Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Lokal Profil
12 # Author: Luen
13 # Author: Magol
14 # Author: Per
15 # Author: Poxnar
16 # Author: Sannab
17 # Author: Sertion
18 # Author: The real emj
19 # Author: WikiPhoenix
20 # Author: Zvenzzon
21 sv: 
22   activerecord: 
23     attributes: 
24       diary_comment: 
25         body: Brödtext
26       diary_entry: 
27         language: Språk
28         latitude: Latitud
29         longitude: Longitud
30         title: Rubrik
31         user: Användare
32       friend: 
33         friend: Vän
34         user: Användare
35       message: 
36         body: Brödtext
37         recipient: Mottagare
38         sender: Avsändare
39         title: Rubrik
40       trace: 
41         description: Beskrivning
42         latitude: Latitud
43         longitude: Longitud
44         name: Namn
45         public: Offentlig
46         size: Storlek
47         user: Användare
48         visible: Synlig
49       user: 
50         active: Aktiv
51         description: Beskrivning
52         display_name: Visningsnamn
53         email: E-post
54         languages: Språk
55         pass_crypt: Lösenord
56     models: 
57       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
58       changeset: Ändringsset
59       changeset_tag: Etikett till ändringsset
60       country: Land
61       diary_comment: Dagbokskommentar
62       diary_entry: Dagbokspost
63       friend: Vän
64       language: Språk
65       message: Meddelande
66       node: Nod
67       node_tag: Nodtagg
68       old_node: Gammal nod
69       old_node_tag: Gammal nodtagg
70       old_relation: Gammal relation
71       old_relation_member: Gammal relationsmedlem
72       old_relation_tag: Gammal relationstagg
73       old_way: Gammal sträcka
74       old_way_node: Gammal sträcknod
75       old_way_tag: Gammal vägtagg
76       relation: Relation
77       relation_member: Medlem i relation
78       relation_tag: Relationstagg
79       session: Session
80       trace: Spår
81       tracepoint: Spårpunkt
82       user: Användare
83       user_preference: Användarinställningar
84       way: Sträcka
85       way_node: Sträcknod
86       way_tag: Vägtagg
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Du verkar ha inaktiverat cookies - aktivera cookies i din webbläsare innan du fortsätter.
90     setup_user_auth: 
91       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
92       need_to_see_terms: Din tillgång till API:t är tillfälligt avstängd. Logga in på webbgränssnittet för att se bidragsvillkor. Du behöver inte godkänna dem, men du måste se dem.
93   browse: 
94     changeset: 
95       changeset: "Ändringsset: %{id}"
96       changesetxml: XML för ändringsset
97       download: Ladda ner %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
98       feed: 
99         title: Ändringsset %{id}
100         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
101       osmchangexml: osmChange XML
102       title: Ändringsset
103     changeset_details: 
104       belongs_to: "Tillhör:"
105       bounding_box: "Omslutande område:"
106       box: box
107       closed_at: "Avslutad:"
108       created_at: "Skapad:"
109       has_nodes: 
110         one: "Innehåller följande nod:"
111         other: "Innehåller följande %{count} noder:"
112       has_relations: 
113         one: "Har följande %{count} relationer:"
114         other: "Innehåller följande %{count} relationer:"
115       has_ways: 
116         one: "Har följande %{count} sträcka:"
117         other: "Innehåller följande %{count} sträckor:"
118       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
119       show_area_box: Visa boxarea
120     common_details: 
121       changeset_comment: "Kommentar:"
122       deleted_at: "Raderad:"
123       deleted_by: "Raderad av:"
124       edited_at: "Redigerad:"
125       edited_by: "Redigerad av:"
126       in_changeset: "I ändringsset:"
127       version: "Version:"
128     containing_relation: 
129       entry: Relation %{relation_name}
130       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
131     map: 
132       deleted: Borttaget
133       edit: 
134         area: Redigera område
135         node: Redigera nod
136         relation: Redigera relation
137         way: Redigera väg
138       larger: 
139         area: Se området på en större karta
140         node: Se noden på en större karta
141         relation: Se relationen på en större karta
142         way: Se sträckan på en större karta
143       loading: Läser in...
144     navigation: 
145       all: 
146         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
147         next_node_tooltip: Nästa nod
148         next_relation_tooltip: Nästa relation
149         next_way_tooltip: Nästa väg
150         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
151         prev_node_tooltip: Föregående nod
152         prev_relation_tooltip: Föregående relation
153         prev_way_tooltip: Föregående väg
154       user: 
155         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av %{user}
156         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av %{user}
157         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av %{user}
158     node: 
159       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
160       download_xml: Laddda hem XML
161       edit: redigera
162       node: Nod
163       node_title: "Nod: %{node_name}"
164       view_history: se historik
165     node_details: 
166       coordinates: "Koordinater:"
167       part_of: "Del av:"
168     node_history: 
169       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
170       download_xml: Ladda ner XML
171       node_history: Nodhistorik
172       node_history_title: "Nodhistorik: %{node_name}"
173       view_details: visa detaljer
174     not_found: 
175       sorry: "%{type}en med id %{id} kunde inte hittas"
176       type: 
177         changeset: ändringsset
178         node: nod
179         relation: relation
180         way: väg
181     paging_nav: 
182       of: av
183       showing_page: Visar sida
184     relation: 
185       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
186       download_xml: Ladda ner XML
187       relation: Relation
188       relation_title: "Relation: %{relation_name}"
189       view_history: Visa historik
190     relation_details: 
191       members: "Medlemmar:"
192       part_of: "Del av:"
193     relation_history: 
194       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
195       download_xml: Ladda hem XML
196       relation_history: Relationhistorik
197       relation_history_title: "Relationshistorik: %{relation_name}"
198       view_details: visa detaljer
199     relation_member: 
200       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
201       type: 
202         node: Nod
203         relation: Relation
204         way: Väg
205     start: 
206       manually_select: Välj ett område manuellt
207       view_data: Visa data för denna karta
208     start_rjs: 
209       data_frame_title: Data
210       data_layer_name: Data
211       details: Detaljer
212       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
213       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
214       hide_areas: Göm område
215       history_for_feature: Historik för [[feature]]
216       load_data: Ladda data
217       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
218       loading: Laddar...
219       manually_select: Välj en annan area manuellt
220       object_list: 
221         api: Hämta detta område från API:t
222         back: Visa objektlista
223         details: Detaljer
224         heading: Objektlista
225         history: 
226           type: 
227             node: Nod [[id]]
228             way: Väg [[id]]
229         selected: 
230           type: 
231             node: Nod [[id]]
232             way: Väg [[id]]
233         type: 
234           node: Nod
235           way: Väg
236       private_user: privat användare
237       show_areas: Visa område
238       show_history: Visa historik
239       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än %{max_bbox_size})"
240       wait: Vänta...
241       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
242     tag_details: 
243       tags: "Taggar:"
244       wiki_link: 
245         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key} taggen
246         tag: Wiki-beskrivningssidan för %{key}=%{value}-taggen
247       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
248     timeout: 
249       sorry: Tyvärr tog data för %{type} med id %{id} för lång tid att hämta.
250       type: 
251         changeset: ändringsset
252         node: nod
253         relation: relation
254         way: väg
255     way: 
256       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
257       download_xml: Ladda hem XML
258       edit: redigera
259       view_history: se historik
260       way: Väg
261       way_title: "Väg: %{way_name}"
262     way_details: 
263       also_part_of: 
264         one: också del av väg %{related_ways}
265         other: också del av vägarna %{related_ways}
266       nodes: "Noder:"
267       part_of: "Del av:"
268     way_history: 
269       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
270       download_xml: Ladda hem XML
271       view_details: visa detaljer
272       way_history: Väghistorik
273       way_history_title: "Väghistorik: %{way_name}"
274   changeset: 
275     changeset: 
276       anonymous: Anonym
277       big_area: (stor)
278       no_comment: (ingen)
279       no_edits: (inga ändringar)
280       show_area_box: visa område
281       still_editing: (redigerar fortfarande)
282       view_changeset_details: Visa detaljer om ändringsset
283     changeset_paging_nav: 
284       next: Nästa »
285       previous: « Föregående
286       showing_page: Visar sida %{page}
287     changesets: 
288       area: Area
289       comment: Kommentar
290       id: ID
291       saved_at: Sparad
292       user: Användare
293     list: 
294       description: Senaste ändringar
295       description_bbox: Changesets inom %{bbox}
296       description_user: Ändringsset av %{user}
297       description_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
298       heading: Ändringsset
299       heading_bbox: Ändringsset
300       heading_user: Ändringsset
301       heading_user_bbox: Ändringsset
302       title: Ändringsset
303       title_bbox: Changesets inom %{bbox}
304       title_user: Ändringsset av %{user}
305       title_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Kunde tyvärr inte lista begärda ändringsset. Begäran tog för lång tid att hämta.
308   diary_entry: 
309     diary_comment: 
310       comment_from: Kommentar från %{link_user}, %{comment_created_at}
311       confirm: Bekräfta
312       hide_link: Dölj denna kommentar
313     diary_entry: 
314       comment_count: 
315         one: 1 kommentar
316         other: "%{count} kommentarer"
317       comment_link: Kommentera denna anteckning
318       confirm: Bekräfta
319       edit_link: Redigera denna anteckning
320       hide_link: Dölj den här posten
321       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
322       reply_link: Svara på denna anteckning
323     edit: 
324       body: "Meddelandetext:"
325       language: "Språk:"
326       latitude: "Latitud:"
327       location: "Plats:"
328       longitude: "Longitud:"
329       marker_text: Plats för inlägg
330       save_button: Spara
331       subject: "Ärende:"
332       title: Redigera dagboksanteckning
333       use_map_link: använd karta
334     feed: 
335       all: 
336         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap
337         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg
338       language: 
339         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap på %{language_name}
340         title: Openstreetmap dagboksinlägg på %{language_name}
341       user: 
342         description: Senaste dagboksinlägg på OpenStreetMap från %{user}
343         title: OpenStreetMap dagboksinlägg för användaren %{user}
344     list: 
345       in_language_title: Dagböcker på %{language}
346       new: Ny dagboksanteckning
347       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
348       newer_entries: Nyare anteckningar
349       no_entries: Inga dagboksanteckningar
350       older_entries: Äldre anteckningar
351       recent_entries: "Aktuella dagboksanteckningar:"
352       title: Användardagböcker
353       user_title: "%{user}s dagbok"
354     location: 
355       edit: Redigera
356       location: "Plats:"
357       view: Visa
358     new: 
359       title: Ny dagboksanteckning
360     no_such_entry: 
361       body: Tyvärr finns inget inlägg med id %{id}. Kontrollera stavning eller så är länken du klickade på felaktig.
362       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: %{id}"
363       title: Ingen sådan dagboksanteckning
364     no_such_user: 
365       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
366       heading: Användaren %{user} finns inte
367       title: Ingen sådan användare
368     view: 
369       leave_a_comment: Lämna en kommentar
370       login: Inloggning
371       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} för att lämna en kommentar"
372       save_button: Spara
373       title: "%{user}s dagbok | %{title}"
374       user_title: Dagbok för %{user}
375   editor: 
376     default: Standard (för närvarande %{name})
377     potlatch: 
378       description: Potlatch 1 (redigera i webläsaren)
379       name: Potlatch 1
380     potlatch2: 
381       description: Potlatch 2 (redigera i webläsaren)
382       name: Potlatch 2
383     remote: 
384       description: Fjärrstyrning (JOSM eller Merkaartor)
385       name: Fjärrstyrning
386   export: 
387     start: 
388       add_marker: Lägg till markör på kartan
389       area_to_export: Yta som ska exporteras
390       embeddable_html: Inbäddad HTML
391       export_button: Exportera
392       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
393       format: "Format:"
394       format_to_export: Format för export
395       image_size: "Bildstorlek:"
396       latitude: "Lat:"
397       licence: Licens
398       longitude: "Lon:"
399       manually_select: Välj ett annat område manuellt
400       mapnik_image: Mapnik-bild
401       max: max
402       options: Alternativ
403       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
404       osmarender_image: Osmarender-bild
405       output: Utdata
406       paste_html: Klistra in HTML för att bädda in på webbplats
407       scale: Skala
408       too_large: 
409         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
410         heading: For stort område
411       zoom: Zooma
412     start_rjs: 
413       add_marker: Lägg till markör på kartan
414       change_marker: Ändra markörposition
415       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
416       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
417       export: Export
418       manually_select: Välj ett annat område manuellt
419       view_larger_map: Visa större karta
420   geocoder: 
421     description: 
422       title: 
423         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
424         osm_namefinder: "%{types} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
425         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
426       types: 
427         cities: Städer
428         places: Platser
429         towns: Samhällen
430     description_osm_namefinder: 
431       prefix: "%{distance} %{direction} om %{type}"
432     direction: 
433       east: öst
434       north: norr
435       north_east: nordöst
436       north_west: nordväst
437       south: syd
438       south_east: sydöst
439       south_west: sydväst
440       west: väst
441     distance: 
442       one: ungefär 1 km
443       other: ungefär %{count} km
444       zero: mindre än 1 km
445     results: 
446       more_results: Fler resultat
447       no_results: Hittade inget.
448     search: 
449       title: 
450         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
451         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
452         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
453         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
454         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
455         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
456         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
457     search_osm_namefinder: 
458       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} om %{parentname})"
459       suffix_place: ", %{distance} %{direction} om %{placename}"
460     search_osm_nominatim: 
461       prefix: 
462         amenity: 
463           airport: Flygplats
464           arts_centre: Konstcenter
465           atm: Bankomat
466           auditorium: Auditorium
467           bank: Bank
468           bar: Bar
469           bench: Bänk
470           bicycle_parking: Cykelparkering
471           bicycle_rental: Cykeluthyrning
472           brothel: Bordell
473           bureau_de_change: Växlingskontor
474           bus_station: Busstation
475           cafe: Kafé
476           car_rental: Biluthyrning
477           car_sharing: Bilpool
478           car_wash: Biltvätt
479           casino: Kasino
480           cinema: Biograf
481           clinic: Klinik
482           club: Klubb
483           college: Gymnasium
484           courthouse: Tingshus
485           crematorium: Krematorium
486           dentist: Tandläkare
487           doctors: Läkare
488           dormitory: Studenthem
489           drinking_water: Dricksvatten
490           driving_school: Körskola
491           embassy: Ambassad
492           emergency_phone: Nödtelefon
493           fast_food: Snabbmat
494           ferry_terminal: Färjeterminal
495           fire_hydrant: Brandpost
496           fire_station: Brandstation
497           fountain: Fontän
498           fuel: Bränsle
499           grave_yard: Begravningsplats
500           gym: Fitnesscenter / Gym
501           hall: Samlingslokal
502           health_centre: Vårdcentral
503           hospital: Sjukhus
504           hotel: Hotell
505           hunting_stand: Jakttorn
506           ice_cream: Glass
507           kindergarten: Dagis
508           library: Bibliotek
509           market: Torghandel
510           marketplace: "\nMarknad"
511           mountain_rescue: Fjällräddning
512           nightclub: Nattklubb
513           nursery: Förskola
514           nursing_home: Vårdhem
515           office: Kontor
516           park: Park
517           parking: Parkeringsplats
518           pharmacy: Apotek
519           place_of_worship: Plats för tillbedjan
520           police: Polis
521           post_box: Brevlåda
522           post_office: Postkontor
523           preschool: Förskola
524           prison: Fängelse
525           pub: Pub
526           public_building: Offentlig byggnad
527           public_market: Marknadsplats
528           reception_area: Reception
529           recycling: Återvinningsstation
530           restaurant: Restaurang
531           retirement_home: Äldreboende
532           sauna: Bastu
533           school: Skola
534           shelter: Hydda
535           shop: Affär
536           shopping: Handel
537           social_club: Social klubb
538           studio: Studio
539           supermarket: Stormarknad
540           taxi: Taxi
541           telephone: Telefonkiosk
542           theatre: Teater
543           toilets: Toaletter
544           townhall: Rådhus
545           university: Universitet
546           vending_machine: Varumaskin
547           veterinary: Veterinär
548           village_hall: gemensamhetslokal
549           waste_basket: Papperskorg
550           wifi: WLAN-accesspunkt
551           youth_centre: Ungdomscenter
552         boundary: 
553           administrative: Administrativ gräns
554         building: 
555           apartments: Flerfamiljshus
556           block: Byggblock
557           bunker: Bunker
558           chapel: Kapell
559           church: Kyrka
560           city_hall: Rådhus
561           commercial: Kommersiell byggnad
562           dormitory: Studenthem
563           entrance: entré
564           faculty: Fakultetsbyggnad
565           farm: Ekonomibyggnad
566           flats: Lägenheter
567           garage: Garage
568           hospital: Sjukhusbyggnad
569           hotel: Hotell
570           house: Hus
571           industrial: Industribyggnad
572           office: Kontorsbyggnad
573           public: Offentlig byggnad
574           residential: Bostadsbyggnad
575           retail: Affärsbyggnad
576           school: Skolbyggnad
577           shop: Affär
578           stadium: Stadium
579           store: Affär
580           terrace: Terass
581           tower: Torn
582           train_station: Järnvägsstation
583           university: Universitetsbyggnad
584         highway: 
585           bridleway: Ridstig
586           bus_guideway: Spårbussväg
587           bus_stop: Busshållplats
588           byway: Omfartsväg
589           construction: Väg under konstruktion
590           cycleway: Cykelspår
591           emergency_access_point: Utryckningsplats
592           footway: Gångväg
593           ford: Vadställe
594           gate: Grind
595           living_street: Gårdsgata
596           minor: Mindre väg
597           motorway: Motorväg
598           motorway_junction: Motorvägskorsning
599           motorway_link: Påfart/avfart till motorväg
600           path: Stig
601           pedestrian: Gågata
602           platform: Perrong
603           primary: Riksväg (primär väg)
604           primary_link: Påfart till riksväg
605           raceway: Tävlingsbana
606           residential: Bostäder
607           road: Väg
608           secondary: Länsväg (sekundärväg)
609           secondary_link: Påfart till länsväg
610           service: Serviceväg
611           services: Rastplats-väg
612           steps: Trappa
613           track: Traktorväg
614           trail: Vandringsled
615           trunk: Motortrafikled
616           trunk_link: Påfart till motortrafikled
617           unclassified: Oklassificerad väg
618           unsurfaced: Oasfalterad väg
619         historic: 
620           archaeological_site: Arkeologisk plats
621           battlefield: Slagfält
622           boundary_stone: Gränssten
623           building: Byggnad
624           castle: Slott
625           church: Kyrka
626           house: Hus
627           icon: Ikon
628           manor: Herrgård
629           memorial: Minnesmärke
630           mine: Gruva
631           monument: Monument
632           museum: Museum
633           ruins: Ruin
634           tower: Torn
635           wreck: Vrak
636         landuse: 
637           allotments: Kolonilotter
638           cemetery: Begravningsplats
639           commercial: Kommersiellt område
640           construction: Byggarbetsplats
641           farm: Bondgård
642           farmland: Jordbruksmark
643           farmyard: Gårdstun
644           forest: Skog
645           grass: Gräs
646           industrial: Industriområde
647           landfill: Soptipp
648           meadow: Äng
649           military: Militärområde
650           mine: Gruva
651           mountain: Berg
652           nature_reserve: Naturreservat
653           park: Park
654           piste: Pist
655           plaza: Torg
656           quarry: Stenbrott
657           railway: Järnväg
658           reservoir: Reservoar
659           residential: Bostadsområde
660           vineyard: Vingård
661           wetland: Våtmark
662           wood: Skog
663         leisure: 
664           beach_resort: Badort
665           common: Allmänning
666           fishing: Fiskevatten
667           garden: Trädgård
668           golf_course: Golfbana
669           ice_rink: Isrink
670           marina: Marina
671           miniature_golf: Minigolf
672           nature_reserve: Naturreservat
673           park: Park
674           pitch: Idrottsplan
675           playground: Lekplats
676           recreation_ground: Rekreationsområde
677           slipway: Stapelbädd
678           sports_centre: Sporthall
679           stadium: Stadium
680           swimming_pool: Simbassäng
681           track: Löparbana
682           water_park: Vattenpark
683         natural: 
684           bay: Bukt
685           beach: Strand
686           cape: Udde
687           cave_entrance: Grottmynning
688           channel: Kanal
689           cliff: Klippa
690           coastline: Kustlinje
691           crater: Krater
692           feature: Funktioner
693           fell: Fjäll
694           fjord: Fjord
695           geyser: Gejser
696           glacier: Glaciär
697           heath: Ljunghed
698           hill: Kulle
699           island: Ö
700           land: Land
701           marsh: Träsk
702           moor: Hed
703           mud: Lera
704           peak: Topp
705           reef: Rev
706           ridge: Bergskam
707           river: Flod
708           rock: Klippa
709           scree: Taluskon
710           scrub: Buskskog
711           shoal: Sandbank
712           spring: Källa
713           strait: Sund
714           tree: Träd
715           valley: Dal
716           volcano: Vulkan
717           water: Vatten
718           wetland: Våtmark
719           wetlands: Våtmark
720           wood: Skog
721         place: 
722           airport: Flygplats
723           city: Stad
724           country: Land
725           county: Län
726           farm: Bondgård
727           hamlet: By
728           house: Hus
729           houses: Hus
730           island: Ö
731           islet: Holme
732           locality: Läge
733           moor: Hed
734           municipality: Kommun
735           postcode: Postnummer
736           region: Region
737           sea: Hav
738           state: Delstat
739           subdivision: Underavdelning
740           suburb: Förort
741           town: Ort
742           unincorporated_area: Kommunfritt område
743           village: Mindre ort
744         railway: 
745           abandoned: Övergiven järnväg
746           construction: Järnväg under anläggande
747           disused: Nedlagd järnväg
748           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
749           funicular: Bergbana
750           halt: Tågstopp
751           historic_station: Historisk Järnvägsstation
752           junction: Järnvägsknutpunkt
753           light_rail: Spårvagn
754           monorail: Enspårsbana
755           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
756           platform: Tågperrong
757           preserved: Bevarad järnväg
758           spur: Sidospår
759           station: Tågstation
760           subway: Tunnelbanestation
761           subway_entrance: Tunnelbaneingång
762           switch: Järnvägsväxel
763           tram: Spårväg
764           tram_stop: Spårvagnshållplats
765           yard: Bangård
766         shop: 
767           art: Konstaffär
768           bakery: Bageri
769           beauty: Skönhetssalong
770           bicycle: Cykelaffär
771           books: Bokhandel
772           butcher: Slaktare
773           car: Bilhandlare
774           car_dealer: Bilförsäljare
775           car_parts: Bildelar
776           car_repair: Bilverkstad
777           carpet: Mattaffär
778           charity: Välgörenhetsbutik
779           chemist: Apotek
780           clothes: Klädbutik
781           computer: Datorbutik
782           confectionery: Godisbutik
783           convenience: Närköp
784           cosmetics: Parfymeri
785           department_store: Varuhus
786           doityourself: Gör-det-själv
787           drugstore: Apotek
788           dry_cleaning: Kemtvätt
789           electronics: Elektronikbutik
790           estate_agent: Egendomsmäklare
791           fashion: Modebutik
792           fish: Fiskhandlare
793           florist: Blommor
794           food: Mataffär
795           funeral_directors: Begravningsbyrå
796           furniture: Möbler
797           gallery: Galleri
798           garden_centre: Trädgårdshandel
799           general: Landhandel
800           gift: Presentaffär
801           greengrocer: Grönsakshandlare
802           grocery: Livsmedelsbutik
803           hairdresser: Frisör
804           hardware: Järnhandel
805           hifi: Hi-Fi
806           insurance: Försäkring
807           jewelry: Guldsmed
808           kiosk: Kiosk
809           laundry: Tvättservice
810           mall: Köpcentrum
811           market: Marknad
812           mobile_phone: Mobiltelefonbutik
813           motorcycle: Motorcykelhandlare
814           music: Musikaffär
815           newsagent: Tidningskiosk
816           optician: Optiker
817           organic: Ekologiska livsmedelsaffär
818           outdoor: Friluftsbutik
819           pet: Djuraffär
820           photo: Fotoaffär
821           salon: Salong
822           shoes: Skoaffär
823           shopping_centre: Köpcentrum
824           sports: Sportaffär
825           stationery: Pappershandel
826           supermarket: Snabbköp
827           toys: Leksaksaffär
828           travel_agency: Resebyrå
829           video: Videobutik
830           wine: Alkoholbutik
831         tourism: 
832           alpine_hut: Fjällbod
833           artwork: Konstverk
834           attraction: Attraktion
835           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
836           cabin: Stuga
837           camp_site: Campingplats
838           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
839           chalet: Stuga
840           guest_house: Gäststuga
841           hostel: Vandrarhem
842           hotel: Hotell
843           information: Turistinformation
844           lean_to: Skjul
845           motel: Motell
846           museum: Museum
847           picnic_site: Picknickplats
848           theme_park: Nöjespark
849           valley: Dal
850           viewpoint: Utsiktspunkt
851           zoo: Djurpark
852         waterway: 
853           boatyard: Båtvarv
854           canal: Kanal
855           connector: Förbindelsepunkt för farled
856           dam: Damm
857           derelict_canal: Nerlagd kanal
858           ditch: Dike
859           dock: Docka
860           drain: Avlopp
861           lock: Sluss
862           lock_gate: Slussport
863           mineral_spring: Mineralvattenskälla
864           mooring: Förtöjning
865           rapids: Fors
866           river: Älv
867           riverbank: Älvbank
868           stream: Ström
869           wadi: Uttorkad flod
870           waterfall: Vattenfall
871           weir: Överfallsvärn
872   javascripts: 
873     map: 
874       base: 
875         cycle_map: Cykelkarta
876         noname: NoName
877     site: 
878       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
879       edit_tooltip: Redigera kartan
880       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
881       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
882       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
883       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
884   layouts: 
885     community_blogs: Communitybloggar
886     community_blogs_title: Bloggar från OpenStreetMap-medlemmar
887     copyright: Upphovsrätt & licens
888     documentation: Dokumentation
889     documentation_title: Projektdokumentation
890     donate: Donera till OpenStreetMap via %{link} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
891     donate_link_text: donera
892     edit: Redigera
893     edit_with: Redigera med %{editor}
894     export: Exportera
895     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
896     foundation: Stiftelsen
897     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
898     gps_traces: GPS-spår
899     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
900     help: Hjälp
901     help_centre: Hjälpcentral
902     help_title: Hjälpsida för projektet
903     history: Historik
904     home: hem
905     home_tooltip: Gå till hempositionen
906     inbox: inkorg (%{count})
907     inbox_tooltip: 
908       one: Du har ett oläst meddelande
909       other: Du har %{count} olästa meddelanden
910       zero: Du har inga olästa meddelanden.
911     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
912     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
913     intro_3: OpenStreetMaps serverplats stöds av %{ucl}, %{ic} och %{bytemark}. Andra som stödjer projektet listas i %{partners}.
914     intro_3_partners: wiki
915     license: 
916       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
917     log_in: logga in
918     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
919     logo: 
920       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
921     logout: logga ut
922     logout_tooltip: Logga ut
923     make_a_donation: 
924       text: Donera
925       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
926     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
927     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
928     sign_up: registrera
929     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
930     sotm2011: Kom till 2011 års OpenStreetMapkonferens, The State of the Map, 9:e -11:e september i Denver!
931     tag_line: Den fria wiki-världskartan
932     user_diaries: Användardagböcker
933     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
934     view: Visa
935     view_tooltip: Visa kartan
936     welcome_user: Välkommen %{user_link}
937     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
938     wiki: Wiki
939     wiki_title: Wiki-webplats för projektet
940   license_page: 
941     foreign: 
942       english_link: det engelska originalet
943       text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link} har den engelska texten företräde
944       title: Om denna översättning
945     legal_babble: "<h2>Upphovsrätt och licens</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap är <i>Öppen data</i>, licensierad under <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licence (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa våra kartor\n  och data, så länge du hänvisar till OpenStreetMap och dess\n  bidragsgivare. Om du ändrar eller bygger på våra kartor eller data kan du\n  distribuera resultatet endast under samma licens. Den\n  fullständig<a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiska texten</a> förklarar dina rättigheter och skyldigheter.\n</a!n!></p>\n\n<h3>Hur du hänvisar till OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Om du använder OpenStreetMaps kartbilder begär vi att\n  din hänvisning inehåller minst &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  contributors, CC-BY-SA&rdquo;. Om du enbart använder kartdata\n  begär vi &ldquo;Map data &copy; OpenStreetMap contributors,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Om möjligt bör OpenStreetMap bli länkat till <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  och CC-av-SA till <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Om\n  du använder ett medium där länkar inte är möjligt (t.ex. ett\n  tryckt arbete), föreslår vi att du hänvisar läsarna till\n  www.openstreetmap.org (kanske genom att expandera\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; till dess fullständiga adress) och till\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Hitta mer</h3>\n<p>\n  Läs mer om hur du använder vår data på vår <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiska\n  FAQ</a>.\n<p>\n  OSM bidragsgivare påminns att aldrig att lägga till data från några\n  upphovsrättsskyddade källor (t.ex. Google Maps eller tryckta kartor) utan\n  uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.\n</p>\n<p>\n  Även om OpenStreetMap är öppna data, vi kan inte tillhandahålla ett\n  gratis kart-API för tredjepartsutvecklare.\n\n  Se vår <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Policy för användning API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Policy för användning av Kartbilder (Tiles)</a>\n  och <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Policyn för Nominatim-användning</a>.\n</p>\n\n<h3>Våra bidragsgivare</h3>\n<p>\n  Vår CC-av-SA-licens kräver att du &ldquo;ge ursprunglig\n  författaren kredit rimliga för det medium eller syfte du \n  utnyttja\". Enskilda OSM-kartografer begär inte en kredit utöver &ldquo;OpenStreetMap\n  contributors&rdquo;, men där data från en nationell kartläggningsbyrån eller annan viktig källa har inkluderats i\n  OpenStreetMap kan det vara rimligt att kreditera dem genom att direkt\n  lägga till deras kredit eller genom att länkning till det på den här sidan.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australien</strong>: innehåller förortsdata baserade på australiska statistiska data.</li>\n   <li><strong>Österrike</strong>: innehåller data från <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Kanada</strong>: innehåller data från GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\n    Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\n    Resources Canada) och StatCan (Geography Division, Statistics Canada.</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: innehåller data från Direction Générale des Impôts.</li>\n   <li><strong>Nya Zeeland</strong>: innehåller data från Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: innehåller data från <a\n    href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL kartor</a>. Copyright UMP-pcPL contributors.</</li>\n   <li><strong>Storbritanien</strong>: innehåller Ordnance Survey data &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Införandet av uppgifter i OpenStreetMap innebär inte att ursprungligt\n  databidragare stöder OpenStreetMap, ger garanti eller\n  accepterar något ansvar.\n</p>"
946     native: 
947       mapping_link: börja kartlägga
948       native_link: Svensk version
949       title: Om denna sida
950   message: 
951     delete: 
952       deleted: Meddelande raderat
953     inbox: 
954       date: Datum
955       from: Från
956       my_inbox: Min inbox
957       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon %{people_mapping_nearby_link}?
958       outbox: utbox
959       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
960       subject: Ärende
961       title: Inbox
962       you_have: Du har %{new_count} nya meddelanden och %{old_count} gamla meddelanden
963     mark: 
964       as_read: Meddelandet markerat som läst
965       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
966     message_summary: 
967       delete_button: Radera
968       read_button: Markera som läst
969       reply_button: Svar
970       unread_button: Markera som oläst
971     new: 
972       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
973       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
974       message_sent: Meddelande skickat
975       send_button: Skicka
976       send_message_to: Skicka nytt meddelande till %{name}
977       subject: Ärende
978       title: Skicka meddelande
979     no_such_message: 
980       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
981       heading: Inget sådant meddelande
982       title: Inget sådant meddelande
983     no_such_user: 
984       body: Tyvärr finns ingen användare med det namnet.
985       heading: Ingen sådan användare
986       title: Ingen sådan användare
987     outbox: 
988       date: Datum
989       inbox: inbox
990       my_inbox: Min %{inbox_link}
991       outbox: utbox
992       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
993       subject: Ärende
994       title: Utbox
995       to: Till
996       you_have_sent_messages: Du har %{count} skickade meddelanden
997     read: 
998       back_to_inbox: Åter till inbox
999       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
1000       date: Datum
1001       from: Från
1002       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
1003       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
1004       reply_button: Svara
1005       subject: Ärende
1006       title: Läs meddelande
1007       to: Till
1008       unread_button: Markera som oläst
1009     sent_message_summary: 
1010       delete_button: Radera
1011   notifier: 
1012     diary_comment_notification: 
1013       header: "%{from_user} har lämnat kommentar till ditt OpenStreetMap dagboksinlägg med rubriken %{subject}:"
1014       hi: Hej %{to_user},
1015       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterade din dagboksanteckning"
1016     email_confirm: 
1017       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
1018     email_confirm_html: 
1019       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
1020       greeting: Hej,
1021       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för %{server_url} till %{new_address}.
1022     email_confirm_plain: 
1023       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
1024       greeting: Hej,
1025       hopefully_you_2: "%{server_url} till %{new_address}."
1026     friend_notification: 
1027       befriend_them: Du kan också lägga till dem som en vän på %{befriendurl}.
1028       had_added_you: "%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
1029       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
1030       subject: "[OpenStreetMap] %{user} lade till dig som en vän"
1031     gpx_notification: 
1032       and_no_tags: och inga taggar.
1033       and_the_tags: "och följande taggar:"
1034       failure: 
1035         failed_to_import: "misslyckats med att importera. Här är felet:"
1036         more_info_1: Mer information om GPX importfel och hur man undviker dem
1037         more_info_2: "de kan hittas på:"
1038         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
1039       greeting: Hej,
1040       success: 
1041         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
1042       with_description: med beskrivningen
1043       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
1044     lost_password: 
1045       subject: "[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord"
1046     lost_password_html: 
1047       greeting: Hej,
1048     lost_password_plain: 
1049       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
1050       greeting: Hej,
1051       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
1052       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
1053     message_notification: 
1054       footer1: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl}
1055       footer2: och du kan svara på %{replyurl}
1056       header: "%{from_user} har skickat ett meddelande via OpenStreetMap med ämnet %{subject}:"
1057       hi: Hej %{to_user},
1058     signup_confirm: 
1059       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
1060     signup_confirm_html: 
1061       ask_questions: Du kan ställa vilken fråga du vill om OpenStreetMap på vår <a href="http://help.openstreetmap.org/">frågor- och svarsida</a>.
1062       get_reading: Kom igång med OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a>, blir uppdaterad om de senaste nyheterna via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMaps blogg</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, eller skumma genom OpenStreetMaps grundare Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> för en kortfattad historisk genomgång, som också har en <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">poddradio att lyssna på</a>!
1063       greeting: Hej där!
1064       more_videos: Det finns %{more_videos_link}.
1065       more_videos_here: fler videor här
1066       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
1067     signup_confirm_plain: 
1068       ask_questions: "Du kan ställa valfria frågor om OpenStreetMap på vår frågesida:"
1069       click_the_link_1: Om detta är du, välkommen! Klicka på länken nedan för att bekräfta ditt
1070       click_the_link_2: konto och läs vidare för mer information om OpenStreetMap.
1071       greeting: Hej där!
1072       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
1073       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
1074       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
1075   oauth: 
1076     oauthorize: 
1077       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
1078       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
1079       allow_to: "Tillåt applikation att:"
1080       allow_write_api: ändra på kartan.
1081       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
1082       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
1083       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
1084       request_access: För att programmet %{app_name} ska få tillgång till ditt konto måste du godkänna att det får tillgång till att göra ändringar i ditt namn. Du kan välja eller ta bort hur många val du vill.
1085     revoke: 
1086       flash: Du tagit bort OAuth-nyckel för %{application}
1087   oauth_clients: 
1088     edit: 
1089       submit: Redigera
1090     form: 
1091       allow_write_api: ändra kartan.
1092       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1093       name: Namn
1094       required: Nödvändigt
1095       support_url: Support URL
1096     index: 
1097       application: Applikationsnamn
1098       issued_at: Utfärdad
1099       register_new: Registrera din applikation
1100       revoke: Återkalla!
1101     new: 
1102       submit: Registrera
1103       title: Registrera ett nytt program
1104     show: 
1105       allow_write_api: ändra kartan.
1106       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1107       authorize_url: "Godkänn URL:"
1108       edit: Redigera detaljer
1109       support_notice: Vi stödjer HMAC-SHA1 (rekommenderas) såväl som oformaterad text i SSL-läge.
1110   site: 
1111     edit: 
1112       anon_edits_link_text: Ta reda på varför det är så.
1113       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1114       user_page_link: användarsida
1115     index: 
1116       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
1117       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
1118       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
1119       license: 
1120         license_name: Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.0
1121         project_name: OpenStreetMap-projektet
1122       permalink: Permanent länk
1123       shortlink: Kortlänk
1124     key: 
1125       map_key: Kartnyckel
1126       map_key_tooltip: Symbolförklaring
1127       table: 
1128         entry: 
1129           admin: Administrativ gräns
1130           allotments: Koloniträdgårdar
1131           apron: 
1132             - Flygplatsterminal
1133             - terminal
1134           bridge: Svarta kantar = bro
1135           bridleway: Ridstig
1136           brownfield: Förfallen industritomt
1137           building: Viktig byggnad
1138           cable: 
1139             - stollift
1140             - stollift
1141           cemetery: Begravningsplats
1142           centre: Idrottsanläggning
1143           commercial: Kommersiellt område
1144           common: 
1145             - Allmänning
1146             - äng
1147           construction: Vägar som byggs
1148           cycleway: Cykelväg
1149           destination: Förbjuden genomfart
1150           farm: Bondgård
1151           footway: Gångväg
1152           forest: skog
1153           golf: Golfbana
1154           heathland: Hed
1155           industrial: Industriellt område
1156           lake: 
1157             - Sjö
1158             - vattenmagasin
1159           military: Militärområde
1160           motorway: Motorväg
1161           park: Park
1162           permissive: Endast tillträde för behöriga
1163           pitch: Bollplan
1164           primary: Riksväg
1165           private: Privat tillgång
1166           rail: Järnväg
1167           reserve: Naturreservat
1168           resident: Bostadsområde
1169           retail: Område för Detaljhandel
1170           runway: 
1171             - Landningsbana
1172             - taxibana
1173           school: 
1174             - Skola
1175             - universitet
1176           secondary: Länsväg
1177           station: Järnvägsstation
1178           subway: T-bana
1179           summit: 
1180             - Topp
1181             - topp
1182           tourist: Turistattraktion
1183           track: Spår
1184           tram: 
1185             - spårvagn
1186             - spårvagn
1187           trunk: Motortrafikled
1188           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1189           unclassified: Oklassificerad väg
1190           unsurfaced: Oasfalterad väg
1191           wood: Vårdad skog
1192     search: 
1193       search: Sök
1194       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
1195       submit_text: Gå
1196       where_am_i: Var är jag
1197     sidebar: 
1198       close: Stäng
1199       search_results: Sökresultat
1200   time: 
1201     formats: 
1202       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1203   trace: 
1204     create: 
1205       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
1206       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1207     delete: 
1208       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
1209     edit: 
1210       description: "Beskrivning:"
1211       download: ladda ner
1212       edit: redigera
1213       filename: "Filnamn:"
1214       heading: Redigerar spår %{name}
1215       map: karta
1216       owner: "Ägare:"
1217       points: "Punkter:"
1218       save_button: Spara ändringar
1219       start_coord: "Startkoordinat:"
1220       tags: "Taggar:"
1221       tags_help: kommaseparerad
1222       title: Redigerar spår %{name}
1223       uploaded_at: "Uppladdad:"
1224       visibility: "Synlighet:"
1225       visibility_help: vad betyder detta?
1226     list: 
1227       public_traces: Publika GPS-spår
1228       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1229       tagged_with: " taggad med %{tags}"
1230       your_traces: Dina GPS-spår
1231     make_public: 
1232       made_public: Spår offentliggjort
1233     no_such_user: 
1234       body: Det fanns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
1235       heading: Användaren %{user} finns inte
1236       title: Ingen sådan användare
1237     offline: 
1238       heading: GPX förvaring är offlien
1239       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1240     offline_warning: 
1241       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1242     trace: 
1243       ago: "%{time_in_words_ago} sedan"
1244       by: av
1245       count_points: "%{count} punkter"
1246       edit: Redigera
1247       edit_map: Redigera karta
1248       identifiable: IDENTIFIERBAR
1249       in: i
1250       map: karta
1251       more: mer
1252       pending: BEHANDLAS
1253       private: PRIVAT
1254       public: PUBLIK
1255       trace_details: Visa spårdetaljer
1256       trackable: SPÅRBAR
1257       view_map: Visa karta
1258     trace_form: 
1259       description: "Beskrivning:"
1260       help: Hjälp
1261       tags: "Taggar:"
1262       tags_help: kommaseparerad
1263       upload_button: Uppladdning
1264       upload_gpx: "Ladda upp GPX-fil:"
1265       visibility: "Synlighet:"
1266       visibility_help: vad betyder detta?
1267     trace_header: 
1268       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1269       see_your_traces: Visa alla dina spår
1270       traces_waiting: Du har %{count} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1271       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1272     trace_optionals: 
1273       tags: Taggar
1274     trace_paging_nav: 
1275       next: Nästa »
1276       previous: « Föregående
1277       showing_page: Visar sida %{page}
1278     view: 
1279       delete_track: Radera detta spår
1280       description: "Beskrivning:"
1281       download: ladda ner
1282       edit: redigera
1283       edit_track: Redigera detta spår
1284       filename: "Filnamn:"
1285       heading: Visar spår %{name}
1286       map: karta
1287       none: Ingen
1288       owner: "Ägare:"
1289       pending: VÄNTANDE
1290       points: "Punkter:"
1291       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1292       tags: "Taggar:"
1293       title: Visar spår %{name}
1294       trace_not_found: Spår hittades inte!
1295       uploaded: "Uppladdad den:"
1296       visibility: "Synlighet:"
1297     visibility: 
1298       identifiable: Identifierbar (visas i GPS-spårlistan och som ordnade punkter med tidsstämpel)
1299       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1300       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1301       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1302   user: 
1303     account: 
1304       contributor terms: 
1305         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1306         heading: "Användarvillkor:"
1307         link text: vad är detta?
1308         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1309       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1310       delete image: Ta bort nuvarande bild
1311       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1312       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1313       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1314       home location: "Hemposition:"
1315       image: "Bild:"
1316       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1317       keep image: Behåll nuvarande bild
1318       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1319       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1320       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1321       my settings: Mina inställningar
1322       new email address: "Ny e-postadress:"
1323       new image: Lägg till en bild
1324       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1325       openid: 
1326         link text: vad är detta?
1327         openid: "OpenID:"
1328       preferred editor: "Önskat redigeringsprogram:"
1329       preferred languages: "Föredraget språk:"
1330       profile description: "Profilbeskrivning:"
1331       public editing: 
1332         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1333         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1334         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1335         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1336         enabled link text: vad är detta?
1337         heading: "Publik redigering:"
1338       public editing note: 
1339         heading: Offentlig redigering
1340         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1341       replace image: Ersätt nuvarande bild
1342       return to profile: Återvänd till profil
1343       save changes button: Spara ändringar
1344       title: Redigera konto
1345       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1346     confirm: 
1347       before you start: "Vi vet att du knappt kan bärga dig med att komma igång att börja mappa, men först får du gärna fylla i mer information om dig själv i nedanstående formulär:"
1348       button: Bekräfta
1349       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1350       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1351       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1352     confirm_email: 
1353       button: Bekräfta
1354       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1355       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1356       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1357       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1358     confirm_resend: 
1359       failure: Användaren %{name} hittades inte.
1360     filter: 
1361       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1362     go_public: 
1363       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1364     list: 
1365       confirm: Bekräfta valda användare
1366       empty: Inga användare hittades
1367       heading: Användare
1368       hide: Göm valda användare
1369       showing: 
1370         one: Visar sida %{page} (%{first_item} av %{items})
1371         other: Visar sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1372       summary: "%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}"
1373       summary_no_ip: "%{name} skapad %{date}"
1374       title: Användare
1375     login: 
1376       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="%{reconfirm}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1377       account suspended: Beklagar, ditt konto har stängts av på grund av misstänkt otillåten aktivitet. <br />Kontakta %{webmaster} om du vill föra en diskussion kring detta.
1378       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1379       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
1380       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1381       heading: Inloggning
1382       login_button: Logga in
1383       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1384       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1385       openid: "%{logo} OpenID:"
1386       openid invalid: Tyvärr verkar din OpenID vara felaktigt formaterad.
1387       openid missing provider: Kunde inte nå din OpenID leverantör
1388       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
1389       openid_providers: 
1390         aol: 
1391           alt: Logga in med ett AOL OpenID
1392           title: Logga in med AOL
1393         google: 
1394           alt: Logga in med ett Google OpenID
1395           title: Logga in med Google
1396         myopenid: 
1397           alt: Logga in med myOpenID OpenID
1398           title: Logga in med myOpenID
1399         openid: 
1400           alt: Logga in med ett OpenID-URL
1401           title: Logga in med OpenID
1402         wordpress: 
1403           alt: Logga in med Wordpress OpenID
1404           title: Logga in med Wordpress
1405         yahoo: 
1406           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
1407           title: Logga in med Yahoo
1408       password: "Lösenord:"
1409       register now: Registrera dig nu
1410       remember: "Kom ihåg mig:"
1411       title: Logga in
1412       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett konto.
1413       webmaster: webmaster
1414       with openid: "Du kan även använda ditt OpenID-konto för att logga in:"
1415       with username: "Har du redan ett OpenStreetMap konto? Logga in med ditt användarnamn och lösenord:"
1416     logout: 
1417       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1418       logout_button: Logga ut
1419       title: Logga ut
1420     lost_password: 
1421       email address: "E-postadress:"
1422       heading: Glömt lösenord?
1423       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1424       new password button: Återställ lösenord
1425       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1426       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1427       title: Förlorat lösenord
1428     make_friend: 
1429       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
1430       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som vän.
1431       success: "%{name} är nu din vän."
1432     new: 
1433       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1434       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1435       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1436       continue: Fortsätt
1437       display name: "Namn som visas:"
1438       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1439       email address: "E-postadress:"
1440       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1441       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1442       heading: Skapa ett användarkonto
1443       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1444       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1445       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1446       openid: "%{logo} OpenID:"
1447       openid association: "<p>Ditt OpenID är ännu inte associerad med ett OpenStreetMap konto</p>\n<ul>\n<li>Om du är ny på OpenStreetMap, skapa ett nytt konto med hjälp av formuläret nedan.</li>\n<li>\n   Om du redan har ett konto kan du logga in till ditt konto på vanligt sätt\n   med hjälp av ditt användarnamn och lösenord, för att sedan associera kontot\n   med ditt OpenID i användarinställningarna.\n</li>\n</ul>"
1448       password: "Lösenord:"
1449       terms accepted: Tack för att du accepterar de nya vilkoren för bidrag till kartan
1450       terms declined: Vi beklagar att du bestämt dig för att inte acceptera de nya användarvillkoren. För mer information, se <a href="%{url}">denna wikisida</a>.
1451       title: Skapa konto
1452     no_such_user: 
1453       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1454       heading: Användaren %{user} finns inte
1455       title: Ingen sådan användare
1456     popup: 
1457       friend: Vän
1458       nearby mapper: Användare i närheten
1459       your location: Din position
1460     remove_friend: 
1461       not_a_friend: "%{name} är inte en av dina vänner."
1462       success: "%{name} togs bort från dina vänner."
1463     reset_password: 
1464       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1465       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1466       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1467       heading: Återställ lösenord för %{user}
1468       password: "Lösenord:"
1469       reset: Återställ lösenord
1470       title: Återställ lösenord
1471     set_home: 
1472       flash success: Hemposition sparad
1473     suspended: 
1474       heading: Kontot avstängt
1475       title: Kontot avstängt
1476       webmaster: Webbmaster
1477     terms: 
1478       agree: Jag godkänner
1479       consider_pd_why: vad är det här?
1480       decline: Avslå
1481       heading: Vilkor för bidrag till kartan
1482       legale_names: 
1483         france: Frankrike
1484         italy: Italien
1485         rest_of_world: Resten av världen
1486       legale_select: Välj din vistelseort
1487       title: Villkor för deltagare
1488     view: 
1489       activate_user: aktivera denna användare
1490       add as friend: lägg till som vän
1491       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
1492       block_history: visa tilldelade blockeringar
1493       blocks by me: blockeringar av mig
1494       blocks on me: mina blockeringar
1495       confirm: Bekräfta
1496       confirm_user: bekräfta denna användare
1497       create_block: blockera denna användare
1498       created from: "Skapad från:"
1499       deactivate_user: deaktivera denna användare
1500       delete_user: radera denna användare
1501       description: Beskrivning
1502       diary: dagbok
1503       edits: redigeringar
1504       email address: "E-post:"
1505       hide_user: dölj denna användare
1506       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din %{settings_link}-sida.
1507       km away: "%{count}km bort"
1508       latest edit: "Senaste redigering %{ago}:"
1509       m away: "%{count}m bort"
1510       mapper since: "Karterar sedan:"
1511       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1512       my diary: min dagbok
1513       my edits: mina redigeringar
1514       my settings: mina inställningar
1515       my traces: mina GPS-spår
1516       nearby users: Andra användare nära dig
1517       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1518       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1519       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1520       oauth settings: oauth inställningar
1521       remove as friend: ta bort vän
1522       role: 
1523         administrator: Den här användaren är en administratör
1524         grant: 
1525           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1526           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1527         moderator: Den här användaren är en moderator
1528         revoke: 
1529           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1530           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1531       send message: Skicka meddelande
1532       settings_link_text: inställningar
1533       spam score: "Spambeömmning:"
1534       status: "Status:"
1535       traces: spår
1536       unhide_user: sluta dölja användaren
1537       user location: Användarposition
1538       your friends: Dina vänner
1539   user_block: 
1540     blocks_by: 
1541       title: Blockeringar av %{name}
1542     create: 
1543       flash: Skapat en blockering av användare %{name}.
1544       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1545     helper: 
1546       time_future: Slutar om %{tid}.
1547     index: 
1548       empty: Inga blockeringar har gjorts ännu.
1549       heading: Lista över blockerade användare
1550       title: Användarblockeringar
1551     not_found: 
1552       back: Tillbaka till index
1553     partial: 
1554       confirm: Är du säker?
1555       creator_name: Skapare
1556       display_name: Blockerad användare
1557       edit: Ändra
1558       not_revoked: (Inte återkallat)
1559       reason: Orsak till blockering
1560       revoke: Återkalla!
1561       revoker_name: Återkallad av
1562       show: Visa
1563       status: Status
1564     period: 
1565       one: 1 timma
1566       other: "%{count} timmar"
1567     revoke: 
1568       confirm: Är du säker på att du vill återkalla denna blockering
1569       flash: Denna blockering har återkallats.
1570       heading: Återkalla blockering på %{block_on} av %{block_by}
1571       past: Detta block avslutades %{time} sedan och kan inte återkallas nu.
1572       revoke: Återkalla!
1573       time_future: Denna blockering kommer att avslutas inom %{tid}.
1574       title: Upphäv blockering av %{block_on}
1575     show: 
1576       back: Se alla blockeringar
1577       confirm: Är du säker?
1578       edit: Ändra
1579       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1580       reason: "Anledning för blockering:"
1581       revoke: Återkalla!
1582       show: Visa
1583       status: Status
1584       time_future: Upphör om %{time}
1585       time_past: Slutade %{time} sedan
1586     update: 
1587       success: Blockering uppdaterad.
1588   user_role: 
1589     filter: 
1590       already_has_role: Användaren har rollen %{role}.
1591       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
1592       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
1593       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1594     grant: 
1595       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren `%{name}'?
1596       confirm: Bekräfta
1597       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1598       heading: Bekräfta rolltilldelning
1599       title: Bekräfta rolltilldelning
1600     revoke: 
1601       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}"?
1602       confirm: Bekräfta
1603       fail: Kunde inte avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1604       heading: Bekräfta återkallning av roll
1605       title: Bekräfta återkallning av roll