_summary: 
1123       delete_button: Slett
1124   notifier: 
1125     diary_comment_notification: 
1126       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1127       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1128       hi: Hei %{to_user},
1129       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1130     email_confirm: 
1131       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1132     email_confirm_html: 
1133       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1134       greeting: Hei,
1135       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1136     email_confirm_plain: 
1137       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1138       greeting: Hei,
1139       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1140       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1141     friend_notification: 
1142       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1143       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1144       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1145       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1146     gpx_notification: 
1147       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1148       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1149       failure: 
1150         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1151         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1152         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1153         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1154         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1155       greeting: Hei,
1156       success: 
1157         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1158         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1159       with_description: med skildring
1160       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1161     lost_password: 
1162       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1163     lost_password_html: 
1164       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1165       greeting: Hei,
1166       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1167     lost_password_plain: 
1168       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1169       greeting: Hei,
1170       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1171       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1172     message_notification: 
1173       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1174       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1175       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1176       hi: Hei %{to_user},
1177       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1178     signup_confirm: 
1179       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1180     signup_confirm_html: 
1181       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1182       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1183       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1184       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1185       greeting: Hei der!
1186       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1187       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1188       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1189       more_videos_here: fleire videoar her
1190       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1191       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1192       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1193     signup_confirm_plain: 
1194       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1195       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1196       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1197       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1198       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1199       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1200       greeting: Hei der!
1201       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1202       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1203       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1204       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1205       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1206       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1207       user_wiki_1: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld
1208       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1209       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1210       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1211   oauth: 
1212     oauthorize: 
1213       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1214       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1215       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1216       allow_write_api: endre kartet.
1217       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1218       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1219       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1220       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1221     revoke: 
1222       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1223   oauth_clients: 
1224     create: 
1225       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1226     destroy: 
1227       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1228     edit: 
1229       submit: Rediger
1230       title: Rediger programvara di
1231     form: 
1232       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1233       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1234       allow_write_api: endre kartet.
1235       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1236       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1237       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1238       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1239       name: Namn
1240       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1241       required: Påkrevd
1242       support_url: Støytte-URL
1243       url: URL til hovedapplikasjonen
1244     index: 
1245       application: Programnamn
1246       issued_at: Utskrive
1247       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1248       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1249       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1250       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1251       register_new: Registrer applikasjonen din
1252       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1253       revoke: Tilbakekall!
1254       title: Mine OAuth-detaljar
1255     new: 
1256       submit: Registrer
1257       title: Registrer ein ny applikasjon
1258     not_found: 
1259       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1260     show: 
1261       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1262       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1263       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1264       allow_write_api: endre kartet.
1265       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1266       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1267       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1268       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1269       confirm: Er du sikker?
1270       delete: Ta bort klient
1271       edit: Rediger detaljar
1272       key: "Forbrukarnøkkel:"
1273       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1274       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1275       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1276       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1277       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1278     update: 
1279       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1280   printable_name: 
1281     with_id: "%{id}"
1282     with_name: "%{name} (%{id})"
1283     with_version: "%{id}, v%{version}"
1284   redaction: 
1285     create: 
1286       flash: Maskering oppretta.
1287     destroy: 
1288       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1289       flash: Maskering ødelagd.
1290       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1291     edit: 
1292       description: Skildring
1293       heading: Rediger maskering
1294       submit: Lagre markering
1295       title: Rediger relasjon
1296     index: 
1297       empty: Ingen maskeringar å vise.
1298       heading: Liste over maskeringar
1299       title: Liste over maskeringar
1300     new: 
1301       description: Skildring
1302       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1303       submit: Lag maskering
1304       title: Lagar ein ny maskering
1305     show: 
1306       confirm: Er du sikker?
1307       description: "Skildring:"
1308       destroy: Fjern denne maskeringa
1309       edit: Endre denne maskeringa
1310       heading: Visar maskering "%{title}"
1311       title: Visar maskering
1312       user: "Oppretta av:"
1313     update: 
1314       flash: Endringar lagra.
1315   site: 
1316     edit: 
1317       anon_edits: (%{link})
1318       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1319       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1320       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1321       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1322       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1323       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1324       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1325       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1326       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1327       user_page_link: brukarside
1328     index: 
1329       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1330       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1331       license: 
1332         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1333         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1334         project_url: http://openstreetmap.org
1335       permalink: Permanent lenkje
1336       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1337       shortlink: Kort lenkje
1338     key: 
1339       map_key: Kartforklaring
1340       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1341       table: 
1342         entry: 
1343           admin: Administrativ grense
1344           allotments: Kolonihagar
1345           apron: 
1346             - terminal
1347             - terminal
1348           bridge: Sort kant = bru
1349           bridleway: Rideveg
1350           brownfield: Tidlegare industriområde
1351           building: Viktig bygning
1352           byway: Stikkveg
1353           cable: 
1354             - Kabelvogn
1355             - stolheis
1356           cemetery: Gravplass
1357           centre: Sportssenter
1358           commercial: Kommersielt område
1359           common: 
1360             - Vanleg
1361             - snever
1362           construction: Vegar under konstruksjon
1363           cycleway: Sykkelveg
1364           destination: Destinasjonstilgang
1365           farm: Gard
1366           footway: Gangveg
1367           forest: Skog
1368           golf: Golfbane
1369           heathland: Heilandskap
1370           industrial: Industriområde
1371           lake: 
1372             - Innsjø
1373             - reservoar
1374           military: Militært område
1375           motorway: Motorveg
1376           park: Park
1377           permissive: Betinget tilgjenge
1378           pitch: Sportsarena
1379           primary: Primærveg
1380           private: Privat tilgjenge
1381           rail: Jernbane
1382           reserve: Naturreservat
1383           resident: Boligområde
1384           retail: Detaljsalgområde
1385           runway: 
1386             - Flystripe
1387             - taksebane
1388           school: 
1389             - Skule
1390             - universitet
1391           secondary: Sekundærveg
1392           station: Jernbanestasjon
1393           subway: Undergrunnsbane
1394           summit: 
1395             - Topp
1396             - fjelltopp
1397           tourist: Turistattraksjon
1398           track: Spor
1399           tram: 
1400             - Bybane
1401             - trikk
1402           trunk: Hovedveg
1403           tunnel: Streka kant = tunnel
1404           unclassified: Uklassifisert veg
1405           unsurfaced: Veg utan dekke
1406           wood: Ved
1407     markdown_help: 
1408       alt: Alternativ tekst
1409       first: Første punkt
1410       heading: Overskrifter
1411       headings: Overskrifter
1412       image: Bilete
1413       link: Lekje
1414       ordered: Sortert liste
1415       second: Andre punkt
1416       subheading: Underoverskrifter
1417       text: Tekst
1418       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1419       unordered: Usortert liste
1420       url: URL
1421     richtext_area: 
1422       edit: Endre
1423       preview: Førehandsvising
1424     search: 
1425       search: Søk
1426       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1427       submit_text: Gå
1428       where_am_i: Kor er eg?
1429       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1430     sidebar: 
1431       close: Lukk
1432       search_results: Søkjeresultat
1433   time: 
1434     formats: 
1435       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1436   trace: 
1437     create: 
1438       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1439       upload_trace: Last opp GPS-spor
1440     delete: 
1441       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1442     edit: 
1443       description: "Skildring:"
1444       download: last ned
1445       edit: rediger
1446       filename: "Filnamn:"
1447       heading: Redigerer spor %{name}
1448       map: kart
1449       owner: "Eigar:"
1450       points: "Punkter:"
1451       save_button: Lagre endringar
1452       start_coord: "Startkoordinat:"
1453       tags: "Markelapper:"
1454       tags_help: kommaseparert
1455       title: Redigerer spor %{name}
1456       uploaded_at: "Last opp:"
1457       visibility: "Synlegheit:"
1458       visibility_help: kva tyder dette?
1459       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1460     list: 
1461       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1462       public_traces: Offentleg GPS-spor
1463       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1464       tagged_with: merkte med %{tags}
1465       your_traces: Dine GPS-spor
1466     make_public: 
1467       made_public: Spor gjort offentleg
1468     offline: 
1469       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1470       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1471     offline_warning: 
1472       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1473     trace: 
1474       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1475       by: av
1476       count_points: "%{count} punkt"
1477       edit: rediger
1478       edit_map: Rediger kart
1479       identifiable: IDENTIFISERBAR
1480       in: i
1481       map: kart
1482       more: meir
1483       pending: VENTER
1484       private: PRIVAT
1485       public: OFFENTLEG
1486       trace_details: Vis detaljar for spor
1487       trackable: SPORBAR
1488       view_map: Vis kart
1489     trace_form: 
1490       description: "Skildring:"
1491       help: Hjelp
1492       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1493       tags: "Merkelappar:"
1494       tags_help: kommaseparert
1495       upload_button: Last opp
1496       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1497       visibility: "Synligheit:"
1498       visibility_help: kva tyder dette?
1499       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1500     trace_header: 
1501       see_all_traces: Sjå alle spor
1502       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1503       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1504       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1505     trace_optionals: 
1506       tags: Merkelappar
1507     trace_paging_nav: 
1508       newer: Nyare spor
1509       older: Eldre spor
1510       showing_page: Viser side %{page}
1511     view: 
1512       delete_track: Slett dette sporet
1513       description: "Skildring:"
1514       download: last ned
1515       edit: rediger
1516       edit_track: Rediger dette sporet
1517       filename: "Filnamn:"
1518       heading: Viser spor %{name}
1519       map: kart
1520       none: Ingen
1521       owner: "Eigar:"
1522       pending: VENTANDE
1523       points: "Punkter:"
1524       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1525       tags: "Markelappar:"
1526       title: Viser spor %{name}
1527       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1528       uploaded: "Lasta opp:"
1529       visibility: "Synligheit:"
1530     visibility: 
1531       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1532       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1533       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1534       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1535   user: 
1536     account: 
1537       contributor terms: 
1538         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1539         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1540         heading: "Bidragsytervilkår:"
1541         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1542         link text: kva er dette?
1543         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1544         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1545       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1546       delete image: Fjern gjeldande bilete
1547       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1548       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1549       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1550       home location: "Heimeposisjon:"
1551       image: "Bilete:"
1552       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1553       keep image: Hald på gjeldande bilete
1554       latitude: "Breiddegrad:"
1555       longitude: "Lengdegrad:"
1556       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1557       my settings: Innstellingane mine
1558       new email address: "Ny e-postadresse:"
1559       new image: Legg til eit bilete
1560       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1561       openid: 
1562         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1563         link text: kva er dette?
1564         openid: "OpenID:"
1565       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1566       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1567       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1568       public editing: 
1569         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1570         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1571         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1572         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1573         enabled link text: kva er dette?
1574         heading: "Offentleg redigering:"
1575       public editing note: 
1576         heading: Offentleg redigering
1577         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1578       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1579       return to profile: Returner til profil
1580       save changes button: Lagre endringar
1581       title: Rediger konto
1582       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1583     confirm: 
1584       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1585       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1586       button: Stadfest
1587       heading: Stadfest ein brukerkonto
1588       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1589       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1590       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1591       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1592     confirm_email: 
1593       button: Stadfest
1594       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1595       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1596       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1597       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1598     confirm_resend: 
1599       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1600       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1601     filter: 
1602       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1603     go_public: 
1604       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1605     list: 
1606       confirm: Stadfest valde brukarar
1607       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1608       heading: Brukarar
1609       hide: Skjul valde brukarar
1610       showing: 
1611         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1612         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1613       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1614       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1615       title: Brukarar
1616     login: 
1617       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1618       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1619       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1620       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1621       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1622       heading: Logg inn
1623       login_button: Logg inn
1624       lost password link: Mista passordet ditt?
1625       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1626       no account: Har du ingen brukarkonto?
1627       openid: "%{logo} OpenID:"
1628       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1629       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1630       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1631       openid_providers: 
1632         aol: 
1633           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1634           title: Logg inn med AOL
1635         google: 
1636           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1637           title: Logg inn med Google
1638         myopenid: 
1639           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1640           title: Logg inn med myOpenID
1641         openid: 
1642           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1643           title: Logg inn med OpenID
1644         wordpress: 
1645           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1646           title: Logg inn med Wordpress
1647         yahoo: 
1648           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1649           title: Logg inn med Yahoo
1650       password: "Passord:"
1651       register now: Registrer deg no
1652       remember: "Hugs meg:"
1653       title: Logg inn
1654       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1655       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1656       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1657     logout: 
1658       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1659       logout_button: Logg ut
1660       title: Logg ut
1661     lost_password: 
1662       email address: "E-postadresse:"
1663       heading: Gløymt passord?
1664       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1665       new password button: Nullstill passord
1666       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1667       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1668       title: Gløymt passord
1669     make_friend: 
1670       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1671       button: Legg til som ein ven
1672       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1673       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1674       success: "%{name} er no venen din."
1675     new: 
1676       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1677       confirm password: "Stadfest passord:"
1678       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1679       continue: Hald fram
1680       display name: "Visningsnavn:"
1681       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1682       email address: "E-postadresse:"
1683       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1684       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1685       heading: Opprett ein brukerkonto
1686       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1687       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1688       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1689       openid: "%{logo} OpenID:"
1690       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1691       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1692       password: "Passord:"
1693       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1694       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1695       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1696       title: Opprett konto
1697       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1698     no_such_user: 
1699       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1700       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1701       title: Ingen brukar funnet
1702     popup: 
1703       friend: Ven
1704       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1705       your location: Posisjonen din
1706     remove_friend: 
1707       button: Fjern som ein ven
1708       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1709       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1710       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1711     reset_password: 
1712       confirm password: "Stadfest passord:"
1713       flash changed: Passordet ditt er endra.
1714       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1715       heading: Nullstill passord for %{user}
1716       password: "Passord:"
1717       reset: Nullstill passord
1718       title: Nullstill passord
1719     set_home: 
1720       flash success: Heimelokasjon lagra
1721     suspended: 
1722       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1723       heading: Konto stengt
1724       title: Konto stengt
1725       webmaster: webmaster
1726     terms: 
1727       agree: Eg godkjenner
1728       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1729       consider_pd_why: kva er dette?
1730       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1731       decline: Avslå
1732       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1733       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1734       heading: Bidragsytervilkåra
1735       legale_names: 
1736         france: Frankrike
1737         italy: Italia
1738         rest_of_world: Resten av verda
1739       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1740       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1741       title: Bidragsytervilkår
1742       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1743     view: 
1744       activate_user: aktiver denne brukaren
1745       add as friend: legg til som ein ven
1746       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1747       block_history: mottekne blokkeringar
1748       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1749       blocks on me: blokkeringane mine
1750       comments: kommentarar
1751       confirm: Stadfest
1752       confirm_user: stadfest denne brukaren
1753       create_block: blokkar denne brukaren
1754       created from: "Oppretta frå:"
1755       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1756       ct declined: Avslått
1757       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1758       ct undecided: Usikker
1759       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1760       delete_user: slett denne brukaren
1761       description: Skildring
1762       diary: dagbok
1763       edits: redigeringar
1764       email address: "E-postadresse:"
1765       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1766       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1767       hide_user: skjul denne brukaren
1768       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1769       km away: "%{count}km unna"
1770       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1771       m away: "%{count}m unna"
1772       mapper since: "Brukar sidan:"
1773       moderator_history: tildelte blokkeringar
1774       my comments: mine kommentarar
1775       my diary: mi dagbok
1776       my edits: redigeringane mine
1777       my settings: innstellingane mine
1778       my traces: spora mine
1779       nearby users: Andre næliggande brukarar
1780       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1781       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1782       new diary entry: ny dagbokoppføring
1783       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1784       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1785       oauth settings: oauth-innstellingar
1786       remove as friend: fjern som ven
1787       role: 
1788         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1789         grant: 
1790           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1791           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1792         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1793         revoke: 
1794           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1795           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1796       send message: send melding
1797       settings_link_text: innstellingar
1798       spam score: "Spamresultat:"
1799       status: "Status:"
1800       traces: spor
1801       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1802       user location: Posisjonen til brukaren
1803       your friends: Venene dine
1804   user_block: 
1805     blocks_by: 
1806       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1807       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1808       title: Blokkeringar av %{name}
1809     blocks_on: 
1810       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1811       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1812       title: Blokkeringar av %{name}
1813     create: 
1814       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1815       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1816       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1817     edit: 
1818       back: Vis alle blokkeringar
1819       heading: Endrar blokkering av %{name}
1820       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1821       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1822       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1823       show: Vis denne blokkeringa
1824       submit: Oppdater blokkering
1825       title: Endrar blokkering av %{name}
1826     filter: 
1827       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1828       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1829     helper: 
1830       time_future: Sluttar om %{time}.
1831       time_past: Slutta %{time} sidan.
1832       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1833     index: 
1834       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1835       heading: Liste over brukerblokkeringer
1836       title: Brukerblokkeringer
1837     model: 
1838       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1839       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1840     new: 
1841       back: Vis alle blokkeringar
1842       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1843       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1844       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1845       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1846       submit: Opprett blokkering
1847       title: Opprettar blokkering av %{name}
1848       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1849       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1850     not_found: 
1851       back: Tilbake til indeksen
1852       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1853     partial: 
1854       confirm: Er du sikker?
1855       creator_name: Oppretta av
1856       display_name: Blokkert brukar
1857       edit: Rediger
1858       next: Neste »
1859       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1860       previous: « Forrige
1861       reason: Årsak for blokkering
1862       revoke: Tilbakekall!
1863       revoker_name: Tilbakekalt av
1864       show: Vis
1865       showing_page: Viser side %{page}
1866       status: Status
1867     period: 
1868       one: 1 time
1869       other: "%{count} timar"
1870     revoke: 
1871       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1872       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1873       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1874       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1875       revoke: Tilbakekall!
1876       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1877       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1878     show: 
1879       back: Vis alle blokkeringar
1880       confirm: Er du sikker?
1881       edit: Rediger
1882       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1883       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1884       reason: "Årsak for blokkering:"
1885       revoke: Tilbakekall!
1886       revoker: "Tilbakekaller:"
1887       show: Vis
1888       status: Status
1889       time_future: Sluttar om %{time}
1890       time_past: Slutta %{time} sidan
1891       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1892     update: 
1893       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1894       success: Blokkering oppdatert.
1895   user_role: 
1896     filter: 
1897       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1898       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1899       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1900       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1901     grant: 
1902       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1903       confirm: Stadfest
1904       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1905       heading: Stadfest rolletildeling
1906       title: Stadfest rolletildeling
1907     revoke: 
1908       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1909       confirm: Stadfest
1910       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1911       heading: Stadfest fjerning av rolle
1912       title: Stadfest fjerning av rolle