]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/sv.yml
Remove comment saying when these files were generated
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 sv: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Brödtext
6       diary_entry: 
7         language: Språk
8         latitude: Latitud
9         longitude: Longitud
10         title: Rubrik
11         user: Användare
12       friend: 
13         friend: Vän
14         user: Användare
15       message: 
16         body: Brödtext
17         recipient: Mottagare
18         sender: Avsändare
19         title: Rubrik
20       trace: 
21         description: Beskrivning
22         latitude: Latitud
23         longitude: Longitud
24         name: Namn
25         public: Offentlig
26         size: Storlek
27         user: Användare
28         visible: Synlig
29       user: 
30         active: Aktiv
31         description: Beskrivning
32         display_name: Visningsnamn
33         email: E-post
34         languages: Språk
35         pass_crypt: Lösenord
36     models: 
37       country: Land
38       diary_comment: Dagbokskommentar
39       diary_entry: Dagbokspost
40       friend: Vän
41       language: Språk
42       message: Meddelande
43       node: Nod
44       old_node: Gammal nod
45       old_relation: Gammal relation
46       old_way: Gammal sträcka
47       old_way_node: Gammal sträcknod
48       relation: Relation
49       relation_member: Medlem i relation
50       session: Session
51       trace: Spår
52       tracepoint: Spårpunkt
53       user: Användare
54       user_preference: Användarinställningar
55       way: Sträcka
56       way_node: Sträcknod
57   browse: 
58     changeset: 
59       changeset: "Changeset: {{id}}"
60       changesetxml: Changeset XML
61       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
62       feed: 
63         title: Changeset {{id}}
64         title_comment: Changeset {{id}} - {{comment}}
65       title: Changeset
66     changeset_details: 
67       bounding_box: "Omslutande område:"
68       closed_at: "Avlutad:"
69       created_at: "Skapad:"
70       has_nodes: 
71         one: "Innehåller följande nod:"
72         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
73       has_relations: 
74         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
75       has_ways: 
76         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
77       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
78       show_area_box: Visa box area
79     changeset_navigation: 
80       all: 
81         next_tooltip: Nästa changeset
82         prev_tooltip: "Nästa chagneset:"
83       user: 
84         name_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
85         next_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
86         prev_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
87     common_details: 
88       changeset_comment: "Kommentar:"
89       edited_at: "Redigerad:"
90       edited_by: "Redigerad av:"
91       in_changeset: "I changeset:"
92       version: "Version:"
93     containing_relation: 
94       entry: Relation {{relation_name}}
95       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
96     map: 
97       deleted: Borttaget
98       larger: 
99         area: Se området på en större karta
100         node: Se noden på en större karta
101         relation: Se relationen på en större karta
102         way: Se sträckan på en större karta
103       loading: Läser in...
104     node: 
105       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
106       download_xml: Laddda hem XML
107       edit: redigera
108       node: Nod
109       node_title: "Nod: {{node_name}}"
110       view_history: se historik
111     node_details: 
112       coordinates: "Koordinater:"
113       part_of: "Del av:"
114     node_history: 
115       node_history: Nodhistorik
116       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
117       view_details: se detaljer
118     not_found: 
119       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
120       type: 
121         changeset: changeset
122         node: nod
123         relation: relation
124         way: way
125     relation: 
126       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
127       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
128     relation_details: 
129       part_of: "Del av:"
130     relation_history: 
131       download_xml: Ladda hem XML
132       relation_history: Relationhistorik
133       view_details: se detaljer
134     relation_member: 
135       type: 
136         node: Nod
137         relation: Relation
138     start_rjs: 
139       data_layer_name: Data
140       details: Detaljer
141       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
142       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
143       history_for_feature: Historik för [[feature]]
144       load_data: Ladda data
145       loaded_an_area_with_num_features: "Detta område innehåller [[num_features]] objekt. Vanligtvis fungerar inte en del webläsare bra vid hantering av sådana stora mängde data. Vanligtvis fungerar webläsare bäst vid hantering av mindre än 100 objekt på en gång: något annat kan göra din webläsare slö/oanvändbar. Om du är säker på att du vill visa denna datan kan du göra det genom att klicka på knappen nedan."
146       loading: Laddar...
147       manually_select: Välj en annan area manuellt
148       object_list: 
149         api: Hämta detta område från API:t
150         back: Visa objektlista
151         details: Delaljer
152         heading: Objektlista
153         selected: 
154           type: 
155             node: Nod [[id]]
156             way: Way [[id]]
157         type: 
158           node: Nod
159           way: Way
160       private_user: privat användare
161       show_history: Visa historik
162       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande område [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
163       wait: Vänta...
164       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
165     way: 
166       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
167       download_xml: Ladda hem XML
168       edit: redigera
169       view_history: se historik
170       way: Way
171       way_title: "Way: {{way_name}}"
172     way_details: 
173       also_part_of: 
174         one: också del av väg {{related_ways}}
175         other: också del av vägarna {{related_ways}}
176       nodes: "Noder:"
177       part_of: "Del av:"
178     way_history: 
179       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
180       download_xml: Ladda hem XML
181       view_details: granska detaljer
182       way_history: Väghistorik
183       way_history_title: "Way historia: {{way_name}}"
184   map: 
185     coordinates: "Koordinater:"
186     edit: Redigera
187   trace: 
188     create: 
189       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis direkt, men det kan mycket väl dröja längre än så, när den är klar får du ett mail.
190       upload_trace: Ladda upp GPX loggspår
191     edit: 
192       description: "Beskrivning:"
193       edit: redigera
194       filename: "Filnamn:"
195       map: karta
196       owner: "Ägare:"
197       save_button: Spara ändringar
198       start_coord: "Startkoordinat:"
199       tags: "Taggar:"
200       uploaded_at: "Upplagd på:"
201       visibility_help: vad betyder detta?
202     trace: 
203       count_points: "{{count}} punkter"
204       edit: Redigera
205       edit_map: Redigera karta
206       pending: BEHANDLAS
207       private: PRIVAT
208       view_map: Visa karta
209     trace_header: 
210       see_all_traces: Se alla GPS spår
211       see_just_your_traces: Se bara dina GPS spår, eller ladda upp ett eget.
212       traces_waiting: Du har {{count}} GPS spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte förstör för andra användare.
213     visibility: 
214       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
215       public: Publik (Visas i GPS spår listan och som anonyma punkter utan ordning)
216       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)