]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/no.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-20)
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Laaknor
5 "no": 
6   a_poi: $1 et POI
7   a_way: $1 en linje
8   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
9   action_cancelchanges: avbryter endringer av
10   action_changeway: endringer for ei linje
11   action_createparallel: lager parallelle veier
12   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
13   action_deletepoint: sletter et punkt
14   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
15   action_mergeways: slår sammen to linjer
16   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
17   action_movepoint: flytter punkt
18   action_moveway: flytter en linje
19   action_pointtags: sette merker på et punkt
20   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
21   action_reverseway: snur en linje bak fram
22   action_splitway: dele en linje
23   action_waytags: sette merker på en linje
24   advanced: Avansert
25   advanced_close: Lukk endringssett
26   advanced_history: Linjens historie
27   advanced_maximise: Maksimer vindu
28   advanced_minimise: Minimer vindu
29   advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
30   advanced_undelete: Ikke slett
31   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
32   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
33   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
34   advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
35   advice_uploadfail: Opplasting stoppet
36   advice_uploadsuccess: Alle data ble lastet opp
37   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
38   cancel: Avbryt
39   conflict_download: Last ned deres versjon
40   conflict_overwrite: Overskriv deres versjon
41   conflict_visitpoi: Klikk 'OK' for å visepunkt.
42   conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise linjen.
43   conflict_waychanged: Etter at du startet å redigere har noen andre endret $1$2.
44   createrelation: Lag en ny relasjon
45   delete: Slett
46   deleting: sletter
47   editinglive: Redigerer live
48   editingoffline: Redigering frakobla
49   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
50   error_anonymous: Du kan ikke kontakte en anonym kartbruker.
51   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
52   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
53   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
54   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
55   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
56   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
57   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
58   heading_drawing: Tegner
59   heading_introduction: Introduksjon
60   heading_pois: Komme igang
61   heading_quickref: Rask referanse
62   heading_tagging: Merking
63   heading_troubleshooting: Feilsøking
64   help: Hjelp
65   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
66   hint_latlon: "bre $1\nlen $2"
67   hint_loading: laster linjer
68   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
69   hint_overpoint: over punkt ($1)\nklikk for å koble sammen
70   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
71   hint_saving: lagrer data
72   hint_saving_loading: laster/lagrer data
73   inspector_latlon: "Bre $1\nLen $2\n\\"
74   inspector_locked: Låst
75   inspector_unsaved: Ulagret
76   inspector_uploading: (laster opp)
77   inspector_way_nodes: $1 noder
78   login_pwd: "Passord:"
79   login_title: Kunne ikke logge inn
80   login_uid: "Brukernavn:"
81   mail: Post
82   more: Mer
83   newchangeset: "\nPrøv igjen: Potlatch vil starte et nytt endringssett."
84   nobackground: Ingen bakgrunn
85   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
86   offset_motorway: Motorvei (D3)
87   ok: Ok
88   openchangeset: Åpner endringssett
89   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
90   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
91   option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
92   option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
93   option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
94   option_noname: Uthev veier uten navn
95   option_photo: "Bilde KML:"
96   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
97   option_twitterid: "Twitter-navn:"
98   option_twitterpwd: "Twitter-passord:"
99   option_warnings: Vis flytende advarsler
100   point: Punkt
101   preset_icon_airport: Flyplass
102   preset_icon_bar: Bar
103   preset_icon_bus_stop: Busstopp
104   preset_icon_cafe: Kafé
105   preset_icon_cinema: Kino
106   preset_icon_ferry_terminal: Ferge
107   preset_icon_fire_station: Brannstasjon
108   preset_icon_hospital: Sykehus
109   preset_icon_hotel: Hotell
110   preset_icon_museum: Museum
111   preset_icon_parking: Parkering
112   preset_icon_pharmacy: Apotek
113   preset_icon_police: Politistasjon
114   preset_icon_post_box: Postboks
115   preset_icon_pub: Pub
116   preset_icon_restaurant: Restaurant
117   preset_icon_school: Skole
118   preset_icon_supermarket: Supermarked
119   preset_icon_telephone: Telefon
120   preset_icon_theatre: Teater
121   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
122   prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
123   prompt_closechangeset: Lukk endringssett $1
124   prompt_createparallel: Lag parallell linje
125   prompt_editlive: Rediger live
126   prompt_editsave: Redigering med lagrign
127   prompt_helpavailable: Ny bruker? Se nederst til venstre for hjelp.
128   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
129   prompt_savechanges: Lagre endringer
130   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
131   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
132   prompt_twitter: Send til Twitter ($1 igjen)
133   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
134   retry: Prøv igjen
135   save: Lagre
136   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
137   tip_addtag: Legg til merke
138   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
139   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
140   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
141   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
142   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
143   tip_noundo: Ingenting å angre
144   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
145   tip_photo: Last bilder
146   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
147   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
148   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
149   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
150   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
151   tip_undo: Angre $1 (Z)
152   uploading: Laster opp ...
153   uploading_deleting_pois: Sletter POI-er
154   uploading_poi_name: Laster opp POI $1, $2
155   uploading_relation: Laster opp relasjon $1
156   uploading_relation_name: Laster opp relasjon $1, $2
157   uploading_way: Laster opp linje $1
158   way: Linje