]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/sv.yml
Merge r17285 from the oauth branch - allow flash access to set headers, even when...
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
1 sv: 
2   a_poi: $1 en POI
3   a_way: $1 en väg
4   action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
5   action_cancelchanges: avbryter ändringar på
6   action_createpoi: Skapa en POI, "punkt av intresse"
7   action_deletepoint: tar bort en punkt
8   action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
9   action_mergeways: Slå samman två vägar
10   action_movepoi: Flytta på en POI, "punkt av intresse"
11   action_movepoint: Flytta en punkt
12   action_moveway: flytta en väg
13   action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
14   action_poitags: lägger till taggar på en POI
15   action_reverseway: Byter rikting på en väg
16   action_splitway: delar upp en väg
17   action_waytags: lägger till taggar på en väg
18   advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
19   advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
20   advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
21   advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
22   cancel: Avbryt
23   createrelation: Skapa en ny relation
24   delete: Radera
25   deleting: tar bort
26   drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
27   editinglive: Ändrar live
28   editingoffline: Redigerar offline
29   emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
30   error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
31   error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
32   error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
33   error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
34   existingrelation: Lägg till existerande relation
35   findrelation: Sök efter relation innehållande
36   gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
37   help: Hjälp
38   hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
39   hint_loading: laddar vägar
40   hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
41   hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
42   hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
43   norelations: Inga relationer i nuvarande område
44   openchangeset: Öppnar ändringsset
45   option_custompointers: Använd penna och handpekare
46   option_fadebackground: Mattad bakgrund
47   option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
48   option_warnings: Visa flytande varningar
49   point: Nod (punkt)
50   prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
51   prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
52   prompt_editlive: Ändra direkt
53   prompt_editsave: Ändra via spara
54   prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
55   prompt_launch: Öppna extern URL
56   prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
57   prompt_savechanges: Spara ändringar
58   prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
59   prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
60   prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
61   save: Spara
62   tip_addrelation: Lägg till en ny relation
63   tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
64   tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
65   tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
66   tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
67   tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
68   tip_gps: Visa GPS-spår (G)
69   tip_noundo: Finns inget att ångra
70   tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
71   tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
72   tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
73   tip_revertversion: Välj version som ska användas
74   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
75   tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
76   tip_undo: Ångra $1 (Z)
77   way: Väg