Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sr.json
1 {
2     "sr": {
3         "icons": {
4             "download": "преузми",
5             "information": "инфо",
6             "remove": "уклони",
7             "undo": "врати измену",
8             "zoom_to": "увећај"
9         },
10         "modes": {
11             "add_area": {
12                 "title": "Област",
13                 "description": "Додајте паркове, зграде, језера или друге области на мапу.",
14                 "tail": "Кликните на мапу како бисте почели да исцртавате област као што су парк, језеро или зграда."
15             },
16             "add_line": {
17                 "title": "Путања",
18                 "description": "Додајте ауто-путеве, улице, пешачке стазе, канале или друге путање на мапу.",
19                 "tail": "Кликните на мапу како бисте почели да исцртавате пут, стазу или путању."
20             },
21             "add_point": {
22                 "title": "Чвор",
23                 "description": "Додајте ресторане, споменике, поштанске сандучиће или друге чворове на мапу.",
24                 "tail": "Кликните на мапу како бисте додали чвор."
25             },
26             "add_note": {
27                 "title": "Напомена",
28                 "description": "Уочили сте неправилност? Поделите са другим маперима."
29             },
30             "browse": {
31                 "title": "Преглед",
32                 "description": "Померајте и увећајте мапу."
33             },
34             "draw_area": {
35                 "tail": "Кликните да бисте додали чворове у вашем подручју. Кликните на први чвор да бисте завршили подручје."
36             },
37             "draw_line": {
38                 "tail": "Кликните да бисте додали још чворова на путању. Кликните на друге путање да бисте их повезали, и двапут кликните да бисте завршили путању."
39             }
40         },
41         "operations": {
42             "add": {
43                 "annotation": {
44                     "point": "Додат чвор.",
45                     "vertex": "Додат чвор на путању.",
46                     "relation": "Додат однос."
47                 }
48             },
49             "start": {
50                 "annotation": {
51                     "line": "Започета путања.",
52                     "area": "Започета област."
53                 }
54             },
55             "continue": {
56                 "key": "A",
57                 "title": "Настави",
58                 "description": "Настави ову путању.",
59                 "not_eligible": "Овде се не може наставити ниједна путања.",
60                 "multiple": "Неколико путања се може наставити од овог места. Да бисте изабрали путању, притисните тастер Shift и кликните на њу да бисте је изабрали.",
61                 "annotation": {
62                     "line": "Настављена путања.",
63                     "area": "Настављена област."
64                 }
65             },
66             "cancel_draw": {
67                 "annotation": "Отказано цртање."
68             },
69             "change_role": {
70                 "annotation": "Промењена улога члана односа."
71             },
72             "change_tags": {
73                 "annotation": "Измењене ознаке."
74             },
75             "circularize": {
76                 "title": "Заокружи",
77                 "description": {
78                     "line": "Учините путању кружном.",
79                     "area": "Учините област кружном."
80                 },
81                 "key": "O",
82                 "annotation": {
83                     "line": "Учините путању кружном.",
84                     "area": "Учините област кружном."
85                 },
86                 "not_closed": "Ово не може бити кружно, јер није петља.",
87                 "too_large": "Ово не може бити кружно, јер није довољно видљиво.",
88                 "connected_to_hidden": "Ово не може бити кружно, јер је повезано са сакривеним обележјем."
89             },
90             "orthogonalize": {
91                 "title": "Нормализуј",
92                 "description": {
93                     "line": "Нормализуј углове на овој путањи.",
94                     "area": "Нормализуј углове на овој области."
95                 },
96                 "annotation": {
97                     "line": "Нормализовани углови путање.",
98                     "area": "Нормализовани углови области."
99                 },
100                 "not_squarish": "Ово не може бити нормализовано, јер није квадратасто.",
101                 "too_large": "Ово не може бити нормализовано, јер није довољно видљиво.",
102                 "connected_to_hidden": "Ово не може бити нормализовано, јер је повезано са сакривеним обележјем."
103             },
104             "straighten": {
105                 "title": "Исправи",
106                 "key": "S",
107                 "too_bendy": "Ово не може бити исправљено, јер је превише искривљено."
108             },
109             "delete": {
110                 "title": "Обриши",
111                 "description": {
112                     "single": "Обриши трајно ово обележје.",
113                     "multiple": "Обриши трајно ова обележја."
114                 },
115                 "annotation": {
116                     "point": "Обрисан чвор.",
117                     "vertex": "Обрисан чвор са путање.",
118                     "line": "Обрисана путања.",
119                     "area": "Обрисана област.",
120                     "relation": "Обрисан однос.",
121                     "multiple": "Обрисано {n} обележја."
122                 },
123                 "too_large": {
124                     "single": "Ово обележје не може бити обрисано, јер није довољно видљиво.",
125                     "multiple": "Ова обележја не могу бити обрисана, јер нису довољно видљива."
126                 },
127                 "incomplete_relation": {
128                     "single": "Ово обележје не може бити обрисано, јер није у потпуности учитано.",
129                     "multiple": "Ова обележја не могу бити обрисана, јер нису у потпуности учитана."
130                 },
131                 "part_of_relation": {
132                     "single": "Ово обележје не може бити обрисано, јер је део већег односа. Морате га отклонити прво из односа.",
133                     "multiple": "Ова обележја не могу бити обрисана јер су део већег односа. Морате их отклонити прво из односа."
134                 },
135                 "connected_to_hidden": {
136                     "single": "Ово обележје не може бити обрисано, јер је повезано са сакривеним обележјем.",
137                     "multiple": "Ова обележја не могу бити обрисана, јер су нека од њих повезана са сакривеним обележјима."
138                 }
139             },
140             "add_member": {
141                 "annotation": "Додат члан у однос."
142             },
143             "delete_member": {
144                 "annotation": "Уклоњена члан из односа."
145             },
146             "disconnect": {
147                 "title": "Раздвој",
148                 "description": "Раздвојте ове линије/области једне од других.",
149                 "key": "D",
150                 "annotation": "Раздвојене линије/области.",
151                 "not_connected": "Нема довољно линија/области за раздвајање.",
152                 "connected_to_hidden": "Ово не може бити раздвојено, јер је повезано са сакривеним обележјем.",
153                 "relation": "Ово не може бити раздвојено, јер повезује чланове у однос."
154             },
155             "merge": {
156                 "title": "Спој",
157                 "description": "Спој ова обележја.",
158                 "key": "C",
159                 "annotation": "Спојено {n} обележја.",
160                 "not_eligible": "Ова обележја не могу бити спојена.",
161                 "not_adjacent": "Ова обележја не могу бити спојена, јер њихове крајње тачке нису повезане.",
162                 "incomplete_relation": "Ова обележја не могу бити спојена, јер  барем једно од њих није у потпуности учитано.",
163                 "conflicting_tags": "Ова обележја не могу бити спојена, јер нека од њихових ознака имају сукобљене вредности."
164             },
165             "move": {
166                 "title": "Премести",
167                 "description": {
168                     "single": "Премести ово обележје на други положај.",
169                     "multiple": "Премести ова обележја на други положај."
170                 },
171                 "key": "M",
172                 "annotation": {
173                     "point": "Премештен чвор.",
174                     "vertex": "Премештен чвор на путањи.",
175                     "line": "Премештена путања.",
176                     "area": "Премештена област.",
177                     "multiple": "Премести више обележја."
178                 },
179                 "incomplete_relation": {
180                     "single": "Ово обележје не може бити премештено, јер није у потпуности учитано.",
181                     "multiple": "Ова обележја не могу бити премештена, јер нису у потпуности учитана."
182                 },
183                 "too_large": {
184                     "single": "Ово обележје не може бити премештено, јер није довољно видљиво.",
185                     "multiple": "Ова обележја не могу бити премештена, јер нису довољно видљива."
186                 },
187                 "connected_to_hidden": {
188                     "single": "Ово обележје не може бити премештено, јер је повезано са сакривеним обележјем.",
189                     "multiple": "Ова обележја не могу бити премештена, јер су нека од њих повезана са сакривеним обележјима."
190                 }
191             },
192             "reflect": {
193                 "title": {
194                     "long": "Рефлектуј дужински",
195                     "short": "Рефлектуј ширински"
196                 },
197                 "description": {
198                     "long": {
199                         "single": "Рефлектуј ово обележје преко своје дужинске осе.",
200                         "multiple": "Одрази ова обележја преко њихове дуже осе."
201                     },
202                     "short": {
203                         "single": "Рефлектуј ово обележје преко своје ширинске осе.",
204                         "multiple": "Одрази ова обележја преко њихове краће осе."
205                     }
206                 },
207                 "key": {
208                     "long": "T",
209                     "short": "Y"
210                 },
211                 "annotation": {
212                     "long": {
213                         "single": "Рефлектовано обележје преко своје дужинске осе.",
214                         "multiple": "Одражена обележја преко њихове дуже осе."
215                     },
216                     "short": {
217                         "single": "Рефлектовано обележје преко своје ширинске осе.",
218                         "multiple": "Одражена обележја преко њихове краће осе."
219                     }
220                 },
221                 "incomplete_relation": {
222                     "single": "Ово обележје не може бити рефлектовано, јер није у потпуности учитано.",
223                     "multiple": "Ова обележја не могу бити рефлектована, јер нису у потпуности учитана."
224                 },
225                 "too_large": {
226                     "single": "Ово обележје не може бити рефлектовано, јер није довољно видљиво.",
227                     "multiple": "Ова обележја не могу бити рефлектована, јер нису довољно видљива."
228                 },
229                 "connected_to_hidden": {
230                     "single": "Ово обележје не може бити рефлектовано, јер је повезано са сакривеним обележјем.",
231                     "multiple": "Ова обележја не могу бити рефлектована, јер су нека од њих повезана са сакривеним обележјима."
232                 }
233             },
234             "rotate": {
235                 "title": "Заокрени",
236                 "description": {
237                     "single": "Заокрени ово обележје око своје средишње тачке.",
238                     "multiple": "Заокрени ова обележја око њихове средишње тачке."
239                 },
240                 "key": "R",
241                 "annotation": {
242                     "line": "Заокренута путања.",
243                     "area": "Заокренута област.",
244                     "multiple": "Заокренуто више обележја."
245                 },
246                 "incomplete_relation": {
247                     "single": "Ово обележје не може бити заокренуто, јер није у потпуности учитано.",
248                     "multiple": "Ова обележја не могу бити заокренута, јер нису у потпуности учитана."
249                 },
250                 "too_large": {
251                     "single": "Ово обележје не може бити заокренуто, јер није довољно видљиво.",
252                     "multiple": "Ова обележја не могу бити заокренута, јер нису довољно видљива."
253                 },
254                 "connected_to_hidden": {
255                     "single": "Ово обележје не може бити заокренуто, јер је повезано са сакривеним обележјем.",
256                     "multiple": "Ова обележја не могу бити заокренута, јер су нека од њих повезана са сакривеним обележјима."
257                 }
258             },
259             "reverse": {
260                 "title": "Преусмери",
261                 "description": "Преусмери путању у супротном смеру.",
262                 "key": "V",
263                 "annotation": "Промењен смер путање."
264             },
265             "split": {
266                 "title": "Раздвој",
267                 "description": {
268                     "line": "Раздвој путању на два дела у овом чвору.",
269                     "area": "Раздвој оквире ове области на два дела.",
270                     "multiple": "Раздвој оквире путање/области у овом чвору на два дела."
271                 },
272                 "key": "X",
273                 "annotation": {
274                     "line": "Раздвој линију.",
275                     "area": "Раздвој оквире области.",
276                     "multiple": "Подели оквире {n} линија/области."
277                 },
278                 "not_eligible": "Линије се не могу раздвојити на свом почетку или крају.",
279                 "multiple_ways": "Има превише линија за раздвајање.",
280                 "connected_to_hidden": "Ово не може бити раздвојено, јер је повезано са сакривеним обележјем."
281             },
282             "restriction": {
283                 "annotation": {
284                     "create": "Додато ограничење скретања",
285                     "delete": "Уклоњено ограничење скретања"
286                 }
287             }
288         },
289         "undo": {
290             "tooltip": "Опозови: {action}",
291             "nothing": "Ништа за опозвати."
292         },
293         "redo": {
294             "tooltip": "Врати: {action}",
295             "nothing": "Ништа за вратити."
296         },
297         "tooltip_keyhint": "Пречица:",
298         "browser_notice": "Овај уређивач је подржан у Фајерфоксу, Хрому, Сафарију, Опери и Интернет Експлореру 11 и новијим верзијама. Надоградите ваш прегледач или користите Потлатч 2 да бисте уредили мапу.",
299         "translate": {
300             "translate": "Преведи",
301             "localized_translation_language": "Изабери језик",
302             "localized_translation_name": "Назив"
303         },
304         "loading_auth": "Повезивање са Опенстритмап...",
305         "report_a_bug": "Пријавите проблем",
306         "help_translate": "Помозите у превођењу",
307         "feature_info": {
308             "hidden_warning": "{count} сакривених обележја",
309             "hidden_details": "Ова обележја су тренутно сакривена: {details}"
310         },
311         "status": {
312             "error": "Није могуће повезати се АПИ-јем.",
313             "offline": "АПИ је ван мреже. Молимо вас покушајте уређивање касније.",
314             "readonly": "АПИ је само за читање. Мораћете да сачекате да бисте сачували измене.",
315             "rateLimit": "АПИ ограничава анонимно повезивање. Можете то исправити тако што ћете се пријавити."
316         },
317         "commit": {
318             "title": "Учитај на Опенстритмап",
319             "upload_explanation": "Измене које учитате ће бити видљиве на свим мапама које користе Опенстреетмап податке.",
320             "upload_explanation_with_user": "Измене које учитате као {user} ће бити видљиве на свим мапама које користе Опенстреетмап податке.",
321             "request_review": "Желим да неко провери моје измене.",
322             "save": "Учитај",
323             "cancel": "Откажи",
324             "changes": "{count} измена",
325             "download_changes": "Преузми ОСМ датотеку са изменама",
326             "warnings": "Упозорења",
327             "modified": "Измењено",
328             "deleted": "Обрисано",
329             "created": "Направљено",
330             "about_changeset_comments": "О коментарима скупа измена",
331             "google_warning": "Споменули сте Гугл у овом коментару: имајте на уму да је копирање са Гугл мапа строго забрањено."
332         },
333         "contributors": {
334             "list": "Измене од стране {users}",
335             "truncated_list": "Измене од стране {users} и још {count} других"
336         },
337         "info_panels": {
338             "key": "I",
339             "background": {
340                 "key": "B",
341                 "title": "Позадина",
342                 "zoom": "Увећање",
343                 "vintage": "Застарело",
344                 "source": "Извор",
345                 "description": "Опис",
346                 "resolution": "Резолуција",
347                 "accuracy": "Тачност",
348                 "unknown": "Непознато",
349                 "show_tiles": "Прикажи плочице",
350                 "hide_tiles": "Сакриј плочице"
351             },
352             "history": {
353                 "key": "H",
354                 "title": "Историја",
355                 "selected": "{n} изабрано",
356                 "version": "Верзија",
357                 "last_edit": "Последња измена",
358                 "edited_by": "Изменио",
359                 "changeset": "Скуп измена",
360                 "unknown": "Непознато",
361                 "link_text": "Историја на openstreetmap.org",
362                 "note_comments": "Коментари"
363             },
364             "location": {
365                 "key": "L",
366                 "title": "Положај",
367                 "unknown_location": "Непознат положај"
368             },
369             "measurement": {
370                 "key": "M",
371                 "title": "Мера",
372                 "selected": "{n} изабрано",
373                 "geometry": "Геометрија",
374                 "center": "Центар",
375                 "perimeter": "Опсег",
376                 "length": "Дужина",
377                 "area": "Област",
378                 "centroid": "Центроид",
379                 "location": "Положај",
380                 "metric": "Метрички систем",
381                 "imperial": "Империјални систем",
382                 "node_count": "Број чворова"
383             }
384         },
385         "geometry": {
386             "point": "тачка",
387             "vertex": "чвор",
388             "line": "линија",
389             "area": "површина",
390             "relation": "однос",
391             "note": "напомена"
392         },
393         "geocoder": {
394             "search": "Претражи широм света...",
395             "no_results_worldwide": "Нема резултата претраге"
396         },
397         "geolocate": {
398             "title": "Прикажи мој положај",
399             "locating": "Одређивање положаја, молимо сачекајте..."
400         },
401         "inspector": {
402             "show_more": "Прикажи још",
403             "view_on_osm": "Прикажи на openstreetmap.org",
404             "all_fields": "Сва поља",
405             "all_tags": "Све ознаке",
406             "all_members": "Сви чланови",
407             "all_relations": "Сви односи",
408             "new_relation": "Нови однос...",
409             "role": "Улога",
410             "choose": "Изаберите тип обележја",
411             "results": "{n} резултата за {search}",
412             "back_tooltip": "Измените објекат",
413             "remove": "Уклони",
414             "search": "Претрага",
415             "multiselect": "Изабрана обележја",
416             "unknown": "Непознато",
417             "incomplete": "<није преузето>",
418             "feature_list": "Претражи обележја",
419             "edit": "Уреди обележје",
420             "check": {
421                 "yes": "Да",
422                 "no": "Не",
423                 "reverser": "Промени смер"
424             },
425             "radio": {
426                 "structure": {
427                     "type": "Врста",
428                     "default": "Подразумевано",
429                     "layer": "Слој"
430                 }
431             },
432             "add": "Додај",
433             "none": "Ниједан",
434             "node": "Чвор",
435             "way": "Пут",
436             "relation": "Однос",
437             "location": "Локација",
438             "add_fields": "Додај поље:"
439         },
440         "background": {
441             "title": "Позадина",
442             "description": "Подешавања позадине",
443             "key": "B",
444             "backgrounds": "Позадине",
445             "none": "Ниједна",
446             "best_imagery": "Најбољи познати извор слика за овај положај",
447             "switch": "Пребаци се на ову позадину",
448             "custom": "Прилагођена",
449             "overlays": "Преклапања",
450             "reset": "ресет",
451             "display_options": "Могућности приказа",
452             "brightness": "Осветљеност",
453             "contrast": "Контраст",
454             "saturation": "Засићеност",
455             "minimap": {
456                 "tooltip": "Покажи умањену мапу како би вам помогло да пронађете тренутно приказано подручје.",
457                 "key": "/"
458             },
459             "fix_misalignment": "Подеси померај позадинске слике",
460             "offset": "Повуците било где у сивој области испод да бисте подесили поравнање слика или унели вредности помераја у метрима."
461         },
462         "map_data": {
463             "title": "Подаци мапе",
464             "description": "Подаци мапе",
465             "key": "F",
466             "data_layers": "Слојеви података",
467             "layers": {
468                 "osm": {
469                     "tooltip": "Подаци мапе са Опенстритмап",
470                     "title": "Опенстритмап подаци"
471                 }
472             },
473             "fill_area": "Попуњеност области",
474             "map_features": "Обележја мапе",
475             "autohidden": "Ова обележја су аутоматски сакривена, јер би их на екрану било превише приказаних. Можете приближити мапу да бисте их изменили.",
476             "osmhidden": "Ова обележја су аутоматски сакривена, јер је Опенстритмап слој сакривен."
477         },
478         "feature": {
479             "points": {
480                 "description": "Тачке",
481                 "tooltip": "Тачке од интереса"
482             },
483             "traffic_roads": {
484                 "description": "Саобраћајни путеви",
485                 "tooltip": "Ауто-путеви, улице, итд."
486             },
487             "service_roads": {
488                 "description": "Сервисни путеви",
489                 "tooltip": "Сервисни путеви, паркиралишта, стазе итд."
490             },
491             "paths": {
492                 "description": "Путање",
493                 "tooltip": "Тротоари, шеталишта, бициклистичке стазе итд."
494             },
495             "buildings": {
496                 "description": "Зграде",
497                 "tooltip": "Зграде, склоништа, гараже итд."
498             },
499             "landuse": {
500                 "description": "Намена земљишта",
501                 "tooltip": "Шуме, њиве, паркови, стамбене и пословне области итд."
502             },
503             "boundaries": {
504                 "description": "Границе",
505                 "tooltip": "Административне границе"
506             },
507             "water": {
508                 "description": "Водене површине",
509                 "tooltip": "Реке, језера, језерца, сливови итд."
510             },
511             "rail": {
512                 "description": "Железнице",
513                 "tooltip": "Железнице"
514             },
515             "power": {
516                 "description": "Енергетска обележја",
517                 "tooltip": "Далеководи, електране, трафо-станице итд"
518             },
519             "past_future": {
520                 "tooltip": "Предложено, изграђено, напуштено, срушено итд."
521             },
522             "others": {
523                 "tooltip": "Све остало"
524             }
525         },
526         "area_fill": {
527             "wireframe": {
528                 "description": "Без попуњавања (само оквир)",
529                 "tooltip": "Омогућавање оквирног приказа чини лакше приказивање фотографија у позадини.",
530                 "key": "W"
531             },
532             "partial": {
533                 "description": "Делимично попуњавање",
534                 "tooltip": "Области су исцртане са попуњавањем само око унутрашњих ивица. (Препоручено за картографе почетнике)"
535             },
536             "full": {
537                 "description": "Целокупно попуњавање",
538                 "tooltip": "Области су исцртане у потпуности попуњене."
539             }
540         },
541         "save": {
542             "title": "Сачувај",
543             "help": "Проверите ваше измене и учитајте их на Опенстритмап како би биле видљиве осталим корисницима.",
544             "no_changes": "Нема измена које треба сачувати.",
545             "error": "Дошло је до грешке приликом покушаја чувања",
546             "status_code": "Сервер је вратио статусни код {code}",
547             "unknown_error_details": "Проверите да ли сте повезани на интернет.",
548             "uploading": "Учитавање измена на Опенстритмап...",
549             "unsaved_changes": "Имате несачуваних измена",
550             "conflict": {
551                 "header": "Решавање сукобљених измена",
552                 "count": "Сукоб {num} од {total}",
553                 "previous": "< Претходно",
554                 "next": "Следеће >",
555                 "keep_local": "Задржи моје",
556                 "keep_remote": "Користи њихово",
557                 "restore": "Поврати",
558                 "delete": "Остави обрисано",
559                 "done": "Сви конфликти су разрешени!",
560                 "help": "Други корисник је променио неке од истих обележја мапе које сте ви променили.\nКликните на свако обележје испод за више детаља о сукобу и одаберите да ли желите да задржите\nваше измене или измене другог корисника.\n"
561             }
562         },
563         "merge_remote_changes": {
564             "conflict": {
565                 "deleted": "Ово обележје је обрисао {user}.",
566                 "location": "Ово обележје сте померили ви и {user}.",
567                 "nodelist": "Чворове су изменили ви и {user}.",
568                 "memberlist": "Чланове односа су изменили ви и {user}.",
569                 "tags": "Изменили сте <b>{tag}</b> ознаку на \"{local}\", а {user} ју је изменио на \"{remote}\"."
570             }
571         },
572         "success": {
573             "help_link_text": "Детаљи",
574             "events": "Догађаји",
575             "languages": "Језици: {languages}",
576             "missing": "Да ли нешто недостаје са овог списка?",
577             "tell_us": "Реците нам!"
578         },
579         "confirm": {
580             "okay": "У реду",
581             "cancel": "Откажи"
582         },
583         "source_switch": {
584             "live": "уживо",
585             "lose_changes": "Имате несачуване измене. Пребацивање на други сервер ће их одбацити. Да ли сте сигурни да желите да промените сервер?",
586             "dev": "развојно"
587         },
588         "version": {
589             "whats_new": "Шта је ново у iD {version}"
590         },
591         "tag_reference": {
592             "description": "Опис",
593             "on_wiki": "{tag} на wiki.osm.org",
594             "used_with": "користи се са {type}"
595         },
596         "cannot_zoom": "Не можете даље умањивати у тренутном режиму.",
597         "full_screen": "Укључи / искључи приказ на целом екрану",
598         "streetside": {
599             "hires": "Висока резолуција"
600         },
601         "mapillary_images": {
602             "tooltip": "Фотографије на нивоу улица из Мапиларија"
603         },
604         "mapillary": {
605             "view_on_mapillary": "Погледај ову слику на Мапиларију"
606         },
607         "note": {
608             "note": "Напомена",
609             "commentTitle": "Коментари",
610             "newComment": "Нови коментар",
611             "comment": "Коментар",
612             "report": "Пријави",
613             "new": "Нова напомена",
614             "newDescription": "Опишите проблем.",
615             "save": "Сачувај напомену"
616         },
617         "help": {
618             "title": "Помоћ",
619             "key": "H",
620             "help": {
621                 "title": "Помоћ",
622                 "open_data_h": "Отворени подаци",
623                 "before_start_h": "Пре него што почнете",
624                 "open_source_h": "Отворени кôд"
625             },
626             "overview": {
627                 "title": "Преглед",
628                 "navigation_h": "Навигација"
629             },
630             "editing": {
631                 "save_h": "Сачувај",
632                 "upload_h": "Учитај"
633             },
634             "feature_editor": {
635                 "tags_h": "Ознаке"
636             },
637             "points": {
638                 "title": "Чворови"
639             },
640             "lines": {
641                 "title": "Путање"
642             }
643         },
644         "intro": {
645             "done": "готово",
646             "ok": "У реду",
647             "graph": {
648                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
649                 "county": "<value for addr:county>",
650                 "district": "<value for addr:district>",
651                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
652                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
653                 "postcode": "49093",
654                 "province": "<value for addr:province>",
655                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
656                 "state": "MI",
657                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
658                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
659                 "countrycode": "rs"
660             },
661             "welcome": {
662                 "title": "Добродошли",
663                 "welcome": "Добродошли! Овај водич ће вас научити основе уређивања на Опенстритмапама.",
664                 "practice": "Сви подаци у овом водичу служе само за вежбање, и свака измена коју направите током вежбања неће бити сачувана.",
665                 "words": "Овај водич ће вам представити неке нове речи и појмове. Када уводимо нову реч, користићемо *курзив*.",
666                 "mouse": "Можете да користите било који улазни уређај за уређивање мапе, али овај водич претпоставља да имате миш са левим и десним тастерима. **Ако желите да додате миша, урадите то сада, а затим кликните на У реду.**",
667                 "leftclick": "Када вам овај водич затражи да кликнете једанпут или двапут, мисли се са левим тастером. На тактилној подлози може бити представљено кликом или додиром прста. **Леви клик {num} пута.**",
668                 "rightclick": "Понекад ћемо вас замолити да кликнете десним тастером миша. Ово може бити иста као контрол+клик или додир са два прста на додирну таблу. Ваша тастатура може имати чак и 'мени' тастер који се понаша као десни клик. **Десни клик {num} пута.**",
669                 "chapters": "Засада је добро! Можете користити дугмад испод да бисте прескочили поглавља у било ком тренутку или да изнова започнете поглавље ако се заглавите. Па почнимо! **Кликните на '{next}' за наставак.**"
670             },
671             "navigation": {
672                 "title": "Навигација",
673                 "points_lines_areas": "Обележја мапе су представљена помоћу *чворова, путања или области.*",
674                 "click_townhall": "Сва обележја на мапи могу се изабрати кликом на њих. **Кликните на чвор да бисте га изабрали.**",
675                 "selected_townhall": "Сјајно! Чвор је сада изабран. Изабрана обележја су приказана с пулсирајућим сјајем.",
676                 "editor_townhall": "Када је обележје изабрано, *уређивач обележја* је приказан поред мапе.",
677                 "preset_townhall": "Горњи део уређивача обележја приказује врсту обележја. Овај чвор је {preset}.",
678                 "fields_townhall": "Средњи део уређивача обележја садржи *поља* која показују атрибуте обележја, као што је назив и адреса.",
679                 "close_townhall": "**Затворите уређивача обележја тако што ћете притиснути тастер Esc или кликните на  {button} дугме у горњем углу.**",
680                 "search_street": "Такође можете претраживати обележја у тренутном приказу или широм света. **Претражите за '{name}'.**",
681                 "choose_street": "**Изаберите {name} са списка да бисте га изабрали.**",
682                 "selected_street": "Одлично! {name} је сада изабрано.",
683                 "editor_street": "Приказана поља за улицу су различита од приказаних поља за градску скупштину.{br} За ову изабрану улицу, уређивач обележја показује поља попут '{field1}' и '{field2}'. **Затворите уређивач обележја тако што ћете притиснути {button} дугме.**"
684             },
685             "points": {
686                 "title": "Тачке",
687                 "choose_cafe": "**Изаберите {preset} са списка.**"
688             },
689             "areas": {
690                 "title": "Области",
691                 "search_playground": "**Претражите за '{preset}'.**",
692                 "choose_playground": "**Изаберите {preset} са списка.**",
693                 "choose_field": "**Изаберите {field} са списка.**",
694                 "retry_add_field": "Нисте одабрали поље {field}. Хајде да пробамо поново."
695             },
696             "lines": {
697                 "title": "Путање",
698                 "retry_intersect": "Пут би требало да пресецати {name}. Хајде да пробамо поново!",
699                 "choose_category_road": "**Изаберите {category} са списка.**",
700                 "choose_preset_residential": "Постоји много различитих врста путева, али овај је стамбени пут. **Изаберите {preset} обележје.**"
701             },
702             "buildings": {
703                 "title": "Зграде",
704                 "choose_category_building": "**Изаберите {category} са списка.**",
705                 "choose_preset_house": "Постоји много различитих врста грађевина, али ова је очито кућа.{br}Ако нисте сигурни за врсту, у реду је ако само изаберете општу врсту објекта. **Изаберите {preset} обележје.**",
706                 "search_tank": "**Претражите за '{preset}'.**",
707                 "choose_tank": "**Изаберите {preset} са списка.**",
708                 "circle_tank": "**Кликните на {button} дугме да бисте резервоар учинили кружним.**",
709                 "retry_circle": "Нисте кликнули на Заокружи дугме. Пробајте поново."
710             },
711             "startediting": {
712                 "title": "Почни уређивање",
713                 "shortcuts": "Можете прегледати списак команди заједно са пречицама на тастатури притиском на тастер '{key}'.",
714                 "save": "Не заборавите да редовно сачувате ваше измене!",
715                 "start": "Почни мапирање!"
716             }
717         },
718         "shortcuts": {
719             "title": "Пречице на тастатури",
720             "tooltip": "Прикажи екран са пречицама на тастатури.",
721             "toggle": {
722                 "key": "?"
723             },
724             "key": {
725                 "alt": "Alt",
726                 "backspace": "Backspace",
727                 "cmd": "Cmd",
728                 "ctrl": "Ctrl",
729                 "delete": "Delete",
730                 "del": "Del",
731                 "end": "End",
732                 "enter": "Enter",
733                 "esc": "Esc",
734                 "home": "Home",
735                 "option": "Option",
736                 "pause": "Pause",
737                 "pgdn": "PgDn",
738                 "pgup": "PgUp",
739                 "return": "Return",
740                 "shift": "Shift",
741                 "space": "Space"
742             },
743             "gesture": {
744                 "drag": "превуци"
745             },
746             "or": "-или-",
747             "browsing": {
748                 "title": "Прегледање",
749                 "navigation": {
750                     "title": "Навигација",
751                     "pan": "Померај мапу",
752                     "pan_more": "Померај мапу за величину екрана",
753                     "zoom": "Приближи / Удаљи",
754                     "zoom_more": "Приближи / Удаљи у више корака"
755                 },
756                 "help": {
757                     "title": "Помоћ",
758                     "help": "Прикажи помоћ/документацију",
759                     "keyboard": "Прикажи пречице на тастатури"
760                 },
761                 "display_options": {
762                     "title": "Опције приказа",
763                     "background": "Прикажи опције позадине",
764                     "background_switch": "Пребаци се на претходну позадину",
765                     "map_data": "Прикажи опције података мапе",
766                     "fullscreen": "Прикажи преко целог екрана",
767                     "wireframe": "Укључи / искључи попуњавање области",
768                     "minimap": "Укључи / искључи мини-мапу"
769                 },
770                 "selecting": {
771                     "title": "Избор обележја",
772                     "select_one": "Избор појединачног обележја",
773                     "select_multi": "Избор вишеструких обележја",
774                     "lasso": "Исцртај подручје избора обележја"
775                 },
776                 "with_selected": {
777                     "title": "Са изабраним обележјем",
778                     "edit_menu": "Укључи / искључи мени операција"
779                 },
780                 "vertex_selected": {
781                     "title": "Са изабраним чвором",
782                     "previous": "Скочи до претходног чвора",
783                     "next": "Скочи до следећег чвора",
784                     "first": "Скочи до првог чвора",
785                     "last": "Скочи до последњег чвора",
786                     "change_parent": "Промени родитељску путању"
787                 }
788             },
789             "editing": {
790                 "title": "Уређивање",
791                 "drawing": {
792                     "title": "Цртање",
793                     "add_point": "Додај чвор",
794                     "add_line": "Додај путању",
795                     "add_area": "Додај област",
796                     "disable_snap": "Задржи за онемогућавање померања чвора",
797                     "stop_line": "Заврши цртање путање или области"
798                 },
799                 "operations": {
800                     "title": "Операције",
801                     "continue_line": "Настави путању на изабраном чвору",
802                     "merge": "Комбинуј (спој) изабрана обележја",
803                     "disconnect": "Раздвој обележја на изабраном чвору",
804                     "split": "Раздвој путању на две на изабраном чвору",
805                     "reverse": "Промени смер путање",
806                     "move": "Помери изабрана обележја",
807                     "rotate": "Заокрени изабрана обележја",
808                     "circularize": "Заокружи затворену путању или област",
809                     "reflect_long": "Одрази обележја преко дуже осе",
810                     "reflect_short": "Одрази обележја преко краће осе",
811                     "delete": "Избриши изабрана обележја"
812                 },
813                 "commands": {
814                     "title": "Наредбе",
815                     "copy": "Копирај изабрана обележја",
816                     "paste": "Прилепи копирана обележја",
817                     "undo": "Поништи последњу радњу",
818                     "redo": "Понови последњу радњу",
819                     "save": "Сачувај измене"
820                 }
821             },
822             "tools": {
823                 "title": "Алати",
824                 "info": {
825                     "title": "Информације",
826                     "all": "Укључи / искључи све инфо-картице",
827                     "background": "Укључи / искључи инфо-картицу позадине",
828                     "history": "Укључи / искључи инфо-картицу историје",
829                     "location": "Укључи / искључи инфо-картицу положаја",
830                     "measurement": "Укључи / искључи инфо-картицу мерења"
831                 }
832             }
833         },
834         "units": {
835             "feet": "{quantity} ст",
836             "miles": "{quantity} миљ",
837             "square_feet": "{quantity} ст²",
838             "square_miles": "{quantity} миљ²",
839             "acres": "{quantity} хт",
840             "meters": "{quantity} м",
841             "kilometers": "{quantity} км",
842             "square_meters": "{quantity} м²",
843             "square_kilometers": "{quantity} км²",
844             "hectares": "{quantity} ар",
845             "area_pair": "{area1} ({area2})",
846             "arcdegrees": "{quantity}°",
847             "arcminutes": "{quantity}′",
848             "arcseconds": "{quantity}″",
849             "north": "С",
850             "south": "Ј",
851             "east": "И",
852             "west": "З",
853             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
854             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
855         },
856         "presets": {
857             "categories": {
858                 "category-barrier": {
859                     "name": "Ограде"
860                 },
861                 "category-building": {
862                     "name": "Грађевине"
863                 },
864                 "category-landuse": {
865                     "name": "Намене земљишта"
866                 },
867                 "category-restriction": {
868                     "name": "Ограничења"
869                 },
870                 "category-route": {
871                     "name": "Путање"
872                 }
873             },
874             "fields": {
875                 "access": {
876                     "label": "Дозвољен приступ",
877                     "options": {
878                         "designated": {
879                             "title": "Наменски"
880                         },
881                         "destination": {
882                             "title": "Одредиште"
883                         },
884                         "dismount": {
885                             "title": "Сјахан"
886                         },
887                         "no": {
888                             "title": "Забрањен"
889                         },
890                         "permissive": {
891                             "title": "Пропустљив"
892                         },
893                         "private": {
894                             "title": "Приватан"
895                         },
896                         "yes": {
897                             "title": "Дозвољен"
898                         }
899                     },
900                     "placeholder": "Није одређено",
901                     "types": {
902                         "access": "Све",
903                         "bicycle": "За бицикле",
904                         "foot": "Пешке",
905                         "horse": "За коње",
906                         "motor_vehicle": "За моторна возила"
907                     }
908                 },
909                 "access_simple": {
910                     "label": "Дозвољен приступ"
911                 },
912                 "address": {
913                     "label": "Адреса",
914                     "placeholders": {
915                         "block_number": "Број кварта",
916                         "block_number!jp": "Бр. кварта",
917                         "city": "Град",
918                         "conscriptionnumber": "123",
919                         "country": "Држава",
920                         "county": "Округ",
921                         "county!jp": "Дистрикт",
922                         "district": "Округ",
923                         "district!vn": "Арондисман",
924                         "floor": "Спрат",
925                         "hamlet": "Засеок",
926                         "housename": "Назив куће",
927                         "housenumber": "123",
928                         "neighbourhood": "Комшилук",
929                         "place": "Место",
930                         "postcode": "Поштански број",
931                         "province": "Провинција",
932                         "province!jp": "Префектура",
933                         "quarter": "Четврт",
934                         "state": "Савезна држава",
935                         "street": "Улица",
936                         "subdistrict": "Подокруг",
937                         "suburb": "Предграђе",
938                         "suburb!jp": "Вард",
939                         "unit": "Јединица"
940                     }
941                 },
942                 "admin_level": {
943                     "label": "Управни спрат"
944                 },
945                 "aerialway": {
946                     "label": "Врста"
947                 },
948                 "aerialway/access": {
949                     "label": "Приступ",
950                     "options": {
951                         "both": "Оба",
952                         "entry": "Улаз",
953                         "exit": "Излаз"
954                     }
955                 },
956                 "aerialway/bubble": {
957                     "label": "Мехур"
958                 },
959                 "aerialway/capacity": {
960                     "label": "Капацитет (по сату)",
961                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
962                 },
963                 "aerialway/duration": {
964                     "label": "Трајање (у минутама)",
965                     "placeholder": "1, 2, 3..."
966                 },
967                 "aerialway/heating": {
968                     "label": "Грејано"
969                 },
970                 "aerialway/occupancy": {
971                     "label": "Капацитет",
972                     "placeholder": "2, 4, 8..."
973                 },
974                 "aerialway/summer/access": {
975                     "label": "Приступ (лети)",
976                     "options": {
977                         "both": "Оба",
978                         "entry": "Улаз",
979                         "exit": "Излаз"
980                     }
981                 },
982                 "aeroway": {
983                     "label": "Врста"
984                 },
985                 "amenity": {
986                     "label": "Врста"
987                 },
988                 "animal_boarding": {
989                     "label": "За животиње"
990                 },
991                 "animal_breeding": {
992                     "label": "За животиње"
993                 },
994                 "animal_shelter": {
995                     "label": "За животиње"
996                 },
997                 "area/highway": {
998                     "label": "Врста"
999                 },
1000                 "artist": {
1001                     "label": "Уметник"
1002                 },
1003                 "artwork_type": {
1004                     "label": "Врста"
1005                 },
1006                 "atm": {
1007                     "label": "Банкомат"
1008                 },
1009                 "backrest": {
1010                     "label": "Наслон за пецање"
1011                 },
1012                 "barrier": {
1013                     "label": "Врста"
1014                 },
1015                 "bath/type": {
1016                     "options": {
1017                         "hot_spring": "Термални извор"
1018                     }
1019                 },
1020                 "bench": {
1021                     "label": "Клупа"
1022                 },
1023                 "bicycle_parking": {
1024                     "label": "Врста"
1025                 },
1026                 "bin": {
1027                     "label": "Канта за отпатке"
1028                 },
1029                 "blood_components": {
1030                     "label": "Крвни чиниоци",
1031                     "options": {
1032                         "plasma": "плазма",
1033                         "platelets": "тромбоцити",
1034                         "stemcells": "узорци матичних ћелија",
1035                         "whole": "пуна крв"
1036                     }
1037                 },
1038                 "board_type": {
1039                     "label": "Врста"
1040                 },
1041                 "boundary": {
1042                     "label": "Врста"
1043                 },
1044                 "brand": {
1045                     "label": "Марка"
1046                 },
1047                 "bridge": {
1048                     "label": "Врста",
1049                     "placeholder": "Подразумевано"
1050                 },
1051                 "building": {
1052                     "label": "Зграда"
1053                 },
1054                 "building_area": {
1055                     "label": "Зграда"
1056                 },
1057                 "bunker_type": {
1058                     "label": "Врста"
1059                 },
1060                 "camera/direction": {
1061                     "label": "Смер (степени у смеру казаљке на сату)",
1062                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1063                 },
1064                 "camera/mount": {
1065                     "label": "Постоље камере"
1066                 },
1067                 "camera/type": {
1068                     "label": "Врста камере",
1069                     "options": {
1070                         "dome": "купола",
1071                         "fixed": "учвршћено",
1072                         "panning": "панорамско"
1073                     }
1074                 },
1075                 "capacity": {
1076                     "label": "Капацитет",
1077                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1078                 },
1079                 "castle_type": {
1080                     "label": "Врста"
1081                 },
1082                 "clothes": {
1083                     "label": "Одећа"
1084                 },
1085                 "club": {
1086                     "label": "Врста"
1087                 },
1088                 "collection_times": {
1089                     "label": "Време прикупљања"
1090                 },
1091                 "comment": {
1092                     "label": "Појашњење измене",
1093                     "placeholder": "Кратак опис ваших доприноса (обавезно)"
1094                 },
1095                 "communication_multi": {
1096                     "label": "Врсте комуникације"
1097                 },
1098                 "construction": {
1099                     "label": "Врста"
1100                 },
1101                 "contact/webcam": {
1102                     "label": "УРЛ веб-камере",
1103                     "placeholder": "http://example.com/"
1104                 },
1105                 "content": {
1106                     "label": "Садржај"
1107                 },
1108                 "country": {
1109                     "label": "Земља"
1110                 },
1111                 "covered": {
1112                     "label": "Наткривено"
1113                 },
1114                 "craft": {
1115                     "label": "Врста"
1116                 },
1117                 "crop": {
1118                     "label": "Летина"
1119                 },
1120                 "crossing": {
1121                     "label": "Врста"
1122                 },
1123                 "cuisine": {
1124                     "label": "Кухиње"
1125                 },
1126                 "currency_multi": {
1127                     "label": "Врсте валута"
1128                 },
1129                 "cutting": {
1130                     "label": "Врста",
1131                     "placeholder": "Подразумевано"
1132                 },
1133                 "cycle_network": {
1134                     "label": "Мрежа"
1135                 },
1136                 "cycleway": {
1137                     "label": "Бициклистичке стазе",
1138                     "options": {
1139                         "lane": {
1140                             "description": "бициклистичка стаза одвојена од ауто-саобраћаја уз помоћ беле линије",
1141                             "title": "стандардна бициклистичка стаза"
1142                         },
1143                         "none": {
1144                             "description": "без бициклистичке стазе",
1145                             "title": "ништа"
1146                         },
1147                         "opposite": {
1148                             "description": "бициклистичка стаза у оба смера на једносмерном путу"
1149                         },
1150                         "opposite_lane": {
1151                             "title": "наспрамна бициклистичка стаза"
1152                         },
1153                         "share_busway": {
1154                             "description": "бициклистичка стаза дељена са аутобуском траком",
1155                             "title": "бициклистичка стаза дељена са аутобусом"
1156                         },
1157                         "shared_lane": {
1158                             "description": "бициклистичка стаза без раздвајања од аутомобилског саобраћаја",
1159                             "title": "дељена бициклистичка стаза"
1160                         },
1161                         "track": {
1162                             "description": "бициклистичка стаза оградом одвојена од саобраћаја",
1163                             "title": "бициклистичка стаза "
1164                         }
1165                     },
1166                     "placeholder": "ништа",
1167                     "types": {
1168                         "cycleway:left": "Лева страна",
1169                         "cycleway:right": "Десна страна"
1170                     }
1171                 },
1172                 "date": {
1173                     "label": "Датум"
1174                 },
1175                 "delivery": {
1176                     "label": "Достава"
1177                 },
1178                 "denomination": {
1179                     "label": "Вероисповест"
1180                 },
1181                 "denotation": {
1182                     "label": "Означавање"
1183                 },
1184                 "description": {
1185                     "label": "Опис"
1186                 },
1187                 "diaper": {
1188                     "label": "Доступност измена пелена"
1189                 },
1190                 "display": {
1191                     "label": "Приказ"
1192                 },
1193                 "dock": {
1194                     "label": "Врста"
1195                 },
1196                 "duration": {
1197                     "label": "Трајање",
1198                     "placeholder": "00:00"
1199                 },
1200                 "electrified": {
1201                     "label": "Електрификација",
1202                     "options": {
1203                         "contact_line": "Контактна мрежа",
1204                         "no": "не",
1205                         "rail": "електрификована железница",
1206                         "yes": "да (неодређено)"
1207                     }
1208                 },
1209                 "elevation": {
1210                     "label": "Надморска висина"
1211                 },
1212                 "email": {
1213                     "label": "Електронско писмо",
1214                     "placeholder": "example@example.com"
1215                 },
1216                 "embankment": {
1217                     "label": "Врста",
1218                     "placeholder": "Подразумевано"
1219                 },
1220                 "emergency": {
1221                     "label": "Хитан случај"
1222                 },
1223                 "entrance": {
1224                     "label": "Врста"
1225                 },
1226                 "except": {
1227                     "label": "Изузеци"
1228                 },
1229                 "fax": {
1230                     "label": "Факс",
1231                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1232                 },
1233                 "fee": {
1234                     "label": "Провизија"
1235                 },
1236                 "fence_type": {
1237                     "label": "Врста"
1238                 },
1239                 "fire_hydrant/type": {
1240                     "options": {
1241                         "pillar": "Стуб/Надземни",
1242                         "underground": "Подземни",
1243                         "wall": "Зид"
1244                     }
1245                 },
1246                 "fixme": {
1247                     "label": "Поправи ме"
1248                 },
1249                 "ford": {
1250                     "label": "Врста",
1251                     "placeholder": "Подразумевано"
1252                 },
1253                 "fuel": {
1254                     "label": "Гориво"
1255                 },
1256                 "fuel_multi": {
1257                     "label": "Врсте горива"
1258                 },
1259                 "gauge": {
1260                     "label": "Колосек"
1261                 },
1262                 "gender": {
1263                     "label": "Пол",
1264                     "options": {
1265                         "female": "Женско",
1266                         "male": "Мушко",
1267                         "unisex": "Унисекс"
1268                     },
1269                     "placeholder": "Непознато"
1270                 },
1271                 "generator/method": {
1272                     "label": "Начин"
1273                 },
1274                 "generator/output/electricity": {
1275                     "label": "Излазна снага",
1276                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1277                 },
1278                 "generator/source": {
1279                     "label": "Извор"
1280                 },
1281                 "generator/type": {
1282                     "label": "Врста"
1283                 },
1284                 "grape_variety": {
1285                     "label": "Сорте грожђа"
1286                 },
1287                 "handicap": {
1288                     "label": "Хендикеп",
1289                     "placeholder": "1-18"
1290                 },
1291                 "handrail": {
1292                     "label": "Рукохват"
1293                 },
1294                 "hashtags": {
1295                     "placeholder": "#primer"
1296                 },
1297                 "height": {
1298                     "label": "Висина (у метрима)"
1299                 },
1300                 "highway": {
1301                     "label": "Врста"
1302                 },
1303                 "historic": {
1304                     "label": "Врста"
1305                 },
1306                 "historic/civilization": {
1307                     "label": "Историјска цивилизација"
1308                 },
1309                 "hoops": {
1310                     "label": "Обручи",
1311                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1312                 },
1313                 "iata": {
1314                     "label": "ИАТА"
1315                 },
1316                 "icao": {
1317                     "label": "ИЦАО"
1318                 },
1319                 "incline": {
1320                     "label": "Успон"
1321                 },
1322                 "incline_steps": {
1323                     "label": "Нагиб",
1324                     "options": {
1325                         "down": "Доле",
1326                         "up": "Горе"
1327                     }
1328                 },
1329                 "information": {
1330                     "label": "Врста"
1331                 },
1332                 "inscription": {
1333                     "label": "Натпис"
1334                 },
1335                 "internet_access": {
1336                     "label": "Приступ Интернету",
1337                     "options": {
1338                         "no": "Не",
1339                         "terminal": "Терминал",
1340                         "wired": "Кабловски",
1341                         "wlan": "Бежични Интернет",
1342                         "yes": "Да"
1343                     }
1344                 },
1345                 "internet_access/fee": {
1346                     "label": "Накнада за приступ интернету"
1347                 },
1348                 "label": {
1349                     "label": "Назив"
1350                 },
1351                 "lamp_type": {
1352                     "label": "Врста"
1353                 },
1354                 "landuse": {
1355                     "label": "Врста"
1356                 },
1357                 "lanes": {
1358                     "label": "Саобраћајне траке",
1359                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1360                 },
1361                 "layer": {
1362                     "label": "Слој",
1363                     "placeholder": "0"
1364                 },
1365                 "leaf_cycle": {
1366                     "options": {
1367                         "deciduous": "Листопадна",
1368                         "evergreen": "Зимзелена",
1369                         "mixed": "Мешовита",
1370                         "semi_deciduous": "Полу-листопадна",
1371                         "semi_evergreen": "Полу-зимзелена"
1372                     }
1373                 },
1374                 "leaf_cycle_singular": {
1375                     "options": {
1376                         "deciduous": "Листопадна",
1377                         "evergreen": "Зимзелена",
1378                         "semi_deciduous": "Полу-листопадна",
1379                         "semi_evergreen": "Полу-зимзелена"
1380                     }
1381                 },
1382                 "leaf_type": {
1383                     "label": "Врста листа",
1384                     "options": {
1385                         "broadleaved": "Широколисна",
1386                         "leafless": "Безлисна",
1387                         "mixed": "Мешовита",
1388                         "needleleaved": "Танколисна"
1389                     }
1390                 },
1391                 "leaf_type_singular": {
1392                     "label": "Врста листа",
1393                     "options": {
1394                         "broadleaved": "Широколисна",
1395                         "leafless": "Безлисна",
1396                         "needleleaved": "Танколисна"
1397                     }
1398                 },
1399                 "leisure": {
1400                     "label": "Врста"
1401                 },
1402                 "length": {
1403                     "label": "Дужина (у метрима)"
1404                 },
1405                 "level": {
1406                     "label": "Спрат"
1407                 },
1408                 "levels": {
1409                     "label": "Спратови",
1410                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1411                 },
1412                 "lit": {
1413                     "label": "Осветљење"
1414                 },
1415                 "location": {
1416                     "label": "Локација"
1417                 },
1418                 "man_made": {
1419                     "label": "Врста"
1420                 },
1421                 "manhole": {
1422                     "label": "Врста"
1423                 },
1424                 "map_size": {
1425                     "label": "Покривеност"
1426                 },
1427                 "map_type": {
1428                     "label": "Врста"
1429                 },
1430                 "maxheight": {
1431                     "label": "Максимална висина",
1432                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1433                 },
1434                 "maxspeed": {
1435                     "label": "Ограничење брзине",
1436                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1437                 },
1438                 "maxstay": {
1439                     "label": "Максимално задржавање"
1440                 },
1441                 "maxweight": {
1442                     "label": "Максимална тежина"
1443                 },
1444                 "mtb/scale": {
1445                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1446                 },
1447                 "mtb/scale/imba": {
1448                     "options": {
1449                         "2": "Средњи (плави квадрат)"
1450                     },
1451                     "placeholder": "Лако, средње, тешко..."
1452                 },
1453                 "mtb/scale/uphill": {
1454                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1455                 },
1456                 "name": {
1457                     "label": "Назив",
1458                     "placeholder": "Уобичајени назив (ако постоји)"
1459                 },
1460                 "natural": {
1461                     "label": "Природно"
1462                 },
1463                 "network": {
1464                     "label": "Мрежа"
1465                 },
1466                 "network_bicycle": {
1467                     "label": "Врста стазе за бицикле",
1468                     "options": {
1469                         "icn": "Међународна",
1470                         "lcn": "Локална",
1471                         "ncn": "Национална",
1472                         "rcn": "Регионална"
1473                     },
1474                     "placeholder": "Локална, регионална, национална, међународна"
1475                 },
1476                 "network_foot": {
1477                     "label": "Врста пешачке стазе",
1478                     "options": {
1479                         "iwn": "Међународна",
1480                         "lwn": "Локална",
1481                         "nwn": "Национална",
1482                         "rwn": "Регионална"
1483                     },
1484                     "placeholder": "Локална, регионална, национална, међународна"
1485                 },
1486                 "network_horse": {
1487                     "label": "Врста коњичке стазе",
1488                     "options": {
1489                         "ihn": "Међународна",
1490                         "lhn": "Локална",
1491                         "nhn": "Национална",
1492                         "rhn": "Регионална"
1493                     },
1494                     "placeholder": "Локална, регионална, национална, међународна"
1495                 },
1496                 "network_road": {
1497                     "label": "Мрежа"
1498                 },
1499                 "note": {
1500                     "label": "Напомена"
1501                 },
1502                 "office": {
1503                     "label": "Врста"
1504                 },
1505                 "oneway": {
1506                     "label": "Једносмерни",
1507                     "options": {
1508                         "no": "Не",
1509                         "yes": "Да"
1510                     }
1511                 },
1512                 "oneway_yes": {
1513                     "label": "Једносмерна",
1514                     "options": {
1515                         "no": "Не",
1516                         "yes": "Да"
1517                     }
1518                 },
1519                 "opening_hours": {
1520                     "label": "Радно време"
1521                 },
1522                 "operator": {
1523                     "label": "Руковалац"
1524                 },
1525                 "par": {
1526                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1527                 },
1528                 "park_ride": {
1529                     "label": "Подстицај паркирања"
1530                 },
1531                 "parking": {
1532                     "label": "Врста",
1533                     "options": {
1534                         "carports": "Складиште аутомобила",
1535                         "multi-storey": "Вишеспратни",
1536                         "sheds": "Наткривени",
1537                         "surface": "Подлога",
1538                         "underground": "Подземни"
1539                     }
1540                 },
1541                 "payment_multi": {
1542                     "label": "Врсте плаћања"
1543                 },
1544                 "phone": {
1545                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1546                 },
1547                 "piste/difficulty": {
1548                     "label": "Тежина"
1549                 },
1550                 "piste/grooming": {
1551                     "options": {
1552                         "classic": "класична",
1553                         "classic+skating": "класична и скијашка",
1554                         "mogul": "могул",
1555                         "scooter": "скутер/моторне санке",
1556                         "skating": "санкање"
1557                     }
1558                 },
1559                 "piste/type": {
1560                     "label": "Врста",
1561                     "options": {
1562                         "downhill": "спуст",
1563                         "ice_skate": "клизање",
1564                         "nordic": "нордијско",
1565                         "playground": "Игралиште",
1566                         "skitour": "скијашка тура",
1567                         "sleigh": "Санке"
1568                     }
1569                 },
1570                 "place": {
1571                     "label": "Врста"
1572                 },
1573                 "plant": {
1574                     "label": "Постројење"
1575                 },
1576                 "plant/output/electricity": {
1577                     "label": "Излазна снага",
1578                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
1579                 },
1580                 "population": {
1581                     "label": "Насељеност"
1582                 },
1583                 "power": {
1584                     "label": "Врста"
1585                 },
1586                 "power_supply": {
1587                     "label": "Напајање"
1588                 },
1589                 "produce": {
1590                     "label": "Производи"
1591                 },
1592                 "product": {
1593                     "label": "Производи"
1594                 },
1595                 "railway": {
1596                     "label": "Врста"
1597                 },
1598                 "recycling_accepts": {
1599                     "label": "Пријем"
1600                 },
1601                 "ref": {
1602                     "label": "Референтни код"
1603                 },
1604                 "ref_aeroway_gate": {
1605                     "label": "Број капије"
1606                 },
1607                 "ref_golf_hole": {
1608                     "label": "Број рупе",
1609                     "placeholder": "1-18"
1610                 },
1611                 "ref_highway_junction": {
1612                     "label": "Број петље"
1613                 },
1614                 "ref_platform": {
1615                     "label": "Број перона"
1616                 },
1617                 "ref_road_number": {
1618                     "label": "Број пута"
1619                 },
1620                 "ref_route": {
1621                     "label": "Број путање"
1622                 },
1623                 "ref_runway": {
1624                     "label": "Број писте"
1625                 },
1626                 "relation": {
1627                     "label": "Врста"
1628                 },
1629                 "religion": {
1630                     "label": "Религија"
1631                 },
1632                 "restriction": {
1633                     "label": "Врста"
1634                 },
1635                 "restrictions": {
1636                     "label": "Знаци забране кретања"
1637                 },
1638                 "rooms": {
1639                     "label": "Собе"
1640                 },
1641                 "route": {
1642                     "label": "Врста"
1643                 },
1644                 "route_master": {
1645                     "label": "Врста"
1646                 },
1647                 "sac_scale": {
1648                     "label": "Тежина скијалишта",
1649                     "options": {
1650                         "alpine_hiking": "Т4: алпско скијање",
1651                         "demanding_alpine_hiking": "Т5: захтевно алпско планинарење",
1652                         "demanding_mountain_hiking": "Т3: захтевно планинско скијање",
1653                         "difficult_alpine_hiking": "Т6: отежано алпско скијање",
1654                         "hiking": "Т1: скијање",
1655                         "mountain_hiking": "Т2: планинско скијање"
1656                     },
1657                     "placeholder": "планинско скијање, алпско скијање..."
1658                 },
1659                 "seasonal": {
1660                     "label": "Сезонско"
1661                 },
1662                 "second_hand": {
1663                     "options": {
1664                         "no": "Не",
1665                         "only": "Искључиво",
1666                         "yes": "Да"
1667                     },
1668                     "placeholder": "Да, не, искључиво"
1669                 },
1670                 "service": {
1671                     "label": "Врста"
1672                 },
1673                 "service/bicycle": {
1674                     "label": "Сервиси"
1675                 },
1676                 "service/vehicle": {
1677                     "label": "Сервиси"
1678                 },
1679                 "service_rail": {
1680                     "label": "Врста сервиса"
1681                 },
1682                 "shelter": {
1683                     "label": "Склониште"
1684                 },
1685                 "shelter_type": {
1686                     "label": "Врста"
1687                 },
1688                 "shop": {
1689                     "label": "Врста"
1690                 },
1691                 "site": {
1692                     "label": "Врста"
1693                 },
1694                 "smoking": {
1695                     "label": "Пушење",
1696                     "options": {
1697                         "isolated": "Простор за пушаче је физички изолован",
1698                         "no": "Пушење није дозвољено",
1699                         "outside": "Пушење дозвољено ван објекта",
1700                         "separated": "Простор за пушаче није физички изолован",
1701                         "yes": "Пушење дозвољено"
1702                     },
1703                     "placeholder": "Не, одвојено, да..."
1704                 },
1705                 "smoothness": {
1706                     "label": "Углачаност"
1707                 },
1708                 "social_facility": {
1709                     "label": "Врста"
1710                 },
1711                 "sport": {
1712                     "label": "Спортови"
1713                 },
1714                 "sport_ice": {
1715                     "label": "Спортови"
1716                 },
1717                 "sport_racing_motor": {
1718                     "label": "Спортови"
1719                 },
1720                 "sport_racing_nonmotor": {
1721                     "label": "Спортови"
1722                 },
1723                 "step_count": {
1724                     "label": "Број степеника"
1725                 },
1726                 "stop": {
1727                     "label": "Врста стајалишта",
1728                     "options": {
1729                         "all": "Сви путеви"
1730                     }
1731                 },
1732                 "structure": {
1733                     "label": "Грађевина",
1734                     "options": {
1735                         "bridge": "Мост",
1736                         "cutting": "Усек",
1737                         "embankment": "Насип",
1738                         "tunnel": "Тунел"
1739                     },
1740                     "placeholder": "Непознато"
1741                 },
1742                 "studio": {
1743                     "label": "Врста"
1744                 },
1745                 "substation": {
1746                     "label": "Врста"
1747                 },
1748                 "supervised": {
1749                     "label": "Под надзором"
1750                 },
1751                 "surface": {
1752                     "label": "Површина"
1753                 },
1754                 "surveillance": {
1755                     "label": "Облик надзора"
1756                 },
1757                 "surveillance/type": {
1758                     "label": "Врста надзора",
1759                     "options": {
1760                         "camera": "Камера",
1761                         "guard": "Стража"
1762                     }
1763                 },
1764                 "surveillance/zone": {
1765                     "label": "Област надзора"
1766                 },
1767                 "takeaway": {
1768                     "options": {
1769                         "no": "Не",
1770                         "yes": "Да"
1771                     }
1772                 },
1773                 "toilets/disposal": {
1774                     "label": "Одлагање отпада",
1775                     "options": {
1776                         "bucket": "Са корпом",
1777                         "chemical": "Хемијски",
1778                         "flush": "Испусни"
1779                     }
1780                 },
1781                 "tomb": {
1782                     "label": "Врста"
1783                 },
1784                 "tourism": {
1785                     "label": "Врста"
1786                 },
1787                 "tower/type": {
1788                     "label": "Врста"
1789                 },
1790                 "tracktype": {
1791                     "label": "Врста стазе"
1792                 },
1793                 "traffic_calming": {
1794                     "label": "Врста"
1795                 },
1796                 "traffic_signals": {
1797                     "label": "Врста"
1798                 },
1799                 "trail_visibility": {
1800                     "label": "Видљивост стазе",
1801                     "placeholder": "Одлично, добро, лоше..."
1802                 },
1803                 "trees": {
1804                     "label": "Дрвеће"
1805                 },
1806                 "tunnel": {
1807                     "label": "Врста",
1808                     "placeholder": "Подразумевано"
1809                 },
1810                 "visibility": {
1811                     "label": "Видљивост",
1812                     "options": {
1813                         "area": "преко 20 м (65 стопа)",
1814                         "house": "до 5 м (16 стопа)",
1815                         "street": "5 до 20 м (16 до 65 стопа)"
1816                     }
1817                 },
1818                 "wall": {
1819                     "label": "Врста"
1820                 },
1821                 "water": {
1822                     "label": "Врста"
1823                 },
1824                 "waterway": {
1825                     "label": "Врста"
1826                 },
1827                 "website": {
1828                     "label": "Сајт"
1829                 },
1830                 "wetland": {
1831                     "label": "Врста"
1832                 },
1833                 "wheelchair": {
1834                     "label": "Прилаз за инвалидска колица"
1835                 },
1836                 "width": {
1837                     "label": "Ширина (у метрима)"
1838                 },
1839                 "wikipedia": {
1840                     "label": "Википедија"
1841                 }
1842             },
1843             "presets": {
1844                 "address": {
1845                     "name": "Адреса"
1846                 },
1847                 "advertising/billboard": {
1848                     "name": "Огласна табла"
1849                 },
1850                 "aerialway/cable_car": {
1851                     "name": "Жичара"
1852                 },
1853                 "aerialway/gondola": {
1854                     "name": "Гондола"
1855                 },
1856                 "aeroway": {
1857                     "name": "Авио-пут"
1858                 },
1859                 "aeroway/aerodrome": {
1860                     "name": "Аеродром"
1861                 },
1862                 "aeroway/apron": {
1863                     "name": "Платформа"
1864                 },
1865                 "aeroway/gate": {
1866                     "name": "Излаз за укрцавање"
1867                 },
1868                 "aeroway/hangar": {
1869                     "name": "Хангар"
1870                 },
1871                 "aeroway/helipad": {
1872                     "name": "Хелиодром"
1873                 },
1874                 "aeroway/runway": {
1875                     "name": "Узлетиште"
1876                 },
1877                 "aeroway/taxiway": {
1878                     "name": "Такси пут"
1879                 },
1880                 "aeroway/terminal": {
1881                     "name": "Аеродромски терминал"
1882                 },
1883                 "amenity": {
1884                     "name": "Погодност"
1885                 },
1886                 "amenity/animal_shelter": {
1887                     "name": "Азил за животиње"
1888                 },
1889                 "amenity/arts_centre": {
1890                     "name": "Уметнички центар"
1891                 },
1892                 "amenity/atm": {
1893                     "name": "Банкомат"
1894                 },
1895                 "amenity/bank": {
1896                     "name": "Банка"
1897                 },
1898                 "amenity/bar": {
1899                     "name": "Бар"
1900                 },
1901                 "amenity/bbq": {
1902                     "name": "Роштиљ/печењара"
1903                 },
1904                 "amenity/bench": {
1905                     "name": "Клупа"
1906                 },
1907                 "amenity/bicycle_parking": {
1908                     "name": "Бициклистички паркинг"
1909                 },
1910                 "amenity/bicycle_rental": {
1911                     "name": "Изнајмљивање бицикла"
1912                 },
1913                 "amenity/boat_rental": {
1914                     "name": "Изнајмљивање чамаца"
1915                 },
1916                 "amenity/bureau_de_change": {
1917                     "name": "Мењачница"
1918                 },
1919                 "amenity/cafe": {
1920                     "name": "Кафе"
1921                 },
1922                 "amenity/car_rental": {
1923                     "name": "Изнајмљивање возила"
1924                 },
1925                 "amenity/car_sharing": {
1926                     "name": "Дељење возила"
1927                 },
1928                 "amenity/car_wash": {
1929                     "name": "Ауто-перионица"
1930                 },
1931                 "amenity/casino": {
1932                     "name": "Казино"
1933                 },
1934                 "amenity/childcare": {
1935                     "name": "Обданиште"
1936                 },
1937                 "amenity/cinema": {
1938                     "name": "Биоскоп"
1939                 },
1940                 "amenity/clinic": {
1941                     "name": "Клиника"
1942                 },
1943                 "amenity/clinic/abortion": {
1944                     "name": "Клиника за абортусе"
1945                 },
1946                 "amenity/clinic/fertility": {
1947                     "name": "Клиника за оплодњу"
1948                 },
1949                 "amenity/clock": {
1950                     "name": "Сат"
1951                 },
1952                 "amenity/community_centre": {
1953                     "name": "Дом културе"
1954                 },
1955                 "amenity/compressed_air": {
1956                     "name": "Компримовани ваздух"
1957                 },
1958                 "amenity/courthouse": {
1959                     "name": "Судница"
1960                 },
1961                 "amenity/coworking_space": {
1962                     "name": "Заједнички радни простор"
1963                 },
1964                 "amenity/crematorium": {
1965                     "name": "Крематоријум"
1966                 },
1967                 "amenity/dentist": {
1968                     "name": "Зубар"
1969                 },
1970                 "amenity/doctors": {
1971                     "name": "Доктор"
1972                 },
1973                 "amenity/dojo": {
1974                     "name": "Школа борилачких вештина"
1975                 },
1976                 "amenity/drinking_water": {
1977                     "name": "Пијаћа вода"
1978                 },
1979                 "amenity/driving_school": {
1980                     "name": "Ауто школа"
1981                 },
1982                 "amenity/embassy": {
1983                     "name": "Амбасада"
1984                 },
1985                 "amenity/fast_food": {
1986                     "name": "Брза храна"
1987                 },
1988                 "amenity/fire_station": {
1989                     "name": "Ватрогасна станица"
1990                 },
1991                 "amenity/fountain": {
1992                     "name": "Фонтана"
1993                 },
1994                 "amenity/fuel": {
1995                     "name": "Бензинска пумпа"
1996                 },
1997                 "amenity/grave_yard": {
1998                     "name": "Гробље",
1999                     "terms": "гробље,костурница,некропола"
2000                 },
2001                 "amenity/hospital": {
2002                     "name": "Болнички круг"
2003                 },
2004                 "amenity/hunting_stand": {
2005                     "name": "Чека"
2006                 },
2007                 "amenity/ice_cream": {
2008                     "name": "Сладоледџиница"
2009                 },
2010                 "amenity/internet_cafe": {
2011                     "name": "Интернет кафе"
2012                 },
2013                 "amenity/kindergarten": {
2014                     "name": "Предшколско двориште"
2015                 },
2016                 "amenity/library": {
2017                     "name": "Библиотека"
2018                 },
2019                 "amenity/marketplace": {
2020                     "name": "Тржница"
2021                 },
2022                 "amenity/motorcycle_parking": {
2023                     "name": "Паркинг за мотоцикле"
2024                 },
2025                 "amenity/nightclub": {
2026                     "name": "Ноћни клуб"
2027                 },
2028                 "amenity/nursing_home": {
2029                     "name": "Старачки дом"
2030                 },
2031                 "amenity/parking_entrance": {
2032                     "name": "Улаз/излаз јавне гараже"
2033                 },
2034                 "amenity/parking_space": {
2035                     "name": "Паркинг простор"
2036                 },
2037                 "amenity/place_of_worship": {
2038                     "name": "Место богослужења"
2039                 },
2040                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2041                     "name": "Будистички храм"
2042                 },
2043                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2044                     "name": "Хиндуистички храм"
2045                 },
2046                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2047                     "name": "Шинтоистичко светилиште"
2048                 },
2049                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2050                     "name": "Сик храм"
2051                 },
2052                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2053                     "name": "Таоистички храм"
2054                 },
2055                 "amenity/planetarium": {
2056                     "name": "Планетаријум"
2057                 },
2058                 "amenity/police": {
2059                     "name": "Полиција"
2060                 },
2061                 "amenity/post_box": {
2062                     "name": "Поштанско сандуче"
2063                 },
2064                 "amenity/post_office": {
2065                     "name": "Пошта"
2066                 },
2067                 "amenity/prison": {
2068                     "name": "Затворско двориште"
2069                 },
2070                 "amenity/pub": {
2071                     "name": "Паб"
2072                 },
2073                 "amenity/public_bath": {
2074                     "name": "Јавно купатило"
2075                 },
2076                 "amenity/public_bookcase": {
2077                     "name": "Јавна библиотека"
2078                 },
2079                 "amenity/ranger_station": {
2080                     "name": "Шумарска станица"
2081                 },
2082                 "amenity/recycling_centre": {
2083                     "name": "Рециклажни центар"
2084                 },
2085                 "amenity/restaurant": {
2086                     "name": "Ресторан"
2087                 },
2088                 "amenity/school": {
2089                     "name": "Школско двориште"
2090                 },
2091                 "amenity/scrapyard": {
2092                     "name": "Ауто-отпад"
2093                 },
2094                 "amenity/shelter": {
2095                     "name": "Склониште"
2096                 },
2097                 "amenity/shower": {
2098                     "name": "Туш",
2099                     "terms": "јавни туш,туш,туш-кабина"
2100                 },
2101                 "amenity/social_facility": {
2102                     "name": "Социјална установа"
2103                 },
2104                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2105                     "name": "Народна кухиња"
2106                 },
2107                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2108                     "name": "Прихватилиште за бескућнике"
2109                 },
2110                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2111                     "name": "Старачки дом",
2112                     "terms": "старачки дом,дом за старе"
2113                 },
2114                 "amenity/studio": {
2115                     "name": "Студио"
2116                 },
2117                 "amenity/swimming_pool": {
2118                     "name": "Базен"
2119                 },
2120                 "amenity/taxi": {
2121                     "name": "Такси стајалиште"
2122                 },
2123                 "amenity/telephone": {
2124                     "name": "Телефонска говорница"
2125                 },
2126                 "amenity/theatre": {
2127                     "name": "Позориште"
2128                 },
2129                 "amenity/toilets": {
2130                     "name": "Тоалети"
2131                 },
2132                 "amenity/townhall": {
2133                     "name": "Градска кућа"
2134                 },
2135                 "amenity/vending_machine": {
2136                     "name": "Аутомат"
2137                 },
2138                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2139                     "name": "Аутомат за цигарете"
2140                 },
2141                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2142                     "name": "Аутомат за кондоме"
2143                 },
2144                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2145                     "name": "Аутомат за пића"
2146                 },
2147                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2148                     "name": "Аутомат за паркинг"
2149                 },
2150                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2151                     "name": "Аутомат за транзитне карте"
2152                 },
2153                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2154                     "name": "Аутомат за ужине"
2155                 },
2156                 "amenity/veterinary": {
2157                     "name": "Ветеринарница",
2158                     "terms": "ветеринарница,ветеринар"
2159                 },
2160                 "amenity/waste/dog_excrement": {
2161                     "name": "Корпа за псећи измет"
2162                 },
2163                 "amenity/waste_basket": {
2164                     "name": "Корпа за отпатке"
2165                 },
2166                 "amenity/waste_disposal": {
2167                     "name": "Контејнер за смеће"
2168                 },
2169                 "amenity/waste_transfer_station": {
2170                     "name": "Станица за пренос отпада"
2171                 },
2172                 "amenity/watering_place": {
2173                     "name": "Појило",
2174                     "terms": "појило,место за наводњавање животиња,животињско појило"
2175                 },
2176                 "area": {
2177                     "name": "Област"
2178                 },
2179                 "area/highway": {
2180                     "name": "Површина пута"
2181                 },
2182                 "attraction/amusement_ride": {
2183                     "name": "Забавни парк",
2184                     "terms": "забавни парк,луна-парк,возић,тобоган,летњи тобоган,кућа страве,аути на сударање,чекић-торањ,вртешка,карусел,водени тобоган"
2185                 },
2186                 "attraction/bungee_jumping": {
2187                     "name": "Банџи скакаоница"
2188                 },
2189                 "attraction/carousel": {
2190                     "name": "Вртешка",
2191                     "terms": "рингишпил,карусел,вртешка"
2192                 },
2193                 "attraction/dark_ride": {
2194                     "name": "Кућа страве",
2195                     "terms": "кућа страве,кућа страха"
2196                 },
2197                 "attraction/drop_tower": {
2198                     "name": "Чекић-торањ",
2199                     "terms": "чекић-торањ"
2200                 },
2201                 "attraction/river_rafting": {
2202                     "name": "Сплаварење",
2203                     "terms": "сплаварење,рафтинг,речни рафтинг,речно сплаварење"
2204                 },
2205                 "attraction/water_slide": {
2206                     "name": "Водени тобоган"
2207                 },
2208                 "barrier": {
2209                     "name": "Препрека"
2210                 },
2211                 "barrier/block": {
2212                     "name": "Блокада"
2213                 },
2214                 "barrier/bollard": {
2215                     "name": "Битва"
2216                 },
2217                 "barrier/border_control": {
2218                     "name": "Гранична контрола",
2219                     "terms": "гранична контрола,контрола граница,погранична контрола"
2220                 },
2221                 "barrier/cattle_grid": {
2222                     "name": "Тор"
2223                 },
2224                 "barrier/city_wall": {
2225                     "name": "Зидине града"
2226                 },
2227                 "barrier/cycle_barrier": {
2228                     "name": "Бициклистичка препрека"
2229                 },
2230                 "barrier/ditch": {
2231                     "name": "Ров",
2232                     "terms": "ров,шанац,јарак,канал"
2233                 },
2234                 "barrier/entrance": {
2235                     "name": "Улаз"
2236                 },
2237                 "barrier/fence": {
2238                     "name": "Ограда",
2239                     "terms": "ограда,тараба,плот"
2240                 },
2241                 "barrier/gate": {
2242                     "name": "Капија"
2243                 },
2244                 "barrier/hedge": {
2245                     "name": "Живица"
2246                 },
2247                 "barrier/kissing_gate": {
2248                     "name": "Капија са двоје врата"
2249                 },
2250                 "barrier/lift_gate": {
2251                     "name": "Покретна рампа"
2252                 },
2253                 "barrier/retaining_wall": {
2254                     "name": "Потпорни зид"
2255                 },
2256                 "barrier/stile": {
2257                     "name": "Прелаз преко ограде"
2258                 },
2259                 "barrier/toll_booth": {
2260                     "name": "Наплатна рампа"
2261                 },
2262                 "barrier/wall": {
2263                     "name": "Зид"
2264                 },
2265                 "boundary/administrative": {
2266                     "name": "Административна граница"
2267                 },
2268                 "building": {
2269                     "name": "Зграда"
2270                 },
2271                 "building/barn": {
2272                     "name": "Амбар"
2273                 },
2274                 "building/bunker": {
2275                     "name": "Бункер"
2276                 },
2277                 "building/cabin": {
2278                     "name": "Брвнара"
2279                 },
2280                 "building/chapel": {
2281                     "name": "Капела"
2282                 },
2283                 "building/church": {
2284                     "name": "Црквена зграда"
2285                 },
2286                 "building/commercial": {
2287                     "name": "Пословна зграда"
2288                 },
2289                 "building/construction": {
2290                     "name": "Зграда у изградњи"
2291                 },
2292                 "building/detached": {
2293                     "name": "Одвојена кућа",
2294                     "terms": "одвојена кућа, самостојећа кућа"
2295                 },
2296                 "building/dormitory": {
2297                     "name": "Студентски дом",
2298                     "terms": "спаваоница, студентски дом"
2299                 },
2300                 "building/entrance": {
2301                     "name": "Улаз/излаз"
2302                 },
2303                 "building/garage": {
2304                     "name": "Гаража",
2305                     "terms": "гаража, паркинг простор"
2306                 },
2307                 "building/garages": {
2308                     "name": "Гараже",
2309                     "terms": "гараже, паркинг простори"
2310                 },
2311                 "building/greenhouse": {
2312                     "name": "Стаклена башта",
2313                     "terms": "стаклена башта, стакленик"
2314                 },
2315                 "building/hospital": {
2316                     "name": "Болничка зграда",
2317                     "terms": "болничка зграда, болница"
2318                 },
2319                 "building/hotel": {
2320                     "name": "Хотелска зграда",
2321                     "terms": "хотелска зграда, хотел"
2322                 },
2323                 "building/house": {
2324                     "name": "Кућа",
2325                     "terms": "кућа, дом, зграда, домаћинство"
2326                 },
2327                 "building/hut": {
2328                     "name": "Колиба",
2329                     "terms": "колиба, барака, дашчара, појата"
2330                 },
2331                 "building/industrial": {
2332                     "name": "Индустријска зграда",
2333                     "terms": "индустријска зграда, индустријски објекат, производни погон, погон, фабрика"
2334                 },
2335                 "building/kindergarten": {
2336                     "name": "Вртић",
2337                     "terms": "вртић, предшколска зграда, предшколско, обданиште"
2338                 },
2339                 "building/public": {
2340                     "name": "Јавна зграда"
2341                 },
2342                 "building/residential": {
2343                     "name": "Стамбена зграда"
2344                 },
2345                 "building/retail": {
2346                     "name": "Зграда за издавање"
2347                 },
2348                 "building/roof": {
2349                     "name": "Кров"
2350                 },
2351                 "building/school": {
2352                     "name": "Школска зграда"
2353                 },
2354                 "building/semidetached_house": {
2355                     "name": "Полуодвојена кућа"
2356                 },
2357                 "building/shed": {
2358                     "name": "Барака"
2359                 },
2360                 "building/stable": {
2361                     "name": "Штала"
2362                 },
2363                 "building/terrace": {
2364                     "name": "Куће у низу"
2365                 },
2366                 "building/university": {
2367                     "name": "Универзитетска зграда"
2368                 },
2369                 "building/warehouse": {
2370                     "name": "Складиште"
2371                 },
2372                 "craft/basket_maker": {
2373                     "name": "Корпар"
2374                 },
2375                 "craft/beekeeper": {
2376                     "name": "Пчелар"
2377                 },
2378                 "craft/blacksmith": {
2379                     "name": "Ковач"
2380                 },
2381                 "craft/boatbuilder": {
2382                     "name": "Бродар"
2383                 },
2384                 "craft/bookbinder": {
2385                     "name": "Књиговезац"
2386                 },
2387                 "craft/brewery": {
2388                     "name": "Пивара"
2389                 },
2390                 "craft/carpenter": {
2391                     "name": "Столар"
2392                 },
2393                 "craft/carpet_layer": {
2394                     "name": "Паркетар"
2395                 },
2396                 "craft/chimney_sweeper": {
2397                     "name": "Димничар",
2398                     "terms": "димничар,оџачар"
2399                 },
2400                 "craft/clockmaker": {
2401                     "name": "Сајџија"
2402                 },
2403                 "craft/distillery": {
2404                     "name": "Дестилерија"
2405                 },
2406                 "craft/dressmaker": {
2407                     "name": "Кројач"
2408                 },
2409                 "craft/electrician": {
2410                     "name": "Електричар"
2411                 },
2412                 "craft/electronics_repair": {
2413                     "name": "Електро-сервис"
2414                 },
2415                 "craft/gardener": {
2416                     "name": "Баштован"
2417                 },
2418                 "craft/glaziery": {
2419                     "name": "Стаклара",
2420                     "terms": "стаклара, фабрика стакла"
2421                 },
2422                 "craft/insulator": {
2423                     "name": "Изолатер"
2424                 },
2425                 "craft/jeweler": {
2426                     "name": "Златар"
2427                 },
2428                 "craft/key_cutter": {
2429                     "name": "Нарезивање кључева"
2430                 },
2431                 "craft/locksmith": {
2432                     "name": "Бравар"
2433                 },
2434                 "craft/metal_construction": {
2435                     "name": "Метална конструкција",
2436                     "terms": "метална конструкција"
2437                 },
2438                 "craft/optician": {
2439                     "name": "Оптичар"
2440                 },
2441                 "craft/painter": {
2442                     "name": "Сликар"
2443                 },
2444                 "craft/photographer": {
2445                     "name": "Фотограф"
2446                 },
2447                 "craft/photographic_laboratory": {
2448                     "name": "Фотографска лабораторија"
2449                 },
2450                 "craft/plasterer": {
2451                     "name": "Гипсар",
2452                     "terms": "гипсар, гипсара"
2453                 },
2454                 "craft/plumber": {
2455                     "name": "Водоинсталатер",
2456                     "terms": "водоинсталатер"
2457                 },
2458                 "craft/pottery": {
2459                     "name": "Грнчар",
2460                     "terms": "грнчар, грнчарија"
2461                 },
2462                 "craft/rigger": {
2463                     "name": "Монтер",
2464                     "terms": "једрар, монтер, пакер"
2465                 },
2466                 "craft/roofer": {
2467                     "name": "Кровар"
2468                 },
2469                 "craft/saddler": {
2470                     "name": "Седлар",
2471                     "terms": "седлар, ременар"
2472                 },
2473                 "craft/sailmaker": {
2474                     "name": "Једрар",
2475                     "terms": "једрар,мајстор за једра"
2476                 },
2477                 "craft/sawmill": {
2478                     "name": "Пилана"
2479                 },
2480                 "craft/scaffolder": {
2481                     "name": "Скелар"
2482                 },
2483                 "craft/sculptor": {
2484                     "name": "Скулптор"
2485                 },
2486                 "craft/shoemaker": {
2487                     "name": "Обућар"
2488                 },
2489                 "craft/stonemason": {
2490                     "name": "Каменорезац"
2491                 },
2492                 "craft/tailor": {
2493                     "name": "Kројач"
2494                 },
2495                 "craft/tiler": {
2496                     "name": "Керамичар"
2497                 },
2498                 "craft/tinsmith": {
2499                     "name": "Калајџија"
2500                 },
2501                 "craft/upholsterer": {
2502                     "name": "Тапетар"
2503                 },
2504                 "craft/watchmaker": {
2505                     "name": "Часовничар"
2506                 },
2507                 "craft/winery": {
2508                     "name": "Винарија"
2509                 },
2510                 "embankment": {
2511                     "name": "Насип"
2512                 },
2513                 "emergency/ambulance_station": {
2514                     "name": "Амбуланта"
2515                 },
2516                 "emergency/defibrillator": {
2517                     "name": "Дефибрилатор"
2518                 },
2519                 "emergency/designated": {
2520                     "name": "Означен приступ за хитне случајеве"
2521                 },
2522                 "emergency/destination": {
2523                     "name": "Одредиште за хитне случајеве"
2524                 },
2525                 "emergency/fire_hydrant": {
2526                     "name": "Хидрант"
2527                 },
2528                 "emergency/life_ring": {
2529                     "name": "Појас за спасавање"
2530                 },
2531                 "emergency/phone": {
2532                     "name": "Телефон за хитне случајеве"
2533                 },
2534                 "entrance": {
2535                     "name": "Улаз/излаз"
2536                 },
2537                 "golf/fairway": {
2538                     "name": "Пловни канал"
2539                 },
2540                 "golf/hole": {
2541                     "name": "Голф рупа",
2542                     "terms": "Голф рупица"
2543                 },
2544                 "healthcare": {
2545                     "name": "Здравствена установа"
2546                 },
2547                 "healthcare/alternative": {
2548                     "name": "Алтернативна медицина"
2549                 },
2550                 "healthcare/alternative/chiropractic": {
2551                     "name": "Киропрактичар"
2552                 },
2553                 "healthcare/blood_donation": {
2554                     "name": "Центар за донације крви"
2555                 },
2556                 "healthcare/midwife": {
2557                     "name": "Бабица"
2558                 },
2559                 "healthcare/occupational_therapist": {
2560                     "name": "Радни терапеут"
2561                 },
2562                 "healthcare/physiotherapist": {
2563                     "name": "Физиотерапеут"
2564                 },
2565                 "healthcare/podiatrist": {
2566                     "name": "Подиатрист"
2567                 },
2568                 "healthcare/psychotherapist": {
2569                     "name": "Психотерапеут"
2570                 },
2571                 "healthcare/speech_therapist": {
2572                     "name": "Логопед"
2573                 },
2574                 "highway": {
2575                     "name": "Ауто-пут"
2576                 },
2577                 "highway/bridleway": {
2578                     "name": "Коњичка стаза",
2579                     "terms": "коњичка стаза,коњска стаза,јахачка стаза"
2580                 },
2581                 "highway/cycleway": {
2582                     "name": "Бициклистичка стаза"
2583                 },
2584                 "highway/elevator": {
2585                     "name": "Лифт"
2586                 },
2587                 "highway/footway": {
2588                     "name": "Пешачка стаза"
2589                 },
2590                 "highway/living_street": {
2591                     "name": "Стамбена улица"
2592                 },
2593                 "highway/mini_roundabout": {
2594                     "name": "Мини кружни ток"
2595                 },
2596                 "highway/motorway": {
2597                     "name": "Магистрални пут"
2598                 },
2599                 "highway/motorway_link": {
2600                     "name": "Прилаз аутопуту"
2601                 },
2602                 "highway/path": {
2603                     "name": "Стаза"
2604                 },
2605                 "highway/primary": {
2606                     "name": "Главни пут"
2607                 },
2608                 "highway/primary_link": {
2609                     "name": "Главни прилаз"
2610                 },
2611                 "highway/residential": {
2612                     "name": "Улица"
2613                 },
2614                 "highway/rest_area": {
2615                     "name": "Одмориште"
2616                 },
2617                 "highway/road": {
2618                     "name": "Непознат пут"
2619                 },
2620                 "highway/secondary": {
2621                     "name": "Споредни пут"
2622                 },
2623                 "highway/secondary_link": {
2624                     "name": "Споредни прилаз"
2625                 },
2626                 "highway/service": {
2627                     "name": "Сервисни пут"
2628                 },
2629                 "highway/service/alley": {
2630                     "name": "Дрворед"
2631                 },
2632                 "highway/service/drive-through": {
2633                     "name": "Наручивање из возила"
2634                 },
2635                 "highway/service/driveway": {
2636                     "name": "Коловоз"
2637                 },
2638                 "highway/service/emergency_access": {
2639                     "name": "Приступ за хитне случајеве"
2640                 },
2641                 "highway/service/parking_aisle": {
2642                     "name": "Пролаз кроз паркинг"
2643                 },
2644                 "highway/services": {
2645                     "name": "Сервисна област"
2646                 },
2647                 "highway/steps": {
2648                     "name": "Степенице"
2649                 },
2650                 "highway/stop": {
2651                     "name": "Стоп"
2652                 },
2653                 "highway/street_lamp": {
2654                     "name": "Улична лампа"
2655                 },
2656                 "highway/tertiary": {
2657                     "name": "Локални пут"
2658                 },
2659                 "highway/tertiary_link": {
2660                     "name": "Локални прилаз"
2661                 },
2662                 "highway/traffic_mirror": {
2663                     "name": "Саобраћајно огледало"
2664                 },
2665                 "highway/traffic_signals": {
2666                     "name": "Саобраћајна сигнализација"
2667                 },
2668                 "highway/trunk": {
2669                     "name": "Магистрални пут"
2670                 },
2671                 "highway/trunk_link": {
2672                     "name": "Магистрални прилаз"
2673                 },
2674                 "highway/turning_circle": {
2675                     "name": "Окретница"
2676                 },
2677                 "historic": {
2678                     "name": "Историјско место"
2679                 },
2680                 "historic/archaeological_site": {
2681                     "name": "Археолошко налазиште"
2682                 },
2683                 "historic/boundary_stone": {
2684                     "name": "Гранични камен"
2685                 },
2686                 "historic/castle": {
2687                     "name": "Замак"
2688                 },
2689                 "historic/memorial": {
2690                     "name": "Спомен-комплекс"
2691                 },
2692                 "historic/monument": {
2693                     "name": "Споменик"
2694                 },
2695                 "historic/ruins": {
2696                     "name": "Рушевине"
2697                 },
2698                 "historic/tomb": {
2699                     "name": "Гроб",
2700                     "terms": "гроб,гробница,рака,надгробни споменик"
2701                 },
2702                 "historic/wayside_cross": {
2703                     "name": "Крајпуташ"
2704                 },
2705                 "historic/wayside_shrine": {
2706                     "name": "Храм поред пута"
2707                 },
2708                 "junction": {
2709                     "name": "Раскршће"
2710                 },
2711                 "landuse": {
2712                     "name": "Намена земљишта"
2713                 },
2714                 "landuse/basin": {
2715                     "name": "Слив"
2716                 },
2717                 "landuse/cemetery": {
2718                     "name": "Гробље",
2719                     "terms": "гробље,гробнице,погребна места"
2720                 },
2721                 "landuse/churchyard": {
2722                     "name": "Црквено двориште"
2723                 },
2724                 "landuse/commercial": {
2725                     "name": "Пословна област"
2726                 },
2727                 "landuse/construction": {
2728                     "name": "Област у изградњи"
2729                 },
2730                 "landuse/farmyard": {
2731                     "name": "Сеоско двориште"
2732                 },
2733                 "landuse/grass": {
2734                     "name": "Трава"
2735                 },
2736                 "landuse/industrial": {
2737                     "name": "Индустријска област"
2738                 },
2739                 "landuse/landfill": {
2740                     "name": "Депонија"
2741                 },
2742                 "landuse/meadow": {
2743                     "name": "Ливада"
2744                 },
2745                 "landuse/military": {
2746                     "name": "Војна област"
2747                 },
2748                 "landuse/military/airfield": {
2749                     "name": "Војни аеродром",
2750                     "terms": "војни аеродром,војна писта,војно узлетиште,војно слетиште"
2751                 },
2752                 "landuse/military/barracks": {
2753                     "name": "Бараке",
2754                     "terms": "бараке,касарне,дашчаре"
2755                 },
2756                 "landuse/military/danger_area": {
2757                     "name": "Опасна област",
2758                     "terms": "опасна област,опасна зона,опасност"
2759                 },
2760                 "landuse/military/naval_base": {
2761                     "name": "Поморска база"
2762                 },
2763                 "landuse/military/obstacle_course": {
2764                     "name": "Коњички терен са препрекама",
2765                     "terms": "терен са препрекама,коњички терен са препрекама"
2766                 },
2767                 "landuse/military/range": {
2768                     "name": "Војни полигон"
2769                 },
2770                 "landuse/military/training_area": {
2771                     "name": "Тренажна област ",
2772                     "terms": "тренажна област,тренажна зона,вежбалиште"
2773                 },
2774                 "landuse/orchard": {
2775                     "name": "Воћњак"
2776                 },
2777                 "landuse/plant_nursery": {
2778                     "name": "Расадник",
2779                     "terms": "расадник,расадник биљака,биљни расадник"
2780                 },
2781                 "landuse/quarry": {
2782                     "name": "Каменолом"
2783                 },
2784                 "landuse/railway": {
2785                     "name": "Железнички коридор"
2786                 },
2787                 "landuse/recreation_ground": {
2788                     "name": "Рекреативни терен"
2789                 },
2790                 "landuse/residential": {
2791                     "name": "Стамбена област"
2792                 },
2793                 "landuse/retail": {
2794                     "name": "Малопродајна област"
2795                 },
2796                 "landuse/vineyard": {
2797                     "name": "Виноград"
2798                 },
2799                 "leisure": {
2800                     "name": "Рекреација"
2801                 },
2802                 "leisure/common": {
2803                     "name": "Јавно добро",
2804                     "terms": "јавно добро,заједничко добро"
2805                 },
2806                 "leisure/dance": {
2807                     "name": "Плесна сала"
2808                 },
2809                 "leisure/dog_park": {
2810                     "name": "Парк за псе"
2811                 },
2812                 "leisure/firepit": {
2813                     "name": "Огњиште"
2814                 },
2815                 "leisure/fitness_centre": {
2816                     "name": "Теретана / Фитнес центар"
2817                 },
2818                 "leisure/fitness_centre/yoga": {
2819                     "name": "Јога студио"
2820                 },
2821                 "leisure/garden": {
2822                     "name": "Башта"
2823                 },
2824                 "leisure/golf_course": {
2825                     "name": "Голф терен",
2826                     "terms": "терен за голф,голф терен"
2827                 },
2828                 "leisure/ice_rink": {
2829                     "name": "Клизалиште"
2830                 },
2831                 "leisure/marina": {
2832                     "name": "Марина"
2833                 },
2834                 "leisure/nature_reserve": {
2835                     "name": "Резерват природе"
2836                 },
2837                 "leisure/park": {
2838                     "name": "Парк"
2839                 },
2840                 "leisure/picnic_table": {
2841                     "name": "Сто за излет"
2842                 },
2843                 "leisure/pitch": {
2844                     "name": "Спортско игралиште"
2845                 },
2846                 "leisure/pitch/american_football": {
2847                     "name": "Терен за амерички фудбал"
2848                 },
2849                 "leisure/pitch/basketball": {
2850                     "name": "Кошаркашки терен",
2851                     "terms": "терен за кошарку,кошаркашки терен"
2852                 },
2853                 "leisure/pitch/beachvolleyball": {
2854                     "name": "Одбојкашки терен на песку",
2855                     "terms": "терен за одбојку на песку,одбојкашки терен на песку"
2856                 },
2857                 "leisure/pitch/cricket": {
2858                     "name": "Крикет терен"
2859                 },
2860                 "leisure/pitch/rugby_league": {
2861                     "name": "Терен за рагби"
2862                 },
2863                 "leisure/pitch/rugby_union": {
2864                     "name": "Терен за рагби јунион"
2865                 },
2866                 "leisure/pitch/skateboard": {
2867                     "name": "Скејт парк"
2868                 },
2869                 "leisure/pitch/soccer": {
2870                     "name": "Фудбалски терен"
2871                 },
2872                 "leisure/pitch/tennis": {
2873                     "name": "Тениски терен",
2874                     "terms": "терен за тенис,тениски терен"
2875                 },
2876                 "leisure/pitch/volleyball": {
2877                     "name": "Одбојкашки терен",
2878                     "terms": "терен за одбојку,одбојкашки терен"
2879                 },
2880                 "leisure/playground": {
2881                     "name": "Игралиште"
2882                 },
2883                 "leisure/resort": {
2884                     "name": "Одмаралиште"
2885                 },
2886                 "leisure/sauna": {
2887                     "name": "Сауна"
2888                 },
2889                 "leisure/slipway": {
2890                     "name": "Навоз"
2891                 },
2892                 "leisure/sports_centre": {
2893                     "name": "Спортски центар / Комплекс"
2894                 },
2895                 "leisure/stadium": {
2896                     "name": "Стадион"
2897                 },
2898                 "leisure/swimming_pool": {
2899                     "name": "Базен"
2900                 },
2901                 "leisure/water_park": {
2902                     "name": "Водени парк",
2903                     "terms": "водени парк,аква парк, аква-парк"
2904                 },
2905                 "line": {
2906                     "name": "Путања"
2907                 },
2908                 "man_made": {
2909                     "name": "Људска творевина"
2910                 },
2911                 "man_made/adit": {
2912                     "name": "Јамски коп",
2913                     "terms": "јамски коп,подземни коп,окно,коп,ускоп,поткоп,нископ,прекоп"
2914                 },
2915                 "man_made/antenna": {
2916                     "name": "Антена"
2917                 },
2918                 "man_made/breakwater": {
2919                     "name": "Лукобран"
2920                 },
2921                 "man_made/bridge": {
2922                     "name": "Мост",
2923                     "terms": "мост,кобилица,мостић"
2924                 },
2925                 "man_made/bunker_silo": {
2926                     "name": "Подземни силос"
2927                 },
2928                 "man_made/chimney": {
2929                     "name": "Димњак",
2930                     "terms": "димњак,оџак"
2931                 },
2932                 "man_made/crane": {
2933                     "name": "Кран"
2934                 },
2935                 "man_made/cutline": {
2936                     "name": "Усек"
2937                 },
2938                 "man_made/embankment": {
2939                     "name": "Насип"
2940                 },
2941                 "man_made/flagpole": {
2942                     "name": "Јарбол за заставу"
2943                 },
2944                 "man_made/gasometer": {
2945                     "name": "Гасно складиште",
2946                     "terms": "гасно складиште,гасометар,гасни силос,силос"
2947                 },
2948                 "man_made/lighthouse": {
2949                     "name": "Светионик"
2950                 },
2951                 "man_made/mast": {
2952                     "name": "Бандера",
2953                     "terms": "бандера,јарбол,стуб"
2954                 },
2955                 "man_made/mast/communication": {
2956                     "name": "Коминикацијски торањ"
2957                 },
2958                 "man_made/mast/communication/mobile_phone": {
2959                     "name": "Комуникацијски торањ"
2960                 },
2961                 "man_made/mast/communication/radio": {
2962                     "name": "Радијски торањ"
2963                 },
2964                 "man_made/mast/communication/television": {
2965                     "name": "Телевизијски торањ"
2966                 },
2967                 "man_made/monitoring_station": {
2968                     "name": "Надзорна станица"
2969                 },
2970                 "man_made/observatory": {
2971                     "name": "Обзерваторија"
2972                 },
2973                 "man_made/petroleum_well": {
2974                     "name": "Нафтна бушотина"
2975                 },
2976                 "man_made/pier": {
2977                     "name": "Пристаниште"
2978                 },
2979                 "man_made/pipeline": {
2980                     "name": "Цевовод"
2981                 },
2982                 "man_made/pumping_station": {
2983                     "name": "Црпна станица"
2984                 },
2985                 "man_made/silo": {
2986                     "name": "Силос"
2987                 },
2988                 "man_made/storage_tank": {
2989                     "name": "Резервоар"
2990                 },
2991                 "man_made/surveillance": {
2992                     "name": "Надзор",
2993                     "terms": "надзор,видео-надзор,праћење,посматрање,сигурносни надзор"
2994                 },
2995                 "man_made/surveillance/camera": {
2996                     "name": "Надзорна камера"
2997                 },
2998                 "man_made/survey_point": {
2999                     "name": "Извиђачница"
3000                 },
3001                 "man_made/tower": {
3002                     "name": "Кула"
3003                 },
3004                 "man_made/tower/observation": {
3005                     "name": "Осматрачница"
3006                 },
3007                 "man_made/wastewater_plant": {
3008                     "name": "Постројење за обраду отпадних вода"
3009                 },
3010                 "man_made/water_tower": {
3011                     "name": "Водо-торањ"
3012                 },
3013                 "man_made/water_well": {
3014                     "name": "Бунар"
3015                 },
3016                 "man_made/water_works": {
3017                     "name": "Водовод"
3018                 },
3019                 "man_made/watermill": {
3020                     "name": "Воденица",
3021                     "terms": "воденица,млин на воду,млин"
3022                 },
3023                 "man_made/windmill": {
3024                     "name": "Ветрењача",
3025                     "terms": "ветрењача,млин на ветар"
3026                 },
3027                 "man_made/works": {
3028                     "name": "Фабрика"
3029                 },
3030                 "manhole": {
3031                     "name": "Шахт",
3032                     "terms": "шахт,шахта,канализациони отвор,отвор за кабл"
3033                 },
3034                 "manhole/drain": {
3035                     "name": "Сливник",
3036                     "terms": "сливник,кишни колектор,кишни одвод,кишни одлив,одводна цев"
3037                 },
3038                 "manhole/telecom": {
3039                     "name": "Телекомуникациони шахт",
3040                     "terms": "телекомуникациони шахт,телекомуникационашахта,Телекомуникациони отвор,отвор за кабл"
3041                 },
3042                 "natural": {
3043                     "name": "Природно"
3044                 },
3045                 "natural/bay": {
3046                     "name": "Залив"
3047                 },
3048                 "natural/beach": {
3049                     "name": "Плажа"
3050                 },
3051                 "natural/cave_entrance": {
3052                     "name": "Улаз у пећину"
3053                 },
3054                 "natural/cliff": {
3055                     "name": "Литица"
3056                 },
3057                 "natural/coastline": {
3058                     "name": "Обала"
3059                 },
3060                 "natural/glacier": {
3061                     "name": "Глечер"
3062                 },
3063                 "natural/grassland": {
3064                     "name": "Пашњак"
3065                 },
3066                 "natural/heath": {
3067                     "name": "Врес"
3068                 },
3069                 "natural/mud": {
3070                     "name": "Блато"
3071                 },
3072                 "natural/peak": {
3073                     "name": "Врх"
3074                 },
3075                 "natural/ridge": {
3076                     "name": "Гребен",
3077                     "terms": "гребен,грба носа,слеме"
3078                 },
3079                 "natural/saddle": {
3080                     "name": "Планински превој"
3081                 },
3082                 "natural/sand": {
3083                     "name": "Песак"
3084                 },
3085                 "natural/scree": {
3086                     "name": "Осулина"
3087                 },
3088                 "natural/scrub": {
3089                     "name": "Гуштара"
3090                 },
3091                 "natural/spring": {
3092                     "name": "Извор"
3093                 },
3094                 "natural/tree": {
3095                     "name": "Дрво"
3096                 },
3097                 "natural/volcano": {
3098                     "name": "Вулкан"
3099                 },
3100                 "natural/water": {
3101                     "name": "Извор"
3102                 },
3103                 "natural/water/lake": {
3104                     "name": "Језеро"
3105                 },
3106                 "natural/water/pond": {
3107                     "name": "Рибњак"
3108                 },
3109                 "natural/water/reservoir": {
3110                     "name": "Резервоар"
3111                 },
3112                 "natural/wetland": {
3113                     "name": "Мочвара"
3114                 },
3115                 "natural/wood": {
3116                     "name": "Шума"
3117                 },
3118                 "office": {
3119                     "name": "Канцеларија"
3120                 },
3121                 "office/educational_institution": {
3122                     "name": "Образовна институција"
3123                 },
3124                 "office/employment_agency": {
3125                     "name": "Служба за запошљавање"
3126                 },
3127                 "office/government": {
3128                     "name": "Владина канцеларија",
3129                     "terms": "владина канцеларија,канцеларија владе,државна канцеларија"
3130                 },
3131                 "office/lawyer": {
3132                     "name": "Адвокатска канцеларија"
3133                 },
3134                 "office/political_party": {
3135                     "name": "Политичка странка"
3136                 },
3137                 "office/travel_agent": {
3138                     "name": "Туристичка агенција"
3139                 },
3140                 "place": {
3141                     "name": "Место"
3142                 },
3143                 "place/city": {
3144                     "name": "Град"
3145                 },
3146                 "place/farm": {
3147                     "name": "Фарма"
3148                 },
3149                 "place/hamlet": {
3150                     "name": "Засеок"
3151                 },
3152                 "place/island": {
3153                     "name": "Острво"
3154                 },
3155                 "place/isolated_dwelling": {
3156                     "name": "Изоловано пребивалиште"
3157                 },
3158                 "place/locality": {
3159                     "name": "Локалитет"
3160                 },
3161                 "place/square": {
3162                     "name": "Трг",
3163                     "terms": "трг,сквер,јавни трг"
3164                 },
3165                 "place/town": {
3166                     "name": "Варош"
3167                 },
3168                 "place/village": {
3169                     "name": "Село"
3170                 },
3171                 "point": {
3172                     "name": "Чвор"
3173                 },
3174                 "power": {
3175                     "name": "Енергија"
3176                 },
3177                 "power/generator": {
3178                     "name": "Електро-генератор"
3179                 },
3180                 "power/line": {
3181                     "name": "Енергетски вод"
3182                 },
3183                 "power/pole": {
3184                     "name": "Напонски стуб"
3185                 },
3186                 "power/sub_station": {
3187                     "name": "Трафо-станица"
3188                 },
3189                 "power/substation": {
3190                     "name": "Трафо-станица",
3191                     "terms": "трафо-станица,подцентрала,испостава,електро-испостава"
3192                 },
3193                 "power/tower": {
3194                     "name": "Високонапонски далековод",
3195                     "terms": "високонапонска кула,високонапонски далековод"
3196                 },
3197                 "power/transformer": {
3198                     "name": "Трансформатор"
3199                 },
3200                 "railway": {
3201                     "name": "Железничка пруга"
3202                 },
3203                 "railway/abandoned": {
3204                     "name": "Напуштена железница"
3205                 },
3206                 "railway/disused": {
3207                     "name": "Некоришћена железница"
3208                 },
3209                 "railway/funicular": {
3210                     "name": "Успињача"
3211                 },
3212                 "railway/monorail": {
3213                     "name": "Пруга са једним колосеком"
3214                 },
3215                 "railway/narrow_gauge": {
3216                     "name": "Уски колосек"
3217                 },
3218                 "railway/rail": {
3219                     "name": "Шина"
3220                 },
3221                 "railway/subway": {
3222                     "name": "Подземна железница"
3223                 },
3224                 "railway/subway_entrance": {
3225                     "name": "Улаз у подземну железницу"
3226                 },
3227                 "railway/tram": {
3228                     "name": "Трамвај"
3229                 },
3230                 "relation": {
3231                     "name": "Однос"
3232                 },
3233                 "route/ferry": {
3234                     "name": "Линија трајекта"
3235                 },
3236                 "shop": {
3237                     "name": "Продавница"
3238                 },
3239                 "shop/alcohol": {
3240                     "name": "Продавница алкохолних пића"
3241                 },
3242                 "shop/antiques": {
3243                     "name": "Антикварница",
3244                     "terms": "антикварница,продавница антиквитета"
3245                 },
3246                 "shop/bakery": {
3247                     "name": "Пекара"
3248                 },
3249                 "shop/beauty": {
3250                     "name": "Салон лепоте"
3251                 },
3252                 "shop/beverages": {
3253                     "name": "Продавница пића"
3254                 },
3255                 "shop/bicycle": {
3256                     "name": "Продавница бицикала"
3257                 },
3258                 "shop/bookmaker": {
3259                     "name": "Кладионичар"
3260                 },
3261                 "shop/boutique": {
3262                     "name": "Бутик"
3263                 },
3264                 "shop/butcher": {
3265                     "name": "Месар"
3266                 },
3267                 "shop/candles": {
3268                     "name": "Свећарница",
3269                     "terms": "свећарница,продавница свећа"
3270                 },
3271                 "shop/car": {
3272                     "name": "Салон аутомобила"
3273                 },
3274                 "shop/car_parts": {
3275                     "name": "Продавница ауто делова"
3276                 },
3277                 "shop/car_repair": {
3278                     "name": "Ауто-сервис",
3279                     "terms": "ауто-сервис,сервис аутомобила,поправка аутомобила,продавница ауто сервиса,аутосервис"
3280                 },
3281                 "shop/clothes": {
3282                     "name": "Продавница одеће"
3283                 },
3284                 "shop/computer": {
3285                     &q