Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / fi.json
1 {
2     "fi": {
3         "icons": {
4             "download": "lataa",
5             "information": "Tietoa",
6             "remove": "Poista",
7             "undo": "Peru",
8             "zoom_to": "lähennä",
9             "copy": "kopioi",
10             "open_wikidata": "avaa wikidata.org-palvelussa",
11             "favorite": "suosikki"
12         },
13         "toolbar": {
14             "inspect": "Käsittele",
15             "undo_redo": "Kumoa/tee uudelleen",
16             "recent": "Viimeisimmät",
17             "favorites": "Suosikit",
18             "add_feature": "Lisää karttakohde"
19         },
20         "modes": {
21             "add_feature": {
22                 "key": "Välilehti",
23                 "result": "{count} tulos",
24                 "results": "{count} tulosta"
25             },
26             "add_area": {
27                 "title": "Alue",
28                 "description": "Lisää puistoja, rakennuksia, järviä tai muita alueita kartalle.",
29                 "tail": "Aloita alueen, kuten puiston, järven tai rakennuksen piirtäminen napsauttamalla karttaa.",
30                 "filter_tooltip": "aluetta"
31             },
32             "add_line": {
33                 "title": "Viiva",
34                 "description": "Lisää katuja, jalkakäytäviä, polkuja, jokia ja muita viivoja kartalle.",
35                 "tail": "Aloita kadun tai polun piirtäminen napsauttamalla karttaa.",
36                 "filter_tooltip": "viivaa"
37             },
38             "add_point": {
39                 "title": "Paikkapiste",
40                 "description": "Lisää ravintoloita, turistinähtävyyksiä, postilaatikoita ja muita paikkapisteitä kartalle.",
41                 "tail": "Lisää paikkapiste napsauttamalla karttaa.",
42                 "filter_tooltip": "pistettä"
43             },
44             "add_note": {
45                 "title": "Karttailmoitus",
46                 "label": "Lisää karttailmoitus",
47                 "description": "Huomasitko virheen? Kerro siitä muille kartoittajille.",
48                 "tail": "Tee karttailmoitus napsauttamalla karttaa.",
49                 "key": "N"
50             },
51             "add_preset": {
52                 "title": "Lisää {feature}",
53                 "point": {
54                     "title": "Lisää {feature} paikkapisteenä"
55                 },
56                 "line": {
57                     "title": "Lisää {feature} viivana"
58                 },
59                 "area": {
60                     "title": "Lisää {feature} alueena"
61                 },
62                 "building": {
63                     "title": "Lisää {feature} rakennuksena"
64                 }
65             },
66             "browse": {
67                 "title": "Selaa",
68                 "description": "Loitonna, lähennä ja panoroi karttaa."
69             },
70             "draw_area": {
71                 "tail": "Lisää viivapisteitä alueeseen napsauttamalla karttaa. Lopeta alueen piirtäminen napsauttamalla aloituspistettä."
72             },
73             "draw_line": {
74                 "tail": "Lisää pisteitä viivaan napsauttamalla. Yhdistä toiseen viivaan napsauttamalla sitä, ja lopeta viivan piirtäminen kaksoisnapsauttamalla."
75             },
76             "drag_node": {
77                 "connected_to_hidden": "Kohdetta ei voi muokata, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen."
78             }
79         },
80         "operations": {
81             "add": {
82                 "annotation": {
83                     "point": "Paikkapiste lisätty.",
84                     "vertex": "Piste lisätty viivaan.",
85                     "relation": "Relaatio lisätty.",
86                     "note": "Karttailmoitus lisättiin."
87                 }
88             },
89             "start": {
90                 "annotation": {
91                     "line": "Viivan piirtäminen aloitettu.",
92                     "area": "Alueen piirtäminen aloitettu."
93                 }
94             },
95             "continue": {
96                 "key": "A",
97                 "title": "Pidennä",
98                 "description": "Jatka ja pidennä tätä viivaa.",
99                 "not_eligible": "Viivaa ei voi pidentää tästä.",
100                 "multiple": "Tästä pisteestä voi jatkaa useita viivoja. Valitse jatkettava viiva painamalla Shift-painiketta ja napsauttamalla viivaa.",
101                 "annotation": {
102                     "line": "Viivan muokkaaminen aloitettu.",
103                     "area": "Alueen muokkaaminen aloitettu."
104                 }
105             },
106             "cancel_draw": {
107                 "annotation": "Piirtäminen keskeytetty."
108             },
109             "change_role": {
110                 "annotation": "Relaatiojäsenen rooli muutettiin."
111             },
112             "change_tags": {
113                 "annotation": "Ominaisuustietoja vaihdettu."
114             },
115             "circularize": {
116                 "title": "Pyöristä",
117                 "description": {
118                     "line": "Pyöristä tämä viiva.",
119                     "area": "Pyöristä tämä alue."
120                 },
121                 "key": "O",
122                 "annotation": {
123                     "line": "Viiva pyöristettiin.",
124                     "area": "Alue pyöristettiin."
125                 },
126                 "not_closed": "Tätä kohdetta ei voi pyöristää, sillä se ei ole suljettu alue.",
127                 "too_large": "Tätä kohdetta ei voi pyöristää, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
128                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi pyöristää, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
129                 "not_downloaded": "Tätä kohdetta ei voi pyöristää, sillä sen kaikkia osia ei ole vielä ladattu."
130             },
131             "orthogonalize": {
132                 "title": "Muuta suorakulmaiseksi",
133                 "description": {
134                     "vertex": "Muuta tämä kulma suoraksi kulmaksi.",
135                     "line": "Muuta tämän viivan kulmat suorakulmiksi.",
136                     "area": "Muuta tämän alueen kulmat suorakulmiksi."
137                 },
138                 "key": "Q",
139                 "annotation": {
140                     "vertex": "Muutettu yksi kulma suoraksi kulmaksi.",
141                     "line": "Viiva muutettiin suorakulmaiseksi.",
142                     "area": "Alue muutettiin suorakulmaiseksi."
143                 },
144                 "end_vertex": "Tätä kohdetta ei voi tehdä suorakulmaiseksi, sillä se on päätepiste.",
145                 "square_enough": "Tätä kohdetta ei voida tehdä enempää suorakulmaisemmaksi.",
146                 "not_squarish": "Tämän alueen kulmia ei voida muuttaa suorakulmaisiksi, sillä se on muodoltaan liian epäsäännöllinen.",
147                 "too_large": "Tätä kohdetta ei voi muuttaa suorakulmaiseksi, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
148                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi tehdä suorakulmaiseksi, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
149                 "not_downloaded": "Tätä kohdetta ei voi tehdä suorakulmaiseksi, sillä sen kaikkia osia ei ole vielä ladattu."
150             },
151             "straighten": {
152                 "title": "Suorista",
153                 "description": {
154                     "points": "Suorista nämä viivapisteet.",
155                     "line": "Suorista tämä viiva."
156                 },
157                 "key": "S",
158                 "annotation": {
159                     "points": "Suositettiin useita viivapisteitä.",
160                     "line": "Suoristettiin viiva.\t"
161                 },
162                 "too_bendy": "Suoristaminen ei ole mahdollista, sillä viiva taipuu liikaa.",
163                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi suoristaa, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
164                 "not_downloaded": "Tätä kohdetta ei voi suoristaa, sillä sen kaikkia osia ei ole vielä ladattu."
165             },
166             "delete": {
167                 "title": "Poista",
168                 "description": {
169                     "single": "Poista tämä karttakohde pysyvästi.",
170                     "multiple": "Poista nämä karttakohteet pysyvästi."
171                 },
172                 "annotation": {
173                     "point": "Paikkapiste poistettiin.",
174                     "vertex": "Piste poistettiin viivalta.",
175                     "line": "Viiva poistettiin.",
176                     "area": "Alue poistettiin.",
177                     "relation": "Relaatio poistettiin.",
178                     "multiple": "Poistettiin {n} karttakohdetta."
179                 },
180                 "too_large": {
181                     "single": "Tätä kohdetta ei voi poistaa, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
182                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi poistaa, sillä ne eivät ole kokonaan näkyvissä."
183                 },
184                 "incomplete_relation": {
185                     "single": "Tätä karttakohdetta ei voi poistaa,  sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu.",
186                     "multiple": "Näitä karttakohteita ei voi poistaa,  sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu."
187                 },
188                 "part_of_relation": {
189                     "single": "Tätä kohdetta ei voi poistaa, koska se on osa suurempaa relaatiota. Poista ensin relaatiojäsenyys.",
190                     "multiple": "Näitä ominaisuuksia ei voi poistaa sillä ne ovat osa suurempaa relaatiota. Sinun täytyy ensin poistaa kohde relaatiosta."
191                 },
192                 "connected_to_hidden": {
193                     "single": "Kohdetta ei voi poistaa, koska se on liitetty yhdistetty karttakohteeseen.",
194                     "multiple": "Kohteita ei voida poistaa, koska osa niistä on yhdistetty piilotettuihin karttakohteisiin."
195                 },
196                 "not_downloaded": {
197                     "single": "Tätä kohdetta ei voi poistaa, sillä sen kaikkia osia ei ole vielä ladattu.",
198                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi poistaa, sillä niiden kaikkia osia ei ole vielä ladattu."
199                 },
200                 "has_wikidata_tag": {
201                     "single": "Tätä kohdetta ei voi poistaa, sillä se on kytketty Wikidata-tietokantaan.",
202                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi poistaa, sillä osa niistä on kytketty Wikidata-tietokantaan."
203                 }
204             },
205             "downgrade": {
206                 "description": {
207                     "building_address": "Poista kaikki osoitteet ja rakennukset ilman ominaisuustietoja",
208                     "building": "Poista kaikki rakennukset ilman ominaisuustietoja.",
209                     "address": "Poista kaikki osoitteet ilman ominaisuustietoja."
210                 }
211             },
212             "add_member": {
213                 "annotation": "Jäsen lisättiin relaatioon."
214             },
215             "delete_member": {
216                 "annotation": "Jäsen poistettiin relaatiosta."
217             },
218             "reorder_members": {
219                 "annotation": "Relaatiojäsenten järjestys vaihdettiin."
220             },
221             "connect": {
222                 "annotation": {
223                     "from_vertex": {
224                         "to_point": "Viiva yhdistetty pisteeseen.",
225                         "to_vertex": "Kaksi viivaa yhdistetty.",
226                         "to_line": "Kaksi viivaa yhdistetty.",
227                         "to_area": "Viiva ja alue yhdistetty.",
228                         "to_adjacent_vertex": "Yhdistettiin vierekkäiset pisteet viivalla.",
229                         "to_sibling_vertex": "Viiva yhdistetty itseensä."
230                     },
231                     "from_point": {
232                         "to_point": "Piste yhdistettiin toiseen.",
233                         "to_vertex": "Piste yhdistettiin toiseen viivalla.",
234                         "to_line": "Piste siirrettiin viivalle.",
235                         "to_area": "Piste siirrettiin alueelle."
236                     }
237                 },
238                 "relation": "Näitä ominaisuuksia ei voida kytkeä, koska niillä on ristiriitaisia relaatiorooleja.",
239                 "restriction": "Näitä ominaisuuksia ei voida kytkeä, koska se voisi vahingoittaa relaatiota {relation}."
240             },
241             "disconnect": {
242                 "title": "Erota",
243                 "description": "Erota nämä viivat/alueet toisistaan.",
244                 "line": {
245                     "description": "Erota tämä viiva muista kohteista."
246                 },
247                 "area": {
248                     "description": "Erota tämä "
249                 },
250                 "key": "D",
251                 "annotation": "Erotetut viivat/alueet.",
252                 "not_connected": "Ei riittävästi viivoja/alueita niiden erottamiseksi.",
253                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi katkaista, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
254                 "relation": "Tätä ei voi katkaista, sillä se on yhteydessä relaatiojäseniin."
255             },
256             "merge": {
257                 "title": "Sulauta yhteen",
258                 "description": "Yhdistä nämä ominaisuudet.",
259                 "key": "C",
260                 "annotation": "Yhdistetty {n} kohdetta.",
261                 "not_eligible": "Näitä ominaisuuksia ei voi sulauttaa yhteen.",
262                 "not_adjacent": "Näitä karttapisteitä ei voi yhdistää, sillä niiden päätepisteitä ei ole yhdistetty toisiinsa.",
263                 "restriction": "Näitä ominaisuuksia ei voida yhdistää, koska se voisi vahingoittaa relaatiota {relation}.",
264                 "relation": "Näitä ominaisuuksia ei voida yhdistää, koska niillä on ristiriitaisia relaatiorooleja.",
265                 "incomplete_relation": "Näitä karttakohteita ei voi yhdistää,  sillä ainakin yhden tietoja ei ole täysin ladattu.",
266                 "conflicting_tags": "Näitä kohteita ei voi yhdistää, koska joidenkin niiden ominaisuustiedoissa on ristiriitaisia arvoja.  "
267             },
268             "move": {
269                 "title": "Siirrä",
270                 "description": {
271                     "single": "Siirrä tämä kohde toiseen paikkaan.",
272                     "multiple": "Siirrä nämä kohteet toiseen paikkaan"
273                 },
274                 "key": "M",
275                 "annotation": {
276                     "point": "Paikkapiste siirretty.",
277                     "vertex": "Viivapiste siirretty.",
278                     "line": "Viiva siirretty.",
279                     "area": "Alue siirretty.",
280                     "multiple": "Monta kohdetta siirretty."
281                 },
282                 "incomplete_relation": {
283                     "single": "Tätä kohdetta ei voi siirtää, sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu.",
284                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi siirtää, sillä niiden tietoja ei ole täysin ladattu."
285                 },
286                 "too_large": {
287                     "single": "Tätä kohdetta ei voi siirtää, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
288                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi siirtää, sillä ne eivät ole kokonaan näkyvissä."
289                 },
290                 "connected_to_hidden": {
291                     "single": "Tätä kohdetta ei voi siirtää, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
292                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi siirtää, koska osa niistä on yhdistetty piilotettuihin ominaisuuksiin"
293                 }
294             },
295             "reflect": {
296                 "title": {
297                     "long": "Peilaa pituussuunnassa",
298                     "short": "Peilaa leveyssuunnassa"
299                 },
300                 "description": {
301                     "long": {
302                         "single": "Peilaa tämä kohde sen pidemmän keskiviivan suhteen.",
303                         "multiple": "Peilaa nämä kohteet niiden pidemmän keskiviivan suhteen."
304                     },
305                     "short": {
306                         "single": "Peilaa tämä kohde sen lyhemmän keskiviivan suhteen.",
307                         "multiple": "Peilaa nämä kohteet niiden lyhyen keskiviivan suhteen."
308                     }
309                 },
310                 "key": {
311                     "long": "T",
312                     "short": "Y"
313                 },
314                 "annotation": {
315                     "long": {
316                         "single": "Kohde peilattu pitkän keskiviivan suuntaisesti.",
317                         "multiple": "Useita kohteita peilattu pitkän keskiviivan suuntaisesti."
318                     },
319                     "short": {
320                         "single": "Kohde peilattu lyhyen keskiviivan suuntaisesti.",
321                         "multiple": "Useita kohteita peilattu lyhyen keskiviivan suuntaisesti."
322                     }
323                 },
324                 "incomplete_relation": {
325                     "single": "Tätä kohdetta ei voi peilata, sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu.",
326                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi peilata, sillä niiden tietoja ei ole täysin ladattu."
327                 },
328                 "too_large": {
329                     "single": "Tätä kohdetta ei voi peilata, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
330                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi peilata, sillä ne eivät ole kokonaan näkyvissä."
331                 },
332                 "connected_to_hidden": {
333                     "single": "Tätä kohdetta ei voi poistaa, koska se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
334                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi peilata, koska osa niistä on yhdistetty piilotettuihin kohteisiin."
335                 }
336             },
337             "rotate": {
338                 "title": "Kierrä",
339                 "description": {
340                     "single": "Pyöritä tätä kohdetta sen keskipisteen ympäri.",
341                     "multiple": "Pyöritä näitä kohteita niiden keskipisteiden ympäri."
342                 },
343                 "key": "R",
344                 "annotation": {
345                     "line": "Viivaa kierretty.",
346                     "area": "Aluetta kierretty.",
347                     "multiple": "Pyöritä useita kohteita."
348                 },
349                 "incomplete_relation": {
350                     "single": "Tätä kohdetta ei voi kiertää, sillä sen tietoja ei ole täysin ladattu.",
351                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi siirtää, sillä niiden tietoja ei ole täysin ladattu."
352                 },
353                 "too_large": {
354                     "single": "Tätä kohdetta ei voi kiertää, sillä se ei ole kokonaan näkyvissä.",
355                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi kiertää, sillä ne eivät ole kokonaan näkyvissä."
356                 },
357                 "connected_to_hidden": {
358                     "single": "Tätä kohdetta ei voi pyörittää, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen.",
359                     "multiple": "Näitä kohteita ei voi pyörittää, koska osa niistä on yhdistetty piilotettuihin karttakohteisiin."
360                 }
361             },
362             "reverse": {
363                 "title": "Vaihda suuntaa",
364                 "description": "Muuta tämän viivan suunta päinvastaiseksi.",
365                 "key": "V",
366                 "annotation": "Viivan suunta vaihdettu."
367             },
368             "split": {
369                 "title": "Jaa",
370                 "description": {
371                     "line": "Jaa viiva kahteen osaan tässä pisteessä.",
372                     "area": "Jaa alueen reunaviiva kahteen osaan.",
373                     "multiple": "Jaa viivat/alueiden reunat kahtia tässä pisteessä."
374                 },
375                 "key": "X",
376                 "annotation": {
377                     "line": "Viiva jaettu.",
378                     "area": "Alueen reunaviiva jaettu.",
379                     "multiple": "Jaa {n} viivaa/aluiden reunaviivaa."
380                 },
381                 "not_eligible": "Viivoja ei voi jakaa alusta tai lopusta.",
382                 "multiple_ways": "Viivoja on liian monta jotta niitä voitaisiin jakaa osiin.",
383                 "connected_to_hidden": "Tätä kohdetta ei voi jakaa, sillä se on yhdistetty piilotettuun karttakohteeseen."
384             },
385             "restriction": {
386                 "annotation": {
387                     "create": "Kääntymisrajoitus lisätty.",
388                     "delete": "Kääntymisrajoitus poistettu."
389                 }
390             },
391             "extract": {
392                 "title": "Irrota"
393             }
394         },
395         "restriction": {
396             "controls": {
397                 "distance": "Etäisyys",
398                 "distance_up_to": "Enintään {distance}",
399                 "via": "Kautta",
400                 "via_node_only": "Vain yksi viivapiste",
401                 "via_up_to_one": "Enintään yksi viiva",
402                 "via_up_to_two": "Enintään kaksi viivaa"
403             },
404             "help": {
405                 "indirect": "(epäsuora)",
406                 "turn": {
407                     "no_left_turn": "EI vasemmalle (epäsuora)",
408                     "no_right_turn": "EI oikealle (epäsuora)",
409                     "no_u_turn": "EI U-käännöstä (epäsuora)",
410                     "no_straight_on": "EI suoraan (epäsuora)",
411                     "only_left_turn": "VAIN vasemmalle (epäsuora)",
412                     "only_right_turn": "VAIN oikealle (epäsuora)",
413                     "only_u_turn": "VAIN U-käännös (epäsuora)",
414                     "only_straight_on": "VAIN suoraan (epäsuora)",
415                     "allowed_left_turn": "SALLITTU vasemmalle (epäsuora)",
416                     "allowed_right_turn": "SALLITTU oikealle (epäsuora)",
417                     "allowed_u_turn": "SALLITTU U-käännös (epäsuora)",
418                     "allowed_straight_on": "SALLITTU suoraan (epäsuora)"
419                 },
420                 "from": "MISTÄ",
421                 "via": "KAUTTA",
422                 "to": "MIHIN",
423                 "from_name": "{from} {fromName}",
424                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
425                 "via_names": "{via} {viaNames}",
426                 "select_from": "Valitse {from}-väylä napsauttamalla sitä",
427                 "select_from_name": "Valitse {from}-väyläksi {fromName} napsauttamalla",
428                 "toggle": "Aseta \"{turn}\" napsauttamalla"
429             }
430         },
431         "undo": {
432             "tooltip": "Kumoa: {action}",
433             "nothing": "Ei muokkaushistoriaa."
434         },
435         "redo": {
436             "tooltip": "Tee uudelleen: {action}",
437             "nothing": "Ei muokkaushistoriaa."
438         },
439         "tooltip_keyhint": "Pikanäppäin:",
440         "browser_notice": "Tätä muokkausohjelmaa voi käyttää Firefox-, Chrome-, Safari- ja Opera-selaimilla sekä Internet Explorerin versiolla 11 tai uudemmalla. Päivitä selainohjelmisto tai käytä vanhempaa Potlatch 2 -muokkausohjelmaa.",
441         "translate": {
442             "translate": "Käännä",
443             "localized_translation_label": "Monikielinen nimi",
444             "localized_translation_language": "Valitse kieli",
445             "localized_translation_name": "Nimi"
446         },
447         "zoom_in_edit": "Aloita muokkaaminen lähentämällä karttaa",
448         "login": "Kirjaudu sisään",
449         "logout": "Kirjaudu ulos",
450         "loading_auth": "Yhdistetään OpenStreetMap-palveluun...",
451         "report_a_bug": "Ilmoita ongelmasta",
452         "help_translate": "Auta kääntämisessä",
453         "sidebar": {
454             "key": "`",
455             "tooltip": "Näytä/piilota kohdemuokkain"
456         },
457         "feature_info": {
458             "hidden_warning": "{count} piilotettua karttakohdetta",
459             "hidden_details": "Nämä ominaisuudet ovat nykyisin piilotettu: {details}"
460         },
461         "status": {
462             "error": "Ei yhteyttä palvelimeen.",
463             "offline": "Palvelimeen ei ole yhteyttä. Yritä myöhemmin uudelleen.",
464             "readonly": "Sovellusrajapinta on kirjoitussuojatussa tilassa. Joudut odottamaan tallentaaksesi muutoksesi.",
465             "rateLimit": "API-sovellusrajapinta rajoittaa tunnistautumattomia yhteyksiä. Poista ongelma kirjautumalla sisään."
466         },
467         "commit": {
468             "title": "Tallenna OpenStreetMapiin",
469             "upload_explanation": "Palvelimelle tallennettavat muutokset tulevat pian näkyviin kaikkiin OpenStreetMap-kartta-aineistoa käyttäviin palveluihin.",
470             "upload_explanation_with_user": "Muutokset tallennetaan palvelimelle käyttäjätunnisteella {user} ja tulevat pian näkyviin kaikkiin OpenStreetMap-kartta-aineistoa käyttäviin palveluihin.",
471             "request_review": "Haluan jonkun tarkistavan muokkaukseni",
472             "save": "Tallenna",
473             "cancel": "Takaisin muokkaamaan",
474             "changes": "{count} muutosta",
475             "download_changes": "Lataa osmChange-tiedosto",
476             "errors": "Virheet",
477             "warnings": "Varoitukset",
478             "modified": "Muokattu",
479             "deleted": "Poistettu",
480             "created": "Luotu",
481             "outstanding_errors_message": "Ratkaise kaikki virheet ensin, {count} jäljellä.",
482             "comment_needed_message": "Lisää ensin muutoskokoelman kommentti.",
483             "about_changeset_comments": "Tietoja muutoskokoelman kommenteista",
484             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
485             "google_warning": "Huomaathan, että karttatietojen kopioiminen Google-kartoista on ehdottomasti kielletty.",
486             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
487         },
488         "contributors": {
489             "list": "Muokkaajat {users}",
490             "truncated_list": "Muokkaajat {users} ja {count} muuta"
491         },
492         "info_panels": {
493             "key": "I",
494             "background": {
495                 "key": "B",
496                 "title": "Tausta",
497                 "zoom": "Suurennostaso",
498                 "vintage": "Päivämäärä",
499                 "source": "Lähde",
500                 "description": "Kuvaus",
501                 "resolution": "Resoluutio",
502                 "accuracy": "Täsmällisyys",
503                 "unknown": "Ei tiedossa",
504                 "show_tiles": "Näytä kuvausruutujen rajat",
505                 "hide_tiles": "Piilota karttakuvat"
506             },
507             "history": {
508                 "key": "H",
509                 "title": "Historia",
510                 "selected": "{n} valittu",
511                 "no_history": "Ei historiaa (tuore karttakohde)",
512                 "version": "Versio",
513                 "last_edit": "Viimeisin muokkaus",
514                 "edited_by": "Muokkaaja",
515                 "changeset": "Muutoskokoelma",
516                 "unknown": "Ei tiedossa",
517                 "link_text": "Muutoshistoria openstreetmap.org-sivustolla",
518                 "note_no_history": "Ei historiaa (tuore karttailmoitus)",
519                 "note_comments": "Kommentit",
520                 "note_created_date": "Lähetetty",
521                 "note_created_user": "Lähettäjä",
522                 "note_link_text": "Karttailmoitus OpenStreetMapissa"
523             },
524             "location": {
525                 "key": "L",
526                 "title": "Sijainti",
527                 "unknown_location": "Sijainti ei tiedossa"
528             },
529             "measurement": {
530                 "key": "M",
531                 "title": "Mittaus",
532                 "selected": "{n} valittu",
533                 "geometry": "Muoto",
534                 "closed_line": "Yhtenäinen viiva",
535                 "closed_area": "Suljettu alue",
536                 "center": "Keskipiste",
537                 "perimeter": "Piiri",
538                 "length": "Pituus",
539                 "area": "Pinta-ala",
540                 "centroid": "Keskipiste",
541                 "location": "Sijainti",
542                 "metric": "Metrijärjestelmä",
543                 "imperial": "Brittiläinen järjestelmä",
544                 "node_count": "Pisteiden määrä"
545             }
546         },
547         "geometry": {
548             "point": "piste",
549             "vertex": "keskipiste",
550             "line": "viiva",
551             "area": "alue",
552             "relation": "relaatio",
553             "note": "karttailmoitus"
554         },
555         "geocoder": {
556             "search": "Etsi maailmanlaajuisesti...",
557             "no_results_worldwide": "Ei tuloksia"
558         },
559         "geolocate": {
560             "title": "Näytä oma sijaintini",
561             "locating": "Paikannetaan, pieni hetki..."
562         },
563         "inspector": {
564             "zoom_to": {
565                 "key": "Z",
566                 "title": "Lähennä tähän",
567                 "tooltip_feature": "Keskitä ja lähennä kartta tähän kohteeseen.",
568                 "tooltip_note": "Keskitä ja lähennä kartta tähän huomautukseen.",
569                 "tooltip_data": "Keskitä ja lähennä kartta tähän aineistoon.",
570                 "tooltip_issue": "Keskitä ja lähennä kartta thän karttailmoitukseen."
571             },
572             "show_more": "Näytä lisää",
573             "view_on_osm": "Näytä openstreetmap.org-sivustolla",
574             "view_on_keepRight": "Tarkastele KeepRight.at-sivustolla",
575             "all_fields": "Kaikki kentät",
576             "all_tags": "Kaikki ominaisuustiedot",
577             "all_members": "Kaikki jäsenet",
578             "all_relations": "Kaikki relaatiot",
579             "add_to_relation": "Lisää relaatioon",
580             "new_relation": "Uusi relaatio...",
581             "choose_relation": "Valitse isäntärelaatio",
582             "role": "Rooli",
583             "choose": "Valitse ominaisuustyyppi",
584             "results": "{n} hakutulosta haulle {search}",
585             "no_documentation_key": "Ohjeistusta ei ole saatavilla.",
586             "edit_reference": "muokkaa/käännä",
587             "wiki_reference": "Näytä ohjeistus",
588             "wiki_en_reference": "Näytä englanninkielinen ohjeistus",
589             "hidden_preset": {
590                 "manual": "Valitse {features} näkyviin Kartta-aineisto-näkymästä.",
591                 "zoom": "Näytä {features} lähentämällä karttaa."
592             },
593             "back_tooltip": "Vaihda ominaisuustyyppi",
594             "remove": "Poista",
595             "search": "Hae",
596             "multiselect": "Valitut karttakohteet",
597             "unknown": "Ei tiedossa",
598             "incomplete": "<ei ladattu>",
599             "feature_list": "Etsi karttakohteita",
600             "edit": "Muokkaa karttakohdetta",
601             "check": {
602                 "yes": "Kyllä",
603                 "no": "Ei",
604                 "reverser": "Vaihda suuntaa"
605             },
606             "radio": {
607                 "structure": {
608                     "type": "Tyyppi",
609                     "default": "Oletus",
610                     "layer": "Korkeustaso"
611                 }
612             },
613             "add": "Valitse",
614             "none": "Ei kohteita",
615             "node": "Piste",
616             "way": "Viiva",
617             "relation": "Relaatio",
618             "location": "Sijainti",
619             "add_fields": "Lisää kenttä:",
620             "lock": {
621                 "suggestion": "{label}-kentän muokkaaminen on estetty, sillä se noudetaan Wikipediasta. Voit poistaa tai muokata ominaisuustietoja alempana Kaikki ominaisuustiedot -osiossa."
622             }
623         },
624         "background": {
625             "title": "Tausta",
626             "description": "Taustan asetukset",
627             "key": "B",
628             "backgrounds": "Tausta",
629             "none": "Ei taustaa",
630             "best_imagery": "Paras ilmakuvalähde tälle sijainnille",
631             "switch": "Vaihda takaisin tähän taustaan",
632             "custom": "Mukautettu",
633             "overlays": "Lisänäkymät",
634             "imagery_source_faq": "Tietoja aineistosta / Ilmoita ongelmasta",
635             "reset": "Palauta",
636             "reset_all": "Tyhjennä kaikki",
637             "display_options": "Näyttöasetukset",
638             "brightness": "Kirkkaus",
639             "contrast": "Kontrasti",
640             "saturation": "Saturaatio",
641             "sharpness": "Terävyys",
642             "minimap": {
643                 "description": "Näytä pienoiskartta",
644                 "tooltip": "Näytä pienoiskartta laajemmalta alueelta nykyisen muokkausnäkymän sijainnin havainnollistamiseksi.",
645                 "key": "/"
646             },
647             "fix_misalignment": "Korjaa ilmakuvavirhe",
648             "offset": "Korjaa ilmakuvan asemointivirhettä vetämällä hiiren osoitinta harmaan laatikon sisällä tai syöttämällä korjausluvut metreinä"
649         },
650         "map_data": {
651             "title": "Kartta-aineisto",
652             "description": "Kartta-aineisto",
653             "key": "F",
654             "data_layers": "Tietokerrokset",
655             "layers": {
656                 "osm": {
657                     "tooltip": "Näytä OpenStreetMapin kartta-aineisto",
658                     "title": "OpenStreetMapin kartta-aineisto"
659                 },
660                 "notes": {
661                     "tooltip": "Näytä OpenStreetMapin karttailmoitukset",
662                     "title": "OpenStreetMapin karttailmoitukset"
663                 },
664                 "keepRight": {
665                     "tooltip": "Koneellisesti tunnistettuja karttaongelmia KeepRight.at-sivustolta",
666                     "title": "KeepRight-ilmoitukset"
667                 },
668                 "improveOSM": {
669                     "tooltip": "Improveosm.org-palvelun automaattisesti tunnistamat merkintävirheet",
670                     "title": "ImproveOSM-ilmoitukset"
671                 },
672                 "custom": {
673                     "tooltip": "Vedä ja pudota tiedosto tähän tai selaa tiedostoja napsauttamalla oikealla olevaa painiketta ",
674                     "title": "Mukautettu kartta-aineisto",
675                     "zoom": "Lähennä aineistoon"
676                 }
677             },
678             "fill_area": "Alueen taustatäyttö",
679             "map_features": "Karttaominaisuudet",
680             "autohidden": "Nämä kohteet on piilotettu automaattisesti, sillä ne sekoittaisivat karttanäkymää liikaa. Saat ne näkyviin suurentamalla karttaa.",
681             "osmhidden": "Nämä kohteet ovat piilotettu automaattisesti, koska OpenStreetMap taso on piilotettu"
682         },
683         "photo_overlays": {
684             "title": "Kuvakerrokset",
685             "traffic_signs": {
686                 "title": "Liikennemerkit"
687             },
688             "photo_type": {
689                 "flat": {
690                     "tooltip": "Valokuvat"
691                 },
692                 "panoramic": {
693                     "title": "Panoraamat",
694                     "tooltip": "360°-kuvat"
695                 }
696             }
697         },
698         "feature": {
699             "points": {
700                 "description": "Pisteet",
701                 "tooltip": "Paikkapisteet"
702             },
703             "traffic_roads": {
704                 "description": "Liikennetiet",
705                 "tooltip": "Valtatiet, kadut..."
706             },
707             "service_roads": {
708                 "description": "Huoltotiet",
709                 "tooltip": "Huoltotiet, pysäköintialueväylät, syrjätiet..."
710             },
711             "paths": {
712                 "description": "Kevyenliikenteenväylät",
713                 "tooltip": "Jalkakäytävät, kävely- ja pyörätiet jne."
714             },
715             "buildings": {
716                 "description": "Rakennukset",
717                 "tooltip": "Rakennukset, katokset, autotallit jne."
718             },
719             "building_parts": {
720                 "description": "Rakennuksen osat",
721                 "tooltip": "3D-rakennukset ja -kattokomponentit"
722             },
723             "indoor": {
724                 "description": "Sisäkohteet",
725                 "tooltip": "Huoneet, käytävät, portaikot..."
726             },
727             "landuse": {
728                 "description": "Maankäyttökohteet",
729                 "tooltip": "Metsät, maatilat, puistot, asutus, kaupalliset alueet jne."
730             },
731             "boundaries": {
732                 "description": "Rajat",
733                 "tooltip": "Hallinnolliset rajat"
734             },
735             "water": {
736                 "description": "Vesikohteet",
737                 "tooltip": "Joet, järvet, lammet, lammikot jne."
738             },
739             "rail": {
740                 "description": "Raidekohteet",
741                 "tooltip": "Rautatiet"
742             },
743             "pistes": {
744                 "description": "Talviurheilu",
745                 "tooltip": "Laskettelurinteet, pulkkamäet, luistelureitit..."
746             },
747             "aerialways": {
748                 "description": "Ilmailukohteet",
749                 "tooltip": "Tuoli- ja gondolihissit, vaijeriradat..."
750             },
751             "power": {
752                 "description": "Voimalinjakohteet",
753                 "tooltip": "Voimalinjat, muuntajat, sähköasemat,  voimalaitokset jne."
754             },
755             "past_future": {
756                 "description": "Mennyt/tuleva",
757                 "tooltip": "Suunnitteilla, rakenteilla, hylätty, purettu jne."
758             },
759             "others": {
760                 "description": "Muut karttakohteet",
761                 "tooltip": "Kaikki muu"
762             }
763         },
764         "area_fill": {
765             "wireframe": {
766                 "description": "Ei täyttöä (viivakehys)",
767                 "tooltip": "Viivakehystäyttö helpottaa taustalla olevan ilmakuvan näkemistä.",
768                 "key": "W"
769             },
770             "partial": {
771                 "description": "Osittainen täyttö",
772                 "tooltip": "Alueen taustatäyttö on käytössä vain sen ulkoreunan läheisyydessä (suositus aloittelijoille)."
773             },
774             "full": {
775                 "description": "Täyttö kokonaan",
776                 "tooltip": "Alueen taustatäyttö on käytössä koko alueen laajuudella."
777             }
778         },
779         "settings": {
780             "custom_background": {
781                 "tooltip": "Muokkaa mukautettua taustaa",
782                 "header": "Mukautetun taustan asetukset",
783                 "instructions": "Syötä taustakartan osoite. Käytettävissä olevat muuttujat:\n   {zoom} tai {z}, {x}, {y} Z/X/Y-koordinaatistoa varten\n   {-y} tai {ty} TMS-tyylin käännettyjä y-koordinaatteja varten\n   {u} neloisrakennetta varten\n   {switch:a,b,c} DNS-palvelimen multipleksointia varten\n\nEsimerkki:\n{example}",
784                 "template": {
785                     "placeholder": "Syötä taustakartan osoite"
786                 }
787             },
788             "custom_data": {
789                 "tooltip": "Muokkaa mukautettua tietokerrosta",
790                 "header": "Mukautetun kartta-aineiston asetukset",
791                 "file": {
792                     "instructions": "Valitse datatiedosto. Tuetut tiedostotyypit:\n   .gpx, .kml, .geojson, .json",
793                     "label": "Selaa tiedostoja"
794                 },
795                 "or": "Tai",
796                 "url": {
797                     "instructions": "Anna datatiedoston osoite tai vektoritiilien URL-osoitemalli. Sallitut sääntömallit ovat:\n   {zoom} tai {z}, {x}, {y} Z/X/Y-asettelua varten",
798                     "placeholder": "Syötä osoite"
799                 }
800             }
801         },
802         "save": {
803             "title": "Tallenna",
804             "help": "Tarkista tekemäsi muutokset ja tallenna ne OpenStreetMapiin kaikkien nähtäville.",
805             "no_changes": "Ei tallennettavia muutoksia.",
806             "error": "Tallentamisen aikana ilmenneet virheet",
807             "status_code": "Palvelimen virhekoodi {code}",
808             "unknown_error_details": "Varmista, että Internet-yhteys on käytössä.",
809             "uploading": "Tallennetaan muutoksia OpenStreetMapiin...",
810             "conflict_progress": "Tarkistetaan ristiriita {num}/{total}",
811             "unsaved_changes": "Kaikkia muutoksia ei ole tallennettu",
812             "conflict": {
813                 "header": "Ratkaise muokkausristiriidat",
814                 "count": "Ristiriita {num}/{total}",
815                 "previous": "< Edellinen",
816                 "next": "Seuraava >",
817                 "keep_local": "Säilytä minun",
818                 "keep_remote": "Käytä muiden",
819                 "restore": "Palauta",
820                 "delete": "Poista pysyvästi",
821                 "download_changes": "tai lataa osmChange-tiedosto",
822                 "done": "Kaikki ristiriidat on ratkaistu!",
823                 "help": "Joku muu käyttäjä on muuttanut samaa karttakohdetta kuin sinä.\nNapsauta jokaista alapuolella olevan listan kohdetta, ja valitse jokaisen ristiriidan kohdalla\nhaluatko säilyttää omat vai toisen käyttäjän muutokset.\n"
824             }
825         },
826         "merge_remote_changes": {
827             "conflict": {
828                 "deleted": "{user} on poistanut tämän karttakohteen.",
829                 "location": "Sekä sinä että {user} olette siirtäneet tätä karttakohdetta.",
830                 "nodelist": "Sekä sinä että {user} olette muuttaneet pistetietoja.",
831                 "memberlist": "Sekä sinä että {user} olette muuttaneet relaation jäseniä.",
832                 "tags": "Sinä vaihdoit ominaisuuden <b>{tag}</b>ominaisuudeksi \"{local}\" ja {user} vaihtoi sen ominaisuudeksi \"{remote}\"."
833             }
834         },
835         "success": {
836             "thank_you_where": {
837                 "format": "{place}{separator}{region}",
838                 "separator": ","
839             },
840             "help_link_text": "Lisätietoja",
841             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
842             "view_on_osm": "Näytä muutokset OSM-kartalla",
843             "changeset_id": "Muutoskokoelman seurantatunnus: {changeset_id}",
844             "like_osm": "Tykkäätkö meistä? Kerro se muille:",
845             "more": "Lisää",
846             "events": "Tapahtumat",
847             "languages": "Kielet: {languages}",
848             "missing": "Puuttuuko listalta jotain?",
849             "tell_us": "Kerro meille!"
850         },
851         "confirm": {
852             "okay": "OK",
853             "cancel": "Peruuta"
854         },
855         "splash": {
856             "walkthrough": "Aloitusopas"
857         },
858         "source_switch": {
859             "live": "suora lähetys",
860             "lose_changes": "Kaikkia muutoksia ei ole tallennettu. Karttapalvelimen vaihtaminen hylkää nämä muutokset. Haluatko varmasti vaihtaa palvelinta?",
861             "dev": "kehitys"
862         },
863         "version": {
864             "whats_new": "iD-ohjelmiston version {version} uudet ominaisuudet"
865         },
866         "tag_reference": {
867             "description": "Kuvaus",
868             "on_wiki": "{tag} palvelussa wiki.osm.org",
869             "used_with": "käytetään tyypin {type} kanssa"
870         },
871         "zoom": {
872             "in": "Lähennä",
873             "out": "Loitonna"
874         },
875         "cannot_zoom": "Nykyisessä tilassa ei voi loitontaa enempää.",
876         "full_screen": "Koko näytön tila",
877         "QA": {
878             "improveOSM": {
879                 "title": "ImproveOSM-tunnistus",
880                 "geometry_types": {
881                     "path": "kävely- ja pyörätietä",
882                     "parking": "pysäköintialuetta",
883                     "road": "tietä",
884                     "both": "tietä ja pysäköintialuetta"
885                 },
886                 "directions": {
887                     "east": "itä",
888                     "north": "pohjoinen",
889                     "northeast": "koillinen",
890                     "northwest": "luode",
891                     "south": "etelä",
892                     "southeast": "kaakko",
893                     "southwest": "lounas",
894                     "west": "länsi"
895                 },
896                 "error_types": {
897                     "ow": {
898                         "title": "Puuttuva yksisuuntaisuus"
899                     },
900                     "mr": {
901                         "title": "Puuttuva geometria"
902                     }
903                 }
904             },
905             "keepRight": {
906                 "title": "KeepRight-virhe",
907                 "detail_title": "Virhe",
908                 "detail_description": "Kuvaus",
909                 "comment": "Kommentti",
910                 "comment_placeholder": "Kirjoita julkinen kommentti",
911                 "close": "Sulje (Virhe korjattu)",
912                 "ignore": "Ohita (Ei virhe)",
913                 "save_comment": "Tallenna kommentti",
914                 "close_comment": "Sulje ja kommentoi",
915                 "ignore_comment": "Ohita ja kommentoi",
916                 "error_parts": {
917                     "this_node": "tämä piste",
918                     "this_way": "tämä tie",
919                     "this_relation": "tämä relaatio",
920                     "this_oneway": "tämä yksisuuntainen tie",
921                     "this_highway": "tämä moottoritie",
922                     "this_railway": "tämä junarata",
923                     "this_waterway": "tämä vesiväylä",
924                     "this_cycleway": "tämä pyörätie",
925                     "this_cycleway_footpath": "tämä pyörätie/jalkakäytävä",
926                     "this_riverbank": "tämä joentörmä",
927                     "this_crossing": "tämä risteys",
928                     "this_railway_crossing": "tämä junaristeys",
929                     "this_bridge": "tämä silta",
930                     "this_tunnel": "tämä tunneli",
931                     "this_boundary": "tämä raja",
932                     "this_turn_restriction": "tämä kääntymisrajoitus",
933                     "this_roundabout": "tämä liikenneympyrä",
934                     "this_mini_roundabout": "tämä pieni liikenneympyrä",
935                     "this_track": "tämä polku",
936                     "this_feature": "tämä karttakohde",
937                     "highway": "tie",
938                     "railway": "rautatie",
939                     "waterway": "vesiväylä",
940                     "cycleway": "pyörätie",
941                     "cycleway_footpath": "pyörätie/jalkakäytävä",
942                     "riverbank": "joentörmä",
943                     "place_of_worship": "hartauspaikka",
944                     "pub": "pubi",
945                     "restaurant": "ravintola",
946                     "school": "koulu",
947                     "university": "yliopisto",
948                     "hospital": "sairaala",
949                     "library": "kirjasto",
950                     "theatre": "teatteri",
951                     "courthouse": "käräjäoikeus",
952                     "bank": "pankki",
953                     "cinema": "elokuvateatteri",
954                     "pharmacy": "apteekki",
955                     "cafe": "kahvila",
956                     "fast_food": "pikaruokala",
957                     "fuel": "polttoaine",
958                     "from": "lähtien",
959                     "to": "saakka",
960                     "left_hand": "vasemmanpuolinen",
961                     "right_hand": "oikeanpuolinen"
962                 },
963                 "errorTypes": {
964                     "20": {
965                         "title": "Useita pisteitä samassa sijainnnissa",
966                         "description": "Tässä sijainnissa on useita pisteitä. Pisteiden tunnistenumerot: {var1}."
967                     },
968                     "30": {
969                         "title": "Avoin alue"
970                     },
971                     "40": {
972                         "title": "Mahdoton yksisuuntaisuus",
973                         "description": "Ensimmäistä pistettä {var1} osana {var2} ei ole yhdistetty mihinkään muuhun viivaan."
974                     },
975                     "41": {
976                         "description": "Viimeistä pistettä {var1} osana {var2} ei ole yhdistetty mihinkään muuhun viivaan."
977                     },
978                     "50": {
979                         "title": "Melkein risteys"
980                     },
981                     "60": {
982                         "title": "Vanhentunut ominaisuustieto"
983                     },
984                     "70": {
985                         "title": "Puuttuva ominaisuustieto"
986                     },
987                     "71": {
988                         "description": "{var1} ei ole merkitty millään ominaisuustiedoilla"
989                     },
990                     "90": {
991                         "title": "Moottoritie ilman tienumeroa",
992                         "description": "{var1} on merkitty moottoritieksi ja tarvitsee siksi \"ref\"-, \"nat_ref\"- tai \"int_ref\"-ominaisuustiedon."
993                     },
994                     "100": {
995                         "title": "Pyhä paikka ilman tietoa uskonnosta"
996                     },
997                     "110": {
998                         "title": "Kohdepiste ilman nimeä"
999                     },
1000                     "120": {
1001                         "title": "Viiva ilman pisteitä",
1002                         "description": "{var1} sisältää ainoastaan yhden ainoa pisteen."
1003                     },
1004                     "130": {
1005                         "description": "{var1} ei ole yhdistetty muuhun karttaan."
1006                     },
1007                     "160": {
1008                         "title": "Rautatien tasoristiriita",
1009                         "description": "Useampi tie samalla korkeustasolla (esim. tunneli tai silta) risteää kohdassa {var1}."
1010                     },
1011                     "170": {
1012                         "title": "FIXME-merkitty kohde",
1013                         "description": "{var1} on merkitty FIXME-ominaisuustiedolla: {var2}"
1014                     },
1015                     "180": {
1016                         "title": "Relaatiolla ei ole tyyppiä"
1017                     },
1018                     "210": {
1019                         "title": "Tie risteää itsensä kanssa"
1020                     },
1021                     "230": {
1022                         "title": "Korkeustasoristiriita",
1023                         "description": "{var1} on useammalla korkeustasolla olevan tien risteys."
1024                     },
1025                     "231": {
1026                         "description": "{var1} on useammalla korkeustasolla olevan tien risteys: {var2}."
1027                     },
1028                     "270": {
1029                         "title": "Epätyypillinen moottoritieliittymä",
1030                         "description": "{var1} on moottoritien ja epätyypillisen muun tien liittymä. Moottoritie yleensä liittyy teihin , jotka ovat tyyppiä \"motorway\", \"motorway_link\", \"trunk\", \"rest_area\" tai \"construction\". Yhteys \"service\"- tai \"unclassified\"-tiehen on kelvollinen ainoastaan, jos sille on merkitty \"access=no/private\", johtaa huoltoalueelle tai on pysäköintiväylä."
1031                     },
1032                     "280": {
1033                         "title": "Rajaongelma"
1034                     },
1035                     "281": {
1036                         "title": "Rajalla ei ole nimeä",
1037                         "description": "{var1} ei ole merkitty nimellä"
1038                     },
1039                     "282": {
1040                         "title": "Rajalla ei ole hallintotasoa"
1041                     },
1042                     "283": {
1043                         "title": "Raja ei muodosta suljettua silmukkaa."
1044                     },
1045                     "284": {
1046                         "title": "Raja on katkaistu",
1047                         "description": "Raja {var1} on katkaistu tästä."
1048                     },
1049                     "285": {
1050                         "title": "Rajan hallintotaso on liian suuri"
1051                     },
1052                     "290": {
1053                         "title": "Rajoitusongelma"
1054                     },
1055                     "291": {
1056                         "title": "Rajoituksella ei ole tyyppiä"
1057                     },
1058                     "292": {
1059                         "title": "Rajoitukselta puuttuu \"from\"-tie"
1060                     },
1061                     "293": {
1062                         "title": "Rajoitukselta puuttuu \"to\"-tie"
1063                     },
1064                     "298": {
1065                         "title": "Rajoitus on turha yksisuuntaisuuden vuoksi"
1066                     },
1067                     "300": {
1068                         "title": "Nopeusrajoitus puuttuu",
1069                         "description": "{var1} on moottoritie, valtatie, kantatie tai seututie eikä sille ole merkitty nopeusrajoitusta."
1070                     },
1071                     "310": {
1072                         "title": "Kiertoliittymäongelma",
1073                         "description": "Kiertoliittymän kanssa on tarkemmin määrittelemätön ongelma."
1074                     },
1075                     "311": {
1076                         "title": "Kiertoliittymä ei ole suljettu silmukka"
1077                     },
1078                     "312": {
1079                         "title": "Kiertoliittymä menee väärään suuntaan.",
1080                         "description": "Jos {var1} on valtiossa, jossa on {var2} liikenne, niin sen liikennevirta menee väärään suuntaan."
1081                     },
1082                     "313": {
1083                         "title": "Kiertoliittymä on heikosti yhdistetty",
1084                         "description": "{var1} on vain {var2} muu(ta) tie(tä) yhdistetty. Kiertoliittymillä on yleensä 3 tai enemmän."
1085                     },
1086                     "400": {
1087                         "title": "Geometriaongelma"
1088                     },
1089                     "401": {
1090                         "title": "Puuttuva kääntymisrajoitus",
1091                         "description": "Tiet {var1} ja {var2} liittyvät hyvin terävässa kulmassa eikä ole mitään yksisuuntaisuutta tai kääntymisrajoitusrelaatiota, mikä estäisi kääntymisen."
1092                     },
1093                     "402": {
1094                         "title": "Mahdoton kulma",
1095                         "description": "{var1} tekee hyvin terävän mutkan tässä."
1096                     },
1097                     "410": {
1098                         "title": "Verkkosivusto-ongelmat",
1099                         "description": "Määrittelemätön ongelma yhteydenoton verkkosivustoon tai URLiin."
1100                     },
1101                     "411": {
1102                         "description": "Osoite {var1} saattaa olla vanhentunut: {var2} antaa HTTP-tilakoodin {var3}."
1103                     },
1104                     "412": {
1105                         "description": "Osoite {var1} saattaa olla vanhentunut: {var2} sisälsi epäilyttävää tekstiä \"{var3}\"."
1106                     },
1107                     "413": {
1108                         "description": "Osoite {var1} saattaa olla vanhentunut: {var2} ei sisältänyt avainsanoja \"{var3}\"."
1109                     }
1110                 }
1111             }
1112         },
1113         "streetside": {
1114             "tooltip": "Microsoftin katunäkymäkuvat",
1115             "report": "Ilmoita kuvan yksityisyysloukkauksesta",
1116             "view_on_bing": "Näytä Bing-kartoissa",
1117             "hires": "Korkearesoluutio"
1118         },
1119         "mapillary_images": {
1120             "tooltip": "Katunäkymäkuvat (Mapillary)"
1121         },
1122         "mapillary": {
1123             "signs": {
1124                 "tooltip": "Liikennemerkit Mapillarystä"
1125             },
1126             "view_on_mapillary": "Näytä tämä kuva Mapillary-palvelussa"
1127         },
1128         "openstreetcam_images": {
1129             "tooltip": "OpenStreetCam-katutasokuvat"
1130         },
1131         "openstreetcam": {
1132             "view_on_openstreetcam": "Näytä tämä kuva OpenStreetCam-palvelussa"
1133         },
1134         "note": {
1135             "note": "Karttailmoitus",
1136             "title": "Muokkaa karttailmoitusta",
1137             "anonymous": "tuntematon",
1138             "closed": "(Ratkaistu)",
1139             "commentTitle": "Kommentit",
1140             "status": {
1141                 "opened": "avattu {when}",
1142                 "reopened": "avattu uudelleen {when}",
1143                 "commented": "kommentoitu {when}",
1144                 "closed": "ratkaistu {when}"
1145             },
1146             "newComment": "Uusi kommentti",
1147             "inputPlaceholder": "Jaa mielipiteesi muille käyttäjille kommentoimalla.",
1148             "close": "Ratkaise",
1149             "open": "Avaa uudelleen",
1150             "comment": "Kommentoi",
1151             "close_comment": "Ratkaise ja kommentoi",
1152             "open_comment": "Avaa uudelleen ja kommentoi",
1153             "report": "Ilmoita",
1154             "new": "Uusi karttailmoitus",
1155             "newDescription": "Kuvaile ongelmaa",
1156             "save": "Tallenna",
1157             "login": "Muokkaa tai kommentoi ilmoitusta kirjautumalla sisään.",
1158             "upload_explanation": "Kommentti näkyy kaikille OpenStreetMapin käyttäjille.",
1159             "upload_explanation_with_user": "Kommentti käyttäjänä {user} näkyy kaikille OpenStreetMapin käyttäjille."
1160         },
1161         "help": {
1162             "title": "Ohje",
1163             "key": "H",
1164             "help": {
1165                 "title": "Ohje",
1166                 "welcome": "Tervetuloa [OpenStreetMapin](https://www.openstreetmap.org/) iD-kartanmuokkausohjelmaan, jolla OpenStreetMap-aineistoa voi muokata suoraan selaimessa.",
1167                 "open_data_h": "Avoin data",
1168                 "open_data": "Tekemäsi muokkaukset näkyvät kaikille käyttäjille. Muokkauksesi voi perustua paikallistuntemukseen, paikan päällä tehtyihin havaintoihin tai ilmakuva- ja katutasokuvamateriaaleihin. Tietojen kopiointi kaupallisista lähteistä, kuten Google-kartoista, [on ehdottomasti kielletty](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
1169                 "before_start_h": "Ennen aloittamista",
1170                 "before_start": "Tutustu huolellisesti OpenStreetMapiin ja tähän muokkausohjelmaan ennen muokkaamisen aloittamista. Tämän kartanmuokkausohjelman aloitusoppaan avulla voit harjoitella interaktiivisesti OpenStreetMapin muokkaamista. Aloita harjoittelu napsauttamalla Aloita aloitusopas - se vie vain 15 minuuttia.",
1171                 "open_source_h": "Avoin lähdekoodi",
1172                 "open_source": "Tämä avoimen lähdekoodin iD-ohjelman versio {version} perustuu vapaaehtoisten käyttäjien työhön. Lähdekoodi on saatavilla [GitHub-palvelusta](https://github.com/openstreetmap/iD).",
1173                 "open_source_help": "Voit osallistua projektiin auttamalla ohjelman [kääntämisessä](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) tai [ilmoittamalla ohjelmistovirheistä](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
1174             },
1175             "overview": {
1176                 "title": "Perusteet",
1177                 "navigation_h": "Liikkuminen",
1178                 "navigation_drag": "Liiku kartalla pitämällä pohjassa {leftclick} hiiren vasenta painiketta ja liikuttelemalla hiirtä. Voit myös käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä `↓`, `↑`, `←` ja `→`.",
1179                 "navigation_zoom": "Loitonna ja lähennä hiiren rullalla, kosketuslevyllä tai napsauttamalla {plus} ja {minus} -painikkeita karttaikkunan oikeassa laidassa. Voit myös käyttää näppäimistön näppäimiä `+` ja `-`.",
1180                 "features_h": "Karttaominaisuudet",
1181                 "features": "Kartalla näkyviä teitä, rakennuksia ja muita paikkoja kutsutaan *karttakohteiksi* tai lyhyemmin *kohteiksi*. Kaikki maailmassa olemassa olevat kohteet voidaan lisätä OpenStreetMapiin. Karttakohteet jaetaan niiden muodon mukaan *pisteisiin*, *viivoihin* ja *alueisiin*."
1182             },
1183             "editing": {
1184                 "title": "Muokkaaminen ja tallentaminen",
1185                 "select_h": "Yhden kohteen valitseminen",
1186                 "select_left_click": "Valitse kohde napsauttamalla sitä hiiren {leftclick} vasemmalla painikkeella. Kohde korostetaan sykkivällä hehkulla, ja vasempaan reunaan ilmestyy lisätietoja kohteesta, kuten nimi ja osoite.",
1187                 "select_right_click": "Avaa toimintovalikko napsauttamalla kohdetta hiiren {rightclick} oikealla painikkeella. Valikon kautta voi esimerkiksi kääntää, siirtää ja poistaa kohteen.",
1188                 "multiselect_h": "Usean kohteen valitseminen",
1189                 "multiselect_shift_click": "Valitse useita karttakohteita painamalla `{shift}`+{leftclick} hiiren vasenta painiketta. Useiden kohteiden poistaminen tai siirtäminen helpottuu.",
1190                 "multiselect_lasso": "Vaihtoehtoisesti pidä sekä `{shift}`-näppäin että {leftclick} hiiren vasen painike pohjassa ja vedä alue kohteiden yli. Kaikki alueen sisään jäävät kohteet valitaan.",
1191                 "undo_redo_h": "Kumoa ja tee uudelleen",
1192                 "undo_redo": "Muokkaukset tallennetaan väliaikaisesti tietokoneellesi, kunnes tallennat ne OpenStreetMapin palvelimelle. Kumoa yksittäisiä muokkauksia napsauttamalla {undo} **Kumoa**-painiketta ja kumoa toiminnon kumoaminen napsauttamalla {redo} **Tee uudelleen** -painiketta.",
1193                 "save_h": "Tallentaminen",
1194                 "save": "Lähetä ja tallenna muutokset muokkaukset OpenStreetMapin palvelimelle napsauttamalla {save} **Tallenna**. Muista tallentaa muokkaukset säännöllisesti!",
1195                 "save_validation": "Tallennettaessa iD käy muutokset läpi perustasoisten virheiden varalta, minkä jälkeen voit tarkistaa ja korjata puutteet ja virheet.",
1196                 "upload_h": "Lähettäminen",
1197                 "upload": "Ennen muutosten lähettämistä sinun pitää kuvailla [karttaan tehtyjä muutoksia](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Lopulta voit lähettää muutokset OpenStreetMapiin napsauttamalla **Tallenna**. Tällöin ne ovat julkisesti kaikkien nähtävissä perinteisessä karttanäkymässä muutaman minuutin kuluttua.",
1198                 "backups_h": "Automaattinen varmuuskopiointi",
1199                 "backups": "Jos et voi viimeistellä muokkauksia yhdellä kerralla esimerkiksi tietokoneesi rikkouduttua tai suljettuasi vahingossa selaimen välilehden, on muokkaukset kuitenkin tallennettu selaimen muistiin. Voit palata myöhemmin samalla selaimella ja tietokoneella ja palauttaa tallentamattomat muutokset.",
1200                 "keyboard_h": "Pikanäppäimet",
1201                 "keyboard": "Avaa lista kaikista pikanäppäimistä painamalla `?`-näppäintä"
1202             },
1203             "feature_editor": {
1204                 "title": "Kohdemuokkain",
1205                 "intro": "*Kohdemuokkain* näkyy karttaikkunan vasemmassa laidassa. Sitä käytetään karttakohteen ominaisuuksien tarkasteluun ja muokkaamiseen.",
1206                 "definitions": "Yläosassa näkyy karttakohteen tyyppi. Keskiosa sisältää *kenttiä*, jotka kuvaavat kohteen ominaisuuksia, kuten nimen ja osoitteen. ",
1207                 "type_h": "Kohdetyyppi",
1208                 "type": "Vaihda karttakohteen tyyppiä napsauttamalla kohdemuokkaimen yläosasta nykyistä tyypiä. Erilaisia kohdetyyppejä on tuhansia, joten tutustu huolella vaihtoehtoihin ja valitse kaikista kuvaavin kohdetyyppi.",
1209                 "type_picker": "Kohdemuokkain näyttää kaikkein tavallisimmat kohdetyypit kuten puistot, sairaalat, ravintolat, tiet ja rakennukset. Voit hakea mitä tyyppiä tahansa kirjoittamalla hakulaatikkoon, mitä olet etsimässä. Voit myös klikata {inspect} **Tietoa** -ikonia kohteen tyypin vieressä saadaksesi kohdetyypistä lisätietoa.",
1210                 "fields_h": "Kentät",
1211                 "fields_all_fields": "Kaikki kentät -osio sisältää kaikki muokattavissa olevat karttakohteen ominaisuudet. Minkään kentän täyttäminen ei ole pakollista.",
1212                 "fields_example": "Kohdemuokkain näyttää kohdetyypin mukaan erilaisia kenttiä. Esimerkiksi tielle voi muokata nopeusrajoitusta ja päällystemateriaalia, kun taas ravintolan kohdalla näkyy kentät aukioloajoille ja ruokavalikoimalle.",
1213                 "fields_add_field": "Lisää uusia kenttiä napsauttamalla Lisää kenttä -pudotusvalikkoa: saatavilla on esimerkiksi kuvaus, Wikipedia-artikkelin linkki ja esteettömyyskuvaus.",
1214                 "tags_h": "Ominaisuustiedot",
1215                 "tags_all_tags": "Kenttien alapuolella olevassa Kaikki ominaisuustiedot -osiossa voi muokata kaikkia OpenStreetMap-palvelussa käytettäviä *ominaisuustietoja*. Jokainen ominaisuustieto koostuu kahdesta osasta: *avaimesta* ja *arvosta*. Avain näytetään Kaikki ominaisuustiedot -osiossa vasemmassa sarakkeessa ja arvo oikeassa sarakkeessa.",
1216                 "tags_resources": "Karttakohteiden muokkaaminen edellyttää perustason osaamista OpenStreetMapin ominaisuuksista. Lisätietoa erilaisista ominaisuuksista ja karttakohteista on saatavilla esimerkiksi [OpenStreetMapin Wikistä](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Main_Page) ja [Taginfo-sivustolla](https://taginfo.openstreetmap.org/)."
1217             },
1218             "points": {
1219                 "title": "Paikkapisteet",
1220                 "intro": "*Paikkapisteillä* voidaan merkitä kauppojen, ravintoloiden ja patsaiden kaltaisia karttakohteita, joilla on pistemäinen sijainti.",
1221                 "add_point_h": "Paikkapisteiden lisääminen",
1222                 "add_point": "Lisää paikkapiste napsauttamalla {point} **Paikkapiste** -painiketta yläpalkista tai painamalla pikanäppäintä `1`. Hiiren osoitin muuttuu ristin muotoiseksi.",
1223                 "add_point_finish": "Vie hiiri kartalla haluttuun kohtaan ja napsauta {leftclick} hiiren vasenta painiketta tai paina `Välilyönti` -näppäintä.",
1224                 "move_point_h": "Paikkapisteiden siirtäminen",
1225                 "move_point": "Siirrä paikkapistettä viemällä hiiren osoitin sen päälle ja paina {leftclick} hiiren vasenta painiketta. Pidä painike pohjassa ja raahaa paikkapiste uuteen sijaintiin.",
1226                 "delete_point_h": "Paikkapisteiden poistaminen",
1227                 "delete_point": "Voit poistaa kohteita, joita ei ole oikeasti olemassa. Kohteen poistaminen poistaa sen muidenkin kartalta, joten poista vain kohteita joista olet täysin varma.",
1228                 "delete_point_command": "Poista paikkapiste napsauttamalla {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitse toimintovalikosta {delete} **Poista**."
1229             },
1230             "lines": {
1231                 "title": "Viivat",
1232                 "intro": "*Viivoilla* merkitään esimerkiksi katuja, rautateitä ja jokia. Viivat pitäisi piirtää niiden esittämän kohteen keskilinjaa pitkin.",
1233                 "add_line_h": "Viivojen lisääminen",
1234                 "add_line": "Lisää viiva napsauttamalla {line} **Viiva** -painiketta yläpalkista tai painamalla pikanäppäintä `2`. Hiiren osoitin muuttuu ristin muotoiseksi.",
1235                 "add_line_draw": "Siirrä hiiren osoitin viivan aloituspisteeseen ja paina {leftclick} hiiren vasenta painiketta tai `Välilyönti`-näppäintä. Lisää viivan loput pisteet napsauttamalla kutakin tai `Välilyönti`-näppäimellä. Voit lähentää, loitontaa tai raahata karttaa piirtämisen aikana.",
1236                 "add_line_finish": "Lopeta viivan piirtäminen painamalla `{Enter}` tai napsauttamalla viivan viimeistä pistettä uudestaan.",
1237                 "modify_line_h": "Viivojen muokkaaminen",
1238                 "modify_line_dragnode": "Viivat eivät usein ole aivan oikean muotoisia: esimerkiksi tie ei vastaa ilmakuvaa. Aloita viivan muotoilu napsauttamalla viivaa {leftclick} hiiren vasemmalla painikkeella. Viivapisteet tulevat näkyviin pieninä ympyröinä, joita raahamalla voit muotoilla viivaa uudelleen.",
1239                 "modify_line_addnode": "Voit myös lisätä viivapisteitä joko {leftclick}**x 2** kaksoisnapsauttamalla viivaa tai raahamalla viivan pisteiden välissä olevaa pikkukolmiota.",
1240                 "connect_line_h": "Viivojen yhdistäminen",
1241                 "connect_line": "Teiden yhdistyminen oikein on tärkeää kartalla ja välttämätöntä reittiohjeiden määrittämistä varten.",
1242                 "connect_line_display": "Teiden risteykset näkyvät harmaina ympyröinä. Jos viivojen päätepisteet eivät yhdisty mihinkään, ne näkyvät suurempina valkoisina ympyröinä.",
1243                 "connect_line_drag": "Yhdistä viiva toiseen kohteeseen raahaamalla viivapiste toisen kohteen päälle, kunnes kohteet tarttuvat yhteen. Vinkki: Voit estää karttakohteen yhdistymisen muihin kohteisiin pitämällä `{alt}`-painiketta pohjassa.",
1244                 "connect_line_tag": "Jos risteyksessä on liikennevalot tai suojatie, voit lisätä ne kohdemuokkaimessa napsauttamalla tiet yhdistävää pistettä.",
1245                 "disconnect_line_h": "Viivojen erottaminen",
1246                 "disconnect_line_command": "Erota kaksi tietä toisistaan napsauttamalla yhdistävää pistettä {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla toimintovalikosta {disconnect} **Erota**.",
1247                 "move_line_h": "Viivojen siirtäminen",
1248                 "move_line_command": "Siirrä kokonainen viiva uuteen paikkaan napsauttamalla viivaa {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla toimintovalikosta {move} **Siirrä**. Siirrä viivaa hiirtä liikuttamalla uuteen paikkaan ja vahvista sijainti painamalla {leftclick} hiiren vasenta painiketta.",
1249                 "move_line_connected": "Viivat, jotka ovat yhdistyneinä toisiin kohteisiin, pysyvät yhdistyneinä, kun liikutat viivan uuteen paikkaan. iD estää sinua siirtämästä viivaa toisen yhdistetyn viivan yli.",
1250                 "delete_line_h": "Viivojen poistaminen",
1251                 "delete_line": "Voit poistaa viivan jos se on täysin virheellinen, esimerkiksi tien jota ei ole oikeasti olemassa. Ole varovainen poistaessasi kohteita: ilmakuva saattaa olla vanhentunut ja virheelliseltä näyttävä tie taas olla uusi.",
1252                 "delete_line_command": "Poista viiva napsauttamalla sitä {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla toimintovalikosta {delete} **Poista**."
1253             },
1254             "areas": {
1255                 "title": "Alueet",
1256                 "intro": "*Alueilla* esitetään esimerkiksi järvien, rakennusten ja asuinalueiden rajoja. Alueet piirretään niiden esittämän kohteen ympärille, esimerkiksi rakennuksen seiniä pitkin.",
1257                 "point_or_area_h": "Paikkapiste vai alue?",
1258                 "point_or_area": "Monet kohteet voi esittää niin paikkapisteinä kuin alueinakin. Rakennukset ja maankäytölliset rajat tulee lähtökohtaisesti merkitä aina alueina. Voit sijoittaa paikkapisteitä rakennuksen alueen sisäpuolelle esittämään yrityksiä, palveluita ja muita rakennuksen sisällä olevia kohteita.",
1259                 "add_area_h": "Alueiden lisääminen",
1260                 "add_area_command": "Lisää alue napsauttamalla {line} **Alue** -painiketta yläpalkista tai painamalla pikanäppäintä `3`. Hiiren osoitin muuttuu ristin muotoiseksi.",
1261                 "add_area_draw": "Siirrä hiiren osoitin alueen kulmaan ja paina {leftclick} hiiren vasenta painiketta tai `Välilyönti`-näppäintä. Lisää alueen rajaa pitkin loput pisteet napsauttamalla kutakin tai `Välilyönti`-näppäimellä. Voit lähentää, loitontaa tai raahata karttaa piirtämisen aikana.",
1262                 "add_area_finish": "Lopeta alueen piirtäminen painamalla `{Enter}` tai napsauttamalla viivan viimeistä pistettä uudestaan.",
1263                 "square_area_h": "Suorakulmaiseksi muuttaminen",
1264                 "square_area_command": "Monilla aluemaisilla kohteilla kuten rakennuksilla on suorat kulmat. Muuta alueen kulmat suoriksi napsauttamalla alueen reunaa {rightclick} hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla toimintovalikosta {orthogonalize} **Muuta suorakulmaiseksi**.",
1265                 "modify_area_h": "Alueiden muokkaaminen",
1266                 "modify_area_dragnode": "Alueet eivät usein ole aivan oikean muotoisia: esimerkiksi rakennus ei vastaa ilmakuvaa. Aloita viivan muotoilu napsauttamalla aluetta {leftclick} hiiren vasemmalla painikkeella. Alueen muodostavat viivapisteet tulevat näkyviin pieninä ympyröinä, joita raahamalla voit muotoilla viivaa uudelleen.",
1267                 "modify_area_addnode": "Voit myös lisätä viivapisteitä joko {leftclick}**x 2** kaksoisnapsauttamalla aluetta rajaavaa viivaa tai raahamalla viivapisteiden välissä olevaa pikkukolmiota.",
1268                 "delete_area_h": "Alueiden poistaminen",
1269                 "delete_area": "Voit poistaa alueen jos se on täysin virheellinen, esimerkiksi rakennuksen jota ei ole oikeasti olemassa. Ole varovainen poistaessasi kohteita: ilmakuva saattaa olla vanhentunut ja virheelliseltä näyttävä rakennus taas uusi.",
1270                 "delete_area_command": "Poista alue napsauttamalla sitä {rightclick} hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla toimintovalikosta {delete} **Poista**."
1271             },
1272             "relations": {
1273                 "title": "Relaatiot",
1274                 "intro": "*Relaatioilla* ryhmitellään johonkin ominaisuuteen liittyviä karttakohteita toisiinsa. Relaatioon kuuluvia karttakohteita kutsutaan *jäseniksi*, ja jokaisella jäsenellä on *rooli* relaatiossa.",
1275                 "edit_relation_h": "Relaatioiden muokkaaminen",
1276                 "edit_relation": "Alimmaisena kohdemuokkaimessa on Kaikki relaatiot -osio, josta näkyy kyseisen karttakohteen kaikki mahdolliset relaatiojäsenyydet. Voit muokata relaatiota napsauttamalla sitä.",
1277                 "edit_relation_add": "Voit lisätä karttakohteen jonkin relaation jäseneksi napsauttamalla {plus}-painiketta Kaikki relaatiot -osiossa. Pudotusvalikossa esitetään lähistöllä käytettyjä relaatioita; voit myös luoda täysin uuden relaation valitsemalla Uusi relaatio.",
1278                 "edit_relation_delete": "Voit poistaa karttakohteen relaatiosta napsauttamalla {delete} **Poista**. Jos poistat relaation viimeisen jäsenen eikä relaatio koostu enää yhdestäkään karttakohteesta, myös itse relaatio poistetaan automaattisesti.",
1279                 "maintain_relation_h": "Relaatioiden hallinta",
1280                 "maintain_relation": "Relaatiot päivittyvät pitkälti automaattisesti karttaan tehtyjen muutosten mukaisesti. Ole kuitenkin tarkkana, kun korvaat relaation jäseninä olevia karttakohteita kokonaan uusilla: jos esimerkiksi poistat kadun ja piirrät sen uudestaan toiselle linjaukselle, joudut lisäämään käsin kaikki mahdolliset relaatiot, kuten linja-autolinjat ja kääntymisrajoitukset, uudelle katuosuudelle.",
1281                 "relation_types_h": "Relaatiotyypit",
1282                 "multipolygon_h": "Monikulmiot",
1283                 "multipolygon": "*Monikulmio* on yhdestä tai useammasta ulkorajasta (outer) sekä yhdestä tai useammasta sisärajasta (inner) koostuva relaatio. Outer-relaatioilla määritellään monikulmion ulkorajat ja inner-relaatioilla monikulmion sisällä olevia alueita, jotka eivät kuulu monikulmioon. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi sisäpihallinen rakennus.",
1284                 "multipolygon_create": "Luo monikulmio piirtämällä ulkoraja, esimerkiksi rakennuksen ulkoseinät, alueena ja sisärajat, esimerkiksi sisäpihat, viivoina. Valitse kumpikin kohde samanaikaisesti näppäinyhdistelmällä `{shift}`+{leftclick}, sitten avaa toimintovalikko {rightclick} napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella ja valitse {merge} **Linkitä**.",
1285                 "multipolygon_merge": "Useampien viivojen tai alueiden linkittäminen luo monikulmiorelaation, jossa kaikki valitut viivat tai alueet ovat jäseninä. Sisä- ja ulkorajat määritetään automaattisesti.",
1286                 "turn_restriction_h": "Kääntymisrajoitukset",
1287                 "turn_restriction": "*Kääntymisrajoitus* on useiden tieosuuksien muodostama relaatio niiden risteämäkohdassa. Kääntymisrajoituksien merkitsemiseen käytetään operaattoreita *mistä*, *kautta* ja *mihin*.",
1288                 "turn_restriction_field": "Aloita kääntymisrajoituksen muokkaaminen napsauttamalla vähintään kahden tien risteystä. Avautuvassa kohdemuokkaimessa on näkymä Kääntymisrajoitukset, jossa esitetään havainnekuva valitusta risteyksestä.",
1289                 "turn_restriction_editing": "Valitse ensimmäiseksi tie, jolta kääntymisrajoitus vaikuttaa kääntymismahdollisuuksiin. Näet tällöin, mitä teitä on mahdollista valita kääntymisrajoituksen mihin-teiksi. Voit vaihtaa sallitun ja kielletyn kääntymissuunnan välillä napsauttamalla kääntymiskuvakkeita.",
1290                 "route_h": "Reitit",
1291                 "route": "*Reitti* on yhden tai useita viivoja sisältävä relaatio, jolla voidaan esitää linja-auto- ja junalinjoja sekä kansainvälisiä tiereittejä.",
1292                 "route_add": "Kohdemuokkaimen Kaikki relaatiot -osiossa napsauta {plus}-painiketta, jolloin luettelossa näytetään lähistöllä käytetyt reittirelaatiot. Lisää kyseinen tie reittirelaation osaksi napsauttamalla sitä luettelosta. Voit myös luoda kokonaan uuden relaation.",
1293                 "boundary_h": "Rajat",
1294                 "boundary": "*Rajarelaatio* on yksi tai useampi viiva, jotka yhdessä muodostavat hallinnollisen rajan. Tällainen raja voi olla esimerkiksi kaupunginosa tai valtio.",
1295                 "boundary_add": "Lisää karttakohde rajarelaation osaksi napsauttamalla karttakohdetta ja sitten avautuvan karttamuokkaimen alaosan Kaikki relaatiot -osiosta {plus}-painiketta. Valitse pudotusvalikosta jokin lähellä olevista relaatioista, hae relaatiota hakutoiminnolla tai luo kokonaan uusi relaatio."
1296             },
1297             "notes": {
1298                 "title": "Karttailmoitukset",
1299                 "intro": "*Karttailmoituksella* voi ilmoittaa kartalla olevista virheistä muille käyttäjille. Selaa jo luotuja karttailmoituksia tai luo uusia napsauttamalla {data} **Kartta-aineisto** ikkunan oikeasta laidasta ja sitten valitsemalla \"OpenStreetMapin karttailmoitukset\".",
1300                 "add_note_h": "Karttailmoituksen tekeminen",
1301                 "add_note": "Lähetä karttailmoitus napsauttamalla  {note} **Karttailmoitus** ylälaidan palkista tai pikanäppäimellä `4`. Hiiren osoitin muuttuu ristinmuotoiseksi. {leftclick} Napsauta virheen sijaintia kartalla tai vie hiiri sen kohdalla ja paina `Välilyöntiä`.",
1302                 "move_note": "Vain lähettämättömien karttailmoitusten sijaintia voi muuttaa. Muuta karttailmoituksen sijaintia napsauttamalla ja pitämällä pohjassa {leftclick} hiiren vasemmalla painikkeella sekä vetämällä uuteen sijaintiin.",
1303                 "update_note_h": "Ratkaiseminen, uudelleenavaaminen ja kommentointi",
1304                 "update_note": "Rekisteröityä karttailmoitusta voi päivittää ratkaisemalla, kommentoimalla tai avaamalla sen uudelleen. Tapauksen ratkaiseminen tarkoittaa, että ongelma on korjattu. Uudelleenavattu tapaus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ongelma on ilmennyt pian uudelleen tai sitä ei ole korjattu kokonaan.",
1305                 "save_note_h": "Karttailmoituksen tallentaminen",
1306                 "save_note": "Jokainen karttailmoitus tulee tallentaa erikseen sen kommenttien alapuolella olevilla painikkeilla. Karttailmoitukset **eivät** siis sisälly muutoskokoelmiin, joilla muokataan OpenStreetMap-karttaa."
1307             },
1308             "imagery": {
1309                 "title": "Ilmakuvat",
1310                 "intro": "Kartoittamisen tukena käytettävät ilmakuvat kartta-aineiston taustalla ovat tärkeä apu karttojen lähteenä. Ilmakuvat voivat olla kirjaimellisesti satelliteilla, lentokoneilla ja miehittämättömillä ilma-aluksilla kerättyä aineistoa tai vaihtoehtoisesti historiallisista kartoista muista vapaasti hyödynnettävistä lähteistä kerättyä aineistoa.",
1311                 "sources_h": "Palveluntarjoajat",
1312                 "choosing": "Tutustu saatavilla oleviin palveluihin napsauttamalla {layers} **Taustan asetukset** oikeasta laidasta.",
1313                 "sources": "Oletuksena taustakuvana on [Bing-karttojen](https://www.bing.com/maps/) satelliittikuvaaineisto. Sijainnista riippuen saatavilla saattaa olla myös muuta, mahdollisesti tuoreempaa tai korkealaatuisempaa aineistoa, joten eri vaihtoehtojen kokeileminen kannattaa.",
1314                 "offsets_h": "Ilmakuvavirheen korjaaminen",
1315                 "offset": "Joskus ilmakuva ei osu tarkalleen kerättyyn kartta-aineistoon. Jos virhe on selvästi järjestelmällinen, voi vika olla myös ilmakuva- eikä kerätyssä kartta-aineistossa. Älä lähde siirtämään kaikkia karttakohteita, vaan kokeile säätää ilmakuvan asemointia kartta-aineiston mukaiseksi Korjaa ilmakuvavirhe -toiminnolla, joka löytyy alimmaisena Taustan asetukset -näkymästä."
1316             },
1317             "streetlevel": {
1318                 "title": "Katunäkymäkuvat",
1319                 "intro": "Katunäkymäkuvat ovat käytännöllisiä liikennemerkkien, kauppojen ja muiden yksityiskohtien kartoittamisessa, kun ilmakuvien tarkkuus ei ole riittävä. iD-karttaohjelmassa hyödynnettävissä ovat [Bing-katunäkymäpalvelun](https://www.microsoft.com/en-us/maps/streetside), [Mapillaryn](https://www.mapillary.com) ja [OpenStreetCamin](https://www.openstreetcam.org) kuva-aineisto.",
1320                 "using_h": "Katunäkymäkuvien käyttö",
1321                 "using": "Valitse oikeasta laidasta {data} **Kartta-aineisto**. Tässä näkymässä voit vaihtaa erilaisten tausta-aineistojen välillä.",
1322                 "photos": "Kun katunäkymäkuvat on valittu näkyviin ja niitä on saatavilla, näkyy kyseinen tie korostettuna. Lähelle suurennettuna jokainen kuva näkyy ympyränä, ja kaikista lähimpänä maanpintaa ympyrän ympärillä oleva kolmio näyttää kuvan suunnan.",
1323                 "viewer": "Kuva avautuu sitä napsauttamalla kartan alalaitaan. Kuvan ympärillä on nuolet, joita napsauttamalla voi siirtyä edelliseen ja seuraavaan kuvaan. Lisäksi siinä esitetään kuvan ottaneen käyttäjän nimi, kuvauspäivämäärä ja linkki alkuperäiseen kuvaan."
1324             },
1325             "gps": {
1326                 "title": "GPS-jäljet",
1327                 "intro": "Käyttäjien keräämät GPS-jäljet ovat arvokasta lähdemateriaalia OSM-karttaprojektille. Tämä ohjelma tukee *.gpx-*, *.geojson-* ja *.kml*-tiedostomuotoja. Voit kerätä GPS-jälkiä älypuhelimella tai -kellolla sekä muilla GPS- tai Glonass-laitteilla.",
1328                 "survey": "Tutustu [käyttäjiemme kokeilemiin tapoihin](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Karttatietojen_ker%C3%A4%C3%A4minen) kartta-aineiston keräämiseen muun muassa älypuhelimella, GPS-laitteella ja paperilla.",
1329                 "using_h": "GPS-jälkien käyttö",
1330                 "using": "Vedä ja pudota GPS-jälkitiedosto kartanmuokkausnäkymään, jolloin GPS-jäljet ilmestyvät kartalle violetteina viivoina. Voit piilottaa ja palauttaa jäljet takaisin näkyviin oikean laidan {data} **Kartta-aineisto** -näkymästä.",
1331                 "tracing": "Tällä tavalla hyödynnettyinä GPS-jälkiä ei tallenneta OpenStreetMapiin. Hyödynnä siis kaikki jälkien tarjoama aineisto samantien!",
1332                 "upload": "Jos aineisto on laajempi eikä sen hyödyntäminen ole mahdollista ensimmäisellä kerralla tai siitä voi olla hyötyä myös muille käyttäjille, se kannattaa [tallentaa OpenStreetMapin jälkitietokantaan](https://www.openstreetmap.org/trace/create) kaikkien kartoittajien tausta-aineistoksi."
1333             },
1334             "qa": {
1335                 "title": "Laadun varmistus",
1336                 "intro": "*Laaduntarkkailutoiminto* tarkastaa automaattisesti muokkauksia yleisimpien merkintävirheiden, kuten virheellisten ominaisuustietojen ja risteysmerkintöjen varalta. Kartoittajan on kuitenkin itse korjattava havaitut puutteet. Tarkastele merkintävirhelistaa napsauttamalla {data} **Kartta-aineisto**.",
1337                 "tools_h": "Työkalut",
1338                 "tools": "iD tukee toistaiseksi ohjelmistoja [KeepRight](https://www.keepright.at/) ja [ImproveOSM](https://improveosm.org/en/) (englanniksi). Kehitteillä on yhteensopivuus [Osmose](https://osmose.openstreetmap.fr/)-ohjelmiston ja mahdollisesti myös muiden toimintojen kanssa.",
1339                 "issues_h": "Merkintävirheiden käsittely",
1340                 "issues": "Merkintävirheiden käsittely muistuttaa karttailmoitusten käsittelyä. Napsauta sivupalkin painiketta. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat, mutta yleensä virheitä voi kommentoida ja merkitä ratkaistuksi."
1341             },
1342             "field": {
1343                 "restrictions": {
1344                     "title": "Kääntymisrajoitusten ohje",
1345                     "about": {
1346                         "title": "Yleistä",
1347                         "about": "Toiminnon avulla voit muokata kääntymisrajoituksia. Se näyttää mallin valitusta risteyksestä ja siihen yhdistetyistä teistä.",
1348                         "from_via_to": "Kääntymisrajoitus koostuu yhdestä \"MISTÄ-tiestä\", \"MIHIN-tiestä\" ja joko yhdestä \"KAUTTA-viivapisteestä\" tai yhdestä tai useammasta \"KAUTTA-tiestä\".",
1349                         "maxdist": "\"{distField}\"-liukusäätimellä voit valita, kuinka kaukaa haluat hakea yhdistyviä teitä.",
1350                         "maxvia": "\"{viaField}\"-liukusäätimellä voit valita, kuinka monta KAUTTA-väylää kääntymisrajoitukseen voi sisältyä (lähtökohtaisesti mahdollisimman vähän)."
1351                     },
1352                     "inspecting": {
1353                         "title": "Tutkiminen",
1354                         "about": "Tarkista jonkin **MISTÄ**-väylän kääntymisrajoitukset viemällä hiiri sen päälle. Kaikki mahdolliset **MIHIN**-väylät korostetaan eri väreillä kääntymisrajoitusten tyypistä riippuen.",
1355                         "from_shadow": "{fromShadow} **MISTÄ-väylä**",
1356                         "allow_shadow": "{allowShadow} **MIHIN Sallittu**",
1357                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **MIHIN Rajoitettu**",
1358                         "only_shadow": "{onlyShadow} **MIHIN Vain**",
1359                         "restricted": "\"Rajoitettu\" tarkoittaa kääntymisrajoitusta, esimerkiksi \"Ei vasemmalle\".",
1360                         "only": "\"Vain\" tarkoittaa ainoaa sallittua ajosuuntaa, esimerkiksi \"Vain suoraan\"."
1361                     },
1362                     "modifying": {
1363                         "title": "Muokkaaminen",
1364                         "about": "Aloita kääntymisrajoitusten muokkaaminen valitsemalla \"MISTÄ\"-väylä napsauttamalla sitä. Valittu väylä hehkuu sykkivästi ja mahdolliset **MIHIN**-kääntymissuunnat korostetaan nuolikuvakkeilla.",
1365                         "indicators": "Valitse sitten vaihtoehtojen sallittu, rajoitettu ja vain välillä napsauttamalla nuolikuvaketta.",
1366                         "allow_turn": "{allowTurn} **MIHIN Sallittu**",
1367                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **MIHIN Rajoitettu**",
1368                         "only_turn": "{onlyTurn} **MIHIN Vain**"
1369                     },
1370                     "tips": {
1371                         "title": "Vinkkejä",
1372                         "simple": "**Suosi yksinkertaisia rajoituksia**",
1373                         "simple_example": "Pyri välttämään monen väylän kautta kulkevia rajoituksia, jos sama rajoitus voidaan osoittaa pelkällä yhteen pisteeseen sidotulla rajoituksella.",
1374                         "indirect": "**Osa rajoituksista näkyy haaleampina ja epäsuora-merkinnällä**",
1375                         "indirect_example": "Rajoitukset johtuvat epäsuorasti toisesta rajoituksesta. Esimerkiksi \"Vain suoraan\" asettaa \"Ei käännöstä\" kaikkiin muihin suuntiin.",
1376                         "indirect_noedit": "Epäsuoria rajoituksia ei voi muokata. Muokkaa sen sijaan sen aiheuttavaa rajoitusta."
1377                     }
1378                 }
1379             }
1380         },
1381         "issues": {
1382             "title": "Merkintävirheet",
1383             "key": "I",
1384             "list_title": "Merkintävirheet ({count})",
1385             "errors": {
1386                 "list_title": "Virheet ({count})"
1387             },
1388             "warnings": {
1389                 "list_title": "Varoitukset ({count})"
1390             },
1391             "rules": {
1392                 "title": "Automaattisesti havaittavat merkintävirheet"
1393             },
1394             "no_issues": {
1395                 "message": {
1396                     "everything": "Kaikki kunnossa",
1397                     "everything_in_view": "Tässä näkymässä kaikki on kunnossa",
1398                     "edits": "Kaikki kunnossa",
1399                     "edits_in_view": "Tekemäsi muutokset eivät sisällä virheitä"
1400                 }
1401             },
1402             "options": {
1403                 "what": {
1404                     "title": "Tarkista:",
1405                     "edited": "Omat muokkaukset",
1406                     "all": "Kaikki"
1407                 },
1408                 "where": {
1409                     "title": "Alue:",
1410                     "visible": "Tämä näkymä",
1411                     "all": "Kaikkialta"
1412                 }
1413             },
1414             "suggested": "Korjausehdotus:",
1415             "enable_all": "Valitse kaikki",
1416             "disable_all": "Poista kaikki",
1417             "almost_junction": {
1418                 "title": "Puuttuva risteysmerkintä",
1419                 "message": "{feature} on hyvin lähellä mutta ei yhdistetty kohteeseen {feature2}"
1420             },
1421             "crossing_ways": {
1422                 "title": "Ylimääräinen risteysmerkintä",
1423                 "message": "{feature} risteää kohteen {feature2} kanssa",
1424                 "indoor-indoor": {
1425                     "reference": "Risteävät sisäkohteet tulisi merkitä eri korkeustasoihin."
1426                 },
1427                 "indoor-indoor_connectable": {
1428                     "reference": "Risteävät sisäkohteet tulisi merkitä yhteisellä viivapisteelle tai eri korkeustasoihin."
1429                 }
1430             },
1431             "disconnected_way": {
1432                 "title": "Yksinäiset tiet",
1433                 "highway": {
1434                     "message": "{highway} ei ole yhdistetty tieverkostoon"
1435                 }
1436             },
1437             "fixme_tag": {
1438                 "title": "Virheenkorjauspyynnöt",
1439                 "message": "{feature} on merkitty virheenkorjauspyynnöllä",
1440                 "tip": "Korosta virheenkorjauspyynnöllä merkityt karttakohteet",
1441                 "reference": "Virheenkorjauspyynnöllä merkityssä kohteessa voi olla virheellisiä merkintöjä."
1442             },
1443             "generic_name": {
1444                 "title": "Epäilyttävät nimet",
1445                 "message": "{feature} on merkitty epäilyttävällä nimellä {name}",
1446                 "tip": "Korosta liian yleisillä tai epäilyttävillä nimillä merkityt karttakohteet",
1447                 "reference": "Nimien tulisi olla kohteiden voimassaolevia, todellisuudessa käytettäviä nimiä."
1448             },
1449             "incompatible_source": {
1450                 "title": "Epäilyttävät lähteet",
1451                 "tip": "Korosta epäilyttävillä lähteillä merkityt karttakohteet",
1452                 "google": {
1453                     "feature": {
1454                         "message": "Kohteen {feature} lähdetiedoksi on merkitty Google"
1455                     },
1456                     "reference": "Googlen kaupallisten tuotteiden käyttö lähteinä on kielletty."
1457                 }
1458             },
1459             "missing_role": {
1460                 "title": "Puuttuva relaation rooli-merkintä",
1461                 "message": "Jäsenellä {member} ei ole roolia relaatiossa {relation}",
1462                 "tip": "Korosta virheellisillä tai puuttuvilla relaation rooleilla merkityt kohteet",
1463                 "multipolygon": {
1464                     "reference": "Monikulmion jäsenellä tulee olla joko inner- (sisä) tai outer- (ulko) merkintä."
1465                 }
1466             },
1467             "missing_tag": {
1468                 "title": "Puuttuvat ominaisuustiedot",
1469                 "tip": "Korosta kohteet, joita ei ole merkitty ominaisuustiedoilla",
1470                 "reference": "Ominaisuustiedot kuvaavat karttakohteiden tyypin ja ominaisuuksia.",
1471                 "any": {
1472                     "message": "{feature} ei ole merkitty millään ominaisuustiedoilla"
1473                 },
1474                 "descriptive": {
1475                     "message": "{feature} ei ole merkitty ominaisuustiedoilla"
1476                 },
1477                 "relation_type": {
1478                     "message": "{feature} ei ole merkitty relaation tyypillä"
1479                 }
1480             },
1481             "old_multipolygon": {
1482                 "message": "Monikulmion {multipolygon} ominaisuustiedot on merkitty väärään paikkaan",
1483                 "reference": "Monikulmion ominaisuustiedot merkitään relaatioon, ei ulkoviivaan."
1484             },
1485             "outdated_tags": {
1486                 "title": "Vanhentunut ominaisuustieto",
1487                 "message": "{feature} on merkitty vanhentuneella ominaisuustiedolla",
1488                 "tip": "Korosta vanhentuneilla ominaisuustiedoilla merkityt karttakohteet",
1489                 "reference": "Ominaisuustietoja muutetaan ajoittain, ja karttakohteisiin saattaa jäädä vanhentuneita tietoja.",
1490                 "incomplete": {
1491                     "message": "{feature} tarvitsee lisää ominaisuustietoja",
1492                     "reference": "Joidenkin karttakohteiden ominaisuustietomerkinnät eivät kuvaa kohdetta tarpeeksi."
1493                 }
1494             },
1495             "private_data": {
1496                 "title": "Tietosuojattu sisältö",
1497                 "tip": "Korosta tietosuojatulla sisällöllä merkityt karttakohteet",
1498                 "reference": "Yksityisiä tietoja, kuten puhelinnumeroita, ei tule lisätä karttaan.",
1499                 "contact": {
1500                     "message": "{feature} sisältää mahdollisesti yksityisiä tietoja"
1501                 }
1502             },
1503             "tag_suggests_area": {
1504                 "title": "Alueeksi merkitty viiva",
1505                 "message": "{feature} tulisi merkittynä suljettuna alueena ominaisuustiedolla {tag}",
1506                 "tip": "Korosta virheellisesti viivoiksi merkityt aluekohteet",
1507                 "reference": "Alueen alku- ja päätepiste tulee yhdistää."
1508             },
1509             "unknown_road": {
1510                 "message": "{feature} ei ole merkitty tieluokituksella",
1511                 "reference": "Jos tielle ei ole määritelty tieluokitusta, navigointiohjelmat eivät ehkä osaa käyttää sitä."
1512             },
1513             "impossible_oneway": {
1514                 "title": "Mahdottomat yksisuuntaisuudet",
1515                 "tip": "Korosta reititysongelmia aiheuttavilla yksisuuntaisuuksilla merkityt karttakohteet",
1516                 "waterway": {
1517                     "connected": {
1518                         "start": {
1519                             "message": "{feature} virtaa liian kaukana muista vesistöistä"
1520                         },
1521                         "end": {
1522                             "message": "{feature} kulkee vastavirtaan"
1523                         },
1524                         "reference": "Vesikohteiden osien tulisi aina virrata samaan suuntaan."
1525                     }
1526                 },
1527                 "highway": {
1528                     "start": {
1529                         "message": "{feature} ei ole saavutettavissa",
1530                         "reference": "Tieverkolta tulee olla sallittu yhteys yksisuuntaisille teille."
1531                     },
1532                     "end": {
1533                         "message": "{feature} ei jatku muuhun tieverkkoon",
1534                         "reference": "Yksisuuntaiselta tieltä tulee olla yhteys muuhun tieverkkoon."
1535                     }
1536                 }
1537             },
1538             "unsquare_way": {
1539                 "title": "Liian vinot kulmat ({val}° asti)",
1540                 "message": "Kohteen {feature} kulmat ovat vinot",
1541                 "tip": "Korosta suorakulmaistamista kaipaavat karttakohteet",
1542                 "buildings": {
1543                     "reference": "Rakennusten kulmien tulisi olla suorakulmaisia."
1544                 }
1545             },
1546             "fix": {
1547                 "connect_almost_junction": {
1548                     "annotation": "Vierekkäiset kohteet yhdistetty."
1549                 },
1550                 "connect_crossing_features": {
1551                     "annotation": "Risteävät kohteet yhdistetty."
1552                 },
1553                 "connect_endpoints": {
1554                     "title": "Yhdistä päätteet",
1555                     "annotation": "Viivan päätepisteet yhdistettiin."
1556                 },
1557                 "connect_feature": {
1558                     "title": "Yhdistä tämä karttakohde"
1559                 },
1560                 "connect_features": {
1561                     "title": "Yhdistä karttakohteet"
1562                 },
1563                 "continue_from_start": {
1564                     "title": "Jatka piirtämistä alkupäästä"
1565                 },
1566                 "continue_from_end": {
1567                     "title": "Jatka piirtämistä loppupäästä"
1568                 },
1569                 "delete_feature": {
1570                     "title": "Poista karttakohde"
1571                 },
1572                 "ignore_issue": {
1573                     "title": "Älä huomioi"
1574                 },
1575                 "merge_close_vertices": {
1576                     "annotation": "Yhdistettiin liian lähekkäiset viivapisteet."
1577                 },
1578                 "merge_points": {
1579                     "title": "Yhdistä nämä pisteet"
1580                 },
1581                 "move_points_apart": {
1582                     "title": "Siirrä pisteet kauemmaksi toisistaan"
1583                 },
1584                 "move_tags": {
1585                     "title": "Siirrä ominaisuustietoja",
1586                     "annotation": "Ominaisuustietoja siirrettiin."
1587                 },
1588                 "remove_from_relation": {
1589                     "title": "Poista relaatiojäsenyys"
1590                 },
1591                 "remove_generic_name": {
1592                     "title": "Poista nimi",
1593                     "annotation": "Liian yleinen nimi poistettiin."
1594                 },
1595                 "remove_private_info": {
1596                     "annotation": "Tietosuojattu sisältö poistettiin."
1597                 },
1598                 "remove_proprietary_data": {
1599                     "title": "Poista kaupallinen sisältö"
1600                 },
1601                 "remove_tag": {
1602                     "title": "Poista ominaisuustieto",
1603                     "annotation": "Ominaisuustieto poistettiin."
1604                 },
1605                 "remove_tags": {
1606                     "title": "Poista ominaisuustietoja"
1607                 },
1608                 "reposition_features": {
1609                     "title": "Siirrä kohde toiseen sijaintiin"
1610                 },
1611                 "reverse_feature": {
1612                     "title": "Käännä kohteen suunta"
1613                 },
1614                 "select_preset": {
1615                     "title": "Valitse ominaisuustyyppi"
1616                 },
1617                 "select_road_type": {
1618                     "title": "Valitse tieluokitus"
1619                 },
1620                 "set_as_inner": {
1621                     "title": "Tee inner-merkintä (sisäkehä)"
1622                 },
1623                 "set_as_outer": {
1624                     "title": "Tee outer-merkintä (ulkokehä)"
1625                 },
1626                 "square_feature": {
1627                     "title": "Suorakulmaista tämä karttakohde"
1628                 },
1629                 "tag_as_disconnected": {
1630                     "title": "Merkitse irralleen",
1631                     "annotation": "Vierekkäiset karttakohteet merkittiin irralleen."
1632                 },
1633                 "tag_as_unsquare": {
1634                     "title": "Merkitse luonnostaan vinona",
1635                     "annotation": "Merkittiin viiva luonnostaan vinoksi."
1636                 },
1637                 "tag_this_as_higher": {
1638                     "title": "Merkitse korkeammalle tasolle"
1639                 },
1640                 "tag_this_as_lower": {
1641                     "title": "Merkitse matalemmalle tasolle"
1642                 },
1643                 "upgrade_tags": {
1644                     "title": "Päivitä ominaisuustiedot",
1645                     "annotation": "Vanhentuneet ominaisuustiedot päivitettiin."
1646                 },
1647                 "use_bridge_or_tunnel": {
1648                     "title": "Merkitse siltana tai tunnelina"
1649                 },
1650                 "use_different_layers": {
1651                     "title": "Käytä eri korkeustasoja"
1652                 },
1653                 "use_different_levels": {
1654                     "title": "Käytä eri kerroksia"
1655                 },
1656                 "use_tunnel": {
1657                     "title": "Käytä tunnelia"
1658                 }
1659             }
1660         },
1661         "intro": {
1662             "done": "valmis",
1663             "ok": "\tOK",
1664             "graph": {
1665                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
1666                 "city": "Jokilaakso",
1667                 "county": "<value for addr:county>",
1668                 "district": "<value for addr:district>",
1669                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
1670                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
1671                 "postcode": "33303",
1672                 "province": "<value for addr:province>",
1673                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
1674                 "state": "<value for addr:state>",
1675                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
1676                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
1677                 "countrycode": "fi",
1678                 "name": {
1679                     "1st-avenue": "Kauppakatu",
1680                     "2nd-avenue": "Keskuskatu",
1681                     "4th-avenue": "Suvantokatu",
1682                     "5th-avenue": "Malmikatu",
1683                     "6th-avenue": "Puutarhakatu",
1684                     "6th-street": "Yliopistontie",
1685                     "7th-avenue": "Postikatu",
1686                     "8th-avenue": "Harjukatu",
1687                     "9th-avenue": "Linnankatu",
1688                     "10th-avenue": "Torikatu",
1689                     "11th-avenue": "Kirkkokatu",
1690                     "12th-avenue": "Itsenäisyydenkatu",
1691                     "access-point-employment": "Työvoimatoimisto",
1692                     "adams-street": "Aapelinkatu",
1693                     "andrews-elementary-school": "Kaupin alakoulu",
1694                     "andrews-street": "Kaupinkatu",
1695                     "armitage-street": "Amiraalinkatu",
1696                     "barrows-school": "Taivassalon koulu",
1697                     "battle-street": "Sotilaankatu",
1698                     "bennett-street": "Lehmuskatu",
1699                     "bowman-park": "Viisikonpuisto",
1700                     "conrail-railroad": "Läntinen oikorata",
1701                     "conservation-park": "Kansalaispuisto",
1702                     "constantine-street": "Nosturinkatu",
1703                     "cushman-street": "Eerikinkatu",
1704                     "dollar-tree": "Europuu",
1705                     "douglas-avenue": "Työmiehenkatu",
1706                     "east-street": "Aurinkorinne",
1707                     "elm-street": "Hyvinvoinninkatu",
1708                     "flower-street": "Paratiisitie",
1709                     "foster-street": "Autotie",
1710                     "french-street": "Vuorikatu",
1711                     "garden-street": "Metsikkökuja",
1712                     "gem-pawnbroker": "Penan panttilainaamo",
1713                     "golden-finch-framing": "Kaken kehystämö",
1714                     "grant-avenue": "Suurkatu",
1715                     "hoffman-pond": "Pikkulampi",
1716                     "hoffman-street": "Pikkulammenkatu",
1717                     "hook-avenue": "Lehmuskatu",
1718                     "jefferson-street": "Koivukatu",
1719                     "kelsey-street": "Tammikatu",
1720                     "lafayette-park": "Honkapuisto",
1721                     "las-coffee-cafe": "Kahvi & pulla",
1722                     "lincoln-avenue": "Mannerheiminkatu",
1723                     "lowrys-books": "Hymyilevä kirjapuoti",
1724                     "lynns-garage": "Armin autohalli",
1725                     "main-street-barbell": "Hallituskadun kuntosali",
1726                     "main-street-cafe": "Hallituskadun kuppila",
1727                     "main-street-fitness": "Hallituskadun liikuntahalli",
1728                     "main-street": "Hallituskatu",
1729                     "maple-street": "Vaahterakuja",
1730                     "marina-park": "Satamapuisto",
1731                     "market-street": "Torikauppiaankatu",
1732                     "memory-isle-park": "Patsaspuisto",
1733                     "memory-isle": "Patsasluoto",
1734                     "michigan-avenue": "Länsipohjankatu",
1735                     "middle-street": "Keskitie",
1736                     "millard-street": "Uimahallinkatu",
1737                     "moore-street": "Olavinkatu",
1738                     "morris-avenue": "Kaarlonkatu",
1739                     "mural-mall": "Kivistön kauppakeskus",
1740                     "paisanos-bar-and-grill": "Arskan grilli",
1741                     "paisley-emporium": "Tavaratalo Kinnunen",
1742                     "paparazzi-tattoo": "Tatuointikellari",
1743                     "pealer-street": "Välittäjänkatu",
1744                     "pine-street": "Kalliokatu",
1745                     "pizza-hut": "Pitseria Kinkku & Ananas",
1746                     "portage-avenue": "Sorsakatu",
1747                     "portage-river": "Sorsajoki",
1748                     "preferred-insurance-services": "Paremman palvelun vakuutuskonttori",
1749                     "railroad-drive": "Rautatienkatu",
1750                     "river-city-appliance": "Jokilaakson kodinkone",
1751                     "river-drive": "Jokiväylä",
1752                     "river-road": "Jokitie",
1753                     "river-street": "Jokikatu",
1754                     "riverside-cemetery": "Jokilaakson hautausmaa",
1755                     "riverwalk-trail": "Joenrannanpolku",
1756                     "riviera-theatre": "Teatteri Riviera",
1757                     "rocky-river": "Pyhäpuro",
1758                     "saint-joseph-river": "Pyhäjoki",
1759                     "scidmore-park-petting-zoo": "Aurinkopuiston eläintarha",
1760                     "scidmore-park": "Aurinkopuisto",
1761                     "scouter-park": "Rullalautailijanpuisto",
1762                     "sherwin-williams": "Sofia-Maria",
1763                     "south-street": "Eteläkatu",
1764                     "southern-michigan-bank": "Eteläinen joentörmä",
1765                     "spring-street": "Jokilaakson puistokatu",
1766                     "sturgeon-river-road": "Laaksotie",
1767                     "three-rivers-city-hall": "Jokilaakson kaupungintalo",
1768                     "three-rivers-elementary-school": "Jokilaakson alakoulu",
1769                     "three-rivers-fire-department": "Jokilaakson paloasema",
1770                     "three-rivers-high-school": "Jokilaakson lukio",
1771                     "three-rivers-middle-school": "Jokilaakson yläkoulu",
1772                     "three-rivers-municipal-airport": "Jokilaakson lentokenttä",
1773                     "three-rivers-post-office": "Jokilaakson postitoimisto",
1774                     "three-rivers-public-library": "Jokilaakson kirjasto",
1775                     "three-rivers": "Jokilaakso",
1776                     "unique-jewelry": "Timanttikoru",
1777                     "walnut-street": "Onnelanraitti",
1778                     "washington-street": "Pähkinäkatu",
1779                     "water-street": "Jokikatu",
1780                     "west-street": "Varjorinne",
1781                     "wheeler-street": "Pyörittäjänkatu",
1782                     "william-towing": "Heikin hinauspalvelu",
1783                     "willow-drive": "Pajuraitti",
1784                     "wood-street": "Puukatu",
1785                     "world-fare": "Maailmanhinta"
1786                 }
1787             },
1788             "welcome": {
1789                 "title": "Aloitus",
1790                 "welcome": "Tervetuloa! Tällä aloitusoppaalla otat OpenStreetMapin muokkaamisen perusteet haltuun.",
1791                 "practice": "Voit harjoitella vapaasti, sillä tämän aloitusoppaan aikana tekemäsi muutokset eivät tallennu muiden nähtäville.",
1792                 "words": "Aloitusoppaassa esitellään keskeisintä OpenStreetMapissa käytettävää termistöä, joka on *kursivoitu*.",
1793                 "mouse": "Karttaa voi muokata millä tahansa laitteella, mutta suosittelemme tämän aloitusoppaan käyttöön kahdella painikkeella varustettua hiirtä. **Jos haluat kytkeä hiiren, tee se nyt ja napsauta OK.**",
1794                 "leftclick": "Jos pyydämme sinua napsauttamaan tai kaksoisnapsauttamaan, tee se hiiren vasemmalla painikkeella. Kosketuslevyllä sama toiminto saattaa olla yksi napsautus tai hipaisu. **Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella missä tahansa {num} kertaa.**",
1795                 "rightclick": "Joskus pyydämme napsauttamaan hiiren oikealla painikkeella. Joissakin laitteissa se voi edellyttää Ctrl-painikkeen painamista samanaikaisesti, kosketuslevyllä kahden sormen napautusta tai kosketusnäytöllä pitkää painallusta. Joissakin näppäimistöissä voi olla myös erillinen painike. **Napsauta hiiren oikeaa painiketta {num} kertaa.**",
1796                 "chapters": "Hyvä! Nyt puhumme yhteistä kieltä. Alaosan painikkeilla voit helposti ohittaa joitakin aloitusoppaan osioita tai kerrata edellisen uudelleen. Aloitetaan! **Jatka napsauttamalla \"{next}\".**"
1797             },
1798             "navigation": {
1799                 "title": "Käyttöliittymä",
1800                 "drag": "Kartalla näkyy OpenStreetMapiin piirretyt kohteet taustakuvan päällä.{br}Liiku kartalla pitämällä hiiren vasen painike pohjassa ja liikuttamalla hiirtä. Voit myös käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä. **Vedä karttaa!**",
1801                 "zoom": "Lähennä ja loitonna karttaa hiiren rullalla, kosketuslevyllä tai näppäimistön näppäimillä  {plus} ja {minus}. **Lähennä tai loitonna karttaa!**",
1802                 "features": "Kartalla näkyviä paikkoja ja kohteita kutsutaan *karttakohteiksi*. Mikä tahansa todellisuudessa olemassa oleva kohde voidaan merkitä OpenStreetMapiin karttakohteena.",
1803                 "points_lines_areas": "Karttakohde voidaan merkitä *pisteenä, viivana* tai *alueena*.",
1804                 "nodes_ways": "Pisteet jaetaan vielä *viivapisteiksi* ja *paikkapisteiksi* riippuen siitä, onko se viivan osana vai itsenäinen paikkaa kuvaava piste.",
1805                 "click_townhall": "Minkä tahansa karttakohteen voi valita napsauttamalla sitä. **Valitse paikkapiste napsauttamalla sitä.**",
1806                 "selected_townhall": "Hienoa! Paikkapiste on nyt valittu, jolloin se on korostettu sykkivällä hehkulla.",
1807                 "editor_townhall": "Kun karttakohde on valittu, kartan rinnalle avautuu *kohdemuokkain*.",
1808                 "preset_townhall": "Sen yläosassa näkyy karttakohteen tyyppi. Esimerkiksi tämä paikkapiste näyttäisi olevan {preset}.",
1809                 "fields_townhall": "Kohdemuokkain koostuu *kentistä*, joilla kuvataan karttakohteen ominaisuuksia, kuten nimi ja osoite.",
1810                 "close_townhall": "**Sulje kohdemuokkain painamalla näppäimistöstä Esc tai napsauttamalla {button}-painiketta yläkulmasta.**",
1811                 "search_street": "Tällä hakukentällä voit hakea kohteita nykyisestä näkymästä tai maailmanlaajuisesti. **Etsi hakusanalla \"{name}\".**",
1812                 "choose_street": "**Valitse {name} napsauttamalla sitä listalta.**",
1813                 "selected_street": "Hyvä! {name} on valittu.",
1814                 "editor_street": "Kadun kohdemuokkainnäkymä on hieman erilainen kaupungintaloon verrattuna.{br}Muokattavia tietoja ovat esimerkiksi \"{field1}\" ja \"{field2}\". **Sulje kohdemuokkain painamalla näppäimistön Esc-painiketta tai napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1815                 "play": "Siirtele hieman karttaa ja tutustu kartalla oleviin paikkapisteisiin, jotta saat kuvan millaisia paikkoja OpenStreetMapissa on. **Kun olet valmis, napsauta \"{next}\".**"
1816             },
1817             "points": {
1818                 "title": "Paikkapisteet",
1819                 "add_point": "*Paikkapisteillä* voidaan merkitä kauppojen, ravintoloiden ja patsaiden kaltaisia karttakohteita.{br}Niillä kuvaillaan yksittäistä sijaintia ja kerrotaan, mitä siellä on. **Lisää uusi paikkapiste napsauttamalla {button} Paikkapiste.**",
1820                 "place_point": "Valitse paikkapisteelle sijainti viemällä hiiri sijainnin kohdalle ja napsauttamalla vasemmalla painikkeella tai painamalla välilyöntiä. **Vie hiiren osoitin tämän rakennuksen päälle ja sitten napsauta hiiren vasemmalla painikkeella tai paina välilyöntiä.**",
1821                 "search_cafe": "Paikkapisteet soveltuvat hyvin monenlaisten karttakohteiden merkitsemiseen. Äsken lisäämäsi piste on kahvila. **Etsi \"{preset}\".**",
1822                 "choose_cafe": "**Valitse {preset} listalta.**",
1823                 "feature_editor": "Piste on nyt merkitty kahvilaksi. Kohdemuokkaimella voi täydentää sen tietoja.",
1824                 "add_name": "OpenStreetMapissa minkään kentän täyttäminen ei ole pakollista, eli voit jättää kenttiä tyhjäksi.{br}Kuvitellaan, että tunnet tämän kahvilan paikallistuntemukselta ja muistat sen nimen. **Kirjoita kahvilalle nimi.**",
1825                 "add_close": "Kohdemuokkain tallentaa muutokset automaattisesti. **Kun olet kirjoittanut nimen, sulje kohdemuokkain painamalla Esc- tai Enter-näppäintä tai napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1826                 "reselect": "Usein paikkapisteet on jo lisätty kartalle, mutta niiden tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Näitä tietoja voi korjata tai täydentää. **Valitse äsken luomasi kahvila napsauttamalla sitä.**",
1827                 "update": "Lisätään kahvilalle tietoja. Voit vaihtaa nimen, lisätä keittiökulttuurin tai osoitteen. **Muuta kahvilan tietoja.**",
1828                 "update_close": "**Kun olet valmis, sulje kohdemuokkain painamalla Esc- tai Enter-näppäintä tai napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1829                 "rightclick": "Napsauttamalla karttakohdetta hiiren oikealla painikkeella näkyviin tulee toimintovalikko, jossa on käytettävissä olevat muokkaustoiminnot. **Avaa toimintovalikko napsauttamalla paikkapistettä hiiren oikealla painikkeella.**",
1830                 "delete": "Poista karttakohteet, joita ei enää tai koskaan ole ollutkaan olemassa.{br}Poistaessasi karttakohteen se poistetaan kaikken näkemästä OpenStreetMap-tietokannasta, joten älä tee muutoksia ilman täydellistä varmuutta. **Poista paikkapiste napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1831                 "undo": "Voit kumota minkä tahansa muutoksen, kunnes tallennat ja lähetät muutokset OpenStreetMap-tietokantaan. **Kumoa poisto ja palauta paikkapiste napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1832                 "play": "Homma hallussa! Harjoittele nyt luomalla muutamia uusia paikkapisteitä. **Kun olet valmis, napsauta {next}.**"
1833             },
1834             "areas": {
1835                 "title": "Alueet",
1836                 "add_playground": "*Alueilla* merkitään esimerkiksi järvien, rakennusten ja asuinalueiden rajoja.{br}Lisäksi paikkapisteet voi yleensä merkitä myös tarkemmin alueina. **Luo uusi alue napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1837                 "start_playground": "Lisää tämä leikkipuisto kartalle piirtämällä alue. Alueet koostuvat alueen ulkoreunaa rajaavista *viivapisteistä*. **Osoita aloituspisteen paikka napsauttamalla kartalla tai painamalla välilyöntiä jossakin leikkipuiston nurkassa.**",
1838                 "continue_playground": "Jatka alueen piirtämistä sijoittamalla viivapisteitä leikkipuiston reunoille. Napsauta myös leikkipuistoon johtavan polun kohdalla.{br}Vinkki: Voit estää karttakohteen yhdistymisen muihiin kohteisiin pitämällä Alt-painiketta pohjassa. **Jatka leikkipuiston piirtämistä.**",
1839                 "finish_playground": "Viimeistele alue napsauttamalla ensimmäistä tai viimeistä viivapistettä uudelleen tai painamalla Enteriä. **Lopeta leikkipuiston piirtäminen.**",
1840                 "search_playground": "**Etsi hakusanalla \"{preset}\".**",
1841                 "choose_playground": "**Valitse {preset} listalta.**",
1842                 "add_field": "Leikkipuistolla ei ole virallista nimeä, joten ei kirjoiteta Nimi-kenttään mitään.{br}Lisää sen sijaan leikkipuiston tietoja Kuvaus-kenttään. **Avaa Lisää kenttä -pudotusluettelo.**",
1843                 "choose_field": "**Valitse {field} listalta.**",
1844                 "retry_add_field": "Et valinnut {field}-kenttää. Yritetäänpä uudelleen.",
1845                 "describe_playground": "**Kirjoita kuvaus ja sulje sitten kohdemuokkain napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1846                 "play": "Loistohomma! Piirtele vielä pari muuta aluetta ja tutustu, millaisia alueita voit lisätä OpenStreetMapin. **Kun olet valmis, napsauta {next}.**"
1847             },
1848             "lines": {
1849                 "title": "Viivat",
1850                 "add_line": "*Viivoilla* merkitään esimerkiksi katuja, rautateitä ja jokia. **Aloita uuden viivan piirtäminen napsauttamalla {button} Viiva.**",
1851                 "start_line": "Tästä puuttuu tie, lisää se kartalle!{br}OpenStreetMapissa piirrä viiva tien keskilinjaa pitkin. Voit tarvittaessa lähentää, loitontaa ja siirrellä karttaa piirtämisen aikana. **Aloita viiva napsauttamalla kartalta puuttuvan tien pohjoispäätyä.**",
1852                 "intersect": "Jatka viivaa napsauttamalla lisää viivapisteitä. Voit myös käyttää välilyöntiä.{br}Kadut ovat muiden viivojen tavoin usein osa laajempaa verkostoa. Uusien viivojen yhdistäminen olemassa olevaan verkostoon on tärkeää muun muassa reititysohjelmistojen oikean toiminnan vuoksi. **Yhdistä uusi katu nykyiseen verkostoon napsauttamalla {name}iä.**",
1853                 "retry_intersect": "Katu tulee yhdistää {name}uun, kokeile uudestaan!",
1854                 "continue_line": "Jatka uuden kadun piirtämistä. Muista, että voit tarvittaessa lähentää, loitontaa tai liikutella karttaa.{br}Napsauta lopuksi viimeistä viivapistettä uudelleen. **Lopeta kadun piirtäminen.**",
1855                 "choose_category_road": "**Valitse {category} listalta.**",
1856                 "choose_preset_residential": "Teitä ja katuja on monenlaisia, mutta nyt kyseessä on asuinaluekatu. **Valitse {preset}.**",
1857                 "retry_preset_residential": "Et valinnut katutyypiksi {preset}a. **Palaa takaisin napsauttamalla tästä.**",
1858                 "name_road": "**Anna kadulle nimi ja sulje sitten kohdemuokkain napsauttamalla {button}-painiketta tai painamalla Enter- tai Esc-näppäintä.**",
1859                 "did_name_road": "Hyvältä näyttää! Harjoitellaanpa sitten jo luodun viivan uudelleenmuotoilua.",
1860                 "update_line": "Joskus on tarpeen muuttaa olemassa olevan viivan muotoa. Esimerkiksi tämä katu näyttäisi olevan liian suora todellisuuteen nähden.",
1861                 "add_node": "Viivaa ei tarvitse poistaa, vaan lisäämällä viivapisteitä sen muotoa voidaan muuttaa. Helpointa on kaksoisnapsauttaa viivaa, jolloin viivaan tulee uusi liikuteltava viivapiste. **Luo uusi viivapiste kaksoisnapsauttamalla viivaa.**",
1862                 "start_drag_endpoint": "Kun viiva on valittu, voit vedellä mitä tahansa sen viivapistettä tarttumalla siihen. **Vedä tien päätekohta ilmakuvan mukaiseen todelliseen risteyskohtaan.**",
1863                 "finish_drag_endpoint": "Nyt on parempi. **Vahvista viivapisteen uusi paikka vapauttamalla hiiren painike.**",
1864                 "start_drag_midpoint": "Kahden viivapisteen puolivälissä on pieni kolmio. Voit luoda uuden viivapisteen myös tarttumalla pikkukolmioon ja vetämällä sen haluttuun kohtaan. **Tartu pikkukolmioon ja vedä sillä tie mutkan suuntaiseksi.**",
1865                 "continue_drag_midpoint": "No nyt alkaa näyttää hyvältä! Jatka kuitenkin vielä jommallakummalla tyylillä, kunnes katu on ilmakuvan mukainen. **Kun olet valmis, napsauta OK.**",
1866                 "delete_lines": "Jos katua ei ole olemassa, se tulee poistaa kartalta.{br}Esimerkiksi {street} suunniteltiin toteutettavaksi, mutta sitä ei koskaan rakennettu. Kartan käyttökelpoisuutta voi parantaa helposti ja nopeasti poistamalla turhat kohteet.",
1867                 "rightclick_intersection": "Ylin oikeasti rakennettu katu on {street1}, joten *jaa* {street2} *kahtia* tässä risteyksessä, ja poista kaikki sen yläpuolelta. **Napsauta risteyskohtaa hiiren oikealla painikkeella.**",
1868                 "split_intersection": "**Jaa {street} kahteen osaan napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1869                 "retry_split": "Et napsauttanut Jaa-painiketta, yritä uudelleen.",
1870                 "did_split_multi": "Hyvin menee! {street1} on nyt jaettu kahteen osaan, joista ylemmän voi poistaa. **Napsauta {street2}iä ja poista sen yläosa.**",
1871                 "did_split_single": "**Valitse {street2} (sen yläosa!) napsauttamalla sitä.**",
1872                 "multi_select": "{selected} on nyt valittu, ja valitaan myös {other1}. Napsauta sitä pitäen samalla Shift-näppäin pohjassa. **Napsauta {other2}a ja pidä Shift-näppäin pohjassa.**",
1873                 "multi_rightclick": "Näin! Molemmat poistettavat kadut on nyt valittu. **Napsauta jompaakumpaa katua hiiren oikealla painikkeella.**",
1874                 "multi_delete": "**Poista kadut napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1875                 "retry_delete": "Et napsauttanut Poista-painiketta, yritä uudelleen.",
1876                 "play": "Hienoa! Harjoittele viivoihin liittyviä toimintoja nyt piirtämällä lisää ja muokkaamalla muita viivoja. **Kun olet valmis, napsauta {next}.**"
1877             },
1878             "buildings": {
1879                 "title": "Rakennukset",
1880                 "add_building": "OpenStreetMap on maailman laajin rakennustietokanta.{br}Voit osallistua sen parantamiseen piirtämällä kartalta puuttuvia rakennuksia. **Lisää uusi alue napsauttamalla {button} Alue.**",
1881                 "start_building": "Lisätään tämä talo kartalle piirtämällä sen ulkorajat.{br}Rakennukset tulisi piirtää mahdollisimman tarkasti niiden seinälinjaa mukaillen. **Napsauta hiirellä tai vie hiiren osoitin rakennuksen nurkan kohdalle ja paina välilyöntiä.**",
1882                 "continue_building": "Jatka lisäämällä viivapisteitä rakennuksen seinälinjaa pitkin. Muista, että voit tarvittaessa lähentää karttaa tarkempien yksityiskohtien havaitsemiseksi.{br}Viimeistele rakennus painamalla enteriä tai napsauttamalla uudelleen ensimmäistä tai viimeistä viivapistettä. **Lopeta rakennuksen piirtäminen.**",
1883                 "retry_building": "Nyt ei mennytkään ihan putkeen. Ei se mitään, kokeile rohkeasti uudelleen!",
1884                 "choose_category_building": "**Valitse {category} listalta.**",
1885                 "choose_preset_house": "Rakennuksiakin on monenlaisia, mutta tämä on selvästi omakotitalo.{br}Jos et ole varma, voit valita vain yleispiirteisemmän ominaisuustyypin Rakennus. **Valitse ominaisuustyyppi {preset].**",
1886                 "close": "**Sulje kohdemuokkain painamalla Esc-näppäintä tai napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1887                 "rightclick_building": "**Avaa nyt toimintovalikko napsauttamalla taloa hiiren oikealla painikkeella.**",
1888                 "square_building": "Rakennus näyttää vieläkin komeammalta puhtaasti suorakulmaisena. **Muuta rakennuksen kulmat suorakulmaiseksi napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1889                 "retry_square": "Napsautit väärää painiketta, yritä uudelleen.",
1890                 "done_square": "Huomasitko, kuinka talon kulmat asettuivat paikoilleen? Harjoitellaan vielä toinen näppärä kikka.",
1891                 "add_tank": "Piirretäänpä seuraavaksi tämä ympyränmuotoinen varastosäiliö. **Aloita alueen piirtäminen valitsemalla {button} Alue.**",
1892                 "start_tank": "Älä suotta piirrä liian täydellistä ympyrää: riittää, että piirrät karkean ympyrän, joka on oikeankokoinen eli säiliön reunat koskettavat ympyrän kehää. **Sijoita ensimmäinen piste viemällä osoitin säiliön reunalle ja sitten napsauttamalla hiiren vasemmalla painikkeella tai painamalla välilyöntiä.**",
1893                 "continue_tank": "Lisää vielä muutama viivapiste säiliön reunaa pitkin. Seuraavassa vaiheessa luomme ympyrän piirtämäsi viivan perusteella.{br}Viimeistele alue painamalla Enteriä tai napsauttamalla ensimmäistä tai viimeistä viivapistettä uudelleen. **Lopeta säiliön piirtäminen.**",
1894                 "search_tank": "**Etsi hakusanalla \"{preset}\".**",
1895                 "choose_tank": "**Valitse {preset} listalta.**",
1896                 "rightclick_tank": "**Avaa nyt toimintovalikko napsauttamalla varastosäiliötä hiiren oikealla painikkeella.**",
1897                 "circle_tank": "**Tee varastosäiliöstä ympyrän muotoinen napsauttamalla {button}-painiketta.**",
1898                 "retry_circle": "Napsautit väärää painiketta, yritä uudelleen.",
1899                 "play": "Mahtavaa! Harjoittele vielä lisää piirtämällä muutama muukin rakennus ja kokeilemalla toimintovalikon kaikkia toimintoja. **Kun olet valmis, napsauta {next}.**"
1900             },
1901             "startediting": {
1902                 "title": "Aloita kartanmuokkaus!",
1903                 "help": "Olet nyt valmis OpenStreetMapiin!{br}Voit käydä tämän aloitusoppaan läpi uudelleen tai tutustua käyttöohjeeseen milloin tahansa napsauttamalla {button} Ohje tai painamalla {key}-näppäintä.",
1904                 "shortcuts": "Tutustu käytettävissä oleviin pikanäppäimiin painamalla {key}-näppäintä.",
1905                 "save": "Muista tallentaa muutokset säännöllisesti!",
1906                 "start": "Aloita kartanmuokkaus!"
1907             }
1908         },
1909         "shortcuts": {
1910             "title": "Pikanäppäimet",
1911             "tooltip": "Näytä luettelo pikanäppäimistä",
1912             "toggle": {
1913                 "key": "?"
1914             },
1915             "key": {
1916                 "alt": "Alt",
1917                 "backspace": "Askelpalautin",
1918                 "cmd": "Cmd",
1919                 "ctrl": "Ctrl",
1920                 "delete": "Delete",
1921                 "del": "Del",
1922                 "end": "End",
1923                 "enter": "Enter",
1924                 "esc": "Esc",
1925                 "home": "Home",
1926                 "option": "Option",
1927                 "pause": "Pause",
1928                 "pgdn": "PgDn",
1929                 "pgup": "PgUp",
1930                 "return": "Enter",
1931                 "shift": "Shift",
1932                 "space": "Välilyönti"
1933             },
1934             "gesture": {
1935                 "drag": "vedä"
1936             },
1937             "or": "tai",
1938             "browsing": {
1939                 "title": "Selaaminen",
1940                 "navigation": {
1941                     "title": "Liikkuminen",
1942                     "pan": "Vieritä karttaa",
1943                     "pan_more": "Vieritä karttaa näytön verran",
1944                     "zoom": "Lähennä/loitonna",
1945                     "zoom_more": "Lähennä/loitonna enemmän"
1946                 },
1947                 "help": {
1948                     "title": "Ohjeet",
1949                     "help": "Näytä ohje/käyttöopas",
1950                     "keyboard": "Näytä pikanäppäimet"
1951                 },
1952                 "display_options": {
1953                     "title": "Näyttöasetukset",
1954                     "background": "Näytä taustan asetukset",
1955                     "background_switch": "Vaihda takaisin viimeisimpään taustaan",
1956                     "map_data": "Näytä kartta-aineistoasetukset",
1957                     "fullscreen": "Siirry koko näytön tilaan",
1958                     "sidebar": "Näytä/piilota kohdemuokkain",
1959                     "wireframe": "Muuta alueen taustatäyttö -asetusta",
1960                     "osm_data": "Vaihda OpenStreetMap-aineistoa",
1961                     "minimap": "Ota pienoiskartta käyttöön/pois käytöstä"
1962                 },
1963                 "selecting": {
1964                     "title": "Kohteiden valitseminen",
1965                     "select_one": "Valitse yksi karttakohde",
1966                     "select_multi": "Valitse useita karttakohteita",
1967                     "lasso": "Vedä valintaruutu kohteiden päälle",
1968                     "search": "Hae kohteen nimellä"
1969                 },
1970                 "with_selected": {
1971                     "title": "Kohde valittuna",
1972                     "edit_menu": "Näytä/piilota toimintovalikko",
1973                     "zoom_to": "Lähennä valittuun kohteeseen"
1974                 },
1975                 "vertex_selected": {
1976                     "title": "Piste valittuna",
1977                     "previous": "Siirry edelliseen viivapisteeseen",
1978                     "next": "Siirry seuraavaan viivapisteeseen",
1979                     "first": "Siirry ensimmäiseen viivapisteeseen",
1980                     "last": "Siirry viimeiseen viivapisteeseen"
1981                 }
1982             },
1983             "editing": {
1984                 "title": "Muokkaaminen",
1985                 "drawing": {
1986                     "title": "Uusien kohteiden lisääminen",
1987                     "focus_add_feature": "Valitse hakukenttä",
1988                     "add_point": "Uusi paikkapiste",
1989                     "add_line": "Uusi viiva",
1990                     "add_area": "Uusi alue",
1991                     "add_note": "Uusi karttailmoitus",
1992                     "add_favorite": "Uusi karttakohde",
1993                     "place_point": "Sijoita piste tai karttailmoitus",
1994                     "disable_snap": "Estä tarttuminen muihin karttakohteisiin",
1995                     "stop_line": "Viivan tai alueen viimeinen piste"
1996                 },
1997                 "operations": {
1998                     "title": "Toiminnot",
1999                     "continue_line": "Jatka viivaa valitusta pisteestä",
2000                     "merge": "Yhdistä useita valittuja kohteita",
2001                     "disconnect": "Katkaise kohteiden yhdistäminen valitussa pisteessä",
2002                     "split": "Jaa viiva kahteen osaan valitussa pisteessä",
2003                     "reverse": "Vaihda viivan suuntaa",
2004                     "move": "Siirrä valittuja kohteita",
2005                     "rotate": "Kierrä valittuja kohteita",
2006                     "circularize": "Pyöristä alue",
2007                     "reflect_long": "Peilaa kohde sen pitkän keskiviivan suuntaisesti",
2008                     "reflect_short": "Peilaa kohde sen lyhyen keskiviivan suuntaisesti",
2009                     "delete": "Poista valitut kohteet"
2010                 },
2011                 "commands": {
2012                     "title": "Pikakomennot",
2013                     "copy": "Kopioi valitut kohteet",
2014                     "paste": "Liitä kopioidut kohteet",
2015                     "undo": "Kumoa viimeisin toiminto",
2016                     "redo": "Tee viimeisin komento uudelleen",
2017                     "save": "Tallenna muutokset"
2018                 }
2019             },
2020             "tools": {
2021                 "title": "Näkymät",
2022                 "info": {
2023                     "title": "Tietoruudut",
2024                     "all": "Näytä/piilota kaikki tietoruudut",
2025                     "background": "Näytä/piilota taustan tietoruutu",
2026                     "history": "Näytä/piilota historiatietoruutu",
2027                     "location": "Näytä/piilota sijainnin tietoruutu",
2028                     "measurement": "Näytä/piilota mittaustietoruutu"
2029                 }
2030             }
2031         },
2032         "units": {
2033             "feet": "{quantity} jalkaa",
2034             "miles": "{quantity} mailia",
2035             "square_feet": "{quantity} neliöjalkaa",
2036             "square_miles": "{quantity} neliömailia",
2037             "acres": "{quantity} eekkeriä",
2038             "meters": "{quantity} m",
2039             "kilometers": "{quantity} km",
2040             "square_meters": "{quantity} m²",
2041             "square_kilometers": "{quantity} km²",
2042             "hectares": "{quantity} ha",
2043             "area_pair": "{area1} ({area2})",
2044             "arcdegrees": "{quantity}°",
2045             "arcminutes": "{määrä}′",
2046             "arcseconds": "{määrä}″",
2047             "north": "P",
2048             "south": "E",
2049             "east": "I",
2050             "west": "L",
2051             "coordinate": "{koordinaatti}{suunta}",
2052             "coordinate_pair": "{leveyspiiri}, {pituuspiiri}"
2053         },
2054         "wikidata": {
2055             "identifier": "Tunniste",
2056             "label": "Nimike",
2057             "description": "Kuvaus"
2058         },
2059         "presets": {
2060             "categories": {
2061                 "category-barrier": {
2062                     "name": "Aidat ja esteet"
2063                 },
2064                 "category-building": {
2065                     "name": "Rakennukset"
2066                 },
2067                 "category-golf": {
2068                     "name": "Golfkohteet"
2069                 },
2070                 "category-landuse": {
2071                     "name": "Maankäyttö"
2072                 },
2073                 "category-natural": {
2074                     "name": "Luontokohteet"
2075                 },
2076                 "category-path": {
2077                     "name": "Kävely- ja pyörätiet "
2078                 },
2079                 "category-rail": {
2080                     "name": "Raidekohteet"
2081                 },
2082                 "category-restriction": {
2083                     "name": "Rajoitukset"
2084                 },
2085                 "category-road_major": {
2086                     "name": "Päätiet"
2087                 },
2088                 "category-road_minor": {
2089                     "name": "Sivutiet"
2090                 },
2091                 "category-road_service": {
2092                     "name": "Huoltotiet"
2093                 },
2094                 "category-route": {
2095                     "name": "Reitit"
2096                 },
2097                 "category-utility": {
2098                     "name": "Infrastruktuuri"
2099                 },
2100                 "category-water": {
2101                     "name": "Vesialueet"
2102                 },
2103                 "category-waterway": {
2104                     "name": "Vesireitit"
2105                 }
2106             },
2107             "fields": {
2108                 "access": {
2109                     "label": "Käyttöoikeus",
2110                     "options": {
2111                         "designated": {
2112                             "description": "Liikennemerkki tai erityinen paikallinen säädös sallii pääsyn",
2113                             "title": "Tarkoitettu"
2114                         },
2115                         "destination": {
2116                             "description": "Pääsy sallittu vain, jos kohde on alueella",
2117                             "title": "Määränpäähän"
2118                         },
2119                         "dismount": {
2120                             "description": "Pääsy sallittu, mutta ajoneuvon kuljettajan on jalkauduttava",
2121                             "title": "Jalkautumisvelvollisuus"
2122                         },
2123                         "no": {
2124                             "description": "Ei pääsyä ilman erityislupaa",
2125                             "title": "Kielletty"
2126                         },
2127                         "permissive": {
2128                             "description": "Pääsy sallittu, kunnes omistaja peruuttaa luvan",
2129                             "title": "Luvanvarainen"
2130                         },
2131                         "permit": {
2132                             "description": "Sallittu vain erillisellä luvalla",
2133                             "title": "Vain erillisellä luvalla"
2134                         },
2135                         "private": {
2136                             "description": "Pääsy sallittu vain omistajan erityisluvalla",
2137                             "title": "Yksityinen"
2138                         },
2139                         "yes": {
2140                             "description": "Laki sallii pääsyn alueelle",
2141                             "title": "Sallittu"
2142                         }
2143                     },
2144                     "placeholder": "Ei määritelty",
2145                     "types": {
2146                         "access": "Kaikki",
2147                         "bicycle": "Pyöräily",
2148                         "foot": "Kävely",
2149                         "horse": "Hevoset",
2150                         "motor_vehicle": "Moottoriajoneuvot"
2151                     }
2152                 },
2153                 "access_simple": {
2154                     "label": "Sallittu käyttäjäryhmä"
2155                 },
2156                 "address": {
2157                     "label": "Osoite",
2158                     "placeholders": {
2159                         "block_number": "Korttelinumero",
2160                         "block_number!jp": "Korttelinro",
2161                         "city": "Paikkakunta",
2162                         "city!jp": "Kaupunki/kunta/kylä/Tokion erityinen osasto",
2163                         "city!vn": "Kaupunki/kunta",
2164                         "conscriptionnumber": "123",
2165                         "country": "Valtio",
2166                         "county": "Maakunta",
2167                         "county!jp": "Kaupunginosa",
2168                         "district": "Seutu",
2169                         "district!vn": "Kaupunginosa/kunta/vyöhyke",
2170                         "floor": "Lattia",
2171                         "hamlet": "Pikkukylä",
2172                         "housename": "Talon nimi",
2173                         "housenumber": "123",
2174                         "housenumber!jp": "Rakennuksen numero",
2175                         "neighbourhood": "Asuinalue",
2176                         "place": "Paikka",
2177                         "postcode": "Postinumero",
2178                         "province": "Maakunta",
2179                         "province!jp": "Itsehallinnollinen alue/prefektuuri",
2180                         "quarter": "Neljännes",
2181                         "state": "Osavaltio",
2182                         "street": "Kadunnimi",
2183                         "subdistrict": "Aliseutu",
2184                         "subdistrict!vn": "Osasto/yhteisö/kylä",
2185                         "suburb": "Lähiö",
2186                         "suburb!jp": "Osasto",
2187                         "unit": "Yksikkö"
2188                     }
2189                 },
2190                 "admin_level": {
2191                     "label": "Hallinnointitaso"
2192                 },
2193                 "aerialway": {
2194                     "label": "Tyyppi"
2195                 },
2196                 "aerialway/access": {
2197                     "label": "Käyttöoikeus",
2198                     "options": {
2199                         "both": "Molemmat",
2200                         "entry": "Sisäänkäynti",
2201                         "exit": "Uloskäynti"
2202                     }
2203                 },
2204                 "aerialway/bubble": {
2205                     "label": "Tuulisuoja"
2206                 },
2207                 "aerialway/capacity": {
2208                     "label": "Tuntikapasiteetti",
2209                     "placeholder": "500, 2 500, 5 000..."
2210                 },
2211                 "aerialway/duration": {
2212                     "label": "Matka-aika (minuutteina)",
2213                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2214                 },
2215                 "aerialway/heating": {
2216                     "label": "Lämmitys"
2217                 },
2218                 "aerialway/occupancy": {
2219                     "label": "Vaunun matkustajamäärä",
2220                     "placeholder": "2, 4, 8..."
2221                 },
2222                 "aerialway/summer/access": {
2223                     "label": "Käyttöoikeus kesällä",
2224                     "options": {
2225                         "both": "Molemmat",
2226                         "entry": "Sisäänkäynti",
2227                         "exit": "Uloskäynti"
2228                     }
2229                 },
2230                 "aeroway": {
2231                     "label": "Tyyppi"
2232                 },
2233                 "agrarian": {
2234                     "label": "Tuotteet"
2235                 },
2236                 "air_conditioning": {
2237                     "label": "Ilmanvaihto"
2238                 },
2239                 "amenity": {
2240                     "label": "Tyyppi"
2241                 },
2242                 "animal_boarding": {
2243                     "label": "Eläimille"
2244                 },
2245                 "animal_breeding": {
2246                     "label": "Eläimille"
2247                 },
2248                 "animal_shelter": {
2249                     "label": "Eläimille"
2250                 },
2251                 "architect": {
2252                     "label": "Arkkitehti"
2253                 },
2254                 "area/highway": {
2255                     "label": "Tyyppi"
2256                 },
2257                 "artist": {
2258                     "label": "Taiteilija"
2259                 },
2260                 "artwork_type": {
2261                     "label": "Tyyppi"
2262                 },
2263                 "atm": {
2264                     "label": "Pankkiautomaatti"
2265                 },
2266                 "attraction": {
2267                     "label": "Tyyppi"
2268                 },
2269                 "backrest": {
2270                     "label": "Selkänoja"
2271                 },
2272                 "bar": {
2273                     "label": "Baari"
2274                 },
2275                 "barrier": {
2276                     "label": "Tyyppi"
2277                 },
2278                 "basin": {
2279                     "label": "Tyyppi"
2280                 },
2281                 "bath/open_air": {
2282                     "label": "Ulkoilma"
2283                 },
2284                 "bath/sand_bath": {
2285                     "label": "Hiekkakylpy"
2286                 },
2287                 "bath/type": {
2288                     "label": "Erikoisuus",
2289                     "options": {
2290                         "foot_bath": "Jalkakylpy",
2291                         "hot_spring": "Kuuma lähde",
2292                         "onsen": "Japanilainen Onsen"
2293                     }
2294                 },
2295                 "bench": {
2296                     "label": "Penkki"
2297                 },
2298                 "bicycle_parking": {
2299                     "label": "Tyyppi"
2300                 },
2301                 "bin": {
2302                     "label": "Jäteastia"
2303                 },
2304                 "blood_components": {
2305                     "label": "Veren osat",
2306                     "options": {
2307                         "plasma": "veriplasma",
2308                         "platelets": "verihiutaleet",
2309                         "stemcells": "kantasolunäytteet",
2310                         "whole": "koko veri"
2311                     }
2312                 },
2313                 "board_type": {
2314                     "label": "Tyyppi"
2315                 },
2316                 "booth": {
2317                     "label": "Koppi"
2318                 },
2319                 "boules": {
2320                     "label": "Tyyppi"
2321                 },
2322                 "boundary": {
2323                     "label": "Tyyppi"
2324                 },
2325                 "brand": {
2326                     "label": "Brändi"
2327                 },
2328                 "brewery": {
2329                     "label": "Hanaoluita"
2330                 },
2331                 "bridge": {
2332                     "label": "Tyyppi",
2333                     "placeholder": "Oletus"
2334                 },
2335                 "bridge/support": {
2336                     "label": "Tukirakenne"
2337                 },
2338                 "building": {
2339                     "label": "Rakennus"
2340                 },
2341                 "building/levels_building": {
2342                     "label": "Rakennuksen kerrokset",
2343                     "placeholder": "2, 4, 6..."
2344                 },
2345                 "building/material": {
2346                     "label": "Materiaali"
2347                 },
2348                 "building_area": {
2349                     "label": "Rakennus"
2350                 },
2351                 "bunker_type": {
2352                     "label": "Tyyppi"
2353                 },
2354                 "cables": {
2355                     "label": "Kaapelit",
2356                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2357                 },
2358                 "camera/direction": {
2359                     "label": "Suunta (asteina myötäpäivään)",
2360                     "placeholder": "45, 90, 180, 270..."
2361                 },
2362                 "camera/mount": {
2363                     "label": "Kiinnitystapa"
2364                 },
2365                 "camera/type": {
2366                     "label": "Kameramalli",
2367                     "options": {
2368                         "dome": "Kupu",
2369                         "fixed": "Perus",
2370                         "panning": "Panoraama"
2371                     }
2372                 },
2373                 "capacity": {
2374                     "label": "Paikkamäärä",
2375                     "placeholder": "5, 10, 20, 100..."
2376                 },
2377                 "cash_in": {
2378                     "label": "Käteisen talletus"
2379                 },
2380                 "castle_type": {
2381                     "label": "Tyyppi"
2382                 },
2383                 "check_date": {
2384                     "label": "Tarkistettu viimeksi"
2385                 },
2386                 "clothes": {
2387                     "label": "Vaatteet"
2388                 },
2389                 "club": {
2390                     "label": "Tyyppi"
2391                 },
2392                 "collection_times": {
2393                     "label": "Tyhjennysajat"
2394                 },
2395                 "colour": {
2396                     "label": "väri"
2397                 },
2398                 "comment": {
2399                     "label": "Muutoskokoelman kommentti",
2400                     "placeholder": "Kuvaile karttaan tehtyjä muutoksia (pakollinen)"
2401                 },
2402                 "communication_multi": {
2403                     "label": "Yhteystavat"
2404                 },
2405                 "construction": {
2406                     "label": "Tyyppi"
2407                 },
2408                 "consulate": {
2409                     "label": "Tyyppi"
2410                 },
2411                 "contact/webcam": {
2412                     "label": "Kameran verkko-osoite",
2413                     "placeholder": "http://www.esimerkki.fi/"
2414                 },
2415                 "content": {
2416                     "label": "Sisältö"
2417                 },
2418                 "conveying": {
2419                     "label": "Liikkeen suunta",
2420                     "options": {
2421                         "backward": "taaksepäin",
2422                         "forward": "eteenpäin"
2423                     }
2424                 },
2425                 "country": {
2426                     "label": "Maa"
2427                 },
2428                 "couplings": {
2429                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2430                 },
2431                 "covered": {
2432                     "label": "Katos"
2433                 },
2434                 "craft": {
2435                     "label": "Tyyppi"
2436                 },
2437                 "crane/type": {
2438                     "label": "Nosturityyppi",
2439                     "options": {
2440                         "floor-mounted_crane": "Torninosturi",
2441                         "portal_crane": "Konttinosturi"
2442                     }
2443                 },
2444                 "crop": {
2445                     "label": "Viljelykasvi"
2446                 },
2447                 "crossing": {
2448                     "label": "Tyyppi"
2449                 },
2450                 "cuisine": {
2451                     "label": "Keittiökulttuuri"
2452                 },
2453                 "currency_multi": {
2454                     "label": "Valuutat"
2455                 },
2456                 "cutting": {
2457                     "label": "Tyyppi",
2458                     "placeholder": "Oletus"
2459                 },
2460                 "cycle_network": {
2461                     "label": "Verkko"
2462                 },
2463                 "cycleway": {
2464                     "label": "Pyöräkaistat",
2465                     "options": {
2466                         "lane": {
2467                             "description": "Ajoneuvoliikenteestä ajorataan maalatulla viivalla eroteltu pyöräkaista",
2468                             "title": "Perinteinen pyöräkaista"
2469                         },
2470                         "none": {
2471                             "description": "Ei pyöräkaistaa",
2472                             "title": "Ei mitään"
2473                         },
2474                         "opposite": {
2475                             "description": "Pyöräkaistajärjestely, jossa yksisuuntaista katua voi ajaa pyöräkaistoilla kumpaankin suuntaan",
2476                             "title": "Vastavirtapyöräkaista"
2477                         },
2478                         "opposite_lane": {
2479                             "description": "Pyöräkaista, jonka ajosuunta on päinvastainen ajoneuvoliikenteeseen nähden",
2480                             "title": "Vastakkainen pyöräkaista"
2481                         },
2482                         "share_busway": {
2483                             "description": "Pyöräkaista, joka on samassa tilassa bussikaistan kanssa",
2484                             "title": "Bussi-pyöräkaista"
2485                         },
2486                         "shared_lane": {
2487                             "description": "Pyöräkaista, jota ei ole eroteltu mitenkään ajoneuvoliikenteestä",
2488                             "title": "Jaetun tilan pyöräkaista"
2489                         },
2490                         "track": {
2491                             "description": "Pyöräkaista, joka on eroteltu fyysisellä esteellä muusta liikenteestä, yleensä yksisuuntainen",
2492                             "title": "Fyysisesti eroteltu pyörätie"
2493                         }
2494                     },
2495                     "placeholder": "ei mitään",
2496                     "types": {
2497                         "cycleway:left": "Vasemmalla puolella",
2498                         "cycleway:right": "Oikealla puolella"
2499                     }
2500                 },
2501                 "dance/style": {
2502                     "label": "Tanssityylit"
2503                 },
2504                 "date": {
2505                     "label": "Päivämäärä"
2506                 },
2507                 "delivery": {
2508                     "label": "Kotiinkuljetus"
2509                 },
2510                 "denomination": {
2511                     "label": "Suuntaus"
2512                 },
2513                 "denotation": {
2514                     "label": "Merkittävyys"
2515                 },
2516                 "departures_board": {
2517                     "label": "Lähtöjen tiedotustapa",
2518                     "options": {
2519                         "no": "Ei",
2520                         "realtime": "Reaaliaikainen",
2521                         "timetable": "Kiinteä aikataulu",
2522                         "yes": "Kyllä"
2523                     }
2524                 },
2525                 "description": {
2526                     "label": "Kuvaus"
2527                 },
2528                 "design": {
2529                     "label": "Muotoilu"
2530                 },
2531                 "destination/ref_oneway": {
2532                     "label": "Määränpäätienumerot"
2533                 },
2534                 "destination/symbol_oneway": {
2535                     "label": "Määränpääsymbolit"
2536                 },
2537                 "destination_oneway": {
2538                     "label": "Määränpäät"
2539                 },
2540                 "devices": {
2541                     "label": "Laitteet",
2542                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2543                 },
2544                 "diaper": {
2545                     "label": "Vaipanvaihtomahdollisuus"
2546                 },
2547                 "diet_multi": {
2548                     "label": "ruokavalio"
2549                 },
2550                 "diplomatic": {
2551                     "label": "Tyyppi"
2552                 },
2553                 "diplomatic/services": {
2554                     "label": "Palvelut"
2555                 },
2556                 "direction": {
2557                     "label": "Suunta (asteina myötäpäivään)",
2558                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2559                 },
2560                 "direction_cardinal": {
2561                     "label": "Suunta",
2562                     "options": {
2563                         "E": "Itä",
2564                         "ENE": "Itä-koillinen",
2565                         "ESE": "Itä-kaakko",
2566                         "N": "Pohjoinen",
2567                         "NE": "Koillinen",
2568                         "NNE": "Pohjois-koillinen",
2569                         "NNW": "Pohjois-luode",
2570                         "NW": "Luode",
2571                         "S": "Etelä",
2572                         "SE": "Kaakko",
2573                         "SSE": "Etelä-kaakko",
2574                         "SSW": "Etelä-lounas",
2575                         "SW": "Lounas",
2576                         "W": "Länsi",
2577                         "WNW": "Länsiluode",
2578                         "WSW": "Länsilounas"
2579                     }
2580                 },
2581                 "direction_clock": {
2582                     "label": "Suunta",
2583                     "options": {
2584                         "anticlockwise": "Vastapäivään",
2585                         "clockwise": "Myötäpäivään"
2586                     }
2587                 },
2588                 "direction_vertex": {
2589                     "label": "Vaikutussuunta",
2590                     "options": {
2591                         "backward": "Taaksepäin",
2592                         "both": "Molemmat/kaikki",
2593                         "forward": "Eteenpäin"
2594                     }
2595                 },
2596                 "dispensing": {
2597                     "label": "reseptilääkkeet"
2598                 },
2599                 "display": {
2600                     "label": "Näyttö"
2601                 },
2602                 "distance": {
2603                     "label": "Etäisyys"
2604                 },
2605                 "dock": {
2606                     "label": "Tyyppi"
2607                 },
2608                 "dog": {
2609                     "label": "Koirat",
2610                     "options": {
2611                         "leashed": "Vain hihnassa",
2612                         "no": "Ei sallittu",
2613                         "yes": "Sallittu"
2614                     }
2615                 },
2616                 "door": {
2617                     "label": "Oven tyyppi"
2618                 },
2619                 "door_type": {
2620                     "label": "Tyyppi"
2621                 },
2622                 "drive_through": {
2623                     "label": "Autokaista"
2624                 },
2625                 "duration": {
2626                     "label": "Kesto",
2627                     "placeholder": "00:00"
2628                 },
2629                 "electrified": {
2630                     "label": "Sähköistys",
2631                     "options": {
2632                         "contact_line": "Sähköjohtimet",
2633                         "no": "Ei",
2634                         "rail": "Sähkökisko",
2635                         "yes": "Kyllä (tarkemmin määrittelemätön)"
2636                     },
2637                     "placeholder": "Sähköjohtimet, sähkökisko..."
2638                 },
2639                 "elevation": {
2640                     "label": "Korkeus merenpinnasta"
2641                 },
2642                 "email": {
2643                     "label": "Sähköpostiosoite",
2644                     "placeholder": "esimerkki@esimerkki.fi"
2645                 },
2646                 "embankment": {
2647                     "label": "Tyyppi",
2648                     "placeholder": "Oletus"
2649                 },
2650                 "embassy": {
2651                     "label": "Tyyppi"
2652                 },
2653                 "emergency": {
2654                     "label": "Ensiapupäivystys"
2655                 },
2656                 "emergency_combo": {
2657                     "label": "Tyyppi"
2658                 },
2659                 "enforcement": {
2660                     "label": "Tyyppi"
2661                 },
2662                 "entrance": {
2663                     "label": "Tyyppi"
2664                 },
2665                 "except": {
2666                     "label": "Poikkeukset"
2667                 },
2668                 "fax": {
2669                     "label": "Faksinumero",
2670                     "placeholder": "+358 40 123 4567"
2671                 },
2672                 "fee": {
2673                     "label": "Maksullisuus"
2674                 },
2675                 "fence_type": {
2676                     "label": "Tyyppi"
2677                 },
2678                 "fire_hydrant/diameter": {
2679                     "label": "Halkaisija (mm)"
2680                 },
2681                 "fire_hydrant/pressure": {
2682                     "label": "Paine (baareissa)"
2683                 },
2684                 "fire_hydrant/type": {
2685                     "label": "Muoto",
2686                     "options": {
2687                         "pillar": "Ilmajohto",
2688                         "underground": "Maakaapeli",
2689                         "wall": "Seinä"
2690                     }
2691                 },
2692                 "fireplace": {
2693                     "label": "Tulipaikka"
2694                 },
2695                 "fishing": {
2696                     "label": "Kalastus"
2697                 },
2698                 "fitness_station": {
2699                     "label": "Välineiden tyypit"
2700                 },
2701                 "fixme": {
2702                     "label": "Virheenkorjauspyyntö"
2703                 },
2704                 "flag/type": {
2705                     "label": "Lipun tyyppi"
2706                 },
2707                 "floating": {
2708                     "label": "Kelluva"
2709                 },
2710                 "flood_prone": {
2711                     "label": "Altis tulville"
2712                 },
2713                 "ford": {
2714                     "label": "Tyyppi",
2715                     "placeholder": "Oletus"
2716                 },
2717                 "frequency": {
2718                     "label": "Operoinnin taajuus"
2719                 },
2720                 "from": {
2721                     "label": "Lähtöpaikka"
2722                 },
2723                 "fuel": {
2724                     "label": "Polttoaine"
2725                 },
2726                 "fuel_multi": {
2727                     "label": "Polttonesteet"
2728                 },
2729                 "gauge": {
2730                     "label": "Raideväli"
2731                 },
2732                 "gender": {
2733                     "label": "Sukupuolirajoitus",
2734                     "options": {
2735                         "female": "Naiset",
2736                         "male": "Miehet",
2737                         "unisex": "Sukupuolirajoitukseton"
2738                     },
2739                     "placeholder": "Ei tiedossa"
2740                 },
2741                 "generator/method": {
2742                     "label": "Menetelmä"
2743                 },
2744                 "generator/output/electricity": {
2745                     "label": "Voiman ulostulo",
2746                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
2747                 },
2748                 "generator/source": {
2749                     "label": "Lähde"
2750                 },
2751                 "generator/type": {
2752                     "label": "Tyyppi"
2753                 },
2754                 "government": {
2755                     "label": "Tyyppi"
2756                 },
2757                 "grape_variety": {
2758                     "label": "Rypälelajikkeet"
2759                 },
2760                 "guest_house": {
2761                     "label": "Tyyppi"
2762                 },
2763                 "handicap": {
2764                     "label": "Tasoitussuositus (HCP)",
2765                     "placeholder": "1-18"
2766                 },
2767                 "handrail": {
2768                     "label": "Käsikaide"
2769                 },
2770                 "hashtags": {
2771                     "label": "Aihetunnisteet ja hashtagit",
2772                     "placeholder": "#esimerkki"
2773                 },
2774                 "healthcare": {
2775                     "label": "Tyyppi"
2776                 },
2777                 "healthcare/speciality": {
2778                     "label": "Erikoisalat"
2779                 },
2780                 "height": {
2781                     "label": "Korkeus (metreinä)"
2782                 },
2783                 "height_building": {
2784                     "label": "Rakennuksen korkeus, metreissä"
2785                 },
2786                 "highspeed": {
2787                     "label": "Suurnopeusrata"
2788                 },
2789                 "highway": {
2790                     "label": "Tyyppi"
2791                 },
2792                 "historic": {
2793                     "label": "Tyypp"
2794                 },
2795                 "historic/civilization": {
2796                     "label": "Historiallinen kulttuuri"
2797                 },
2798                 "historic/wreck/date_sunk": {
2799                     "label": "Uppoamispäivä"
2800                 },
2801                 "hoops": {
2802                     "label": "Koritelineet",
2803                     "placeholder": "1, 2, 4..."
2804                 },
2805                 "horse_dressage": {
2806                     "options": {
2807                         "equestrian": "Kyllä",
2808                         "undefined": "Ei"
2809                     }
2810                 },
2811                 "horse_riding": {
2812                     "label": "Hevosratsastus",
2813                     "options": {
2814                         "horse_riding": "Kyllä",
2815                         "undefined": "Ei"
2816                     }
2817                 },
2818                 "horse_scale": {
2819                     "label": "Ratsastuksen vaativuus",
2820                     "options": {
2821                         "common": "Helppo: Ei ongelmia tai haasteita (oletus)",
2822                         "critical": "Rajallinen: Saavutettavissa vain kokeneille ratsastajille ja hevosille. Merkittäviä esteitä. Sillat tulee tarkastaa huolella.",
2823                         "dangerous": "Vaarallinen: Saavutettavissa vain erittäin kokeneille ratsastajille ja hevosille hyvällä säällä. Jalkaisin."
2824                     },
2825                     "placeholder": "Vaikea, vaarallinen..."
2826                 },
2827                 "horse_stables": {
2828                     "label": "Hevostalli",
2829                     "options": {
2830                         "stables": "Kyllä",
2831                         "undefined": "Ei"
2832                     }
2833                 },
2834                 "iata": {
2835                     "label": "IATA"
2836                 },
2837                 "icao": {
2838                     "label": "ICAO"
2839                 },
2840                 "incline": {
2841                     "label": "Kaltevuus"
2842                 },
2843                 "incline_steps": {
2844                     "label": "Kulkusuunta",
2845                     "options": {
2846                         "down": "Alas",
2847                         "up": "Ylös"
2848                     }
2849                 },
2850                 "indoor": {
2851                     "label": "Sisätila"
2852                 },
2853                 "industrial": {
2854                     "label": "Tyyppi"
2855                 },
2856                 "information": {
2857                     "label": "Tyyppi"
2858                 },
2859                 "inscription": {
2860                     "label": "Sisältyvä kaiverrus/kirjoitus"
2861                 },
2862                 "intermittent": {
2863                     "label": "Kuivuminen ajoittain"
2864                 },
2865                 "internet_access": {
2866                     "label": "Internet-yhteys",
2867                     "options": {
2868                         "no": "Ei",
2869                         "terminal": "Terminaali",
2870                         "wired": "Ethernet-yhteys",
2871                         "wlan": "WLAN",
2872                         "yes": "Kyllä"
2873                     }
2874                 },
2875                 "internet_access/fee": {
2876                     "label": "Internet-yhteyden maksullisuus"
2877                 },
2878                 "internet_access/ssid": {
2879                     "label": "Langattoman verkon nimi"
2880                 },
2881                 "interval": {
2882                     "label": "Aikaväli"
2883                 },
2884                 "junction/ref_oneway": {
2885                     "label": "Liittymän numero "
2886                 },
2887                 "junction_line": {
2888                     "label": "Liittymä",
2889                     "options": {
2890                         "circular": "Liikenneympyrä (eri väistämisvelvollisuussäännöt, ei käytössä Suomessa)",
2891                         "jughandle": "Jughandle-liittymä",
2892                         "roundabout": "Kiertoliittymä"
2893                     }
2894                 },
2895                 "kerb": {
2896                     "label": "Reunakiveyksen muoto"
2897                 },
2898                 "kerb/height": {
2899                     "label": "Korkeus"
2900                 },
2901                 "label": {
2902                     "label": "Nimike"
2903                 },
2904                 "lamp_type": {
2905                     "label": "Tyyppi"
2906                 },
2907                 "landuse": {
2908                     "label": "Tyyppi"
2909                 },
2910                 "lanes": {
2911                     "label": "Kaistat",
2912                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2913                 },
2914                 "language_multi": {
2915                     "label": "Kielet"
2916                 },
2917                 "layer": {
2918                     "label": "Kerros",
2919                     "placeholder": "0"
2920                 },
2921                 "leaf_cycle": {
2922                     "label": "Lehtien pudotuskierto",
2923                     "options": {
2924                         "deciduous": "Pudottaa kaikki lehtensä",
2925                         "evergreen": "Ei pudota lehtiä",
2926                         "mixed": "Sekoitus",
2927                         "semi_deciduous": "Pudottaa kaikki lehtensä hyvin lyhyeksi ajaksi",
2928                         "semi_evergreen": "Pudottaa suurimman osan lehdistään"
2929                     }
2930                 },
2931                 "leaf_cycle_singular": {
2932                     "label": "Lehtien putoaminen",
2933                     "options": {
2934                         "deciduous": "Kesävihanta",
2935                         "evergreen": "Ainavihanta",
2936                         "semi_deciduous": "Lähes kesävihanta",
2937                         "semi_evergreen": "Lähes ikivihanta"
2938                     }
2939                 },
2940                 "leaf_type": {
2941                     "label": "Lehtilajike",
2942                     "options": {
2943                         "broadleaved": "Leveälehtinen",
2944                         "leafless": "Lehdetön",
2945                         "mixed": "Sekoitus",
2946                         "needleleaved": "Neulaset"
2947                     }
2948                 },
2949                 "leaf_type_singular": {
2950                     "label": "Lehtien typpi",
2951                     "options": {
2952                         "broadleaved": "Leveälehtinen",
2953                         "leafless": "Lehdetön",
2954                         "needleleaved": "Neulaset"
2955                     }
2956                 },
2957                 "leisure": {
2958                     "label": "Tyyppi"
2959                 },
2960                 "length": {
2961                     "label": "Pituus (metreinä)"
2962                 },
2963                 "level": {
2964                     "label": "Kerros"
2965                 },
2966                 "levels": {
2967                     "label": "Kerroslukumäärä",
2968                     "placeholder": "2, 4, 6..."
2969                 },
2970                 "lit": {
2971                     "label": "Valaistus"
2972                 },
2973                 "location": {
2974                     "label": "Sijainti"
2975                 },
2976                 "location_pool": {
2977                     "label": "Sijainti",
2978                     "options": {
2979                         "indoor": "Sisätila",
2980                         "outdoor": "Ulkotila",
2981                         "roof": "Katolla"
2982                     }
2983                 },
2984                 "lock": {
2985                     "label": "Sulku"
2986                 },
2987                 "man_made": {
2988                     "label": "Tyyppi"
2989                 },
2990                 "manhole": {
2991                     "label": "Tyyppi"
2992                 },
2993                 "manufacturer": {
2994                     "label": "Valmistaja"
2995                 },
2996                 "map_size": {
2997                     "label": "Peittävyys"
2998                 },
2999                 "map_type": {
3000                     "label": "Tyyppi"
3001                 },
3002                 "material": {
3003                     "label": "Materiaali"
3004                 },
3005                 "maxheight": {
3006                     "label": "Enimmäiskorkeus",
3007                     "placeholder": "3.5, 4, 4.5... (käytä pilkun sijasta desimaalina pistettä)"
3008                 },
3009                 "maxspeed": {
3010                     "label": "Nopeusrajoitus",
3011                     "placeholder": "40, 50, 60..."
3012                 },
3013                 "maxspeed/advisory": {
3014                     "label": "Suositusnopeus",
3015                     "placeholder": "40, 50, 60..."
3016                 },
3017                 "maxstay": {
3018                     "label": "Sallittu enimmäisaika"
3019                 },
3020                 "maxweight": {
3021                     "label": "Painorajoitus"
3022                 },
3023                 "maxweight_bridge": {
3024                     "label": "Painorajoitus"
3025                 },
3026                 "memorial": {
3027                     "label": "Tyyppi"
3028                 },
3029                 "microbrewery": {
3030                     "label": "Pienpanimo"
3031                 },
3032                 "minspeed": {
3033                     "label": "Alhaisin sallittu nopeus",
3034                     "placeholder": "20, 30, 40..."
3035                 },
3036                 "mtb/scale": {
3037                     "label": "Maastopyöräilyn haastavuus",
3038                     "options": {
3039                         "0": "0: Tasainen sora/pakattu maa-aines, ei esteitä, laajakaariset käännökset",
3040                         "1": "1: Hieman irtomaata, pieniä esteitä, laajakaariset käännökset",
3041                         "2": "2: Runsaasti irtomaata, suuria esteitä, helpot käännökset",
3042                         "3": "3: Liukas pinta, suuria esteitä, tiukat käännökset",
3043                         "4": "4: Irtomaapäällyste tai -kalliot, vaarralliset käännökset",
3044                         "5": "5: Vaikein mahdollinen, kivikkoa, jyrkänteitä",
3045                         "6": "6: Ei ajokelpoinen huippuammattilaisia lukuunottamatta"
3046                     },
3047                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
3048                 },
3049                 "mtb/scale/imba": {
3050                     "label": "IMBA-polkuluokitus",
3051                     "options": {
3052                         "0": "Helpoin (valkoinen ympyrä)",
3053                         "1": "Helppo (vihreä ympyrä)",
3054                         "2": "Keskivaikea (sininen nelikulmio)",
3055                         "3": "Vaikea (musta vinoneliö)",
3056                         "4": "Äärimmäisen vaikea (kaksinkertainen musta vinoneliö)"
3057                     },
3058                     "placeholder": "Helppo, keskivaikea, Vaikea..."
3059                 },
3060                 "mtb/scale/uphill": {
3061                     "label": "Ylämäkipyöräilyn haastavuus",
3062                     "options": {
3063                         "0": "0: Nousu keskimäärin <10 %, sorapohja, ei esteitä",
3064                         "1": "1: Nousu keskimäärin <15 %, sorapohja, satunnaisia pieniä esteitä",
3065                         "2": "2: Nousu keskimäärin <20 %, vakaa pinta, juurikkoa",
3066                         "3": "3: Nousu keskimäärin <25 %, vaihteleva pinta, kiviä, runsasta juurikkoa",
3067                         "4": "4: Nousu keskimäärin <30 %, huonokuntoinen, suuria kiviä ja erittäin runsasta juurikkoa",
3068                         "5": "5: Todella jyrkkä, pyörän taluttaminen tai kantaminen suositeltavaa"
3069                     },
3070                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
3071                 },
3072                 "name": {
3073                     "label": "Nimi",
3074                     "placeholder": "Käytettävä nimi (jos on)"
3075                 },
3076                 "natural": {
3077                     "label": "Luonto"
3078                 },
3079                 "network": {
3080                     "label": "Verkosto"
3081                 },
3082                 "network_bicycle": {
3083                     "label": "Verkon tyyppi",
3084                     "options": {
3085                         "icn": "Kansainvälinen",
3086                         "lcn": "Paikallinen",
3087                         "ncn": "Valtakunnallinen",
3088                         "rcn": "Seudullinen"
3089                     },
3090                     "placeholder": "Paikallinen, seudullinen, valtakunnallinen, kansainvälinen"
3091                 },
3092                 "network_foot": {
3093                     "label": "Verkon tyyppi",
3094                     "options": {
3095                         "iwn": "Kansainvälinen",
3096                         "lwn": "Paikallinen",
3097                         "nwn": "Valtakunnallinen",
3098                         "rwn": "Alueellinen"
3099                     },
3100                     "placeholder": "Paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen, kansainvälinen"
3101                 },
3102                 "network_horse": {
3103                     "label": "Verkon tyyppi",
3104                     "options": {
3105                         "ihn": "Kansainvälinen",