Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / mg.json
1 {
2     "mg": {
3         "icons": {
4             "information": "fanazavana",
5             "remove": "hanala",
6             "undo": "hanafoana"
7         },
8         "modes": {
9             "add_area": {
10                 "title": "Faritra",
11                 "description": "Hampiditra faritra maitso, trano, farihy na faritra hafa amin'ny sarintany.",
12                 "tail": "Tsindrio eo amin'ny sarintany raha hanomboka hanoritra faritra, ohatra hoe faritra maitso, farihy, na trano."
13             },
14             "add_line": {
15                 "title": "Tsipika",
16                 "description": "Hampiditra làlana, arabe, làlan-tongotra, lakan-drano na endri-tsipika hafa amin'ny sarintany.",
17                 "tail": "Tsindrio eo amin'ny sarintany raha hanomboka hanoritra làlana, làla-masaka na arabe."
18             },
19             "add_point": {
20                 "title": "Teboka",
21                 "description": "Hanampy toeram-pisakafoana, toerana miavaka, boatim-paositra na teboka hafa ao amin'ny sarintany.",
22                 "tail": "Tsindrio eo amin'ny sarintany raha hanampy teboka."
23             },
24             "add_note": {
25                 "title": "Fanamarihana",
26                 "description": "Misy tsy mety hitanao ve? Teneno ny mpanao sarintany hafa.",
27                 "tail": "Tsindrio eo amin'ny sarintany raha hanampy fanamarihana."
28             },
29             "browse": {
30                 "title": "Hisava.",
31                 "description": "Akisaho ary hakaikezo ny sarintany."
32             },
33             "draw_area": {
34                 "tail": "Tsindrio raha hampiditra vona eo faritra misy anao. Tsindrio ilay teboka voalohany raha hamarana ny fanoritana faritra."
35             },
36             "draw_line": {
37                 "tail": "Tsindrio raha hanampy vona amin'ny tsipika. Manindria eo amin'ny tsipika hafa raha hampitohy amin'izy ireo, manaova tsindry in-droa raha hamarana ny tsipika."
38             },
39             "drag_node": {
40                 "connected_to_hidden": "Tsy mety ovaina ity satria mifandray amina zavatra izay tsy miseho."
41             }
42         },
43         "operations": {
44             "add": {
45                 "annotation": {
46                     "point": "Nanampy teboka.",
47                     "vertex": "Nanampy vona.",
48                     "relation": "Nanampy fifandraisana.",
49                     "note": "Nanampy fanamarihana."
50                 }
51             },
52             "start": {
53                 "annotation": {
54                     "line": "Nanomboka tsipika.",
55                     "area": "Nanomboka nanoritra faritra."
56                 }
57             },
58             "continue": {
59                 "key": "A",
60                 "title": "Hanohy",
61                 "description": "Hanohy ity tsipika ity.",
62                 "not_eligible": "Tsy misy tsipika azo tohizana eto.",
63                 "multiple": "Misy tsipika maromaro azo tohizana eto. Raha hisafidy tsipika iray dia tsindrio ny Shift ary tsindrio eo amin'ilay tsipika hofantenina.",
64                 "annotation": {
65                     "line": "Nanohy tsipika.",
66                     "area": "Nanohy nanoritra faritra."
67                 }
68             },
69             "cancel_draw": {
70                 "annotation": "Nanafoana ny fanoritana."
71             },
72             "change_tags": {
73                 "annotation": "Nanova ny tags."
74             },
75             "circularize": {
76                 "title": "Hanaboribory.",
77                 "description": {
78                     "line": "Hanaboribory ity tsipika ity.",
79                     "area": "Hanaboribory ity faritra ity."
80                 },
81                 "key": "O",
82                 "annotation": {
83                     "line": "Nanaboribory an'ilay tsipika.",
84                     "area": "Nanaboribory an'ilay faritra."
85                 },
86                 "not_closed": "Tsy mety atao boribory ity satria tsy mihodina tanteraka.",
87                 "too_large": "Tsy mety atao boribory ity satria tsy ampy ny faritra miseho aminy.",
88                 "connected_to_hidden": "Tsy mety atao boribory ity satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho."
89             },
90             "orthogonalize": {
91                 "title": "Efajoro",
92                 "description": {
93                     "line": "Hampahitsy ny zoron'ito tsipika ito.",
94                     "area": "Hampahitsy ireo zoron'ito faritra ito."
95                 },
96                 "annotation": {
97                     "line": "Nampahitsy ny zoron'ilay tsipika.",
98                     "area": "Nampahitsy ireo zoron'ilay faritra."
99                 },
100                 "not_squarish": "Tsy mety atao efajoro mahitsy ito satria tsy manakaiky ny endrika efajoro.",
101                 "too_large": "Tsy mety atao efajoro mahitsy ito satria tsy ampy ny faritra miseho aminy.",
102                 "connected_to_hidden": "Tsy mety atao efajoro mahitsy ito satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho."
103             },
104             "straighten": {
105                 "title": "Hampahitsy",
106                 "key": "S",
107                 "too_bendy": "Tsy mety ampahitsiana ito satria miolaka loatra."
108             },
109             "delete": {
110                 "title": "Hamafa",
111                 "description": {
112                     "single": "Hamafa tanteraka an'ito singa ito.",
113                     "multiple": "Hamafa tanteraka an'ireto singa ireto."
114                 },
115                 "annotation": {
116                     "point": "Namafa an'ilay teboka.",
117                     "vertex": "Namafa an'ilay vona tamin'ilay tsipika.",
118                     "line": "Namafa an'ilay tsipika.",
119                     "area": "Namafa an'ilay faritra.",
120                     "relation": "Namafa an'ilay fifandraisana.",
121                     "multiple": "Namafa singa {n}."
122                 },
123                 "too_large": {
124                     "single": "Tsy mety fafàna ito singa ito satria tsy ampy ny faritra miseho aminy.",
125                     "multiple": "Tsy mety fafàna ireo singa ireo satria tsy ampy ny faritra miseho aminy."
126                 },
127                 "incomplete_relation": {
128                     "single": "Tsy mety fafàna ito singa ito satria tsy azo manontolo tamin'ny nakàna azy.",
129                     "multiple": "Tsy mety fafàna ireo singa ireo satria tsy azo manontolo tamin'ny nakàna azy."
130                 },
131                 "connected_to_hidden": {
132                     "single": "Tsy mety fafàna ito singa ito satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho.",
133                     "multiple": "Tsy mety fafàna ireo singa ireo satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho ny sasany aminy."
134                 }
135             },
136             "disconnect": {
137                 "title": "Hanatsoaka",
138                 "description": "Hanasaraka an'ireto tsipika/faritra ireto.",
139                 "key": "D",
140                 "annotation": "Nanasaraka an'ireo tsipika/faritra.",
141                 "not_connected": "Tsy ampy mba hosarahina ny tsipika/faritra misy.",
142                 "connected_to_hidden": "Tsy mety tsoahina ito satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho."
143             },
144             "merge": {
145                 "title": "Hanambatra",
146                 "description": "Hanambatra an'ireto singa ireto.",
147                 "key": "C",
148                 "annotation": "Nanambatra singa {n}.",
149                 "not_eligible": "Tsy mety atambatra ireto singa ireto.",
150                 "not_adjacent": "Tsy mety atambatra ireto singa ireto satria tsy mifampitohy ny faran'izy ireo.",
151                 "incomplete_relation": "Tsy mety atambatra ireto singa ireto satria misy tsy azo manontolo tamin'ny nakàna azy.",
152                 "conflicting_tags": "Tsy mety atambatra ireo singa ireo satria mifanipaka ny tenifototra voafaritra sasany."
153             },
154             "move": {
155                 "title": "Hamindra",
156                 "description": {
157                     "single": "Hamindra an'ito singa ito amin'ny toerana hafa.",
158                     "multiple": "Hamindra an'ireto singa ireto amin'ny toerana hafa."
159                 },
160                 "key": "M",
161                 "annotation": {
162                     "point": "Namindra an'ilay teboka.",
163                     "vertex": "Namindra an'ilay vona tamin'ilay soritra.",
164                     "line": "Namindra an'ilay tsipika.",
165                     "area": "Namindra an'ilay faritra.",
166                     "multiple": "Namindra singa maromaro."
167                 },
168                 "incomplete_relation": {
169                     "single": "Tsy mety afindra ito singa ito satria tsy azo manontolo tamin'ny nakàna azy.",
170                     "multiple": "Tsy mety afindra ireo singa ireo satria tsy azo manontolo tamin'ny nakàna azy."
171                 },
172                 "too_large": {
173                     "single": "Tsy mety afindra ito singa ito satria tsy ampy ny faritra miseho aminy.",
174                     "multiple": "Tsy mety afindra ireo singa ireo satria tsy ampy ny faritra miseho aminy."
175                 },
176                 "connected_to_hidden": {
177                     "single": "Tsy mety afindra ito singa ito satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho.",
178                     "multiple": "Tsy mety afindra ireo singa ireo satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho ny sasany aminy."
179                 }
180             },
181             "reflect": {
182                 "title": {
183                     "long": "Hamototra araka ny lavany.",
184                     "short": "Hamototra araka ny hafohiny."
185                 },
186                 "description": {
187                     "long": {
188                         "single": "Hamototra ito singa ito manodidina ny lavany.",
189                         "multiple": "Hamototra ireto singa ireto manodidina ny lavany."
190                     },
191                     "short": {
192                         "single": "Hamototra ito singa ito manodidina ny hafohiny.",
193                         "multiple": "Hamototra ireto singa ireto manodidina ny hafohiny."
194                     }
195                 },
196                 "key": {
197                     "long": "T",
198                     "short": "Y"
199                 },
200                 "annotation": {
201                     "long": {
202                         "single": "Namototra ilay singa manodidina ny halavany.",
203                         "multiple": "Namototra ireo singa manodidina ny halavany."
204                     },
205                     "short": {
206                         "single": "Namototra ilay singa manodidina ny hafohiny.",
207                         "multiple": "Namototra ireo singa manodidina ny hafohiny."
208                     }
209                 },
210                 "incomplete_relation": {
211                     "single": "Tsy mety afototra ito singa ito satria mbola tsy azo manontolo.",
212                     "multiple": "Tsy mety afototra ireo singa ireo satria mbola tsy azo manontolo."
213                 },
214                 "too_large": {
215                     "single": "Tsy mety afototra ito singa ito satria tsy ampy ny faritra miseho aminy.",
216                     "multiple": "Tsy mety afototra ireo singa ireo satria tsy ampy ny faritra miseho aminy."
217                 },
218                 "connected_to_hidden": {
219                     "single": "Tsy mety afototra ito singa ito satria mipetaka amina singa tsy miseho.",
220                     "multiple": "Tsy mety afototra ireo singa ireo satria mipetaka amina singa tsy miseho ny sasany aminy."
221                 }
222             },
223             "rotate": {
224                 "title": "Hanodina",
225                 "description": {
226                     "single": "Hanodina an'ito singa ito manodidina ny ivony.",
227                     "multiple": "Hanodina an'ireto singa ireto manodidina ny ivony."
228                 },
229                 "key": "R",
230                 "annotation": {
231                     "line": "Nanodina an'ilay tsipika.",
232                     "area": "Nanodina an'ilay faritra.",
233                     "multiple": "Nanodina singa maromaro."
234                 },
235                 "incomplete_relation": {
236                     "single": "Tsy mety ahodina ito singa ito satria tsy azo manontolo tamin'ny nakàna azy.",
237                     "multiple": "Tsy mety ahodina ireo singa ireo satria tsy azo manontolo tamin'ny nakàna azy."
238                 },
239                 "too_large": {
240                     "single": "Tsy mety ahodina ito singa ito satria tsy ampy ny faritra miseho aminy.",
241                     "multiple": "Tsy mety ahodina ireto singa ireto satria misy tsy miseho ny sasany aminy."
242                 },
243                 "connected_to_hidden": {
244                     "single": "Tsy mety ahodina ito singa ito satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho.",
245                     "multiple": "Tsy mety ahodina ireo singa ireo satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho ny sasany aminy."
246                 }
247             },
248             "reverse": {
249                 "title": "Hamototra",
250                 "description": "Hamototra ny fizotran'ito tsipika ito.",
251                 "key": "V",
252                 "annotation": "Namototra an'ilay tsipika."
253             },
254             "split": {
255                 "title": "Hizara",
256                 "description": {
257                     "line": "Hizara an'ito tsipika ito ho roa eto amin'ito vona ito.",
258                     "area": "Hizara ny sisin'ito faritra ito ho roa.",
259                     "multiple": "Hanapaka ny tsipika/sisin'ny faritra ho roa eto amin'ity teboka ity."
260                 },
261                 "key": "X",
262                 "annotation": {
263                     "line": "Hanapaka tsipika",
264                     "area": "Hanapaka sisina faritra",
265                     "multiple": "Hanapaka tsipika/sisina faritra {n}"
266                 },
267                 "not_eligible": "Tsy mety tapahana amin'ny fanombohany na ny fiafarany ny tsipika.",
268                 "multiple_ways": "Misy tsipika maro loatra eto ka tsy mety tapahana.",
269                 "connected_to_hidden": "Tsy mety tapahana ity satria mifampitohy amina zavatra tsy miseho."
270             },
271             "restriction": {
272                 "annotation": {
273                     "create": "Nanampy fameperam-pihodinana",
274                     "delete": "Nanala ilay fameperam-pihodinana"
275                 }
276             }
277         },
278         "restriction": {
279             "controls": {
280                 "distance": "Halavirana",
281                 "distance_up_to": "Hatramin'ny {distance}",
282                 "via": "Amin'ny alalan'ny",
283                 "via_node_only": "Teboka ihany"
284             },
285             "help": {
286                 "indirect": "(an-kolaka)",
287                 "turn": {
288                     "no_left_turn": "TSY MISY Fihodinana Miankavia {indirect}",
289                     "no_right_turn": "TSY MISY Fihodinana Miankavanana {indirect}",
290                     "no_u_turn": "TSY MISY Fihodinana Manao U {indirect}",
291                     "no_straight_on": "TSY MISY Fandrosoana Mahitsy {indirect}",
292                     "only_left_turn": "Mihodina Miankavia IHANY {indirect}",
293                     "only_right_turn": "Mihodina Miankavanana IHANY {indirect}",
294                     "only_u_turn": "Mihodina Manao U IHANY {indirect}",
295                     "only_straight_on": "Mandroso Mahitsy IHANY {indirect}",
296                     "allowed_left_turn": "Mahazo mihodina miankavia {indirect}",
297                     "allowed_right_turn": "Mahazo mihodina miankavanana {indirect}",
298                     "allowed_u_turn": "Mahazo mihodina manao U {indirect}",
299                     "allowed_straight_on": "Mahazo mandroso mahitsy {indirect}"
300                 },
301                 "from": "AVY AO",
302                 "via": "MANARAKA NY",
303                 "to": "HATRAO"
304             }
305         },
306         "undo": {
307             "tooltip": "Hanafoana ny: {action}",
308             "nothing": "Tsy misy hofoanana."
309         },
310         "redo": {
311             "tooltip": "Hamerina ny: {action}",
312             "nothing": "Tsy misy haverina."
313         },
314         "tooltip_keyhint": "Tsindry maika:",
315         "browser_notice": "Ao amin'ny navigateur Firefox, Chrome, Safari, Opera ary Internet Explorer 11 na amboniny ihany no mandeha ity fitaovana ity. Havaozy azafady ny navigateur ampiasainao na mampiasà Potlatch 2 hahafahanao manova ny sarintany.",
316         "translate": {
317             "translate": "Handika",
318             "localized_translation_language": "Hisafidy fiteny",
319             "localized_translation_name": "Anarana"
320         },
321         "zoom_in_edit": "Hakaikezo raha hanova",
322         "login": "Hiditra",
323         "logout": "Hivoaka",
324         "loading_auth": "An-dalam-pifandraisana amin'ny OpenStreetMap...",
325         "report_a_bug": "Hampita tsy fetezana",
326         "help_translate": "Hanampy handika",
327         "feature_info": {
328             "hidden_warning": "Singa miafina {count}",
329             "hidden_details": "Miafina ireto singa ireto zao: {details}"
330         },
331         "status": {
332             "error": "Tsy afaka mifandray amin'ny API.",
333             "offline": "Tsy mandeha ny API amin'izao. Manandràmana indray mandeha rehefa afaka kelikely.",
334             "readonly": "Maody mamaky fotsiny ny API. Mila miandry ianao hihazonana ny fanovana nataonao.",
335             "rateLimit": "Mametra ny fifandraisana avy amin'olon-tsy fantatra ny API. Azonao andramana atao ny miditra amin'ny alalan'ny kaontinao."
336         },
337         "commit": {
338             "title": "Handefa mankany amin'ny OpenStreetMap",
339             "upload_explanation": "Ny fanovana alefanao dia ho hita amin'ny sarintany rehetra izay mampiasa ny angon-drakitra OpenStreetMap.",
340             "upload_explanation_with_user": "Ny fanovana alefanao amin'ny maha {user} anao dia ho hita amin'ny sarintany rehetra izay mampiasa ny angon-drakitra OpenStreetMap.",
341             "request_review": "Tiako hisy hanamarina ny fanovana nataoko.",
342             "save": "Handefa",
343             "cancel": "Hanafoana",
344             "changes": "Fanovana {count}",
345             "download_changes": "Haka ny rakitra osmChange",
346             "warnings": "Fampitandremana",
347             "modified": "Voaova",
348             "deleted": "Voafafa",
349             "created": "Voaforona",
350             "about_changeset_comments": "Mombamomba ny fanehoan-kevitra ao amin'ny vondron'ova",
351             "google_warning": "Voalazanao ao amin'ity fanehoan-kevitra ity ny hoe Google: tadidio fa tsy azo atao tanteraka ny mandika avy amin'ny Google Maps."
352         },
353         "contributors": {
354             "list": "Fanovana nataon'i {users}",
355             "truncated_list": "Fanovana nataon'i {users} sy {count} hafa"
356         },
357         "info_panels": {
358             "key": "I",
359             "background": {
360                 "key": "B",
361                 "title": "Lafika",
362                 "zoom": "Hakaiky",
363                 "source": "Loharano",
364                 "description": "Famariparitana",
365                 "unknown": "Tsy fantatra",
366                 "show_tiles": "Hampiseho ny kapila",
367                 "hide_tiles": "Hanafina ny kapila"
368             },
369             "history": {
370                 "key": "H",
371                 "title": "Raki-panovana",
372                 "selected": "{n} voafidy",
373                 "no_history": "Tsy Misy Raki-panovana (Singa Vaovao)",
374                 "last_edit": "Fanovana Farany",
375                 "edited_by": "Fanovana Nataon'i",
376                 "changeset": "Vondron'ova",
377                 "unknown": "Tsy fantatra",
378                 "link_text": "Raki-panovana ao amin'ny openstreetmap.org"
379             },
380             "location": {
381                 "key": "L",
382                 "title": "Toerana",
383                 "unknown_location": "Tsy Fantatra ny Toerana"
384             },
385             "measurement": {
386                 "key": "M",
387                 "title": "Fandrefesana",
388                 "selected": "{n} voafidy",
389                 "geometry": "Bika",
390                 "closed_line": "tsipika mihidy",
391                 "closed_area": "faritra mihidy",
392                 "center": "Ivo",
393                 "perimeter": "Manodidina",
394                 "length": "Halava",
395                 "area": "Velarana",
396                 "location": "Toerana",
397                 "node_count": "Isan'ny vona"
398             }
399         },
400         "geometry": {
401             "point": "teboka",
402             "line": "tsipika",
403             "area": "faritra"
404         },
405         "geocoder": {
406             "search": "Hitady maneran-tany...",
407             "no_results_worldwide": "Tsy nisy vokatra hita"
408         },
409         "geolocate": {
410             "title": "Hampiseho ny Toerana Misy Ahy",
411             "locating": "Andraso fa mbola mamantatra ny toerana..."
412         },
413         "inspector": {
414             "show_more": "Hampiseho Misimisy Kokoa",
415             "view_on_osm": "Hijery ao amin'ny openstreetmap.org",
416             "all_fields": "Ny saha rehetra",
417             "all_tags": "Ny tags rehetra",
418             "all_members": "Ny mpikambana rehetra",
419             "all_relations": "Ny relations rehetra",
420             "role": "Anjara asa",
421             "choose": "Safidio ny karazan'ny singa",
422             "results": "Vokatra {n} hoan'ny {search}",
423             "back_tooltip": "Hanova ny singa",
424             "remove": "Hanala",
425             "search": "Hikaroka",
426             "multiselect": "Singa voafidy",
427             "unknown": "Tsy fantatra",
428             "feature_list": "Hikaroka singa",
429             "edit": "Hanova ny singa",
430             "check": {
431                 "yes": "Eny",
432                 "no": "Tsia",
433                 "reverser": "Hanova ny fizotra"
434             },
435             "radio": {
436                 "structure": {
437                     "type": "Karazany",
438                     "default": "Tsy miova",
439                     "layer": "Sosona"
440                 }
441             },
442             "add": "Hanampy",
443             "none": "Tsy misy",
444             "node": "Vona",
445             "way": "Làlana",
446             "location": "Toerana",
447             "add_fields": "Hanampy saha:"
448         },
449         "background": {
450             "title": "Lafika",
451             "description": "Fikiràna ny lafika",
452             "key": "B",
453             "backgrounds": "Lafika",
454             "none": "Tsy misy",
455             "best_imagery": "Ny loharanon-tsary tsara indrindra fantatra hoan'ity toerana ity",
456             "switch": "Hiverina amin'ity lafika ity",
457             "custom": "Manokana",
458             "overlays": "Rakotra",
459             "imagery_source_faq": "Fanazavana Momba ny Sary / Hampita Olana",
460             "reset": "Hamerina amin'ny voalohany",
461             "display_options": "Safidy Momba ny Fisehoana",
462             "brightness": "Hazava",
463             "contrast": "Fifanalaviran-kazavana",
464             "saturation": "Haben'ny loko",
465             "sharpness": "Haranitra",
466             "minimap": {
467                 "description": "Hampiseho ny sarintany kely",
468                 "tooltip": "Hampiseho sarintany jerena lavitra mba hanampy amin'ny fahitana ny toerana misy ny sarintany miseho."
469             },
470             "fix_misalignment": "Hanamboatra ny fihitsin'ny ny sary",
471             "offset": "Akisaho mankany amin'izay tianao eo amin'ny faritra volondavenona eto ambany mba hanovana ny fihitsin'ny sary, na ampidiro ny sandan'ny fikisahana amin'ny metatra."
472         },
473         "map_data": {
474             "title": "Angon-draki-tsarintany",
475             "description": "Angon-draki-tsarintany",
476             "key": "F",
477             "data_layers": "Sosona Angon-drakitra",
478             "layers": {
479                 "osm": {
480                     "tooltip": "Angon-draki-tsarintany avy amin'ny OpenStreetMap",
481                     "title": "Angon-drakitra OpenStreetMap"
482                 },
483                 "notes": {
484                     "tooltip": "Angon-drakitra momba ny fanamarihana avy amin'ny OpenStreetMap",
485                     "title": "Fanamarihana OpenStreetMap"
486                 }
487             },
488             "fill_area": "Hameno ireo Faritra",
489             "map_features": "Singa ao amin'ny Sarintany",
490             "autohidden": "Fanahy iniana nafenina ireo singa ireo satria maro loatra no ho niseho teo amin'ny efijery. Hakaikezo raha hanova azy ireo.",
491             "osmhidden": "Fanahy iniana nafenina ireo singa ireo satria miafina ny sosona OpenStreetMap."
492         },
493         "feature": {
494             "points": {
495                 "description": "Teboka",
496                 "tooltip": "Toerana"
497             },
498             "traffic_roads": {
499                 "tooltip": "Arabe, Làlana, sns."
500             },
501             "service_roads": {
502                 "description": "Làlana Mankamina Tranon'olona",
503                 "tooltip": "Làlana Mankamina Tranon'olona, Làlana Miditra Amina Toeram-pihantsonana, Làlan-tsarety, sns."
504             },
505             "paths": {
506                 "description": "Làla-masaka",
507                 "tooltip": "Làlana amin'ny Sisin'arabe, Làlan'ny Mpandeha an-tongotra, Làlan'ny Bisikileta, sns."
508             },
509             "buildings": {
510                 "description": "Trano",
511                 "tooltip": "Trano, Toeram-pialofana, Garazy, sns."
512             },
513             "landuse": {
514                 "description": "Momba izay Mandrakotra ny Tany",
515                 "tooltip": "Ala, Tanimboly, Valan-javaboary, Faritra Fonenana, Tsena, sns."
516             },
517             "boundaries": {
518                 "description": "Sisiny",
519                 "tooltip": "Sisintany"
520             },
521             "water": {
522                 "description": "Momba ny Rano",
523                 "tooltip": "Renirano, Farihy, Kamory, Dobo, sns."
524             },
525             "rail": {
526                 "description": "Momba ny Lalam-by",
527                 "tooltip": "Lalam-by"
528             },
529             "power": {
530                 "description": "Momba ny Herinaratra",
531                 "tooltip": "Fitarihana Herinaratra, Toeram-pamokarana Herinaratra, Tobin-herinaratra, sns."
532             },
533             "past_future": {
534                 "tooltip": "Andalam-pangatahana, Fanamboarana, Tsy Miasa Intsony, Rava, sns."
535             },
536             "others": {
537                 "tooltip": "Izay Zavatra Hafa Rehetra"
538             }
539         },
540         "area_fill": {
541             "wireframe": {
542                 "description": "Tsy feno (Endrika Tariby)",
543                 "tooltip": "Ny fampiharana ny endrika tariby dia manamora ny fahitana ny sary lafika ao ambany.",
544                 "key": "W"
545             },
546             "partial": {
547                 "description": "Feno amin'ny Ampahany"
548             },
549             "full": {
550                 "description": "Feno Tanteraka",
551                 "tooltip": "Natao miseho feno tanteraka ireo faritra."
552             }
553         },
554         "save": {
555             "title": "Hitahiry",
556             "help": "Hamarino ny fanovana nataonao ary alefaso any amin'ny OpenStreetMap, mba ho hitan'ny mpampiasa hafa.",
557             "no_changes": "Tsy misy fanovana hotahirizina.",
558             "error": "Nisy tsy nety tamin'ny fanandramana hitahiry ny fanovana",
559             "unknown_error_details": "Hamarino azafady hoe mandeha ny fifandraisana internet ampiasainao.",
560             "uploading": "Eo am-pandefasana ny fanovana mankany amin'ny OpenStreetMap...",
561             "conflict_progress": "Mitady ireo fifanindriana: {num} amin'ny {total}",
562             "unsaved_changes": "Misy fanovana nataonao mbola tsy voatahiry",
563             "conflict": {
564                 "header": "Handamina ny fanovana mifanindry",
565                 "count": "Fifanindriana {num} amin'ny {total}",
566                 "previous": "< Teo Aloha",
567                 "next": "Manaraka >",
568                 "keep_local": "Hihazona ny ahy",
569                 "keep_remote": "Hampiasa ny azy",
570                 "restore": "Hamerina",
571                 "delete": "Hamela ho Voafafa",
572                 "download_changes": "Na alaivo ny rakitra osmChange",
573                 "done": "Voalamina ny fifanindriana rehetra!",
574                 "help": "Nisy mpampiasa hafa nanova ny sasany amin'ny singan-tsarintany novainao.\nTsindio ny tsirairay amin'ireo singa eto ambany hahafantaranao misimisy kokoa momba ny fifanindriana, dia misafidia na hihazona\nny fanovana nataonao na ny an'ny mpampiasa hafa.\n"
575             }
576         },
577         "merge_remote_changes": {
578             "conflict": {
579                 "deleted": "Nofafan'i {user} ity singa ity.",
580                 "location": "Samy nanova toerana ity singa ity ianareo sy {user}.",
581                 "nodelist": "Samy nanova ireo vona ianareo sy {user}.",
582                 "tags": "Novainao ho \"{local}\" ny tag <b>{tag}</b> nefa i {user} nanova azy ho \"{remote}\"."
583             }
584         },
585         "success": {
586             "help_link_text": "Antsipiriany",
587             "view_on_osm": "Hijery ny Fiovana ao amin'ny OSM",
588             "changeset_id": "Ny vondron'ova nataonao #: {changeset_id}",
589             "like_osm": "Tianao ve i OpenStreetMap? Mifandraisa amin'ny hafa:",
590             "more": "Misimisy kokoa",
591             "events": "Hetsika",
592             "languages": "Fiteny: {languages}",
593             "missing": "Misy banga ve ito lisitra ito?",
594             "tell_us": "Teneno!"
595         },
596         "confirm": {
597             "okay": "OK",
598             "cancel": "Hanafoana"
599         },
600         "source_switch": {
601             "lose_changes": "Misy fanovana nataonao mbola tsy voatahiry. Raha mivery any amin'ny sarintany ianao dia very ireo. Azonao antoka ve fa te hiverina any amin'ny sarintany tokoa ianao?"
602         },
603         "version": {
604             "whats_new": "Inona no zava-baovao ao amin'ny iD fivoahana faha {version}"
605         },
606         "tag_reference": {
607             "description": "Famariparitana",
608             "on_wiki": "{tag} ao amin'ny wiki.osm.org",
609             "used_with": "ampiasaina miaraka amin'ny {type}"
610         },
611         "zoom": {
612             "in": "Hanakaiky",
613             "out": "Hanalavitra"
614         },
615         "cannot_zoom": "Tsy afaka manalavitra noho izao intsony amin'ity maody ity.",
616         "full_screen": "Hameno ny Efijery",
617         "note": {
618             "note": "Fanamarihana",
619             "title": "Hanova ny fanamarihana",
620             "anonymous": "olon-tsy fantatra",
621             "closed": "(Mikatona)",
622             "commentTitle": "Fanehoan-kevitra",
623             "status": {
624                 "opened": "voasokatra {when}",
625                 "reopened": "voasokatra indray {when}",
626                 "commented": "voatsikera {when}",
627                 "closed": "voakatona {when}"
628             },
629             "newComment": "Fanehoan-kevitra Vaovao",
630             "inputPlaceholder": "Mampidira fanehoan-kevitra hozaraina amin'ny mpampiasa hafa.",
631             "close": "Hanakatona ny fanamarihana",
632             "open": "Hanokatra ny fanamarihana indray",
633             "comment": "Fanehoan-kevitra",
634             "close_comment": "Hanakatona sy Haneho Hevitra",
635             "open_comment": "Hanokatra Indray sy Haneho Hevitra",
636             "report": "Hitatitra",
637             "new": "Fanamarihana Vaovao",
638             "newDescription": "Hazavao ny tsy fetezana",
639             "save": "Hitahiry ny Fanamarihana",
640             "login": "Mila miditra amin'ny alalan'ny kaontinao ianao mba ho afaka hanova na haneho hevitra amin'ity fanamarihana ity.",
641             "upload_explanation": "Ny fanehoan-kevitrao dia ho hitan'ny besinimaro mampiasa ny OpenStreetMap.",
642             "upload_explanation_with_user": "Ny fanehoan-kevitrao amin'ny maha {user} anao dia ho hitan'ny besinimaro mampiasa ny OpenStreetMap."
643         },
644         "help": {
645             "title": "Fanampiana",
646             "key": "H",
647             "help": {
648                 "title": "Fanampiana",
649                 "welcome": "Tongasoa eto amin'ny éditeur iD hoan'ny [OpenStreetMap] (https://www.openstreetmap.org/). Amin'ny alalan'ity éditeur ity ianao dia afaka manova an'i OpenStreetMap avy ato amin'ny navigateur ampiasainao.",
650                 "open_data_h": "Hanokatra Rakitra",
651                 "open_data": "Ny fanovana ataonao amin'ity sarintany ity dia ho hitan'ny olona rehetra mampiasa ny OpenStreetMap. Azonao atao miorina amin'ny fahalalana manokana, ny fidinana ifotony, na ny sary avy eny ambony na ny sary ety amin'ny tany, ny fanovana ataonao. [Tsy azo atao mihitsy] (https://www.openstreetmap.org/copyright) ny mandika avy amin'ny loharano natao hitadiavam-bola toy ny Google Maps.",
652                 "before_start_h": "Alohan'ny hanombohanao",
653                 "before_start": "Tokony ho efa mifankazatra ny OpenStreetMap sy ity éditeur ity ianao mialohan'ny hanaovanao fanovana. Misy fanoroana atolotr'i iD hampianarana anao ny fototra amin'ny fanovana an'i OpenStreetMap. Tsindrio eo amin'ny \"Hanomboka ny Fanoroana\" eto amin'ity efijery ity raha hanomboka hianatra - 15 minitra eo ho eo fotsiny ny halavan'ilay izy.",
654                 "open_source_h": "Hanokatra Loharano",
655                 "open_source": "Ny éditeur iD dia tetikasa ifarimbonana manana kaody misokatra, ary ny fivoahana faha-{version} ity ampiasainao ity. Ny loharanon'ny kaody dia azo alaina [ao amin'ny GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
656                 "open_source_help": "Afaka manampy ny iD ianao amin'ny alalan'ny [fandikàna](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) na [fitaterana tsy fetezana](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
657             },
658             "overview": {
659                 "title": "Jery Ankapobeny",
660                 "navigation_h": "Fivezivezena",
661                 "navigation_drag": "Raha hanakisaka ny sarintany dia tsindrio maharitra ny {leftclick} bokotra havian'ny souris ary akisaho ny souris. Azonao ampiasaina ihany koa ireo bokotra `↓`, `↑`, `←`, `→` an'ny clavier.",
662                 "navigation_zoom": "Raha hijery manakaiky na manalavitra dia ampiasao ny bokotra mihodina amin'ny souris na ny trackpad, na ampiasao ireo bokotra {plus} / {minus} etsy amin'ny sarintany. Azonao ampiasaina koa ireo bokotra `+`, `-` eo amin'ny clavier anao.",
663                 "features_h": "Singa ao amin'ny Sarintany",
664                 "features": "Ampiasaintsika ny teny hoe *singa* mba hilazana ireo zavatra izay miseho eo amin'ny sarintany, toy ny làlana, trano na toerana. Azo ampidirina ho singa ao amin'ny OpenStreetMap avokoa izay zavatra misy rehetra amin'ny tontolo tena izy. Ireo singa ao amin'ny sarintany dia aseho amin'ny alalan'ny *teboka*, *tsipika*, na *faritra*."
665             },
666             "editing": {
667                 "title": "Manova & Mitahiry",
668                 "select_h": "Hisafidy",
669                 "select_left_click": "{leftclick} Tsindrio amin'ny alalan'ny bokotra havia amin'ny souris eo amin'ny singa iray raha hisafidy azy io. Hisongadina izy avy eo, ary hiseho eo amin'ny takelaka etsy amin'ny sisiny ny mombamomba ilay singa, toy ny anarany na ny adiresiny.",
670                 "select_right_click": "{rightclick} Tsindrio amin'ny bokotra havanana amin'ny souris eo amin'ny singa iray mba hipoiran'ny menio fikiràna, izay hampiseho izay azo atao aminy, toy ny manodina, manova toerana, ary mamafa.",
671                 "multiselect_h": "Hisafidy maromaro",
672                 "multiselect_shift_click": "`{shift}`+{leftclick} Manindria ny bokotra havia an'ny souris raha hisafidy singa maromaro indray miaraka. Izany dia manamora ny fanovana toerana na famafàna zavatra maromaro.",
673                 "undo_redo_h": "Hanafoana & Hamerina",
674                 "undo_redo": "Ireo fanovana nataonao dia voatahiry an-toerana ao amin'ny navigateur ampiasainao mandra-pisafidinao handefa azy mankany amin'ny serveur OpenStreetMap. Raha hanafoana ny fanovana nataonao dia tsindrio ny bokotra {undo} **Hanafoana**, ary raha hamerina azy dia tsindrio ny bokotra {redo} **Hamerina**.",
675                 "save_h": "Hitahiry",
676                 "save": "Tsindrio ny {save} **Hitahiry** raha hamarana ny fanovana nataonao ary handefa azy any amin'ny OpenStreetMap. Tadidio fa tokony hotahirizinao matetitetika ny asa ataonao!",
677                 "save_validation": "Azonao lazaina eo amin'ny efitry ny fitehirizana izay zavatra nataonao. Hanamarina amin'ny fomba tsotsotra izay rakitra banga ihany koa iD ary mety hanome soso-kevitra hilainao na fampitandremana raha misy zavatra toa tsy mety.",
678                 "upload_h": "Handefa",
679                 "upload": "Mialoha ny handefasanao ny fanovana nataonao dia mila mampiditra [fanehoan-kevitra momba ny fanovana] (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments) ianao. Avy eo dia tsindrio ny **Handefa** mba handefasana ny fanovana nataonao any amin'ny OpenStreetMap, mba hitambatra amin'izay efa ao amin'ny sarintany ka ho hitan'ny besinimaro."
680             },
681             "feature_editor": {
682                 "fields_h": "Saha"
683             },
684             "points": {
685                 "title": "Teboka",
686                 "intro": "Azo ampiasaina ny *teboka* mba hanehoana zava-misy toy ny fivarotana, toeram-pisakafoana na toerana miavaka. Mampiseho toerana misy zavatra izy ary mamaritra izay misy eo.",
687                 "add_point_h": "Manampy Teboka",
688                 "add_point": "Raha hanampy teboka dia tsindrio ny bokotra {point} **Teboka** eo amin'ny barre d'outils eo ambonin'ny sarintany, na ampiasao ny tsindry maika `1`. Hiova ho sary lakroa ny curseur an'ny souris rehefa manao izany ianao."
689             }
690         },
691         "intro": {
692             "graph": {
693                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
694                 "county": "<value for addr:county>",
695                 "district": "<value for addr:district>",
696                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
697                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
698                 "province": "<value for addr:province>",
699                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
700                 "state": "<value for addr:state>",
701                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
702                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
703                 "countrycode": "mg"
704             }
705         },
706         "shortcuts": {
707             "browsing": {
708                 "navigation": {
709                     "zoom": "Hanakaiky / Hanalavitra"
710                 }
711             },
712             "editing": {
713                 "commands": {
714                     "save": "Hitahiry ny fanovana"
715                 }
716             }
717         },
718         "community": {
719             "bw-facebook": {
720                 "description": "Pejy OpenStreetMap Botswana"
721             },
722             "cape-coast-youthmappers": {
723                 "description": "Araho ao aminin'ny Twitter izahay: {url}"
724             },
725             "osm-gh-facebook": {
726                 "description": "Vondrona Facebook hoan'izay liana amin'ny OpenStreetMap"
727             },
728             "osm-mg-facebook": {
729                 "name": "Vondrona Facebook OpenStreetMap Madagascar",
730                 "description": "Vondrona Facebook malagasy ho an'izay liana amin'ny OpenStreetMap."
731             },
732             "talk-mg": {
733                 "name": "Mailaka fiseraserana Talk-mg",
734                 "description": "Toerana ahafahan'ny mpandray anjara sy ny mpampiasa ny OpenStreetMap eto Madagasikara mifanakalo hevitra sy miresaka."
735             },
736             "OSM-Facebook": {
737                 "name": "OpenStreetMap ao amin'ny Facebook"
738             },
739             "OSM-help": {
740                 "name": "Fanampiana OpenStreetMap"
741             },
742             "OSMF": {
743                 "events": {
744                     "sotm2018": {
745                         "where": "Milan, Italie"
746                     }
747                 }
748             }
749         }
750     }
751 }