77420da250ed5ddb2d76ce261edb3a0a3299c76e
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         relation: Уреди однос
126         way: Уреди пат
127       larger: 
128         area: Погледај го просторот на поголема карта
129         node: Погледај го јазолот на поголема карта
130         relation: Вид. односот на поголема карта
131         way: Погледај го патот на поголема карта
132       loading: Вчитувам...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
136         next_node_tooltip: Следен јазол
137         next_relation_tooltip: Следен однос
138         next_way_tooltip: Следен пат
139         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
140         prev_node_tooltip: Претходен јазол
141         prev_relation_tooltip: Претходен однос
142         prev_way_tooltip: Претходен пат
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
145         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
147     node: 
148       download_xml: Преземи XML
149       edit: Уреди јазол
150       node: Јазол
151       node_title: "Јазол: %{node_name}"
152       view_history: Погл. историја
153     node_details: 
154       coordinates: "Координати:"
155       part_of: "Дел од:"
156     node_history: 
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: Погл. подробности
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: однос
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: Приказ на страница
171     redacted: 
172       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
173       redaction: Редакција %{id}
174       type: 
175         node: јазол
176         relation: однос
177         way: пат
178     relation: 
179       download_xml: Преземи XML
180       relation: Однос
181       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
182       view_history: Погл. историја
183     relation_details: 
184       members: "Членови:"
185       part_of: "Дел од:"
186     relation_history: 
187       download_xml: Преземи XML
188       relation_history: Историја на односот
189       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
190       view_details: Погл. подробности
191     relation_member: 
192       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
193       type: 
194         node: Јазол
195         relation: Однос
196         way: Пат
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Податоци
199       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
200       details: Подробно
201       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
202       hide_areas: Скриј подрачја
203       history_for_feature: Историја за %{feature}
204       load_data: Вчитај ги податоците
205       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
206       loading: Вчитувам...
207       manually_select: Рачно изберете друга површина
208       object_list: 
209         api: Retrieve this area from the API
210         back: Прикажи список на предмети
211         details: Подробно
212         heading: Список на предмети
213         history: 
214           type: 
215             node: Јазол %{id}
216             way: Пат %{id}
217         selected: 
218           type: 
219             node: Јазол %{id}
220             way: Пат %{id}
221         type: 
222           node: Јазол
223           way: Пат
224       private_user: приватен корисник
225       show_areas: Прикажи подрачја
226       show_history: Прикажи историја
227       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
228       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
229       wait: Почекајте...
230       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
231     tag_details: 
232       tags: "Ознаки:"
233       wiki_link: 
234         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
235         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
236       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
237     timeout: 
238       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
239       type: 
240         changeset: менувач
241         node: јазол
242         relation: однос
243         way: пат
244     way: 
245       download_xml: Преземи XML
246       edit: Уреди пат
247       view_history: Погл. историја
248       way: Пат
249       way_title: "Пат: %{way_name}"
250     way_details: 
251       also_part_of: 
252         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
253         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
254       nodes: Јазли
255       part_of: "Дел од:"
256     way_history: 
257       download_xml: Преземи XML
258       view_details: Погл. подробности
259       way_history: Историја на патот
260       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
261   changeset: 
262     changeset: 
263       anonymous: Анонимен
264       big_area: (голема)
265       id: бр. %{id}
266       no_comment: (нема)
267       no_edits: (нема уредувања)
268       show_area_box: прикажи рамка на површина
269       still_editing: (сè уште уредува)
270       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
271     changeset_paging_nav: 
272       next: Следно »
273       previous: « Претходно
274       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
275     changesets: 
276       area: Површина
277       comment: Коментар
278       id: Назнака
279       saved_at: Зачувано во
280       user: Корисник
281     list: 
282       description: Скорешни промени
283       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
284       description_friend: Измени на ваши пријатели
285       description_nearby: Измени од соседни корисници
286       description_user: Измени на %{user}
287       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
288       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања
289       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
290       heading: Измени
291       heading_bbox: Измени
292       heading_friend: Измени
293       heading_nearby: Измени
294       heading_user: Измени
295       heading_user_bbox: Измени
296       title: Измени
297       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
298       title_friend: Измени на ваши пријатели
299       title_nearby: Измени од соседни корисници
300       title_user: Измени на %{user}
301       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
302     timeout: 
303       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
304   diary_entry: 
305     comments: 
306       ago: пред %{ago}
307       comment: Коментар
308       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
309       newer_comments: Понови коментари
310       older_comments: Постари коментари
311       post: Објава
312       when: Кога
313     diary_comment: 
314       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
315       confirm: Потврди
316       hide_link: Скриј го коментаров
317     diary_entry: 
318       comment_count: 
319         one: "%{count} коментар"
320         other: "%{count} коментари"
321         zero: Нема коментари
322       comment_link: Коментирај на оваа ставка
323       confirm: Потврди
324       edit_link: Уреди ја оваа ставка
325       hide_link: Скриј ја ставкава
326       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
327       reply_link: Одговори на оваа ставка
328     edit: 
329       body: "Содржина:"
330       language: "Јазик:"
331       latitude: Геог. ширина
332       location: "Местоположба:"
333       longitude: Геог. должина
334       marker_text: Место на дневничкиот запис
335       save_button: Зачувај
336       subject: "Наслов:"
337       title: Уреди дневничка ставка
338       use_map_link: покажи на карта
339     feed: 
340       all: 
341         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
342         title: Дневнички ставки
343       language: 
344         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
345         title: Дневнички ставки на %{language_name}
346       user: 
347         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
348         title: Дневнички ставки на %{user}
349     list: 
350       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
351       new: "Нов дневнички запис:"
352       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
353       newer_entries: Понови ставки
354       no_entries: Нема дневнички ставки
355       older_entries: Постари ставки
356       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
357       title: Дневници на корисници
358       title_friends: Дневници на пријателите
359       title_nearby: Дневници на соседните корисници
360       user_title: Дневник на %{user}
361     location: 
362       edit: Уреди
363       location: "Местоположба:"
364       view: Преглед
365     new: 
366       title: Нова дневничка ставка
367     no_such_entry: 
368       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
369       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
370       title: Нема таква дневничка ставка
371     view: 
372       leave_a_comment: Пиши коментар
373       login: Најава
374       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
375       save_button: Зачувај
376       title: Дневникот на %{user} | %{title}
377       user_title: дневник на %{user}
378   editor: 
379     default: По основно (моментално %{name})
380     potlatch: 
381       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
382       name: Potlatch 1
383     potlatch2: 
384       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
385       name: Potlatch 2
386     remote: 
387       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
388       name: Далечинско управување
389   export: 
390     start: 
391       add_marker: Додај бележник на картата
392       area_to_export: Простор за извоз
393       embeddable_html: Вметнат HTML код
394       export_button: Извези
395       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
396       format: Формат
397       format_to_export: Формат за извоз
398       image_size: Големина на сликата
399       latitude: Г.Ш.
400       licence: Лиценца
401       longitude: Г.Д.
402       manually_select: Рачно изберете друга површина
403       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
404       max: макс.
405       options: Нагодувања
406       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
407       output: Излезни податоци
408       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
409       scale: Размер
410       too_large: 
411         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
412         heading: Подрачјето е преголемо
413       zoom: Приближи
414     start_rjs: 
415       add_marker: Стави бележник на картата
416       change_marker: Смени позиција на бележникот
417       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
418       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
419       export: Извоз
420       manually_select: Рачно изберете друг простор
421       view_larger_map: Преглед на поголема карта
422   geocoder: 
423     description: 
424       title: 
425         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
426         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
427       types: 
428         cities: Градови
429         places: Места
430         towns: Гратчиња
431     direction: 
432       east: источно
433       north: северно
434       north_east: североисточно
435       north_west: северозападно
436       south: јужно
437       south_east: југоисточно
438       south_west: југозападно
439       west: западно
440     distance: 
441       one: околу 1 км
442       other: околу %{count} км
443       zero: помалку од 1 км
444     results: 
445       more_results: Повеќе резултати
446       no_results: Не пронајдов ништо
447     search: 
448       title: 
449         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
450         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
451         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
452         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
453         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
454         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
455     search_osm_nominatim: 
456       prefix: 
457         aeroway: 
458           aerodrome: Аеродром
459           apron: Рампа
460           gate: Порта
461           helipad: Хелиодром
462           runway: Писта
463           taxiway: Рулажна патека
464           terminal: Терминал
465         amenity: 
466           WLAN: Безжичен интернет
467           airport: Аеродром
468           arts_centre: Дом на уметности
469           artwork: Уметничко дело
470           atm: Банкомат
471           auditorium: Аудиториум
472           bank: Банка
473           bar: Бар
474           bbq: Скара
475           bench: Клупа
476           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
477           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
478           biergarten: Пивска градина
479           brothel: Бордел
480           bureau_de_change: Менувачница
481           bus_station: Автобуска станица
482           cafe: Кафуле
483           car_rental: Рент-а-кар
484           car_sharing: Изнајмување автомобил
485           car_wash: Автоперална
486           casino: Казино
487           charging_station: Напојна станица
488           cinema: Кино
489           clinic: Клиника
490           club: Клуб
491           college: Колеџ
492           community_centre: Центар на заедница
493           courthouse: Суд
494           crematorium: Крематориум
495           dentist: Забар
496           doctors: Доктори
497           dormitory: Студентски дом
498           drinking_water: Питка вода
499           driving_school: Автошкола
500           embassy: Амбасада
501           emergency_phone: Итен телефон
502           fast_food: Брза храна
503           ferry_terminal: Ферибот-терминал
504           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
505           fire_station: Пожарна
506           food_court: Штандови за брза храна
507           fountain: Фонтана
508           fuel: Гориво
509           grave_yard: Гробишта
510           gym: Теретана / фитнес
511           hall: Соборна сала
512           health_centre: Здравствен центар
513           hospital: Болница
514           hotel: Хотел
515           hunting_stand: Ловечка кула
516           ice_cream: Сладолед
517           kindergarten: Градинка
518           library: Библиотека
519           market: Пазар
520           marketplace: Пазар
521           mountain_rescue: Планинарско спасување
522           nightclub: Ноќен клуб
523           nursery: Јасли
524           nursing_home: Старечки дом
525           office: Канцеларија
526           park: Парк
527           parking: Паркинг
528           pharmacy: Аптека
529           place_of_worship: Верски објект
530           police: Полиција
531           post_box: Поштенско сандаче
532           post_office: Пошта
533           preschool: Претшколска установа
534           prison: Затвор
535           pub: Пивница
536           public_building: Јавен објект
537           public_market: Градски пазар
538           reception_area: Рецепција
539           recycling: Рециклирање
540           restaurant: Ресторан
541           retirement_home: Старечки дом
542           sauna: Сауна
543           school: Училиште
544           shelter: Засолниште
545           shop: Дуќан
546           shopping: Дуќани
547           shower: Туш
548           social_centre: Социјален центар
549           social_club: Друштвен клуб
550           studio: Студио
551           supermarket: Супермаркет
552           swimming_pool: Базен
553           taxi: Такси
554           telephone: Телефонска говорница
555           theatre: Театар
556           toilets: Тоалет
557           townhall: Градски дом
558           university: Универзитет
559           vending_machine: Вендинг-машина
560           veterinary: Ветеринарна клиника
561           village_hall: Месна заедница
562           waste_basket: Корпа за отпадоци
563           wifi: Безжичен интернет
564           youth_centre: Младински центар
565         boundary: 
566           administrative: Административна граница
567           census: Пописна граница
568           national_park: Национален парк
569           protected_area: Заштитено подрачје
570         bridge: 
571           aqueduct: Аквадукт
572           suspension: Висечки мост
573           swing: Вртечки мост
574           viaduct: Вијадукт
575           "yes": Мост
576         building: 
577           "yes": Градба
578         highway: 
579           bridleway: Коњски пат
580           bus_guideway: Автобуски шини
581           bus_stop: Автобуска постојка
582           byway: Спореден пат
583           construction: Автопат во изградба
584           cycleway: Велосипедска патека
585           emergency_access_point: Прва помош
586           footway: Тротоар
587           ford: Брод
588           living_street: Маалска улица
589           milestone: Милјоказ
590           minor: Помал спореден пат
591           motorway: Автопат
592           motorway_junction: Клучка
593           motorway_link: Приклучен пат
594           path: Патека
595           pedestrian: Пешачка патека
596           platform: Платформа
597           primary: Главен пат
598           primary_link: Главен пат
599           raceway: Тркачка патека
600           residential: Станбен
601           rest_area: Одмориште
602           road: Пат
603           secondary: Спореден пат
604           secondary_link: Спореден пат
605           service: Помошен пат
606           services: Крајпатен сервис
607           speed_camera: Брзиноловец
608           steps: Скалила
609           stile: Тарабен премин
610           tertiary: Третостепен пат
611           tertiary_link: Третостепен пат
612           track: Полски пат
613           trail: Патека
614           trunk: Магистрала
615           trunk_link: Магистрала
616           unclassified: Некласификуван пат
617           unsurfaced: Неасфалтиран пат
618         historic: 
619           archaeological_site: Археолошки локалитет
620           battlefield: Бојно поле
621           boundary_stone: Граничен камен
622           building: Градба
623           castle: Замок
624           church: Црква
625           fort: Утврдување
626           house: Куќа
627           icon: Икона
628           manor: Велепоседнички дом
629           memorial: Споменик
630           mine: Рудник
631           monument: Споменик
632           museum: Музеј
633           ruins: Рушевини
634           tower: Кула
635           wayside_cross: Крајпатен крст
636           wayside_shrine: Параклис
637           wreck: Бродолом
638         landuse: 
639           allotments: Парцели
640           basin: Котлина
641           brownfield: Угар
642           cemetery: Гробишта
643           commercial: Комерцијално подрачје
644           conservation: Заштитено земјиште
645           construction: Градилиште
646           farm: Фарма
647           farmland: Обработливо земјиште
648           farmyard: Земјоделски двор
649           forest: Шума
650           garages: Гаража
651           grass: Трева
652           greenfield: Неискористено земјиште
653           industrial: Индустриско подрачје
654           landfill: Депонија
655           meadow: Ливада
656           military: Воено подрачје
657           mine: Рудник
658           nature_reserve: Природен резерват
659           orchard: Овоштарник
660           park: Парк
661           piste: Писта
662           quarry: Каменолом
663           railway: Железница
664           recreation_ground: Рекреативен терен
665           reservoir: Резервоар
666           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
667           residential: Станбено подрачје
668           retail: Дуќани
669           road: Патно подрачје
670           village_green: Селско зеленило
671           vineyard: Лозници
672           wetland: Мочуриште
673           wood: Шума
674         leisure: 
675           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
676           bird_hide: Набљудувалиште за птици
677           common: Општествена земја
678           fishing: Рибарење
679           fitness_station: Технички преглед
680           garden: Градина
681           golf_course: Голф-терен
682           ice_rink: Лизгалиште
683           marina: Марина
684           miniature_golf: Миниголф
685           nature_reserve: Природен резерват
686           park: Парк
687           pitch: Спортски терен
688           playground: Детско игралиште
689           recreation_ground: Разонодно место
690           sauna: Сауна
691           slipway: Испуст
692           sports_centre: Спортски центар
693           stadium: Стадион
694           swimming_pool: Базен
695           track: Спортска патека
696           water_park: Аквапарк
697         military: 
698           airfield: Воено слетувалиште
699           barracks: Касарна
700           bunker: Бункер
701         natural: 
702           bay: Залив
703           beach: Плажа
704           cape: ‘Рт
705           cave_entrance: Влез во пештера
706           channel: Канал
707           cliff: Гребен
708           crater: Кратер
709           dune: Дина
710           feature: Елемент
711           fell: Фел
712           fjord: Фјорд
713           forest: Шума
714           geyser: Гејзер
715           glacier: Глечер
716           heath: Голет
717           hill: Рид
718           island: Остров
719           land: Земја
720           marsh: Бара
721           moor: Пустара
722           mud: Кал
723           peak: Врв
724           point: Точка
725           reef: Гребен
726           ridge: Срт
727           river: Река
728           rock: Карпа
729           scree: Сип
730           scrub: Честак
731           shoal: Плитко место
732           spring: Извор
733           stone: Камен
734           strait: Проток
735           tree: Дрво
736           valley: Долина
737           volcano: Вулкан
738           water: Вода
739           wetland: Мочуриште
740           wetlands: Мочуриште
741           wood: Шума
742         office: 
743           accountant: Сметководител
744           architect: Архитект
745           company: Фирма
746           employment_agency: Агенција за вработување
747           estate_agent: Агенција за недвижности
748           government: Владина служба
749           insurance: Служба за осигурување
750           lawyer: Адвокат
751           ngo: НВО-канцеларија
752           telecommunication: Телекомуникациска служба
753           travel_agent: Туристичка агенција
754           "yes": Канцеларија
755         place: 
756           airport: Аеродром
757           city: Град
758           country: Земја
759           county: Округ
760           farm: Фарма
761           hamlet: Селце
762           house: Куќа
763           houses: Куќи
764           island: Остров
765           islet: Островче
766           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
767           locality: Месност
768           moor: Пустара
769           municipality: Општина
770           postcode: Поштенски број
771           region: Регион
772           sea: Море
773           state: Покраина
774           subdivision: Админ. подрачје
775           suburb: Населба
776           town: Град
777           unincorporated_area: Нездружено подрачје
778           village: Село
779         railway: 
780           abandoned: Напуштена железничка линија
781           construction: Железничка линија во изградба
782           disused: Напуштена железничка линија
783           disused_station: Напуштена железничка станица
784           funicular: Жичена железница
785           halt: Железничка постојка
786           historic_station: Историска железничка станица
787           junction: Железнички јазол
788           level_crossing: Надвозник
789           light_rail: Лека железница
790           miniature: Минијатурна железница
791           monorail: Едношинска линија
792           narrow_gauge: Теснолинејка
793           platform: Железнички перон
794           preserved: Зачувана железничка линија
795           spur: Железнички огранок
796           station: Железничка станица
797           subway: Метро станица
798           subway_entrance: Влез во метро
799           switch: Железнички пунктови
800           tram: Трамвајска линија
801           tram_stop: Трамвајска постојка
802           yard: Железничко депо
803         shop: 
804           alcohol: Алкохол на црно
805           antiques: Старинарница
806           art: Уметнички дуќан
807           bakery: Пекара
808           beauty: Козметика
809           beverages: Пијалоци
810           bicycle: Продавница за велосипеди
811           books: Книжарница
812           butcher: Месарница
813           car: Автосалон
814           car_parts: Автоделови
815           car_repair: Автосервис
816           carpet: Дуќан за теписи
817           charity: Добротворна продавница
818           chemist: Аптека
819           clothes: Дуќан за облека
820           computer: Продавница за сметачи
821           confectionery: Слаткарница
822           convenience: Бакалница
823           copyshop: Фотокопир
824           cosmetics: Козметика
825           department_store: Стоковна куќа
826           discount: Распродажен дуќан
827           doityourself: Направи-сам
828           dry_cleaning: Хемиско чистење
829           electronics: Електронска опрема
830           estate_agent: Недвижности
831           farm: Земјоделски дуќан
832           fashion: Бутик
833           fish: Рибарница
834           florist: Цвеќара
835           food: Продавница за храна
836           funeral_directors: Погребална служба
837           furniture: Мебел
838           gallery: Галерија
839           garden_centre: Градинарски центар
840           general: Колонијал
841           gift: Дуќан за подароци
842           greengrocer: Пиљара
843           grocery: Бакалница
844           hairdresser: Фризер
845           hardware: Алат и опрема
846           hifi: Аудиосистеми
847           insurance: Осигурително
848           jewelry: Јувелир
849           kiosk: Трафика
850           laundry: Пералница
851           mall: Трговски центар
852           market: Пазар
853           mobile_phone: Мобилни телефони
854           motorcycle: Моторцикли
855           music: Музички дуќан
856           newsagent: Весникара
857           optician: Оптичар
858           organic: Здрава храна
859           outdoor: Дуќан на отворено
860           pet: Домашни миленици
861           photo: Фотографски дуќан
862           salon: Салон
863           shoes: Обувки
864           shopping_centre: Трговски центар
865           sports: Спортски дуќан
866           stationery: Прибор и репроматеријали
867           supermarket: Супермаркет
868           toys: Продавница за играчки
869           travel_agency: Туристичка агенција
870           video: Видеотека
871           wine: Алкохолни пијалоци
872         tourism: 
873           alpine_hut: Планинска куќарка
874           artwork: Уметничко дело
875           attraction: Атракција
876           bed_and_breakfast: Полупансион
877           cabin: Колиба
878           camp_site: Камп
879           caravan_site: Автокамп
880           chalet: Брвнара
881           guest_house: Пансион
882           hostel: Хостел
883           hotel: Хотел
884           information: Информации
885           lean_to: Прилепена стреа
886           motel: Мотел
887           museum: Музеј
888           picnic_site: Излетничко место
889           theme_park: Забавен парк
890           valley: Долина
891           viewpoint: Видиковец
892           zoo: Зоолошка
893         tunnel: 
894           "yes": Тунел
895         waterway: 
896           artificial: Вештачки воден пат
897           boatyard: Чамцоградилиште
898           canal: Канал
899           connector: Слив
900           dam: Брана
901           derelict_canal: Запуштен канал
902           ditch: Канач
903           dock: Док
904           drain: Одвод
905           lock: Каналска брана
906           lock_gate: Каналска капија
907           mineral_spring: Минерален извор
908           mooring: Сидриште
909           rapids: Брзак
910           river: Река
911           riverbank: Кеј
912           stream: Поток
913           wadi: Вади
914           water_point: Пристап до вода
915           waterfall: Водопад
916           weir: Јаз
917   html: 
918     dir: ltr
919   javascripts: 
920     map: 
921       base: 
922         cycle_map: Велосипедска карта
923         mapquest: MapQuest Open
924         standard: Стандардна
925         transport_map: Сообраќајна карта
926     site: 
927       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
928       edit_tooltip: Уредување на картата
929       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
930       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
931       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
932       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
933   layouts: 
934     community: Заедница
935     community_blogs: Блогови на заедницата
936     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
937     copyright: Авторски права и лиценца
938     documentation: Документација
939     documentation_title: Документација за проектот
940     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
941     donate_link_text: доброволен прилог
942     edit: Уреди
943     edit_with: Уреди со %{editor}
944     export: Извези
945     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
946     foundation: Фондација
947     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
948     gps_traces: GPS-траги
949     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
950     help: Помош
951     help_centre: Центар за помош
952     help_title: Помошна страница за проектот
953     history: Историја
954     home: дома
955     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
956     inbox_html: пораки (%{count})
957     inbox_tooltip: 
958       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
959       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
960       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
961     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
962     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
963     intro_2_download: преземање
964     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
965     intro_2_license: отворена лиценца
966     intro_2_use: употреба
967     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
968     log_in: најави ме
969     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
970     logo: 
971       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
972     logout: одјава
973     logout_tooltip: Одјава
974     make_a_donation: 
975       text: Дарувајте
976       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
977     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
978     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
979     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
980     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
981     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
982     partners_partners: партнери
983     partners_ucl: VR-центарот на UCL
984     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
985     sign_up: регистрација
986     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
987     tag_line: Слободна вики-карта на светот
988     user_diaries: Кориснички дневници
989     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
990     view: Карта
991     view_tooltip: Види карта
992     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
993     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
994     wiki: Вики
995     wiki_title: Помошна страница за проектот
996     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
997   license_page: 
998     foreign: 
999       english_link: англискиот оригинал
1000       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1001       title: За овој превод
1002     legal_babble: 
1003       attribution_example: 
1004         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1005         title: Пример за наведување
1006       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1007       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1008       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1009       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1010       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1011       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1012       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1013       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1014       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1015       contributors_title_html: Нашите учесници
1016       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1017       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1018       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1019       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1020       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1021       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1022       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1023       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1024       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1025       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1026       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1027       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1028       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1029       more_title_html: Повеќе информации
1030       title_html: Авторски права и лиценца
1031     native: 
1032       mapping_link: почнете со изработка на карти
1033       native_link: македонската верзија
1034       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1035       title: За страницава
1036   message: 
1037     delete: 
1038       deleted: Пораката е избришана
1039     inbox: 
1040       date: Датум
1041       from: Од
1042       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1043       my_inbox: Моето сандаче
1044       new_messages: 
1045         one: "%{count} нова порака"
1046         other: "%{count} нови пораки"
1047       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1048       old_messages: 
1049         one: "%{count} стара порака"
1050         other: "%{count} стари пораки"
1051       outbox: за праќање
1052       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1053       subject: Наслов
1054       title: Примени
1055     mark: 
1056       as_read: Пораката е означена како прочитана
1057       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1058     message_summary: 
1059       delete_button: Избриши
1060       read_button: Означи како прочитано
1061       reply_button: Одговори
1062       unread_button: Означи како непрочитано
1063     new: 
1064       back_to_inbox: Назад во примени
1065       body: Содржина
1066       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1067       message_sent: Пораката е испратена
1068       send_button: Испрати
1069       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1070       subject: Наслов
1071       title: Испрати ја пораката
1072     no_such_message: 
1073       body: Нажалост нема порака со тој id.
1074       heading: Нема таква порака
1075       title: Нема таква порака
1076     outbox: 
1077       date: Датум
1078       inbox: примени пораки
1079       messages: 
1080         one: Имате %{count} испратена порака
1081         other: Имате %{count} испратени пораки
1082       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1083       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1084       outbox: за праќање
1085       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1086       subject: Наслов
1087       title: За праќање
1088       to: До
1089     read: 
1090       back_to_inbox: Назад во добиени
1091       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1092       date: Датум
1093       from: Од
1094       reading_your_messages: Читање на пораките
1095       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1096       reply_button: Одговори
1097       subject: Наслов
1098       title: Прочитај ја пораката
1099       to: За
1100       unread_button: Означи како непрочитано
1101       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1102     reply: 
1103       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1104     sent_message_summary: 
1105       delete_button: Избриши
1106   notifier: 
1107     diary_comment_notification: 
1108       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1109       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1110       hi: Здраво %{to_user},
1111       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1112     email_confirm: 
1113       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1114     email_confirm_html: 
1115       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1116       greeting: Здраво,
1117       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1118     email_confirm_plain: 
1119       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1120       greeting: Здраво,
1121       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1122       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1123     friend_notification: 
1124       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1125       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1126       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1127       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1128     gpx_notification: 
1129       and_no_tags: и без ознаки.
1130       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1131       failure: 
1132         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1133         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1134         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1135         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1136         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1137       greeting: Здраво,
1138       success: 
1139         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1140         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1141       with_description: со описот
1142       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1143     lost_password: 
1144       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1145     lost_password_html: 
1146       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1147       greeting: Здраво,
1148       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1149     lost_password_plain: 
1150       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1151       greeting: Здраво,
1152       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1153       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1154     message_notification: 
1155       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1156       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1157       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1158       hi: Здраво %{to_user},
1159       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1160     signup_confirm: 
1161       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1162       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1163       greeting: Здраво!
1164       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1165       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1166     signup_confirm_html: 
1167       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1168       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1169       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1170       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1171       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1172       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1173       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1174       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1175       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1176     signup_confirm_plain: 
1177       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1178       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1179       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1180       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1181       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1182       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1183       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1184       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1185       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1186       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1187       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1188   oauth: 
1189     oauthorize: 
1190       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1191       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1192       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1193       allow_write_api: ја менува картата.
1194       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1195       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1196       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1197       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1198     revoke: 
1199       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1200   oauth_clients: 
1201     create: 
1202       flash: Информациите се успешно регистрирани
1203     destroy: 
1204       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1205     edit: 
1206       submit: Уреди
1207       title: Уредете ја апликацијата
1208     form: 
1209       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1210       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1211       allow_write_api: ја менува картата.
1212       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1213       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1214       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1215       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1216       name: Име
1217       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1218       required: Се бара
1219       support_url: URL поддршка
1220       url: URL адреса на главната апликација
1221     index: 
1222       application: Назив на прил. програм
1223       issued_at: Издадено
1224       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1225       my_apps: Мои клиентни апликации
1226       my_tokens: Мои овластени апликации
1227       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1228       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1229       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1230       revoke: Поништи!
1231       title: Мои OAuth податоци
1232     new: 
1233       submit: Регистрирање
1234       title: Регистрирајте нова апликација
1235     not_found: 
1236       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1237     show: 
1238       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1239       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1240       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1241       allow_write_api: ја менува картата.
1242       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1243       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1244       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1245       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1246       confirm: Дали сте сигурни?
1247       delete: Избриши клиент
1248       edit: Измени подробности
1249       key: "Потрошувачки клуч:"
1250       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1251       secret: "Потрошувачка тајна:"
1252       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1253       title: OAuth податоци за %{app_name}
1254       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1255     update: 
1256       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1257   printable_name: 
1258     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1259   redaction: 
1260     create: 
1261       flash: Редакцијата е создадена.
1262     destroy: 
1263       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1264       flash: Редакцијата е поништена.
1265       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1266     edit: 
1267       description: Опис
1268       heading: Уреди редакција
1269       submit: Зачувај редакција
1270       title: Уреди редакција
1271     index: 
1272       empty: Нема редакции.
1273       heading: Список на редакции
1274       title: Список на редакции
1275     new: 
1276       description: Опис
1277       heading: Внесете информации за новата редакција
1278       submit: Создај редакција
1279       title: Создавање на нова редакција
1280     show: 
1281       confirm: Дали сте сигурни?
1282       description: "Опис:"
1283       destroy: Отстрани ја редакцијава
1284       edit: Уреди ја редакцијава
1285       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1286       title: Приказ на редакција
1287       user: "Создавач:"
1288     update: 
1289       flash: Промените се зачувани.
1290   site: 
1291     edit: 
1292       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1293       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1294       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1295       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1296       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1297       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1298       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1299       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1300       user_page_link: корисничка страница
1301     index: 
1302       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1303       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1304       license: 
1305         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1306       permalink: Постојана врска
1307       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1308       shortlink: Кратка врска
1309     key: 
1310       map_key: Легенда
1311       map_key_tooltip: Легенда на картата
1312       table: 
1313         entry: 
1314           admin: Административна граница
1315           allotments: Парцели
1316           apron: 
1317             - Аеродромска платформа
1318             - терминал
1319           bridge: Црна линија = мост
1320           bridleway: Пешачко-влечен пат
1321           brownfield: Запуштено подрачје
1322           building: Значајно здание
1323           byway: Спореден пат
1324           cable: 
1325             - клупна жичарница
1326             - клупна жичарница
1327           cemetery: Гробишта
1328           centre: Спортски центар
1329           commercial: Комерцијално подрачје
1330           common: 
1331             - Општествена земја
1332             - ливада
1333           construction: Патишта во изградба
1334           cycleway: Велосипедска патека
1335           destination: Пристап до одредницата
1336           farm: Фарма
1337           footway: Пешачка патека
1338           forest: Шума
1339           golf: Голф-терен
1340           heathland: Голиште
1341           industrial: Индустриско подрачје
1342           lake: 
1343             - Езеро
1344             - резервоар
1345           military: Воено подрачје
1346           motorway: Автопат
1347           park: Парк
1348           permissive: Дозволив пристап
1349           pitch: Спортски терен
1350           primary: Главен пат
1351           private: Приватен пристап
1352           rail: Железница
1353           reserve: Природен резерват
1354           resident: Станбено подрачје
1355           retail: Трговско подрачје
1356           runway: 
1357             - Аеродромска писта
1358             - рулажна патека
1359           school: 
1360             - Училиште
1361             - универзитет
1362           secondary: Спореден пат
1363           station: Железничка станица
1364           subway: Метро
1365           summit: 
1366             - Врв
1367             - врв
1368           tourist: Туристичка атракција
1369           track: Патека
1370           tram: 
1371             - Лека железница
1372             - трамвај
1373           trunk: Главна сообраќајна артерија
1374           tunnel: Испрекината линија = тунел
1375           unclassified: Некласификуван пат
1376           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1377           wood: Шумичка
1378     markdown_help: 
1379       alt: Алтернативен текст
1380       first: Прва ставка
1381       heading: Наслов
1382       headings: Наслови
1383       image: Слика
1384       link: Врска
1385       ordered: Подреден список
1386       second: Втора ставка
1387       subheading: Поднаслов
1388       text: Текст
1389       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1390       unordered: Неподреден список
1391       url: URL
1392     richtext_area: 
1393       edit: Уреди
1394       preview: Преглед
1395     search: 
1396       search: Пребарај
1397       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1398       submit_text: ->
1399       where_am_i: Каде сум?
1400       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1401     sidebar: 
1402       close: Затвори
1403       search_results: Резултати од пребарувањето
1404   time: 
1405     formats: 
1406       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1407   trace: 
1408     create: 
1409       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1410       upload_trace: Подигни GPS-трага
1411     delete: 
1412       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1413     edit: 
1414       description: "Опис:"
1415       download: преземи
1416       edit: уреди
1417       filename: "Податотека:"
1418       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1419       map: карта
1420       owner: "Сопственик:"
1421       points: "Точки:"
1422       save_button: Сочувај промени
1423       start_coord: "Почетна координата:"
1424       tags: "Ознаки:"
1425       tags_help: одделено со запирка
1426       title: Ја уредувате трагата %{name}
1427       uploaded_at: "Подигнато во:"
1428       visibility: "Видливост:"
1429       visibility_help: што значи ова?
1430       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1431     list: 
1432       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1433       public_traces: Јавни GPS-траги
1434       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1435       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1436       your_traces: Ваши GPS-траги
1437     make_public: 
1438       made_public: Трагата е објавена
1439     offline: 
1440       heading: GPX-складиште вон интернет
1441       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1442     offline_warning: 
1443       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1444     trace: 
1445       ago: пред %{time_in_words_ago}
1446       by: од
1447       count_points: "%{count} точки"
1448       edit: уреди
1449       edit_map: Уредување
1450       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1451       in: во
1452       map: карта
1453       more: повеќе
1454       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1455       private: ПРИВАТНО
1456       public: ЈАВНО
1457       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1458       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1459       view_map: Погледај ја картата
1460     trace_form: 
1461       description: "Опис:"
1462       help: Помош
1463       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1464       tags: "Ознаки:"
1465       tags_help: одделено со запирка
1466       upload_button: Подигни
1467       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1468       visibility: "Видливост:"
1469       visibility_help: што значи ова?
1470       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1471     trace_header: 
1472       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1473       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1474       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1475       upload_trace: Подигни трага
1476     trace_optionals: 
1477       tags: Ознаки
1478     trace_paging_nav: 
1479       newer: Понови траги
1480       older: Постари траги
1481       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1482     view: 
1483       delete_track: Избриши ја трагава
1484       description: "Опис:"
1485       download: преземи
1486       edit: уреди
1487       edit_track: Уреди ја трагава
1488       filename: "Податотека:"
1489       heading: Ја гледате трагата %{name}
1490       map: карта
1491       none: Ништо
1492       owner: "Сопственик:"
1493       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1494       points: "Точки:"
1495       start_coordinates: "Почетна координата:"
1496       tags: "Ознаки:"
1497       title: Ја гледате трагата  %{name}
1498       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1499       uploaded: "Подигнато во:"
1500       visibility: "Видливост:"
1501     visibility: 
1502       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1503       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1504       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1505       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1506   user: 
1507     account: 
1508       contributor terms: 
1509         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1510         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1511         heading: "Услови за учество:"
1512         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1513         link text: што е ова?
1514         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1515         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1516       current email address: "Тековна е-пошта:"
1517       delete image: Отстрани тековна слика
1518       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1519       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1520       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1521       gravatar: 
1522         gravatar: Користи Gravatar
1523         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1524         link text: што е ова?
1525       home location: "Матична местоположба:"
1526       image: "Слика:"
1527       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1528       keep image: Задржи ја тековната слика
1529       latitude: Геог. ширина
1530       longitude: Геог. должина
1531       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1532       my settings: Мои прилагодувања
1533       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1534       new image: Додај слика
1535       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1536       openid: 
1537         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1538         link text: што е ова?
1539         openid: OpenID
1540       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1541       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1542       profile description: "Опис за профилот:"
1543       public editing: 
1544         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1545         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1546         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1547         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1548         enabled link text: што е ова?
1549         heading: "Јавно уредување:"
1550       public editing note: 
1551         heading: Јавно уредување
1552         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1553       replace image: Замени тековна слика
1554       return to profile: Назад кон профилот
1555       save changes button: Зачувај ги промените
1556       title: Уреди сметка
1557       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1558     confirm: 
1559       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1560       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1561       button: Потврди
1562       heading: Потврди корисничка сметка
1563       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1564       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1565       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1566       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1567     confirm_email: 
1568       button: Потврди
1569       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1570       heading: Потврди промена на е-пошта
1571       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1572       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1573     confirm_resend: 
1574       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1575       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1576     filter: 
1577       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1578     go_public: 
1579       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1580     list: 
1581       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1582       empty: Нема најдено такви корисници
1583       heading: Корисници
1584       hide: Скриј одбрани корисници
1585       showing: 
1586         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1587         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1588       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1589       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1590       title: Корисници
1591     login: 
1592       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1593       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1594       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1595       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1596       email or username: Е-пошта или корисничко име
1597       heading: Најава
1598       login_button: Најава
1599       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1600       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1601       no account: Немате сметка?
1602       openid: "%{logo} OpenID:"
1603       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1604       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1605       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1606       openid_providers: 
1607         aol: 
1608           alt: Најава со OpenID од AOL
1609           title: Најава со AOL
1610         google: 
1611           alt: Најава со OpenID од Google
1612           title: Најава со Google
1613         myopenid: 
1614           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1615           title: Најава со myOpenID
1616         openid: 
1617           alt: Најава со URL за OpenID
1618           title: Најава со OpenID
1619         wordpress: 
1620           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1621           title: Најава со Wordpress
1622         yahoo: 
1623           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1624           title: Најава со Yahoo
1625       password: "Лозинка:"
1626       register now: Регистрација
1627       remember: "Запомни ме:"
1628       title: Најава
1629       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1630       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1631       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1632     logout: 
1633       heading: Одјава од OpenStreetMap
1634       logout_button: Одјава
1635       title: Одјава
1636     lost_password: 
1637       email address: "Е-пошта:"
1638       heading: Ја заборавивте лозинката?
1639       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1640       new password button: Смени лозинка
1641       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1642       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1643       title: Загубена лозинка
1644     make_friend: 
1645       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1646       button: Додај како пријател
1647       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1648       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1649       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1650     new: 
1651       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1652       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1653       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1654       continue: Продолжи
1655       display name: "Име за приказ:"
1656       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1657       email address: "Е-пошта:"
1658       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1659       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1660       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1661       heading: Создајте корисничка сметка
1662       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1663       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1664       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1665       openid: "%{logo} OpenID:"
1666       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1667       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1668       password: "Лозинка:"
1669       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1670       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1671       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1672       title: Направи сметка
1673       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1674     no_such_user: 
1675       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1676       heading: Корисникот %{user} не постои.
1677       title: Нема таков корисник
1678     popup: 
1679       friend: Пријател
1680       nearby mapper: Соседен картограф
1681       your location: Ваша местоположба
1682     remove_friend: 
1683       button: Отстрани од пријатели
1684       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1685       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1686       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1687     reset_password: 
1688       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1689       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1690       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1691       heading: Смени лозинка за %{user}
1692       password: "Лозинка:"
1693       reset: Смени лозинка
1694       title: Смени лозинка
1695     set_home: 
1696       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1697     suspended: 
1698       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1699       heading: Сметката е закочена
1700       title: Сметката е закочена
1701       webmaster: мреж. управник
1702     terms: 
1703       agree: Се согласувам
1704       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1705       consider_pd_why: Што е ова?
1706       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1707       decline: Одбиј
1708       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1709       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1710       heading: Услови на учество
1711       legale_names: 
1712         france: Франција
1713         italy: Италија
1714         rest_of_world: Остатокот од светот
1715       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1716       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1717       title: Услови на учество
1718       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1719     view: 
1720       activate_user: активирај го корисников
1721       add as friend: додај како пријател
1722       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1723       block_history: примени блокови
1724       blocks by me: извршени болокови
1725       blocks on me: добиени блокови
1726       comments: коментари
1727       confirm: Потврди
1728       confirm_user: потврди го корисников
1729       create_block: блокирај го корисников
1730       created from: "Создадено од:"
1731       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1732       ct declined: Одбиен
1733       ct status: "Услови за учество:"
1734       ct undecided: Неодлучено
1735       deactivate_user: деактивирај го корисников
1736       delete_user: избриши го корисников
1737       description: Опис
1738       diary: дневник
1739       edits: уредувања
1740       email address: Е-пошта
1741       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1742       friends_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на пријателите
1743       hide_user: скриј го корисников
1744       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1745       km away: "%{count} км од вас"
1746       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1747       m away: "%{count} м од вас"
1748       mapper since: "Картограф од:"
1749       moderator_history: дадени блокови
1750       my comments: мои коментари
1751       my diary: мојот дневник
1752       my edits: мои уредувања
1753       my settings: мои прилагодувања
1754       my traces: мои траги
1755       nearby users: Други соседни корисници
1756       nearby_changesets: Прелистување на сите измени на соседните корисници
1757       nearby_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на соседните корисници
1758       new diary entry: нова ставка во дневникот
1759       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1760       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1761       oauth settings: oauth поставки
1762       remove as friend: отстрани од пријатели
1763       role: 
1764         administrator: Овој корисник е администратор
1765         grant: 
1766           administrator: Додели администраторски пристап
1767           moderator: Додели модераторски пристап
1768         moderator: Овој корисник е модератор
1769         revoke: 
1770           administrator: Лиши од администраторски пристап
1771           moderator: Лиши од модераторски пристап
1772       send message: испрати порака
1773       settings_link_text: прилагодувања
1774       spam score: "Оцена за спам:"
1775       status: "Статус:"
1776       traces: траги
1777       unhide_user: покажи го корисникот
1778       user location: Местоположба на корисникот
1779       your friends: Ваши пријатели
1780   user_block: 
1781     blocks_by: 
1782       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1783       heading: Список на блокови од %{name}
1784       title: Блокови од %{name}
1785     blocks_on: 
1786       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1787       heading: Список на блокови за %{name}
1788       title: Блокови за %{name}
1789     create: 
1790       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1791       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1792       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1793     edit: 
1794       back: Преглед на сите блокови
1795       heading: Уредување на блок за %{name}
1796       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1797       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1798       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1799       show: Преглед на овој блок
1800       submit: Поднови го блокот
1801       title: Уредување на блок за %{name}
1802     filter: 
1803       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1804       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1805     helper: 
1806       time_future: Истекува за %{time}.
1807       time_past: Истечено пред %{time}.
1808       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1809     index: 
1810       empty: Досега сè уште нема блокови.
1811       heading: Список на кориснички блокови
1812       title: Кориснички блокови
1813     model: 
1814       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1815       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1816     new: 
1817       back: Преглед на сите блокови
1818       heading: Правење на блок за %{name}
1819       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1820       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1821       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1822       submit: Направи блок
1823       title: Правење на блок за %{name}
1824       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1825       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1826     not_found: 
1827       back: Назад кон индексот
1828       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1829     partial: 
1830       confirm: Дали сте сигурни?
1831       creator_name: Создавач
1832       display_name: Блокиран корисник
1833       edit: Уреди
1834       next: Следна »
1835       not_revoked: (не се поништува)
1836       previous: « Претходна
1837       reason: Причина за блокирање
1838       revoke: Поништи!
1839       revoker_name: "Поништил:"
1840       show: Прикажи
1841       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1842       status: Статус
1843     period: 
1844       one: 1 час
1845       other: "%{count} час"
1846     revoke: 
1847       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1848       flash: Овој блок е поништен.
1849       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1850       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1851       revoke: Поништи!
1852       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1853       title: Поништување на блок за %{block_on}
1854     show: 
1855       back: Преглед на сите блокови
1856       confirm: Дали сте сигурни?
1857       edit: Уреди
1858       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1859       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1860       reason: "Причина за блокирање:"
1861       revoke: Поништи!
1862       revoker: "Поништувач:"
1863       show: Прикажи
1864       status: Статус
1865       time_future: Уредувања во %{time}
1866       time_past: Истечено пред %{time}
1867       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1868     update: 
1869       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1870       success: Блокот е изменет.
1871   user_role: 
1872     filter: 
1873       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1874       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1875       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1876       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1877     grant: 
1878       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1879       confirm: Потврди
1880       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1881       heading: Потврди доделување на улога
1882       title: Потврди доделување на улога
1883     revoke: 
1884       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1885       confirm: Потврди
1886       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1887       heading: Потврди лишување од улога
1888       title: Потврди лишување од улога