Make OAuth work again
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Telo
12       diary_entry: 
13         language: Jazyk
14         latitude: Zem. šírka
15         longitude: Zem. dĺžka
16         title: Nadpis
17         user: Užívateľ
18       friend: 
19         friend: Priateľ
20         user: Užívateľ
21       message: 
22         body: Telo
23         recipient: Príjemca
24         sender: Odosielateľ
25       trace: 
26         description: Popis
27         latitude: Zem. šírka
28         longitude: Zem. dĺžka
29         name: Meno
30         public: Verejné
31         size: Veľkosť
32         user: Užívateľ
33         visible: Viditeľný
34       user: 
35         active: Aktívny
36         description: Popis
37         display_name: Zobrazované meno
38         email: E-mail
39         languages: Jazyky
40         pass_crypt: Heslo
41     models: 
42       changeset: Súbor zmien
43       country: Krajina
44       diary_comment: Poznámka v denníku
45       diary_entry: Položka denníka
46       friend: Priateľ
47       language: Jazyk
48       message: Správa
49       node: Bod
50       node_tag: Tag bodu
51       old_node: Starý bod
52       old_node_tag: Stará značka bodu
53       old_relation: Stará relácia
54       old_relation_member: Starý člen relácie
55       old_relation_tag: Stará značka relácie
56       old_way: Stará cesta
57       old_way_node: Starý bod cesty
58       old_way_tag: Stará značka cesty
59       relation: Relácia
60       relation_member: Člen relácie
61       relation_tag: Značka relácie
62       session: Relácia
63       trace: Stopa
64       tracepoint: Bod stopy
65       tracetag: Značka stopy
66       user: Užívateľ
67       user_preference: Osobné nastavenia
68       way: Cesta
69       way_node: Bod cesty
70   application: 
71     require_cookies: 
72       cookies_needed: Vyzerá to tak, že máte zakázané cookies – prosím povoľte cookies vo vašom prehliadači a až potom pokračujte.
73     setup_user_auth: 
74       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
75   browse: 
76     changeset: 
77       changeset: "Súbor zmien:  %{id}"
78       changesetxml: Súbor zmien XML
79       download: Stiahnuť %{changeset_xml_link} alebo %{osmchange_xml_link}
80       feed: 
81         title: Súbor zmien %{id}
82         title_comment: Súbor zmien %{id} - %{comment}
83       osmchangexml: osmZmena XML
84       title: Súbor zmien
85     changeset_details: 
86       belongs_to: "Patrí k:"
87       bounding_box: "Rozsah:"
88       box: rám
89       closed_at: "Zatvorené o:"
90       created_at: "Vytvorené o:"
91       has_nodes: 
92         one: "Obsahuje nasledujúci %{count} body:"
93         other: "Obsahuje nasledujúce %{count} body:"
94       has_relations: 
95         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
96         other: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
97       has_ways: 
98         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
99         other: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
100       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
101       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
102     common_details: 
103       changeset_comment: "Komentár:"
104       edited_at: "Upravené o:"
105       edited_by: "Upravené od:"
106       in_changeset: "V súbore zmien:"
107       version: "Verzia:"
108     containing_relation: 
109       entry: Relácia %{relation_name}
110       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
111     map: 
112       deleted: Zmazané
113       larger: 
114         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
115         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
116         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
117         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
118       loading: Nahrávanie...
119     navigation: 
120       all: 
121         next_changeset_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
122         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
123       user: 
124         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy od %{user}
125         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava od %{user}
126         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava od %{user}
127     node: 
128       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
129       download_xml: Stiahnuť XML
130       edit: upraviť
131       node: Bod
132       node_title: "Bod: %{node_name}"
133       view_history: zobraziť históriu
134     node_details: 
135       coordinates: "Súradnice:"
136       part_of: "Časť z:"
137     node_history: 
138       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
139       download_xml: Stiahnuť XML
140       node_history: História bodu
141       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
142       view_details: zobraziť detaily
143     not_found: 
144       sorry: Prepáčte, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
145       type: 
146         changeset: počet zmien
147         node: bod
148         relation: relácia
149         way: cesta
150     paging_nav: 
151       of: z
152       showing_page: Strana
153     relation: 
154       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_history_link}"
155       download_xml: Stiahnuť XML
156       relation: Relácia
157       relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
158       view_history: zobraziť históriu
159     relation_details: 
160       members: "Členovia:"
161       part_of: "Časť z:"
162     relation_history: 
163       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
164       download_xml: Stiahnuť XML
165       relation_history: História Relácie
166       relation_history_title: "História Relácií: %{relation_name}"
167       view_details: zobraziť detaily
168     relation_member: 
169       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
170       type: 
171         node: Bod
172         relation: Relácia
173         way: Cesta
174     start: 
175       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
176       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
177     start_rjs: 
178       data_frame_title: Dáta
179       data_layer_name: Dáta
180       details: Detaily
181       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
182       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
183       history_for_feature: História pre [[feature]]
184       load_data: Nahrať Dáta
185       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
186       loading: Nahrávanie...
187       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
188       object_list: 
189         api: Priniesť túto oblasť z API
190         back: Zobraziť zoznam objektov
191         details: Detaily
192         heading: Zoznam objektov
193         history: 
194           type: 
195             node: Bod [[id]]
196             way: Cesta [[id]]
197         selected: 
198           type: 
199             node: Bod [[id]]
200             way: Cesta [[id]]
201         type: 
202           node: Bod
203           way: Cesta
204       private_user: anonymný používateľ
205       show_history: Zobraziť Históriu
206       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako %{max_bbox_size})"
207       wait: Čakajte...
208       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
209     tag_details: 
210       tags: "Tagy:"
211     timeout: 
212       sorry: Prepáčte, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
213       type: 
214         changeset: zmenový súbor
215         node: bod
216         relation: relácia
217         way: cesta
218     way: 
219       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
220       download_xml: Stiahnuť XML
221       edit: upraviť
222       view_history: zobraziť históriu
223       way: Cesta
224       way_title: "Cesta: %{way_name}"
225     way_details: 
226       also_part_of: 
227         one: tiež časťou cesty %{related_ways}
228         other: tiež časťou ciest %{related_ways}
229       nodes: "Body:"
230       part_of: "Časť z:"
231     way_history: 
232       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
233       download_xml: Stiahnuť XML
234       view_details: zobraziť detaily
235       way_history: História Cesty
236       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
237   changeset: 
238     changeset: 
239       anonymous: Anonym
240       big_area: (veľký)
241       no_comment: (žiadny)
242       no_edits: (bez úprav)
243       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
244       still_editing: (stále sa upravuje)
245       view_changeset_details: Zobraziť detaily zmenového súboru
246     changeset_paging_nav: 
247       next: Ďalšia »
248       previous: "« Predošlá"
249       showing_page: Zobrazená stránka %{page}
250     changesets: 
251       area: Oblasť
252       comment: Komentár
253       id: ID
254       saved_at: Uložené
255       user: Užívateľ
256     list: 
257       description: Posledné zmeny
258       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
259       description_user: Zmenové súbory užívateľa %{user}
260       description_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa %{user} v %{bbox}
261       heading: Zmenové súbory
262       heading_bbox: Zmenové súbory
263       heading_user: Zmenové súbory
264       heading_user_bbox: Zmenové súbory
265       title: Zmenové súbory
266       title_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
267       title_user: Zmenové súbory užívateľa %{user}
268       title_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa %{user} v %{bbox}
269   diary_entry: 
270     diary_comment: 
271       comment_from: Poznámka od %{link_user} na %{comment_created_at}
272       confirm: Potvrdiť
273       hide_link: Skryť túto poznámku
274     diary_entry: 
275       comment_count: 
276         few: "%{count} komentáre"
277         one: 1 komentár
278         other: "%{count} komentárov"
279       comment_link: Komentár k záznamu
280       confirm: Potvrdiť
281       edit_link: Upraviť tento záznam
282       hide_link: Skryť tento záznam
283       posted_by: Odoslané od %{link_user} pre %{created} v %{language_link}
284       reply_link: Odpovedať na tento záznam
285     edit: 
286       body: "Telo:"
287       language: "Jazyk:"
288       latitude: "Zemepisná šírka:"
289       location: "Poloha:"
290       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
291       marker_text: Umiestnenie položky zápisníka
292       save_button: Uložiť
293       subject: "Predmet:"
294       title: Upraviť záznam denníka
295       use_map_link: použiť mapu
296     feed: 
297       all: 
298         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap
299         title: OpenStreetMap položka zápisníka
300       language: 
301         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap v %{language_name}
302         title: OpenStreetMap položka zápisníka v %{language_name}
303       user: 
304         description: Nedávna OpenStreetMap položka zápisníka od %{user}
305         title: OpenStreetMap položka zápisníka pre %{user}
306     list: 
307       in_language_title: Záznamy denníka v %{language}
308       new: Nový záznam denníka
309       new_title: Napísať nový záznam do svojho užívateľského denníka
310       newer_entries: Novšie Príspevky
311       no_entries: Žiadny záznam denníka
312       older_entries: Staršie záznamy
313       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
314       title: Užívateľské denníky
315       user_title: "%{user}-ov denník"
316     location: 
317       edit: Editovať
318       location: "Poloha:"
319       view: Pohľad
320     new: 
321       title: Nový záznam denníka
322     no_such_entry: 
323       body: Prepáčte, nie je tam žiadna položka denníka, alebo poznámka s id %{id}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
324       heading: "Žiadny záznam s id: %{id}"
325       title: Nieto takýto záznam denníka
326     no_such_user: 
327       body: Prepáčte, neexistuje užívateľ s menom %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
328       heading: Užívateľ %{user} neexistuje
329       title: Užívateľ neexistuje
330     view: 
331       leave_a_comment: Zanechať komentár
332       login: Prihlásiť sa
333       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre odchádzajúcu poznámku"
334       save_button: Uložiť
335       title: "%{user}-ov denník | %{title}"
336       user_title: "%{user} -ov denník"
337   export: 
338     start: 
339       add_marker: Pridať marker na mapu
340       area_to_export: Oblasť pre export
341       export_button: Export
342       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
343       format: Formát
344       format_to_export: Formát pre export
345       image_size: Veľkosť Obrazu
346       latitude: "Zem.šírka:"
347       licence: Licencia
348       longitude: "Dĺžka:"
349       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
350       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
351       max: max
352       options: Možnosti
353       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Dáta
354       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
355       output: Výstup
356       scale: Mierka
357       too_large: 
358         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Prosím priblížte, alebo vyberte menšiu oblasť.
359         heading: Príliš veľká oblasť
360       zoom: Zväčšenie
361     start_rjs: 
362       add_marker: Pridať marker na mapu
363       change_marker: Zmena polohy markera
364       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
365       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
366       export: Export
367       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
368       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
369   geocoder: 
370     description: 
371       title: 
372         geonames: Umiestnenie na <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373         osm_namefinder: "%{types} z <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
374         osm_nominatim: Umiestnenie z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
375       types: 
376         cities: Veľkomestá
377         places: Miesta
378         towns: Mestá
379     description_osm_namefinder: 
380       prefix: "%{distance} na %{direction} od %{type}"
381     direction: 
382       east: východ
383       north: sever
384       north_east: severovýchod
385       north_west: severozápad
386       south: juh
387       south_east: juhovýchod
388       south_west: juhozápad
389       west: západ
390     distance: 
391       one: asi 1 km
392       other: asi %{count} km
393       zero: menej ako 1 km
394     results: 
395       more_results: Viac výsledkov
396       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
397     search: 
398       title: 
399         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
400         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
401         latlon: Výsledok z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
402         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
403         osm_nominatim: Výsledok z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
404         uk_postcode: Výsledok z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
405         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
406     search_osm_namefinder: 
407       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} of %{parentname})"
408       suffix_place: ", %{distance} %{direction} of %{placename}"
409     search_osm_nominatim: 
410       prefix: 
411         amenity: 
412           airport: Letisko
413           arts_centre: Kultúrne stredisko
414           atm: Bankomat
415           bank: Banka
416           bar: Bar
417           bench: Lavička
418           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
419           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
420           brothel: Nevestinec
421           bureau_de_change: Zmenáreň
422           bus_station: Autobusová stanica
423           cafe: Kaviareň
424           car_rental: Požičovňa áut
425           car_sharing: Autopožičovňa
426           car_wash: Autoumývareň
427           casino: Kasíno
428           cinema: Kino
429           clinic: Poliklinika
430           club: Klub
431           college: Vysoká škola
432           community_centre: Kultúrne stredisko
433           courthouse: Súd
434           crematorium: Krematórium
435           dentist: Zubár
436           doctors: Lekár
437           dormitory: Študentský domov
438           drinking_water: Pitná voda
439           driving_school: Autoškola
440           embassy: Veľvyslanectvo
441           emergency_phone: Núdzový telefón
442           fast_food: Rýchle občerstvenie
443           ferry_terminal: Terminál trajektu
444           fire_hydrant: Požiarny hydrant
445           fire_station: Požiarna stanica
446           fountain: Fontána
447           fuel: Benzínová pumpa
448           grave_yard: Cintorín
449           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
450           health_centre: Zdravotné stredisko
451           hospital: Nemocnica
452           hotel: Hotel
453           hunting_stand: Poľovnícky posed
454           ice_cream: Zmrzlina
455           kindergarten: Materská škola
456           library: Knižnica
457           market: Obchod
458           marketplace: Tržnica
459           mountain_rescue: Horská služba
460           nightclub: 'Nočný klub'
461           nursery: Jasle
462           nursing_home: Sanatórium
463           office: Úrad
464           park: Park
465           parking: Parkovisko
466           pharmacy: lekáreň
467           place_of_worship: Kostol
468           police: Polícia
469           post_box: Poštová schránka
470           post_office: Pošta
471           preschool: Škôlka
472           prison: Väzenie
473           pub: Krčma
474           public_building: Verejná budova
475           recycling: Recyklačké miesto
476           restaurant: Reštaurácia
477           retirement_home: Domov dôchodcov
478           sauna: Sauna
479           school: Škola
480           shelter: Altánok
481           shop: Obchod
482           social_club: Spoločenský klub
483           studio: Ateliér
484           supermarket: Supermarket
485           taxi: Taxi
486           telephone: Verejný telefón
487           theatre: Divadlo
488           toilets: WC
489           townhall: Radnica
490           university: Univerzita
491           vending_machine: Predajný automat
492           veterinary: Veterinárna ordinácia
493           waste_basket: Odpadkový kôš
494           wifi: Prístup Wi-Fi
495           youth_centre: Mládežnícke centrum
496         boundary: 
497           administrative: Administratívne hranice
498         building: 
499           apartments: Bytový dom
500           bunker: Bunker
501           chapel: Kaplnka
502           church: Kostol,cirkev
503           city_hall: Radnica,magistrát
504           commercial: Komerčné budovy
505           dormitory: Študentský domov
506           faculty: Budovy fakulty
507           farm: Hospodárska budova
508           flats: Byty
509           garage: Garáž
510           hall: Sála
511           hospital: Nemocničné budovy
512           hotel: Hotel
513           house: Dom
514           industrial: Priemyselné budovy
515           office: Administratívna budova
516           public: Verejná budova
517           residential: Obytné budovy
518           retail: Maloobchodné budovy
519           school: Škola
520           shop: Obchod
521           stadium: Štadión
522           store: Obchod
523           terrace: Radová zástavba
524           tower: Veža
525           train_station: Železničná stanica
526           university: Univerzitné budovy
527         highway: 
528           bridleway: Cesta pre kone
529           bus_guideway: Bus so sprievodcom
530           bus_stop: Zastávka autobusu
531           byway: Byway (súkromná cesta)
532           construction: Cesta vo výstavbe
533           cycleway: Cyklistický chodník
534           distance_marker: Distance Marker (kilometrovník)
535           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
536           footway: Chodník
537           ford: Brod
538           gate: Brána
539           living_street: Obytná zóna
540           minor: Vedľajšia cesta
541           motorway: Diaľnica
542           motorway_junction: Motorway Junction (Diaľničná križovatka)
543           motorway_link: Diaľnica
544           path: Cesta
545           pedestrian: Chodník pre chodcov
546           platform: Nástupište
547           primary: Cesta I. triedy
548           primary_link: Cesta I. triedy
549           residential: Residential(Obytný)
550           road: Cesta
551           secondary: Cesta II. triedy
552           secondary_link: Cesta II. triedy
553           service: Service Road (prístupová komunikácia)
554           steps: Schody
555           stile: Schodíky cez ohradu
556           tertiary: Cesta III. triedy
557           track: Nespevnené cesty
558           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
559           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
560           unclassified: Neklasifikovaná cesta
561           unsurfaced: Nespevnená cesta
562         historic: 
563           archaeological_site: Archeologické nálezisko
564           battlefield: Bojisko
565           boundary_stone: Hraničný kameň
566           building: Budova
567           castle: Hrad
568           church: Kostol
569           house: Dom
570           icon: Ikona
571           manor: Šľachtické sídlo
572           memorial: Pomník
573           mine: Baňa
574           monument: Pamätník
575           museum: Múzeum
576           ruins: Ruina
577           tower: Veža
578           wayside_cross: Božie muky
579           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
580           wreck: Zrúcanina
581         landuse: 
582           allotments: Záhradkárske osady
583           basin: Basin (Vodná nádrž)
584           cemetery: Cintorín
585           commercial: Obchodná štvrť
586           construction: Stavba
587           farm: Farma
588           farmyard: Dvor
589           forest: Les
590           grass: Tráva
591           industrial: Priemyslová oblasť
592           landfill: Skládka odpadu
593           meadow: Lúka
594           military: Vojenský priestor
595           mine: Baňa
596           mountain: Hora
597           nature_reserve: Prírodná rezervácia
598           park: Park
599           piste: Zjazdovka
600           plaza: Námestie
601           quarry: Lom
602           railway: Železnica
603           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
604           retail: Retail (Obchodná zóna)
605           village_green: Verejná zeleň
606           vineyard: Vinica
607           wetland: Mokrina
608           wood: Drevo
609         leisure: 
610           common: Verejné priestranstvo
611           fishing: Rybolov (športový)
612           garden: Záhrada
613           golf_course: Golfové ihrisko
614           ice_rink: Umelé klzisko
615           marina: Prístav pre jachty
616           miniature_golf: Mini golf
617           nature_reserve: Prírodná rezervácia
618           park: Park
619           pitch: Športové ihrisko
620           playground: Detské ihrisko
621           recreation_ground: Rekreačná oblasť
622           slipway: Lodný sklz
623           sports_centre: Športové stredisko
624           stadium: Štadión
625           swimming_pool: Plaváreň
626           track: Bežecká dráha
627           water_park: Aquapark
628         natural: 
629           bay: Zátoka, záliv
630           beach: Pláž
631           cape: Mys
632           cave_entrance: Vstup do jaskyne
633           channel: Kanál
634           cliff: Útes, kamenná stena
635           coastline: Pobrežie
636           crater: Kráter
637           feature: Vlastnosť
638           fell: Horská pastvina
639           fjord: Fjord
640           geyser: Gejzír
641           glacier: Ľadovec
642           heath: Vresovisko
643           hill: Kopec
644           island: Ostrov
645           marsh: Bažina
646           moor: Močiar
647           mud: Bahno
648           peak: Vrchol
649           point: Bod
650           reef: Bradlo, Skalisko
651           ridge: Hrebeň
652           river: Rieka
653           rock: Skala
654           scree: Sutina
655           scrub: Rúbanisko
656           shoal: Plytčina
657           spring: Prameň
658           strait: Úžina
659           tree: Strom
660           valley: Dolina
661           volcano: Sopka
662           water: Voda
663           wetland: Mokrina
664           wetlands: Mokrina
665           wood: Les
666         place: 
667           airport: Letisko
668           city: Mesto nad 100 tis.
669           country: Štát
670           county: Okres
671           farm: Farma
672           hamlet: Osada do 200
673           house: Budova
674           houses: Budovy
675           island: Ostrov
676           islet: Ostrovček
677           locality: Oblasť
678           moor: Močiar
679           municipality: Obecný úrad
680           postcode: PSČ
681           region: Región
682           sea: More
683           state: Štát
684           subdivision: Pododdelenie
685           suburb: Mestský obvod
686           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
687           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
688           village: Obec 200-10 tis.
689         railway: 
690           abandoned: Opustená železnica
691           construction: Železnica vo výstavbe
692           disused: Nepoužívaná železnica
693           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
694           funicular: Lanová dráha
695           halt: Zastávka vlaku
696           historic_station: Zastávka historickej železnice
697           junction: Železničný uzol
698           level_crossing: Železničný prejazd
699           light_rail: Ľahká železnica
700           monorail: Jednokoľajka
701           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
702           platform: Železničné nástupište
703           preserved: Historická železnica
704           spur: Železničná vlečka
705           station: Železničná stanica
706           subway: Stanica metra
707           subway_entrance: Vchod do metra
708           switch: Železničná výhybka
709           tram: Električka
710           tram_stop: Zastávka električky
711           yard: Železničné depo
712         shop: 
713           alcohol: Mimo povolenia
714           apparel: Odevy
715           art: Obchod s umením
716           bakery: Pekáreň
717           beauty: Salón krásy
718           beverages: Občerstvenie
719           bicycle: Obchod s bicylkami
720           books: Kníhkupectvo
721           butcher: Mäsiarstvo
722           car_dealer: Obchod s autami
723           car_parts: Mototechna
724           car_repair: Autoservis
725           carpet: Obchod s kobercami
726           charity: Charitatívny obchod
727           chemist: Lekáreň
728           clothes: Obchod s konfekciou
729           computer: Obchod s počítačmi
730           confectionery: Cukráreň
731           department_store: Obchodný dom
732           doityourself: Urob si sám
733           drugstore: Lekáreň
734           dry_cleaning: Chemická čistiareň
735           electronics: Elektro
736           estate_agent: Realitná kancelária
737           farm: Poľnonákup
738           fish: Obchod s rybami
739           florist: Kvetinárstvo
740           food: Obchod s potravinami
741           funeral_directors: Pohrebníctvo
742           furniture: Nábytok
743           gallery: Galéria
744           garden_centre: Záhradnícke centrum
745           general: Zmiešaný tovar
746           gift: Suveníry
747           greengrocer: Obchod so zeleninou
748           grocery: Potraviny
749           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
750           hardware: Železiarstvo
751           hifi: Hi-Fi
752           insurance: Poisťovňa
753           jewelry: Zlatníctvo
754           kiosk: Novinový stánok
755           laundry: Práčovňa
756           mall: Pešia zóna
757           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
758           motorcycle: Motocyklový obchod
759           music: Hudobniny
760           optician: Očná optika
761           organic: Obchod so zdravou výživou
762           outdoor: Turistický obchod
763           pet: Chovprodukt
764           photo: Fotokino
765           salon: Salón
766           shoes: Obuva
767           shopping_centre: Nákupné stredisko
768           sports: Športový obchod
769           stationery: Papierníctvo
770           supermarket: Supermarket
771           toys: Hračkárstvo
772           travel_agency: Cestovná kancelária
773           wine: Mimo povolenia
774         tourism: 
775           alpine_hut: Vysokohorská chata
776           artwork: Umelecké dielo
777           attraction: Atrakcia
778           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
779           cabin: Malá chata
780           camp_site: Kemping
781           caravan_site: Autokemping
782           chalet: Veľká chata
783           guest_house: Penzión
784           hostel: Ubytovňa, internát
785           hotel: Hotel
786           information: Informácie
787           lean_to: Prístrešok
788           motel: Motel
789           museum: Múzeum
790           picnic_site: Výletné miesto
791           theme_park: Zábavný park
792           valley: Údolie
793           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
794           zoo: Zoo
795         waterway: 
796           boatyard: Lodenica
797           canal: Kanál
798           dam: Priehrada,hrádza
799           derelict_canal: Opustený kanál
800           ditch: Priekopa
801           dock: Dok
802           drain: Odvodňovací kanál
803           lock: Plavebná komora
804           lock_gate: Brána plavebnej komory
805           mineral_spring: Minerálny prameň
806           mooring: Kotvisko
807           river: Rieka
808           riverbank: Breh rieky
809           stream: Potok
810           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
811           water_point: Vodný bod
812           waterfall: Vodopád
813           weir: Splav
814   javascripts: 
815     map: 
816       base: 
817         cycle_map: Cyklomapa
818         noname: Bez mena
819     site: 
820       edit_disabled_tooltip: Priblížiť na editovateľnú mapu
821       edit_tooltip: Upraviť mapu
822       edit_zoom_alert: Musíte sa priblížiť na úpravu mapy
823       history_disabled_tooltip: Priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
824       history_tooltip: Zobraziť úpravy pre túto oblasť
825       history_zoom_alert: Musíte priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
826   layouts: 
827     community_blogs: Komunitné blogy
828     copyright: Autorské práva a licencia
829     documentation: Dokumentácia
830     donate_link_text: darovanie
831     edit: Upraviť
832     export: Export
833     export_tooltip: Export mapových dát
834     foundation: Nadácia
835     gps_traces: GPS Stopy
836     gps_traces_tooltip: Správa GPS stopy
837     help_centre: Centrum pomoci
838     history: História
839     home: domov
840     home_tooltip: Choďte na domácu polohu
841     inbox: správy (%{count})
842     inbox_tooltip: 
843       few: V schránke máte %{count} neprečítané správy
844       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
845       other: V schránke máte %{count} neprečítaných správ
846       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
847     intro_1: OpenStreetMap je volne editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
848     intro_2: OpenStreetMap vám dovolí prezerať, upravovať a používať zemepisné dáta vďaka spolupráci kdekoľvek na Zemi.
849     intro_3: Hosting OpenStreetMap láskavo poskytujú %{ucl} a %{bytemark}. Ďalší partneri projektu sú uvedení na %{partners}.
850     intro_3_partners: wiki
851     license: 
852       title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
853     log_in: prihlásiť sa
854     log_in_tooltip: Prihlásenie s existujúcim účtom
855     logo: 
856       alt_text: Logo OpenStreetMap
857     logout: odhlásiť
858     logout_tooltip: Odhlásiť
859     make_a_donation: 
860       text: Darovanie
861       title: Podpora OpenStreetMap s finančnou podporou
862     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
863     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
864     sign_up: zaregistrovať sa
865     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
866     tag_line: Voľná Wiki Mapa sveta
867     user_diaries: Denník užívateľa
868     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky užívateľa
869     view: Zobraziť
870     view_tooltip: Zobraziť mapu
871     welcome_user: Vitajte, %{user_link}
872     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
873   message: 
874     delete: 
875       deleted: Správa vymazaná
876     inbox: 
877       date: Dátum
878       from: Od
879       my_inbox: Moja schránka došlej pošty
880       no_messages_yet: Nemáte žiadne správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
881       outbox: odoslaná pošta
882       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
883       subject: Predmet
884       title: Prichádzajúca pošta
885       you_have: Máte %{new_count} nových a %{old_count} starých správ
886     mark: 
887       as_read: Správa označená ako prečítaná
888       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
889     message_summary: 
890       delete_button: Zmazať
891       read_button: Označiť ako prečítané
892       reply_button: Odpovedať
893       unread_button: Označiť ako neprečítané
894     new: 
895       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
896       body: Telo
897       message_sent: Správa odoslaná
898       send_button: Odoslať
899       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi %{name}
900       subject: Predmet
901       title: Odoslať správu
902     no_such_message: 
903       body: Prepáčte, neexistuje správa s takým id.
904       heading: Zadaná správa neexistuje
905       title: Zadaná správa neexistuje
906     no_such_user: 
907       body: Prepáčte, neexistuje žiaden užívateľ s týmto menom.
908       heading: Taký užívateľ nie je
909       title: Taký užívateľ nie je
910     outbox: 
911       date: Dátum
912       inbox: prichádzajúca pošta
913       my_inbox: Moja %{inbox_link}
914       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
915       outbox: odoslaná pošta
916       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
917       subject: Predmet
918       title: Odoslaná pošta
919       to: Komu
920       you_have_sent_messages: Máte %{count} odoslaných správ
921     read: 
922       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
923       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
924       date: Dátum
925       from: Od
926       reading_your_messages: Načítavam vaše správy
927       reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
928       reply_button: Odpovedať
929       subject: Predmet
930       title: Čítať správu
931       to: Komu
932       unread_button: Označiť ako neprečítané
933     sent_message_summary: 
934       delete_button: Zmazať
935   notifier: 
936     diary_comment_notification: 
937       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl} a môžete komentovať na %{commenturl}, alebo odpoveď na %{replyurl}
938       header: "%{from_user} má poznámku na váš nedávny OpenStreetMap záznam v denníku s predmetom %{subject}:"
939       hi: Ahoj %{to_user},
940       subject: "[OpenStreetMap] %{user} komentovaj vo vašej položke denníka"
941     email_confirm: 
942       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
943     email_confirm_html: 
944       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
945       greeting: Ahoj,
946       hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na %{server_url} do %{new_address}.
947     email_confirm_plain: 
948       click_the_link: Ak je toto vaše, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
949       greeting: Ahoj,
950       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
951       hopefully_you_2: "%{server_url} do %{new_address}."
952     friend_notification: 
953       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
954       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
955       see_their_profile: Môžete vidieť svoj profil na %{userurl}.
956       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
957     gpx_notification: 
958       and_no_tags: a žiadne značky.
959       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
960       failure: 
961         failed_to_import: "neúspešný import. Tu je chyba:"
962         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX  a ako sa im vyhnúť
963         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
964         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import neúspešný"
965       greeting: Ahoj,
966       success: 
967         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspešný"
968       with_description: s popisom
969       your_gpx_file: Vyzerá to ako váš GPX súbor
970     lost_password: 
971       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
972     lost_password_html: 
973       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
974       greeting: Ahoj,
975       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
976     lost_password_plain: 
977       click_the_link: Ak ste to vy, prosím kliknite na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
978       greeting: Ahoj,
979       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
980       hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
981     message_notification: 
982       footer1: Môžete si tiež prečítať správy na %{readurl}
983       footer2: a môžete odpovedať na %{replyurl}
984       header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
985       hi: Ahoj %{to_user},
986     signup_confirm: 
987       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
988     signup_confirm_html: 
989       click_the_link: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho účtu a prečítajte si viac informácií o  OpenStreetMap
990       current_user: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založený na tom, kde sa nachádzate, je dostupný na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
991       get_reading: Poďte čítať o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wiki</a>, dostanete posledné správy cez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap blog</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, alebo prehliadať cez OpenStreetMap zakladateľa Steve Coast's <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> pre stručnú históriu projektu, ktorý má <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts na počúvanie</a> tiež!
992       greeting: Ahoj tam!
993       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
994       introductory_video: Môžete sledovať %{introductory_video_link}.
995       more_videos: Je tam %{more_videos_link}.
996       more_videos_here: viac videí tu
997       user_wiki_page: Toto je doporučenie ak vytvárate užívateľskú stránku na wiki, ktorá obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
998       video_to_openstreetmap: úvodné video do OpenStreetMap
999       wiki_signup: Môžete tiež potrebovať <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">prihlásiť sa do OpenStreetMap wiki</a>.
1000     signup_confirm_plain: 
1001       blog_and_twitter: "Dosiahnite na posledné novinky cez OpenStreetMap blog alebo Twitter:"
1002       click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
1003       current_user_1: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založené na tom, kde sa vo svete nachádzajú
1004       current_user_2: "sú k dispozícii na:"
1005       greeting: Ahoj!
1006       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chce vytvoriť účet po dobu
1007       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
1008       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
1009       the_wiki: "Poďte čítať o OpenStreetMap na wiki:"
1010       user_wiki_1: Odporúča sa, aby ste vytvorili užívateľskú wiki stránku, ktorá obsahuje
1011       user_wiki_2: obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako [[Category:Users_in_London]].
1012       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
1013   oauth: 
1014     oauthorize: 
1015       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1016       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1017       allow_to: "Klientskej aplikácie umožnia, aby:"
1018       allow_write_api: upravovať mapu.
1019       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1020       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1021       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1022       request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup na váš účet. Prosím skontrolujte či aplikácia má nasledujúcu schopnosť. Môžete si vybrať veľa alebo málo, ako sa vám páči.
1023   oauth_clients: 
1024     create: 
1025       flash: Uspešne registrované informácie
1026     edit: 
1027       submit: Upraviť
1028       title: Upravte vašu žiadosť
1029     form: 
1030       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1031       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1032       allow_write_api: zmeniť mapu.
1033       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1034       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1035       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1036       callback_url: Spätná URL
1037       name: Meno
1038       requests: "Žiadosť o nasledujúce povolenia od užívateľa:"
1039       required: Požadované
1040       support_url: Podpora URL
1041       url: URL Hlavnej aplikácie
1042     index: 
1043       application: Meno žiadosti
1044       issued_at: Vydané v
1045       my_tokens: Moje povolené požiadavky
1046       register_new: Zaregistrujte svoju požiadavku
1047       revoke: Zrušiť!
1048     new: 
1049       submit: Registrovať
1050       title: Zaregistrovať novú žiadosť
1051     not_found: 
1052       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1053     show: 
1054       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1055       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1056       allow_write_api: zmeniť mapu.
1057       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1058       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1059       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1060       edit: Upraviť detaily
1061       requests: "Žiadam nasledujúce povolenia od užívateľa:"
1062       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
1063     update: 
1064       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1065   site: 
1066     edit: 
1067       anon_edits_link_text: Zistite, prečo tomu tak je.
1068       flash_player_required: Potrebujete Flash player pre Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. Môžete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Niekoľko iných možností</a> sú tiež dostupné pre úpravu OpenStreetMap.
1069       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1070       not_public_description: Nemôžete naďalej upravovať mapy, iba ak urobíte takto.  Môžete si nastaviť vaše úpravy, ako verejné z vašej %{user_page}.
1071       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (Pre uloženie v Potlatchu, mali by ste odznačiť aktuálnu cestu, alebo bod, ak upravujete v režime naživo, alebo kliknite uložiť ak máte tlačidlo uložiť.)
1072       user_page_link: stránka užívateľa
1073     index: 
1074       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
1075       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
1076       js_3: Môžete skúsiť <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> ak sa vám nedarí povoliť JavaScript.
1077       license: 
1078         license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
1079         notice: Licencovaný pod %{license_name} s %{project_name} a jej prispievatelia.
1080         project_name: OpenStreetMap projekt
1081       permalink: Trvalý odkaz
1082       shortlink: Krátky odkaz
1083     key: 
1084       map_key: Legenda
1085       table: 
1086         entry: 
1087           admin: Administratívne hranice
1088           apron: 
1089             1: terminál
1090           bridleway: Chodník pre kone
1091           building: Významná budova
1092           byway: Súkromná cesta
1093           cable: 
1094             - Lanovka
1095             - sedačková lanovka
1096           cemetery: Cintorín
1097           centre: Športové centrum
1098           commercial: Komerčná oblasť
1099           common: 
1100             - Obecný
1101             - lúka
1102           construction: Cesta vo výstavbe
1103           cycleway: Cyklotrasa
1104           farm: Farma
1105           footway: Chodník pre peších
1106           forest: Les
1107           golf: Golfové ihrisko
1108           heathland: Vresovisko
1109           industrial: Priemyselná oblasť
1110           lake: 
1111             - Jazero
1112             - nádrž
1113           military: Vojenský priestor
1114           motorway: Diaľnica
1115           park: Park
1116           permissive: Voľný prístup
1117           pitch: Športové ihrisko
1118           primary: Cesta prvej triedy
1119           private: Súkromný prístup
1120           rail: Železnica
1121           reserve: Prírodná rezervácia
1122           resident: Obytná oblasť
1123           retail: Nákupná oblasť
1124           runway: 
1125             1: pojazdové dráhy
1126           school: 
1127             - Škola
1128             - univerzita
1129           secondary: Cesta druhej triedy
1130           station: Železničná stanica
1131           subway: Metro
1132           summit: 
1133             - Vrchol
1134             - vrchol
1135           tourist: Turistická atrakcia
1136           track: Lesná, poľná cesta
1137           tram: 
1138             - Rýchloelektrička
1139             - električka
1140           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1141           tunnel: Únikový kryt = tunel
1142           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1143           unsurfaced: Nespevnená cesta
1144     search: 
1145       search: Vyhľadať
1146       search_help: "príklady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', alebo 'pošta blízko Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more príklady...</a>"
1147       submit_text: Vykonať
1148       where_am_i: Kde som?
1149       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1150     sidebar: 
1151       close: Zavrieť
1152       search_results: Výsledky vyhľadávania
1153   time: 
1154     formats: 
1155       friendly: "%e %B %Y at %H:%M"
1156   trace: 
1157     create: 
1158       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
1159       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1160     delete: 
1161       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1162     edit: 
1163       description: "Popis:"
1164       download: stiahnuť
1165       edit: upraviť
1166       filename: "Názov súboru:"
1167       heading: Úprava stopy %{name}
1168       map: mapa
1169       owner: "Vlastník:"
1170       points: "Body:"
1171       save_button: Uložiť zmeny
1172       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1173       tags: "Tagy:"
1174       tags_help: oddelené čiarkou
1175       title: Úprava stopy %{name}
1176       uploaded_at: "Nahrať na:"
1177       visibility: "Vidieľnosť:"
1178       visibility_help: čo má toto znamenať?
1179     list: 
1180       public_traces: Verejné GPS stopy
1181       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1182       tagged_with: označený s %{tags}
1183       your_traces: Vaše GPS stopy
1184     make_public: 
1185       made_public: Zverejnená stopa
1186     no_such_user: 
1187       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
1188       heading: Užívateľ %{user} neexistuje
1189       title: Nie je taký užívateľ
1190     offline: 
1191       heading: GPX úschovňa je Offline
1192       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
1193     offline_warning: 
1194       message: Systém nahrávania GPX súborov je teraz neprístupný
1195     trace: 
1196       ago: pred %{time_in_words_ago}
1197       by: od
1198       count_points: "%{count} body"
1199       edit: upraviť
1200       edit_map: Upraviť Mapu
1201       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
1202       in: v
1203       map: mapa
1204       more: viac
1205       pending: NEVYRIEŠENÉ
1206       private: SÚKROMNÉ
1207       public: VEREJNÝ
1208       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
1209       view_map: Zobraziť Mapu
1210     trace_form: 
1211       description: Popis
1212       help: Pomoc
1213       tags: Tagy
1214       tags_help: oddelené čiarkou
1215       upload_button: Nahrať
1216       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
1217       visibility: Viditeľnosť
1218       visibility_help: čo toto znamená?
1219     trace_header: 
1220       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1221       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1222       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1223     trace_optionals: 
1224       tags: Tagy
1225     trace_paging_nav: 
1226       next: Dopredu »
1227       previous: "« Naspäť"
1228       showing_page: Strana %{page}
1229     view: 
1230       delete_track: Vymazať túto stopu
1231       description: "Popis:"
1232       download: stiahnuť
1233       edit: upraviť
1234       edit_track: Upraviť túto stopu
1235       filename: "Názov súboru:"
1236       heading: Sledovanie stopy %{name}
1237       map: mapa
1238       none: Žiadne
1239       owner: "Vlastník:"
1240       pending: NEVYRIEŠENÉ
1241       points: "Body:"
1242       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1243       tags: "Tagy:"
1244       title: Sledovanie stopy %{name}
1245       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1246       uploaded: "Nahraté na:"
1247       visibility: "Viditeľnosť:"
1248     visibility: 
1249       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1250       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1251       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
1252       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1253   user: 
1254     account: 
1255       current email address: "Aktuálna E-mailová Adresa:"
1256       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1257       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
1258       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
1259       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
1260       home location: "Domovské miesto:"
1261       image: "Obrázok:"
1262       image size hint: (veľkosť obrázkov aspoň 100x100 je najlepšia)
1263       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1264       latitude: "Zem. šírka:"
1265       longitude: "Zem. dĺžka:"
1266       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1267       my settings: Moje nastavenia
1268       new email address: "Nová E-mailová Adresa:"
1269       new image: "Pridať obrázok:"
1270       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1271       preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
1272       profile description: "Popis profilu:"
1273       public editing: 
1274         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1275         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1276         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1277         enabled link text: čo je toto?
1278         heading: "Verejná úprava:"
1279       public editing note: 
1280         heading: Úprava pre verejnosť
1281         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
1282       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1283       return to profile: Návrat do profilu
1284       save changes button: Uložiť Zmeny
1285       title: Upraviť účet
1286       update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
1287     confirm: 
1288       button: Potvrdiť
1289       heading: Potvrdiť užívateľský účet
1290       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1291       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1292     confirm_email: 
1293       button: Potvrdiť
1294       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1295       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1296       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1297       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1298     filter: 
1299       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1300     go_public: 
1301       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1302     list: 
1303       heading: Užívatelia
1304       hide: Skryť vybraných užívateľov
1305       title: Užívatelia
1306     login: 
1307       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
1308       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
1309       email or username: "E-mailová adresa alebo Meno užívateľa:"
1310       heading: Prihlásenie
1311       login_button: Prihlásiť
1312       lost password link: Stratili ste heslo?
1313       password: "Heslo:"
1314       remember: "Zapamätať:"
1315       title: Prihlásiť sa
1316     logout: 
1317       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1318       logout_button: Odhlásenie
1319       title: Odhlásenie
1320     lost_password: 
1321       email address: "E-mailová Adresa:"
1322       heading: Zabudli Ste Heslo?
1323       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
1324       new password button: Resetovať heslo
1325       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
1326       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
1327       title: Stratené heslo
1328     make_friend: 
1329       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
1330       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie %{name} ako priateľa.
1331       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
1332     new: 
1333       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1334       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1335       contact_webmaster: Prosím kontaktovať <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> kvôli žiadosti pre vytvorenie účtu – budeme sa snažiť  vašu požiadavku vybaviť tak rýchlo, ako je len možné.
1336       continue: Pokračovať
1337       display name: "Zobrazované meno:"
1338       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1339       email address: "Emailová adresa:"
1340       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1341       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1342       heading: Vytvoriť užívateľský účet
1343       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
1344       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1345       not displayed publicly: Nezobrazovať verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)k
1346       password: "Heslo:"
1347       title: Vytvoriť účet
1348     no_such_user: 
1349       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
1350       heading: Užívateľ %{user} neexistuje
1351       title: Taký užívateľ nie je
1352     popup: 
1353       friend: Priateľ
1354       nearby mapper: Blízky mapovač
1355       your location: Vaša poloha
1356     remove_friend: 
1357       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
1358       success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
1359     reset_password: 
1360       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1361       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1362       flash token bad: Nemôžem nájsť také symboly, možno skontrolujte URL?
1363       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1364       password: "Heslo:"
1365       reset: Zmazať Heslo
1366       title: Resetnúť heslo
1367     set_home: 
1368       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1369     view: 
1370       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
1371       add as friend: pridať ako priateľa
1372       ago: (pred %{time_in_words_ago})
1373       block_history: zobraziť prijaté položky
1374       blocks by me: blokovať pre mňa
1375       blocks on me: v mojom bloku
1376       confirm: Potvrdiť
1377       create_block: blokovať tohto užívateľa
1378       created from: "Vytvorené od:"
1379       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
1380       delete_user: vymazať tohto užívateľa
1381       description: Popis
1382       diary: denník
1383       edits: úpravy
1384       email address: "Emailová adresa:"
1385       hide_user: skryť tohto užívateľa
1386       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej %{settings_link} stránke.
1387       km away: "%{count}km vzdialený"
1388       m away: "%{count}m vzdialený"
1389       mapper since: "Mapovač od:"
1390       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1391       my diary: môj diár
1392       my edits: moje úpravy
1393       my settings: moje nastavenia
1394       my traces: moje stopy
1395       nearby users: Iný blízky užívatelia
1396       new diary entry: nový údaj denníka
1397       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1398       no nearby users: Nie je tu iný užívateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1399       oauth settings: Oauth nastavenia
1400       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1401       role: 
1402         administrator: Tento užívateľ je administrátor
1403         grant: 
1404           administrator: Povoliť prístup administrátora
1405           moderator: Povoliť prístup moderátora
1406         moderator: Tento užívateľ je moderátor
1407         revoke: 
1408           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1409           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1410       send message: poslať správu
1411       settings_link_text: nastavenia
1412       status: "Stav:"
1413       traces: stopy
1414       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
1415       user location: Poloha užívateľa
1416       your friends: Vaši priatelia
1417   user_block: 
1418     blocks_by: 
1419       empty: "%{name} nemá ešte žiadne bloky"
1420       heading: Zoznam blokov pre %{name}
1421       title: Bloky %{name}
1422     blocks_on: 
1423       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
1424       heading: Zoznam blokov na %{name}
1425       title: Bloky na %{name}
1426     create: 
1427       flash: Zablokovať užívateľa %{name}.
1428       try_contacting: Prosím skúste sa spojiť s užívateľom, pred jeho zablokovaním a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1429       try_waiting: Prosím skúste dávať užívateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1430     edit: 
1431       back: Zobraziť všetky bloky
1432       heading: Editácia bloku na %{name}
1433       needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť pred tým, než blok bude vymazaný?
1434       period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ zablokovaný pre API.
1435       reason: Dôvod prečo %{name} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
1436       show: Zobraziť tento blok
1437       submit: Aktualizácia bloku
1438       title: Editácia bloku na %{name}
1439     filter: 
1440       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1441       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1442       not_a_moderator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1443     helper: 
1444       time_future: Ukončené v %{time}.
1445       time_past: Ukončené pred %{time}.
1446       until_login: Aktívny až do prihlásenia užívateľa.
1447     index: 
1448       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1449       heading: Zoznam užívateľských blokov
1450       title: Užívateľské bloky
1451     model: 
1452       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1453       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1454     new: 
1455       back: Zobraziť všetky bloky
1456       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
1457       needs_view: Užívateľ musí byť prihlásený, aby mohol vymazať tento blok
1458       period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ blokovaný pre API.
1459       reason: Dôvod prečo %{name} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
1460       submit: Vytvoriť blok
1461       title: Vytváram blok na %{name}
1462       tried_contacting: Kontaktoval som užívateľa a požiadal ho, aby prestal.
1463       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď užívateľa na túto komunikáciu.
1464     not_found: 
1465       back: Naspäť na zoznam
1466       sorry: Prepáčte, blok užívateľa s ID %{id} nemohol byť nájdený.
1467     partial: 
1468       confirm: Ste si istí?
1469       creator_name: Tvorca
1470       display_name: Blokovaný užívateľ
1471       edit: Upraviť
1472       not_revoked: (nezrušený)
1473       reason: Dôvod pre blokovanie
1474       revoke: Zrušiť!
1475       revoker_name: Zrušil
1476       show: Zobraziť
1477       status: Stav
1478     revoke: 
1479       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1480       flash: Tento blok bol zrušený.
1481       heading: Zrušujem blok pre %{block_on} podľa %{block_by}
1482       past: Tento blok skončil pred %{time}a teraz nemože byť zrušený.
1483       revoke: Zrušiť!
1484       time_future: Tento blok bol ukončený v %{time}.
1485       title: Zrušujem blok pre %{block_on}
1486     show: 
1487       back: Zobraziť všetky blokovania
1488       confirm: Ste si istý?
1489       edit: Upraviť
1490       heading: "%{block_on} blokovaný %{block_by}"
1491       needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť predtým, ako bude toto blokovanie odstránené.
1492       reason: "Dôvod blokovania:"
1493       revoke: Odvolať!
1494       revoker: "Odvolaním:"
1495       show: Zobraziť
1496       status: Postavenie
1497       time_future: Skončené %{time}
1498       time_past: Ukončené pred %{time}
1499       title: "%{block_on} blokovaný %{block_by}"
1500     update: 
1501       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1502       success: Blok je aktualizovaný.
1503   user_role: 
1504     filter: 
1505       already_has_role: Užívateľ už má úlohu %{role}.
1506       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu %{role}.
1507       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1508       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
1509     grant: 
1510       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre užívateľa `%{name}'?
1511       confirm: Potvrdiť
1512       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre užívateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
1513       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1514       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1515     revoke: 
1516       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' od užívateľa `%{name}'?
1517       confirm: Potvrdiť
1518       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od užívateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
1519       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1520       title: Potvrdiť zrušenie funkcie