Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2051'
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218       report: Пријави го јазолов
219     query:
220       title: Пребарување на елементи
221       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
222       nearby: Елементи во близина
223       enclosing: Обиколни елементи
224   changeset:
225     changeset_paging_nav:
226       showing_page: Страница %{page}
227       next: Следно »
228       previous: « Претходно
229     changeset:
230       anonymous: Анонимен
231       no_edits: (нема уредувања)
232       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
233     changesets:
234       id: Назнака
235       saved_at: Зачувано во
236       user: Корисник
237       comment: Коментар
238       area: Површина
239     index:
240       title: Измени
241       title_user: Измени на %{user}
242       title_friend: Измени на мои пријатели
243       title_nearby: Измени од соседни корисници
244       empty: Не пронајдов збирови од промени.
245       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
246       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
247       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
248       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
249       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
250       load_more: Вчитај уште
251     timeout:
252       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
253         да се преземе.
254     rss:
255       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
256       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
257       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
258       commented_at_html: Подновено пред %{when}
259       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
260       full: Целосен разговор
261   diary_entry:
262     new:
263       title: Нова дневничка ставка
264       publish_button: Објави
265     index:
266       title: Дневници на корисници
267       title_friends: Дневници на пријателите
268       title_nearby: Дневници на соседните корисници
269       user_title: Дневник на %{user}
270       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
271       new: 'Нов дневнички запис:'
272       new_title: Напишете нов запис во корисничкиот дневник
273       no_entries: Нема дневнички ставки
274       recent_entries: Скорешни дневнички записи
275       older_entries: Постари ставки
276       newer_entries: Понови ставки
277     edit:
278       title: Уреди дневничка ставка
279       subject: 'Наслов:'
280       body: 'Содржина:'
281       language: 'Јазик:'
282       location: 'Местоположба:'
283       latitude: Геог. ширина
284       longitude: Геог. должина
285       use_map_link: покажи на карта
286       save_button: Зачувај
287       marker_text: Место на дневничкиот запис
288     show:
289       title: Дневникот на %{user} | %{title}
290       user_title: дневник на %{user}
291       leave_a_comment: Пиши коментар
292       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
293       login: Најава
294       save_button: Зачувај
295     no_such_entry:
296       title: Нема таква дневничка ставка
297       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
298       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
299         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
300     diary_entry:
301       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
302       comment_link: Коментирај на оваа ставка
303       reply_link: Одговори на оваа ставка
304       comment_count:
305         one: '%{count} коментар'
306         zero: Нема коментари
307         other: '%{count} коментари'
308       edit_link: Уреди ја оваа ставка
309       hide_link: Скриј ја ставкава
310       confirm: Потврди
311       report: Пријави ја ставкава
312     diary_comment:
313       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
314       hide_link: Скриј го коментаров
315       confirm: Потврди
316       report: Пријави го коментаров
317     location:
318       location: 'Местоположба:'
319       view: Преглед
320       edit: Уреди
321     feed:
322       user:
323         title: Дневнички ставки на %{user}
324         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
325       language:
326         title: Дневнички ставки на %{language_name}
327         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
328           %{language_name}
329       all:
330         title: Дневнички ставки
331         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
332     comments:
333       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
334       post: Објава
335       when: Кога
336       comment: Коментар
337       ago: пред %{ago}
338       newer_comments: Понови коментари
339       older_comments: Постари коментари
340   geocoder:
341     search:
342       title:
343         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
344         ca_postcode: Исход од <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
345         osm_nominatim: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
346           Nominatim</a>
347         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
349           Nominatim</a>
350         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
351     search_osm_nominatim:
352       prefix:
353         aerialway:
354           cable_car: Кабелски трамвај
355           chair_lift: Клупна жичница
356           drag_lift: Влечна жичница
357           gondola: Кабинска жичница
358           platter: Скилифт
359           pylon: Жичен јарбол
360           station: Гондолска станица
361           t-bar: Влечен лифт
362         aeroway:
363           aerodrome: Аеродром
364           airstrip: Леталиште
365           apron: Рампа
366           gate: Порта
367           hangar: Хангар
368           helipad: Хелиодром
369           holding_position: Задржна положба
370           parking_position: Оставна положба
371           runway: Писта
372           taxiway: Рулажна патека
373           terminal: Терминал
374         amenity:
375           animal_shelter: Засолниште за животни
376           arts_centre: Дом на уметноста
377           atm: Банкомат
378           bank: Банка
379           bar: Бар
380           bbq: Скара
381           bench: Клупа
382           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
383           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
384           biergarten: Пивска градина
385           boat_rental: Изнајмување пловила
386           brothel: Бордел
387           bureau_de_change: Менувачница
388           bus_station: Автобуска станица
389           cafe: Кафуле
390           car_rental: Изнајмување автомобил
391           car_sharing: Заедничко патување
392           car_wash: Автоперална
393           casino: Казино
394           charging_station: Напојна станица
395           childcare: Претшколска установа
396           cinema: Кино
397           clinic: Клиника
398           clock: Часовник
399           college: Колеџ
400           community_centre: Центар на заедница
401           courthouse: Суд
402           crematorium: Крематориум
403           dentist: Забар
404           doctors: Доктори
405           drinking_water: Пивка вода
406           driving_school: Автошкола
407           embassy: Амбасада
408           fast_food: Брза храна
409           ferry_terminal: Траектска станица
410           fire_station: Пожарна
411           food_court: Штандови за брза храна
412           fountain: Фонтана
413           fuel: Гориво
414           gambling: Коцкање
415           grave_yard: Гробишта
416           grit_bin: Пескарница
417           hospital: Болница
418           hunting_stand: Ловечка кула
419           ice_cream: Сладолед
420           kindergarten: Градинка
421           library: Библиотека
422           marketplace: Пазариште
423           monastery: Манастир
424           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
425           nightclub: Ноќен клуб
426           nursing_home: Старечки дом
427           office: Канцеларија
428           parking: Паркиралиште
429           parking_entrance: Влез во паркиралиште
430           parking_space: Паркинг-место
431           pharmacy: Аптека
432           place_of_worship: Верски објект
433           police: Полиција
434           post_box: Поштенско сандаче
435           post_office: Пошта
436           preschool: Претшколска установа
437           prison: Затвор
438           pub: Пивница
439           public_building: Јавен објект
440           recycling: Рециклирање
441           restaurant: Ресторан
442           retirement_home: Старечки дом
443           sauna: Сауна
444           school: Училиште
445           shelter: Засолниште
446           shop: Продавница
447           shower: Туш
448           social_centre: Социјален центар
449           social_club: Друштвен клуб
450           social_facility: Општествена постројка
451           studio: Студио
452           swimming_pool: Базен
453           taxi: Такси
454           telephone: Телефонска говорница
455           theatre: Театар
456           toilets: Тоалет
457           townhall: Градски дом
458           university: Универзитет
459           vending_machine: Вендинг-машина
460           veterinary: Ветеринарна клиника
461           village_hall: Месна заедница
462           waste_basket: Корпа за отпадоци
463           waste_disposal: Депонија
464           water_point: Водоводен приклучок
465           youth_centre: Младински центар
466         boundary:
467           administrative: Административна граница
468           census: Пописна граница
469           national_park: Национален парк
470           protected_area: Заштитено подрачје
471         bridge:
472           aqueduct: Аквадукт
473           boardwalk: Шеталиште
474           suspension: Висечки мост
475           swing: Вртечки мост
476           viaduct: Вијадукт
477           "yes": Мост
478         building:
479           "yes": Градба
480         craft:
481           brewery: Пиварница
482           carpenter: Столар
483           electrician: Електричар
484           gardener: Градинар
485           painter: Сликар
486           photographer: Фотограф
487           plumber: Водоводџија
488           shoemaker: Чевлар
489           tailor: Кројач
490           "yes": Занаетчиски дуќан
491         emergency:
492           ambulance_station: Итна помош
493           assembly_point: Собиралиште
494           defibrillator: Дефибрилатор
495           landing_site: Место за итно слетување
496           phone: Итен телефон
497           water_tank: Итен водосклад
498           "yes": Итна помош
499         highway:
500           abandoned: Напуштен автопат
501           bridleway: Коњски пат
502           bus_guideway: Автобуски шини
503           bus_stop: Автобуска постојка
504           construction: Автопат во изградба
505           corridor: Премин
506           cycleway: Велосипедска патека
507           elevator: Лифт
508           emergency_access_point: Прва помош
509           footway: Тротоар
510           ford: Брод
511           give_way: Знак за предност
512           living_street: Маалска улица
513           milestone: Милјоказ
514           motorway: Автопат
515           motorway_junction: Клучка
516           motorway_link: Приклучен пат
517           passing_place: Минувалиште
518           path: Патека
519           pedestrian: Пешачка патека
520           platform: Платформа
521           primary: Главен пат
522           primary_link: Главен пат
523           proposed: Предложен пат
524           raceway: Тркачка патека
525           residential: Станбена улица
526           rest_area: Одмориште
527           road: Пат
528           secondary: Спореден пат
529           secondary_link: Спореден пат
530           service: Помошен пат
531           services: Крајпатен сервис
532           speed_camera: Брзиноловец
533           steps: Скалила
534           stop: Знак за запирање
535           street_lamp: Улична светилка
536           tertiary: Третостепен пат
537           tertiary_link: Третостепен пат
538           track: Полски пат
539           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
540           trail: Патека
541           trunk: Магистрала
542           trunk_link: Магистрала
543           turning_loop: Повратен јазол
544           unclassified: Некласификуван пат
545           "yes": Пат
546         historic:
547           archaeological_site: Археолошки локалитет
548           battlefield: Бојно поле
549           boundary_stone: Граничен камен
550           building: Историска градба
551           bunker: Бункер
552           castle: Замок
553           church: Црква
554           city_gate: Градска порта
555           citywalls: Градски ѕидини
556           fort: Утврдување
557           heritage: Културно наследство
558           house: Куќа
559           icon: Икона
560           manor: Велепоседнички дом
561           memorial: Споменик
562           mine: Рудник
563           mine_shaft: Рудничко окно
564           monument: Споменик
565           roman_road: Римски пат
566           ruins: Рушевини
567           stone: Камен
568           tomb: Гроб
569           tower: Кула
570           wayside_cross: Крајпатен крст
571           wayside_shrine: Крајпатен параклис
572           wreck: Бродолом
573           "yes": Историско место
574         junction:
575           "yes": Раскрсница
576         landuse:
577           allotments: Парцели
578           basin: Котлина
579           brownfield: Угар
580           cemetery: Гробишта
581           commercial: Стопанско подрачје
582           conservation: Заштитено земјиште
583           construction: Градилиште
584           farm: Фарма
585           farmland: Земјоделско земјиште
586           farmyard: Селски двор
587           forest: Шума
588           garages: Гаража
589           grass: Трева
590           greenfield: Неискористено земјиште
591           industrial: Индустриско подрачје
592           landfill: Депонија
593           meadow: Ливада
594           military: Воено подрачје
595           mine: Рудник
596           orchard: Овоштарник
597           quarry: Каменолом
598           railway: Железница
599           recreation_ground: Рекреативен терен
600           reservoir: Резервоар
601           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
602           residential: Станбено подрачје
603           retail: Дуќани
604           road: Патно подрачје
605           village_green: Селско зеленило
606           vineyard: Лозници
607           "yes": Употреба на земјиште
608         leisure:
609           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
610           bird_hide: Набљудувалиште за птици
611           common: Општествена земја
612           dog_park: Парк за кучиња
613           firepit: Огниште
614           fishing: Рибарење
615           fitness_centre: Центар за фитнес
616           fitness_station: Технички преглед
617           garden: Градина
618           golf_course: Голф-терен
619           horse_riding: Јавање
620           ice_rink: Лизгалиште
621           marina: Марина
622           miniature_golf: Миниголф
623           nature_reserve: Природен резерват
624           park: Парк
625           pitch: Спортски терен
626           playground: Детско игралиште
627           recreation_ground: Разонодно место
628           resort: Одморалиште
629           sauna: Сауна
630           slipway: Испуст
631           sports_centre: Спортски центар
632           stadium: Стадион
633           swimming_pool: Базен
634           track: Спортска патека
635           water_park: Аквапарк
636           "yes": Разонода
637         man_made:
638           adit: Помошно окно
639           beacon: Светилник
640           beehive: Пчеларник
641           breakwater: Бранобран
642           bridge: Мост
643           bunker_silo: Бункер
644           chimney: Оџак
645           crane: Кран
646           dolphin: Пристан. дирек
647           dyke: Ров
648           embankment: Кеј
649           flagpole: Јарбол
650           gasometer: Гасомер
651           groyne: Брежна препрека
652           kiln: Печка
653           lighthouse: Светилник
654           mast: Јарбол
655           mine: Рудник
656           mineshaft: Рудничко окно
657           monitoring_station: Надгледна станица
658           petroleum_well: Нафтен извор
659           pier: Пристан. мост
660           pipeline: Цевковод
661           silo: Силос
662           storage_tank: Резервоар
663           surveillance: Надзор
664           tower: Кула
665           wastewater_plant: Пречистителна станица
666           watermill: Воденица
667           water_tower: Водокула
668           water_well: Бунар
669           water_works: Водоводна станица
670           windmill: Ветерница
671           works: Фабрика
672           "yes": Вештачки
673         military:
674           airfield: Воено слетувалиште
675           barracks: Касарна
676           bunker: Бункер
677           "yes": Војска
678         mountain_pass:
679           "yes": Планински превој
680         natural:
681           bay: Залив
682           beach: Плажа
683           cape: ‘Рт
684           cave_entrance: Влез во пештера
685           cliff: Гребен
686           crater: Кратер
687           dune: Дина
688           fell: Фел
689           fjord: Фјорд
690           forest: Шума
691           geyser: Гејзер
692           glacier: Ледник
693           grassland: Полјана
694           heath: Голет
695           hill: Рид
696           island: Остров
697           land: Земја
698           marsh: Бара
699           moor: Пустара
700           mud: Кал
701           peak: Врв
702           point: Точка
703           reef: Гребен
704           ridge: Срт
705           rock: Карпа
706           saddle: Седло
707           sand: Песок
708           scree: Сип
709           scrub: Честак
710           spring: Извор
711           stone: Камен
712           strait: Проток
713           tree: Дрво
714           valley: Долина
715           volcano: Вулкан
716           water: Вода
717           wetland: Мочуриште
718           wood: Шума
719         office:
720           accountant: Сметководител
721           administrative: Управа
722           architect: Архитект
723           association: Здружение
724           company: Фирма
725           educational_institution: Образовна установа
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           it: Информатичка служба
731           lawyer: Адвокат
732           ngo: НВО-канцеларија
733           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
734           travel_agent: Туристичка агенција
735           "yes": Канцеларија
736         place:
737           allotments: Парцели
738           city: Град
739           city_block: Градски блок
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           municipality: Општина
751           neighbourhood: Соседство
752           postcode: Поштенски број
753           quarter: Четврт
754           region: Област
755           sea: Море
756           square: Плоштад
757           state: Покраина
758           subdivision: Админ. подрачје
759           suburb: Населба
760           town: Град
761           unincorporated_area: Нездружено подрачје
762           village: Село
763           "yes": Место
764         railway:
765           abandoned: Напуштена железничка линија
766           construction: Железничка линија во изградба
767           disused: Напуштена железничка линија
768           funicular: Искачница
769           halt: Железничка постојка
770           junction: Железнички јазол
771           level_crossing: Надвозник
772           light_rail: Лека железница
773           miniature: Минијатурна железница
774           monorail: Едношинска пруга
775           narrow_gauge: Теснолинејка
776           platform: Железнички перон
777           preserved: Зачувана железничка линија
778           proposed: Предложена железница
779           spur: Железнички огранок
780           station: Железничка станица
781           stop: Железничка постојка
782           subway: Метро
783           subway_entrance: Влез во метро
784           switch: Железнички пунктови
785           tram: Трамвајска линија
786           tram_stop: Трамвајска постојка
787         shop:
788           alcohol: Алкохол на црно
789           antiques: Старинарница
790           art: Уметнички дуќан
791           bakery: Пекара
792           beauty: Козметика
793           beverages: Пијалоци
794           bicycle: Продавница за велосипеди
795           bookmaker: Бележник
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           houseware: Продавница за покуќнина
835           interior_decoration: Внатрешно уредување
836           jewelry: Јувелир
837           kiosk: Трафика
838           kitchen: Кујнска продавница
839           laundry: Пералница
840           lottery: Лотарија
841           mall: Трговски центар
842           market: Пазар
843           massage: Масажа
844           mobile_phone: Мобиларница
845           motorcycle: Моторцикли
846           music: Музички дуќан
847           newsagent: Весникара
848           optician: Оптичар
849           organic: Здрава храна
850           outdoor: Продавница на отворено
851           paint: Бои и лакови
852           pawnbroker: Заложница
853           pet: Домашни миленици
854           pharmacy: Аптека
855           photo: Фотографски дуќан
856           seafood: Морска храна
857           second_hand: Половна роба
858           shoes: Обувки
859           sports: Спортски дуќан
860           stationery: Прибор и репроматеријали
861           supermarket: Супермаркет
862           tailor: Кројач
863           ticket: Билетарница
864           tobacco: Тутунарница
865           toys: Продавница за играчки
866           travel_agency: Туристичка агенција
867           tyres: Автогуми
868           vacant: Празна продавница
869           variety_store: Сештарница
870           video: Видеотека
871           wine: Винска продавница
872           "yes": Дуќан
873         tourism:
874           alpine_hut: Планинска куќарка
875           apartment: Стан
876           artwork: Уметничко дело
877           attraction: Атракција
878           bed_and_breakfast: Полупансион
879           cabin: Колиба
880           camp_site: Камп
881           caravan_site: Автокамп
882           chalet: Брвнара
883           gallery: Галерија
884           guest_house: Пансион
885           hostel: Хостел
886           hotel: Хотел
887           information: Информации
888           motel: Мотел
889           museum: Музеј
890           picnic_site: Излетничко место
891           theme_park: Забавен парк
892           viewpoint: Видиковец
893           zoo: Зоолошка
894         tunnel:
895           building_passage: Премин на зграда
896           culvert: Пропусен канал
897           "yes": Тунел
898         waterway:
899           artificial: Вештачки воден пат
900           boatyard: Чамцоградилиште
901           canal: Канал
902           dam: Брана
903           derelict_canal: Запуштен канал
904           ditch: Канач
905           dock: Док
906           drain: Одвод
907           lock: Преводница
908           lock_gate: Преводничка врата
909           mooring: Сидриште
910           rapids: Брзак
911           river: Река
912           stream: Поток
913           wadi: Вади
914           waterfall: Водопад
915           weir: Јаз
916           "yes": Воден пат
917       admin_levels:
918         level2: Државна граница
919         level4: Покраинска граница
920         level5: Регионална граница
921         level6: Окружна граница
922         level8: Градска граница
923         level9: Селска граница
924         level10: Населбена граница
925     description:
926       title:
927         osm_nominatim: Местоположба од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
928           Nominatim</a>
929         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
930       types:
931         cities: Градови
932         towns: Гратчиња
933         places: Места
934     results:
935       no_results: Не пронајдов ништо
936       more_results: Повеќе ставки
937   issues:
938     index:
939       title: Проблеми
940       select_status: Одберете статус
941       select_type: Одберете тип
942       select_last_updated_by: Одберете подследен подновувач
943       reported_user: Пријавен корисник
944       not_updated: Неподновено
945       search: Пребарај
946       search_guidance: 'Пребарајте проблеми:'
947       user_not_found: Корисникот не постои
948       issues_not_found: Не пронајдов таков проблем
949       status: Статус
950       reports: Пријави
951       last_updated: Последна поднова
952       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
953       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
954       link_to_reports: Преглед на пријави
955       reports_count:
956         one: 1 пријава
957         other: '%{count} пријави'
958       reported_item: Пријавена ставка
959       states:
960         ignored: Занемарено
961         open: Отворено
962         resolved: Решено
963     update:
964       new_report: Вашата пријава е успешно заведена
965       successful_update: Вашата пријава е успешно подновена
966       provide_details: Наведете ги потребните подробности
967     show:
968       title: '%{status} Проблем бр. #%{issue_id}'
969       reports:
970         zero: Нема приајви
971         one: 1 пријава
972         other: '%{count} пријави'
973       report_created_at: Првпат пријавено на %{datetime}
974       last_resolved_at: Последно пријавено на %{datetime}
975       last_updated_at: Последно пријавено на %{datetime} од %{displayname}
976       resolve: Реши
977       ignore: Занемари
978       reopen: Повторно отвори
979       reports_of_this_issue: Пријави за проблемов
980       read_reports: Прочитај пријави
981       new_reports: Нови пријави
982       other_issues_against_this_user: Други проблеми со овој корисник
983       no_other_issues: Нема други проблеми со овој корисник.
984       comments_on_this_issue: Коментари за проблемов
985     resolve:
986       resolved: Состојбата на проблемот е поставена како „Решено“
987     ignore:
988       ignored: Состојбата на проблемот е поставена како „Занемарено“
989     reopen:
990       reopened: Состојбата на проблемот е поставена како „Отворено“
991     comments:
992       created_at: На %{datetime}
993       reassign_param: Да го предоделам проблемот?
994     reports:
995       updated_at: На %{datetime}
996       reported_by_html: Пријавено како %{category} од %{user}
997     helper:
998       reportable_title:
999         diary_comment: '%{entry_title}, коментар бр. %{comment_id}'
1000         note: Напомена бр. %{note_id}
1001   issue_comments:
1002     create:
1003       comment_created: Коментарот е успешно создаден
1004   reports:
1005     new:
1006       title_html: Пријава %{link}
1007       missing_params: Не можам да создадам нов извештај
1008       details: Наведете повеќе подробности за проблемот (задолжително).
1009       select: 'Изберете причина за пријавата:'
1010       disclaimer:
1011         intro: 'Пред да ја поднесете пријавата кај модераторите, проверете дали:'
1012         not_just_mistake: Сте сигурни дека проблемот не е просто грешка
1013         unable_to_fix: Не можете проблемот да го решите сами или со помош од други
1014           членови на заедницата
1015         resolve_with_user: Веќе сте пробале да го решите проблемот со дадениот корисник
1016       categories:
1017         diary_entry:
1018           spam_label: Оваа дневничка ставка е/содржи спам
1019           offensive_label: Оваа дневничка ставка е непристојна/навредлива
1020           threat_label: Оваа дневничка ставка содржи закана
1021           other_label: Друго
1022         diary_comment:
1023           spam_label: Овој дневнички коментар е/содржи спам
1024           offensive_label: Овој дневнички коментар е непристоен/навредлив
1025           threat_label: Овој дневнички коментар содржи закана
1026           other_label: Друго
1027         user:
1028           spam_label: Овој кориснички профил е/содржи спам
1029           offensive_label: Овој кориснички профил е непристоен/навредлив
1030           threat_label: Овој кориснички профил содржи закана
1031           vandal_label: Овој корисник е вандал
1032           other_label: Друго
1033         note:
1034           spam_label: Оваа белешка е спам
1035           personal_label: Оваа белешка содржи лични податоци
1036           abusive_label: Оваа белешка е навредлива
1037           other_label: Друго
1038     create:
1039       successful_report: Вашата пријава е успешно заведена
1040       provide_details: Наведете ги потребните подробности
1041   layouts:
1042     logo:
1043       alt_text: Лого на OpenStreetMap
1044     home: Оди на матичната местоположба
1045     logout: Одјава
1046     log_in: Најава
1047     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1048     sign_up: Регистрација
1049     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1050     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1051     edit: Уреди
1052     history: Историја
1053     export: Извези
1054     issues: Проблеми
1055     data: Податоци
1056     export_data: Извези податоци
1057     gps_traces: ГПС-траги
1058     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
1059     user_diaries: Кориснички дневници
1060     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1061     edit_with: Уреди со %{editor}
1062     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1063     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
1064     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
1065       за слободна употреба под отворена лиценца.
1066     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1067     hosting_partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark} и други
1068       %{partners}.
1069     partners_ucl: UCL
1070     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1071     partners_partners: партнери
1072     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
1073       работиме на неопходни одржувања.
1074     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
1075       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1076     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
1077       опрема.
1078     help: Помош
1079     about: За нас
1080     copyright: Авторски права
1081     community: Заедница
1082     community_blogs: Блогови на заедницата
1083     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1084     foundation: Фондација
1085     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1086     make_a_donation:
1087       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1088       text: Дарувајте
1089     learn_more: Дознајте повеќе
1090     more: Повеќе
1091   notifier:
1092     diary_comment_notification:
1093       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1094       hi: Здраво %{to_user},
1095       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1096         наслов %{subject}:'
1097       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1098         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1099     message_notification:
1100       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1101       hi: Здраво %{to_user},
1102       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1103       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1104         на %{replyurl}
1105     friend_notification:
1106       hi: Здраво %{to_user},
1107       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1108       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1109       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1110       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1111     gpx_notification:
1112       greeting: Здраво,
1113       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1114       with_description: со описот
1115       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1116       and_no_tags: и без ознаки.
1117       failure:
1118         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1119         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1120         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1121           како да
1122         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1123         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1124       success:
1125         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1126         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1127           точки.
1128     signup_confirm:
1129       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1130       greeting: Здраво!
1131       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1132       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1133         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1134       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1135         да почнете со уредување.
1136     email_confirm:
1137       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1138     email_confirm_plain:
1139       greeting: Здраво,
1140       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1141         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1142       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1143         измената.
1144     email_confirm_html:
1145       greeting: Здраво,
1146       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1147         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1148       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1149     lost_password:
1150       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1151     lost_password_plain:
1152       greeting: Здраво,
1153       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1154         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1155       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1156         лозинката.
1157     lost_password_html:
1158       greeting: Здраво,
1159       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1160         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1161       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1162         промените лозинката.
1163     note_comment_notification:
1164       anonymous: Анонимен корисник
1165       greeting: Здраво,
1166       commented:
1167         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1168         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1169           интересира'
1170         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1171           близу %{place}.'
1172         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1173           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1174       closed:
1175         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1176         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1177         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1178         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1179           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1180       reopened:
1181         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1182         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1183         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1184           на каритте близу %{place}.'
1185         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1186           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1187       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1188     changeset_comment_notification:
1189       hi: Здраво %{to_user},
1190       greeting: Здраво,
1191       commented:
1192         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1193         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1194           интересира'
1195         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1196           во %{time}'
1197         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1198           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1199         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1200         partial_changeset_without_comment: без коментар
1201       details: Поподробно за промената на %{url}.
1202       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1203         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1204   messages:
1205     inbox:
1206       title: Примени
1207       my_inbox: Моето сандаче
1208       outbox: за праќање
1209       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1210       new_messages:
1211         one: '%{count} нова порака'
1212         other: '%{count} нови пораки'
1213       old_messages:
1214         one: '%{count} стара порака'
1215         other: '%{count} стари пораки'
1216       from: Од
1217       subject: Наслов
1218       date: Датум
1219       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1220       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1221     message_summary:
1222       unread_button: Означи како непрочитано
1223       read_button: Означи како прочитано
1224       reply_button: Одговори
1225       destroy_button: Избриши
1226     new:
1227       title: Испрати ја пораката
1228       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1229       subject: Наслов
1230       body: Содржина
1231       send_button: Испрати
1232       back_to_inbox: Назад во примени
1233     create:
1234       message_sent: Пораката е испратена
1235       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1236         за да можете да праќате други.
1237     no_such_message:
1238       title: Нема таква порака
1239       heading: Нема таква порака
1240       body: За жал, нема порака со тој id.
1241     outbox:
1242       title: За праќање
1243       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1244       inbox: примени пораки
1245       outbox: за праќање
1246       messages:
1247         one: Имате %{count} испратена порака
1248         other: Имате %{count} испратени пораки
1249       to: До
1250       subject: Наслов
1251       date: Датум
1252       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1253         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1254       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1255     reply:
1256       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1257         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1258         име за да одговорите.
1259     show:
1260       title: Прочитај ја пораката
1261       from: Од
1262       subject: Наслов
1263       date: Датум
1264       reply_button: Одговори
1265       unread_button: Означи како непрочитано
1266       destroy_button: Избриши
1267       back: Назад
1268       to: За
1269       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1270         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1271         име за да ја прочитате.
1272     sent_message_summary:
1273       destroy_button: Избриши
1274     mark:
1275       as_read: Пораката е означена како прочитана
1276       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1277     destroy:
1278       destroyed: Пораката е избришана
1279   site:
1280     about:
1281       next: Следно
1282       copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1283       used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1284         мобилни прилози и сметачки уреди'
1285       lede_text: |-
1286         OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1287         за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1288       local_knowledge_title: Месни сознанија
1289       local_knowledge_html: |-
1290         OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1291         воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1292         со цел да се провери исправноста
1293         и актуелноста на OSM.
1294       community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1295       community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1296         и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1297         во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1298         што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за
1299         заедницата ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот
1300         на OpenStreetMap</a>,\n<a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a
1301         href='https://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците
1302         на\n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
1303       open_data_title: Отворени податоци
1304       open_data_html: |-
1305         OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1306         доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1307         под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1308       legal_title: Правни работи
1309       legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи
1310         \ \n<a href='https://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF)
1311         \nво име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи
1312         на нашите <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1313         за прифатлива употреба</a> и <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1314         за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1315         ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права
1316         и други правни прашања и проблеми.\n<br>\nOpenStreetMap, логото со лупа и
1317         „Состојба на картата“ се <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">заштитни
1318         знаци на OSMF</a>."
1319       partners_title: Партнери
1320     copyright:
1321       foreign:
1322         title: За овој превод
1323         text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
1324           предност има англиската страница
1325         english_link: англискиот оригинал
1326       native:
1327         title: За страницава
1328         text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
1329           да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
1330           со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1331         native_link: македонската верзија
1332         mapping_link: почнете да ги работите картите
1333       legal_babble:
1334         title_html: Авторски права и лиценца
1335         intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
1336           <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
1337           Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"https://osmfoundation.org/\">фондацијата
1338           OpenStreetMap</a> (OSMF)."
1339         intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
1340           предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
1341           Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
1342           само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1343           <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1344         intro_3_html: |-
1345           Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1346           се нудат под лиценцата <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1347         credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1348         credit_1_html: |-
1349           Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1350           OpenStreetMap &rdquo;.
1351         credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат
1352           под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња
1353           на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го
1354           сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа
1355           страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате
1356           OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата
1357           и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible
1358           (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1359           (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1360           и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1361         credit_3_html: |-
1362           Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1363           На пример:
1364         attribution_example:
1365           alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1366           title: Пример за наведување
1367         more_title_html: Повеќе информации
1368         more_1_html: |-
1369           Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1370           href="https://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1371         more_2_html: |-
1372           Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1373           бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1374           Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1375           <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1376           и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1377         contributors_title_html: Нашите учесници
1378         contributors_intro_html: |-
1379           Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1380           податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1381           и други извори, меѓу кои се:
1382         contributors_at_html: |-
1383           <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1384           <a href="https://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1385           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1386           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1387           Покраина Тирол (под <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1388         contributors_au_html: |-
1389           <strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби од
1390           Австралиското биро за статистика.
1391         contributors_ca_html: |-
1392           <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1393           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1394           Статистичка служба на Канада).
1395         contributors_fi_html: |-
1396           <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1397           <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI</a>.
1398         contributors_fr_html: |-
1399           <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1400           Генералната даночна управа.
1401         contributors_nl_html: |-
1402           <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1403           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1404         contributors_nz_html: |-
1405           <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1406           <a href="https://data.linz.govt.nz/">Катастарската служба на Нов Зеланд (LINZ)</a> и лиценцирана за примена под лиценцата
1407           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.mk">CC BY 4.0</a>.
1408         contributors_si_html: |-
1409           <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1410           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1411           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1412           (јавни информации од Словенија).
1413         contributors_za_html: |-
1414           <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1415           <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1416           Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1417         contributors_gb_html: |-
1418           <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1419           од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1420           права на базата 2010-12.
1421         contributors_footer_1_html: |-
1422           Повеќе информации за овие и други извори искористени
1423           за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1424           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1425         contributors_footer_2_html: |-
1426           Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1427           на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1428           дека прифаќа било каква одговорност.
1429         infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1430         infringement_1_html: |-
1431           Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1432           податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1433           изречна дозвола од имателите на тие права.
1434         infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова
1435           мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте
1436           ја\n<a href=\"https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1437           \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1438           наменска страница</a>."
1439         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1440         trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1441           на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате
1442           прашања во врска со употребата на знаците, погл. <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">Работната
1443           група за лиценци</a>.
1444     index:
1445       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1446         оневозможиле тој програм.
1447       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1448       permalink: Постојана врска
1449       shortlink: Кратка врска
1450       createnote: Додај белешка
1451       license:
1452         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1453       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1454         и дали е овозможено далечинското управување
1455     edit:
1456       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1457       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1458         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1459         %{user_page}.
1460       user_page_link: корисничка страница
1461       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1462       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1463         — Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">го
1464         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1465         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1466       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1467         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1468         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1469       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен — погледајте ја страницата
1470         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1471       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1472         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1473       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1474       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1475         без кои оваа можност не може да работи.
1476     export:
1477       title: Извези
1478       area_to_export: Простор за извоз
1479       manually_select: Рачно изберете друга површина
1480       format_to_export: Формат за извоз
1481       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
1482       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
1483       embeddable_html: HTML-код за вметнување
1484       licence: Лиценца
1485       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
1486         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
1487         Commons Open Database License).
1488       too_large:
1489         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
1490           извори:'
1491         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
1492           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
1493           извори за крупно преземање:'
1494         planet:
1495           title: Планетата на OSM
1496           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
1497         overpass:
1498           title: Извршник „Надвозник“
1499           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
1500         geofabrik:
1501           title: Преземања на Geofabrik
1502           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
1503             градови
1504         metro:
1505           title: Метроизвадоци
1506           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
1507         other:
1508           title: Други извори
1509           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
1510       options: Нагодувања
1511       format: Формат
1512       scale: Размер
1513       max: најв.
1514       image_size: Големина на сликата
1515       zoom: Приближи
1516       add_marker: Додај бележник на картата
1517       latitude: Г.Ш.
1518       longitude: Г.Д.
1519       output: Излезни податоци
1520       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
1521       export_button: Извези
1522     fixthemap:
1523       title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1524       how_to_help:
1525         title: Како да помогнете
1526         join_the_community:
1527           title: Приклучете се во заедницата
1528           explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1529             (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1530             на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1531         add_a_note:
1532           instructions_html: |-
1533             Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1534             Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1535       other_concerns:
1536         title: Други проблеми
1537         explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1538           или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1539           за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1540           група на OSMF</a>."
1541     help:
1542       title: Помош
1543       introduction: |-
1544         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1545         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1546       welcome:
1547         url: /welcome
1548         title: Добре дојдовте на OSM
1549         description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1550       beginners_guide:
1551         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1552         title: Почетен курс
1553         description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1554       help:
1555         url: https://help.openstreetmap.org/
1556         title: help.openstreetmap.org
1557         description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за
1558           прашања и одговори на OSM.
1559       mailing_lists:
1560         title: Поштенски списоци
1561         description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1562           опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1563       forums:
1564         title: Форуми
1565         description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1566       irc:
1567         title: IRC
1568         description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1569       switch2osm:
1570         title: Преод на OSM
1571         description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1572           OpenStreetMap и други услуги.
1573       wiki:
1574         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1575         title: wiki.openstreetmap.org
1576         description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1577     sidebar:
1578       search_results: Исход од пребарувањето
1579       close: Затвори
1580     search:
1581       search: Пребарај
1582       get_directions: Дај насоки
1583       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1584       from: Од
1585       to: До
1586       where_am_i: Каде е ова?
1587       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1588       submit_text: Дај
1589       reverse_directions_text: Смени насока
1590     key:
1591       table:
1592         entry:
1593           motorway: Автопат
1594           main_road: Главен пат
1595           trunk: Главна сообраќајна артерија
1596           primary: Главен пат
1597           secondary: Спореден пат
1598           unclassified: Некласификуван пат
1599           track: Патека
1600           bridleway: Пешачко-влечен пат
1601           cycleway: Велосипедска патека
1602           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1603           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1604           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1605           footway: Пешачка патека
1606           rail: Железница
1607           subway: Метро
1608           tram:
1609           - Лека железница
1610           - трамвај
1611           cable:
1612           - Клупна жичница
1613           - клупна жичница
1614           runway:
1615           - Аеродромска писта
1616           - рулажна патека
1617           apron:
1618           - Аеродромска платформа
1619           - терминал
1620           admin: Административна граница
1621           forest: Шума
1622           wood: Шумичка
1623           golf: Голф-терен
1624           park: Парк
1625           resident: Станбено подрачје
1626           common:
1627           - Општествена земја
1628           - ливада
1629           retail: Трговско подрачје
1630           industrial: Индустриско подрачје
1631           commercial: Комерцијално подрачје
1632           heathland: Вресиште
1633           lake:
1634           - Езеро
1635           - резервоар
1636           farm: Фарма
1637           brownfield: Запуштено подрачје
1638           cemetery: Гробишта
1639           allotments: Парцели
1640           pitch: Спортски терен
1641           centre: Спортски центар
1642           reserve: Природен резерват
1643           military: Воено подрачје
1644           school:
1645           - Училиште
1646           - универзитет
1647           building: Значајно здание
1648           station: Железничка станица
1649           summit:
1650           - Врв
1651           - врв
1652           tunnel: Испрекината линија = тунел
1653           bridge: Црна линија = мост
1654           private: Доверлив пристап
1655           destination: Пристап до одредницата
1656           construction: Патишта во изградба
1657           bicycle_shop: Точкар
1658           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1659           toilets: Тоалет
1660     richtext_area:
1661       edit: Уреди
1662       preview: Преглед
1663     markdown_help:
1664       title_html: Расчленето со <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1665       headings: Наслови
1666       heading: Наслов
1667       subheading: Поднаслов
1668       unordered: Неподреден список
1669       ordered: Подреден список
1670       first: Прва ставка
1671       second: Втора ставка
1672       link: Врска
1673       text: Текст
1674       image: Слика
1675       alt: Алтернативен текст
1676       url: URL
1677     welcome:
1678       title: Добре дојдовте!
1679       introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1680         на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со
1681         работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1682       whats_on_the_map:
1683         title: Што има на картата
1684         on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1685           нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата.
1686           Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1687         off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања,
1688           историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени
1689           со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од
1690           книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1691       basic_terms:
1692         title: Основни картографски поими
1693         paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1694         editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1695           за уредување на карти.
1696         node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен
1697           ресторан или дрво.
1698         way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1699           или објект (здание).
1700         tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр.
1701           име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1702       rules:
1703         title: Правила!
1704         paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1705           сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1706           други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1707           \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1708           и \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1709           уредувања</a>."
1710       questions:
1711         title: Имате прашања?
1712         paragraph_1_html: |-
1713           OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1714           да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1715           <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1716       start_mapping: Почнете да ги работите картите
1717       add_a_note:
1718         title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1719         paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1720           да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1721         paragraph_2_html: |-
1722           Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1723           <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1724   traces:
1725     visibility:
1726       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1727       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1728         точки)
1729       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1730       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1731         подредени точки со време)
1732     new:
1733       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1734       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1735       description: 'Опис:'
1736       tags: 'Ознаки:'
1737       tags_help: одделено со запирка
1738       visibility: 'Видливост:'
1739       visibility_help: што значи ова?
1740       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1741       upload_button: Подигни
1742       help: Помош
1743       help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1744     create:
1745       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1746       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1747         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1748         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1749       upload_failed: За жал, подигањето на GPX не успеа. За грешкава е извесен администратор.
1750         Обидете се повторно
1751       traces_waiting:
1752         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1753           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1754           други корисници.
1755         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1756           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1757           во која чекаат други корисници.
1758     edit:
1759       title: Ја уредувате трагата %{name}
1760       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1761       filename: 'Податотека:'
1762       download: преземи
1763       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1764       points: 'Точки:'
1765       start_coord: 'Почетна координата:'
1766       map: карта
1767       edit: уреди
1768       owner: 'Сопственик:'
1769       description: 'Опис:'
1770       tags: 'Ознаки:'
1771       tags_help: одделено со запирка
1772       save_button: Зачувај промени
1773       visibility: 'Видливост:'
1774       visibility_help: што значи ова?
1775       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1776     update:
1777       updated: Трагата е подновена
1778     trace_optionals:
1779       tags: Ознаки
1780     show:
1781       title: Ја гледате трагата  %{name}
1782       heading: Ја гледате трагата %{name}
1783       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1784       filename: 'Податотека:'
1785       download: преземи
1786       uploaded: 'Подигнато во:'
1787       points: 'Точки:'
1788       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1789       map: карта
1790       edit: уреди
1791       owner: 'Сопственик:'
1792       description: 'Опис:'
1793       tags: 'Ознаки:'
1794       none: Ништо
1795       edit_trace: Уреди ја трагава
1796       delete_trace: Избриши ја трагава
1797       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1798       visibility: 'Видливост:'
1799       confirm_delete: Да ја избришам трагава?
1800     trace_paging_nav:
1801       showing_page: Страница %{page}
1802       older: Постари траги
1803       newer: Понови траги
1804     trace:
1805       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1806       count_points: '%{count} точки'
1807       ago: пред %{time_in_words_ago}
1808       more: повеќе
1809       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1810       view_map: Погледај ја картата
1811       edit: уреди
1812       edit_map: Уредување
1813       public: ЈАВНО
1814       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1815       private: ЛИЧНО
1816       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1817       by: од
1818       in: во
1819       map: карта
1820     index:
1821       public_traces: Јавни ГПС-траги
1822       my_traces: Мои ГПС-траги
1823       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1824       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1825       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1826       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1827         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1828         викстраница</a>.
1829       upload_trace: Подигни трага
1830       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1831       see_my_traces: Мои траги
1832     delete:
1833       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1834     make_public:
1835       made_public: Трагата е објавена
1836     offline_warning:
1837       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1838     offline:
1839       heading: GPX-складиштето е исклучено
1840       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1841     georss:
1842       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1843     description:
1844       description_with_count:
1845         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1846         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1847       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1848   application:
1849     permission_denied: Немате дозвола за ова дејство
1850     require_cookies:
1851       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1852         за да можете да продолжите,
1853     require_admin:
1854       not_an_admin: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1855     require_moderator:
1856       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1857     require_moderator_or_admin:
1858       not_a_moderator_or_admin: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1859     setup_user_auth:
1860       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1861         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1862       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1863         повеќе.
1864       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1865         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1866         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1867   oauth:
1868     authorize:
1869       title: Овластете пристап до вашата сметка
1870       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1871         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1872         колку што сакате.
1873       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1874       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1875       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1876       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1877       allow_write_api: ја менува картата.
1878       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1879       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1880       allow_write_notes: измена на белешки.
1881       grant_access: Дај пристап
1882     authorize_success:
1883       title: Барањето за овластување е дозволено
1884       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1885       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1886     authorize_failure:
1887       title: Барањето за овластување не успеа
1888       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1889       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1890     revoke:
1891       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1892     permissions:
1893       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1894   oauth_clients:
1895     new:
1896       title: Регистрирајте нова апликација
1897       submit: Регистрирање
1898     edit:
1899       title: Уредете ја апликацијата
1900       submit: Уреди
1901     show:
1902       title: OAuth податоци за %{app_name}
1903       key: 'Потрошувачки клуч:'
1904       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1905       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1906       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1907       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1908       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1909       edit: Измени подробности
1910       delete: Избриши клиент
1911       confirm: Дали сте сигурни?
1912       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1913       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1914       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1915       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1916       allow_write_api: ја менува картата.
1917       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1918       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1919       allow_write_notes: измена на белешки.
1920     index:
1921       title: Мои OAuth податоци
1922       my_tokens: Мои овластени апликации
1923       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1924       application: Назив на прил. програм
1925       issued_at: Издадено
1926       revoke: Поништи!
1927       my_apps: Мои клиентни апликации
1928       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1929         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1930         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1931       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1932       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1933     form:
1934       name: Име
1935       required: Се бара
1936       url: URL на главниот прилог
1937       callback_url: URL за одѕив
1938       support_url: URL поддршка
1939       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1940       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1941       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1942       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1943       allow_write_api: ја менува картата.
1944       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1945       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1946       allow_write_notes: измена на белешки.
1947     not_found:
1948       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1949     create:
1950       flash: Информациите се успешно регистрирани
1951     update:
1952       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1953     destroy:
1954       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1955   users:
1956     login:
1957       title: Најава
1958       heading: Најава
1959       email or username: Е-пошта или корисничко име
1960       password: 'Лозинка:'
1961       openid: '%{logo} OpenID:'
1962       remember: 'Запомни ме:'
1963       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1964       login_button: Најава
1965       register now: Регистрација
1966       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1967         име и лозинката:'
1968       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1969       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1970       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1971         на OpenStreetMap.
1972       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1973       no account: Немате сметка?
1974       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1975         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1976         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1977       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1978         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1979         за проблемот.
1980       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1981       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1982       auth_providers:
1983         openid:
1984           title: Најава со OpenID
1985           alt: Најава со URL за OpenID
1986         google:
1987           title: Најава со Google
1988           alt: Најава со OpenID од Google
1989         facebook:
1990           title: Најава со Facebook
1991           alt: Најава со профил на Facebook
1992         windowslive:
1993           title: Најава со Windows Live
1994           alt: Најава со сметка на Windows Live
1995         github:
1996           title: Најава со GitHub
1997           alt: Најава со сметка на GitHub
1998         wikipedia:
1999           title: Најава со Википедија
2000           alt: Најава со смета на Википедија
2001         yahoo:
2002           title: Најава со Yahoo
2003           alt: Најава со OpenID од Yahoo
2004         wordpress:
2005           title: Најава со Wordpress
2006           alt: Најава со OpenID од Wordpress
2007         aol:
2008           title: Најава со AOL
2009           alt: Најава со OpenID од AOL
2010     logout:
2011       title: Одјава
2012       heading: Одјава од OpenStreetMap
2013       logout_button: Одјава
2014     lost_password:
2015       title: Загубена лозинка
2016       heading: Ја заборавивте лозинката?
2017       email address: 'Е-пошта:'
2018       new password button: Смени лозинка
2019       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
2020         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
2021       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
2022         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
2023       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
2024     reset_password:
2025       title: Смени лозинка
2026       heading: Смени лозинка за %{user}
2027       password: 'Лозинка:'
2028       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
2029       reset: Смени лозинка
2030       flash changed: Лозинката ви е сменета.
2031       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
2032     new:
2033       title: Регистрација
2034       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
2035         сметка.
2036       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
2037         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
2038         можен рок.
2039       about:
2040         header: Слободна и уредлива
2041         html: |-
2042           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
2043           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
2044       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
2045         со <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
2046         за учесници</a>.
2047       email address: 'Е-пошта:'
2048       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
2049       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
2050         за ова ќе најдете во <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
2051         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
2052         за заштита на личните податоци</a>.
2053       display name: 'Име за приказ:'
2054       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
2055         во прилагодувањата.
2056       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
2057       password: 'Лозинка:'
2058       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
2059       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
2060       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
2061         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
2062       continue: Регистрација
2063       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
2064       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
2065         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
2066       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
2067     terms:
2068       title: Услови на учество
2069       heading: Услови на учество
2070       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
2071         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
2072         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
2073       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
2074         во јавна сопственост
2075       consider_pd_why: Што е ова?
2076       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
2077       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
2078         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
2079       agree: Се согласувам
2080       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
2081       decline: Одбиј
2082       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
2083         согласете се или одбијте ги.
2084       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
2085       legale_names:
2086         france: Франција
2087         italy: Италија
2088         rest_of_world: Остатокот од светот
2089     no_such_user:
2090       title: Нема таков корисник
2091       heading: Корисникот %{user} не постои.
2092       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
2093         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
2094       deleted: избришан
2095     show:
2096       my diary: Мојот дневник
2097       new diary entry: нова ставка во дневникот
2098       my edits: Мои уредувања
2099       my traces: Мои траги
2100       my notes: Мои белешки
2101       my messages: Мои пораки
2102       my profile: Мојот профил
2103       my settings: Мои нагодувања
2104       my comments: Мои коментари
2105       oauth settings: oauth поставки
2106       blocks on me: Добиени блокови
2107       blocks by me: Извршени болокови
2108       send message: Испрати порака
2109       diary: Дневник
2110       edits: Уредувања
2111       traces: Траги
2112       notes: Белешки на картата
2113       remove as friend: Отстрани од пријатели
2114       add as friend: Додај во пријатели
2115       mapper since: 'Картограф од:'
2116       ago: (пред %{time_in_words_ago})
2117       ct status: 'Услови за учество:'
2118       ct undecided: Неодлучено
2119       ct declined: Одбиен
2120       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
2121       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
2122       email address: Е-пошта
2123       created from: 'Создадено од:'
2124       status: 'Статус:'
2125       spam score: 'Оцена за спам:'
2126       description: Опис
2127       user location: Местоположба на корисникот
2128       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
2129         за да ги видите соседните корисници околу вас.
2130       settings_link_text: прилагодувања
2131       my friends: Мои пријатели
2132       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
2133       km away: '%{count} км од вас'
2134       m away: '%{count} м од вас'
2135       nearby users: Други соседни корисници
2136       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
2137         дека работат на карти.
2138       role:
2139         administrator: Овој корисник е администратор
2140         moderator: Овој корисник е модератор
2141         grant:
2142           administrator: Додели администраторски пристап
2143           moderator: Додели модераторски пристап
2144         revoke:
2145           administrator: Лиши од администраторски пристап
2146           moderator: Лиши од модераторски пристап
2147       block_history: Активни блокови
2148       moderator_history: Зададени блокови
2149       comments: Коментари
2150       create_block: Блокирај го корисников
2151       activate_user: Активирај го корисников
2152       deactivate_user: Деактивирај го корисников
2153       confirm_user: Потврди го корисников
2154       hide_user: Скриј го корисников
2155       unhide_user: Покажи го корисников
2156       delete_user: Избриши го корисников
2157       confirm: Потврди
2158       friends_changesets: измени на пријателите
2159       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
2160       nearby_changesets: измени на соседните корисници
2161       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
2162       report: Пријави го корисников
2163     popup:
2164       your location: Ваша местоположба
2165       nearby mapper: Соседен картограф
2166       friend: Пријател
2167     account:
2168       title: Уреди сметка
2169       my settings: Мои прилагодувања
2170       current email address: 'Тековна е-пошта:'
2171       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
2172       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
2173       external auth: 'Надворешна заверка:'
2174       openid:
2175         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
2176         link text: што е ова?
2177       public editing:
2178         heading: 'Јавно уредување:'
2179         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2180         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2181         enabled link text: што е ова?
2182         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2183           уредувања се анонимни.
2184         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2185       public editing note:
2186         heading: Јавно уредување
2187         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2188           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2189           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2190           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2191           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2192           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2193           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2194           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2195       contributor terms:
2196         heading: 'Услови за учество:'
2197         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2198         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2199         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2200           и прифатите новите Услови за учество
2201         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2202           сопственост.
2203         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2204         link text: што е ова?
2205       profile description: 'Опис за профилот:'
2206       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2207       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2208       image: 'Слика:'
2209       gravatar:
2210         gravatar: Користи Gravatar
2211         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2212         link text: што е ова?
2213         disabled: Граватарот е исклучен.
2214         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2215       new image: Додај слика
2216       keep image: Задржи ја тековната слика
2217       delete image: Отстрани тековна слика
2218       replace image: Замени тековна слика
2219       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2220       home location: 'Матична местоположба:'
2221       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2222       latitude: Геог. ширина
2223       longitude: Геог. должина
2224       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2225         стиснам на картата
2226       save changes button: Зачувај ги промените
2227       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2228       return to profile: Назад кон профилот
2229       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2230         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2231       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2232     confirm:
2233       heading: Проверете си ја е-поштата
2234       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2235       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2236         да почнете со работа на картите.
2237       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2238         сметката.
2239       button: Потврди
2240       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2241       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2242       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2243       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2244         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2245     confirm_resend:
2246       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2247         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2248         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2249         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2250       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2251     confirm_email:
2252       heading: Потврди промена на е-пошта
2253       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2254         новата е-поштенска адреса.
2255       button: Потврди
2256       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2257       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2258       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2259     set_home:
2260       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2261     go_public:
2262       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2263     make_friend:
2264       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2265       button: Додај како пријател
2266       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2267       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2268       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2269     remove_friend:
2270       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2271       button: Отстрани од пријатели
2272       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2273       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2274     filter:
2275       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2276     index:
2277       title: Корисници
2278       heading: Корисници
2279       showing:
2280         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2281         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2282       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2283       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2284       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2285       hide: Скриј одбрани корисници
2286       empty: Нема најдено такви корисници
2287     suspended:
2288       title: Сметката е закочена
2289       heading: Сметката е закочена
2290       webmaster: мреж. управник
2291       body: |-
2292         <p>
2293           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2294           сомнителни активности.
2295         </p>
2296         <p>
2297           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2298           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2299         </p>
2300     auth_failure:
2301       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2302       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2303       no_authorization_code: Нема код за овластување
2304       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2305       invalid_scope: Неважечки делокруг
2306     auth_association:
2307       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2308       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2309         образецот подолу.
2310       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2311         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2312         со вашата назнака.
2313   user_role:
2314     filter:
2315       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2316         не сте администратор.
2317       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2318       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2319       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2320       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2321         улога на тековниот корисник.
2322     grant:
2323       title: Потврди доделување на улога
2324       heading: Потврди доделување на улога
2325       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2326         `%{name}'?
2327       confirm: Потврди
2328       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2329         дали корисникот и улогата се важечки.
2330     revoke:
2331       title: Потврди лишување од улога
2332       heading: Потврди лишување од улога
2333       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2334         `%{role}' ?
2335       confirm: Потврди
2336       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2337         дали корисникот и улогата се важечки.
2338   user_blocks:
2339     model:
2340       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2341         блокови.
2342       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2343     not_found:
2344       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2345       back: Назад кон индексот
2346     new:
2347       title: Правење на блок за %{name}
2348       heading: Правење на блок за %{name}
2349       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2350         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2351         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2352         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2353         поими.
2354       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2355       submit: Направи блок
2356       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2357       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2358       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2359       back: Преглед на сите блокови
2360     edit:
2361       title: Уредување на блок за %{name}
2362       heading: Уредување на блок за %{name}
2363       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2364         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2365         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2366         лаички поими.
2367       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2368       submit: Поднови го блокот
2369       show: Преглед на овој блок
2370       back: Преглед на сите блокови
2371       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2372     filter:
2373       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2374       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2375     create:
2376       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2377         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2378       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2379         пред да го блокирате.
2380       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2381     update:
2382       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2383       success: Блокот е изменет.
2384     index:
2385       title: Кориснички блокови
2386       heading: Список на кориснички блокови
2387       empty: Досега сè уште нема блокови.
2388     revoke:
2389       title: Поништување на блок за %{block_on}
2390       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2391       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2392       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2393       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2394       revoke: Поништи!
2395       flash: Овој блок е поништен.
2396     period:
2397       one: еден час
2398       other: '%{count} часа'
2399     helper:
2400       time_future: Истекува за %{time}.
2401       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2402       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2403       time_past: Истечено пред %{time}.
2404     blocks_on:
2405       title: Блокови за %{name}
2406       heading: Список на блокови за %{name}
2407       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2408     blocks_by:
2409       title: Блокови од %{name}
2410       heading: Список на блокови од %{name}
2411       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2412     show:
2413       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2414       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2415       time_future: Уредувања во %{time}
2416       time_past: Истечено пред %{time}
2417       created: Создадено
2418       ago: пред %{time}
2419       status: Статус
2420       show: Прикажи
2421       edit: Уреди
2422       revoke: Поништи!
2423       confirm: Дали сте сигурни?
2424       reason: 'Причина за блокирање:'
2425       back: Преглед на сите блокови
2426       revoker: 'Поништувач:'
2427       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2428     block:
2429       not_revoked: (не се поништува)
2430       show: Прикажи
2431       edit: Уреди
2432       revoke: Поништи!
2433     blocks:
2434       display_name: Блокиран корисник
2435       creator_name: Создавач
2436       reason: Причина за блокирање
2437       status: Статус
2438       revoker_name: 'Поништил:'
2439       showing_page: Страница %{page}
2440       next: Следна »
2441       previous: « Претходна
2442   notes:
2443     comment:
2444       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2445       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2446       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2447       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2448       closed_at_html: Решена пред %{when}
2449       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2450       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2451       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2452     rss:
2453       title: Белешки на OpenStreetMap
2454       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2455         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2456       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2457       opened: нова белешка (кај %{place})
2458       commented: нова коментар (кај %{place})
2459       closed: затворена белешка (кај %{place})
2460       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2461     entry:
2462       comment: Коментар
2463       full: Целата белешка
2464     mine:
2465       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2466       heading: Белешки на %{user}
2467       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2468       id: Назнака
2469       creator: Создавач
2470       description: Опис
2471       created_at: Создадена
2472       last_changed: Изменета
2473       ago_html: пред %{when}
2474   javascripts:
2475     close: Затвори
2476     share:
2477       title: Сподели
2478       cancel: Откажи
2479       image: Слика
2480       link: Врска или HTML
2481       long_link: Врска
2482       short_link: Кратка врска
2483       geo_uri: ГЕО-URI
2484       embed: HTML
2485       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2486       format: 'Формат:'
2487       scale: 'Размер:'
2488       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2489       download: Преземи
2490       short_url: Кратка URL
2491       include_marker: Вклучи го бележникот
2492       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2493       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2494       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2495       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2496     embed:
2497       report_problem: Пријави проблем
2498     key:
2499       title: Легенда
2500       tooltip: Легенда
2501       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2502     map:
2503       zoom:
2504         in: Приближи
2505         out: Оддалечи
2506       locate:
2507         title: Прик. моја местоположба
2508         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2509       base:
2510         standard: Стандардна
2511         cycle_map: Велосипедска карта
2512         transport_map: Сообраќајна карта
2513         hot: Хуманитарна
2514       layers:
2515         header: Слоеви на картата
2516         notes: Белешки на картата
2517         data: Податоци за картата
2518         gps: Јавни ГПС-траги
2519         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2520         title: Слоеви
2521       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2522       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2523     site:
2524       edit_tooltip: Уредување на картата
2525       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2526       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2527       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2528       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2529       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2530       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2531       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2532     changesets:
2533       show:
2534         comment: Коментар
2535         subscribe: Претплати се
2536         unsubscribe: Отпиши ме
2537         hide_comment: скриј
2538         unhide_comment: откриј
2539     notes:
2540       new:
2541         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2542           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2543           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2544         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2545           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2546           заштитени со авторски права.
2547         add: Додај белешка
2548       show:
2549         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2550           независно да се проверат.
2551         hide: Скриј
2552         resolve: Решена
2553         reactivate: Реактивирај
2554         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2555         comment: Коментирај
2556     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2557       па стиснете тука.
2558     directions:
2559       ascend: Нагорно
2560       engines:
2561         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2562         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2563         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2564         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2565         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2566         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2567         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2568       descend: Надолно
2569       directions: Насоки
2570       distance: Растојание
2571       errors:
2572         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2573         no_place: За жал, не можев да го најдам  местото „%{place}“.
2574       instructions:
2575         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2576         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2577         offramp_right: Свртете на излезот десно
2578         offramp_right_with_exit: Свртете на излезот %{exit} десно
2579         offramp_right_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} десно на %{name}
2580         offramp_right_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} десно кон %{directions}
2581         offramp_right_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} десно
2582           на %{name}, кон %{directions}
2583         offramp_right_with_name: На излезот десно, исклучете се на %{name}
2584         offramp_right_with_directions: На излезот десно, свртете кон %{directions}
2585         offramp_right_with_name_directions: На излезот десно, свртете на %{name} кон
2586           %{directions}
2587         onramp_right_without_exit: На влезот десно приклучете се на %{name}
2588         onramp_right_with_directions: Свртете на влезот десно кон %{directions}
2589         onramp_right_with_name_directions: На влезот десно приклучете се на %{name},
2590           кон %{directions}
2591         onramp_right_without_directions: Свртете во влезот десно
2592         onramp_right: Свртете во влезот десно
2593         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2594         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2595         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2596         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2597         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2598         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2599         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2600         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2601         offramp_left: Свртете на излезот лево
2602         offramp_left_with_exit: Свртете на излезот %{exit} лево
2603         offramp_left_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} лево на %{name}
2604         offramp_left_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} лево кон на
2605           %{directions}
2606         offramp_left_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} лево на
2607           %{name}, кон %{directions}
2608         offramp_left_with_name: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2609         offramp_left_with_directions: На излезот лево, свртете кон %{directions}
2610         offramp_left_with_name_directions: На излезот лево, свртете на %{name} кон
2611           %{directions}
2612         onramp_left_without_exit: На влезот лево приклучете се на %{name}
2613         onramp_left_with_directions: Свртете на влезот лево кон %{directions}
2614         onramp_left_with_name_directions: На влезот лево приклучете се на %{name},
2615           кон %{directions}
2616         onramp_left_without_directions: Свртете во влезот лево
2617         onramp_left: Свртете во влезот лево
2618         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2619         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2620         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2621         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2622         via_point_without_exit: (преку точката)
2623         follow_without_exit: Следете го %{name}
2624         roundabout_without_exit: На кружниот тек излезете на %{name}
2625         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2626         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2627         start_without_exit: Почнете на %{name}
2628         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2629         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2630         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2631         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2632         roundabout_with_exit_ordinal: На кружниот тек, свртете на %{exit} излез кон
2633           %{name}
2634         exit_roundabout: Излезете од кружниот тек кон %{name}
2635         unnamed: неименувано
2636         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2637         exit_counts:
2638           first: првиот
2639           second: вториот
2640           third: третиот
2641           fourth: четвртиот
2642           fifth: петтиот
2643           sixth: шестиот
2644           seventh: седмиот
2645           eighth: осмиот
2646           ninth: деветтиот
2647           tenth: десеттиот
2648       time: Време
2649     query:
2650       node: Јазол
2651       way: Пат
2652       relation: Однос
2653       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2654       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2655       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2656     context:
2657       directions_from: Насоки оттука
2658       directions_to: Насоки дотука
2659       add_note: Тука ставете белешка
2660       show_address: Прикажи адреса
2661       query_features: Можности за барања
2662       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2663   redactions:
2664     edit:
2665       description: Опис
2666       heading: Уреди редакција
2667       submit: Зачувај редакција
2668       title: Уреди редакција
2669     index:
2670       empty: Нема редакции.
2671       heading: Список на редакции
2672       title: Список на редакции
2673     new:
2674       description: Опис
2675       heading: Внесете информации за новата редакција
2676       submit: Создај редакција
2677       title: Создавање на нова редакција
2678     show:
2679       description: 'Опис:'
2680       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2681       title: Приказ на редакција
2682       user: 'Создавач:'
2683       edit: Уреди ја редакцијава
2684       destroy: Отстрани ја редакцијава
2685       confirm: Дали сте сигурни?
2686     create:
2687       flash: Редакцијата е создадена.
2688     update:
2689       flash: Промените се зачувани.
2690     destroy:
2691       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2692         на оваа редакција пред да ја поништите.
2693       flash: Редакцијата е поништена.
2694       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2695   validations:
2696     leading_whitespace: има почетна белина
2697     trailing_whitespace: има завршна белина
2698     invalid_characters: содржи неважечки знаци
2699     url_characters: содржи посебни знаци во URL-то (%{characters})
2700 ...