Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ruila
16 # Author: 6400
17 ---
18 nn:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Tilgangskontrolliste
27       changeset: Endringssett
28       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
29       country: Land
30       diary_comment: Dagbokkommentar
31       diary_entry: Dagbokoppføring
32       friend: Ven
33       language: Språk
34       message: Melding
35       node: Node
36       node_tag: Nodemerkelapp
37       notifier: Varsling
38       old_node: Gammal node
39       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
40       old_relation: Gammal relasjon
41       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
42       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
43       old_way: Gammal veg
44       old_way_node: Gammal vegnode
45       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
46       relation: Relasjon
47       relation_member: Relasjonsmedlem
48       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
49       session: Økt
50       trace: Spor
51       tracepoint: Punkt i spor
52       tracetag: Spormerkelapp
53       user: Brukar
54       user_preference: Brukarinnstillingar
55       user_token: Brukarnøkkel
56       way: Veg
57       way_node: Vegnode
58       way_tag: Vegmerkelapp
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Brødtekst
62       diary_entry:
63         user: Brukar
64         title: 'Emne:'
65         latitude: Breiddegrad
66         longitude: Lengdegrad
67         language: Språk
68       friend:
69         user: Brukar
70         friend: Ven
71       trace:
72         user: Brukar
73         visible: Synleg
74         name: Namn
75         size: Storleik
76         latitude: Breiddegrad
77         longitude: Lengdegrad
78         public: Offentleg
79         description: Skildring
80       message:
81         sender: Sendar
82         title: Emne
83         body: Brødtekst
84         recipient: Mottakar
85       user:
86         email: E-post
87         active: Aktive
88         display_name: Visningsnamn
89         description: Skildring
90         languages: Språk
91         pass_crypt: Passord
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: Standard (noverande %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
99     id:
100       name: ID
101       description: iD (redigering i nettlesaren)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
105     remote:
106       name: Lokalt installert program
107       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
108   browse:
109     created: Oppretta
110     closed: Attlaten
111     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
112     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
113     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
114     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
116     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
117     version: 'Versjon:'
118     anonymous: anonym
119     no_comment: (ingen kommentar)
120     part_of: Del av
121     download_xml: Last ned XML
122     view_history: Vis historikk
123     view_details: Vis detaljar
124     location: 'Plassering:'
125     changeset:
126       title: Endringssett %{id}
127       belongs_to: Skapar
128       node: Punkt (%{count})
129       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
130       way: Strekningar (%{count})
131       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
132       comment: Kommentarar (%{count})
133       changesetxml: XML for endringssett
134       osmchangexml: osmChange XML
135       feed:
136         title: Endringssett %{id}
137         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
138       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
139       discussion: Ordskifte
140     node:
141       title: 'Punkt: %{name}'
142       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
143     way:
144       title: 'Strekning: %{name}'
145       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
146       nodes: Punkt
147       also_part_of:
148         one: delstrekning %{related_ways}
149         other: delstrekningar %{related_ways}
150     relation:
151       members: Medlemmar
152     relation_member:
153       entry: '%{type} %{name}'
154       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
155       type:
156         node: Punkt
157         way: Veg
158         relation: Relasjon
159     containing_relation:
160       entry: Relasjon %{relation_name}
161       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
162     not_found:
163       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
164       type:
165         node: node
166         way: veg
167         relation: relasjon
168         changeset: endringssett
169         note: merknad
170     timeout:
171       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
172       type:
173         node: punkt
174         way: veg
175         relation: relasjon
176         changeset: endringssett
177         note: merknad
178     redacted:
179       redaction: Maskering %{id}
180       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
181         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
182       type:
183         node: punkt
184         way: vegen
185         relation: relasjonen
186     start_rjs:
187       load_data: Last inn data
188       loading: Lastar...
189     tag_details:
190       tags: Merkelappar
191       wiki_link:
192         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
193         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
194       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
195       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
196       telephone_link: Ring %{phone_number}
197     note:
198       title: 'Merknad: %{id}'
199       new_note: Ny merknad
200       description: Skildring
201       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
202       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
203       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
204       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
205       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
206       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         sidan</abbr>
209       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
210       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
211       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
213         sidan</abbr>
214     query:
215       title: Førespurnadsfunksjonar
216       nearby: Nærliggjande funksjonar
217   changeset:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Side %{page}
220       next: Neste »
221       previous: « Forrige
222     changeset:
223       anonymous: Anonym
224       no_edits: (ingen redigeringar)
225       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Lagra
229       user: Brukar
230       comment: Kommentar
231       area: Område
232     index:
233       title: Endringssett
234       title_user: Endringssett av %{user}
235       title_friend: Endringssett av venene dine
236       title_nearby: Endringssett av naboar
237       empty: Fann ingen endringssett.
238       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
239       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
240       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
241       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
242       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
243       load_more: Last inn meir
244     timeout:
245       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
246     rss:
247       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
248       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
249       full: Fullstendig ordskifte
250   diary_entry:
251     new:
252       title: Ny dagbokoppføring
253       publish_button: Publiser
254     index:
255       title: Brukarane sine dagbøker
256       title_friends: Dagbøkene til venene dine
257       title_nearby: Dagbøkene til naboar
258       user_title: '%{user} si dagbok'
259       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
260       new: Ny dagbokoppføring
261       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
262       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
263       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
264       older_entries: Eldre oppføringar
265       newer_entries: Nyare oppføringar
266     edit:
267       title: Rediger oppføring i dagboka
268       subject: 'Emne:'
269       body: 'Brødtekst:'
270       language: 'Språk:'
271       location: 'Posisjon:'
272       latitude: 'Breiddegrad:'
273       longitude: 'Lengdegrad:'
274       use_map_link: bruk kart
275       save_button: Lagre
276       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
277     show:
278       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
279       user_title: '%{user} si dagbok'
280       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
281       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
282       login: Logg inn
283       save_button: Lagre
284     no_such_entry:
285       title: Inga slik dagbokoppføring
286       heading: Inga oppføring med %{id}
287       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
288         skrive feil eller om lenkja er riktig.
289     diary_entry:
290       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
291       comment_link: Kommenter denne oppføringa
292       reply_link: Svar på denne oppføringa
293       comment_count:
294         one: '%{count} kommentar'
295         zero: Ingen kommentarar
296         other: '%{count} kommentarar'
297       edit_link: Rediger denne oppføringa
298       hide_link: Skjul denne oppføringa
299       confirm: Stadfest
300     diary_comment:
301       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
302       hide_link: Skjul denne kommentaren
303       confirm: Stadfest
304     location:
305       location: 'Posisjon:'
306       view: Vis
307       edit: Rediger
308     feed:
309       user:
310         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
311         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
312       language:
313         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
314         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
315       all:
316         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
317         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
320       post: Post
321       when: Når
322       comment: Kommentar
323       ago: '%{ago} sidan'
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326   geocoder:
327     search:
328       title:
329         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
330         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
331         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
332           Nominatim</a>
333         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
334         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
335           Nominatim</a>
336         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
337     search_osm_nominatim:
338       prefix_format: '%{name}'
339       prefix:
340         aerialway:
341           cable_car: Kabelbane
342           chair_lift: Stolheis
343           drag_lift: Skitrekk
344           gondola: Gondolheis
345           station: Fjellheisstasjon
346         aeroway:
347           aerodrome: Flyplass
348           apron: Flyrampe
349           gate: Gate
350           helipad: Helikopterplass
351           runway: Rullebane
352           taxiway: Taksebane
353           terminal: Terminal
354         amenity:
355           animal_shelter: Dyrehospits
356           arts_centre: Kunstsenter
357           atm: Minibank
358           bank: Bank
359           bar: Bar
360           bbq: Grill
361           bench: Benk
362           bicycle_parking: Sykkelparkering
363           bicycle_rental: Sykkelutleige
364           biergarten: Uteservering
365           boat_rental: Båtutleige
366           brothel: Bordell
367           bureau_de_change: Vekslingskontor
368           bus_station: Busstasjon
369           cafe: Kafé
370           car_rental: Bilutleige
371           car_sharing: Bildeling
372           car_wash: Bilvask
373           casino: Kasino
374           charging_station: Ladestation
375           childcare: Barnepass
376           cinema: Kino
377           clinic: Klinikk
378           clock: Klokke
379           college: Høgskule
380           community_centre: Samfunnshus
381           courthouse: Rettsbygning
382           crematorium: Krematorium
383           dentist: Tannlege
384           doctors: Legar
385           drinking_water: Drikkevatn
386           driving_school: Køyreskule
387           embassy: Ambassade
388           fast_food: Hurtigmat
389           ferry_terminal: Ferjeterminal
390           fire_station: Brannstasjon
391           food_court: Serveringsstadar
392           fountain: Fontene
393           fuel: Drivstoff
394           gambling: Gambling
395           grave_yard: Gravlund
396           hospital: Sjukehus
397           hunting_stand: Jaktbod
398           ice_cream: Iskrem
399           kindergarten: Barnehage
400           library: Bibliotek
401           marketplace: Marknadsplass
402           monastery: Kloster
403           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
404           nightclub: Nattklubb
405           nursing_home: Pleieheim
406           office: Kontor
407           parking: Parkeringsplass
408           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
409           pharmacy: Apotek
410           place_of_worship: Religiøst hus
411           police: Politi
412           post_box: Postboks
413           post_office: Postkontor
414           preschool: Førskule
415           prison: Fengsel
416           pub: Pub
417           public_building: Offentleg bygning
418           recycling: Resirkuleringspunkt
419           restaurant: Restaurant
420           retirement_home: Gamleheim
421           sauna: Sauna
422           school: Skule
423           shelter: Tilfluktsrom
424           shop: Butikk
425           shower: Dusj
426           social_centre: Samfunnshus
427           social_club: Sosial klubb
428           social_facility: Sosialteneste
429           studio: Studio
430           swimming_pool: Symjebaseng
431           taxi: Drosje
432           telephone: Offentleg telefon
433           theatre: Teater
434           toilets: Toalett
435           townhall: Rådhus
436           university: Universitet
437           vending_machine: Vareautomat
438           veterinary: Veterinærklinikk
439           village_hall: Forsamlingshus
440           waste_basket: Søppelkasse
441           waste_disposal: Avfallshandtering
442           youth_centre: Ungdomssenter
443         boundary:
444           administrative: Administrativ grense
445           census: Folketeljingsgrense
446           national_park: Nationalpark
447           protected_area: Verna område
448         bridge:
449           aqueduct: Akvadukt
450           suspension: Hengebru
451           swing: Svingbru
452           viaduct: Viadukt
453           "yes": Bru
454         building:
455           "yes": Bygning
456         craft:
457           brewery: Bryggeri
458           carpenter: Tømrar
459           electrician: Elektrikar
460           gardener: Gartnar
461           painter: Målar
462           photographer: Fotograf
463           plumber: Røyrleggjar
464           shoemaker: Skomakar
465           tailor: Skreddar
466           "yes": Handverkbutikk
467         emergency:
468           ambulance_station: Ambulansestasjon
469           defibrillator: Hjartestartar
470           landing_site: Nødlandingsplass
471           phone: Nødtelefon
472         highway:
473           abandoned: Forlaten motorveg
474           bridleway: Rideveg
475           bus_guideway: Leidde bussfelt
476           bus_stop: Busstopp
477           construction: Motorveg under konstruksjon
478           cycleway: Sykkelsti
479           elevator: Heis
480           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
481           footway: Gangsti
482           ford: Vadestad
483           living_street: Gatetun
484           milestone: Milestolpe
485           motorway: Motorveg
486           motorway_junction: Motorvegkryss
487           motorway_link: Veg til motorveg
488           path: Sti
489           pedestrian: Gangveg
490           platform: Perrong
491           primary: Primær veg
492           primary_link: Primær veg
493           proposed: Føreslått veg
494           raceway: Racerbane
495           residential: Bustadveg
496           rest_area: Rasteplass
497           road: Veg
498           secondary: Sekundær veg
499           secondary_link: Sekundær veg
500           service: Tjenesteveg
501           services: Motorveitjenester
502           speed_camera: Fotoboks
503           steps: Trapper
504           street_lamp: Gatelykt
505           tertiary: Tertiær veg
506           tertiary_link: Kommunal veg
507           track: Sti
508           traffic_signals: Trafikklys
509           trail: Sti
510           trunk: Hovedveg
511           trunk_link: Hovedveg
512           unclassified: Uklassifisert veg
513           "yes": Veg
514         historic:
515           archaeological_site: Arkeologisk plass
516           battlefield: Slagmark
517           boundary_stone: Grensestein
518           building: Historisk bygning
519           bunker: Bunker
520           castle: Slott
521           church: Kyrkje
522           city_gate: Byport
523           citywalls: Bymurar
524           fort: Fort
525           heritage: Verdsarvsstad
526           house: Hus
527           icon: Ikon
528           manor: Herregard
529           memorial: Minne
530           mine: Gruve
531           monument: Monument
532           roman_road: Romersk veg
533           ruins: Ruinar
534           stone: Stein
535           tomb: Grav
536           tower: Tårn
537           wayside_cross: Vegkant kross
538           wayside_shrine: Vegkant alter
539           wreck: Vrak
540         junction:
541           "yes": Kryss
542         landuse:
543           allotments: Kolonihagar
544           basin: Elveområde
545           brownfield: Tidlegare industriområde
546           cemetery: Gravplass
547           commercial: Kommersielt område
548           conservation: Freda
549           construction: Kontruksjon
550           farm: Gard
551           farmland: Jordbruksland
552           farmyard: Gardstun
553           forest: Skog
554           garages: Garasjar
555           grass: Gras
556           greenfield: Ikkje-utvikla område
557           industrial: Industriområde
558           landfill: Landfylling
559           meadow: Eng
560           military: Militært område
561           mine: Gruve
562           orchard: Frukthage
563           quarry: Steinbrot
564           railway: Jernbane
565           recreation_ground: Idrettsplass
566           reservoir: Reservoar
567           reservoir_watershed: Nedbørfelt
568           residential: Boligområde
569           retail: Detaljsalg
570           road: Vegområde
571           village_green: landsbypark
572           vineyard: Vingård
573           "yes": Arealbruk
574         leisure:
575           beach_resort: Badestrand
576           bird_hide: Fugletårn
577           common: Allmenning
578           dog_park: Hundepark
579           fishing: Fiskeområde
580           fitness_centre: Treningssenter
581           fitness_station: Trenings studio
582           garden: Hage
583           golf_course: Golfbane
584           horse_riding: Riding
585           ice_rink: Skøytebane
586           marina: Båthavn
587           miniature_golf: Minigolf
588           nature_reserve: Naturreservat
589           park: Park
590           pitch: Sportsarena
591           playground: Leikeplass
592           recreation_ground: Idrettsplass
593           resort: Feriestad
594           sauna: Badstu
595           slipway: Slipp
596           sports_centre: Sportssenter
597           stadium: Stadion
598           swimming_pool: Symjebaseng
599           track: Laupebane
600           water_park: Vannpark
601           "yes": Fritid
602         man_made:
603           lighthouse: Fyr
604           pipeline: Røyrleidning
605           tower: Tårn
606           works: Fabrikk
607           "yes": Menneskeskapt
608         military:
609           airfield: Militær flyplass
610           barracks: Kaserner
611           bunker: Bunker
612         mountain_pass:
613           "yes": Fjellovergang
614         natural:
615           bay: Bukt
616           beach: Strand
617           cape: Nes
618           cave_entrance: Holeinngang
619           cliff: Klippe
620           crater: Krater
621           dune: Sanddyne
622           fell: Fjellskrent
623           fjord: Fjord
624           forest: Skog
625           geyser: Geysir
626           glacier: Isbre
627           grassland: Grasslette
628           heath: Vidde
629           hill: Ås
630           island: Øy
631           land: Land
632           marsh: Sump
633           moor: Myr
634           mud: Gjørme
635           peak: Topp
636           point: Punkt
637           reef: Rev
638           ridge: Rygg
639           rock: Stein
640           saddle: Sal
641           sand: Sand
642           scree: Ur
643           scrub: Kratt
644           spring: Kjelde
645           stone: Stein
646           strait: Stred
647           tree: Tre
648           valley: Dal
649           volcano: Vulkan
650           water: Vatn
651           wetland: Våtmark
652           wood: Skog
653         office:
654           accountant: Revisor
655           administrative: Administrasjon
656           architect: Arkitekt
657           company: Bedrift
658           employment_agency: Bemanningsbedrift
659           estate_agent: Eiendomsmeglar
660           government: Statlig kontor
661           insurance: Forsikringskontor
662           lawyer: Advokat
663           ngo: Ikkje-statlig kontor
664           telecommunication: Telefonkontor
665           travel_agent: Reisebyrå
666           "yes": Kontor
667         place:
668           allotments: Kolonihagar
669           city: By
670           country: Land
671           county: Fylke
672           farm: Gard
673           hamlet: Grend
674           house: Hus
675           houses: Hus
676           island: Øy
677           islet: Holme
678           isolated_dwelling: Ensleg bostad
679           locality: Plass
680           municipality: Kommune
681           neighbourhood: Nabolag
682           postcode: Postnummer
683           region: Område
684           sea: Hav
685           state: Delstat
686           subdivision: Underavdeling
687           suburb: Forstad
688           town: Tettstad
689           unincorporated_area: Kommunefritt område
690           village: Landsby
691           "yes": Stad
692         railway:
693           abandoned: Forlatt jernbane
694           construction: Jernbane under konstruksjon
695           disused: Nedlagt jernbane
696           funicular: Kabelbane
697           halt: Togstopp
698           junction: Jernbanekryss
699           level_crossing: Planovergang
700           light_rail: Bybane
701           miniature: Miniatyrjernbane
702           monorail: Enskinnebane
703           narrow_gauge: Smalsporjernbane
704           platform: Jernbaneperrong
705           preserved: Verna jernbane
706           proposed: Føreslått jernbane
707           spur: Jernbaneforgrening
708           station: Jernbanestasjon
709           stop: Jernbanestopp
710           subway: T-bane
711           subway_entrance: T-baneinngang
712           switch: Sporveksel
713           tram: Sporveg
714           tram_stop: Trikkestopp
715         shop:
716           alcohol: Utanfor lisens
717           antiques: Antikviteter
718           art: Kunstbutikk
719           bakery: Bakeri
720           beauty: Skjønnheitssalong
721           beverages: Drikkevarebutikk
722           bicycle: Sykkelbutikk
723           books: Bokhandel
724           boutique: Luksusforretning
725           butcher: Slaktar
726           car: Bilbutikk
727           car_parts: Bildeler
728           car_repair: Bilverkstad
729           carpet: Teppebutikk
730           charity: Veldedighetsbutikk
731           chemist: Kjemiker
732           clothes: Klesbutikk
733           computer: Databutikk
734           confectionery: Konditori
735           convenience: Nærbutikk
736           copyshop: Kopieringsbutikk
737           cosmetics: Kosmetikkforretning
738           deli: Delikatessebutikk
739           department_store: Varehus
740           discount: Tilbudsbutikk
741           doityourself: Gjer-det-sjølv
742           dry_cleaning: Renseri
743           electronics: Elektronikkforretning
744           estate_agent: Eiendomsmegler
745           farm: Gardsbutikk
746           fashion: Motebutikk
747           fish: Fiskebutikk
748           florist: Blomsterbutikk
749           food: Matbutikk
750           funeral_directors: Begravelsesforretning
751           furniture: Møbler
752           gallery: Galleri
753           garden_centre: Hagesenter
754           general: Landhandel
755           gift: Gåvebutikk
756           greengrocer: Grønsakshandel
757           grocery: Daglegvarebutikk
758           hairdresser: Frisør
759           hardware: Jernvarehandel
760           hifi: Hi-fi
761           jewelry: Gullsmed
762           kiosk: Kiosk
763           laundry: Vaskeri
764           mall: Kjøpesenter
765           market: Marknad
766           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
767           motorcycle: Motorsykkelbutikk
768           music: Musikkbutikk
769           newsagent: Nyhetsbyrå
770           optician: Optikar
771           organic: Organisk matbutikk
772           outdoor: Utandørs butikk
773           pet: Dyrebutikk
774           pharmacy: Apotek
775           photo: Fotobutikk
776           second_hand: Bruktbutikk
777           shoes: Skobutikk
778           sports: Sportsbutikk
779           stationery: Papirbutikk
780           supermarket: Supermarked
781           tailor: Skreddar
782           toys: Leikebutikk
783           travel_agency: Reisebyrå
784           video: Videobutikk
785           wine: Utanfor lisens
786           "yes": Butikk
787         tourism:
788           alpine_hut: Fjellhytte
789           apartment: Leilegheit
790           artwork: Kunstverk
791           attraction: Attraksjon
792           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
793           cabin: Hytte
794           camp_site: Teltplass
795           caravan_site: Campingplass
796           chalet: Fjellhytte
797           gallery: Galleri
798           guest_house: Gjestehus
799           hostel: Vandrerhjem
800           hotel: Hotell
801           information: Informasjon
802           motel: Motell
803           museum: Museum
804           picnic_site: Piknikplass
805           theme_park: Fornøyelsespark
806           viewpoint: Utsiktspunkt
807           zoo: Dyrepark
808         tunnel:
809           culvert: Stikkrenne
810           "yes": Tunnel
811         waterway:
812           artificial: Kunstig vassdrag
813           boatyard: Båtverft
814           canal: Kanal
815           dam: Demning
816           derelict_canal: Nedlagt kanal
817           ditch: Grøft
818           dock: Dokk
819           drain: Avløp
820           lock: Sluse
821           lock_gate: Sluseport
822           mooring: Fortøyning
823           rapids: Bank
824           river: Elv
825           stream: Straum
826           wadi: Elveleie
827           waterfall: Foss
828           weir: Overløpskant
829           "yes": Vassveg
830       admin_levels:
831         level2: Riksgrense
832         level4: Statsgrense
833         level5: Regiongrense
834         level8: Bygrense
835         level9: Landsbygrense
836         level10: Forstadsgrense
837     description:
838       title:
839         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
840           Nominatim</a>
841         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
842       types:
843         cities: Byar
844         towns: Småbyar
845         places: Stader
846     results:
847       no_results: Ingen resultat funne
848       more_results: Fleire resultat
849   layouts:
850     project_name:
851       title: OpenStreetMap
852       h1: OpenStreetMap
853     logo:
854       alt_text: OpenStreetMap-logo
855     home: heim
856     logout: Logg ut
857     log_in: Logg inn
858     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
859     sign_up: Registrer deg
860     start_mapping: Start kartlegging
861     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
862     edit: Rediger
863     history: Historikk
864     export: Eksporter
865     data: Data
866     export_data: Eksportar data
867     gps_traces: GPS-spor
868     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
869     user_diaries: Brukardagbok
870     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
871     edit_with: Rediger med %{editor}
872     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
873     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
874     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
875       og gratis å bruke, med ein open lisens.
876     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
877     partners_ucl: UCL VR-senteret
878     partners_bytemark: Bytemark Hosting
879     partners_partners: partnarar
880     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
881       vedlikeholdsarbeid vert utført.
882     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
883       vedlikehaldsarbeid.
884     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
885       maskinvareoppgraderinger).
886     help: Hjelp
887     about: Om
888     copyright: Opphavsrett
889     community: Samfunnet
890     community_blogs: Bloggar
891     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
892     foundation: Stifting
893     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
894     make_a_donation:
895       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
896       text: Gje pengegåve
897     learn_more: Les meir
898     more: Meir
899   notifier:
900     diary_comment_notification:
901       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
902       hi: Hei %{to_user},
903       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
904         med emnet %{subject}:'
905       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
906         eller svare på %{replyurl}
907     message_notification:
908       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
909       hi: Hei %{to_user},
910       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
911         %{subject}:'
912     friend_notification:
913       hi: Hei %{to_user},
914       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
915       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
916       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
917       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
918     gpx_notification:
919       greeting: Hei,
920       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
921       with_description: med skildring
922       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
923       and_no_tags: og ingen merkelappar.
924       failure:
925         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
926         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
927         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
928           unngå
929         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
930         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
931       success:
932         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
933         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
934           punkt.
935     signup_confirm:
936       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
937       greeting: Hei der!
938       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
939       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
940         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
941         din:'
942       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
943         igang.
944     email_confirm:
945       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
946     email_confirm_plain:
947       greeting: Hei,
948       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
949     email_confirm_html:
950       greeting: Hei,
951       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
952         %{server_url} til %{new_address}.
953       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
954         endringa.
955     lost_password:
956       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
957     lost_password_plain:
958       greeting: Hei,
959       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
960         passordet.
961     lost_password_html:
962       greeting: Hei,
963       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
964         knytt til denne e-postadressa.
965       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
966         ditt.
967     note_comment_notification:
968       anonymous: Ein anonym brukar
969       greeting: Hei,
970       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
971     changeset_comment_notification:
972       hi: Hei %{to_user},
973       greeting: Hei,
974       commented:
975         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
976         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
977   messages:
978     inbox:
979       title: Innboks
980       my_inbox: Min innboks
981       outbox: utboks
982       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
983       new_messages:
984         one: '%{count} ny melding'
985         other: '%{count} nye meldingar'
986       old_messages:
987         one: '%{count} gamal melding'
988         other: '%{count} gamle meldingar'
989       from: Frå
990       subject: Emne
991       date: Dato
992       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
993         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
994       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
995     message_summary:
996       unread_button: Marker som ulese
997       read_button: Marker som lese
998       reply_button: Svar
999       destroy_button: Slett
1000     new:
1001       title: Send melding
1002       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1003       subject: Emne
1004       body: Kropp
1005       send_button: Send
1006       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1007     create:
1008       message_sent: Melding sendt
1009       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1010         du prøver å sende fleire.
1011     no_such_message:
1012       title: Inga melding funne
1013       heading: Inga melding funne
1014       body: Det er inga melding med den ID-en.
1015     outbox:
1016       title: Utboks
1017       my_inbox: Min %{inbox_link}
1018       inbox: innboks
1019       outbox: utboks
1020       messages:
1021         one: Du har %{count} send melding
1022         other: Du har %{count} sende meldingar
1023       to: Til
1024       subject: Emne
1025       date: Dato
1026       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1027         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1028       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1029     reply:
1030       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1031         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1032     show:
1033       title: Les melding
1034       from: Frå
1035       subject: Emne
1036       date: Dato
1037       reply_button: Svar
1038       unread_button: Marker som ulese
1039       destroy_button: Slett
1040       back: Tilbake
1041       to: Til
1042       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1043         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1044     sent_message_summary:
1045       destroy_button: Slett
1046     mark:
1047       as_read: Melding markert som lese
1048       as_unread: Melding markert som ulese
1049     destroy:
1050       destroyed: Melding sletta
1051   site:
1052     about:
1053       next: Neste
1054       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1055       local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1056       community_driven_title: Fellesskapsdrive
1057       open_data_title: Opne Data
1058       legal_title: Juridisk
1059       partners_title: Partnarar
1060     copyright:
1061       foreign:
1062         title: Om denne omsetjinga
1063         text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
1064           har den engelske versjonen presedens
1065         english_link: den engelske originalen
1066       native:
1067         title: Om denne sida
1068         text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake
1069           til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
1070           og %{mapping_link}.
1071         native_link: Nynorsk versjon
1072         mapping_link: start kartlegging
1073       legal_babble:
1074         title_html: Opphavsrett og lisensar
1075         intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under
1076           <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open
1077           Database License</a> (ODbL).
1078         intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse
1079           dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira.
1080           Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
1081           under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
1082           \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1083         intro_3_html: |-
1084           Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1085              Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
1086         credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1087         credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1088         credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
1089           Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
1090           under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
1091           sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
1092           du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er
1093           umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
1094           (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
1095           og dersom relevant, til creativecommons.org.
1096         credit_3_html: |-
1097           For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
1098           Til dømes:
1099         attribution_example:
1100           alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1101           title: Døme på kjeldehenvising
1102         more_title_html: Finn ut meir
1103         more_1_html: |-
1104           Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
1105             FAQ-en</a>.
1106         more_2_html: |-
1107           Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1108             gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1109
1110             Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1111             <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1112             og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1113         contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1114         contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1115           inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1116           bland anna frå:'
1117         contributors_at_html: |-
1118           <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1119              <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1120              <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1121              <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1122              Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1123         contributors_ca_html: |-
1124           <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1125              GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1126              Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1127              Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1128              Statistics Canada).
1129         contributors_fr_html: |-
1130           <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1131              Direction Générale des Impôts.
1132         contributors_nl_html: |-
1133           <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1134              (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1135              <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1136              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1137         contributors_nz_html: |-
1138           <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1139              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1140         contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1141           Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1142         contributors_gb_html: |-
1143           <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1144              Survey data © Crown copyright og database-rettar
1145              2010-12.
1146         contributors_footer_1_html: |2-
1147             For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1148             OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1149             sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1150         contributors_footer_2_html: |2-
1151             Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1152             dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1153             godtek noko erstatningsansvar.
1154         infringement_title_html: Illegal kopiering
1155         infringement_1_html: |-
1156           OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1157             uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1158         infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1159           inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til
1160           vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1161           \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1162           skjema</a>."
1163     index:
1164       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1165         av JavaScript.
1166       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1167       permalink: Permanent lenkje
1168       shortlink: Kort lenkje
1169       createnote: Legg til ein notis
1170       license:
1171         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1172       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1173         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1174     edit:
1175       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1176       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1177         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1178       user_page_link: brukarside
1179       anon_edits: (%{link})
1180       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1181       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1182         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1183         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1184         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1185       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1186         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1187         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1188       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1189       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1190         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1191       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1192       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1193         for denne eigenskapen.
1194     export:
1195       title: Eksporter
1196       area_to_export: Område som skal eksporterast
1197       manually_select: Vel eit anna område manuelt
1198       format_to_export: Format for eksport
1199       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1200       map_image: Kartblad (viser standard laget)
1201       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
1202       licence: Lisens
1203       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1204         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1205       too_large:
1206         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
1207           Zoom inn eller vel eit mindre område.
1208         planet:
1209           title: Planet OSM
1210         other:
1211           title: Andre kjelder
1212       options: Val
1213       format: Format
1214       scale: Skala
1215       max: maks
1216       image_size: Bildestørrelse
1217       zoom: Zoom
1218       add_marker: Legg til ein markør på kartet
1219       latitude: 'Brei:'
1220       longitude: 'Len:'
1221       output: Utdata
1222       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
1223       export_button: Eksporter
1224     fixthemap:
1225       title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1226       how_to_help:
1227         title: Korleis hjelpe til
1228         join_the_community:
1229           title: Ver med i fellesskapen
1230       other_concerns:
1231         title: Andre problemstillingar
1232     help:
1233       title: Få hjelp
1234       welcome:
1235         url: /velkommen
1236         title: Velkomen til OSM
1237       beginners_guide:
1238         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1239         title: Hjelp for nybegynnarar
1240         description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1241       help:
1242         url: https://help.openstreetmap.org/
1243         title: help.openstreetmap.org
1244         description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1245           til OSM.
1246       mailing_lists:
1247         title: E-postlister
1248       forums:
1249         title: Forum
1250       irc:
1251         title: IRC
1252       switch2osm:
1253         title: switch2osm
1254       wiki:
1255         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1256         title: wiki.openstreetmap.org
1257     sidebar:
1258       search_results: Søkjeresultat
1259       close: Lukk
1260     search:
1261       search: Søk
1262       get_directions: Få køyrerettleiing
1263       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1264       from: Frå
1265       to: Til
1266       where_am_i: Kor er eg?
1267       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1268       submit_text: Gå
1269     key:
1270       table:
1271         entry:
1272           motorway: Motorveg
1273           main_road: Hovudveg
1274           trunk: Hovedveg
1275           primary: Primærveg
1276           secondary: Sekundærveg
1277           unclassified: Uklassifisert veg
1278           track: Spor
1279           bridleway: Rideveg
1280           cycleway: Sykkelveg
1281           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1282           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1283           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1284           footway: Gangveg
1285           rail: Jernbane
1286           subway: Undergrunnsbane
1287           tram:
1288           - Bybane
1289           - trikk
1290           cable:
1291           - Kabelvogn
1292           - stolheis
1293           runway:
1294           - Flystripe
1295           - taksebane
1296           apron:
1297           - terminal
1298           - terminal
1299           admin: Administrativ grense
1300           forest: Skog
1301           wood: Ved
1302           golf: Golfbane
1303           park: Park
1304           resident: Boligområde
1305           common:
1306           - Vanleg
1307           - snever
1308           retail: Detaljsalgområde
1309           industrial: Industriområde
1310           commercial: Kommersielt område
1311           heathland: Heilandskap
1312           lake:
1313           - Innsjø
1314           - reservoar
1315           farm: Gard
1316           brownfield: Tidlegare industriområde
1317           cemetery: Gravplass
1318           allotments: Kolonihagar
1319           pitch: Sportsarena
1320           centre: Sportssenter
1321           reserve: Naturreservat
1322           military: Militært område
1323           school:
1324           - Skule
1325           - universitet
1326           building: Viktig bygning
1327           station: Jernbanestasjon
1328           summit:
1329           - Topp
1330           - fjelltopp
1331           tunnel: Streka kant = tunnel
1332           bridge: Sort kant = bru
1333           private: Privat tilgjenge
1334           destination: Destinasjonstilgang
1335           construction: Vegar under konstruksjon
1336           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1337           bicycle_parking: Sykkelparkering
1338           toilets: Toalett
1339     richtext_area:
1340       edit: Endre
1341       preview: Førehandsvising
1342     markdown_help:
1343       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1344       headings: Overskrifter
1345       heading: Overskrifter
1346       subheading: Underoverskrifter
1347       unordered: Usortert liste
1348       ordered: Sortert liste
1349       first: Første punkt
1350       second: Andre punkt
1351       link: Lenkje
1352       text: Tekst
1353       image: Bilete
1354       alt: Alternativ tekst
1355       url: URL
1356     welcome:
1357       title: Velkomen!
1358       whats_on_the_map:
1359         title: Kva som finst på kartet
1360       basic_terms:
1361         title: Grunnleggande termar
1362       rules:
1363         title: Reglar!
1364       questions:
1365         title: Spørsmål?
1366       start_mapping: Start kartlegging
1367       add_a_note:
1368         title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1369   traces:
1370     visibility:
1371       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1372       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1373       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1374       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1375         punkt med tidsstempel)
1376     new:
1377       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1378       description: 'Skildring:'
1379       tags: 'Merkelappar:'
1380       tags_help: kommaseparert
1381       visibility: 'Synligheit:'
1382       visibility_help: kva tyder dette?
1383       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1384       upload_button: Last opp
1385       help: Hjelp
1386       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1387     create:
1388       upload_trace: Last opp GPS-spor
1389       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1390         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1391         når det er gjort.
1392       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1393         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1394         køen for andre brukarar.
1395     edit:
1396       title: Redigerer spor %{name}
1397       heading: Redigerer spor %{name}
1398       filename: 'Filnamn:'
1399       download: last ned
1400       uploaded_at: 'Last opp:'
1401       points: 'Punkter:'
1402       start_coord: 'Startkoordinat:'
1403       map: kart
1404       edit: rediger
1405       owner: 'Eigar:'
1406       description: 'Skildring:'
1407       tags: 'Markelapper:'
1408       tags_help: kommaseparert
1409       save_button: Lagre endringar
1410       visibility: 'Synlegheit:'
1411       visibility_help: kva tyder dette?
1412       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1413     trace_optionals:
1414       tags: Merkelappar
1415     show:
1416       title: Viser spor %{name}
1417       heading: Viser spor %{name}
1418       pending: VENTAR
1419       filename: 'Filnamn:'
1420       download: last ned
1421       uploaded: 'Lasta opp:'
1422       points: 'Punkter:'
1423       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1424       map: kart
1425       edit: rediger
1426       owner: 'Eigar:'
1427       description: 'Skildring:'
1428       tags: 'Markelappar:'
1429       none: Ingen
1430       edit_trace: Rediger dette sporet
1431       delete_trace: Slett dette sporet
1432       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1433       visibility: 'Synligheit:'
1434     trace_paging_nav:
1435       showing_page: Side %{page}
1436       older: Eldre spor
1437       newer: Nyare spor
1438     trace:
1439       pending: VENTAR
1440       count_points: '%{count} punkt'
1441       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1442       more: meir
1443       trace_details: Vis detaljar for spor
1444       view_map: Vis kart
1445       edit: rediger
1446       edit_map: Rediger kart
1447       public: OFFENTLEG
1448       identifiable: IDENTIFISERBAR
1449       private: PRIVAT
1450       trackable: SPORBAR
1451       by: av
1452       in: i
1453       map: kart
1454     index:
1455       public_traces: Offentlege GPS-spor
1456       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1457       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1458       tagged_with: merkte med %{tags}
1459       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1460         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1461         sida</a>.
1462       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1463       see_all_traces: Sjå alle spor
1464     delete:
1465       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1466     make_public:
1467       made_public: Spor gjort offentleg
1468     offline_warning:
1469       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1470     offline:
1471       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1472       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1473         for augneblunken.
1474     georss:
1475       title: OpenStreetMap GPS-spor
1476     description:
1477       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1478   application:
1479     require_cookies:
1480       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1481         i nettleseren din før du held fram.
1482     require_moderator:
1483       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1484     setup_user_auth:
1485       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for
1486         å finne ut meir.
1487       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1488         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1489         men du må lese dei.
1490   oauth:
1491     authorize:
1492       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1493       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1494         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1495         velje så mange eller så få som du vil.
1496       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1497       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1498       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1499       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1500       allow_write_api: endre kartet.
1501       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1502       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1503       allow_write_notes: endre notisar.
1504       grant_access: Gje tilgang
1505     authorize_success:
1506       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1507       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1508       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1509     authorize_failure:
1510       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1511       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1512       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1513     revoke:
1514       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1515   oauth_clients:
1516     new:
1517       title: Registrer ein ny applikasjon
1518       submit: Registrer
1519     edit:
1520       title: Rediger programvara di
1521       submit: Rediger
1522     show:
1523       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1524       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1525       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1526       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1527       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1528       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1529       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1530       edit: Rediger detaljar
1531       delete: Ta bort klient
1532       confirm: Er du sikker?
1533       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1534       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1535       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1536       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1537       allow_write_api: endre kartet.
1538       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1539       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1540       allow_write_notes: endre notisar.
1541     index:
1542       title: Mine OAuth-detaljar
1543       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1544       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1545       application: Programnamn
1546       issued_at: Utskrive
1547       revoke: Tilbakekall!
1548       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1549       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1550         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1551         til denne tenesta.
1552       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1553       register_new: Registrer applikasjonen din
1554     form:
1555       name: Namn
1556       required: Påkrevd
1557       url: URL til hovedapplikasjonen
1558       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1559       support_url: Støytte-URL
1560       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1561       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1562       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1563       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1564       allow_write_api: endre kartet.
1565       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1566       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1567       allow_write_notes: endre notisar.
1568     not_found:
1569       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1570     create:
1571       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1572     update:
1573       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1574     destroy:
1575       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1576   users:
1577     login:
1578       title: Logg inn
1579       heading: Logg inn
1580       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1581       password: 'Passord:'
1582       openid: '%{logo} OpenID:'
1583       remember: 'Hugs meg:'
1584       lost password link: Mista passordet ditt?
1585       login_button: Logg inn
1586       register now: Registrer deg no
1587       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1588         og passordet ditt:'
1589       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1590       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1591       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1592       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1593       no account: Har du ingen brukarkonto?
1594       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1595         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1596         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1597       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1598         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1599         du ynskjer å diskutere dette.
1600       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1601       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1602       auth_providers:
1603         openid:
1604           title: Logg inn med OpenID
1605           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1606         google:
1607           title: Logg inn med Google
1608           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1609         facebook:
1610           title: Logg inn med Facebook
1611           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1612         windowslive:
1613           title: Logg inn med Windows Live
1614           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1615         github:
1616           title: Log inn med GitHub
1617           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1618         wikipedia:
1619           title: Logg inn med Wikipedia
1620           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1621         yahoo:
1622           title: Logg inn med Yahoo
1623           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1624         wordpress:
1625           title: Logg inn med Wordpress
1626           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1627         aol:
1628           title: Logg inn med AOL
1629           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1630     logout:
1631       title: Logg ut
1632       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1633       logout_button: Logg ut
1634     lost_password:
1635       title: Gløymt passord
1636       heading: Gløymt passord?
1637       email address: 'E-postadresse:'
1638       new password button: Nullstill passord
1639       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1640         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1641       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1642         du kan tilbakestille det snart.
1643       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1644     reset_password:
1645       title: Nullstill passord
1646       heading: Nullstill passord for %{user}
1647       password: 'Passord:'
1648       confirm password: 'Stadfest passord:'
1649       reset: Nullstill passord
1650       flash changed: Passordet ditt er endra.
1651       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1652     new:
1653       title: Registrer deg
1654       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1655         ein konto for deg automatisk.
1656       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1657         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1658       about:
1659         header: Fri og redigerbar
1660       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1661       email address: 'E-postadresse:'
1662       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1663       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1664         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1665         personvernpolitikk</a>)
1666       display name: 'Visningsnavn:'
1667       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1668         dette seinare i innstellingane.
1669       password: 'Passord:'
1670       confirm password: 'Stadfest passord:'
1671       continue: Registrer deg
1672       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1673       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1674         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1675       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1676     terms:
1677       title: Bidragsytervilkår
1678       heading: Bidragsytervilkåra
1679       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1680         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1681         bidraga dine.
1682       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1683         vere i public domain
1684       consider_pd_why: kva er dette?
1685       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1686       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1687         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1688       agree: Eg godkjenner
1689       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1690       decline: Avslå
1691       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1692         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1693       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1694       legale_names:
1695         france: Frankrike
1696         italy: Italia
1697         rest_of_world: Resten av verda
1698     no_such_user:
1699       title: Ingen brukar funnet
1700       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1701       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1702         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1703       deleted: sletta
1704     show:
1705       my diary: Mi dagbok
1706       new diary entry: ny dagbokoppføring
1707       my edits: Mine endringar
1708       my traces: Mine spor
1709       my notes: Mine merknadar
1710       my messages: Mine meldingar
1711       my profile: Min profil
1712       my settings: Mine innstillingar
1713       my comments: Mine kommentarar
1714       oauth settings: oauth-innstillingar
1715       blocks on me: Mine blokeringar
1716       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1717       send message: Send melding
1718       diary: Dagbok
1719       edits: Endringar
1720       traces: Spor
1721       notes: Kartmerknadar
1722       remove as friend: Fjern ven
1723       add as friend: Legg til ven
1724       mapper since: 'Brukar sidan:'
1725       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1726       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1727       ct undecided: Usikker
1728       ct declined: Avslått
1729       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1730       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1731       email address: 'E-postadresse:'
1732       created from: 'Oppretta frå:'
1733       status: 'Status:'
1734       spam score: 'Spamresultat:'
1735       description: Skildring
1736       user location: Posisjonen til brukaren
1737       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1738       settings_link_text: innstillingar
1739       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1740       km away: '%{count}km unna'
1741       m away: '%{count}m unna'
1742       nearby users: Andre næliggande brukarar
1743       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1744         ditt enno.
1745       role:
1746         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1747         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1748         grant:
1749           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1750           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1751         revoke:
1752           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1753           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1754       block_history: Aktive blokeringar
1755       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1756       comments: Kommentarar
1757       create_block: Blokér denne brukaren
1758       activate_user: Aktivér denne brukaren
1759       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1760       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1761       hide_user: Gøym denne brukaren
1762       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1763       delete_user: Slett denne brukaren
1764       confirm: Stadfest
1765       friends_changesets: endringssett av vener
1766       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1767       nearby_changesets: endringssett av naboar
1768       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1769     popup:
1770       your location: Posisjonen din
1771       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1772       friend: Ven
1773     account:
1774       title: Rediger konto
1775       my settings: Innstellingane mine
1776       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1777       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1778       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1779       openid:
1780         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1781         link text: kva er dette?
1782       public editing:
1783         heading: 'Offentleg redigering:'
1784         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1785         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1786         enabled link text: kva er dette?
1787         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1788           er anonyme.
1789         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1790       public editing note:
1791         heading: Offentleg redigering
1792         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1793           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1794           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1795           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1796           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1797           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1798           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1799           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1800       contributor terms:
1801         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1802         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1803         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1804         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1805           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1806         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1807           offentleg eigedom (Public Domain).
1808         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1809         link text: kva er dette?
1810       profile description: 'Profilskildring:'
1811       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1812       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1813       image: 'Bilete:'
1814       gravatar:
1815         gravatar: Bruk Gravatar
1816         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1817         link text: kva er dette?
1818       new image: Legg til eit bilete
1819       keep image: Hald på gjeldande bilete
1820       delete image: Fjern gjeldande bilete
1821       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1822       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1823       home location: 'Heimeposisjon:'
1824       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1825       latitude: 'Breiddegrad:'
1826       longitude: 'Lengdegrad:'
1827       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1828       save changes button: Lagre endringar
1829       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1830       return to profile: Returner til profil
1831       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1832         din for å stadfeste din epostadresse.
1833       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1834     confirm:
1835       heading: Sjekk e-posten din!
1836       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1837       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1838       button: Stadfest
1839       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1840       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1841       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1842     confirm_resend:
1843       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1844         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1845         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1846         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1847       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1848     confirm_email:
1849       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1850       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1851         e-postadressa.
1852       button: Stadfest
1853       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1854       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1855     set_home:
1856       flash success: Heimelokasjon lagra
1857     go_public:
1858       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1859         redigere.
1860     make_friend:
1861       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1862       button: Legg til som ven
1863       success: '%{name} er no venen din!'
1864       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1865       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1866     remove_friend:
1867       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1868       button: Fjern som ein ven
1869       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1870       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1871     filter:
1872       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1873     index:
1874       title: Brukarar
1875       heading: Brukarar
1876       showing:
1877         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1878         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1879       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1880       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1881       confirm: Stadfest valde brukarar
1882       hide: Skjul valde brukarar
1883       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1884     suspended:
1885       title: Konto stengt
1886       heading: Konto stengt
1887       webmaster: webmaster
1888       body: |-
1889         <p>
1890         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1891         </p>
1892         <p>
1893         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1894     auth_failure:
1895       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1896   user_role:
1897     filter:
1898       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje
1899         administrator.
1900       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1901       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1902       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1903     grant:
1904       title: Stadfest rolletildeling
1905       heading: Stadfest rolletildeling
1906       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1907       confirm: Stadfest
1908       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1909         og rollen er gyldig.
1910     revoke:
1911       title: Stadfest fjerning av rolle
1912       heading: Stadfest fjerning av rolle
1913       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1914         "%{name}"?
1915       confirm: Stadfest
1916       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1917         og rolle er gyldig.
1918   user_blocks:
1919     model:
1920       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1921         blokkering.
1922       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1923     not_found:
1924       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1925       back: Tilbake til indeksen
1926     new:
1927       title: Opprettar blokkering av %{name}
1928       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1929       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1930         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1931         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1932         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1933       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1934       submit: Opprett blokkering
1935       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1936       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1937       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1938       back: Vis alle blokkeringar
1939     edit:
1940       title: Endrar blokkering av %{name}
1941       heading: Endrar blokkering av %{name}
1942       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1943         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1944         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1945       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1946       submit: Oppdater blokkering
1947       show: Vis denne blokkeringa
1948       back: Vis alle blokkeringar
1949       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1950     filter:
1951       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1952       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1953         rullegardinen.
1954     create:
1955       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1956         dei rimeleg med tid til å svare.
1957       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1958         blokkerer dei.
1959       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1960     update:
1961       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1962         henne.
1963       success: Blokkering oppdatert.
1964     index:
1965       title: Brukerblokkeringer
1966       heading: Liste over brukarblokkeringar
1967       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1968     revoke:
1969       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1970       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1971       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1972       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1973       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1974       revoke: Tilbakekall!
1975       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1976     period:
1977       one: 1 time
1978       other: '%{count} timar'
1979     helper:
1980       time_future: Sluttar om %{time}.
1981       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1982       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
1983         inn.
1984       time_past: Slutta %{time} sidan.
1985     blocks_on:
1986       title: Blokkeringar av %{name}
1987       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1988       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
1989     blocks_by:
1990       title: Blokkeringar av %{name}
1991       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1992       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
1993     show:
1994       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1995       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1996       time_future: Sluttar om %{time}
1997       time_past: Slutta %{time} sidan
1998       created: Oppretta
1999       ago: '%{time} sidan'
2000       status: Status
2001       show: Vis
2002       edit: Rediger
2003       revoke: Tilbakekall!
2004       confirm: Er du sikker?
2005       reason: 'Årsak for blokkering:'
2006       back: Vis alle blokkeringar
2007       revoker: 'Tilbakekaller:'
2008       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2009     block:
2010       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2011       show: Vis
2012       edit: Rediger
2013       revoke: Tilbakekall!
2014     blocks:
2015       display_name: Blokkert brukar
2016       creator_name: Oppretta av
2017       reason: Årsak for blokkering
2018       status: Status
2019       revoker_name: Tilbakekalt av
2020       showing_page: Side %{page}
2021       next: Neste »
2022       previous: « Forrige
2023   notes:
2024     comment:
2025       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
2026       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
2027       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
2028       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
2029       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
2030       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
2031       reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
2032       reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
2033     rss:
2034       title: OpenStreetMap-merknadar
2035     entry:
2036       comment: Kommentar
2037       full: Fullstendig merknad
2038     mine:
2039       heading: '%{user} sine merknadar'
2040       subheading: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2041       id: ID
2042       creator: Skapar
2043       description: Skildring
2044       created_at: Oppretta den
2045       last_changed: Sist endra
2046       ago_html: '%{when} sidan'
2047   javascripts:
2048     close: Lat att
2049     share:
2050       title: Del
2051       cancel: Avbryt
2052       image: Bilde
2053       link: Lenkje eller HTML
2054       long_link: Lenkje
2055       short_link: Kortlenkje
2056       geo_uri: Geo-URI
2057       embed: HTML
2058       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2059       format: 'Format:'
2060       scale: 'Skala:'
2061       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2062       download: Last ned
2063       short_url: Kort-URL
2064       include_marker: Inkluder markør
2065       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2066       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2067       view_larger_map: Vis større kart
2068       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2069     embed:
2070       report_problem: Rapporter eit problem
2071     key:
2072       title: Kartsymbol
2073       tooltip: Kartsymbol
2074       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2075     map:
2076       zoom:
2077         in: Vis større
2078         out: Vis mindre
2079       locate:
2080         title: Vis plassering
2081         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2082       base:
2083         standard: Standard
2084         cycle_map: Sykkelkart
2085         transport_map: Transport-kart
2086         hot: Humanitært
2087       layers:
2088         header: Kartlag
2089         notes: Kartmerknadar
2090         data: Kartdata
2091         gps: Offentlege GPS-sporingar
2092         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2093         title: Lag
2094       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2095       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2096     site:
2097       edit_tooltip: Rediger kartet
2098       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2099       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2100       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2101       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2102       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2103       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2104     changesets:
2105       show:
2106         comment: Kommentar
2107         subscribe: Abonnér
2108         unsubscribe: Avslutt abonnement
2109         hide_comment: gøym
2110         unhide_comment: vis
2111     notes:
2112       new:
2113         add: Legg til merknad
2114       show:
2115         hide: Gøym
2116         resolve: Løys
2117         reactivate: Reaktiver
2118         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2119         comment: Kommenter
2120     directions:
2121       ascend: Stigande
2122       engines:
2123         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2124         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2125         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2126         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2127         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2128         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2129         osrm_car: Bil (OSRM)
2130       descend: Fallande
2131       directions: Vegskildringar
2132       distance: Avstand
2133       errors:
2134         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2135         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2136       instructions:
2137         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2138         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2139         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2140         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2141         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2142           %{name}
2143         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2144         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2145         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2146         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2147         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2148         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2149         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2150         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2151         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2152         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2153           %{name}
2154         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2155         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2156         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2157         via_point_without_exit: (via punkt)
2158         follow_without_exit: Følg %{name}
2159         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2160         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2161         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2162         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2163         destination_without_exit: Nå målet
2164         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2165         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2166         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2167         unnamed: namnlaus veg
2168         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2169       time: Tid
2170     query:
2171       node: Node
2172       way: Veg
2173       relation: Relasjon
2174       nothing_found: Ingen treff
2175       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2176       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2177     context:
2178       directions_from: Vegskildring herifrå
2179       directions_to: Vegskildring hit
2180       add_note: Legg til ein merknad her
2181       show_address: Vis adresse
2182       query_features: Søkjefunksjonar
2183       centre_map: Sentrer kartet her
2184   redactions:
2185     edit:
2186       description: Skildring
2187       heading: Rediger maskering
2188       submit: Lagre markering
2189       title: Rediger relasjon
2190     index:
2191       empty: Ingen maskeringar å vise.
2192       heading: Liste over maskeringar
2193       title: Liste over maskeringar
2194     new:
2195       description: Skildring
2196       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2197       submit: Lag maskering
2198       title: Lagar ein ny maskering
2199     show:
2200       description: 'Skildring:'
2201       heading: Visar maskering "%{title}"
2202       title: Visar maskering
2203       user: 'Oppretta av:'
2204       edit: Endre denne maskeringa
2205       destroy: Fjern denne maskeringa
2206       confirm: Er du sikker?
2207     create:
2208       flash: Maskering oppretta.
2209     update:
2210       flash: Endringar lagra.
2211     destroy:
2212       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2213         maskeringa før du ødeleger den.
2214       flash: Maskering ødelagd.
2215       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2216 ...