Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / tl.json
1 {
2     "tl": {
3         "icons": {
4             "remove": "tanggalin"
5         },
6         "modes": {
7             "add_area": {
8                 "title": "Poligon",
9                 "description": "Magdagdag ng mga parke, mga gusali, lawa o iba pang mga \"area\" sa mapa.",
10                 "tail": "Mag-click sa mapa upang simulan ang pagguhit ng isang lugar, tulad ng isang parke, lawa, o gusali."
11             },
12             "add_line": {
13                 "title": "Linya",
14                 "description": "Magdagdag ng mga kalsada o kalye, mga daanang pantao, kanal o iba pang mga linya sa mapa.",
15                 "tail": "Mag-click sa mapa upang simulan ang pagguhit ng isang linya tulad ng kalsada, daanang pantao, o ruta."
16             },
17             "add_point": {
18                 "title": "Punto o tuldok",
19                 "description": "Magdagdag ng kainan, monumento, \"postbox\" o iba pang mga punto o tuldok sa mapa.",
20                 "tail": "Mag-click sa mapa upang magdagdag ng isang punto o tuldok."
21             },
22             "browse": {
23                 "title": "Mag-browse",
24                 "description": "Mag-pan at mag-zoom sa mapa."
25             },
26             "draw_area": {
27                 "tail": "I-click upang magdagdag ng mga tuldok sa poligon. I-click ang unang tuldok upang isarado ang poligon o area."
28             },
29             "draw_line": {
30                 "tail": "I-click upang magdagdag ng higit pang mga node sa linya. Mag-click sa iba pang mga linya upang magdugtong ito at, i-double click para tapusin ang linya."
31             }
32         },
33         "operations": {
34             "add": {
35                 "annotation": {
36                     "point": "Nagdagdag ng isang punto o tuldok.",
37                     "vertex": "Nagdagdag ng node sa isang way.",
38                     "relation": "Nagdagdag ng relation."
39                 }
40             },
41             "start": {
42                 "annotation": {
43                     "line": "Nagsimula ng isang linya.",
44                     "area": "Nagsimula ng isang area o polygon."
45                 }
46             },
47             "continue": {
48                 "key": "A",
49                 "title": "Ipagpatuloy",
50                 "description": "Ipagpatuloy ang linyang ito.",
51                 "not_eligible": "Walang linyang maaring ipagpatuloy dito.",
52                 "multiple": "Mga ilang mga linya ay maaaring ipagpatuloy dito. Upang pumili ng isang linya, pindutin ang ng Shift at i-click ito upang piliin.",
53                 "annotation": {
54                     "line": "Karugtong ng isang linya.",
55                     "area": "Nagpatuloy sa pagguhit ng area o poligon."
56                 }
57             },
58             "cancel_draw": {
59                 "annotation": "Kinansela ang pagguhit."
60             },
61             "change_role": {
62                 "annotation": "Binago ang role ng isang kasapi ng  relation."
63             },
64             "change_tags": {
65                 "annotation": "Pinalitan ang mga tag."
66             },
67             "circularize": {
68                 "title": "Pina-bilog",
69                 "description": {
70                     "line": "Gawing pabilog ang linyang ito.",
71                     "area": "Gawing pabilog ang area o poligong ito."
72                 },
73                 "key": "O",
74                 "annotation": {
75                     "line": "Ginawang pabilog and isang linya.",
76                     "area": "Ginawang pabilog and isang area o poligon."
77                 },
78                 "not_closed": "Hindi ito maaaring gawing pabilog dahil hindi ito isang \"loop\".",
79                 "too_large": "Hindi na ito maaaring gawing pabilog dahil hindi sapat ang kasalukuyang nakikita sa mapa.",
80                 "connected_to_hidden": "Hindi magawang pabilog dahil may nakatagong feature na konektado dito."
81             },
82             "orthogonalize": {
83                 "title": "Iskawalado",
84                 "description": {
85                     "line": "Gawing iskwalado ang mga kanto ng linyang ito.",
86                     "area": "Gawing iskwalado ang mga kanto ng area o poligong ito."
87                 },
88                 "annotation": {
89                     "line": "Ginawang iskawalado ang bawat kanto ng linya.",
90                     "area": "Ginawang iskawalado ang bawat kanto ng area o poligon."
91                 },
92                 "not_squarish": "Hindi maaring gawing iskwalado.",
93                 "too_large": "Hindi ito maaaring gawing iskuwalado dahil hindi sapat ang kasalukuyang nakikita sa mapa.",
94                 "connected_to_hidden": "Hindi magawang iskawaldo dahil may nakatagong feature na konektado dito."
95             },
96             "straighten": {
97                 "title": "Ituwid",
98                 "key": "S",
99                 "too_bendy": "Hindi naituwid dahil masyadong kurbado."
100             },
101             "delete": {
102                 "title": "Burahin",
103                 "description": {
104                     "single": "Tanggalin ang tampok na ito ng tuluyan",
105                     "multiple": "Tanggalin ang mga tampok na ito ng tuluyan"
106                 },
107                 "annotation": {
108                     "point": "Binura ang isang point o tuldok.",
109                     "vertex": "Binura ang isang node mula sa way o linya.",
110                     "line": "Binura ang isang linya.",
111                     "area": "Binary ang isang area o poligon.",
112                     "relation": "Binura ang isang \"relation\".",
113                     "multiple": "Tinanggal {n} mga tampok."
114                 },
115                 "incomplete_relation": {
116                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay hindi pa ganap na-download.",
117                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay hindi pa ganap na-download."
118                 },
119                 "part_of_relation": {
120                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay bahagi ng isang mas malaking kaugnayan. Dapat mong alisin ang mga ito mula sa pakikipag-ugnayan muna.",
121                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay bahagi ng isang mas malaking kaugnayan. Dapat mong alisin ang mga ito mula sa pakikipag-ugnayan muna."
122                 },
123                 "connected_to_hidden": {
124                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay konektado sa isang nakatagong tampok.",
125                     "multiple": "Ang mga tampok na hindi maaaring tanggalin dahil ang ilan ay konektado sa mga nakatagong mga tampok."
126                 }
127             },
128             "add_member": {
129                 "annotation": "Dinagdag ang kasapi o miyembro ng relation."
130             },
131             "delete_member": {
132                 "annotation": "Inalis ang kasapi o miyembro ng relation."
133             },
134             "disconnect": {
135                 "title": "Alisin ang pagkakadugtong",
136                 "description": "Alisin sa pagkakadugtong ang mga linya / poligon.",
137                 "key": "D",
138                 "annotation": "Naalis sa pagkakadugtong ang mga linya / poligon.",
139                 "not_connected": "Hindi sapat na bilang ng mga linya upang i-diskonekta o paghiwalayin.",
140                 "connected_to_hidden": "Hindi maalis ang pagkakadugtong dahil may nakatagong feature na konektado dito.",
141                 "relation": "Hindi maalis ang pagkakadugtong dahil bahagi ito ng relation."
142             },
143             "merge": {
144                 "title": "Pagsamahin",
145                 "description": "Pagsamahin.",
146                 "key": "C",
147                 "annotation": "Pinagsama ang {n} features.",
148                 "not_eligible": "Ang mga bagay na ito ay hindi maaaring pagsamahin.",
149                 "incomplete_relation": "Hindi maaaring ipagsama o i-merge dahil ang isa sa mga ito ay hindi pa ganap na nai-download.",
150                 "conflicting_tags": "Hindi maaring pagsamahin dahil may magkakaibang mga tags ang bawat isa."
151             },
152             "move": {
153                 "title": "Ilipat ng posisyon",
154                 "description": {
155                     "single": "Ilipat ang tampok na ito sa ibang lokasyon.",
156                     "multiple": "Ilipat ang mga tampok na ito sa ibang lokasyon."
157                 },
158                 "key": "M",
159                 "annotation": {
160                     "point": "Inilipat ang posisyon ng isang punto o tuldok.",
161                     "vertex": "Inilipat ang posisyon ng isang \"node\" na sa isang \"way\".",
162                     "line": "Inilipat ang posisyon ng isang linya.",
163                     "area": "Inilipat ang posisyon ng isang area o poligon.",
164                     "multiple": "Naiilipat na ang maraming mga tampok."
165                 },
166                 "incomplete_relation": {
167                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi pa ito na do-download ng buo.",
168                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi pa ito na do-download ng buo."
169                 },
170                 "too_large": {
171                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi sapat ang kasulukuyang nakikita.",
172                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi sapat ang kasulukuyang nakikita."
173                 },
174                 "connected_to_hidden": {
175                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil konektado ito sa nakatagong tampok.",
176                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil konektado ito sa nakatagong tampok."
177                 }
178             },
179             "reflect": {
180                 "description": {
181                     "long": {
182                         "single": "Ipakita ang tampok na ito sa kabuuan ng kanyang mahabang axis.",
183                         "multiple": "Ipakita ang mga tampok na ito sa kabuuan ng kanilang mahabang axis."
184                     },
185                     "short": {
186                         "single": "Ipakita ang tampok na ito sa kabuuan ng kanyang maikling axis.",
187                         "multiple": "Ipakita ang mga tampok na ito sa kabuuan ng kanilang maikling axis."
188                     }
189                 },
190                 "key": {
191                     "long": "T",
192                     "short": "Y"
193                 },
194                 "annotation": {
195                     "long": {
196                         "multiple": "Naipakita ang mga tampok na ito sa kabuaan ng kanilang mahabang axis."
197                     },
198                     "short": {
199                         "multiple": "Naipakita ang mga tampok na ito sa kabuaan ng kanilang maikling axis."
200                     }
201                 },
202                 "incomplete_relation": {
203                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi makikita dahil hindi pa ito naka-download ng buo.",
204                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi makikita dahil hindi pa ito mga naka-download ng buo."
205                 },
206                 "too_large": {
207                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi sapat ang kasulukuyang nakikita.",
208                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi sapat ang kasulukuyang nakikita."
209                 },
210                 "connected_to_hidden": {
211                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi maipapakita dahil ito ay nakakonektado sa nakatagong tampok.",
212                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi maipapakita dahil ang ilan na ito ay nakakonektado sa nakatagong tampok."
213                 }
214             },
215             "rotate": {
216                 "title": "Paikutin",
217                 "description": {
218                     "single": "I-rotate ang tampok na ito sa paligid ng gitnang punto.",
219                     "multiple": "I-rotate ang mga tampok na ito sa paligid ng kanilang gitnang punto."
220                 },
221                 "key": "R",
222                 "annotation": {
223                     "line": "Pinaikot ang linya.",
224                     "area": "Pinaikot ang area o poligon."
225                 }
226             },
227             "reverse": {
228                 "title": "Baliktarin",
229                 "description": "Baliktarin ang direksyon ng linyang ito.",
230                 "key": "V",
231                 "annotation": "Binaliktad ang direksyon ng linya."
232             },
233             "split": {
234                 "title": "Hatiin",
235                 "description": {
236                     "line": "Hatiin sa dalawa ang linya mula sa node na ito.",
237                     "area": "Hatiin ang hangganan ng lugar na ito sa dalawa.",
238                     "multiple": "Hatiin ang linya o hangganan ng lugar na ito sa dalawa."
239                 },
240                 "key": "X",
241                 "annotation": {
242                     "line": "Hatiin ang linya.",
243                     "area": "Hatiin ang hangganan ng area o poligon.",
244                     "multiple": "Hatiin ang {n} linya/area o poligon."
245                 },
246                 "not_eligible": "Hindi maaaring hatiin ang linya mula sa umpisa o dulong \"node\" nito.",
247                 "multiple_ways": "Masyadong maraming mga linya dito upang hatiin.",
248                 "connected_to_hidden": "Hindi masibak dahil dahil may nakatagong feature na konektado dito."
249             },
250             "restriction": {
251                 "annotation": {
252                     "create": "Idinagdag isang \"turn restriction\"",
253                     "delete": "Tinanggal ang isang \"turn restriction\""
254                 }
255             }
256         },
257         "restriction": {
258             "controls": {
259                 "distance": "Distansya"
260             },
261             "help": {
262                 "from": "GALING"
263             }
264         },
265         "undo": {
266             "tooltip": "I-undo:{action}",
267             "nothing": "Walang ma-undo"
268         },
269         "redo": {
270             "tooltip": "i-redo: {action}",
271             "nothing": "Walang ma-redo."
272         },
273         "tooltip_keyhint": "Shortcut:",
274         "browser_notice": "Ang editor na ito compatible lamang sa bagong version Firefox, Chrome, Safari, Opera, and Internet Explorer 11. Magupgrade ng browser o gamitin ang Potlatch 2 para makapag-edit.",
275         "translate": {
276             "translate": "I-salin",
277             "localized_translation_language": "Pumili ng wika",
278             "localized_translation_name": "Pangalan"
279         },
280         "loading_auth": "Kumokonekta sa OpenStreetMap ...",
281         "report_a_bug": "Magulat ng bug.",
282         "help_translate": "Tumulong sa pagasasalin.",
283         "feature_info": {
284             "hidden_warning": "{count} na nakatagong features",
285             "hidden_details": "Nakatago ang mga features na ito: {details}"
286         },
287         "status": {
288             "error": "Hindi maka-konekta sa API.",
289             "offline": "Kasalukuyang offline ang API. Subukang mag-edit muli sa ibang pagkakataon.",
290             "readonly": "Kasalukuyang nasa read-only ang API. Kailangan mong maghintay upang i-save ang iyong mga pagbabago."
291         },
292         "commit": {
293             "title": "Nai-upload sa OpenStreetMap",
294             "upload_explanation": "Ang mga pagbabagong na-upload ay makikita sa lahat ng mapang gumagamit ng datos ng OpenStreetMap.",
295             "upload_explanation_with_user": "Ang mga pagbabagong na-upload bilang {user} ay makikita sa lahat ng mapang gumagamit ng datos ng OpenStreetMap.",
296             "save": "I-upload",
297             "cancel": "Kanselahin",
298             "changes": "{count} Changes",
299             "warnings": "Mga babala",
300             "modified": "Binago",
301             "deleted": "Binura",
302             "created": "Nilikha",
303             "about_changeset_comments": "Tungkol changeset comments",
304             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
305             "google_warning": "Nabanggit mo ang Google sa komentong ito: tandaan na pagkopya mula sa Google Maps ay mahigpit na ipinagbabawal."
306         },
307         "contributors": {
308             "list": "Edits nina {users}",
309             "truncated_list": "Edits nina {users} at {count} iba pa"
310         },
311         "info_panels": {
312             "key": "I",
313             "background": {
314                 "key": "B",
315                 "source": "Pinagmulan",
316                 "description": "Paglalarawan"
317             },
318             "history": {
319                 "key": "H",
320                 "title": "Bersyon"
321             },
322             "location": {
323                 "title": "Lokasyon"
324             },
325             "measurement": {
326                 "location": "Lokasyon"
327             }
328         },
329         "geometry": {
330             "point": "tuldok",
331             "vertex": "tuluktok",
332             "line": "linya",
333             "area": "lugar",
334             "relation": "kaugnayan"
335         },
336         "geocoder": {
337             "search": "Maghanap sa buong mundo ...",
338             "no_results_worldwide": "Walang mga resultang natagpuan"
339         },
340         "geolocate": {
341             "title": "Ipakita ang kasalukuyang lokasyon.",
342             "locating": "Hinahanap ang lokasyon, mangyaring maghintay..."
343         },
344         "inspector": {
345             "show_more": "Higit pang detalye",
346             "view_on_osm": "Tingnan sa openstreetmap.org",
347             "all_tags": "Lahat ng tags",
348             "all_members": "Lahat ng kasapi",
349             "all_relations": "Lahat ng \"relation\"",
350             "new_relation": "Bagong relation ...",
351             "role": "Kasapi",
352             "choose": "Pumili ng uri ng \"features\"",
353             "results": "{n} mga resulta para sa {search}",
354             "back_tooltip": "Baguhin ang \"feature\"",
355             "remove": "Alisin",
356             "search": "Mag-search",
357             "multiselect": "Mga piniling tampok",
358             "unknown": "Unknown",
359             "incomplete": "<not downloaded>",
360             "feature_list": "Mag-hanap ng \"feature\"",
361             "edit": "I-edit ang \"feature\"",
362             "check": {
363                 "yes": "Oo",
364                 "no": "Hindi"
365             },
366             "add": "magdagdag",
367             "none": "Wala",
368             "node": "Node",
369             "way": "Way",
370             "relation": "Relation",
371             "location": "Lokasyon"
372         },
373         "background": {
374             "title": "\"Background\" o \"imagery\"",
375             "description": "Mga setting ng \"background\" o \"imagery\"",
376             "none": "Wala",
377             "best_imagery": "Pinakakilalang pinagmulan ng imaheng ito para sa lokasyon na ito",
378             "custom": "Custom",
379             "reset": "I-reset",
380             "minimap": {
381                 "tooltip": "Ipakita ang naka-zoom out na mapa upang makatulong na mahanap ang mga lugar na kasalukuyang ipinapakita."
382             },
383             "fix_misalignment": "Baguhin ang imagery offset"
384         },
385         "map_data": {
386             "title": "Data ng mapa",
387             "description": "Data ng mapa",
388             "map_features": "Ang mga tumpok ng mapa"
389         },
390         "feature": {
391             "points": {
392                 "description": "Mga punto",
393                 "tooltip": "Mga tampok na interes"
394             },
395             "traffic_roads": {
396                 "description": "Mga trapik na daanan",
397                 "tooltip": "Mga highway, mga kalye, etc."
398             },
399             "service_roads": {
400                 "description": "Mga serbis na daanan",
401                 "tooltip": "Mga serbis na daanan, Mga paradhan, Riles, etc."
402             },
403             "paths": {
404                 "description": "Mga daan"
405             },
406             "buildings": {
407                 "description": "Mga gusali"
408             },
409             "boundaries": {
410                 "description": "Mga hangganan"
411             },
412             "water": {
413                 "description": "Mga tampok ng tubigan"
414             },
415             "rail": {
416                 "description": "Mga tampok ng riles",
417                 "tooltip": "Riles"
418             },
419             "power": {
420                 "description": "Mga tampok na pang enerhiya",
421                 "tooltip": "Mga linya ng kuryente, Mga planta ng kuryente, Mga substasyono, etc."
422             },
423             "others": {
424                 "tooltip": "Lahat ng iba pa"
425             }
426         },
427         "save": {
428             "title": "I-save",
429             "no_changes": "Walang mga pagbabago upang i-save.",
430             "unknown_error_details": "Pakitiyak na ikaw ay konektado sa Internet",
431             "uploading": "Ina-upload ang mga pagbabago sa OpenStreetMap...",
432             "unsaved_changes": "Mayroon kang hindi na-save ng mga pagbabago",
433             "conflict": {
434                 "header": "Lutasin ang hindi magkakatugmang mga pag-edit.",
435                 "count": "Lutasin {num} ng {total}",
436                 "previous": "< Nakaraan",
437                 "next": "Sunod >",
438                 "keep_local": "Panatilihin ang sa akin",
439                 "keep_remote": "Gamitin ang sa kanila.",
440                 "restore": "Ibalik",
441                 "delete": "Iwanang naka-delete",
442                 "done": "Lahat ng hindi magkakatugma ay nalutas na!",
443                 "help": "Isa pang user ang nagpalit ng parehong tumpok ng mapa na pinalit mo rin.\nI-click ang bawat tumpok para sa mga detalye ng hindi pagkakatugma, at piliin kung\npanatilihin\nang binago mo o binago ng iba.\n"
444             }
445         },
446         "merge_remote_changes": {
447             "conflict": {
448                 "deleted": "Ang tampok na ito ay inalis ni {user}",
449                 "location": "Ang tampok na ito ay parehong ninyong nilipat ni {user}",
450                 "nodelist": "Binago ninyo ni {user} ang mga nodes."
451             }
452         },
453         "success": {
454             "help_link_text": "Mga detalye",
455             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
456         },
457         "confirm": {
458             "cancel": "Kanselahin"
459         },
460         "source_switch": {
461             "live": "live",
462             "lose_changes": "Mayroon kang hindi na-save ang mga pagbabago. Mawawala ang pagbabagong ito kung lilipat sa ibang map server.   Sigurado ka bang gusto mong lumipat ng server?",
463             "dev": "dev"
464         },
465         "tag_reference": {
466             "description": "Paglalarawan",
467             "on_wiki": "{tag} sa wiki.osm.org",
468             "used_with": "Kabilang sa gingamait ang {type}"
469         },
470         "cannot_zoom": "Hindi na pwedeng mag-zoom out sa kasalukuyang \"mode\".",
471         "full_screen": "I-fullscreen",
472         "help": {
473             "title": "Tulong"
474         },
475         "intro": {
476             "done": "Tapos",
477             "graph": {
478                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
479                 "county": "<value for addr:county>",
480                 "district": "<value for addr:district>",
481                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
482                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
483                 "province": "<value for addr:province>",
484                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
485                 "state": "<value for addr:state>",
486                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
487                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
488                 "countrycode": "ph"
489             },
490             "navigation": {
491                 "title": "Navigation"
492             },
493             "points": {
494                 "title": "Mga Punto o tuldok"
495             },
496             "areas": {
497                 "title": "Mga area o poligon"
498             },
499             "lines": {
500                 "title": "Mga linya"
501             },
502             "startediting": {
503                 "title": "Umpisahan ang pag-edit",
504                 "save": "Huwag kalimutan na regular na i-save ang iyong mga binago!",
505                 "start": "Simulan ang pagma-mapa!"
506             }
507         },
508         "presets": {
509             "categories": {
510                 "category-barrier": {
511                     "name": "Tampok ng mga Barrier"
512                 },
513                 "category-building": {
514                     "name": "Tampok ng gusali"
515                 },
516                 "category-landuse": {
517                     "name": "Mga tampok para sa gagamiting lupa"
518                 },
519                 "category-restriction": {
520                     "name": "Mga tampok sa paghihigpit"
521                 },
522                 "category-route": {
523                     "name": "Mga tampok para sa mga ruta"
524                 }
525             },
526             "fields": {
527                 "access": {
528                     "label": "Pinapayagan ng access",
529                     "options": {
530                         "designated": {
531                             "title": "Itinalagang"
532                         },
533                         "destination": {
534                             "title": "Destinasyon"
535                         },
536                         "dismount": {
537                             "title": "Bumaba"
538                         },
539                         "no": {
540                             "title": "Bawal"
541                         },
542                         "permissive": {
543                             "title": "mapagpahintulot"
544                         },
545                         "private": {
546                             "title": "Pribado"
547                         },
548                         "yes": {
549                             "title": "Pinapayagan"
550                         }
551                     },
552                     "placeholder": "Hindi tinukoy",
553                     "types": {
554                         "access": "Lahat",
555                         "bicycle": "Mga bisikleta",
556                         "foot": "Paa",
557                         "horse": "Mga kabayo",
558                         "motor_vehicle": "Mga sasakyang de-motor"
559                     }
560                 },
561                 "access_simple": {
562                     "label": "Pinapayagan ng access"
563                 },
564                 "address": {
565                     "label": "Address",
566                     "placeholders": {
567                         "block_number": "Numero ng blocke",
568                         "block_number!jp": "Numero ng blocke",
569                         "city": "Siyudad",
570                         "city!jp": "Lungsod/Bayan/Barangay/Tokyo Special Ward",
571                         "city!vn": "Lungsod/Bayan",
572                         "conscriptionnumber": "123",
573                         "country": "Bansa",
574                         "county": "kondehan",
575                         "county!jp": "distrito",
576                         "district": "distrito",
577                         "district!vn": "Borough/Bayan/Distrito",
578                         "floor": "Floor",
579                         "hamlet": "Barangay",
580                         "housename": "Pangalan ng bahay",
581                         "housenumber": "123",
582                         "housenumber!jp": "Numero ng gusali./Numero ng lote.",
583                         "neighbourhood": "Magkakapitbahay",
584                         "neighbourhood!jp": "Magkakapitbahay",
585                         "place": "lugar",
586                         "postcode": "Postcode",
587                         "province": "Probinsya",
588                         "province!jp": "Prefektyur",
589                         "quarter": "Lugar",
590                         "quarter!jp": "Bayan",
591                         "state": "estado",
592                         "street": "Kalsada",
593                         "subdistrict": "pangalawang distrito",
594                         "subdistrict!vn": "Purok/Komunidad/Maliit na bayan",
595                         "suburb": "Labas ng lungsod",
596                         "suburb!jp": "Purok"
597                     }
598                 },
599                 "admin_level": {
600                     "label": "lebel ng administrator"
601                 },
602                 "aerialway": {
603                     "label": "Uri"
604                 },
605                 "aerialway/access": {
606                     "label": "Access",
607                     "options": {
608                         "both": "pareho",
609                         "entry": "pagpasok",
610                         "exit": "paglabas"
611                     }
612                 },
613                 "aerialway/bubble": {
614                     "label": "bulabok"
615                 },
616                 "aerialway/capacity": {
617                     "label": "kapasidad (bawat oras)",
618                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
619                 },
620                 "aerialway/duration": {
621                     "label": "durasyon (minuto)",
622                     "placeholder": "1, 2, 3..."
623                 },
624                 "aerialway/heating": {
625                     "label": "iniinitan"
626                 },
627                 "aerialway/occupancy": {
628                     "label": "Pagsaklaw",
629                     "placeholder": "2, 4, 8..."
630                 },
631                 "aerialway/summer/access": {
632                     "label": "Access (tag-araw)",
633                     "options": {
634                         "both": "Pareho",
635                         "entry": "Pagpasok",
636                         "exit": "Paglabas"
637                     }
638                 },
639                 "aeroway": {
640                     "label": "Uri"
641                 },
642                 "amenity": {
643                     "label": "Uri"
644                 },
645                 "animal_boarding": {
646                     "label": "Para sa hayop"
647                 },
648                 "animal_breeding": {
649                     "label": "Para sa hayop"
650                 },
651                 "animal_shelter": {
652                     "label": "Para sa hayop"
653                 },
654                 "area/highway": {
655                     "label": "Uri"
656                 },
657                 "artist": {
658                     "label": "artista"
659                 },
660                 "artwork_type": {
661                     "label": "Uri"
662                 },
663                 "atm": {
664                     "label": "ATM"
665                 },
666                 "backrest": {
667                     "label": "sandalan"
668                 },
669                 "barrier": {
670                     "label": "Uri"
671                 },
672                 "bath/open_air": {
673                     "label": "bukas na hangin"
674                 },
675                 "bath/sand_bath": {
676                     "label": "paligo ng buhangin"
677                 },
678                 "bath/type": {
679                     "label": "espesyalidad",
680                     "options": {
681                         "foot_bath": "foot bath",
682                         "hot_spring": "mainit na batis",
683                         "onsen": "Hapones na mainit na batis"
684                     }
685                 },
686                 "bench": {
687                     "label": "bangko"
688                 },
689                 "bicycle_parking": {
690                     "label": "Uri"
691                 },
692                 "bin": {
693                     "label": "basurahan"
694                 },
695                 "blood_components": {
696                     "label": "Mga bahagi ng dugo",
697                     "options": {
698                         "plasma": "plasma",
699                         "platelets": "platelets",
700                         "stemcells": "stem cell samples",
701                         "whole": "buong dugo"
702                     }
703                 },
704                 "board_type": {
705                     "label": "uri"
706                 },
707                 "boules": {
708                     "label": "Uri"
709                 },
710                 "boundary": {
711                     "label": "Uri"
712                 },
713                 "brand": {
714                     "label": "tatak"
715                 },
716                 "bridge": {
717                     "label": "Uri"
718                 },
719                 "building": {
720                     "label": "Gusali"
721                 },
722                 "building_area": {
723                     "label": "Gusali"
724                 },
725                 "bunker_type": {
726                     "label": "uri"
727                 },
728                 "cables": {
729                     "label": "Mga kable",
730                     "placeholder": "1, 2, 3..."
731                 },
732                 "camera/direction": {
733                     "label": "Direksyon (Paikot sa kanan)",
734                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
735                 },
736                 "camera/mount": {
737                     "label": "Kamera Mount"
738                 },
739                 "camera/type": {
740                     "label": "uri ng kamera",
741                     "options": {
742                         "dome": "simboryo",
743                         "fixed": "nakapirmi",
744                         "panning": "Angulo ng kamera"
745                     }
746                 },
747                 "capacity": {
748                     "label": "Kapasidad",
749                     "placeholder": "50, 100, 200"
750                 },
751                 "castle_type": {
752                     "label": "uri"
753                 },
754                 "clothes": {
755                     "label": "Mga damit"
756                 },
757                 "club": {
758                     "label": "Uri"
759                 },
760                 "collection_times": {
761                     "label": "Mga oras ng koleksyon"
762                 },
763                 "communication_multi": {
764                     "label": "Mga uri ng komunikasyon"
765                 },
766                 "construction": {
767                     "label": "Uri"
768                 },
769                 "contact/webcam": {
770                     "label": "URL ng webcam",
771                     "placeholder": "http://example.com/"
772                 },
773                 "content": {
774                     "label": "Nilalaman"
775                 },
776                 "country": {
777                     "label": "bansa"
778                 },
779                 "covered": {
780                     "label": "sakop"
781                 },
782                 "craft": {
783                     "label": "uri"
784                 },
785                 "crossing": {
786                     "label": "Uri"
787                 },
788                 "currency_multi": {
789                     "label": "Uri ng pera"
790                 },
791                 "cutting": {
792                     "label": "Uri"
793                 },
794                 "cycle_network": {
795                     "label": "Network"
796                 },
797                 "cycleway": {
798                     "label": "Mga linya ng bisikleta",
799                     "options": {
800                         "lane": {
801                             "description": "isang linya ng bisikleta ay pinaghihiwalay mula sa trapiko sa pamamagitan ng isang may pinyang linya",
802                             "title": "Karaniwang linya ng bisikleta"
803                         },
804                         "none": {
805                             "description": "Walang linya ng bisikleta",
806                             "title": "Wala"
807                         },
808                         "opposite": {
809                             "description": "Isang linya ng bisikleta ay nakakonekta sa parehong direksyon sa iisang linyang kalye",
810                             "title": "Linya ng biskleta na contraflow"
811                         },
812                         "opposite_lane": {
813                             "description": "Isang linya ng bisikleta ay nakakonekta sa kabilang direksyon ng trapiko",
814                             "title": "Kabilang linya ng bisikleta"
815                         },
816                         "share_busway": {
817                             "description": "Isang linya ng bisikleta ay naisama sa isang linya ng bus",
818                             "title": "Ang linya ng bisikleta ay naisama sa linya ng bus"
819                         }
820                     },
821                     "placeholder": "wala",
822                     "types": {
823                         "cycleway:left": "Kanang gilid",
824                         "cycleway:right": "Kaliwang gilid"
825                     }
826                 },
827                 "date": {
828                     "label": "Petsa"
829                 },
830                 "delivery": {
831                     "label": "Paghahatid"
832                 },
833                 "denomination": {
834                     "label": "Denominasyon"
835                 },
836                 "denotation": {
837                     "label": "denotasyon"
838                 },
839                 "description": {
840                     "label": "Paglalarawan"
841                 },
842                 "devices": {
843                     "label": "Mga aparato",
844                     "placeholder": "1, 2, 3..."
845                 },
846                 "direction": {
847                     "label": "Direksyon (Degrees Clockwise)",
848                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
849                 },
850                 "direction_cardinal": {
851                     "label": "Direksyon",
852                     "options": {
853                         "E": "Silangan",
854                         "ENE": "Silangan-Hilagang-silangan",
855                         "ESE": "Silangan-Timog-silangan",
856                         "N": "Hilaga",
857                         "NE": "Hilagang-silangan",
858                         "NNE": "Hilaga-Hiligang-silangan",
859                         "NNW": "Hilaga-Hilagang-kanluran",
860                         "NW": "Hilagang-kanluran",
861                         "S": "Timog",
862                         "SE": "Timog-silangan",
863                         "SSE": "Timog-Timog-silangan",
864                         "SSW": "Timog-Timog-kanluran",
865                         "SW": "Timog-kanluran",
866                         "W": "Kanluran",
867                         "WNW": "Kanluran-Hilagang-kanluran",
868                         "WSW": "Kanluran-Timog-kanluran"
869                     }
870                 },
871                 "direction_clock": {
872                     "label": "Direksyon"
873                 },
874                 "direction_vertex": {
875                     "options": {
876                         "both": "Pareho / Lahat"
877                     }
878                 },
879                 "display": {
880                     "label": "Ipakita"
881                 },
882                 "dock": {
883                     "label": "uri"
884                 },
885                 "duration": {
886                     "placeholder": "00:00"
887                 },
888                 "electrified": {
889                     "options": {
890                         "no": "Hindi",
891                         "yes": "Oo (hindi tukoy)"
892                     }
893                 },
894                 "email": {
895                     "placeholder": "example@example.com"
896                 },
897                 "emergency": {
898                     "label": "Kagipitan"
899                 },
900                 "entrance": {
901                     "label": "Uri"
902                 },
903                 "fax": {
904                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
905                 },
906                 "fee": {
907                     "label": "Bayad"
908                 },
909                 "fence_type": {
910                     "label": "Uri"
911                 },
912                 "fire_hydrant/type": {
913                     "options": {
914                         "wall": "Pader"
915                     }
916                 },
917                 "fixme": {
918                     "label": "Ayusin Mo Ako"
919                 },
920                 "ford": {
921                     "label": "Uri"
922                 },
923                 "gender": {
924                     "label": "Kasarian",
925                     "options": {
926                         "female": "Babae",
927                         "male": "Lalaki"
928                     },
929                     "placeholder": "Hindi alam"
930                 },
931                 "generator/method": {
932                     "label": "Paraan"
933                 },
934                 "generator/source": {
935                     "label": "Pinagmulan"
936                 },
937                 "generator/type": {
938                     "label": "Uri"
939                 },
940                 "government": {
941                     "label": "Uri"
942                 },
943                 "hashtags": {
944                     "placeholder": "#halimbawa"
945                 },
946                 "healthcare": {
947                     "label": "Uri"
948                 },
949                 "highway": {
950                     "label": "Uri"
951                 },
952                 "historic": {
953                     "label": "Uri"
954                 },
955                 "hoops": {
956                     "placeholder": "1, 2, 4..."
957                 },
958                 "iata": {
959                     "label": "IATA"
960                 },
961                 "icao": {
962                     "label": "ICAO"
963                 },
964                 "incline_steps": {
965                     "options": {
966                         "down": "Baba",
967                         "up": "Taas"
968                     }
969                 },
970                 "industrial": {
971                     "label": "Uri"
972                 },
973                 "information": {
974                     "label": "Uri"
975                 },
976                 "internet_access": {
977                     "options": {
978                         "no": "Hindi",
979                         "wlan": "Wifi",
980                         "yes": "Oo"
981                     }
982                 },
983                 "landuse": {
984                     "label": "Uri"
985                 },
986                 "lanes": {
987                     "placeholder": "1, 2, 3..."
988                 },
989                 "layer": {
990                     "placeholder": "0"
991                 },
992                 "leisure": {
993                     "label": "Uri"
994                 },
995                 "man_made": {
996                     "label": "Uri"
997                 },
998                 "name": {
999                     "label": "Pangalan"
1000                 },
1001                 "office": {
1002                     "label": "Uri"
1003                 },
1004                 "parking": {
1005                     "label": "Uri"
1006                 },
1007                 "piste/type": {
1008                     "label": "Uri"
1009                 },
1010                 "place": {
1011                     "label": "Uri"
1012                 },
1013                 "power": {
1014                     "label": "Uri"
1015                 },
1016                 "railway": {
1017                     "label": "Uri"
1018                 },
1019                 "relation": {
1020                     "label": "Uri"
1021                 },
1022                 "restriction": {
1023                     "label": "Uri"
1024                 },
1025                 "route": {
1026                     "label": "Uri"
1027                 },
1028                 "route_master": {
1029                     "label": "Uri"
1030                 },
1031                 "service": {
1032                     "label": "Uri"
1033                 },
1034                 "shelter_type": {
1035                     "label": "Uri"
1036                 },
1037                 "shop": {
1038                     "label": "Uri"
1039                 },
1040                 "tourism": {
1041                     "label": "Uri"
1042                 },
1043                 "trees": {
1044                     "label": "Mga puno"
1045                 },
1046                 "water": {
1047                     "label": "Uri"
1048                 },
1049                 "waterway": {
1050                     "label": "Uri"
1051                 },
1052                 "wetland": {
1053                     "label": "Uri"
1054                 }
1055             },
1056             "presets": {
1057                 "building": {
1058                     "name": "Gusali"
1059                 }
1060             }
1061         }
1062     }
1063 }