62cb06b9905381d19418480f29888dbfba061471
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
81       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
85       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
86       feed: 
87         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
88         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
89       osmchangexml: XML ng osmChange
90       title: Pangkat ng pagbabago
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Pag-aari ni:"
93       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
94       box: kahon
95       closed_at: "Isinara sa:"
96       created_at: "Nilikha sa:"
97       has_nodes: 
98         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
99       has_relations: 
100         other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
101       has_ways: 
102         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
103       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
104       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Puna:"
107       deleted_at: "Binura doon sa:"
108       deleted_by: "Binura ni:"
109       edited_at: "Binago sa:"
110       edited_by: "Binago ni:"
111       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
112       version: "Bersyon:"
113     containing_relation: 
114       entry: Kaugnayan %{relation_name}
115       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
116     map: 
117       deleted: Binura
118       edit: 
119         area: Baguhin ang pook
120         node: Baguhin ang buko
121         relation: Baguhin ang kaugnayan
122         way: Baguhin ang daan
123       larger: 
124         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
125         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
126         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
127         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
128       loading: Ikinakarga...
129     navigation: 
130       all: 
131         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
132         next_node_tooltip: Susunod na buko
133         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
134         next_way_tooltip: Susunod na daan
135         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
136         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
137         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
138         prev_way_tooltip: Dating daan
139       paging: 
140         all: 
141           next: "%{id} »"
142           prev: « %{id}
143         user: 
144           next: "%{id} »"
145           prev: « %{id}
146       user: 
147         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
148         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
149         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
150     node: 
151       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
152       edit: Baguhin ang buko
153       node: Buko
154       node_title: "Buko : %{node_name}"
155       view_history: Tingnan ang kasaysayan
156     node_details: 
157       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
158       part_of: "Bahagi ng:"
159     node_history: 
160       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
161       node_history: Kasaysayan ng Buko
162       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
163       view_details: Tingnan ang mga detalye
164     not_found: 
165       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
166       type: 
167         changeset: palitan ang pagtatakda
168         node: buko
169         relation: kaugnayan
170         way: daan
171     paging_nav: 
172       of: ang
173       showing_page: Ipinapakita ang pahina
174     redacted: 
175       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
176       redaction: Redaksiyon %{id}
177       type: 
178         node: buko
179         relation: kaugnayan
180         way: daan
181     relation: 
182       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
183       relation: Kaugnayan
184       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
185       view_history: Tingnan ang kasaysayan
186     relation_details: 
187       members: "Mga kasapi:"
188       part_of: "Bahagi ng:"
189     relation_history: 
190       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
191       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
192       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
193       view_details: Tingnan ang mga detalye
194     relation_member: 
195       entry: "%{type} %{name}"
196       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
197       type: 
198         node: Buko
199         relation: Kaugnayan
200         way: Daan
201     start: 
202       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
203       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
204     start_rjs: 
205       data_frame_title: Dato
206       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
207       details: Mga detalye
208       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
209       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni %{user} sa ganap na %{timestamp}
210       hide_areas: Itago ang mga lugar
211       history_for_feature: Kasaysayan para sa %{feature}
212       load_data: Ikarga ang Dato
213       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng  %{num_features} na mga tampok. Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa %{max_features} na mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
214       loading: Ikinakarga...
215       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
216       object_list: 
217         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
218         back: Ipakita ang tala ng bagay
219         details: Mga detalye
220         heading: Tala ng bagay
221         history: 
222           type: 
223             node: Buko %{id}
224             way: Daan %{id}
225         selected: 
226           type: 
227             node: Buko %{id}
228             way: Daan %{id}
229         type: 
230           node: Buko
231           way: Daan
232       private_user: pribadong tagagamit
233       show_areas: Ipakita ang mga lugar
234       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
235       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na %{bbox_size} (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
236       wait: Hintay...
237       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
238     tag_details: 
239       tags: "Mga tatak:"
240       wiki_link: 
241         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
242         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
243       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
244     timeout: 
245       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
246       type: 
247         changeset: palitan ang pagtatakda
248         node: buko
249         relation: kaugnayan
250         way: daan
251     way: 
252       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
253       edit: Baguhin ang daan
254       view_history: Tingnan ang kasaysayan
255       way: Daan
256       way_title: "Daan: %{way_name}"
257     way_details: 
258       also_part_of: 
259         other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
260       nodes: "Mga buko:"
261       part_of: "Bahagi ng:"
262     way_history: 
263       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
264       view_details: Tingnan ang mga detalye
265       way_history: Kasaysayan ng Daan
266       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
267   changeset: 
268     changeset: 
269       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
270       big_area: (malaki)
271       id: "#%{id}"
272       no_comment: (wala)
273       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
274       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
275       still_editing: (namamatnugot pa rin)
276       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Kasunod »
279       previous: « Nakaraan
280       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
281     changesets: 
282       area: Pook
283       comment: Puna/Kumento
284       id: ID
285       saved_at: Sinagip sa
286       user: Tagagamit
287     list: 
288       description: Kamakailang pagbabago
289       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
290       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
291       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
292       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
293       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
294       empty_anon_html: Wala pang ginawang mga pamamatnugot
295       empty_user_html: Mukhang hindi ka pa gumagawa ng anumang mga pamamatnugot. Upang makapagsimula, siyasatin ang <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Patnubay ng mga Baguhan</a>.
296       heading: Mga pangkat ng pagbabago
297       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
298       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
299       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
300       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
301       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
302       title: Mga pangkat ng pagbabago
303       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
304       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
305       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
306       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
307       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
313       comment: Puna
314       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
315       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
316       older_comments: Mas Lumang mga Puna
317       post: Ipaskil
318       when: Kailan
319     diary_comment: 
320       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
321       confirm: Tiyakin
322       hide_link: Itago ang punang ito
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         one: 1 puna
326         other: "%{count} mga puna"
327       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
328       confirm: Tiyakin
329       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
330       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
331       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
332       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
333     edit: 
334       body: "Katawan:"
335       language: "Wika:"
336       latitude: "Latitud:"
337       location: "Pook (lokasyon):"
338       longitude: "Longhitud:"
339       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
340       save_button: Sagipin
341       subject: "Paksa:"
342       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
343       use_map_link: gamitin ang mapa
344     feed: 
345       all: 
346         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
347         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
348       language: 
349         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
350         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
351       user: 
352         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
353         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
354     list: 
355       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
356       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
357       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
358       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
359       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
360       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
361       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
362       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
363       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
364       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
365       user_title: Talaarawan ni %{user}
366     location: 
367       edit: Baguhin
368       location: "Pook (lokasyon):"
369       view: Tingnan
370     new: 
371       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
372     no_such_entry: 
373       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
374       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
375       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
376     view: 
377       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
378       login: Lumagda
379       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
380       save_button: Sagipin
381       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
382       user_title: Talaarawan ni %{user}
383   editor: 
384     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
385     potlatch: 
386       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
387       name: Pagbibigay-daan 1
388     potlatch2: 
389       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
390       name: Pagbibigay-daan 2
391     remote: 
392       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
393       name: Pangmalayong Pantaban
394   export: 
395     start: 
396       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
397       area_to_export: Pook na Iluluwas
398       embeddable_html: Maibabaong HTML
399       export_button: Iluwas
400       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
401       format: Anyo
402       format_to_export: Anyong Iluluwas
403       image_size: Sukat ng Larawan
404       latitude: "Latitud:"
405       licence: Lisensiya
406       longitude: "Longhitud:"
407       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
408       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
409       max: pinakamataas
410       options: Mga mapagpipilian
411       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
412       output: Kinalabasan
413       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
414       scale: Sukat
415       too_large: 
416         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
417         heading: Napakalaki ng Lugar
418       zoom: Lapitan
419     start_rjs: 
420       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
421       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
422       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
423       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
424       export: Iluwas
425       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
426       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
427   geocoder: 
428     description: 
429       title: 
430         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
431         osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
432         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
433       types: 
434         cities: Mga lungsod
435         places: Mga lugar
436         towns: Mga bayan
437     description_osm_namefinder: 
438       prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
439     direction: 
440       east: silangan
441       north: hilaga
442       north_east: hilaga-silangan
443       north_west: hilaga-kanluran
444       south: timog
445       south_east: timog-silangan
446       south_west: timog-kanluran
447       west: kanluran
448     distance: 
449       one: humigit-kumulang sa 1km
450       other: humigit-kumulang sa %{count}km
451       zero: mas mababa kaysa 1km
452     results: 
453       more_results: Marami pang mga kinalabasan
454       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
455     search: 
456       title: 
457         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
458         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
459         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
460         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
461         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
462         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
463         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
464     search_osm_namefinder: 
465       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
466       suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
467       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
468     search_osm_nominatim: 
469       prefix: 
470         aeroway: 
471           aerodrome: Himpilan ng eroplano
472           apron: Tapis pangkusina
473           gate: Tarangkahan
474           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
475           runway: Patakbuhan at Daanan
476           taxiway: Daanan ng Taksi
477           terminal: Terminal
478         amenity: 
479           WLAN: Pagpunta sa WiFi
480           airport: Paliparan
481           arts_centre: Lunduyan ng Sining
482           artwork: Likhang Sining
483           atm: ATM
484           auditorium: Awditoryum
485           bank: Bangko
486           bar: Tindahang Inuman ng Alak
487           bbq: Barbikyuhan
488           bench: Bangko
489           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
490           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
491           biergarten: Inuman ng Serbesa
492           brothel: Bahay-aliwan
493           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
494           bus_station: Himpilan ng Bus
495           cafe: Kapihan
496           car_rental: Arkilahan ng Kotse
497           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
498           car_wash: Paliguan ng Kotse
499           casino: Bahay-pasugalan
500           charging_station: Himpilang Kargahan
501           cinema: Sinehan
502           clinic: Klinika
503           club: Kapisanan
504           college: Dalubhasaan
505           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
506           courthouse: Gusali ng Hukuman
507           crematorium: Krematoryum
508           dentist: Dentista
509           doctors: Mga manggagamot
510           dormitory: Dormitoryo
511           drinking_water: Naiinom na Tubig
512           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
513           embassy: Embahada
514           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
515           fast_food: Kainang Pangmabilisan
516           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
517           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
518           fire_station: Himpilan ng Bumbero
519           food_court: Korte ng Pagkain
520           fountain: Bukal
521           fuel: Panggatong
522           grave_yard: Sementeryo
523           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
524           hall: Bulwagan
525           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
526           hospital: Ospital
527           hotel: Otel
528           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
529           ice_cream: Sorbetes
530           kindergarten: Kindergarten
531           library: Aklatan
532           market: Pamilihan
533           marketplace: Palengke
534           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
535           nightclub: Alibangbang
536           nursery: Alagaan ng mga Bata
537           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
538           office: Tanggapan
539           park: Liwasan
540           parking: Paradahan
541           pharmacy: Botika
542           place_of_worship: Sambahan
543           police: Pulis
544           post_box: Kahon ng Liham
545           post_office: Tanggapan ng Sulat
546           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
547           prison: Bilangguan
548           pub: Pangmadlang Bahay
549           public_building: Pangmadlang Gusali
550           public_market: Pangmadlang Pamilihan
551           reception_area: Tanggapang Pook
552           recycling: Pook ng Muling Paggamit
553           restaurant: Kainan
554           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
555           sauna: Silid-suuban
556           school: Paaralan
557           shelter: Kanlungan
558           shop: Tindahan
559           shopping: Pamimili
560           shower: Dutsahan
561           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
562           social_club: Kapisanang Panglipunan
563           studio: Istudyo
564           supermarket: Malaking Pamilihan
565           swimming_pool: Palanguyan
566           taxi: Taksi
567           telephone: Teleponong Pangmadla
568           theatre: Tanghalan
569           toilets: Mga banyo
570           townhall: Bulwagan ng Bayan
571           university: Pamantasan
572           vending_machine: Makinang Nagbebenta
573           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
574           village_hall: Bulwagan ng Nayon
575           waste_basket: Basurahan
576           wifi: Pagpunta sa WiFi
577           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
578         boundary: 
579           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
580           census: Hangganan ng Sensus
581           national_park: Liwasang Pambansa
582           protected_area: Napuprutektahang Pook
583         bridge: 
584           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
585           suspension: Tulay na Nakabitin
586           swing: Tulay na Naikakambiyo
587           viaduct: Tulay na Tubo
588           "yes": Tulay
589         building: 
590           "yes": Gusali
591         highway: 
592           bridleway: Daanan ng Kabayo
593           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
594           bus_stop: Hintuan ng Bus
595           byway: Landas na Hindi Madaanan
596           construction: Ginagawang Punong Lansangan
597           cycleway: Daanan ng Bisikleta
598           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
599           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
600           ford: Bagtasan ng Tao
601           living_street: Buhay na Lansangan
602           milestone: Poste ng Milya
603           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
604           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
605           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
606           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
607           path: Landas
608           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
609           platform: Palapag
610           primary: Pangunahing Kalsada
611           primary_link: Pangunahing Kalsada
612           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
613           residential: Pamahayan
614           rest_area: Pook Pahingahan
615           road: Lansangan
616           secondary: Pampangalawang Lansangan
617           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
618           service: Kalyeng Pampalingkuran
619           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
620           speed_camera: Kamera ng Tulin
621           steps: Mga hakbang
622           stile: Hagdanan ng Bakod
623           tertiary: Pampangatlong Kalsada
624           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
625           track: Pinak
626           trail: Bulaos
627           trunk: Pangunahing Ruta
628           trunk_link: Pangunahing Ruta
629           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
630           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
631         historic: 
632           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
633           battlefield: Pook ng Labanan
634           boundary_stone: Bato ng Hangganan
635           building: Gusali
636           castle: Kastilyo
637           church: Simbahan
638           fort: Kuta
639           house: Bahay
640           icon: Kinatawang Larawan
641           manor: Manor
642           memorial: Muog na Pang-alaala
643           mine: Minahan
644           monument: Bantayog
645           museum: Museo
646           ruins: Mga Guho
647           tower: Tore
648           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
649           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
650           wreck: Wasak na Sasakyan
651         landuse: 
652           allotments: Mga Laang Bahagi
653           basin: Lunas ng Ilog
654           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
655           cemetery: Libingan
656           commercial: Pook na Pangkalakalan
657           conservation: Lupaing Iniligtas
658           construction: Konstruksyon
659           farm: Bukid
660           farmland: Lupaing Sakahan
661           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
662           forest: Gubat
663           garages: Mga garahe
664           grass: Damo
665           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
666           industrial: Pook na Pang-industriya
667           landfill: Tabon na Lupain
668           meadow: Kaparangan
669           military: Pook ng Militar
670           mine: Minahan
671           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
672           orchard: Halamanan ng Bunga
673           park: Liwasan
674           piste: Piste ng Iski
675           quarry: Hukay na Tibagan
676           railway: Daambakal
677           recreation_ground: Lupaing Libangan
678           reservoir: Tinggalan ng Tubig
679           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
680           residential: Pook na Panirahan
681           retail: Tingi
682           road: Pook na Daanan
683           village_green: Nayong Lunti
684           vineyard: Ubasan
685           wetland: Babad na Lupain
686           wood: Kahoy
687         leisure: 
688           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
689           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
690           common: Karaniwang Lupain
691           fishing: Pook na Palaisdaan
692           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
693           garden: Halamanan
694           golf_course: Kurso ng Golp
695           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
696           marina: Marina
697           miniature_golf: Munting Golp
698           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
699           park: Liwasan
700           pitch: Hagisang Pampalakasan
701           playground: Palaruan
702           recreation_ground: Lupaing Libangan
703           sauna: Silid-suuban
704           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
705           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
706           stadium: Istadyum
707           swimming_pool: Palanguyan
708           track: Landas na Takbuhan
709           water_park: Liwasang Tubigan
710         military: 
711           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
712           barracks: Kuwartel
713           bunker: Hukay na Pangsundalo
714         natural: 
715           bay: Look
716           beach: Dalampasigan
717           cape: Tangway
718           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
719           channel: Bambang
720           cliff: Bangin
721           crater: Uka
722           dune: Burol ng Buhangin
723           feature: Tampok
724           fell: Pulak
725           fjord: Tubigang Mabangin
726           forest: Gubat
727           geyser: Geyser
728           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
729           heath: Lupain ng Halamang Erika
730           hill: Burol
731           island: Pulo
732           land: Lupain
733           marsh: Latian
734           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
735           mud: Putik
736           peak: Tugatog
737           point: Tuldok
738           reef: Bahura
739           ridge: Tagaytay
740           river: Ilog
741           rock: Bato
742           scree: Batuhang Buhaghag
743           scrub: Palumpong
744           shoal: Banlik
745           spring: Bukal
746           stone: Bato
747           strait: Kipot
748           tree: Puno
749           valley: Lambak
750           volcano: Bulkan
751           water: Tubig
752           wetland: Babad na Lupain
753           wetlands: Mga Babad na Lupain
754           wood: Kahoy
755         office: 
756           accountant: Tagatuos
757           architect: Arkitekto
758           company: Kumpanya
759           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
760           estate_agent: Ahente ng Lupain
761           government: Tanggapang Pampamahalaan
762           insurance: Tanggapan ng Seguro
763           lawyer: Manananggol
764           ngo: Tanggapan ng NGO
765           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
766           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
767           "yes": Tanggapan
768         place: 
769           airport: Paliparan
770           city: Lungsod
771           country: Bansa
772           county: Kondehan
773           farm: Bukid
774           hamlet: Maliit na Nayon
775           house: Bahay
776           houses: Mga Bahay
777           island: Pulo
778           islet: Munting Pulo
779           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
780           locality: Lokalidad
781           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
782           municipality: Munisipalidad
783           postcode: Kodigo ng Koreo
784           region: Rehiyon
785           sea: Dagat
786           state: Estado
787           subdivision: Kabahaging kahatian
788           suburb: Kanugnog ng lungsod
789           town: Bayan
790           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
791           village: Nayon
792         railway: 
793           abandoned: Pinabayaang daambakal
794           construction: Kinukumpuning Daambakal
795           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
796           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
797           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
798           halt: Hintuan ng Tren
799           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
800           junction: Panulukan ng Daambakal
801           level_crossing: Patag na Tawiran
802           light_rail: Banayad na Riles
803           miniature: Munting Riles
804           monorail: Isahang Riles
805           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
806           platform: Plataporma ng Daambakal
807           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
808           spur: Tahid ng Daambakal
809           station: Himpilan ng Daambakal
810           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
811           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
812           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
813           tram: Riles ng Trambya
814           tram_stop: Hintuan ng Trambya
815           yard: Bakuran ng Daambakal
816         shop: 
817           alcohol: Wala sa Lisensiya
818           antiques: Mga Antigo
819           art: Tindahan ng Sining
820           bakery: Panaderya
821           beauty: Tindahan ng Pampaganda
822           beverages: Tindahan ng mga Inumin
823           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
824           books: Tindahan ng Aklat
825           butcher: Mangangatay
826           car: Tindahan ng Kotse
827           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
828           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
829           carpet: Tindahan ng Karpet
830           charity: Tindahang Pangkawanggawa
831           chemist: Kimiko
832           clothes: Tindahan ng mga Damit
833           computer: Tindahan ng Kompyuter
834           confectionery: Tindahan ng Kendi
835           convenience: Tindahang Maginhawa
836           copyshop: Tindahang Kopyahan
837           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
838           department_store: Tindahang Kagawaran
839           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
840           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
841           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
842           electronics: Tindahan ng Elektroniks
843           estate_agent: Ahente ng Lupain
844           farm: Tindahang Pambukid
845           fashion: Tindahan ng Moda
846           fish: Tindahan ng Isda
847           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
848           food: Tindahan ng Pagkain
849           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
850           furniture: Muwebles
851           gallery: Galeriya
852           garden_centre: Lunduyang Halamanan
853           general: Tindahang Panglahat
854           gift: Tindahan ng Regalo
855           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
856           grocery: Tindahan ng Groserya
857           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
858           hardware: Tindahan ng Hardwer
859           hifi: Hi-Fi
860           insurance: Seguro
861           jewelry: Tindahan ng Alahas
862           kiosk: Tindahan ng Kubol
863           laundry: Labahan
864           mall: Pasyalang Pangmadla
865           market: Pamilihan
866           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
867           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
868           music: Tindahan ng Tugtugin
869           newsagent: Ahente ng Balita
870           optician: Optiko
871           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
872           outdoor: Tindahang Panlabas
873           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
874           photo: Tindahan ng Litrato
875           salon: Salon
876           shoes: Tindahan ng Sapatos
877           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
878           sports: Tindahang Pampalakasan
879           stationery: Tindahan ng Papel
880           supermarket: Malaking Pamilihan
881           toys: Tindahan ng Laruan
882           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
883           video: Tindahan ng Bidyo
884           wine: Wala sa Lisensiya
885         tourism: 
886           alpine_hut: Kubong Pambundok
887           artwork: Likhang Sining
888           attraction: Pang-akit
889           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
890           cabin: Dampa
891           camp_site: Pook ng Kampo
892           caravan_site: Lugar ng Karabana
893           chalet: Kubo ng Pastol
894           guest_house: Bahay na Pampanauhin
895           hostel: Hostel
896           hotel: Otel
897           information: Kabatiran
898           lean_to: Sibi
899           motel: Motel
900           museum: Museo
901           picnic_site: Pook na Pampiknik
902           theme_park: Liwasang may Tema
903           valley: Lambak
904           viewpoint: Tuldok ng pananaw
905           zoo: Hayupan
906         tunnel: 
907           "yes": Lagusan
908         waterway: 
909           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
910           boatyard: Bakuran ng bangka
911           canal: Paralanan
912           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
913           dam: Saplad
914           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
915           ditch: Bambang
916           dock: Pantalan
917           drain: Limasan
918           lock: Kandado
919           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
920           mineral_spring: Balong na Mineral
921           mooring: Pugalan
922           rapids: Mga lagaslasan
923           river: Ilog
924           riverbank: Pampang ng Ilog
925           stream: Batis
926           wadi: Tuyot na Ilog
927           water_point: Tuldok ng Tubigan
928           waterfall: Talon
929           weir: Pilapil
930       prefix_format: "%{name}"
931   html: 
932     dir: mula kaliwa pakanan
933   javascripts: 
934     map: 
935       base: 
936         cycle_map: Mapa ng Ikot
937         mapquest: Bukas ang MapQuest
938         standard: Pamantayan
939         transport_map: Mapa ng Biyahe
940       overlays: 
941         maplint: Maplint
942     site: 
943       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
944       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
945       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
946       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
947       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
948       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
949   layouts: 
950     community: Pamayanan
951     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
952     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
953     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
954     documentation: Dokumentasyon
955     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
956     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
957     donate_link_text: nag-aabuloy
958     edit: Baguhin
959     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
960     export: Iluwas
961     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
962     foundation: Pundasyon
963     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
964     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
965     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
966     help: Tulong
967     help_centre: Lunduyan ng Tulong
968     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
969     help_url: http://help.openstreetmap.org/
970     history: Kasaysayan
971     home: tahanan
972     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
973     inbox_html: kahong-tanggapan %{count}
974     inbox_tooltip: 
975       one: Ang kahong-tanggapan mo ay naglalaman ng 1 mensaheng hindi pa nababasa
976       other: Ang iyong kahong-tanggapan ay naglalaman ng %{count} mga mensaheng hindi pa nababasa
977       zero: Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
978     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
979     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
980     intro_2_download: ikargang paibaba
981     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
982     intro_2_license: lisensiyang bukas
983     intro_2_use: gamitin
984     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
985     license: 
986       alt: CC BY-SA 2.0
987       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
988     log_in: lumagda
989     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
990     logo: 
991       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
992     logout: umalis mula sa pagkakalagda
993     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
994     make_a_donation: 
995       text: Magkaloob ng isang Abuloy
996       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
997     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
998     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
999     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
1000     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
1001     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
1002     partners_partners: mga kawaksi
1003     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
1004     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1005     project_name: 
1006       h1: OpenStreetMap
1007       title: OpenStreetMap
1008     sign_up: magpatala
1009     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
1010     sotm2012: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2012, Ang Katayuan ng Mapa, ika-6 hanggang ika-8 ng Setyembre sa Tokyo!
1011     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
1012     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
1013     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
1014     view: Tingnan
1015     view_tooltip: Tingnan ang mapa
1016     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
1017     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
1018     wiki: Wiki
1019     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
1020     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1021   license_page: 
1022     foreign: 
1023       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1024       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
1025       title: Tungkol sa salinwikang ito
1026     legal_babble: 
1027       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1028       contributors_au_html: "<strong>Australiya</strong>: Naglalaman ng datong sub-urbano na nakabatay\nsa dato ng Tanggapan ng Estadistika ng Australiya."
1029       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
1030       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1031       contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
1032       contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1033       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
1034       contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1035       contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1036       contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
1037       contributors_pl_html: "<strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa <a\nhref=\"http://ump.waw.pl/\">mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatan sa paglalathala ng \nmga tagapag-ambag ng UMP-pcPL.\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\nMas marami pang patungkol sa paggamit ng OSM sa dato ng UMP</a>"
1038       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1039       contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1040       credit_1_html: "Kapag gumagamit ka ng mga imahe ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling namin na\nsa pagbanggit mo ay mababasa ang kahit na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Kapag ang ginagamit mo ay ang dato ng mapa lamang,\nhinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap,\nCC BY-SA&rdquo;."
1041       credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1042       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1043       intro_1_html: "Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1044       intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga mapa\nat dato, basta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga mapa o dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1045       more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
1046       more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
1047       more_3_html: "Bagaman isang bukas na dato ang OpenStreetMap, hindi kami makapagbibigay ng isang\nwalang bayad na Application Programming Interface (API, Ugnayang Mukha na Pampagpoprograma ng Aplikasyon) ng mapa \npara sa mga tagapagpaunlad na pang-ikatlong partido.  Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran \nsa Paggamit ng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a>\nat <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>."
1048       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1049       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1050     native: 
1051       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1052       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
1053       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1054       title: Tungkol sa pahinang ito
1055   message: 
1056     delete: 
1057       deleted: Binura ang mensahe
1058     inbox: 
1059       date: Petsa
1060       from: Mula sa
1061       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1062       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1063       new_messages: 
1064         one: "%{count} bagong mensahe"
1065         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1066       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1067       old_messages: 
1068         one: "%{count} lumang mensahe"
1069         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1070       outbox: kahong-labasan
1071       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1072       subject: Paksa
1073       title: Kahon ng pumapasok
1074     mark: 
1075       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1076       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1077     message_summary: 
1078       delete_button: Burahin
1079       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1080       reply_button: Tumugon
1081       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1082     new: 
1083       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1084       body: Katawan
1085       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1086       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1087       send_button: Ipadala
1088       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1089       subject: Paksa
1090       title: Magpadala ng mensahe
1091     no_such_message: 
1092       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1093       heading: Walang ganyang mensahe
1094       title: Walang ganyang mensahe
1095     outbox: 
1096       date: Petsa
1097       inbox: kahon ng pumapasok
1098       messages: 
1099         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1100         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1101       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1102       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1103       outbox: kahong-labasan
1104       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1105       subject: Paksa
1106       title: Kahong-labasan
1107       to: Para kay
1108     read: 
1109       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1110       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
1111       date: Petsa
1112       from: Mula sa
1113       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
1114       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
1115       reply_button: Tumugon
1116       subject: Paksa
1117       title: Basahin ang mensahe
1118       to: Para kay
1119       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1120       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1121     reply: 
1122       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1123     sent_message_summary: 
1124       delete_button: Burahin
1125   notifier: 
1126     diary_comment_notification: 
1127       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1128       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1129       hi: Kumusta %{to_user},
1130       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1131     email_confirm: 
1132       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1133     email_confirm_html: 
1134       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1135       greeting: Kumusta,
1136       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1137     email_confirm_plain: 
1138       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1139       greeting: Kumusta,
1140       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1141       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1142     friend_notification: 
1143       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1144       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1145       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1146       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1147     gpx_notification: 
1148       and_no_tags: at walang mga tatak.
1149       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1150       failure: 
1151         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1152         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1153         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1154         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1155         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1156       greeting: Kumusta,
1157       success: 
1158         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1159         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1160       with_description: na may paglalarawan
1161       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1162     lost_password: 
1163       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1164     lost_password_html: 
1165       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1166       greeting: Kumusta,
1167       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1168     lost_password_plain: 
1169       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1170       greeting: Kumusta,
1171       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1172       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1173     message_notification: 
1174       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1175       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1176       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1177       hi: Kumusta %{to_user},
1178       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1179     signup_confirm: 
1180       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1181     signup_confirm_html: 
1182       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1183       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1184       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1185       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1186       greeting: Kumusta ka diyan!
1187       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1188       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1189       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1190       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1191       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1192       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1193       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1194     signup_confirm_plain: 
1195       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1196       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1197       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1198       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1199       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1200       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1201       greeting: Kumusta ka diyan!
1202       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1203       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1204       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1205       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1206       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1207       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
1208       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1209       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1210       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1211       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
1212   oauth: 
1213     oauthorize: 
1214       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1215       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1216       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1217       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1218       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1219       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1220       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1221       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1222     revoke: 
1223       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1224   oauth_clients: 
1225     create: 
1226       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1227     destroy: 
1228       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1229     edit: 
1230       submit: Baguhin
1231       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1232     form: 
1233       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1234       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1235       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1236       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1237       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1238       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1239       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1240       name: Pangalan
1241       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1242       required: Kinakailangan
1243       support_url: URL ng Pagtangkilik
1244       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1245     index: 
1246       application: Pangalan ng Aplikasyon
1247       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1248       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1249       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1250       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1251       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1252       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1253       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1254       revoke: Bawiin!
1255       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1256     new: 
1257       submit: Magpatala
1258       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1259     not_found: 
1260       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1261     show: 
1262       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1263       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1264       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1265       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1266       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1267       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1268       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1269       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1270       confirm: Natitiyak mo ba?
1271       delete: Burahin ang Kliyente
1272       edit: Baguhin ang mga Detalye
1273       key: "Susi ng Tagaubos:"
1274       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1275       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1276       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1277       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1278       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1279     update: 
1280       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1281   printable_name: 
1282     with_version: "%{id}, v%{version}"
1283   redaction: 
1284     create: 
1285       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1286     destroy: 
1287       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1288       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1289       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1290     edit: 
1291       description: Paglalarawan
1292       heading: Baguhin ang redaksiyon
1293       submit: Sagipin ang redaksiyon
1294       title: Baguhin ang redaksiyon
1295     index: 
1296       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1297       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1298       title: Listahan ng mga redaksiyon
1299     new: 
1300       description: Paglalarawan
1301       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1302       submit: Lumikha ng redaksiyon
1303       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1304     show: 
1305       confirm: Natitiyak mo ba?
1306       description: "Paglalarawan:"
1307       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1308       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1309       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1310       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1311       user: "Tagapaglikha:"
1312     update: 
1313       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1314   site: 
1315     edit: 
1316       anon_edits: (%{link})
1317       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1318       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1319       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1320       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1321       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1322       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1323       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1324       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1325       user_page_link: pahina ng tagagamit
1326     index: 
1327       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1328       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1329       license: 
1330         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1331         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
1332         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1333       permalink: Permalink
1334       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1335       shortlink: Maikling kawing
1336     key: 
1337       map_key: Susi ng Mapa
1338       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1339       table: 
1340         entry: 
1341           admin: Hangganang pampangangasiwa
1342           allotments: Mga Laang Bahagi
1343           apron: 
1344             - Tapis ng paliparan
1345             - terminal
1346           bridge: Itim na pambalot = tulay
1347           bridleway: Daanan ng Kabayo
1348           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1349           building: Makabuluhang gusali
1350           byway: Landas na hindi madaanan
1351           cable: 
1352             - Kotse ng kable
1353             - upuang inaangat
1354           cemetery: Libingan
1355           centre: Lunduyang pampalakasan
1356           commercial: Pook na pangkalakalan
1357           common: 
1358             - Karaniwan
1359             - kaparangan
1360           construction: Mga kalsadang ginagawa
1361           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1362           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1363           farm: Bukid
1364           footway: Lakaran ng tao
1365           forest: Gubat
1366           golf: Kurso ng golp
1367           heathland: Lupain ng halamang erika
1368           industrial: Pook na pang-industriya
1369           lake: 
1370             - Lawa
1371             - tinggalan ng tubig
1372           military: Pook ng militar
1373           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1374           park: Liwasan
1375           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1376           pitch: Hagisang pampalakasan
1377           primary: Pangunahing kalsada
1378           private: Pribadong pagpunta
1379           rail: Daambakal
1380           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1381           resident: Pook na panuluyan
1382           retail: Lugar na tingian
1383           runway: 
1384             - Rampa ng Paliparan
1385             - daanan ng taksi
1386           school: 
1387             - Paaralan
1388             - pamantasan
1389           secondary: Pampangalawang kalsada
1390           station: Himpilan ng daambakal
1391           subway: Daanang pang-ilalim
1392           summit: 
1393             - Taluktok
1394             - tugatog
1395           tourist: Pang-akit ng turista
1396           track: Bakas
1397           tram: 
1398             - Banayad na riles
1399             - trambya
1400           trunk: Punong Kalsada
1401           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1402           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1403           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1404           wood: Kahoy
1405     markdown_help: 
1406       alt: Kahaliling teksto
1407       first: Unang bagay
1408       heading: Pamulaan
1409       headings: Mga pamulaan
1410       image: Larawan
1411       link: Kawing
1412       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1413       second: Ikalawang bagay
1414       subheading: Kabahaging Pamulaan
1415       text: Teksto
1416       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1417       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1418       url: URL
1419     richtext_area: 
1420       edit: Baguhin
1421       preview: Paunang tanaw
1422     search: 
1423       search: Maghanap
1424       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1425       submit_text: Gawin
1426       where_am_i: Nasaan ba ako?
1427       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1428     sidebar: 
1429       close: Isara
1430       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1431   time: 
1432     formats: 
1433       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1434   trace: 
1435     create: 
1436       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1437       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1438     delete: 
1439       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1440     edit: 
1441       description: "Paglalarawan:"
1442       download: ikargang paibaba
1443       edit: baguhin
1444       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1445       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1446       map: mapa
1447       owner: "May-ari:"
1448       points: "Mga tuldok:"
1449       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1450       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1451       tags: "Mga tatak:"
1452       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1453       title: Binabago ang bakas na %{name}
1454       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1455       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1456       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1457       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1458     list: 
1459       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
1460       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1461       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1462       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1463       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1464     make_public: 
1465       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1466     offline: 
1467       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1468       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1469     offline_warning: 
1470       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1471     trace: 
1472       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1473       by: sa pamamagitan ng
1474       count_points: "%{count} mga puntos"
1475       edit: baguhin
1476       edit_map: Baguhin ang Mapa
1477       identifiable: MAKIKILALA
1478       in: sa
1479       map: mapa
1480       more: marami pa
1481       pending: NAGHIHINTAY
1482       private: PRIBADO
1483       public: PANGMADLA
1484       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1485       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1486       view_map: Tingnan ang Mapa
1487     trace_form: 
1488       description: "Paglalarawan:"
1489       help: Saklolo
1490       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1491       tags: "Mga tatak:"
1492       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1493       upload_button: Ikargang paitaas
1494       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1495       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1496       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1497       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1498     trace_header: 
1499       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1500       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1501       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1502       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1503     trace_optionals: 
1504       tags: Mga tatak
1505     trace_paging_nav: 
1506       newer: Mas Bagong mga Bakas
1507       older: Mas Lumang mga Bakas
1508       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1509     view: 
1510       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1511       description: "Paglalarawan:"
1512       download: ikargang paibaba
1513       edit: baguhin
1514       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1515       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1516       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1517       map: mapa
1518       none: Wala
1519       owner: "May-ari:"
1520       pending: NAGHIHINTAY
1521       points: "Mga tuldok:"
1522       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1523       tags: "Mga tatak:"
1524       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1525       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1526       uploaded: "Naikarga na:"
1527       visibility: "Pagkanakikita:"
1528     visibility: 
1529       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1530       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1531       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1532       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1533   user: 
1534     account: 
1535       contributor terms: 
1536         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1537         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1538         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1539         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1540         link text: ano ba ito?
1541         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1542         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1543       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1544       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1545       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1546       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1547       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1548       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1549       image: "Larawan:"
1550       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1551       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1552       latitude: "Latitud:"
1553       longitude: "Longhitud:"
1554       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1555       my settings: Mga pagtatakda ko
1556       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1557       new image: Magdagdag ng isang larawan
1558       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1559       openid: 
1560         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1561         link text: ano ba ito?
1562         openid: "OpenID:"
1563       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1564       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1565       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1566       public editing: 
1567         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1568         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1569         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1570         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1571         enabled link text: ano ba ito?
1572         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1573       public editing note: 
1574         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1575         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1576       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1577       return to profile: Bumalik sa balangkas
1578       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1579       title: Baguhin ang akawnt
1580       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1581     confirm: 
1582       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1583       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1584       button: Tiyakin
1585       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1586       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1587       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1588       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1589       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1590     confirm_email: 
1591       button: Tiyakin
1592       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1593       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1594       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1595       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1596     confirm_resend: 
1597       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1598       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1599     filter: 
1600       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1601     go_public: 
1602       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1603     list: 
1604       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1605       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1606       heading: Mga tagagamit
1607       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1608       showing: 
1609         other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
1610       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1611       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1612       title: Mga tagagamit
1613     login: 
1614       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1615       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1616       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1617       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1618       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1619       heading: Lumagda
1620       login_button: Lumagda
1621       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1622       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1623       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1624       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1625       notice_terms: Ang OpenStreetMap ay lilipat sa isang bagong lisensiya pagsapit ng ika-1 ng Abril, 2012. Kasimbukas din ito ng pangkasalukuyan, ngunit ang mga pirasong pambatas ay mas naaakma sa aming kalipunan ng dato ng mapa. Nais naming panatilihin ang mga ambag mo sa OpenStreetMap, subalit magagawa lang namin iyan kapag sasang-ayon ka na ipamahagi namin ang mga ito sa ilalim ng bagong lisensiya. Kung hindi naman, kakailanganin naming tanggalin ang mga ito mula sa kalipunan ng dato.<br /><br />Mangyaring lumagdang papasok, pagkaraan ay gumamit ng ilang mga segundo upang suriin at tanggapin ang bagong mga kasunduan. Salamat sa iyo!
1626       openid: "%{logo} OpenID:"
1627       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1628       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1629       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1630       openid_providers: 
1631         aol: 
1632           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1633           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1634         google: 
1635           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1636           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1637         myopenid: 
1638           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1639           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1640         openid: 
1641           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1642           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1643         wordpress: 
1644           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1645           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1646         yahoo: 
1647           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1648           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1649       password: "Hudyat:"
1650       register now: Magpatala na ngayon
1651       remember: "Tandaan ako:"
1652       title: Lumagda
1653       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1654       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1655       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1656     logout: 
1657       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1658       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1659       title: Umalis sa pagkakalagda
1660     lost_password: 
1661       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1662       heading: Nakalimutang Hudyat?
1663       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1664       new password button: Itakda uli ang hudyat
1665       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1666       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1667       title: Naiwalang hudyat
1668     make_friend: 
1669       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1670       button: idagdag bilang kaibigan
1671       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1672       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1673       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1674     new: 
1675       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1676       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1677       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1678       continue: Magpatuloy
1679       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1680       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1681       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1682       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1683       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1684       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1685       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1686       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1687       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1688       openid: "%{logo} OpenID:"
1689       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1690       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1691       password: "Hudyat:"
1692       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1693       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1694       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1695       title: Likhain ang akawnt
1696       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1697     no_such_user: 
1698       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1699       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1700       title: Walang ganyang tagagamit
1701     popup: 
1702       friend: Kaibigan
1703       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1704       your location: Kinalalagyan mo
1705     remove_friend: 
1706       button: Tanggalin bilang kaibigan
1707       heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
1708       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1709       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1710     reset_password: 
1711       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1712       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1713       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1714       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1715       password: "Hudyat:"
1716       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1717       title: Muling itakda ang hudyat
1718     set_home: 
1719       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1720     suspended: 
1721       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1722       heading: Inantala ang Akawnt
1723       title: Naantalang Akawnt
1724       webmaster: panginoon ng sapot
1725     terms: 
1726       agree: Sumang-ayon
1727       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1728       consider_pd_why: ano ba ito?
1729       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1730       decline: Tanggihan
1731       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1732       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1733       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1734       legale_names: 
1735         france: Pransiya
1736         italy: Italya
1737         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1738       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1739       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1740       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1741       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1742     view: 
1743       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1744       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1745       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1746       block_history: natanggap na mga paghadlang
1747       blocks by me: mga paghahadlang ko
1748       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1749       comments: mga puna
1750       confirm: Tiyakin
1751       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1752       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1753       created from: "Nilikha magmula sa:"
1754       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1755       ct declined: Tumanggi
1756       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1757       ct undecided: Walang kapasyahan
1758       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1759       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1760       description: Paglalarawan
1761       diary: talaarawan
1762       edits: mga pagbabago
1763       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1764       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1765       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1766       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1767       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1768       km away: "%{count}km ang layo"
1769       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1770       m away: "%{count}m ang layo"
1771       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1772       moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
1773       my comments: mga puna ko
1774       my diary: talaarawan ko
1775       my edits: mga pamamatnugot ko
1776       my settings: mga pagtatakda ko
1777       my traces: mga pagbabakas ko
1778       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1779       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1780       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1781       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1782       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1783       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1784       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1785       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1786       role: 
1787         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1788         grant: 
1789           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1790           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1791         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1792         revoke: 
1793           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1794           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1795       send message: ipadala ang mensahe
1796       settings_link_text: mga pagtatakda
1797       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1798       status: "Katayuan:"
1799       traces: mga bakas
1800       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1801       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1802       your friends: Mga kaibigan mo
1803   user_block: 
1804     blocks_by: 
1805       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1806       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1807       title: Mga paghadlang ni %{name}
1808     blocks_on: 
1809       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1810       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1811       title: Mga paghadlang sa %{name}
1812     create: 
1813       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1814       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1815       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1816     edit: 
1817       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1818       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1819       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1820       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1821       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1822       show: Tingnan ang hadlang na ito
1823       submit: Isapanahon ang paghadlang
1824       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1825     filter: 
1826       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1827       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1828     helper: 
1829       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1830       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1831       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1832     index: 
1833       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1834       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1835       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1836     model: 
1837       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1838       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1839     new: 
1840       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1841       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1842       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1843       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1844       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1845       submit: Likhain ang hadlang
1846       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1847       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1848       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1849     not_found: 
1850       back: Bumalik sa talatuntunan
1851       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1852     partial: 
1853       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1854       creator_name: Tagapaglikha
1855       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1856       edit: Baguhin
1857       next: Susunod »
1858       not_revoked: (hindi binawi)
1859       previous: « Nakaraan
1860       reason: Dahilan ng pagharang
1861       revoke: Bawiin!
1862       revoker_name: Binawi ni
1863       show: Ipakita
1864       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1865       status: Kalagayan
1866     period: 
1867       one: 1 oras
1868       other: "%{count} mga oras"
1869     revoke: 
1870       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1871       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1872       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1873       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1874       revoke: Bawiin!
1875       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1876       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1877     show: 
1878       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1879       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1880       edit: Baguhin
1881       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1882       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1883       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1884       revoke: Bawiin!
1885       revoker: "Tagapagbawi:"
1886       show: Ipakita
1887       status: Kalagayan
1888       time_future: Magwawakas sa %{time}
1889       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1890       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1891     update: 
1892       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1893       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1894   user_role: 
1895     filter: 
1896       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1897       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1898       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1899       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1900     grant: 
1901       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1902       confirm: Pagtibayin
1903       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1904       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1905       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1906     revoke: 
1907       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1908       confirm: Tiyakin
1909       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1910       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1911       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin