localisation updates from translatewiki.net (2009-10-08)
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Cohan
5 # Author: Grillo
6 # Author: Liftarn
7 sv: 
8   a_poi: $1 en POI
9   a_way: $1 en väg
10   action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
11   action_cancelchanges: avbryter ändringar på
12   action_changeway: ändringar på en väg
13   action_createparallel: Skapar parallell väg
14   action_createpoi: Skapa en POI, "intressepunkt"
15   action_deletepoint: tar bort en punkt
16   action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
17   action_mergeways: Slå samman två vägar
18   action_movepoi: Flytta på en POI, "intressepunkt"
19   action_movepoint: flyttar en punkt
20   action_moveway: flyttar en väg
21   action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
22   action_poitags: lägger till taggar på en POI
23   action_reverseway: byter rikting på en väg
24   action_revertway: återställer en väg
25   action_splitway: delar upp en väg
26   action_waytags: lägger till taggar på en väg
27   advanced: Avancerat
28   advanced_close: Stäng ändringsset
29   advanced_history: Väghistorik
30   advanced_maximise: Maximera fönster
31   advanced_minimise: Minimera fönster
32   advanced_parallel: Parallell väg
33   advanced_tooltip: Avancerade editeringsåtgärder
34   advanced_undelete: Ångra radering
35   advice_bendy: För kurvig för att räta upp (SHIFT forcerar)
36   advice_deletingpoi: Raderar POI (Z ångrar)
37   advice_deletingway: Raderar väg (Z för att ångra)
38   advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
39   advice_revertingpoi: Återställer till senast sparade POI (Z ångrar)
40   advice_revertingway: Återställer senast sparade väg (Z för att ångra)
41   advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
42   advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
43   advice_uploadempty: Ingenting att ladda upp
44   advice_uploadfail: Uppladdning avbruten
45   advice_uploadsuccess: Datauppladdning lyckades
46   advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
47   cancel: Avbryt
48   closechangeset: Stänger ändringsset
49   conflict_download: Ladda ner deras version
50   conflict_overwrite: Skriv över deras version
51   conflict_poichanged: Efter att du började editera har någon annan ändrat punkt $1$2.
52   conflict_relchanged: Efter att du började editera har någon annan ändrat relation $1$2.
53   conflict_visitpoi: Klicka 'Ok' för att visa punkten.
54   conflict_visitway: Klicka 'Ok' för att visa vägen.
55   conflict_waychanged: Efter att du börjat redigera har någon annan ändrat sträcka $1$2.
56   createrelation: Skapa en ny relation
57   delete: Radera
58   deleting: tar bort
59   drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
60   editinglive: Ändrar direkt
61   editingoffline: Redigerar offline
62   emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
63   error_anonymous: Du kan inte kontakta en anonym kartritare.
64   error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap-serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
65   error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
66   error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
67   error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
68   error_readfailed: OpenStreetMap-servern svarade inte på förfrågan om data.\n\nVill du försöka igen?
69   existingrelation: Lägg till existerande relation
70   findrelation: Sök efter relation innehållande
71   gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
72   heading_introduction: Introduktion
73   heading_pois: Startar
74   heading_quickref: Snabbreferens
75   heading_tagging: Taggning
76   heading_troubleshooting: Felsökning
77   help: Hjälp
78   hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
79   hint_loading: laddar vägar
80   hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
81   hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
82   hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
83   hint_saving: sparar data
84   hint_saving_loading: laddar/sparar data
85   login_pwd: "Lösenord:"
86   login_retry: Okänt användarnamn. Vänligen försök igen.
87   login_title: Kunde inte logga in
88   login_uid: "Användarnamn:"
89   mail: Post
90   more: Mer
91   nobackground: Ingen bakgrund
92   norelations: Inga relationer i nuvarande område
93   offset_choose: Välj offset (m)
94   offset_motorway: Motorväg (D3)
95   ok: Ok
96   openchangeset: Öppnar ändringsset
97   option_custompointers: Använd penna och handpekare
98   option_fadebackground: Mattad bakgrund
99   option_noname: Markera vägar utan namn
100   option_photo: "Foto-KML:"
101   option_thinareas: Använd tunnare linjer för ytor
102   option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
103   option_tiger: Markera oförändrat TIGER
104   option_warnings: Visa flytande varningar
105   point: Nod (punkt)
106   prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
107   prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
108   prompt_closechangeset: Stäng ändringsset $1
109   prompt_createparallel: Skapa parallell väg
110   prompt_editlive: Ändra direkt
111   prompt_editsave: Ändra via spara
112   prompt_helpavailable: Ny användare? Se hjälp nere till vänster.
113   prompt_launch: Öppna extern URL
114   prompt_revertversion: "Gå tillbaka till en tidigare version:"
115   prompt_savechanges: Spara ändringar
116   prompt_taggedpoints: Några av punkterna i denna väg är taggade. Vill du verkligen ta bort den?
117   prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
118   prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
119   retry: Försök igen
120   revert: Återställ
121   save: Spara
122   tip_addrelation: Lägg till en ny relation
123   tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
124   tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
125   tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs - klicka för att vända riktning
126   tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs - klicka för att vända riktning
127   tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
128   tip_gps: Visa GPS-spår (G)
129   tip_noundo: Finns inget att ångra
130   tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
131   tip_photo: Ladda foton
132   tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
133   tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
134   tip_revertversion: Välj version som ska användas
135   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
136   tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
137   tip_tidy: Snygga upp punkter i väg (T)
138   tip_undo: Ångra $1 (Z)
139   uploading: Laddar upp...
140   way: Väg