Fix broken translations
[rails.git] / config / locales / mr.yml
1 # Messages for Marathi (मराठी)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Singleton
5 # Author: V.narsikar
6 # Author: Vibhavari
7 ---
8 mr:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e %B %Y, %H:%M ला'
12   activerecord:
13     models:
14       acl: पोहोच नियंत्रण यादी
15       changeset: बदलसंच
16       changeset_tag: बदलसंचाची खूणपताका
17       country: देश
18       diary_comment: अनुदिनीवरील अभिप्राय
19       diary_entry: अनुदिनीतील नोंद
20       friend: मित्र
21       language: भाषा
22       message: संदेश
23       node: गाठ
24       node_tag: गाठीची खूणपताका
25       notifier: अधिसूचक
26       old_node: जुनी गाठ
27       old_node_tag: जून्या गाठीची खूणपताका
28       old_relation: जुना संबंध
29       old_relation_member: संबंधाचा जुना सदस्य
30       old_relation_tag: जून्या संबंधाची खूणपताका
31       old_way: जुना मार्ग
32       old_way_node: मार्गातील जुनी गाठ
33       old_way_tag: जून्या मार्गाची खूणपताका
34       relation: संबंध
35       relation_member: संबंधाचा सदस्य
36       relation_tag: संबंधाची खूणपताका
37       session: सत्र
38       trace: अनुरेख
39       tracepoint: अनुरेख बिंदू
40       tracetag: अनुरेख खूणपताका
41       user: सदस्य
42       user_preference: सदस्याची पसंती
43       user_token: सदस्य बिल्ला
44       way: मार्ग
45       way_node: मार्गातील गाठ
46       way_tag: मार्ग खूणपताका
47     attributes:
48       diary_comment:
49         body: मायना
50       diary_entry:
51         user: सदस्य
52         title: विषय
53         latitude: अक्षांश
54         longitude: रेखांश
55         language: भाषा
56       friend:
57         user: सदस्य
58         friend: मित्र
59       trace:
60         user: सदस्य
61         visible: दृश्य
62         name: नाव
63         size: आकार
64         latitude: अक्षांश
65         longitude: रेखांश
66         public: सार्वजनिक
67         description: वर्णन
68       message:
69         sender: प्रेषक
70         title: विषय
71         body: मायना
72         recipient: प्राप्तकर्ता
73       user:
74         email: ई-मेल
75         active: सक्रिय
76         display_name: दर्शवायचे नाव
77         description: वर्णन
78         languages: भाषा
79         pass_crypt: परवलीचा शब्द
80   editor:
81     default: सामान्यतः (सध्या %{name})
82     potlatch:
83       name: पॉटलॅच १
84       description: पॉटलॅच १ (न्याहाळकात चालणारा संपादक)
85     id:
86       name: iD
87       description: iD (न्याहाळकात चालणारा संपादक)
88     potlatch2:
89       name: पॉटलॅच २
90       description: पॉटलॅच २ (न्याहाळकात चालणारा संपादक)
91     remote:
92       name: सुदूर नियंत्रण
93       description: सुदूर नियंत्रण (JOSM अथवा Merkaartor)
94   browse:
95     created: बनविले
96     closed: बंद केले
97     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr> बनविले
98     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr> बंद केला
99     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr>  %{user} द्वारे
100       तयार केले
101     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr>%{user} द्वारे गाळले
102     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr>  %{user} द्वारे संपादन
103       केले
104     closed_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr>%{user} द्वारे बंद
105       केले
106     version: आवृत्ती
107     in_changeset: बदलसंच
108     anonymous: अनामिक
109     no_comment: (वर्णन नाही)
110     part_of: चा भाग
111     download_xml: XML उतरवा
112     view_history: इतिहास पहा
113     view_details: तपशील पहा
114     location: 'ठिकाण:'
115     changeset:
116       title: 'बदलसंच: %{id}'
117       belongs_to: लेखक
118       node: गाठी (%{count})
119       node_paginated: गाठी (%{x}-%{y}, %{count} पैकी)
120       way: मार्ग (%{count})
121       way_paginated: मार्ग (%{x}-%{y}, %{count} पैकी)
122       relation: संबंध (%{count})
123       relation_paginated: संबंध (%{x}-%{y}, %{count} पैकी)
124       changesetxml: बदलसंच XML
125       osmchangexml: osmChange XML
126       feed:
127         title: बदलसंच %{id}
128         title_comment: बदलसंच %{id} - %{comment}
129     node:
130       title: 'गाठ: %{name}'
131       history_title: 'गाठीचा इतिहास: %{name}'
132     way:
133       title: 'मार्ग: %{name}'
134       history_title: 'मार्गाचा इतिहास: %{name}'
135       nodes: गाठी
136       also_part_of:
137         one: '%{related_ways} मार्गाचा भाग'
138         other: '%{related_ways} मार्गांचा भाग'
139     relation:
140       title: 'संबंध: %{name}'
141       history_title: 'संबंधाचा इतिहास: %{name}'
142       members: सदस्य
143     relation_member:
144       entry_role: '%{type} %{name}, %{role} म्हणून'
145       type:
146         node: गाठ
147         way: मार्ग
148         relation: संबंध
149     containing_relation:
150       entry: संबंध %{relation_name}
151       entry_role: संबंध %{relation_name} (%{relation_role} म्हणून)
152     not_found:
153       sorry: 'क्षमा असावी, %{type} #%{id} सापडले नाही.'
154       type:
155         node: गाठ
156         way: मार्ग
157         relation: संबंध
158         changeset: चा बदलसंच सापडला
159     timeout:
160       sorry: क्षमा असावी, %{id}असलेला %{type}चा डाटा मिळविण्यास फार वेळ लागला.
161       type:
162         node: गाठी
163         way: मार्ग
164         relation: संबंध
165         changeset: बदलसंच
166     redacted:
167       redaction: लोपन %{id}
168       message_html: ह्या %{type}ची आवृत्ती क्र. %{version} दाखविली जाऊ शकत नाही कारण
169         तिचे लोपन करण्यात आले आहे. कृपया तपशीलासाठी %{redaction_link} पहा.
170       type:
171         node: गाठी
172         way: मार्ग
173         relation: संबंध
174     start_rjs:
175       feature_warning: '%{num_features} प्रारुपाचे प्रभारण करीत आहे ज्याने आपला न्याहाळक
176         मंद अथवा प्रतिसादशून्य होईल.आपणास खात्री आहे काय की आपणास डाटा दर्शवायचा आहे.'
177       load_data: डाटाचे भारण करा
178       loading: प्रभारण करीत आहे
179     tag_details:
180       tags: खूणपताका
181       wiki_link:
182         key: '%{key} खूणपताकेसाठी विकी वर्णन पान'
183         tag: '%{key}=%{value} खूणपताकेसाठी विकी वर्णन पान'
184       wikipedia_link: विकिपिडियावरील %{page} हा लेख
185     note:
186       title: 'टीप: %{id}'
187       new_note: नवी टीप
188       description: 'वर्णन:'
189       open_title: 'निराकरण न झालेली टीप #%{note_name}'
190       closed_title: 'निराकरण झालेली टीप #%{note_name}'
191       hidden_title: 'लपविलेली टीप #%{note_name}'
192       open_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ने तयार केले
193       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr> अनामिकाने तयार केले
194       commented_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ची टिप्पणी
195       commented_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr> अनामिकाची टिप्पणी
196       closed_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ने वियोजित केले
197       closed_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr> अनामिकाने वियोजित केले
198       reopened_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ने सक्रिय केले
199       reopened_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr> अनामिकाने सक्रिय केले
200       hidden_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ने लपविले
201   changeset:
202     changeset_paging_nav:
203       showing_page: लेख %{page}
204       next: पुढील »
205       previous: « मागील
206     changeset:
207       anonymous: अनामिक
208       no_edits: (संपादने नाहीत)
209       view_changeset_details: बदलसंचाचा तपशील पहा
210     changesets:
211       id: ओळखसंख्या (आयडी)
212       saved_at: ला जतन केले
213       user: सदस्य
214       comment: अभिप्राय
215       area: क्षेत्र
216     list:
217       title: बदलसंच
218       title_user: '%{user}चे बदलसंच'
219       title_friend: आपल्या मित्रांचे बदलसंच
220       title_nearby: जवळपासच्या सदस्यांचे बदलसंच
221       empty: बदलसंच सापडले नाहीत.
222       empty_area: ह्या भागात बदलसंच नाहीत.
223       empty_user: ह्या सदस्याचे बदलसंच नाहीत.
224       no_more: अधिक बदलसंच सापडले नाहीत.
225       no_more_area: ह्या भागात अधिक बदलसंच नाहीत.
226       no_more_user: ह्या सदस्याचे अधिक बदलसंच नाहीत.
227       load_more: अधिक प्रभारण करा
228     timeout:
229       sorry: क्षमा असावी, आपण मागितलेली बदलसंचाची यादी मिळविण्यास फार वेळ लागला.
230   diary_entry:
231     new:
232       title: अनुदिनीत नवी नोंद
233     list:
234       title: सदस्यांच्या अनुदिनी
235       title_friends: मित्रांच्या अनुदिनी
236       title_nearby: जवळपासच्या सदस्यांच्या अनुदिनी
237       user_title: '%{user}ची अनुदिनी'
238       in_language_title: '%{language} भाषेतील अनुदिनीतील नोंदी'
239       new: अनुदिनीत नवी नोंद
240       new_title: आपल्या अनुदिनीत नवी नोंद लिहा
241       no_entries: रिक्त अनुदिनी
242       recent_entries: अनुदिनीतील अलीकडील नोंदी
243       older_entries: जुन्या नोंदी
244       newer_entries: नव्या नोंदी
245     edit:
246       title: अनुदिनीतील नोंद संपादा
247       subject: 'विषय:'
248       body: 'मायना:'
249       language: 'भाषा:'
250       location: 'ठिकाण:'
251       latitude: 'अक्षांश:'
252       longitude: 'रेखांश:'
253       use_map_link: नकाशा वापरा
254       save_button: जतन करा
255       marker_text: अनुदिनीतील नोंदीचे ठिकाण
256     view:
257       title: '%{user}ची अनुदिनी | %{title}'
258       user_title: '%{user}ची अनुदिनी'
259       leave_a_comment: टिप्पणी टाका
260       login_to_leave_a_comment: टिप्प्णी लिहिण्यासाठी %{login_link}
261       login: सनोंद-प्रवेश करा
262       save_button: जतन करा
263     no_such_entry:
264       title: अनुदिनीत अशी नोंद नाही
265       heading: '%{id} क्रमांकाची नोंद अस्तित्वात नाही'
266       body: क्षमा असावी, %{id} क्रमांकाची अनुदिनीतील नोंद किंवा अभिप्राय अस्तित्वात
267         नाही. कृपया आपले वर्णलेखन तपासा, किंवा कदाचित आपण चुकीच्या दुव्यावर टिचकी
268         दिली असेल.
269     diary_entry:
270       posted_by: '%{link_user}ने %{created} ला %{language_link} भाषेत लिहीले'
271       comment_link: ह्या नोंदीवर अभिप्राय लिहा
272       reply_link: ह्या नोंदीस उत्तर द्या
273       comment_count:
274         zero: अभिप्राय नाहीत
275         one: '%{count} comment'
276         other: '%{count} अभिप्राय'
277       edit_link: ही नोंद संपादा
278       hide_link: ही नोंद लपवा
279       confirm: खात्री करा
280     diary_comment:
281       comment_from: '%{link_user}कडून %{comment_created_at}ला अभिप्राय'
282       hide_link: हा अभिप्राय लपवा
283       confirm: खात्री करा
284     location:
285       location: 'ठिकाण:'
286       view: पहा
287       edit: संपादन करा
288     feed:
289       user:
290         title: '%{user}कडून ओपनस्ट्रीटमॅप अनुदिनी-नोंदी'
291         description: '%{user}कडून अलीकडील ओपनस्ट्रीटमॅप अनुदिनी-नोंदी'
292       language:
293         title: '%{language_name} भाषेतील ओपनस्ट्रीटमॅप अनुदिनीतील नोंदी'
294         description: ओपनस्ट्रीटमॅप सदस्यांकडून %{language_name} भाषेतील अलीकडील अनुदिनी-नोंदी
295       all:
296         title: ओपनस्ट्रीटमॅप अनुदिनीतील नोंदी
297         description: ओपनस्ट्रीटमॅप सदस्यांकडून अलीकडील अनुदिनी-नोंदी
298     comments:
299       has_commented_on: '%{display_name}ने खालील अनुदिनी नोंदींवर अभिप्राय दिले आहेत'
300       post: पाठवा
301       when: कधी
302       comment: अभिप्राय
303       ago: '%{ago} पूर्वी'
304       newer_comments: नवे अभिप्राय
305       older_comments: जुने अभिप्राय
306   export:
307     title: निर्यात
308     start:
309       area_to_export: निर्यात करावयाचे क्षेत्र
310       manually_select: वेगळे क्षेत्र निवडा
311       format_to_export: निर्यातीचे प्रारुप
312       osm_xml_data: ओपनस्ट्रीटमॅप XML डाटा
313       map_image: नकाशा चित्र (प्रमाणित स्तर दाखविते)
314       embeddable_html: अंतःस्थापन करण्याजोगी HTML
315       licence: परवाना
316       export_details: ओपनस्ट्रीटमॅप डाटा हा <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">
317         परवान्यांतर्गत आहे.ओपन डाटा कॉमन्स ओपन डाटाबेस परवाना</a> (ODbL).
318       too_large:
319         advice: 'जर वरील निर्यात करण्यास अपयश आले, तर कृपया खालील स्रोत वापरण्याचा
320           विचार करा :'
321         body: हे क्षेत्र OpenStreetMap XML Data म्हणून निर्यात करण्यास खूपच मोठे आहे.कृपया
322           लहान करा किंवा लहान क्षेत्र निवडा किंवा मोठ्या प्रमाणात डाटाचे अधिभारणासाठी
323           खालील यादी केलेल्या स्रोतांपैकी एकाचा वापर करा.
324         planet:
325           title: प्लॅनेट OSM
326           description: संपूर्ण ओपनस्ट्रीटमॅप डाटाबेसच्या नियमित अद्यतन केलेल्या प्रती
327         overpass:
328           title: API टाळा
329           description: ओपनस्ट्रीटमॅप प्रतिमा डाटाबेसमधून  बंधनपेटीचे(बाउंडिंग बॉक्स)
330             अधिभारण करा
331         geofabrik:
332           title: जियोफेब्रिक अधिभारण
333           description: नियमितपणे अद्ययावत केले जाणारे खंड, देश, व निवडक शहरांचे उतारे
334         metro:
335           title: मेट्रो एक्स्ट्रॅक्ट्स्
336           description: जगातील प्रमुख शहरे व त्यांच्या सभोवतालीच्या क्षेत्रांचे उतारे
337         other:
338           title: इतर स्रोत
339           description: ओपनस्ट्रीटमॅप विकीवर सूचीबद्ध अतिरिक्त स्रोत
340       options: विकल्प
341       format: आराखडा
342       scale: प्रमाण
343       max: कमाल
344       image_size: चित्राचा आकार
345       zoom: मोठे करा
346       add_marker: नकाशावर दर्शकचिन्ह जोडा
347       latitude: 'अक्षांश:'
348       longitude: 'रेखांश:'
349       output: उत्पादन
350       paste_html: संकेतस्थळावर अंतःस्थापनासाठी HTML चिकटवा
351       export_button: निर्यात
352   geocoder:
353     search:
354       title:
355         latlon: निकाल <a href="http://openstreetmap.org/">अंतर्गत</a>
356         us_postcode: निकाल <a href="http://geocoder.us/">जिओकोडर.यूएस</a>
357         uk_postcode: निकाल<a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
358         ca_postcode: निकाल <a href="http://geocoder.ca/">जिओकोडर.सीए</a>
359         osm_nominatim: निकाल <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">ओपनस्ट्रीटमॅप
360           नॉमिनॅटिम</a>
361         geonames: निकाल <a href="http://www.geonames.org/">जिओनेम्स</a>
362         osm_nominatim_reverse: निकाल <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">ओपनस्ट्रीटमॅप
363           नॉमिनॅटिम</a>
364         geonames_reverse: निकाल <a href="http://www.geonames.org/">जिओनेम्स</a>
365     search_osm_nominatim:
366       prefix:
367         aerialway:
368           chair_lift: खुर्ची उद्वाहन
369           drag_lift: खेच उद्वाहन
370           station: रज्जुमार्ग स्थानक
371         aeroway:
372           aerodrome: विमानतळ
373           apron: भरणतळ
374           gate: द्वार
375           helipad: हेलिपॅड
376           runway: धावपट्टी
377           taxiway: विमानखेचमार्ग
378           terminal: अग्र
379         amenity:
380           airport: विमानतळ
381           arts_centre: कलाकेंद्र
382           artwork: कलाकृति
383           atm: एटीएम
384           auditorium: श्रोतृगृह
385           bank: बँक
386           bar: मद्यगृह
387           bbq: बार्बेक्यू
388           bench: बाकडे
389           bicycle_parking: सायकलतळ
390           bicycle_rental: भाड्याने सायकल
391           biergarten: बीअर बगिचा
392           brothel: वेश्यागृह
393           bureau_de_change: चलन विनिमय
394           bus_station: बस स्थानक
395           cafe: कॅफे
396           car_rental: भाड्याने कार
397           car_sharing: कार सहभागिता
398           car_wash: कार धुण्याची जागा
399           casino: जुगारगृह
400           charging_station: प्रभारण स्थानक
401           cinema: चित्रपटगृह
402           clinic: चिकित्सालय
403           club: क्लब
404           college: महाविद्यालय
405           community_centre: समाज भवन
406           courthouse: न्यायमंदिर
407           crematorium: दहनभूमी
408           dentist: दंतवैद्य
409           doctors: डॉक्टर
410           dormitory: शयनागार
411           drinking_water: पिण्याचे पाणी
412           driving_school: चालन-शाळा
413           embassy: दूतावास
414           emergency_phone: संकटकालीन दूरध्वनी
415           fast_food: जलदान्न
416           ferry_terminal: होडी अग्र
417           fire_hydrant: अग्नि जलोत्सर्गी
418           fire_station: अग्निशमन केंद्र
419           food_court: भोजन आवार
420           fountain: कारंजे
421           fuel: इंधन
422           grave_yard: दफनभूमी
423           gym: व्यायामशाळा
424           hall: सभागृह
425           health_centre: आरोग्य केंद्र
426           hospital: रुग्णालय
427           hotel: हॉटेल
428           hunting_stand: मचाण
429           ice_cream: आईसक्रिम
430           kindergarten: बालवाडी
431           library: ग्रंथालय
432           market: बाजार
433           marketplace: बाजार
434           mountain_rescue: पर्वत सुटकामार्ग
435           nightclub: रात्री क्लब
436           nursery: बालवाडी
437           nursing_home: शुश्रुषागृह
438           office: कार्यालय
439           park: उद्यान
440           parking: वाहनतळ
441           pharmacy: औषधालय
442           place_of_worship: पूजास्थान
443           police: पोलिस
444           post_box: टपालपेटी
445           post_office: टपाल कार्यालय
446           preschool: शिशुशाळा
447           prison: कारागृह
448           pub: मद्यपानगृह
449           public_building: सार्वजनिक इमारत
450           public_market: सार्वजनिक बाजार
451           reception_area: स्वागत क्षेत्र
452           recycling: पुनश्चक्रण केंद्र
453           restaurant: उपाहारगृह
454           retirement_home: आरामगृह
455           sauna: सॉना
456           school: शाळा
457           shelter: आश्रयस्थान
458           shop: दुकान
459           shopping: खरेदी
460           shower: तुषारक
461           social_centre: समाज केंद्र
462           social_club: समाज क्लब
463           social_facility: सामाजिक सुविधा
464           studio: कलागृह
465           supermarket: सुपरमार्केट
466           swimming_pool: जलतरण तलाव
467           taxi: टॅक्सी
468           telephone: सार्वजनिक दूरध्वनी
469           theatre: नाट्यगृह
470           toilets: स्वच्छतागृह
471           townhall: नगरभवन
472           university: विद्यापीठ
473           vending_machine: विक्रययंत्र
474           veterinary: पशू शल्यक्रिया
475           village_hall: गाव सभागृह
476           waste_basket: कचरा टोपली
477           wifi: वायफाय पोहोच
478           WLAN: वायफाय पोहोच
479           youth_centre: युवक केंद्र
480         boundary:
481           administrative: प्रशासकीय सीमा
482           census: जनगणना सीमा
483           national_park: राष्ट्रीय उद्यान
484           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
485         bridge:
486           aqueduct: जलसेतू
487           suspension: टांगलेला पूल
488           swing: झुलता पूल
489           viaduct: उंच पूल
490           "yes": पूल
491         building:
492           "yes": इमारत
493         emergency:
494           fire_hydrant: अग्नि जलोत्सर्गी
495           phone: संकटकालीन दूरध्वनी
496         highway:
497           bridleway: अश्वमार्ग
498           bus_guideway: गायडेड बस लेन
499           bus_stop: बस थांबा
500           byway: उपमार्ग
501           construction: निर्माणाधीन महामार्ग
502           cycleway: सायकल मार्ग
503           emergency_access_point: आकस्मिक पोहोच बिंदू
504           footway: पदपथ
505           ford: पाय-उतार
506           living_street: निवासी रस्ता
507           milestone: मैलदगड
508           minor: किरकोळ रस्ता
509           motorway: मोटारमार्ग
510           motorway_junction: मोटारमार्ग जंक्शन
511           motorway_link: मोटारमार्ग रस्ता
512           path: पथ
513           pedestrian: पादचारी मार्ग
514           platform: ओटा
515           primary: प्राथमिक रस्ता
516           primary_link: प्राथमिक रस्ता
517           proposed: प्रस्तावित रस्ता
518           raceway: शर्यतमार्ग
519           residential: निवासी
520           rest_area: आरामक्षेत्र
521           road: रस्ता
522           secondary: माध्यमिक रस्ता
523           secondary_link: माध्यमिक रस्ता
524           service: सेवा मार्ग
525           services: मोटरमार्ग सेवा
526           speed_camera: गतीनोंद कॅमेरा
527           steps: पायऱ्या
528           street_lamp: पथ दिवा
529           track: वाट
530           trail: पायवाट
531           trunk: महामार्ग
532           trunk_link: महामार्ग
533           unclassified: अवर्गीकृत रस्ता
534           unsurfaced: कच्चा रस्ता
535         historic:
536           archaeological_site: पुरातत्त्व स्थळ
537           battlefield: युद्धक्षेत्र
538           boundary_stone: सिमांकन दगड
539           building: इमारत
540           castle: गढी
541           church: चर्च
542           citywalls: शहराच्या भिंती
543           fort: किल्ला
544           house: घर
545           icon: संकेतचिन्ह
546           manor: हवेली
547           memorial: स्मारक
548           mine: खाण
549           monument: स्मारक
550           museum: वस्तुसंग्रहालय
551           ruins: भग्नावशेष
552           tomb: थडगे
553           tower: मनोरा
554           wayside_shrine: मार्गालगतचे देवालय
555           wreck: भग्नावशेष
556         landuse:
557           allotments: वाटप
558           basin: खोरे
559           cemetery: दफनभूमी
560           commercial: वाणिज्यिक क्षेत्र
561           conservation: संधारण
562           construction: बांधकाम
563           farm: मळा
564           farmland: शेतजमीन
565           farmyard: शेतमैदान
566           forest: वन
567           garages: गॅरेजेस
568           grass: गवत
569           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
570           landfill: भराव
571           meadow: कुरण
572           military: सैनिकी क्षेत्र
573           mine: खाण
574           orchard: फळबाग
575           nature_reserve: अभयारण्य
576           park: उद्यान
577           piste: स्की उतार
578           quarry: खुली खाण
579           railway: लोहमार्ग
580           recreation_ground: मैदान
581           reservoir: जलाशय
582           reservoir_watershed: जलाशयाचे पाणलोट क्षेत्र
583           residential: निवासी क्षेत्र
584           retail: विक्री
585           road: रस्त्याचे क्षेत्र
586           village_green: गावहिरवळ
587           vineyard: द्राक्षमळा
588           wetland: आर्द्र जमिन
589           wood: जंगल
590         leisure:
591           bird_hide: पक्षी आश्रयस्थान
592           common: सार्वजनिक जागा
593           fishing: मासेमारी क्षेत्र
594           fitness_station: व्यायामस्थानक
595           garden: बगीचा
596           golf_course: गोल्फ कोर्स
597           marina: नौकातळ
598           nature_reserve: अभयारण्य
599           park: उद्यान
600           pitch: पटांगण
601           playground: क्रीडांगण
602           recreation_ground: करमणुक मैदान
603           sauna: सॉना
604           slipway: सरकमार्ग
605           sports_centre: क्रीडाकेंद्र
606           stadium: क्रीडागार
607           swimming_pool: जलतरण तलाव
608           track: धाव मार्ग
609           water_park: जलोद्यान
610         military:
611           airfield: लष्करी विमानतळ
612           barracks: बराकी
613           bunker: विवर
614         mountain_pass:
615           "yes": खिंड
616         natural:
617           bay: खाडी
618           beach: किनारा
619           cape: भूशिर
620           cave_entrance: गुंफा प्रवेश
621           channel: जलमार्ग
622           cliff: कडा
623           crater: विवर
624           dune: धन्व
625           feature: रचना
626           fell: वृक्ष तोड
627           forest: वन
628           geyser: उष्ण झरा
629           glacier: हिमनदी
630           heath: माळरान
631           hill: टेकडी
632           island: बेट
633           land: जमीन
634           marsh: पाणथळ
635           moor: जीर्ण जमिन
636           mud: चिखल
637           peak: शिखर
638           point: बिंदू
639           reef: प्रवाली
640           ridge: पर्वतरांग
641           river: नदी
642           rock: खडक
643           scree: पायथा दगड
644           scrub: खुरटी झाडी
645           shoal: धक्का
646           spring: झरा
647           stone: दगड
648           strait: सामुद्रधुनी
649           tree: झाड
650           valley: दरी
651           volcano: ज्वालामुखी
652           water: पाणी
653           wetland: आर्द्र जमिन
654           wetlands: आर्द्र जमिनी
655           wood: जंगल
656         office:
657           accountant: लेखापाल
658           architect: वास्तुविशारद
659           company: कंपनी
660           employment_agency: सेवायोजन केंद्र
661           estate_agent: स्थावर अभिकर्ता
662           government: शासकीय कार्यालय
663           insurance: विमा कार्यालय
664           lawyer: वकील
665           ngo: अशासकीय संस्थेचे कार्यालय
666           telecommunication: दूरसंचार कार्यालय
667           travel_agent: प्रवास अभिकरण
668           "yes": कार्यालय
669         place:
670           airport: विमानतळ
671           city: शहर
672           country: देश
673           county: तालुका
674           farm: मळा
675           hamlet: वाडी
676           house: घर
677           houses: घरे
678           island: बेट
679           islet: द्वीपक
680           isolated_dwelling: विलग रहिवास
681           locality: मोहल्ला
682           moor: जीर्ण जमिन
683           municipality: नगरपालिका
684           neighbourhood: परिसर
685           postcode: पोस्टसंकेत
686           region: प्रांत
687           sea: समुद्र
688           state: राज्य
689           subdivision: उपविभाग
690           suburb: उपनगर
691           town: गाव
692           unincorporated_area: असमाविष्ट क्षेत्र
693           village: खेडे
694         railway:
695           abandoned: त्यक्त लोहमार्ग
696           construction: निर्माणाधीन लोहमार्ग
697           disused: अनुपयोगीत रेल्वे
698           disused_station: अनुपयोगीत रेल्वे स्थानक
699           funicular: रज्जुलोहमार्ग
700           halt: रेल्वे स्थानक
701           historic_station: ऐतिहासिक रेल्वे स्थानक
702           junction: लोहमार्ग संधिस्थान
703           level_crossing: समतल मार्गपारण
704           light_rail: हलकी रेल्वे
705           miniature: लघु रेल
706           monorail: एकरुळी
707           narrow_gauge: नॅरो गेज रेल्वे
708           platform: रेल्वे फलाट
709           preserved: संरक्षित लोहमार्ग
710           proposed: प्रस्तावित लोहमार्ग
711           spur: लोहमार्ग फाटा
712           station: रेल्वे स्थानक
713           stop: रेल्वे थांबा
714           subway: मेट्रो स्थानक
715           subway_entrance: भूयारी स्थानक प्रवेश
716           switch: रेल्वे बिंदू
717           tram: ट्राममार्ग
718           tram_stop: ट्राम स्थानक
719           yard: रेल्वे आवार
720         shop:
721           alcohol: परवानाबाह्य
722           antiques: पुरावस्तु
723           art: कला दुकान
724           bakery: बेकरी
725           beauty: प्रसाधन दुकान
726           beverages: पेय दुकान
727           bicycle: सायकल दुकान
728           books: पुस्तकालय
729           boutique: बुटिक
730           butcher: खाटीक
731           car: कार दुकान
732           car_parts: कार सुटेभाग
733           car_repair: कार दुरुस्ती
734           carpet: गालिचाचे दुकान
735           charity: धर्मदाय दुकान
736           chemist: औषधविक्रेता
737           clothes: कपडा दुकान
738           computer: संगणक दुकान
739           confectionery: मिठाई दुकान
740           convenience: सोईस्कर माल दुकान
741           copyshop: वही दुकान
742           cosmetics: सौंदर्यप्रसाधनांचे दुकान
743           department_store: एकछत्री भांडार
744           discount: सवलतवस्तू दुकान
745           doityourself: स्वतः करा
746           dry_cleaning: ड्रायक्लिनींग
747           electronics: ईलेक्ट्रॉनिक्स दुकान
748           estate_agent: स्थावर अभिकर्ता
749           farm: शेत दुकान
750           fashion: फॅशन दुकान
751           fish: मत्स्य दुकान
752           florist: फुलविक्रेता
753           food: भोजन दुकान
754           funeral_directors: मयत निर्देशक
755           furniture: उपस्कर
756           gallery: दिर्घिका
757           garden_centre: बगिचा केंद्र
758           general: फुटकळ दुकान
759           gift: भेटवस्तु दुकान
760           greengrocer: भाजीविक्रेता
761           grocery: किराणा दुकान
762           hairdresser: केशकर्तनालय
763           hardware: हार्डवेअर भांडार
764           insurance: विमा
765           jewelry: आभूषण दुकान
766           kiosk: टपरी
767           laundry: धुलाई केंद्र
768           mall: मॉल
769           market: बाजार
770           mobile_phone: भ्रमणध्वनी दुकान
771           motorcycle: मोटरसायकल दुकान
772           music: संगीत दुकान
773           newsagent: बातमी अभिकर्ता
774           optician: चश्मेवाला
775           organic: सेंद्रिय अन्नदुकान
776           outdoor: खुले दुकान
777           pet: पाळीवप्राणी दुकान
778           pharmacy: औषधालय
779           photo: फोटो दुकान
780           salon: केशकर्तनालय
781           second_hand: वापरलेल्या वस्तूंचे दुकान
782           shoes: जोडे दुकान
783           shopping_centre: खरेदी केंद्र
784           sports: क्रिडा दुकान
785           stationery: लेखनसामग्री दुकान
786           supermarket: सुपरमार्केट
787           tailor: शिंपी
788           toys: खेळणी दुकान
789           travel_agency: प्रवास अभिकरण
790           video: व्हीडियो दुकान
791           wine: परवानाबाह्य
792           "yes": दुकान
793         tourism:
794           alpine_hut: पर्वतीय झोपडी
795           artwork: कलाकृति
796           attraction: आकर्षण
797           bed_and_breakfast: निद्रा व अल्पाहार
798           cabin: चौकी
799           camp_site: पडाव स्थळ
800           caravan_site: काफिला स्थळ
801           guest_house: अतिथिभवन
802           hostel: वसतीगृह
803           hotel: हॉटेल
804           information: माहिती
805           motel: मोटेल
806           museum: वस्तुसंग्रहालय
807           picnic_site: सहल स्थान
808           theme_park: सूत्र उद्यान
809           valley: दरी
810           viewpoint: देखावाबिंदू
811           zoo: प्राणीसंग्रहालय
812         tunnel:
813           culvert: छोटा पूल
814           "yes": बोगदा
815         waterway:
816           artificial: कृत्रिम जलमार्ग
817           boatyard: नौकाबांधणी
818           canal: कालवा
819           connector: जलमार्ग अनुबंधक
820           dam: धरण
821           derelict_canal: त्यक्त कालवा
822           ditch: चर
823           dock: गोदी
824           drain: जलनिष्कास
825           lock: जलपाश
826           lock_gate: जलपाशद्वार
827           mineral_spring: खनिज झरा
828           mooring: नौबंध
829           rapids: जलदधारा
830           river: नदी
831           riverbank: नदीकाठ
832           stream: प्रवाह
833           wadi: मरुघळ
834           waterfall: धबधबा
835           water_point: जल केंद्र
836           weir: बंधारा
837       admin_levels:
838         level2: देशसीमा
839         level4: राज्य सिमा
840         level5: प्रांत सिमा
841         level6: प्रांत सिमा
842         level8: शहर सिमा
843         level9: खेडे सिमा
844         level10: उपनगर सिमा
845     description:
846       title:
847         osm_nominatim: स्थान <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">ओपनस्ट्रीटमॅप
848           नॉमिनॅटिम मार्फत</a>
849         geonames: स्थान <a href="http://www.geonames.org/">जिओनेम्स मार्फत</a>
850       types:
851         cities: शहरे
852         towns: गावे
853         places: ठिकाणे
854     results:
855       no_results: परिणाम सापडले नाही
856       more_results: अधिक निकाल
857     distance:
858       zero: १ कि.मी.हून कमी
859       one: सुमारे १ कि.मी.
860       other: सुमारे %{count} कि.मी.
861     direction:
862       south_west: नैऋत्य
863       south: दक्षिण
864       south_east: आग्नेय
865       east: पूर्व
866       north_east: ईशान्य
867       north: उत्तर
868       north_west: वायव्य
869       west: पश्चिम
870   layouts:
871     logo:
872       alt_text: ओपनस्ट्रीटमॅप संकेतचित्र
873     home: स्वगृह स्थानावर जा
874     logout: सनोंद-निर्गम
875     log_in: सनोंद-प्रवेश
876     log_in_tooltip: वर्तमान खात्याने सनोंद-प्रवेश करा
877     sign_up: नोंदणी करा
878     start_mapping: नकाशा आरेखन सुरु करा
879     sign_up_tooltip: संपादनासाठी खाते उघडा
880     edit: संपादन करा
881     history: इतिहास
882     export: निर्यात
883     data: माहिती
884     export_data: माहिती निर्यात
885     gps_traces: GPS अनुरेख
886     user_diaries: सदस्य अनुदिनी
887     user_diaries_tooltip: सदस्य अनुदिनी पहा
888     edit_with: '%{editor} वापरून संपादन करा'
889     tag_line: मुक्त विकि जागतिक नकाशा
890     intro_header: ओपनस्ट्रीटमॅपवर स्वागत आहे!
891     intro_text: ओपनस्ट्रीटमॅप हा जगाचा नकाशा आहे, जो आपल्यासारख्या लोकांनी तयार केला
892       आहे, व जो खुल्या परवान्यांतर्गत वापरास मुक्त आहे.
893     intro_2_create_account: सदस्यखाते तयार करा
894     partners_ucl: UCL VR सेंटर
895     partners_ic: इम्पिरियल कॉलेज लंडन
896     partners_bytemark: बाईटमार्क होस्टिंग
897     partners_partners: भागीदार
898     osm_offline: डाटाबेसचे आवश्यक देखरेखीचे काम असल्यामुळे ओपनस्ट्रीटमॅप डाटाबेस ही
899       जालावेगळी करण्यात आलेली आहे.
900     osm_read_only: डाटाबेसचे आवश्यक देखरेखीचे काम असल्यामुळे, ओपनस्ट्रीटमॅप डाटाबेस
901       ही सध्या फक्त वाचू शकता येणार आहे.
902     donate: हार्डवेअर अपग्रेड फंडमध्ये योगदानाने%{link} ओपनस्ट्रीटमॅपला साहाय्य करा.
903     help: साहाय्य
904     about: आमच्याबद्दल
905     copyright: प्रताधिकार
906     community: समुदाय
907     community_blogs: अनुदिनी
908     community_blogs_title: ओपनस्ट्रीटमॅप समुदायाच्या सदस्यांच्या अनुदिनी
909     foundation: प्रतिष्ठान
910     foundation_title: ओपनस्ट्रीटमॅप फाउंडेशन
911     make_a_donation:
912       title: आर्थिक देणगी देऊन  करुन ओपनस्ट्रीटमॅपला  साहाय्य करा.
913       text: देणगी द्या
914     learn_more: अधिक जाणून घ्या
915     more: अधिक
916   license_page:
917     foreign:
918       title: ह्या भाषांतराबद्दल
919       text: या भाषांतरीत पानाच्या व %{english_original_link} यादरम्यान काही वादाचा
920         प्रसंग उद्भवल्यास, मूळ इंग्लिश पानास प्राथमिकता राहील.
921       english_link: मूळ इंग्लिश
922     native:
923       title: या पानाबद्दल
924       text: आपण प्रताधिकार पानाची इंग्रजी आवृत्ती पाहत आहात. आपण ह्या पानाच्या %{native_link}कडे
925         परत जाऊ शकता, किंवा प्रताधिकाराबद्दल वाचणे थांबवून %{mapping_link} सुरु करू
926         शकता.
927       native_link: मराठी आवृत्ती
928       mapping_link: नकाशा आरेखन
929     legal_babble:
930       title_html: प्रताधिकार व परवाना
931       credit_title_html: ओपनस्ट्रीटमॅपला श्रेय कसे द्यावे
932       more_title_html: अधिक शोध
933       contributors_title_html: आमचे योगदाते
934       contributors_intro_html: 'आमचे योगदानकर्ते हे हजारोंच्या संख्येतील व्यक्ति आहेत.आम्ही
935         मुक्त परवान्यांतर्गत असलेला डाटा हा राष्ट्रीय नकाशा संस्थेंकडून व त्यातील
936         इतर स्रोतांतून घेऊन त्याचा अंतर्भाव करतो:'
937       infringement_title_html: प्रताधिकार भंग
938   welcome_page:
939     title: सुस्वागतम्‌!
940     whats_on_the_map:
941       title: नकाशावर काय आहे
942     basic_terms:
943       title: नकाशा आरेखनासाठीच्या मूलभूत संज्ञा
944       paragraph_1_html: ओपनस्ट्रीटमॅपची स्वतःची एक बोली आहे. हे काही प्रमुख शब्द आहेत
945         जे कामी येतील.
946       editor_html: <strong>संपादक</strong> हा एक संगणक अनुप्रयोग किंवा संकेतस्थळ आहे,
947         जे वापरून आपण नकाशाचे संपादन करू शकता.
948       node_html: <strong>गाठ</strong> म्हणजे नकाशावरील एक बिंदू, जसे की एक उपाहारगृह
949         किंवा एक झाड.
950       way_html: <strong>मार्ग</strong> म्हणजे एखादी रेष किंवा एखादे क्षेत्र, जसे की
951         रस्ता, प्रवाह, तलाव किंवा इमारत.
952     questions:
953       title: काही प्रश्न?
954     start_mapping: नकाशा आरेखन सुरु करा
955     add_a_note:
956       title: संपादन करण्यास वेळ नाही?टिप्पणी जोडा!
957       paragraph_1_html: |-
958         जर आपणास काही छोटेसेच ठिक करुन हवे आहे व आपल्यापाशी प्रवेशाचा व संपादन शिकण्यास वेळ नाही
959
960         तर एक टिप्पणी जोडणे सोपे आहे.
961   fixthemap:
962     title: समस्या नोंदवा/नकाशा नीयत करा
963     how_to_help:
964       title: मदत कशी करावी
965       join_the_community:
966         title: समाजास जुळा
967   help_page:
968     title: साहाय्य मिळविणे
969     welcome:
970       url: /welcome
971       title: ओएसएम वर स्वागत आहे
972     help:
973       url: https://help.openstreetmap.org/
974       title: help.openstreetmap.org
975       description: OSMच्या प्रश्नोत्तरासाठीच्या संकेतस्थळावर प्रश्न विचारा किंवा उत्तरे
976         शोधा.
977     wiki:
978       url: http://wiki.openstreetmap.org/
979       title: wiki.openstreetmap.org
980       description: सखोल OSM प्रलेखनासाठी विकी वाचा.
981   about_page:
982     next: पुढील
983     copyright_html: <span>&copy;</span>ओपनस्ट्रीटमॅप<br>योगदाते
984     local_knowledge_title: स्थानिक ज्ञान
985     community_driven_title: समाजातर्फे चालविलेले
986     open_data_title: मुक्त माहिती
987     partners_title: भागीदार
988   notifier:
989     diary_comment_notification:
990       subject: '[OpenStreetMap] %{user}ने आपल्या अनुदिनीतील नोंदीवर अभिप्राय दिला'
991     message_notification:
992       header: '%{from_user}ने ओपनस्ट्रीटमॅपद्वारे आपल्याला %{subject} अशा विषयाचा
993         संदेश पाठविला'
994       footer_html: आपण %{readurl} येथेही संदेश वाचू शकता, आणि %{replyurl} येथे उत्तर
995         देऊ शकता
996     gpx_notification:
997       with_description: च्या वर्णनासह
998     signup_confirm:
999       greeting: नमस्कार!
1000       welcome: आपण खातेनिश्चिती केल्यावर,सुरुवात करण्यास आम्ही आपणास अधिकची माहिती
1001         देउ
1002     email_confirm_plain:
1003       greeting: नमस्कार,
1004       click_the_link: जर ते आपणच असाल,तर बदलांची खात्री करण्यास खालील दुवा टिचका.
1005     email_confirm_html:
1006       greeting: नमस्कार,
1007       click_the_link: जर ते आपणच असाल,तर बदलांची खात्री करण्यास खालील दुवा टिचका.
1008     lost_password:
1009       subject: '[OpenStreetMap] परवलीचा शब्द पुनर्स्थापन विनंती'
1010     lost_password_plain:
1011       greeting: नमस्कार,
1012       click_the_link: जर ते आपणच असाल,तर परवलीचा शब्द पुनर्स्थापन करण्यास खालील दुवा
1013         टिचका.
1014     lost_password_html:
1015       greeting: नमस्कार,
1016       click_the_link: जर ते आपणच असाल,तर परवलीचा शब्द पुनर्स्थापन करण्यास खालील दुवा
1017         टिचका.
1018     note_comment_notification:
1019       anonymous: एक अनामिक सदस्य
1020       greeting: नमस्कार,
1021       details: '%{url} येथे टीपेबद्दल अधिक तपशील मिळू शकेल.'
1022   message:
1023     inbox:
1024       title: अंतर्पेटी
1025       my_inbox: माझी अंतर्पेटी
1026       outbox: बाह्यपेटी
1027       messages: आपल्यासाठी %{new_messages} आणि %{old_messages} आहेत
1028       new_messages:
1029         one: '%{count} नवा संदेश'
1030         other: '%{count} नवे संदेश'
1031       old_messages:
1032         one: '%{count} जुना संदेश'
1033         other: '%{count} जुने संदेश'
1034       from: प्रेषक
1035       subject: विषय
1036       date: दिनांक
1037       no_messages_yet: आपल्यासाठी अद्याप संदेश नाहीत. %{people_mapping_nearby_link}
1038         संपर्क साधावा काय?
1039       people_mapping_nearby: जवळपासच्या इतर नकाशाकारांशी
1040     message_summary:
1041       unread_button: न वाचलेले अशी खूण करा
1042       read_button: वाचले अशी खूण करा
1043       reply_button: उत्तर
1044       delete_button: वगळा
1045     new:
1046       title: संदेश पाठवा
1047       send_message_to: '%{name}ला नवीन संदेश पाठवा'
1048       subject: विषय
1049       body: मायना
1050       send_button: पाठवा
1051       back_to_inbox: अंतर्पेटीकडे परत
1052       message_sent: संदेश पाठविला
1053       limit_exceeded: आपण नुकतेच अनेक संदेश पाठविले, अधिक पाठविण्यापूर्वी अंमळ थांबा.
1054     no_such_message:
1055       title: असा कोणताही संदेश नाही
1056       heading: असा कोणताही संदेश नाही
1057       body: त्या ओळखणीचा कोणताही संदेश नाही
1058     outbox:
1059       title: बाह्यपेटी
1060       inbox: अंतर्पेटी
1061       outbox: बाह्यपेटी
1062       messages:
1063         one: आपण पाठविलेला %{count} संदेश
1064         other: आपण पाठविलेले %{count} संदेश
1065       to: प्रति
1066       subject: विषय
1067       date: दिनांक
1068       no_sent_messages: आपण अद्याप कुठलेही संदेश पाठविलेले नाहीत. %{people_mapping_nearby_link}
1069         संपर्क साधावा काय?
1070       people_mapping_nearby: जवळपासच्या इतर नकाशाकारांशी
1071     reply:
1072       wrong_user: आपण '%{user}' म्हणून दाखल झालेले आहात, पण आपण ज्या संदेशास उत्तर
1073         देऊ इच्छिता, तो संदेश वेगळ्या सदस्यास पाठविण्यात आला आहे. कृपया उत्तर देण्यासाठी
1074         बरोबर सदस्य म्हणून दाखल व्हा.
1075     read:
1076       title: संदेश वाचा
1077       from: प्रेषक
1078       subject: विषय
1079       date: दिनांक
1080       reply_button: उत्तर
1081       unread_button: न वाचलेले अशी खूण करा
1082       back: परत जा
1083       to: प्रति
1084       wrong_user: आपण '%{user}' म्हणून दाखल झालेले आहात, पण आपण जो संदेश वाचू इच्छिता,
1085         तो संदेश वेगळ्या सदस्यास पाठविण्यात आला आहे. कृपया संदेश वाचण्यासाठी बरोबर
1086         सदस्य म्हणून दाखल व्हा.
1087     sent_message_summary:
1088       delete_button: वगळा
1089     mark:
1090       as_read: संदेश वाचला आहे अशी खूण केली
1091       as_unread: संदेश वाचला नाही अशी खूण केली
1092     delete:
1093       deleted: संदेश वगळला
1094   site:
1095     index:
1096       js_1: आपण जावास्क्रीप्ट चालवू न शकणारा न्याहाळक वापरत आहात, किंवा जावास्क्रीप्ट
1097         निष्क्रिय आहे.
1098       js_2: ओपनस्ट्रीटमॅप सरकत्या नकाशासाठी जावास्क्रीप्टचा वापर करते.
1099       permalink: शाश्वत दुवा
1100       shortlink: लघुदुवा
1101       createnote: टीप जोडा
1102       license:
1103         copyright: प्रताधिकार ओपनस्ट्रीटमॅप आणि योगदाते, खुल्या परवान्यांतर्गत
1104     edit:
1105       not_public: आपण आपली संपादने सार्वजनिक ठेवलेली नाहित.
1106       not_public_description: नकाशा संपादण्यासाठी संपादने सार्वजनिक असणे आवश्यक आहे.
1107         आपण आपल्या %{user_page}वरून ती सार्वजनिक ठेवू शकता.
1108       user_page_link: सदस्य पाना
1109       anon_edits_link_text: असे का आहे ते जाणून घ्या.
1110     sidebar:
1111       search_results: शोध निकाल
1112       close: बंद करा
1113     search:
1114       search: शोधा
1115       where_am_i: मी कुठे आहे?
1116       submit_text: जा
1117     key:
1118       table:
1119         entry:
1120           motorway: द्रुतगतीमार्ग
1121           trunk: महामार्ग
1122           primary: प्राथमिक रस्ता
1123           secondary: दुय्यम रस्ता
1124           unclassified: अवर्गीकृत रस्ता
1125           unsurfaced: कच्चा रस्ता
1126           track: वाट
1127           byway: उपमार्ग
1128           bridleway: अश्वमार्ग
1129           cycleway: सायकल मार्ग
1130           footway: पदपथ
1131           rail: लोहमार्ग
1132           subway: मेट्रो
1133           tram:
1134           - हलकी रेल्वे
1135           - ट्राम
1136           cable:
1137           - रज्जुमार्ग
1138           - खुर्ची उद्वाहन
1139           runway:
1140           - विमानतळ धावपट्टी
1141           - खेचमार्ग
1142           apron:
1143           - विमानतळावरील भरणतळ
1144           - अग्र
1145           admin: प्रशासकीय सीमा
1146           forest: वन
1147           wood: जंगल
1148           golf: गोल्फ कोर्स
1149           park: उद्यान
1150           resident: निवासी क्षेत्र
1151           tourist: पर्यटन आकर्षण
1152           common:
1153           - सार्वजनिक जमीन
1154           - कुरण
1155           retail: विक्री क्षेत्र
1156           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
1157           commercial: वाणिज्यिक क्षेत्र
1158           lake:
1159           - तलाव
1160           - जलाशय
1161           farm: मळा
1162           cemetery: दफनभूमी
1163           allotments: वाटप
1164           pitch: खेळमैदान
1165           centre: क्रीडाकेंद्र
1166           reserve: अभयारण्य
1167           military: लष्करी क्षेत्र
1168           school:
1169           - शाळा
1170           - विद्यापीठ
1171           building: महत्वपूर्ण इमारत
1172           station: रेल्वे स्थानक
1173           summit:
1174           - शिखर
1175           - शिखर
1176           tunnel: तुटक कड = बोगदा
1177           bridge: काळी कड = पूल
1178           private: खाजगी प्रवेश
1179           permissive: परवानगीने प्रवेश
1180           destination: केवळ गंतव्यासाठी प्रवेश
1181           construction: निर्माणाधीन रस्ते
1182     richtext_area:
1183       edit: संपादन करा
1184       preview: झलक
1185     markdown_help:
1186       headings: मथळे
1187       heading: मथळा
1188       subheading: उपमथळा
1189       unordered: अक्रमित यादी
1190       ordered: क्रमित यादी
1191       first: पहिली बाब
1192       second: दुसरी बाब
1193       link: दुवा
1194       text: मजकूर
1195       image: चित्र
1196       url: URL
1197   trace:
1198     create:
1199       upload_trace: GPS अनुरेख चढवा
1200     edit:
1201       title: अनुरेख %{name} संपादन
1202       heading: अनुरेख %{name} संपादन
1203       filename: 'संचिकानाम:'
1204       download: उतरवा
1205       uploaded_at: 'चढविले:'
1206       points: 'बिंदू:'
1207       map: नकाशा
1208       edit: संपादन
1209       owner: 'मालक:'
1210       description: 'वर्णन:'
1211       tags: 'खूणपताका:'
1212       tags_help: स्वल्पविरामाने परिसीमित
1213       save_button: जतन करा
1214       visibility: 'दृश्यता:'
1215       visibility_help: ह्याचा अर्थ काय?
1216     trace_form:
1217       description: 'वर्णन:'
1218       tags: 'खूणपताका:'
1219       tags_help: स्वल्पविरामाने परिसीमित
1220       visibility: 'दृश्यता:'
1221       visibility_help: ह्याचा अर्थ काय?
1222       upload_button: चढवा
1223       help: साहाय्य
1224     trace_header:
1225       upload_trace: अनुरेख चढवा
1226       see_all_traces: सर्व अनुरेख पहा
1227       see_your_traces: स्वतःचे अनुरेख पहा
1228     trace_optionals:
1229       tags: खूणपताका
1230     view:
1231       pending: प्रलंबित
1232       filename: 'संचिकानाम:'
1233       download: अधिभारण करा
1234       uploaded: 'अपभारण केले:'
1235       points: 'बिंदू:'
1236       map: नकाशा
1237       edit: संपादन
1238       owner: 'मालक:'
1239       description: 'वर्णन:'
1240       tags: 'खूणपताका:'
1241       none: काहीही नाही
1242       edit_track: हा अनुरेख संपादा
1243       delete_track: हा अनुरेख वगळा
1244       trace_not_found: अनुरेख आढळला नाही!
1245       visibility: 'दृश्यता:'
1246     trace_paging_nav:
1247       showing_page: पान %{page}
1248       older: जुने अनुरेख
1249       newer: नवे अनुरेख
1250     trace:
1251       pending: प्रलंबित
1252       count_points: '%{count} बिंदू'
1253       ago: '%{time_in_words_ago} पूर्वी'
1254       more: अधिक
1255       trace_details: अनुरेखाचा तपशील पहा
1256       view_map: नकाशा पहा
1257       edit: संपादन
1258       edit_map: नकाशा संपादा
1259       public: सार्वजनिक
1260       identifiable: ओळखण्याजोगी
1261       private: खाजगी
1262       trackable: मागोव्याजोगा
1263       by: तर्फे
1264       in: आत
1265       map: नकाशा
1266   oauth_clients:
1267     new:
1268       title: नवीन अनुप्रयोगाची नोंदणी करा
1269       submit: नोंदणी करा
1270     edit:
1271       title: अनुप्रयोग संपादा
1272       submit: संपादन
1273     show:
1274       title: '%{app_name}साठी OAuth तपशील'
1275       key: 'उपभोक्ता किल्ली:'
1276       secret: 'उपभोक्ता गुपित:'
1277       url: 'विनंती बिल्ला URL:'
1278       access_url: 'प्रवेश बिल्ला URL:'
1279       edit: तपशील संपादा
1280       confirm: नक्की आहात?
1281     index:
1282       title: माझे OAuth तपशील
1283       register_new: आपल्या अनुप्रयोगाची नोंदणी करा
1284     form:
1285       name: नाव
1286       required: आवश्यक
1287       url: मुख्य अनुप्रयोग URL
1288       requests: 'सदस्याकडून खालील परवानग्यांची मागणी करा:'
1289   user:
1290     login:
1291       title: सनोंद प्रवेश करा
1292       heading: सनोंद प्रवेश करा
1293       email or username: 'विपत्रपत्ता किंवा सदस्यनाव:'
1294       password: 'परवलीचा शब्द:'
1295       remember: माझी आठवण ठेवा
1296       lost password link: परवलीचा शब्द विसरलात?
1297       login_button: सनोंद प्रवेश करा
1298       register now: आत्ता नोंदणी करा
1299       new to osm: ओपनस्ट्रीटमॅपवर नवीन?
1300       create account minute: खाते उघडा. केवळ एका मिनिटाचे काम आहे.
1301       no account: आपले खाते नाही?
1302     lost_password:
1303       heading: परवलीचा शब्द विसरला?
1304       email address: 'विपत्र पत्ता:'
1305       new password button: परवलीचा शब्द पुनर्स्थापित करा
1306     reset_password:
1307       title: परवलीचा शब्द पुनर्स्थापित करा
1308       heading: '%{user}साठी परवलीचा शब्द पुनर्स्थापित करा'
1309       password: 'परवलीचा शब्द:'
1310       confirm password: 'परवलीचा शब्द पुन्हा लिहा:'
1311       reset: परवलीचा शब्द पुनर्स्थापित करा
1312       flash changed: आपला परवलीचा शब्द बदलण्यात आला आहे.
1313     new:
1314       title: नोंदणी करा
1315       about:
1316         header: मुक्त व संपादण्याजोगा
1317       email address: 'विपत्र पत्ता:'
1318       confirm email address: विपत्रपत्त्याची निश्चिती करा
1319       display name: 'दर्शवायचे नाव:'
1320       password: 'परवलीचा शब्द:'
1321       confirm password: 'परवलीच्या शब्दाची निश्चिती करा:'
1322       continue: नोंदणी करा
1323       terms declined: आपण नवीन योगदात्यांसाठी अटी मान्य न करण्याचे निवडल्याचा आम्हाला
1324         खेद आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया <a href="%{url}">हे विकीपान पहा</a>.
1325     terms:
1326       title: योगदात्यांसाठी अटी
1327       heading: योगदात्यांसाठी अटी
1328       consider_pd_why: हे काय आहे?
1329       agree: मान्य
1330       decline: अमान्य
1331       legale_select: 'राहण्याचा देश:'
1332       legale_names:
1333         france: फ्रान्स
1334         italy: इटली
1335         rest_of_world: उर्वरित जग
1336     no_such_user:
1337       title: असा सदस्य अस्तित्वात नाही
1338       heading: सदस्य %{user} अस्तित्वात नाही
1339       body: क्षमा असावी, %{user} नामक सदस्य अस्तित्वात नाही. कृपया आपले वर्णलेखन तपासा,
1340         किंवा कदाचित आपण चुकीच्या दुव्यावर टिचकी दिली असेल.
1341     view:
1342       my diary: माझी अनुदिनी
1343       new diary entry: अनुदिनीत नवी नोंद
1344       my edits: माझी संपादने
1345       my traces: माझे अनुरेख
1346       my notes: माझ्या टीपा
1347       my messages: माझे संदेश
1348       my settings: माझ्या मांडण्या
1349       my comments: माझे अभिप्राय
1350       oauth settings: oauth प्रस्थापने
1351       blocks on me: माझ्यावरील निर्बंध
1352       blocks by me: माझ्याकडून निर्बंध
1353       send message: संदेश पाठवा
1354       diary: अनुदिनी
1355       edits: संपादने
1356       traces: अनुरेख
1357       notes: नकाशावरील टीपा
1358       ago: (%{time_in_words_ago} पूर्वी)
1359       ct status: 'योगदात्यांसाठी अटी:'
1360       ct undecided: अनिर्णीत
1361       ct declined: अमान्य
1362       ct accepted: '%{ago} पूर्वी मान्य'
1363       latest edit: 'नवीनतम संपादन %{ago}:'
1364       status: 'स्थिती:'
1365       description: वर्णन
1366       settings_link_text: मांडण्या
1367       your friends: आपले मित्र
1368       km away: '%{count} कि.मी. दूर'
1369       m away: '%{count} मी. दूर'
1370       nearby users: जवळपासचे इतर सदस्य
1371       friends_changesets: मित्रांचे बदलसंच
1372       friends_diaries: मित्रांच्या अनुदिनीतील नोंदी
1373       nearby_changesets: जवळपासच्या सदस्यांचे बदलसंच
1374       nearby_diaries: जवळपासच्या सदस्यांच्या अनुदिनीतील नोंदी
1375     popup:
1376       your location: आपले ठिकाण
1377       nearby mapper: जवळपासचे नकाशाकार
1378       friend: मित्र
1379     account:
1380       title: खाते संपादा
1381       my settings: माझ्या मांडण्या
1382       openid:
1383         openid: 'OpenID:'
1384         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1385         link text: हे काय आहे?
1386       public editing:
1387         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1388         enabled link text: हे काय आहे?
1389         disabled link text: मी संपादन कां करू शकत नाही?
1390       contributor terms:
1391         link text: हे काय आहे?
1392       preferred languages: 'पसंतीच्या भाषा:'
1393       preferred editor: 'पसंतीचा संपादक:'
1394       image: 'चित्र:'
1395       gravatar:
1396         gravatar: Gravatar वापरा
1397         link text: हे काय आहे?
1398       new image: चित्र जोडा
1399       keep image: वर्तमान चित्र राखा
1400       delete image: वर्तमान चित्र काढून टाका
1401       replace image: वर्तमान चित्र बदला
1402       image size hint: (किमान १००x१०० आकाराची चौरस चित्रे उत्तम)
1403       latitude: 'अक्षांश:'
1404       longitude: 'रेखांश:'
1405       save changes button: बदल जतन करा
1406     confirm:
1407       heading: आपले विपत्र तपासा!
1408       introduction_1: आम्ही आपणास निश्चितीकरणास विपत्र पाठविले आहे.
1409       introduction_2: विपत्रातील दुव्यावर टिचकी मारुन आपली खातेनिश्चिती करा व आपण
1410         नकाशा काढणे सुरु करु शकता.
1411       button: खात्री करा
1412       already active: ह्या खात्याची आधीच निश्चिती झाली आहे.
1413       unknown token: तो निश्चिती संकेत कालबाह्य झाला आहे किंवा अस्तित्वात नाही.
1414       reconfirm_html: जर आपणास आम्ही पुन्हा  विपत्र पाठविणे आवश्यक वाटते, तर<a href="%{reconfirm}">येथे
1415         टिचकी मारा</a>.
1416     confirm_resend:
1417       failure: सदस्य %{name} सापडला नाही.
1418     list:
1419       title: सदस्य
1420       heading: सदस्य
1421       showing:
1422         one: पान %{page} (%{first_item}, %{items} पैकी)
1423         other: पान %{page} (%{first_item}-%{last_item}, %{items}पैकी)
1424   user_block:
1425     period:
1426       one: १ तास
1427       other: '%{count} तास'
1428     partial:
1429       confirm: नक्की आहात?
1430       showing_page: पान %{page}
1431       next: पुढील »
1432       previous: « मागील
1433   note:
1434     mine:
1435       ago_html: '%{when} पूर्वी'
1436   javascripts:
1437     close: बंद करा
1438     share:
1439       title: सहभाग करा
1440       cancel: रद्द करा
1441       image: चित्र
1442       link: दुवा किंवा HTML
1443       long_link: दुवा
1444       short_link: लघुदुवा
1445       embed: HTML
1446       custom_dimensions: पारंपारीक मोजमाप स्थापा
1447       scale: 'प्रमाण:'
1448       download: अधिभारण करा
1449       short_url: लघु-URL
1450       view_larger_map: मोठा नकाशा पहा
1451     map:
1452       locate:
1453         title: माझे ठिकाण दाखवा
1454         popup: आपण या बिंदूपासून {distance}{unit}च्या परिघात  आहात
1455       base:
1456         cycle_map: सायकल नकाशा
1457         transport_map: परिवहन नकाशा
1458       layers:
1459         header: नकाशाचे स्तर
1460         notes: नकाशावरील टीपा
1461         data: नकाशावरील माहिती
1462         title: स्तर
1463       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap योगदानकर्ते</a>
1464       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>देणगी द्या</a>
1465     site:
1466       edit_tooltip: नकाशा संपादा
1467       createnote_tooltip: नकाशावर टीप जोडा
1468     notes:
1469       new:
1470         intro: काही चूक आढळली किंवा काही हरपले आहे काय? इतर नकाशाकारांना ते कळु द्या
1471           म्हणजे ते आम्ही ठिकठाक करु. मार्करला अचूक स्थानी न्या व ती समस्या समजवण्यास
1472           एक सूचना टंका. (कृपया येथे काही वैयक्तिक माहिती टाकू नका.)
1473         add: टीप जोडा
1474       show:
1475         resolve: निराकरण करा
1476   redaction:
1477     new:
1478       description: वर्णन
1479     show:
1480       description: 'वर्णन:'
1481       user: 'निर्माता:'
1482       confirm: नक्की आहात?
1483     update:
1484       flash: बदल जतन केले.
1485 ...