8a7fea0ecd333e930582d0675213a6ccb2178518
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: McDutchie
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Rancher
7 sr-Latn: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Tekst
12       diary_entry: 
13         language: Jezik
14         latitude: Geografska širina
15         longitude: Geografska dužina
16         title: Naslov
17         user: Korisnik
18       friend: 
19         friend: Prijatelj
20         user: Korisnik
21       message: 
22         body: Tekst
23         recipient: Primalac
24         sender: Pošiljalac
25         title: Naslov
26       trace: 
27         description: Opis
28         latitude: Geografska širina
29         longitude: Geografska dužina
30         name: Ime
31         public: Javno
32         size: Veličina
33         user: Korisnik
34         visible: Vidljivo
35       user: 
36         active: Aktivan
37         description: Opis
38         display_name: Ime prikaza
39         email: E-pošta
40         languages: Jezici
41         pass_crypt: Lozinka
42     models: 
43       acl: Upravljanje pristupom
44       changeset: Skup izmena
45       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
46       country: Zemlja
47       diary_comment: Komentar na dnevnik
48       diary_entry: Unos u dnevniku
49       friend: Prijatelj
50       language: Jezik
51       message: Poruka
52       node: Čvor
53       node_tag: Oznaka čvora
54       notifier: Izvestilac
55       old_node: Stari čvor
56       old_node_tag: Oznaka starog čvora
57       old_relation: Stari odnos
58       old_relation_member: Član starog odnosa
59       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
60       old_way: Stara putanja
61       old_way_node: Čvor stare putanje
62       old_way_tag: Oznaka starog puta
63       relation: Odnos
64       relation_member: Član odnosa
65       relation_tag: Oznaka odnosa
66       session: Sesija
67       trace: Trag
68       tracepoint: Tačka traga
69       tracetag: Oznaka traga
70       user: Korisnik
71       user_preference: Korisničke postavke
72       user_token: Korisnički žeton
73       way: Putanja
74       way_node: Čvor putanje
75       way_tag: Oznaka puta
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
83       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Skup izmena: %{id}"
87       changesetxml: XML skup izmena
88       feed: 
89         title: Skup izmena %{id}
90         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Skup izmena
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pripada:"
95       bounding_box: "Granični okvir:"
96       box: okvir
97       closed_at: "Zatvoreno:"
98       created_at: "Napravljeno:"
99       has_nodes: 
100         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
101         one: "Ima sledeći čvor:"
102         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
103       has_relations: 
104         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
105         one: "Ima sledeći odnos:"
106         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
107       has_ways: 
108         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
109         one: "Ima sledeću putanju:"
110         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
111       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
112       show_area_box: Prikaži okvir područja
113     common_details: 
114       changeset_comment: "Komentar:"
115       deleted_at: "Obrisano:"
116       deleted_by: "Obrisao:"
117       edited_at: "Izmenjeno:"
118       edited_by: "Izmenio:"
119       in_changeset: "U skupu izmena:"
120       version: "Verzija:"
121     containing_relation: 
122       entry: Odnos %{relation_name}
123       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
124     map: 
125       deleted: Obrisano
126       edit: 
127         area: Uredi područje
128         node: Uredi čvor
129         relation: Uredi odnos
130         way: Uredi putanju
131       larger: 
132         area: Pogledaj područje na većoj mapi
133         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
134         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
135         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
136       loading: Učitavam…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
140         next_node_tooltip: Sledeći čvor
141         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
142         next_way_tooltip: Sledeća putanja
143         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
144         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
145         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
146         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
147       paging: 
148         all: 
149           next: "%{id} »"
150           prev: « %{id}
151         user: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154       user: 
155         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
156         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
157         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
158     node: 
159       download_xml: Preuzmi XML
160       edit: Uredi čvor
161       node: Čvor
162       node_title: "Čvor: %{node_name}"
163       view_history: Pogledaj istoriju
164     node_details: 
165       coordinates: "Koordinate:"
166       part_of: "Deo:"
167     node_history: 
168       download_xml: Preuzmi XML
169       node_history: Istorija čvora
170       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
171       view_details: Pogledaj detalje
172     not_found: 
173       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
174       type: 
175         changeset: skup izmena
176         node: čvor
177         relation: odnos
178         way: putanja
179     paging_nav: 
180       of: od
181       showing_page: Prikaz stranice
182     redacted: 
183       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
184       redaction: Redakcija %{id}
185       type: 
186         node: čvor
187         relation: odnos
188         way: putanja
189     relation: 
190       download_xml: Preuzmi XML
191       relation: Odnos
192       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
193       view_history: Pogledaj istoriju
194     relation_details: 
195       members: "Članovi:"
196       part_of: "Deo:"
197     relation_history: 
198       download_xml: Preuzmi XML
199       relation_history: Istorija odnosa
200       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
201       view_details: Pogledaj detalje
202     relation_member: 
203       entry: "%{type} %{name}"
204       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
205       type: 
206         node: Čvor
207         relation: Odnos
208         way: Putanja
209     start: 
210       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
211       view_data: Pogledaj podatke trenutnog prikaza mape
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Podaci
214       data_layer_name: Pregledaj podatke sa mape
215       details: Detalji
216       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
217       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio %{user} u %{timestamp}
218       hide_areas: Sakrij područja
219       history_for_feature: Istorija za %{feature}
220       load_data: Učitaj podatke
221       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
222       loading: Učitavam…
223       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
224       object_list: 
225         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
226         back: Prikaži spisak predmeta
227         details: Detalji
228         heading: Spisak predmeta
229         history: 
230           type: 
231             node: Čvor %{id}
232             way: Putanja %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Čvor %{id}
236             way: Putanja %{id}
237         type: 
238           node: Čvor
239           way: Putanja
240       private_user: privatni korisnik
241       show_areas: Prikaži područja
242       show_history: Prikaži istoriju
243       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira %{bbox_size} je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
244       wait: Pričekajte…
245       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
246     tag_details: 
247       tags: "Oznake:"
248       wiki_link: 
249         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
250         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
251       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
252     timeout: 
253       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
254       type: 
255         changeset: skup izmena
256         node: tačka
257         relation: odnos
258         way: putanja
259     way: 
260       download_xml: Preuzmi XML
261       edit: Uredi putanju
262       view_history: Pogledaj istoriju
263       way: Putanja
264       way_title: "Putanja: %{way_name}"
265     way_details: 
266       also_part_of: 
267         one: takođe deo putanje %{related_ways}
268         other: takođe deo putanja %{related_ways}
269       nodes: "Čvorovi:"
270       part_of: "Deo:"
271     way_history: 
272       download_xml: Preuzmi XML
273       view_details: Pogledaj detalje
274       way_history: Istorija putanje
275       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
276   changeset: 
277     changeset: 
278       anonymous: Anonimno
279       big_area: (veliko)
280       id: br. %{id}
281       no_comment: (nema komentara)
282       no_edits: (nema izmena)
283       show_area_box: pogledaj okvir područja
284       still_editing: (još uvek uređuje)
285       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Sledeća »
288       previous: « Prethodna
289       showing_page: Prikaz stranice %{page}
290     changesets: 
291       area: Područje
292       comment: Komentar
293       id: Naznaka
294       saved_at: Sačuvano u
295       user: Korisnik
296     list: 
297       description: Skorašnje izmene
298       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
299       description_friend: Izmene vaših prijatelja
300       description_nearby: Izmene od okolnih korisnika
301       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
302       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
303       empty_anon_html: Još nema izmena
304       empty_user_html: Izgleda da niste napravili nijednu izmenu dosad. Da biste počeli, prvo pogledajte <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>uputstvo za početnike</a>.
305       heading: Skupovi izmena
306       heading_bbox: Skupovi izmena
307       heading_friend: Izmene
308       heading_nearby: Izmene
309       heading_user: Skupovi izmena
310       heading_user_bbox: Skupovi izmena
311       title: Skupovi izmena
312       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
313       title_friend: Izmene vaših prijatelja
314       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
315       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
316       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: pre %{ago}
322       comment: Komentar
323       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
324       newer_comments: Noviji komentari
325       older_comments: Stariji komentari
326       post: Postavi
327       when: Kada
328     diary_comment: 
329       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
330       confirm: Potvrdi
331       hide_link: Sakrij ovaj komentar
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: 1 komentar
335         other: "%{count} komentara"
336       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
337       confirm: Potvrdi
338       edit_link: Uredi ovaj unos
339       hide_link: Sakrij ovaj unos
340       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
341       reply_link: Odgovori na ovaj unos
342     edit: 
343       body: "Tekst:"
344       language: "Jezik:"
345       latitude: "Geografska širina:"
346       location: "Lokacija:"
347       longitude: "Geografska dužina:"
348       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
349       save_button: Sačuvaj
350       subject: "Tema:"
351       title: Uredi unos u dnevniku
352       use_map_link: koristi mapu
353     feed: 
354       all: 
355         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
356         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
357       language: 
358         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
359         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
360       user: 
361         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
362         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
363     list: 
364       in_language_title: Dnevnici na %{language}
365       new: Novi unos u dnevniku
366       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
367       newer_entries: Noviji unosi
368       no_entries: Nema unosa u dnevniku
369       older_entries: Stariji unosi
370       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
371       title: Korisnički dnevnici
372       title_friends: Dnevnici prijatelja
373       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
374       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
375     location: 
376       edit: Uredi
377       location: "Lokacija:"
378       view: Pogledaj
379     new: 
380       title: Novi unos u dnevniku
381     no_such_entry: 
382       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
383       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
384       title: Nema takvog unosa u dnevniku
385     view: 
386       leave_a_comment: Ostavite komentar
387       login: Prijavite se
388       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
389       save_button: Sačuvaj
390       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
391       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
392   editor: 
393     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
394     potlatch: 
395       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
396       name: Potlač 1
397     potlatch2: 
398       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
399       name: Potlač 2
400     remote: 
401       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
402       name: Daljinsko upravljanje
403   export: 
404     start: 
405       add_marker: Dodaj marker na mapu
406       area_to_export: Područje za izvoz
407       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
408       export_button: Izvezi
409       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
410       format: Format
411       format_to_export: Format za izvoz
412       image_size: Veličina slike
413       latitude: "GŠ:"
414       licence: Licenca
415       longitude: "GD:"
416       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
417       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
418       max: najviše
419       options: Mogućnosti
420       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
421       output: Izlaz
422       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
423       scale: Razmera
424       too_large: 
425         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
426         heading: Područje je preveliko
427       zoom: Uvećanje
428     start_rjs: 
429       add_marker: Dodaj marker na mapu
430       change_marker: Promeni položaj markera
431       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
432       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
433       export: Izvezi
434       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
435       view_larger_map: Pogledaj veću mapu
436   geocoder: 
437     description: 
438       title: 
439         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
440         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
441       types: 
442         cities: Gradovi
443         places: Mesta
444         towns: Varošice
445     direction: 
446       east: istočno
447       north: severno
448       north_east: severoistočno
449       north_west: severozapadno
450       south: južno
451       south_east: jugoistočno
452       south_west: jugozapadno
453       west: zapadno
454     distance: 
455       one: oko jednog kilometra
456       other: oko %{count} kilometra
457       zero: manje od jednog kilometra
458     results: 
459       more_results: Više rezultata
460       no_results: Nema rezultata
461     search: 
462       title: 
463         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
464         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
465         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
466         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
467         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
468         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
469     search_osm_nominatim: 
470       prefix: 
471         aeroway: 
472           aerodrome: Aerodrom
473           apron: Rampa
474           gate: Kapija
475           helipad: Heliodrom
476           runway: Pista
477           taxiway: Rulna staza
478           terminal: Terminal
479         amenity: 
480           WLAN: Bežični internet
481           airport: Aerodrom
482           arts_centre: Umetnički centar
483           artwork: Umetničko delo
484           atm: Bankomat
485           auditorium: Dvorana
486           bank: Banka
487           bar: Bar
488           bbq: Roštilj
489           bench: Klupa
490           bicycle_parking: Biciklistički parking
491           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
492           biergarten: Pivska bašta
493           brothel: Javna kuća
494           bureau_de_change: Menjačnica
495           bus_station: Autobuska stanica
496           cafe: Kafe
497           car_rental: Iznajmljivanje automobila
498           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
499           car_wash: Auto-perionica
500           casino: Kazino
501           charging_station: Napojna stanica
502           cinema: Bioskop
503           clinic: Klinika
504           club: Klub
505           college: Fakultet
506           community_centre: Društveni centar
507           courthouse: Sud
508           crematorium: Krematorijum
509           dentist: Zubar
510           doctors: Doktor
511           dormitory: Studentski dom
512           drinking_water: Pijaća voda
513           driving_school: Auto-škola
514           embassy: Ambasada
515           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
516           fast_food: Brza hrana
517           ferry_terminal: Skela
518           fire_hydrant: Hidrant
519           fire_station: Vatrogasna stanica
520           food_court: Štandovi za brzu hranu
521           fountain: Fontana
522           fuel: Benzinska pumpa
523           grave_yard: Groblje
524           gym: Fitnes centar
525           hall: Hala
526           health_centre: Dom zdravlja
527           hospital: Bolnica
528           hotel: Hotel
529           hunting_stand: Lovački dom
530           ice_cream: Prodavnica sladoleda
531           kindergarten: Obdanište
532           library: Biblioteka
533           market: Pijaca
534           marketplace: Pijaca
535           mountain_rescue: Gorska služba
536           nightclub: 'Noćni klub'
537           nursery: Jaslice
538           nursing_home: Starački dom
539           office: Poslovnica
540           park: Park
541           parking: Parking
542           pharmacy: Apoteka
543           place_of_worship: Mesto bogosluženja
544           police: Policija
545           post_box: Poštansko sanduče
546           post_office: Pošta
547           preschool: Predškolska ustanova
548           prison: Zatvor
549           pub: Pab
550           public_building: Ustanova
551           public_market: Pijaca
552           reception_area: Prijemno područje
553           recycling: Mesto za reciklažu
554           restaurant: Restoran
555           retirement_home: Starački dom
556           sauna: Sauna
557           school: Škola
558           shelter: Sklonište
559           shop: Prodavnica
560           shopping: Trgovački centar
561           shower: Tuš
562           social_centre: Socijalni centar
563           social_club: Društveni klub
564           studio: Studio
565           supermarket: Supermarket
566           swimming_pool: Bazen
567           taxi: Taksi
568           telephone: Telefonska govornica
569           theatre: Pozorište
570           toilets: Toaleti
571           townhall: Gradska skupština
572           university: Univerzitet
573           vending_machine: Automat
574           veterinary: Veterinarska hirurgija
575           village_hall: Seoski dom
576           waste_basket: Korpa za otpatke
577           wifi: Bežični internet
578           youth_centre: Dom omladine
579         boundary: 
580           administrative: Administrativna granica
581           census: Popisna granica
582           national_park: Nacionalni park
583           protected_area: Zaštićeno područje
584         bridge: 
585           aqueduct: Akvadukt
586           suspension: Viseći most
587           swing: Vrteški most
588           viaduct: Vijadukt
589           "yes": Most
590         building: 
591           "yes": Zgrada
592         highway: 
593           bridleway: Konjička staza
594           bus_guideway: Autobuska traka
595           bus_stop: Autobuska stanica
596           byway: Prečica
597           construction: Auto-put u izgradnji
598           cycleway: Biciklistička staza
599           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
600           footway: Pešačka staza
601           ford: Gaz
602           living_street: Ulica smirenog prometa
603           milestone: Miljokaz
604           minor: Drugorazredni put
605           motorway: Auto-put
606           motorway_junction: Petlja
607           motorway_link: Moto-put
608           path: Staza
609           pedestrian: Pešačka staza
610           platform: Platforma
611           primary: Glavni put
612           primary_link: Glavni put
613           raceway: Trkačka staza
614           residential: Ulica
615           rest_area: Odmaralište
616           road: Put
617           secondary: Sporedni put
618           secondary_link: Sporedni put
619           service: Servisni put
620           services: Usluge na auto-putu
621           speed_camera: Foto-radar
622           steps: Stepenice
623           stile: Prelaz preko ograde
624           tertiary: Lokalni put
625           tertiary_link: Lokalni put
626           track: Makadam
627           trail: Staza
628           trunk: Magistralni put
629           trunk_link: Magistralni put
630           unclassified: Nekategorisani put
631           unsurfaced: Neasfaltirani put
632         historic: 
633           archaeological_site: Arheološko nalazište
634           battlefield: Bojište
635           boundary_stone: Granični kamen
636           building: Zgrada
637           castle: Dvorac
638           church: Crkva
639           fort: Utvrđivanje
640           house: Kuća
641           icon: Ikona
642           manor: Plemićko imanje
643           memorial: Spomenik
644           mine: Rudnik
645           monument: Spomenik
646           museum: Muzej
647           ruins: Ruševine
648           tower: Toranj
649           wayside_cross: Krajputaš
650           wayside_shrine: Usputno svetište
651           wreck: Olupina
652         landuse: 
653           allotments: Bašte
654           basin: Basen
655           brownfield: Zemljište za prenamenu
656           cemetery: Groblje
657           commercial: Poslovno područje
658           conservation: Zaštićeno područje
659           construction: Gradilište
660           farm: Farma
661           farmland: Polje
662           farmyard: Farma
663           forest: Šuma
664           garages: Garaža
665           grass: Trava
666           greenfield: Zeleno polje
667           industrial: Industrijsko područje
668           landfill: Deponija
669           meadow: Livada
670           military: Vojno područje
671           mine: Rudnik
672           nature_reserve: Rezervat prirode
673           orchard: Voćnjak
674           park: Park
675           piste: Skijaška staza
676           quarry: Kamenolom
677           railway: Železnička pruga
678           recreation_ground: Rekreacijsko područje
679           reservoir: Rezervoar
680           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
681           residential: Stambeno područje
682           retail: Maloprodaja
683           road: Putno područje
684           village_green: Seosko polje
685           vineyard: Vinograd
686           wetland: Močvara
687           wood: Šuma
688         leisure: 
689           beach_resort: Morsko odmaralište
690           bird_hide: Sklonište za ptice
691           common: Opštinsko zemljište
692           fishing: Ribolovno područje
693           fitness_station: Tehnički pregled
694           garden: Bašta
695           golf_course: Golf teren
696           ice_rink: Klizalište
697           marina: Marina
698           miniature_golf: Mini golf
699           nature_reserve: Rezervat prirode
700           park: Park
701           pitch: Sportsko igralište
702           playground: Igralište
703           recreation_ground: Rekreacijsko područje
704           sauna: Sauna
705           slipway: Navoz
706           sports_centre: Sportski centar
707           stadium: Stadion
708           swimming_pool: Bazen
709           track: Staza za trčanje
710           water_park: Vodeni park
711         military: 
712           airfield: Vojni aerodrom
713           barracks: Kasarna
714           bunker: Bunker
715         natural: 
716           bay: Zaliv
717           beach: Plaža
718           cape: Rt
719           cave_entrance: Ulaz u pećinu
720           channel: Kanal
721           cliff: Litica
722           crater: Krater
723           dune: Dina
724           feature: Obeležje
725           fell: Brdo
726           fjord: Fjord
727           forest: Šuma
728           geyser: Gejzir
729           glacier: Glečer
730           heath: Ravnica
731           hill: Brdo
732           island: Ostrvo
733           land: Zemljište
734           marsh: Močvara
735           moor: Močvara
736           mud: Blato
737           peak: Vrh
738           point: Tačka
739           reef: Greben
740           ridge: Greben
741           river: Reka
742           rock: Stena
743           scree: Osulina
744           scrub: Guštara
745           shoal: Sprud
746           spring: Izvor
747           stone: Kamen
748           strait: Moreuz
749           tree: Drvo
750           valley: Dolina
751           volcano: Vulkan
752           water: Voda
753           wetland: Močvara
754           wetlands: Močvara
755           wood: Šuma
756         office: 
757           accountant: Računovođa
758           architect: Arhitekta
759           company: Firma
760           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
761           estate_agent: Agencija za nekretnine
762           government: Vladina služba
763           insurance: Služba za osiguravanje
764           lawyer: Advokat
765           ngo: NVO kancelarija
766           telecommunication: Telekomunikaciona služba
767           travel_agent: Turistička agencija
768           "yes": Kancelarija
769         place: 
770           airport: Aerodrom
771           city: Grad
772           country: Zemlja
773           county: Okrug
774           farm: Farma
775           hamlet: Zaselak
776           house: Kuća
777           houses: Kuće
778           island: Ostrvo
779           islet: Hrid
780           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
781           locality: Lokalitet
782           moor: Močvara
783           municipality: Opština
784           postcode: Poštanski broj
785           region: Područje
786           sea: More
787           state: Savezna država
788           subdivision: Podgrupa
789           suburb: Predgrađe
790           town: Varošica
791           unincorporated_area: Slobodna zemlja
792           village: Selo
793         railway: 
794           abandoned: Napuštena železnica
795           construction: Železnička pruga u izgradnji
796           disused: Napuštena železnica
797           disused_station: Napuštena železnička stanica
798           funicular: Žičana železnica
799           halt: Železničko stajalište
800           historic_station: Istorijska železnička stanica
801           junction: Železnički čvor
802           level_crossing: Pružni prelaz
803           light_rail: Laka železnica
804           miniature: Minijaturna železnica
805           monorail: Jednotračna pruga
806           narrow_gauge: Uskotračna pruga
807           platform: Železnička platforma
808           preserved: Očuvana železnica
809           spur: Pruga
810           station: Železnička stanica
811           subway: Metro stanica
812           subway_entrance: Ulaz u metro
813           switch: Skretnica
814           tram: Tramvaj
815           tram_stop: Tramvajsko stajalište
816           yard: Ranžirna stanica
817         shop: 
818           alcohol: Trgovina pićem
819           antiques: Antikvarnica
820           art: Atelje
821           bakery: Pekara
822           beauty: Parfimerija
823           beverages: Prodavnica pića
824           bicycle: Prodavnica bicikala
825           books: Knjižara
826           butcher: Mesara
827           car: Auto-kuća
828           car_parts: Auto-delovi
829           car_repair: Auto-servis
830           carpet: Prodavnica tepiha
831           charity: Dobrotvorna prodavnica
832           chemist: Apotekar
833           clothes: Butik
834           computer: Računarska oprema
835           confectionery: Poslastičarnica
836           convenience: Potrepštine
837           copyshop: Kopirnica
838           cosmetics: Kozmetičarska radnja
839           department_store: Robna kuća
840           discount: Diskont
841           doityourself: Uradi sam
842           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
843           electronics: Elektronska oprema
844           estate_agent: Agent za nekretnine
845           farm: Poljoprivredna apoteka
846           fashion: Modna prodavnica
847           fish: Ribarnica
848           florist: Cvećara
849           food: Bakalnica
850           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
851           furniture: Nameštaj
852           gallery: Galerija
853           garden_centre: Vrtni centar
854           general: Prodavnica mešovite robe
855           gift: Suvenirnica
856           greengrocer: Piljarnica
857           grocery: Bakalnica
858           hairdresser: Frizerski salon
859           hardware: Gvožđara
860           hifi: Muzička oprema
861           insurance: Osiguranje
862           jewelry: Zlatara
863           kiosk: Kiosk
864           laundry: Perionica rublja
865           mall: Tržni centar
866           market: Market
867           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
868           motorcycle: Prodavnica motocikala
869           music: Muzička prodavnica
870           newsagent: Novinar
871           optician: Optičar
872           organic: Prodavnica zdrave hrane
873           outdoor: Štand
874           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
875           photo: Fotografska radnja
876           salon: Salon
877           shoes: Prodavnica obuće
878           shopping_centre: Tržni centar
879           sports: Sportska oprema
880           stationery: Papirnica
881           supermarket: Supermarket
882           toys: Prodavnica igračaka
883           travel_agency: Turistička agencija
884           video: Videoteka
885           wine: Trgovina pićem
886         tourism: 
887           alpine_hut: Planinarski dom
888           artwork: Galerija
889           attraction: Atrakcija
890           bed_and_breakfast: Polupansion
891           cabin: Koliba
892           camp_site: Kamp
893           caravan_site: Kamp-prikolice
894           chalet: Planinska koliba
895           guest_house: Gostinska kuća
896           hostel: Hostel
897           hotel: Hotel
898           information: Podaci
899           lean_to: Sklonište
900           motel: Motel
901           museum: Muzej
902           picnic_site: Mesto za piknik
903           theme_park: Tematski park
904           valley: Dolina
905           viewpoint: Vidikovac
906           zoo: Zoološki vrt
907         tunnel: 
908           "yes": Tunel
909         waterway: 
910           artificial: Veštački vodeni put
911           boatyard: Brodogradilište
912           canal: Kanal
913           connector: Spoj vodnih puteva
914           dam: Brana
915           derelict_canal: Odbačeni kanal
916           ditch: Jarak
917           dock: Dok
918           drain: Odvod
919           lock: Brana
920           lock_gate: Vrata brane
921           mineral_spring: Mineralni izvor
922           mooring: Sidrište
923           rapids: Brzaci
924           river: Reka
925           riverbank: Rečna obala
926           stream: Potok
927           wadi: Suvo korito reke
928           water_point: Tačka vodotoka
929           waterfall: Vodopad
930           weir: Brana
931       prefix_format: "%{name}"
932   html: 
933     dir: ltr
934   javascripts: 
935     map: 
936       base: 
937         cycle_map: Biciklistička mapa
938         mapquest: Mapkvest open
939         standard: Standardna
940         transport_map: Saobraćajna mapa
941       overlays: 
942         maplint: Maplint
943     site: 
944       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
945       edit_tooltip: Uredite mapu
946       edit_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste uredili mapu
947       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
948       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
949       history_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste videli izmene za ovo područje
950   layouts: 
951     community: Zajednica
952     community_blogs: Blogovi zajednice
953     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
954     copyright: Autorska prava i licenca
955     documentation: Dokumentacija
956     documentation_title: Dokumentacija projekta
957     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
958     donate_link_text: priložiti novac
959     edit: Uredi
960     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
961     export: Izvezi
962     export_tooltip: Izvezite podatke mape
963     foundation: Zadužbina
964     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
965     gps_traces: GPS tragovi
966     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
967     help: Pomoć
968     help_centre: Centar za pomoć
969     help_title: Stranica pomoći za projekat
970     help_url: http://help.openstreetmap.org/
971     history: Istorija
972     home: dom
973     home_tooltip: Idi na lokaciju doma
974     inbox_html: primljene %{count}
975     inbox_tooltip: 
976       one: Vaše sanduče sadrži jednu nepročitanu poruku
977       other: Vaše sanduče sadrži %{count} nepročitane poruke
978       zero: Vaše sanduče ne sadrži nepročitane poruke
979     intro_1: Openstritmap je slobodna mapa celog sveta. Sačinjavaju je korisnici kao što ste vi.
980     intro_2_create_account: Otvorite nalog
981     intro_2_download: preuzimanje
982     intro_2_html: Podaci su slobodni za %{download} i %{use} pod uslovima licence %{license}. %{create_account} da poboljšate mapu.
983     intro_2_license: otvorena licenca
984     intro_2_use: upotreba
985     log_in: prijavi me
986     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
987     logo: 
988       alt_text: Logotip Openstritmapa
989     logout: odjavi me
990     logout_tooltip: Odjavite se
991     make_a_donation: 
992       text: Priložite novac
993       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
994     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
995     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
996     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
997     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
998     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
999     partners_partners: partneri
1000     partners_ucl: VR centar UCL-a
1001     project_name: 
1002       h1: Openstritmap
1003       title: Openstritmap
1004     sign_up: otvori nalog
1005     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
1006     sotm2012: Dođite na konferenciju Openstritmapa 2012, „The State of the Map“, koja se održava od 9. do 11. septembra  u Tokiju!
1007     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
1008     user_diaries: Dnevnici
1009     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
1010     view: Pregled
1011     view_tooltip: Pogledajte mapu
1012     welcome_user: Dobro došli, %{user_link}
1013     welcome_user_link_tooltip: Vaša korisnička stranica
1014     wiki: viki
1015     wiki_title: Viki stranice projekta
1016     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Main_Page?uselang=sr-ec
1017   license_page: 
1018     foreign: 
1019       english_link: engleskog originala
1020       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
1021       title: O prevodu
1022     legal_babble: 
1023       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n  \t+ \t\nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>)."
1024       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade)."
1025       contributors_footer_1_html: "Više informacija o ovim i drugim izvorima korišćenim\nza poboljšavanje Openstritmapa možete naći na stranici <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Doprinosioci</a> na našem vikiju."
1026       contributors_footer_2_html: "  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost."
1027       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje."
1028       contributors_gb_html: "<strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010."
1029       contributors_intro_html: "  Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega."
1030       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; AND podaci, 2007\n  \t+ \t\n    (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1031       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana."
1032       contributors_title_html: Naši saradnici
1033       contributors_za_html: "<strong>Južnoafrička Republika</strong>: sadrži podatke iz\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavne uprave:\nNacionalna katastarska služba</a>, državna autorska prava zadržana."
1034       credit_1_html: "  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n  Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n  CC BY-SA&rdquo;."
1035       credit_2_html: "  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC BY-SA do <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org."
1036       credit_title_html: Kako da imenujete Openstritmap
1037       intro_1_html: "   Openstritmap čine <i>slobodni podaci</i> koji su objavljeni pod\n   licencom <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">\n   Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a> (CC BY-SA)."
1038       intro_2_html: "  Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti."
1039       more_1_html: "  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>."
1040       more_2_html: "  Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava."
1041       more_title_html: Saznajte više
1042       title_html: Autorska prava i licenca
1043     native: 
1044       mapping_link: počnite s mapiranjem
1045       native_link: srpsko izdanje
1046       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
1047       title: O stranici
1048   message: 
1049     delete: 
1050       deleted: Poruka je obrisana
1051     inbox: 
1052       date: Datum
1053       from: Od
1054       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1055       my_inbox: Primljene
1056       new_messages: 
1057         one: "%{count} nova poruka"
1058         other: "%{count} nove poruke"
1059       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1060       old_messages: 
1061         one: "%{count} stara poruka"
1062         other: "%{count} stare poruke"
1063       outbox: poslate
1064       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1065       subject: Naslov
1066       title: Primljene
1067     mark: 
1068       as_read: Poruka je označena kao pročitana
1069       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
1070     message_summary: 
1071       delete_button: Obriši
1072       read_button: Označi kao pročitano
1073       reply_button: Odgovori
1074       unread_button: Označi kao nepročitano
1075     new: 
1076       back_to_inbox: Nazad na primljene
1077       body: Tekst
1078       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
1079       message_sent: Poruka je poslata.
1080       send_button: Pošalji
1081       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
1082       subject: Naslov
1083       title: Pošalji poruku
1084     no_such_message: 
1085       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1086       heading: Nema takve poruke
1087       title: Nema takve poruke
1088     outbox: 
1089       date: Datum
1090       inbox: primljene
1091       messages: 
1092         one: Imate %{count} poslatu poruku
1093         other: Imate %{count} poslate poruke
1094       my_inbox: "%{inbox_link}"
1095       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1096       outbox: poslate
1097       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1098       subject: Naslov
1099       title: Poslate
1100       to: Za
1101     read: 
1102       back_to_inbox: Nazad na primljene
1103       back_to_outbox: Nazad na poslate
1104       date: Datum
1105       from: Od
1106       reading_your_messages: Vaše poruke
1107       reading_your_sent_messages: Vaše poslate poruke
1108       reply_button: Odgovori
1109       subject: Naslov
1110       title: Pročitaj poruku
1111       to: Za
1112       unread_button: Označi kao nepročitano
1113       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1114     reply: 
1115       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1116     sent_message_summary: 
1117       delete_button: Obriši
1118   notifier: 
1119     diary_comment_notification: 
1120       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1121       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1122       hi: Pozdrav, %{to_user},
1123       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1124     email_confirm: 
1125       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1126     email_confirm_html: 
1127       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1128       greeting: Pozdrav,
1129       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1130     email_confirm_plain: 
1131       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1132       greeting: Pozdrav,
1133       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu na
1134       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1135     friend_notification: 
1136       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1137       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
1138       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1139       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
1140     gpx_notification: 
1141       and_no_tags: i bez oznaka.
1142       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1143       failure: 
1144         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1145         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
1146         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1147         more_info_2: "može se naći na:"
1148         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1149       greeting: Pozdrav,
1150       success: 
1151         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1152         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1153       with_description: s opisom
1154       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1155     lost_password: 
1156       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1157     lost_password_html: 
1158       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1159       greeting: Pozdrav,
1160       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1161     lost_password_plain: 
1162       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1163       greeting: Pozdrav,
1164       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za
1165       hopefully_you_2: nalog s ovom e-adresom.
1166     message_notification: 
1167       footer1: Možete pročitati poruku i na %{readurl}
1168       footer2: i možete odgovoriti na %{replyurl}
1169       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1170       hi: Pozdrav, %{to_user},
1171       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
1172     signup_confirm: 
1173       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1174     signup_confirm_html: 
1175       ask_questions: Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim <a href="http://help.openstreetmap.org/">stranicama za pitanja i odgovore</a>.
1176       click_the_link: Ako ste to vi, dobro došli! Kliknite na vezu ispod da biste potvrdili vaš nalog i pročitali više o Openstritmapu
1177       current_user: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, zasnovan na tome gde se oni nalaze, dostupan je na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1178       get_reading: Pročitajte više o Openstritmapu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na vikiju</a>, budite u toku s najnovijim vestima preko <a href="http://blog.openstreetmap.org/">bloga</a> ili <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Tvitera</a> ili pretražite <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a>, blog osnivača Openstritmapa za istoriju projekata. Možete da slušate i <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podemisije</a>!
1179       greeting: Pozdrav!
1180       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da otvori nalog na
1181       introductory_video: Možete pogledati %{introductory_video_link}.
1182       more_videos: Postoji %{more_videos_link}.
1183       more_videos_here: više video-snimaka ovde
1184       user_wiki_page: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu na vikiju koja uključuje oznake kategorija koje označavaju gde se nalazite, kao na primer <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1185       video_to_openstreetmap: uvodni video-snimak za Openstritmap
1186       wiki_signup: Možete i da <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">otvorite nalog na vikiju</a>.
1187     signup_confirm_plain: 
1188       ask_questions: "Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim stranicama za pitanja i odgovore:"
1189       blog_and_twitter: "Budite u toku s najnovijim vestima preko bloga ili Tvitera:"
1190       click_the_link_1: Ako ste to vi, dobro došli! Kliknite na vezu ispod da biste potvrdili svoj
1191       click_the_link_2: korisnički nalog. Pročitajte više o Openstritmapu.
1192       current_user_1: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, na osnovu položaja u svetu
1193       current_user_2: "gde žive, dostupan je na:"
1194       greeting: Pozdrav!
1195       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da otvori nalog na
1196       introductory_video: "Pogledajte uvodni video-snimak za Openstritmap ovde:"
1197       more_videos: "Više video-snimaka možete naći ovde:"
1198       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog Stiva Kosta, osnivača Openstritmapa:"
1199       the_wiki: "Pročitajte više o Openstritmapu na vikiju:"
1200       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Beginners'_guide?uselang=sr-ec
1201       user_wiki_1: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu koja uključuje
1202       user_wiki_2: oznake kategorija koje označavaju odakle ste, kao na primer [[Category:Users_in_London]].
1203       wiki_signup: "Možete i otvoriti nalog na našem vikiju:"
1204       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=sr-ec
1205   oauth: 
1206     oauthorize: 
1207       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1208       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1209       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1210       allow_write_api: menja mapu.
1211       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1212       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1213       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1214       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1215     revoke: 
1216       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1217   oauth_clients: 
1218     create: 
1219       flash: Podaci su uspešno upisani
1220     destroy: 
1221       flash: Upis programa je ukinut
1222     edit: 
1223       submit: Uredi
1224       title: Uredi program
1225     form: 
1226       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1227       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1228       allow_write_api: menjanje mape.
1229       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1230       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1231       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1232       callback_url: Povratna adresa
1233       name: Ime
1234       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1235       required: Neophodno
1236       support_url: Adresa podrške
1237       url: Adresa glavnog programa
1238     index: 
1239       application: Naziv programa
1240       issued_at: Izdano
1241       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1242       my_apps: Programi
1243       my_tokens: Odobreni programi
1244       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1245       register_new: Upiši program
1246       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1247       revoke: Opozovi
1248       title: OAuth detalji
1249     new: 
1250       submit: Otvori nalog
1251       title: Upiši novi program
1252     not_found: 
1253       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1254     show: 
1255       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1256       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1257       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1258       allow_write_api: menja mapu.
1259       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1260       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1261       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1262       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1263       confirm: Jeste li sigurni?
1264       delete: Obriši klijent
1265       edit: Detalji izmene
1266       key: "Ključ potrošača:"
1267       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1268       secret: "Tajna potrošača:"
1269       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1270       title: OAuth detalji za %{app_name}
1271       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1272     update: 
1273       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1274   printable_name: 
1275     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1276   redaction: 
1277     create: 
1278       flash: Redakcija je napravljena.
1279     destroy: 
1280       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1281       flash: Redakcija je uklonjena.
1282       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1283     edit: 
1284       description: Opis
1285       heading: Uredi redakciju
1286       submit: Sačuvaj redakciju
1287       title: Uređivanje redakcije
1288     index: 
1289       empty: Nema redakcija.
1290       heading: Spisak redakcija
1291       title: Spisak redakcija
1292     new: 
1293       description: Opis
1294       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1295       submit: Napravi redakciju
1296       title: Pravljenje nove redakcije
1297     show: 
1298       confirm: Jeste li sigurni?
1299       description: "Opis:"
1300       destroy: Ukloni ovu redakciju
1301       edit: Uredi ovu redakciju
1302       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1303       title: Prikaz redakcije
1304       user: "Tvorac:"
1305     update: 
1306       flash: Izmene su sačuvane.
1307   site: 
1308     edit: 
1309       anon_edits: (%{link})
1310       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1311       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1312       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1313       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1314       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1315       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1316       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1317       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1318       user_page_link: korisničke stranice
1319     index: 
1320       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1321       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1322       permalink: Trajna veza
1323       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1324       shortlink: Kratka veza
1325     key: 
1326       map_key: Legenda
1327       map_key_tooltip: Legenda mape
1328       table: 
1329         entry: 
1330           admin: Administrativna granica
1331           allotments: Bašte
1332           apron: 
1333             - Aerodromski peron
1334             - terminal
1335           bridge: Crni okvir – most
1336           bridleway: Konjička staza
1337           brownfield: Građevinsko zemljište
1338           building: Značajna zgrada
1339           byway: Sporedni put
1340           cable: 
1341             - Žičara
1342             - sedišnica
1343           cemetery: Groblje
1344           centre: Sportski centar
1345           commercial: Poslovno područje
1346           common: 
1347             - Poljana
1348             - livada
1349           construction: Putevi u izgradnji
1350           cycleway: Biciklistička staza
1351           destination: Pristup odredištu
1352           farm: Farma
1353           footway: Pešačka staza
1354           forest: Šuma
1355           golf: Golf teren
1356           heathland: Pustoš
1357           industrial: Industrijsko područje
1358           lake: 
1359             - Jezero
1360             - rezervoar
1361           military: Vojno područje
1362           motorway: Auto-put
1363           park: Park
1364           permissive: Pristup uz dozvolu
1365           pitch: Sportsko igralište
1366           primary: Glavni put
1367           private: Privatni posed
1368           rail: Železnička pruga
1369           reserve: Rezervat prirode
1370           resident: Stambeno područje
1371           retail: Maloprodajno područje
1372           runway: 
1373             - Aerodromska pista
1374             - rulne staze
1375           school: 
1376             - Škola
1377             - univerzitet
1378           secondary: Sporedni put
1379           station: Železnička stanica
1380           subway: Podzemna železnica
1381           summit: 
1382             - Uzvišenje
1383             - vrh
1384           tourist: Turistička atrakcija
1385           track: Makadam
1386           tram: 
1387             - Laka železnica
1388             - tramvaj
1389           trunk: Magistralni put
1390           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1391           unclassified: Nekategorisani put
1392           unsurfaced: Neasfaltirani put
1393           wood: Šuma
1394     markdown_help: 
1395       alt: Rezervni tekst
1396       first: Prva stavka
1397       heading: Naslov
1398       headings: Naslovi
1399       image: Slika
1400       link: Veza
1401       ordered: Svrstan spisak
1402       second: Druga stavka
1403       subheading: Podnaslov
1404       text: Tekst
1405       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1406       unordered: Nesvrstan spisak
1407       url: Adresa
1408     richtext_area: 
1409       edit: Uredi
1410       preview: Pregled
1411     search: 
1412       search: Pretraga
1413       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1414       submit_text: Idi
1415       where_am_i: Gde sam?
1416       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1417     sidebar: 
1418       close: Zatvori
1419       search_results: Rezultati pretrage
1420   time: 
1421     formats: 
1422       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1423   trace: 
1424     create: 
1425       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1426       upload_trace: Otpremi GPS trag
1427     delete: 
1428       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1429     edit: 
1430       description: "Opis:"
1431       download: preuzmi
1432       edit: uredi
1433       filename: "Naziv datoteke:"
1434       heading: Uređivanje traga %{name}
1435       map: mapa
1436       owner: "Vlasnik:"
1437       points: "Tačaka:"
1438       save_button: Sačuvaj izmene
1439       start_coord: "Početna koordinata:"
1440       tags: "Oznake:"
1441       tags_help: razdvojeno zapetama
1442       title: Uređivanje traga %{name}
1443       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1444       visibility: "Vidljivost:"
1445       visibility_help: šta ovo znači?
1446       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1447     list: 
1448       empty_html: Ovde još nema ništa. <a href='%{upload_link}'>Otpremite novi trag</a> ili saznajte više o GPS traganju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>viki stranici</a>.
1449       public_traces: Javni GPS tragovi
1450       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1451       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1452       your_traces: Vaši GPS tragovi
1453     make_public: 
1454       made_public: Javni trag
1455     offline: 
1456       heading: GPX ostava je van mreže
1457       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1458     offline_warning: 
1459       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1460     trace: 
1461       ago: pre %{time_in_words_ago}
1462       by: od
1463       count_points: "%{count} tačaka"
1464       edit: uredi
1465       edit_map: Uredi mapu
1466       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1467       in: u
1468       map: mapa
1469       more: više
1470       pending: NA_ČEKANJU
1471       private: PRIVATNI
1472       public: JAVNI
1473       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1474       trackable: MOŽE SE PRATITI
1475       view_map: Pogledaj kartu
1476     trace_form: 
1477       description: "Opis:"
1478       help: Pomoć
1479       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1480       tags: "Oznake:"
1481       tags_help: razdvojeno zapetama
1482       upload_button: Otpremi
1483       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1484       visibility: "Vidljivost:"
1485       visibility_help: šta ovo znači?
1486       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1487     trace_header: 
1488       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1489       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1490       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1491       upload_trace: Otpremi trag
1492     trace_optionals: 
1493       tags: Oznake
1494     trace_paging_nav: 
1495       newer: Noviji tragovi
1496       older: Stariji tragovi
1497       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1498     view: 
1499       delete_track: Obriši ovaj trag
1500       description: "Opis:"
1501       download: preuzmi
1502       edit: uredi
1503       edit_track: Uredi ovaj trag
1504       filename: "Naziv datoteke:"
1505       heading: Pregled traga %{name}
1506       map: mapa
1507       none: ništa
1508       owner: "Vlasnik:"
1509       pending: NA_ČEKANJU
1510       points: "Tačaka:"
1511       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1512       tags: "Oznake:"
1513       title: Pregled traga %{name}
1514       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1515       uploaded: "Otpremljeno:"
1516       visibility: "Vidljivost:"
1517     visibility: 
1518       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1519       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1520       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1521       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1522   user: 
1523     account: 
1524       contributor terms: 
1525         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1526         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1527         heading: "Uslovi uređivanja:"
1528         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1529         link text: šta je ovo?
1530         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1531         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1532       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1533       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1534       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1535       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1536       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1537       home location: "Mesto stanovanja:"
1538       image: "Slika:"
1539       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1540       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1541       latitude: "Geografska širina:"
1542       longitude: "Geografska dužina:"
1543       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1544       my settings: Postavke
1545       new email address: "Nova e-adresa:"
1546       new image: Dodaj sliku
1547       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1548       openid: 
1549         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1550         link text: šta je ovo?
1551         openid: "OpenID:"
1552       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1553       preferred languages: "Željeni jezici:"
1554       profile description: "Opis profila:"
1555       public editing: 
1556         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1557         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1558         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1559         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1560         enabled link text: šta je ovo?
1561         heading: "Javno uređivanje:"
1562       public editing note: 
1563         heading: Javno uređivanje
1564         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1565       replace image: Zameni trenutnu sliku
1566       return to profile: Nazad na profil
1567       save changes button: Sačuvaj izmene
1568       title: Uredi nalog
1569       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1570     confirm: 
1571       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1572       before you start: Pre nego što počnete s mapiranjem, popunite neke podatke o sebi u obrascu koji se nalazi ispod.
1573       button: Potvrdi
1574       heading: Potvrda korisničkog naloga
1575       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1576       reconfirm: Ako je prošlo neko vreme otkako ste otvorili nalog, možda ćete morati da <a href="%{reconfirm}">zatražite novu potvrdu e-poštom</a>.
1577       success: Vaš nalog je potvrđen. Hvala vam na upisu!
1578       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1579     confirm_email: 
1580       button: Potvrdi
1581       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1582       heading: Potvrda promene e-adrese
1583       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1584       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1585     confirm_resend: 
1586       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1587       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1588     filter: 
1589       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1590     go_public: 
1591       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1592     list: 
1593       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1594       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1595       heading: Korisnici
1596       hide: Sakrij izabrane korisnike
1597       showing: 
1598         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1599         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1600       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1601       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1602       title: Korisnici
1603     login: 
1604       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1605       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1606       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1607       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1608       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1609       heading: Prijava
1610       login_button: Prijavi me
1611       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1612       new to osm: Novi ste na sajtu?
1613       no account: Nemate nalog?
1614       openid: "%{logo} OpenID:"
1615       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1616       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1617       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1618       openid_providers: 
1619         aol: 
1620           alt: Prijavite se preko AOL-a
1621           title: Prijava putem AOL-a
1622         google: 
1623           alt: Prijavite se preko Gugla
1624           title: Prijava putem Gugla
1625         myopenid: 
1626           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1627           title: Prijava putem myOpenID-ja
1628         openid: 
1629           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1630           title: Prijava putem OpenID-ja
1631         wordpress: 
1632           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1633           title: Prijava putem Vordpresa
1634         yahoo: 
1635           alt: Prijavite se preko Jahua
1636           title: Prijava putem Jahua
1637       password: "Lozinka:"
1638       register now: Otvorite nalog
1639       remember: "Zapamti me:"
1640       title: Prijava
1641       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1642       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1643       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1644     logout: 
1645       heading: Odjava
1646       logout_button: Odjavi me
1647       title: Odjava
1648     lost_password: 
1649       email address: "E-adresa:"
1650       heading: Zaboravili ste lozinku?
1651       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1652       new password button: Poništi lozinku
1653       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1654       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1655       title: Povratak lozinke
1656     make_friend: 
1657       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1658       button: Dodaj kao prijatelja
1659       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1660       heading: Dodati korisnika %{user} kao prijatelja?
1661       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1662     new: 
1663       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1664       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1665       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1666       continue: Nastavi
1667       display name: "Ime prikaza:"
1668       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1669       email address: "E-adresa:"
1670       fill_form: Kada popunite obrazac, poslaćemo vam poruku za aktiviranje naloga.
1671       flash create success message: Hvala vam na otvaranju naloga. Poslali smo vam potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1672       heading: Otvaranje korisničkog naloga
1673       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1674       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1675       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1676       openid: "%{logo} OpenID:"
1677       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1678       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1679       password: "Lozinka:"
1680       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1681       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1682       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1683       title: Otvaranje naloga
1684       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1685     no_such_user: 
1686       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1687       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1688       title: Nema takvog korisnika
1689     popup: 
1690       friend: Prijatelj
1691       nearby mapper: Obližnji kartograf
1692       your location: Vaša lokacija
1693     remove_friend: 
1694       button: Ukloni iz prijatelja
1695       heading: Ukloniti korisnika %{user} iz prijatelja?
1696       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1697       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1698     reset_password: 
1699       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1700       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1701       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1702       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1703       password: "Lozinka:"
1704       reset: Poništi lozinku
1705       title: Poništi lozinku
1706     set_home: 
1707       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1708     suspended: 
1709       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1710       heading: Suspendovan nalog
1711       title: Suspendovan nalog
1712       webmaster: administrator
1713     terms: 
1714       agree: Prihvati
1715       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1716       consider_pd_why: šta je ovo?
1717       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1718       decline: Odbaci
1719       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1720       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1721       heading: Uslovi uređivanja
1722       legale_names: 
1723         france: Francuska
1724         italy: Italija
1725         rest_of_world: Ostatak sveta
1726       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1727       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1728       title: Uslovi uređivanja
1729       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1730     view: 
1731       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1732       add as friend: dodaj kao prijatelja
1733       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1734       block_history: dobijene blokade
1735       blocks by me: moja blokiranja
1736       blocks on me: blokiranja na mene
1737       comments: komentari
1738       confirm: Potvrdi
1739       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1740       create_block: blokiraj ovog korisnika
1741       created from: "Napravljeno iz:"
1742       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1743       ct declined: Odbijeno
1744       ct status: "Uslovi za učešće:"
1745       ct undecided: Neodlučeno
1746       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1747       delete_user: obriši ovog korisnika
1748       description: Opis
1749       diary: dnevnik
1750       edits: izmene
1751       email address: "E-adresa:"
1752       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1753       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1754       hide_user: sakrij ovog korisnika
1755       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1756       km away: udaljeno %{count} km
1757       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1758       m away: udaljeno %{count} m
1759       mapper since: "Kartograf od:"
1760       moderator_history: date blokade
1761       my comments: moji komentari
1762       my diary: moj dnevnik
1763       my edits: moje izmene
1764       my settings: moje postavke
1765       my traces: moji tragovi
1766       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1767       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1768       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1769       new diary entry: novi unos u dnevniku
1770       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1771       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1772       oauth settings: oAuth postavke
1773       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1774       role: 
1775         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1776         grant: 
1777           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1778           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1779         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1780         revoke: 
1781           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1782           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1783       send message: pošalji poruku
1784       settings_link_text: postavkama
1785       spam score: "Ocena spama:"
1786       status: "Stanje:"
1787       traces: tragovi
1788       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1789       user location: Boravište korisnika
1790       your friends: Vaši prijatelji
1791   user_block: 
1792     blocks_by: 
1793       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1794       heading: Spisak blokada od %{name}
1795       title: Blokade od %{name}
1796     blocks_on: 
1797       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1798       heading: Spisak blokada za %{name}
1799       title: Blokade za %{name}
1800     create: 
1801       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1802       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1803       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1804     edit: 
1805       back: Pogledaj sve blokade
1806       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1807       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1808       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1809       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1810       show: Pogledaj ovu blokadu
1811       submit: Ažuriraj blokadu
1812       title: Uređivanje blokade za %{name}
1813     filter: 
1814       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1815       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1816     helper: 
1817       time_future: Završava se u %{time}.
1818       time_past: Završeno pre %{time}.
1819       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1820     index: 
1821       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1822       heading: Spisak korisničkih blokada
1823       title: Korisničke blokade
1824     model: 
1825       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1826       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1827     new: 
1828       back: Pogledaj sve blokade
1829       heading: Blokiranje %{name}
1830       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1831       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1832       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1833       submit: Napravi blokadu
1834       title: Blokiranje %{name}
1835       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1836       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1837     not_found: 
1838       back: Nazad na indeks
1839       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1840     partial: 
1841       confirm: Jeste li sigurni?
1842       creator_name: Tvorac
1843       display_name: Blokirani korisnik
1844       edit: Uredi
1845       next: Sledeće »
1846       not_revoked: (nije opozvano)
1847       previous: « Prethodno
1848       reason: Razlozi za blokiranje
1849       revoke: Opozovi
1850       revoker_name: Opozvao
1851       show: Prikaži
1852       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1853       status: Stanje
1854     period: 
1855       one: 1 sat
1856       other: "%{count} sata"
1857     revoke: 
1858       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1859       flash: Ova blokada je opozvana.
1860       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1861       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1862       revoke: Opozovi
1863       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1864       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1865     show: 
1866       back: Pogledaj sve blokade
1867       confirm: Jeste li sigurni?
1868       edit: Uredi
1869       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1870       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1871       reason: "Razlog za blokiranje:"
1872       revoke: Opozovi
1873       revoker: "Opozivalac:"
1874       show: Prikaži
1875       status: Stanje
1876       time_future: Završava se u %{time}
1877       time_past: Završeno pre %{time}
1878       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1879     update: 
1880       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1881       success: Blokada je ažurirana.
1882   user_role: 
1883     filter: 
1884       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1885       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1886       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1887       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1888     grant: 
1889       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1890       confirm: Potvrdi
1891       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1892       heading: Potvrda dodele uloge
1893       title: Potvrda dodele uloge
1894     revoke: 
1895       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1896       confirm: Potvrdi
1897       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1898       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1899       title: Potvrda oduzimanja uloge