Merge branch 'master' into copyright
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / da.yml
1 # Danish translation file for standard Ruby on Rails internationalization
2 # by Lars Hoeg (larshoeg@gmail.com, http://www.lenio.dk/)
3
4 da:
5   # active_support
6   date:
7     # See http://www.dsn.dk/oss_faq.htm#datoer and http://en.wikipedia.org/wiki/Date_formats
8     # either use traditional (2.10.03, 2. oktober 2003): "%e.%m.%y", "%e. %B %Y"
9     # or international ISO 8601 format (2003-10-20): "%Y-%m-%d"
10     formats:
11       default: "%d.%m.%Y"
12       short: "%e. %b %Y"
13       long: "%e. %B %Y"
14
15     day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
16     abbr_day_names: [sø, ma, ti, 'on', to, fr, lø]
17     month_names: [~, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december]
18     abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
19     order: [ :day, :month, :year ]
20
21   time:
22     formats:
23       default: "%e. %B %Y, %H:%M"
24       short: "%e. %b %Y, %H:%M"
25       long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
26     am: ""
27     pm: ""
28
29   support:
30     array:
31       # Rails 2.2
32       #sentence_connector: "og"
33       #skip_last_comma: true
34       # Rails 2.3
35       words_connector: ", "
36       two_words_connector: " og "
37       last_word_connector: " og "
38     select:
39       # default value for :prompt => true in FormOptionsHelper
40       prompt: "Vælg..."
41
42   datetime:
43     distance_in_words:
44       half_a_minute: "et halvt minut"
45       less_than_x_seconds:
46         one:  "mindre end et sekund"
47         other: "mindre end {{count}} sekunder"
48       x_seconds:
49         one:  "et sekund"
50         other: "{{count}} sekunder"
51       less_than_x_minutes:
52         one:  "mindre end et minut"
53         other: "mindre end {{count}} minutter"
54       x_minutes:
55         one:  "et minut"
56         other: "{{count}} minutter"
57       about_x_hours:
58         one:  "cirka en time"
59         other: "cirka {{count}} timer"
60       x_days:
61         one:  "en dag"
62         other: "{{count}} dage"
63       about_x_months:
64         one:  "cirka en måned"
65         other: "cirka {{count}} måneder"
66       x_months:
67         one:  "en måned"
68         other: "{{count}} måneder"
69       about_x_years:
70         one:  "cirka et år"
71         other: "cirka {{count}} år"
72       over_x_years:
73         one:  "mere end et år"
74         other: "mere end {{count}} år"
75       almost_x_years:
76         one:   "næsten et år"
77         other: "næsten {{count}} years"
78     prompts:
79       second: "Sekund"
80       minute: "Minut"
81       hour: "Time"
82       day: "Dag"
83       month: "Måned"
84       year: "År"
85
86   # action_view
87   number:
88     format:
89       separator: ","
90       delimiter: "."
91       precision: 3
92     currency:
93       format:
94         format: "%u %n"
95         unit: "DKK"
96         separator: ","
97         delimiter: "."
98         precision: 2
99     precision:
100       format:
101         # separator:
102         delimiter: ""
103         # precision:
104     human:
105       format:
106         # separator: 
107         delimiter: ""
108         precision: 1
109       # Rails 2.2
110       #storage_units: [Bytes, KB, MB, GB, TB]
111       # Rails 2.3
112       storage_units:
113         # Storage units output formatting.
114         # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
115         format: "%n %u"
116         units:
117           byte:
118             one:   "Byte"
119             other: "Bytes"
120           kb: "KB"
121           mb: "MB"
122           gb: "GB"
123           tb: "TB"
124     percentage:
125       format:
126         # separator:
127         delimiter: ""
128         # precision:
129
130   # active_record
131   activerecord:
132     errors:
133       messages:
134         inclusion: "er ikke i listen"
135         exclusion: "er reserveret"
136         invalid: "er ikke gyldig"
137         confirmation: "stemmer ikke overens"
138         accepted: "skal accepteres"
139         empty: "må ikke udelades"
140         blank: "skal udfyldes"
141         too_long: "er for lang (maksimum {{count}} tegn)"
142         too_short: "er for kort (minimum {{count}} tegn)"
143         wrong_length: "har forkert længde (skulle være {{count}} tegn)"
144         taken: "er allerede brugt"
145         not_a_number: "er ikke et tal"
146         greater_than: "skal være større end {{count}}"
147         greater_than_or_equal_to: "skal være større end eller lig med {{count}}"
148         equal_to: "skal være lig med {{count}}"
149         less_than: "skal være mindre end {{count}}"
150         less_than_or_equal_to: "skal være mindre end eller lig med {{count}}"
151         odd: "skal være ulige"
152         even: "skal være lige"
153         record_invalid: "Validering fejlede: {{errors}}"
154
155       template:
156         header:
157           one:   "En fejl forhindrede {{model}} i at blive gemt"
158           other:  "{{count}} fejl forhindrede denne {{model}} i at blive gemt"
159         body: "Der var problemer med følgende felter:"
160
161   activemodel:
162     errors:
163       template:
164         header:
165           one:   "En fejl forhindrede {{model}} i at blive gemt"
166           other:  "{{count}} fejl forhindrede denne {{model}} i at blive gemt"
167         body: "Der var problemer med følgende felter:"