Use the latest version of SystemTimer. Also gets rid of the warning: 'cleanup_timer...
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
1 # Messages for Guadeloupean Creole French (Guadeloupean Creole French)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 gcf: 
5   browse: 
6     changeset: 
7       changeset: "Niméwo chanjeman : {{id}}"
8       changesetxml: Niméwo Chanjeman XML
9       download: Téléchajé {{changeset_xml_link}} ouben {{osmchange_xml_link}}
10       osmchangexml: osmChanjeman XML
11     changeset_details: 
12       belongs_to: "Sé ta :"
13       bounding_box: "karé limit :"
14       box: bwet
15       closed_at: "Fini lè :"
16       created_at: "Kréyé lè :"
17       has_nodes: "Ti ni sé {{count}} pwen la sa :"
18       has_relations: "Ti ni sé {{count}} rèlasion la sa:"
19       has_ways: "Ti ni sé {{count}} lin la sa :"
20       no_bounding_box: Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa.
21       show_area_box: Montré karé limit la
22     common_details: 
23       edited_at: "Édité lè :"
24       edited_by: "Édité pa :"
25       in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
26       version: "Vèsion :"
27     containing_relation: 
28       entry: Rèlasion {{relation_name}}
29       entry_role: Rèlasion {{relation_name}} (adan wol {{relation_role}})
30     map: 
31       deleted: Fasé
32       loading: Ka Chajé...
33     node: 
34       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_history_link}}
35       download_xml: Chajé XML
36       node: Pwen
37       node_title: "Pwen : {{node_name}}"
38       view_history: Vwè istwa la
39     node_details: 
40       part_of: "Adan:"
41     node_history: 
42       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_details_link}}
43       download_xml: Chajé XML
44       node_history: istwa Pwen
45       view_details: Vwè plis biten
46     not_found: 
47       sorry: Woy, pa ti ni {{type}} èvè niméwo {{id}}.
48     paging_nav: 
49       of: a
50       showing_page: Paj la ka vin
51     relation_details: 
52       members: "Manm :"
53       part_of: "Adan :"
54     relation_history: 
55       relation_history: Istwa rèlasion
56       relation_history_title: "Istwa rèlasion: {{relation_name}}"
57     start: 
58       manually_select: Chwazi manielman on dôt zonn
59       view_data: Vwè sé doné la asi dènié kat la
60     start_rjs: 
61       data_frame_title: Doné
62       details: Plis bitin
63       drag_a_box: Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn
64       edited_by_user_at_timestamp: Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]
65       history_for_feature: Istwa a [[feature]]
66       load_data: Chajé sé doné la
67       loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
68       loading: Y ka chajé...
69       manually_select: Chwazi manielman on dot zonn
70       private_user: Itilizatè privé
71       show_history: Vwè listwa la
72       unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki {{max_bbox_size}})"
73       wait: Atann...
74       zoom_or_select: Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy
75   diary_entry: 
76     diary_comment: 
77       comment_from: Komantè a {{link_user}} koté {{comment_created_at}}
78     diary_entry: 
79       comment_count: 
80         one: On Komantè
81         other: "{{count}} Komantè"
82       comment_link: Palé asi nouvel la sa
83       edit_link: Modifié nouvel la sa
84       posted_by: Sé {{link_user}} ki voyé sa , koté {{created}} i maké an {{language_link}}
85       reply_link: Réponn nouvel la sa
86     edit: 
87       body: "Mésaj:"
88       language: "Lang:"
89       latitude: "Latitid:"
90       location: "Ki koté:"
91       longitude: "Longitid:"
92       marker_text: Ola jounal la ka koumansé
93       save_button: Enrèjistré
94       subject: "Sijè:"
95       use_map_link: Sèvi èvè kat la
96     list: 
97       new: Nouvel nèf an jounal la
98       new_title: Mèt on nouvel nèf an jounal aw
99       newer_entries: Nouvel pi fré
100       no_entries: Pa ni nouvel an jounal aw
101       older_entries: Nouvel rasi
102       recent_entries: "Nouvel fré:"
103     new: 
104       title: Nouvel nèf an jounal la
105     no_such_entry: 
106       body: Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa {{id}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
107       heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : {{id}}"
108     no_such_user: 
109       body: Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
110   layouts: 
111     donate: Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé.
112     donate_link_text: Bay Chabon
113     edit: Modifié
114     export: Voyé déwò
115     gps_traces: Chimen GPS
116     help_wiki: On ti pal & Wiki(koman fè)
117     history: Istwa sa ou fè
118     inbox: Bwet a let ({{count}})
119     intro_1: OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè.
120     intro_2: OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè.
121     intro_3: OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}.
122     log_in: Rantré
123     logout: Chapé
124     make_a_donation: 
125       text: Ba OpenStreetMap On Fòs
126     news_blog: Blog a nouvel
127     osm_offline: Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
128     osm_read_only: Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
129     shop: Boutik
130     sign_up: Enskriw
131     sotm: Vini Zòt an konférans 2009 a OpenStreetMap, <a href="http://www.stateofthemap.org">The State of the Map</a>, 10-12 juyé  Amsterdanm!
132     tag_line: Lyannaj pou kat lib
133     user_diaries: Jounal
134     view: Vwè
135     welcome_user: Bienvini, {{user_link}}
136   map: 
137     coordinates: Sitiyasion
138     edit: Édité
139     view: Kat
140   notifier: 
141     diary_comment_notification: 
142   site: 
143     edit: 
144       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
145       flash_player_required: Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap.
146       not_public: Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik.
147       not_public_description: Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi {{user_page}}.
148       potlatch_unsaved_changes: Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)
149       user_page_link: paj_itilizatè
150     index: 
151       js_1: Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten.
152       js_2: OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad.
153       js_3: Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>.
154       license: 
155         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
156         notice: Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay.
157         project_name: projè OpenStreetMap
158       permalink: Permalink
159     key: 
160       map_key: Léjann a kat la
161     search: 
162       search: Chèché
163       search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
164       submit_text: Voyé
165       where_am_i: Ki moun an yé?
166     sidebar: 
167       close: Fèmé
168       search_results: Rézilta a chèché aw
169   user: 
170     account: 
171       email never displayed publicly: (Pa janmen maké piblikman)
172       flash update success: Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré.
173       flash update success confirm needed: Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw
174       home location: "La ou ka rété :"
175       latitude: "Latitid:"
176       longitude: "Longitid:"
177       make edits public button: Mèt tou sa an fè piblik
178       my settings: Mes options
179       no home location: Ou po ko mèt la ou ka rété.
180       profile description: "Deskripsion a profil la :"
181       public editing: 
182         disabled: Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim.
183         disabled link text: Poukwa an pé pa édité?
184         enabled: Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné.
185         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
186         enabled link text: Ka sa yé?
187         heading: "Édision piblik:"
188       return to profile: Rouvin' asi pwofil la
189       save changes button: Enrèjisré tout chanjman
190       update home location on click: Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?
191     confirm: 
192       button: Konfirmé
193       heading: Konfirmé kont a itilizatè la
194       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm.
195     confirm_email: 
196       button: Konfirmé
197       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
198       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw.
199     friend_map: 
200       nearby mapper: "Arpantè owa aw: [[nearby_user]]"
201       your location: Koté ou yé
202     go_public: 
203       flash success: Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité.
204     login: 
205       create_account: Kréyé kont aw
206       email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
207       heading: Konekté
208       login_button: Konektéw
209       lost password link: Ou pèd kòd aw?
210       password: "Kòd aw:"
211       please login: Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}.
212     lost_password: 
213       email address: "Adres imél aw :"
214       heading: Ou pèd kòd aw?
215       new password button: Voyé on nouvo kòd
216     new: 
217       confirm email address: "konfimé adres imél :"
218       confirm password: "Konfirmé kòd aw:"
219       contact_webmaster: Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib.
220       display name: "Non aw afiché :"
221       email address: "Adres imél :"
222       fill_form: Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw.
223       flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
224       heading: Ouvè on kont itilizatè
225       license_agreement: Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>.
226       no_auto_account_create: Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman.
227       not displayed publicly: Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)
228       password: "Kòd :"
229       signup: Enskriw
230     no_such_user: 
231       body: Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
232     set_home: 
233       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
234     view: 
235       add as friend: Ajouté on zanmi
236       add image: Ajouté on imaj
237       change your settings: Chanjé opsion aw
238       delete image: Woté on imaj
239       description: Deskription
240       diary: Jounal
241       edits: Édision
242       if set location: Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw {{settings_link}}.
243       km away: "{{count}} km"
244       mapper since: "Arpantè dèpi:"
245       my diary: Jounal an mwen
246       my edits: Édision an mwen
247       my settings: Opsion an mwen
248       my traces: Chimen an mwen
249       nearby users: "Itilizatè owa aw :"
250       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
251       no friends: Ou poko ni pon zanmi
252       no home location: Pa ni pon koté défini.
253       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
254       remove as friend: Woté on zanmi
255       send message: Voyé on mésaj
256       settings_link_text: Opsion
257       traces: Chimen
258       upload an image: Voyé on imaj
259       user image heading: Foto itilizatè
260       user location: Ola itilizatè yé
261       your friends: Kanmarad aw