Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sl.json
1 {
2     "sl": {
3         "icons": {
4             "information": "podrobnosti",
5             "remove": "odstrani",
6             "undo": "razveljavi"
7         },
8         "modes": {
9             "add_area": {
10                 "title": "Mnogokotnik",
11                 "description": "Dodajanje parkov, zgradb, jezer ali drugih področij na zemljevid.",
12                 "tail": "Kliknite na zemljevid za začetek risanja območja, kot so na primer park, jezero ali stavba."
13             },
14             "add_line": {
15                 "title": "Črta",
16                 "description": "Dodajanje cest, ulic, peš poti, kanalov ali drugih črtastih predmetov na zemljevid.",
17                 "tail": "Za začetek risanja cest, stez ali poti kliknite na zemljevid."
18             },
19             "add_point": {
20                 "title": "Točka",
21                 "description": "Dodajanje restavracij, spomenikov, poštnih nabiralnikov ali drugih točk na zemljevid.",
22                 "tail": "Za dodajanje točke kliknite na zemljevid."
23             },
24             "add_note": {
25                 "title": "Opomba",
26                 "description": "Ali ste opazili problem? Obvestite urejevalce zemljevida.",
27                 "tail": "S klikom na zemljevid lahko dodate opombo."
28             },
29             "browse": {
30                 "title": "Prebrskaj",
31                 "description": "Premikanje po zemljevidu in približanje pogleda."
32             },
33             "draw_area": {
34                 "tail": "Kliknite za dodajanje vozlišč na mnogokotnik. S klikom na prvo vozlišče se risanje konča."
35             },
36             "draw_line": {
37                 "tail": "Kliknite za dodajanje vozlišč na črto. S klikom na drugo črto se črti povežeta, z dvoklikom pa se risanje konča."
38             },
39             "drag_node": {
40                 "connected_to_hidden": "Predmeta ni mogoče urejati, ker je povezan s skritim predmetom."
41             }
42         },
43         "operations": {
44             "add": {
45                 "annotation": {
46                     "point": "dodajanje točke ×",
47                     "vertex": "dodano vozlišče ×",
48                     "relation": "dodajanje zveze ×",
49                     "note": "Opomba je dodana."
50                 }
51             },
52             "start": {
53                 "annotation": {
54                     "line": "dodajanje črte ×",
55                     "area": "dodajanje mnogokotnika ×"
56                 }
57             },
58             "continue": {
59                 "key": "A",
60                 "title": "Nadaljuj",
61                 "description": "Nadaljuj to črto",
62                 "not_eligible": "Od tod ni mogoče nadaljevati nobene črte.",
63                 "multiple": "Od tod je mogoče nadaljevati več črt. Za izbiro posamezne črte pritisnite tipko Shift in kliknite na črto.",
64                 "annotation": {
65                     "line": "nadaljevanje črte ×",
66                     "area": "risanje mnogokotnika ×"
67                 }
68             },
69             "cancel_draw": {
70                 "annotation": "preklicano risanje ×"
71             },
72             "change_role": {
73                 "annotation": "sprememba vloge člana zveze"
74             },
75             "change_tags": {
76                 "annotation": "spremenjene oznake ×"
77             },
78             "circularize": {
79                 "title": "Zaokroži",
80                 "description": {
81                     "line": "Črto spremeni v krožnico.",
82                     "area": "Mnogokotnik spremeni v krog."
83                 },
84                 "key": "O",
85                 "annotation": {
86                     "line": "zaokroževanje črte ×",
87                     "area": "zaokroževanje mnogokotnika ×"
88                 },
89                 "not_closed": "Izbora ni mogoče spremeniti v krog, ker zanka ni sklenjena.",
90                 "too_large": "Tega mnogokotnika ni mogoče spremeniti v krog, ker ga preveč sega izven trenutnega vidnega polja.",
91                 "connected_to_hidden": "Predmeta ni mogoče spremeniti v krog, ker je povezan s skritim predmetom."
92             },
93             "orthogonalize": {
94                 "title": "Poravnaj kote",
95                 "description": {
96                     "line": "Kote črte naredi pravokotne.",
97                     "area": "Kote mnogokotnika naredi bolj pravokotne."
98                 },
99                 "annotation": {
100                     "line": "popravljanje kotov črte ×",
101                     "area": "popravljanje kotov mnogokotnika ×"
102                 },
103                 "not_squarish": "Tega mnogokotnika ni mogoče narediti bolj pravokotnega, saj ni kvadratast.",
104                 "too_large": "Tega mnogokotnika ni mogoče narediti bolj pravokotnega, ker ga preveč sega izven trenutnega vidnega polja.",
105                 "connected_to_hidden": "Predmeta ni mogoče spremeniti v kvadrat, ker je povezan z drugim skritim predmetom."
106             },
107             "straighten": {
108                 "title": "Poravnaj",
109                 "key": "S",
110                 "too_bendy": "Črte ni mogoče poravnati, ker je preveč upognjena."
111             },
112             "delete": {
113                 "title": "Odstrani",
114                 "description": {
115                     "single": "Nepovratno izbriši predmet.",
116                     "multiple": "Nepovratno izbriši predmete."
117                 },
118                 "annotation": {
119                     "point": "brisanje točke ×",
120                     "vertex": "izbrisano vozlišč ×",
121                     "line": "brisanje črte ×",
122                     "area": "brisanje mnogokotnika ×",
123                     "relation": "brisanje zveze ×",
124                     "multiple": "brisanje {n} predmetov ×"
125                 },
126                 "too_large": {
127                     "single": "Predmeta ni mogoče izbrisati, ker trenutno ni v celoti viden.",
128                     "multiple": "Predmetov ni mogoče izbrisati, ker trenutno niso v celoti vidni."
129                 },
130                 "incomplete_relation": {
131                     "single": "Predmeta ni mogoče izbrisati, ker trenutno ni v celoti prejet.",
132                     "multiple": "Predmetov ni mogoče izbrisati, ker trenutno niso v celoti prejeti."
133                 },
134                 "part_of_relation": {
135                     "single": "Predmeta ni mogoče izbrisati, ker je povezan z drugimi predmeti. Vezi je treba najprej odstraniti.",
136                     "multiple": "Predmetov ni mogoče izbrisati, ker so povezan z drugimi predmeti. Vezi je treba najprej odstraniti."
137                 },
138                 "connected_to_hidden": {
139                     "single": "Predmeta ni mogoče izbrisati, ker je povezan z drugim skritim predmetom.",
140                     "multiple": "Predmetov ni mogoče izbrisati, ker so povezani z drugim skritimi predmeti."
141                 }
142             },
143             "add_member": {
144                 "annotation": "dodajanje člana v zvezo ×"
145             },
146             "delete_member": {
147                 "annotation": "brisanje člana iz zveze ×"
148             },
149             "disconnect": {
150                 "title": "Razveži",
151                 "description": "Razveže črti ali mnogokotnika.",
152                 "key": "D",
153                 "annotation": "razvezovanje črt / mnogokotnika ×",
154                 "not_connected": "Ni dovolj črt oziroma mnogokotnikov za prekinitev vezi.",
155                 "connected_to_hidden": "Povezav predmeta ni mogoče prekiniti, ker je predmet povezan s skritim predmetom.",
156                 "relation": "Predmeta ni mogoče odvezati, saj povezuje člane zveze."
157             },
158             "merge": {
159                 "title": "Združi",
160                 "description": "Združi izbrane predmete.",
161                 "key": "C",
162                 "annotation": "združevanje {n} predmetov ×",
163                 "not_eligible": "Izbranih predmetov ni mogoče združiti.",
164                 "not_adjacent": "Predmetov ni mogoče združiti, ker končne točke niso povezane.",
165                 "incomplete_relation": "Teh predmetov ni mogoče združiti, ker vsaj en ni v celoti prejet.",
166                 "conflicting_tags": "Predmetov ni mogoče združiti, ker so v njihovih oznakah neskladne vrednosti."
167             },
168             "move": {
169                 "title": "Premakni",
170                 "description": {
171                     "single": "Premakni predmet na drugo mesto.",
172                     "multiple": "Premakni predmete na drugo mesto."
173                 },
174                 "key": "M",
175                 "annotation": {
176                     "point": "premikanje točke ×",
177                     "vertex": "premikanje vozlišča ×",
178                     "line": "premikanje črte ×",
179                     "area": "premikanje mnogokotnika ×",
180                     "multiple": "premikanje več predmetov ×"
181                 },
182                 "incomplete_relation": {
183                     "single": "Predmeta ni mogoče premakniti, ker ni v celoti prejet.",
184                     "multiple": "Predmetov ni mogoče premakniti, ker niso v celoti prejeti."
185                 },
186                 "too_large": {
187                     "single": "Predmeta ni mogoče premakniti, ker trenutno ni v celoti viden.",
188                     "multiple": "Predmetov ni mogoče premakniti, ker trenutno niso v celoti vidni."
189                 },
190                 "connected_to_hidden": {
191                     "single": "Predmeta ni mogoče premakniti, ker je povezan z drugim skritim predmetom.",
192                     "multiple": "Predmetov ni mogoče premakniti, ker so povezani z drugim skritimi predmeti."
193                 }
194             },
195             "reflect": {
196                 "title": {
197                     "long": "Zrcali po daljši stranici",
198                     "short": "Zrcali po krajši stranici"
199                 },
200                 "description": {
201                     "long": {
202                         "single": "Zrcali predmet prek sredinske osi po daljši stranici.",
203                         "multiple": "Zrcali predmete prek sredinske osi po daljši stranici."
204                     },
205                     "short": {
206                         "single": "Zrcali predmet prek sredinske osi po krajši stranici.",
207                         "multiple": "Zrcali predmete prek sredinske osi po krajši stranici."
208                     }
209                 },
210                 "key": {
211                     "long": "T",
212                     "short": "Y"
213                 },
214                 "annotation": {
215                     "long": {
216                         "single": "zrcaljenje predmeta prek osi daljše stranice ×",
217                         "multiple": "zrcaljenje več predmetov prek osi daljše stranice ×"
218                     },
219                     "short": {
220                         "single": "zrcaljenje predmeta prek osi krajše stranice ×",
221                         "multiple": "zrcaljenje več predmetov prek osi krajše stranice ×"
222                     }
223                 },
224                 "incomplete_relation": {
225                     "single": "Predmeta ni mogoče zrcaliti, ker ni v celoti prejet.",
226                     "multiple": "Predmetov ni mogoče zrcaliti, ker niso v celoti prejeti."
227                 },
228                 "too_large": {
229                     "single": "Predmeta ni mogoče zrcaliti, ker ni v celoti viden.",
230                     "multiple": "Predmetov ni mogoče zrcaliti, ker niso v celoti vidni."
231                 },
232                 "connected_to_hidden": {
233                     "single": "Predmeta ni mogoče zrcaliti, ker je povezan s skritim predmetom.",
234                     "multiple": "Predmetov ni mogoče zrcaliti, ker so povezani s skritimi predmeti."
235                 }
236             },
237             "rotate": {
238                 "title": "Zasukaj",
239                 "description": {
240                     "single": "Zasukaj predmet okoli njegove sredinske točke.",
241                     "multiple": "Zasukaj predmete okoli njihove skupne sredinske točke."
242                 },
243                 "key": "R",
244                 "annotation": {
245                     "line": "zasukanje črte ×",
246                     "area": "zasukanje mnogokotnika ×",
247                     "multiple": "zasukanje več predmetov ×"
248                 },
249                 "incomplete_relation": {
250                     "single": "Predmeta ni mogoče zasukati, ker trenutno ni v celoti prejet.",
251                     "multiple": "Predmetov ni mogoče zasukati, ker trenutno niso v celoti prejeti."
252                 },
253                 "too_large": {
254                     "single": "Predmeta ni mogoče zasukati, ker ni v celoti viden.",
255                     "multiple": "Predmetov ni mogoče zasukati, ker niso v celoti vidni."
256                 },
257                 "connected_to_hidden": {
258                     "single": "Predmeta ni mogoče zrcaliti, ker je povezan s skritim predmetom.",
259                     "multiple": "Predmetov ni mogoče zasukati, ker so povezani s skritimi predmeti."
260                 }
261             },
262             "reverse": {
263                 "title": "Obrni usmerjenost",
264                 "description": "Obrne usmerjenost izbrane črte.",
265                 "key": "V",
266                 "annotation": "obračanje črte ×"
267             },
268             "split": {
269                 "title": "Razdeli",
270                 "description": {
271                     "line": "Razdeli črto na izbranem vozlišču na 2 črti.",
272                     "area": "Razdeli stranico mnogokotnika na 2 dela.",
273                     "multiple": "Razdeli črte oz. stranice mnogokotnika na 2 dela."
274                 },
275                 "key": "X",
276                 "annotation": {
277                     "line": "razdeljevanje črte ×",
278                     "area": "razdeljevanje stranica mnogokotnika ×",
279                     "multiple": "razdeljevanje {n} črt/stranic mnogokotnika"
280                 },
281                 "not_eligible": "Črt ni mogoče razdeliti na začetni ali končni točki.",
282                 "multiple_ways": "Za razdeljevanje je izbranih preveč črt.",
283                 "connected_to_hidden": "Predmeta ni mogoče razdeliti, ker je povezan s skritim predmetom."
284             },
285             "restriction": {
286                 "annotation": {
287                     "create": "dodajanje omejitve zavijanja ×",
288                     "delete": "odstranjevanje omejitev zavijanja ×"
289                 }
290             }
291         },
292         "restriction": {
293             "controls": {
294                 "distance": "Razdalja"
295             }
296         },
297         "undo": {
298             "tooltip": "Razveljavi: {action}",
299             "nothing": "Ni razveljavitev"
300         },
301         "redo": {
302             "tooltip": "Ponovi: {action}",
303             "nothing": "Ni ponovnih uveljavitev"
304         },
305         "tooltip_keyhint": "Bližnjica:",
306         "browser_notice": "Urejevalnik je podprt v brskalnikih Firefox, Chrome, Safari, Opera, in Internet Explorer 11 ali novejši. Za urejanje zemljevida nadgradite brskalnik ali uporabite Potlatch 2.",
307         "translate": {
308             "translate": "Prevedi",
309             "localized_translation_language": "Izbor jezika",
310             "localized_translation_name": "Naziv"
311         },
312         "zoom_in_edit": "Približaj za urejanje",
313         "login": "Prijava",
314         "logout": "Odjava",
315         "loading_auth": "Vzpostavljanje povezave z OpenStreetMap ...",
316         "report_a_bug": "Pošlji sporočilo napaki",
317         "help_translate": "Sodelujte pri prevodu",
318         "feature_info": {
319             "hidden_warning": "{count} skritih predmetov",
320             "hidden_details": "Nekateri predmeti so trenutno skriti: {details}"
321         },
322         "status": {
323             "error": "Ni se mogoče povezati z vmesnikom API.",
324             "offline": "Povezava z vmesnik API ni vzpostavljena. Poskusite nadaljevati kasneje.",
325             "readonly": "Vmesnik API je na voljo le za branje. Za shranjevanje vnesenih sprememb bo treba počakati.",
326             "rateLimit": "Vmesnik API omejuje brezimne povezave. Napako je mogoče rešiti s prijavo v sistem."
327         },
328         "commit": {
329             "title": "Pošlji na OpenStreetMap",
330             "upload_explanation": "Spremembe, ki ji boste naložili, bodo vidne na vseh zemljevidih, ki uporabljajo podatke OpenStreetMap.",
331             "upload_explanation_with_user": "Spremembe, ki jih objavite kot uporabnik {user}, bodo vidne na vseh zemljevidih, ki uporabljajo podatke OpenStreetMap.",
332             "request_review": "Nekdo naj preveri moje urejanje.",
333             "save": "Pošlji",
334             "cancel": "Prekliči",
335             "changes": "{count} sprememb",
336             "download_changes": "Prejmi datoteko osmChange",
337             "warnings": "Opozorila",
338             "modified": "Spremenjeno",
339             "deleted": "Izbrisano",
340             "created": "Ustvarjeno",
341             "about_changeset_comments": "O povzetkih sprememb",
342             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
343             "google_warning": "V opombi je omenjeno podjetje Google: kopiranje podatkov iz zemljevida Google je strogo prepovedano!",
344             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
345         },
346         "contributors": {
347             "list": "Spremembe uporabnikov {users}",
348             "truncated_list": "Spremembe uporabnikov {users} in {count} drugih"
349         },
350         "info_panels": {
351             "key": "I",
352             "background": {
353                 "key": "O",
354                 "title": "Ozadje",
355                 "zoom": "Približaj",
356                 "vintage": "Starinsko",
357                 "source": "Vir",
358                 "description": "Opis",
359                 "resolution": "Ločljivost",
360                 "accuracy": "Natančnost",
361                 "unknown": "Neznano",
362                 "show_tiles": "Pokaži sličice",
363                 "hide_tiles": "Skrij sličice"
364             },
365             "history": {
366                 "key": "Z",
367                 "title": "Zgodovina",
368                 "selected": "{n} izbranih",
369                 "version": "Različica",
370                 "last_edit": "Zadnje urejanje",
371                 "edited_by": "Urejevalec",
372                 "changeset": "Spremembe",
373                 "unknown": "Neznano",
374                 "link_text": "Zgodovina na openstreetmap.org"
375             },
376             "location": {
377                 "key": "L",
378                 "title": "Mesto",
379                 "unknown_location": "Neznano mesto"
380             },
381             "measurement": {
382                 "key": "M",
383                 "title": "Merilo",
384                 "selected": "{n} izbranih",
385                 "geometry": "Geometrija",
386                 "closed_line": "zaprta črta",
387                 "closed_area": "zaprt mnogokotnik",
388                 "center": "Središče",
389                 "perimeter": "Obseg",
390                 "length": "Dolžina",
391                 "area": "Površina",
392                 "centroid": "Središčna točka",
393                 "location": "Mesto",
394                 "metric": "Metrične enote",
395                 "imperial": "Imperialne enote",
396                 "node_count": "Število vozlišč"
397             }
398         },
399         "geometry": {
400             "point": "točka",
401             "vertex": "ogljišče",
402             "line": "črta",
403             "area": "področje",
404             "relation": "zveza"
405         },
406         "geocoder": {
407             "search": "Poišči po svetovnem zemljevidu ...",
408             "no_results_worldwide": "Ni najdenih zadetkov"
409         },
410         "geolocate": {
411             "title": "Pokaži mojo trenutno točko",
412             "locating": "Poteka določevanje trenutne točke ..."
413         },
414         "inspector": {
415             "show_more": "Pokaži več",
416             "view_on_osm": "Odpri na openstreetmap.org",
417             "all_fields": "Vsa polja",
418             "all_tags": "Vse oznake",
419             "all_members": "Vsi člani",
420             "all_relations": "Vse zveze",
421             "new_relation": "Nova zveza ...",
422             "role": "Vloga",
423             "choose": "Izberite vrsto predmeta",
424             "results": "{n} zadetkov iskanja {search}",
425             "back_tooltip": "Spremeni predmet",
426             "remove": "Odstrani",
427             "search": "Poišči",
428             "multiselect": "Izbrani predmeti",
429             "unknown": "Neznano",
430             "incomplete": "<ni prejeto>",
431             "feature_list": "Iskanje po zemljevidu",
432             "edit": "Urejanje predmeta",
433             "check": {
434                 "yes": "Da",
435                 "no": "Ne",
436                 "reverser": "Spremeni smer"
437             },
438             "radio": {
439                 "structure": {
440                     "type": "Vrsta",
441                     "default": "Privzeto",
442                     "layer": "Plast"
443                 }
444             },
445             "add": "Dodaj",
446             "none": "Brez",
447             "node": "Vozlišče",
448             "way": "Pot",
449             "relation": "Zveza",
450             "location": "Mesto",
451             "add_fields": "Dodaj polje:"
452         },
453         "background": {
454             "title": "Ozadje",
455             "description": "Nastavitve ozadja",
456             "key": "B",
457             "backgrounds": "Ozadja",
458             "none": "Brez",
459             "best_imagery": "Najbolj znan slikovni vir ozadja za to območje",
460             "switch": "Preklopi nazaj na to ozadje.",
461             "custom": "Po meri",
462             "reset": "ponastavi",
463             "display_options": "Možnosti prikaza",
464             "brightness": "Svetlost",
465             "contrast": "Kontrast",
466             "saturation": "Nasičenost",
467             "sharpness": "Ostrina",
468             "minimap": {
469                 "description": "Pokaži mini-zemljevid",
470                 "tooltip": "Pokaži oddaljen zemljevid za pomoč pri določanju trenutno prikazanega mesta.",
471                 "key": "/"
472             },
473             "fix_misalignment": "Popravi zamik ozadja",
474             "offset": "Povlecite spodnje temnejše sivo področju za prilagoditev zamika ali pa vnesite zamik številčno v metrih."
475         },
476         "map_data": {
477             "title": "Prikaz zemljevida",
478             "description": "Prikaz zemljevida",
479             "key": "F",
480             "data_layers": "Podatkovne plasti",
481             "layers": {
482                 "osm": {
483                     "tooltip": "Kartografski podatki OpenStreetMap",
484                     "title": "Podatki OpenStreetMap"
485                 }
486             },
487             "fill_area": "Zapolnjevanje polj",
488             "map_features": "Predmeti zemljevida",
489             "autohidden": "Nekateri predmeti so samodejno skriti, da jih na zaslonu ni prikazanih preveč. Za urejanje je treba zemljevid približati.",
490             "osmhidden": "Nekateri predmeti so samodejno skriti, ker je plast OpenStreetMap skrita."
491         },
492         "feature": {
493             "points": {
494                 "description": "Točke",
495                 "tooltip": "Točke POI"
496             },
497             "traffic_roads": {
498                 "description": "Prometne poti",
499                 "tooltip": "Ceste, ulice, poti ..."
500             },
501             "service_roads": {
502                 "description": "Servisne ceste",
503                 "tooltip": "Servisne poti, parkirne ceste, poti ..."
504             },
505             "paths": {
506                 "description": "Poti",
507                 "tooltip": "Pločniki, pešpoti, kolesarske poti ..."
508             },
509             "buildings": {
510                 "description": "Zgradbe",
511                 "tooltip": "Zgradbe, zavetišča, garaže ...."
512             },
513             "landuse": {
514                 "description": "Uporaba zemljišča",
515                 "tooltip": "Gozdovi, njive, polja, stanovanjska ali poslovna zemljišča ..."
516             },
517             "boundaries": {
518                 "description": "Meje",
519                 "tooltip": "Administrativne meje"
520             },
521             "water": {
522                 "description": "Vode",
523                 "tooltip": "Porečja, reke, jezera, ribniki ..."
524             },
525             "rail": {
526                 "description": "Železnice",
527                 "tooltip": "Železnice"
528             },
529             "power": {
530                 "description": "Energetski objekti",
531                 "tooltip": "Električni daljnovodi, elektrarne, transformatorske postaje ..."
532             },
533             "past_future": {
534                 "tooltip": "V načrtovanju, gradbišče, zapuščeno, zrušeno ..."
535             },
536             "others": {
537                 "tooltip": "Vse ostalo"
538             }
539         },
540         "area_fill": {
541             "wireframe": {
542                 "description": "Brez zapolnjevanja (le obroba)",
543                 "tooltip": "S tanko črto je izrisana le obroba polja.",
544                 "key": "W"
545             },
546             "partial": {
547                 "description": "Delno zapolnjevanje (širši rob)",
548                 "tooltip": "Polja so v notranjosti le debelo obrobljena z vzorcem (priporočljivo za začetnike)."
549             },
550             "full": {
551                 "description": "Polno zapolnjevanje",
552                 "tooltip": "Narisano polje je v celoti zapolnjeno z vzorcem."
553             }
554         },
555         "save": {
556             "title": "Shrani",
557             "help": "Preverite narejene spremembe in jih pošljite na strežnik OpenStreetMap, da bodo na voljo tudi drugim uporabnikom.",
558             "no_changes": "Ni sprememb za shranjevanje.",
559             "error": "Med shranjevanjem je prišlo do napake",
560             "status_code": "Strežnik je vrnil kodo stanja {code}",
561             "unknown_error_details": "Prepričajte se, da ste povezani na internet.",
562             "uploading": "Poteka pošiljanje sprememb na OpenStreetMap ...",
563             "unsaved_changes": "Nekatere spremembe še niso shranjene.",
564             "conflict": {
565                 "header": "Razreši spremembe v sporu",
566                 "count": "Spor {num} od {total}",
567                 "previous": "< Predhodni",
568                 "next": "Naslednji >",
569                 "keep_local": "Ohrani moje",
570                 "keep_remote": "Uporabi spremembe drugih",
571                 "restore": "Obnovi",
572                 "delete": "Pusti izbrisano",
573                 "download_changes": "Lahko tudi prejmete datoteko osmChange",
574                 "done": "Vsi spori so razrešeni!",
575                 "help": "Nekatere spremembe, ki ste jih vnesli, je spreminjal tudi drug uporabnik.\nKliknite na vsak predmet spodaj, si oglejte podrobnosti neskladnosti in se odločite, ali želite spremembe obdržati ali povrniti na spremembe drugega uporabnika.\n"
576             }
577         },
578         "merge_remote_changes": {
579             "conflict": {
580                 "deleted": "Predmet je izbrisal uporabnik {user}.",
581                 "location": "Predmet sta premaknita oba; vi in uporabnik {user}.",
582                 "nodelist": "Vozlišča sta preurejala oba; vi in uporabnik {user}.",
583                 "memberlist": "Člane zveze je spreminjal tudi uporabnik {user}.",
584                 "tags": "Oznako <b>{tag}</b> ste spremenili v »{local}«, uporabnik {user} pa jo je spremenil v »{remote}«."
585             }
586         },
587         "success": {
588             "help_link_text": "Podrobnosti",
589             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
590             "view_on_osm": "Ogled paketa sprememb na OSM",
591             "changeset_id": "Vaš paket sprememb #: {changeset_id}",
592             "like_osm": "Vam je všeč OpenStreetMap? Povežite se z ostalimi:",
593             "more": "Več",
594             "events": "Dogodki",
595             "languages": "Jeziki: {languages}",
596             "missing": "Ali na seznamu kaj manjka?",
597             "tell_us": "Sporočite nam!"
598         },
599         "confirm": {
600             "okay": "V redu",
601             "cancel": "Prekliči"
602         },
603         "source_switch": {
604             "live": "objavljeno",
605             "lose_changes": "Nekatere spremembe še niso shranjene. Zamenjava strežnika zemljevida jih bo zavrgla. Ali ste prepričani, da želite zamenjati strežnik?",
606             "dev": "razvojno"
607         },
608         "version": {
609             "whats_new": "Kaj je novega v urejevalniku iD {version}"
610         },
611         "tag_reference": {
612             "description": "Opis",
613             "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
614             "used_with": "uporabljeno: {type}"
615         },
616         "zoom": {
617             "in": "Približaj",
618             "out": "Oddalji"
619         },
620         "cannot_zoom": "V trenutnem načinu nadaljnje oddaljevanje pogleda ni mogoče.",
621         "full_screen": "Preklopi celozaslonski način",
622         "streetside": {
623             "tooltip": "Ulične fotografije z Microsofta",
624             "view_on_bing": "Ogled na zemljevidih Bing",
625             "hires": "Visoka ločljivost"
626         },
627         "mapillary_images": {
628             "tooltip": "Fotografije ulic prek storitve Mapillary"
629         },
630         "mapillary": {
631             "view_on_mapillary": "Pokaži sliko na spletišču Mapillary"
632         },
633         "openstreetcam_images": {
634             "tooltip": "Ulične fotografije prek sistema OpenStreetCam"
635         },
636         "openstreetcam": {
637             "view_on_openstreetcam": "Pokaži sliko na spletišču OpenStreetCam"
638         },
639         "note": {
640             "note": "Opomba",
641             "title": "Uredi opombo",
642             "closed": "(zaprto)"
643         },
644         "help": {
645             "title": "Pomoč",
646             "key": "H",
647             "help": {
648                 "title": "Pomoč",
649                 "welcome": "Dobrodošli v urejevalniku iD za [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). S tem urejevalnikom lahko OpenStreetMap posodobite neposredno iz brskalnika."
650             },
651             "overview": {
652                 "title": "Pregled",
653                 "navigation_h": "Usmerjanje",
654                 "features_h": "Značilnosti zemljevida"
655             },
656             "editing": {
657                 "title": "Urejanje in shranjevanje",
658                 "select_h": "Izbor",
659                 "undo_redo_h": "Razveljavi in Ponovno uveljavi",
660                 "save_h": "Shrani",
661                 "upload_h": "Pošlji",
662                 "backups_h": "Samodejne varnostne kopije"
663             },
664             "areas": {
665                 "title": "Mnogokotniki",
666                 "intro": "Z *mnogokotniki* ponazorimo predmete z natančno določenimi mejami, kot so jezera, zgradbe in stanovanjske soseske. Mnogokotnike narišemo okoli predmetov, na primer po obodu tlorisa zgradbe.",
667                 "point_or_area_h": "Točke ali mnogokotniki?",
668                 "add_area_h": "Dodajanje mnogokotnikov",
669                 "modify_area_h": "Urejanje mnogokotnikov",
670                 "delete_area_h": "Brisanje mnogokotnikov"
671             },
672             "field": {
673                 "restrictions": {
674                     "about": {
675                         "title": "O programu"
676                     },
677                     "tips": {
678                         "title": "Namigi"
679                     }
680                 }
681             }
682         },
683         "intro": {
684             "done": "končano",
685             "ok": "V redu",
686             "graph": {
687                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
688                 "city": "Lepi Kot",
689                 "county": "<value for addr:county>",
690                 "district": "<value for addr:district>",
691                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
692                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
693                 "postcode": "7000",
694                 "province": "<value for addr:province>",
695                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
696                 "state": "<value for addr:state>",
697                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
698                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
699                 "countrycode": "si",
700                 "name": {
701                     "1st-avenue": "Aškerčeva ulica",
702                     "2nd-avenue": "Bevkova ulica",
703                     "4th-avenue": "Čandkova ulica",
704                     "5th-avenue": "Dalmatinova ulica",
705                     "6th-avenue": "Erjavčeva ulica",
706                     "6th-street": "6. ulica",
707                     "7th-avenue": "Frelihova ulica",
708                     "8th-avenue": "Grumova ulica",
709                     "9th-avenue": "Hribarjeva ulica",
710                     "10th-avenue": "Ingoličeva ulica",
711                     "11th-avenue": "Javorškova ulica",
712                     "12th-avenue": "Kersnikova ulica",
713                     "access-point-employment": "TopJob",
714                     "adams-street": "Adamova ulica",
715                     "andrews-elementary-school": "Osnovna šola Lada Weiderja",
716                     "andrews-street": "Andrejeva ulica",
717                     "armitage-street": "Javorjeva ulica",
718                     "barrows-school": "OŠ Franceta Prešerna",
719                     "battle-street": "Ulica Cesarja Vojca",
720                     "bennett-street": "Ulica Pinij",
721                     "bowman-park": "Park Upornikov",
722                     "collins-drive": "Šolska cesta",
723                     "conrail-railroad": "Mestna železnica",
724                     "conservation-park": "Prečni park",
725                     "constantine-street": "Jabolčna ulica",
726                     "cushman-street": "Kušmanova ulica",
727                     "dollar-tree": "Tretja roka",
728                     "douglas-avenue": "Matičeva cesta",
729                     "east-street": "Vzhodna ulica",
730                     "elm-street": "Ulica Brestov",
731                     "flower-street": "Cvetlična ulica",
732                     "foster-street": "Ulica Mitke Mitketa",
733                     "french-street": "Francoska ulica",
734                     "garden-street": "Vrtičkarska ulica",
735                     "gem-pawnbroker": "Od muhe do slona",
736                     "golden-finch-framing": "Okvirarna",
737                     "grant-avenue": "Pot mame Gelce",
738                     "hoffman-pond": "Hoffmanov ribnik",
739                     "hoffman-street": "Hoffmanova ulica",
740                     "hook-avenue": "Hookova ulica",
741                     "jefferson-street": "Ladotova ulica",
742                     "kelsey-street": "AIqlina ulica",
743                     "lafayette-park": "Park Osvoboditve",
744                     "las-coffee-cafe": "Café Papillon",
745                     "lincoln-avenue": "Drnovškova ulica",
746                     "lowrys-books": "Knjigarna Cesar",
747                     "lynns-garage": "AS Maček",
748                     "main-street-barbell": "Dremlov Fitness",
749                     "main-street-cafe": "Kavarna Local",
750                     "main-street-fitness": "Dremlov CrossFit",
751                     "main-street": "Glavna ulica",
752                     "maple-street": "Široka ulica",
753                     "marina-park": "Zalivski park",
754                     "market-street": "Trgovska ulica",
755                     "memory-isle-park": "Park Svete Jeze",
756                     "memory-isle": "Sveta Jeza",
757                     "michigan-avenue": "Srednja cesta",
758                     "middle-street": "Srednja ulica",
759                     "millard-street": "Ulica Stožcev",
760                     "moore-street": "Mikčeva ulica",
761                     "morris-avenue": "Ulica Gasilske brigade",
762                     "mural-mall": "TC Banja",
763                     "paisanos-bar-and-grill": "Qki Burger",
764                     "paisley-emporium": "Zavod Druga Roka",
765                     "paparazzi-tattoo": "TaaTuu",
766                     "pealer-street": "Štembalova ulica",
767                     "pine-street": "Tomaževa ulica",
768                     "pizza-hut": "Pizza Neapolitana",
769                     "portage-avenue": "Pot Frančiške Slavko",
770                     "portage-river": "Zarečna reka",
771                     "preferred-insurance-services": "Urban Chip d.o.o.",
772                     "railroad-drive": "Železničarska ulica",
773                     "river-city-appliance": "Tehnična trgovina Tehno",
774                     "river-drive": "Ulica Carja Sekača",
775                     "river-road": "Rečna pot",
776                     "river-street": "Rečna ulica",
777                     "riverside-cemetery": "Pokopališče Matere Božje",
778                     "riverwalk-trail": "Rusjanov drevored",
779                     "riviera-theatre": "Gledališče Špele Bele",
780                     "rocky-river": "Dolga Reka",
781                     "saint-joseph-river": "Joškova reka",
782                     "scidmore-park-petting-zoo": "Mamukin živalski vrt",
783                     "scidmore-park": "Čučev park",
784                     "scouter-park": "Taborniški park",
785                     "sherwin-williams": "Barvica d.o.o.",
786                     "south-street": "Južna ulica",
787                     "southern-michigan-bank": "Prava Banka",
788                     "spring-street": "Češnjeva ulica",
789                     "sturgeon-river-road": "Šiviljska cesta",
790                     "three-rivers-city-hall": "Mestna hiša Lepi Kot",
791                     "three-rivers-elementary-school": "Osnovna šol Lepi Kot",
792                     "three-rivers-fire-department": "Gasilski dom Lepi Kot",
793                     "three-rivers-high-school": "Gimnazija Lepi Kot II.",
794                     "three-rivers-middle-school": "Srednja šola Lepi Kot",
795                     "three-rivers-municipal-airport": "Letališče Lepi Kot",
796                     "three-rivers-post-office": "Pošta Lepi Kot",
797                     "three-rivers-public-library": "Knjižnica Lepi Kot",
798                     "three-rivers": "Lepi Kot",
799                     "unique-jewelry": "Zlati prstan",
800                     "walnut-street": "Stara ulica",
801                     "washington-street": "Ameriška ulica",
802                     "water-street": "Nemška cesta",
803                     "west-street": "Zahodna ulica",
804                     "wheeler-street": "Ulica Slovenskih divizij",
805                     "william-towing": "AS Zastava",
806                     "willow-drive": "Brezova pot",
807                     "wood-street": "Smrekova ulica",
808                     "world-fare": "Darilnica"
809                 }
810             },
811             "welcome": {
812                 "title": "Uvod",
813                 "welcome": "Med predstavitvijo boste spoznali osnove urejanja zemljevidov na OpenStreetMap.",
814                 "practice": "Predstavitev je namenjena spoznavanju zmožnosti. Spremembe, ki jih lahko naredite, ne bodo shranjene.",
815                 "words": "Spoznali boste nove pojme in predmete na zemljevidu. Novosti so vedno zapisane *ležeče*.",
816                 "mouse": "Zemljevid je seveda mogoče urejati s katerokoli vhodno napravo, med predstavitvijo pa je predvidena uporaba miške z levim in desnim gumbom. **Če želite priklopiti miško, to storite zdaj, nato pa pritisnite gumb za nadaljevanje**.",
817                 "leftclick": "Kadar navodila zahtevajo dvoklik miške, pričakujemo dvoklik z levim gumbom. Na sledilni ploščici je to lahko enojni klik ali tap. **Kliknite levi gumb {num}-krat.**",
818                 "rightclick": "Včasih je treba pritisniti desni gumb. Na drugih vhodnih napravah je to lahko dvoprstni tap ali klik miške sočasno s tipkovnično tipko Ctrl, ali pa kar tipka »meni«, ki deluje kot desni klik. **Kliknite desni gumb {num}-krat**.",
819                 "chapters": "Za enkrat je vse videti odlično. S spodnjimi gumbi lahko preskočite poglavja ali pa predstavitev znova začnete, če se slučajno kje zatakne. Začnimo! **Kliknite na gumb »{next}« za nadaljevanje.**"
820             },
821             "navigation": {
822                 "title": "Usmerjanje",
823                 "drag": "Na glavnem zemljevidu območja so podatki OpenStreetMap izrisani na ozadju slike.{br}Zemljevid je mogoče premikati z zadržanim levim klikom miške, ali pa z uporabo smernih tipk tipkovnice. **Premaknite se po zemljevidu!**",
824                 "zoom": "Pogled zemljevida je mogoče približati ali oddaljiti s srednjim gumbom miške oziroma s tipkama tipkovnice {plus} in {minus}. **No, približajte pogled!**.",
825                 "features": "S pojmom *predmet* označujemo krajevne značilnosti, ki jih vidimo na zemljevidu. Na OpenStreetMap lahko katerokoli značilnost zabeležimo in opišemo.",
826                 "points_lines_areas": "Predmeti zemljevida so opredeljeni s *točkami*, *črtami* in *mnogokotnimi polji*.",
827                 "nodes_ways": "Točke pogosto imenujemo tudi *vozlišča*, črte in mnogokotna polja pa *poti*.",
828                 "click_townhall": "Vsak predmet zemljevida je s klikom mogoče označiti. **Kliknite na točko.**",
829                 "selected_townhall": "Odlično. Točka je izbrana. Da je to res, nakazuje utripajoča obroba okoli predmeta.",
830                 "editor_townhall": "Ko je predmet izbran, se ob robu zemljevida pojavi *urejevalnik predmeta*.",
831                 "preset_townhall": "Na vrhu je izpisana vrsta predmeta. Točka na zemljevidu je postavljena nad predmetom »{preset}«.",
832                 "fields_townhall": "V srednjem delu so *vpisna polja* za dodajanje podatkov, kot sta naziv in naslov, in drugih podrobnosti.",
833                 "close_townhall": "**Urejevalnik predmeta lahko zaprete** s pritiskom na gumb {button} v zgornjem levem kotu okna.",
834                 "search_street": "Po zemljevidu je predmete mogoče tudi iskati. **Poiščite »{name}«.**",
835                 "choose_street": "**Izberite zadetek {name} s seznama.**",
836                 "selected_street": "Odlično! Predmet {name} je na zemljevidu označen.",
837                 "editor_street": "Vpisna polja za ulice, ki so ponazorjene s črtami, so drugačne od na primer Mestne hiše.{br}Za ulice urejevalnik pokaže polja, kot sta '{field1}' in '{field2}'. **Zaprite urejevalnik predmeta s tipko Esc ali z gumbom {button}.**",
838                 "play": "Na zemljevidu izberite še druge predmete in si oglejte različna vpisna polja, ki jih je mogoče izpolniti. **Ko ste pripravljeni nadaljevati, kliknite na gumb '{next}'.**"
839             },
840             "points": {
841                 "title": "Točke",
842                 "add_point": "S *točkami* označujemo trgovine, restavracije in spomenike.{br}Označujejo in z opombami predstavljajo posebna mesta. **Kliknite na gumb {button} za dodajanje nove točke.**",
843                 "place_point": "Za postavitev nove točke na zemljevid se z miško postavite na želeno mesto in nato pritisnite levi gumb oziroma pritisnite preslednico na tipkovnici. **Premaknite kazalko miške nad zgradbo in nato pritisnite levi gumb miške.**",
844                 "search_cafe": "Obstaja več predmetov, ki jih je mogoče opredeliti s točkami. Točka, ki ste jo pravkar dodali, je kavarna. **Poiščite kavarno '{preset}'.**",
845                 "choose_cafe": "**Izberite predmet {preset} s seznama.**",
846                 "feature_editor": "Točka je označena kot kavarna. Vpisna polja omogočajo dodajanje podrobnosti o ponudbi kavarne.",
847                 "add_name": "Vnosna polja je dovoljeno pustiti prazna, če o podobnostih predmeta ni dovolj zanesljivih podatkov.{br}Zamislimo si, da kavarno poznate in ste prepričani v pravilnost podatkov. **Vpišite ime kavarne.**",
848                 "add_close": "Urejevalnik predmeta si samodejno zapomni vpisane podatke. **Ko končate z dodajanjem imena oziroma drugih podatkov, pritisnite na gumb za potrditev vnosa {button}.**",
849                 "reselect": "Pogosto predmeti že obstajajo, vendar so podatki nepopolni ali napačni. Urejati je mogoče tudi obstoječe točke. **Kliknite na točko kavarne, ki ste jo ravnokar ustvarili.**",
850                 "update": "Vpišimo še nekaj podrobnosti o kavarni. Spremenite lahko ime, dodate naslov ali pa vpišete vrsto hrane, ki jo v kavarni ponujajo. **Poskusite dodati nekaj podrobnosti.**",
851                 "update_close": "**Ko končate z vpisovanjem podatkov, pritisnite ubežno tipko Esc, vnosno tipko ali pa pritisnite gumb {button} da vnos potrdite.**",
852                 "rightclick": "Z desnim klikom na katerikoli predmet odprete *urejevalni meni*, na katerem je seznam možnih opravil za to vrsto predmeta. **Na točki, ki ste jo ustvarili, pritisnite desni gumb miške.**",
853                 "delete": "Predmete, ki jih v resnici ni v naravi, je treba izbrisati.{br}Izbrisan predmet bo odstranjen z zemljevida, ki je sicer na voljo vsem uporabnikom, zato se je pred brisanjem treba prepričati o pravilnosti spremembe. **Kliknite na gumb {button} za izbris točke.**",
854                 "undo": "Vsako spremembo, ki je narejena pred shranjevanjem, je vedno mogoče razveljaviti. **Kliknite na gumb {button} za razveljavitev dejanja.**",
855                 "play": "Sedaj, ko ste seznanjeni z ustvarjanjem in urejanjem točk, poskusite ustvariti za vajo še kakšno! **Ko boste pripravljeni nadaljevati na naslednje poglavje, kliknite na gumb »{next}«.**"
856             },
857             "areas": {
858                 "title": "Mnogokotniki",
859                 "start_playground": "Z mnogokotnikom lahko izrišemo na primer otroško igrišče. Mnogokotniki se izrisujejo z *vozlišči* po zunanjem robu predmeta. **Kliknite na rob igrišča za dodajanje prve točke.**",
860                 "continue_playground": "Nadaljujte z risanjem mnogokotnika z dodajanjem vozlišč po robu otroškega igrišča. Seveda lahko povežete polje z obstoječo pohodno potjo.{br}Namig: če pritisnete tipko »{alt}« se onemogoči samodejno povezovanje vozlišč z drugimi točkami na zemljevidu. **Nadaljujte z risanjem igrišča.**",
861                 "finish_playground": "Mnogokotnik se *zaključi* kot ponovno kliknete na prvo ali zadnje narisano vozlišče. **Končajte z risanjem igrišča.**",
862                 "search_playground": "**Poiščite predmet »{preset}«.**",
863                 "choose_playground": "**Izberte {preset} s seznama.**",
864                 "add_field": "To igrišče nima navedenega uradnega naziva, zato ga ni treba poimenovati.{br}Namesto imena pa lahko vpišemo dodatne značilnosti. **Odprite spustni meni Dodaj polje:**",
865                 "choose_field": "**Izberite polje {field} s seznama.**",
866                 "retry_add_field": "Niste izbrali polja {field}. Poskusite znova.",
867                 "describe_playground": "**Dodajte opis, nato pa kliknite na gumb {button} za potrditev vnosa.**",
868                 "play": "Izvrstno! Poskusite narisati še nekaj predmetov z orodjem in si oglejte, kakšne vrste polj in območij je mogoče dodati na zemljevid. **Ko boste pripravljeni za nadaljevanje, kliknite na gumb '{next}'.**"
869             },
870             "lines": {
871                 "title": "Črte",
872                 "add_line": "S *črtami* ponazarjamo ceste, železniške proge, reke in ograje. **Kliknite na gumb {button} za dodajanje nove črte.**",
873                 "start_line": "Na izpostavljenem delu manjka vrisana cesta!{br}Poti običajno izrišemo po sredini. Zemljevid je seveda med risanjem vedno mogoče oddaljiti ali približati. **Začnite z novo črto na vrhnjem koncu manjkajoče ceste.**",
874                 "intersect": "S klikom oziroma pritiskom preslednice na tipkovnici dodamo vozlišča.{br}Ceste in druge poti so del večjega prometnega omrežja, zato je pomembno, da so črte ustrezno povezane. Če niso, navigacijski sistemi odpovejo. **Kliknite na {name} za določitev križišča. S tem povežete dve cesti.**",
875                 "retry_intersect": "Cesta mora sekati cesto {name}. Poskusite znova!",
876                 "continue_line": "Nadaljujte z risanjem poti nove ceste. Zapomnite si, da lahko po potrebi kadarkoli približate, oddaljite ali premaknete zemljevid.{br}Ko končate, kliknite še enkrat na zadnje vozlišče. **Končajte z risanjem ceste.**",
877                 "choose_category_road": "**Izberite kategorijo {category} s seznama.**",
878                 "choose_preset_residential": "Obstaja več različnih vrst poti, ta, ki ste jo vrisali, vodi v stanovanjsko območje. **Izberite vrsto {preset}.**",
879                 "retry_preset_residential": "Niste izbrali {preset}. **Kliknite znova za ponovno izbiro.**",
880                 "name_road": "**Cesti določite ime, nato pa pritisnite vnosno tipko oziroma gumb {button} za potrditev vnosa.**",
881                 "did_name_road": "Videti je odlično! Spoznati morate še način posodabljanja poti.",
882                 "update_line": "Včasih je treba popraviti obliko obstoječe črte, ki je na primer nad potjo. Ta črta ne opredeljuje poteka ceste. ",
883                 "add_node": "Na črto je mogoče dodati nekaj vozlišč in spremeniti potek. Novo vozlišče dodamo z dvojnim klikom na želenem mestu. **Dvakrat kliknite na črto za dodajanje vozlišča.**",
884                 "start_drag_endpoint": "Ko je črta izbrana, lahko z miško premikate katerokoli vozlišče na njej. Kliknite in zadržite klik, nato miško premaknite. **Potegnite končno točko na mesto, kjer se cesti res združita.**",
885                 "finish_drag_endpoint": "To mesto je videti v redu. **Spustite levi gumb in prenehajte vleči.**",
886                 "start_drag_midpoint": "Na črti lahko opazite male trikotnike – vodila za vmesne točke. Vozlišče lahko naredite tudi tako, da primete in povlečete trikotnik na želeno mesto. **Potegnite vmesno točko in ustvarite novo vozlišče na poti.**",
887                 "continue_drag_midpoint": "Sedaj je črta videti precej bolje! Nadaljujte s prilagajanjem črte, dokler črta ni skladna z ovinkom. **Ko boste zadovoljni s postavitvijo, pritisnite gumb na nadaljevanje.**",
888                 "delete_lines": "Seveda je dobro, da črte, ki so vrisane na mestih, kjer ni poti, izbrišete.{br}Tu je primer, kjer so načrtovali cesto  {street}, vendar je niso nikoli zgradili. Zemljevid izboljšamo, če te črte izbrišemo..",
889                 "rightclick_intersection": "Zadnja ustrezno vrisana ulica je {street1}, zato lahko *razdelimo* ulico {street2} na razpotju in odstranimo vse, kar je nad križiščem. **Z desnim gumbom kliknite na vozlišče v križišču.**",
890                 "split_intersection": "**Kliknite na gumb {button} za razdelitev ulice {street}.**",
891                 "retry_split": "Niste kliknili na gumb za razdelitev. Poskusite znova.",
892                 "did_split_multi": "Tako! {street1} je razdeljena na dva dela. Zgornji del lahko izbrišemo. **Kliknite na zgornji del ulice {street2}, da jo izberete.**",
893                 "did_split_single": "**Kliknite na zgornji del ulice {street2}, da jo izberete.**",
894                 "multi_select": "{selected} je izbrana, izbrati pa želimo še ulico {other1}. S tipko Shift lahko omogočimo izbiranje večih predmetov. **Pritisnite Shift in kliknite na ulico {other2}.**",
895                 "multi_rightclick": "Obe poti sta izbrani in pripravljeni za brisanje. **Kliknite z desnim klikom na črto, da se pokaže urejevalni meni.**",
896                 "multi_delete": "**Kliknite na gumb {button} in izbrišite odvečne poti.**",
897                 "retry_delete": "Niste kliknili na gumb za izbris. Poskusite znova.",
898                 "play": "Odlično! Preizkusite se v urejanju še kakšne poti. **Ko ste pripravljeni nadaljevati, kliknite na poglavje »{next}«.**"
899             },
900             "buildings": {
901                 "title": "Zgradbe",
902                 "add_building": "Zemljevid OpenStreetMap je največja svetovna podatkovna zbirka zgradb.{br}Posodabljati jo lahko pomagate tako, da v vašem okolju poiščete zgradbe, ki še niso vrisane. **S klikom na gumb mnogokotnika {button} lahko dodate novo zgradbo.**",
903                 "start_building": "Na zemljevid poskusimo dodati hišo na sliki. Uporabimo mnogokotnik za določitev oblike hiše.{br}Zgradbe je priporočljivo obrisati čim bolj natančno. **S klikom na enega izmed oglišč hiše lahko začnete obrisovati zgradbo.**",
904                 "continue_building": "Nadaljujte z dodajanjem vozlišč po ogliščih zgradbe. Zapomnite si, da lahko kadarkoli približate, oddaljite ali premaknete zemljevid.{br}Ko končate, kliknite še enkrat na zadnje vozlišče. **Končajte z obrisovanjem zgradbe.**",
905                 "retry_building": "Videti je, da imate nekaj težav s postavljanjem vozlišč na kote zgradbe. Poskusite znova!",
906                 "choose_category_building": "**Izberite kategorijo {category} s seznama.**",
907                 "choose_preset_house": "Obstaja več različnih vrst zgradb, ta, ki ste jo vrisali, je nedvomno stanovanjska hiša.{br}Kadar niste prepričani, v katero skupino bi zgradbo dodali, izberite vrsto *Zgradba* **Izberite vrsto zgradbe: {preset}.**",
908                 "close": "**Pritisnite na gumb {button} za potrditev vnosa.**",
909                 "rightclick_building": "**Sedaj na hiši pritisnite desni gumb miške za prikaz urejevalnega menija.**",
910                 "square_building": "Hiša, ki ste jo obrisali bo videti še bolje, če bo imela ustrezno narisane prave kote. **Kliknite na gumb {button}, da postavitev popravite.**",
911                 "retry_square": "Niste kliknili na gumb za popravljanje kotov mnogokotnika. Poskusite znova.",
912                 "done_square": "Bodite pozorni, kako so sedaj oglišča postavljena pravilno. Spoznajmo še en trik.",
913                 "add_tank": "Sedaj poskusimo obrisati okrogel rezervoar. **Kliknite na gumb {button} in obrišite novo polje.**",
914                 "start_tank": "Ne skrbite, če obris ne bo natančno okrogel. Obrišite zunanji del rezervoarja. **Kliknite na rob kroga in postavite  začetno vozlišče.**",
915                 "continue_tank": "Dodajte še nekaj vozlišč po robu. Krog bo orisan okoli točk, ki jih postavite.{br}Ko končate, kliknite še enkrat na zadnje vozlišče. **Končajte z obrisovanjem rezervoarja.**",
916                 "search_tank": "**Poiščite »{preset}«.**",
917                 "choose_tank": "**Izberite {preset} s seznama.**",
918                 "rightclick_tank": "**Pritisnite desni gumb miške na rezervoarju za prikaz urejevalnega menija.**",
919                 "circle_tank": "**Kliknite na gumb {button}, da zaokrožite oglat predmet.**",
920                 "retry_circle": "Niste kliknili na gumb za zaokroževanje. Poskusite znova.",
921                 "play": "Izvrstno! Na zemljevid dodajte še kakšno zgradbo in poskusite uporabiti še kak ukaz na urejevalnem meniju. **Ko boste pripravljeni nadaljevati, kliknite na gumb »{next}«.**"
922             },
923             "startediting": {
924                 "title": "Začnite urejati",
925                 "help": "Sedaj ste pripravljeni na urejanje zemljevida OpenStreetMap!{br}Kadarkoli se lahko vrnete na preizkusni urejevalnik oziroma si več podrobnosti pogledate v dokumentaciji, ki je na voljo prek gumba {button} oziroma neposredno prek tipkovne bližnjice »{key}«.",
926                 "shortcuts": "Seznam ukazov in tipkovnih bližnjic si lahko kadarkoli ogledate s pritiskom na tipko »{key}«.",
927                 "save": "Ne pozabite sproti shranjevati vnesenih sprememb!",
928                 "start": "Začnite kartografirati!"
929             }
930         },
931         "shortcuts": {
932             "title": "Tipkovne bližnjice",
933             "tooltip": "Pokaži seznam tipkovnih bližnjic",
934             "toggle": {
935                 "key": "?"
936             },
937             "key": {
938                 "alt": "Alt",
939                 "backspace": "Povratna tipka",
940                 "cmd": "Cmd",
941                 "ctrl": "Ctrl",
942                 "delete": "Izbriši",
943                 "del": "Del",
944                 "end": "Na konec",
945                 "enter": "Vnosna tipka",
946                 "esc": "Ubežna tipka",
947                 "home": "Domov",
948                 "option": "Menijska tipka",
949                 "pause": "Pavza",
950                 "pgdn": "Stran dol",
951                 "pgup": "Stran gor",
952                 "return": "Vnosna tipka",
953                 "shift": "Shift",
954                 "space": "Preslednica"
955             },
956             "gesture": {
957                 "drag": "potegni"
958             },
959             "or": "- oziroma -",
960             "browsing": {
961                 "title": "Brskanje",
962                 "navigation": {
963                     "title": "Krmarjenje",
964                     "pan": "Premakni zemljevid",
965                     "pan_more": "Premakni zemljevid za velikost zaslona",
966                     "zoom": "Približanje / Oddaljevanje",
967                     "zoom_more": "Močno približanje / oddaljevanje"
968                 },
969                 "help": {
970                     "title": "Pomoč",
971                     "help": "Pokaži pomoč / dokumentacijo",
972                     "keyboard": "Pokaži tipkovne bližnjice"
973                 },
974                 "display_options": {
975                     "title": "Možnosti prikaza",
976                     "background": "Pokaži možnosti ozadja",
977                     "background_switch": "Preklopi nazaj na zadnje uporabljeno ozadje",
978                     "map_data": "Pokaži možnosti prikaza zemljevida",
979                     "fullscreen": "Prikaz v celozaslonskem načinu",
980                     "wireframe": "Preklopi prikaz žičnega načina",
981                     "minimap": "Preklopi prikaz mini-zemljevida"
982                 },
983                 "selecting": {
984                     "title": "Izbiranje predmetov",
985                     "select_one": "Izbor enega predmeta",
986                     "select_multi": "Izbor več predmetov",
987                     "lasso": "Izbor predmetov ali točk s potegom"
988                 },
989                 "with_selected": {
990                     "title": "Z izbranim predmetom",
991                     "edit_menu": "Preklopi meni urejanja"
992                 },
993                 "vertex_selected": {
994                     "title": "Z izbranim vozliščem",
995                     "previous": "Skoči na predhodno vozlišče",
996                     "next": "Skoči na naslednje vozlišče",
997                     "first": "Skoči na prvo vozlišče",
998                     "last": "Skoči na zadnje vozlišče",
999                     "change_parent": "Preklopi nadrejeni način"
1000                 }
1001             },
1002             "editing": {
1003                 "title": "Urejanje",
1004                 "drawing": {
1005                     "title": "Risanje",
1006                     "add_point": "Način dodajanja »Točk« ",
1007                     "add_line": "Način dodajanja »Črt« ",
1008                     "add_area": "Način dodajanja »Mnogokotnikov« ",
1009                     "add_note": "Način dodajanja »Opomb« ",
1010                     "disable_snap": "Zadržite tipko za onemogočanje lepljenja točk",
1011                     "stop_line": "Končaj risanje črte ali površine"
1012                 },
1013                 "operations": {
1014                     "title": "Opravila",
1015                     "continue_line": "Nadaljuj z risanjem črte na izbranem vozlišču",
1016                     "merge": "Združi izbrane predmete",
1017                     "disconnect": "Odklopi predmet na označenem vozlišču",
1018                     "split": "Razdeli črto na označenem vozlišču",
1019                     "reverse": "Obrni smer črte",
1020                     "move": "Premakni označene predmete",
1021                     "rotate": "Zasukaj izbrane predmete",
1022                     "circularize": "Zaokroži zaključeno črto ali mnogokotnik",
1023                     "reflect_long": "Zrcali predmete prek daljše osi",
1024                     "reflect_short": "Zrcali predmete prek krajše osi",
1025                     "delete": "Izbriši označene predmete"
1026                 },
1027                 "commands": {
1028                     "title": "Ukazi",
1029                     "copy": "Kopiraj označene predmete",
1030                     "paste": "Prilepi kopirane predmete",
1031                     "undo": "Razveljavi zadnje dejanje",
1032                     "redo": "Ponovno uveljavi zadnje dejanje",
1033                     "save": "Shrani spremembe"
1034                 }
1035             },
1036             "tools": {
1037                 "title": "Orodja",
1038                 "info": {
1039                     "title": "Podrobnosti",
1040                     "all": "Preklopi vsa okna podrobnosti",
1041                     "background": "Preklopi okno ozadja",
1042                     "history": "Preklopi okno zgodovine",
1043                     "location": "Preklopi okno mesta",
1044                     "measurement": "Preklopi okno merila"
1045                 }
1046             }
1047         },
1048         "units": {
1049             "meters": "{quantity} m",
1050             "kilometers": "{quantity} km",
1051             "square_meters": "{quantity} m²",
1052             "square_kilometers": "{quantity} km²",
1053             "hectares": "{quantity} ha",
1054             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1055             "arcdegrees": "{quantity}°",
1056             "arcminutes": "{quantity}′",
1057             "arcseconds": "{quantity}″",
1058             "north": "S",
1059             "south": "J",
1060             "east": "V",
1061             "west": "Z",
1062             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
1063             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1064         },
1065         "presets": {
1066             "categories": {
1067                 "category-barrier": {
1068                     "name": "Vrsta ovire"
1069                 },
1070                 "category-building": {
1071                     "name": "Vrste zgradbe"
1072                 },
1073                 "category-landuse": {
1074                     "name": "Vrsta zemljišča"
1075                 },
1076                 "category-restriction": {
1077                     "name": "Vrste prepovedi"
1078                 },
1079                 "category-route": {
1080                     "name": "Značilnosti cest"
1081                 }
1082             },
1083             "fields": {
1084                 "access": {
1085                     "label": "Dovoljen dostop",
1086                     "options": {
1087                         "designated": {
1088                             "title": "Namembno"
1089                         },
1090                         "destination": {
1091                             "title": "Za dostavo"
1092                         },
1093                         "dismount": {
1094                             "title": "Razjahati"
1095                         },
1096                         "no": {
1097                             "title": "Prepovedano"
1098                         },
1099                         "permissive": {
1100                             "title": "Začasno dovoljen"
1101                         },
1102                         "private": {
1103                             "title": "Zasebno"
1104                         },
1105                         "yes": {
1106                             "title": "Dovoljeno"
1107                         }
1108                     },
1109                     "placeholder": "Ni določeno",
1110                     "types": {
1111                         "access": "Vse",
1112                         "bicycle": "Kolesarji",
1113                         "foot": "Peš",
1114                         "horse": "Konji",
1115                         "motor_vehicle": "Motorna vozila"
1116                     }
1117                 },
1118                 "access_simple": {
1119                     "label": "Dovoljen dostop"
1120                 },
1121                 "address": {
1122                     "label": "Naslov",
1123                     "placeholders": {
1124                         "block_number": "Številka bloka",
1125                         "block_number!jp": "Številka bloka",
1126                         "city": "Mesto",
1127                         "city!jp": "Mesto/Kraj/Vas/Posebna Tokijska okrožja",
1128                         "city!vn": "Mesto/Kraj",
1129                         "conscriptionnumber": "123",
1130                         "country": "Država",
1131                         "county": "Država",
1132                         "county!jp": "Okrožje",
1133                         "district": "Okrožje",
1134                         "district!vn": "Upravno okrožje/Kraj/Okrožje",
1135                         "floor": "Nadstropje",
1136                         "hamlet": "Zaselek",
1137                         "housename": "Hišno/Domače ime",
1138                         "housenumber": "123",
1139                         "housenumber!jp": "Številka zgradbe",
1140                         "neighbourhood": "Soseska",
1141                         "neighbourhood!jp": "Japonski Čome/Aza/Koaza",
1142                         "place": "Kraj",
1143                         "postcode": "Poštna številka",
1144                         "province": "Pokrajina",
1145                         "province!jp": "Prefektura",
1146                         "quarter": "Mestna četrt",
1147                         "quarter!jp": "Japonski Oaza/Mači",
1148                         "state": "Zvezna država",
1149                         "street": "Ulica",
1150                         "subdistrict": "Okraj",
1151                         "subdistrict!vn": "Okraj/Komuna/Mestece",
1152                         "suburb": "Predmestje",
1153                         "suburb!jp": "Okraj",
1154                         "unit": "Enota"
1155                     }
1156                 },
1157                 "admin_level": {
1158                     "label": "Raven upravne razdelitve"
1159                 },
1160                 "aerialway": {
1161                     "label": "Vrsta"
1162                 },
1163                 "aerialway/access": {
1164                     "label": "Dostop",
1165                     "options": {
1166                         "both": "Oboje",
1167                         "entry": "Vhod",
1168                         "exit": "Izhod"
1169                     }
1170                 },
1171                 "aerialway/bubble": {
1172                     "label": "Pokrov za veter"
1173                 },
1174                 "aerialway/capacity": {
1175                     "label": "Zmogljivost (oseb na uro)",
1176                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1177                 },
1178                 "aerialway/duration": {
1179                     "label": "Čas vožnje (minut)",
1180                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1181                 },
1182                 "aerialway/heating": {
1183                     "label": "Ogrevanje"
1184                 },
1185                 "aerialway/occupancy": {
1186                     "label": "Število oseb",
1187                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1188                 },
1189                 "aerialway/summer/access": {
1190                     "label": "Dostop (poleti)",
1191                     "options": {
1192                         "both": "Oboje",
1193                         "entry": "Vhod",
1194                         "exit": "Izhod"
1195                     }
1196                 },
1197                 "aeroway": {
1198                     "label": "Vrsta"
1199                 },
1200                 "agrarian": {
1201                     "label": "Izdelki"
1202                 },
1203                 "amenity": {
1204                     "label": "Vrsta"
1205                 },
1206                 "animal_boarding": {
1207                     "label": "Za živali"
1208                 },
1209                 "animal_breeding": {
1210                     "label": "Za živali"
1211                 },
1212                 "animal_shelter": {
1213                     "label": "Za živali"
1214                 },
1215                 "area/highway": {
1216                     "label": "Vrsta"
1217                 },
1218                 "artist": {
1219                     "label": "Umetnik"
1220                 },
1221                 "artwork_type": {
1222                     "label": "Vrsta"
1223                 },
1224                 "atm": {
1225                     "label": "Bankomat"
1226                 },
1227                 "backrest": {
1228                     "label": "Naslonjalo"
1229                 },
1230                 "barrier": {
1231                     "label": "Vrsta"
1232                 },
1233                 "bath/open_air": {
1234                     "label": "Odprto kopališče"
1235                 },
1236                 "bath/sand_bath": {
1237                     "label": "Blatna kopel"
1238                 },
1239                 "bath/type": {
1240                     "label": "Posebnosti",
1241                     "options": {
1242                         "foot_bath": "Nožna kopel",
1243                         "hot_spring": "Vrelec",
1244                         "onsen": "Japonski onsen"
1245                     }
1246                 },
1247                 "bench": {
1248                     "label": "Klop"
1249                 },
1250                 "bicycle_parking": {
1251                     "label": "Vrsta"
1252                 },
1253                 "bin": {
1254                     "label": "Koš za odpadke"
1255                 },
1256                 "blood_components": {
1257                     "label": "Komponente krvi",
1258                     "options": {
1259                         "plasma": "plazma",
1260                         "platelets": "krvne ploščice",
1261                         "stemcells": "vzorci izvornih celic",
1262                         "whole": "celotna kri"
1263                     }
1264                 },
1265                 "board_type": {
1266                     "label": "Vrsta"
1267                 },
1268                 "boules": {
1269                     "label": "Vrsta"
1270                 },
1271                 "boundary": {
1272                     "label": "Vrsta"
1273                 },
1274                 "brand": {
1275                     "label": "Znamka"
1276                 },
1277                 "bridge": {
1278                     "label": "Vrsta",
1279                     "placeholder": "Privzeto"
1280                 },
1281                 "building": {
1282                     "label": "Zgradba"
1283                 },
1284                 "building_area": {
1285                     "label": "Zgradba"
1286                 },
1287                 "bunker_type": {
1288                     "label": "Vrsta"
1289                 },
1290                 "cables": {
1291                     "placeholder": "1, 2, 3 ..."
1292                 },
1293                 "camera/direction": {
1294                     "label": "Smer (v stopinjah v smeri ur. kazalca)",
1295                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1296                 },
1297                 "camera/mount": {
1298                     "label": "Vgrajena kamera"
1299                 },
1300                 "camera/type": {
1301                     "label": "Vrsta kamere",
1302                     "options": {
1303                         "dome": "Kupola",
1304                         "fixed": "Statična",
1305                         "panning": "Panoramska"
1306                     }
1307                 },
1308                 "capacity": {
1309                     "label": "Kapaciteta",
1310                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1311                 },
1312                 "castle_type": {
1313                     "label": "Vrsta"
1314                 },
1315                 "clothes": {
1316                     "label": "Oblačila"
1317                 },
1318                 "club": {
1319                     "label": "Vrsta"
1320                 },
1321                 "collection_times": {
1322                     "label": "Ure zbiranja"
1323                 },
1324                 "comment": {
1325                     "label": "Povzetek sprememb",
1326                     "placeholder": "Kratek opis sprememb (zahtevan vpis)"
1327                 },
1328                 "communication_multi": {
1329                     "label": "Vrste komunikacij"
1330                 },
1331                 "construction": {
1332                     "label": "Vrsta"
1333                 },
1334                 "contact/webcam": {
1335                     "label": "Naslov URL spletne kamere",
1336                     "placeholder": "http://www.naslov.si/"
1337                 },
1338                 "content": {
1339                     "label": "Vsebina"
1340                 },
1341                 "country": {
1342                     "label": "Država"
1343                 },
1344                 "covered": {
1345                     "label": "Pokrito"
1346                 },
1347                 "craft": {
1348                     "label": "Vrsta"
1349                 },
1350                 "crane/type": {
1351                     "label": "Vrsta žerjava",
1352                     "options": {
1353                         "floor-mounted_crane": "Nepremični žerjav",
1354                         "portal_crane": "Tirni žerjav",
1355                         "travel_lift": "Premični žerjav"
1356                     }
1357                 },
1358                 "crop": {
1359                     "label": "Poljščine"
1360                 },
1361                 "crossing": {
1362                     "label": "Vrsta"
1363                 },
1364                 "cuisine": {
1365                     "label": "Vrsta kuhinje"
1366                 },
1367                 "currency_multi": {
1368                     "label": "Vrste valut"
1369                 },
1370                 "cutting": {
1371                     "label": "Vrsta",
1372                     "placeholder": "Privzeto"
1373                 },
1374                 "cycle_network": {
1375                     "label": "Omrežje"
1376                 },
1377                 "cycleway": {
1378                     "label": "Pasovi za kolesarje",
1379                     "options": {
1380                         "lane": {
1381                             "description": "Kolesarski pas, ki je s črto ločen od avtomobilskega prometa",
1382                             "title": "Običajen pas za kolesarje"
1383                         },
1384                         "none": {
1385                             "description": "Brez pasu za kolesarje",
1386                             "title": "Brez"
1387                         },
1388                         "opposite": {
1389                             "description": "Obojesmerni kolesarski pas v enosmerni ulici",
1390                             "title": "Pas za kolesarje v nasprotni smeri"
1391                         },
1392                         "opposite_lane": {
1393                             "description": "Kolesarski pas, ki poteka v nasprotni smeri prometa",
1394                             "title": "Nasprotni pas za kolesarje"
1395                         },
1396                         "share_busway": {
1397                             "description": "Pas za kolesarje, ki je deljen z voznim pasom za avtobuse",
1398                             "title": "Pas za kolesarje, ki je deljen z avtobusi"
1399                         },
1400                         "shared_lane": {
1401                             "description": "Kolesarski pas, ki ni z oznako ločen od avtomobilskega prometa",
1402                             "title": "Deljen pas za kolesarje"
1403                         },
1404                         "track": {
1405                             "description": "Kolesarska steza, ki je s fizično oviro ločena od avtomobilskega prometa",
1406                             "title": "Kolesarska steza"
1407                         }
1408                     },
1409                     "placeholder": "brez",
1410                     "types": {
1411                         "cycleway:left": "Leva stran",
1412                         "cycleway:right": "Desna stran"
1413                     }
1414                 },
1415                 "date": {
1416                     "label": "Datum"
1417                 },
1418                 "delivery": {
1419                     "label": "Dostava"
1420                 },
1421                 "denomination": {
1422                     "label": "Denominacija"
1423                 },
1424                 "denotation": {
1425                     "label": "Dodatna oznaka"
1426                 },
1427                 "description": {
1428                     "label": "Opis"
1429                 },
1430                 "devices": {
1431                     "label": "naprave",
1432                     "placeholder": "1, 2, 3 ..."
1433                 },
1434                 "diaper": {
1435                     "label": "Previjalnica"
1436                 },
1437                 "direction": {
1438                     "label": "Smer (v stopinjah v smeri ur. kazalca)",
1439                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1440                 },
1441                 "direction_cardinal": {
1442                     "label": "Direction",
1443                     "options": {
1444                         "E": "Vzhod",
1445                         "ENE": "Vzhod-severovzhod",
1446                         "ESE": "Vzhod-jugovzhod",
1447                         "N": "Sever",
1448                         "NE": "Severovzhod",
1449                         "NNE": "Sever-severovzhod",
1450                         "NNW": "Sever-severozahod",
1451                         "NW": "Severozahod",
1452                         "S": "Jug",
1453                         "SE": "Jugovzhod",
1454                         "SSE": "Jug-jugovzhod",
1455                         "SSW": "Jug-jugozahod",
1456                         "SW": "Jugozahod",
1457                         "W": "Zahod",
1458                         "WNW": "Zahod-severozahod",
1459                         "WSW": "Zahod-jugozahod"
1460                     }
1461                 },
1462                 "direction_clock": {
1463                     "label": "Smer",
1464                     "options": {
1465                         "anticlockwise": "V obratni smeri urinega kazalca",
1466                         "clockwise": "V smeri urinega kazalca"
1467                     }
1468                 },
1469                 "display": {
1470                     "label": "Zaslon"
1471                 },
1472                 "dock": {
1473                     "label": "Vrsta"
1474                 },
1475                 "drive_through": {
1476                     "label": "Storitev za avtomobile"
1477                 },
1478                 "duration": {
1479                     "label": "Trajanje",
1480                     "placeholder": "00:00"
1481                 },
1482                 "electrified": {
1483                     "label": "Elektrifikacija",
1484                     "options": {
1485                         "contact_line": "Kontaktni vod",
1486                         "no": "Ne",
1487                         "rail": "Prevodne tračnice",
1488                         "yes": "Da (vrsta ni določena)"
1489                     },
1490                     "placeholder": "Elektrificiran tir"
1491                 },
1492                 "elevation": {
1493                     "label": "Nadmorska višina"
1494                 },
1495                 "email": {
1496                     "label": "Elektronski naslov",
1497                     "placeholder": "ime.naziv@naziv.domene.si"
1498                 },
1499                 "embankment": {
1500                     "label": "Vrsta",
1501                     "placeholder": "Privzeto"
1502                 },
1503                 "emergency": {
1504                     "label": "Urgenca"
1505                 },
1506                 "entrance": {
1507                     "label": "Vrsta"
1508                 },
1509                 "except": {
1510                     "label": "Izjeme"
1511                 },
1512                 "fax": {
1513                     "label": "Telefaks",
1514                     "placeholder": "+386 4 123 4567"
1515                 },
1516                 "fee": {
1517                     "label": "Plačilo"
1518                 },
1519                 "fence_type": {
1520                     "label": "Vrsta"
1521                 },
1522                 "fire_hydrant/type": {
1523                     "options": {
1524                         "pillar": "Nadzemni",
1525                         "underground": "Podzemni",
1526                         "wall": "Zidni"
1527                     }
1528                 },
1529                 "fixme": {
1530                     "label": "Popravi me"
1531                 },
1532                 "ford": {
1533                     "label": "Vrsta",
1534                     "placeholder": "Default"
1535                 },
1536                 "fuel": {
1537                     "label": "Bencinska črpalka"
1538                 },
1539                 "fuel_multi": {
1540                     "label": "Vrste goriva"
1541                 },
1542                 "gauge": {
1543                     "label": "Širina tirov"
1544                 },
1545                 "gender": {
1546                     "label": "Spol",
1547                     "options": {
1548                         "female": "Ženski",
1549                         "male": "Moški",
1550                         "unisex": "Za oba spola"
1551                     },
1552                     "placeholder": "Neznano"
1553                 },
1554                 "generator/method": {
1555                     "label": "Način"
1556                 },
1557                 "generator/output/electricity": {
1558                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW ..."
1559                 },
1560                 "generator/source": {
1561                     "label": "Vir podatkov"
1562                 },
1563                 "generator/type": {
1564                     "label": "Vrsta"
1565                 },
1566                 "grape_variety": {
1567                     "label": "Sorte vinske trte"
1568                 },
1569                 "handicap": {
1570                     "label": "Hendikep",
1571                     "placeholder": "1-18"
1572                 },
1573                 "handrail": {
1574                     "label": "Ograja"
1575                 },
1576                 "height": {
1577                     "label": "Višina (v metrih)"
1578                 },
1579                 "highway": {
1580                     "label": "Vrsta"
1581                 },
1582                 "historic": {
1583                     "label": "Vrsta"
1584                 },
1585                 "historic/civilization": {
1586                     "label": "Zgodovinska civilizacijska znamenitost"
1587                 },
1588                 "hoops": {
1589                     "label": "Obroči",
1590                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1591                 },
1592                 "iata": {
1593                     "label": "IATA"
1594                 },
1595                 "icao": {
1596                     "label": "ICAO"
1597                 },
1598                 "incline": {
1599                     "label": "Naklon"
1600                 },
1601                 "incline_steps": {
1602                     "label": "Naklon",
1603                     "options": {
1604                         "down": "Dol",
1605                         "up": "Gor"
1606                     }
1607                 },
1608                 "information": {
1609                     "label": "Vrsta"
1610                 },
1611                 "inscription": {
1612                     "label": "Napis"
1613                 },
1614                 "intermittent": {
1615                     "label": "Presihajoč"
1616                 },
1617                 "intermittent_yes": {
1618                     "label": "Presihajoč"
1619                 },
1620                 "internet_access": {
1621                     "label": "Dostop do interneta",
1622                     "options": {
1623                         "no": "Ne",
1624                         "terminal": "Računalniški terminal",
1625                         "wired": "Žično",
1626                         "wlan": "WiFi – brezžično",
1627                         "yes": "Da"
1628                     }
1629                 },
1630                 "internet_access/fee": {
1631                     "label": "Brezplačen dostop do interneta"
1632                 },
1633                 "kerb": {
1634                     "label": "Cestni robnik"
1635                 },
1636                 "label": {
1637                     "label": "Oznaka"
1638                 },
1639                 "lamp_type": {
1640                     "label": "Vrsta"
1641                 },
1642                 "landuse": {
1643                     "label": "Vrsta"
1644                 },
1645                 "lanes": {
1646                     "label": "Število pasov",
1647                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1648                 },
1649                 "layer": {
1650                     "label": "Plast"
1651                 },
1652                 "leaf_cycle": {
1653                     "label": "Doba olistanja",
1654                     "options": {
1655                         "deciduous": "Listopadno drevje",
1656                         "evergreen": "Zimzelene rastline",
1657                         "mixed": "Mešano drevje",
1658                         "semi_deciduous": "Delno-listopadno drevje",
1659                         "semi_evergreen": "Delno-zimzelene rastline"
1660                     }
1661                 },
1662                 "leaf_cycle_singular": {
1663                     "label": "Doba olistanja",
1664                     "options": {
1665                         "deciduous": "Listopadno drevo",
1666                         "evergreen": "Zimzelena rastlina",
1667                         "semi_deciduous": "Delno listopadno drevo",
1668                         "semi_evergreen": "Delno zimzeleno drevo"
1669                     }
1670                 },
1671                 "leaf_type": {
1672                     "label": "Vrsta listov na drevju",
1673                     "options": {
1674                         "broadleaved": "Listavci",
1675                         "leafless": "Golo drevje",
1676                         "mixed": "Mešano drevje",
1677                         "needleleaved": "Iglavci"
1678                     }
1679                 },
1680                 "leaf_type_singular": {
1681                     "label": "Vrsta drevesa",
1682                     "options": {
1683                         "broadleaved": "Drevo z listi",
1684                         "leafless": "Gola drevesa",
1685                         "needleleaved": "Drevo z iglicami"
1686                     }
1687                 },
1688                 "leisure": {
1689                     "label": "Vrsta"
1690                 },
1691                 "length": {
1692                     "label": "Dolžina (v metrih)"
1693                 },
1694                 "level": {
1695                     "label": "Raven"
1696                 },
1697                 "levels": {
1698                     "label": "Število nadstropij",
1699                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1700                 },
1701                 "lit": {
1702                     "label": "Osvetljenost"
1703                 },
1704                 "location": {
1705                     "label": "Lokacija"
1706                 },
1707                 "man_made": {
1708                     "label": "Vrsta"
1709                 },
1710                 "map_size": {
1711                     "label": "Pokritost"
1712                 },
1713                 "map_type": {
1714                     "label": "Vrsta"
1715                 },
1716                 "maxheight": {
1717                     "label": "Največja višina",
1718                     "placeholder": "4, 4,5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1719                 },
1720                 "maxspeed": {
1721                     "label": "Omejitev hitrosti",
1722                     "placeholder": "40, 50, 60 ..."
1723                 },
1724                 "maxspeed/advisory": {
1725                     "placeholder": "40, 50, 60 ..."
1726                 },
1727                 "maxstay": {
1728                     "label": "Najdaljši postanek"
1729                 },
1730                 "maxweight": {
1731                     "label": "Največja dovoljena masa"
1732                 },
1733                 "mtb/scale": {
1734                     "label": "Gorsko-kolesarska zahtevnost",
1735                     "options": {
1736                         "0": "0: Trden konglomerat (prodniki)/zbita prst, brez ovir, široki zavoji",
1737                         "1": "1: Ponekod nestabilna podlaga, majhne ovire, široki zavoji",
1738                         "2": "2: Več nestabilne podlage, velike ovire, preprosto obračanje na prednjem kolesu",
1739                         "3": "3: Spolzka podlaga, velike ovire, tesno obračanje na prednjem kolesu",
1740                         "4": "4: Nestabilna podlaga ali večje skale, tvegano obračanje na prednjem kolesu",
1741                         "5": "5: Največja zahtevnost, večja območja skal, zemeljski plazovi, usadi",
1742                         "6": "6: Ni mogoče premagati na kolesu, razen za najbolj izurjene gorske kolesarje"
1743                     },
1744                     "placeholder": "0, 1, 2, 3 ..."
1745                 },
1746                 "mtb/scale/imba": {
1747                     "label": "Zahtevnost po IMBA",
1748                     "options": {
1749                         "0": "Najlažje (bel krogec)",
1750                         "1": "Lahko (zelen krogec)",
1751                         "2": "Srednje zahtevno (moder kvadratek)",
1752                         "3": "Zahtevno (črn karo)",
1753                         "4": "Izjemno zahtevno (dvojni črn karo)"
1754                     },
1755                     "placeholder": "Nezahtevno, srednje zahtevno, zahtevno"
1756                 },
1757                 "mtb/scale/uphill": {
1758                     "label": "Zahtevnost vzpona na kolesu",
1759                     "options": {
1760                         "0": "0: Povprečen naklon <10%, prod/zbita prst, brez ovir",
1761                         "1": "1: Povprečen naklon <15%, prod/zbita prst, nekaj manjših ovir",
1762                         "2": "2: Povprečen naklon <20%, stabilna podlaga, kamenje do velikosti pesti, korenine",
1763                         "3": "3: Povprečen naklon <25%, spremenljiva podlaga, kamenje do velikosti pesti, veje",
1764                         "4": "4: Povprečen naklon <30%, v slabem stanju, veliki kamni, veje",
1765                         "5": "5: Zelo strmo, kolo je večinoma potrebno potiskati oz. ga nositi"
1766                     },
1767                     "placeholder": "0, 1, 2, 3 ..."
1768                 },
1769                 "name": {
1770                     "label": "Naziv",
1771                     "placeholder": "Običajno ime (če obstaja)"
1772                 },
1773                 "natural": {
1774                     "label": "Naravna prvina"
1775                 },
1776                 "network": {
1777                     "label": "Mreža"
1778                 },
1779                 "network_bicycle": {
1780                     "label": "Vrsta omrežja",
1781                     "options": {
1782                         "icn": "Mednarodno",
1783                         "lcn": "Krajevno",
1784                         "ncn": "Državna",
1785                         "rcn": "Regionalna"
1786                     },
1787                     "placeholder": "Lokalna, regionalna, državna, čezmejna"
1788                 },
1789                 "network_foot": {
1790                     "label": "Vrsta omrežja",
1791                     "options": {
1792                         "iwn": "Mednarodna",
1793                         "lwn": "Lokalna",
1794                         "nwn": "Državna",
1795                         "rwn": "Regionalna"
1796                     },
1797                     "placeholder": "Lokalna, regionalna, državna, čezmejna"
1798                 },
1799                 "network_horse": {
1800                     "label": "Vrsta omrežja",
1801                     "options": {
1802                         "ihn": "Mednarodna",
1803                         "lhn": "Lokalna",
1804                         "nhn": "Državna",
1805                         "rhn": "Regionalna"
1806                     },
1807                     "placeholder": "Lokalna, regionalna, državna, čezmejna"
1808                 },
1809                 "network_road": {
1810                     "label": "Omrežje"
1811                 },
1812                 "note": {
1813                     "label": "Opomba"
1814                 },
1815                 "office": {
1816                     "label": "Vrsta"
1817                 },
1818                 "oneway": {
1819                     "label": "Potek prometa",
1820                     "options": {
1821                         "no": "Ne",
1822                         "undefined": "Predpostavljeno: NE",
1823                         "yes": "Da"
1824                     }
1825                 },
1826                 "oneway_yes": {
1827                     "label": "Enosmerno",
1828                     "options": {
1829                         "no": "Ne",
1830                         "undefined": "Predpostavljeno: DA",
1831                         "yes": "Da"
1832                     }
1833                 },
1834                 "opening_hours": {
1835                     "label": "Ure"
1836                 },
1837                 "operator": {
1838                     "label": "Operater"
1839                 },
1840                 "outdoor_seating": {
1841                     "label": "Zunanji sedeži"
1842                 },
1843                 "par": {
1844                     "label": "Par",
1845                     "placeholder": "3, 4, 5 ..."
1846                 },
1847                 "park_ride": {
1848                     "label": "Parkiraj in se odpelji"
1849                 },
1850                 "parking": {
1851                     "label": "Vrsta parkirišča",
1852                     "options": {
1853                         "carports": "Nadstrešek",
1854                         "garage_boxes": "Garažni boksi",
1855                         "lane": "Obcestno parkirišče",
1856                         "multi-storey": "Več nadstropij",
1857                         "sheds": "Zasebna garaža",
1858                         "surface": "Na prostem",
1859                         "underground": "Podzemna"
1860                     }
1861                 },
1862                 "payment_multi": {
1863                     "label": "Vrste plačila"
1864                 },
1865                 "phases": {
1866                     "placeholder": "1, 2, 3 ..."
1867                 },
1868                 "phone": {
1869                     "label": "Telefon",
1870                     "placeholder": "+386 1 234 5678"
1871                 },
1872                 "piste/difficulty": {
1873                     "label": "Zahtevnost proge",
1874                     "placeholder": "Lahke, srednje zahtevne, zahtevne..."
1875                 },
1876                 "piste/grooming": {
1877                     "label": "Teptanje",
1878                     "options": {
1879                         "backcountry": "Smučarsko pohodništvo",
1880                         "classic": "Klasično",
1881                         "classic+skating": "Tek na smučeh - klasična in drsalna tehnika",
1882                         "mogul": "Grbine",
1883                         "scooter": "Snežne sani",
1884                         "skating": "Tek na smučeh - drsalna tehnika"
1885                     }
1886                 },
1887                 "piste/type": {
1888                     "label": "Vrsta smučišča",
1889                     "options": {
1890                         "downhill": "Alpsko smučanje",
1891                         "hike": "Zimsko pohodništvo",
1892                         "ice_skate": "Drsanje",
1893                         "nordic": "Nordijsko smučanje",
1894                         "playground": "Otroško igrišče",
1895                         "skitour": "Turno smučanje",
1896                         "sled": "Sankanje",
1897                         "sleigh": "Snežna vprega",
1898                         "snow_park": "Snežni park"
1899                     }
1900                 },
1901                 "place": {
1902                     "label": "Vrsta"
1903                 },
1904                 "plant": {
1905                     "label": "Rastlina"
1906                 },
1907                 "plant/output/electricity": {
1908                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW ..."
1909                 },
1910                 "playground/baby": {
1911                     "label": "Otroški sedež"
1912                 },
1913                 "population": {
1914                     "label": "Število prebivalcev"
1915                 },
1916                 "power": {
1917                     "label": "Vrsta"
1918                 },
1919                 "power_supply": {
1920                     "label": "Vir napajanja"
1921                 },
1922                 "produce": {
1923                     "label": "Pridelava"
1924                 },
1925                 "product": {
1926                     "label": "Izdelki"
1927                 },
1928                 "railway": {
1929                     "label": "Vrsta"
1930                 },
1931                 "recycling_accepts": {
1932                     "label": "Sprejme"
1933                 },
1934                 "ref": {
1935                     "label": "Sklicna številka"
1936                 },
1937                 "ref_aeroway_gate": {
1938                     "label": "Številka vrat"
1939                 },
1940                 "ref_golf_hole": {
1941                     "label": "Številka luknje"
1942                 },
1943                 "relation": {
1944                     "label": "Vrsta"
1945                 },
1946                 "religion": {
1947                     "label": "Veroizpoved"
1948                 },
1949                 "restriction": {
1950                     "label": "Vrsta"
1951                 },
1952                 "restrictions": {
1953                     "label": "Prepoved zavijanja"
1954                 },
1955                 "rooms": {
1956                     "label": "Sobe"
1957                 },
1958                 "route": {
1959                     "label": "Vrsta"
1960                 },
1961                 "route_master": {
1962                     "label": "Vrsta"
1963                 },
1964                 "sac_scale": {
1965                     "label": "Težavnost hoje",
1966                     "options": {
1967                         "alpine_hiking": "T4: Alpine Hiking",
1968                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Demanding Alpine Hiking",
1969                         "demanding_mountain_hiking": "T3: zahtevna gorska hoja",
1970                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Difficult Alpine Hiking",
1971                         "hiking": "T1: Hiking",
1972                         "mountain_hiking": "T2: gorska hoja"
1973                     },
1974                     "placeholder": "Različne stopnje težavnosti poti …"
1975                 },
1976                 "sanitary_dump_station": {
1977                     "label": "Odstranjevanje sanitarnih odpadkov"
1978                 },
1979                 "seasonal": {
1980                     "label": "Sezonskost"
1981                 },
1982                 "second_hand": {
1983                     "label": "Prodaja rabljene opreme",
1984                     "options": {
1985                         "no": "Ne",
1986                         "only": "Samo",
1987                         "yes": "Da"
1988                     },
1989                     "placeholder": "Da, Ne, Samo"
1990                 },
1991                 "service": {
1992                     "label": "Vrsta"
1993                 },
1994                 "service/bicycle": {
1995                     "label": "Storitve"
1996                 },
1997                 "service/vehicle": {
1998                     "label": "Storitve"
1999                 },
2000                 "service_rail": {
2001                     "label": "Vrsta storitve",
2002                     "options": {
2003                         "crossover": "Križanje tračnic",
2004                         "siding": "Stranski tir",
2005                         "spur": "Stranska proga",
2006                         "yard": "Ranžirni tir"
2007                     }
2008                 },
2009                 "service_times": {
2010                     "label": "Čas opravljanja dejavnosti"
2011                 },
2012                 "shelter": {
2013                     "label": "Zavetišče"
2014                 },
2015                 "shelter_type": {
2016                     "label": "Vrsta"
2017                 },
2018                 "shop": {
2019                     "label": "Vrsta"
2020                 },
2021                 "site": {
2022                     "label": "Vrsta"
2023                 },
2024                 "smoking": {
2025                     "label": "Kajenje",
2026                     "options": {
2027                         "dedicated": "Namenjeno kadilcem (kadilski klub)",
2028                         "isolated": "Prostor za kadilce, ločen s pregrado",
2029                         "no": "Prepovedano brez izjem",
2030                         "outside": "Dovoljeno zunaj",
2031                         "separated": "Prostor za kadilce, ki ni ločen s pregrado",
2032                         "yes": "Dovoljeno povsod"
2033                     },
2034                     "placeholder": "Ne, ločeno, da..."
2035                 },
2036                 "smoothness": {
2037                     "label": "Gladkost površine",
2038                     "options": {
2039                         "bad": "Robustna kolesa: treking kolo, avto, motokros, rikša ...",
2040                         "excellent": "Ozka kolesca: rolerji, rolka, skiro  ...",
2041                         "good": "Ozka kolesa: cestno kolo ...",
2042                         "horrible": "Terenska vozila: terenska vozila, suv ...",
2043                         "impassable": "Neprehodno za vozila",
2044                         "intermediate": "Kolesa: cestno kolo, invalidski voziček, skuter ...",
2045                         "very_bad": "Visoko podvozje: vozila z večjim odmikom od tal, lažji terenci",
2046                         "very_horrible": "Posebna terenska vozila: traktor, štirikolesnik, tank, gorsko kolo, vojaška vozila ..."
2047                     },
2048                     "placeholder": "Rolerji, kolesa, terenska vozila ..."
2049                 },
2050                 "social_facility": {
2051                     "label": "Vrsta"
2052                 },
2053                 "source": {
2054                     "label": "Viri"
2055                 },
2056                 "sport": {
2057                     "label": "Vrste športa"
2058                 },
2059                 "sport_ice": {
2060                     "label": "Vrste športa"
2061                 },
2062                 "sport_racing_motor": {
2063                     "label": "Vrste športa"
2064                 },
2065                 "sport_racing_nonmotor": {
2066                     "label": "Vrste športa"
2067                 },
2068                 "stars": {
2069                     "label": "Število zvezdic"
2070                 },
2071                 "start_date": {
2072                     "label": "Datum začetka"
2073                 },
2074                 "step_count": {
2075                     "label": "Število korakov"
2076                 },
2077                 "stop": {
2078                     "label": "Znak STOP",
2079                     "options": {
2080                         "all": "Vse smeri",
2081                         "minor": "Stranska cesta"
2082                     }
2083                 },
2084                 "structure": {
2085                     "label": "Premostitveni objekt",
2086                     "options": {
2087                         "bridge": "Most",
2088                         "cutting": "Usek",
2089                         "embankment": "Nasip",
2090                         "ford": "Plitvina",
2091                         "tunnel": "Podhod"
2092                     },
2093                     "placeholder": "Neznano"
2094                 },
2095                 "structure_waterway": {
2096                     "placeholder": "Neznano"
2097                 },
2098                 "studio": {
2099                     "label": "Vrsta"
2100                 },
2101                 "substation": {
2102                     "label": "Vrsta"
2103                 },
2104                 "supervised": {
2105                     "label": "Nadzorovano"
2106                 },
2107                 "support": {
2108                     "label": "Podpora"
2109                 },
2110                 "surface": {
2111                     "label": "Površina"
2112                 },
2113                 "surveillance": {
2114                     "label": "Način nadzora"
2115                 },
2116                 "surveillance/type": {
2117                     "label": "Vrsta nadzora",
2118                     "options": {
2119                         "ALPR": "Samodejno branje registrskih tablic",
2120                         "camera": "Kamera",
2121                         "guard": "Varnostnik"
2122                     }
2123                 },
2124                 "surveillance/zone": {
2125                     "label": "Območje nadzora"
2126                 },
2127                 "tactile_paving": {
2128                     "label": "Talni taktilni sistem"
2129                 },
2130                 "takeaway": {
2131                     "label": "Za domov",
2132                     "options": {
2133                         "no": "Ne",
2134                         "only": "Samo za domov",
2135                         "yes": "Da"
2136                     },
2137                     "placeholder": "Da, Ne, Samo za domov "
2138                 },
2139                 "toilets/disposal": {
2140                     "label": "Odstranjevanje odpadkov",
2141                     "options": {
2142                         "bucket": "Posoda",
2143                         "chemical": "Kemično",
2144                         "flush": "Splakovanje"
2145                     }
2146                 },
2147                 "toll": {
2148                     "label": "Plačilo cestnine"
2149                 },
2150                 "tomb": {
2151                     "label": "Vrsta grobnice"
2152                 },
2153                 "tourism": {
2154                     "label": "Vrsta turizma"
2155                 },
2156                 "tower/construction": {
2157                     "label": "Gradbišče",
2158                     "placeholder": "Vpeto, mrežno, skrito"
2159                 },
2160                 "tower/type": {
2161                     "label": "Vrsta stolpa"
2162                 },
2163                 "tracktype": {
2164                     "label": "Vrsta kolovoza",
2165                     "options": {
2166                         "grade1": "Trdno: asfaltirano ali močno zbito vozišče",
2167                         "grade2": "Pretežno trdno: prodniki/kamni, pomešani z mehkejšim materialom",
2168                         "grade3": "Enakovredna zmes trdnega in mehkega materiala",
2169                         "grade4": "Pretežno mehko: prst/pesek/traka z dodatki tršega materiala",
2170                         "grade5": "Mehko: prst/pesek/trava"
2171                     },
2172                     "placeholder": "Trdno, pretežno trdno, mehko..."
2173                 },
2174                 "traffic_calming": {
2175                     "label": "Vrsta"
2176                 },
2177                 "traffic_sign": {
2178                     "label": "Prometni znak"
2179                 },
2180                 "traffic_sign/direction": {
2181                     "options": {
2182                         "backward": "Nazaj",
2183                         "both": "Obe / vse",
2184                         "forward": "Naprej"
2185                     }
2186                 },
2187                 "traffic_signals": {
2188                     "label": "Vrsta"
2189                 },
2190                 "traffic_signals/direction": {
2191                     "options": {
2192                         "backward": "Nazaj",
2193                         "both": "Obe / vse",
2194                         "forward": "Naprej"
2195                     }
2196                 },
2197                 "trail_visibility": {
2198                     "label": "Vidnost poti",
2199                     "options": {
2200                         "bad": "Slaba: ni oznak poti, pot ponekod ni vidna oz. je sploh ni",
2201                         "excellent": "Odlična: nedvoumen potek poti ali pa zelo dobro označena",
2202                         "good": "Dobra: vidne oznake poti, ponekod je lahko potrebno iskanje",
2203                         "horrible": "Obupna: pogosto brezpotje, terja sposobnost orientacije",
2204                         "intermediate": "Srednja: le nekaj oznak poti, pot je večinoma vidna",
2205                         "no": "Ne: brezpotje, terja zelo dobro sposobnost orientacije"
2206                     },
2207                     "placeholder": "Odlična, dobra, slaba ..."
2208                 },
2209                 "trees": {
2210                     "label": "Drevesa"
2211                 },
2212                 "tunnel": {
2213                     "label": "Vrsta"
2214                 },
2215                 "usage_rail": {
2216                     "options": {
2217                         "tourism": "Turizem"
2218                     }
2219                 },
2220                 "vending": {
2221                     "label": "Vrsta dobrin"
2222                 },
2223                 "visibility": {
2224                     "label": "Vidnost",
2225                     "options": {
2226                         "area": "Več kot 20 m",
2227                         "house": "Do 5 m",
2228                         "street": "5 do 20 m"
2229                     }
2230                 },
2231                 "wall": {
2232                     "label": "Vrsta"
2233                 },
2234                 "water": {
2235                     "label": "Vrsta vode"
2236                 },
2237                 "water_point": {
2238                     "label": "Vodna točka"
2239                 },
2240                 "waterway": {
2241                     "label": "Vrsta"
2242                 },
2243                 "website": {
2244                     "label": "Spletno mesto"
2245                 },
2246                 "wetland": {
2247                     "label": "Vrsta"
2248                 },
2249                 "wheelchair": {
2250                     "label": "Dostopno z vozičkom"
2251                 },
2252                 "width": {
2253                     "label": "Širina (v metrih)"
2254                 },
2255                 "wikipedia": {
2256                     "label": "Wikipedija"
2257                 }
2258             },
2259             "presets": {
2260                 "address": {
2261                     "name": "Naslov",
2262                     "terms": "naslov, adresa, naslovnik"
2263                 },
2264                 "advertising/billboard": {
2265                     "name": "Oglasni pano",
2266                     "terms": "reklamni pano, oglasniki, reklama,advertisment,ads"
2267                 },
2268                 "aerialway": {
2269                     "name": "Žičnica"
2270                 },
2271                 "aerialway/cable_car": {
2272                     "name": "Nihalka",
2273                     "terms": "nihalka,gondola,kabinska žičnica"
2274                 },
2275                 "aerialway/chair_lift": {
2276                     "name": "Sedežnica",
2277                     "terms": "enosedežnica,dvosedežnica,trisedežnica,štirisedežnica,šestsedežnica,osemsedežnica"
2278                 },
2279                 "aerialway/drag_lift": {
2280                     "name": "Vlečnica",
2281                     "terms": "vlečnica, krogci, krožci,sidro,kramp"
2282                 },
2283                 "aerialway/gondola": {
2284                     "name": "Kabinska žičnica",
2285                     "terms": "gondola"
2286                 },
2287                 "aerialway/goods": {
2288                     "name": "Oskrbovalna žičnica",
2289                     "terms": "oskrbovalka,žičnica,zipline"
2290                 },
2291                 "aerialway/magic_carpet": {
2292                     "name": "Preproga",
2293                     "terms": "vlečnica,čarobna preproga,tekoči trak"
2294                 },
2295                 "aerialway/mixed_lift": {
2296                     "name": "Mešana žičnica"
2297                 },
2298                 "aerialway/platter": {
2299                     "name": "Krožniki",
2300                     "terms": "vlečnica,krožnički,gumbki"
2301                 },
2302                 "aerialway/pylon": {
2303                     "name": "Steber žičnice",
2304                     "terms": "žičniški steber,steber vlečnice,steber sedežnice,steber gondole,steber kabinske žičnice"
2305                 },
2306                 "aerialway/rope_tow": {
2307                     "name": "Vlečna vrv",
2308                     "terms": "vlečnica"
2309                 },
2310                 "aerialway/station": {
2311                     "name": "Postaja žičnice"
2312                 },
2313                 "aerialway/t-bar": {
2314                     "name": "Sidra",
2315                     "terms": "vlečnica,sidro"
2316                 },
2317                 "aeroway": {
2318                     "name": "Letalstvo"
2319                 },
2320                 "aeroway/aerodrome": {
2321                     "name": "Letališče",
2322                     "terms": "aerodrom,letališče,vzletišče"
2323                 },
2324                 "aeroway/apron": {
2325                     "name": "Letališka ploščad",
2326                     "terms": "ploščad splošnega letalstva,parkirišče letal"
2327                 },
2328                 "aeroway/gate": {
2329                     "name": "Letališka vrata",
2330                     "terms": "vrata,gate,letališče"
2331                 },
2332                 "aeroway/hangar": {
2333                     "name": "Hangar",
2334                     "terms": "garaža za letala,hangar,balon"
2335                 },
2336                 "aeroway/helipad": {
2337                     "name": "Heliodrom",
2338                     "terms": "helioport,heliodrom,vzletalna ploščad,ploščad-H"
2339                 },
2340                 "aeroway/runway": {
2341                     "name": "Vzletno-pristajalna steza",
2342                     "terms": "vzletišče, pristajališče, pista"
2343                 },
2344                 "aeroway/taxiway": {
2345                     "name": "Vozna steza",
2346                     "terms": "Povezovalna steza"
2347                 },
2348                 "aeroway/terminal": {
2349                     "name": "Letališki terminal",
2350                     "terms": "terminal"
2351                 },
2352                 "amenity": {
2353                     "name": "Storitev"
2354                 },
2355                 "amenity/animal_boarding": {
2356                     "name": "Živalski hotel",
2357                     "terms": "pasji hotel, ljubljenci, počitnice"
2358                 },
2359                 "amenity/animal_breeding": {
2360                     "name": "Središče za vzrejo živali",
2361                     "terms": "središče za vzrejo živali,vzrejališče,prepuščališče"
2362                 },
2363                 "amenity/animal_shelter": {
2364                     "name": "Zavetišče za živali",
2365                     "terms": "zavetišče,živalsko središče"
2366                 },
2367                 "amenity/arts_centre": {
2368                     "name": "Umetniško središče",
2369                     "terms": "Center kulture,artcenter,središče kulture,umetnostno središče,artiplac"
2370                 },
2371                 "amenity/atm": {
2372                     "name": "Bankomat",
2373                     "terms": "bančni avtomat,bankomat,banka,depozit"
2374                 },
2375                 "amenity/bank": {
2376                     "name": "Banka",
2377                     "terms": "hranilnica,posojilnica"
2378                 },
2379                 "amenity/bar": {
2380                     "name": "Bar",
2381                     "terms": "bife,kava,pivnica"
2382                 },
2383                 "amenity/bbq": {
2384                     "name": "Okrepčevalnica",
2385                     "terms": "bife,okrepčevalnica,grill,jedi z žara"
2386                 },
2387                 "amenity/bench": {
2388                     "name": "Klop",
2389                     "terms": "klopca,sedišče"
2390                 },
2391                 "amenity/bicycle_parking": {
2392                     "name": "Parkirišče za kolesa",
2393                     "terms": "kolesarnica"
2394                 },
2395                 "amenity/bicycle_rental": {
2396                     "name": "Izposoja koles",
2397                     "terms": "najem koles,rent-a-bike"
2398                 },
2399                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2400                     "name": "Stojalo za popravilo koles",
2401                     "terms": "popravljalnica,kolesarnica"
2402                 },
2403                 "amenity/boat_rental": {
2404                     "name": "Izposoja plovil",
2405                     "terms": "najem čolnov,rent-a-boat,izposoja čolnov"
2406                 },
2407                 "amenity/bureau_de_change": {
2408                     "name": "Menjalnica",
2409                     "terms": "menjalnica,menjava,devize"
2410                 },
2411                 "amenity/bus_station": {
2412                     "name": "Avtobusna postaja / Terminal"
2413                 },
2414                 "amenity/cafe": {
2415                     "name": "Kavarna",
2416                     "terms": "bife,kava,bar,kavarna"
2417                 },
2418                 "amenity/car_rental": {
2419                     "name": "Izposoja avtomobilov",
2420                     "terms": "najem avtomobilov,rent-a-car"
2421                 },
2422                 "amenity/car_sharing": {
2423                     "name": "Vzajemni avto",
2424                     "terms": "deljenje avta"
2425                 },
2426                 "amenity/car_wash": {
2427                     "name": "Avtopralnica",
2428                     "terms": "pralnica avtomobilov,avtomobilska pralnica,pralnica"
2429                 },
2430                 "amenity/casino": {
2431                     "name": "Igralnica",
2432                     "terms": "casino,kazino,igralnica,gambling,avtomati"
2433                 },
2434                 "amenity/charging_station": {
2435                     "name": "Polnilna postaja",
2436                     "terms": "polnilnica,elektro,črpalka,polnilni terminal"
2437                 },
2438                 "amenity/childcare": {
2439                     "name": "Jasli / Vrtec",
2440                     "terms": "jaslice,otroški vrtec,ciciban"
2441                 },
2442                 "amenity/cinema": {
2443                     "name": "Kino",
2444                     "terms": "kinematograf,kino dvorana"
2445                 },
2446                 "amenity/clinic": {
2447                     "name": "Klinika",
2448                     "terms": "medicinska klinika"
2449                 },
2450                 "amenity/clock": {
2451                     "name": "Ura",
2452                     "terms": "čas,ure,minute"
2453                 },
2454                 "amenity/college": {
2455                     "name": "Šolsko središče",
2456                     "terms": "Šolsko območje, kampus,univerza"
2457                 },
2458                 "amenity/community_centre": {
2459                     "name": "Središče skupnosti"
2460                 },
2461                 "amenity/compressed_air": {
2462                     "name": "Zračni kompresor",
2463                     "terms": "polnenje pnevmatik,pumpa"
2464                 },
2465                 "amenity/courthouse": {
2466                     "name": "Sodišče",
2467                     "terms": "sodnija,sodna palača"
2468                 },
2469                 "amenity/coworking_space": {
2470                     "name": "Prostor za sodelanje"
2471                 },
2472                 "amenity/crematorium": {
2473                     "name": "Krematorij",
2474                     "terms": "krematoriš,sežigalnica,žale"
2475                 },
2476                 "amenity/dentist": {
2477                     "name": "Zobozdravnik",
2478                     "terms": "stomatolog,ortodont"
2479                 },
2480                 "amenity/doctors": {
2481                     "name": "Zdravnik",
2482                     "terms": "doktor,zdravnik,zdravstvo,prva pomoč"
2483                 },
2484                 "amenity/dojo": {
2485                     "name": "Dojo in šola borilnih veščin",
2486                     "terms": "borilne veščine,dojo,dojang"
2487                 },
2488                 "amenity/drinking_water": {
2489                     "name": "Pitna voda",
2490                     "terms": "pitnik,pipa,korito s pipo"
2491                 },
2492                 "amenity/driving_school": {
2493                     "name": "Avtošola",
2494                     "terms": "avto šola, šola vožnje"
2495                 },
2496                 "amenity/embassy": {
2497                     "name": "Veleposlaništvo"
2498                 },
2499                 "amenity/fast_food": {
2500                     "name": "Hitra prehrana",
2501                     "terms": "hitra hrana"
2502                 },
2503                 "amenity/fire_station": {
2504                     "name": "Gasilska postaja",
2505                     "terms": "gasilci"
2506                 },
2507                 "amenity/food_court": {
2508                     "name": "Skupni jedilni prostor",
2509                     "terms": "hitra hrana, restavracije, jedilnica, kitajska,burger,indijska"
2510                 },
2511                 "amenity/fountain": {
2512                     "name": "Vodomet",
2513                     "terms": "vodnjak,fontana"
2514                 },
2515                 "amenity/fuel": {
2516                     "name": "Bencinska črpalka",
2517                     "terms": "petrol,omv,mol,bencin,pumpa,gaspumpa"
2518                 },
2519                 "amenity/grave_yard": {
2520                     "name": "Pokopališče",
2521                     "terms": "navje,grobišče,žale,britof"
2522                 },
2523                 "amenity/grit_bin": {
2524                     "name": "Zabojnik za sol in pesek",
2525                     "terms": "zabojnik, sol, pesek, posipanje,zima,kamenje"
2526                 },
2527                 "amenity/hospital": {
2528                     "name": "Klinično središče",
2529                     "terms": "klinika,zdravstvene storitve,bolnišnica,doktor,urgenca,zdravje,zavetišče,bolezni,kirurg"
2530                 },
2531                 "amenity/hunting_stand": {
2532                     "name": "Lovska preža"
2533                 },
2534                 "amenity/ice_cream": {
2535                     "name": "Sladoledarna",
2536                     "terms": "slaščičarna, bistro"
2537                 },
2538                 "amenity/internet_cafe": {
2539                     "name": "Internet Cafe",
2540                     "terms": "internet, kiber, taksi, tele, kava, net, omrežje, internet kafe"
2541                 },
2542                 "amenity/kindergarten": {
2543                     "name": "Vrtčevsko območje",
2544                     "terms": "vzgojno,varstveni,zavod,vrtec"
2545                 },
2546                 "amenity/library": {
2547                     "name": "Knjižnica",
2548                     "terms": "biblioteka"
2549                 },
2550                 "amenity/marketplace": {
2551                     "name": "Tržnica",
2552                     "terms": "trg"
2553                 },
2554                 "amenity/motorcycle_parking": {
2555                     "name": "Parkirišče za motorje"
2556                 },
2557                 "amenity/music_school": {
2558                     "name": "Glasbena šola"
2559                 },
2560                 "amenity/nightclub": {
2561                     "name": "Nočni klub",
2562                     "terms": "disko,diskoteka"
2563                 },
2564                 "amenity/nursing_home": {
2565                     "name": "Dom za bolniško nego"
2566                 },
2567                 "amenity/parking": {
2568                     "name": "Parkirno mesto"
2569                 },
2570                 "amenity/parking/multi-storey": {
2571                     "name": "Parkirna hiša",
2572                     "terms": "Garažna hiša,garaža"
2573                 },
2574                 "amenity/parking_entrance": {
2575                     "name": "Vzhod/izhod v parkirno hišo",
2576                     "terms": "Uvoz/izvoz iz parkirne hiše"
2577                 },
2578                 "amenity/parking_space": {
2579                     "name": "Parkirni prostor",
2580                     "terms": "parking,parkirišče,parkirni prostor, parkirno mesto"
2581                 },
2582                 "amenity/place_of_worship": {
2583                     "name": "Verski hram",
2584                     "terms": "verski objekt,kraj čaščenja,sakralni objekt"
2585                 },
2586                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2587                     "name": "Budistični tempelj",
2588                     "terms": "Budistični center"
2589                 },
2590                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2591                     "name": "Hindujski tempel"
2592                 },
2593                 "amenity/planetarium": {
2594                     "name": "Planetarij",
2595                     "terms": "planetarij,zvezdarij,arkade,vesoljska diorama"
2596                 },
2597                 "amenity/police": {
2598                     "name": "Policija",
2599                     "terms": "policijska postaja"
2600                 },
2601                 "amenity/post_box": {
2602                     "name": "Poštni nabiralnik",
2603                     "terms": "poštni predal,pošta"
2604                 },
2605                 "amenity/post_office": {
2606                     "name": "Pošta",
2607                     "terms": "poštna poslovalnica"
2608                 },
2609                 "amenity/prison": {
2610                     "name": "Območje zapora",
2611                     "terms": "zapor,pržon,celica"
2612                 },
2613                 "amenity/pub": {
2614                     "name": "Pivnica",
2615                     "terms": "pivo,pijača"
2616                 },
2617                 "amenity/public_bath": {
2618                     "name": "Javno kopališče",
2619                     "terms": "kopališče,plavanje,tobogan,bazen"
2620                 },
2621                 "amenity/public_bookcase": {
2622                     "name": "Ulična knjižnica",
2623                     "terms": "javna,knjižnica,bralnica,knjige,revije"
2624                 },
2625                 "amenity/ranger_station": {
2626                     "name": "Čuvaj parka",
2627                     "terms": "center za obiskovalce,nadzornik parka,uprava parka,čuvaj parka"
2628                 },
2629                 "amenity/recycling_centre": {
2630                     "name": "Center za recikliranje"
2631                 },
2632                 "amenity/register_office": {
2633                     "name": "Prijavi urad"
2634                 },
2635                 "amenity/restaurant": {
2636                     "name": "Restavracija",
2637                     "terms": "gostilna,gostinski obrat"
2638                 },
2639                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2640                     "name": "Odlaganje fekalij za avtodome"
2641                 },
2642                 "amenity/school": {
2643                     "name": "Izobraževalno središče",
2644                     "terms": "akademija,univerza,fakulteta,oddelek,dvorana,inštitut"
2645                 },
2646                 "amenity/shelter": {
2647                     "name": "Zavetišče",
2648                     "terms": "zaklonišče,zaklon,bivak"
2649                 },
2650                 "amenity/shower": {
2651                     "name": "Tuš",
2652                     "terms": "prha"
2653                 },
2654                 "amenity/social_facility": {
2655                     "name": "Socialnovarstvena ustanova",
2656                     "terms": "zavod za zdravstveno zavarovanje,zdravstvo,zdravstveno varstvo,socialna stanovanja,varna točka"
2657                 },
2658                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2659                     "name": "Razdeljevalnica hrane",
2660                     "terms": "banka s hrano,hrana, reveži, razdeljevalnica,brezdomci,rdeči križ"
2661                 },
2662                 "amenity/social_facility/group_home": {
2663                     "name": "Dom za starejše"
2664                 },
2665                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2666                     "name": "Zatočišče za brezdomce",
2667                     "terms": "zavetišče za brezdomce"
2668                 },
2669                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2670                     "name": "Dom za bolniško nego",
2671                     "terms": "dom za ostarele,dom za nego,dom za oskrbo,oskrbovalni dom,dom za starostnike,bolnišnični dom"
2672                 },
2673                 "amenity/studio": {
2674                     "name": "Studio",
2675                     "terms": "snemalni studio,radijski studio,televizijski studio"
2676                 },
2677                 "amenity/swimming_pool": {
2678                     "name": "Plavalni bazen"
2679                 },
2680                 "amenity/taxi": {
2681                     "name": "Postajališče za taksi",
2682                     "terms": "taksi stop,taksi,taxi"
2683                 },
2684                 "amenity/telephone": {
2685                     "name": "Telefon",
2686                     "terms": "govorilnica"
2687                 },
2688                 "amenity/theatre": {
2689                     "name": "Gledališče",
2690                     "terms": "gledališka dvorana"
2691                 },
2692                 "amenity/theatre/type/amphi": {
2693                     "name": "Amfiteater"
2694                 },
2695                 "amenity/toilets": {
2696                     "name": "Stranišča",
2697                     "terms": "wc,sanitarije,stranišče,toalete"
2698                 },
2699                 "amenity/townhall": {
2700                     "name": "Mestna hiša",
2701                     "terms": "magistrat,rotovž"
2702                 },
2703                 "amenity/university": {
2704                     "name": "Univerzitetno območje",
2705                     "terms": "kampus,univerza,fakulteta"
2706                 },
2707                 "amenity/vending_machine": {
2708                     "name": "Prodajni avtomat"
2709                 },
2710                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2711                     "name": "Avtomat za cigarete"
2712                 },
2713                 "amenity/vending_machine/coffee": {
2714                     "name": "Avtomat za kavo",
2715                     "terms": "Kavomat"
2716                 },
2717                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2718                     "name": "Avtomat za kondome"
2719                 },
2720                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2721                     "name": "Avtomat za pijače"
2722                 },
2723                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2724                     "name": "Avtomat za časopis"
2725                 },
2726                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2727                     "name": "Avtomat za prodajo parkirnih lističev",
2728                     "terms": "avtomat,prodaja,karte,kartice,listič,list,parkirišče,parkiranje"
2729                 },
2730                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2731                     "name": "Avtomat za prodajo vozovnic",
2732                     "terms": "avtomat,prodaja,vozovnice,karte,kartice,vstopnice,javni prevoz,avtobus,tramvaj"
2733                 },
2734                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2735                     "name": "Avtomat za prigrizke"
2736                 },
2737                 "amenity/veterinary": {
2738                     "name": "Veterinar",
2739                     "terms": "veterinarska klinika,klinika za pse,klinika za mačke"
2740                 },
2741                 "amenity/waste/dog_excrement": {
2742                     "name": "Koš za pasje iztrebke"
2743                 },
2744                 "amenity/waste_basket": {
2745                     "name": "Koš za odpadke",
2746                     "terms": "koš za smeti,smetnjak"
2747                 },
2748                 "amenity/waste_disposal": {
2749                     "name": "Zabojnik za odpadke"
2750                 },
2751                 "amenity/waste_transfer_station": {
2752                     "name": "Zbirni center odpadkov"
2753                 },
2754                 "amenity/water_point": {
2755                     "name": "Pitna voda za avtodome"
2756                 },
2757                 "amenity/watering_place": {
2758                     "name": "Napajališče za živali",
2759                     "terms": "napajališče za živali"
2760                 },
2761                 "area": {
2762                     "name": "Mnogokotnik",
2763                     "terms": "poligon,območje"
2764                 },
2765                 "area/highway": {
2766                     "name": "Površina ceste"
2767                 },
2768                 "barrier": {
2769                     "name": "Ovira",
2770                     "terms": "prepreka,pregrada"
2771                 },
2772                 "barrier/block": {
2773                     "name": "Blok",
2774                     "terms": "betonski blok"
2775                 },
2776                 "barrier/bollard": {
2777                     "name": "Stebriček",
2778                     "terms": "dvižni stebriček"
2779                 },
2780                 "barrier/border_control": {
2781                     "name": "Mejni nadzor",
2782                     "terms": "Meja, carina, prestop"
2783                 },
2784                 "barrier/cattle_grid": {
2785                     "name": "Rešetke za živino",
2786                     "terms": "rešetke,vrata-rešetke"
2787                 },
2788                 "barrier/city_wall": {
2789                     "name": "Mestno obzidje",
2790                     "terms": "mestni zid"
2791                 },
2792                 "barrier/cycle_barrier": {
2793                     "name": "Ovira za kolesarje",
2794                     "terms": "kolesarska ovira,ovira za kolo"
2795                 },
2796                 "barrier/ditch": {
2797                     "name": "Jarek"
2798                 },
2799                 "barrier/entrance": {
2800                     "name": "Vhod"
2801                 },
2802                 "barrier/fence": {
2803                     "name": "Ograja",
2804                     "terms": "ograda,obora"
2805                 },
2806                 "barrier/gate": {
2807                     "name": "Vrata",
2808                     "terms": "prehod"
2809                 },
2810                 "barrier/hedge": {
2811                     "name": "Živa meja",
2812                     "terms": "živica,grmovje"
2813                 },
2814                 "barrier/kissing_gate": {
2815                     "name": "Vrata \"na poljub\"",
2816                     "terms": "vrata ki skozi ograjo spustijo le po eno osebo naenkrat"
2817                 },
2818                 "barrier/lift_gate": {
2819                     "name": "Dvižna zapornica",
2820                     "terms": "rampa"
2821                 },
2822                 "barrier/retaining_wall": {
2823                     "name": "Škarpa",
2824                     "terms": "zid,škarfa"
2825                 },
2826                 "barrier/stile": {
2827                     "name": "Prelaz (v ograji)",
2828                     "terms": "prelaz"
2829                 },
2830                 "barrier/toll_booth": {
2831                     "name": "Cestninska postaja",
2832                     "terms": "mitnica,cestnina,mostnina,predornina"
2833                 },
2834                 "barrier/wall": {
2835                     "name": "Zid",
2836                     "terms": "stena"
2837                 },
2838                 "boundary/administrative": {
2839                     "name": "Upravne meje",
2840                     "terms": "upravna razdelitev"
2841                 },
2842                 "building": {
2843                     "name": "Zgradba",
2844                     "terms": "hiša,objekt,stavba,zgradba"
2845                 },
2846                 "building/barn": {
2847                     "name": "Skedenj",
2848                     "terms": "pod,kašča"
2849                 },
2850                 "building/bunker": {
2851                     "name": "Bunker"
2852                 },
2853                 "building/cabin": {
2854                     "name": "Koča",
2855                     "terms": "kabina,brunarica"
2856                 },
2857                 "building/cathedral": {
2858                     "name": "Katedrala"
2859                 },
2860                 "building/chapel": {
2861                     "name": "Kapela"
2862                 },
2863                 "building/church": {
2864                     "name": "Cerkev"
2865                 },
2866                 "building/college": {
2867                     "name": "Univerzitetno poslopje"
2868                 },
2869                 "building/commercial": {
2870                     "name": "Poslovna zgradba",
2871                     "terms": "pisarne, poslovna stavba"
2872                 },
2873                 "building/construction": {
2874                     "name": "Zgradba v gradnji",
2875                     "terms": "stavba v gradnji,stavba v izgradnji,gradnja"
2876                 },
2877                 "building/detached": {
2878                     "name": "Samostojna hiša"
2879                 },
2880                 "building/dormitory": {
2881                     "name": "Študentski/Dijaški dom",
2882                     "terms": "študentski dom,dijaški dom"
2883                 },
2884                 "building/entrance": {
2885                     "name": "Vhod/Izhod"
2886                 },
2887                 "building/garage": {
2888                     "name": "Garaža",
2889                     "terms": "garažna hiša,parkirna hiša"
2890                 },
2891                 "building/garages": {
2892                     "name": "Garaže",
2893                     "terms": "garažna hiša"
2894                 },
2895                 "building/greenhouse": {
2896                     "name": "Rastlinjak",
2897                     "terms": "rastlinjak,topla greda"
2898                 },
2899                 "building/hospital": {
2900                     "name": "Bolnišnica",
2901                     "terms": "bolnišnica,bolnica"
2902                 },
2903                 "building/hotel": {
2904                     "name": "Hotel",
2905                     "terms": "hotelska stavba,hotel"
2906                 },
2907                 "building/house": {
2908                     "name": "Hiša",
2909                     "terms": "stanovanjska hiša"
2910                 },
2911                 "building/hut": {
2912                     "name": "Koča",
2913                     "terms": "dom, lovska koča"
2914                 },
2915                 "building/industrial": {
2916                     "name": "Industrijska zgradba",
2917                     "terms": "tovarna,proizvodna hala,proizvodni obrat"
2918                 },
2919                 "building/kindergarten": {
2920                     "name": "Vrtec",
2921                     "terms": "vrtec,otroci,vzgoja,plenice,predšolsk*"
2922                 },
2923                 "building/public": {
2924                     "name": "Javna zgradba",
2925                     "terms": "upravne stavbe,stavbe v javni lasti,upravne zgradbe,zgradbe v javni lasti"
2926                 },
2927                 "building/residential": {
2928                     "name": "Stanovanjska zgradba",
2929                     "terms": "hiša, blok,stanovanjski blok"
2930                 },
2931                 "building/retail": {
2932                     "name": "Trgovska zgradba",
2933                     "terms": "trgovska hiša"
2934                 },
2935                 "building/roof": {
2936                     "name": "Nadstrešek",
2937                     "terms": "Streha"
2938                 },
2939                 "building/school": {
2940                     "name": "Šolsko poslopje",
2941                     "terms": "šola,vrtec,gimnazija,srednja,višja,univerza"
2942                 },
2943                 "building/semidetached_house": {
2944                     "name": "Hiša dvojček"
2945                 },
2946                 "building/shed": {
2947                     "name": "Lopa",
2948                     "terms": "lopa,uta,drvarnica"
2949                 },
2950                 "building/stable": {
2951                     "name": "Hlev",
2952                     "terms": "štala"
2953                 },
2954                 "building/static_caravan": {
2955                     "name": "Nepremična bivalna prikolica",
2956                     "terms": "nepremični avtodom,fiksni bivalnik"
2957                 },
2958                 "building/terrace": {
2959                     "name": "Vrstne hiše",
2960                     "terms": "vrstna hiša"
2961                 },
2962                 "building/university": {
2963                     "name": "Univerzitetna stavba",
2964                     "terms": "univerza,višja šola,kolidž,akademija"
2965                 },
2966                 "building/warehouse": {
2967                     "name": "Skladišče",
2968                     "terms": "depo"
2969                 },
2970                 "camp_site/camp_pitch": {
2971                     "name": "Kampirno mesto",
2972                     "terms": "kamp plac, plac, šotorišče, prikolišče, prikolica, elektrika, postavitev"
2973                 },
2974                 "club": {
2975                     "name": "Klub",
2976                     "terms": "klub,druženje,pijača"
2977                 },
2978                 "craft": {
2979                     "name": "Obrt"
2980                 },
2981                 "craft/basket_maker": {
2982                     "name": "Košar",
2983                     "terms": "izdelovalec košev"
2984                 },
2985                 "craft/beekeeper": {
2986                     "name": "Čebelarstvo",
2987                     "terms": "čebelar,čebelarka"
2988                 },
2989                 "craft/blacksmith": {
2990                     "name": "Kovač",
2991                     "terms": "kovačija,kovaštvo"
2992                 },
2993                 "craft/boatbuilder": {
2994                     "name": "Ladjedelnica",
2995                     "terms": "ladjedelstvo,ladjar,ladjarstvo"
2996                 },
2997                 "craft/bookbinder": {
2998                     "name": "Knjigoveznica",
2999                     "terms": "knjigovez,knjigovezništvo,knjigoveštvo"
3000                 },
3001                 "craft/brewery": {
3002                     "name": "Pivovarna",
3003                     "terms": "pivovar,pivovarstvo,hmeljarstvo"
3004                 },
3005                 "craft/carpenter": {
3006                     "name": "Mizar",
3007                     "terms": "tesar, mizar"
3008                 },
3009                 "craft/carpet_layer": {
3010                     "name": "Parketar",
3011                     "terms": "preproge,prodajalec preprog,izdelovalec preprog"
3012                 },
3013                 "craft/caterer": {
3014                     "name": "Catering",
3015                     "terms": "catering,katering,ketering,dostava hrane"
3016                 },
3017                 "craft/clockmaker": {
3018                     "name": "Urar",
3019                     "terms": "urar,urarstvo,popravljanje ur"
3020                 },
3021                 "craft/distillery": {
3022                     "name": "Destilarna",
3023                     "terms": "žganjarna,pivovarna,vino, vinarna,alkohol,žganje,pijača"
3024                 },
3025                 "craft/dressmaker": {
3026                     "name": "Šiviljstvo",
3027                     "terms": "šivilja,krojač"
3028                 },
3029                 "craft/electrician": {
3030                     "name": "Električarstvo",
3031                     "terms": "električar"
3032                 },
3033                 "craft/electronics_repair": {
3034                     "name": "Servis elektronskih naprav"
3035                 },
3036                 "craft/gardener": {
3037                     "name": "Vrtnarstvo",
3038                     "terms": "vrtnar"
3039                 },
3040                 "craft/glaziery": {
3041                     "name": "Steklarstvo",
3042                     "terms": "steklo,okna"
3043                 },
3044                 "craft/handicraft": {
3045                     "name": "Rokodelstvo",
3046                     "terms": "izdelano ročno"
3047                 },
3048                 "craft/hvac": {
3049                     "name": "KGH",
3050                     "terms": "centralne naprave za klimatizacijo, ogrevanje in hlajenje"
3051                 },
3052                 "craft/insulator": {
3053                     "name": "Izolacije",
3054                     "terms": "izolacija"
3055                 },
3056                 "craft/jeweler": {
3057                     "name": "Draguljarstvo"
3058                 },
3059                 "craft/key_cutter": {
3060                     "name": "Ključavničarstvo",
3061                     "terms": "izdelava dvojnikov ključev"
3062                 },
3063                 "craft/locksmith": {
3064                     "name": "Ključavničarstvo"
3065                 },
3066                 "craft/metal_construction": {
3067                     "name": "Izdelava kovinskih konstrukcij",
3068                     "terms": "kovinar,kovinske konstrukcije"
3069                 },
3070                 "craft/optician": {
3071                     "name": "Optika"
3072                 },
3073                 "craft/painter": {
3074                     "name": "Slikopleskarstvo",
3075                     "terms": "slikopleskar"
3076                 },
3077                 "craft/photographer": {
3078                     "name": "Fotograf",
3079                     "terms": "fotografija"
3080                 },
3081                 "craft/photographic_laboratory": {
3082                     "name": "Fotografski laboratorij",
3083                     "terms": "fotodelavnica,foto studio,fotograf"
3084                 },
3085                 "craft/plasterer": {
3086                     "name": "Mavčarna",
3087                     "terms": "mavčar"
3088                 },
3089                 "craft/plumber": {
3090                     "name": "Vodovodarstvo",
3091                     "terms": "vodovodar,vodovodni inštalater"
3092                 },
3093                 "craft/pottery": {
3094                     "name": "Lončarstvo",
3095                     "terms": "lončar"
3096                 },
3097                 "craft/rigger": {
3098                     "name": "Jadrar",
3099                     "terms": "opremitelj ladje,jadra,jambori,oprema za ladje"
3100                 },
3101                 "craft/roofer": {
3102                     "name": "Krovstvo",
3103                     "terms": "Krovec"
3104                 },
3105                 "craft/saddler": {
3106                     "name": "Sedlarstvo",
3107                     "terms": "sedlar"
3108                 },
3109                 "craft/sailmaker": {
3110                     "name": "Jadrarstvo",
3111                     "terms": "jadrar"
3112                 },
3113                 "craft/sawmill": {
3114                     "name": "Žaga",
3115                     "terms": "žagar"
3116                 },
3117                 "craft/scaffolder": {
3118                     "name": "Gradbeni odri",
3119                     "terms": "postavljalec gradbenih odrov"
3120                 },
3121                 "craft/shoemaker": {
3122                     "name": "Čevljarstvo",
3123                     "terms": "čevljar"
3124                 },
3125                 "craft/stonemason": {
3126                     "name": "Klesarstvo",
3127                     "terms": "klesar"
3128                 },
3129                 "craft/tailor": {
3130                     "name": "Krojaštvo"
3131                 },
3132                 "craft/tiler": {
3133                     "name": "Keramičar",
3134                     "terms": "ploščičar,keramičarstvo,ploščičarstvo"
3135                 },
3136                 "craft/tinsmith": {
3137                     "name": "Kleparstvo",
3138                     "terms": "klepar,kositrar,cinar"
3139                 },
3140                 "craft/upholsterer": {
3141                     "name": "Tapetništvo",
3142                     "terms": "tapetnik,(sobni) dekorater,oblazinjevalec"
3143                 },
3144                 "craft/watchmaker": {
3145                     "name": "Urarstvo",
3146                     "terms": "urar,popravilo ur"
3147                 },
3148                 "craft/window_construction": {
3149                     "name": "Oknarstvo",
3150                     "terms": "izdelava oken"
3151                 },
3152                 "craft/winery": {
3153                     "name": "Kletarstvo",
3154                     "terms": "vinarstvo,vinarna,klet,vinska klet,kletarstvo"
3155                 },
3156                 "embankment": {
3157                     "name": "Nasip"
3158                 },
3159                 "emergency/ambulance_station": {
3160                     "name": "Postaja nujne medicinske pomoči",
3161                     "terms": "dežurni zdravnik"
3162                 },
3163                 "emergency/defibrillator": {
3164                     "name": "Defibrilator"
3165                 },
3166                 "emergency/designated": {
3167                     "name": "Označen dostop v sili"
3168                 },
3169                 "emergency/destination": {
3170                     "name": "Smer dostopa v sili"
3171                 },
3172                 "emergency/fire_extinguisher": {
3173                     "name": "Gasilnik",
3174                     "terms": "Gasilni aparat"
3175                 },
3176                 "emergency/fire_hydrant": {
3177                     "name": "Požarni hidrant",
3178                     "terms": "hidrant, vodni hidrant"
3179                 },
3180                 "emergency/first_aid_kit": {
3181                     "name": "Komplet prve pomoči",
3182                     "terms": "Prva pomoč"
3183                 },
3184                 "emergency/life_ring": {
3185                     "name": "Reševalni obroč",
3186                     "terms": "obroč,rešilni obroč,plavalni obroč,šlauh"
3187                 },
3188                 "emergency/lifeguard": {
3189                     "name": "Reševalec",
3190                     "terms": "čuvaj,reševalec iz vode,prva pomoč"
3191                 },
3192                 "emergency/no": {
3193                     "name": "Brez dostopa v sili"
3194                 },
3195                 "emergency/official": {
3196                     "name": "Uradni dostop v sili"
3197                 },
3198                 "emergency/phone": {
3199                     "name": "Klic v sili",
3200                     "terms": "SOS Telefon"
3201                 },
3202                 "emergency/private": {
3203                     "name": "Zasebni dostop v sili"
3204                 },
3205                 "emergency/siren": {
3206                     "name": "Sirena",
3207                     "terms": "alarm,opozorilo,sirene,preplah"
3208                 },
3209                 "emergency/yes": {
3210                     "name": "Dovoljen dostop v sili"
3211                 },
3212                 "entrance": {
3213                     "name": "Vhod/Izhod",
3214                     "terms": "vstop/izstop"
3215                 },
3216                 "ford": {
3217                     "name": "Plitvina",
3218                     "terms": "brodenje,brod"
3219                 },
3220                 "golf/bunker": {
3221                     "name": "Peščena ovira",
3222                     "terms": "bunker,peščena ovira"
3223                 },
3224                 "golf/fairway": {
3225                     "name": "Čistina",