Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sr-EL.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (‪Srpski (latinica)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Rancher
5 sr-EL: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Jezik
12         latitude: Geografska širina
13         longitude: Geografska dužina
14         title: Naslov
15         user: Korisnik
16       friend: 
17         friend: Prijatelj
18         user: Korisnik
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Primalac
22         sender: Pošiljalac
23         title: Naslov
24       trace: 
25         description: Opis
26         latitude: Geografska širina
27         longitude: Geografska dužina
28         name: Ime
29         public: Javno
30         size: Veličina
31         user: Korisnik
32         visible: Vidljivo
33       user: 
34         active: Aktivan
35         description: Opis
36         display_name: Ime prikaza
37         email: E-pošta
38         languages: Jezici
39         pass_crypt: Lozinka
40     models: 
41       acl: Upravljanje pristupom
42       changeset: Skup izmena
43       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
44       country: Zemlja
45       diary_comment: Komentar na dnevnik
46       diary_entry: Unos u dnevniku
47       friend: Prijatelj
48       language: Jezik
49       message: Poruka
50       node: Čvor
51       node_tag: Oznaka čvora
52       notifier: Izvestilac
53       old_node: Stari čvor
54       old_node_tag: Oznaka starog čvora
55       old_relation: Stari odnos
56       old_relation_member: Član starog odnosa
57       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
58       old_way: Stara putanja
59       old_way_node: Čvor stare putanje
60       old_way_tag: Oznaka starog puta
61       relation: Odnos
62       relation_member: Član odnosa
63       relation_tag: Oznaka odnosa
64       session: Sesija
65       trace: Trag
66       tracepoint: Tačka traga
67       tracetag: Oznaka traga
68       user: Korisnik
69       user_preference: Korisničke postavke
70       user_token: Korisnički znak
71       way: Putanja
72       way_node: Čvor putanje
73       way_tag: Oznaka puta
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
79       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Skup izmena: %{id}"
83       changesetxml: XML skup izmena
84       download: Preuzmi %{changeset_xml_link} ili %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: Skup izmena %{id}
87         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Skup izmena
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Pripada:"
92       bounding_box: "Granični okvir:"
93       box: okvir
94       closed_at: "Zatvoreno:"
95       created_at: "Napravljeno:"
96       has_nodes: 
97         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
98         one: "Ima sledeći čvor:"
99         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
100       has_relations: 
101         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
102         one: "Ima sledeći odnos:"
103         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
104       has_ways: 
105         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
106         one: "Ima sledeću putanju:"
107         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
108       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
109       show_area_box: Prikaži okvir područja
110     common_details: 
111       changeset_comment: "Komentar:"
112       deleted_at: "Obrisano:"
113       deleted_by: "Obrisao:"
114       edited_at: "Izmenjeno:"
115       edited_by: "Izmenio:"
116       in_changeset: "U skupu izmena:"
117       version: "Izdanje:"
118     containing_relation: 
119       entry: Odnos %{relation_name}
120       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
121     map: 
122       deleted: Obrisano
123       edit: 
124         area: Uredi područje
125         node: Uredi čvor
126         relation: Uredi odnos
127         way: Uredi putanju
128       larger: 
129         area: Pogledaj područje na većoj mapi
130         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
131         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
132         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
133       loading: Učitavam…
134     navigation: 
135       all: 
136         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
137         next_node_tooltip: Sledeći čvor
138         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
139         next_way_tooltip: Sledeća putanja
140         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
141         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
142         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
143         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
144       user: 
145         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
146         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
147         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
148     node: 
149       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ili %{edit_link}"
150       download_xml: Preuzmi XML
151       edit: uredi
152       node: Čvor
153       node_title: "Čvor: %{node_name}"
154       view_history: prikaži istoriju
155     node_details: 
156       coordinates: "Koordinate:"
157       part_of: "Deo:"
158     node_history: 
159       download: "%{download_xml_link} ili %{view_details_link}"
160       download_xml: Preuzmi XML
161       node_history: Istorija čvora
162       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
163       view_details: prikaži detalje
164     not_found: 
165       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
166       type: 
167         changeset: skup izmena
168         node: čvor
169         relation: odnos
170         way: putanja
171     paging_nav: 
172       of: od
173       showing_page: Prikaz stranice
174     relation: 
175       download: "%{download_xml_link} ili %{view_history_link}"
176       download_xml: Preuzmi XML
177       relation: Odnos
178       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
179       view_history: prikaži istoriju
180     relation_details: 
181       members: "Članovi:"
182       part_of: "Deo:"
183     relation_history: 
184       download: "%{download_xml_link} ili %{view_details_link}"
185       download_xml: Preuzmi XML
186       relation_history: Istorija odnosa
187       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
188       view_details: pogledaj detalje
189     relation_member: 
190       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
191       type: 
192         node: Čvor
193         relation: Odnos
194         way: Putanja
195     start: 
196       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
197       view_data: Pogledaj podatke trenutnog prikaza mape
198     start_rjs: 
199       data_frame_title: Podaci
200       data_layer_name: Podaci
201       details: Detalji
202       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
203       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio [[user]] u [[timestamp]]
204       hide_areas: Sakrij područja
205       history_for_feature: Istorija za [[feature]]
206       load_data: Učitaj podatke
207       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži [[num_features]] mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od sto mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
208       loading: Učitavam…
209       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
210       object_list: 
211         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
212         back: Prikaži spisak predmeta
213         details: Detalji
214         heading: Spisak predmeta
215         history: 
216           type: 
217             node: Čvor [[id]]
218             way: Putanja [[id]]
219         selected: 
220           type: 
221             node: Čvor [[id]]
222             way: Putanja [[id]]
223         type: 
224           node: Čvor
225           way: Putanja
226       private_user: privatni korisnik
227       show_areas: Prikaži područja
228       show_history: Prikaži istoriju
229       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira [[bbox_size]] je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
230       wait: Pričekajte…
231       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
232     tag_details: 
233       tags: "Oznake:"
234       wiki_link: 
235         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
236         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
237       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
238     timeout: 
239       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
240       type: 
241         changeset: skup izmena
242         node: tačka
243         relation: odnos
244         way: putanja
245     way: 
246       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ili %{edit_link}"
247       download_xml: Preuzmi XML
248       edit: uredi
249       view_history: pogledaj istoriju
250       way: Putanja
251       way_title: "Putanja: %{way_name}"
252     way_details: 
253       also_part_of: 
254         one: takođe deo putanje %{related_ways}
255         other: takođe deo putanja %{related_ways}
256       nodes: "Čvorovi:"
257       part_of: "Deo:"
258     way_history: 
259       download: "%{download_xml_link} ili %{view_details_link}"
260       download_xml: Preuzmi XML
261       view_details: pogledaj detalje
262       way_history: Istorija putanje
263       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
264   changeset: 
265     changeset: 
266       anonymous: Anonimno
267       big_area: (veliko)
268       no_comment: (nema komentara)
269       no_edits: (nema izmena)
270       show_area_box: pogledaj okvir područja
271       still_editing: (još uvek uređuje)
272       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
273     changeset_paging_nav: 
274       next: Sledeća »
275       previous: "« Prethodna"
276       showing_page: Prikaz stranice %{page}
277     changesets: 
278       area: Područje
279       comment: Komentar
280       id: IB
281       saved_at: Sačuvano u
282       user: Korisnik
283     list: 
284       description: Skorašnje izmene
285       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
286       description_friend: Izmene vaših prijatelja
287       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
288       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
289       heading: Skupovi izmena
290       heading_bbox: Skupovi izmena
291       heading_friend: Izmene
292       heading_user: Skupovi izmena
293       heading_user_bbox: Skupovi izmena
294       title: Skupovi izmena
295       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
296       title_friend: Izmene vaših prijatelja
297       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
298       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
299     timeout: 
300       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
301   diary_entry: 
302     diary_comment: 
303       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
304       confirm: Potvrdi
305       hide_link: Sakrij ovaj komentar
306     diary_entry: 
307       comment_count: 
308         one: 1 komentar
309         other: "%{count} komentara"
310       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
311       confirm: Potvrdi
312       edit_link: Uredi ovaj unos
313       hide_link: Sakrij ovaj unos
314       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
315       reply_link: Odgovori na ovaj unos
316     edit: 
317       body: "Tekst:"
318       language: "Jezik:"
319       latitude: "Geografska širina:"
320       location: "Lokacija:"
321       longitude: "Geografska dužina:"
322       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
323       save_button: Sačuvaj
324       subject: "Tema:"
325       title: Uredi unos u dnevniku
326       use_map_link: koristi mapu
327     feed: 
328       all: 
329         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
330         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
331       language: 
332         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
333         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
334       user: 
335         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
336         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
337     list: 
338       in_language_title: Dnevnici na %{language}
339       new: Novi unos u dnevniku
340       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
341       newer_entries: Noviji unosi
342       no_entries: Nema unosa u dnevniku
343       older_entries: Stariji unosi
344       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
345       title: Korisnički dnevnici
346       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
347     location: 
348       edit: Uredi
349       location: "Lokacija:"
350       view: Pogledaj
351     new: 
352       title: Novi unos u dnevniku
353     no_such_entry: 
354       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
355       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
356       title: Nema takvog unosa u dnevniku
357     no_such_user: 
358       body: Žao nam je, ali nema korisnika s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
359       heading: Korisnik %{user} ne postoji
360       title: Nema takvog korisnika
361     view: 
362       leave_a_comment: Ostavite komentar
363       login: Prijavite se
364       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
365       save_button: Sačuvaj
366       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
367       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
368   editor: 
369     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
370     potlatch: 
371       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
372       name: Potlač 1
373     potlatch2: 
374       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
375       name: Potlač 2
376     remote: 
377       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
378       name: Daljinsko upravljanje
379   export: 
380     start: 
381       add_marker: Dodaj marker na mapu
382       area_to_export: Područje za izvoz
383       embeddable_html: Ugradivi HTML kôd
384       export_button: Izvezi
385       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
386       format: Format
387       format_to_export: Format za izvoz
388       image_size: Veličina slike
389       latitude: "GŠ:"
390       licence: Licenca
391       longitude: "GD:"
392       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
393       mapnik_image: Mapnik slika
394       max: najviše
395       options: Mogućnosti
396       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
397       osmarender_image: Osmarender slika
398       output: Izlaz
399       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
400       scale: Razmera
401       too_large: 
402         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
403         heading: Područje je preveliko
404       zoom: Uvećanje
405     start_rjs: 
406       add_marker: Dodaj marker na mapu
407       change_marker: Promeni položaj markera
408       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
409       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
410       export: Izvezi
411       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
412       view_larger_map: Pogledaj veću mapu
413   geocoder: 
414     description: 
415       title: 
416         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
417         osm_namefinder: "%{types} iz <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tragača naziva</a>"
418         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
419       types: 
420         cities: Gradovi
421         places: Mesta
422         towns: Varošice
423     description_osm_namefinder: 
424       prefix: "%{distance} %{direction} od %{type}"
425     direction: 
426       east: istočno
427       north: severno
428       north_east: severoistočno
429       north_west: severozapadno
430       south: južno
431       south_east: jugoistočno
432       south_west: jugozapadno
433       west: zapadno
434     distance: 
435       one: oko jednog kilometra
436       other: oko %{count} kilometra
437       zero: manje od jednog kilometra
438     results: 
439       more_results: Više rezultata
440       no_results: Nema rezultata
441     search: 
442       title: 
443         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
444         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
445         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
446         osm_namefinder: Rezultati iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tragača naziva</a>
447         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
448         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
449         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
450     search_osm_namefinder: 
451       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} od %{parentname})"
452       suffix_place: ", %{distance} %{direction} od %{placename}"
453     search_osm_nominatim: 
454       prefix: 
455         amenity: 
456           airport: Aerodrom
457           arts_centre: Umetnički centar
458           atm: Bankomat
459           auditorium: Dvorana
460           bank: Banka
461           bar: Bar
462           bench: Klupa
463           bicycle_parking: Biciklistički parking
464           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
465           brothel: Javna kuća
466           bureau_de_change: Menjačnica
467           bus_station: Autobuska stanica
468           cafe: Kafe
469           car_rental: Iznajmljivanje automobila
470           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
471           car_wash: Auto-perionica
472           casino: Kazino
473           cinema: Bioskop
474           clinic: Klinika
475           club: Klub
476           college: Fakultet
477           community_centre: Društveni centar
478           courthouse: Sud
479           crematorium: Krematorijum
480           dentist: Zubar
481           doctors: Doktor
482           dormitory: Studentski dom
483           drinking_water: Pijaća voda
484           driving_school: Auto-škola
485           embassy: Ambasada
486           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
487           fast_food: Brza hrana
488           ferry_terminal: Skela
489           fire_hydrant: Hidrant
490           fire_station: Vatrogasna stanica
491           fountain: Fontana
492           fuel: Benzinska pumpa
493           grave_yard: Groblje
494           gym: Fitnes centar
495           hall: Hala
496           health_centre: Dom zdravlja
497           hospital: Bolnica
498           hotel: Hotel
499           hunting_stand: Lovački dom
500           ice_cream: Prodavnica sladoleda
501           kindergarten: Obdanište
502           library: Biblioteka
503           market: Pijaca
504           marketplace: Pijaca
505           mountain_rescue: Gorska služba
506           nightclub: 'Noćni klub'
507           nursery: Jaslice
508           nursing_home: Starački dom
509           office: Poslovnica
510           park: Park
511           parking: Parking
512           pharmacy: Apoteka
513           place_of_worship: Mesto bogosluženja
514           police: Policija
515           post_box: Poštansko sanduče
516           post_office: Pošta
517           preschool: Predškolska ustanova
518           prison: Zatvor
519           pub: Pab
520           public_building: Ustanova
521           public_market: Pijaca
522           reception_area: Prijemno područje
523           recycling: Mesto za reciklažu
524           restaurant: Restoran
525           retirement_home: Starački dom
526           sauna: Sauna
527           school: Škola
528           shelter: Sklonište
529           shop: Prodavnica
530           shopping: Trgovački centar
531           social_club: Društveni klub
532           studio: Studio
533           supermarket: Supermarket
534           taxi: Taksi
535           telephone: Telefonska govornica
536           theatre: Pozorište
537           toilets: Toaleti
538           townhall: Gradska skupština
539           university: Univerzitet
540           vending_machine: Automat
541           veterinary: Veterinarska hirurgija
542           village_hall: Seoski dom
543           waste_basket: Korpa za otpatke
544           wifi: Vi-Fi pristup
545           youth_centre: Dom omladine
546         boundary: 
547           administrative: Administrativna granica
548         building: 
549           apartments: Stambeni blok
550           block: Blok zgrada
551           bunker: Bunker
552           chapel: Kapela
553           church: Crkva
554           city_hall: Gradska skupština
555           commercial: Poslovna zgrada
556           dormitory: Studentski dom
557           entrance: Ulaz u zgradu
558           faculty: Zgrada fakulteta
559           farm: Zgrada farme
560           flats: Stanovi
561           garage: Garaža
562           hall: Hala
563           hospital: Bolnica
564           hotel: Hotel
565           house: Kuća
566           industrial: Industrijska zgrada
567           office: Poslovnica
568           public: Javna zgrada
569           residential: Stambena zgrada
570           retail: Maloprodajna radnja
571           school: Škola
572           shop: Prodavnica
573           stadium: Stadion
574           store: Prodavnica
575           terrace: Terasa
576           tower: Toranj
577           train_station: Železnička stanica
578           university: Univerzitetska zgrada
579         highway: 
580           bridleway: Konjička staza
581           bus_guideway: Autobuska traka
582           bus_stop: Autobuska stanica
583           byway: Prečica
584           construction: Auto-put u izgradnji
585           cycleway: Biciklistička staza
586           distance_marker: Oznaka udaljenosti
587           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
588           footway: Pešačka staza
589           ford: Gaz
590           gate: Kapija
591           living_street: Ulica smirenog prometa
592           minor: Drugorazredni put
593           motorway: Auto-put
594           motorway_junction: Petlja
595           motorway_link: Moto-put
596           path: Staza
597           pedestrian: Pešačka staza
598           platform: Platforma
599           primary: Glavni put
600           primary_link: Glavni put
601           raceway: Trkačka staza
602           residential: Ulica
603           road: Put
604           secondary: Sporedni put
605           secondary_link: Sporedni put
606           service: Servisni put
607           services: Usluge na auto-putu
608           steps: Stepenice
609           stile: Prelaz preko ograde
610           tertiary: Lokalni put
611           track: Makadam
612           trail: Staza
613           trunk: Magistralni put
614           trunk_link: Magistralni put
615           unclassified: Nekategorisani put
616           unsurfaced: Neasfaltirani put
617         historic: 
618           archaeological_site: Arheološko nalazište
619           battlefield: Bojište
620           boundary_stone: Granični kamen
621           building: Zgrada
622           castle: Dvorac
623           church: Crkva
624           house: Kuća
625           icon: Ikona
626           manor: Plemićko imanje
627           memorial: Spomenik
628           mine: Rudnik
629           monument: Spomenik
630           museum: Muzej
631           ruins: Ruševine
632           tower: Toranj
633           wayside_cross: Krajputaš
634           wayside_shrine: Usputno svetište
635           wreck: Olupina
636         landuse: 
637           allotments: Bašte
638           basin: Basen
639           brownfield: Zemljište za prenamenu
640           cemetery: Groblje
641           commercial: Poslovno područje
642           conservation: Zaštićeno područje
643           construction: Gradilište
644           farm: Farma
645           farmland: Polje
646           farmyard: Farma
647           forest: Šuma
648           grass: Trava
649           greenfield: Zeleno polje
650           industrial: Industrijsko područje
651           landfill: Deponija
652           meadow: Livada
653           military: Vojno područje
654           mine: Rudnik
655           mountain: Planina
656           nature_reserve: Rezervat prirode
657           park: Park
658           piste: Skijaška staza
659           plaza: Šetalište
660           quarry: Kamenolom
661           railway: Železnička pruga
662           recreation_ground: Rekreacijsko područje
663           reservoir: Rezervoar
664           residential: Stambeno područje
665           retail: Maloprodaja
666           village_green: Seosko polje
667           vineyard: Vinograd
668           wetland: Močvara
669           wood: Šuma
670         leisure: 
671           beach_resort: Morsko odmaralište
672           common: Opštinsko zemljište
673           fishing: Ribolovno područje
674           garden: Bašta
675           golf_course: Golf teren
676           ice_rink: Klizalište
677           marina: Marina
678           miniature_golf: Mini golf
679           nature_reserve: Rezervat prirode
680           park: Park
681           pitch: Sportsko igralište
682           playground: Igralište
683           recreation_ground: Rekreacijsko područje
684           slipway: Navoz
685           sports_centre: Sportski centar
686           stadium: Stadion
687           swimming_pool: Bazen
688           track: Staza za trčanje
689           water_park: Vodeni park
690         natural: 
691           bay: Zaliv
692           beach: Plaža
693           cape: Rt
694           cave_entrance: Ulaz u pećinu
695           channel: Kanal
696           cliff: Litica
697           coastline: Obala
698           crater: Krater
699           feature: Obeležje
700           fell: Brdo
701           fjord: Fjord
702           geyser: Gejzir
703           glacier: Glečer
704           heath: Ravnica
705           hill: Brdo
706           island: Ostrvo
707           land: Zemljište
708           marsh: Močvara
709           moor: Močvara
710           mud: Blato
711           peak: Vrh
712           point: Tačka
713           reef: Greben
714           ridge: Greben
715           river: Reka
716           rock: Stena
717           scree: Osulina
718           scrub: Guštara
719           shoal: Sprud
720           spring: Izvor
721           strait: Moreuz
722           tree: Drvo
723           valley: Dolina
724           volcano: Vulkan
725           water: Voda
726           wetland: Močvara
727           wetlands: Močvara
728           wood: Šuma
729         place: 
730           airport: Aerodrom
731           city: Grad
732           country: Zemlja
733           county: Okrug
734           farm: Farma
735           hamlet: Zaselak
736           house: Kuća
737           houses: Kuće
738           island: Ostrvo
739           islet: Hrid
740           locality: Lokalitet
741           moor: Močvara
742           municipality: Opština
743           postcode: Poštanski broj
744           region: Područje
745           sea: More
746           state: Savezna država
747           subdivision: Podgrupa
748           suburb: Predgrađe
749           town: Varošica
750           unincorporated_area: Slobodna zemlja
751           village: Selo
752         railway: 
753           abandoned: Napuštena železnica
754           construction: Železnička pruga u izgradnji
755           disused: Napuštena železnica
756           disused_station: Napuštena železnička stanica
757           funicular: Žičana železnica
758           halt: Železničko stajalište
759           historic_station: Istorijska železnička stanica
760           junction: Železnički čvor
761           level_crossing: Pružni prelaz
762           light_rail: Laka železnica
763           monorail: Jednotračna pruga
764           narrow_gauge: Uskotračna pruga
765           platform: Železnička platforma
766           preserved: Očuvana železnica
767           spur: Pruga
768           station: Železnička stanica
769           subway: Metro stanica
770           subway_entrance: Ulaz u metro
771           switch: Skretnica
772           tram: Tramvaj
773           tram_stop: Tramvajsko stajalište
774           yard: Ranžirna stanica
775         shop: 
776           alcohol: Trgovina pićem
777           apparel: Trgovina odećom
778           art: Atelje
779           bakery: Pekara
780           beauty: Parfimerija
781           beverages: Prodavnica pića
782           bicycle: Prodavnica bicikala
783           books: Knjižara
784           butcher: Mesara
785           car: Auto-kuća
786           car_dealer: Auto-diler
787           car_parts: Auto-delovi
788           car_repair: Auto-servis
789           carpet: Prodavnica tepiha
790           charity: Dobrotvorna prodavnica
791           chemist: Apotekar
792           clothes: Butik
793           computer: Računarska oprema
794           confectionery: Poslastičarnica
795           convenience: Potrepštine
796           copyshop: Kopirnica
797           cosmetics: Kozmetičarska radnja
798           department_store: Robna kuća
799           discount: Diskont
800           doityourself: Uradi sam
801           drugstore: Drogerija
802           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
803           electronics: Elektronska oprema
804           estate_agent: Agent za nekretnine
805           farm: Poljoprivredna apoteka
806           fashion: Modna prodavnica
807           fish: Ribarnica
808           florist: Cvećara
809           food: Bakalnica
810           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
811           furniture: Nameštaj
812           gallery: Galerija
813           garden_centre: Vrtni centar
814           general: Prodavnica mešovite robe
815           gift: Suvenirnica
816           greengrocer: Piljarnica
817           grocery: Bakalnica
818           hairdresser: Frizerski salon
819           hardware: Gvožđara
820           hifi: Muzička oprema
821           insurance: Osiguranje
822           jewelry: Zlatara
823           kiosk: Kiosk
824           laundry: Perionica rublja
825           mall: Tržni centar
826           market: Market
827           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
828           motorcycle: Prodavnica motocikala
829           music: Muzička prodavnica
830           newsagent: Novinar
831           optician: Optičar
832           organic: Prodavnica zdrave hrane
833           outdoor: Štand
834           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
835           photo: Fotografska radnja
836           salon: Salon
837           shoes: Prodavnica obuće
838           shopping_centre: Tržni centar
839           sports: Sportska oprema
840           stationery: Papirnica
841           supermarket: Supermarket
842           toys: Prodavnica igračaka
843           travel_agency: Turistička agencija
844           video: Videoteka
845           wine: Trgovina pićem
846         tourism: 
847           alpine_hut: Planinarski dom
848           artwork: Galerija
849           attraction: Atrakcija
850           bed_and_breakfast: Polupansion
851           cabin: Koliba
852           camp_site: Kamp
853           caravan_site: Kamp-prikolice
854           chalet: Planinska koliba
855           guest_house: Gostinska kuća
856           hostel: Hostel
857           hotel: Hotel
858           information: Podaci
859           lean_to: Sklonište
860           motel: Motel
861           museum: Muzej
862           picnic_site: Mesto za piknik
863           theme_park: Tematski park
864           valley: Dolina
865           viewpoint: Vidikovac
866           zoo: Zoološki vrt
867         waterway: 
868           boatyard: Brodogradilište
869           canal: Kanal
870           connector: Spoj vodnih puteva
871           dam: Brana
872           derelict_canal: Odbačeni kanal
873           ditch: Jarak
874           dock: Dok
875           drain: Odvod
876           lock: Brana
877           lock_gate: Vrata brane
878           mineral_spring: Mineralni izvor
879           mooring: Sidrište
880           rapids: Brzaci
881           river: Reka
882           riverbank: Rečna obala
883           stream: Potok
884           wadi: Suvo korito reke
885           water_point: Tačka vodotoka
886           waterfall: Vodopad
887           weir: Brana
888   javascripts: 
889     map: 
890       base: 
891         cycle_map: Biciklistička mapa
892         mapquest: Mapkvest open
893         transport_map: Saobraćajna karta
894     site: 
895       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
896       edit_tooltip: Uredite mapu
897       edit_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste uredili mapu
898       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
899       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
900       history_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste videli izmene za ovo područje
901   layouts: 
902     community_blogs: Blogovi zajednice
903     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
904     copyright: Autorska prava i licenca
905     documentation: Dokumentacija
906     documentation_title: Dokumentacija projekta
907     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
908     donate_link_text: priložiti novac
909     edit: Uredi
910     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
911     export: Izvezi
912     export_tooltip: Izvezite podatke mape
913     foundation: Zadužbina
914     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
915     gps_traces: GPS tragovi
916     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
917     help: Pomoć
918     help_centre: Centar za pomoć
919     help_title: Stranica pomoći za projekat
920     history: Istorija
921     home: dom
922     home_tooltip: Idi na lokaciju doma
923     inbox: primljene (%{count})
924     inbox_tooltip: 
925       one: Vaše sanduče sadrži jednu nepročitanu poruku
926       other: Vaše sanduče sadrži %{count} nepročitane poruke
927       zero: Vaše sanduče ne sadrži nepročitane poruke
928     intro_1: Openstritmap je slobodna karta celog sveta. Sačinjavaju je korisnici kao što ste vi.
929     intro_2: Openstritmap vam omogućava da pregledate, uređujete i koristite geografske podatke s bilo kog mesta na zemlji.
930     intro_3: Održavanje Openstritmapa podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}. Ostale pristalice projekta su na spisku %{partners}.
931     intro_3_ic: Londonski kraljevski koledž
932     intro_3_partners: viki
933     license: 
934       title: Podaci Openstritmapa su objavljeni pod licencom Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0
935     log_in: prijavi me
936     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
937     logo: 
938       alt_text: Logotip Openstritmapa
939     logout: odjavi me
940     logout_tooltip: Odjavite se
941     make_a_donation: 
942       text: Priložite novac
943       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
944     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
945     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
946     sign_up: otvori nalog
947     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
948     sotm2011: Dođite na Konferenciju Openstritmapa 2011, Stanje mape, od 9. do 11. septembra  u Denveru!
949     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
950     user_diaries: Dnevnici
951     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
952     view: Pregled
953     view_tooltip: Pogledajte mapu
954     welcome_user: Dobro došli, %{user_link}
955     welcome_user_link_tooltip: Vaša korisnička stranica
956     wiki: viki
957     wiki_title: Viki stranice projekta
958   license_page: 
959     foreign: 
960       english_link: engleskog originala
961       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
962       title: O prevodu
963     legal_babble: "<h2>Autorska prava i licenca</h2>\n<p>\n   Openstritmap čine <i>slobodni podaci</i> koji su objavljeni pod\n   licencom <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">\n   Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Slobodni ste da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  uređivače. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti.\n</p>\n\n<h3>Kako da imenujete Openstritmap</h3>\n<p>\n  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  contributors, CC-BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Map data &copy; OpenStreetMap contributors,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi ka adresi <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC-BY-SA ka <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum gde veze nije moguće postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Saznajte više</h3>\n<p>\n  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM uređivači se podsećaju da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava.\n</p>\n<p>\n  Iako Openstritmap čine slobodni podaci, ne možemo da\n  obezbedimo besplatne API-je mapa drugim programerima.\n\n  Pogledajte našu <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">politiku\n  o korišćenju API-ja</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">politiku\n  o prikazivanju mapa</a> i <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">politiku\n  o korišćenju Nominatima</a>.\n\n<h3>Naši saradnici</h3>\n<p>\n  Naša licenca CC-BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni maperi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap saradnika&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do izvora.\n</p>\n\n<!--\nPodaci za uređivače stranica\n\nSledeći spisak sadrži samo one organizacije koje zahtevaju pripisivanje\nkao uslov da se njihovi podaci koriste u Openstritmapu. Ovo nije celi\nkatalog „uvoza“ podataka i ne sme se koristiti osim kada se zahteva da\npripisivanje bude u skladu s licencom uvezenih podataka.\n\nDa biste bilo šta dodali ispod, prvo morate popričati s administratorima.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n    <li><strong>Australija</strong>: sadrži podatke o opštinama\n    na osnovu podataka Australijskog biroa za statistiku.</li>\n<li><strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n    <li><strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade).</li>\n    <li><strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje.</li>\n    <li><strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Poljska</strong>: sadrži podatke iz <a\n    href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL mapa</a>. Autorska prava\n    UMP-pcPL saradnici.</li>\n    <li><strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost.\n</p>"
964     native: 
965       mapping_link: počnite s mapiranjem
966       native_link: srpsko izdanje
967       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
968       title: O stranici
969   message: 
970     delete: 
971       deleted: Poruka je obrisana
972     inbox: 
973       date: Datum
974       from: Od
975       my_inbox: Primljene
976       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
977       outbox: poslate
978       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
979       subject: Naslov
980       title: Primljene
981     mark: 
982       as_read: Poruka je označena kao pročitana
983       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
984     message_summary: 
985       delete_button: Obriši
986       read_button: Označi kao pročitano
987       reply_button: Odgovori
988       unread_button: Označi kao nepročitano
989     new: 
990       back_to_inbox: Nazad na primljene
991       body: Tekst
992       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
993       message_sent: Poruka je poslata.
994       send_button: Pošalji
995       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
996       subject: Naslov
997       title: Pošalji poruku
998     no_such_message: 
999       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1000       heading: Nema takve poruke
1001       title: Nema takve poruke
1002     no_such_user: 
1003       body: Nažalost, ne postoji korisnik s tim imenom.
1004       heading: Nema takvog korisnika
1005       title: Nema takvog korisnika
1006     outbox: 
1007       date: Datum
1008       inbox: primljene
1009       my_inbox: "%{inbox_link}"
1010       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1011       outbox: poslate
1012       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1013       subject: Naslov
1014       title: Poslate
1015       to: Za
1016     read: 
1017       back_to_inbox: Nazad na primljene
1018       back_to_outbox: Nazad na poslate
1019       date: Datum
1020       from: Od
1021       reading_your_messages: Vaše poruke
1022       reading_your_sent_messages: Vaše poslate poruke
1023       reply_button: Odgovori
1024       subject: Naslov
1025       title: Pročitaj poruku
1026       to: Za
1027       unread_button: Označi kao nepročitano
1028       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1029     reply: 
1030       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1031     sent_message_summary: 
1032       delete_button: Obriši
1033   notifier: 
1034     diary_comment_notification: 
1035       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1036       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1037       hi: Pozdrav, %{to_user},
1038       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1039     email_confirm: 
1040       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1041     email_confirm_html: 
1042       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1043       greeting: Pozdrav,
1044       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1045     email_confirm_plain: 
1046       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1047       greeting: Pozdrav,
1048       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu na
1049       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1050     friend_notification: 
1051       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1052       had_added_you: "%{user} vas dodade kao prijatelja na Openstritmapu."
1053       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1054       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vas dodade kao prijatelja"
1055     gpx_notification: 
1056       and_no_tags: i bez oznaka.
1057       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1058       failure: 
1059         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1060         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1061         more_info_2: "može se naći na:"
1062         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1063       greeting: Pozdrav,
1064       success: 
1065         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1066         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1067       with_description: s opisom
1068       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1069     lost_password: 
1070       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1071     lost_password_html: 
1072       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1073       greeting: Pozdrav,
1074       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1075     lost_password_plain: 
1076       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1077       greeting: Pozdrav,
1078       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za
1079       hopefully_you_2: nalog s ovom e-adresom.
1080     message_notification: 
1081       footer1: Možete pročitati poruku i na %{readurl}
1082       footer2: i možete odgovoriti na %{replyurl}
1083       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1084       hi: Pozdrav, %{to_user},
1085     signup_confirm: 
1086       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1087     signup_confirm_html: 
1088       ask_questions: Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim <a href="http://help.openstreetmap.org/">stranicama za pitanja i odgovore</a>.
1089       click_the_link: Ako ste to vi, dobro došli! Kliknite na vezu ispod da biste potvrdili vaš nalog i pročitali više o Openstritmapu
1090       current_user: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, zasnovan na tome gde se oni nalaze, dostupan je na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1091       get_reading: Pročitajte više o Openstritmapu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na vikiju</a>, budite u toku s najnovijim vestima preko <a href="http://blog.openstreetmap.org/">bloga</a> ili <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Tvitera</a> ili pretražite <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a>, blog osnivača Openstritmapa za istoriju projekata. Možete da slušate i <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podemisije</a>!
1092       greeting: Pozdrav!
1093       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da otvori nalog na
1094       introductory_video: Možete pogledati %{introductory_video_link}.
1095       more_videos: Postoji %{more_videos_link}.
1096       more_videos_here: više video snimaka ovde
1097       user_wiki_page: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu na vikiju koja uključuje oznake kategorija koje označavaju gde se nalazite, kao na primer <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1098       video_to_openstreetmap: uvodni video snimak o Openstritmapu
1099       wiki_signup: Možete i da <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">otvorite nalog na vikiju</a>.
1100     signup_confirm_plain: 
1101       ask_questions: "Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim stranicama za pitanja i odgovore:"
1102       blog_and_twitter: "Budite u toku s najnovijim vestima preko bloga ili Tvitera:"
1103       click_the_link_1: Ako ste to vi, dobro došli! Kliknite na vezu ispod da biste potvrdili svoj
1104       click_the_link_2: korisnički nalog. Pročitajte više o Openstritmapu.
1105       current_user_1: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, na osnovu položaja u svetu
1106       current_user_2: "gde žive, dostupan je na:"
1107       greeting: Pozdrav!
1108       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da otvori nalog na
1109       introductory_video: "Uvodni video snimak o Openstritmapu možete pogledati ovde:"
1110       more_videos: "Ovde se nalazi još više video snimaka:"
1111       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog Stiva Kosta, osnivača Openstritmapa:"
1112       the_wiki: "Pročitajte više o Openstritmapu na vikiju:"
1113       user_wiki_1: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu koja uključuje
1114       user_wiki_2: oznake kategorija koje označavaju odakle ste, kao na primer [[Category:Users_in_London]].
1115       wiki_signup: "Možete i otvoriti nalog na našem vikiju:"
1116   oauth: 
1117     oauthorize: 
1118       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1119       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1120       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1121       allow_write_api: menja mapu.
1122       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1123       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1124       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1125       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1126     revoke: 
1127       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1128   oauth_clients: 
1129     create: 
1130       flash: Podaci su uspešno upisani
1131     destroy: 
1132       flash: Upis programa je ukinut
1133     edit: 
1134       submit: Uredi
1135       title: Uredi program
1136     form: 
1137       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1138       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1139       allow_write_api: menjanje mape.
1140       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1141       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1142       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1143       callback_url: Povratna adresa
1144       name: Ime
1145       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1146       required: Neophodno
1147       support_url: Adresa podrške
1148       url: Adresa glavnog programa
1149     index: 
1150       application: Naziv programa
1151       issued_at: Izdano
1152       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1153       my_apps: Programi
1154       my_tokens: Odobreni programi
1155       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1156       register_new: Upiši program
1157       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1158       revoke: Opozovi
1159       title: OAuth detalji
1160     new: 
1161       submit: Otvori nalog
1162       title: Upiši novi program
1163     not_found: 
1164       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1165     show: 
1166       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1167       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1168       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1169       allow_write_api: menja mapu.
1170       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1171       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1172       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1173       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1174       edit: Detalji izmene
1175       key: "Ključ potrošača:"
1176       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1177       secret: "Tajna potrošača:"
1178       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1179       title: OAuth detalji za %{app_name}
1180       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1181     update: 
1182       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1183   site: 
1184     edit: 
1185       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1186       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1187       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1188       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1189       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1190       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1191       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1192       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1193       user_page_link: korisničke stranice
1194     index: 
1195       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1196       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1197       js_3: Probajte <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home, pregledač statičnih pločica</a> ako ne možete da omogućite javaskript.
1198       license: 
1199         license_name: Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0
1200         notice: Objavljeno pod licencom %{license_name} od %{project_name} i njenih saradnika.
1201         project_name: Openstritmapa
1202       permalink: Trajna veza
1203       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1204       shortlink: Kratka veza
1205     key: 
1206       map_key: Legenda
1207       map_key_tooltip: Legenda mape
1208       table: 
1209         entry: 
1210           admin: Administrativna granica
1211           allotments: Bašte
1212           apron: 
1213             - Aerodromski peron
1214             - terminal
1215           bridge: Crni okvir – most
1216           bridleway: Konjička staza
1217           brownfield: Građevinsko zemljište
1218           building: Značajna zgrada
1219           byway: Sporedni put
1220           cable: 
1221             - Žičara
1222             - sedišnica
1223           cemetery: Groblje
1224           centre: Sportski centar
1225           commercial: Poslovno područje
1226           common: 
1227             - Poljana
1228             - livada
1229           construction: Putevi u izgradnji
1230           cycleway: Biciklistička staza
1231           destination: Pristup odredištu
1232           farm: Farma
1233           footway: Pešačka staza
1234           forest: Šuma
1235           golf: Golf teren
1236           heathland: Pustoš
1237           industrial: Industrijsko područje
1238           lake: 
1239             - Jezero
1240             - rezervoar
1241           military: Vojno područje
1242           motorway: Auto-put
1243           park: Park
1244           permissive: Pristup uz dozvolu
1245           pitch: Sportsko igralište
1246           primary: Glavni put
1247           private: Privatni posed
1248           rail: Železnička pruga
1249           reserve: Rezervat prirode
1250           resident: Stambeno područje
1251           retail: Maloprodajno područje
1252           runway: 
1253             - Aerodromska pista
1254             - rulne staze
1255           school: 
1256             - Škola
1257             - univerzitet
1258           secondary: Sporedni put
1259           station: Železnička stanica
1260           subway: Podzemna železnica
1261           summit: 
1262             - Uzvišenje
1263             - vrh
1264           tourist: Turistička atrakcija
1265           track: Makadam
1266           tram: 
1267             - Laka železnica
1268             - tramvaj
1269           trunk: Magistralni put
1270           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1271           unclassified: Nekategorisani put
1272           unsurfaced: Neasfaltirani put
1273           wood: Šuma
1274     search: 
1275       search: Pretraga
1276       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1277       submit_text: Idi
1278       where_am_i: Gde sam?
1279       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1280     sidebar: 
1281       close: Zatvori
1282       search_results: Rezultati pretrage
1283   time: 
1284     formats: 
1285       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1286   trace: 
1287     create: 
1288       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1289       upload_trace: Otpremi GPS trag
1290     delete: 
1291       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1292     edit: 
1293       description: "Opis:"
1294       download: preuzmi
1295       edit: uredi
1296       filename: "Naziv datoteke:"
1297       heading: Uređivanje traga %{name}
1298       map: mapa
1299       owner: "Vlasnik:"
1300       points: "Tačaka:"
1301       save_button: Sačuvaj izmene
1302       start_coord: "Početna koordinata:"
1303       tags: "Oznake:"
1304       tags_help: razdvojeno zapetama
1305       title: Uređivanje traga %{name}
1306       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1307       visibility: "Vidljivost:"
1308       visibility_help: šta ovo znači?
1309     list: 
1310       public_traces: Javni GPS tragovi
1311       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1312       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1313       your_traces: Vaši GPS tragovi
1314     make_public: 
1315       made_public: Javni trag
1316     no_such_user: 
1317       body: Žao nam je, ali ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1318       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1319       title: Nema takvog korisnika
1320     offline: 
1321       heading: GPX ostava je van mreže
1322       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1323     offline_warning: 
1324       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1325     trace: 
1326       ago: pre %{time_in_words_ago}
1327       by: od
1328       count_points: "%{count} tačaka"
1329       edit: uredi
1330       edit_map: Uredi mapu
1331       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1332       in: u
1333       map: mapa
1334       more: više
1335       pending: NA_ČEKANJU
1336       private: PRIVATNI
1337       public: JAVNI
1338       trace_details: Pogledaj detalje traga
1339       trackable: MOŽE SE PRATITI
1340       view_map: Pogledaj mapu
1341     trace_form: 
1342       description: "Opis:"
1343       help: Pomoć
1344       tags: "Oznake:"
1345       tags_help: razdvojeno zapetama
1346       upload_button: Otpremi
1347       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1348       visibility: "Vidljivost:"
1349       visibility_help: šta ovo znači?
1350     trace_header: 
1351       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1352       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1353       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1354       upload_trace: Otpremi trag
1355     trace_optionals: 
1356       tags: Oznake
1357     trace_paging_nav: 
1358       next: Sledeći &raquo;
1359       previous: "&laquo; Prethodni"
1360       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1361     view: 
1362       delete_track: Obriši ovaj trag
1363       description: "Opis:"
1364       download: preuzmi
1365       edit: uredi
1366       edit_track: Uredi ovaj trag
1367       filename: "Naziv datoteke:"
1368       heading: Pregled traga %{name}
1369       map: mapa
1370       none: ništa
1371       owner: "Vlasnik:"
1372       pending: NA_ČEKANJU
1373       points: "Tačaka:"
1374       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1375       tags: "Oznake:"
1376       title: Pregled traga %{name}
1377       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1378       uploaded: "Otpremljeno:"
1379       visibility: "Vidljivost:"
1380     visibility: 
1381       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1382       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1383       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1384       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1385   user: 
1386     account: 
1387       contributor terms: 
1388         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1389         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1390         heading: "Uslovi uređivanja:"
1391         link text: šta je ovo?
1392         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1393         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1394       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1395       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1396       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1397       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1398       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1399       home location: "Mesto stanovanja:"
1400       image: "Slika:"
1401       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1402       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1403       latitude: "Geografska širina:"
1404       longitude: "Geografska dužina:"
1405       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1406       my settings: Postavke
1407       new email address: "Nova e-adresa:"
1408       new image: Dodaj sliku
1409       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1410       openid: 
1411         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1412         link text: šta je ovo?
1413         openid: "OpenID:"
1414       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1415       preferred languages: "Željeni jezici:"
1416       profile description: "Opis profila:"
1417       public editing: 
1418         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1419         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1420         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1421         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1422         enabled link text: šta je ovo?
1423         heading: "Javno uređivanje:"
1424       public editing note: 
1425         heading: Javno uređivanje
1426         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1427       replace image: Zameni trenutnu sliku
1428       return to profile: Nazad na profil
1429       save changes button: Sačuvaj izmene
1430       title: Uredi nalog
1431       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1432     confirm: 
1433       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1434       before you start: Pre nego što počnete s mapiranjem, popunite neke podatke o sebi u obrascu koji se nalazi ispod.
1435       button: Potvrdi
1436       heading: Potvrda korisničkog naloga
1437       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1438       reconfirm: Ako je prošlo neko vreme otkako ste otvorili nalog, možda ćete morati da <a href="%{reconfirm}">zatražite novu potvrdu e-poštom</a>.
1439       success: Vaš nalog je potvrđen. Hvala vam na upisu!
1440       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1441     confirm_email: 
1442       button: Potvrdi
1443       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1444       heading: Potvrda promene e-adrese
1445       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1446       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1447     confirm_resend: 
1448       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1449       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1450     filter: 
1451       not_an_administrator: Morate biti administrator da biste izvršili ovu radnju.
1452     go_public: 
1453       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1454     list: 
1455       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1456       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1457       heading: Korisnici
1458       hide: Sakrij izabrane korisnike
1459       showing: 
1460         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1461         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1462       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1463       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1464       title: Korisnici
1465     login: 
1466       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1467       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1468       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1469       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1470       heading: Prijava
1471       login_button: Prijavi me
1472       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1473       new to osm: Novi ste na sajtu?
1474       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Saznajte više o predstojećoj izmeni licence</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">prevodi</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">razgovor</a>)
1475       notice_terms: Openstritmap dobija novu licencu 1. aprila 2012. Ova licenca je otvorena isto kao i sadašnja, ali pravni detalji su mnogo pogodniji našoj kartografskoj bazi. Sa zadovoljstvom bi zadržali vaše doprinose na Openstritmapu, ali ovo je moguće samo ako prihvatite da oni budu objavljeni pod uslovima nove licence. U suprotnom, moraćemo da ih uklonimo iz baze.<br /><br />Prijavite se, pročitajte uslove i vidite da li se slažete s njima. Hvala!
1476       openid: "%{logo} OpenID:"
1477       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1478       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1479       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1480       openid_providers: 
1481         aol: 
1482           alt: Prijavite se preko AOL-a
1483           title: Prijava putem AOL-a
1484         google: 
1485           alt: Prijavite se preko Gugla
1486           title: Prijava putem Gugla
1487         myopenid: 
1488           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1489           title: Prijava putem myOpenID-ja
1490         openid: 
1491           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1492           title: Prijava putem OpenID-ja
1493         wordpress: 
1494           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1495           title: Prijava putem Vordpresa
1496         yahoo: 
1497           alt: Prijavite se preko Jahua
1498           title: Prijava putem Jahua
1499       password: "Lozinka:"
1500       register now: Otvorite nalog
1501       remember: "Zapamti me:"
1502       title: Prijava
1503       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1504       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1505       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1506     logout: 
1507       heading: Odjava
1508       logout_button: Odjavi me
1509       title: Odjava
1510     lost_password: 
1511       email address: "E-adresa:"
1512       heading: Zaboravili ste lozinku?
1513       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1514       new password button: Poništi lozinku
1515       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1516       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1517       title: Povratak lozinke
1518     make_friend: 
1519       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1520       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1521       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1522     new: 
1523       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1524       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1525       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1526       continue: Nastavi
1527       display name: "Ime prikaza:"
1528       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1529       email address: "E-adresa:"
1530       fill_form: Kada popunite obrazac, poslaćemo vam poruku za aktiviranje naloga.
1531       flash create success message: Hvala vam na otvaranju naloga. Poslali smo vam potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1532       heading: Otvaranje korisničkog naloga
1533       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1534       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1535       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1536       openid: "%{logo} OpenID:"
1537       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1538       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1539       password: "Lozinka:"
1540       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1541       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1542       title: Otvaranje naloga
1543       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1544     no_such_user: 
1545       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1546       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1547       title: Nema takvog korisnika
1548     popup: 
1549       friend: Prijatelj
1550       nearby mapper: Obližnji maper
1551       your location: Vaša lokacija
1552     remove_friend: 
1553       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1554       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1555     reset_password: 
1556       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1557       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1558       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1559       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1560       password: "Lozinka:"
1561       reset: Poništi lozinku
1562       title: Poništi lozinku
1563     set_home: 
1564       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1565     suspended: 
1566       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1567       heading: Suspendovan nalog
1568       title: Suspendovan nalog
1569       webmaster: administrator
1570     terms: 
1571       agree: Prihvati
1572       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1573       consider_pd_why: šta je ovo?
1574       decline: Odbaci
1575       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete uslove: <a href=\"%{summary}\">čitljivi sažetak</a> i <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1576       heading: Uslovi uređivanja
1577       legale_names: 
1578         france: Francuska
1579         italy: Italija
1580         rest_of_world: Ostatak sveta
1581       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1582       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1583       title: Uslovi uređivanja
1584       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1585     view: 
1586       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1587       add as friend: dodaj kao prijatelja
1588       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1589       block_history: pogledaj dobijene blokade
1590       blocks by me: moja blokiranja
1591       blocks on me: blokiranja na mene
1592       confirm: Potvrdi
1593       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1594       create_block: blokiraj ovog korisnika
1595       created from: "Napravljeno iz:"
1596       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1597       ct declined: Odbijeno
1598       ct status: "Uslovi za učešće:"
1599       ct undecided: Neodlučeno
1600       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1601       delete_user: obriši ovog korisnika
1602       description: Opis
1603       diary: dnevnik
1604       edits: izmene
1605       email address: "E-adresa:"
1606       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1607       hide_user: sakrij ovog korisnika
1608       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1609       km away: udaljeno %{count} km
1610       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1611       m away: udaljeno %{count} m
1612       mapper since: "Maper od:"
1613       moderator_history: pogledaj date blokade
1614       my diary: moj dnevnik
1615       my edits: moje izmene
1616       my settings: moje postavke
1617       my traces: moji tragovi
1618       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1619       new diary entry: novi unos u dnevniku
1620       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1621       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1622       oauth settings: oAuth postavke
1623       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1624       role: 
1625         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1626         grant: 
1627           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1628           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1629         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1630         revoke: 
1631           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1632           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1633       send message: pošalji poruku
1634       settings_link_text: postavkama
1635       spam score: "Ocena spama:"
1636       status: "Stanje:"
1637       traces: tragovi
1638       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1639       user location: Lokacija korisnika
1640       your friends: Vaši prijatelji
1641   user_block: 
1642     blocks_by: 
1643       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1644       heading: Spisak blokada od %{name}
1645       title: Blokade od %{name}
1646     blocks_on: 
1647       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1648       heading: Spisak blokada za %{name}
1649       title: Blokade za %{name}
1650     create: 
1651       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1652       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1653       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1654     edit: 
1655       back: Pogledaj sve blokade
1656       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1657       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1658       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1659       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1660       show: Pogledaj ovu blokadu
1661       submit: Ažuriraj blokadu
1662       title: Uređivanje blokade za %{name}
1663     filter: 
1664       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1665       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1666       not_a_moderator: Morate biti urednik da biste izvršili ovu radnju.
1667     helper: 
1668       time_future: Završava se u %{time}.
1669       time_past: Završeno pre %{time}.
1670       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1671     index: 
1672       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1673       heading: Spisak korisničkih blokada
1674       title: Korisničke blokade
1675     model: 
1676       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1677       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1678     new: 
1679       back: Pogledaj sve blokade
1680       heading: Blokiranje %{name}
1681       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1682       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1683       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1684       submit: Napravi blokadu
1685       title: Blokiranje %{name}
1686       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1687       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1688     not_found: 
1689       back: Nazad na indeks
1690       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1691     partial: 
1692       confirm: Jeste li sigurni?
1693       creator_name: Tvorac
1694       display_name: Blokirani korisnik
1695       edit: Uredi
1696       not_revoked: (nije opozvano)
1697       reason: Razlozi za blokiranje
1698       revoke: Opozovi
1699       revoker_name: Opozvao
1700       show: Prikaži
1701       status: Stanje
1702     period: 
1703       one: 1 sat
1704       other: "%{count} sata"
1705     revoke: 
1706       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1707       flash: Ova blokada je opozvana.
1708       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1709       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1710       revoke: Opozovi
1711       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1712       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1713     show: 
1714       back: Pogledaj sve blokade
1715       confirm: Jeste li sigurni?
1716       edit: Uredi
1717       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1718       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1719       reason: "Razlog za blokiranje:"
1720       revoke: Opozovi
1721       revoker: "Opozivalac:"
1722       show: Prikaži
1723       status: Stanje
1724       time_future: Završava se u %{time}
1725       time_past: Završeno pre %{time}
1726       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1727     update: 
1728       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1729       success: Blokada je ažurirana.
1730   user_role: 
1731     filter: 
1732       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1733       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1734       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1735       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1736     grant: 
1737       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1738       confirm: Potvrdi
1739       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1740       heading: Potvrda dodele uloge
1741       title: Potvrda dodele uloge
1742     revoke: 
1743       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1744       confirm: Potvrdi
1745       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1746       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1747       title: Potvrda oduzimanja uloge