Preserve in progress note comments when the map is moved
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Euriditi
5 # Author: Mdupont
6 # Author: MicroBoy
7 # Author: Mikullovci11
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Techlik
10 # Author: Vinie007
11 sq: 
12   activerecord: 
13     attributes: 
14       diary_comment: 
15         body: Trupi i mesazhit
16       diary_entry: 
17         language: Gjuha
18         latitude: Gjerësia gjeografike
19         longitude: Gjatësia gjeografike
20         title: Titulli
21         user: Përdoruesi
22       friend: 
23         friend: Mik
24         user: Përdoruesi
25       message: 
26         body: Trupi i mesazhit
27         recipient: Marrësi
28         sender: Dërguesi
29         title: Titulli
30       trace: 
31         description: Përshkrimi
32         latitude: Gjerësia gjeografike
33         longitude: Gjatësia gjeografike
34         name: Emri
35         public: Publik
36         size: Madhësia
37         user: Përdoruesi
38         visible: I dukshëm
39       user: 
40         active: Aktiv
41         description: Përshkrimi
42         display_name: Emër i dukshëm
43         email: Email
44         languages: Gjuha
45         pass_crypt: Fjalëkalimi
46     models: 
47       acl: Qasu në Listën e Kontrollit
48       changeset: Ndryshim
49       changeset_tag: Ndryshim tag
50       country: Shteti
51       diary_comment: Koment Ditari
52       diary_entry: Shënim në ditar
53       friend: Mik
54       language: Gjuha
55       message: Porosi
56       node: Nyjë
57       node_tag: Etiketë nyjë
58       notifier: Lajmëruesi
59       old_node: Nyjë e vjetër
60       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
61       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
62       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
63       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
64       old_way: Rrugë e vjetër
65       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
66       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
67       relation: Lidhja
68       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
69       relation_tag: Etiketë lidhjeje
70       session: Seksioni
71       trace: Gjurma
72       tracepoint: Pika e gjurmës
73       tracetag: Etiketa e gjurmës
74       user: Përdoruesi
75       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
76       user_token: Shenja e përdoruesit
77       way: Rruga
78       way_node: Nyja e rrugës
79       way_tag: Etiketa e rrugës
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Ndryshim : %{id}"
83       changesetxml: Ndryshim en XML
84       feed: 
85         title: Ndryshim %{id}
86         title_comment: Ndryshimi %{id} - %{comment}
87       osmchangexml: Ndrsyhim i OSM-s en XML
88       title: Ndryshim
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "I perket:"
91       bounding_box: "Baroka e Rrethume:"
92       box: barok
93       closed_at: "Mbyllur në:"
94       created_at: "U krijue en:"
95       has_nodes: 
96         one: "Ka nyjen %{count} e mëposhtme:"
97         other: "Ka nyjet %{count} e mëposhtme:"
98       has_relations: 
99         one: "Ka pas %{count} lidhje:"
100         other: "Ka pas marrëdhënieve %{count} :"
101       has_ways: 
102         one: "Ka shtegun %{count} e mëposhtëm:"
103         other: "Ka shtigjet %{count} e mëposhtme:"
104       no_bounding_box: Nuk ka barok qe osht kon vnu n'kto ndrryshime.
105       show_area_box: Kqyre Zonen e Barokes
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Komenti :"
108       deleted_at: "Fshirë në:"
109       deleted_by: "Fshirë në:"
110       edited_at: "U ndrzshe te:"
111       edited_by: "Edituar nga:"
112       in_changeset: "En ndryshimin :"
113       version: "Versioni:"
114     containing_relation: 
115       entry: Lidhja %{relation_name}
116       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
117     map: 
118       deleted: E Fshirë
119       edit: 
120         area: Zona e redaktimit
121         node: Nyja e redaktimit
122         relation: Lidhja e redaktimit
123         way: Ndrysho rrugën
124       larger: 
125         area: Kqyre zonen n'hart ma t'madhe
126         node: Kqyre piken n'hart ma t'madhe
127         relation: Kqyre lidhjen n'hart ma t'madhe
128         way: Kqyre udhen n'hart ma t'madhe
129       loading: Tu u mush...
130     navigation: 
131       all: 
132         next_changeset_tooltip: Tjerat ndryshime
133         next_node_tooltip: Pika tjetēr
134         next_relation_tooltip: Lidhja e ardhshme
135         next_way_tooltip: Rruga tjeter
136         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi kalum
137         prev_node_tooltip: Pika e kalume
138         prev_relation_tooltip: Lidhja e kalume
139         prev_way_tooltip: Mnyra e mahershme
140       paging: 
141         all: 
142           next: "%{id} »"
143           prev: « %{id}
144         user: 
145           next: "%{id} »"
146           prev: « %{id}
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Shiko editimet nga %{user}
149         next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej %{user}
151     node: 
152       download_xml: Shkarko në XML
153       edit: Redakto nyjen
154       node: Pikë
155       node_title: "Pika: %{node_name}"
156       view_history: Shiko historikun
157     node_details: 
158       coordinates: "Koordinatat:"
159       part_of: "Pjesë e:"
160     node_history: 
161       download_xml: Shkarkoni XML
162       node_history: Historija e Pikes
163       node_history_title: "Historija e Pikes: %{node_name}"
164       view_details: Shiko detajet
165     not_found: 
166       sorry: Na fal, %{type} me %{id}, nuk mujtem mi gjet
167       type: 
168         changeset: shka asht ndrrue
169         node: pikë
170         relation: lidhje
171         way: udhë
172     paging_nav: 
173       of: pi
174       showing_page: Tu e kallxu faqen
175     redacted: 
176       message_html: Versioni %{version} i këtij/kësaj %{type} nuk mund të shfaqet pasi është redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
177       redaction: Redaktim %{id}
178       type: 
179         node: nyjë
180         relation: lidhje
181         way: rrugë
182     relation: 
183       download_xml: Shkarkoje XML
184       relation: Lidhja
185       relation_title: "Lidhja: %{relation_name}"
186       view_history: Shiko historikun
187     relation_details: 
188       members: "Anëtarët:"
189       part_of: "Pjesë e:"
190     relation_history: 
191       download_xml: Merre me XML
192       relation_history: Historija e Lidhjes
193       relation_history_title: "Historija e Lidhjes: %{relation_name}"
194       view_details: Shiko detajet
195     relation_member: 
196       entry: "%{type} %{name}"
197       entry_role: "%{type} %{name} asht si %{role}"
198       type: 
199         node: Pikë
200         relation: Lidhje
201         way: Udhë
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Senet
204       data_layer_name: Shfleto të dhënat e hartës
205       details: Detajet
206       edited_by_user_at_timestamp: Ndryshuar nga %{user} në %{timestamp}
207       hide_areas: Fshih zonat
208       history_for_feature: Historija për %{feature}
209       load_data: Zgedhi senet
210       loaded_an_area_with_num_features: "Ti e ke marr ni zon qe ka %{num_features} . E do browsera nuk e qesin fort mir kualitetin e seneve me ta. Browseri duhet me i kallxu ma pak se 100 sene n'tnjejtin vakt: me bo dishka qeter munet me ta kadalsu browserin. Qe je i sigurt nese don mi pa senet, duhesh me kliku n'pull."
211       loading: Tu u mush...
212       manually_select: Zgedhe ni zon qeter vet
213       object_list: 
214         api: Merre qet zon prej API
215         back: Kqyre listen e seneve
216         details: Detajet
217         heading: Lista e seneve
218         history: 
219           type: 
220             node: Pika %{id}
221             way: Rruga  %{id}
222         selected: 
223           type: 
224             node: Pika %{id}
225             way: Rruga %{id}
226         type: 
227           node: Pikë
228           way: Rruga
229       private_user: perdorus privat
230       show_areas: Shfaq zonat
231       show_history: Shfaq Historinë
232       unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis %{bbox_size} asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se %{max_bbox_size})"
233       wait: Prit...
234       zoom_or_select: Afrohu ose zgedhe zonen n'hart qe pe don me e pa.
235     tag_details: 
236       tags: "Etiketat:"
237       wiki_link: 
238         key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key} tag
239         tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key}=%{value} tag
240       wikipedia_link: "%{page} artikulli nē Wikipedia"
241     timeout: 
242       sorry: Na fal, senet per %{type} me %{id}, u vanun shum per mu gjet.
243       type: 
244         changeset: shka asht ndrryshu
245         node: pikë
246         relation: lidhje
247         way: rrugë
248     way: 
249       download_xml: Shkarko XML
250       edit: Ndrysho rrugën
251       view_history: Shiko historikun
252       way: Udhë
253       way_title: "Rruga: %{way_name}"
254     way_details: 
255       also_part_of: 
256         one: edhe kjo asht pjes e Udhës %{related_ways}
257         other: edhe kjo asht pjes e Udheve %{related_ways}
258       nodes: "Pikat:"
259       part_of: "Pjesë e:"
260     way_history: 
261       download_xml: Merre me XML
262       view_details: Shiko detajet
263       way_history: Historija e Udhës
264       way_history_title: "Historija e udhës: %{way_name}"
265   changeset: 
266     changeset: 
267       anonymous: Anonim
268       big_area: (e madhe)
269       no_comment: (asgjë)
270       no_edits: (asnjë redaktim)
271       show_area_box: Shfaq kutinë e zonës
272       still_editing: (redaktimi po vazhdon ende)
273       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
274     changeset_paging_nav: 
275       next: Vazhdo »
276       previous: « Mëparshëm
277       showing_page: Duke shfaqun faqen %{{page}}
278     changesets: 
279       area: Zona
280       comment: Komentoni
281       id: ID
282       saved_at: Ruaje në
283       user: Përdoruesi
284     list: 
285       description: Ndryshime së fundmi
286       description_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
287       description_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
288       description_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
289       description_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
290       description_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
291       empty_anon_html: Nuk është kryer asnjë redaktim
292       empty_user_html: Mesa duket, ju ende nuk keni kryer asnjë redaktim. Për të filluar, kontrollloni <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>guidën për fillestarë</a>.
293       heading: Grupi i ndryshimeve
294       heading_bbox: Grupi i ndryshimeve
295       heading_friend: Grupi i ndryshimeve
296       heading_nearby: Grupi i ndryshimeve
297       heading_user: Grupi i ndryshimeve
298       heading_user_bbox: Grupi i ndryshimeve
299       title: Grupi i ndryshimeve
300       title_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
301       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
302       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
303       title_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
304       title_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua morri shumë kohë për tu shkarkuar.
307   diary_entry: 
308     diary_comment: 
309       confirm: Konfirmo
310     diary_entry: 
311       comment_count: 
312         one: 1 koment
313         other: "%{count} komente"
314       comment_link: Komento në këtë shënim
315       confirm: Konfirmoje
316       edit_link: Ndryshoje qët shënim
317       hide_link: Mshefe qët shënim
318     edit: 
319       body: Trupi i mesazhit
320       language: "Gjuha:"
321       latitude: Gjerësia gjeografike
322       location: "Lokacioni:"
323       longitude: Gjatësia gjeografike
324       save_button: Ruje
325       subject: "Subjekti:"
326       title: Redakto shënimin në ditar
327       use_map_link: përdor hartën
328     list: 
329       in_language_title: Hyrje në ditar në %{language}
330       new: Hyrje e re në ditar
331       new_title: Krijo një hyrje të re në ditarin tënd
332       newer_entries: Shënimet e fundit
333       no_entries: Nuk u gjet asnjë hyrje në ditar
334       older_entries: Shënimet e Vjetra
335       recent_entries: "Shënime në ditar së fundmi:"
336       title: Ditatët e përdoruesve
337       title_friends: Ditarët e miqve
338       title_nearby: Ditarët e përdoruesve pranë
339       user_title: Ditari i %{user}
340     location: 
341       edit: Redakto
342       location: "Lokacioni:"
343       view: Kshyre
344     new: 
345       title: Hyrje e re në ditar
346     no_such_entry: 
347       heading: "Nuk ka shënim me id: %{id}"
348     view: 
349       leave_a_comment: Lene naj koment
350       login: Kyçuni
351       save_button: Ruaj
352       user_title: Ditari i %{user}
353   editor: 
354     default: Default (momentalisht %{name})
355     potlatch: 
356       description: Potlatch 1 (editor në shfletues)
357       name: Potlatch 1
358     potlatch2: 
359       description: Potlatch 2 (editor në shfletues)
360       name: Potlatch 2
361     remote: 
362       description: Kontrollë prej së largu (JOSM apo Merkaartor)
363       name: Kontrollë prej së largu
364   export: 
365     start: 
366       add_marker: Shto shënjues në hartë
367       area_to_export: Zona per Eksport
368       export_button: Eksporto
369       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nëpërmjet <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
370       format: Formati
371       format_to_export: Formati per Eksport
372       image_size: Madhësia e Imazhit
373       latitude: "Lat:"
374       licence: Licensa
375       longitude: "Lon:"
376       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon te ndryshme
377       max: maks
378       options: Opcionet
379       osm_xml_data: OpenStreetMap XML të dhana
380       output: Outputi
381       paste_html: Fute HTML per me ngjit ne web sajt
382       scale: Shkallë
383       too_large: 
384         body: Kjo zonë është shum e madhe që të eksportohet si XML në OpenStreetMap. Të lutna  afroje ma ngat ose mere një zonë ma të vogel.
385         heading: Zona shumë e madhe
386       zoom: Zmadhim
387     start_rjs: 
388       add_marker: Shto ni isharet ne hart
389       change_marker: Ndrysho poziten e isharetit
390       click_add_marker: Kliko ne hart per me shenu ni isharet.
391       drag_a_box: Kape ni kuti ne hart per me qit te zona e selektune
392       export: Eksporto
393       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon t'ndryshme
394       view_larger_map: Shikoni Hartën Më Të Madhe
395   geocoder: 
396     description: 
397       title: 
398         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
399     direction: 
400       east: lindja
401       north: veriu
402       north_east: veri-lindje
403       north_west: veri-perendim
404       south: jug
405       south_east: jug-lindje
406       south_west: jug-perëndim
407       west: perëndim
408     results: 
409       more_results: Më shumë rezultate
410       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
411     search: 
412       title: 
413         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
414         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
415         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
416     search_osm_nominatim: 
417       prefix: 
418         amenity: 
419           airport: Aeroport
420           arts_centre: Qendër arti
421           atm: Bankomat
422           auditorium: Auditor
423           bank: Bankë
424           bar: Lokal
425           bench: Stol
426           bicycle_parking: Parkim biçikletash
427           bicycle_rental: Biçikleta me qera
428           brothel: Shtëpi publike
429           bureau_de_change: Këmbim valute
430           bus_station: Stacion autobuzi
431           cafe: Kafe
432           car_rental: Makina me qera
433           car_sharing: Car Sharing
434           car_wash: Lavazh për makina
435           casino: Kazino
436           cinema: Kinema
437           clinic: Klinikë
438           club: Klub
439           college: Kolegj
440           community_centre: Qendër komunitare
441           courthouse: Gjykatë
442           crematorium: Krematorium
443           dentist: Dentist
444           dormitory: Konvikt
445           drinking_water: Ujë i pijshëm
446           embassy: Ambasada
447           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
448           fast_food: Ushqim i shpejtë
449           ferry_terminal: Terminal i trageteve
450           fire_hydrant: Pompë zjarrfikse
451           fire_station: Zjarrëfiksat
452           fountain: Shatërvan
453           fuel: Stacion karburanti
454           grave_yard: Varrezë
455           gym: Qendër fitness / Palestër
456           hall: Sallë
457           health_centre: Qendër shëndetsore
458           hospital: Spital
459           hotel: Hotel
460           hunting_stand: Vend gjuetie
461           ice_cream: Akullore
462           kindergarten: Kopësht për fëmijë
463           library: Biblioteka
464           market: Market
465           marketplace: Treg
466           mountain_rescue: Forca e shpëtimit në mal
467           nightclub: Klub nate
468           nursery: Çerdhe
469           nursing_home: Çerdhe
470           office: Zyra
471           park: Park
472           parking: Vend parkim
473           pharmacy: Barnatore
474           place_of_worship: Vend kulti
475           police: Policia
476           post_box: Kutia postare
477           post_office: Kutia postare
478           preschool: Cikli para-shkollor
479           prison: Burg
480           pub: Pub
481           public_building: Ndërtesë publike
482           public_market: Treg publik
483           reception_area: Zona e pritjes
484           recycling: Pikë e riciklimit
485           restaurant: Restorant
486           sauna: Sauna
487           school: Shkollë
488           shelter: Strehë
489           shop: Dyqan
490           shopping: Tregtar
491           social_club: Klub shoqëror
492           studio: Studio
493           supermarket: Supermarket
494           taxi: Taksi
495           telephone: Telefon publik
496           theatre: Teatër
497           toilets: Banjë publike
498           townhall: Bashkia
499           university: Universitet
500           vending_machine: Shitës automatik
501           veterinary: Veterinari
502           village_hall: Komuna
503           waste_basket: Kosh plehrash
504           wifi: Shërbim WiFi
505           youth_centre: Qendër Rinore
506         boundary: 
507           administrative: Kufi administrativ
508         highway: 
509           bridleway: Rrugë për kalërim
510           ford: Va
511           living_street: Rrugë për këmbësorë
512         historic: 
513           church: Kisha
514           museum: Muze
515         natural: 
516           cave_entrance: Shpella Hyrja
517           island: Ishull
518           volcano: Vullkan
519           water: Ujë
520         place: 
521           airport: Aeroport
522           city: Qyteti
523           country: Veni
524           farm: Ferma
525           house: Shtepi
526           houses: Shtepi
527           island: Ishull
528           municipality: Komuna
529           postcode: Post kodi
530           region: Regjioni
531           sea: Deti
532           state: Shteti
533           town: Veni
534           village: Fshati
535         shop: 
536           bakery: Dyqan buke
537           computer: Shitore e kompjuterave
538         tourism: 
539           artwork: Puna artistike
540           bed_and_breakfast: Bujtin dhe Mengjes
541           cabin: Kabine
542           camp_site: Ven per kamping
543           hostel: Bujtine
544           hotel: Hotel
545           information: Informacione
546           motel: Motel
547           museum: Muze
548           picnic_site: Vend per Piknik
549           valley: Lugine
550           zoo: Kopsht zoologjik
551       prefix_format: "%{name}"
552   javascripts: 
553     map: 
554       base: 
555         mapquest: MapQuest Open
556       overlays: 
557         maplint: Maplint
558     site: 
559       edit_tooltip: Edit Harta
560   layouts: 
561     edit: Redakto
562     help_url: http://help.openstreetmap.org/
563     log_in: Kyçuni
564     log_in_tooltip: Hyni ne me një llogari ekzistuese
565     logout: Ç'kyçu
566     logout_tooltip: Ç'kyçu
567     make_a_donation: 
568       text: Bëni një donacion
569     project_name: 
570       h1: OpenStreetMap
571       title: OpenStreetMap
572     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
573   license_page: 
574     foreign: 
575       english_link: orgjianl anglisht
576       text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe %{english_original_link}, Faqja anglisht ka perparsi
577       title: Rreth këtij përkthimi
578     legal_babble: 
579       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), CanVec (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), and StatCan (Divizioni Gjeografik,\n   Statistik në Kanada  )."
580       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
581       contributors_gb_html: "<strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance\n   Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës."
582       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
583       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna nga burimet e Informatave të tokave\n   në Zelandë të re. Të drejtat e rezervuara i mbanë Crown."
584       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
585       credit_1_html: "  Nëse ju përdorni imazhe të hartave të OpenStreetMap, ne kërkojmë që \n  së paku citimet tuaja të përfshijnë &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  kontribuuesit, CC BY-SA&rdquo;. Nëse ju përdorni vetëm të dhëna të hartave\n  ne kërkojmë citimin e kontribuuesve &ldquo;të të dhënave të hartave &copy; të OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;."
586       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë) dhe tek \n  www.creativecommons.org."
587       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
588       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
589       intro_2_html: "  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
590       more_1_html: "  Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  FAQ</a>."
591       more_2_html: "  OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme\n  të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa\n  leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit."
592       more_title_html: Të kuptoni më shumë
593       title_html: Të drejtat autoriale dhe licenca
594     native: 
595       mapping_link: Fillo hatrografimin
596       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE verzion
597       text: Ju po shikoni versionin në gjuhën angelze të faqes së të drejtave autoriale. Ju mund të shkoni prapa tek %{native_link} të kësaj faqe apo mund të ndaleni së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
598       title: Rreth ksaj faqeje
599   message: 
600     inbox: 
601       date: Data
602       from: Prej
603     new: 
604       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
605       title: Qo mesazh
606     sent_message_summary: 
607       delete_button: Fshij
608   notifier: 
609     email_confirm: 
610       subject: "[OpenStreetMap] Konfirmo email adresën tënde"
611     email_confirm_html: 
612       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu ndryshimin.
613       greeting: Tung,
614     email_confirm_plain: 
615       greeting: Tung,
616     gpx_notification: 
617       failure: 
618         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
619       greeting: Tung,
620     message_notification: 
621       footer1: Ju gjithashtu mund të lexoni mesazhet në %{readurl}
622       hi: Tung %{to_user},
623       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
624     signup_confirm_html: 
625       introductory_video: Ju muni me shiku një %{introductory_video_link}.
626       more_videos_here: më shumë video këtu
627       wiki_signup: Ju mund të dëshironi të <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">regjistroheni në OpenStreetMap wiki</a>.
628     signup_confirm_plain: 
629       blog_and_twitter: "Njoftohu me lajmet ma të fundit nëpërmjet blogut të OpenStreetMap ose Twitter-it:"
630       introductory_video: "Këtu ju muni me shiku një video hyrëse për në OpenStreetMap:"
631       more_videos: "Ma shumë video keni këtu:"
632       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
633       wiki_signup: "Ti munesh gjithashtu me u regjistru në OpenStreetMap wiki:"
634       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
635   oauth_clients: 
636     form: 
637       name: Emri
638     new: 
639       submit: Regjistrohu
640   printable_name: 
641     with_version: "%{id}, v%{version}"
642   site: 
643     edit: 
644       anon_edits: (%{link})
645       flash_player_required: Ju duhet të keni Flash player për ta përdorur Potlatch, Flash editorin e OpenStreetMap. Ju mundeni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ta shkarkoni Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa mënyra të tjera</a> janë të mundshme për ta edituar OpenStreetMap.
646     key: 
647       table: 
648         entry: 
649           centre: Qendër Sportive
650     search: 
651       search: Kërko
652       where_am_i: Ku jam unë?
653     sidebar: 
654       close: Mbylle
655       search_results: Rezultatet e Kërkimit
656   time: 
657     formats: 
658       friendly: "%e %B %Y te %H:%M"
659   trace: 
660     create: 
661       trace_uploaded: E dhana jote GPX asht ngarkue edhe osht ka pret futojen en databazë. Kjo yakonisht ndodhë mrena gjysë ore, dhe ni imellë vjen te ti en fund të përfundimit
662       upload_trace: Ngarkoj tdhanat e GPS-it
663     delete: 
664       scheduled_for_deletion: Gjurma u parapa per fshirje
665     edit: 
666       description: "Pershkrimi:"
667       download: shkarko
668       edit: ndryshoje
669       filename: "Emri fajllit:"
670       heading: Ndrysho të dhanen %{name}
671       map: harta
672       owner: "Pronari:"
673       points: "Piket:"
674       save_button: Ruaj ndryshimet
675       start_coord: "Fillo kordinaten:"
676       tags: "Etiketa:"
677       tags_help: Presje e kufizume
678       title: Duke ndrzshue të dhanen %{name}
679       uploaded_at: "Te ngarkume:"
680       visibility: Dukshmenia
681       visibility_help: Çka do me than kjo?
682       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
683     list: 
684       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
685       public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej %{user}
686       tagged_with: e etikume me %{tags}
687       your_traces: Të dhanat e GPS-it
688     make_public: 
689       made_public: Gjurma u ba publike
690     offline: 
691       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
692       message: Mbledshi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit per momentin jane jasht funksionit.
693     offline_warning: 
694       message: Sistemi i ngarkimit GPX per momentin asht jasht perdonimit
695     trace: 
696       ago: "%{time_in_words_ago} përpara"
697       by: nga
698       count_points: "%{count} piket"
699       edit: ndrysho
700       edit_map: Ndryshoje Harten
701       identifiable: E identifikueshme
702       in: ne
703       map: harta
704       more: ma shume
705       pending: NE PRITJE
706       private: PRIVAT
707       public: PUBLIKE
708       trace_details: Kshryi detalet e të dhanave
709       trackable: E GJURMUESHME
710       view_map: Kshyre Harten
711     trace_form: 
712       description: "Përshkrimi:"
713       help: Ndihma
714       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
715       tags: "Etiketat:"
716       tags_help: Presje e kufizume
717       upload_button: Ngarko
718       upload_gpx: "Ngarko një skedar GPX:"
719       visibility: "Dukshmëria:"
720       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
721       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
722     trace_header: 
723       see_all_traces: Kshyre kejt të dhanat
724       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
725       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
726       upload_trace: Ngarkoni një gjurmë
727     trace_optionals: 
728       tags: Etiketa
729     trace_paging_nav: 
730       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
731     view: 
732       delete_track: Fshij ket gjurm
733       description: "Pershkrimi:"
734       download: shkarko
735       edit: ndrysho
736       edit_track: Ndrysho ket gjurm
737       filename: "Emri i fajllit:"
738       heading: Tuj i kqyr t'dhanat %{name}
739       map: harta
740       none: Asnjo
741       owner: "Pronari:"
742       pending: DUKE PRITUR
743       points: "Piket:"
744       start_coordinates: "Fillo kordinimin:"
745       tags: "Etiketa:"
746       title: Duke par gjurmen %{name}
747       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
748       uploaded: "Ngarkuar:"
749       visibility: "Pamshmeria:"
750     visibility: 
751       identifiable: E indentifikueshme (shfaqet ne listen e te dhanave, pikat i urdheron me orë)
752       private: Private (ndahen vetem si pika anonime të rendituna)
753       public: Publike (shfaqet ne listen e të dhanave si e padukshme, pikat e rendituna)
754       trackable: Mund të përcilelt (vetëm e shkëmbyer në formë anonime, duke porositur pikë me vula kohore)
755   user: 
756     account: 
757       contributor terms: 
758         agreed: Ju duhet të jeni pajtuar me Kushtet e reja të Kontribuesit.
759         agreed_with_pd: Ju gjithashtu keni deklaruar se ju konsideroni që editimet tuaja të jenë në Domenin Publik.
760         heading: "Kushtet e Kontribimit:"
761         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
762         link text: Çka është kjo?
763         not yet agreed: Ju ende nuk jeni pajtuar me Kushtet e reja për Kontribues.
764         review link text: Ju lutemi që të përcillni këtë link për të lehtësinë tuaj për të rishikuar dhe pranuar Kuhstet e Kontribuesit.
765       current email address: "Email adresa e tanishme:"
766       delete image: Heke imazhin e tanishem
767       email never displayed publicly: (asniher su kan publike)
768       flash update success: Informatat e anëtarit janë ndryshuar me sukses.
769       flash update success confirm needed: Informatat e shfyrtezuesit u ndryshan me sukses. Shihni emailin per konfirmim.
770       home location: "Veni juej:"
771       image: "Imazhi:"
772       image size hint: (imazhet katrore s'paku me madhsi 100x100px doken ma mir)
773       keep image: Maje imazhin e tanishem
774       latitude: "Latituda:"
775       longitude: "Longituda:"
776       make edits public button: Boni gjith ndryshimet e mija publike
777       my settings: Preferencat e mia
778       new email address: "Email adresa e re:"
779       new image: Shto një imazh
780       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
781       preferred editor: "Editor i parapëlqyer:"
782       preferred languages: "Gjuhët e parapëlqyera:"
783       profile description: "Pershkrimi i profilit:"
784       public editing: 
785         disabled: E ckyckur dhe smuni me i ndryshi te dhanat, te gjitha ndryshime e ma hershme jan anonime.
786         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
787         enabled: E pranishme. Jo anonime dhe muni me i ndryshue t'dhanat.
788         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
789         enabled link text: çfarë është kjo?
790         heading: "Ndryshime publike:"
791       public editing note: 
792         heading: Duke ndryshue publikisht
793       replace image: Ndërroje fotografin e tanishme
794       return to profile: Kthehu te profili
795       save changes button: Ruaj Ndryshimet
796       title: Ndrysho akountin
797       update home location on click: Ndryshoma venin kur te klikoj ne hart?
798     confirm: 
799       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
800       before you start: Ne e dimë që ju mezi po prisni të filloni punën me harta, por para se të veproni kështu, mund të plotësoni disa informata më shumë rreth vetes suaj në formën e mëposhtme.
801       button: Konfirmo
802       heading: Konfirmo nje akount te shfrytezuesit
803       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë tuaj.
804       reconfirm: Nëse ka kaluar një kohë qysh prej se jeni abonuar ju mund të keni nevojë për t'i <a href="%{reconfirm}">dërguar vetës një email të ri konfirmimi</a> .
805       success: Akounti juaj u konfirmua, ju falemnderit per regjistrim!
806       unknown token: Ajo shenjë duket se nuk ekziston.
807     confirm_email: 
808       button: Konfirmo
809       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me ket token.
810       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
811       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar e-mail adresën tuaj të re.
812       success: Emaili juaj është konfirmuar, faleminderit që jeni regjistruar!
813     confirm_resend: 
814       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
815       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
816     filter: 
817       not_an_administrator: Ju duhet te jeni administrator per me performu ket aksion.
818     go_public: 
819       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet me ndryshue
820     list: 
821       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
822       empty: Asnjë përdorues i përafërt nuk u gjet
823       heading: Përdorues
824       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
825       showing: 
826         other: një=Faqe e shfaqur %{page} (%{first_item} e %{items})
827       summary: "%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}"
828       summary_no_ip: "%{name} krijuar më %{date}"
829       title: Përdoruesit
830     login: 
831       account not active: Na vjen keq, llogaria juaj nuk është aktive akoma. <br /> Ju lutem përdorni lidhjen në email konfirmimi llogari të aktivizoni llogarinë tuaj, ose <a href="%{reconfirm}">të kërkojë një konfirmim email te ri</a> .
832       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
833       email or username: "Email Adresa ose Username:"
834       heading: Kycu
835       login_button: Kycu
836       lost password link: Keni humbur fjalëkalimin?
837       password: "Fjalekalimi:"
838       remember: "Kujtom mu:"
839       title: Kycu
840     logout: 
841       heading: Dil nga OpenStreetMap
842       logout_button: Dil
843       title: Dil
844     lost_password: 
845       email address: "Email Adresa:"
846       heading: Keni harruar fjalëkalimin?
847       help_text: Shkrueje email adresen që je regjistrue me to, do t'ju deromi një lidhe rreth ksaj ku ju muni me ndrru fjalkalimin
848       new password button: Ndrysho fjalkalimin
849       notice email cannot find: Smujtem me gjet qat email adres, na vjen keq.
850       notice email on way: Na vjen keq qe e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh se shepjti edhe muni me ricaktu.
851       title: T'ka hup fjalkalimi
852     make_friend: 
853       already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me %{name}.
854       failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm %{name} si shok/qe.
855       success: "%{name} eshte shok/shoqe jot/e."
856     new: 
857       confirm email address: "Konfirmo Adresen e Emailit:"
858       confirm password: "Konfirmo fjalekalimin:"
859       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a> per me caktu ni akount qe te ju krijohet - na do te merremi me kerkesat sa ma shpejt qe tjet e mundshme.
860       continue: Vazhdo
861       display name: "Emri i pamshem:"
862       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrry ne preferencat ma von.
863       email address: "Email Adresa:"
864       fill_form: Plotsoni formularin edhe na do t'ja dergojm ni email per me akivizu.
865       flash create success message: Faleminderit që jeni abonuar. Ne kemi dërguar një shënim konfirmimi në %{email} tuaj dhe sapo ta konfirmoni llogarinë tuaj ju do të jeni në gjendje të filloni punën me hartat. <br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
866       heading: Krijo nje akount shfrytezimi
867       license_agreement: Kur ju konfirmoni llogranië tuaj, ju duhet të pajtoheni me <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet e përdoruesit</a>.
868       no_auto_account_create: Per momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
869       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
870       password: "Fjalëkalimi:"
871       terms accepted: Faleminderit që keni pranuar kushtet e reja për kontribues!
872       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
873       title: Krijo llogari
874     no_such_user: 
875       body: Na vje keq, ska shfrytzues me ket emen %{user}. Ju lutmi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
876       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
877       title: Ska ksi shfrytezuesi
878     popup: 
879       friend: Shoq
880       nearby mapper: Hartues i aftert
881       your location: Lokacioni juaj
882     remove_friend: 
883       not_a_friend: "%{name} nuk osht njoni pi shokve tu."
884       success: "%{name} u hek pi shokve tu"
885     reset_password: 
886       confirm password: "Konfirmo Fjalekalimin:"
887       flash changed: Fjalëkalimi juaj është ndryshuar.
888       flash token bad: Sun e gjetem qat oken, kshyre URL nashta ?
889       heading: Ricakto fjalekalimin per %{user}
890       password: "Fjalekalimi:"
891       reset: Ricakto Fjalekalimin
892       title: Ricakto fjalekalimin
893     set_home: 
894       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
895     terms: 
896       agree: Pajtohem
897       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet e mia të jenë në Domenin Publik
898       consider_pd_why: çfarë është kjo?
899       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
900       decline: Nuk e pranoj
901       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
902       heading: Kushtet e Kontribimit
903       legale_names: 
904         france: Francë
905         italy: Itali
906         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
907       legale_select: "Ju lutem zgjidhni vendin tuaj të qëndrimit:"
908       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
909       title: Kushtet e Kontribimit
910     view: 
911       activate_user: aktivizo ket shfrytezues
912       add as friend: shtoje si shoq
913       ago: (para %{time_in_words_ago})
914       block_history: shih blokimet e marrne
915       blocks by me: bllokimet e dhana nga un
916       blocks on me: bllokimet e mia
917       confirm: Konfirmo
918       confirm_user: konfirmoje këtë përdorues
919       create_block: blloko ket shfrytzues
920       created from: "Krijuar nga:"
921       deactivate_user: c'aktivizoje ket shfrytezues
922       delete_user: fshije këtë përdoruesin
923       description: Përshkrimi
924       diary: ditari
925       edits: ndryshimet
926       email address: "Email adresa:"
927       hide_user: mshife ket shfrytezues
928       if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton ne %{settings_link} .
929       km away: "%{count}km larg"
930       m away: "%{count}m larg"
931       mapper since: "Hartues qe prej:"
932       moderator_history: shihe kan e ke blloku
933       my diary: ditari im
934       my edits: ndryshimet e mia
935       my settings: preferencat e mia
936       my traces: gjurmet e mia
937       nearby users: Shfrytezuesit e tjer qe jan afer
938       new diary entry: hyrje e re ne ditar
939       no friends: Hala nuk ke shtue asni shoq.
940       no nearby users: Hala nuk ka shfrytezues qe pranon hartimin e aftert.
941       oauth settings: Konfigurimet oauth
942       remove as friend: heke si shok
943       role: 
944         administrator: Ky përdorues është një administrator
945         grant: 
946           administrator: Mundëso qasje administratorit
947           moderator: Mundeso qasje për moderatorin
948         moderator: Ky përdorues është një moderator
949         revoke: 
950           administrator: heq qasjen e administratorit
951           moderator: heq qasjen e moderatorit
952       send message: dergo mesazh
953       settings_link_text: ndryshimet
954       spam score: "Rezultati me Spam:"
955       status: "Statusi:"
956       traces: gjurmet
957       unhide_user: shfaqe ket shfrytzues
958       user location: Veni i shfyrtezuesit
959       your friends: Miqtë e juaj
960   user_block: 
961     new: 
962       reason: Arsyja pse %{name} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
963     partial: 
964       confirm: A jeni i sigurt?
965     show: 
966       confirm: A jeni i sigurt?
967   user_role: 
968     filter: 
969       already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol %{role}.
970       doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol %{role}
971       not_a_role: Ldihja `%{role}' nuk asht rol valid.
972       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe ju nuk jeni administrator.
973     grant: 
974       are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `%{role}' te perdoruesi `%{name}'?
975       confirm: Konfirmo
976       fail: Nuk i dha rol tmadh `%{role}' te perdoruesi `%{name}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
977       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
978       title: Konfirmo dhanjen e rolit
979     revoke: 
980       are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'?
981       confirm: Konfirmo
982       fail: Nuk munet me zgjue folin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
983       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
984       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar