Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Jose1711
5 # Author: Lesny skriatok
6 # Author: Rudko
7 # Author: Teslaton
8 # Author: Vladolc
9 sk: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Text
14       diary_entry: 
15         language: Jazyk
16         latitude: Zem. šírka
17         longitude: Zem. dĺžka
18         title: Nadpis
19         user: Používateľ
20       friend: 
21         friend: Priateľ
22         user: Používateľ
23       message: 
24         body: Text
25         recipient: Príjemca
26         sender: Odosielateľ
27         title: Predmet
28       trace: 
29         description: Popis
30         latitude: Zem. šírka
31         longitude: Zem. dĺžka
32         name: Meno
33         public: Verejné
34         size: Veľkosť
35         user: Používateľ
36         visible: Viditeľný
37       user: 
38         active: Aktívny
39         description: Popis
40         display_name: Zobrazované meno
41         email: E-mail
42         languages: Jazyky
43         pass_crypt: Heslo
44     models: 
45       acl: Zoznam prístupových práv
46       changeset: Sada zmien
47       changeset_tag: Značka sady zmien
48       country: Krajina
49       diary_comment: Komentár k denníku
50       diary_entry: Položka denníka
51       friend: Priateľ
52       language: Jazyk
53       message: Správa
54       node: Bod
55       node_tag: Značka bodu
56       notifier: Oznamovateľ
57       old_node: Starý bod
58       old_node_tag: Stará značka bodu
59       old_relation: Stará relácia
60       old_relation_member: Starý člen relácie
61       old_relation_tag: Stará značka relácie
62       old_way: Stará cesta
63       old_way_node: Starý bod cesty
64       old_way_tag: Stará značka cesty
65       relation: Relácia
66       relation_member: Člen relácie
67       relation_tag: Značka relácie
68       session: Relácia
69       trace: Stopa
70       tracepoint: Bod stopy
71       tracetag: Značka stopy
72       user: Používateľ
73       user_preference: Osobné nastavenia
74       user_token: Používateľský token
75       way: Cesta
76       way_node: Bod cesty
77       way_tag: Značka cesty
78   application: 
79     require_cookies: 
80       cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo vašom prehliadači a následne pokračujte.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
83       need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Sada zmien: %{id}"
87       changesetxml: XML sady zmien
88       download: Stiahnuť %{changeset_xml_link} alebo %{osmchange_xml_link}
89       feed: 
90         title: Sada zmien %{id}
91         title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Sada zmien
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Používateľ:"
96       bounding_box: "Rozsah:"
97       box: rám
98       closed_at: "Uzavreté o:"
99       created_at: "Vytvorené o:"
100       has_relations: 
101         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
102         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
103         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} relácií:"
104       has_ways: 
105         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
106         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
107         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} ciest:"
108       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
109       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
110     common_details: 
111       changeset_comment: "Komentár:"
112       deleted_at: "Odstránené:"
113       deleted_by: "Odstránil:"
114       edited_at: "Upravené o:"
115       edited_by: "Upravil:"
116       in_changeset: "V sade zmien:"
117       version: "Verzia:"
118     containing_relation: 
119       entry: Relácia %{relation_name}
120       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
121     map: 
122       deleted: Zmazané
123       edit: 
124         area: Upraviť oblasť
125         node: Upraviť bod
126         relation: Upraviť reláciu
127         way: Upraviť cestu
128       larger: 
129         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
130         node: Zobraziť bod na väčšej mape
131         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
132         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
133       loading: Nahrávanie...
134     navigation: 
135       all: 
136         next_changeset_tooltip: Nasledujúca sada zmien
137         next_node_tooltip: Nasledujúci bod
138         next_relation_tooltip: Následujúca relácia
139         next_way_tooltip: Nasledujúca cesta
140         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúca sada zmien
141         prev_node_tooltip: Predchádzajúci bod
142         prev_relation_tooltip: Predchádzajúca relácia
143         prev_way_tooltip: Predchádzajúca cesta
144       user: 
145         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy používateľa %{user}
146         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava používateľa %{user}
147         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava používateľa %{user}
148     node: 
149       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
150       download_xml: Stiahnuť XML
151       edit: upraviť
152       node: Bod
153       node_title: "Bod: %{node_name}"
154       view_history: zobraziť históriu
155     node_details: 
156       coordinates: "Súradnice:"
157       part_of: "Časť z:"
158     node_history: 
159       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
160       download_xml: Stiahnuť XML
161       node_history: História bodu
162       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
163       view_details: zobraziť detaily
164     not_found: 
165       sorry: Ľutujeme, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
166       type: 
167         changeset: počet zmien
168         node: bod
169         relation: relácia
170         way: cesta
171     paging_nav: 
172       of: z
173       showing_page: Strana
174     redacted: 
175       type: 
176         node: bod
177         relation: relácia
178         way: cesta
179     relation: 
180       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_history_link}"
181       download_xml: Stiahnuť XML
182       relation: Relácia
183       relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
184       view_history: zobraziť históriu
185     relation_details: 
186       members: "Členovia:"
187       part_of: "Časť z:"
188     relation_history: 
189       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
190       download_xml: Stiahnuť XML
191       relation_history: História relácie
192       relation_history_title: "História relácie: %{relation_name}"
193       view_details: zobraziť detaily
194     relation_member: 
195       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
196       type: 
197         node: Bod
198         relation: Relácia
199         way: Cesta
200     start: 
201       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
202       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
203     start_rjs: 
204       data_frame_title: Dáta
205       data_layer_name: Prehľadávať mapové dáta
206       details: Detaily
207       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
208       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o [[timestamp]]
209       hide_areas: Skryť oblasti
210       history_for_feature: História pre [[feature]]
211       load_data: Načítať údaje
212       loaded_an_area_with_num_features: Máte načítanú oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Niektoré prehliadače môžu mať problémy so zobrazením takého množstva dát, viac než približne 100 položiek ich môže spomaliť až zablokovať. Pokiaľ ste si istý, že chcete dáta zobraziť, kliknite na tlačítko nižšie.
213       loading: Nahrávanie...
214       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
215       object_list: 
216         api: Načítať túto oblasť pomocou API
217         back: Zobraziť zoznam objektov
218         details: Detaily
219         heading: Zoznam objektov
220         history: 
221           type: 
222             node: Bod [[id]]
223             way: Cesta [[id]]
224         selected: 
225           type: 
226             node: Bod [[id]]
227             way: Cesta [[id]]
228         type: 
229           node: Bod
230           way: Cesta
231       private_user: anonymný používateľ
232       show_areas: Zobraziť oblasti
233       show_history: Zobraziť históriu
234       unable_to_load_size: "Nebolo možné načítať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (maximum je %{max_bbox_size})"
235       wait: Čakajte...
236       zoom_or_select: Priblížte mapu alebo zvoľte nejakú oblasť na zobrazenie
237     tag_details: 
238       tags: "Tagy:"
239       wiki_link: 
240         key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
241         tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
242       wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
243     timeout: 
244       sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
245       type: 
246         changeset: sada zmien
247         node: bod
248         relation: relácia
249         way: cesta
250     way: 
251       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
252       download_xml: Stiahnuť XML
253       edit: upraviť
254       view_history: zobraziť históriu
255       way: Cesta
256       way_title: "Cesta: %{way_name}"
257     way_details: 
258       also_part_of: 
259         one: tiež časťou cesty %{related_ways}
260         other: tiež časťou ciest %{related_ways}
261       nodes: "Body:"
262       part_of: "Súčasť:"
263     way_history: 
264       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
265       download_xml: Stiahnuť XML
266       view_details: zobraziť detaily
267       way_history: História cesty
268       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
269   changeset: 
270     changeset: 
271       anonymous: Anonym
272       big_area: (veľký)
273       no_comment: (žiadny)
274       no_edits: (bez úprav)
275       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
276       still_editing: (stále sa upravuje)
277       view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
278     changeset_paging_nav: 
279       next: Ďalšia »
280       previous: « Predošlá
281       showing_page: Zobrazená stránka %{page}
282     changesets: 
283       area: Oblasť
284       comment: Komentár
285       id: ID
286       saved_at: Uložené
287       user: Používateľ
288     list: 
289       description: Posledné zmeny
290       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
291       description_friend: Sady zmien vašich priateľov
292       description_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
293       description_user: Zmenové súbory používateľa %{user}
294       description_user_bbox: Zmenové súbory používateľa %{user} v %{bbox}
295       heading: Sady zmien
296       heading_bbox: Sady zmien
297       heading_friend: Sady zmien
298       heading_nearby: Sady zmien
299       heading_user: Sady zmien
300       heading_user_bbox: Sady zmien
301       title: Sady zmien
302       title_bbox: Sady zmien v rámci %{bbox}
303       title_friend: Sady zmien vašich priateľov
304       title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
305       title_user: Sady zmien používateľa %{user}
306       title_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v rámci %{bbox}
307     timeout: 
308       sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
309   diary_entry: 
310     comments: 
311       ago: pred %{ago}
312       comment: Komentár
313       has_commented_on: "% {display_name} okomentoval nasledovné záznamy denníku"
314       newer_comments: Novšie komentáre
315       older_comments: Staršie komentáre
316       post: Príspevok
317       when: Kedy
318     diary_comment: 
319       comment_from: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
320       confirm: Potvrdiť
321       hide_link: Skryť tento komentár
322     diary_entry: 
323       comment_count: 
324         few: "%{count} komentáre"
325         one: 1 komentár
326         other: "%{count} komentárov"
327       comment_link: Komentár k záznamu
328       confirm: Potvrdiť
329       edit_link: Upraviť tento záznam
330       hide_link: Skryť tento záznam
331       posted_by: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
332       reply_link: Odpovedať na tento záznam
333     edit: 
334       body: "Text:"
335       language: "Jazyk:"
336       latitude: "Zemepisná šírka:"
337       location: "Poloha:"
338       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
339       marker_text: Poloha k položke denníka
340       save_button: Uložiť
341       subject: "Predmet:"
342       title: Upraviť záznam denníka
343       use_map_link: použiť mapu
344     feed: 
345       all: 
346         description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
347         title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
348       language: 
349         description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku %{language_name}
350         title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
351       user: 
352         description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
353         title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
354     list: 
355       in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
356       new: Nový záznam denníka
357       new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
358       newer_entries: Novšie Príspevky
359       no_entries: Žiadny záznam denníka
360       older_entries: Staršie záznamy
361       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
362       title: Denníky používateľov
363       title_friends: Denníky priateľov
364       title_nearby: Denníky používateľov v okolí
365       user_title: Denník používateľa %{user}
366     location: 
367       edit: Editovať
368       location: "Poloha:"
369       view: Zobraziť
370     new: 
371       title: Nový záznam denníka
372     no_such_entry: 
373       body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
374       heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
375       title: Takýto záznam denníka neexistuje
376     view: 
377       leave_a_comment: Zanechať komentár
378       login: Prihlásiť sa
379       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre zanechanie komentára"
380       save_button: Uložiť
381       title: Denník používateľa %{user} | %{title}
382       user_title: Denník používateľa %{user}
383   editor: 
384     default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
385     potlatch: 
386       description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
387       name: Potlatch 1
388     potlatch2: 
389       description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
390       name: Potlatch 2
391     remote: 
392       description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
393       name: Diaľkové ovládanie
394   export: 
395     start: 
396       add_marker: Pridať do mapy značku
397       area_to_export: Oblasť pre export
398       embeddable_html: Vložiteľné HTML
399       export_button: Export
400       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
401       format: Formát
402       format_to_export: Formát pre export
403       image_size: Rozmery obrázku
404       latitude: "Zem.šírka:"
405       licence: Licencia
406       longitude: "Zem. dĺžka:"
407       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
408       map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
409       max: max
410       options: Možnosti
411       osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
412       output: Výstup
413       paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
414       scale: Mierka
415       too_large: 
416         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Priblížte prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
417         heading: Príliš veľká oblasť
418       zoom: Zväčšenie
419     start_rjs: 
420       add_marker: Pridať do mapy značku
421       change_marker: Zmeniť polohu značky
422       click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
423       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
424       export: Export
425       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
426       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
427   geocoder: 
428     description: 
429       title: 
430         geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
431         osm_namefinder: "%{types} podľa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
432         osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
433       types: 
434         cities: Veľkomestá
435         places: Miesta
436         towns: Mestá
437     description_osm_namefinder: 
438       prefix: "%{distance} na %{direction} od %{type}"
439     direction: 
440       east: východ
441       north: sever
442       north_east: severovýchod
443       north_west: severozápad
444       south: juh
445       south_east: juhovýchod
446       south_west: juhozápad
447       west: západ
448     distance: 
449       one: asi 1 km
450       other: asi %{count} km
451       zero: menej ako 1 km
452     results: 
453       more_results: Viac výsledkov
454       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
455     search: 
456       title: 
457         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
458         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
459         latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">internej databázy</a>
460         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
461         osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
462         uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
463         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
464     search_osm_namefinder: 
465       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} na %{parentdirection} od %{parentname})"
466       suffix_place: ", %{distance} na %{direction} od %{placename}"
467     search_osm_nominatim: 
468       prefix: 
469         aeroway: 
470           aerodrome: Aerodróm
471           apron: Letisková parkovacia plocha
472           gate: Brána (gate)
473           helipad: Heliport
474           runway: Vzletová a pristávacia dráha
475           taxiway: Pojazdová dráha
476           terminal: Terminál
477         amenity: 
478           WLAN: Wi-Fi prístup
479           airport: Letisko
480           arts_centre: Kultúrne stredisko
481           atm: Bankomat
482           auditorium: Auditórium
483           bank: Banka
484           bar: Bar
485           bbq: Miesto na grilovanie
486           bench: Lavička
487           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
488           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
489           biergarten: Záhradná krčma
490           brothel: Nevestinec
491           bureau_de_change: Zmenáreň
492           bus_station: Autobusová stanica
493           cafe: Kaviareň
494           car_rental: Požičovňa áut
495           car_sharing: Autopožičovňa
496           car_wash: Autoumývareň
497           casino: Kasíno
498           charging_station: Nabíjacia stanica
499           cinema: Kino
500           clinic: Poliklinika
501           club: Klub
502           college: Vysoká škola
503           community_centre: Kultúrne stredisko
504           courthouse: Súd
505           crematorium: Krematórium
506           dentist: Zubár
507           doctors: Lekár
508           dormitory: Študentský domov
509           drinking_water: Pitná voda
510           driving_school: Autoškola
511           embassy: Veľvyslanectvo
512           emergency_phone: Núdzový telefón
513           fast_food: Rýchle občerstvenie
514           ferry_terminal: Terminál trajektu
515           fire_hydrant: Požiarny hydrant
516           fire_station: Požiarna stanica
517           food_court: Food court
518           fountain: Fontána
519           fuel: Benzínová pumpa
520           grave_yard: Cintorín
521           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
522           hall: Sála
523           health_centre: Zdravotné stredisko
524           hospital: Nemocnica
525           hotel: Hotel
526           hunting_stand: Poľovnícky posed
527           ice_cream: Zmrzlina
528           kindergarten: Materská škola
529           library: Knižnica
530           market: Obchod
531           marketplace: Tržnica
532           mountain_rescue: Horská služba
533           nightclub: 'Nočný klub'
534           nursery: Jasle
535           nursing_home: Sanatórium
536           office: Úrad
537           park: Park
538           parking: Parkovisko
539           pharmacy: lekáreň
540           place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
541           police: Polícia
542           post_box: Poštová schránka
543           post_office: Pošta
544           preschool: Škôlka
545           prison: Väzenie
546           pub: Krčma
547           public_building: Verejná budova
548           public_market: Verejné trhovisko
549           reception_area: Recepcia
550           recycling: Recyklačné miesto
551           restaurant: Reštaurácia
552           retirement_home: Domov dôchodcov
553           sauna: Sauna
554           school: Škola
555           shelter: Altánok
556           shop: Obchod
557           shopping: Nákupné centrum
558           shower: Sprchy
559           social_centre: Komunitné centrum
560           social_club: Spoločenský klub
561           studio: Ateliér
562           supermarket: Supermarket
563           swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
564           taxi: Taxi
565           telephone: Verejný telefón
566           theatre: Divadlo
567           toilets: WC
568           townhall: Radnica
569           university: Univerzita
570           vending_machine: Predajný automat
571           veterinary: Veterinárna ordinácia
572           village_hall: Spoločenská miestnosť
573           waste_basket: Odpadkový kôš
574           wifi: Wi-Fi prístup
575           youth_centre: Mládežnícke centrum
576         boundary: 
577           administrative: Administratívna hranica
578           census: Hranica pre potreby sčítania
579           national_park: Národný park
580           protected_area: Chránená oblasť
581         bridge: 
582           aqueduct: Akvadukt
583           suspension: Visutý most
584           swing: Otočný most
585           viaduct: Viadukt
586           "yes": Most
587         building: 
588           "yes": Budova
589         highway: 
590           bridleway: Cesta pre kone
591           bus_guideway: Bus so sprievodcom
592           bus_stop: Zastávka autobusu
593           byway: Účelová komunikácia
594           construction: Cesta vo výstavbe
595           cycleway: Cyklistický chodník
596           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
597           footway: Chodník
598           ford: Brod
599           living_street: Obytná zóna
600           milestone: Kilometrovník
601           minor: Vedľajšia cesta
602           motorway: Diaľnica
603           motorway_junction: Diaľničná križovatka
604           motorway_link: Diaľnica
605           path: Cesta
606           pedestrian: Chodník pre chodcov
607           platform: Nástupište
608           primary: Cesta I. triedy
609           primary_link: Cesta I. triedy
610           raceway: Pretekárska dráha
611           residential: Ulica
612           rest_area: Odpočívadlo
613           road: Cesta
614           secondary: Cesta II. triedy
615           secondary_link: Cesta II. triedy
616           service: Prístupová komunikácia
617           services: Diaľničné odpočívadlo
618           speed_camera: Radar
619           steps: Schody
620           stile: Schodíky cez ohradu
621           tertiary: Cesta III. triedy
622           tertiary_link: Cesta III. triedy
623           track: Nespevnená cesta
624           trail: Chodník
625           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
626           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
627           unclassified: Neklasifikovaná cesta
628           unsurfaced: Nespevnená cesta
629         historic: 
630           archaeological_site: Archeologické nálezisko
631           battlefield: Bojisko
632           boundary_stone: Hraničný kameň
633           building: Budova
634           castle: Hrad
635           church: Kostol
636           fort: Pevnosť
637           house: Dom
638           icon: Ikona
639           manor: Šľachtické sídlo
640           memorial: Pomník
641           mine: Baňa
642           monument: Pamätník
643           museum: Múzeum
644           ruins: Ruina
645           tower: Veža
646           wayside_cross: Božie muky
647           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
648           wreck: Zrúcanina
649         landuse: 
650           allotments: Záhradkárske osady
651           basin: Vodná nádrž
652           brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
653           cemetery: Cintorín
654           commercial: Obchodná štvrť
655           conservation: Chránené územie
656           construction: Stavba
657           farm: Farma
658           farmland: Poľnohospodárska pôda
659           farmyard: Dvor
660           forest: Les (udržiavaný)
661           garages: Garáže
662           grass: Tráva
663           greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
664           industrial: Priemyslová oblasť
665           landfill: Skládka odpadu
666           meadow: Lúka
667           military: Vojenský priestor
668           mine: Baňa
669           nature_reserve: Prírodná rezervácia
670           orchard: Sad
671           park: Park
672           piste: Zjazdovka
673           quarry: Lom
674           railway: Železnica
675           recreation_ground: Rekreačná oblasť
676           reservoir: Zásobník na vodu
677           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
678           retail: Retail (Obchodná zóna)
679           village_green: Verejná zeleň
680           vineyard: Vinica
681           wetland: Mokrina
682           wood: Les (neudržiavaný)
683         leisure: 
684           beach_resort: Plážové letovisko
685           bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
686           common: Verejné priestranstvo
687           fishing: Rybolov (športový)
688           garden: Záhrada
689           golf_course: Golfové ihrisko
690           ice_rink: Umelé klzisko
691           marina: Prístav pre jachty
692           miniature_golf: Mini golf
693           nature_reserve: Prírodná rezervácia
694           park: Park
695           pitch: Športové ihrisko
696           playground: Detské ihrisko
697           recreation_ground: Rekreačná oblasť
698           sauna: Sauna
699           slipway: Lodný sklz
700           sports_centre: Športové stredisko
701           stadium: Štadión
702           swimming_pool: Plaváreň
703           track: Bežecká dráha
704           water_park: Aquapark
705         military: 
706           airfield: Vojenské letisko
707           barracks: Kasárne
708           bunker: Bunker
709         natural: 
710           bay: Zátoka, záliv
711           beach: Pláž
712           cape: Mys
713           cave_entrance: Vstup do jaskyne
714           channel: Kanál
715           cliff: Útes, kamenná stena
716           crater: Kráter
717           dune: Duna
718           feature: Vlastnosť
719           fell: Horská pastvina
720           fjord: Fjord
721           forest: Les (udržiavaný)
722           geyser: Gejzír
723           glacier: Ľadovec
724           heath: Vresovisko
725           hill: Kopec
726           island: Ostrov
727           land: Pevnina
728           marsh: Bažina
729           moor: Močiar
730           mud: Bahno
731           peak: Vrchol
732           point: Bod
733           reef: Bradlo, Skalisko
734           ridge: Hrebeň
735           river: Rieka
736           rock: Skala
737           scree: Sutina
738           scrub: Rúbanisko
739           shoal: Plytčina
740           spring: Prameň
741           stone: Balvan
742           strait: Úžina
743           tree: Strom
744           valley: Dolina
745           volcano: Sopka
746           water: Voda
747           wetland: Mokrina
748           wetlands: Mokrina
749           wood: Les (neudržiavaný)
750         office: 
751           accountant: Účtovník
752           architect: Architektonický ateliér
753           company: Súkromná firma
754           employment_agency: Sprostredkovanie práce
755           estate_agent: Realitná kancelária
756           government: Vládny úrad
757           insurance: Poisťovňa
758           lawyer: Právnická kancelária
759           ngo: Mimovládna organizácia
760           telecommunication: Telekomunikácie
761           travel_agent: Cestovná kancelária
762           "yes": Úrad
763         place: 
764           airport: Letisko
765           city: Mesto nad 100 tis.
766           country: Štát
767           county: Okres
768           farm: Farma
769           hamlet: Osada do 200
770           house: Budova
771           houses: Budovy
772           island: Ostrov
773           islet: Ostrovček
774           isolated_dwelling: Samota
775           locality: Oblasť
776           moor: Močiar
777           municipality: Obecný úrad
778           postcode: PSČ
779           region: Región
780           sea: More
781           state: Štát
782           subdivision: Pododdelenie
783           suburb: Mestský obvod
784           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
785           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
786           village: Obec 200-10 tis.
787         railway: 
788           abandoned: Zrušená železničná trať
789           construction: Železnica vo výstavbe
790           disused: Nepoužívaná železnica
791           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
792           funicular: Lanová dráha
793           halt: Zastávka vlaku
794           historic_station: Zastávka historickej železnice
795           junction: Železničný uzol
796           level_crossing: Železničný prejazd
797           light_rail: Ľahká železnica
798           miniature: Záhradná železnica
799           monorail: Jednokoľajka
800           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
801           platform: Železničné nástupište
802           preserved: Historická železnica
803           spur: Železničná vlečka
804           station: Železničná stanica
805           subway: Stanica metra
806           subway_entrance: Vchod do metra
807           switch: Železničná výhybka
808           tram: Električka
809           tram_stop: Zastávka električky
810           yard: Železničné depo
811         shop: 
812           alcohol: Mimo povolenia
813           antiques: Starožitnosti
814           art: Obchod s umením
815           bakery: Pekáreň
816           beauty: Salón krásy
817           beverages: Občerstvenie
818           bicycle: Obchod s bicylkami
819           books: Kníhkupectvo
820           butcher: Mäsiarstvo
821           car: Predajňa automobilov
822           car_parts: Mototechna
823           car_repair: Autoservis
824           carpet: Obchod s kobercami
825           charity: Charitatívny obchod
826           chemist: Lekáreň
827           clothes: Obchod s konfekciou
828           computer: Obchod s počítačmi
829           confectionery: Cukráreň
830           convenience: Rozličný tovar
831           copyshop: Copy centrum
832           cosmetics: Parfuméria
833           department_store: Obchodný dom
834           discount: Diskontná predajňa
835           doityourself: Urob si sám
836           dry_cleaning: Chemická čistiareň
837           electronics: Elektro
838           estate_agent: Realitná kancelária
839           farm: Poľnonákup
840           fashion: Módny salón
841           fish: Obchod s rybami
842           florist: Kvetinárstvo
843           food: Obchod s potravinami
844           funeral_directors: Pohrebníctvo
845           furniture: Nábytok
846           gallery: Galéria
847           garden_centre: Záhradnícke centrum
848           general: Zmiešaný tovar
849           gift: Suveníry
850           greengrocer: Obchod so zeleninou
851           grocery: Potraviny
852           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
853           hardware: Železiarstvo
854           hifi: Hi-Fi
855           insurance: Poisťovňa
856           jewelry: Zlatníctvo
857           kiosk: Novinový stánok
858           laundry: Práčovňa
859           mall: Pešia zóna
860           market: Obchod
861           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
862           motorcycle: Motocyklový obchod
863           music: Hudobniny
864           newsagent: Novinový stánok
865           optician: Očná optika
866           organic: Obchod so zdravou výživou
867           outdoor: Turistický obchod
868           pet: Chovprodukt
869           photo: Fotokino
870           salon: Salón
871           shoes: Obuva
872           shopping_centre: Nákupné stredisko
873           sports: Športový obchod
874           stationery: Papierníctvo
875           supermarket: Supermarket
876           toys: Hračkárstvo
877           travel_agency: Cestovná kancelária
878           video: Videopožičovňa, predaj DVD
879           wine: Mimo povolenia
880         tourism: 
881           alpine_hut: Vysokohorská chata
882           artwork: Umelecké dielo
883           attraction: Atrakcia
884           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
885           cabin: Malá chata
886           camp_site: Kemping
887           caravan_site: Autokemping
888           chalet: Veľká chata
889           guest_house: Penzión
890           hostel: Ubytovňa, internát
891           hotel: Hotel
892           information: Informácie
893           lean_to: Prístrešok
894           motel: Motel
895           museum: Múzeum
896           picnic_site: Výletné miesto
897           theme_park: Zábavný park
898           valley: Údolie
899           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
900           zoo: Zoo
901         tunnel: 
902           "yes": Tunel
903         waterway: 
904           artificial: Vodný kanál, prieplav
905           boatyard: Lodenica
906           canal: Kanál
907           connector: Prepojenie vodných ciest
908           dam: Priehrada,hrádza
909           derelict_canal: Opustený kanál
910           ditch: Priekopa
911           dock: Dok
912           drain: Odvodňovací kanál
913           lock: Plavebná komora
914           lock_gate: Brána plavebnej komory
915           mineral_spring: Minerálny prameň
916           mooring: Kotvisko
917           rapids: Pereje
918           river: Rieka
919           riverbank: Breh rieky
920           stream: Potok
921           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
922           water_point: Vodný bod
923           waterfall: Vodopád
924           weir: Splav
925   javascripts: 
926     map: 
927       base: 
928         cycle_map: Cyklomapa
929         standard: Štandardná
930         transport_map: Dopravná mapa
931     site: 
932       edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
933       edit_tooltip: Upraviť mapu
934       edit_zoom_alert: Upravovať mapu môžete len pri väčšom priblížení
935       history_disabled_tooltip: Pre zobrazenie úprav tejto oblasti priblížte mapu
936       history_tooltip: Zobraziť úpravy tejto oblasti
937       history_zoom_alert: Zobraziť editácie môžete len pri väčšom priblížení
938   layouts: 
939     community: Komunita
940     community_blogs: Komunitné blogy
941     community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
942     copyright: Autorské práva a licencia
943     documentation: Dokumentácia
944     documentation_title: Dokumentácia k projektu
945     donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
946     donate_link_text: príspevkom
947     edit: Upraviť
948     edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
949     export: Export
950     export_tooltip: Export mapových dát
951     foundation: Nadácia
952     foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
953     gps_traces: GPS Stopy
954     gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
955     help: Pomoc
956     help_centre: Centrum pomoci
957     help_title: Stránky s nápovedou k tomuto projektu
958     history: História
959     home: domov
960     home_tooltip: Prejsť na domovské miesto
961     inbox: správy (%{count})
962     inbox_tooltip: 
963       few: V schránke máte %{count} neprečítané správy
964       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
965       other: V schránke máte %{count} neprečítaných správ
966       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
967     intro_1: OpenStreetMap je slobodná editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
968     intro_2_create_account: Založte si konto
969     intro_2_download: stiahnutie
970     intro_2_html: Dáta sú k dispozícii na %{download} a %{use} pod %{license}. %{create_account} a pomôžte mapu zdokonaliť.
971     intro_2_license: slobodnou licenciou
972     intro_2_use: použitie
973     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
974     license: 
975       title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
976     log_in: prihlásiť sa
977     log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
978     logo: 
979       alt_text: Logo OpenStreetMap
980     logout: odhlásiť
981     logout_tooltip: Odhlásiť
982     make_a_donation: 
983       text: Darovanie
984       title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
985     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
986     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
987     partners_bytemark: Bytemark Hosting
988     partners_html: Prevádzku podporujú %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a iní %{partners}.
989     partners_ic: Imperial College v Londýne
990     partners_partners: partneri
991     partners_ucl: VR centrum UCL
992     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
993     sign_up: zaregistrovať sa
994     sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
995     tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
996     user_diaries: Denníky používateľov
997     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
998     view: Zobraziť
999     view_tooltip: Zobraziť mapu
1000     welcome_user: Vitajte, %{user_link}
1001     welcome_user_link_tooltip: Vaša používateľská stránka
1002     wiki: wiki
1003     wiki_title: Wiki k projektu
1004   license_page: 
1005     foreign: 
1006       english_link: anglickým originálom
1007       text: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link} má anglická stránka prednosť
1008       title: O tomto preklade
1009     legal_babble: "<h2>Autorské práva a licencie</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkaná za podmienok licencie <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať naše mapy aj dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“. Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele, musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti sú vysvetlené v <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">plnom znení licenčnej zmluvy</a>.\n</p>\n\n<h3>Ako uvádzať OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Ak používate obrázky z mapy OpenStreetMap, žiadame, aby ste uvádzali aspoň „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“. Ak používate iba mapové dáta, požadujeme „<em>Mapové dáta © Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“.\n</p>\n<p>\n  Ak je to možné, mal byť text <em>OpenStreetMap</em> uvedený ako hypertextový odkaz na <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a <em>CC BY-SA</em> na <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Ak používate médium, ktoré odkazy neumožňuje (napr. v tlačenom diele), navrhujeme, aby ste svojho čitateľa nasmerovali na www.openstreetmap.org (zrejme doplnením <em>OpenStreetMap</em> o túto internetovú adresu) a analogicky <em>CC BY-SA</em> na www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Ďalšie informácie</h3>\n<p>\n  O používaní našich dát sa môžete dočítať viac v našich <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Často kladených právnych otázkach</a>.\n</p>\n<p>\n  Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.\n</p>\n<p>\n  Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.\n\n  Pozrite naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pravidlá použitia API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Naši prispievatelia</h3>\n<p>\n  Naša CC BY-SA licencia vyžaduje, aby ste „spôsobom zodpovedajúcim danému nosiču a v primeranej forme uvádzali autora“. Jednotliví prispievatelia nevyžadujú uvádzanie svojho autorstva nad rámec onoho „Prispievatelia OpenStreetMap“, ale tam, kde boli do OpenStreetMap zahrnuté dáta národných geografických inštitúcií či iných veľkých zdrojov, môže byť primerané uznať ich autorstvo uvedením ich názvu alebo hypertextovým odkazom na túto stránku.\n</p>\n<!--\nInformácie pre editorov tejto stránky:\n\nNasledujúce zoznamy obsahujú iba tie organizácie, ktoré vyžadujú uvedenie svojho autorstva ako podmienku použitia svojich dát v OpenStreetMap. Nejedná sa o všeobecný katalóg importov a používa sa len v prípade nutnosti uvedenia autorstva kvôli vyhovenie licenciu importovaných dát.\n\nKaždé doplnenie treba najprv prediskutovať so správcami systému OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n    <li><strong>Austrália</strong>: Obsahuje dáta predmestí založené na dátach Austrálskeho štatistického úradu.</li>\n    <li><strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Direction Générale des impôts.</li>\n    <li><strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®, GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li>\n    <li><strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Poľsko</strong>: Obsahuje dáta z <a href=\"http://ump.waw.pl/\">máp UMP-pcPL</a>. Copyright prispievatelia UMP-pcPL. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">Viac o využití dát UMP na OSM</a>.</li>\n    <li><strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">mesta Viedeň</a> pod licenciou <a href = \"http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de \">CC BY</a>.</li>\n    <li><strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku, alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť.\n</p>"
1010     native: 
1011       mapping_link: začať mapovať
1012       native_link: slovenskú verziu
1013   message: 
1014     delete: 
1015       deleted: Správa vymazaná
1016     inbox: 
1017       date: Dátum
1018       from: Od
1019       messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
1020       my_inbox: Moja doručená pošta
1021       new_messages: 
1022         few: "%{count} nové správy"
1023         one: "%{count} novú správu"
1024         other: "%{count} nových správ"
1025       no_messages_yet: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
1026       old_messages: 
1027         few: "%{count} staré správy"
1028         one: "%{count} starú správu"
1029         other: "%{count} starých správ"
1030       outbox: odoslaná pošta
1031       people_mapping_nearby: používateľov v okolí
1032       subject: Predmet
1033       title: Doručená pošta
1034     mark: 
1035       as_read: Správa označená ako prečítaná
1036       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
1037     message_summary: 
1038       delete_button: Zmazať
1039       read_button: Označiť ako prečítané
1040       reply_button: Odpovedať
1041       unread_button: Označiť ako neprečítané
1042     new: 
1043       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1044       body: Text
1045       limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších prosím chvíľu počkajte.
1046       message_sent: Správa odoslaná
1047       send_button: Odoslať
1048       send_message_to: Poslať novú správu používateľovi %{name}
1049       subject: Predmet
1050       title: Odoslať správu
1051     no_such_message: 
1052       body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
1053       heading: Zadaná správa neexistuje
1054       title: Zadaná správa neexistuje
1055     outbox: 
1056       date: Dátum
1057       inbox: prichádzajúca pošta
1058       messages: 
1059         few: Máte %{count} odeslané správy
1060         one: Máte %{count} odoslanú správu
1061         other: Máte %{count} odoslaných správ
1062       my_inbox: Moja %{inbox_link}
1063       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
1064       outbox: odoslaná pošta
1065       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
1066       subject: Predmet
1067       title: Odoslaná pošta
1068       to: Komu
1069     read: 
1070       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1071       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
1072       date: Dátum
1073       from: Od
1074       reading_your_messages: Načítavam vaše správy
1075       reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
1076       reply_button: Odpovedať
1077       subject: Predmet
1078       title: Čítať správu
1079       to: Komu
1080       unread_button: Označiť ako neprečítané
1081       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať, nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste sa pod príslušným kontom.
1082     reply: 
1083       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať, nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste sa pod správnym kontom.
1084     sent_message_summary: 
1085       delete_button: Zmazať
1086   notifier: 
1087     diary_comment_notification: 
1088       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl}, alebo odpovedať na %{replyurl}
1089       header: "%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku s predmetom %{subject}:"
1090       hi: Ahoj %{to_user},
1091       subject: "[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku"
1092     email_confirm: 
1093       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1094     email_confirm_html: 
1095       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
1096       greeting: Ahoj,
1097       hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na %{server_url} do %{new_address}.
1098     email_confirm_plain: 
1099       click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný odkaz.
1100       greeting: Ahoj,
1101       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
1102       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1103     friend_notification: 
1104       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
1105       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
1106       see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
1107       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
1108     gpx_notification: 
1109       and_no_tags: a žiadne značky.
1110       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
1111       failure: 
1112         failed_to_import: "sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:"
1113         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
1114         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
1115         subject: "[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX"
1116       greeting: Ahoj,
1117       success: 
1118         loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points} bodov.
1119         subject: "[OpenStreetMap] GPX import úspešný"
1120       with_description: s popisom
1121       your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
1122     lost_password: 
1123       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
1124     lost_password_html: 
1125       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
1126       greeting: Ahoj,
1127       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
1128     lost_password_plain: 
1129       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
1130       greeting: Ahoj,
1131       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
1132       hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
1133     message_notification: 
1134       footer1: Môžete si tiež prečítať správy na %{readurl}
1135       footer2: a môžete odpovedať na %{replyurl}
1136       header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
1137       hi: Ahoj %{to_user},
1138     signup_confirm: 
1139       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1140     signup_confirm_html: 
1141       ask_questions: Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom <a href="http://help.openstreetmap.org/">webe otázok a odpovedí</a>.
1142       click_the_link: Ak ste to vy, vitajte! Kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap
1143       current_user: Zoznam existujúcich používateľov v kategóriách podľa miesta bydliska je dostupný v <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">kategórii Users by geographical region</a>.
1144       get_reading: Prečítajte si niečo o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide">na wiki</a>, sledujte aktuálne dianie na našom <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blogu</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitteri</a>, alebo si prebehnite blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a> so stručnou históriou projektu aj vo forme <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcastov</a>!
1145       greeting: Ahoj!
1146       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
1147       introductory_video: Môžete sledovať %{introductory_video_link}.
1148       more_videos: Je tam %{more_videos_link}.
1149       more_videos_here: viac videí tu
1150       user_wiki_page: Odporúčame, aby ste si na wiki založili používateľskú stránku, na ktorej kategóriami označíte odkiaľ pochádzate, napr. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Bratislava">[[Category:Users in Bratislava]]</a>.
1151       video_to_openstreetmap: úvodné inštruktážne video k OpenStreetMap
1152       wiki_signup: Môžete sa tiež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=Sk%3AMain_Page&uselang=sk">zaregistrovať na OpenStreetMap wiki</a>.
1153     signup_confirm_plain: 
1154       ask_questions: "Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom webe otázok a odpovedí:"
1155       blog_and_twitter: "Sledujte aktuálne dianie na našom blogu alebo Twitteri:"
1156       click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
1157       click_the_link_2: svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap.
1158       current_user_1: Zoznam aktuálnych používateľov v kategóriách podľa miesta, kde sa vo svete nachádzajú
1159       current_user_2: "sú k dispozícii na:"
1160       greeting: Ahoj!
1161       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) si chce založiť konto na
1162       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
1163       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
1164       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta, ponúka aj podcasty:"
1165       the_wiki: "Prečítajte si niečo o OpenStreetMap na wiki:"
1166       user_wiki_1: Odporúčame, aby ste si na wiki vytvorili používateľskú stránku, ktorá obsahuje
1167       user_wiki_2: kategóriami označíte, odkiaľ pochádzate, napríklad [[Category:Users in Bratislava]].
1168       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
1169   oauth: 
1170     oauthorize: 
1171       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1172       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1173       allow_to: "Klientskej aplikácii umožniť:"
1174       allow_write_api: upravovať mapu.
1175       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1176       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1177       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1178       request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}). Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
1179     revoke: 
1180       flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
1181   oauth_clients: 
1182     create: 
1183       flash: Uspešne registrované informácie
1184     destroy: 
1185       flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
1186     edit: 
1187       submit: Upraviť
1188       title: Upraviť aplikáciu
1189     form: 
1190       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1191       allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
1192       allow_write_api: zmeniť mapu.
1193       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1194       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1195       allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
1196       callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
1197       name: Názov
1198       requests: "Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:"
1199       required: Povinné
1200       support_url: URL s podporou
1201       url: Hlavné URL aplikácie
1202     index: 
1203       application: Názov aplikácie
1204       issued_at: Vydané
1205       list_tokens: "Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:"
1206       my_apps: Moje klientské aplikácie
1207       my_tokens: Moje autorizované aplikácie
1208       no_apps: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
1209       register_new: Zaregistrovať aplikáciu
1210       registered_apps: "Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:"
1211       revoke: Zrušiť!
1212       title: Moje OAuth nastavenia
1213     new: 
1214       submit: Registrovať
1215       title: Registrácia novej aplikácie
1216     not_found: 
1217       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1218     show: 
1219       access_url: "Access Token URL:"
1220       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1221       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1222       allow_write_api: zmeniť mapu.
1223       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1224       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1225       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1226       authorize_url: "Authorise URL:"
1227       edit: Upraviť detaily
1228       key: "Consumer Key:"
1229       requests: "Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:"
1230       secret: "Consumer Secret:"
1231       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
1232       title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
1233       url: "Request Token URL:"
1234     update: 
1235       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1236   redaction: 
1237     show: 
1238       confirm: Ste si istý?
1239       user: "Autor:"
1240     update: 
1241       flash: Zmeny boli uložené.
1242   site: 
1243     edit: 
1244       anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
1245       flash_player_required: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap, potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero ďalších možností</a>.
1246       no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré sú pre túto funkciu nevyhnutné.
1247       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1248       not_public_description: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu. Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
1249       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1250       potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
1251       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
1252       user_page_link: stránke používateľa
1253     index: 
1254       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
1255       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
1256       license: 
1257         license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
1258         notice: Licencovaný pod %{license_name} s %{project_name} a jej prispievatelia.
1259         project_name: OpenStreetMap projekt
1260       permalink: Trvalý odkaz
1261       remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
1262       shortlink: Krátky odkaz
1263     key: 
1264       map_key: Legenda
1265       map_key_tooltip: Legenda k mape
1266       table: 
1267         entry: 
1268           admin: Administratívne hranice
1269           allotments: Záhradkárska kolónia
1270           apron: 
1271             - Letisková odbavovacia plocha
1272             - terminál
1273           bridge: Čireny obrys = most
1274           bridleway: Chodník pre kone
1275           brownfield: Zborenisko
1276           building: Významná budova
1277           byway: Súkromná cesta
1278           cable: 
1279             - Lanovka
1280             - sedačková lanovka
1281           cemetery: Cintorín
1282           centre: Športové centrum
1283           commercial: Komerčná oblasť
1284           common: 
1285             - Pastvina
1286             - lúka
1287           construction: Cesta vo výstavbe
1288           cycleway: Cyklotrasa
1289           destination: Prejazd zakázaný
1290           farm: Farma
1291           footway: Chodník pre peších
1292           forest: Les (udržiavaný)
1293           golf: Golfové ihrisko
1294           heathland: Vresovisko
1295           industrial: Priemyselná oblasť
1296           lake: 
1297             - Jazero
1298             - nádrž
1299           military: Vojenský priestor
1300           motorway: Diaľnica
1301           park: Park
1302           permissive: Voľný prístup
1303           pitch: Športové ihrisko
1304           primary: Cesta prvej triedy
1305           private: Súkromný prístup
1306           rail: Železnica
1307           reserve: Prírodná rezervácia
1308           resident: Obytná oblasť
1309           retail: Nákupná oblasť
1310           runway: 
1311             - Letisková dráha
1312             - pojazdová dráha
1313           school: 
1314             - Škola
1315             - univerzita
1316           secondary: Cesta druhej triedy
1317           station: Železničná stanica
1318           subway: Metro
1319           summit: 
1320             - Vrchol
1321             - vrchol
1322           tourist: Turistická atrakcia
1323           track: Lesná, poľná cesta
1324           tram: 
1325             - Rýchloelektrička
1326             - električka
1327           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1328           tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
1329           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1330           unsurfaced: Nespevnená cesta
1331           wood: Les (neudržiavaný)
1332     markdown_help: 
1333       alt: Alternatívny text
1334       first: Prvá položka
1335       heading: Nadpis
1336       headings: Nadpisy
1337       link: Odkaz
1338       subheading: Podnadpis
1339       unordered: Neusporiadaný zoznam
1340     richtext_area: 
1341       edit: Upraviť
1342       preview: Náhľad
1343     search: 
1344       search: Hľadať
1345       search_help: "príklady: 'Žilina', 'Veľká Okružná, Žilina', '83103', alebo 'post offices near Žilina' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>ďalšie príklady…</a>"
1346       submit_text: hľ.
1347       where_am_i: Kde som?
1348       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1349     sidebar: 
1350       close: Zavrieť
1351       search_results: Výsledky vyhľadávania
1352   time: 
1353     formats: 
1354       friendly: "%e. %B %Y o %H:%M"
1355   trace: 
1356     create: 
1357       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
1358       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1359     delete: 
1360       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1361     edit: 
1362       description: "Popis:"
1363       download: stiahnuť
1364       edit: upraviť
1365       filename: "Názov súboru:"
1366       heading: Úprava stopy %{name}
1367       map: mapa
1368       owner: "Vlastník:"
1369       points: "Body:"
1370       save_button: Uložiť zmeny
1371       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1372       tags: "Tagy:"
1373       tags_help: oddelené čiarkou
1374       title: Úprava stopy %{name}
1375       uploaded_at: "Nahrať na:"
1376       visibility: "Viditeľnosť:"
1377       visibility_help: čo má toto znamenať?
1378     list: 
1379       public_traces: Verejné GPS stopy
1380       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1381       tagged_with: označený s %{tags}
1382       your_traces: Vaše GPS stopy
1383     make_public: 
1384       made_public: Zverejnená stopa
1385     offline: 
1386       heading: GPX úložisko je offline
1387       message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
1388     offline_warning: 
1389       message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
1390     trace: 
1391       ago: pred %{time_in_words_ago}
1392       by: od
1393       count_points: "%{count} bodov"
1394       edit: upraviť
1395       edit_map: Upraviť mapu
1396       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÁ
1397       in: v
1398       map: mapa
1399       more: viac
1400       pending: NEVYRIEŠENÉ
1401       private: SÚKROMNÁ
1402       public: VEREJNÁ
1403       trace_details: Zobraziť detaily stopy
1404       trackable: STOPOVATEĽNÁ
1405       view_map: Zobraziť mapu
1406     trace_form: 
1407       description: "Popis:"
1408       help: Pomoc
1409       tags: "Značky:"
1410       tags_help: oddelené čiarkou
1411       upload_button: Nahrať
1412       upload_gpx: "Nahrať GPX súbor:"
1413       visibility: "Viditeľnosť:"
1414       visibility_help: čo toto znamená?
1415     trace_header: 
1416       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1417       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1418       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1419       upload_trace: Nahrať stopu
1420     trace_optionals: 
1421       tags: Tagy
1422     trace_paging_nav: 
1423       next: Dopredu »
1424       previous: « Naspäť
1425       showing_page: Strana %{page}
1426     view: 
1427       delete_track: Vymazať túto stopu
1428       description: "Popis:"
1429       download: stiahnuť
1430       edit: upraviť
1431       edit_track: Upraviť túto stopu
1432       filename: "Názov súboru:"
1433       heading: Sledovanie stopy %{name}
1434       map: mapa
1435       none: Žiadne
1436       owner: "Vlastník:"
1437       pending: NEVYRIEŠENÁ
1438       points: "Bodov:"
1439       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1440       tags: "Tagy:"
1441       title: Sledovanie stopy %{name}
1442       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1443       uploaded: "Nahraté o:"
1444       visibility: "Viditeľnosť:"
1445     visibility: 
1446       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1447       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1448       public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané body)
1449       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1450   user: 
1451     account: 
1452       contributor terms: 
1453         agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
1454         agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné dielo.
1455         heading: "Podmienky prispievania:"
1456         link text: čo je toto?
1457         not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
1458         review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
1459       current email address: "Aktuálna e-mailová adresa:"
1460       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1461       email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
1462       flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
1463       flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované. Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej adresy.
1464       home location: "Domovské miesto:"
1465       image: "Obrázok:"
1466       image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
1467       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1468       latitude: "Zem. šírka:"
1469       longitude: "Zem. dĺžka:"
1470       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1471       my settings: Moje nastavenia
1472       new email address: "Nová e-mailová adresa:"
1473       new image: "Pridať obrázok:"
1474       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1475       openid: 
1476         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
1477         link text: čo je toto?
1478         openid: "OpenID:"
1479       preferred editor: "Preferovaný editor:"
1480       preferred languages: "Preferované jazyky:"
1481       profile description: "Popis profilu:"
1482       public editing: 
1483         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1484         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1485         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1486         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1487         enabled link text: čo je toto?
1488         heading: "Verejné úpravy:"
1489       public editing note: 
1490         heading: Úprava pre verejnosť
1491         text: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6, iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
1492       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1493       return to profile: Návrat do profilu
1494       save changes button: Uložiť zmeny
1495       title: Upraviť účet
1496       update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
1497     confirm: 
1498       already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
1499       before you start: Pravdepodobne sa už nemôžete dočkať, kedy začnete vytvárať mapy, predtým by ste ale mohli chcieť v nasledovnom formulári vyplniť niekoľko informácií o svojej osobe.
1500       button: Potvrdiť
1501       heading: Potvrdiť používateľské konto
1502       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1503       reconfirm: Ak už od vašej registrácie uplynul dlhší čas, budete si možno musieť <a href="%{reconfirm}">nechať poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1504       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1505       unknown token: Zadaný potvrdzovací kód neexistuje.
1506     confirm_email: 
1507       button: Potvrdiť
1508       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1509       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1510       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1511       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1512     confirm_resend: 
1513       failure: Používateľ %{name} neexistuje.
1514       success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia, nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa webmaster@openstreetmap.org, nakoľko na žiadosti o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
1515     filter: 
1516       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1517     go_public: 
1518       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1519     list: 
1520       confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
1521       empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
1522       heading: Používatelia
1523       hide: Skryť vybraných používateľov
1524       showing: 
1525         one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
1526         other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
1527       summary: "%{name} založené %{date} z %{ip_address}"
1528       summary_no_ip: "%{name} založený %{date}"
1529       title: Používatelia
1530     login: 
1531       account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
1532       account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1533       auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
1534       create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
1535       email or username: "E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:"
1536       heading: Prihlásenie
1537       login_button: Prihlásiť
1538       lost password link: Stratili ste heslo?
1539       new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
1540       no account: Nemáte konto?
1541       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Zistite viac o chystanej zmene licencie OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:ODbL/We_Are_Changing_The_License">preklady</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusia</a>)
1542       notice_terms: OpenStreetMap prechádza 1. apríla 2012 na novú licenciu. Je rovnako otvorená ako tá súčasná, ale právne ošetrenie je pre našu mapovú databázu podstatne vhodnejšie. Veľmi radi by sme v OpenStreetMap zachovali vaše príspevky, to ale budeme môcť len v prípade, že dáte súhlas k ich šíreniu pod novou licenciou. V opačnom prípade ich budeme musieť z databázy vyradiť.<br /><br />Prosíme, prihláste sa a venujte chvíľku na prečítanie a odsúhlasenie nových podmienok. Ďakujeme!
1543       openid: "%{logo} OpenID:"
1544       openid invalid: Ľutujeme, ale vaše OpenID sa zdá byť nesprávne
1545       openid missing provider: Ľutujeme, nepodarilo se spojiť s vaším OpenID poskytovateľom
1546       openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
1547       openid_providers: 
1548         aol: 
1549           alt: Prihlásenie pomocou AOL OpenID
1550           title: Prihlásenie pomocou AOL
1551         google: 
1552           alt: Prihlásenie pomocou Google OpenID
1553           title: Prihlásenie pomocou Google
1554         myopenid: 
1555           alt: Prihlásenie pomocou myOpenID OpenID
1556           title: Prihlásenie pomocou myOpenID
1557         openid: 
1558           alt: Prihlásenie pomocou OpenID URL
1559           title: Prihlásenie pomocou OpenID
1560         wordpress: 
1561           alt: Prihlásenie pomocou Wordpress OpenID
1562           title: Prihlásenie pomocou Wordpress
1563         yahoo: 
1564           alt: Prihlásenie pomocou Yahoo OpenID
1565           title: Prihlásenie pomocou Yahoo
1566       password: "Heslo:"
1567       register now: Zaregistrujte se
1568       remember: Zapamätať
1569       title: Prihlásiť sa
1570       to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské konto.
1571       with openid: "Alternatívne sa môžete prihlásiť svojím OpenID:"
1572       with username: "Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a heslom:"
1573     logout: 
1574       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1575       logout_button: Odhlásenie
1576       title: Odhlásenie
1577     lost_password: 
1578       email address: "E-mailová adresa:"
1579       heading: Zabudli ste heslo?
1580       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
1581       new password button: Resetnúť heslo
1582       notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
1583       notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste, takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
1584       title: Stratené heslo
1585     make_friend: 
1586       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
1587       failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
1588       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
1589     new: 
1590       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1591       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1592       contact_webmaster: Kontaktujte prosím <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť čo najrýchlejšie.
1593       continue: Pokračovať
1594       display name: "Zobrazované meno:"
1595       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1596       email address: "Emailová adresa:"
1597       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1598       flash create success message: Používateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Majte prosím na pamäti, že nebudete schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1599       heading: Vytvoriť používateľský účet
1600       license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami prispievania</a>.
1601       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1602       not displayed publicly: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
1603       openid: "%{logo} OpenID:"
1604       openid association: "<p>Vaše OpenID zatiaľ nebolo prepojené s kontom na OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ak ste na OpenStreetMap nový, vytvorte si konto pomocou formulára nižšie.</li>\n  <li>\n   Ak už konto máte, môžete sa prihlásiť\n   pomocou používateľského mena a hesla a následne ho\n   v používateľskom nastavení prepojiť s OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1605       openid no password: S OpenID nie je heslo potrebné. Niektoré ďalšie nástroje alebo servery ho však vyžadovať môžu.
1606       password: "Heslo:"
1607       terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
1608       terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania. Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
1609       title: Vytvoriť účet
1610       use openid: Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou %{logo} OpenID
1611     no_such_user: 
1612       body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text, alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
1613       heading: Používateľ %{user} neexistuje
1614       title: Taký používateľ neexistuje
1615     popup: 
1616       friend: Priateľ
1617       nearby mapper: Používateľ v okolí
1618       your location: Vaša poloha
1619     remove_friend: 
1620       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
1621       success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
1622     reset_password: 
1623       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1624       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1625       flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
1626       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1627       password: "Heslo:"
1628       reset: Zmazať Heslo
1629       title: Resetnúť heslo
1630     set_home: 
1631       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1632     suspended: 
1633       body: "<p>\n Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.\n</p>\n<p>\n Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne\n môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.\n</p>"
1634       heading: Konto bolo pozastavené
1635       title: Konto bolo pozastavené
1636       webmaster: webmastera
1637     terms: 
1638       agree: Súhlasím
1639       consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky za slobodné dielo (Public Domain).
1640       consider_pd_why: čo je toto?
1641       decline: Nesúhlasím
1642       guidance: "Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam: <a href=\"%{summary}\">zhrnutie</a> a nejaké <a href=\"%{translations}\">neoficiálne preklady</a>"
1643       heading: Podmienky prispievania
1644       legale_names: 
1645         france: Francúzsko
1646         italy: Taliansko
1647         rest_of_world: Zvyšok sveta
1648       legale_select: "Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:"
1649       read and accept: Prečítajte si prosím nižšie uvedenú dohodu a kliknite na tlačítko súhlasu, čím potvrdíte, že prijímate podmienky tejto dohody pre existujúce aj budúce príspevky.
1650       title: Podmienky prispievania
1651       you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite, alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
1652     view: 
1653       activate_user: aktivovať tohoto používateľa
1654       add as friend: pridať ako priateľa
1655       ago: (pred %{time_in_words_ago})
1656       block_history: zobraziť prijaté položky
1657       blocks by me: blokovať pre mňa
1658       blocks on me: moje zablokovania
1659       comments: komentáre
1660       confirm: Potvrdiť
1661       confirm_user: potvrdiť tohoto používateľa
1662       create_block: blokovať tohoto používateľa
1663       created from: "Vytvorené od:"
1664       ct accepted: Prijaté pred %{ago}
1665       ct declined: Odmietnuté
1666       ct status: "Podmienky prispievania:"
1667       ct undecided: Nerozhodnuté
1668       deactivate_user: deaktivovať tohoto používateľa
1669       delete_user: vymazať tohoto používateľa
1670       description: Popis
1671       diary: denník
1672       edits: úpravy
1673       email address: "Emailová adresa:"
1674       friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
1675       friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
1676       hide_user: skryť tohto používateľa
1677       if set location: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto, zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
1678       km away: vzdialený %{count}km
1679       latest edit: "Posledné úpravy pred %{ago}:"
1680       m away: vzdialený %{count}m
1681       mapper since: "Mapuje od:"
1682       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1683       my comments: moje komentáre
1684       my diary: môj denník
1685       my edits: moje úpravy
1686       my settings: moje nastavenia
1687       my traces: moje stopy
1688       nearby users: Ďalší používatelia v okolí
1689       nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
1690       nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
1691       new diary entry: nový záznam denníka
1692       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1693       no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1694       oauth settings: oauth nastavenia
1695       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1696       role: 
1697         administrator: Tento používateľ je administrátor
1698         grant: 
1699           administrator: Povoliť prístup administrátora
1700           moderator: Povoliť prístup moderátora
1701         moderator: Tento používateľ je moderátor
1702         revoke: 
1703           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1704           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1705       send message: poslať správu
1706       settings_link_text: nastavenia
1707       spam score: "Spam skóre:"
1708       status: "Stav:"
1709       traces: stopy
1710       unhide_user: zobraziť tohoto používateľa
1711       user location: Poloha používateľa
1712       your friends: Vaši priatelia
1713   user_block: 
1714     blocks_by: 
1715       empty: "%{name} ešte nikoho nezablokoval"
1716       heading: Zoznam blokov od pre %{name}
1717       title: Bloky od %{name}
1718     blocks_on: 
1719       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
1720       heading: Zoznam blokov používateľa %{name}
1721       title: Bloky používateľa %{name}
1722     create: 
1723       flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
1724       try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1725       try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1726     edit: 
1727       back: Zobraziť všetky bloky
1728       heading: Editácia bloku na %{name}
1729       needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok vymazaný?
1730       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1731       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
1732       show: Zobraziť tento blok
1733       submit: Aktualizácia bloku
1734       title: Editácia bloku na %{name}
1735     filter: 
1736       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1737       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1738     helper: 
1739       time_future: Končí o %{time}.
1740       time_past: Ukončené pred %{time}.
1741       until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
1742     index: 
1743       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1744       heading: Zoznam blokov používateľa
1745       title: Bloky používateľa
1746     model: 
1747       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1748       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1749     new: 
1750       back: Zobraziť všetky bloky
1751       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
1752       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1753       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1754       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne viditeľná.
1755       submit: Vytvoriť blok
1756       title: Vytváram blok na %{name}
1757       tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
1758       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto komunikáciu.
1759     not_found: 
1760       back: Naspäť na zoznam
1761       sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
1762     partial: 
1763       confirm: Ste si istí?
1764       creator_name: Tvorca
1765       display_name: Blokovaný používateľ
1766       edit: Upraviť
1767       not_revoked: (nezrušený)
1768       reason: Dôvod pre blokovanie
1769       revoke: Zrušiť!
1770       revoker_name: Zrušil
1771       show: Zobraziť
1772       status: Stav
1773     period: 
1774       few: "%{count} hodiny"
1775       one: 1 hodina
1776       other: "%{count} hodín"
1777     revoke: 
1778       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1779       flash: Tento blok bol zrušený.
1780       heading: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
1781       past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
1782       revoke: Zrušiť!
1783       time_future: Tento blok skončí v %{time}.
1784       title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
1785     show: 
1786       back: Zobraziť všetky blokovania
1787       confirm: Ste si istý?
1788       edit: Upraviť
1789       heading: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1790       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1791       reason: "Dôvod blokovania:"
1792       revoke: Odvolať!
1793       revoker: "Odvolal:"
1794       show: Zobraziť
1795       status: Stav
1796       time_future: Končí o %{time}
1797       time_past: Ukončené pred %{time}
1798       title: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1799     update: 
1800       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1801       success: Blok je aktualizovaný.
1802   user_role: 
1803     filter: 
1804       already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
1805       doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
1806       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1807       not_an_administrator: Iba administrátori môžu spravovať prístupové práva. Vy administrátor nie ste.
1808     grant: 
1809       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
1810       confirm: Potvrdiť
1811       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
1812       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1813       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1814     revoke: 
1815       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
1816       confirm: Potvrdiť
1817       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby používateľ a úloha boli oprávnené.
1818       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1819       title: Potvrdiť zrušenie funkcie