Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 # Author: Ianlopez1115
6 tl: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Katawan
11       diary_entry: 
12         language: Wika
13         latitude: Latitud
14         longitude: Longhitud
15         title: Pamagat
16         user: Tagagamit
17       friend: 
18         friend: Kaibigan
19         user: Tagagamit
20       message: 
21         body: Katawan
22         recipient: Tumatanggap
23         sender: Nagpadala
24         title: Pamagat
25       trace: 
26         description: Paglalarawan
27         latitude: Latitud
28         longitude: Longhitud
29         name: Pangalan
30         public: Pangmadla
31         size: Sukat
32         user: Tagagamit
33         visible: Nakikita
34       user: 
35         active: Masigla
36         description: Paglalarawan
37         display_name: Ipakita ang Pangalan
38         email: E-liham
39         languages: Mga wika
40         pass_crypt: Hudyat
41     models: 
42       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
43       changeset: Pangkat ng pagbabago
44       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
45       country: Bansa
46       diary_comment: Puna sa Talaarawan
47       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
48       friend: Kaibigan
49       language: Wika
50       message: Mensahe
51       node: Buko
52       node_tag: Tatak ng Buko
53       notifier: Tagapagpabatid
54       old_node: Lumang Buko
55       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
56       old_relation: Lumang Kaugnayan
57       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
58       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
59       old_way: Lumang Daan
60       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
61       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
62       relation: Kaugnayan
63       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
64       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
65       session: Laang Panahon
66       trace: Bakas
67       tracepoint: Tuldok ng Bakas
68       tracetag: Tatak ng Bakas
69       user: Tagagamit
70       user_preference: Nais ng Tagagamit
71       user_token: Kahalip ng Tagagamit
72       way: Daan
73       way_node: Buko ng Daan
74       way_tag: Tatak ng Daan
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
82       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
86       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
87       feed: 
88         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
89         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
90       osmchangexml: XML ng osmChange
91       title: Pangkat ng pagbabago
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Pag-aari ni:"
94       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
95       box: kahon
96       closed_at: "Isinara sa:"
97       created_at: "Nilikha sa:"
98       has_nodes: 
99         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} buko:"
100         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} mga buko:"
101       has_relations: 
102         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
103         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga kaugnayan:"
104       has_ways: 
105         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng daan:"
106         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga daan:"
107       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
108       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Puna:"
111       deleted_at: "Binura doon sa:"
112       deleted_by: "Binura ni:"
113       edited_at: "Binago sa:"
114       edited_by: "Binago ni:"
115       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
116       version: "Bersyon:"
117     containing_relation: 
118       entry: Kaugnayan %{relation_name}
119       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Binura
122       edit: 
123         area: Baguhin ang pook
124         node: Baguhin ang buko
125         relation: Baguhin ang kaugnayan
126         way: Baguhin ang daan
127       larger: 
128         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
129         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
130         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
131         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
132       loading: Ikinakarga...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
136         next_node_tooltip: Susunod na buko
137         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
138         next_way_tooltip: Susunod na daan
139         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
140         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
141         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
142         prev_way_tooltip: Dating daan
143       paging: 
144         all: 
145           next: "%{id} »"
146           prev: « %{id}
147         user: 
148           next: "%{id} »"
149           prev: « %{id}
150       user: 
151         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
152         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
153         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
154     node: 
155       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
156       edit: Baguhin ang buko
157       node: Buko
158       node_title: "Buko : %{node_name}"
159       view_history: Tingnan ang kasaysayan
160     node_details: 
161       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
162       part_of: "Bahagi ng:"
163     node_history: 
164       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
165       node_history: Kasaysayan ng Buko
166       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
167       view_details: Tingnan ang mga detalye
168     not_found: 
169       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
170       type: 
171         changeset: palitan ang pagtatakda
172         node: buko
173         relation: kaugnayan
174         way: daan
175     paging_nav: 
176       of: ang
177       showing_page: Ipinapakita ang pahina
178     redacted: 
179       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
180       redaction: Redaksiyon %{id}
181       type: 
182         node: buko
183         relation: kaugnayan
184         way: daan
185     relation: 
186       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
187       relation: Kaugnayan
188       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
189       view_history: Tingnan ang kasaysayan
190     relation_details: 
191       members: "Mga kasapi:"
192       part_of: "Bahagi ng:"
193     relation_history: 
194       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
195       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
196       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
197       view_details: Tingnan ang mga detalye
198     relation_member: 
199       entry: "%{type} %{name}"
200       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
201       type: 
202         node: Buko
203         relation: Kaugnayan
204         way: Daan
205     start_rjs: 
206       data_frame_title: Dato
207       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
208       details: Mga detalye
209       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni %{user} sa ganap na %{timestamp}
210       hide_areas: Itago ang mga lugar
211       history_for_feature: Kasaysayan para sa %{feature}
212       load_data: Ikarga ang Dato
213       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng  %{num_features} na mga tampok. Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa %{max_features} na mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
214       loading: Ikinakarga...
215       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
216       object_list: 
217         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
218         back: Ipakita ang tala ng bagay
219         details: Mga detalye
220         heading: Tala ng bagay
221         history: 
222           type: 
223             node: Buko %{id}
224             way: Daan %{id}
225         selected: 
226           type: 
227             node: Buko %{id}
228             way: Daan %{id}
229         type: 
230           node: Buko
231           way: Daan
232       private_user: pribadong tagagamit
233       show_areas: Ipakita ang mga lugar
234       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
235       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na %{bbox_size} (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
236       wait: Hintay...
237       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
238     tag_details: 
239       tags: "Mga tatak:"
240       wiki_link: 
241         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
242         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
243       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
244     timeout: 
245       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
246       type: 
247         changeset: palitan ang pagtatakda
248         node: buko
249         relation: kaugnayan
250         way: daan
251     way: 
252       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
253       edit: Baguhin ang daan
254       view_history: Tingnan ang kasaysayan
255       way: Daan
256       way_title: "Daan: %{way_name}"
257     way_details: 
258       also_part_of: 
259         one: bahagi rin ng daan na %{related_ways}
260         other: bahagi rin ng mga daan na %{related_ways}
261       nodes: "Mga buko:"
262       part_of: "Bahagi ng:"
263     way_history: 
264       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
265       view_details: Tingnan ang mga detalye
266       way_history: Kasaysayan ng Daan
267       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
268   changeset: 
269     changeset: 
270       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
271       big_area: (malaki)
272       no_comment: (wala)
273       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
274       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
275       still_editing: (namamatnugot pa rin)
276       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Kasunod »
279       previous: « Nakaraan
280       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
281     changesets: 
282       area: Pook
283       comment: Puna/Kumento
284       id: ID
285       saved_at: Sinagip sa
286       user: Tagagamit
287     list: 
288       description: Kamakailang pagbabago
289       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
290       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
291       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
292       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
293       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
294       empty_anon_html: Wala pang ginawang mga pamamatnugot
295       empty_user_html: Mukhang hindi ka pa gumagawa ng anumang mga pamamatnugot. Upang makapagsimula, siyasatin ang <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Patnubay ng mga Baguhan</a>.
296       heading: Mga pangkat ng pagbabago
297       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
298       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
299       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
300       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
301       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
302       title: Mga pangkat ng pagbabago
303       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
304       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
305       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
306       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
307       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
313       comment: Puna
314       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
315       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
316       older_comments: Mas Lumang mga Puna
317       post: Ipaskil
318       when: Kailan
319     diary_comment: 
320       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
321       confirm: Tiyakin
322       hide_link: Itago ang punang ito
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         one: 1 puna
326         other: "%{count} mga puna"
327       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
328       confirm: Tiyakin
329       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
330       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
331       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
332       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
333     edit: 
334       body: "Katawan:"
335       language: "Wika:"
336       latitude: "Latitud:"
337       location: "Pook (lokasyon):"
338       longitude: "Longhitud:"
339       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
340       save_button: Sagipin
341       subject: "Paksa:"
342       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
343       use_map_link: gamitin ang mapa
344     feed: 
345       all: 
346         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
347         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
348       language: 
349         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
350         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
351       user: 
352         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
353         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
354     list: 
355       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
356       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
357       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
358       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
359       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
360       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
361       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
362       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
363       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
364       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
365       user_title: Talaarawan ni %{user}
366     location: 
367       edit: Baguhin
368       location: "Pook (lokasyon):"
369       view: Tingnan
370     new: 
371       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
372     no_such_entry: 
373       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
374       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
375       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
376     view: 
377       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
378       login: Lumagda
379       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
380       save_button: Sagipin
381       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
382       user_title: Talaarawan ni %{user}
383   editor: 
384     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
385     potlatch: 
386       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
387       name: Pagbibigay-daan 1
388     potlatch2: 
389       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
390       name: Pagbibigay-daan 2
391     remote: 
392       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
393       name: Pangmalayong Pantaban
394   export: 
395     start: 
396       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
397       area_to_export: Pook na Iluluwas
398       embeddable_html: Maibabaong HTML
399       export_button: Iluwas
400       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data Commons Open Database License (ODbL)</a>.
401       format: Anyo
402       format_to_export: Anyong Iluluwas
403       image_size: Sukat ng Larawan
404       latitude: "Latitud:"
405       licence: Lisensiya
406       longitude: "Longhitud:"
407       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
408       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
409       max: pinakamataas
410       options: Mga mapagpipilian
411       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
412       output: Kinalabasan
413       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
414       scale: Sukat
415       too_large: 
416         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
417         heading: Napakalaki ng Lugar
418       zoom: Lapitan
419     start_rjs: 
420       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
421       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
422       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
423       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
424       export: Iluwas
425       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
426       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
427   geocoder: 
428     description: 
429       title: 
430         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
431         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
432       types: 
433         cities: Mga lungsod
434         places: Mga lugar
435         towns: Mga bayan
436     direction: 
437       east: silangan
438       north: hilaga
439       north_east: hilaga-silangan
440       north_west: hilaga-kanluran
441       south: timog
442       south_east: timog-silangan
443       south_west: timog-kanluran
444       west: kanluran
445     distance: 
446       one: humigit-kumulang sa 1km
447       other: humigit-kumulang sa %{count}km
448       zero: mas mababa kaysa 1km
449     results: 
450       more_results: Marami pang mga kinalabasan
451       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
452     search: 
453       title: 
454         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
455         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
457         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
458         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
459         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
460     search_osm_nominatim: 
461       prefix: 
462         aeroway: 
463           aerodrome: Himpilan ng eroplano
464           apron: Tapis pangkusina
465           gate: Tarangkahan
466           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
467           runway: Patakbuhan at Daanan
468           taxiway: Daanan ng Taksi
469           terminal: Terminal
470         amenity: 
471           WLAN: Pagpunta sa WiFi
472           airport: Paliparan
473           arts_centre: Lunduyan ng Sining
474           artwork: Likhang Sining
475           atm: ATM
476           auditorium: Awditoryum
477           bank: Bangko
478           bar: Tindahang Inuman ng Alak
479           bbq: Barbikyuhan
480           bench: Bangko
481           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
482           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
483           biergarten: Inuman ng Serbesa
484           brothel: Bahay-aliwan
485           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
486           bus_station: Himpilan ng Bus
487           cafe: Kapihan
488           car_rental: Arkilahan ng Kotse
489           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
490           car_wash: Paliguan ng Kotse
491           casino: Bahay-pasugalan
492           charging_station: Himpilang Kargahan
493           cinema: Sinehan
494           clinic: Klinika
495           club: Kapisanan
496           college: Dalubhasaan
497           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
498           courthouse: Gusali ng Hukuman
499           crematorium: Krematoryum
500           dentist: Dentista
501           doctors: Mga manggagamot
502           dormitory: Dormitoryo
503           drinking_water: Naiinom na Tubig
504           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
505           embassy: Embahada
506           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
507           fast_food: Kainang Pangmabilisan
508           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
509           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
510           fire_station: Himpilan ng Bumbero
511           food_court: Korte ng Pagkain
512           fountain: Bukal
513           fuel: Panggatong
514           grave_yard: Sementeryo
515           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
516           hall: Bulwagan
517           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
518           hospital: Ospital
519           hotel: Otel
520           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
521           ice_cream: Sorbetes
522           kindergarten: Kindergarten
523           library: Aklatan
524           market: Pamilihan
525           marketplace: Palengke
526           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
527           nightclub: Alibangbang
528           nursery: Alagaan ng mga Bata
529           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
530           office: Tanggapan
531           park: Liwasan
532           parking: Paradahan
533           pharmacy: Botika
534           place_of_worship: Sambahan
535           police: Pulis
536           post_box: Kahon ng Liham
537           post_office: Tanggapan ng Sulat
538           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
539           prison: Bilangguan
540           pub: Pangmadlang Bahay
541           public_building: Pangmadlang Gusali
542           public_market: Pangmadlang Pamilihan
543           reception_area: Tanggapang Pook
544           recycling: Pook ng Muling Paggamit
545           restaurant: Kainan
546           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
547           sauna: Silid-suuban
548           school: Paaralan
549           shelter: Kanlungan
550           shop: Tindahan
551           shopping: Pamimili
552           shower: Dutsahan
553           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
554           social_club: Kapisanang Panglipunan
555           studio: Istudyo
556           supermarket: Malaking Pamilihan
557           swimming_pool: Palanguyan
558           taxi: Taksi
559           telephone: Teleponong Pangmadla
560           theatre: Tanghalan
561           toilets: Mga banyo
562           townhall: Bulwagan ng Bayan
563           university: Pamantasan
564           vending_machine: Makinang Nagbebenta
565           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
566           village_hall: Bulwagan ng Nayon
567           waste_basket: Basurahan
568           wifi: Pagpunta sa WiFi
569           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
570         boundary: 
571           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
572           census: Hangganan ng Sensus
573           national_park: Liwasang Pambansa
574           protected_area: Napuprutektahang Pook
575         bridge: 
576           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
577           suspension: Tulay na Nakabitin
578           swing: Tulay na Naikakambiyo
579           viaduct: Tulay na Tubo
580           "yes": Tulay
581         building: 
582           "yes": Gusali
583         highway: 
584           bridleway: Daanan ng Kabayo
585           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
586           bus_stop: Hintuan ng Bus
587           byway: Landas na Hindi Madaanan
588           construction: Ginagawang Punong Lansangan
589           cycleway: Daanan ng Bisikleta
590           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
591           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
592           ford: Bagtasan ng Tao
593           living_street: Buhay na Lansangan
594           milestone: Poste ng Milya
595           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
596           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
597           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
598           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
599           path: Landas
600           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
601           platform: Palapag
602           primary: Pangunahing Kalsada
603           primary_link: Pangunahing Kalsada
604           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
605           residential: Pamahayan
606           rest_area: Pook Pahingahan
607           road: Lansangan
608           secondary: Pampangalawang Lansangan
609           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
610           service: Kalyeng Pampalingkuran
611           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
612           speed_camera: Kamera ng Tulin
613           steps: Mga hakbang
614           stile: Hagdanan ng Bakod
615           tertiary: Pampangatlong Kalsada
616           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
617           track: Pinak
618           trail: Bulaos
619           trunk: Pangunahing Ruta
620           trunk_link: Pangunahing Ruta
621           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
622           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
623         historic: 
624           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
625           battlefield: Pook ng Labanan
626           boundary_stone: Bato ng Hangganan
627           building: Gusali
628           castle: Kastilyo
629           church: Simbahan
630           fort: Kuta
631           house: Bahay
632           icon: Kinatawang Larawan
633           manor: Manor
634           memorial: Muog na Pang-alaala
635           mine: Minahan
636           monument: Bantayog
637           museum: Museo
638           ruins: Mga Guho
639           tower: Tore
640           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
641           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
642           wreck: Wasak na Sasakyan
643         landuse: 
644           allotments: Mga Laang Bahagi
645           basin: Lunas ng Ilog
646           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
647           cemetery: Libingan
648           commercial: Pook na Pangkalakalan
649           conservation: Lupaing Iniligtas
650           construction: Konstruksyon
651           farm: Bukid
652           farmland: Lupaing Sakahan
653           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
654           forest: Gubat
655           garages: Mga garahe
656           grass: Damo
657           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
658           industrial: Pook na Pang-industriya
659           landfill: Tabon na Lupain
660           meadow: Kaparangan
661           military: Pook ng Militar
662           mine: Minahan
663           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
664           orchard: Halamanan ng Bunga
665           park: Liwasan
666           piste: Piste ng Iski
667           quarry: Hukay na Tibagan
668           railway: Daambakal
669           recreation_ground: Lupaing Libangan
670           reservoir: Tinggalan ng Tubig
671           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
672           residential: Pook na Panirahan
673           retail: Tingi
674           road: Pook na Daanan
675           village_green: Nayong Lunti
676           vineyard: Ubasan
677           wetland: Babad na Lupain
678           wood: Kahoy
679         leisure: 
680           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
681           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
682           common: Karaniwang Lupain
683           fishing: Pook na Palaisdaan
684           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
685           garden: Halamanan
686           golf_course: Kurso ng Golp
687           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
688           marina: Marina
689           miniature_golf: Munting Golp
690           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
691           park: Liwasan
692           pitch: Hagisang Pampalakasan
693           playground: Palaruan
694           recreation_ground: Lupaing Libangan
695           sauna: Silid-suuban
696           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
697           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
698           stadium: Istadyum
699           swimming_pool: Palanguyan
700           track: Landas na Takbuhan
701           water_park: Liwasang Tubigan
702         military: 
703           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
704           barracks: Kuwartel
705           bunker: Hukay na Pangsundalo
706         natural: 
707           bay: Look
708           beach: Dalampasigan
709           cape: Tangway
710           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
711           channel: Bambang
712           cliff: Bangin
713           crater: Uka
714           dune: Burol ng Buhangin
715           feature: Tampok
716           fell: Pulak
717           fjord: Tubigang Mabangin
718           forest: Gubat
719           geyser: Geyser
720           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
721           heath: Lupain ng Halamang Erika
722           hill: Burol
723           island: Pulo
724           land: Lupain
725           marsh: Latian
726           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
727           mud: Putik
728           peak: Tugatog
729           point: Tuldok
730           reef: Bahura
731           ridge: Tagaytay
732           river: Ilog
733           rock: Bato
734           scree: Batuhang Buhaghag
735           scrub: Palumpong
736           shoal: Banlik
737           spring: Bukal
738           stone: Bato
739           strait: Kipot
740           tree: Puno
741           valley: Lambak
742           volcano: Bulkan
743           water: Tubig
744           wetland: Babad na Lupain
745           wetlands: Mga Babad na Lupain
746           wood: Kahoy
747         office: 
748           accountant: Tagatuos
749           architect: Arkitekto
750           company: Kumpanya
751           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
752           estate_agent: Ahente ng Lupain
753           government: Tanggapang Pampamahalaan
754           insurance: Tanggapan ng Seguro
755           lawyer: Manananggol
756           ngo: Tanggapan ng NGO
757           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
758           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
759           "yes": Tanggapan
760         place: 
761           airport: Paliparan
762           city: Lungsod
763           country: Bansa
764           county: Kondehan
765           farm: Bukid
766           hamlet: Maliit na Nayon
767           house: Bahay
768           houses: Mga Bahay
769           island: Pulo
770           islet: Munting Pulo
771           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
772           locality: Lokalidad
773           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
774           municipality: Munisipalidad
775           postcode: Kodigo ng Koreo
776           region: Rehiyon
777           sea: Dagat
778           state: Estado
779           subdivision: Kabahaging kahatian
780           suburb: Kanugnog ng lungsod
781           town: Bayan
782           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
783           village: Nayon
784         railway: 
785           abandoned: Pinabayaang daambakal
786           construction: Kinukumpuning Daambakal
787           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
788           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
789           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
790           halt: Hintuan ng Tren
791           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
792           junction: Panulukan ng Daambakal
793           level_crossing: Patag na Tawiran
794           light_rail: Banayad na Riles
795           miniature: Munting Riles
796           monorail: Isahang Riles
797           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
798           platform: Plataporma ng Daambakal
799           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
800           spur: Tahid ng Daambakal
801           station: Himpilan ng Daambakal
802           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
803           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
804           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
805           tram: Riles ng Trambya
806           tram_stop: Hintuan ng Trambya
807           yard: Bakuran ng Daambakal
808         shop: 
809           alcohol: Wala sa Lisensiya
810           antiques: Mga Antigo
811           art: Tindahan ng Sining
812           bakery: Panaderya
813           beauty: Tindahan ng Pampaganda
814           beverages: Tindahan ng mga Inumin
815           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
816           books: Tindahan ng Aklat
817           butcher: Mangangatay
818           car: Tindahan ng Kotse
819           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
820           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
821           carpet: Tindahan ng Karpet
822           charity: Tindahang Pangkawanggawa
823           chemist: Kimiko
824           clothes: Tindahan ng mga Damit
825           computer: Tindahan ng Kompyuter
826           confectionery: Tindahan ng Kendi
827           convenience: Tindahang Maginhawa
828           copyshop: Tindahang Kopyahan
829           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
830           department_store: Tindahang Kagawaran
831           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
832           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
833           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
834           electronics: Tindahan ng Elektroniks
835           estate_agent: Ahente ng Lupain
836           farm: Tindahang Pambukid
837           fashion: Tindahan ng Moda
838           fish: Tindahan ng Isda
839           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
840           food: Tindahan ng Pagkain
841           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
842           furniture: Muwebles
843           gallery: Galeriya
844           garden_centre: Lunduyang Halamanan
845           general: Tindahang Panglahat
846           gift: Tindahan ng Regalo
847           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
848           grocery: Tindahan ng Groserya
849           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
850           hardware: Tindahan ng Hardwer
851           hifi: Hi-Fi
852           insurance: Seguro
853           jewelry: Tindahan ng Alahas
854           kiosk: Tindahan ng Kubol
855           laundry: Labahan
856           mall: Pasyalang Pangmadla
857           market: Pamilihan
858           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
859           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
860           music: Tindahan ng Tugtugin
861           newsagent: Ahente ng Balita
862           optician: Optiko
863           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
864           outdoor: Tindahang Panlabas
865           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
866           photo: Tindahan ng Litrato
867           salon: Salon
868           shoes: Tindahan ng Sapatos
869           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
870           sports: Tindahang Pampalakasan
871           stationery: Tindahan ng Papel
872           supermarket: Malaking Pamilihan
873           toys: Tindahan ng Laruan
874           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
875           video: Tindahan ng Bidyo
876           wine: Wala sa Lisensiya
877         tourism: 
878           alpine_hut: Kubong Pambundok
879           artwork: Likhang Sining
880           attraction: Pang-akit
881           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
882           cabin: Dampa
883           camp_site: Pook ng Kampo
884           caravan_site: Lugar ng Karabana
885           chalet: Kubo ng Pastol
886           guest_house: Bahay na Pampanauhin
887           hostel: Hostel
888           hotel: Otel
889           information: Kabatiran
890           lean_to: Sibi
891           motel: Motel
892           museum: Museo
893           picnic_site: Pook na Pampiknik
894           theme_park: Liwasang may Tema
895           valley: Lambak
896           viewpoint: Tuldok ng pananaw
897           zoo: Hayupan
898         tunnel: 
899           "yes": Lagusan
900         waterway: 
901           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
902           boatyard: Bakuran ng bangka
903           canal: Paralanan
904           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
905           dam: Saplad
906           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
907           ditch: Bambang
908           dock: Pantalan
909           drain: Limasan
910           lock: Kandado
911           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
912           mineral_spring: Balong na Mineral
913           mooring: Pugalan
914           rapids: Mga lagaslasan
915           river: Ilog
916           riverbank: Pampang ng Ilog
917           stream: Batis
918           wadi: Tuyot na Ilog
919           water_point: Tuldok ng Tubigan
920           waterfall: Talon
921           weir: Pilapil
922       prefix_format: "%{name}"
923   html: 
924     dir: mula kaliwa pakanan
925   javascripts: 
926     map: 
927       base: 
928         cycle_map: Mapa ng Ikot
929         mapquest: Bukas ang MapQuest
930         standard: Pamantayan
931         transport_map: Mapa ng Biyahe
932       overlays: 
933         maplint: Maplint
934     site: 
935       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
936       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
937       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
938       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
939       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
940       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
941   layouts: 
942     community: Pamayanan
943     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
944     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
945     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
946     documentation: Dokumentasyon
947     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
948     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
949     donate_link_text: nag-aabuloy
950     edit: Baguhin
951     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
952     export: Iluwas
953     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
954     foundation: Pundasyon
955     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
956     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
957     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
958     help: Tulong
959     help_centre: Lunduyan ng Tulong
960     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
961     help_url: http://help.openstreetmap.org/
962     history: Kasaysayan
963     home: tahanan
964     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
965     inbox_html: kahong-tanggapan %{count}
966     inbox_tooltip: 
967       one: Ang kahong-tanggapan mo ay naglalaman ng 1 mensaheng hindi pa nababasa
968       other: Ang iyong kahong-tanggapan ay naglalaman ng %{count} mga mensaheng hindi pa nababasa
969       zero: Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
970     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
971     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
972     intro_2_download: ikargang paibaba
973     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
974     intro_2_license: lisensiyang bukas
975     intro_2_use: gamitin
976     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
977     log_in: lumagda
978     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
979     logo: 
980       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
981     logout: umalis mula sa pagkakalagda
982     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
983     make_a_donation: 
984       text: Magkaloob ng isang Abuloy
985       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
986     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
987     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
988     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
989     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
990     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
991     partners_partners: mga kawaksi
992     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
993     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
994     project_name: 
995       h1: OpenStreetMap
996       title: OpenStreetMap
997     sign_up: magpatala
998     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
999     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
1000     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
1001     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
1002     view: Tingnan
1003     view_tooltip: Tingnan ang mapa
1004     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
1005     wiki: Wiki
1006     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
1007     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1008   license_page: 
1009     foreign: 
1010       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1011       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
1012       title: Tungkol sa salinwikang ito
1013     legal_babble: 
1014       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1015       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
1016       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1017       contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
1018       contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1019       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
1020       contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1021       contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1022       contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
1023       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1024       contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1025       credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1026       credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1027       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1028       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1029       intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1030       intro_3_html: "Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">lisensiyang Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1031       more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
1032       more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
1033       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1034       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1035     native: 
1036       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1037       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
1038       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1039       title: Tungkol sa pahinang ito
1040   message: 
1041     delete: 
1042       deleted: Binura ang mensahe
1043     inbox: 
1044       date: Petsa
1045       from: Mula sa
1046       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1047       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1048       new_messages: 
1049         one: "%{count} bagong mensahe"
1050         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1051       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1052       old_messages: 
1053         one: "%{count} lumang mensahe"
1054         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1055       outbox: kahong-labasan
1056       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1057       subject: Paksa
1058       title: Kahon ng pumapasok
1059     mark: 
1060       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1061       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1062     message_summary: 
1063       delete_button: Burahin
1064       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1065       reply_button: Tumugon
1066       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1067     new: 
1068       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1069       body: Katawan
1070       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1071       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1072       send_button: Ipadala
1073       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1074       subject: Paksa
1075       title: Magpadala ng mensahe
1076     no_such_message: 
1077       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1078       heading: Walang ganyang mensahe
1079       title: Walang ganyang mensahe
1080     outbox: 
1081       date: Petsa
1082       inbox: kahon ng pumapasok
1083       messages: 
1084         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1085         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1086       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1087       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1088       outbox: kahong-labasan
1089       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1090       subject: Paksa
1091       title: Kahong-labasan
1092       to: Para kay
1093     read: 
1094       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1095       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
1096       date: Petsa
1097       from: Mula sa
1098       reply_button: Tumugon
1099       subject: Paksa
1100       title: Basahin ang mensahe
1101       to: Para kay
1102       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1103       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1104     reply: 
1105       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1106     sent_message_summary: 
1107       delete_button: Burahin
1108   notifier: 
1109     diary_comment_notification: 
1110       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1111       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1112       hi: Kumusta %{to_user},
1113       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1114     email_confirm: 
1115       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1116     email_confirm_html: 
1117       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1118       greeting: Kumusta,
1119       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1120     email_confirm_plain: 
1121       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1122       greeting: Kumusta,
1123       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1124       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1125     friend_notification: 
1126       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1127       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1128       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1129       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1130     gpx_notification: 
1131       and_no_tags: at walang mga tatak.
1132       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1133       failure: 
1134         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1135         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1136         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1137         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1138         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1139       greeting: Kumusta,
1140       success: 
1141         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1142         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1143       with_description: na may paglalarawan
1144       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1145     lost_password: 
1146       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1147     lost_password_html: 
1148       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1149       greeting: Kumusta,
1150       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1151     lost_password_plain: 
1152       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1153       greeting: Kumusta,
1154       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1155       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1156     message_notification: 
1157       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1158       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1159       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1160       hi: Kumusta %{to_user},
1161       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1162     signup_confirm: 
1163       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1164     signup_confirm_html: 
1165       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1166       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1167       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1168       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1169       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1170       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1171       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1172       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1173       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1174     signup_confirm_plain: 
1175       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1176       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1177       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1178       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1179       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1180       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1181       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
1182       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1183       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
1184   oauth: 
1185     oauthorize: 
1186       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1187       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1188       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1189       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1190       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1191       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1192       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1193       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1194     revoke: 
1195       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1196   oauth_clients: 
1197     create: 
1198       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1199     destroy: 
1200       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1201     edit: 
1202       submit: Baguhin
1203       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1204     form: 
1205       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1206       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1207       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1208       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1209       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1210       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1211       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1212       name: Pangalan
1213       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1214       required: Kinakailangan
1215       support_url: URL ng Pagtangkilik
1216       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1217     index: 
1218       application: Pangalan ng Aplikasyon
1219       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1220       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1221       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1222       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1223       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1224       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1225       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1226       revoke: Bawiin!
1227       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1228     new: 
1229       submit: Magpatala
1230       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1231     not_found: 
1232       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1233     show: 
1234       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1235       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1236       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1237       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1238       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1239       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1240       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1241       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1242       confirm: Natitiyak mo ba?
1243       delete: Burahin ang Kliyente
1244       edit: Baguhin ang mga Detalye
1245       key: "Susi ng Tagaubos:"
1246       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1247       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1248       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1249       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1250       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1251     update: 
1252       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1253   printable_name: 
1254     with_version: "%{id}, v%{version}"
1255   redaction: 
1256     create: 
1257       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1258     destroy: 
1259       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1260       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1261       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1262     edit: 
1263       description: Paglalarawan
1264       heading: Baguhin ang redaksiyon
1265       submit: Sagipin ang redaksiyon
1266       title: Baguhin ang redaksiyon
1267     index: 
1268       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1269       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1270       title: Listahan ng mga redaksiyon
1271     new: 
1272       description: Paglalarawan
1273       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1274       submit: Lumikha ng redaksiyon
1275       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1276     show: 
1277       confirm: Natitiyak mo ba?
1278       description: "Paglalarawan:"
1279       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1280       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1281       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1282       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1283       user: "Tagapaglikha:"
1284     update: 
1285       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1286   site: 
1287     edit: 
1288       anon_edits: (%{link})
1289       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1290       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1291       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1292       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1293       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1294       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1295       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1296       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1297       user_page_link: pahina ng tagagamit
1298     index: 
1299       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1300       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1301       permalink: Permalink
1302       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1303       shortlink: Maikling kawing
1304     key: 
1305       map_key: Susi ng Mapa
1306       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1307       table: 
1308         entry: 
1309           admin: Hangganang pampangangasiwa
1310           allotments: Mga Laang Bahagi
1311           apron: 
1312             - Tapis ng paliparan
1313             - terminal
1314           bridge: Itim na pambalot = tulay
1315           bridleway: Daanan ng Kabayo
1316           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1317           building: Makabuluhang gusali
1318           byway: Landas na hindi madaanan
1319           cable: 
1320             - Kotse ng kable
1321             - upuang inaangat
1322           cemetery: Libingan
1323           centre: Lunduyang pampalakasan
1324           commercial: Pook na pangkalakalan
1325           common: 
1326             - Karaniwan
1327             - kaparangan
1328           construction: Mga kalsadang ginagawa
1329           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1330           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1331           farm: Bukid
1332           footway: Lakaran ng tao
1333           forest: Gubat
1334           golf: Kurso ng golp
1335           heathland: Lupain ng halamang erika
1336           industrial: Pook na pang-industriya
1337           lake: 
1338             - Lawa
1339             - tinggalan ng tubig
1340           military: Pook ng militar
1341           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1342           park: Liwasan
1343           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1344           pitch: Hagisang pampalakasan
1345           primary: Pangunahing kalsada
1346           private: Pribadong pagpunta
1347           rail: Daambakal
1348           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1349           resident: Pook na panuluyan
1350           retail: Lugar na tingian
1351           runway: 
1352             - Rampa ng Paliparan
1353             - daanan ng taksi
1354           school: 
1355             - Paaralan
1356             - pamantasan
1357           secondary: Pampangalawang kalsada
1358           station: Himpilan ng daambakal
1359           subway: Daanang pang-ilalim
1360           summit: 
1361             - Taluktok
1362             - tugatog
1363           tourist: Pang-akit ng turista
1364           track: Bakas
1365           tram: 
1366             - Banayad na riles
1367             - trambya
1368           trunk: Punong Kalsada
1369           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1370           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1371           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1372           wood: Kahoy
1373     markdown_help: 
1374       alt: Kahaliling teksto
1375       first: Unang bagay
1376       heading: Pamulaan
1377       headings: Mga pamulaan
1378       image: Larawan
1379       link: Kawing
1380       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1381       second: Ikalawang bagay
1382       subheading: Kabahaging Pamulaan
1383       text: Teksto
1384       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1385       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1386       url: URL
1387     richtext_area: 
1388       edit: Baguhin
1389       preview: Paunang tanaw
1390     search: 
1391       search: Maghanap
1392       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1393       submit_text: Gawin
1394       where_am_i: Nasaan ba ako?
1395       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1396     sidebar: 
1397       close: Isara
1398       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1399   time: 
1400     formats: 
1401       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1402   trace: 
1403     create: 
1404       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1405       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1406     delete: 
1407       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1408     edit: 
1409       description: "Paglalarawan:"
1410       download: ikargang paibaba
1411       edit: baguhin
1412       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1413       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1414       map: mapa
1415       owner: "May-ari:"
1416       points: "Mga tuldok:"
1417       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1418       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1419       tags: "Mga tatak:"
1420       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1421       title: Binabago ang bakas na %{name}
1422       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1423       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1424       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1425       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1426     list: 
1427       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
1428       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1429       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1430       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1431       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1432     make_public: 
1433       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1434     offline: 
1435       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1436       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1437     offline_warning: 
1438       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1439     trace: 
1440       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1441       by: sa pamamagitan ng
1442       count_points: "%{count} mga puntos"
1443       edit: baguhin
1444       edit_map: Baguhin ang Mapa
1445       identifiable: MAKIKILALA
1446       in: sa
1447       map: mapa
1448       more: marami pa
1449       pending: NAGHIHINTAY
1450       private: PRIBADO
1451       public: PANGMADLA
1452       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1453       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1454       view_map: Tingnan ang Mapa
1455     trace_form: 
1456       description: "Paglalarawan:"
1457       help: Saklolo
1458       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1459       tags: "Mga tatak:"
1460       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1461       upload_button: Ikargang paitaas
1462       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1463       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1464       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1465       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1466     trace_header: 
1467       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1468       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1469       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1470       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1471     trace_optionals: 
1472       tags: Mga tatak
1473     trace_paging_nav: 
1474       newer: Mas Bagong mga Bakas
1475       older: Mas Lumang mga Bakas
1476       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1477     view: 
1478       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1479       description: "Paglalarawan:"
1480       download: ikargang paibaba
1481       edit: baguhin
1482       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1483       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1484       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1485       map: mapa
1486       none: Wala
1487       owner: "May-ari:"
1488       pending: NAGHIHINTAY
1489       points: "Mga tuldok:"
1490       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1491       tags: "Mga tatak:"
1492       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1493       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1494       uploaded: "Naikarga na:"
1495       visibility: "Pagkanakikita:"
1496     visibility: 
1497       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1498       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1499       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1500       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1501   user: 
1502     account: 
1503       contributor terms: 
1504         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1505         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1506         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1507         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1508         link text: ano ba ito?
1509         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1510         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1511       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1512       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1513       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1514       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1515       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1516       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1517       image: "Larawan:"
1518       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1519       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1520       latitude: "Latitud:"
1521       longitude: "Longhitud:"
1522       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1523       my settings: Mga pagtatakda ko
1524       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1525       new image: Magdagdag ng isang larawan
1526       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1527       openid: 
1528         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1529         link text: ano ba ito?
1530         openid: "OpenID:"
1531       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1532       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1533       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1534       public editing: 
1535         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1536         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1537         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1538         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1539         enabled link text: ano ba ito?
1540         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1541       public editing note: 
1542         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1543         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1544       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1545       return to profile: Bumalik sa balangkas
1546       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1547       title: Baguhin ang akawnt
1548       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1549     confirm: 
1550       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1551       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1552       button: Tiyakin
1553       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1554       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1555       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1556       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1557       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1558     confirm_email: 
1559       button: Tiyakin
1560       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1561       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1562       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1563       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1564     confirm_resend: 
1565       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1566       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1567     filter: 
1568       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1569     go_public: 
1570       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1571     list: 
1572       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1573       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1574       heading: Mga tagagamit
1575       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1576       showing: 
1577         one: Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1578         other: Ipinapakita ang pahinang %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1579       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1580       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1581       title: Mga tagagamit
1582     login: 
1583       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1584       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1585       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1586       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1587       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1588       heading: Lumagda
1589       login_button: Lumagda
1590       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1591       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1592       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1593       openid: "%{logo} OpenID:"
1594       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1595       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1596       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1597       openid_providers: 
1598         aol: 
1599           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1600           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1601         google: 
1602           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1603           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1604         myopenid: 
1605           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1606           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1607         openid: 
1608           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1609           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1610         wordpress: 
1611           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1612           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1613         yahoo: 
1614           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1615           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1616       password: "Hudyat:"
1617       register now: Magpatala na ngayon
1618       remember: "Tandaan ako:"
1619       title: Lumagda
1620       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1621       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1622       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1623     logout: 
1624       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1625       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1626       title: Umalis sa pagkakalagda
1627     lost_password: 
1628       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1629       heading: Nakalimutang Hudyat?
1630       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1631       new password button: Itakda uli ang hudyat
1632       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1633       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1634       title: Naiwalang hudyat
1635     make_friend: 
1636       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1637       button: idagdag bilang kaibigan
1638       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1639       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1640       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1641     new: 
1642       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1643       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1644       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1645       continue: Magpatuloy
1646       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1647       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1648       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1649       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1650       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1651       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1652       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1653       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1654       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1655       openid: "%{logo} OpenID:"
1656       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1657       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1658       password: "Hudyat:"
1659       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1660       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1661       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1662       title: Likhain ang akawnt
1663       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1664     no_such_user: 
1665       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1666       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1667       title: Walang ganyang tagagamit
1668     popup: 
1669       friend: Kaibigan
1670       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1671       your location: Kinalalagyan mo
1672     remove_friend: 
1673       button: Tanggalin bilang kaibigan
1674       heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
1675       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1676       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1677     reset_password: 
1678       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1679       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1680       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1681       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1682       password: "Hudyat:"
1683       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1684       title: Muling itakda ang hudyat
1685     set_home: 
1686       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1687     suspended: 
1688       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1689       heading: Inantala ang Akawnt
1690       title: Naantalang Akawnt
1691       webmaster: panginoon ng sapot
1692     terms: 
1693       agree: Sumang-ayon
1694       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1695       consider_pd_why: ano ba ito?
1696       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1697       decline: Tanggihan
1698       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1699       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1700       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1701       legale_names: 
1702         france: Pransiya
1703         italy: Italya
1704         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1705       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1706       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1707       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1708       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1709     view: 
1710       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1711       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1712       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1713       block_history: natanggap na mga paghadlang
1714       blocks by me: mga paghahadlang ko
1715       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1716       comments: mga puna
1717       confirm: Tiyakin
1718       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1719       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1720       created from: "Nilikha magmula sa:"
1721       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1722       ct declined: Tumanggi
1723       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1724       ct undecided: Walang kapasyahan
1725       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1726       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1727       description: Paglalarawan
1728       diary: talaarawan
1729       edits: mga pagbabago
1730       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1731       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1732       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1733       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1734       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1735       km away: "%{count}km ang layo"
1736       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1737       m away: "%{count}m ang layo"
1738       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1739       moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
1740       my comments: mga puna ko
1741       my diary: talaarawan ko
1742       my edits: mga pamamatnugot ko
1743       my settings: mga pagtatakda ko
1744       my traces: mga pagbabakas ko
1745       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1746       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1747       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1748       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1749       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1750       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1751       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1752       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1753       role: 
1754         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1755         grant: 
1756           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1757           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1758         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1759         revoke: 
1760           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1761           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1762       send message: ipadala ang mensahe
1763       settings_link_text: mga pagtatakda
1764       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1765       status: "Katayuan:"
1766       traces: mga bakas
1767       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1768       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1769       your friends: Mga kaibigan mo
1770   user_block: 
1771     blocks_by: 
1772       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1773       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1774       title: Mga paghadlang ni %{name}
1775     blocks_on: 
1776       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1777       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1778       title: Mga paghadlang sa %{name}
1779     create: 
1780       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1781       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1782       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1783     edit: 
1784       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1785       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1786       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1787       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1788       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1789       show: Tingnan ang hadlang na ito
1790       submit: Isapanahon ang paghadlang
1791       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1792     filter: 
1793       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1794       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1795     helper: 
1796       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1797       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1798       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1799     index: 
1800       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1801       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1802       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1803     model: 
1804       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1805       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1806     new: 
1807       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1808       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1809       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1810       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1811       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1812       submit: Likhain ang hadlang
1813       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1814       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1815       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1816     not_found: 
1817       back: Bumalik sa talatuntunan
1818       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1819     partial: 
1820       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1821       creator_name: Tagapaglikha
1822       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1823       edit: Baguhin
1824       next: Susunod »
1825       not_revoked: (hindi binawi)
1826       previous: « Nakaraan
1827       reason: Dahilan ng pagharang
1828       revoke: Bawiin!
1829       revoker_name: Binawi ni
1830       show: Ipakita
1831       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1832       status: Kalagayan
1833     period: 
1834       one: 1 oras
1835       other: "%{count} mga oras"
1836     revoke: 
1837       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1838       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1839       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1840       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1841       revoke: Bawiin!
1842       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1843       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1844     show: 
1845       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1846       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1847       edit: Baguhin
1848       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1849       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1850       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1851       revoke: Bawiin!
1852       revoker: "Tagapagbawi:"
1853       show: Ipakita
1854       status: Kalagayan
1855       time_future: Magwawakas sa %{time}
1856       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1857       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1858     update: 
1859       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1860       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1861   user_role: 
1862     filter: 
1863       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1864       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1865       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1866       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1867     grant: 
1868       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1869       confirm: Pagtibayin
1870       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1871       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1872       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1873     revoke: 
1874       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1875       confirm: Tiyakin
1876       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1877       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1878       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin