Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Michawiki
6 # Author: Shirayuki
7 ---
8 dsb:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
12   activerecord:
13     models:
14       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
15       changeset: Sajźba změnow
16       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
17       country: Kraj
18       diary_comment: Komentar dnjownika
19       diary_entry: Zapisk dnjownika
20       friend: Pśijaśel
21       language: Rěc
22       message: Powěsć
23       node: Suk
24       node_tag: Atribut suka
25       notifier: Powěźeńka
26       old_node: Stary suk
27       old_node_tag: Atribut starego suka
28       old_relation: Stara relacija
29       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
30       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
31       old_way: Stary puś
32       old_way_node: Suk starego puśa
33       old_way_tag: Atribut starego puśa
34       relation: Relacija
35       relation_member: Cłonk relacije
36       relation_tag: Atribut relacije
37       session: Pósejźenje
38       trace: Slěd
39       tracepoint: Slědowy dypk
40       tracetag: Atribut slěda
41       user: Wužywaŕ
42       user_preference: Wužywarske nastajenje
43       user_token: Wužywarske znamuško
44       way: Puś
45       way_node: Puśowy suk
46       way_tag: Puśowy atribut
47     attributes:
48       diary_comment:
49         body: Tekst
50       diary_entry:
51         user: Wužywaŕ
52         title: Tema
53         latitude: Šyrina
54         longitude: Dlinina
55         language: Rěc
56       friend:
57         user: Wužywaŕ
58         friend: Pśijaśel
59       trace:
60         user: Wužywaŕ
61         visible: Widobny
62         name: Mě
63         size: Wjelikosć
64         latitude: Šyrina
65         longitude: Dlinina
66         public: Zjawny
67         description: Wopisanje
68       message:
69         sender: Wótpósłaŕ
70         title: Tema
71         body: Tekst
72         recipient: Dostawaŕ
73       user:
74         email: E-mail
75         active: Aktiwny
76         display_name: Wužywarske mě
77         description: Wopisanje
78         languages: Rěcy
79         pass_crypt: Gronidło
80   editor:
81     default: Standard (tuchylu %{name})
82     potlatch:
83       name: Potlatch 1
84       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
85     id:
86       name: iD
87       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
88     potlatch2:
89       name: Potlatch 2
90       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
91     remote:
92       name: Zdalokawóźenje
93       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
94   browse:
95     created: Napórany
96     closed: Zacynjony
97     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
98     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
100     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     version: Wersija
104     in_changeset: Sajźba změnow
105     anonymous: anonymny
106     no_comment: (žeden komentar)
107     part_of: Źěl wót
108     download_xml: XML ześěgnuś
109     view_history: Historiju pokazaś
110     view_details: Drobnostki pokazaś
111     location: 'Městno:'
112     changeset:
113       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
114       belongs_to: Awtor
115       node: Suki (%{count})
116       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
117       way: Puśe (%{count})
118       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
119       relation: Relacije (%{count})
120       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
121       changesetxml: Sajźbu změnow XML
122       osmchangexml: osmChange XML
123       feed:
124         title: Sajźba změnow %{id}
125         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
126     node:
127       title: 'Suk: %{name}'
128       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
129     way:
130       title: 'Puś: %{name}'
131       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
132       nodes: Suki
133       also_part_of:
134         few: źěl puśow %{related_ways}
135         one: źěl puśa %{related_ways}
136         two: źěl puśowu %{related_ways}
137         other: źěl puśow %{related_ways}
138     relation:
139       title: 'Relacija: %{name}'
140       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
141       members: Cłonki
142     relation_member:
143       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
144       type:
145         node: Suk
146         way: Puś
147         relation: Relacija
148     containing_relation:
149       entry: Relacija %{relation_name}
150       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
151     not_found:
152       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
153       type:
154         node: suk
155         way: puś
156         relation: relacija
157         changeset: sajźba změnow
158     timeout:
159       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
160       type:
161         node: suk
162         way: puś
163         relation: relacija
164         changeset: sajźba změnow
165     redacted:
166       redaction: Redakcija %{id}
167       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
168         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
169       type:
170         node: suk
171         way: puś
172         relation: relacija
173     start_rjs:
174       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
175         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
176         daty napšawdu zwobrazniś?
177       load_data: Daty zacytaś
178       loading: Zacytujo se...
179     tag_details:
180       tags: Atributy
181       wiki_link:
182         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
183         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
184       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
185       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
186       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
187     note:
188       title: 'Suk: %{id}'
189       new_note: Nowa notica
190       description: Wopisanje
191       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
192       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
193       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
194       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
195       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
196         %{when}</abbr>
197       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
198       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
199         %{when}</abbr>
200       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
201       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
202         %{when}</abbr>
203       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
204       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
205         %{when}</abbr>
206       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
207   changeset:
208     changeset_paging_nav:
209       showing_page: Bok %{page}
210       next: Pśiducy »
211       previous: « Pjerwjejšny
212     changeset:
213       anonymous: Anonymny
214       no_edits: (žedne změny)
215       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
216     changesets:
217       id: ID
218       saved_at: Datum składowanja
219       user: Wužywaŕ
220       comment: Komentar
221       area: Wurězk
222     list:
223       title: Sajźby změnow
224       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
225       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
226       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
227       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
228       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
229       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
230       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
231       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
232       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
233       load_more: Wěcej zacytaś
234     timeout:
235       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
236   diary_entry:
237     new:
238       title: Nowy zapisk dnjownika
239     list:
240       title: Dnjowniki wužywarjow
241       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
242       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
243       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
244       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
245       new: Nowy zapisk dnjownika
246       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
247       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
248       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
249       older_entries: Starše zapiski
250       newer_entries: Nowše zapiski
251     edit:
252       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
253       subject: 'Temowe nadpismo:'
254       body: 'Tekst:'
255       language: 'Rěc:'
256       location: 'Městno:'
257       latitude: 'Šyrina:'
258       longitude: 'Dlinina:'
259       use_map_link: kórtu wužywaś
260       save_button: Składowaś
261       marker_text: Městno zapiska dnjownika
262     view:
263       title: Dnjownik %{user} | %{title}
264       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
265       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
266       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
267       login: Pśizjawjenje
268       save_button: Składowaś
269     no_such_entry:
270       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
271       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
272       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
273         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
274     diary_entry:
275       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
276       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
277       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
278       comment_count:
279         few: '%{count} komentary'
280         one: 1 komentar
281         two: '%{count} komentara'
282         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
283         other: '%{count} komentary'
284       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
285       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
286       confirm: Wobkšuśiś
287     diary_comment:
288       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
289       hide_link: Toś ten komentar schowaś
290       confirm: Wobkšuśiś
291     location:
292       location: 'Městno:'
293       view: Woglědaś se
294       edit: Wobźěłaś
295     feed:
296       user:
297         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
298         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
299       language:
300         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
301         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
302       all:
303         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
304         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
305     comments:
306       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
307       post: Powěsć
308       when: Cas
309       comment: Komentar
310       ago: pśed %{ago}
311       newer_comments: Nowše komentary
312       older_comments: Starše komentary
313   export:
314     title: Eksportěrowaś
315     start:
316       area_to_export: Wurězk za eksport
317       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
318       format_to_export: Format za eksport
319       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
320       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
321       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
322       licence: Licenca
323       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
324         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
325       too_large:
326         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
327           ze slědujucych lisćinow:'
328         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
329           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
330           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
331         planet:
332           title: Planet OSM
333           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
334             OpenStreetMap
335         overpass:
336           title: Overpass API
337           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
338             ześěgnuś
339         geofabrik:
340           title: Geofabrik Downloads
341           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
342             wubranych městow
343         metro:
344           title: Metro Extracts
345           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
346         other:
347           title: Druge žrědła
348           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
349       options: Opcije
350       format: 'Format:'
351       scale: Měritko
352       max: maks.
353       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
354       zoom: Skalěrowanje
355       add_marker: Kórśe marku pśidaś
356       latitude: 'Šyrina:'
357       longitude: 'Dlinina:'
358       output: Wudaśe
359       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
360       export_button: Eksport
361   geocoder:
362     search:
363       title:
364         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
365         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
366         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
367           Postcode</a>
368         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
369         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
370           Nominatim</a>
371         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
372         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
373           Nominatim</a>
374         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
375     search_osm_nominatim:
376       prefix:
377         aerialway:
378           chair_lift: Sedłowy lift
379           drag_lift: Wlaceński lift
380           station: Gondlowa stacija
381         aeroway:
382           aerodrome: Lětanišćo
383           apron: Lětańske pśedpólo
384           gate: Wrota
385           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
386           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
387           taxiway: Lětadłowa cera
388           terminal: Terminal
389         amenity:
390           arts_centre: Kulturny centrum
391           atm: Pjenjezny awtomat
392           bank: Banka
393           bar: Bara
394           bbq: Grilowanišćo
395           bench: Ławka
396           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
397           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
398           biergarten: Piwowa zagroda
399           brothel: Bordel
400           bureau_de_change: Zaměnjarnja
401           bus_station: Busowe dwórnišćo
402           cafe: Kafejownja
403           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
404           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
405           car_wash: Awtomyjarnja
406           casino: Kasino
407           charging_station: Napołnjowańska stacija
408           cinema: Kino
409           clinic: Klinika
410           college: Wusoka šula
411           community_centre: Komunikaciski centrum
412           courthouse: Sudnistwo
413           crematorium: Krematorium
414           dentist: Zubny gójc
415           doctors: Gójce
416           dormitory: Internat
417           drinking_water: Pitna wóda
418           driving_school: Jězdna šula
419           embassy: Wjelikopósłaństwo
420           emergency_phone: Telefon za nuzowe zawołanje
421           fast_food: Pójědankarnja
422           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
423           fire_hydrant: Hydrant
424           fire_station: Wognjarnja
425           food_court: Food Court
426           fountain: Studnja
427           fuel: Tankownja
428           grave_yard: Kjarchob
429           gym: Fitnesowy centrum
430           health_centre: Strowotniski centrum
431           hospital: Chórownja
432           hunting_stand: Góntwarske sedło
433           ice_cream: Lod
434           kindergarten: Źiśownja
435           library: Knigłownja
436           market: Wiki
437           marketplace: Wikowanišćo
438           nightclub: Nocny klub
439           nursery: Źiśownja
440           nursing_home: Wótwardowarnja
441           office: Běrow
442           parking: Parkowanišćo
443           pharmacy: Aptejka
444           place_of_worship: Bóžy dom
445           police: Policija
446           post_box: Listowy kašćik
447           post_office: Post
448           preschool: Pśedšula
449           prison: Popajźeństwo
450           pub: Kjarcma
451           public_building: Zjawne twarjenje
452           reception_area: Wobcerk pśidostaśa
453           recycling: Zběranišćo starowinow
454           restaurant: Gósćeńc
455           retirement_home: Starcownja
456           sauna: Sawna
457           school: Šula
458           shelter: Pódstup
459           shop: Pśekupnica
460           shower: Duša
461           social_centre: Socialny centrum
462           social_club: Towarišliwostny klub
463           social_facility: Socialna institucija
464           studio: Studijo
465           swimming_pool: Plěwarnja
466           taxi: Taksijowe městno
467           telephone: Zjawny telefon
468           theatre: Źiwadło
469           toilets: Toalety
470           townhall: Radnica
471           university: Uniwersita
472           vending_machine: Awtomat
473           veterinary: Skótny gójc
474           village_hall: Gmejnski centrum
475           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
476           youth_centre: Młoźinski centrum
477         boundary:
478           administrative: Zastojnstwowa granica
479           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
480           national_park: Narodny park
481           protected_area: Šćitane strony
482         bridge:
483           aqueduct: Akwedukt
484           suspension: Wisaty móst
485           swing: Zawjertny móst
486           viaduct: Wiadukt
487           "yes": Móst
488         building:
489           "yes": Twarjenje
490         emergency:
491           phone: Słup za nuzowe zawołanje
492         highway:
493           bridleway: Rejtarska drožka
494           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
495           bus_stop: Busowe zastanišćo
496           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
497           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
498           emergency_access_point: Nuzowa słužba
499           footway: Chódnik
500           ford: Brod
501           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
502           milestone: Kilometrownik
503           motorway: Awtodroga
504           motorway_junction: Kśica awtodrogi
505           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
506           path: Sćažka
507           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
508           platform: Platforma
509           primary: Droga prědnego rěda
510           primary_link: Droga prědnego rěda
511           proposed: Naraźona droga
512           raceway: Wuběgowanišćo
513           residential: Bydleńska droga
514           rest_area: Wótpócywanišćo
515           road: Droga
516           secondary: Droga drugego rěda
517           secondary_link: Droga drugego rěda
518           service: Paralelna droga
519           services: Gósćeńc pśi awtodroze
520           speed_camera: Błyskowak
521           steps: Stupy
522           street_lamp: Pśidrožna latarnja
523           tertiary: Droga tśeśego rěda
524           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
525           track: Pólna drožka
526           trail: Sćažka
527           trunk: Dalokowobchadowa droga
528           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
529           unclassified: Njezarědowana droga
530           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
531         historic:
532           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
533           battlefield: Bitwišćo
534           boundary_stone: Granicny kamjeń
535           building: Twarjenje
536           castle: Grod
537           church: Cerkwja
538           citywalls: Měsćańske murje
539           fort: Fort
540           house: Dom
541           icon: Ikona
542           manor: Kubło
543           memorial: Wopomnišćo
544           mine: Pódkopy
545           monument: Pomnik
546           ruins: Ruiny
547           tomb: Row
548           tower: Torm
549           wayside_cross: Kśica drogi
550           wayside_shrine: Lodka drogi
551           wreck: Wrak
552         landuse:
553           allotments: Gumnyška
554           basin: Basenk
555           brownfield: Industrijowe lědo
556           cemetery: Kjarchob
557           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
558           conservation: Pśirodošćit
559           construction: Twarnišćo
560           farm: Farma
561           farmland: Rola
562           farmyard: Žywnosć
563           forest: Góla
564           garages: Pórěźarnja awtow
565           grass: Błomje
566           greenfield: njewobtwarjona zemja
567           industrial: Industrijowy wobcerk
568           landfill: Wótchytanišćo
569           meadow: Łuka
570           military: Militarny wobcerk
571           mine: Pódkopy
572           orchard: Sadownja
573           quarry: Skała
574           railway: Zeleznica
575           recreation_ground: Wódychańske strony
576           reservoir: Gaśeński jazor
577           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
578           residential: Bydleński wobcerk
579           retail: Drobne wikowanje
580           road: Drogowy wobcerk
581           village_green: Wejsny najs
582           vineyard: Winowe kubło
583         leisure:
584           beach_resort: Mórske kupjele
585           bird_hide: Schow za ptaški
586           common: Almenda
587           fishing: Wuźišćo
588           fitness_station: Fitnesstudio
589           garden: Zagroda
590           golf_course: Golfowišćo
591           ice_rink: Lodowa hala
592           marina: Jachtowy pśistaw
593           miniature_golf: Minigolf
594           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
595           park: Park
596           pitch: Sportnišćo
597           playground: Grajkanišćo
598           recreation_ground: Wódychańske strony
599           sauna: Sawna
600           slipway: Łoźowa suwanka
601           sports_centre: Sportowy centrum
602           stadium: Stadion
603           swimming_pool: Swimmingpool
604           track: Wuběgowánska cera
605           water_park: Wódowy park
606         military:
607           airfield: Wójarske lětanišćo
608           barracks: Kazerna
609           bunker: Bunker
610         mountain_pass:
611           "yes": Górski pas
612         natural:
613           bay: Zalew
614           beach: Pśibrjog
615           cape: Kap
616           cave_entrance: Jamowy zachod
617           cliff: Skalina
618           crater: Krater
619           dune: Změt pěska
620           fell: Fjel
621           fjord: Fjord
622           forest: Góla
623           geyser: Geysir
624           glacier: Lodojc
625           heath: Wrjosate strony
626           hill: Górka
627           island: Kupa
628           land: Zemja
629           marsh: Marša
630           moor: Bagno
631           mud: Błoto
632           peak: Špica
633           point: Městno
634           reef: Riff
635           ridge: Górski grjebjeń
636           rock: Skała
637           scree: Kamjenišćo
638           scrub: Krě
639           spring: Žrědło
640           stone: Kamjeń
641           strait: Mórska wuscyna
642           tree: Bom
643           valley: Doł
644           volcano: Wulkan
645           water: Wódy
646           wetland: Ługowe łuki
647           wood: Lěs
648         office:
649           accountant: Knigływjeźeński běrow
650           architect: Architektowy běrow
651           company: Zawod
652           employment_agency: Źěłowy amt
653           estate_agent: Maklaŕ gruntow
654           government: Amt
655           insurance: Zawěsćeński běrow
656           lawyer: Pšawizniski běrow
657           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
658           telecommunication: Telekomunikaciski amt
659           travel_agent: Drogowański běrow
660           "yes": Běrow
661         place:
662           airport: Lětanišćo
663           city: Wjelike město
664           country: Kraj
665           county: Wokrejs
666           farm: Žywnosć
667           hamlet: Wjaska
668           house: Dom
669           houses: Domy
670           island: Kupa
671           islet: Mała kupa
672           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
673           locality: Sedlišćo
674           moor: Bagno
675           municipality: Gmejna
676           neighbourhood: Bydleński wobcerk
677           postcode: Postowa licba
678           region: Region
679           sea: Mórjo
680           state: Zwězkowy kraj
681           subdivision: Trabantowe město
682           suburb: Pśedměsto
683           town: Město
684           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
685           village: Wjas
686         railway:
687           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
688           construction: Zeleznicowa cera se twari
689           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
690           disused_station: Njewužywane dwórnišćo
691           funicular: Powrjozowa zeleznica
692           halt: Zeleznicowe zastanišćo
693           historic_station: Historiske dwórnišćo
694           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
695           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
696           light_rail: Měsćańska zeleznica
697           miniature: Miniaturna zeleznica
698           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
699           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
700           platform: Pśistupnišćo
701           preserved: Wuchowana zeleznica
702           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
703           spur: Kólejowy wótstawk
704           station: Dwórnišćo
705           stop: Zeleznicowe zastanišćo
706           subway: Zastanišćo pódzemskeje
707           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
708           switch: Pśestajadło
709           tram: Elektriska
710           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
711         shop:
712           alcohol: Wobchod za spirituoze
713           antiques: Wobchod za starobki
714           art: Wobchod wuměłskich twórbow
715           bakery: Pjakarnja
716           beauty: Parfimerija
717           beverages: Piśowy mark
718           bicycle: Wobchod za kólasa
719           books: Knigłarnja
720           boutique: Butika
721           butcher: Rěznik
722           car: Awtownja
723           car_parts: Awtowe narownanki
724           car_repair: Pórěźarnja awtow
725           carpet: Tepichowy wobchod
726           charity: Dobrotnostny wobchod
727           chemist: Aptejka
728           clothes: Woblekarnja
729           computer: Computerowy wobchod
730           confectionery: Konditarnja
731           convenience: Kšamarska loda
732           copyshop: Kopěrowański wobchod
733           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
734           deli: Wobchod za delikatese
735           department_store: Kupnica
736           discount: Discounter
737           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
738           dry_cleaning: Cysćarnja
739           electronics: Elektronikowy wobchod
740           estate_agent: Maklaŕ gruntow
741           farm: Žywnosćowy wobchod
742           fashion: Modowy wobchod
743           fish: Wobchod za ryby
744           florist: Kwětkarnja
745           food: Wobchod za žywidła
746           funeral_directors: Zakopowański institut
747           furniture: Meblowy wobchod
748           gallery: Galerija
749           garden_centre: Zagrodowy center
750           general: Wobchod za měšane wóry
751           gift: Wobchod za dary
752           greengrocer: Zeleninarski wobchod
753           grocery: Wobchod za žywidła
754           hairdresser: Frizerski salon
755           hardware: Twarski mark
756           hifi: Technika hi-fi
757           insurance: Zawěsćarnja
758           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
759           kiosk: Kiosk
760           laundry: Pałkarnja
761           mall: Nakupowanišćo
762           market: Wiki
763           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
764           motorcycle: Wobchod za motorske
765           music: Wobchod za muzikalije
766           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
767           optician: Optikaŕ
768           organic: Wobchod za biocarobu
769           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
770           pet: Coologiska pśedawarnja
771           pharmacy: Aptejka
772           photo: Fotograf
773           salon: Salon
774           second_hand: Nakupowarnja
775           shoes: Wobchod za crjeje
776           shopping_centre: Kupowański centrum
777           sports: Sportowy wobchod
778           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
779           supermarket: Supermark
780           tailor: Šlodarnja
781           toys: Wobchod za grajki
782           travel_agency: Drogowański běrow
783           video: Wideowobchod
784           wine: Wobchod za spirituoze
785           "yes": Wobchod
786         tourism:
787           alpine_hut: Górski chromcyk
788           artwork: Wuměłska twórba
789           attraction: Atrakcija
790           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
791           cabin: Chyža
792           camp_site: Campingowanišćo
793           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
794           chalet: Prozninski domcyk
795           guest_house: Góstny dom
796           hostel: Młodownja
797           hotel: Hotel
798           information: Informacije
799           motel: Motel
800           museum: Muzeum
801           picnic_site: Piknikowanišćo
802           theme_park: Rozwjaseleński park
803           viewpoint: Rozglědanišćo
804           zoo: Coo
805         tunnel:
806           culvert: Wótwódowy kanal
807           "yes": Tunel
808         waterway:
809           artificial: Kumštna wódna droga
810           boatyard: Ŀoźnica
811           canal: Kanal
812           dam: Zagaśica
813           derelict_canal: Zanjerózony kanal
814           ditch: Grobla
815           dock: Dok
816           drain: Wótwódowy kanal
817           lock: Pušćalnica
818           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
819           mooring: Pśistajenje
820           rapids: Pśejmy rěki
821           river: Rěka
822           stream: Rěcka
823           wadi: Wadi
824           waterfall: Wódopad
825           weir: Gaśeńska murja
826       admin_levels:
827         level2: Statna granica
828         level4: Krajna granica
829         level5: Regionowa granica
830         level6: Wokrejsna granica
831         level8: Měsćańska granica
832         level9: Granica měsćańskego źěla
833         level10: Pśedměsćańska granica
834     description:
835       title:
836         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
837           Nominatim</a>
838         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
839       types:
840         cities: Wjelike města
841         towns: Města
842         places: Městna
843     results:
844       no_results: Žedne wuslědki namakane
845       more_results: Dalšne wuslědki
846     distance:
847       few: něźi %{count} km
848       one: wokoło 1 km
849       two: něźi %{count} km
850       zero: mjenjej ako 1 km
851       other: něźi %{count} km
852     direction:
853       south_west: krotki wjacor
854       south: pódpołdnjo
855       south_east: krotke zajtšo
856       east: pódzajtšo
857       north_east: dłujke zajtšo
858       north: pódpołnoc
859       north_west: dłujki wjacor
860       west: pódwjacor
861   layouts:
862     logo:
863       alt_text: Logo OpenStreetMap
864     home: K domacnemu městnoju
865     logout: Wótzjawiś
866     log_in: Pśizjawiś
867     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
868     sign_up: Registrěrowaś
869     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
870     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
871     edit: Wobźěłaś
872     history: Historija
873     export: Eksport
874     data: Daty
875     export_data: Daty eksportěrowaś
876     gps_traces: GPS-slědy
877     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
878     user_diaries: Dnjowniki
879     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
880     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
881     tag_line: Licha wikikórta swěta
882     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
883     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
884       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
885     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
886     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
887       %{partners}.
888     partners_ucl: z UCL VR Centre
889     partners_ic: Imperial College London
890     partners_bytemark: Bytemark Hosting
891     partners_partners: partnerow
892     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
893       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
894     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
895       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
896     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
897     help: Pomoc
898     about: Wó
899     copyright: Awtorske pšawo
900     community: Zgromaźeństwo
901     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
902     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
903     foundation: Załožba
904     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
905     make_a_donation:
906       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
907       text: Pósćiś
908     learn_more: Dalšne informacije
909     more: Wěcej
910   license_page:
911     foreign:
912       title: Wó toś tom pśełožku
913       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski
914         bok ma prědnosć měś
915       english_link: engelskim originalom
916     native:
917       title: Wó toś tom boku
918       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
919         toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
920       native_link: dolnoserbskej wersiji
921       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
922     legal_babble:
923       title_html: Awtorske pšawo a licenca
924       intro_1_html: |-
925         OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
926         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
927         Commons Open Database</a> (ODbL).
928       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
929         dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
930         naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
931         licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
932         code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
933       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
934         stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
935         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
936       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
937       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
938       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
939         a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód
940         CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
941         togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
942         OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W
943         medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi,
944         twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
945         k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
946         na creativecommons.org dopomnjeś.
947       credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku
948         kórty pokazaś. Na pśikład:'
949       attribution_example:
950         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
951         title: Pśipokazański pśikład
952       more_title_html: Dalšne informacije
953       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
954         pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
955         pšašenja</a>.
956       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny
957         kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
958         za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
959         za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
960         za wužywanje Nominatim</a>."
961       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
962       contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
963         teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich
964         žrědłow, mjaz nimi:'
965       contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
966         Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
967         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
968         Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
969         AT ze změnami</a>).'
970       contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
971         GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
972         Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics
973         Canada).'
974       contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
975         datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
976         pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
977       contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
978         Générale des Impôts.'
979       contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND,
980         2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
981       contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow
982         wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
983       contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
984         z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
985         Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
986       contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
987         z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
988         za datowe banki 2010-2012.'
989       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
990         su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
991         sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
992       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až
993         póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
994         abo pśewzejo rukowanje.
995       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
996       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty
997         ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo
998         z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
999       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se
1000         datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj
1001         se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
1002         za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
1003         boku</a> k wěsći.
1004   welcome_page:
1005     title: Witaj!
1006     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
1007       Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
1008       jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
1009     whats_on_the_map:
1010       title: Což na kórtu słuša
1011       on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
1012         a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki wó
1013         městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1014       off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1015         historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1016         žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1017         dowólnosć.
1018     basic_terms:
1019       title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1020       paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su někotare
1021         z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1022       editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1023         wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1024       node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1025       way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka, jazor
1026         abo twarjenje.
1027       tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1028         mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1029     questions:
1030       title: Maš hyšći pšašanja?
1031       paragraph_1_html: |-
1032         OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1033         <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1034     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1035     add_a_note:
1036       title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1037       paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby se
1038         zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1039       paragraph_2_html: |-
1040         Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1041         <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1042   fixthemap:
1043     title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1044     how_to_help:
1045       title: Kak móžoš pomagaś
1046       join_the_community:
1047         title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1048         explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł, na
1049           pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1050           se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1051       add_a_note:
1052         instructions_html: |-
1053           Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1054           To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1055           Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1056     other_concerns:
1057       title: Druge nastupnosći
1058       explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju abo
1059         nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju awtorstwa</a>
1060         za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju
1061         kupku</a> do zwiska.
1062   help_page:
1063     title: Pomoc
1064     introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona
1065       wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich temow.
1066     welcome:
1067       url: /welcome
1068       title: Witaj k OSM
1069       description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1070         OpenStreetMap.
1071     help:
1072       url: https://help.openstreetmap.org/
1073       title: help.openstreetmap.org
1074       description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a wótegronow
1075         OpenStreetMap.
1076     wiki:
1077       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1078       title: wiki.openstreetmap.org
1079       description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1080   about_page:
1081     next: Pśiducy
1082     copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1083     used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1084       k dispoziciji'
1085     lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1086       a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1087       na cełem swěśe.
1088     local_knowledge_title: Lokalna wěda
1089     local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce wužywaju
1090       wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM dokładny
1091       a aktualny był.
1092     community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1093     community_driven_html: |-
1094       Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1095       Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1096       Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1097     open_data_title: Zjawne daty
1098     open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1099       zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1100       změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1101       licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa a
1102       licence</a> za drobnosći.'
1103     partners_title: Partnarje
1104   notifier:
1105     diary_comment_notification:
1106       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
1107       hi: Witaj %{to_user},
1108       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
1109         nadpismom %{subject} komentěrował:'
1110       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
1111         abo na %{replyurl} wótegroniś
1112     message_notification:
1113       hi: Witaj %{to_user},
1114       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
1115         %{subject}:'
1116       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
1117     friend_notification:
1118       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
1119       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
1120       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
1121       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
1122     gpx_notification:
1123       greeting: Witaj,
1124       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
1125       with_description: z wopisanim
1126       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
1127       and_no_tags: a žedne atributy.
1128       failure:
1129         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
1130         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
1131         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
1132           wobinuś
1133         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
1134       success:
1135         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
1136         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
1137           zacytało.
1138     signup_confirm:
1139       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
1140       greeting: Witaj!
1141       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
1142       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
1143         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
1144         konto wobkšuśił:'
1145       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
1146         za prědne kšacei daś.
1147     email_confirm:
1148       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
1149     email_confirm_plain:
1150       greeting: Witaj,
1151       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1152         do %{new_address} změniś.
1153       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
1154         změnu.
1155     email_confirm_html:
1156       greeting: Witaj,
1157       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1158         do %{new_address} změniś.
1159       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
1160     lost_password:
1161       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
1162     lost_password_plain:
1163       greeting: Witaj,
1164       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1165         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1166       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
1167         slědk stajił.
1168     lost_password_html:
1169       greeting: Witaj,
1170       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1171         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1172       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
1173         slědk stajił.
1174     note_comment_notification:
1175       anonymous: Anonymny wužywaŕ
1176       greeting: Witaj,
1177       commented:
1178         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
1179         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
1180           se zajmujoš'
1181         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
1182           zawóstajił.'
1183         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
1184           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1185       closed:
1186         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
1187         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
1188           se zajmujoš'
1189         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1190           docynił.'
1191         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
1192           Pokazka jo blisko %{place}.'
1193       reopened:
1194         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
1195         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
1196           kótaruž se zajmujoš'
1197         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1198           reaktiwěrował.'
1199         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
1200           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1201       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
1202   message:
1203     inbox:
1204       title: Post
1205       my_inbox: Mój post
1206       outbox: pósłany
1207       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1208       new_messages:
1209         few: '%{count} nowe powěsći'
1210         one: '%{count} nowa powěsć'
1211         two: '%{count} nowej powěsći'
1212         other: '%{count} nowych powěsćow'
1213       old_messages:
1214         few: '%{count} stare powěsći'
1215         one: '%{count} stara powěsć'
1216         two: '%{count} starej powěsći'
1217         other: '%{count} starych powěsćow'
1218       from: Wót
1219       subject: Temowe nadpismo
1220       date: Datum
1221       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
1222         do zwiska?
1223       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1224     message_summary:
1225       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1226       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
1227       reply_button: Wótegroniś
1228       delete_button: Lašowaś
1229     new:
1230       title: Powěsć pósłaś
1231       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
1232       subject: Temowe nadpismo
1233       body: Tekst
1234       send_button: Pósłaś
1235       back_to_inbox: Slědk k postoju
1236       message_sent: Powěsć pósłana
1237       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1238         wopytujoš dalšne pósłaś.
1239     no_such_message:
1240       title: Powěsć njeeksistěrujo
1241       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1242       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1243     outbox:
1244       title: Pósłany
1245       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1246       inbox: post
1247       outbox: pósłany
1248       messages:
1249         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1250         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1251         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1252         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1253       to: Komu
1254       subject: Temowe nadpismo
1255       date: Datum
1256       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1257         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1258       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1259     reply:
1260       wrong_user: |-
1261         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1262         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1263     read:
1264       title: Powěsć cytaś
1265       from: Wót
1266       subject: Temowe nadpismo
1267       date: Datum
1268       reply_button: Wótegroniś
1269       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1270       back: Slědk
1271       to: Komu
1272       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1273         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1274         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1275     sent_message_summary:
1276       delete_button: Lašowaś
1277     mark:
1278       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1279       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1280     delete:
1281       deleted: Powěsć wulašowana
1282   site:
1283     index:
1284       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1285         JavaScript.
1286       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1287       permalink: Trajny wótkaz
1288       shortlink: Krotki wótkaz
1289       createnote: Pokaz pśidaś
1290       license:
1291         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1292       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1293         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1294     edit:
1295       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1296       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1297         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1298       user_page_link: wužywarskem boku
1299       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1300       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1301         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1302         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1303         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1304       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1305         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1306         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1307       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1308         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1309       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1310         klikni na "Składowaś".)
1311       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1312       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1313         su trěbne za toś tu funkciju.
1314     sidebar:
1315       search_results: Pytańske wuslědki
1316       close: Zacyniś
1317     search:
1318       search: Pytaś
1319       where_am_i: Źo som?
1320       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1321       submit_text: Źi
1322     key:
1323       table:
1324         entry:
1325           motorway: Awtodroga
1326           trunk: Malsna droga
1327           primary: Zwězkowa droga
1328           secondary: Nakrajna droga
1329           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1330           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
1331           track: Cera
1332           byway: Bocna droga
1333           bridleway: Rejtarska drožka
1334           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1335           footway: Drožka
1336           rail: Zeleznica
1337           subway: Pódzemska
1338           tram:
1339           - Měsćańska zeleznica
1340           - elektriska
1341           cable:
1342           - Kablowa elektriska
1343           - sedłowy lift
1344           runway:
1345           - Pśizemjeńska cera
1346           - lětadłowa cera
1347           apron:
1348           - Pśedpólo lětanišća
1349           - terminal
1350           admin: Zastojnstwowa granica
1351           forest: Góla
1352           wood: Lěs
1353           golf: Golfowišćo
1354           park: Park
1355           resident: Bydleński wobcerk
1356           tourist: Turistowa atrakcija
1357           common:
1358           - Powšykny
1359           - łuka
1360           retail: Nakupowanišćo
1361           industrial: Industrijowy wobcerk
1362           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1363           heathland: Wrjosate strony
1364           lake:
1365           - Jazor
1366           - gaśeński jazor
1367           farm: Farma
1368           brownfield: Industrijowe lědo
1369           cemetery: Kjarchob
1370           allotments: Gumnyškarnje
1371           pitch: Sportnišćo
1372           centre: Sportowy centrum
1373           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1374           military: Militarny wobcerk
1375           school:
1376           - Šula
1377           - uniwersita
1378           building: Pśesegajuce twarjenje
1379           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1380           summit:
1381           - Wjerch
1382           - špica
1383           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1384           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1385           private: Priwatny pśistup
1386           permissive: Dowólony pśistup
1387           destination: Jano za pśigranicujucych
1388           construction: Drogi w twari
1389     richtext_area:
1390       edit: Wobźěłaś
1391       preview: Pśeglěd
1392     markdown_help:
1393       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1394         analyzěrowany
1395       headings: Nadpisma
1396       heading: Nadpismo
1397       subheading: Pódnapismo
1398       unordered: Nalicenje
1399       ordered: Numerěrowana lisćina
1400       first: Prědny element
1401       second: Drugi element
1402       link: Wótkaz
1403       text: Tekst
1404       image: Wobraz
1405       alt: Alternatiwny tekst
1406       url: URL
1407   trace:
1408     visibility:
1409       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1410       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1411       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1412       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1413         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1414     create:
1415       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1416       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1417         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1418     edit:
1419       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1420       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1421       filename: 'Datajowe mě:'
1422       download: ześěgnuś
1423       uploaded_at: 'Nagraty:'
1424       points: 'Dypki:'
1425       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1426       map: kórta
1427       edit: wobźěłaś
1428       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1429       description: 'Wopisanje:'
1430       tags: 'Atributy:'
1431       tags_help: pśez komu wótźělony
1432       save_button: Změny składowaś
1433       visibility: 'Widobnosć:'
1434       visibility_help: Co to groni?
1435     trace_form:
1436       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1437       description: 'Wopisanje:'
1438       tags: 'Atributy:'
1439       tags_help: pśez komu wótźělony
1440       visibility: 'Widobnosć:'
1441       visibility_help: Co to groni?
1442       upload_button: Nagraś
1443       help: Pomoc
1444     trace_header:
1445       upload_trace: Slěd nagraś
1446       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1447       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
1448       traces_waiting:
1449         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1450           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1451           drugich wužywarjow.
1452         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1453           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1454           drugich wužywarjow.
1455     trace_optionals:
1456       tags: Atributy
1457     view:
1458       title: Pokazujo se slěd %{name}
1459       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1460       pending: NJEDOCYNJONY
1461       filename: 'Datajowe mě:'
1462       download: ześěgnuś
1463       uploaded: 'Nagraty:'
1464       points: 'Dypki:'
1465       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1466       map: kórta
1467       edit: wobźěłaś
1468       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1469       description: 'Wopisanje:'
1470       tags: 'Atributy:'
1471       none: Žeden
1472       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1473       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1474       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1475       visibility: 'Widobnosć:'
1476     trace_paging_nav:
1477       showing_page: Bok %{page}
1478       older: Starše slědy
1479       newer: Nowše slědy
1480     trace:
1481       pending: Njedocynjony
1482       count_points: '%{count} dypkow'
1483       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1484       more: wěcej
1485       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1486       view_map: Kórtu pokazaś
1487       edit: wobźěłaś
1488       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1489       public: ZJAWNY
1490       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1491       private: PRIWATNY
1492       trackable: SLĚDUJOBNY
1493       by: wót
1494       in: w
1495       map: kórta
1496     list:
1497       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1498       your_traces: Twóje GPS-slědy
1499       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1500       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1501       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1502       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1503         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1504         boku</a>.
1505     delete:
1506       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1507     make_public:
1508       made_public: Wózjawjona cera
1509     offline_warning:
1510       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1511     offline:
1512       heading: Składowanje GPX offline
1513       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1514     georss:
1515       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1516     description:
1517       description_with_count:
1518         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1519         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1520         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1521         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1522       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1523   application:
1524     require_cookies:
1525       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1526         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1527     require_moderator:
1528       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1529     setup_user_auth:
1530       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1531         aby wěcej zgónił.
1532       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1533         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1534         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1535   oauth:
1536     oauthorize:
1537       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1538       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1539         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1540         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1541       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1542       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1543       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1544       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1545       allow_write_api: kórtu změniś.
1546       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1547       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1548       allow_write_notes: pokazki změniś.
1549     oauthorize_success:
1550       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1551       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1552       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1553     oauthorize_failure:
1554       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1555       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1556       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1557     revoke:
1558       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1559   oauth_clients:
1560     new:
1561       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1562       submit: Registrěrowaś
1563     edit:
1564       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1565       submit: Wobźěłaś
1566     show:
1567       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1568       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1569       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1570       url: 'URL za napšašowański token:'
1571       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1572       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1573       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1574       edit: Drobnostki wobźěłaś
1575       delete: Klient wulašowaś
1576       confirm: Sy se wěsty?
1577       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1578       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1579       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1580       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1581       allow_write_api: kórtu změniś.
1582       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1583       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1584       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1585     index:
1586       title: Móje OAuth-drobnostiki
1587       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1588       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1589       application: Mě aplikacije
1590       issued_at: Wustajony
1591       revoke: Wótpóraś!
1592       my_apps: Móje aplikacije
1593       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1594         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1595         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1596       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1597       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1598     form:
1599       name: Mě
1600       required: Trěbny
1601       url: URL głowneje aplikacije
1602       callback_url: URL slědkwołanja
1603       support_url: URL pódpěry
1604       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1605       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1606       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1607       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1608       allow_write_api: kórtu změniś.
1609       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1610       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1611       allow_write_notes: pokazki změniś.
1612     not_found:
1613       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1614     create:
1615       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1616     update:
1617       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1618     destroy:
1619       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1620   user:
1621     login:
1622       title: Pśizjawjenje
1623       heading: Pśizjawjenje
1624       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1625       password: 'Gronidło:'
1626       openid: '%{logo} OpenID:'
1627       remember: 'Spomnjeś se:'
1628       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1629       login_button: Pśizjawiś se
1630       register now: Něnto registrěrowaś
1631       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1632         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1633       with openid: 'Alternatiwnje móžoš swój OpenID za pśizjawjenje wužywaś:'
1634       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1635       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1636       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1637       no account: Njamaš wužywarske konto?
1638       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1639         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1640         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1641       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1642         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1643       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1644       openid missing provider: Bóžko njejsmy mógli z twójim OpenID-póbitowarjom zwězaś
1645       openid invalid: Bóžko zda se, až twój OpenID jo njepłaśiwy
1646       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1647       openid_providers:
1648         openid:
1649           title: Z OpenID se pśizjawiś
1650           alt: Z OpenID-URL se pśizjawiś
1651         google:
1652           title: Z Google pśizjawiś
1653           alt: Z OpenID z Google pśizjawiś
1654         yahoo:
1655           title: Z Yahoo pśizjawiś
1656           alt: Z OpenID z Yahoo pśizjawiś
1657         wordpress:
1658           title: Z Wordpress pśizjawiś
1659           alt: Z OpenID z Wordpress pśizjawiś
1660         aol:
1661           title: Z AOL pśizjawiś
1662           alt: Z OpenID z AOL pśizjawiś
1663     logout:
1664       title: Wótzjawiś se
1665       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1666       logout_button: Wótzjawjenje
1667     lost_password:
1668       title: Zabyte gronidło
1669       heading: Sy gronidło zabył?
1670       email address: 'E-mailowa adresa:'
1671       new password button: Gronidło slědk stajiś
1672       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1673         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1674       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1675         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1676       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1677     reset_password:
1678       title: Gronidło slědk stajiś
1679       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1680       password: 'Gronidło:'
1681       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1682       reset: Gronidło slědk stajiś
1683       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1684       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1685     new:
1686       title: Registrěrowaś
1687       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1688       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a>
1689         do zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako
1690         móžno wobźěłowaś.
1691       about:
1692         header: Lichy a wobźěłujobny
1693         html: |-
1694           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1695           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1696       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1697         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1698       email address: 'E-mailowa adresa:'
1699       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1700       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1701         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1702         priwatnosći</a>)
1703       display name: 'Wužywarske mě:'
1704       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1705         w nastajenjach změniś.
1706       openid: '%{logo} OpenID:'
1707       password: 'Gronidło:'
1708       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1709       use openid: Alternatiwnje móžoš OpenID %{logo} za pśizjawjenje wužywaś
1710       openid no password: Za OpenID gronidło njejo trěbne, ale někotare wósebne rědy
1711         abo serwer by mógli gronidło pótrjebaś.
1712       openid association: |-
1713         <p>Twój OpenID hyšći njejo zwězany z kontom OpenStreetMap.</p>
1714         <ul>
1715         <li>Jolic sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědujucego formulara.</li>
1716         <li>
1717         Jolic maš južo konto, móžoš se z wužywarskim mjenim a gronidłom pśizjawiś a pótom konto ze swójim OpenID w swójich wužywarskich nastajenjach zwězaś.
1718         </li>
1719         </ul>
1720       continue: Registrěrowaś
1721       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1722       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1723         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1724     terms:
1725       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1726       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1727       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1728         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1729         a pśichodne pśinoski.
1730       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1731         pśistupne.
1732       consider_pd_why: Co to jo?
1733       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1734         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1735       agree: Akceptěrowaś
1736       decline: Wótpokazaś
1737       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1738         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1739       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1740       legale_names:
1741         france: Francojska
1742         italy: Italska
1743         rest_of_world: Zbytk swěta
1744     no_such_user:
1745       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1746       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1747       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1748         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1749     view:
1750       my diary: Mój dnjownik
1751       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1752       my edits: Móje změny
1753       my traces: Móje ceri
1754       my notes: Móje pokazki
1755       my messages: Móje powěsći
1756       my profile: Mój profil
1757       my settings: Móje nastajenja
1758       my comments: Móje komentary
1759       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1760       blocks on me: Dostane blokowanja
1761       blocks by me: Dane blokěrowanja
1762       send message: Powěsć pósłaś
1763       diary: Dnjownik
1764       edits: Změny
1765       traces: Slědy
1766       notes: Pokazki kórty
1767       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1768       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1769       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1770       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1771       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1772       ct undecided: Njerozsuźony
1773       ct declined: Wótpokazany
1774       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1775       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1776       email address: 'E-mailowa adresa:'
1777       created from: 'Napórany z:'
1778       status: 'Status:'
1779       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1780       description: Wopisanje
1781       user location: Wužywarske městno
1782       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1783         wužywarjow w swójej bliskosći.
1784       settings_link_text: nastajenja
1785       your friends: Twóje pśijaśele
1786       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1787       km away: '%{count} km zdalony'
1788       m away: '%{count} m zdalony'
1789       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1790       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1791       role:
1792         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1793         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1794         grant:
1795           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1796           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1797         revoke:
1798           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1799           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1800       block_history: dostane blokěrowanja
1801       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1802       comments: Komentary
1803       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1804       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1805       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1806       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1807       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1808       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1809       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1810       confirm: Wobkšuśiś
1811       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1812       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1813       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1814       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1815     popup:
1816       your location: Twójo městno
1817       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1818       friend: Pśijaśel
1819     account:
1820       title: Konto wobźěłaś
1821       my settings: Móje nastajenja
1822       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1823       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1824       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1825       openid:
1826         openid: 'OpenID:'
1827         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1828         link text: Co to jo?
1829       public editing:
1830         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1831         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1832         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1833         enabled link text: Co to jo?
1834         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1835           anonymne.
1836         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1837       public editing note:
1838         heading: Zjawne wobźěłowanje
1839         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1840           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1841           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1842           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1843           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1844           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1845           zjawne.</li></ul>
1846       contributor terms:
1847         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1848         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1849         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1850         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1851           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1852         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1853         link text: Co to jo?
1854       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1855       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1856       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1857       image: 'Wobraz:'
1858       gravatar:
1859         gravatar: Gravatar wužywaś
1860         link text: Co to jo?
1861       new image: Wobraz pśidaś
1862       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1863       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1864       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1865       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1866       home location: 'Bydlišćo:'
1867       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1868       latitude: 'Šyrina:'
1869       longitude: 'Dlinina:'
1870       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1871       save changes button: Změny składowaś
1872       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1873       return to profile: Slědk k profiloju
1874       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1875         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1876       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1877     confirm:
1878       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1879       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1880       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1881         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1882       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1883         swójo konto.
1884       button: Wobkšuśiś
1885       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1886       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1887       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1888         how</a>.
1889     confirm_resend:
1890       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1891         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1892         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org
1893         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1894         wótegroniś.
1895       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1896     confirm_email:
1897       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1898       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1899         adresu wobkšuśił.
1900       button: Wobkšuśiś
1901       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1902       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1903     set_home:
1904       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1905     go_public:
1906       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1907     make_friend:
1908       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1909       button: Ako pśijaśela pśidaś
1910       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1911       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1912       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1913     remove_friend:
1914       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1915       button: Pśijaśela wótpóraś
1916       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1917       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1918     filter:
1919       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1920     list:
1921       title: Wužywarje
1922       heading: Wužywarje
1923       showing:
1924         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1925         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1926       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1927       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1928       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1929       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1930       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1931     suspended:
1932       title: Konto wupowěźone
1933       heading: Konto wupowěźone
1934       webmaster: webmejstaŕ
1935       body: |-
1936         <p>
1937         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1938         </p>
1939         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1940   user_role:
1941     filter:
1942       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1943         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1944       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1945       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1946       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1947     grant:
1948       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1949       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1950       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1951       confirm: Wobkšuśiś
1952       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1953         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1954     revoke:
1955       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1956       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1957       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1958       confirm: Wobkšuśiś
1959       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1960         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1961   user_block:
1962     model:
1963       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1964       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1965     not_found:
1966       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1967       back: Slědk k indeksoju
1968     new:
1969       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1970       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1971       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1972         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1973         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1974         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1975       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1976       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1977       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1978       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1979         wótegroniś.
1980       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1981       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1982     edit:
1983       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1984       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1985       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1986         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1987         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1988         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1989       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1990       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1991       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1992       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1993       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1994     filter:
1995       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1996       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1997         padajuceje lisćiny wubraś.
1998     create:
1999       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
2000         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
2001       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
2002         zablokěrujoš.
2003       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
2004     update:
2005       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
2006         móžo jo wobźěłaś.
2007       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
2008     index:
2009       title: Wužywarske blokěrowanja
2010       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
2011       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
2012     revoke:
2013       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
2014       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
2015       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
2016       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
2017       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
2018       revoke: Wótpóraś!
2019       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
2020     period:
2021       few: '%{count} góźiny'
2022       one: 1 góźina
2023       two: '%{count} góźinje'
2024       other: '%{count} góźinow'
2025     partial:
2026       show: Pokazaś
2027       edit: Wobźěłaś
2028       revoke: Wótpóraś!
2029       confirm: Sy se wěsty?
2030       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
2031       creator_name: Blokěrowaŕ
2032       reason: Pśicyna za blokěrowanje
2033       status: Status
2034       revoker_name: Wótpórany wót
2035       not_revoked: (nic wótpórany)
2036       showing_page: Bok %{page}
2037       next: Pśiducy »
2038       previous: « Pjerwjejšny
2039     helper:
2040       time_future: Kóńcy se %{time}.
2041       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
2042       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
2043     blocks_on:
2044       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
2045       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
2046       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
2047     blocks_by:
2048       title: Blokěrowanja wót %{name}
2049       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
2050       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
2051     show:
2052       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
2053       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
2054       time_future: Kóńcy se %{time}
2055       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
2056       status: Status
2057       show: Pokazaś
2058       edit: Wobźěłaś
2059       revoke: Wótpóraś!
2060       confirm: Sy se wěsty?
2061       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
2062       back: Wše blokěrowanja pokazaś
2063       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
2064       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
2065   note:
2066     description:
2067       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
2068       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
2069       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
2070       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
2071       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2072       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2073       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2074       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2075     rss:
2076       title: Pokazki OpenStreetMap
2077       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2078         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2079       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2080       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2081       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2082       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2083       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2084     entry:
2085       comment: Komentar
2086       full: Dopołna pokazka
2087     mine:
2088       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2089       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2090       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2091       id: ID
2092       creator: Stwóriśel
2093       description: Wopis
2094       created_at: Napórany
2095       last_changed: Slědny raz změnjony
2096       ago_html: pśed %{when}
2097   javascripts:
2098     close: Zacyniś
2099     share:
2100       title: Źěliś
2101       cancel: Pśetergnuś
2102       image: Wobraz
2103       link: Wótkaz abo HTML
2104       long_link: Wótkaz
2105       short_link: Krotki wótkaz
2106       embed: HTML
2107       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2108       format: 'Format:'
2109       scale: 'Měritko:'
2110       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2111       download: Ześěgnuś
2112       short_url: Krotki URL
2113       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2114       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2115       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2116       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2117     key:
2118       title: Legenda
2119       tooltip: Legenda
2120       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2121     map:
2122       zoom:
2123         in: Pówětšyś
2124         out: Pómjeńšyś
2125       locate:
2126         title: Aktualne městno pokazaś
2127         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2128       base:
2129         standard: Standard
2130         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2131         transport_map: Wobchadowa kórta
2132         mapquest: MapQuest Open
2133         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2134       layers:
2135         header: Kórtowe rowniny
2136         notes: Pokazki kórty
2137         data: Kórtowe daty
2138         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2139         title: Rowniny
2140       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2141       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2142     site:
2143       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2144       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2145       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2146       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2147       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2148       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2149     notes:
2150       new:
2151         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2152           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2153           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2154           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2155         add: Pokazku pśidaś
2156       show:
2157         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2158           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2159         hide: Schowaś
2160         resolve: Wótbyty
2161         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2162         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2163         comment: Komentar
2164     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2165       how.
2166   redaction:
2167     edit:
2168       description: Wopisanje
2169       heading: Redakciju wobźěłaś
2170       submit: Redakciju składowaś
2171       title: Redakciju wobźěłaś
2172     index:
2173       empty: Žedne redakcije njejsu.
2174       heading: Lisćina redakcijow
2175       title: Lisćina redakcijow
2176     new:
2177       description: Wopisanje
2178       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2179       submit: Redakciju napóraś
2180       title: Nowa redakcija se napórajo
2181     show:
2182       description: 'Wopisanje:'
2183       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2184       title: Redakcija se pokazujo
2185       user: 'Stwóriśel:'
2186       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2187       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2188       confirm: Sy se wěsty?
2189     create:
2190       flash: Redakcija jo se napórała.
2191     update:
2192       flash: Změny skłaźone.
2193     destroy:
2194       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2195         nježli až ju wulašujoš.
2196       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2197       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2198 ...