Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪Norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nghtwlkr
10 # Author: Njardarlogar
11 # Author: Pladask
12 nn: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Brødtekst
17       diary_entry: 
18         language: Språk
19         latitude: Breiddegrad
20         longitude: Lengdegrad
21         title: Tittel
22         user: Brukar
23       friend: 
24         friend: Ven
25         user: Brukar
26       message: 
27         body: Brødtekst
28         recipient: Mottakar
29         sender: Sendar
30         title: Tittel
31       trace: 
32         description: Skildring
33         latitude: Breiddegrad
34         longitude: Lengdegrad
35         name: Namn
36         public: Offentleg
37         size: Storleik
38         user: Brukar
39         visible: Synleg
40       user: 
41         active: Aktive
42         description: Skildring
43         display_name: Visningsnamn
44         email: E-post
45         languages: Språk
46         pass_crypt: Passord
47     models: 
48       acl: Tilgangskontrolliste
49       changeset: Endringssett
50       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
51       country: Land
52       diary_comment: Dagbokkommentar
53       diary_entry: Dagbokoppføring
54       friend: Ven
55       language: Språk
56       message: Melding
57       node: Node
58       node_tag: Nodemerkelapp
59       notifier: Varsling
60       old_node: Gammal node
61       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
62       old_relation: Gammal relasjon
63       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
64       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
65       old_way: Gammal veg
66       old_way_node: Gammal vegnode
67       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
68       relation: Relasjon
69       relation_member: Relasjonsmedlem
70       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
71       session: Økt
72       trace: Spor
73       tracepoint: Punkt i spor
74       tracetag: Spormerkelapp
75       user: Brukar
76       user_preference: Brukarinnstillingar
77       user_token: Brukarnøkkel
78       way: Veg
79       way_node: Vegnode
80       way_tag: Vegmerkelapp
81   application: 
82     require_cookies: 
83       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
84     setup_user_auth: 
85       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
86       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
87   browse: 
88     changeset: 
89       changeset: "Endringssett: %{id}"
90       changesetxml: XML for endringssett
91       download: Last ned %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
92       feed: 
93         title: Endringssett %{id}
94         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
95       osmchangexml: osmChange XML
96       title: Endringssett
97     changeset_details: 
98       belongs_to: "Tilhøyrer:"
99       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
100       box: boks
101       closed_at: "Lukka:"
102       created_at: "Oppretta:"
103       has_nodes: 
104         one: "Har følgjande %{count} node:"
105         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
106       has_relations: 
107         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
108         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
109       has_ways: 
110         one: "Har følgjande %{count} veg:"
111         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
112       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
113       show_area_box: Vis boks for område
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Kommentar:"
116       deleted_at: "Sletta:"
117       deleted_by: "Sletta av:"
118       edited_at: "Redigert:"
119       edited_by: "Redigert av:"
120       in_changeset: "I endringssett:"
121       version: "Versjon:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relasjon %{relation_name}
124       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Sletta
127       edit: 
128         area: Rediger område
129         node: Rediger node
130         relation: Rediger relasjon
131         way: Rediger rute
132       larger: 
133         area: Vis område på større kart
134         node: Vis node på større kart
135         relation: Vis relasjon på større kart
136         way: Vis veg på større kart
137       loading: Lastar...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
141         next_node_tooltip: Neste node
142         next_relation_tooltip: Neste relasjon
143         next_way_tooltip: Neste veg
144         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
145         prev_node_tooltip: Forrige node
146         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
147         prev_way_tooltip: Forrige veg
148       paging: 
149         all: 
150           next: "%{id} »"
151           prev: « %{id}
152         user: 
153           next: "%{id} »"
154           prev: « %{id}
155       user: 
156         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
157         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
158         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
159     node: 
160       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
161       download_xml: Last ned XML
162       edit: rediger
163       node: Node
164       node_title: "Node: %{node_name}"
165       view_history: vis historikk
166     node_details: 
167       coordinates: "Koordinatar:"
168       part_of: "Del av:"
169     node_history: 
170       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     relation: 
186       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
187       download_xml: Last ned XML
188       relation: Relasjon
189       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
190       view_history: vis historikk
191     relation_details: 
192       members: "Medlemmar:"
193       part_of: "Del av:"
194     relation_history: 
195       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
196       download_xml: Last ned XML
197       relation_history: Relasjonshistorikk
198       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
199       view_details: vis detaljar
200     relation_member: 
201       entry: "%{type} %{name}"
202       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
203       type: 
204         node: Node
205         relation: Relasjon
206         way: Veg
207     start: 
208       manually_select: Vel eit anna område manuelt
209       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
210     start_rjs: 
211       data_frame_title: Data
212       data_layer_name: Data
213       details: Detaljar
214       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
215       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
216       hide_areas: Skjul områder
217       history_for_feature: Historikk for [[feature]]
218       load_data: Last inn data
219       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld [[num_features]] objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under 100 objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
220       loading: Lastar...
221       manually_select: Vel eit anna område manuelt
222       object_list: 
223         api: Hent dette området frå API-et
224         back: Vis objektliste
225         details: Detaljar
226         heading: Objektliste
227         history: 
228           type: 
229             node: Node [[id]]
230             way: Veg [[id]]
231         selected: 
232           type: 
233             node: Node [[id]]
234             way: Veg [[id]]
235         type: 
236           node: Node
237           way: Veg
238       private_user: privat brukar
239       show_areas: Vis områder
240       show_history: Vis historikk
241       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik [[bbox_size]] er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
242       wait: Vent ...
243       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
244     tag_details: 
245       tags: "Merkelapper:"
246       wiki_link: 
247         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
248         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
249       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
250     timeout: 
251       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
252       type: 
253         changeset: endringssett
254         node: node
255         relation: relasjon
256         way: veg
257     way: 
258       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
259       download_xml: Last ned XML
260       edit: rediger
261       view_history: vis historikk
262       way: Veg
263       way_title: "Veg: %{way_name}"
264     way_details: 
265       also_part_of: 
266         one: òg del av vegen %{related_ways}
267         other: òg del av vegane %{related_ways}
268       nodes: "Nodar:"
269       part_of: "Del av:"
270     way_history: 
271       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
272       download_xml: Last ned XML
273       view_details: vis detaljar
274       way_history: Veghistorikk
275       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
276   changeset: 
277     changeset: 
278       anonymous: Anonym
279       big_area: (stor)
280       id: "#%{id}"
281       no_comment: (ingen)
282       no_edits: (ingen redigeringar)
283       show_area_box: vis boks for område
284       still_editing: (redigerer forsatt)
285       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Neste »
288       previous: « Forrige
289       showing_page: Viser side %{page}
290     changesets: 
291       area: Område
292       comment: Kommentar
293       id: ID
294       saved_at: Lagra
295       user: Brukar
296     list: 
297       description: Siste endringar
298       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
299       description_friend: Endringssett av venene dine
300       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
301       description_user: Endringssett av %{user}
302       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
303       heading: Endringssett
304       heading_bbox: Endringssett
305       heading_friend: Endringssett
306       heading_nearby: Endringssett
307       heading_user: Endringssett
308       heading_user_bbox: Endringssett
309       title: Endringssett
310       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
311       title_friend: Endringssett av venene dine
312       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
313       title_user: Endringssett av %{user}
314       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
315     timeout: 
316       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
317   diary_entry: 
318     comments: 
319       ago: "%{ago} sidan"
320       comment: Kommentar
321       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
322       newer_comments: Nyare kommentarar
323       older_comments: Eldre kommentarar
324       post: Post
325       when: Når
326     diary_comment: 
327       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
328       confirm: Stadfest
329       hide_link: Skjul denne kommentaren
330     diary_entry: 
331       comment_count: 
332         one: 1 kommentar
333         other: "%{count} kommentarar"
334       comment_link: Kommenter denne oppføringa
335       confirm: Stadfest
336       edit_link: Rediger denne oppføringa
337       hide_link: Skjul denne oppføringa
338       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
339       reply_link: Svar på denne oppføringa
340     edit: 
341       body: "Brødtekst:"
342       language: "Språk:"
343       latitude: "Breiddegrad:"
344       location: "Posisjon:"
345       longitude: "Lengdegrad:"
346       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
347       save_button: Lagre
348       subject: "Emne:"
349       title: Rediger oppføring i dagboka
350       use_map_link: bruk kart
351     feed: 
352       all: 
353         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
354         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
355       language: 
356         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
357         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
358       user: 
359         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
360         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
361     list: 
362       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
363       new: Ny dagbokoppføring
364       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
365       newer_entries: Nyare oppføringar
366       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
367       older_entries: Eldre oppføringar
368       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
369       title: Brukarane sine dagbøker
370       title_friends: Dagbøkene til venene dine
371       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
372       user_title: "%{user} si dagbok"
373     location: 
374       edit: Rediger
375       location: "Posisjon:"
376       view: Vis
377     new: 
378       title: Ny dagbokoppføring
379     no_such_entry: 
380       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
381       heading: Inga oppføring med %{id}
382       title: Inga slik dagbokoppføring
383     view: 
384       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
385       login: Logg inn
386       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
387       save_button: Lagre
388       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
389       user_title: "%{user} si dagbok"
390   editor: 
391     default: Standard (noverande %{name})
392     potlatch: 
393       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
394       name: Potlatch 1
395     potlatch2: 
396       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
397       name: Potlatch 2
398     remote: 
399       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
400       name: Lokalt installert program
401   export: 
402     start: 
403       add_marker: Legg til ein markør på kartet
404       area_to_export: Område som skal eksporterast
405       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
406       export_button: Eksporter
407       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på same vilkår 2.0</a>.
408       format: Format
409       format_to_export: Format for eksport
410       image_size: Bildestørrelse
411       latitude: "Brei:"
412       licence: Lisens
413       longitude: "Len:"
414       manually_select: Vel eit anna område manuelt
415       map_image: Kartblad (viser standard laget)
416       max: maks
417       options: Val
418       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
419       output: Utdata
420       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
421       scale: Skala
422       too_large: 
423         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
424         heading: For stort område
425       zoom: Zoom
426     start_rjs: 
427       add_marker: Legg til ein markør på kartet
428       change_marker: Endre markørposisjon
429       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
430       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
431       export: Eksporter
432       manually_select: Vel eit anna område manuelt
433       view_larger_map: Vis større kart
434   geocoder: 
435     description: 
436       title: 
437         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
438         osm_namefinder: "%{types} frå <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
439         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
440       types: 
441         cities: Byar
442         places: Stader
443         towns: Småbyar
444     description_osm_namefinder: 
445       prefix: "%{distance} %{direction} av %{type}"
446     direction: 
447       east: aust
448       north: nord
449       north_east: nordaust
450       north_west: nordvest
451       south: sør
452       south_east: søraust
453       south_west: sørvest
454       west: vest
455     distance: 
456       one: omtrent 1 km
457       other: omtrent %{count} km
458       zero: mindre enn 1 km
459     results: 
460       more_results: Fleire resultat
461       no_results: Ingen resultat funne
462     search: 
463       title: 
464         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
465         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
466         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
467         osm_namefinder: Resultat frå <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
468         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
469         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
470         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
471     search_osm_namefinder: 
472       prefix: "%{type}"
473       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} av %{parentname})"
474       suffix_place: ", %{distance} %{direction} av %{placename}"
475       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
476     search_osm_nominatim: 
477       prefix: 
478         aeroway: 
479           aerodrome: Flyplass
480           apron: Flyrampe
481           gate: Gate
482           helipad: Helikopterplass
483           runway: Rullebane
484           taxiway: Taksebane
485           terminal: Terminal
486         amenity: 
487           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
488           airport: Flyplass
489           arts_centre: Kunstsenter
490           artwork: Kunstverk
491           atm: Minibank
492           auditorium: Auditorium
493           bank: Bank
494           bar: Bar
495           bbq: Grill
496           bench: Benk
497           bicycle_parking: Sykkelparkering
498           bicycle_rental: Sykkelutleige
499           biergarten: Ølhage
500           brothel: Bordell
501           bureau_de_change: Vekslingskontor
502           bus_station: Busstasjon
503           cafe: Kafé
504           car_rental: Bilutleige
505           car_sharing: Bildeling
506           car_wash: Bilvask
507           casino: Kasino
508           charging_station: Ladestation
509           cinema: Kino
510           clinic: Klinikk
511           club: Klubb
512           college: Høgskule
513           community_centre: Samfunnshus
514           courthouse: Rettsbygning
515           crematorium: Krematorium
516           dentist: Tannlege
517           doctors: Legar
518           dormitory: Sovesal
519           drinking_water: Drikkevatn
520           driving_school: Køyreskule
521           embassy: Ambassade
522           emergency_phone: Nødtelefon
523           fast_food: Hurtigmat
524           ferry_terminal: Ferjeterminal
525           fire_hydrant: Brannhydrant
526           fire_station: Brannstasjon
527           food_court: Serveringsstadar
528           fountain: Fontene
529           fuel: Drivstoff
530           grave_yard: Gravlund
531           gym: Treningssenter
532           hall: Spisesal
533           health_centre: Helsesenter
534           hospital: Sjukehus
535           hotel: Hotell
536           hunting_stand: Jaktbod
537           ice_cream: Iskrem
538           kindergarten: Barnehage
539           library: Bibliotek
540           market: Marknad
541           marketplace: Marknadsplass
542           mountain_rescue: Fjellredning
543           nightclub: Nattklubb
544           nursery: Førskule
545           nursing_home: Pleieheim
546           office: Kontor
547           park: Park
548           parking: Parkeringsplass
549           pharmacy: Apotek
550           place_of_worship: Religiøst hus
551           police: Politi
552           post_box: Postboks
553           post_office: Postkontor
554           preschool: Førskule
555           prison: Fengsel
556           pub: Pub
557           public_building: Offentleg bygning
558           public_market: Offentleg marknad
559           reception_area: Oppsamlingsområde
560           recycling: Resirkuleringspunkt
561           restaurant: Restaurant
562           retirement_home: Gamleheim
563           sauna: Sauna
564           school: Skule
565           shelter: Tilfluktsrom
566           shop: Butikk
567           shopping: Handel
568           shower: Dusj
569           social_centre: Samfunnshus
570           social_club: Sosial klubb
571           studio: Studio
572           supermarket: Supermarknad
573           swimming_pool: Symjebaseng
574           taxi: Drosje
575           telephone: Offentleg telefon
576           theatre: Teater
577           toilets: Toalett
578           townhall: Rådhus
579           university: Universitet
580           vending_machine: Vareautomat
581           veterinary: Veterinærklinikk
582           village_hall: Forsamlingshus
583           waste_basket: Søppelkasse
584           wifi: WiFi-tilgangspunkt
585           youth_centre: Ungdomssenter
586         boundary: 
587           administrative: Administrativ grense
588           census: Folketeljingsgrense
589           national_park: Nationalpark
590           protected_area: Verna område
591         bridge: 
592           aqueduct: Akvadukt
593           suspension: Hengebru
594           swing: Svingbru
595           viaduct: Viadukt
596           "yes": Bru
597         building: 
598           "yes": Bygning
599         highway: 
600           bridleway: Rideveg
601           bus_guideway: Leidde bussfelt
602           bus_stop: Busstopp
603           byway: Stikkveg
604           construction: Motorveg under konstruksjon
605           cycleway: Sykkelsti
606           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
607           footway: Gangsti
608           ford: Vadestad
609           living_street: Gatetun
610           milestone: Milestolpe
611           minor: Mindre veg
612           motorway: Motorveg
613           motorway_junction: Motorvegkryss
614           motorway_link: Veg til motorveg
615           path: Sti
616           pedestrian: Gangveg
617           platform: Perrong
618           primary: Primær veg
619           primary_link: Primær veg
620           raceway: Racerbane
621           residential: Bustad
622           rest_area: Rasteplass
623           road: Veg
624           secondary: Sekundær veg
625           secondary_link: Sekundær veg
626           service: Tjenesteveg
627           services: Motorveitjenester
628           speed_camera: Fotoboks
629           steps: Trapper
630           stile: Stige
631           tertiary: Tertiær veg
632           tertiary_link: Kommunal veg
633           track: Sti
634           trail: Sti
635           trunk: Hovedveg
636           trunk_link: Hovedveg
637           unclassified: Uklassifisert veg
638           unsurfaced: Veg utan dekke
639         historic: 
640           archaeological_site: Arkeologisk plass
641           battlefield: Slagmark
642           boundary_stone: Grensestein
643           building: Bygning
644           castle: Slott
645           church: Kyrkje
646           fort: Fort
647           house: Hus
648           icon: Ikon
649           manor: Herregard
650           memorial: Minne
651           mine: Gruve
652           monument: Monument
653           museum: Museum
654           ruins: Ruinar
655           tower: Tårn
656           wayside_cross: Vegkant kross
657           wayside_shrine: Vegkant alter
658           wreck: Vrak
659         landuse: 
660           allotments: Kolonihagar
661           basin: Elveområde
662           brownfield: Tidlegare industriområde
663           cemetery: Gravplass
664           commercial: Kommersielt område
665           conservation: Freda
666           construction: Kontruksjon
667           farm: Gard
668           farmland: Jordbruksland
669           farmyard: Gardstun
670           forest: Skog
671           garages: Garasjar
672           grass: Gras
673           greenfield: Ikkje-utvikla område
674           industrial: Industriområde
675           landfill: Landfylling
676           meadow: Eng
677           military: Militært område
678           mine: Gruve
679           nature_reserve: Naturreservat
680           orchard: Frukthage
681           park: Park
682           piste: Løype
683           quarry: Steinbrot
684           railway: Jernbane
685           recreation_ground: Idrettsplass
686           reservoir: Reservoar
687           reservoir_watershed: Nedbørfelt
688           residential: Boligområde
689           retail: Detaljsalg
690           road: Vegområde
691           village_green: landsbypark
692           vineyard: Vingård
693           wetland: Våtmark
694           wood: Skog
695         leisure: 
696           beach_resort: Strandsted
697           bird_hide: Fugletårn
698           common: Allmenning
699           fishing: Fiskeområde
700           fitness_station: Trenings studio
701           garden: Hage
702           golf_course: Golfbane
703           ice_rink: Skøytebane
704           marina: Båthavn
705           miniature_golf: Minigolf
706           nature_reserve: Naturreservat
707           park: Park
708           pitch: Sportsarena
709           playground: Leikeplass
710           recreation_ground: Idrettsplass
711           sauna: Badstu
712           slipway: Slipp
713           sports_centre: Sportssenter
714           stadium: Stadion
715           swimming_pool: Symjebaseng
716           track: Laupebane
717           water_park: Vannpark
718         military: 
719           airfield: Militær flyplass
720           barracks: Kaserner
721           bunker: Bunker
722         natural: 
723           bay: Bukt
724           beach: Strand
725           cape: Nes
726           cave_entrance: Holeinngang
727           channel: Kanal
728           cliff: Klippe
729           crater: Krater
730           dune: Sanddyne
731           feature: Eigenskap
732           fell: Fjellskrent
733           fjord: Fjord
734           forest: Skog
735           geyser: Geysir
736           glacier: Isbre
737           heath: Vidde
738           hill: Ås
739           island: Øy
740           land: Land
741           marsh: Sump
742           moor: Myr
743           mud: Gjørme
744           peak: Topp
745           point: Punkt
746           reef: Rev
747           ridge: Rygg
748           river: Elv
749           rock: Stein
750           scree: Ur
751           scrub: Kratt
752           shoal: Grunning
753           spring: Kjelde
754           stone: Stein
755           strait: Stred
756           tree: Tre
757           valley: Dal
758           volcano: Vulkan
759           water: Vatn
760           wetland: Våtmark
761           wetlands: Våtland
762           wood: Skog
763         office: 
764           accountant: Revisor
765           architect: Arkitekt
766           company: Bedrift
767           employment_agency: Bemanningsbedrift
768           estate_agent: Eiendomsmeglar
769           government: Statlig kontor
770           insurance: Forsikringskontor
771           lawyer: Advokat
772           ngo: Ikkje-statlig kontor
773           telecommunication: Telefonkontor
774           travel_agent: Reisebyrå
775           "yes": Kontor
776         place: 
777           airport: Flyplass
778           city: By
779           country: Land
780           county: Fylke
781           farm: Gard
782           hamlet: Grend
783           house: Hus
784           houses: Hus
785           island: Øy
786           islet: Holme
787           isolated_dwelling: Ensleg bostad
788           locality: Plass
789           moor: Myr
790           municipality: Kommune
791           postcode: Postnummer
792           region: Område
793           sea: Hav
794           state: Delstat
795           subdivision: Underavdeling
796           suburb: Forstad
797           town: Tettstad
798           unincorporated_area: Kommunefritt område
799           village: Landsby
800         railway: 
801           abandoned: Forlatt jernbane
802           construction: Jernbane under konstruksjon
803           disused: Nedlagt jernbane
804           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
805           funicular: Kabelbane
806           halt: Togstopp
807           historic_station: Historisk jernbanestasjon
808           junction: Jernbanekryss
809           level_crossing: Planovergang
810           light_rail: Bybane
811           miniature: Miniatyrjernbane
812           monorail: Enskinnebane
813           narrow_gauge: Smalsporjernbane
814           platform: Jernbaneperrong
815           preserved: Verna jernbane
816           spur: Jernbaneforgrening
817           station: Jernbanestasjon
818           subway: T-banestasjon
819           subway_entrance: T-baneinngang
820           switch: Sporveksel
821           tram: Sporveg
822           tram_stop: Trikkestopp
823           yard: Skiftetomt
824         shop: 
825           alcohol: Utanfor lisens
826           antiques: Antikviteter
827           art: Kunstbutikk
828           bakery: Bakeri
829           beauty: Skjønnheitssalong
830           beverages: Drikkevarebutikk
831           bicycle: Sykkelbutikk
832           books: Bokhandel
833           butcher: Slaktar
834           car: Bilbutikk
835           car_parts: Bildeler
836           car_repair: Bilverkstad
837           carpet: Teppebutikk
838           charity: Veldedighetsbutikk
839           chemist: Kjemiker
840           clothes: Klesbutikk
841           computer: Databutikk
842           confectionery: Konditori
843           convenience: Nærbutikk
844           copyshop: Kopieringsbutikk
845           cosmetics: Kosmetikkforretning
846           department_store: Varehus
847           discount: Tilbudsbutikk
848           doityourself: Gjer-det-sjølv
849           dry_cleaning: Renseri
850           electronics: Elektronikkforretning
851           estate_agent: Eiendomsmegler
852           farm: Gardsbutikk
853           fashion: Motebutikk
854           fish: Fiskebutikk
855           florist: Blomsterbutikk
856           food: Matbutikk
857           funeral_directors: Begravelsesforretning
858           furniture: Møbler
859           gallery: Galleri
860           garden_centre: Hagesenter
861           general: Landhandel
862           gift: Gavebutikk
863           greengrocer: Grønnsakshandel
864           grocery: Dagligvarebutikk
865           hairdresser: Frisør
866           hardware: Jernvarehandel
867           hifi: Hi-fi
868           insurance: Forsikring
869           jewelry: Gullsmed
870           kiosk: Kiosk
871           laundry: Vaskeri
872           mall: Kjøpesenter
873           market: Marknad
874           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
875           motorcycle: Motorsykkelbutikk
876           music: Musikkbutikk
877           newsagent: Nyhetsbyrå
878           optician: Optiker
879           organic: Organisk matbutikk
880           outdoor: Utandørs butikk
881           pet: Dyrebutikk
882           photo: Fotobutikk
883           salon: Salong
884           shoes: Skobutikk
885           shopping_centre: Kjøpesenter
886           sports: Sportsbutikk
887           stationery: Papirbutikk
888           supermarket: Supermarked
889           toys: Lekebutikk
890           travel_agency: Reisebyrå
891           video: Videobutikk
892           wine: Utanfor lisens
893         tourism: 
894           alpine_hut: Fjellhytte
895           artwork: Kunstverk
896           attraction: Attraksjon
897           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
898           cabin: Hytte
899           camp_site: Teltplass
900           caravan_site: Campingplass
901           chalet: Fjellhytte
902           guest_house: Gjestehus
903           hostel: Vandrerhjem
904           hotel: Hotell
905           information: Informasjon
906           lean_to: Gapehuk
907           motel: Motell
908           museum: Museum
909           picnic_site: Piknikplass
910           theme_park: Fornøyelsespark
911           valley: Dal
912           viewpoint: Utsiktspunkt
913           zoo: Dyrepark
914         tunnel: 
915           "yes": Tunnel
916         waterway: 
917           artificial: Kunstig vassdrag
918           boatyard: Båtverft
919           canal: Kanal
920           connector: Vannvegforbindelse
921           dam: Demning
922           derelict_canal: Nedlagt kanal
923           ditch: Grøft
924           dock: Dokk
925           drain: Avløp
926           lock: Sluse
927           lock_gate: Sluseport
928           mineral_spring: Mineralkilde
929           mooring: Fortøyning
930           rapids: Bank
931           river: Elv
932           riverbank: Elvebredd
933           stream: Straum
934           wadi: Elveleie
935           water_point: Vannpunkt
936           waterfall: Foss
937           weir: Overløpskant
938       prefix_format: "%{name}"
939   html: 
940     dir: ltr
941   javascripts: 
942     map: 
943       base: 
944         cycle_map: Sykkelkart
945         mapquest: MapQuest Open
946         standard: Standard
947         transport_map: Transport-kart
948       overlays: 
949         maplint: Maplint
950     site: 
951       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
952       edit_tooltip: Rediger kartet
953       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
954       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
955       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
956       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
957   layouts: 
958     community: Samfunnet
959     community_blogs: Bloggar
960     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
961     copyright: Opphavsrett & lisens
962     documentation: Dokumentasjon
963     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
964     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
965     donate_link_text: donering
966     edit: Rediger
967     edit_with: Rediger med %{editor}
968     export: Eksporter
969     export_tooltip: Eksporter kartdata
970     foundation: Stifting
971     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
972     gps_traces: GPS-spor
973     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
974     help: Hjelp
975     help_centre: Brukarstøtte
976     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
977     help_url: http://help.openstreetmap.org/
978     history: Historikk
979     home: heim
980     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
981     inbox: innboks (%{count})
982     inbox_tooltip: 
983       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
984       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
985       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
986     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
987     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
988     intro_2_download: last ned
989     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
990     intro_2_license: åpen lisens
991     intro_2_use: bruke
992     license: 
993       alt: CC by-sa 2.0
994       title: Data frå OpenStreetMap er lisensierte under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
995     log_in: logg inn
996     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
997     logo: 
998       alt_text: OpenStreetMap-logo
999     logout: logg ut
1000     logout_tooltip: Logg ut
1001     make_a_donation: 
1002       text: Gje pengegåve
1003       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
1004     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
1005     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
1006     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1007     partners_html: Driftinga er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1008     partners_ic: Imperial College London
1009     partners_partners: partnere
1010     partners_ucl: UCL VR senteret
1011     project_name: 
1012       h1: OpenStreetMap
1013       title: OpenStreetMap
1014     sign_up: registrer
1015     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1016     sotm2011: Kom til 2011 OpenStreetMap-konferansen, «Tilstanden til kartet», 11.9. september i Denver!
1017     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1018     user_diaries: Brukardagbok
1019     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1020     view: Vis
1021     view_tooltip: Vis kartet
1022     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1023     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1024     wiki: Wiki
1025     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1026     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1027   license_page: 
1028     foreign: 
1029       english_link: den engelske originalen
1030       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1031       title: Om denne omsetjinga
1032     legal_babble: "<h2>Opphavsrett og lisensar</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse karta våre og dataa, så lenge du krediterer OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på karta våre eller dataa, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fulle <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret.\n</p>\n\n<h3>Korleis kreditere OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Dersom du brukar OpenStreetMap kartbilder, ber me om at din kreditering minst inneheld \n  «© OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA». Viss du berre brukar kartdata, ber me om \n  «Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA».\n</p>\n<p>\n  Der det er mogleg, bør OpenStreetMap lenkjast til <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  og CC BY-SA til <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Viss\n  du brukar eit medium der lenkjer ikkje er mogleg (t.d. i utskrivne arbeid), foreslår me at du viser lesarane til\n  www.openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fullstendige adressa) og til\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Finn ut meir</h3>\n<p>\n  Les meir om korleis du brukar dataa våre i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_fAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.\n</p>\n<p>\n  Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Bidragsytarane våre</h3>\n<p>\n  Vår CC BY-SA-lisens krev at du «gjev den opphavlege forfattaren rimeleg kreditt til mediet eller måten du\n  nyttar». Individuelle OSM-kartleggere krev ikkje ein kreditering utover «OpenStreetMap bidragsytarar»,\n  men der data frå eit nasjonal kartleggingsbyrå eller frå ein anna stor kjelde er vorten inkludert inne i\n  OpenStreetMap, kan det vere fornuftig å kreditere dei ved direkte\n  reprodusering av kreditten deira eller ved å linke til det på denne sida.\n</p>\n\n<!--\nInformasjon til sideredaktører\n\nDen følgjande lista listar berre opp dei organisasjonane som krev kreditering\nsom eit vilkår for at dataa deira vert brukte i OpenStreetMap. Det er ikkje ein\ngenerell importeringskatalog og må ikkje brukast unntatt når kreditering\nvert kravt for å oppfylle lisensvilkårene til dei importerte dataa.\n\nAlle tillegg her må diskuterast med ein OSM-sysadmin først.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert\n   på Australian Bureau of Statistics data.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts.</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL bidragsytarar.</li>\n   <li><strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010.</li>\n   <li><strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar.\n</p>"
1033     native: 
1034       mapping_link: start kartlegging
1035       native_link: Nynorsk versjon
1036       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1037       title: Om denne sida
1038   message: 
1039     delete: 
1040       deleted: Melding sletta
1041     inbox: 
1042       date: Dato
1043       from: Frå
1044       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1045       my_inbox: Min innboks
1046       new_messages: 
1047         one: "%{count} ny melding"
1048         other: "%{count} nye meldingar"
1049       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1050       old_messages: 
1051         one: "%{count} gamal melding"
1052         other: "%{count} gamle meldingar"
1053       outbox: utboks
1054       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1055       subject: Emne
1056       title: Innboks
1057     mark: 
1058       as_read: Melding markert som lese
1059       as_unread: Melding markert som ulese
1060     message_summary: 
1061       delete_button: Slett
1062       read_button: Marker som lese
1063       reply_button: Svar
1064       unread_button: Marker som ulese
1065     new: 
1066       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1067       body: Kropp
1068       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1069       message_sent: Melding sendt
1070       send_button: Send
1071       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1072       subject: Emne
1073       title: Send melding
1074     no_such_message: 
1075       body: Det er inga melding med den ID-en.
1076       heading: Inga melding funne
1077       title: Inga melding funne
1078     outbox: 
1079       date: Dato
1080       inbox: innboks
1081       messages: 
1082         one: Du har %{count} sendt melding
1083         other: Du har %{count} sendte meldingar
1084       my_inbox: Min %{inbox_link}
1085       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1086       outbox: utboks
1087       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1088       subject: Emne
1089       title: Utboks
1090       to: Til
1091     read: 
1092       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1093       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1094       date: Dato
1095       from: Frå
1096       reading_your_messages: Lesar meldingane dine
1097       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1098       reply_button: Svar
1099       subject: Emne
1100       title: Les melding
1101       to: Til
1102       unread_button: Marker som ulese
1103       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1104     reply: 
1105       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1106     sent_message_summary: 
1107       delete_button: Slett
1108   notifier: 
1109     diary_comment_notification: 
1110       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1111       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1112       hi: Hei %{to_user},
1113       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1114     email_confirm: 
1115       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1116     email_confirm_html: 
1117       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1118       greeting: Hei,
1119       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1120     email_confirm_plain: 
1121       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1122       greeting: Hei,
1123       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1124       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1125     friend_notification: 
1126       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1127       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1128       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1129       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1130     gpx_notification: 
1131       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1132       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1133       failure: 
1134         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1135         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1136         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1137         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1138         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1139       greeting: Hei,
1140       success: 
1141         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1142         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1143       with_description: med skildring
1144       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1145     lost_password: 
1146       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1147     lost_password_html: 
1148       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1149       greeting: Hei,
1150       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1151     lost_password_plain: 
1152       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1153       greeting: Hei,
1154       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1155       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1156     message_notification: 
1157       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1158       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1159       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1160       hi: Hei %{to_user},
1161       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1162     signup_confirm: 
1163       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1164     signup_confirm_html: 
1165       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1166       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1167       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1168       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1169       greeting: Hei der!
1170       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1171       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1172       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1173       more_videos_here: fleire videoar her
1174       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1175       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1176       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1177     signup_confirm_plain: 
1178       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1179       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1180       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1181       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1182       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1183       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1184       greeting: Hei der!
1185       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1186       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1187       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1188       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1189       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1190       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1191       user_wiki_1: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld
1192       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1193       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1194       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1195   oauth: 
1196     oauthorize: 
1197       allow_read_gpx: les dine private GPS-spor.
1198       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1199       allow_to: "Tillat klientprogrammet å gjere:"
1200       allow_write_api: endre kartet.
1201       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1202       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1203       allow_write_prefs: Innstillingane vart lagra.
1204       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande høve. Du kan velje så mange eller få du vil.
1205     revoke: 
1206       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1207   oauth_clients: 
1208     create: 
1209       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1210     destroy: 
1211       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1212     edit: 
1213       submit: Rediger
1214       title: Rediger programvara di
1215     form: 
1216       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1217       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1218       allow_write_api: endre kartet.
1219       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1220       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1221       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1222       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1223       name: Namn
1224       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1225       required: Påkrevd
1226       support_url: Støytte-URL
1227       url: URL til hovedapplikasjonen
1228     index: 
1229       application: Programnamn
1230       issued_at: Utskrive
1231       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1232       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1233       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1234       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1235       register_new: Registrer applikasjonen din
1236       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1237       revoke: Tilbakekall!
1238       title: Mine OAuth-detaljar
1239     new: 
1240       submit: Registrer
1241       title: Registrer ein ny applikasjon
1242     not_found: 
1243       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1244     show: 
1245       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1246       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1247       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1248       allow_write_api: endre kartet.
1249       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1250       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1251       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1252       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1253       edit: Rediger detaljar
1254       key: "Forbrukarnøkkel:"
1255       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1256       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1257       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1258       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1259       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1260     update: 
1261       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1262   printable_name: 
1263     with_id: "%{id}"
1264     with_name: "%{name} (%{id})"
1265     with_version: "%{id}, v%{version}"
1266   site: 
1267     edit: 
1268       anon_edits: (%{link})
1269       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1270       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1271       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1272       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1273       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1274       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1275       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1276       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1277       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1278       user_page_link: brukarside
1279     index: 
1280       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1281       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1282       license: 
1283         license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
1284         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1285         notice: Lisensiert under lisensen %{license_name} av %{project_name} og bidragsytarane deira.
1286         project_name: OpenStreetMap-prosjekt
1287         project_url: http://openstreetmap.org
1288       permalink: Permanent lenkje
1289       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1290       shortlink: Kort lenkje
1291     key: 
1292       map_key: Kartforklaring
1293       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1294       table: 
1295         entry: 
1296           admin: Administrativ grense
1297           allotments: Kolonihagar
1298           apron: 
1299             - terminal
1300             - terminal
1301           bridge: Sort kant = bru
1302           bridleway: Rideveg
1303           brownfield: Tidlegare industriområde
1304           building: Viktig bygning
1305           byway: Stikkveg
1306           cable: 
1307             - Kabelvogn
1308             - stolheis
1309           cemetery: Gravplass
1310           centre: Sportssenter
1311           commercial: Kommersielt område
1312           common: 
1313             - Vanleg
1314             - snever
1315           construction: Vegar under konstruksjon
1316           cycleway: Sykkelveg
1317           destination: Destinasjonstilgang
1318           farm: Gard
1319           footway: Gangveg
1320           forest: Skog
1321           golf: Golfbane
1322           heathland: Heilandskap
1323           industrial: Industriområde
1324           lake: 
1325             - Innsjø
1326             - reservoar
1327           military: Militært område
1328           motorway: Motorveg
1329           park: Park
1330           permissive: Betinget tilgjenge
1331           pitch: Sportsarena
1332           primary: Primærveg
1333           private: Privat tilgjenge
1334           rail: Jernbane
1335           reserve: Naturreservat
1336           resident: Boligområde
1337           retail: Detaljsalgområde
1338           runway: 
1339             - Flystripe
1340             - taksebane
1341           school: 
1342             - Skule
1343             - universitet
1344           secondary: Sekundærveg
1345           station: Jernbanestasjon
1346           subway: Undergrunnsbane
1347           summit: 
1348             - Topp
1349             - fjelltopp
1350           tourist: Turistattraksjon
1351           track: Spor
1352           tram: 
1353             - Bybane
1354             - trikk
1355           trunk: Hovedveg
1356           tunnel: Streka kant = tunnel
1357           unclassified: Uklassifisert veg
1358           unsurfaced: Veg utan dekke
1359           wood: Ved
1360     search: 
1361       search: Søk
1362       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1363       submit_text: Gå
1364       where_am_i: Kor er eg?
1365       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1366     sidebar: 
1367       close: Lukk
1368       search_results: Søkjeresultat
1369   time: 
1370     formats: 
1371       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1372   trace: 
1373     create: 
1374       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1375       upload_trace: Last opp GPS-spor
1376     delete: 
1377       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1378     edit: 
1379       description: "Skildring:"
1380       download: last ned
1381       edit: rediger
1382       filename: "Filnamn:"
1383       heading: Redigerer spor %{name}
1384       map: kart
1385       owner: "Eigar:"
1386       points: "Punkter:"
1387       save_button: Lagre endringar
1388       start_coord: "Startkoordinat:"
1389       tags: "Markelapper:"
1390       tags_help: kommaseparert
1391       title: Redigerer spor %{name}
1392       uploaded_at: "Last opp:"
1393       visibility: "Synlighet:"
1394       visibility_help: kva tyder dette?
1395       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1396     list: 
1397       public_traces: Offentleg GPS-spor
1398       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1399       tagged_with: merkte med %{tags}
1400       your_traces: Dine GPS-spor
1401     make_public: 
1402       made_public: Spor gjort offentleg
1403     offline: 
1404       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1405       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1406     offline_warning: 
1407       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1408     trace: 
1409       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1410       by: av
1411       count_points: "%{count} punkt"
1412       edit: rediger
1413       edit_map: Rediger kart
1414       identifiable: IDENTIFISERBAR
1415       in: i
1416       map: kart
1417       more: meir
1418       pending: VENTANDE
1419       private: PRIVAT
1420       public: OFFENTLEG
1421       trace_details: Vis detaljar for spor
1422       trackable: SPORBAR
1423       view_map: Vis kart
1424     trace_form: 
1425       description: "Skildring:"
1426       help: Hjelp
1427       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1428       tags: "Merkelappar:"
1429       tags_help: kommaseparert
1430       upload_button: Last opp
1431       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1432       visibility: "Synligheit:"
1433       visibility_help: kva tyder dette?
1434       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1435     trace_header: 
1436       see_all_traces: Sjå alle spor
1437       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1438       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1439       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1440     trace_optionals: 
1441       tags: Merkelappar
1442     trace_paging_nav: 
1443       next: Neste »
1444       previous: « Forrige
1445       showing_page: Viser side %{page}
1446     view: 
1447       delete_track: Slett dette sporet
1448       description: "Skildring:"
1449       download: last ned
1450       edit: rediger
1451       edit_track: Rediger dette sporet
1452       filename: "Filnamn:"
1453       heading: Viser spor %{name}
1454       map: kart
1455       none: Ingen
1456       owner: "Eigar:"
1457       pending: VENTANDE
1458       points: "Punkter:"
1459       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1460       tags: "Markelappar:"
1461       title: Viser spor %{name}
1462       trace_not_found: Spor ikkje funnet!
1463       uploaded: "Lasta opp:"
1464       visibility: "Synligheit:"
1465     visibility: 
1466       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1467       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1468       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1469       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1470   user: 
1471     account: 
1472       contributor terms: 
1473         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1474         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1475         heading: "Bidragsytervilkår:"
1476         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1477         link text: kva er dette?
1478         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1479         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1480       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1481       delete image: Fjern gjeldande bilete
1482       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1483       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1484       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1485       home location: "Heimeposisjon:"
1486       image: "Bilete:"
1487       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1488       keep image: Hald på gjeldande bilete
1489       latitude: "Breiddegrad:"
1490       longitude: "Lengdegrad:"
1491       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1492       my settings: Innstellingane mine
1493       new email address: "Ny e-postadresse:"
1494       new image: Legg til eit bilete
1495       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1496       openid: 
1497         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1498         link text: kva er dette?
1499         openid: "OpenID:"
1500       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1501       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1502       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1503       public editing: 
1504         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1505         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1506         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1507         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1508         enabled link text: kva er dette?
1509         heading: "Offentleg redigering:"
1510       public editing note: 
1511         heading: Offentleg redigering
1512         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1513       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1514       return to profile: Returner til profil
1515       save changes button: Lagre endringar
1516       title: Rediger konto
1517       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1518     confirm: 
1519       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1520       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1521       button: Stadfest
1522       heading: Stadfest ein brukerkonto
1523       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1524       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1525       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1526       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1527     confirm_email: 
1528       button: Stadfest
1529       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1530       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1531       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1532       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1533     confirm_resend: 
1534       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1535       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1536     filter: 
1537       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1538     go_public: 
1539       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1540     list: 
1541       confirm: Stadfest valde brukarar
1542       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1543       heading: Brukarar
1544       hide: Skjul valde brukarar
1545       showing: 
1546         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1547         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1548       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1549       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1550       title: Brukarar
1551     login: 
1552       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1553       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1554       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1555       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1556       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1557       heading: Logg inn
1558       login_button: Logg inn
1559       lost password link: Mista passordet ditt?
1560       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1561       no account: Har du ingen brukarkonto?
1562       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_are_changing_the_license">Finn ut meir om OpenStreetMap sitt komande byte av lisens</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_are_changing_the_license">omsetjingar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusjon</a>)
1563       notice_terms: OpenStreetMap byter til ein ny lisens den 1. april 2012. Denne er akkurat så open som den noverande, men dei juridiske delene er mykje betre tilpassa vår kartdatabase. Me ynskjer å kunne halde fram å halde på bidraga dine til OpenStreetMap, men me kan berre gjere det viss du er samd med oss i å distribuere dei under den nye lisensen. Elles må me fjerne dei frå databasen.<br /><br />Vennligst logg inn, og bruk nokre sekund på å gå igjennom og akseptere dei nye betingelsene. Takk!
1564       openid: "%{logo} OpenID:"
1565       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1566       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1567       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1568       openid_providers: 
1569         aol: 
1570           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1571           title: Logg inn med AOL
1572         google: 
1573           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1574           title: Logg inn med Google
1575         myopenid: 
1576           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1577           title: Logg inn med myOpenID
1578         openid: 
1579           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1580           title: Logg inn med OpenID
1581         wordpress: 
1582           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1583           title: Logg inn med Wordpress
1584         yahoo: 
1585           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1586           title: Logg inn med Yahoo
1587       password: "Passord:"
1588       register now: Registrer deg no
1589       remember: "Hugs meg:"
1590       title: Logg inn
1591       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1592       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1593       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1594     logout: 
1595       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1596       logout_button: Logg ut
1597       title: Logg ut
1598     lost_password: 
1599       email address: "E-postadresse:"
1600       heading: Gløymt passord?
1601       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1602       new password button: Nullstill passord
1603       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1604       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1605       title: Gløymt passord
1606     make_friend: 
1607       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1608       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1609       success: "%{name} er no venen din."
1610     new: 
1611       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1612       confirm password: "Stadfest passord:"
1613       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1614       continue: Hald fram
1615       display name: "Visningsnavn:"
1616       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1617       email address: "E-postadresse:"
1618       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1619       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1620       heading: Opprett ein brukerkonto
1621       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1622       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1623       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1624       openid: "%{logo} OpenID:"
1625       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1626       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1627       password: "Passord:"
1628       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1629       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1630       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1631       title: Opprett konto
1632       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1633     no_such_user: 
1634       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1635       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1636       title: Ingen brukar funnet
1637     popup: 
1638       friend: Ven
1639       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1640       your location: Posisjonen din
1641     remove_friend: 
1642       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1643       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1644     reset_password: 
1645       confirm password: "Stadfest passord:"
1646       flash changed: Passordet ditt er endra.
1647       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1648       heading: Nullstill passord for %{user}
1649       password: "Passord:"
1650       reset: Nullstill passord
1651       title: Nullstill passord
1652     set_home: 
1653       flash success: Heimelokasjon lagra
1654     suspended: 
1655       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1656       heading: Konto stengt
1657       title: Konto stengt
1658       webmaster: webmaster
1659     terms: 
1660       agree: Eg godkjenner
1661       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1662       consider_pd_why: kva er dette?
1663       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1664       decline: Avslå
1665       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1666       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1667       heading: Bidragsytervilkåra
1668       legale_names: 
1669         france: Frankrike
1670         italy: Italia
1671         rest_of_world: Resten av verda
1672       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1673       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1674       title: Bidragsytervilkår
1675       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1676     view: 
1677       activate_user: aktiver denne brukaren
1678       add as friend: legg til som ein ven
1679       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1680       block_history: vis mottekne blokkeringar
1681       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1682       blocks on me: blokkeringane mine
1683       comments: kommentarar
1684       confirm: Stadfest
1685       confirm_user: stadfest denne brukaren
1686       create_block: blokkar denne brukaren
1687       created from: "Oppretta frå:"
1688       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1689       ct declined: Avslått
1690       ct status: "Vilkåra til bidragsytar:"
1691       ct undecided: Usikker
1692       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1693       delete_user: slett denne brukaren
1694       description: Skildring
1695       diary: dagbok
1696       edits: redigeringar
1697       email address: "E-postadresse:"
1698       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1699       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1700       hide_user: skjul denne brukaren
1701       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1702       km away: "%{count}km unna"
1703       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1704       m away: "%{count}m unna"
1705       mapper since: "Brukar sidan:"
1706       moderator_history: vis tildelte blokkeringar
1707       my comments: mine kommentarar
1708       my diary: mi dagbok
1709       my edits: redigeringane mine
1710       my settings: innstellingane mine
1711       my traces: spora mine
1712       nearby users: Andre næliggande brukarar
1713       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1714       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1715       new diary entry: ny dagbokoppføring
1716       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1717       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1718       oauth settings: oauth-innstellingar
1719       remove as friend: fjern som ven
1720       role: 
1721         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1722         grant: 
1723           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1724           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1725         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1726         revoke: 
1727           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1728           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1729       send message: send melding
1730       settings_link_text: innstellingar
1731       spam score: "Spamresultat:"
1732       status: "Status:"
1733       traces: spor
1734       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1735       user location: Posisjonen til brukaren
1736       your friends: Venene dine
1737   user_block: 
1738     blocks_by: 
1739       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1740       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1741       title: Blokkeringar av %{name}
1742     blocks_on: 
1743       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1744       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1745       title: Blokkeringar av %{name}
1746     create: 
1747       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1748       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1749       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1750     edit: 
1751       back: Vis alle blokkeringar
1752       heading: Endrar blokkering av %{name}
1753       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1754       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1755       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1756       show: Vis denne blokkeringa
1757       submit: Oppdater blokkering
1758       title: Endrar blokkering av %{name}
1759     filter: 
1760       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1761       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1762     helper: 
1763       time_future: Sluttar om %{time}.
1764       time_past: Slutta %{time} sidan.
1765       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1766     index: 
1767       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1768       heading: Liste over brukerblokkeringer
1769       title: Brukerblokkeringer
1770     model: 
1771       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1772       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1773     new: 
1774       back: Vis alle blokkeringar
1775       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1776       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1777       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1778       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1779       submit: Opprett blokkering
1780       title: Opprettar blokkering av %{name}
1781       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1782       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1783     not_found: 
1784       back: Tilbake til indeksen
1785       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1786     partial: 
1787       confirm: Er du sikker?
1788       creator_name: Oppretta av
1789       display_name: Blokkert brukar
1790       edit: Rediger
1791       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1792       reason: Årsak for blokkering
1793       revoke: Tilbakekall!
1794       revoker_name: Tilbakekalt av
1795       show: Vis
1796       status: Status
1797     period: 
1798       one: 1 time
1799       other: "%{count} timar"
1800     revoke: 
1801       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1802       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1803       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1804       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1805       revoke: Tilbakekall!
1806       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1807       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1808     show: 
1809       back: Vis alle blokkeringar
1810       confirm: Er du sikker?
1811       edit: Rediger
1812       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1813       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1814       reason: "Årsak for blokkering:"
1815       revoke: Tilbakekall!
1816       revoker: "Tilbakekaller:"
1817       show: Vis
1818       status: Status
1819       time_future: Sluttar om %{time}
1820       time_past: Slutta %{time} sidan
1821       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1822     update: 
1823       only_creator_can_edit: Bare moderatoren som oppretta denne blokkeringa kan endre han.
1824       success: Blokkering oppdatert.
1825   user_role: 
1826     filter: 
1827       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1828       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1829       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1830       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1831     grant: 
1832       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1833       confirm: Stadfest
1834       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1835       heading: Stadfest rolletildeling
1836       title: Stadfest rolletildeling
1837     revoke: 
1838       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1839       confirm: Stadfest
1840       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1841       heading: Stadfest fjerning av rolle
1842       title: Stadfest fjerning av rolle