Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / no.json
1 {
2     "no": {
3         "icons": {
4             "information": "info",
5             "remove": "fjern",
6             "undo": "angre"
7         },
8         "modes": {
9             "add_area": {
10                 "title": "Område",
11                 "description": "Legg til parker, bygninger, innsjøer eller andre områder på kartet.",
12                 "tail": "Trykk på kartet for å starte å tegne et område, slik som en park, innsjø eller bygning."
13             },
14             "add_line": {
15                 "title": "Linje",
16                 "description": "Legg til hovedveier, gater, gangveier, kanaler eller andre linjer på kartet.",
17                 "tail": "Trykk på kartet for å begynne å tegne en vei, sti eller rute."
18             },
19             "add_point": {
20                 "title": "Punkt",
21                 "description": "Legg til restauranter, monumenter, postbokser eller andre punkter på kartet.",
22                 "tail": "Trykk på kartet for å legge til et punkt."
23             },
24             "add_note": {
25                 "title": "Notat",
26                 "tail": "Trykk på kartet for å legge til et notat."
27             },
28             "browse": {
29                 "title": "Utforsk",
30                 "description": "Flytt og forstørr/forminsk kartet."
31             },
32             "draw_area": {
33                 "tail": "Klikk for å legge til noder til området ditt. Klikk på den første noden for å bli ferdig med området."
34             },
35             "draw_line": {
36                 "tail": "Klikk for å legge til flere noder på linjen. Klikk på andre linjer for å sammenkoble dem, og dobbeltklikk for å avslutte linjen."
37             },
38             "drag_node": {
39                 "connected_to_hidden": "Denne kan ikke redigeres fordi den er koblet til en skjult kartegenskap."
40             }
41         },
42         "operations": {
43             "add": {
44                 "annotation": {
45                     "point": "La til et punkt.",
46                     "vertex": "La til et punkt til linjen.",
47                     "relation": "La til en relasjon.",
48                     "note": "La til et notat."
49                 }
50             },
51             "start": {
52                 "annotation": {
53                     "line": "Startet en linje.",
54                     "area": "Startet et område."
55                 }
56             },
57             "continue": {
58                 "key": "A",
59                 "title": "Fortsett",
60                 "description": "Videreføre en linje.",
61                 "not_eligible": "Ingen linje kan bli videreført her.",
62                 "multiple": "Flere linjer kan videreføres her. For å velge en linje, hold Shift-knappen og klikk på en linje for å velge den.",
63                 "annotation": {
64                     "line": "Videreførte en linje.",
65                     "area": "Videreførte et område."
66                 }
67             },
68             "cancel_draw": {
69                 "annotation": "Avbrøt tegning."
70             },
71             "change_role": {
72                 "annotation": "Endret rollen til et relasjonsmedlem."
73             },
74             "change_tags": {
75                 "annotation": "Endret egenskaper."
76             },
77             "circularize": {
78                 "title": "Gjør rund",
79                 "description": {
80                     "line": "Gjør denne linjen sirkulær.",
81                     "area": "Gjør dette området sirkulært."
82                 },
83                 "key": "O",
84                 "annotation": {
85                     "line": "Gjorde en linje sirkulær.",
86                     "area": "Gjorde et område sirkulært."
87                 },
88                 "not_closed": "Denne kan ikke bli gjort sirkulær, da endene ikke er sammenkoblet.",
89                 "too_large": "Denne kan ikke bli gjort sirkulær, da for lite av den er synlig.",
90                 "connected_to_hidden": "Denne kan ikke bli sirkulær, da den er koblet til en skjult egenskap."
91             },
92             "orthogonalize": {
93                 "title": "Rett opp hjørner",
94                 "description": {
95                     "line": "Rett opp hjørnene på denne linja.",
96                     "area": "Rett opp hjørnene i dette området."
97                 },
98                 "annotation": {
99                     "line": "Laget hjørnene på linjen vinkelrette.",
100                     "area": "Laget hjørnene på arealet vinkelrette."
101                 },
102                 "not_squarish": "Denne kan ikke rettes opp fordi det er vanskelig å finne hjørner.",
103                 "too_large": "Denne kan ikke rettes opp fordi kun noen deler er synlige.",
104                 "connected_to_hidden": "Denne kan ikke rettes opp fordi den er knyttet til en skjult kartegenskap."
105             },
106             "straighten": {
107                 "title": "Gjør rett.",
108                 "key": "S",
109                 "too_bendy": "Denne kan ikke rettes ut fordi den er for bøyet."
110             },
111             "delete": {
112                 "title": "Slett",
113                 "description": {
114                     "single": "Slett denne kartegenskapen permanent.",
115                     "multiple": "Slett disse kartegenskapene permanent."
116                 },
117                 "annotation": {
118                     "point": "Slettet et punkt.",
119                     "vertex": "Slettet et punkt fra en linje.",
120                     "line": "Slettet en linje.",
121                     "area": "Slettet et område.",
122                     "relation": "Slettet en relasjon.",
123                     "multiple": "Slettet {n} kartegenskaper."
124                 },
125                 "too_large": {
126                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke slettes fordi kun noen deler av den er synlig.",
127                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke slettes fordi kun noen deler av dem er synlige."
128                 },
129                 "incomplete_relation": {
130                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke slettes fordi den ikke er fullstendig lastet ned.",
131                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke slettes fordi de ikke er fullstendig lastet ned."
132                 },
133                 "part_of_relation": {
134                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke slettes fordi den er en del av en større relasjon. Du må fjerne den fra relasjonen først.",
135                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke slettes fordi de er en del av en større relasjon. Du må fjerne de fra relasjonen først."
136                 },
137                 "connected_to_hidden": {
138                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke slettes fordi den er koblet til en skjult kartegenskap.",
139                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke slettes fordi noen av dem er koblet til en skjult kartegenskap."
140                 }
141             },
142             "add_member": {
143                 "annotation": "La et medlem til i en relasjon"
144             },
145             "delete_member": {
146                 "annotation": "Fjernet et medlem fra en relasjon"
147             },
148             "disconnect": {
149                 "title": "Koble fra",
150                 "description": "Koble disse linjene/areane fra hverandre",
151                 "key": "D",
152                 "annotation": "Frakoblet linjer/områder.",
153                 "not_connected": "Det er ikke nok linjer/områder her for å kunne frakoble.",
154                 "connected_to_hidden": "Denne kan ikke frakobles fordi den er koblet til en skjult kartegenskap.",
155                 "relation": "Denne kan ikke frakobles fordi den kobler sammen flere medlemmer av en relasjon."
156             },
157             "merge": {
158                 "title": "Slå sammen",
159                 "description": "Slå sammen disse kartegenskapene.",
160                 "key": "C",
161                 "annotation": "{n} kartegenskaper er slått sammen.",
162                 "not_eligible": "Disse kartegenskapene kan ikke bli slått sammen.",
163                 "not_adjacent": "Disse objektene kan ikke bli slått sammen da endepunktene ikke er sammenkoblet.",
164                 "incomplete_relation": "Disse kartegenskapene kan ikke bli slått sammen fordi minst én av dem er ikke ferdig nedlastet.",
165                 "conflicting_tags": "Disse kartegenskapene kan ikke bli slått sammen fordi noen av deres merker har konfliktskapende verdier."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Flytt",
169                 "description": {
170                     "single": "Flytt denne kartegenskapen til et annet sted.",
171                     "multiple": "Flytt disse kartegenskapene til et annet sted."
172                 },
173                 "key": "M",
174                 "annotation": {
175                     "point": "Flyttet et punkt.",
176                     "vertex": "Flyttet et punkt på en linje.",
177                     "line": "Flyttet en linje.",
178                     "area": "Flyttet et område.",
179                     "multiple": "Flyttet flere kartegenskaper."
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke flyttes fordi den ikke er fullstendig lastet ned.",
183                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke flyttes fordi de ikke er fullstendig lastet ned."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke flyttes fordi kun noen deler av den er synlig.",
187                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke flyttes fordi kun noen deler av dem er synlige."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke flyttes fordi den er koblet til en skjult kartegenskap.",
191                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke flyttes fordi noen av dem er koblet til en skjult kartegenskap."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Speilvend om langside",
197                     "short": "Speilvend om kortside"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Speilvend denne kartegenskapen om sin lange akse.",
202                         "multiple": "Speilvend disse kartegenskapene om sine lange akser."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Speilvend denne kartegenskapen om sin korte akse.",
206                         "multiple": "Speilvend disse kartegenskapene om sine korte akser."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "T",
211                     "short": "Y"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "Speilet en kartegenskap om sin lange akse.",
216                         "multiple": "Speilet flere kartegenskaper om sine lange akser."
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "Speilet en kartegenskap om sin korte akse.",
220                         "multiple": "Speilet flere kartegenskaper om sine korte akser."
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke speiles fordi den ikke er fullstendig lastet ned.",
225                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke speiles fordi de ikke er fullstendig lastet ned."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke speiles fordi kun noen deler av den er synlig.",
229                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke speiles fordi kun noen deler av dem er synlige."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Dette objektet kan ikke blir reflektert da det er sammenkoblet med et et skult objekt.",
233                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke speilvendes fordi noen av dem er koblet til skjulte kartegenskaper."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Rotér",
238                 "description": {
239                     "single": "Rotér dette objektet rundt sitt midtpunkt.",
240                     "multiple": "Rotér disse objektene rundt sine midtpunkt."
241                 },
242                 "key": "R",
243                 "annotation": {
244                     "line": "Rotér en linje.",
245                     "area": "Rotér et område.",
246                     "multiple": "Rotér flere objekter."
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Dette objektet kan ikke roteres da det ikke er fullstendig lastet ned.",
250                     "multiple": "Disse objektene kan ikke roteres da de ikke er fullstendig lastet ned."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Dette objektet kan ikke roteres da kun noen deler av det er synlig.",
254                     "multiple": "Disse objektene kan ikke roteres da kun noen deler av det er synlig."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Dette objektet kan ikke roteres da det er koblet til et skjult objekt.",
258                     "multiple": "Disse objektene kan ikke roteres da de er koblet til skjulte objekter."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Reverser",
263                 "description": "Få linjen til å gå motsatt vei.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "Reverserte en linje."
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Del",
269                 "description": {
270                     "line": "Del denne linjen i to ved denne noden.",
271                     "area": "Del yttergrensen av dette området i to.",
272                     "multiple": "Del linjene/yttergrensene i to ved denne noden."
273                 },
274                 "key": "X",
275                 "annotation": {
276                     "line": "Splitt en linje",
277                     "area": "Splitt et områdes yttergrense.",
278                     "multiple": "Splitt {n} linjer/yttergrenser."
279                 },
280                 "not_eligible": "Linjers endepunkter kan ikke splittes.",
281                 "multiple_ways": "Det er for mange linjer til at det kan splittes.",
282                 "connected_to_hidden": "Dette/denne kan ikke splittes da det er koblet til et skjult objekt."
283             },
284             "restriction": {
285                 "annotation": {
286                     "create": "La til en svingebegrensning.",
287                     "delete": "Fjernet en svingebegrensning."
288                 }
289             }
290         },
291         "restriction": {
292             "controls": {
293                 "distance": "Distanse",
294                 "via": "Via"
295             },
296             "help": {
297                 "from": "FRA",
298                 "via": "VIA",
299                 "to": "TIL",
300                 "from_name": "{from} {fromName}",
301                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
302                 "via_names": "{via} {viaNames}"
303             }
304         },
305         "undo": {
306             "tooltip": "Angre: {action}",
307             "nothing": "Ingen ting å gjøre."
308         },
309         "redo": {
310             "tooltip": "Omgjør: {action}",
311             "nothing": "Ingen ting å gjøre tilbake."
312         },
313         "tooltip_keyhint": "Snarvei:",
314         "browser_notice": "Denne editor er støttet i Firefox, Chrome, Safari, Opera og Internet Explorer 11 og høyere. Vennligst oppgrader din nettleser eller bruk Potlatch 2 for å redigere kartet.",
315         "translate": {
316             "translate": "Oversett",
317             "localized_translation_language": "Velg språk",
318             "localized_translation_name": "Navn"
319         },
320         "zoom_in_edit": "Zoom inn for å redigere",
321         "loading_auth": "Kobler til OpenStreetMap...",
322         "report_a_bug": "Rapporter feil",
323         "help_translate": "Hjelp til med oversettelse",
324         "feature_info": {
325             "hidden_warning": "{count} skjulte kartegenskaper",
326             "hidden_details": "Disse kartegenskapene er skjult: {details}"
327         },
328         "status": {
329             "error": "Kan ikke koble til API.",
330             "offline": "APIet er frakoblet. Vennligst forsøk å redigere senere.",
331             "readonly": "APIet er kun i lesemodus. Du må vente for å lagre dine endringer.",
332             "rateLimit": "Dette APIet begrenser anonyme tilkoblinger. Du løser dette ved å logge inn."
333         },
334         "commit": {
335             "title": "Last opp til OpenStreetMap",
336             "upload_explanation": "Endringene du laster opp vil være synlige på alle kart som bruker dataene til OpenStreetMap.",
337             "upload_explanation_with_user": "Endringene du laster opp som {user} vil være synlige på alle kart som bruker dataene til OpenStreetMap.",
338             "request_review": "Jeg ønsker at noen skal gjennomgå endringene mine.",
339             "save": "Last opp",
340             "cancel": "Avbryt",
341             "changes": "{count} endringer",
342             "download_changes": "Last ned osmChange-fil",
343             "warnings": "Advarsler",
344             "modified": "Endret",
345             "deleted": "Slettet",
346             "created": "Opprettet",
347             "about_changeset_comments": "Angående kommentarer til endringssett",
348             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
349             "google_warning": "Du nevnte Google i kommentaren: husk at det er strengt forbudt å kopiere fra Google Maps."
350         },
351         "contributors": {
352             "list": "Redigeringer utført av {users}",
353             "truncated_list": "Endringer av {users} og {count} andre"
354         },
355         "info_panels": {
356             "key": "I",
357             "background": {
358                 "key": "B",
359                 "title": "Bakgrunn",
360                 "zoom": "Zoom",
361                 "source": "Kilde",
362                 "description": "Beskrivelse",
363                 "resolution": "Oppløsning",
364                 "accuracy": "Nøyaktighet",
365                 "unknown": "Ukjent",
366                 "show_tiles": "Vis fliser",
367                 "hide_tiles": "Skjul fliser"
368             },
369             "history": {
370                 "key": "H",
371                 "title": "Historik",
372                 "selected": "{n} valgt",
373                 "no_history": "Ingen Historikk (Ny Egenskap)",
374                 "version": "Versjon",
375                 "last_edit": "Siste endring",
376                 "edited_by": "Endret av",
377                 "changeset": "Endringssett",
378                 "unknown": "Ukjent",
379                 "link_text": "Historikk på openstreetmap.org",
380                 "note_no_history": "Ingen historikk (nytt notat)",
381                 "note_link_text": "Notat på openstreetmap.org"
382             },
383             "location": {
384                 "key": "L",
385                 "title": "Lokasjon",
386                 "unknown_location": "Ukjent lokasjon"
387             },
388             "measurement": {
389                 "key": "M",
390                 "title": "Måling",
391                 "selected": "{n} valgt",
392                 "geometry": "Geometri",
393                 "closed_line": "lukket linje",
394                 "length": "Lengde",
395                 "area": "Område",
396                 "location": "Sted",
397                 "metric": "Metrisk",
398                 "imperial": "Imperisk",
399                 "node_count": "Antall noder"
400             }
401         },
402         "geometry": {
403             "point": "punkt",
404             "line": "linje",
405             "area": "område",
406             "relation": "relasjon",
407             "note": "notat"
408         },
409         "geocoder": {
410             "search": "Søk over hele verden...",
411             "no_results_worldwide": "Ingen resultater funnet"
412         },
413         "geolocate": {
414             "title": "Vis min posisjon",
415             "locating": "Finner sted, vennligst vent..."
416         },
417         "inspector": {
418             "show_more": "Vis mer",
419             "view_on_osm": "Se på openstreetmap.org",
420             "all_fields": "Alle felter",
421             "all_tags": "Alle tagger",
422             "all_members": "Alle medlemmer",
423             "all_relations": "Alle relasjoner",
424             "new_relation": "Ny relasjon...",
425             "role": "Rolle",
426             "choose": "Velg egenskapstype",
427             "results": "{n} resultater for {search}",
428             "back_tooltip": "Endre kartegenskap",
429             "remove": "Fjern",
430             "search": "Søk",
431             "multiselect": "Valgte kartegenskaper",
432             "unknown": "Ukjent",
433             "incomplete": "<not downloaded>",
434             "feature_list": "Søkeegenskaper",
435             "edit": "Endre funksjon",
436             "check": {
437                 "yes": "Ja",
438                 "no": "Nei",
439                 "reverser": "Endre retning"
440             },
441             "radio": {
442                 "structure": {
443                     "type": "Type",
444                     "default": "Standard",
445                     "layer": "Lag"
446                 }
447             },
448             "add": "Legg til",
449             "none": "Ingen",
450             "node": "Node",
451             "way": "Linje",
452             "relation": "Relasjon",
453             "location": "Sted",
454             "add_fields": "Legg til felt:"
455         },
456         "background": {
457             "title": "Bakgrunn",
458             "description": "Bakgrunnsinnstillinger",
459             "key": "B",
460             "backgrounds": "Bakgrunner",
461             "none": "Ingen",
462             "best_imagery": "Den beste ortofotokilden til denne plasseringen",
463             "switch": "Bytt tilbake til denne bakgrunnen",
464             "custom": "Egendefinert",
465             "overlays": "Overlegg",
466             "reset": "tilbakestill",
467             "brightness": "Lysstyrke",
468             "contrast": "Kontrast",
469             "minimap": {
470                 "tooltip": "Vis et kart som er zoomet ut for å hjelpe med å lokalisere området som vises.",
471                 "key": "/"
472             },
473             "fix_misalignment": "Finjuster ortofotoet",
474             "offset": "Dra hvor som helst i det grå feltet under for justere ortofotoet. Du kan også angi justeringsverdiene i meter."
475         },
476         "map_data": {
477             "title": "Kartdata",
478             "description": "Kartdata",
479             "key": "F",
480             "data_layers": "Datalag",
481             "layers": {
482                 "osm": {
483                     "tooltip": "Kartdata fra OpenStreetMap",
484                     "title": "OpenStreetMap-data"
485                 },
486                 "notes": {
487                     "tooltip": "Notatdata fra OpenStreetMap",
488                     "title": "OpenStreetMap notater"
489                 }
490             },
491             "fill_area": "Fyll områder",
492             "map_features": "Kartegenskaper",
493             "autohidden": "Disse kartegenskapene har blitt automatisk skjult fordi for mange ville blitt vist på skjermen. Du kan zoome inn for å redigere dem."
494         },
495         "feature": {
496             "points": {
497                 "description": "Punkter",
498                 "tooltip": "Interessepunkter"
499             },
500             "traffic_roads": {
501                 "tooltip": "Hovedveier, gater e.l."
502             },
503             "service_roads": {
504                 "description": "Tjenesteveier"
505             },
506             "paths": {
507                 "description": "Stier",
508                 "tooltip": "Fortau, gangveier, sykkelveier osv."
509             },
510             "buildings": {
511                 "description": "Bygninger",
512                 "tooltip": "Bygninger, skur, garasjer osv."
513             },
514             "landuse": {
515                 "description": "Kartegenskaper for arealbruk",
516                 "tooltip": "Skoger, dyrket mark, parker, boligområder, kommersielle områder osv."
517             },
518             "boundaries": {
519                 "description": "Grenser",
520                 "tooltip": "Administrative grenser"
521             },
522             "water": {
523                 "description": "Vannrelaterte egenskaper",
524                 "tooltip": "Elver, innsjøer, bekker, badedammer osv."
525             },
526             "rail": {
527                 "description": "Jernbanerelaterte egenskaper",
528                 "tooltip": "Jernbane"
529             },
530             "power": {
531                 "description": "Kartegenskaper for kraftanlegg",
532                 "tooltip": "Kraftlinjer, kraftverk osv."
533             },
534             "others": {
535                 "tooltip": "Alt annet"
536             }
537         },
538         "area_fill": {
539             "wireframe": {
540                 "description": "Ingen fyll (wireframe)",
541                 "tooltip": "Ved å skru på wireframe-modus blir det enklere å se bakgrunnsbilder",
542                 "key": "W"
543             },
544             "partial": {
545                 "description": "Delvis fylt"
546             },
547             "full": {
548                 "description": "Helfylt"
549             }
550         },
551         "save": {
552             "title": "Lagre",
553             "help": "Gå gjennom endringene dine og last dem opp til OpenStreetMap, og gjør dem synlige for andre brukere.",
554             "no_changes": "Ingen endringer å lagre.",
555             "error": "Feil oppsto under lagring.",
556             "status_code": "Serveren returnerte statuskode {code}",
557             "unknown_error_details": "Sørg for at du er koblet til internett",
558             "uploading": "Laster opp endringer til OpenStreetMap...",
559             "unsaved_changes": "Du har ulagrede endringer",
560             "conflict": {
561                 "header": "Løs opp i endringer i konflikt med dine",
562                 "count": "Konflikt {num} av {total}",
563                 "previous": "< Forrige",
564                 "next": "Neste >",
565                 "keep_local": "Behold min",
566                 "keep_remote": "Bruk de andre sin",
567                 "restore": "Gjenopprett",
568                 "delete": "Behold som slettet",
569                 "done": "Alle konflikter er løst!",
570                 "help": "En annen bruker endret noen av de samme kartegenskapene som du har endret.\nKlikk på hver kartegenskap nedenfor for å få mer informasjon om konflikten, og velge om du vil beholde\ndine endringer eller den andre brukerens endringer.\n"
571             }
572         },
573         "merge_remote_changes": {
574             "conflict": {
575                 "deleted": "Denne kartegenskapen har blitt slettet av {user}.",
576                 "location": "Denne kartegenskapen har blitt flyttet av både deg og {user}.",
577                 "nodelist": "Noder har blitt endret av både deg og {user}.",
578                 "memberlist": "Relasjonsmedlemmer har blitt endret av både deg og {user}",
579                 "tags": "Du endret <b>{tag}</b>-taggen til \"{local}\" og {user} endret den til \"{remote}\"."
580             }
581         },
582         "success": {
583             "help_link_text": "Detaljer"
584         },
585         "confirm": {
586             "okay": "OK",
587             "cancel": "Avbryt"
588         },
589         "source_switch": {
590             "live": "direkte",
591             "lose_changes": "Du har ulagrede endringer. Hvis du bytter fra kartserveren så vil du miste dem. Er du sikker på at du vil bytte server?",
592             "dev": "dev"
593         },
594         "version": {
595             "whats_new": "Hva er nytt i iD {version}"
596         },
597         "tag_reference": {
598             "description": "Beskrivelse",
599             "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
600             "used_with": "brukes med {type}"
601         },
602         "zoom": {
603             "in": "Zoom inn",
604             "out": "Zoom ut"
605         },
606         "cannot_zoom": "Kan ikke zoome ut lenger i gjeldende modus.",
607         "full_screen": "Skru av/på fullskjerm.",
608         "mapillary_images": {
609             "tooltip": "Bilder på gate-nivå fra Mapillary"
610         },
611         "mapillary": {
612             "view_on_mapillary": "Vis dette bildet på Mapillary"
613         },
614         "note": {
615             "note": "Notat",
616             "title": "Rediger notat",
617             "close": "Lukk notat",
618             "open": "Gjenåpne notat",
619             "new": "Nytt notat",
620             "save": "Lagre notat",
621             "login": "Du må logge inn for å endre eller kommentere dette notatet."
622         },
623         "help": {
624             "title": "Hjelp",
625             "key": "H",
626             "help": {
627                 "title": "Hjelp"
628             },
629             "overview": {
630                 "title": "Oversikt",
631                 "navigation_h": "Navigasjon"
632             },
633             "editing": {
634                 "save_h": "Lagre",
635                 "upload_h": "Last opp",
636                 "keyboard_h": "Tastatursnarveier"
637             },
638             "points": {
639                 "title": "Punkter",
640                 "add_point_h": "Legge til Punkter",
641                 "move_point_h": "Flytte Punkter",
642                 "delete_point_h": "Slette Punkter"
643             },
644             "lines": {
645                 "title": "Linjer",
646                 "add_line_h": "Legge til Linjer",
647                 "modify_line_h": "Endre Linjer",
648                 "connect_line_h": "Koble sammen Linjer",
649                 "disconnect_line_h": "Koble Linjer fra Hverandre",
650                 "move_line_h": "Flytte Linjer",
651                 "delete_line_h": "Slette Linjer"
652             },
653             "areas": {
654                 "title": "Områder",
655                 "point_or_area_h": "Punkter eller Områder?",
656                 "add_area_h": "Legge til Områder",
657                 "square_area_h": "Rette ut Vinkler",
658                 "modify_area_h": "Endre Områder",
659                 "delete_area_h": "Slette Områder"
660             },
661             "relations": {
662                 "title": "Relasjoner",
663                 "edit_relation_h": "Endre Relasjoner",
664                 "relation_types_h": "Typer Relasjoner",
665                 "multipolygon_h": "Multipolygoner",
666                 "turn_restriction_h": "Sving-begrensing",
667                 "route_h": "Ruter",
668                 "boundary_h": "Grenser"
669             },
670             "notes": {
671                 "title": "Notater",
672                 "save_note_h": "Lagrer notater"
673             },
674             "gps": {
675                 "title": "GPS-spor",
676                 "using_h": "Bruke GPS-spor"
677             },
678             "field": {
679                 "restrictions": {
680                     "about": {
681                         "title": "Om"
682                     },
683                     "tips": {
684                         "title": "Tips"
685                     }
686                 }
687             }
688         },
689         "intro": {
690             "done": "ferdig",
691             "ok": "OK",
692             "graph": {
693                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
694                 "county": "<value for addr:county>",
695                 "district": "<value for addr:district>",
696                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
697                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
698                 "province": "<value for addr:province>",
699                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
700                 "state": "<value for addr:state>",
701                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
702                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
703                 "countrycode": "no",
704                 "name": {
705                     "1st-avenue": "1. Allé",
706                     "2nd-avenue": "2. Allé",
707                     "4th-avenue": "4. Allé",
708                     "5th-avenue": "5. Allé",
709                     "6th-avenue": "6. Allé",
710                     "6th-street": "6. Gate",
711                     "7th-avenue": "7. Allé",
712                     "8th-avenue": "8. Allé",
713                     "9th-avenue": "9. Allé",
714                     "10th-avenue": "10. Allé",
715                     "11th-avenue": "11. Allé",
716                     "12th-avenue": "12. Allé"
717                 }
718             },
719             "welcome": {
720                 "title": "Velkommen",
721                 "welcome": "Velkommen! Denne gjennomgangen vil lære deg det grunnleggende om å redigere OpenStreetMap.",
722                 "practice": "All data i denne gjennomgangen er laget for å øve deg, og ingen endringer du gjør i gjennomgangen vil bli lagret.",
723                 "words": "Gjennomgangen vil introdusere noen nye ord og konsepter. Når vi introduserer et nytt ord, vil vi bruke *kursiv*.",
724                 "mouse": "Du kan bruke hvilken som helst input-enhet for å redigere kartet, men gjennomgangen antar at du bruker mus med venstre og høyre museknapp. **Hvis du ønsker å koble til en mus, gjør dette nå, og klikk OK.**",
725                 "leftclick": "Når denne gjennomgangen ber deg om å klikke eller dobbeltklikke, mener vi med venstre museknapp. På en museflate kan det bety et enkelt-klikk eller trykk med en enkelt finger. **Venstreklikk {num} ganger.**",
726                 "rightclick": "Noen ganger ber vi deg også om å høyreklikke. Dette kan være det samme kontroll-klikk eller et trykk med to fingre på museflaten. Tastaturet ditt kan også ha en 'meny'-tast som fungerer som høyreklikk. **Høyreklikk {num} ganger.**",
727                 "chapters": "Så langt, så bra! Du kan bruke knappene nedenfor for å hoppe over kapitler når som helst, eller starte et kapittel på nytt om du setter deg fast. La oss begynne! **Trykk '{next}' for å fortsette.**"
728             },
729             "navigation": {
730                 "title": "Navigasjon",
731                 "drag": "Hovedområdet viser OpenStreetMap-data over en bakgrunn.{br}Du kan dra kartet rundt ved å trykke og holde inn venstre museknapp mens du flytter musen rundt. Du kan også bruke piltastene på tastaturet. **Dra kartet i hvilken som helst retning!**",
732                 "zoom": "Du kan forstørre/forminske (zoome) inn eller ut ved å scrolle med musehjulet eller med museflaten, eller ved å klikke {plus} / {minus}-knappene. **Zoom i kartet!**",
733                 "features": "Vi bruker ordet *kartegenskaper* for å beskrive ting som finnes i kartet. Alt i den virkelige verdenen kan kartlegges som en kartegenskap på OpenStreetMap.",
734                 "points_lines_areas": "Kartegenskaper er representert som *punkter, linjer eller områder.*",
735                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kaller vi av og til punkter for *noder*, og linjer og områder for *veier*.",
736                 "click_townhall": "Alle kartegenskaper kan velges ved å klikke på dem. **Klikk på punktet for å velge det.**",
737                 "selected_townhall": "Bra! Punktet har nå blitt valgt. Valgte punkter vises med en pulserende glød.",
738                 "editor_townhall": "Når en kartegenskap er valgt, vises *kartegenskapeditoren* ved siden av kartet.",
739                 "preset_townhall": "På toppen av kartegenskapeditoren ser du kartegenskapens type. Dette punktet er en {preset}.",
740                 "fields_townhall": "Den midtre delen av editoren inneholder *felter* som viser attributtene til en kartegenskap, som f.eks. navnet eller adressen til kartegenskapen.",
741                 "close_townhall": "**Lukk kartegenskapeditoren ved å trykke escape, eller ved å klikke {button}-knappen i øvre hjørne.**",
742                 "search_street": "Du kan også søke etter kartegenskaper i den gjeldende visningen, eller i hele verden. **Søk etter '{name}'.**",
743                 "choose_street": "**Velg {name} fra listen for å velge den.**",
744                 "selected_street": "Flott! {name} er nå valgt.",
745                 "editor_street": "Feltene som vises for en gate er ulike feltene som vises for rådhuset.{br}For denne valgte gaten, viser kartegenskapeditoren felter som '{field1}' og '{field2}'. **Lukk kartegenskapeditoren ved å trykke escape, eller ved å klikke {button}-knappen.**",
746                 "play": "Prøv å bevege på kartet og klikke på noen andre kartegenskaper for å se hva slags ting som kan legges til OpenStreetMap. **Når du er klar for å fortsette til neste kapittel, trykker du '{next}'.**"
747             },
748             "points": {
749                 "title": "Punkter",
750                 "add_point": "*Punkt* kan brukes for å representere kartegenskaper som butikker, restauranter og monumenter.{br}De markerer et bestemt sted, og beskriver hva som finnes der. **Klikk {button} punkt-knappen for å legge til nytt punkt.**",
751                 "place_point": "For å plassere et nytt punkt på kartet, plasser musepekeren der punktet bør legges, og venstreklikk eller trykk mellomromtasten. **Flytt musepekeren over denne bygningen, og venstreklikk eller trykk mellomrom.**",
752                 "search_cafe": "Det er mange forskjellige kartegenskaper som kan representeres med punkter. Punktet du nettopp la til er en kafé. **Søk etter '{preset}'.**",
753                 "choose_cafe": "**Velg {preset} fra listen.**",
754                 "feature_editor": "Punktet er nå merket som en kafé. Ved å bruke kartegenskapeditoren, kan vi legge til mer informasjon om kaféen.",
755                 "add_name": "I OpenStreetMap er alle felter valgfrie, og det er greit å la et felt stå tomt om du er usikker.{br}La oss late som om du har lokal kunnskap om denne kaféen, og at du kan navnet. **Legg til et navn for kaféen.**",
756                 "add_close": "Kartegenskapeditoren husker alle endringene dine automatisk. **Når du er ferdig med å legge til et navn, trykk escape, enter eller trykk {button}-knappen for å lukke kartegenskapeditoren.**",
757                 "reselect": "Ofte vil punkter allerede eksistere, men inneholde feil eller være ufullstendige. Vi kan redigere eksisterende punkter. **Trykk for å velge kaféen du nettopp opprettet.**",
758                 "update": "La oss fylle inn noen flere detaljer for denne kaféen. Du kan endre navnet, legge til kjøkkentype, eller legge til en adresse. **Endre detaljer om kaféen.**",
759                 "update_close": "**Når du er ferdig med å oppdatere kaféen, trykk escape, enter, eller klikk {button}-knappen for å lukke kartegenskapeditoren.**",
760                 "rightclick": "Du kan høyreklikke på hvilken som helst kartegenskap for å se *redigeringsmenyen*, som viser en liste over redigeringshandlinger som kan utføres. **Høyreklikk for å velge punktet du opprettet for å vise redigeringsmenyen.**",
761                 "delete": "Det er greit å slette kartegenskaper som ikke finnes i den virkelige verden.{br}Ved å slette en kartegenskap fra OpenStreetMap, fjernes den fra kartet som alle bruker, så du bør forsikre deg om at kartegenskapen virkelig ikke finnes lengre før du sletter den. **Klikk på {button}-knappen for slette punktet.**",
762                 "undo": "Du kan alltid angre endringer helt fram til du lagrer endringene dine i OpenStreetMap. **Trykk på {button}-knappen for å angre slettingen og få punktet tilbake.**",
763                 "play": "Nå som du kan legge til og slette punkter, prøv å legge til noen flere punkt for øvingens skyld! **Når du er klar til å gå til neste kapittel, trykk '{next}'.**"
764             },
765             "areas": {
766                 "title": "Områder",
767                 "start_playground": "La oss legge til denne lekeplassen i kartet ved å tegne et område. Områder tegnes ved å plassere *noder* langs ytterkanten av kartegenskapen. **Klikk eller trykk mellomromtasten for å plassere en startnode på et av hjørnene til lekeplassen.**",
768                 "continue_playground": "Fortsett å tegne område ved å plassere flere noder langs lekeplassens ytterkant. Det er greit å koble området til eksisterende gangveier.{br}Tips: Du kan holde inne '{alt}'-tasten for å forhindre noder fra å kobles sammen med andre kartegenskaper. **Fortsett med å tegne et område for lekeplassen.**",
769                 "finish_playground": "Avslutt området ved å trykke enter, eller å klikke igjen på den første eller siste noden. **Fullfør tegningen av området for lekeplassen.**",
770                 "search_playground": "**Søk etter '{preset}'.**",
771                 "choose_playground": "**Velg {preset} fra listen.**",
772                 "add_field": "Denne lekeplassen har ikke noe offisielt navn, så vi legger ikke til noe i Navn-feltet.{br}I stedet kan vi legge til noe tilleggsinformasjon om lekeplassen i Beskrivelse-feltet. **Åpne Legg til felt-listen.**",
773                 "choose_field": "**Velg {field} fra listen.**",
774                 "retry_add_field": "Du valgte ikke {field}-feltet. Prøv på nytt.",
775                 "describe_playground": "**Legg til en beskrivelse, og klikk deretter {button}-knappen for å lukke kartegenskapeditoren.**",
776                 "play": "Godt jobbet! Prøv å tegne noen flere områder, og se hva slags andre typer områder du kan legge til i OpenStreetMap. **Når du er klar for å fortsette til neste kapittel, trykker du '{next}'.**"
777             },
778             "lines": {
779                 "title": "Linjer",
780                 "add_line": "*Linjer* brukes for å representere egenskaper som veier, jernbaner og elver. **Trykk {button} Linje-knappen for å lage en ny linje.**",
781                 "start_line": "Her er det en vei som mangler. La oss legge den til!{br}I OpenStreetMap bør linjer tegnes langs midten av veien. Du kan dra kartet rundt og zoome mens du tegner om det er nødvendig. **Start en ny linje ved å klikke på toppen av den manglende veien.**",
782                 "intersect": "Klikk eller trykk mellomromtasten for å legge til flere noder til linjen.{br}Veier, og mange andre typer veier, er en del av et større nettverk. Derfor er det viktig at linjene er koble sammen skikkelig for at rutingapplikasjoner skal fungere. **Klikk på {name} for å opprette et veikryss som forbinder de to linjene.**",
783                 "retry_intersect": "Veien må kobles sammen med {name}. Prøv på nytt!",
784                 "continue_line": "Fortsett å tegne linjen for den nye veien. Husk at du kan dra kartet rundt og zoome om det er nødvendig.{br}Når du er ferdig med å tegne, klikker du på den siste noden igjen. **Fullfør tegningen av veien.**",
785                 "choose_category_road": "**Velg {category} fra listen.**",
786                 "choose_preset_residential": "Det finnes mange typer veier, men dette er en boligvei. **Velg {preset}-typen.**",
787                 "retry_preset_residential": "Du valgte ikke typen {preset}. **Klikk her for å velge igjen.**",
788                 "name_road": "**Gi denne veien et navn og klikk deretter på escape, enter, eller klikk {button}-knappen for å lukke kartegenskapeditoren.**",
789                 "did_name_road": "Det ser bra ut! Nå skal vi lære hvordan vi kan endre på formen til en linje.",
790                 "update_line": "Noen ganger må du endre på formen til en eksisterende linje. Her ser du en vei som ikke ser helt riktig ut.",
791                 "add_node": "Vi kan legge til noen noder til veien for å forbedre formen. En måte å legge til noder, er å dobbeltklikke linjen der du vil legge til en node. **Dobbeltklikk på linjen for å legge til en ny node.**",
792                 "start_drag_endpoint": "Når en linje er valgt, kan du dra hvilken som helst av dens noder ved å klikke og holde inne venstre museknapp mens du flytter på musa. **Dra endepunktet til stedet der veien bør møtes.**",
793                 "finish_drag_endpoint": "Dette stedet ser bra ut. **Slipp venstre museknapp for å fullføre flyttingen.**",
794                 "start_drag_midpoint": "Det er små trekanter på *midtpunkter* mellom noder. En annen måte å lage en ny node på, er å dra et midtpunkt til et nytt sted. **Dra midpunkttrekanten for å lage en ny node langs veiens kurve.**",
795                 "continue_drag_midpoint": "Denne linjen ser mye bedre ut! Fortsett med å justere linjen ved å dobbeltklikke eller å dra midtpunkter fram til at kurven samsvarer med formen på veien. **Når du er fornøyd med hvordan linjen ser ut, klikker du OK.**",
796                 "delete_lines": "Det er greit å slette linjer for veier som ikke finnes i den virkelige verden.{br}Her er et eksempel hvor byen planla en {street}, men aldri bygde den. Vi kan forbedre denne delen av kartet ved å slette de ekstra linjene.",
797                 "rightclick_intersection": "Den siste virkelige veien er {street1}, så vi vil *splitte* {street2} ved dette krysset og fjerne alt som ligger over den. **Høyreklikk på noden i krysset.**",
798                 "split_intersection": "**Klikk på {button}-knappen for å splitte {street}.**",
799                 "retry_split": "Du klikket ikke Splitt-knappen. Prøv igjen.",
800                 "did_split_multi": "Flott! {street1} er nå splittet i to deler. Den øverste delen kan fjernes. **Klikk på den øvre delen av {street2} for å velge den.**",
801                 "did_split_single": "**Klikk på den øvre delen av {street2} for å velge den.**",
802                 "multi_select": "{selected} er nå valgt. La oss også velge {other1}. Du kan shift-klikke for å velge flere ting. **Hold inne shift mens du klikker på {other2}.**",
803                 "multi_rightclick": "Bra! Begge linjene du vil fjerne er nå valgt. **Høyreklikk på en av linjene for å vise redigeringsmenyen.**",
804                 "multi_delete": "**Trykk på {button}-knappen for å slette de ekstra linjene.**",
805                 "retry_delete": "Du trykket ikke på Slett-knappen. Prøv igjen.",
806                 "play": "Flott! Bruk ferdighetene du har lært deg i dette kapittelet til å øve deg med å redigere noen flere linjer. **Når du er klar til å fortsette til neste kapittel, trykker du '{next}'.**"
807             },
808             "buildings": {
809                 "title": "Bygninger",
810                 "add_building": "OpenStreetMap er verdens største databaser over bygninger.{br}Du kan hjelpe til med å forbedre denne databasen ved å tegne inn bygninger som ikke allerede har blitt kartlagt. **Trykk på {button} Område-knappen for å tegne et nytt område.**",
811                 "start_building": "La oss legge til dette huset til kartet ved å tegne langs bygningens ytterkant.{br}Bygninger bør tegnes langs ytterveggene så nøyaktig som mulig. **Klikk er trykk mellomromtasten for å plassere en startnode på en av hjørnene til bygningen.**",
812                 "continue_building": "Fortsett med å legge til flere noder for å tegne ytterkanten av bygningen. Husk at du kan zoome inn om du ønsker flere detaljer.{br}Fullfør bygningen ved å trykke enter, eller å trykke igjen på den første eller siste noden. **Fullfør bygningen.**",
813                 "retry_building": "Det ser ut til at du hadde noen problemer med å plassere nodene på hjørnene av bygningen. Prøv igjen!",
814                 "choose_category_building": "**Velg {category} fra listen.**",
815                 "choose_preset_house": "Det finnes mange typer bygningen, men denne er opplagt et hus.{br}Om du ikke er sikker på typen, er det greit å bare velge den generelle typen Bygning. **Velg typen {preset}.**",
816                 "close": "**Trykk escape eller på {button}-knappen for å lukke kartegenskapeditoren.**",
817                 "rightclick_building": "**Høyreklikk for å velge bygningen du opprettet og vise redigeringsmenyen.**",
818                 "square_building": "Huset du nettopp la til ville sett enda bedre ut om hjørnene var helt rette. **Trykk på {button}-knappen for å lage rette hjørner på bygningsområdet.**",
819                 "retry_square": "Du trykket ikke på Rett hjørner-knappen. Prøv igjen.",
820                 "done_square": "Så du hvordan hjørnene på bygningen ble flyttet slik at de ble helt rette? La oss lære et annet nyttig triks.",
821                 "add_tank": "Nå skal vi tegne denne runde oppbevaringstanken. **Trykk på {button} Område-knappen for å lage et nytt område.**",
822                 "start_tank": "Ikke vær så nøye med å tegne en perfekt sirkel. Bare tegn et område inni tanken som berører tankens ytterkanter. **Klikk eller trykk mellomromtasten for å plassere en startnode på ytterkanten av tanken.**",
823                 "continue_tank": "Legg til noen flere noder langs kanten Sirkelen vil opprettes utenfor nodene du tegner.{br}Avslutt området ved å trykke enter, eller å trykke igjen på enten den første eller siste nodes. **Fullfør tegningen av tanken.**",
824                 "search_tank": "**Søk etter '{preset}'.**",
825                 "choose_tank": "**Velg {preset} fra listen.**",
826                 "rightclick_tank": "**Høyreklikk for å velge oppbevaringstanken du nettopp lagde og vise redigeringsmenyen.**",
827                 "circle_tank": "**Trykk på {button}-knappen for å gjøre tanken rund.**",
828                 "retry_circle": "Du trykket ikke på Gjør rund-knappen. Prøv igjen.",
829                 "play": "Bra! Prøv å tegne inn flere bygninger, og prøv noen av de andre handlingene i redigeringsmenyen. **Når du er klar til å fortsette til neste kapittel, trykker du  '{next}'.**"
830             },
831             "startediting": {
832                 "title": "Begynn redigeringen",
833                 "help": "Nå er du klar til å redigere OpenStreetMap!{br}Du kan starte denne gjennomgangen igjen når som helst eller se dokumentasjonen ved å trykke på {button} Hjelp-knappen eller ved å trykke '{key}'-tasten.",
834                 "shortcuts": "Du kan se en liste over mulige handlinger og deres tilhørende tastatursnarveier ved å trykke '{key}'-tasten.",
835                 "save": "Ikke glem å lagre endringene dine innimellom!",
836                 "start": "Begynn kartredigeringen!"
837             }
838         },
839         "shortcuts": {
840             "title": "Tastatursnarveier",
841             "tooltip": "Viser oversikten over tastatursnarveier.",
842             "toggle": {
843                 "key": "?"
844             },
845             "key": {
846                 "alt": "Alt",
847                 "backspace": "Backspace",
848                 "cmd": "Cmd",
849                 "ctrl": "Ctrl",
850                 "delete": "Delete",
851                 "del": "Del",
852                 "end": "End",
853                 "enter": "Enter",
854                 "esc": "Esc",
855                 "home": "Home",
856                 "option": "Option",
857                 "pause": "Pause",
858                 "pgdn": "PgDn",
859                 "pgup": "PgUp",
860                 "return": "Retur",
861                 "shift": "Shift",
862                 "space": "Mellomrom"
863             },
864             "gesture": {
865                 "drag": "dra"
866             },
867             "or": "-eller-",
868             "browsing": {
869                 "title": "Bla gjennom",
870                 "navigation": {
871                     "title": "Navigasjon",
872                     "pan": "Flytt kartet",
873                     "pan_more": "Flytt kartet med en hel skjermstørrelse",
874                     "zoom": "Zoom inn / Zoom ut",
875                     "zoom_more": "Zoom inn / zoom ut mye"
876                 },
877                 "help": {
878                     "title": "Hjelp",
879                     "help": "Hvis hjelp/dokumentasjon",
880                     "keyboard": "Vis tastatursnarveier"
881                 },
882                 "display_options": {
883                     "title": "Vis alternativer",
884                     "background": "Vis bakgrunnsalternativer",
885                     "background_switch": "Bytt til siste bakgrunn",
886                     "map_data": "Vis alternativer for kartdata",
887                     "fullscreen": "Gå inn i fullskjermmodus",
888                     "wireframe": "Skru av/på wireframe-modus",
889                     "minimap": "Vis mini-kart"
890                 },
891                 "selecting": {
892                     "title": "Velger kartegenskaper",
893                     "select_one": "Velg en enkelt kartegenskap",
894                     "select_multi": "Velg flere kartegenskaper",
895                     "lasso": "Dra en seleksjonslasso rundt kartegenskaper"
896                 },
897                 "with_selected": {
898                     "title": "Med valgte kartegenskaper",
899                     "edit_menu": "Vis/skjul redigeringsmeny"
900                 },
901                 "vertex_selected": {
902                     "title": "Med valgt node",
903                     "previous": "Hopp til siste node",
904                     "next": "Hopp til neste node",
905                     "first": "Hopp til første node",
906                     "last": "Hopp til siste node"
907                 }
908             },
909             "editing": {
910                 "title": "Redigerer",
911                 "operations": {
912                     "title": "Operasjoner",
913                     "continue_line": "Fortsett en linje på det valgte punktet",
914                     "reverse": "Reverser en linje",
915                     "move": "Flytt valgte kartegenskaper",
916                     "rotate": "Rotér valgte kartegenskaper",
917                     "circularize": "Gjør en lukket linje eller område rundt",
918                     "reflect_long": "Speilvend kartegenskaper om sine lange akser",
919                     "reflect_short": "Speilvend kartegenskaper om sinde korte akser",
920                     "delete": "Slett valge kartegenskaper"
921                 },
922                 "commands": {
923                     "title": "Kommandoer",
924                     "copy": "Kopier valgte kartegenskaper",
925                     "paste": "Lim inn kopierte kartegenskaper",
926                     "undo": "Angre siste handling",
927                     "redo": "Gjør om siste handling",
928                     "save": "Lagre endringer"
929                 }
930             },
931             "tools": {
932                 "title": "Verktøy",
933                 "info": {
934                     "title": "Informasjon"
935                 }
936             }
937         },
938         "presets": {
939             "categories": {
940                 "category-barrier": {
941                     "name": "Hinderrelaterte egenskaper"
942                 },
943                 "category-building": {
944                     "name": "Bygingsrelatert"
945                 },
946                 "category-golf": {
947                     "name": "Golfrelaterte egenskaper"
948                 },
949                 "category-landuse": {
950                     "name": "Arealbrukrelaterte egenskaper"
951                 },
952                 "category-path": {
953                     "name": "Stier"
954                 },
955                 "category-rail": {
956                     "name": "Skinner"
957                 },
958                 "category-restriction": {
959                     "name": "Restriksjonsrelaterte egenskaper"
960                 },
961                 "category-road_major": {
962                     "name": "Større veier"
963                 },
964                 "category-road_minor": {
965                     "name": "Mindre veier"
966                 },
967                 "category-road_service": {
968                     "name": "Tjenesteveier"
969                 },
970                 "category-route": {
971                     "name": "Ruterelaterte egenskaper"
972                 }
973             },
974             "fields": {
975                 "access": {
976                     "label": "Tillatt for",
977                     "options": {
978                         "designated": {
979                             "description": "Tilgang i amsvar med skilt eller spesifikke lokale lover",
980                             "title": "Utpekt"
981                         },
982                         "destination": {
983                             "description": "Tilgang kun tillatt for å nå et mål",
984                             "title": "Mål"
985                         },
986                         "dismount": {
987                             "description": "Tilgang tillatt, men man må stige av sykkelen",
988                             "title": "Stig av"
989                         },
990                         "no": {
991                             "description": "Ingen tilgang for allmennheten",
992                             "title": "Forbudt"
993                         },
994                         "permissive": {
995                             "description": "Tilgang tillatt fram til eieren trekker tillatelsen",
996                             "title": "Begrenset"
997                         },
998                         "permit": {
999                             "description": "Tilgang kun med gyldig tillatelse eller lisens",
1000                             "title": "Tillatelse"
1001                         },
1002                         "private": {
1003                             "description": "Tilgang tillatt kun ved tillatelse fra eieren på individuell basis",
1004                             "title": "Privat"
1005                         },
1006                         "yes": {
1007                             "description": "Lovfestet tilgang",
1008                             "title": "Tillatt"
1009                         }
1010                     },
1011                     "placeholder": "Ikke spesifisert",
1012                     "types": {
1013                         "access": "Alle",
1014                         "bicycle": "Sykler",
1015                         "foot": "Fot",
1016                         "horse": "Hester",
1017                         "motor_vehicle": "Motorkjøretøy"
1018                     }
1019                 },
1020                 "access_simple": {
1021                     "label": "Tillatt for"
1022                 },
1023                 "address": {
1024                     "label": "Adresse",
1025                     "placeholders": {
1026                         "city": "By",
1027                         "city!vn": "By/Tettsted",
1028                         "conscriptionnumber": "123",
1029                         "country": "Land",
1030                         "county": "Fylke",
1031                         "county!jp": "Distrikt",
1032                         "district": "Distrikt",
1033                         "floor": "Gulv",
1034                         "hamlet": "Bosetning",
1035                         "housename": "Husnavn",
1036                         "housenumber": "123",
1037                         "neighbourhood": "Nabolag",
1038                         "place": "Sted",
1039                         "postcode": "Postnummer",
1040                         "province": "Provins",
1041                         "province!jp": "Prefektur",
1042                         "quarter": "Kvartal",
1043                         "state": "Stat",
1044                         "street": "Gate",
1045                         "subdistrict": "Underdistrikt",
1046                         "suburb": "Forstad"
1047                     }
1048                 },
1049                 "admin_level": {
1050                     "label": "Administrasjonsnivå"
1051                 },
1052                 "aerialway": {
1053                     "label": "Type"
1054                 },
1055                 "aerialway/access": {
1056                     "label": "Tilgang",
1057                     "options": {
1058                         "both": "Begge",
1059                         "entry": "Inngang",
1060                         "exit": "Utgang"
1061                     }
1062                 },
1063                 "aerialway/bubble": {
1064                     "label": "Boble"
1065                 },
1066                 "aerialway/capacity": {
1067                     "label": "Kapasitet (per time)",
1068                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1069                 },
1070                 "aerialway/duration": {
1071                     "label": "Varighet (minutter)",
1072                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1073                 },
1074                 "aerialway/heating": {
1075                     "label": "Oppvarmet"
1076                 },
1077                 "aerialway/occupancy": {
1078                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1079                 },
1080                 "aerialway/summer/access": {
1081                     "label": "Tilgang (sommer)",
1082                     "options": {
1083                         "both": "Begge",
1084                         "entry": "Inngang",
1085                         "exit": "Utgang"
1086                     }
1087                 },
1088                 "aeroway": {
1089                     "label": "Type"
1090                 },
1091                 "agrarian": {
1092                     "label": "Produkter"
1093                 },
1094                 "amenity": {
1095                     "label": "Type"
1096                 },
1097                 "animal_boarding": {
1098                     "label": "For Dyr"
1099                 },
1100                 "animal_breeding": {
1101                     "label": "For Dyr"
1102                 },
1103                 "animal_shelter": {
1104                     "label": "For Dyr"
1105                 },
1106                 "architect": {
1107                     "label": "Arkitekt"
1108                 },
1109                 "area/highway": {
1110                     "label": "Type"
1111                 },
1112                 "artist": {
1113                     "label": "Artist"
1114                 },
1115                 "artwork_type": {
1116                     "label": "Type"
1117                 },
1118                 "atm": {
1119                     "label": "Minibank"
1120                 },
1121                 "attraction": {
1122                     "label": "Type"
1123                 },
1124                 "backrest": {
1125                     "label": "Ryggstøtte"
1126                 },
1127                 "bar": {
1128                     "label": "Bar"
1129                 },
1130                 "barrier": {
1131                     "label": "Type"
1132                 },
1133                 "basin": {
1134                     "label": "Type"
1135                 },
1136                 "bath/open_air": {
1137                     "label": "Friluft"
1138                 },
1139                 "bath/sand_bath": {
1140                     "label": "Sandbad"
1141                 },
1142                 "bath/type": {
1143                     "label": "Spesialitet",
1144                     "options": {
1145                         "foot_bath": "Fotbad"
1146                     }
1147                 },
1148                 "bench": {
1149                     "label": "Benk"
1150                 },
1151                 "bicycle_parking": {
1152                     "label": "Type"
1153                 },
1154                 "bin": {
1155                     "label": "Søppelkasse"
1156                 },
1157                 "board_type": {
1158                     "label": "Type"
1159                 },
1160                 "boules": {
1161                     "label": "Type"
1162                 },
1163                 "boundary": {
1164                     "label": "Type"
1165                 },
1166                 "brand": {
1167                     "label": "Merke"
1168                 },
1169                 "bridge": {
1170                     "label": "Type",
1171                     "placeholder": "Standard"
1172                 },
1173                 "bridge/support": {
1174                     "label": "Type"
1175                 },
1176                 "building": {
1177                     "label": "Bygning"
1178                 },
1179                 "building/material": {
1180                     "label": "Materiale"
1181                 },
1182                 "building_area": {
1183                     "label": "Bygning"
1184                 },
1185                 "bunker_type": {
1186                     "label": "Type"
1187                 },
1188                 "cables": {
1189                     "label": "Kabler",
1190                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1191                 },
1192                 "camera/direction": {
1193                     "label": "Retning (grader med klokken)",
1194                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1195                 },
1196                 "camera/type": {
1197                     "label": "Kameratype",
1198                     "options": {
1199                         "dome": "Kuppel",
1200                         "fixed": "Fikset",
1201                         "panning": "Panorerende"
1202                     }
1203                 },
1204                 "capacity": {
1205                     "label": "Kapasitet",
1206                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1207                 },
1208                 "castle_type": {
1209                     "label": "Type"
1210                 },
1211                 "check_date": {
1212                     "label": "Dato sist sjekket"
1213                 },
1214                 "clothes": {
1215                     "label": "Klær"
1216                 },
1217                 "club": {
1218                     "label": "Type"
1219                 },
1220                 "collection_times": {
1221                     "label": "Hentetider"
1222                 },
1223                 "colour": {
1224                     "label": "Farge"
1225                 },
1226                 "comment": {
1227                     "label": "Kommentar til endringssettet",
1228                     "placeholder": "Kort beskrivelse av bidragene dine (obligatorisk)"
1229                 },
1230                 "communication_multi": {
1231                     "label": "Kommunikasjonstyper"
1232                 },
1233                 "construction": {
1234                     "label": "Type"
1235                 },
1236                 "contact/webcam": {
1237                     "label": "Webkamera-URL",
1238                     "placeholder": "http://eksempel.no/"
1239                 },
1240                 "content": {
1241                     "label": "Innhold"
1242                 },
1243                 "conveying": {
1244                     "options": {
1245                         "backward": "Bakover",
1246                         "forward": "Framover"
1247                     }
1248                 },
1249                 "country": {
1250                     "label": "Land"
1251                 },
1252                 "couplings": {
1253                     "placeholder": "1, 2, 3 …"
1254                 },
1255                 "craft": {
1256                     "label": "Type"
1257                 },
1258                 "crane/type": {
1259                     "label": "Krantype"
1260                 },
1261                 "crop": {
1262                     "label": "Avling"
1263                 },
1264                 "crossing": {
1265                     "label": "Type"
1266                 },
1267                 "cutting": {
1268                     "label": "Type",
1269                     "placeholder": "Standard"
1270                 },
1271                 "cycle_network": {
1272                     "label": "Nettverk"
1273                 },
1274                 "cycleway": {
1275                     "label": "Sykkelfelter",
1276                     "options": {
1277                         "lane": {
1278                             "description": "Et sykkelfelt separat fra biltrafikk med en malt linje",
1279                             "title": "Standard sykkelfelt"
1280                         },
1281                         "none": {
1282                             "description": "Ingen sykklfelt",
1283                             "title": "Ingen"
1284                         },
1285                         "opposite": {
1286                             "description": "Sykkelfelt som går i begge retninger i en enveiskjørt gate"
1287                         },
1288                         "shared_lane": {
1289                             "title": "Delt sykkelfelt"
1290                         }
1291                     },
1292                     "placeholder": "ingen",
1293                     "types": {
1294                         "cycleway:left": "Venstresidig",
1295                         "cycleway:right": "Høyresidig"
1296                     }
1297                 },
1298                 "delivery": {
1299                     "label": "Levering"
1300                 },
1301                 "description": {
1302                     "label": "Beskrivelse"
1303                 },
1304                 "devices": {
1305                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1306                 },
1307                 "direction": {
1308                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1309                 },
1310                 "direction_cardinal": {
1311                     "label": "Retning",
1312                     "options": {
1313                         "E": "Øst",
1314                         "ENE": "Øst-nordøst",
1315                         "ESE": "Øst-sørøst",
1316                         "N": "Nord",
1317                         "NE": "Nordøst",
1318                         "NNE": "Nord-nordøst",
1319                         "NNW": "Nord-nordvest",
1320                         "NW": "Nordvest",
1321                         "S": "Sør",
1322                         "SE": "Sørøst",
1323                         "SSE": "Sør-sørøst",
1324                         "SSW": "Sør-sørvest",
1325                         "SW": "Sørvest",
1326                         "W": "Vest",
1327                         "WNW": "Vest-nordvest",
1328                         "WSW": "Vest-sørvest"
1329                     }
1330                 },
1331                 "direction_clock": {
1332                     "label": "Retning",
1333                     "options": {
1334                         "anticlockwise": "Mot klokken",
1335                         "clockwise": "Med klokken"
1336                     }
1337                 },
1338                 "direction_vertex": {
1339                     "options": {
1340                         "backward": "Bakover",
1341                         "both": "Begge / Alle",
1342                         "forward": "Fremover"
1343                     }
1344                 },
1345                 "distance": {
1346                     "label": "Avstand"
1347                 },
1348                 "dock": {
1349                     "label": "Type"
1350                 },
1351                 "dog": {
1352                     "label": "Hunder",
1353                     "options": {
1354                         "leashed": "Kun i bånd",
1355                         "no": "Ikke tillatt",
1356                         "yes": "Tillatt"
1357                     }
1358                 },
1359                 "door": {
1360                     "label": "Dør"
1361                 },
1362                 "door_type": {
1363                     "label": "Type"
1364                 },
1365                 "drive_through": {
1366                     "label": "Gjennomkjøring"
1367                 },
1368                 "duration": {
1369                     "label": "Varighet",
1370                     "placeholder": "00:00"
1371                 },
1372                 "electrified": {
1373                     "label": "Elektrifisering",
1374                     "options": {
1375                         "no": "Nei",
1376                         "rail": "Elektrifisert jernbane",
1377                         "yes": "Ja (uspesifisert)"
1378                     }
1379                 },
1380                 "elevation": {
1381                     "label": "Høyde over havet"
1382                 },
1383                 "email": {
1384                     "label": "E-post",
1385                     "placeholder": "eksempel@eksempel.no"
1386                 },
1387                 "embankment": {
1388                     "label": "Type",
1389                     "placeholder": "Standard"
1390                 },
1391                 "emergency": {
1392                     "label": "Nød"
1393                 },
1394                 "enforcement": {
1395                     "label": "Type"
1396                 },
1397                 "entrance": {
1398                     "label": "Type"
1399                 },
1400                 "except": {
1401                     "label": "Unntak"
1402                 },
1403                 "fax": {
1404                     "label": "Fax",
1405                     "placeholder": "+47 22 12 34 56"
1406                 },
1407                 "fee": {
1408                     "label": "Avgift"
1409                 },
1410                 "fence_type": {
1411                     "label": "Type"
1412                 },
1413                 "fire_hydrant/type": {
1414                     "label": "Form",
1415                     "options": {
1416                         "pillar": "Over bakken",
1417                         "underground": "Under overflaten",
1418                         "wall": "Vegg"
1419                     }
1420                 },
1421                 "fireplace": {
1422                     "label": "Ildsted"
1423                 },
1424                 "fitness_station": {
1425                     "label": "Utstyrstype"
1426                 },
1427                 "fixme": {
1428                     "label": "Fiks meg"
1429                 },
1430                 "flag/type": {
1431                     "label": "Flaggtype"
1432                 },
1433                 "ford": {
1434                     "label": "Type",
1435                     "placeholder": "Standard"
1436                 },
1437                 "from": {
1438                     "label": "Fra"
1439                 },
1440                 "fuel": {
1441                     "label": "Drivstoff"
1442                 },
1443                 "fuel_multi": {
1444                     "label": "Drivstofftyper"
1445                 },
1446                 "gauge": {
1447                     "label": "Måler"
1448                 },
1449                 "gender": {
1450                     "label": "Kjønn",
1451                     "options": {
1452                         "female": "Hunkjønn",
1453                         "male": "Hankjønn",
1454                         "unisex": "Unisex"
1455                     },
1456                     "placeholder": "Ukjent"
1457                 },
1458                 "generator/method": {
1459                     "label": "Metode"
1460                 },
1461                 "generator/source": {
1462                     "label": "Kilde"
1463                 },
1464                 "generator/type": {
1465                     "label": "Type"
1466                 },
1467                 "government": {
1468                     "label": "Type"
1469                 },
1470                 "handicap": {
1471                     "label": "Handikapp",
1472                     "placeholder": "1-18"
1473                 },
1474                 "handrail": {
1475                     "label": "Gelender"
1476                 },
1477                 "hashtags": {
1478                     "placeholder": "#eksempel"
1479                 },
1480                 "healthcare": {
1481                     "label": "Type"
1482                 },
1483                 "height": {
1484                     "label": "Høyde (meter)"
1485                 },
1486                 "highway": {
1487                     "label": "Type"
1488                 },
1489                 "historic": {
1490                     "label": "Type"
1491                 },
1492                 "historic/wreck/visible_at_high_tide": {
1493                     "label": "Synlig ved høyvann"
1494                 },
1495                 "historic/wreck/visible_at_low_tide": {
1496                     "label": "Synlig ved lavvann"
1497                 },
1498                 "hoops": {
1499                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1500                 },
1501                 "horse_dressage": {
1502                     "options": {
1503                         "equestrian": "Ja",
1504                         "undefined": "Nei"
1505                     }
1506                 },
1507                 "horse_riding": {
1508                     "label": "Hesteridning",
1509                     "options": {
1510                         "horse_riding": "Ja",
1511                         "undefined": "Nei"
1512                     }
1513                 },
1514                 "horse_stables": {
1515                     "options": {
1516                         "stables": "Ja",
1517                         "undefined": "Nei"
1518                     }
1519                 },
1520                 "iata": {
1521                     "label": "IATA"
1522                 },
1523                 "icao": {
1524                     "label": "ICAO"
1525                 },
1526                 "incline": {
1527                     "label": "Stigning"
1528                 },
1529                 "incline_steps": {
1530                     "label": "Stigning",
1531                     "options": {
1532                         "down": "Ned",
1533                         "up": "Opp"
1534                     }
1535                 },
1536                 "indoor": {
1537                     "label": "Innendørs"
1538                 },
1539                 "indoor_type": {
1540                     "label": "Type"
1541                 },
1542                 "industrial": {
1543                     "label": "Type"
1544                 },
1545                 "information": {
1546                     "label": "Type"
1547                 },
1548                 "internet_access": {
1549                     "label": "Internettilgang",
1550                     "options": {
1551                         "no": "Nei",
1552                         "terminal": "Terminal",
1553                         "wired": "Kablet",
1554                         "wlan": "Trådløs",
1555                         "yes": "Ja"
1556                     }
1557                 },
1558                 "internet_access/fee": {
1559                     "label": "Internettilgangsavgift"
1560                 },
1561                 "interval": {
1562                     "label": "Intervall"
1563                 },
1564                 "lamp_type": {
1565                     "label": "Type"
1566                 },
1567                 "landuse": {
1568                     "label": "Type"
1569                 },
1570                 "lanes": {
1571                     "label": "Filer",
1572                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1573                 },
1574                 "language_multi": {
1575                     "label": "Språk"
1576                 },
1577                 "layer": {
1578                     "label": "Lag"
1579                 },
1580                 "leaf_cycle": {
1581                     "options": {
1582                         "evergreen": "Eviggrønn",
1583                         "mixed": "Blandet"
1584                     }
1585                 },
1586                 "leaf_cycle_singular": {
1587                     "options": {
1588                         "evergreen": "Eviggrønn"
1589                     }
1590                 },
1591                 "leaf_type": {
1592                     "label": "Bladtype",
1593                     "options": {
1594                         "broadleaved": "Løvtre",
1595                         "leafless": "Bladløs",
1596                         "mixed": "Blandet",
1597                         "needleleaved": "Nåltre"
1598                     }
1599                 },
1600                 "leaf_type_singular": {
1601                     "label": "Bladtype",
1602                     "options": {
1603                         "broadleaved": "Løvtre",
1604                         "leafless": "Bladløs",
1605                         "needleleaved": "Nåltre"
1606                     }
1607                 },
1608                 "leisure": {
1609                     "label": "Type"
1610                 },
1611                 "length": {
1612                     "label": "Lengde (meter)"
1613                 },
1614                 "level": {
1615                     "label": "Etasje"
1616                 },
1617                 "levels": {
1618                     "label": "Etasjer",
1619                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1620                 },
1621                 "lit": {
1622                     "label": "Belyst"
1623                 },
1624                 "location": {
1625                     "label": "Sted"
1626                 },
1627                 "location_pool": {
1628                     "label": "Sted",
1629                     "options": {
1630                         "indoor": "Innendørs",
1631                         "outdoor": "Utendørs",
1632                         "roof": "Taktopp"
1633                     }
1634                 },
1635                 "man_made": {
1636                     "label": "Type"
1637                 },
1638                 "manhole": {
1639                     "label": "Type"
1640                 },
1641                 "map_type": {
1642                     "label": "Type"
1643                 },
1644                 "maxheight": {
1645                     "label": "Maks høyde",
1646                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1647                 },
1648                 "maxspeed": {
1649                     "label": "Fartsgrense",
1650                     "placeholder": "40, 50, 60 …"
1651                 },
1652                 "maxspeed/advisory": {
1653                     "placeholder": "40, 50, 60 …"
1654                 },
1655                 "maxweight": {
1656                     "label": "Maksvekt"
1657                 },
1658                 "maxweight_bridge": {
1659                     "label": "Maksvekt"
1660                 },
1661                 "memorial": {
1662                     "label": "Type"
1663                 },
1664                 "microbrewery": {
1665                     "label": "Mikrobryggeri"
1666                 },
1667                 "minspeed": {
1668                     "placeholder": "20, 30, 40 …"
1669                 },
1670                 "mtb/scale": {
1671                     "options": {
1672                         "0": "0: Solid grus/hardpakket jord, ingen hindringer, lange svinger",
1673                         "1": "1: Noen løse overflater, Små hindringer, lange svinger",
1674                         "2": "2: Mange løse overflater, store hindringer, enkle hårnålssvinger",
1675                         "3": "3: Glatt overflate, store hindringer, vanskelige hårnålssvinger",
1676                         "4": "4: Løse overflater eller steinrøyser, farlige hårnålssvinger",
1677                         "5": "5: Maksimum vanskelighet, masser av steinrøyser, ras",
1678                         "6": "6: Ikke kjørbart med mindre man er en av de beste sykkelkjørere."
1679                     },
1680                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1681                 },
1682                 "mtb/scale/imba": {
1683                     "label": "IMBA Bakkevanskelighet",
1684                     "options": {
1685                         "0": "Enklest (hvit sirkel)",
1686                         "1": "Enkel (grønn sirkel)",
1687                         "2": "Middels (blå kvadrat)",
1688                         "3": "Vanskelig (svart diamant)",
1689                         "4": "Ekstremt Vanskelig (dobbel svart diamant)"
1690                     },
1691                     "placeholder": "Enkel, Middels, Vanskelig..."
1692                 },
1693                 "mtb/scale/uphill": {
1694                     "placeholder": "0, 1, 2, 3 …"
1695                 },
1696                 "name": {
1697                     "label": "Navn",
1698                     "placeholder": "Fellesnavn (hvis kjent)"
1699                 },
1700                 "natural": {
1701                     "label": "Naturlig"
1702                 },
1703                 "network": {
1704                     "label": "Nettverk"
1705                 },
1706                 "network_bicycle": {
1707                     "label": "Nettverkstype",
1708                     "options": {
1709                         "icn": "Internasjonal",
1710                         "lcn": "Lokal",
1711                         "ncn": "Nasjonal",
1712                         "rcn": "Regional"
1713                     },
1714                     "placeholder": "Lokal, Regional, Nasjonal, Internasjonal"
1715                 },
1716                 "network_foot": {
1717                     "label": "Nettverkstype",
1718                     "options": {
1719                         "iwn": "Internasjonal",
1720                         "lwn": "Lokal",
1721                         "nwn": "Nasjonal",
1722                         "rwn": "Regional"
1723                     },
1724                     "placeholder": "Lokal, Regional, Nasjonal, Internasjonal"
1725                 },
1726                 "network_horse": {
1727                     "label": "Nettverkstype",
1728                     "options": {
1729                         "ihn": "Internasjonal",
1730                         "lhn": "Lokal",
1731                         "nhn": "Nasjonal",
1732                         "rhn": "Regional"
1733                     },
1734                     "placeholder": "Lokal, Regional, Nasjonal, Internasjonal"
1735                 },
1736                 "network_road": {
1737                     "label": "Nettverk"
1738                 },
1739                 "note": {
1740                     "label": "Notat"
1741                 },
1742                 "office": {
1743                     "label": "Type"
1744                 },
1745                 "oneway": {
1746                     "label": "Enveis",
1747                     "options": {
1748                         "no": "Nei",
1749                         "undefined": "Antatt til å være Nei",
1750                         "yes": "Ja"
1751                     }
1752                 },
1753                 "oneway_yes": {
1754                     "label": "Enveis",
1755                     "options": {
1756                         "no": "Nei",
1757                         "undefined": "Antatt til å være Ja",
1758                         "yes": "Ja"
1759                     }
1760                 },
1761                 "opening_hours": {
1762                     "label": "Timer"
1763                 },
1764                 "operator": {
1765                     "label": "Betjener"
1766                 },
1767                 "par": {
1768                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1769                 },
1770                 "park_ride": {
1771                     "label": "Park & Ride"
1772                 },
1773                 "parking": {
1774                     "label": "Type",
1775                     "options": {
1776                         "sheds": "Skur/utebod",
1777                         "surface": "Overflate",
1778                         "underground": "Under overflaten"
1779                     }
1780                 },
1781                 "payment_multi": {
1782                     "label": "Betalingstyper"
1783                 },
1784                 "phases": {
1785                     "placeholder": "1, 2, 3 …"
1786                 },
1787                 "phone": {
1788                     "placeholder": "+47 22 12 34 56"
1789                 },
1790                 "piste/difficulty": {
1791                     "label": "Vanskelighet",
1792                     "options": {
1793                         "advanced": "Avansert"
1794                     }
1795                 },
1796                 "piste/difficulty_downhill": {
1797                     "label": "Vanskelighetsgrad"
1798                 },
1799                 "piste/difficulty_nordic": {
1800                     "label": "Vanskelighetsgrad"
1801                 },
1802                 "piste/difficulty_skitour": {
1803                     "label": "Vanskelighetsgrad"
1804                 },
1805                 "piste/type": {
1806                     "label": "Type"
1807                 },
1808                 "place": {
1809                     "label": "Type"
1810                 },
1811                 "population": {
1812                     "label": "Befolkning"
1813                 },
1814                 "power": {
1815                     "label": "Type"
1816                 },
1817                 "railway": {
1818                     "label": "Type"
1819                 },
1820                 "railway/signal/direction": {
1821                     "options": {
1822                         "backward": "Bakover",
1823                         "both": "Begge/alle",
1824                         "forward": "Framover"
1825                     }
1826                 },
1827                 "recycling_type": {
1828                     "label": "Type"
1829                 },
1830                 "ref/isil": {
1831                     "label": "ISIL-kode"
1832                 },
1833                 "ref_runway": {
1834                     "label": "Rullebanenummer",
1835                     "placeholder": "f.eks. 01L/19R"
1836                 },
1837                 "relation": {
1838                     "label": "Type"
1839                 },
1840                 "religion": {
1841                     "label": "Religion"
1842                 },
1843                 "resource": {
1844                     "label": "Ressurser"
1845                 },
1846                 "restriction": {
1847                     "label": "Type"
1848                 },
1849                 "roof/colour": {
1850                     "label": "Takfarge"
1851                 },
1852                 "room": {
1853                     "label": "Type"
1854                 },
1855                 "rooms": {
1856                     "label": "Rom"
1857                 },
1858                 "route": {
1859                     "label": "Type"
1860                 },
1861                 "route_master": {
1862                     "label": "Type"
1863                 },
1864                 "scuba_diving": {
1865                     "label": "Tjenester"
1866                 },
1867                 "seamark/beacon_isolated_danger/shape": {
1868                     "label": "Form"
1869                 },
1870                 "seamark/beacon_lateral/category": {
1871                     "label": "Kategori",
1872                     "options": {
1873                         "port": "Babord",
1874                         "starboard": "Styrbord"
1875                     }
1876                 },
1877                 "seamark/beacon_lateral/colour": {
1878                     "label": "Farge",
1879                     "options": {
1880                         "green": "Grønn",
1881                         "grey": "Grå",
1882                         "red": "Rød"
1883                     }
1884                 },
1885                 "seamark/beacon_lateral/shape": {
1886                     "label": "Form"
1887                 },
1888                 "seamark/beacon_lateral/system": {
1889                     "label": "System",
1890                     "options": {
1891                         "cevni": "CEVNI",
1892                         "iala-a": "IALA A",
1893                         "iala-b": "IALA B",
1894                         "other": "Annet"
1895                     }
1896                 },
1897                 "seamark/buoy_lateral/category": {
1898                     "label": "Kategori",
1899                     "options": {
1900                         "port": "Babord",
1901                         "starboard": "Styrbord"
1902                     }
1903                 },
1904                 "seamark/buoy_lateral/colour": {
1905                     "label": "Farge",
1906                     "options": {
1907                         "green": "Grønn",
1908                         "green;red;green": "Grønn–rød–grønn",
1909                         "green;white;green;white": "grønn–hvit–grønn–hvit",
1910                         "red": "Rød",
1911                         "red;green;red": "Rød–grønn–rød",
1912                         "red;white;red;white": "Rød–hvit–rød–hvit",
1913                         "white": "Hvit",
1914                         "yellow": "Gul"
1915                     }
1916                 },
1917                 "seamark/buoy_lateral/shape": {
1918                     "label": "Form"
1919                 },
1920                 "seamark/buoy_lateral/system": {
1921                     "label": "System",
1922                     "options": {
1923                         "cevni": "CEVNI",
1924                         "iala-a": "IALA A",
1925                         "iala-b": "IALA B",
1926                         "other": "Annet"
1927                     }
1928                 },
1929                 "seamark/mooring/category": {
1930                     "label": "Kategori"
1931                 },
1932                 "seamark/wreck/category": {
1933                     "label": "Kategori"
1934                 },
1935                 "second_hand": {
1936                     "options": {
1937                         "yes": "Ja"
1938                     }
1939                 },
1940                 "service": {
1941                     "label": "Type"
1942                 },
1943                 "service/bicycle": {
1944                     "label": "Tjenester"
1945                 },
1946                 "service/vehicle": {
1947                     "label": "Tjenester"
1948                 },
1949                 "service_rail": {
1950                     "label": "Tjenestetype"
1951                 },
1952                 "shelter": {
1953                     "label": "Skur"
1954                 },
1955                 "shelter_type": {
1956                     "label": "Type"
1957                 },
1958                 "shop": {
1959                     "label": "Type"
1960                 },
1961                 "siren/purpose": {
1962                     "label": "Formål"
1963                 },
1964                 "siren/type": {
1965                     "label": "Type",
1966                     "options": {
1967                         "electronic": "Elektronisk",
1968                         "other": "Annen",
1969                         "pneumatic": "Pneumatisk"
1970                     }
1971                 },
1972                 "site": {
1973                     "label": "Type"
1974                 },
1975                 "smoking": {
1976                     "label": "Røyking"
1977                 },
1978                 "social_facility": {
1979                     "label": "Type"
1980                 },
1981                 "source": {
1982                     "label": "Kilder"
1983                 },
1984                 "structure": {
1985                     "label": "Struktur",
1986                     "options": {
1987                         "bridge": "Bru",
1988                         "embankment": "Dike",
1989                         "ford": "Vadested",
1990                         "tunnel": "Tunnel"
1991                     },
1992                     "placeholder": "Ukjent"
1993                 },
1994                 "structure_waterway": {
1995                     "label": "Struktur",
1996                     "options": {
1997                         "tunnel": "Tunell"
1998                     },
1999                     "placeholder": "Ukjent"
2000                 },
2001                 "studio": {
2002                     "label": "Type"
2003                 },
2004                 "substation": {
2005                     "label": "Type"
2006                 },
2007                 "surface": {
2008                     "label": "Overflate"
2009                 },
2010                 "surveillance/type": {
2011                     "options": {
2012                         "camera": "Kamera",
2013                         "guard": "Vakt"
2014                     }
2015                 },
2016                 "swimming_pool": {
2017                     "label": "Type"
2018                 },
2019                 "switch": {
2020                     "label": "Type",
2021                     "options": {
2022                         "earthing": "Jording",
2023                         "mechanical": "Mekanisk"
2024                     }
2025                 },
2026                 "takeaway": {
2027                     "label": "Takeaway",
2028                     "options": {
2029                         "no": "Nei",
2030                         "only": "Kun takeaway",
2031                         "yes": "Ja"
2032                     }
2033                 },
2034                 "tomb": {
2035                     "label": "Type"
2036                 },
2037                 "tourism": {
2038                     "label": "Type"
2039                 },
2040                 "tower/type": {
2041                     "label": "Type"
2042                 },
2043                 "trade": {
2044                     "label": "Type"
2045                 },
2046                 "traffic_calming": {
2047                     "label": "Type"
2048                 },
2049                 "traffic_sign": {
2050                     "label": "Trafikkskilt"
2051                 },
2052                 "traffic_sign/direction": {
2053                     "options": {
2054                         "backward": "Bakover",
2055                         "both": "Begge/alle",
2056                         "forward": "Framover"
2057                     }
2058                 },
2059                 "traffic_signals": {
2060                     "label": "Type"
2061                 },
2062                 "traffic_signals/direction": {
2063                     "options": {
2064                         "backward": "Bakover",
2065                         "both": "Begge/alle",
2066                         "forward": "Framover"
2067                     }
2068                 },
2069                 "transformer": {
2070                     "label": "Type",
2071                     "options": {
2072                         "generator": "Generator",
2073                         "yes": "Ukjent"
2074                     }
2075                 },
2076                 "trees": {
2077                     "label": "Trær"
2078                 },
2079                 "tunnel": {
2080                     "label": "Type",
2081                     "placeholder": "Standard"
2082                 },
2083                 "usage_rail": {
2084                     "label": "Brukstype"
2085                 },
2086                 "vending": {
2087                     "label": "Godstyper"
2088                 },
2089                 "visibility": {
2090                     "label": "Synlighet"
2091                 },
2092                 "volcano/status": {
2093                     "label": "Vulkanstatus",
2094                     "options": {
2095                         "active": "Aktiv",
2096                         "dormant": "Sovende",
2097                         "extinct": "Utdødd"
2098                     }
2099                 },
2100                 "volcano/type": {
2101                     "label": "Vulkantype",
2102                     "options": {
2103                         "scoria": "Sinderkjegle",
2104                         "shield": "Skjoldvulkan",
2105                         "stratovolcano": "Stratovulkan"
2106                     }
2107                 },
2108                 "wall": {
2109                     "label": "Type"
2110                 },
2111                 "water": {
2112                     "label": "Type"
2113                 },
2114                 "waterway": {
2115                     "label": "Type"
2116                 },
2117                 "website": {
2118                     "label": "Nettside"
2119                 },
2120                 "wetland": {
2121                     "label": "Type"
2122                 },
2123                 "wheelchair": {
2124                     "label": "Rullestoltilgang"
2125                 },
2126                 "width": {
2127                     "label": "Bredde (meter)"
2128                 },
2129                 "wikidata": {
2130                     "label": "Wikidata"
2131                 },
2132                 "wikipedia": {
2133                     "label": "Wikipedia"
2134                 }
2135             },
2136             "presets": {
2137                 "address": {
2138                     "name": "Adresse",
2139                     "terms": "adresse, husnummer, adresser, gate, gateadresse"
2140                 },
2141                 "aerialway/chair_lift": {
2142                     "name": "Stolheis"
2143                 },
2144                 "aerialway/drag_lift": {
2145                     "name": "Skitrekk"
2146                 },
2147                 "aerialway/gondola": {
2148                     "name": "Gondol"
2149                 },
2150                 "aerialway/t-bar": {
2151                     "name": "T-krok"
2152                 },
2153                 "aeroway": {
2154                     "name": "Taksebane"
2155                 },
2156                 "aeroway/aerodrome": {
2157                     "name": "Flyplass"
2158                 },
2159                 "aeroway/apron": {
2160                     "name": "Oppstillingsplass"
2161                 },
2162                 "aeroway/gate": {
2163                     "name": "Flyplassgate"
2164                 },
2165                 "aeroway/hangar": {
2166                     "name": "Hangar"
2167                 },
2168                 "aeroway/helipad": {
2169                     "name": "Helikopterlandingsplass"
2170                 },
2171                 "aeroway/runway": {
2172                     "name": "Rullebane"
2173                 },
2174                 "aeroway/taxiway": {
2175                     "name": "Taxibane"
2176                 },
2177                 "aeroway/terminal": {
2178                     "name": "Flyplassterminal"
2179                 },
2180                 "amenity": {
2181                     "name": "Fasilitet"
2182                 },
2183                 "amenity/atm": {
2184                     "name": "Minibank"
2185                 },
2186                 "amenity/bank": {
2187                     "name": "Bank"
2188                 },
2189                 "amenity/bar": {
2190                     "name": "Bar"
2191                 },
2192                 "amenity/bench": {
2193                     "name": "Benk"
2194                 },
2195                 "amenity/bicycle_parking": {
2196                     "name": "Sykkelparkering"
2197                 },
2198                 "amenity/bicycle_rental": {
2199                     "name": "Sykkelutleie"
2200                 },
2201                 "amenity/boat_rental": {
2202                     "name": "Båuttleie"
2203                 },
2204                 "amenity/bus_station": {
2205                     "name": "Busstasjon/-terminal"
2206                 },
2207                 "amenity/cafe": {
2208                     "name": "Kafé"
2209                 },
2210                 "amenity/car_rental": {
2211                     "name": "Bilutleie"
2212                 },
2213                 "amenity/car_sharing": {
2214                     "name": "Bildeling"
2215                 },
2216                 "amenity/car_wash": {
2217                     "name": "Bilvask"
2218                 },
2219                 "amenity/casino": {
2220                     "name": "Kasino"
2221                 },
2222                 "amenity/charging_station": {
2223                     "name": "Ladestasjon"
2224                 },
2225                 "amenity/cinema": {
2226                     "name": "Kino"
2227                 },
2228                 "amenity/clinic": {
2229                     "name": "Klinikk"
2230                 },
2231                 "amenity/clinic/abortion": {
2232                     "name": "Abortklinikk"
2233                 },
2234                 "amenity/clinic/fertility": {
2235                     "name": "Fertilitetsklinikk"
2236                 },
2237                 "amenity/clock": {
2238                     "name": "Klokke"
2239                 },
2240                 "amenity/clock/sundial": {
2241                     "name": "Solur"
2242                 },
2243                 "amenity/courthouse": {
2244                     "name": "Tinghus"
2245                 },
2246                 "amenity/crematorium": {
2247                     "name": "Krematorium"
2248                 },
2249                 "amenity/dentist": {
2250                     "name": "Tannlege"
2251                 },
2252                 "amenity/dive_centre": {
2253                     "name": "Dykkesenter"
2254                 },
2255                 "amenity/doctors": {
2256                     "name": "Lege"
2257                 },
2258                 "amenity/drinking_water": {
2259                     "name": "Drikkevann"
2260                 },
2261                 "amenity/driving_school": {
2262                     "name": "Trafikkskole"
2263                 },
2264                 "amenity/embassy": {
2265                     "name": "Ambassade"
2266                 },
2267                 "amenity/fast_food": {
2268                     "name": "Hurtigmat"
2269                 },
2270                 "amenity/ferry_terminal": {
2271                     "name": "Fergestasjon/-terminal"
2272                 },
2273                 "amenity/fire_station": {
2274                     "name": "Brannstasjon"
2275                 },
2276                 "amenity/fountain": {
2277                     "name": "Fontene"
2278                 },
2279                 "amenity/fuel": {
2280                     "name": "Bensinstasjon"
2281                 },
2282                 "amenity/grave_yard": {
2283                     "name": "Kirkegård"
2284                 },
2285                 "amenity/hospital": {
2286                     "name": "Sykehusområde"
2287                 },
2288                 "amenity/hunting_stand": {
2289                     "name": "Jakttårn"
2290                 },
2291                 "amenity/internet_cafe": {
2292                     "name": "Internettkafé"
2293                 },
2294                 "amenity/kindergarten": {
2295                     "name": "Barnehageområde"
2296                 },
2297                 "amenity/language_school": {
2298                     "name": "Språkskole"
2299                 },
2300                 "amenity/library": {
2301                     "name": "Bibliotek"
2302                 },
2303                 "amenity/love_hotel": {
2304                     "name": "Kjærlighetshotell"
2305                 },
2306                 "amenity/marketplace": {
2307                     "name": "Markedsplass"
2308                 },
2309                 "amenity/monastery": {
2310                     "name": "Klosterområde"
2311                 },
2312                 "amenity/motorcycle_parking": {
2313                     "name": "Motorsykkelparkering"
2314                 },
2315                 "amenity/music_school": {
2316                     "name": "Musikkskole"
2317                 },
2318                 "amenity/nightclub": {
2319                     "name": "Nattklubb"
2320                 },
2321                 "amenity/nursing_home": {
2322                     "name": "Gamlehjem"
2323                 },
2324                 "amenity/parking": {
2325                     "name": "Parkeringsplass"
2326                 },
2327                 "amenity/parking/multi-storey": {
2328                     "name": "Parkeringsbygg"
2329                 },
2330                 "amenity/parking_entrance": {
2331                     "name": "Innkjøring/utkjøring parkeringsgarasje"
2332                 },
2333                 "amenity/parking_space": {
2334                     "name": "Parkeringsplass"
2335                 },
2336                 "amenity/place_of_worship": {
2337                     "name": "Bedested"
2338                 },
2339                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2340                     "name": "Buddhisttempel"
2341                 },
2342                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2343                     "name": "Kristen kirke"
2344                 },
2345                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2346                     "name": "Hinduistisk tempel"
2347                 },
2348                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2349                     "name": "Jødisk synagoge"
2350                 },
2351                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2352                     "name": "Muslimsk moské"
2353                 },
2354                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2355                     "name": "Shintoistisk alter"
2356                 },
2357                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2358                     "name": "Sikhistisk tempel"
2359                 },
2360                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2361                     "name": "Taoistisk tempel"
2362                 },
2363                 "amenity/planetarium": {
2364                     "name": "Planetarium"
2365                 },
2366                 "amenity/police": {
2367                     "name": "Politi"
2368                 },
2369                 "amenity/post_box": {
2370                     "name": "Postkasse"
2371                 },
2372                 "amenity/post_office": {
2373                     "name": "Postkontor"
2374                 },
2375                 "amenity/prison": {
2376                     "name": "Fengselsområde"
2377                 },
2378                 "amenity/pub": {
2379                     "name": "Pub"
2380                 },
2381                 "amenity/public_bath": {
2382                     "name": "Offentlig bad"
2383                 },
2384                 "amenity/recycling": {
2385                     "name": "Resirkulering"
2386                 },
2387                 "amenity/recycling_container": {
2388                     "name": "Resirkuleringskonteiner"
2389                 },
2390                 "amenity/restaurant": {
2391                     "name": "Restaurant"
2392                 },
2393                 "amenity/restaurant/american": {
2394                     "name": "Amerikansk restaurant"
2395                 },
2396                 "amenity/restaurant/asian": {
2397                     "name": "Asiatisk restaurant"
2398                 },
2399                 "amenity/restaurant/chinese": {
2400                     "name": "Kinesisk restaurant"
2401                 },
2402                 "amenity/restaurant/french": {
2403                     "name": "Fransk restaurant"
2404                 },
2405                 "amenity/restaurant/german": {
2406                     "name": "Tysk restaurant"
2407                 },
2408                 "amenity/restaurant/greek": {
2409                     "name": "Gresk restaurant"
2410                 },
2411                 "amenity/restaurant/indian": {
2412                     "name": "Indisk restaurant"
2413                 },
2414                 "amenity/restaurant/italian": {
2415                     "name": "Italiensk restaurant"
2416                 },
2417                 "amenity/restaurant/japanese": {
2418                     "name": "Japansk restaurant"
2419                 },
2420                 "amenity/restaurant/mexican": {
2421                     "name": "Meksikansk restaurant"
2422                 },
2423                 "amenity/restaurant/noodle": {
2424                     "name": "Nudelrestaurant"
2425                 },
2426                 "amenity/restaurant/pizza": {
2427                     "name": "Pizzarestaurant"
2428                 },
2429                 "amenity/restaurant/seafood": {
2430                     "name": "Sjømatrestaurant"
2431                 },
2432                 "amenity/restaurant/steakhouse": {
2433                     "name": "Biffrestaurant"
2434                 },
2435                 "amenity/restaurant/sushi": {
2436                     "name": "Sushirestaurant"
2437                 },
2438                 "amenity/restaurant/thai": {
2439                     "name": "Thai-restaurant"
2440                 },
2441                 "amenity/restaurant/turkish": {
2442                     "name": "Tyrkisk restaurant"
2443                 },
2444                 "amenity/restaurant/vietnamese": {
2445                     "name": "Vietnamesisk restaurant"
2446                 },
2447                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2448                     "name": "Bobil-tømmestasjon"
2449                 },
2450                 "amenity/school": {
2451                     "name": "Skoleområde"
2452                 },
2453                 "amenity/scrapyard": {
2454                     "name": "Skraphandel"
2455                 },
2456                 "amenity/shelter": {
2457                     "name": "Skur"
2458                 },
2459                 "amenity/shelter/gazebo": {
2460                     "name": "Lysthus"
2461                 },
2462                 "amenity/shower": {
2463                     "name": "Dusj"
2464                 },
2465                 "amenity/smoking_area": {
2466                     "name": "Røykeområde"
2467                 },
2468                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2469                     "name": "Overnatting for hjemløse"
2470                 },
2471                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2472                     "name": "Gamlehjem"
2473                 },
2474                 "amenity/studio": {
2475                     "name": "Studio"
2476                 },
2477                 "amenity/swimming_pool": {
2478                     "name": "Svømmebasseng"
2479                 },
2480                 "amenity/taxi": {
2481                     "name": "Taxiholdeplass"
2482                 },
2483                 "amenity/telephone": {
2484                     "name": "Telefon"
2485                 },
2486                 "amenity/theatre": {
2487                     "name": "Teater"
2488                 },
2489                 "amenity/theatre/type/amphi": {
2490                     "name": "Amfiteater"
2491                 },
2492                 "amenity/toilets": {
2493                     "name": "Toaletter"
2494                 },
2495                 "amenity/townhall": {
2496                     "name": "Rådhus"
2497                 },
2498                 "amenity/university": {
2499                     "name": "Universitetsområde"
2500                 },
2501                 "amenity/vending_machine": {
2502                     "name": "Automat"
2503                 },
2504                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2505                     "name": "Sigerattautomat"
2506                 },
2507                 "amenity/vending_machine/coffee": {
2508                     "name": "Kaffeautomat"
2509                 },
2510                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2511                     "name": "Kondomautomat"
2512                 },
2513                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2514                     "name": "Drikkeautomat"
2515                 },
2516                 "amenity/vending_machine/electronics": {
2517                     "name": "Elektronikkautomat"
2518                 },
2519                 "amenity/vending_machine/food": {
2520                     "name": "Matautomat"
2521                 },
2522                 "amenity/vending_machine/fuel": {
2523                     "name": "Drivstoffpumpe"
2524                 },
2525                 "amenity/vending_machine/ice_cream": {
2526                     "name": "Iskremautomat"
2527                 },
2528                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2529                     "name": "Avisautomat"
2530                 },
2531                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2532                     "name": "Parkeringsautomat"
2533                 },
2534                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2535                     "name": "Godteriautomat"
2536                 },
2537                 "amenity/veterinary": {
2538                     "name": "Veterinær"
2539                 },
2540                 "amenity/waste_basket": {
2541                     "name": "Søppel"
2542                 },
2543                 "amenity/waste_disposal": {
2544                     "name": "Søppelkonteiner"
2545                 },
2546                 "area": {
2547                     "name": "Areal"
2548                 },
2549                 "attraction": {
2550                     "name": "Attraksjon"
2551                 },
2552                 "attraction/animal": {
2553                     "name": "Dyreinnhegning"
2554                 },
2555                 "attraction/big_wheel": {
2556                     "name": "Pariserhjul"
2557                 },
2558                 "attraction/bumper_car": {
2559                     "name": "Radiobiler"
2560                 },
2561                 "attraction/bungee_jumping": {
2562                     "name": "Strikkhopp"
2563                 },
2564                 "attraction/carousel": {
2565                     "name": "Karusell"
2566                 },
2567                 "attraction/maze": {
2568                     "name": "Labyrint"
2569                 },
2570                 "attraction/pirate_ship": {
2571                     "name": "Piratskip"
2572                 },
2573                 "attraction/river_rafting": {
2574                     "name": "Rafting"
2575                 },
2576                 "attraction/roller_coaster": {
2577                     "name": "Berg-og-dal-bane"
2578                 },
2579                 "attraction/train": {
2580                     "name": "Turisttog"
2581                 },
2582                 "attraction/water_slide": {
2583                     "name": "Vannsklie"
2584                 },
2585                 "barrier": {
2586                     "name": "Hinder"
2587                 },
2588                 "barrier/border_control": {
2589                     "name": "Grensekontroll"
2590                 },
2591                 "barrier/city_wall": {
2592                     "name": "Bymur"
2593                 },
2594                 "barrier/cycle_barrier": {
2595                     "name": "Sykkelhinder"
2596                 },
2597                 "barrier/ditch": {
2598                     "name": "Grøft"
2599                 },
2600                 "barrier/entrance": {
2601                     "name": "Inngang"
2602                 },
2603                 "barrier/fence": {
2604                     "name": "Gjerde"
2605                 },
2606                 "barrier/fence/railing": {
2607                     "name": "Gjerde"
2608                 },
2609                 "barrier/gate": {
2610                     "name": "Port"
2611                 },
2612                 "barrier/hedge": {
2613                     "name": "Hekk"
2614                 },
2615                 "barrier/retaining_wall": {
2616                     "name": "Støttemur"
2617                 },
2618                 "barrier/toll_booth": {
2619                     "name": "Bomstasjon"
2620                 },
2621                 "barrier/wall": {
2622                     "name": "Mur"
2623                 },
2624                 "boundary": {
2625                     "name": "Grense"
2626                 },
2627                 "boundary/administrative": {
2628                     "name": "Administrativ grense"
2629                 },
2630                 "bridge/support": {
2631                     "name": "Brostøtte"
2632                 },
2633                 "building": {
2634                     "name": "Bygning"
2635                 },
2636                 "building/apartments": {
2637                     "name": "Leilighetsbygg"
2638                 },
2639                 "building/barn": {
2640                     "name": "Låve"
2641                 },
2642                 "building/boathouse": {
2643                     "name": "Båthus"
2644                 },
2645                 "building/bungalow": {
2646                     "name": "Bungalow"
2647                 },
2648                 "building/bunker": {
2649                     "name": "Bunker"
2650                 },
2651                 "building/cabin": {
2652                     "name": "Hytte"
2653                 },
2654                 "building/carport": {
2655                     "name": "Carport"
2656                 },
2657                 "building/cathedral": {
2658                     "name": "Katedral"
2659                 },
2660                 "building/chapel": {
2661                     "name": "Kapell"
2662                 },
2663                 "building/church": {
2664                     "name": "Kirke"
2665                 },
2666                 "building/college": {
2667                     "name": "College"
2668                 },
2669                 "building/commercial": {
2670                     "name": "Kommersiell bygning"
2671                 },
2672                 "building/construction": {
2673                     "name": "Bygning under oppføring"
2674                 },
2675                 "building/detached": {
2676                     "name": "Anneks"
2677                 },
2678                 "building/dormitory": {
2679                     "name": "Sovesal"
2680                 },
2681                 "building/entrance": {
2682                     "name": "Inngang/utgang"
2683                 },
2684                 "building/farm": {
2685                     "name": "Gårdshus"
2686                 },
2687                 "building/farm_auxiliary": {
2688                     "name": "Gårdsbygg"
2689                 },
2690                 "building/garage": {
2691                     "name": "Garasje"
2692                 },
2693                 "building/garages": {
2694                     "name": "Garasjer"
2695                 },
2696                 "building/grandstand": {
2697                     "name": "Tribune"
2698                 },
2699                 "building/greenhouse": {
2700                     "name": "Veksthus"
2701                 },
2702                 "building/hospital": {
2703                     "name": "Sykehus"
2704                 },
2705                 "building/hotel": {
2706                     "name": "Hotell"
2707                 },
2708                 "building/house": {
2709                     "name": "Hus"
2710                 },
2711                 "building/industrial": {
2712                     "name": "Industribygg"
2713                 },
2714                 "building/kindergarten": {
2715                     "name": "Barnehage"
2716                 },
2717                 "building/mosque": {
2718                     "name": "Moskébygning"
2719                 },
2720                 "building/public": {
2721                     "name": "Offentlig bygning"
2722                 },
2723                 "building/residential": {
2724                     "name": "Boliger"
2725                 },
2726                 "building/roof": {
2727                     "name": "Tak"
2728                 },
2729                 "building/ruins": {
2730                     "name": "Bygningsruiner"
2731                 },
2732                 "building/school": {
2733                     "name": "Skole"
2734                 },
2735                 "building/shed": {
2736                     "name": "Skur/naust"
2737                 },
2738                 "building/stable": {
2739                     "name": "Stall"
2740                 },
2741                 "building/stadium": {
2742                     "name": "Stadionbyging"
2743                 },
2744                 "building/static_caravan": {
2745                     "name": "Statisk campingvogn"
2746                 },
2747                 "building/temple": {
2748                     "name": "Tempelbygning"
2749                 },
2750                 "building/terrace": {
2751                     "name": "Rekkehus"
2752                 },
2753                 "building/train_station": {
2754                     "name": "Togstasjonsbygning"
2755                 },
2756                 "building/transportation": {
2757                     "name": "Trasportbygning"
2758                 },
2759                 "building/university": {
2760                     "name": "Universitetsbygning"
2761                 },
2762                 "building/warehouse": {
2763                     "name": "Lagerbygning"
2764                 },
2765                 "building_part": {
2766                     "name": "Bygningsdel"
2767                 },
2768                 "building_point": {
2769                     "name": "Bygning"
2770                 },
2771                 "club": {
2772                     "name": "Klubb"
2773                 },
2774                 "club/sport": {
2775                     "name": "Sportsklubb"
2776                 },
2777                 "craft": {
2778                     "name": "Håndverk"
2779                 },
2780                 "craft/basket_maker": {
2781                     "name": "Kurvmaker"
2782                 },
2783                 "craft/beekeeper": {
2784                     "name": "Birøkter"
2785                 },
2786                 "craft/blacksmith": {
2787                     "name": "Grovsmed"
2788                 },
2789                 "craft/boatbuilder": {
2790                     "name": "Båtbygger"
2791                 },
2792                 "craft/bookbinder": {
2793                     "name": "Bokbinderi"
2794                 },
2795                 "craft/brewery": {
2796                     "name": "Bryggeri"
2797                 },
2798                 "craft/carpenter": {
2799                     "name": "Snekker"
2800                 },
2801                 "craft/carpet_layer": {
2802                     "name": "Teppelegger"
2803                 },
2804                 "craft/caterer": {
2805                     "name": "Cateringfirma"
2806                 },
2807                 "craft/chimney_sweeper": {
2808                     "name": "Feier"
2809                 },
2810                 "craft/clockmaker": {
2811                     "name": "Klokkemaker"
2812                 },
2813                 "craft/distillery": {
2814                     "name": "Destilleri"
2815                 },
2816                 "craft/dressmaker": {
2817                     "name": "Syer/syerske"
2818                 },
2819                 "craft/electrician": {
2820                     "name": "Elektriker"
2821                 },
2822                 "craft/gardener": {
2823                     "name": "Gartner"
2824                 },
2825                 "craft/glaziery": {
2826                     "name": "Glassmester"
2827                 },
2828                 "craft/handicraft": {
2829                     "name": "Kunsthåndverk"
2830                 },
2831                 "craft/hvac": {
2832                     "name": "VVS"
2833                 },
2834                 "craft/insulator": {
2835                     "name": "Isolatør"
2836                 },
2837                 "craft/jeweler": {
2838                     "name": "Gullsmed"
2839                 },
2840                 "craft/key_cutter": {
2841                     "name": "Nøkkelsliper"
2842                 },
2843                 "craft/locksmith": {
2844                     "name": "Låsesmed"
2845                 },
2846                 "craft/metal_construction": {
2847                     "name": "Metallkonstruktør"
2848                 },
2849                 "craft/optician": {
2850                     "name": "Optiker"
2851                 },
2852                 "craft/painter": {
2853                     "name": "Maler"
2854                 },
2855                 "craft/photographer": {
2856                     "name": "Fotograf"
2857                 },
2858                 "craft/photographic_laboratory": {
2859                     "name": "Fotolaboratorium"
2860                 },
2861                 "craft/plasterer": {
2862                     "name": "Murpusser"
2863                 },
2864                 "craft/plumber": {
2865                     "name": "Rørlegger"
2866                 },
2867                 "craft/pottery": {
2868                     "name": "Keramikk"
2869                 },
2870                 "craft/rigger": {
2871                     "name": "Scenerigger"
2872                 },
2873                 "craft/roofer": {
2874                     "name": "Taktekker"
2875                 },
2876                 "craft/saddler": {
2877                     "name": "Salmaker"
2878                 },
2879                 "craft/sailmaker": {
2880                     "name": "Seilmaker"
2881                 },
2882                 "craft/sawmill": {
2883                     "name": "Sagbruk"
2884                 },
2885                 "craft/scaffolder": {
2886                     "name": "Stillasbygger"
2887                 },
2888                 "craft/sculptor": {
2889                     "name": "Billedhugger"
2890                 },
2891                 "craft/shoemaker": {
2892                     "name": "Skomaker"
2893                 },
2894                 "craft/stonemason": {
2895                     "name": "Steinhugger"
2896                 },
2897                 "craft/tailor": {
2898                     "name": "Skredder"
2899                 },
2900                 "craft/tiler": {
2901                     "name": "Flislegger"
2902                 },
2903                 "craft/tinsmith": {
2904                     "name": "Blikkenslager"
2905                 },
2906                 "craft/upholsterer": {
2907                     "name": "Møbeltapetserer"
2908                 },
2909                 "craft/watchmaker": {
2910                     "name": "Urmaker"
2911                 },
2912                 "craft/window_construction": {
2913                     "name": "Glassmester"
2914                 },
2915                 "craft/winery": {
2916                     "name": "Vingård"
2917                 },
2918                 "embankment": {
2919                     "name": "Dike"
2920                 },
2921                 "emergency/ambulance_station": {
2922                     "name": "Ambulansebase"
2923                 },
2924                 "emergency/defibrillator": {
2925                     "name": "Defibrillator"
2926                 },
2927                 "emergency/fire_extinguisher": {
2928                     "name": "Brannslukningsapparat"
2929                 },
2930                 "emergency/fire_hydrant": {
2931                     "name": "Brannhydrant"
2932                 },
2933                 "emergency/first_aid_kit": {
2934                     "name": "Førstehjelpsskrin"
2935                 },
2936                 "emergency/life_ring": {
2937                     "name": "Livbøye"
2938                 },
2939                 "emergency/phone": {
2940                     "name": "Nødtelefon"
2941                 },
2942                 "emergency/siren": {
2943                     "name": "Sirene"
2944                 },
2945                 "entrance": {
2946                     "name": "Inngang/utgang"
2947                 },
2948                 "ford": {
2949                     "name": "Vadested"
2950                 },
2951                 "golf/bunker": {
2952                     "name": "Bunkers"
2953                 },
2954                 "golf/driving_range": {
2955                     "name": "Drivingrange"
2956                 },
2957                 "golf/fairway": {
2958                     "name": "Golfbane"
2959                 },
2960                 "golf/green": {
2961                     "name": "Green"
2962                 },
2963                 "golf/hole": {
2964                     "name": "Golfbanehull"
2965                 },
2966                 "golf/rough": {
2967                     "name": "Rough"
2968                 },
2969                 "golf/tee": {
2970                     "name": "Utslagssted"
2971                 },
2972                 "healthcare/alternative": {
2973                     "name": "Alternativ medisin"
2974                 },
2975                 "healthcare/alternative/chiropractic": {
2976                     "name": "Kiropraktor"
2977                 },
2978                 "healthcare/audiologist": {
2979                     "name": "Audiolog"
2980                 },
2981                 "healthcare/blood_donation": {
2982                     "name": "Blodgiversentral"
2983                 },
2984                 "healthcare/hospice": {
2985                     "name": "Hospits"
2986                 },
2987                 "healthcare/laboratory": {
2988                     "name": "Medisinsk laboratorium"
2989                 },
2990                 "healthcare/midwife": {
2991                     "name": "Jordmor"
2992                 },
2993                 "healthcare/physiotherapist": {
2994                     "name": "Fysioterapeut"
2995                 },
2996                 "healthcare/psychotherapist": {
2997                     "name": "Psykoterapeut"
2998                 },
2999                 "healthcare/speech_therapist": {
3000                     "name": "Logoped"
3001                 },
3002                 "highway": {
3003                     "name": "Vei"
3004                 },
3005                 "highway/bridleway": {
3006                     "name": "Ridevei"
3007                 },
3008                 "highway/bus_stop": {
3009                     "name": "Busstopp"
3010                 },
3011                 "highway/crossing/marked": {
3012                     "name": "Fotgjengerovergang"
3013                 },
3014                 "highway/crossing/marked-raised": {
3015                     "name": "Fotgjengerovergang (forhøyet)"
3016                 },
3017                 "highway/crossing/unmarked": {
3018                     "name": "Umerket fotgjengerovergang"
3019                 },
3020                 "highway/crossing/unmarked-raised": {
3021                     "name": "Umerket fotgjengerovergang (forhøyet)"
3022                 },
3023                 "highway/crossing/zebra": {
3024                     "name": "Fotgjengerovergang"
3025                 },
3026                 "highway/crossing/zebra-raised": {
3027                     "name": "Fotgjengerovergang (forhøyet)"
3028                 },
3029                 "highway/cycleway": {
3030                     "name": "Sykkelvei"
3031                 },
3032                 "highway/cycleway/crossing/marked": {
3033                     "name": "Sykkelovergang"
3034                 },
3035                 "highway/cycleway/crossing/unmarked": {
3036                     "name": "Umerket sykkelovergang"
3037                 },
3038                 "highway/elevator": {
3039                     "name": "Heis"
3040                 },
3041                 "highway/footway": {
3042                     "name": "Gangvei"
3043                 },
3044                 "highway/footway/conveying": {
3045                     "name": "Rullende fortau"
3046                 },
3047                 "highway/footway/marked": {
3048                     "name": "Fotgjengerovergang"
3049                 },
3050                 "highway/footway/marked-raised": {
3051                     "name": "Fotgjengerovergang (forhøyet)"
3052                 },
3053                 "highway/footway/sidewalk": {
3054                     "name": "Fortau"
3055                 },
3056                 "highway/footway/zebra": {
3057                     "name": "Fotgjengerovergang"
3058                 },
3059                 "highway/footway/zebra-raised": {
3060                     "name": "Fotgjengerovergang (forhøyet)"
3061                 },
3062                 "highway/give_way": {
3063                     "name": "Vikepliktskilt"
3064                 },
3065                 "highway/living_street": {
3066                     "name": "Beboelsesgate"
3067                 },
3068                 "highway/mini_roundabout": {
3069                     "name": "Mini-rundkjøring"
3070                 },
3071                 "highway/motorway": {
3072                     "name": "Motorvei"
3073                 },
3074                 "highway/motorway_junction": {
3075                     "name": "Motorveikryss / Avkjøring"
3076                 },
3077                 "highway/motorway_link": {
3078                     "name": "Motorveirampe"
3079                 },
3080                 "highway/path": {
3081                     "name": "Sti"
3082                 },
3083                 "highway/pedestrian_area": {
3084                     "name": "Fotgjengerområde"
3085                 },
3086                 "highway/pedestrian_line": {
3087                     "name": "Gågate"
3088                 },
3089                 "highway/primary": {
3090                     "name": "Primær hovedvei"
3091                 },
3092                 "highway/raceway": {
3093                     "name": "Bilbane"
3094                 },
3095                 "highway/residential": {
3096                     "name": "Boligvei"
3097                 },
3098                 "highway/rest_area": {
3099                     "name": "Rasteplass"
3100                 },
3101                 "highway/road": {
3102                     "name": "Ukjent vei"
3103                 },
3104                 "highway/secondary": {
3105                     "name": "Sekundær hovedvei"
3106                 },
3107                 "highway/service": {
3108                     "name": "Stikkvei"
3109                 },
3110                 "highway/service/alley": {
3111                     "name": "Smug"
3112                 },
3113                 "highway/service/drive-through": {
3114                     "name": "Gjennomkjøring"
3115                 },
3116                 "highway/service/driveway": {
3117                     "name": "Innkjørsel"
3118                 },
3119                 "highway/service/emergency_access": {
3120                     "name": "Nødtilgang"
3121                 },
3122                 "highway/service/parking_aisle": {
3123                     "name": "Parkeringsfil"
3124                 },
3125                 "highway/steps": {
3126                     "name": "Trapp"
3127                 },
3128                 "highway/steps/conveying": {
3129                     "name": "Rulletrapp"
3130                 },
3131                 "highway/stop": {
3132                     "name": "Stoppskilt"
3133                 },
3134                 "highway/street_lamp": {
3135                     "name": "Gatelys"
3136                 },
3137                 "highway/tertiary": {
3138                     "name": "Tertiær hovedvei"
3139                 },
3140                 "highway/traffic_mirror": {
3141                     "name": "Trafikkspeil"
3142                 },
3143                 "highway/traffic_signals": {
3144                     "name": "Trafikklys"
3145                 },
3146                 "highway/unclassified": {
3147                     "name": "Mindre/uklassifisert vei"
3148                 },
3149                 "historic": {
3150                     "name": "Historisk sted"
3151                 },
3152                 "historic/archaeological_site": {
3153                     "name": "Arkeologisk sted"
3154                 },
3155                 "historic/boundary_stone": {
3156                     "name": "Grensestein"
3157                 },
3158                 "historic/castle": {
3159                     "name": "Slott"
3160                 },
3161                 "historic/memorial": {
3162                     "name": "Minnesmerke"
3163                 },
3164                 "historic/monument": {
3165                     "name": "Monument"
3166                 },
3167                 "historic/ruins": {
3168                     "name": "Ruiner"
3169                 },
3170                 "historic/tomb": {
3171                     "name": "Gravkammer"
3172                 },
3173                 "historic/wreck": {
3174                     "name": "Skipsvrak"
3175                 },
3176                 "indoor/room": {
3177                     "name": "Rom"
3178                 },
3179                 "junction/circular": {
3180                     "name": "Rundkjøring"
3181                 },
3182                 "junction/roundabout": {
3183                     "name": "Rundkjøring"
3184                 },
3185                 "landuse": {
3186                     "name": "Arealbruk"
3187                 },
3188                 "landuse/allotments": {
3189                     "name": "Felleshage"
3190                 },
3191                 "landuse/aquaculture": {
3192                     "name": "Havbruk"
3193                 },
3194                 "landuse/basin": {
3195                     "name": "Basseng"
3196                 },
3197                 "landuse/cemetery": {
3198                     "name": "Kirkegård"
3199                 },
3200                 "landuse/churchyard": {
3201                     "name": "Kirkegård"
3202                 },
3203                 "landuse/commercial": {
3204                     "name": "Kommersielt område"
3205                 },
3206                 "landuse/construction": {
3207                     "name": "Konstruksjon"
3208                 },
3209                 "landuse/farm": {
3210                     "name": "Jordbruksland"
3211                 },
3212                 "landuse/farmland": {
3213                     "name": "Jordbruksland"
3214                 },
3215                 "landuse/farmyard": {
3216                     "name": "Gårdstun"
3217                 },
3218                 "landuse/grass": {
3219                     "name": "Gress"
3220                 },
3221                 "landuse/industrial": {
3222                     "name": "Industrielt område"
3223                 },
3224                 "landuse/industrial/slaughterhouse": {
3225                     "name": "Slakteri"
3226                 },
3227                 "landuse/landfill": {
3228                     "name": "Deponi"
3229                 },
3230                 "landuse/meadow": {
3231                     "name": "Eng"
3232                 },
3233                 "landuse/military": {
3234                     "name": "Militært område"
3235                 },
3236                 "landuse/military/airfield": {
3237                     "name": "Militær flyplass"
3238                 },
3239                 "landuse/military/barracks": {
3240                     "name": "Brakker"
3241                 },
3242                 "landuse/military/danger_area": {
3243                     "name": "Fareområde"
3244                 },
3245                 "landuse/military/obstacle_course": {
3246                     "name": "Hinderløye"
3247                 },
3248                 "landuse/military/training_area": {
3249                     "name": "Øvingsområde"
3250                 },
3251                 "landuse/orchard": {
3252                     "name": "Frukthage"
3253                 },
3254                 "landuse/plant_nursery": {
3255                     "name": "Planteskole"
3256                 },
3257                 "landuse/pond": {
3258                     "name": "Dam"
3259                 },
3260                 "landuse/quarry": {
3261                     "name": "Steinbrudd"
3262                 },
3263                 "landuse/railway": {
3264                     "name": "Jernbanekorridor"
3265                 },
3266                 "landuse/religious": {
3267                     "name": "Religiøst område"
3268                 },
3269                 "landuse/reservoir": {
3270                     "name": "Reservoar"
3271                 },
3272                 "landuse/residential": {
3273                     "name": "Boligområde"
3274                 },
3275                 "landuse/residential/apartments": {
3276                     "name": "Leilighetskompleks"
3277                 },
3278                 "landuse/retail": {
3279                     "name": "Butikkområde"
3280                 },
3281                 "landuse/vineyard": {
3282                     "name": "Vingård"
3283                 },
3284                 "leisure": {
3285                     "name": "Fritid"
3286                 },
3287                 "leisure/adult_gaming_centre": {
3288                     "name": "Spillekasino"
3289                 },
3290                 "leisure/bleachers": {
3291                     "name": "Tribune"
3292                 },
3293                 "leisure/bowling_alley": {
3294                     "name": "Bowlingsenter"
3295                 },
3296                 "leisure/common": {
3297                     "name": "Fellesområde"
3298                 },
3299                 "leisure/dancing_school": {
3300                     "name": "Danseskole"
3301                 },
3302                 "leisure/dog_park": {
3303                     "name": "Hundepark"
3304                 },
3305                 "leisure/firepit": {
3306                     "name": "Bålsted"
3307                 },
3308                 "leisure/fitness_centre": {