Update to iD v1.3.8
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / gl.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Área",
5             "description": "Engadir parques, edificios, lagos ou outras áreas ao mapa.",
6             "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha área, como un parque, lago ou edificio."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Liña",
10             "description": "Engadir estradas, rúas, camiños, canais ou outras liñas ao mapa.",
11             "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha estrada, camiño ou ruta."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punto",
15             "description": "Engadir restaurantes, monumentos, caixas do correo ou outros puntos ao mapa.",
16             "tail": "Fai clic no mapa para engadir un punto."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Buscar",
20             "description": "Desprazar e facer zoom no mapa."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Fai clic para engadir vértices á túa área. Fai clic no primeiro vértice para finalizar a área."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Fai clic para engadir máis vértices á liña. Fai clic noutras liñas para conectalas, e fai dobre clic para rematar a liña."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Punto engadido.",
33                 "vertex": "Vértice engadido a unha vía."
34             }
35         },
36         "start": {
37             "annotation": {
38                 "line": "Liña comezada.",
39                 "area": "Área comezada."
40             }
41         },
42         "continue": {
43             "annotation": {
44                 "line": "Liña continuada.",
45                 "area": "Área continuada."
46             }
47         },
48         "cancel_draw": {
49             "annotation": "Debuxo cancelado."
50         },
51         "change_tags": {
52             "annotation": "Etiquetas modificadas."
53         },
54         "circularize": {
55             "title": "Redondear",
56             "key": "O",
57             "annotation": {
58                 "line": "Liña redondeada.",
59                 "area": "Área redondeada."
60             }
61         },
62         "orthogonalize": {
63             "title": "Escuadrar",
64             "key": "S",
65             "annotation": {
66                 "line": "Escuadradas as esquinas dunha liña.",
67                 "area": "Escuadradas as esquinas dunha área."
68             }
69         },
70         "delete": {
71             "title": "Borrar",
72             "description": "Borrar isto do mapa.",
73             "annotation": {
74                 "point": "Punto borrado.",
75                 "vertex": "Eliminado un nodo dunha vía.",
76                 "line": "Liña borrada",
77                 "area": "Área borrada.",
78                 "relation": "Relación borrada.",
79                 "multiple": "{n} obxectos borrados."
80             }
81         },
82         "connect": {
83             "annotation": {
84                 "point": "Conectada unha vía a un punto.",
85                 "vertex": "Conectada unha vía a outra.",
86                 "line": "Conectada unha vía a unha liña.",
87                 "area": "Conectada unha vía a unha área."
88             }
89         },
90         "disconnect": {
91             "title": "Desconectar.",
92             "description": "Desconectar estas liñas/áreas entre si.",
93             "key": "D",
94             "annotation": "Liñas/áreas desconectadas."
95         },
96         "merge": {
97             "title": "Unir.",
98             "description": "Unir estas liñas.",
99             "key": "C",
100             "annotation": "{n} liñas unidas."
101         },
102         "move": {
103             "title": "Mover",
104             "description": "Mover isto a outro lugar.",
105             "key": "M",
106             "annotation": {
107                 "point": "Punto movido.",
108                 "vertex": "Movido un vértice a unha vía.",
109                 "line": "Liña movida.",
110                 "area": "Área movida.",
111                 "multiple": "Varios obxectos movidos."
112             }
113         },
114         "rotate": {
115             "title": "Rotar.",
116             "description": "Rotar este obxecto arredor do seu punto central.",
117             "key": "R",
118             "annotation": {
119                 "line": "Liña rotada.",
120                 "area": "Área rotada."
121             }
122         },
123         "reverse": {
124             "title": "Inverter",
125             "description": "Facer que esta liña vaia no sentido contrario.",
126             "key": "V",
127             "annotation": "Liña invertida."
128         },
129         "split": {
130             "title": "Dividir",
131             "key": "X"
132         }
133     },
134     "browser_notice": "Este editor está soportado en Firefox, Chrome, Safari, Opera e Internet Explorer 9 e superiores. Por favor, actualiza o teu navegador ou utiliza Potlatch 2 para editar o mapa.",
135     "zoom_in_edit": "Fai zoom para editar.",
136     "logout": "cerrar sesión",
137     "report_a_bug": "informar dun erro",
138     "commit": {
139         "title": "Gardar Cambios",
140         "description_placeholder": "Breve descrición das túas contribucións",
141         "upload_explanation": "Os cambios que subas serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
142         "save": "Gardar",
143         "cancel": "Cancelar",
144         "warnings": "Avisos",
145         "modified": "Modificado",
146         "deleted": "Borrado",
147         "created": "Creado"
148     },
149     "contributors": {
150         "list": "Edicións de {users}",
151         "truncated_list": "Edicións de {users} e {count} máis"
152     },
153     "geolocate": {
154         "title": "Mostrar a miña localización"
155     },
156     "inspector": {
157         "no_documentation_combination": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta combinación de etiquetas",
158         "no_documentation_key": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta clave",
159         "view_on_osm": "Ver en openstreetmap.org",
160         "choose": "Escolle o tipo de elemento",
161         "results": "{n} resultados para {search}",
162         "reference": "Ver na Wiki de OpenStreetMap"
163     },
164     "background": {
165         "title": "Fondo",
166         "description": "Axustes do fondo",
167         "percent_brightness": "{opacity}% brillo",
168         "fix_misalignment": "Corrixir a aliñación",
169         "reset": "reiniciar"
170     },
171     "restore": {
172         "description": "Queres recuperar os cambios non gardados da sesión de edición anterior?",
173         "restore": "Recuperar",
174         "reset": "Descartar"
175     },
176     "save": {
177         "title": "Gardar",
178         "help": "Gardar os cambios en OpenStreetMap, facéndoos visibles aos demáis usuarios.",
179         "no_changes": "Non hai cambios para gardar.",
180         "error": "Ocorreu un erro mentras se intentaba gardar",
181         "uploading": "Subindo cambios a OpenStreetMap.",
182         "unsaved_changes": "Tes cambios sen gardar"
183     },
184     "splash": {
185         "welcome": "Benvido ao editor de OpenStreetMap iD",
186         "text": "iD é unha amigable pero potente ferramenta para contribuir ao mellor mapa libre do mundo. Esta é a versión {version}. Para obter máis información visita {website} e informa de erros en {github}."
187     }
188 }