7a1ebafb13662061142eba11428cd8a0fc200a9f
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Ireun
12 # Author: Kaligula
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: Odie2
15 # Author: Przemub
16 # Author: RafalR
17 # Author: Rezonansowy
18 # Author: Soeb
19 # Author: Sp5uhe
20 # Author: Ty221
21 # Author: Woytecr
22 # Author: Wpedzich
23 # Author: Yarl
24 pl: 
25   activerecord: 
26     attributes: 
27       diary_comment: 
28         body: Treść
29       diary_entry: 
30         language: Język
31         latitude: Szerokość geograficzna
32         longitude: Długość geograficzna
33         title: Tytuł
34         user: Użytkownik
35       friend: 
36         friend: Znajomy
37         user: Użytkownik
38       message: 
39         body: Treść
40         recipient: Odbiorca
41         sender: Nadawca
42         title: Tytuł
43       trace: 
44         description: Opis
45         latitude: Szerokość geograficzna
46         longitude: Długość geograficzna
47         name: Nazwa
48         public: Publiczny
49         size: Rozmiar
50         user: Użytkownik
51         visible: Widoczny
52       user: 
53         active: Aktywny
54         description: Opis
55         display_name: Publiczna nazwa
56         email: E-mail
57         languages: Języki
58         pass_crypt: Hasło
59     models: 
60       acl: Lista kontroli dostępu
61       changeset: Zestaw zmian
62       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
63       country: Państwo
64       diary_comment: Komentarz dziennika
65       diary_entry: Wpis w dzienniku
66       friend: Znajomy
67       language: Język
68       message: Wiadomość
69       node: Węzeł
70       node_tag: Znacznik węzła
71       notifier: Notifier
72       old_node: Wcześniejszy węzeł
73       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
74       old_relation: Stara relacja
75       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
76       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
77       old_way: Wcześniejsza droga
78       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
79       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
80       relation: Relacja
81       relation_member: Członek relacji
82       relation_tag: Znacznik relacji
83       session: Sesja
84       trace: Ślad
85       tracepoint: Punkt śladu
86       tracetag: Znacznik śladu
87       user: Użytkownik
88       user_preference: Preferencje użytkownika
89       user_token: Token użytkownika
90       way: Droga
91       way_node: Węzeł drogi
92       way_tag: Tag drogi
93   application: 
94     require_cookies: 
95       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
96     require_moderator: 
97       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
98     setup_user_auth: 
99       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
100       need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami uczestnictwa. Nie masz obowiązku ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
101   browse: 
102     changeset: 
103       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
104       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
105       feed: 
106         title: Zestaw zmian %{id}
107         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
108       osmchangexml: XML w formacie osmChange
109       title: Zestaw zmian
110     changeset_details: 
111       belongs_to: "Należy do:"
112       bounding_box: "Obszar edycji:"
113       box: prostokąt
114       closed_at: "Zamknięto:"
115       created_at: "Utworzono:"
116       has_nodes: 
117         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
118         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
119         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
120       has_relations: 
121         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
122         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
123         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
124       has_ways: 
125         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
126         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
127         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
128       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
129       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
130     common_details: 
131       changeset_comment: "Komentarz:"
132       deleted_at: "Usunięte dnia:"
133       deleted_by: "Usunięte przez:"
134       edited_at: "Edytowano:"
135       edited_by: "Edytowane przez:"
136       in_changeset: "W zestawie zmian:"
137       version: "Wersja:"
138     containing_relation: 
139       entry: Relacja %{relation_name}
140       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
141     map: 
142       deleted: Skasowano
143       edit: 
144         area: Edytuj obszar
145         node: Edytuj węzeł
146         note: Edytuj notatkę
147         relation: Edytuj relację
148         way: Edytuj drogę
149       larger: 
150         area: Zobacz obszar na większej mapie
151         node: Zobacz punkt na większej mapie
152         note: Zobacz notatkę na większej mapie
153         relation: Zobacz relację na większej mapie
154         way: Pokaż drogę na większej mapie
155       loading: Wczytywanie…
156     navigation: 
157       all: 
158         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
159         next_node_tooltip: Następny węzeł
160         next_note_tooltip: Następna notatka
161         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
162         next_way_tooltip: Następna droga
163         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
164         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
165         prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
166         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
167         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
168       user: 
169         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
170         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
171         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
172     node: 
173       download_xml: Pobierz XML
174       edit: Edytuj węzeł
175       node: Węzeł
176       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
177       view_history: Zobacz historię
178     node_details: 
179       coordinates: "Współrzędne:"
180       part_of: "Jest częścią:"
181     node_history: 
182       download_xml: Pobierz XML
183       node_history: Historia zmian węzła
184       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
185       view_details: Zobacz szczegóły
186     not_found: 
187       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
188       type: 
189         changeset: zestaw zmian
190         node: węzeł
191         relation: relacja
192         way: droga
193     note: 
194       at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
195       at_html: "%{when} temu"
196       closed: "Zamknięto:"
197       closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
198       comments: "Komentarze:"
199       description: "Opis:"
200       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
201       open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
202       opened: "Utworzono:"
203       title: Uwaga
204     paging_nav: 
205       of: z
206       showing_page: strona
207     redacted: 
208       message_html: Ten %{type} w wersji %{version} nie może być pokazany, ponieważ został poddany poprawce. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej informacji.
209       redaction: Poprawka %{id}
210       type: 
211         node: węzeł
212         relation: relacja
213         way: droga
214     relation: 
215       download_xml: Pobierz XML
216       relation: Relacja
217       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
218       view_history: Zobacz historię zmian
219     relation_details: 
220       members: "Zawiera:"
221       part_of: "Jest częścią:"
222     relation_history: 
223       download_xml: Pobierz XML
224       relation_history: Historia zmian relacji
225       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
226       view_details: Zobacz szczegóły
227     relation_member: 
228       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
229       type: 
230         node: Węzeł
231         relation: Relacja
232         way: Droga
233     start_rjs: 
234       data_frame_title: Dane
235       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
236       details: Szczegóły
237       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
238       hide_areas: Ukryj obszary
239       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
240       load_data: Załaduj dane
241       loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
242       loading: Wczytywanie...
243       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
244       notes_layer_name: Przeglądaj notatki
245       object_list: 
246         api: Pobierz ten obszar z API
247         back: Powrót do listy obiektów
248         details: Szczegóły
249         heading: Lista obiektów
250         history: 
251           type: 
252             node: Węzeł %{id}
253             way: Droga %{id}
254         selected: 
255           type: 
256             node: Węzeł %{id}
257             way: Droga %{id}
258         type: 
259           node: Węzeł
260           way: Droga
261       private_user: prywatny użytkownika
262       show_areas: Pokaż obszary
263       show_history: Pokaż zmiany
264       unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
265       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
266       wait: Moment…
267       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
268     tag_details: 
269       tags: "Znaczniki:"
270       wiki_link: 
271         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
272         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
273       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
274     timeout: 
275       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
276       type: 
277         changeset: Zestaw zmian
278         node: węzeł
279         relation: relacja
280         way: droga
281     way: 
282       download_xml: Ściągnij XML
283       edit: Edytuj
284       view_history: Pokaż historię
285       way: Droga
286       way_title: "Droga: %{way_name}"
287     way_details: 
288       also_part_of: 
289         one: należy do drogi %{related_ways}
290         other: należy do dróg %{related_ways}
291       nodes: "Węzły:"
292       part_of: "Jest częścią:"
293     way_history: 
294       download_xml: Ściągnij XML
295       view_details: Zobacz szczegóły
296       way_history: Historia zmian drogi
297       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
298   changeset: 
299     changeset: 
300       anonymous: Anonim
301       big_area: (duży)
302       no_comment: (brak)
303       no_edits: (brak edycji)
304       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
305       still_editing: (nadal edytowany)
306       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
307     changeset_paging_nav: 
308       next: Następna »
309       previous: « Poprzednia
310       showing_page: Strona %{page}
311     changesets: 
312       area: Obszar
313       comment: Komentarz
314       id: ID
315       saved_at: Zapisano
316       user: Użytkownik
317     list: 
318       description: Ostatnie zmiany
319       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
320       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
321       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
322       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
323       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
324       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
325       empty_user_html: Wygląda na to, że jeszcze nie edytowałeś. Aby zacząć, zapoznaj się z naszym <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnikiem dla początkujących</a>.
326       heading: Zestawy zmian
327       heading_bbox: Zestawy zmian
328       heading_friend: Zestawy zmian
329       heading_nearby: Zestawy zmian
330       heading_user: Zestawy zmian
331       heading_user_bbox: Zestawy zmian
332       title: Zestawy zmian
333       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
334       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
335       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
336       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
337       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
338     timeout: 
339       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
340   diary_entry: 
341     comments: 
342       ago: "%{ago} temu"
343       comment: Komentarz
344       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
345       newer_comments: Nowsze komentarze
346       older_comments: Starsze komentarze
347       post: Wpis
348       when: Kiedy
349     diary_comment: 
350       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
351       confirm: Potwierdź
352       hide_link: Ukryj ten komentarz
353     diary_entry: 
354       comment_count: 
355         few: "%{count} komentarze"
356         one: 1 komentarz
357         other: "%{count} komentarzy"
358         zero: Brak komentarzy
359       comment_link: Skomentuj ten wpis
360       confirm: Potwierdź
361       edit_link: Edytuj ten wpis
362       hide_link: Ukryj ten wpis
363       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
364       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
365     edit: 
366       body: "Treść:"
367       language: "Język:"
368       latitude: "Szerokość geograficzna:"
369       location: "Położenie:"
370       longitude: "Długość geograficzna:"
371       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
372       save_button: Zapisz
373       subject: "Temat:"
374       title: Edycja wpisu dziennika
375       use_map_link: na mapie
376     feed: 
377       all: 
378         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
379         title: Wpisy OpenStreetMap
380       language: 
381         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
382         title: Wpisy w języku %{language_name}
383       user: 
384         description: Ostatnie wpisy od %{user}
385         title: Wpisy dla %{user}
386     list: 
387       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
388       new: Nowy wpis do dziennika
389       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
390       newer_entries: Nowsze wpisy
391       no_entries: Brak wpisów dziennika
392       older_entries: Starsze wpisy
393       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
394       title: Dzienniki użytkowników
395       title_friends: Dzienniki znajomych
396       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
397       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
398     location: 
399       edit: Edytuj
400       location: "Położenie:"
401       view: Podgląd
402     new: 
403       title: Nowy wpis do dziennika
404     no_such_entry: 
405       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
406       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
407       title: Nie ma takiego wpisu
408     view: 
409       leave_a_comment: Zostaw komentarz
410       login: Zaloguj się
411       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
412       save_button: Zapisz
413       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
414       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
415   editor: 
416     default: Domyślnie (obecnie %{name})
417     id: 
418       description: iD (edycja w przeglądarce)
419       name: iD
420     potlatch: 
421       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
422       name: Potlatch 1
423     potlatch2: 
424       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
425       name: Potlatch 2
426     remote: 
427       description: JOSM lub Markaartor
428       name: Zdalne sterowanie
429   export: 
430     start: 
431       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
432       area_to_export: Obszar do eksportu
433       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
434       export_button: Eksportuj
435       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
436       format: Format
437       format_to_export: Format eksportu
438       image_size: Rozmiar obrazka
439       latitude: "Szer:"
440       licence: Licencja
441       longitude: "Dł:"
442       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
443       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
444       max: max
445       options: Opcje
446       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
447       output: Wynik
448       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
449       scale: Skala
450       too_large: 
451         other: heading=Obszar za duży
452       zoom: Zoom
453     start_rjs: 
454       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
455       change_marker: Zmień pozycję pinezki
456       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
457       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
458       export: Eksport
459       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
460   geocoder: 
461     description: 
462       title: 
463         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
464         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
465       types: 
466         cities: Miasta
467         places: Miejsca
468         towns: Miasta
469     direction: 
470       east: na wschód
471       north: na północ
472       north_east: na północny wschód
473       north_west: na północny zachód
474       south: na południe
475       south_east: na południowy wschód
476       south_west: na południowy zachód
477       west: na zachód
478     distance: 
479       one: ok. 1km
480       other: około %{count}km
481       zero: mniej niż 1km
482     results: 
483       more_results: Więcej wyników
484       no_results: Nie znaleziono
485     search: 
486       title: 
487         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
488         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
489         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
490         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
491         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
492         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
493     search_osm_nominatim: 
494       admin_levels: 
495         level10: Granica przedmieścia
496         level2: Granica kraju
497         level4: Granica stanu
498         level5: Granica regionu
499         level6: Granica hrabstwa
500         level8: Granica miasta
501         level9: Granica wsi
502       prefix: 
503         aerialway: 
504           chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
505           drag_lift: Wyciąg orczykowy
506           station: Stacja wyciągu krzesełkowego
507         aeroway: 
508           aerodrome: Lotnisko
509           apron: Płyta postojowa
510           gate: Bramka
511           helipad: Helipad
512           runway: Pas startowy
513           taxiway: Droga kołowania
514           terminal: Terminal
515         amenity: 
516           WLAN: Dostęp do WiFi
517           airport: Lonisko
518           arts_centre: Centrum sztuki
519           artwork: Sztuka
520           atm: Bankomat
521           auditorium: Audytorium
522           bank: Bank
523           bar: Bar
524           bbq: Miejsce do grillowania
525           bench: Ławka
526           bicycle_parking: Parking rowerowy
527           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
528           biergarten: Ogród piwny
529           brothel: Dom publiczny
530           bureau_de_change: Kantor
531           bus_station: Stacja autobusowa
532           cafe: Kawiarnia
533           car_rental: Wynajem samochodów
534           car_sharing: Dzielenie się samochodami
535           car_wash: Myjnia samochodowa
536           casino: Kasyno
537           charging_station: Stacja paliw
538           cinema: Kino
539           clinic: Przychodnia
540           club: Klub
541           college: Uczelnia
542           community_centre: Centrum społeczności
543           courthouse: Sąd
544           crematorium: Krematorium
545           dentist: Gabinet dentystyczny
546           doctors: Lekarze
547           dormitory: Bursa
548           drinking_water: Źródło wody pitnej
549           driving_school: Nauka jazdy
550           embassy: Ambasada
551           emergency_phone: Telefon alarmowy
552           fast_food: Fast Food
553           ferry_terminal: Terminal promowy
554           fire_hydrant: Hydrant
555           fire_station: Remiza strażacka
556           food_court: Targ z żywnością
557           fountain: Fontanna
558           fuel: Stacja benzynowa
559           grave_yard: Mniejszy cmentarz
560           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
561           hall: Hala
562           health_centre: Ośrodek zdrowia
563           hospital: Szpital
564           hotel: Hotel
565           hunting_stand: Ambona myśliwska
566           ice_cream: Lodziarnia
567           kindergarten: Przedszkole
568           library: Biblioteka
569           market: Targowisko
570           marketplace: Plac targowy
571           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
572           nightclub: Klub nocny
573           nursery: Żłobek
574           nursing_home: Dom opieki
575           office: Biuro
576           park: Park
577           parking: Parking
578           pharmacy: Apteka
579           place_of_worship: Miejsce kultu
580           police: Posterunek policji
581           post_box: Skrzynka pocztowa
582           post_office: Poczta
583           preschool: Przedszkole
584           prison: Więzienie
585           pub: Pub
586           public_building: Budynek publiczny
587           public_market: Rynek publiczny
588           reception_area: Recepcja
589           recycling: Miejsce recyklingu
590           restaurant: Restauracja
591           retirement_home: Dom starców
592           sauna: Sauna
593           school: Szkoła
594           shelter: Schron
595           shop: Sklep
596           shopping: Zakupy
597           shower: Prysznic
598           social_centre: Centrum społeczne
599           social_club: Klub towarzyski
600           social_facility: Placówka społeczna
601           studio: Studio
602           supermarket: Supermarket
603           swimming_pool: Basen
604           taxi: Postój taksówek
605           telephone: Budka telefoniczna
606           theatre: Teatr
607           toilets: Toaleta publiczna
608           townhall: Urząd miejski
609           university: Uniwersytet
610           vending_machine: Automat do sprzedaży
611           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
612           village_hall: Urząd gminy
613           waste_basket: Kosz na śmieci
614           wifi: Dostęp do WiFi
615           youth_centre: Centrum młodzieżowe
616         boundary: 
617           administrative: Granica administracyjna
618           census: Granica spisu
619           national_park: Park Narodowy
620           protected_area: Obszar chroniony
621         bridge: 
622           aqueduct: Akwedukt
623           suspension: Most wiszący
624           swing: Most obrotowy
625           viaduct: Wiadukt
626           "yes": Most
627         building: 
628           "yes": Budynek
629         emergency: 
630           fire_hydrant: Hydrant
631           phone: Telefon alarmowy
632         highway: 
633           bridleway: Droga dla koni
634           bus_guideway: Droga dla autobusów
635           bus_stop: Przystanek autobusowy
636           byway: Boczna droga
637           construction: Droga budowana
638           cycleway: Ścieżka rowerowa
639           emergency_access_point: Punkt awaryjny
640           footway: Chodnik
641           ford: Bród
642           living_street: Strefa zamieszkania
643           milestone: Punkt kontrolny
644           minor: Drobna droga
645           motorway: Autostrada
646           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
647           motorway_link: Autostrada – dojazd
648           path: Ścieżka
649           pedestrian: Droga dla pieszych
650           platform: Podwyższenie
651           primary: Droga krajowa
652           primary_link: Droga krajowa – dojazd
653           proposed: Planowana droga
654           raceway: Tor wyścigowy
655           residential: Droga osiedlowa
656           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
657           road: Droga
658           secondary: Droga wojewódzka
659           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
660           service: Droga serwisowa
661           services: Usługi autostrady
662           speed_camera: Radar
663           steps: Schody
664           stile: Przełaz
665           street_lamp: Lampa uliczna
666           tertiary: Droga powiatowa
667           tertiary_link: Droga wojewódzka
668           track: Droga gruntowa
669           trail: Szlak
670           trunk: Droga ekspresowa
671           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
672           unclassified: Droga gminna
673           unsurfaced: Nierówna droga
674         historic: 
675           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
676           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
677           boundary_stone: Graniczny głaz
678           building: Budynek
679           castle: Zamek
680           church: Kościół
681           citywalls: Mury miejskie
682           fort: Fort
683           house: Dom
684           icon: Ikona
685           manor: Dwór
686           memorial: Mniejszy pomnik
687           mine: Kopalnia
688           monument: Pomnik
689           museum: Muzeum
690           ruins: Ruiny
691           tomb: Grób
692           tower: Wieża
693           wayside_cross: Przydrożny krzyż
694           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
695           wreck: Wrak
696         landuse: 
697           allotments: Ogródki działkowe
698           basin: Dorzecze
699           brownfield: Grunty poprzemysłowe
700           cemetery: Cmentarz
701           commercial: Obszar handlowo-usługowy
702           conservation: Konserwacja
703           construction: Teren budowy
704           farm: Farma
705           farmland: Grunty rolne
706           farmyard: Podwórze gospodarskie
707           forest: Las
708           garages: Garaże
709           grass: Trawa
710           greenfield: Tereny niezagospodarowane
711           industrial: Teren przemysłowy
712           landfill: Wysypisko śmieci
713           meadow: Łąka
714           military: Teren wojskowy
715           mine: Kopalnia
716           nature_reserve: Rezerwat przyrody
717           orchard: Sad
718           park: Park
719           piste: Trasa
720           quarry: Kamieniołom
721           railway: Teren kolejowy
722           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
723           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
724           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
725           residential: Zabudowa mieszkaniowa
726           retail: Handel detaliczny
727           road: Obszar drogowy
728           village_green: Park miejski
729           vineyard: Winnica
730           wetland: Tereny podmokłe
731           wood: Puszcza
732         leisure: 
733           beach_resort: Strzeżona plaża
734           bird_hide: Ukryj ptaki
735           common: Błonie
736           fishing: Łowisko
737           fitness_station: Fitness
738           garden: Ogród
739           golf_course: Pole golfowe
740           ice_rink: Lodowisko
741           marina: Marina
742           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
743           nature_reserve: Rezerwat naturalny
744           park: Park
745           pitch: Boisko sportowe
746           playground: Plac zabaw
747           recreation_ground: Pole rekreacyjne
748           sauna: Sauna
749           slipway: Pochylnia
750           sports_centre: Centrum sportowe
751           stadium: Stadion
752           swimming_pool: Basen
753           track: Bieżnia
754           water_park: Park wodny
755         military: 
756           airfield: Lotnisko wojskowe
757           barracks: Koszary
758           bunker: Bunkier
759         mountain_pass: 
760           "yes": Przełęcz
761         natural: 
762           bay: Zatoka
763           beach: Plaża
764           cape: Przylądek
765           cave_entrance: Wejście do jaskini
766           channel: Kanał
767           cliff: Urwisko
768           crater: Krater
769           dune: Wydma
770           feature: Obiekt
771           fell: Hale górskie
772           fjord: Fiord
773           forest: Las
774           geyser: Gejzer
775           glacier: Lodowiec
776           heath: Wrzosowisko
777           hill: Wzgórze
778           island: Wyspa
779           land: Ląd
780           marsh: Bagno
781           moor: Torfowisko
782           mud: Muł
783           peak: Szczyt
784           point: Punkt
785           reef: Rafa
786           ridge: Grzbiet
787           river: Rzeka
788           rock: Skała
789           scree: Zsypisko
790           scrub: Zagajnik
791           shoal: Mielizna
792           spring: Źródło
793           stone: Kamieniołom
794           strait: Cieśnina
795           tree: Drzewo
796           valley: Dolina
797           volcano: Wulkan
798           water: Woda
799           wetland: Obszar podmokły
800           wetlands: Obszary podmokłe
801           wood: Puszcza
802         office: 
803           accountant: Księgowy
804           architect: Architekt
805           company: Przedsiębiorstwo
806           employment_agency: Urząd pracy
807           estate_agent: Biuro nieruchomości
808           government: Biura rządowe
809           insurance: Biuro ubezpieczeń
810           lawyer: Prawnik
811           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
812           telecommunication: Urząd telekomunikacji
813           travel_agent: Biuro podróży
814           "yes": Biuro
815         place: 
816           airport: Lotnisko
817           city: Miasto
818           country: Kraj
819           county: Powiat
820           farm: Farma
821           hamlet: Osada
822           house: Dom
823           houses: Zabudowanie
824           island: Wyspa
825           islet: Wysepka
826           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
827           locality: Rejon
828           moor: Torfowisko
829           municipality: Gmina
830           neighbourhood: Sąsiedztwo
831           postcode: Kod pocztowy
832           region: Rejon
833           sea: Morze
834           state: Stan
835           subdivision: Dzielnica
836           suburb: Osiedle
837           town: Miasteczko
838           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
839           village: Wieś
840         railway: 
841           abandoned: Dawna linia kolejowa
842           construction: Budowana linia kolejowa
843           disused: Nieczynna trasa kolejowa
844           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
845           funicular: Kolejka linowa
846           halt: Przystanek kolejowy
847           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
848           junction: Węzeł kolejowy
849           level_crossing: Przejazd kolejowy
850           light_rail: Lekka kolej
851           miniature: Mini kolej
852           monorail: Kolej jednoszynowa
853           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
854           platform: Peron
855           preserved: Kolej zabytkowa
856           proposed: Planowana trasa kolejowa
857           spur: Bocznica kolejowa
858           station: Stacja kolejowa
859           stop: Przystanek kolejowy
860           subway: Stacja metra
861           subway_entrance: Wejście na stację metra
862           switch: Zwrotnica
863           tram: Linia tramwajowa
864           tram_stop: Przystanek tramwajowy
865           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
866         shop: 
867           alcohol: Sklep monopolowy
868           antiques: Antyki
869           art: Sklep z dziełami sztuki
870           bakery: Piekarnia
871           beauty: Salon kosmetyczny
872           beverages: Sklep z napojami
873           bicycle: Sklep rowerowy
874           books: Księgarnia
875           boutique: Butik
876           butcher: Rzeźnik
877           car: Sklep samochodowy
878           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
879           car_repair: Naprawa samochodów
880           carpet: Sklep z dywanami
881           charity: Sklep charytatywny
882           chemist: Drogeria
883           clothes: Sklep odzieżowy
884           computer: Sklep komputerowy
885           confectionery: Cukiernia
886           convenience: Mały sklep wielobranżowy
887           copyshop: Ksero
888           cosmetics: Sklep kosmetyczny
889           deli: Delikatesy
890           department_store: Dom towarowy
891           discount: Sklep z produktami po obniżce
892           doityourself: Sklep budowlany
893           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
894           electronics: Sklep elektroniczny
895           estate_agent: Biuro nieruchomości
896           farm: Sklep gospodarski
897           fashion: Sklep modelarski
898           fish: Sklep rybny
899           florist: Kwiaciarnia
900           food: Sklep spożywczy
901           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
902           furniture: Sklep meblowy
903           gallery: Galeria
904           garden_centre: Centrum ogrodnicze
905           general: Sklep ogólny
906           gift: Sklep z pamiątkami
907           greengrocer: Warzywniak
908           grocery: Sklep spożywczy
909           hairdresser: Fryzjernia
910           hardware: Sklep ze sprzętem
911           hifi: Hi-Fi
912           insurance: Agent ubezpieczeniowy
913           jewelry: Sklep z biżuterią
914           kiosk: Kiosk
915           laundry: Pralnia
916           mall: Centrum handlowe
917           market: Targowisko
918           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
919           motorcycle: Sklep z motocyklami
920           music: Sklep muzyczny
921           newsagent: Kiosk
922           optician: Optyk
923           organic: Sklep z produktami organicznymi
924           outdoor: Sklep turystyczny
925           pet: Sklep ze zwierzętami
926           pharmacy: Apteka
927           photo: Sklep fotograficzny
928           salon: Salon
929           second_hand: Lumpeks
930           shoes: Sklep obuwniczy
931           shopping_centre: Centrum handlowe
932           sports: Sklep sportowy
933           stationery: Sklep papierniczy
934           supermarket: Supermarket
935           tailor: Krawiec
936           toys: Sklep z zabawkami
937           travel_agency: Biuro podróży
938           video: Sklep filmowy
939           wine: Winiarnia
940           "yes": Sklep
941         tourism: 
942           alpine_hut: Chata alpejska
943           artwork: Sztuka
944           attraction: Atrakcja turystyczna
945           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
946           cabin: Kabina
947           camp_site: Kemping
948           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
949           chalet: Schronisko
950           guest_house: Pensjonat
951           hostel: Hostel
952           hotel: Hotel
953           information: Informacja turystyczna
954           lean_to: Nachylenie
955           motel: Motel
956           museum: Muzeum
957           picnic_site: Miejsce na piknik
958           theme_park: Park tematyczny
959           valley: Dolina
960           viewpoint: Punkt widokowy
961           zoo: Zoo
962         tunnel: 
963           culvert: Rura kanalizacyjna
964           "yes": Tunel
965         waterway: 
966           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
967           boatyard: Stocznia
968           canal: Kanał
969           connector: Złącze dróg wodnych
970           dam: Tama
971           derelict_canal: Opuszczony kanał
972           ditch: Rów
973           dock: Basen portowy
974           drain: Rów odpływowy
975           lock: Zastawka
976           lock_gate: Śluza
977           mineral_spring: Źródło mineralne
978           mooring: Kotwicowisko
979           rapids: Katarakty
980           river: Rzeka
981           riverbank: Brzeg rzeki
982           stream: Strumień
983           wadi: Starorzecze
984           water_point: Punkt wodny
985           waterfall: Wodospad
986           weir: Jaz
987   javascripts: 
988     close: Zamknij
989     key: 
990       title: Klucz mapy
991       tooltip: Klucz mapy
992     map: 
993       base: 
994         cycle_map: Mapa rowerowa
995         standard: Podstawowa
996         transport_map: Transport publiczny
997       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
998       layers: 
999         data: Dane mapy
1000         header: Warstwy mapy
1001         notes: Notatki
1002         overlays: Włącz nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
1003       locate: 
1004         title: Pokaż moje położenie
1005       zoom: 
1006         in: Powiększ
1007         out: Pomniejsz
1008     notes: 
1009       new: 
1010         add: Dodaj notatkę
1011         intro: Informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlana dla innych użytkowników w celu poprawy jakości mapy. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz ustal pozycję markera tak dokładnie, jak to możliwe.
1012       show: 
1013         anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników, które powinny być niezależnie zweryfikowane.
1014         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1015         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
1016         comment: Dodaj komentarz
1017         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
1018         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
1019         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
1020         hide: Ukryj
1021         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
1022         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
1023         permalink: Permalink
1024         reactivate: Ponownie aktywuj
1025         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1026         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
1027         resolve: Rozwiąż
1028     share: 
1029       cancel: Anuluj
1030       center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
1031       download: Pobierz
1032       embed: HTML
1033       format: "Format:"
1034       image: Obraz
1035       link: Link lub HTML
1036       long_link: Link
1037       scale: "Skala:"
1038       short_link: Krótki link
1039       short_url: Krótki URL
1040       title: Udostępnij
1041     site: 
1042       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
1043       createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
1044       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
1045       edit_tooltip: Edytuje mapę
1046       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
1047       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
1048   layouts: 
1049     community: Społeczność
1050     community_blogs: Blogi wspólnoty
1051     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1052     copyright: Prawa autorskie i licencja
1053     data: Dane
1054     documentation: Dokumentacja
1055     documentation_title: Dokumentacja projektu
1056     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1057     donate_link_text: dokonując darowizny
1058     edit: Edycja
1059     edit_with: Edytuj w %{editor}
1060     export_data: Eksportuj dane
1061     foundation: Fundacja
1062     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1063     gps_traces: Ślady GPS
1064     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1065     help: Pomoc
1066     help_centre: Centrum pomocy
1067     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1068     history: Zmiany
1069     home: Przejdź do lokalizacji domu
1070     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1071     intro_2_create_account: Utwórz konto
1072     intro_2_download: pobierz
1073     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1074     intro_2_license: wolna licencja
1075     intro_2_use: użyj
1076     log_in: zaloguj się
1077     log_in_tooltip: Zaloguj się
1078     logo: 
1079       alt_text: Logo OpenStreetMap
1080     logout: Wyloguj się
1081     make_a_donation: 
1082       text: Przekaż darowiznę
1083       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1084     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1085     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1086     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1087     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1088     partners_ic: Imperial College London
1089     partners_partners: partnerzy
1090     partners_ucl: centrum UCL VR
1091     sign_up: zarejestruj
1092     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1093     tag_line: Wolna wikimapa świata
1094     user_diaries: Dzienniczki
1095     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1096     view: Mapa
1097     view_tooltip: Zobacz mapę
1098     wiki: Wiki
1099     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1100   license_page: 
1101     foreign: 
1102       english_link: oryginalna angielska wersja
1103       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1104       title: Informacje o tłumaczeniu
1105     legal_babble: 
1106       attribution_example: 
1107         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1108         title: Przykład uznania autorstwa
1109       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1110       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1111       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Contributors (en)</a>."
1112       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1113       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1114       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1115       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1116       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1117       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1118       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1119       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1120       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
1121       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1122       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1123       credit_title_html: Jak podać źródło
1124       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1125       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1126       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1127       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1128       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1129       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1130       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1131       more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj się z naszą <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Polityką korzystania z API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Polityką korzystania z kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Polityką korzystania z Nominatima</a>.
1132       more_title_html: Dowiedz się więcej
1133       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1134     native: 
1135       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1136       native_link: wersji po polsku
1137       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1138       title: O stronie
1139   message: 
1140     delete: 
1141       deleted: Wiadomość usunięta
1142     inbox: 
1143       date: Nadano
1144       from: Od
1145       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1146       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1147       new_messages: 
1148         few: "%{count} nowe wiadomości"
1149         many: "%{count} nowych wiadomości"
1150         one: "%{count} nową wiadomość"
1151         other: "%{count} nowych wiadomości"
1152       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1153       old_messages: 
1154         few: "%{count} stare wiadomości"
1155         many: "%{count} starych wiadomości"
1156         one: "%{count} starą wiadomość"
1157         other: "%{count} starych wiadomości"
1158       outbox: nadawcza
1159       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1160       subject: Temat
1161       title: Wiadomości odebrane
1162     mark: 
1163       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1164       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1165     message_summary: 
1166       delete_button: Usuń
1167       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1168       reply_button: Odpowiedz
1169       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1170     new: 
1171       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1172       body: Treść
1173       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1174       message_sent: Wiadomość wysłana
1175       send_button: Wyślij
1176       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1177       subject: Temat
1178       title: Wysyłanie wiadomości
1179     no_such_message: 
1180       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1181       heading: Nie ma takiej wiadomości
1182       title: Nie ma takiej wiadomości
1183     outbox: 
1184       date: Nadano
1185       inbox: odbiorcza
1186       messages: 
1187         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1188         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1189       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1190       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1191       outbox: nadawcza
1192       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1193       subject: Temat
1194       title: Wiadomości wysłane
1195       to: Do
1196     read: 
1197       back: Cofnij
1198       date: Nadano
1199       from: Od
1200       reply_button: Odpowiedz
1201       subject: Temat
1202       title: Czytanie wiadomości
1203       to: Do
1204       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1205       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1206     reply: 
1207       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1208     sent_message_summary: 
1209       delete_button: Usuń
1210   note: 
1211     description: 
1212       closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
1213       closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
1214       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
1215       commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
1216       opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
1217       opened_at_html: Stworzono %{when} temu
1218       reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
1219       reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
1220     entry: 
1221       comment: Komentarz
1222       full: Pełna notatka
1223     mine: 
1224       ago_html: "%{when} temu"
1225       created_at: Utworzono w dniu
1226       creator: Autor
1227       description: Opis
1228       heading: Notatki użytkownika %{user}
1229       id: Identyfikator
1230       last_changed: Ostatnio zmieniono
1231       subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1232       title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1233     rss: 
1234       closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
1235       commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1236       description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1237       description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
1238       opened: nowa notatka (w pobliżu %{place})
1239       reopened: ponownie aktywowana notatka (w pobliżu %{place})
1240       title: Notatki OpenStreetMap
1241   notifier: 
1242     diary_comment_notification: 
1243       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1244       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1245       hi: Witaj %{to_user},
1246       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1247     email_confirm: 
1248       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1249     email_confirm_html: 
1250       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1251       greeting: Cześć,
1252       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1253     email_confirm_plain: 
1254       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1255       greeting: Cześć,
1256       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1257     friend_notification: 
1258       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1259       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1260       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1261       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1262     gpx_notification: 
1263       and_no_tags: i brak znaczników
1264       and_the_tags: i następujące znaczniki
1265       failure: 
1266         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1267         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1268         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1269         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1270       greeting: Witaj,
1271       success: 
1272         loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1273         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1274       with_description: z opisem
1275       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1276     lost_password: 
1277       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1278     lost_password_html: 
1279       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1280       greeting: Witaj,
1281       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1282     lost_password_plain: 
1283       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1284       greeting: Cześć,
1285       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1286     message_notification: 
1287       footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć na nią na %{replyurl}
1288       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1289       hi: Witaj %{to_user},
1290     note_comment_notification: 
1291       anonymous: Anonimowy użytkownik
1292       closed: 
1293         commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1294         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
1295         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
1296         your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1297       commented: 
1298         commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1299         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
1300         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
1301         your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1302       details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
1303       greeting: Witaj,
1304       reopened: 
1305         commented_note: "%{commenter} ponownie aktywował notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1306         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą cię notatkę"
1307         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich notatek"
1308         your_note: "%{commenter} ponownie aktywował jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}"
1309     signup_confirm: 
1310       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1311       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1312       greeting: Cześć!
1313       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1314       welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym jak zacząć.
1315   oauth: 
1316     oauthorize: 
1317       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1318       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1319       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1320       allow_write_api: modyfikuj mapę
1321       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1322       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1323       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1324       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1325       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1326     revoke: 
1327       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1328   oauth_clients: 
1329     create: 
1330       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1331     destroy: 
1332       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1333     edit: 
1334       submit: Edytuj
1335       title: Edycja aplikacji
1336     form: 
1337       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1338       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1339       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1340       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1341       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1342       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1343       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1344       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1345       name: Nazwa
1346       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1347       required: Wymagane
1348       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1349       url: Główny adres URL aplikacji
1350     index: 
1351       application: Nazwa aplikacji
1352       issued_at: Wydane
1353       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1354       my_apps: Programy klienckie
1355       my_tokens: Zarejestrowane programy
1356       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1357       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1358       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1359       revoke: Odwołaj!
1360       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1361     new: 
1362       submit: Zarejestruj
1363       title: Rejestracja nowej aplikacji
1364     not_found: 
1365       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1366     show: 
1367       access_url: "URL znaki dostępu:"
1368       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1369       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1370       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1371       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1372       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1373       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1374       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1375       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1376       confirm: Jesteś pewien?
1377       delete: Usuń klienta
1378       edit: Edytuj szczegóły
1379       key: "Klucz odbiorcy:"
1380       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1381       secret: "Sekret odbiorcy:"
1382       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1383       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1384       url: "URL znacznika zapytania:"
1385     update: 
1386       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1387   redaction: 
1388     create: 
1389       flash: Utworzono poprawkę.
1390     destroy: 
1391       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
1392       flash: Poprawka usunięta.
1393       not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów. Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
1394     edit: 
1395       description: Opis
1396       heading: Edytuj poprawkę
1397       submit: Zapisz poprawkę
1398       title: Edytuj poprawkę
1399     index: 
1400       empty: Brak poprawek do pokazania.
1401       heading: Lista poprawek
1402       title: Lista poprawek
1403     new: 
1404       description: Opis
1405       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1406       submit: Utwórz poprawkę
1407       title: Tworzenie nowej poprawki
1408     show: 
1409       confirm: Na pewno?
1410       description: "Opis:"
1411       destroy: Usuń tą poprawkę
1412       edit: Edytuj tę poprawkę
1413       heading: Poprawka "%{title}"
1414       title: Wyświetlenie poprawki
1415       user: "Autor:"
1416     update: 
1417       flash: Zapisano zmiany.
1418   site: 
1419     edit: 
1420       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1421       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1422       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1423       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1424       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1425       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1426       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1427       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1428       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1429       user_page_link: stronie użytkownika
1430     index: 
1431       createnote: Dodaj notatkę
1432       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1433       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1434       license: 
1435         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1436       permalink: Permalink
1437       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1438       shortlink: Shortlink
1439     key: 
1440       table: 
1441         entry: 
1442           admin: Granica administracyjna
1443           allotments: Ogródki działkowe
1444           apron: 
1445             - Płyta lotniska
1446             - terminal
1447           bridge: Czarny obrys – most
1448           bridleway: Ścieżka dla koni
1449           brownfield: Teren powyburzeniowy
1450           building: Ważny budynek
1451           byway: Droga boczna
1452           cable: 
1453             - Kolej linowa
1454             - wyciąg krzesełkowy
1455           cemetery: Cmentarz
1456           centre: Centrum sportowe
1457           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1458           common: 
1459             - Pole
1460             - łąka
1461           construction: Drogi w budowie
1462           cycleway: Ścieżka rowerowa
1463           destination: Dostęp do punktu docelowego
1464           farm: Gospodarstwo rolne
1465           footway: Chodnik
1466           forest: Las
1467           golf: Pole golfowe
1468           heathland: Wrzosowisko
1469           industrial: Teren przemysłowy
1470           lake: 
1471             - Jezioro
1472             - rezerwuar
1473           military: Teren wojskowy
1474           motorway: Autostrada
1475           park: Park
1476           permissive: Możliwy wstęp
1477           pitch: Boisko sportowe
1478           primary: Droga pierwszorzędna
1479           private: Wstęp prywatny
1480           rail: Tory kolejowe
1481           reserve: Rezerwat przyrody
1482           resident: Teren mieszkalny
1483           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1484           runway: 
1485             - Pas startowy
1486             - kołowania
1487           school: 
1488             - Szkoła
1489             - uniwersytet
1490           secondary: Droga drugorzędna
1491           station: Dworzec kolejowy
1492           subway: Metro
1493           summit: 
1494             - Góra
1495             - szczyt
1496           tourist: Atrakcja turystyczna
1497           track: Ścieżka
1498           tram: 
1499             - Lekka kolej
1500             - tramwaj
1501           trunk: Droga główna
1502           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1503           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1504           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1505           wood: Puszcza
1506     markdown_help: 
1507       alt: Tekst alternatywny
1508       first: Pierwszy element
1509       heading: Nagłówek
1510       headings: Nagłówki
1511       image: Obraz
1512       link: Łącze
1513       ordered: Uporządkowana lista
1514       second: Drugi element
1515       subheading: Podtytuł
1516       text: Tekst
1517       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1518       unordered: Lista nieuporządkowana
1519       url: Adres (URL)
1520     richtext_area: 
1521       edit: Edytuj
1522       preview: Podgląd
1523     search: 
1524       search: Szukaj
1525       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1526       submit_text: →
1527       where_am_i: Gdzie jestem?
1528       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1529     sidebar: 
1530       close: Zamknij
1531       search_results: Wyniki wyszukiwania
1532   time: 
1533     formats: 
1534       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1535   trace: 
1536     create: 
1537       trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
1538       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1539     delete: 
1540       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1541     edit: 
1542       description: "Opis:"
1543       download: pobierz
1544       edit: edytuj
1545       filename: "Nazwa pliku:"
1546       heading: Edycja śladu %{name}
1547       map: mapa
1548       owner: "Autor:"
1549       points: "Punkty:"
1550       save_button: Zapisz zmiany
1551       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1552       tags: "Znaczniki:"
1553       tags_help: rozdzielone przecinkami
1554       title: Edycja śladu %{name}
1555       uploaded_at: "Wysłano:"
1556       visibility: "Widoczność:"
1557       visibility_help: co to znaczy?
1558     list: 
1559       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1560       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1561       public_traces: Publiczne ślady GPS
1562       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1563       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1564       your_traces: Twoje ślady GPS
1565     make_public: 
1566       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1567     offline: 
1568       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1569       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1570     offline_warning: 
1571       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1572     trace: 
1573       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1574       by: utworzony przez użytkownika
1575       count_points: "%{count} punktów"
1576       edit: edycja
1577       edit_map: Edytuj Mapę
1578       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1579       in: w
1580       map: mapa
1581       more: więcej
1582       pending: OCZEKUJE
1583       private: PRYWATNY
1584       public: PUBLICZNY
1585       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1586       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1587       view_map: Pokaż mapę
1588     trace_form: 
1589       description: Opis
1590       help: Pomoc
1591       tags: Znaczniki
1592       tags_help: rozdzielone przecinkami
1593       upload_button: Wgrywaj
1594       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1595       visibility: Widoczność
1596       visibility_help: co to znaczy?
1597     trace_header: 
1598       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1599       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1600       traces_waiting: 
1601         few: Masz %{count} ślady oczekujące na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1602         many: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1603         one: Masz %{count} ślad oczekujący na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie go zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1604         other: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1605       upload_trace: Wyślij ślad
1606     trace_optionals: 
1607       tags: Znaczniki
1608     trace_paging_nav: 
1609       newer: Nowsze ślady
1610       older: Starsze ślady
1611       showing_page: Strona %{page}
1612     view: 
1613       delete_track: Wykasuj ten ślad
1614       description: "Opis:"
1615       download: pobierz
1616       edit: edycja
1617       edit_track: Edytuj ten ślad
1618       filename: "Plik:"
1619       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1620       map: mapa
1621       none: Brak
1622       owner: "Autor:"
1623       pending: OCZEKUJE
1624       points: "Punktów:"
1625       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1626       tags: "Znaczniki:"
1627       title: Przeglądanie śladu %{name}
1628       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1629       uploaded: "Dodano:"
1630       visibility: "Widoczność:"
1631     visibility: 
1632       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1633       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1634       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1635       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1636   user: 
1637     account: 
1638       contributor terms: 
1639         agreed: Zgodziłeś się na nowe Warunki uczestnictwa.
1640         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1641         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1642         link text: co to jest?
1643         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1644         review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa i je zaakceptować.
1645       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1646       delete image: Usuń obecną grafikę
1647       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1648       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1649       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1650       gravatar: 
1651         gravatar: Użyj Gravatara
1652         link text: co to jest?
1653       home location: "Lokalizacja domowa:"
1654       image: "Grafika:"
1655       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1656       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1657       latitude: "Szerokość:"
1658       longitude: "Długość geograficzna:"
1659       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1660       my settings: Moje ustawienia
1661       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1662       new image: Dodaj grafikę
1663       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1664       openid: 
1665         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1666         link text: co to jest?
1667         openid: "OpenID:"
1668       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1669       preferred languages: "Preferowane języki:"
1670       profile description: "Opis profilu:"
1671       public editing: 
1672         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1673         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1674         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1675         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1676         enabled link text: co to jest?
1677         heading: "Edycje publiczne:"
1678       public editing note: 
1679         heading: Publiczna edycja
1680         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1681       replace image: Zmień obecną grafikę
1682       return to profile: Powrót do profilu
1683       save changes button: Zapisz zmiany
1684       title: Zmiana ustawień konta
1685       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1686     confirm: 
1687       already active: To konto zostało potwierdzone.
1688       button: Potwierdzam
1689       heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
1690       introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
1691       introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij mapować.
1692       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1693       reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając tutaj</a>.
1694       unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
1695     confirm_email: 
1696       button: Potwierdzam
1697       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1698       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1699       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1700       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1701     confirm_resend: 
1702       failure: Brak użytkownika %{name}.
1703       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1704     filter: 
1705       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1706     go_public: 
1707       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1708     list: 
1709       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1710       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1711       heading: Użytkownicy
1712       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1713       showing: 
1714         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1715         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1716       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1717       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1718       title: Użytkownicy
1719     login: 
1720       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1721       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1722       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1723       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1724       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1725       heading: Logowanie
1726       login_button: Zaloguj się
1727       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1728       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1729       no account: Nie masz konta?
1730       openid: "%{logo} OpenID:"
1731       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1732       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1733       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1734       openid_providers: 
1735         aol: 
1736           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1737           title: Zaloguj używając AOL
1738         google: 
1739           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1740           title: Zaloguj używając Google
1741         myopenid: 
1742           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1743           title: Zaloguj używając myOpenID
1744         openid: 
1745           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1746           title: Zaloguj używając OpenID
1747         wordpress: 
1748           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1749           title: Zaloguj używając Wordpress
1750         yahoo: 
1751           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1752           title: Zaloguj używając Yahoo
1753       password: Hasło
1754       register now: Zarejestruj się
1755       remember: "Pamiętaj mnie:"
1756       title: Logowanie
1757       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1758       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1759       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1760     logout: 
1761       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1762       logout_button: Wyloguj
1763       title: Wyloguj
1764     lost_password: 
1765       email address: "Adres e-mail:"
1766       heading: Zapomniałeś hasła?
1767       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1768       new password button: Wyczyść hasło
1769       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1770       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1771       title: zgubione hasło
1772     make_friend: 
1773       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1774       button: Dodaj do listy przyjaciół
1775       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1776       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1777       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1778     new: 
1779       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1780       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1781       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1782       continue: Zarejestruj się
1783       display name: "Przyjazna nazwa:"
1784       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1785       email address: "Adres e-mail:"
1786       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki uczestnictwa</a>.
1787       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1788       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka prywatności zawierająca sekcję o adresach e-mail">politykę prywatności</a>)
1789       openid: "%{logo} OpenID:"
1790       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1791       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1792       password: Hasło
1793       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
1794       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na tej stronie</a>.
1795       title: Zarejestruj się
1796       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1797     no_such_user: 
1798       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1799       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1800       title: Nie znaleziono użytkownika
1801     popup: 
1802       friend: Znajomy
1803       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1804       your location: Twoje położenie
1805     remove_friend: 
1806       button: Usuń z przyjaciół
1807       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1808       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1809       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1810     reset_password: 
1811       confirm password: Potwierdź hasło
1812       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1813       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1814       heading: Resetowanie hasła %{user}
1815       password: Hasło
1816       reset: Resetuj hasło
1817       title: zresetuj hasło
1818     set_home: 
1819       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1820     suspended: 
1821       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1822       heading: Konto zawieszone
1823       title: Konto zawieszone
1824       webmaster: webmaster
1825     terms: 
1826       agree: Akceptuję
1827       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1828       consider_pd_why: co to oznacza?
1829       decline: Nie akceptuję
1830       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href=\"%{summary}\">w formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1831       heading: Warunki uczestnictwa
1832       legale_names: 
1833         france: Francja
1834         italy: Włochy
1835         rest_of_world: Reszta świata
1836       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1837       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk przyjmujesz warunki umowy.
1838       title: Warunki uczestnictwa
1839       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
1840     view: 
1841       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1842       add as friend: dodaj do znajomych
1843       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1844       block_history: otrzymane blokady
1845       blocks by me: nałożone blokady
1846       blocks on me: otrzymane blokady
1847       comments: komentarze
1848       confirm: Potwierdź
1849       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1850       create_block: zablokuj tego użytkownika
1851       created from: "Stworzony z:"
1852       ct accepted: przyjęte %{ago} temu
1853       ct declined: odrzucone
1854       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1855       ct undecided: niezdecydowane
1856       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1857       delete_user: usuń to konto
1858       description: Opis
1859       diary: dziennik
1860       edits: edycje
1861       email address: Adres e‐mail
1862       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1863       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1864       hide_user: ukryj tego użytkownika
1865       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1866       km away: "%{count}km stąd"
1867       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1868       m away: "%{count}m stąd"
1869       mapper since: "Mapuje od:"
1870       moderator_history: nałożone blokady
1871       my comments: moje komentarze
1872       my diary: mój dziennik
1873       my edits: moje zmiany
1874       my notes: moje notatki
1875       my settings: moje ustawienia
1876       my traces: moje ślady
1877       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1878       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1879       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1880       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1881       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1882       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1883       notes: notatki
1884       oauth settings: ustawienia oauth
1885       remove as friend: usuń ze znajomych
1886       role: 
1887         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1888         grant: 
1889           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1890           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1891         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1892         revoke: 
1893           administrator: Cofnij dostęp administratora
1894           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1895       send message: wyślij wiadomość
1896       settings_link_text: stronie ustawień
1897       spam score: "Punktacja spamu:"
1898       status: "Stan:"
1899       traces: ślady
1900       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1901       user location: Lokalizacja użytkownika
1902       your friends: Twoi znajomi
1903   user_block: 
1904     blocks_by: 
1905       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1906       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1907       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1908     blocks_on: 
1909       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1910       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1911       title: Blokady na użytkownika %{name}
1912     create: 
1913       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1914       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1915       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1916     edit: 
1917       back: Zobacz wszystkie blokady
1918       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1919       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1920       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1921       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1922       show: Zobacz tę blokadę
1923       submit: Uaktualnij blokadę
1924       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1925     filter: 
1926       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1927       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1928     helper: 
1929       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1930       time_past: Zakończono %{time} temu.
1931       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1932     index: 
1933       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1934       heading: Lista blokad użytkowników
1935       title: Blokady użytkownika
1936     model: 
1937       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1938       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1939     new: 
1940       back: Zobacz wszystkie blokady
1941       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1942       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1943       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1944       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1945       submit: Utwórz blokadę
1946       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1947       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1948       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1949     not_found: 
1950       back: Powrót do spisu
1951       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1952     partial: 
1953       confirm: Na pewno?
1954       creator_name: Twórca
1955       display_name: Zablokowany użytkownik
1956       edit: Edytuj
1957       next: Następna »
1958       not_revoked: (nie odwołana)
1959       previous: « Poprzednia
1960       reason: Powód blokady
1961       revoke: Odwołaj
1962       revoker_name: Odwołana przez
1963       show: Pokaż
1964       showing_page: Strona %{page}
1965       status: Status
1966     period: 
1967       one: 1 godzina
1968       other: "%{count} godzin"
1969     revoke: 
1970       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1971       flash: Blokada została odwołana.
1972       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1973       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1974       revoke: Odwołaj
1975       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1976       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1977     show: 
1978       back: Pokaż wszystkie blokady
1979       confirm: Na pewno?
1980       edit: Edytuj
1981       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1982       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1983       reason: Przyczyna blokady
1984       revoke: Odwołaj
1985       revoker: Cofający uprawnienia
1986       show: Pokaż
1987       status: Status
1988       time_future: Blokada wygasa %{time}
1989       time_past: Zakończona %{time} temu
1990       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1991     update: 
1992       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1993       success: Blokada zaktualizowana.
1994   user_role: 
1995     filter: 
1996       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1997       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1998       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1999       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
2000     grant: 
2001       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2002       confirm: Potwierdź
2003       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2004       heading: Potwierdź przyznawanie roli
2005       title: Potwierdź przyznawanie roli
2006     revoke: 
2007       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2008       confirm: Potwierdź
2009       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2010       heading: Potwierdź cofanie roli
2011       title: Potwierdź cofanie roli
2012   welcome_page: 
2013     add_a_note: 
2014       title: Nie masz czasu na edycję? Dodaj notatkę!
2015     introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi rzeczami, o których musisz wiedzieć.
2016     questions: 
2017       title: Jakieś pytania?
2018     start_mapping: Rozpocznij mapowanie
2019     title: Witaj!
2020     whats_on_the_map: 
2021       on_html: OpeenStreetMap jest miejscem mapowania rzeczy, które są zarówno <em>prawdziwe jak i aktualne</em> - zawiera miliony budynków, dróg i innych szczegółów dotyczących miejsc. Można mapować wszystkie elementy rzeczywistego świata, które Cię interesują
2022       title: Co jest na mapie