6e934d5ba39bcac03699c7a0239a7ae5f9d8e6b9
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Michawiki
6 # Author: Shirayuki
7 ---
8 dsb:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
12   activerecord:
13     models:
14       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
15       changeset: Sajźba změnow
16       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
17       country: Kraj
18       diary_comment: Komentar dnjownika
19       diary_entry: Zapisk dnjownika
20       friend: Pśijaśel
21       language: Rěc
22       message: Powěsć
23       node: Suk
24       node_tag: Atribut suka
25       notifier: Powěźeńka
26       old_node: Stary suk
27       old_node_tag: Atribut starego suka
28       old_relation: Stara relacija
29       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
30       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
31       old_way: Stary puś
32       old_way_node: Suk starego puśa
33       old_way_tag: Atribut starego puśa
34       relation: Relacija
35       relation_member: Cłonk relacije
36       relation_tag: Atribut relacije
37       session: Pósejźenje
38       trace: Slěd
39       tracepoint: Slědowy dypk
40       tracetag: Atribut slěda
41       user: Wužywaŕ
42       user_preference: Wužywarske nastajenje
43       user_token: Wužywarske znamuško
44       way: Puś
45       way_node: Puśowy suk
46       way_tag: Puśowy atribut
47     attributes:
48       diary_comment:
49         body: Tekst
50       diary_entry:
51         user: Wužywaŕ
52         title: Tema
53         latitude: Šyrina
54         longitude: Dlinina
55         language: Rěc
56       friend:
57         user: Wužywaŕ
58         friend: Pśijaśel
59       trace:
60         user: Wužywaŕ
61         visible: Widobny
62         name: Mě
63         size: Wjelikosć
64         latitude: Šyrina
65         longitude: Dlinina
66         public: Zjawny
67         description: Wopisanje
68       message:
69         sender: Wótpósłaŕ
70         title: Tema
71         body: Tekst
72         recipient: Dostawaŕ
73       user:
74         email: E-mail
75         active: Aktiwny
76         display_name: Wužywarske mě
77         description: Wopisanje
78         languages: Rěcy
79         pass_crypt: Gronidło
80   editor:
81     default: Standard (tuchylu %{name})
82     potlatch:
83       name: Potlatch 1
84       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
85     id:
86       name: iD
87       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
88     potlatch2:
89       name: Potlatch 2
90       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
91     remote:
92       name: Zdalokawóźenje
93       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
94   browse:
95     created: Napórany
96     closed: Zacynjony
97     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
98     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
100     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     version: Wersija
104     in_changeset: Sajźba změnow
105     anonymous: anonymny
106     no_comment: (žeden komentar)
107     part_of: Źěl wót
108     download_xml: XML ześěgnuś
109     view_history: Historiju pokazaś
110     view_details: Drobnostki pokazaś
111     location: 'Městno:'
112     changeset:
113       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
114       belongs_to: Awtor
115       node: Suki (%{count})
116       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
117       way: Puśe (%{count})
118       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
119       relation: Relacije (%{count})
120       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
121       changesetxml: Sajźbu změnow XML
122       osmchangexml: osmChange XML
123       feed:
124         title: Sajźba změnow %{id}
125         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
126     node:
127       title: 'Suk: %{name}'
128       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
129     way:
130       title: 'Puś: %{name}'
131       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
132       nodes: Suki
133       also_part_of:
134         few: źěl puśow %{related_ways}
135         one: źěl puśa %{related_ways}
136         two: źěl puśowu %{related_ways}
137         other: źěl puśow %{related_ways}
138     relation:
139       title: 'Relacija: %{name}'
140       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
141       members: Cłonki
142     relation_member:
143       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
144       type:
145         node: Suk
146         way: Puś
147         relation: Relacija
148     containing_relation:
149       entry: Relacija %{relation_name}
150       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
151     not_found:
152       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
153       type:
154         node: suk
155         way: puś
156         relation: relacija
157         changeset: sajźba změnow
158     timeout:
159       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
160       type:
161         node: suk
162         way: puś
163         relation: relacija
164         changeset: sajźba změnow
165     redacted:
166       redaction: Redakcija %{id}
167       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
168         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
169       type:
170         node: suk
171         way: puś
172         relation: relacija
173     start_rjs:
174       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
175         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
176         daty napšawdu zwobrazniś?
177       load_data: Daty zacytaś
178       loading: Zacytujo se...
179     tag_details:
180       tags: Atributy
181       wiki_link:
182         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
183         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
184       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
185       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
186       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
187     note:
188       title: 'Suk: %{id}'
189       new_note: Nowa notica
190       description: Wopisanje
191       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
192       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
193       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
194       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
195       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
196         %{when}</abbr>
197       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
198       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
199         %{when}</abbr>
200       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
201       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
202         %{when}</abbr>
203       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
204       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
205         %{when}</abbr>
206       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
207   changeset:
208     changeset_paging_nav:
209       showing_page: Bok %{page}
210       next: Pśiducy »
211       previous: « Pjerwjejšny
212     changeset:
213       anonymous: Anonymny
214       no_edits: (žedne změny)
215       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
216     changesets:
217       id: ID
218       saved_at: Datum składowanja
219       user: Wužywaŕ
220       comment: Komentar
221       area: Wurězk
222     list:
223       title: Sajźby změnow
224       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
225       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
226       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
227       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
228       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
229       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
230       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
231       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
232       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
233       load_more: Wěcej zacytaś
234     timeout:
235       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
236   diary_entry:
237     new:
238       title: Nowy zapisk dnjownika
239     list:
240       title: Dnjowniki wužywarjow
241       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
242       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
243       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
244       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
245       new: Nowy zapisk dnjownika
246       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
247       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
248       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
249       older_entries: Starše zapiski
250       newer_entries: Nowše zapiski
251     edit:
252       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
253       subject: 'Temowe nadpismo:'
254       body: 'Tekst:'
255       language: 'Rěc:'
256       location: 'Městno:'
257       latitude: 'Šyrina:'
258       longitude: 'Dlinina:'
259       use_map_link: kórtu wužywaś
260       save_button: Składowaś
261       marker_text: Městno zapiska dnjownika
262     view:
263       title: Dnjownik %{user} | %{title}
264       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
265       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
266       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
267       login: Pśizjawjenje
268       save_button: Składowaś
269     no_such_entry:
270       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
271       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
272       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
273         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
274     diary_entry:
275       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
276       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
277       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
278       comment_count:
279         few: '%{count} komentary'
280         one: 1 komentar
281         two: '%{count} komentara'
282         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
283         other: '%{count} komentary'
284       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
285       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
286       confirm: Wobkšuśiś
287     diary_comment:
288       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
289       hide_link: Toś ten komentar schowaś
290       confirm: Wobkšuśiś
291     location:
292       location: 'Městno:'
293       view: Woglědaś se
294       edit: Wobźěłaś
295     feed:
296       user:
297         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
298         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
299       language:
300         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
301         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
302       all:
303         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
304         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
305     comments:
306       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
307       post: Powěsć
308       when: Cas
309       comment: Komentar
310       ago: pśed %{ago}
311       newer_comments: Nowše komentary
312       older_comments: Starše komentary
313   export:
314     title: Eksportěrowaś
315     start:
316       area_to_export: Wurězk za eksport
317       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
318       format_to_export: Format za eksport
319       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
320       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
321       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
322       licence: Licenca
323       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
324         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
325       too_large:
326         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
327           ze slědujucych lisćinow:'
328         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
329           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
330           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
331         planet:
332           title: Planet OSM
333           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
334             OpenStreetMap
335         overpass:
336           title: Overpass API
337           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
338             ześěgnuś
339         geofabrik:
340           title: Geofabrik Downloads
341           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
342             wubranych městow
343         metro:
344           title: Metro Extracts
345           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
346         other:
347           title: Druge žrědła
348           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
349       options: Opcije
350       format: 'Format:'
351       scale: Měritko
352       max: maks.
353       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
354       zoom: Skalěrowanje
355       add_marker: Kórśe marku pśidaś
356       latitude: 'Šyrina:'
357       longitude: 'Dlinina:'
358       output: Wudaśe
359       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
360       export_button: Eksport
361   geocoder:
362     search:
363       title:
364         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
365         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
366         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
367           Postcode</a>
368         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
369         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
370           Nominatim</a>
371         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
372         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
373           Nominatim</a>
374         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
375     search_osm_nominatim:
376       prefix:
377         aerialway:
378           chair_lift: Sedłowy lift
379           drag_lift: Wlaceński lift
380           station: Gondlowa stacija
381         aeroway:
382           aerodrome: Lětanišćo
383           apron: Lětańske pśedpólo
384           gate: Wrota
385           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
386           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
387           taxiway: Lětadłowa cera
388           terminal: Terminal
389         amenity:
390           airport: Lětanišćo
391           arts_centre: Kulturny centrum
392           artwork: Wuměłska twórba
393           atm: Pjenjezny awtomat
394           auditorium: Awditorium
395           bank: Banka
396           bar: Bara
397           bbq: Grilowanišćo
398           bench: Ławka
399           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
400           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
401           biergarten: Piwowa zagroda
402           brothel: Bordel
403           bureau_de_change: Zaměnjarnja
404           bus_station: Busowe dwórnišćo
405           cafe: Kafejownja
406           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
407           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
408           car_wash: Awtomyjarnja
409           casino: Kasino
410           charging_station: Napołnjowańska stacija
411           cinema: Kino
412           clinic: Klinika
413           club: Klub
414           college: Wusoka šula
415           community_centre: Komunikaciski centrum
416           courthouse: Sudnistwo
417           crematorium: Krematorium
418           dentist: Zubny gójc
419           doctors: Gójce
420           dormitory: Internat
421           drinking_water: Pitna wóda
422           driving_school: Jězdna šula
423           embassy: Wjelikopósłaństwo
424           emergency_phone: Telefon za nuzowe zawołanje
425           fast_food: Pójědankarnja
426           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
427           fire_hydrant: Hydrant
428           fire_station: Wognjarnja
429           food_court: Food Court
430           fountain: Studnja
431           fuel: Tankownja
432           grave_yard: Kjarchob
433           gym: Fitnesowy centrum
434           hall: Hala
435           health_centre: Strowotniski centrum
436           hospital: Chórownja
437           hotel: Hotel
438           hunting_stand: Góntwarske sedło
439           ice_cream: Lod
440           kindergarten: Źiśownja
441           library: Knigłownja
442           market: Wiki
443           marketplace: Wikowanišćo
444           mountain_rescue: Górska wumóžarska słužba
445           nightclub: Nocny klub
446           nursery: Źiśownja
447           nursing_home: Wótwardowarnja
448           office: Běrow
449           park: Park
450           parking: Parkowanišćo
451           pharmacy: Aptejka
452           place_of_worship: Bóžy dom
453           police: Policija
454           post_box: Listowy kašćik
455           post_office: Post
456           preschool: Pśedšula
457           prison: Popajźeństwo
458           pub: Kjarcma
459           public_building: Zjawne twarjenje
460           public_market: Zjawny mark
461           reception_area: Wobcerk pśidostaśa
462           recycling: Zběranišćo starowinow
463           restaurant: Gósćeńc
464           retirement_home: Starcownja
465           sauna: Sawna
466           school: Šula
467           shelter: Pódstup
468           shop: Pśekupnica
469           shopping: Nakupowanišćo
470           shower: Duša
471           social_centre: Socialny centrum
472           social_club: Towarišliwostny klub
473           social_facility: Socialna institucija
474           studio: Studijo
475           supermarket: Supermark
476           swimming_pool: Plěwarnja
477           taxi: Taksijowe městno
478           telephone: Zjawny telefon
479           theatre: Źiwadło
480           toilets: Toalety
481           townhall: Radnica
482           university: Uniwersita
483           vending_machine: Awtomat
484           veterinary: Skótny gójc
485           village_hall: Gmejnski centrum
486           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
487           wifi: WiFi-pśistup
488           WLAN: WLAN-pśistup
489           youth_centre: Młoźinski centrum
490         boundary:
491           administrative: Zastojnstwowa granica
492           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
493           national_park: Narodny park
494           protected_area: Šćitane strony
495         bridge:
496           aqueduct: Akwedukt
497           suspension: Wisaty móst
498           swing: Zawjertny móst
499           viaduct: Wiadukt
500           "yes": Móst
501         building:
502           "yes": Twarjenje
503         emergency:
504           fire_hydrant: Hydrant
505           phone: Słup za nuzowe zawołanje
506         highway:
507           bridleway: Rejtarska drožka
508           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
509           bus_stop: Busowe zastanišćo
510           byway: Pódlańska droga
511           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
512           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
513           emergency_access_point: Nuzowa słužba
514           footway: Chódnik
515           ford: Brod
516           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
517           milestone: Kilometrownik
518           minor: Bocna droga
519           motorway: Awtodroga
520           motorway_junction: Kśica awtodrogi
521           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
522           path: Sćažka
523           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
524           platform: Platforma
525           primary: Droga prědnego rěda
526           primary_link: Droga prědnego rěda
527           proposed: Naraźona droga
528           raceway: Wuběgowanišćo
529           residential: Bydleńska droga
530           rest_area: Wótpócywanišćo
531           road: Droga
532           secondary: Droga drugego rěda
533           secondary_link: Droga drugego rěda
534           service: Paralelna droga
535           services: Gósćeńc pśi awtodroze
536           speed_camera: Błyskowak
537           steps: Stupy
538           street_lamp: Pśidrožna latarnja
539           stile: Płotowy pśestup
540           tertiary: Droga tśeśego rěda
541           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
542           track: Pólna drožka
543           trail: Sćažka
544           trunk: Dalokowobchadowa droga
545           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
546           unclassified: Njezarědowana droga
547           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
548         historic:
549           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
550           battlefield: Bitwišćo
551           boundary_stone: Granicny kamjeń
552           building: Twarjenje
553           castle: Grod
554           church: Cerkwja
555           citywalls: Měsćańske murje
556           fort: Fort
557           house: Dom
558           icon: Ikona
559           manor: Kubło
560           memorial: Wopomnišćo
561           mine: Pódkopy
562           monument: Pomnik
563           museum: Muzeum
564           ruins: Ruiny
565           tomb: Row
566           tower: Torm
567           wayside_cross: Kśica drogi
568           wayside_shrine: Lodka drogi
569           wreck: Wrak
570         landuse:
571           allotments: Gumnyška
572           basin: Basenk
573           brownfield: Industrijowe lědo
574           cemetery: Kjarchob
575           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
576           conservation: Pśirodošćit
577           construction: Twarnišćo
578           farm: Farma
579           farmland: Rola
580           farmyard: Žywnosć
581           forest: Góla
582           garages: Pórěźarnja awtow
583           grass: Błomje
584           greenfield: njewobtwarjona zemja
585           industrial: Industrijowy wobcerk
586           landfill: Wótchytanišćo
587           meadow: Łuka
588           military: Militarny wobcerk
589           mine: Pódkopy
590           orchard: Sadownja
591           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
592           park: Park
593           piste: Pista
594           quarry: Skała
595           railway: Zeleznica
596           recreation_ground: Wódychańske strony
597           reservoir: Gaśeński jazor
598           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
599           residential: Bydleński wobcerk
600           retail: Drobne wikowanje
601           road: Drogowy wobcerk
602           village_green: Wejsny najs
603           vineyard: Winowe kubło
604           wetland: Mokšy teren
605           wood: Lěs
606         leisure:
607           beach_resort: Mórske kupjele
608           bird_hide: Schow za ptaški
609           common: Almenda
610           fishing: Wuźišćo
611           fitness_station: Fitnesstudio
612           garden: Zagroda
613           golf_course: Golfowišćo
614           ice_rink: Lodowa hala
615           marina: Jachtowy pśistaw
616           miniature_golf: Minigolf
617           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
618           park: Park
619           pitch: Sportnišćo
620           playground: Grajkanišćo
621           recreation_ground: Wódychańske strony
622           sauna: Sawna
623           slipway: Łoźowa suwanka
624           sports_centre: Sportowy centrum
625           stadium: Stadion
626           swimming_pool: Swimmingpool
627           track: Wuběgowánska cera
628           water_park: Wódowy park
629         military:
630           airfield: Wójarske lětanišćo
631           barracks: Kazerna
632           bunker: Bunker
633         mountain_pass:
634           "yes": Górski pas
635         natural:
636           bay: Zalew
637           beach: Pśibrjog
638           cape: Kap
639           cave_entrance: Jamowy zachod
640           channel: Kanal
641           cliff: Skalina
642           crater: Krater
643           dune: Změt pěska
644           feature: Funkcija
645           fell: Fjel
646           fjord: Fjord
647           forest: Góla
648           geyser: Geysir
649           glacier: Lodojc
650           heath: Wrjosate strony
651           hill: Górka
652           island: Kupa
653           land: Zemja
654           marsh: Marša
655           moor: Bagno
656           mud: Błoto
657           peak: Špica
658           point: Městno
659           reef: Riff
660           ridge: Górski grjebjeń
661           river: Rěka
662           rock: Skała
663           scree: Kamjenišćo
664           scrub: Krě
665           shoal: Měłkosć
666           spring: Žrědło
667           stone: Kamjeń
668           strait: Mórska wuscyna
669           tree: Bom
670           valley: Doł
671           volcano: Wulkan
672           water: Wódy
673           wetland: Ługowe łuki
674           wetlands: Ługowe łuki
675           wood: Lěs
676         office:
677           accountant: Knigływjeźeński běrow
678           architect: Architektowy běrow
679           company: Zawod
680           employment_agency: Źěłowy amt
681           estate_agent: Maklaŕ gruntow
682           government: Amt
683           insurance: Zawěsćeński běrow
684           lawyer: Pšawizniski běrow
685           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
686           telecommunication: Telekomunikaciski amt
687           travel_agent: Drogowański běrow
688           "yes": Běrow
689         place:
690           airport: Lětanišćo
691           city: Wjelike město
692           country: Kraj
693           county: Wokrejs
694           farm: Žywnosć
695           hamlet: Wjaska
696           house: Dom
697           houses: Domy
698           island: Kupa
699           islet: Mała kupa
700           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
701           locality: Sedlišćo
702           moor: Bagno
703           municipality: Gmejna
704           neighbourhood: Bydleński wobcerk
705           postcode: Postowa licba
706           region: Region
707           sea: Mórjo
708           state: Zwězkowy kraj
709           subdivision: Trabantowe město
710           suburb: Pśedměsto
711           town: Město
712           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
713           village: Wjas
714         railway:
715           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
716           construction: Zeleznicowa cera se twari
717           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
718           disused_station: Njewužywane dwórnišćo
719           funicular: Powrjozowa zeleznica
720           halt: Zeleznicowe zastanišćo
721           historic_station: Historiske dwórnišćo
722           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
723           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
724           light_rail: Měsćańska zeleznica
725           miniature: Miniaturna zeleznica
726           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
727           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
728           platform: Pśistupnišćo
729           preserved: Wuchowana zeleznica
730           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
731           spur: Kólejowy wótstawk
732           station: Dwórnišćo
733           stop: Zeleznicowe zastanišćo
734           subway: Zastanišćo pódzemskeje
735           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
736           switch: Pśestajadło
737           tram: Elektriska
738           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
739           yard: Ranžěrowańske dwórnišćo
740         shop:
741           alcohol: Wobchod za spirituoze
742           antiques: Wobchod za starobki
743           art: Wobchod wuměłskich twórbow
744           bakery: Pjakarnja
745           beauty: Parfimerija
746           beverages: Piśowy mark
747           bicycle: Wobchod za kólasa
748           books: Knigłarnja
749           boutique: Butika
750           butcher: Rěznik
751           car: Awtownja
752           car_parts: Awtowe narownanki
753           car_repair: Pórěźarnja awtow
754           carpet: Tepichowy wobchod
755           charity: Dobrotnostny wobchod
756           chemist: Aptejka
757           clothes: Woblekarnja
758           computer: Computerowy wobchod
759           confectionery: Konditarnja
760           convenience: Kšamarska loda
761           copyshop: Kopěrowański wobchod
762           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
763           deli: Wobchod za delikatese
764           department_store: Kupnica
765           discount: Discounter
766           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
767           dry_cleaning: Cysćarnja
768           electronics: Elektronikowy wobchod
769           estate_agent: Maklaŕ gruntow
770           farm: Žywnosćowy wobchod
771           fashion: Modowy wobchod
772           fish: Wobchod za ryby
773           florist: Kwětkarnja
774           food: Wobchod za žywidła
775           funeral_directors: Zakopowański institut
776           furniture: Meblowy wobchod
777           gallery: Galerija
778           garden_centre: Zagrodowy center
779           general: Wobchod za měšane wóry
780           gift: Wobchod za dary
781           greengrocer: Zeleninarski wobchod
782           grocery: Wobchod za žywidła
783           hairdresser: Frizerski salon
784           hardware: Twarski mark
785           hifi: Technika hi-fi
786           insurance: Zawěsćarnja
787           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
788           kiosk: Kiosk
789           laundry: Pałkarnja
790           mall: Nakupowanišćo
791           market: Wiki
792           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
793           motorcycle: Wobchod za motorske
794           music: Wobchod za muzikalije
795           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
796           optician: Optikaŕ
797           organic: Wobchod za biocarobu
798           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
799           pet: Coologiska pśedawarnja
800           pharmacy: Aptejka
801           photo: Fotograf
802           salon: Salon
803           second_hand: Nakupowarnja
804           shoes: Wobchod za crjeje
805           shopping_centre: Kupowański centrum
806           sports: Sportowy wobchod
807           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
808           supermarket: Supermark
809           tailor: Šlodarnja
810           toys: Wobchod za grajki
811           travel_agency: Drogowański běrow
812           video: Wideowobchod
813           wine: Wobchod za spirituoze
814           "yes": Wobchod
815         tourism:
816           alpine_hut: Górski chromcyk
817           artwork: Wuměłska twórba
818           attraction: Atrakcija
819           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
820           cabin: Chyža
821           camp_site: Campingowanišćo
822           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
823           chalet: Prozninski domcyk
824           guest_house: Góstny dom
825           hostel: Młodownja
826           hotel: Hotel
827           information: Informacije
828           lean_to: Pśitwaŕ
829           motel: Motel
830           museum: Muzeum
831           picnic_site: Piknikowanišćo
832           theme_park: Rozwjaseleński park
833           valley: Doł
834           viewpoint: Rozglědanišćo
835           zoo: Coo
836         tunnel:
837           culvert: Wótwódowy kanal
838           "yes": Tunel
839         waterway:
840           artificial: Kumštna wódna droga
841           boatyard: Ŀoźnica
842           canal: Kanal
843           connector: Zwisk mjazy wódnymi drogami
844           dam: Zagaśica
845           derelict_canal: Zanjerózony kanal
846           ditch: Grobla
847           dock: Dok
848           drain: Wótwódowy kanal
849           lock: Pušćalnica
850           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
851           mineral_spring: Žrědło mineralneje wódy
852           mooring: Pśistajenje
853           rapids: Pśejmy rěki
854           river: Rěka
855           riverbank: Rěcyny brjog
856           stream: Rěcka
857           wadi: Wadi
858           waterfall: Wódopad
859           water_point: Wódne městno
860           weir: Gaśeńska murja
861       admin_levels:
862         level2: Statna granica
863         level4: Krajna granica
864         level5: Regionowa granica
865         level6: Wokrejsna granica
866         level8: Měsćańska granica
867         level9: Granica měsćańskego źěla
868         level10: Pśedměsćańska granica
869     description:
870       title:
871         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
872           Nominatim</a>
873         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
874       types:
875         cities: Wjelike města
876         towns: Města
877         places: Městna
878     results:
879       no_results: Žedne wuslědki namakane
880       more_results: Dalšne wuslědki
881     distance:
882       few: něźi %{count} km
883       one: wokoło 1 km
884       two: něźi %{count} km
885       zero: mjenjej ako 1 km
886       other: něźi %{count} km
887     direction:
888       south_west: krotki wjacor
889       south: pódpołdnjo
890       south_east: krotke zajtšo
891       east: pódzajtšo
892       north_east: dłujke zajtšo
893       north: pódpołnoc
894       north_west: dłujki wjacor
895       west: pódwjacor
896   layouts:
897     logo:
898       alt_text: Logo OpenStreetMap
899     home: K domacnemu městnoju
900     logout: Wótzjawiś
901     log_in: Pśizjawiś
902     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
903     sign_up: Registrěrowaś
904     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
905     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
906     edit: Wobźěłaś
907     history: Historija
908     export: Eksport
909     data: Daty
910     export_data: Daty eksportěrowaś
911     gps_traces: GPS-slědy
912     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
913     user_diaries: Dnjowniki
914     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
915     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
916     tag_line: Licha wikikórta swěta
917     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
918     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
919       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
920     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
921     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
922       %{partners}.
923     partners_ucl: z UCL VR Centre
924     partners_ic: Imperial College London
925     partners_bytemark: Bytemark Hosting
926     partners_partners: partnerow
927     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
928       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
929     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
930       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
931     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
932     help: Pomoc
933     about: Wó
934     copyright: Awtorske pšawo
935     community: Zgromaźeństwo
936     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
937     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
938     foundation: Załožba
939     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
940     make_a_donation:
941       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
942       text: Pósćiś
943     learn_more: Dalšne informacije
944     more: Wěcej
945   license_page:
946     foreign:
947       title: Wó toś tom pśełožku
948       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski
949         bok ma prědnosć měś
950       english_link: engelskim originalom
951     native:
952       title: Wó toś tom boku
953       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
954         toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
955       native_link: dolnoserbskej wersiji
956       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
957     legal_babble:
958       title_html: Awtorske pšawo a licenca
959       intro_1_html: |-
960         OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
961         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
962         Commons Open Database</a> (ODbL).
963       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
964         dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
965         naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
966         licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
967         code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
968       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
969         stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
970         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
971       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
972       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
973       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
974         a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód
975         CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
976         togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
977         OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W
978         medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi,
979         twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
980         k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
981         na creativecommons.org dopomnjeś.
982       credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku
983         kórty pokazaś. Na pśikład:'
984       attribution_example:
985         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
986         title: Pśipokazański pśikład
987       more_title_html: Dalšne informacije
988       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
989         pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
990         pšašenja</a>.
991       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny
992         kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
993         za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
994         za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
995         za wužywanje Nominatim</a>."
996       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
997       contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
998         teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich
999         žrědłow, mjaz nimi:'
1000       contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
1001         Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
1002         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
1003         Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
1004         AT ze změnami</a>).'
1005       contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
1006         GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
1007         Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics
1008         Canada).'
1009       contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
1010         datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
1011         pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
1012       contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
1013         Générale des Impôts.'
1014       contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND,
1015         2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1016       contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow
1017         wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
1018       contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
1019         z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
1020         Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
1021       contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
1022         z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
1023         za datowe banki 2010-2012.'
1024       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
1025         su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
1026         sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
1027       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až
1028         póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
1029         abo pśewzejo rukowanje.
1030       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
1031       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty
1032         ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo
1033         z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
1034       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se
1035         datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj
1036         se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
1037         za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
1038         boku</a> k wěsći.
1039   welcome_page:
1040     title: Witaj!
1041     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
1042       Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
1043       jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
1044     whats_on_the_map:
1045       title: Což na kórtu słuša
1046       on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
1047         a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki wó
1048         městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1049       off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1050         historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1051         žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1052         dowólnosć.
1053     basic_terms:
1054       title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1055       paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su někotare
1056         z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1057       editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1058         wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1059       node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1060       way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka, jazor
1061         abo twarjenje.
1062       tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1063         mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1064     questions:
1065       title: Maš hyšći pšašanja?
1066       paragraph_1_html: |-
1067         OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1068         <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1069     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1070     add_a_note:
1071       title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1072       paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby se
1073         zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1074       paragraph_2_html: |-
1075         Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1076         <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1077   fixthemap:
1078     title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1079     how_to_help:
1080       title: Kak móžoš pomagaś
1081       join_the_community:
1082         title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1083         explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł, na
1084           pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1085           se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1086       add_a_note:
1087         instructions_html: |-
1088           Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1089           To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1090           Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1091     other_concerns:
1092       title: Druge nastupnosći
1093       explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju abo
1094         nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju awtorstwa</a>
1095         za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju
1096         kupku</a> do zwiska.
1097   help_page:
1098     title: Pomoc
1099     introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona
1100       wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich temow.
1101     welcome:
1102       url: /welcome
1103       title: Witaj k OSM
1104       description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1105         OpenStreetMap.
1106     help:
1107       url: https://help.openstreetmap.org/
1108       title: help.openstreetmap.org
1109       description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a wótegronow
1110         OpenStreetMap.
1111     wiki:
1112       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1113       title: wiki.openstreetmap.org
1114       description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1115   about_page:
1116     next: Pśiducy
1117     copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1118     used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1119       k dispoziciji'
1120     lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1121       a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1122       na cełem swěśe.
1123     local_knowledge_title: Lokalna wěda
1124     local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce wužywaju
1125       wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM dokładny
1126       a aktualny był.
1127     community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1128     community_driven_html: |-
1129       Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1130       Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1131       Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1132     open_data_title: Zjawne daty
1133     open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1134       zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1135       změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1136       licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa a
1137       licence</a> za drobnosći.'
1138     partners_title: Partnarje
1139   notifier:
1140     diary_comment_notification:
1141       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
1142       hi: Witaj %{to_user},
1143       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
1144         nadpismom %{subject} komentěrował:'
1145       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
1146         abo na %{replyurl} wótegroniś
1147     message_notification:
1148       hi: Witaj %{to_user},
1149       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
1150         %{subject}:'
1151       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
1152     friend_notification:
1153       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
1154       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
1155       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
1156       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
1157     gpx_notification:
1158       greeting: Witaj,
1159       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
1160       with_description: z wopisanim
1161       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
1162       and_no_tags: a žedne atributy.
1163       failure:
1164         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
1165         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
1166         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
1167           wobinuś
1168         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
1169       success:
1170         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
1171         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
1172           zacytało.
1173     signup_confirm:
1174       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
1175       greeting: Witaj!
1176       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
1177       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
1178         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
1179         konto wobkšuśił:'
1180       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
1181         za prědne kšacei daś.
1182     email_confirm:
1183       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
1184     email_confirm_plain:
1185       greeting: Witaj,
1186       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1187         do %{new_address} změniś.
1188       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
1189         změnu.
1190     email_confirm_html:
1191       greeting: Witaj,
1192       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1193         do %{new_address} změniś.
1194       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
1195     lost_password:
1196       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
1197     lost_password_plain:
1198       greeting: Witaj,
1199       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1200         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1201       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
1202         slědk stajił.
1203     lost_password_html:
1204       greeting: Witaj,
1205       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1206         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1207       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
1208         slědk stajił.
1209     note_comment_notification:
1210       anonymous: Anonymny wužywaŕ
1211       greeting: Witaj,
1212       commented:
1213         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
1214         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
1215           se zajmujoš'
1216         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
1217           zawóstajił.'
1218         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
1219           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1220       closed:
1221         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
1222         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
1223           se zajmujoš'
1224         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1225           docynił.'
1226         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
1227           Pokazka jo blisko %{place}.'
1228       reopened:
1229         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
1230         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
1231           kótaruž se zajmujoš'
1232         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1233           reaktiwěrował.'
1234         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
1235           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1236       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
1237   message:
1238     inbox:
1239       title: Post
1240       my_inbox: Mój post
1241       outbox: pósłany
1242       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1243       new_messages:
1244         few: '%{count} nowe powěsći'
1245         one: '%{count} nowa powěsć'
1246         two: '%{count} nowej powěsći'
1247         other: '%{count} nowych powěsćow'
1248       old_messages:
1249         few: '%{count} stare powěsći'
1250         one: '%{count} stara powěsć'
1251         two: '%{count} starej powěsći'
1252         other: '%{count} starych powěsćow'
1253       from: Wót
1254       subject: Temowe nadpismo
1255       date: Datum
1256       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
1257         do zwiska?
1258       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1259     message_summary:
1260       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1261       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
1262       reply_button: Wótegroniś
1263       delete_button: Lašowaś
1264     new:
1265       title: Powěsć pósłaś
1266       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
1267       subject: Temowe nadpismo
1268       body: Tekst
1269       send_button: Pósłaś
1270       back_to_inbox: Slědk k postoju
1271       message_sent: Powěsć pósłana
1272       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1273         wopytujoš dalšne pósłaś.
1274     no_such_message:
1275       title: Powěsć njeeksistěrujo
1276       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1277       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1278     outbox:
1279       title: Pósłany
1280       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1281       inbox: post
1282       outbox: pósłany
1283       messages:
1284         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1285         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1286         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1287         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1288       to: Komu
1289       subject: Temowe nadpismo
1290       date: Datum
1291       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1292         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1293       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1294     reply:
1295       wrong_user: |-
1296         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1297         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1298     read:
1299       title: Powěsć cytaś
1300       from: Wót
1301       subject: Temowe nadpismo
1302       date: Datum
1303       reply_button: Wótegroniś
1304       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1305       back: Slědk
1306       to: Komu
1307       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1308         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1309         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1310     sent_message_summary:
1311       delete_button: Lašowaś
1312     mark:
1313       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1314       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1315     delete:
1316       deleted: Powěsć wulašowana
1317   site:
1318     index:
1319       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1320         JavaScript.
1321       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1322       permalink: Trajny wótkaz
1323       shortlink: Krotki wótkaz
1324       createnote: Pokaz pśidaś
1325       license:
1326         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1327       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1328         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1329     edit:
1330       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1331       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1332         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1333       user_page_link: wužywarskem boku
1334       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1335       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1336         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1337         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1338         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1339       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1340         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1341         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1342       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1343         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1344       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1345         klikni na "Składowaś".)
1346       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1347       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1348         su trěbne za toś tu funkciju.
1349     sidebar:
1350       search_results: Pytańske wuslědki
1351       close: Zacyniś
1352     search:
1353       search: Pytaś
1354       where_am_i: Źo som?
1355       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1356       submit_text: Źi
1357     key:
1358       table:
1359         entry:
1360           motorway: Awtodroga
1361           trunk: Malsna droga
1362           primary: Zwězkowa droga
1363           secondary: Nakrajna droga
1364           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1365           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
1366           track: Cera
1367           byway: Bocna droga
1368           bridleway: Rejtarska drožka
1369           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1370           footway: Drožka
1371           rail: Zeleznica
1372           subway: Pódzemska
1373           tram:
1374           - Měsćańska zeleznica
1375           - elektriska
1376           cable:
1377           - Kablowa elektriska
1378           - sedłowy lift
1379           runway:
1380           - Pśizemjeńska cera
1381           - lětadłowa cera
1382           apron:
1383           - Pśedpólo lětanišća
1384           - terminal
1385           admin: Zastojnstwowa granica
1386           forest: Góla
1387           wood: Lěs
1388           golf: Golfowišćo
1389           park: Park
1390           resident: Bydleński wobcerk
1391           tourist: Turistowa atrakcija
1392           common:
1393           - Powšykny
1394           - łuka
1395           retail: Nakupowanišćo
1396           industrial: Industrijowy wobcerk
1397           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1398           heathland: Wrjosate strony
1399           lake:
1400           - Jazor
1401           - gaśeński jazor
1402           farm: Farma
1403           brownfield: Industrijowe lědo
1404           cemetery: Kjarchob
1405           allotments: Gumnyškarnje
1406           pitch: Sportnišćo
1407           centre: Sportowy centrum
1408           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1409           military: Militarny wobcerk
1410           school:
1411           - Šula
1412           - uniwersita
1413           building: Pśesegajuce twarjenje
1414           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1415           summit:
1416           - Wjerch
1417           - špica
1418           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1419           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1420           private: Priwatny pśistup
1421           permissive: Dowólony pśistup
1422           destination: Jano za pśigranicujucych
1423           construction: Drogi w twari
1424     richtext_area:
1425       edit: Wobźěłaś
1426       preview: Pśeglěd
1427     markdown_help:
1428       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1429         analyzěrowany
1430       headings: Nadpisma
1431       heading: Nadpismo
1432       subheading: Pódnapismo
1433       unordered: Nalicenje
1434       ordered: Numerěrowana lisćina
1435       first: Prědny element
1436       second: Drugi element
1437       link: Wótkaz
1438       text: Tekst
1439       image: Wobraz
1440       alt: Alternatiwny tekst
1441       url: URL
1442   trace:
1443     visibility:
1444       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1445       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1446       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1447       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1448         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1449     create:
1450       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1451       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1452         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1453     edit:
1454       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1455       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1456       filename: 'Datajowe mě:'
1457       download: ześěgnuś
1458       uploaded_at: 'Nagraty:'
1459       points: 'Dypki:'
1460       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1461       map: kórta
1462       edit: wobźěłaś
1463       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1464       description: 'Wopisanje:'
1465       tags: 'Atributy:'
1466       tags_help: pśez komu wótźělony
1467       save_button: Změny składowaś
1468       visibility: 'Widobnosć:'
1469       visibility_help: Co to groni?
1470     trace_form:
1471       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1472       description: 'Wopisanje:'
1473       tags: 'Atributy:'
1474       tags_help: pśez komu wótźělony
1475       visibility: 'Widobnosć:'
1476       visibility_help: Co to groni?
1477       upload_button: Nagraś
1478       help: Pomoc
1479     trace_header:
1480       upload_trace: Slěd nagraś
1481       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1482       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
1483       traces_waiting:
1484         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1485           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1486           drugich wužywarjow.
1487         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1488           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1489           drugich wužywarjow.
1490     trace_optionals:
1491       tags: Atributy
1492     view:
1493       title: Pokazujo se slěd %{name}
1494       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1495       pending: NJEDOCYNJONY
1496       filename: 'Datajowe mě:'
1497       download: ześěgnuś
1498       uploaded: 'Nagraty:'
1499       points: 'Dypki:'
1500       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1501       map: kórta
1502       edit: wobźěłaś
1503       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1504       description: 'Wopisanje:'
1505       tags: 'Atributy:'
1506       none: Žeden
1507       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1508       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1509       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1510       visibility: 'Widobnosć:'
1511     trace_paging_nav:
1512       showing_page: Bok %{page}
1513       older: Starše slědy
1514       newer: Nowše slědy
1515     trace:
1516       pending: Njedocynjony
1517       count_points: '%{count} dypkow'
1518       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1519       more: wěcej
1520       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1521       view_map: Kórtu pokazaś
1522       edit: wobźěłaś
1523       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1524       public: ZJAWNY
1525       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1526       private: PRIWATNY
1527       trackable: SLĚDUJOBNY
1528       by: wót
1529       in: w
1530       map: kórta
1531     list:
1532       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1533       your_traces: Twóje GPS-slědy
1534       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1535       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1536       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1537       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1538         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1539         boku</a>.
1540     delete:
1541       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1542     make_public:
1543       made_public: Wózjawjona cera
1544     offline_warning:
1545       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1546     offline:
1547       heading: Składowanje GPX offline
1548       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1549     georss:
1550       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1551     description:
1552       description_with_count:
1553         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1554         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1555         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1556         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1557       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1558   application:
1559     require_cookies:
1560       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1561         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1562     require_moderator:
1563       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1564     setup_user_auth:
1565       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1566         aby wěcej zgónił.
1567       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1568         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1569         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1570   oauth:
1571     oauthorize:
1572       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1573       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1574         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1575         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1576       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1577       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1578       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1579       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1580       allow_write_api: kórtu změniś.
1581       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1582       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1583       allow_write_notes: pokazki změniś.
1584     oauthorize_success:
1585       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1586       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1587       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1588     oauthorize_failure:
1589       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1590       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1591       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1592     revoke:
1593       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1594   oauth_clients:
1595     new:
1596       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1597       submit: Registrěrowaś
1598     edit:
1599       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1600       submit: Wobźěłaś
1601     show:
1602       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1603       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1604       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1605       url: 'URL za napšašowański token:'
1606       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1607       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1608       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1609       edit: Drobnostki wobźěłaś
1610       delete: Klient wulašowaś
1611       confirm: Sy se wěsty?
1612       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1613       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1614       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1615       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1616       allow_write_api: kórtu změniś.
1617       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1618       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1619       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1620     index:
1621       title: Móje OAuth-drobnostiki
1622       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1623       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1624       application: Mě aplikacije
1625       issued_at: Wustajony
1626       revoke: Wótpóraś!
1627       my_apps: Móje aplikacije
1628       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1629         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1630         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1631       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1632       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1633     form:
1634       name: Mě
1635       required: Trěbny
1636       url: URL głowneje aplikacije
1637       callback_url: URL slědkwołanja
1638       support_url: URL pódpěry
1639       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1640       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1641       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1642       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1643       allow_write_api: kórtu změniś.
1644       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1645       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1646       allow_write_notes: pokazki změniś.
1647     not_found:
1648       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1649     create:
1650       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1651     update:
1652       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1653     destroy:
1654       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1655   user:
1656     login:
1657       title: Pśizjawjenje
1658       heading: Pśizjawjenje
1659       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1660       password: 'Gronidło:'
1661       openid: '%{logo} OpenID:'
1662       remember: 'Spomnjeś se:'
1663       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1664       login_button: Pśizjawiś se
1665       register now: Něnto registrěrowaś
1666       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1667         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1668       with openid: 'Alternatiwnje móžoš swój OpenID za pśizjawjenje wužywaś:'
1669       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1670       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1671       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1672       no account: Njamaš wužywarske konto?
1673       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1674         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1675         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1676       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1677         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1678       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1679       openid missing provider: Bóžko njejsmy mógli z twójim OpenID-póbitowarjom zwězaś
1680       openid invalid: Bóžko zda se, až twój OpenID jo njepłaśiwy
1681       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1682       openid_providers:
1683         openid:
1684           title: Z OpenID se pśizjawiś
1685           alt: Z OpenID-URL se pśizjawiś
1686         google:
1687           title: Z Google pśizjawiś
1688           alt: Z OpenID z Google pśizjawiś
1689         yahoo:
1690           title: Z Yahoo pśizjawiś
1691           alt: Z OpenID z Yahoo pśizjawiś
1692         wordpress:
1693           title: Z Wordpress pśizjawiś
1694           alt: Z OpenID z Wordpress pśizjawiś
1695         aol:
1696           title: Z AOL pśizjawiś
1697           alt: Z OpenID z AOL pśizjawiś
1698     logout:
1699       title: Wótzjawiś se
1700       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1701       logout_button: Wótzjawjenje
1702     lost_password:
1703       title: Zabyte gronidło
1704       heading: Sy gronidło zabył?
1705       email address: 'E-mailowa adresa:'
1706       new password button: Gronidło slědk stajiś
1707       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1708         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1709       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1710         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1711       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1712     reset_password:
1713       title: Gronidło slědk stajiś
1714       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1715       password: 'Gronidło:'
1716       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1717       reset: Gronidło slědk stajiś
1718       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1719       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1720     new:
1721       title: Registrěrowaś
1722       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1723       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a>
1724         do zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako
1725         móžno wobźěłowaś.
1726       about:
1727         header: Lichy a wobźěłujobny
1728         html: |-
1729           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1730           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1731       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1732         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1733       email address: 'E-mailowa adresa:'
1734       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1735       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1736         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1737         priwatnosći</a>)
1738       display name: 'Wužywarske mě:'
1739       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1740         w nastajenjach změniś.
1741       openid: '%{logo} OpenID:'
1742       password: 'Gronidło:'
1743       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1744       use openid: Alternatiwnje móžoš OpenID %{logo} za pśizjawjenje wužywaś
1745       openid no password: Za OpenID gronidło njejo trěbne, ale někotare wósebne rědy
1746         abo serwer by mógli gronidło pótrjebaś.
1747       openid association: |-
1748         <p>Twój OpenID hyšći njejo zwězany z kontom OpenStreetMap.</p>
1749         <ul>
1750         <li>Jolic sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědujucego formulara.</li>
1751         <li>
1752         Jolic maš južo konto, móžoš se z wužywarskim mjenim a gronidłom pśizjawiś a pótom konto ze swójim OpenID w swójich wužywarskich nastajenjach zwězaś.
1753         </li>
1754         </ul>
1755       continue: Registrěrowaś
1756       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1757       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1758         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1759     terms:
1760       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1761       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1762       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1763         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1764         a pśichodne pśinoski.
1765       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1766         pśistupne.
1767       consider_pd_why: Co to jo?
1768       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1769         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1770       agree: Akceptěrowaś
1771       decline: Wótpokazaś
1772       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1773         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1774       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1775       legale_names:
1776         france: Francojska
1777         italy: Italska
1778         rest_of_world: Zbytk swěta
1779     no_such_user:
1780       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1781       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1782       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1783         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1784     view:
1785       my diary: Mój dnjownik
1786       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1787       my edits: Móje změny
1788       my traces: Móje ceri
1789       my notes: Móje pokazki
1790       my messages: Móje powěsći
1791       my profile: Mój profil
1792       my settings: Móje nastajenja
1793       my comments: Móje komentary
1794       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1795       blocks on me: Dostane blokowanja
1796       blocks by me: Dane blokěrowanja
1797       send message: Powěsć pósłaś
1798       diary: Dnjownik
1799       edits: Změny
1800       traces: Slědy
1801       notes: Pokazki kórty
1802       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1803       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1804       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1805       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1806       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1807       ct undecided: Njerozsuźony
1808       ct declined: Wótpokazany
1809       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1810       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1811       email address: 'E-mailowa adresa:'
1812       created from: 'Napórany z:'
1813       status: 'Status:'
1814       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1815       description: Wopisanje
1816       user location: Wužywarske městno
1817       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1818         wužywarjow w swójej bliskosći.
1819       settings_link_text: nastajenja
1820       your friends: Twóje pśijaśele
1821       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1822       km away: '%{count} km zdalony'
1823       m away: '%{count} m zdalony'
1824       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1825       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1826       role:
1827         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1828         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1829         grant:
1830           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1831           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1832         revoke:
1833           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1834           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1835       block_history: dostane blokěrowanja
1836       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1837       comments: Komentary
1838       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1839       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1840       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1841       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1842       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1843       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1844       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1845       confirm: Wobkšuśiś
1846       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1847       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1848       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1849       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1850     popup:
1851       your location: Twójo městno
1852       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1853       friend: Pśijaśel
1854     account:
1855       title: Konto wobźěłaś
1856       my settings: Móje nastajenja
1857       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1858       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1859       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1860       openid:
1861         openid: 'OpenID:'
1862         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1863         link text: Co to jo?
1864       public editing:
1865         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1866         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1867         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1868         enabled link text: Co to jo?
1869         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1870           anonymne.
1871         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1872       public editing note:
1873         heading: Zjawne wobźěłowanje
1874         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1875           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1876           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1877           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1878           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1879           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1880           zjawne.</li></ul>
1881       contributor terms:
1882         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1883         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1884         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1885         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1886           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1887         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1888         link text: Co to jo?
1889       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1890       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1891       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1892       image: 'Wobraz:'
1893       gravatar:
1894         gravatar: Gravatar wužywaś
1895         link text: Co to jo?
1896       new image: Wobraz pśidaś
1897       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1898       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1899       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1900       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1901       home location: 'Bydlišćo:'
1902       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1903       latitude: 'Šyrina:'
1904       longitude: 'Dlinina:'
1905       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1906       save changes button: Změny składowaś
1907       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1908       return to profile: Slědk k profiloju
1909       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1910         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1911       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1912     confirm:
1913       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1914       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1915       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1916         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1917       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1918         swójo konto.
1919       button: Wobkšuśiś
1920       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1921       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1922       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1923         how</a>.
1924     confirm_resend:
1925       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1926         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1927         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org
1928         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1929         wótegroniś.
1930       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1931     confirm_email:
1932       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1933       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1934         adresu wobkšuśił.
1935       button: Wobkšuśiś
1936       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1937       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1938     set_home:
1939       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1940     go_public:
1941       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1942     make_friend:
1943       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1944       button: Ako pśijaśela pśidaś
1945       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1946       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1947       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1948     remove_friend:
1949       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1950       button: Pśijaśela wótpóraś
1951       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1952       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1953     filter:
1954       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1955     list:
1956       title: Wužywarje
1957       heading: Wužywarje
1958       showing:
1959         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1960         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1961       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1962       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1963       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1964       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1965       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1966     suspended:
1967       title: Konto wupowěźone
1968       heading: Konto wupowěźone
1969       webmaster: webmejstaŕ
1970       body: |-
1971         <p>
1972         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1973         </p>
1974         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1975   user_role:
1976     filter:
1977       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1978         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1979       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1980       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1981       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1982     grant:
1983       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1984       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1985       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1986       confirm: Wobkšuśiś
1987       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1988         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1989     revoke:
1990       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1991       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1992       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1993       confirm: Wobkšuśiś
1994       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1995         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1996   user_block:
1997     model:
1998       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1999       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
2000     not_found:
2001       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
2002       back: Slědk k indeksoju
2003     new:
2004       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
2005       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
2006       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
2007         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
2008         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
2009         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
2010       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
2011       submit: Blokěrowanje wuźěliś
2012       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
2013       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
2014         wótegroniś.
2015       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
2016       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
2017     edit:
2018       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
2019       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
2020       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
2021         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
2022         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
2023         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
2024       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
2025       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
2026       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
2027       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
2028       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
2029     filter:
2030       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
2031       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
2032         padajuceje lisćiny wubraś.
2033     create:
2034       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
2035         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
2036       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
2037         zablokěrujoš.
2038       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
2039     update:
2040       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
2041         móžo jo wobźěłaś.
2042       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
2043     index:
2044       title: Wužywarske blokěrowanja
2045       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
2046       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
2047     revoke:
2048       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
2049       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
2050       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
2051       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
2052       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
2053       revoke: Wótpóraś!
2054       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
2055     period:
2056       few: '%{count} góźiny'
2057       one: 1 góźina
2058       two: '%{count} góźinje'
2059       other: '%{count} góźinow'
2060     partial:
2061       show: Pokazaś
2062       edit: Wobźěłaś
2063       revoke: Wótpóraś!
2064       confirm: Sy se wěsty?
2065       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
2066       creator_name: Blokěrowaŕ
2067       reason: Pśicyna za blokěrowanje
2068       status: Status
2069       revoker_name: Wótpórany wót
2070       not_revoked: (nic wótpórany)
2071       showing_page: Bok %{page}
2072       next: Pśiducy »
2073       previous: « Pjerwjejšny
2074     helper:
2075       time_future: Kóńcy se %{time}.
2076       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
2077       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
2078     blocks_on:
2079       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
2080       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
2081       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
2082     blocks_by:
2083       title: Blokěrowanja wót %{name}
2084       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
2085       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
2086     show:
2087       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
2088       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
2089       time_future: Kóńcy se %{time}
2090       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
2091       status: Status
2092       show: Pokazaś
2093       edit: Wobźěłaś
2094       revoke: Wótpóraś!
2095       confirm: Sy se wěsty?
2096       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
2097       back: Wše blokěrowanja pokazaś
2098       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
2099       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
2100   note:
2101     description:
2102       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
2103       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
2104       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
2105       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
2106       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2107       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2108       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2109       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2110     rss:
2111       title: Pokazki OpenStreetMap
2112       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2113         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2114       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2115       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2116       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2117       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2118       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2119     entry:
2120       comment: Komentar
2121       full: Dopołna pokazka
2122     mine:
2123       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2124       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2125       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2126       id: ID
2127       creator: Stwóriśel
2128       description: Wopis
2129       created_at: Napórany
2130       last_changed: Slědny raz změnjony
2131       ago_html: pśed %{when}
2132   javascripts:
2133     close: Zacyniś
2134     share:
2135       title: Źěliś
2136       cancel: Pśetergnuś
2137       image: Wobraz
2138       link: Wótkaz abo HTML
2139       long_link: Wótkaz
2140       short_link: Krotki wótkaz
2141       embed: HTML
2142       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2143       format: 'Format:'
2144       scale: 'Měritko:'
2145       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2146       download: Ześěgnuś
2147       short_url: Krotki URL
2148       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2149       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2150       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2151       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2152     key:
2153       title: Legenda
2154       tooltip: Legenda
2155       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2156     map:
2157       zoom:
2158         in: Pówětšyś
2159         out: Pómjeńšyś
2160       locate:
2161         title: Aktualne městno pokazaś
2162         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2163       base:
2164         standard: Standard
2165         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2166         transport_map: Wobchadowa kórta
2167         mapquest: MapQuest Open
2168         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2169       layers:
2170         header: Kórtowe rowniny
2171         notes: Pokazki kórty
2172         data: Kórtowe daty
2173         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2174         title: Rowniny
2175       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2176       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2177     site:
2178       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2179       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2180       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2181       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2182       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2183       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2184     notes:
2185       new:
2186         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2187           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2188           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2189           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2190         add: Pokazku pśidaś
2191       show:
2192         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2193           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2194         hide: Schowaś
2195         resolve: Wótbyty
2196         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2197         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2198         comment: Komentar
2199     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2200       how.
2201   redaction:
2202     edit:
2203       description: Wopisanje
2204       heading: Redakciju wobźěłaś
2205       submit: Redakciju składowaś
2206       title: Redakciju wobźěłaś
2207     index:
2208       empty: Žedne redakcije njejsu.
2209       heading: Lisćina redakcijow
2210       title: Lisćina redakcijow
2211     new:
2212       description: Wopisanje
2213       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2214       submit: Redakciju napóraś
2215       title: Nowa redakcija se napórajo
2216     show:
2217       description: 'Wopisanje:'
2218       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2219       title: Redakcija se pokazujo
2220       user: 'Stwóriśel:'
2221       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2222       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2223       confirm: Sy se wěsty?
2224     create:
2225       flash: Redakcija jo se napórała.
2226     update:
2227       flash: Změny skłaźone.
2228     destroy:
2229       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2230         nježli až ju wulašujoš.
2231       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2232       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2233 ...