922ea938ac6a693fe721418f976ece0f60d41919
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Euriditi
5 # Author: Mdupont
6 # Author: MicroBoy
7 # Author: Mikullovci11
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Techlik
10 # Author: Vinie007
11 # Author: 아라
12 sq: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Trupi i mesazhit
17       diary_entry: 
18         language: Gjuha
19         latitude: Gjerësia gjeografike
20         longitude: Gjatësia gjeografike
21         title: Titulli
22         user: Përdoruesi
23       friend: 
24         friend: Mik
25         user: Përdoruesi
26       message: 
27         body: Trupi i mesazhit
28         recipient: Marrësi
29         sender: Dërguesi
30         title: Titulli
31       trace: 
32         description: Përshkrimi
33         latitude: Gjerësia gjeografike
34         longitude: Gjatësia gjeografike
35         name: Emri
36         public: Publik
37         size: Madhësia
38         user: Përdoruesi
39         visible: I dukshëm
40       user: 
41         active: Aktiv
42         description: Përshkrimi
43         display_name: Emër i dukshëm
44         email: Email
45         languages: Gjuha
46         pass_crypt: Fjalëkalimi
47     models: 
48       acl: Qasu në Listën e Kontrollit
49       changeset: Ndryshim
50       changeset_tag: Ndryshim tag
51       country: Shteti
52       diary_comment: Koment Ditari
53       diary_entry: Shënim në ditar
54       friend: Mik
55       language: Gjuha
56       message: Porosi
57       node: Nyjë
58       node_tag: Etiketë nyjë
59       notifier: Lajmëruesi
60       old_node: Nyjë e vjetër
61       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
62       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
63       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
64       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
65       old_way: Rrugë e vjetër
66       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
67       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
68       relation: Lidhja
69       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
70       relation_tag: Etiketë lidhjeje
71       session: Seksioni
72       trace: Gjurma
73       tracepoint: Pika e gjurmës
74       tracetag: Etiketa e gjurmës
75       user: Përdoruesi
76       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
77       user_token: Shenja e përdoruesit
78       way: Rruga
79       way_node: Nyja e rrugës
80       way_tag: Etiketa e rrugës
81   browse: 
82     changeset: 
83       changeset: "Ndryshim : %{id}"
84       changesetxml: Ndryshim en XML
85       feed: 
86         title: Ndryshim %{id}
87         title_comment: Ndryshimi %{id} - %{comment}
88       osmchangexml: Ndrsyhim i OSM-s en XML
89       title: Ndryshim
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "I perket:"
92       bounding_box: "Baroka e Rrethume:"
93       box: barok
94       closed_at: "Mbyllur në:"
95       created_at: "U krijue en:"
96       has_nodes: 
97         one: "Ka nyjen %{count} e mëposhtme:"
98         other: "Ka nyjet %{count} e mëposhtme:"
99       has_relations: 
100         one: "Ka pas %{count} lidhje:"
101         other: "Ka pas marrëdhënieve %{count} :"
102       has_ways: 
103         one: "Ka shtegun %{count} e mëposhtëm:"
104         other: "Ka shtigjet %{count} e mëposhtme:"
105       no_bounding_box: Nuk ka barok qe osht kon vnu n'kto ndrryshime.
106       show_area_box: Kqyre Zonen e Barokes
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Komenti :"
109       deleted_at: "Fshirë në:"
110       deleted_by: "Fshirë në:"
111       edited_at: "U ndrzshe te:"
112       edited_by: "Edituar nga:"
113       in_changeset: "En ndryshimin :"
114       version: "Versioni:"
115     containing_relation: 
116       entry: Lidhja %{relation_name}
117       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
118     map: 
119       deleted: E Fshirë
120       edit: 
121         area: Zona e redaktimit
122         node: Nyja e redaktimit
123         relation: Lidhja e redaktimit
124         way: Ndrysho rrugën
125       larger: 
126         area: Kqyre zonen n'hart ma t'madhe
127         node: Kqyre piken n'hart ma t'madhe
128         relation: Kqyre lidhjen n'hart ma t'madhe
129         way: Kqyre udhen n'hart ma t'madhe
130       loading: Tu u mush...
131     navigation: 
132       all: 
133         next_changeset_tooltip: Tjerat ndryshime
134         next_node_tooltip: Pika tjetēr
135         next_relation_tooltip: Lidhja e ardhshme
136         next_way_tooltip: Rruga tjeter
137         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi kalum
138         prev_node_tooltip: Pika e kalume
139         prev_relation_tooltip: Lidhja e kalume
140         prev_way_tooltip: Mnyra e mahershme
141       paging: 
142         all: 
143           next: "%{id} »"
144           prev: « %{id}
145         user: 
146           next: "%{id} »"
147           prev: « %{id}
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: Shiko editimet nga %{user}
150         next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej %{user}
152     node: 
153       download_xml: Shkarko në XML
154       edit: Redakto nyjen
155       node: Pikë
156       node_title: "Pika: %{node_name}"
157       view_history: Shiko historikun
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinatat:"
160       part_of: "Pjesë e:"
161     node_history: 
162       download_xml: Shkarkoni XML
163       node_history: Historija e Pikes
164       node_history_title: "Historija e Pikes: %{node_name}"
165       view_details: Shiko detajet
166     not_found: 
167       sorry: Na fal, %{type} me %{id}, nuk mujtem mi gjet
168       type: 
169         changeset: shka asht ndrrue
170         node: pikë
171         relation: lidhje
172         way: udhë
173     paging_nav: 
174       of: pi
175       showing_page: Tu e kallxu faqen
176     redacted: 
177       message_html: Versioni %{version} i këtij/kësaj %{type} nuk mund të shfaqet pasi është redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
178       redaction: Redaktim %{id}
179       type: 
180         node: nyjë
181         relation: lidhje
182         way: rrugë
183     relation: 
184       download_xml: Shkarkoje XML
185       relation: Lidhja
186       relation_title: "Lidhja: %{relation_name}"
187       view_history: Shiko historikun
188     relation_details: 
189       members: "Anëtarët:"
190       part_of: "Pjesë e:"
191     relation_history: 
192       download_xml: Merre me XML
193       relation_history: Historija e Lidhjes
194       relation_history_title: "Historija e Lidhjes: %{relation_name}"
195       view_details: Shiko detajet
196     relation_member: 
197       entry: "%{type} %{name}"
198       entry_role: "%{type} %{name} asht si %{role}"
199       type: 
200         node: Pikë
201         relation: Lidhje
202         way: Udhë
203     start_rjs: 
204       data_frame_title: Senet
205       data_layer_name: Shfleto të dhënat e hartës
206       details: Detajet
207       edited_by_user_at_timestamp: Ndryshuar nga %{user} në %{timestamp}
208       hide_areas: Fshih zonat
209       history_for_feature: Historija për %{feature}
210       load_data: Zgedhi senet
211       loaded_an_area_with_num_features: "Ti e ke marr ni zon qe ka %{num_features} . E do browsera nuk e qesin fort mir kualitetin e seneve me ta. Browseri duhet me i kallxu ma pak se 100 sene n'tnjejtin vakt: me bo dishka qeter munet me ta kadalsu browserin. Qe je i sigurt nese don mi pa senet, duhesh me kliku n'pull."
212       loading: Tu u mush...
213       manually_select: Zgedhe ni zon qeter vet
214       object_list: 
215         api: Merre qet zon prej API
216         back: Kqyre listen e seneve
217         details: Detajet
218         heading: Lista e seneve
219         history: 
220           type: 
221             node: Pika %{id}
222             way: Rruga  %{id}
223         selected: 
224           type: 
225             node: Pika %{id}
226             way: Rruga %{id}
227         type: 
228           node: Pikë
229           way: Rruga
230       private_user: perdorus privat
231       show_areas: Shfaq zonat
232       show_history: Shfaq Historinë
233       unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis %{bbox_size} asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se %{max_bbox_size})"
234       wait: Prit...
235       zoom_or_select: Afrohu ose zgedhe zonen n'hart qe pe don me e pa.
236     tag_details: 
237       tags: "Etiketat:"
238       wiki_link: 
239         key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key} tag
240         tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key}=%{value} tag
241       wikipedia_link: "%{page} artikulli nē Wikipedia"
242     timeout: 
243       sorry: Na fal, senet per %{type} me %{id}, u vanun shum per mu gjet.
244       type: 
245         changeset: shka asht ndrryshu
246         node: pikë
247         relation: lidhje
248         way: rrugë
249     way: 
250       download_xml: Shkarko XML
251       edit: Ndrysho rrugën
252       view_history: Shiko historikun
253       way: Udhë
254       way_title: "Rruga: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         one: edhe kjo asht pjes e Udhës %{related_ways}
258         other: edhe kjo asht pjes e Udheve %{related_ways}
259       nodes: "Pikat:"
260       part_of: "Pjesë e:"
261     way_history: 
262       download_xml: Merre me XML
263       view_details: Shiko detajet
264       way_history: Historija e Udhës
265       way_history_title: "Historija e udhës: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Anonim
269       big_area: (e madhe)
270       no_comment: (asgjë)
271       no_edits: (asnjë redaktim)
272       show_area_box: Shfaq kutinë e zonës
273       still_editing: (redaktimi po vazhdon ende)
274       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
275     changeset_paging_nav: 
276       next: Vazhdo »
277       previous: « Mëparshëm
278       showing_page: Duke shfaqun faqen %{{page}}
279     changesets: 
280       area: Zona
281       comment: Komentoni
282       id: ID
283       saved_at: Ruaje në
284       user: Përdoruesi
285     list: 
286       description: Ndryshime së fundmi
287       description_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
288       description_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
289       description_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
290       description_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
291       description_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
292       empty_anon_html: Nuk është kryer asnjë redaktim
293       empty_user_html: Mesa duket, ju ende nuk keni kryer asnjë redaktim. Për të filluar, kontrollloni <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>guidën për fillestarë</a>.
294       heading: Grupi i ndryshimeve
295       heading_bbox: Grupi i ndryshimeve
296       heading_friend: Grupi i ndryshimeve
297       heading_nearby: Grupi i ndryshimeve
298       heading_user: Grupi i ndryshimeve
299       heading_user_bbox: Grupi i ndryshimeve
300       title: Grupi i ndryshimeve
301       title_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
302       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
303       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
304       title_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
305       title_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua morri shumë kohë për tu shkarkuar.
308   diary_entry: 
309     diary_comment: 
310       confirm: Konfirmo
311     diary_entry: 
312       comment_count: 
313         one: 1 koment
314         other: "%{count} komente"
315       comment_link: Komento në këtë shënim
316       confirm: Konfirmoje
317       edit_link: Ndryshoje qët shënim
318       hide_link: Mshefe qët shënim
319     edit: 
320       body: Trupi i mesazhit
321       language: "Gjuha:"
322       latitude: Gjerësia gjeografike
323       location: "Lokacioni:"
324       longitude: Gjatësia gjeografike
325       save_button: Ruje
326       subject: "Subjekti:"
327       title: Redakto shënimin në ditar
328       use_map_link: përdor hartën
329     list: 
330       in_language_title: Hyrje në ditar në %{language}
331       new: Hyrje e re në ditar
332       new_title: Krijo një hyrje të re në ditarin tënd
333       newer_entries: Shënimet e fundit
334       no_entries: Nuk u gjet asnjë hyrje në ditar
335       older_entries: Shënimet e Vjetra
336       recent_entries: "Shënime në ditar së fundmi:"
337       title: Ditatët e përdoruesve
338       title_friends: Ditarët e miqve
339       title_nearby: Ditarët e përdoruesve pranë
340       user_title: Ditari i %{user}
341     location: 
342       edit: Redakto
343       location: "Lokacioni:"
344       view: Kshyre
345     new: 
346       title: Hyrje e re në ditar
347     no_such_entry: 
348       heading: "Nuk ka shënim me id: %{id}"
349     view: 
350       leave_a_comment: Lene naj koment
351       login: Kyçuni
352       save_button: Ruaj
353       user_title: Ditari i %{user}
354   editor: 
355     default: Default (momentalisht %{name})
356     potlatch: 
357       description: Potlatch 1 (editor në shfletues)
358       name: Potlatch 1
359     potlatch2: 
360       description: Potlatch 2 (editor në shfletues)
361       name: Potlatch 2
362     remote: 
363       description: Kontrollë prej së largu (JOSM apo Merkaartor)
364       name: Kontrollë prej së largu
365   export: 
366     start: 
367       add_marker: Shto shënjues në hartë
368       area_to_export: Zona per Eksport
369       export_button: Eksporto
370       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nëpërmjet <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
371       format: Formati
372       format_to_export: Formati per Eksport
373       image_size: Madhësia e Imazhit
374       latitude: "Lat:"
375       licence: Licensa
376       longitude: "Lon:"
377       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon te ndryshme
378       max: maks
379       options: Opcionet
380       osm_xml_data: OpenStreetMap XML të dhana
381       output: Outputi
382       paste_html: Fute HTML per me ngjit ne web sajt
383       scale: Shkallë
384       too_large: 
385         body: Kjo zonë është shum e madhe që të eksportohet si XML në OpenStreetMap. Të lutna  afroje ma ngat ose mere një zonë ma të vogel.
386         heading: Zona shumë e madhe
387       zoom: Zmadhim
388     start_rjs: 
389       add_marker: Shto ni isharet ne hart
390       change_marker: Ndrysho poziten e isharetit
391       click_add_marker: Kliko ne hart per me shenu ni isharet.
392       drag_a_box: Kape ni kuti ne hart per me qit te zona e selektune
393       export: Eksporto
394       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon t'ndryshme
395   geocoder: 
396     description: 
397       title: 
398         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
399     direction: 
400       east: lindja
401       north: veriu
402       north_east: veri-lindje
403       north_west: veri-perendim
404       south: jug
405       south_east: jug-lindje
406       south_west: jug-perëndim
407       west: perëndim
408     results: 
409       more_results: Më shumë rezultate
410       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
411     search: 
412       title: 
413         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
414         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
415         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
416     search_osm_nominatim: 
417       prefix: 
418         amenity: 
419           airport: Aeroport
420           arts_centre: Qendër arti
421           atm: Bankomat
422           auditorium: Auditor
423           bank: Bankë
424           bar: Lokal
425           bench: Stol
426           bicycle_parking: Parkim biçikletash
427           bicycle_rental: Biçikleta me qera
428           brothel: Shtëpi publike
429           bureau_de_change: Këmbim valute
430           bus_station: Stacion autobuzi
431           cafe: Kafe
432           car_rental: Makina me qera
433           car_sharing: Car Sharing
434           car_wash: Lavazh për makina
435           casino: Kazino
436           cinema: Kinema
437           clinic: Klinikë
438           club: Klub
439           college: Kolegj
440           community_centre: Qendër komunitare
441           courthouse: Gjykatë
442           crematorium: Krematorium
443           dentist: Dentist
444           dormitory: Konvikt
445           drinking_water: Ujë i pijshëm
446           embassy: Ambasada
447           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
448           fast_food: Ushqim i shpejtë
449           ferry_terminal: Terminal i trageteve
450           fire_hydrant: Pompë zjarrfikse
451           fire_station: Zjarrëfiksat
452           fountain: Shatërvan
453           fuel: Stacion karburanti
454           grave_yard: Varrezë
455           gym: Qendër fitness / Palestër
456           hall: Sallë
457           health_centre: Qendër shëndetsore
458           hospital: Spital
459           hotel: Hotel
460           hunting_stand: Vend gjuetie
461           ice_cream: Akullore
462           kindergarten: Kopësht për fëmijë
463           library: Biblioteka
464           market: Market
465           marketplace: Treg
466           mountain_rescue: Forca e shpëtimit në mal
467           nightclub: Klub nate
468           nursery: Çerdhe
469           nursing_home: Çerdhe
470           office: Zyra
471           park: Park
472           parking: Vend parkim
473           pharmacy: Barnatore
474           place_of_worship: Vend kulti
475           police: Policia
476           post_box: Kutia postare
477           post_office: Kutia postare
478           preschool: Cikli para-shkollor
479           prison: Burg
480           pub: Pub
481           public_building: Ndërtesë publike
482           public_market: Treg publik
483           reception_area: Zona e pritjes
484           recycling: Pikë e riciklimit
485           restaurant: Restorant
486           sauna: Sauna
487           school: Shkollë
488           shelter: Strehë
489           shop: Dyqan
490           shopping: Tregtar
491           social_club: Klub shoqëror
492           studio: Studio
493           supermarket: Supermarket
494           taxi: Taksi
495           telephone: Telefon publik
496           theatre: Teatër
497           toilets: Banjë publike
498           townhall: Bashkia
499           university: Universitet
500           vending_machine: Shitës automatik
501           veterinary: Veterinari
502           village_hall: Komuna
503           waste_basket: Kosh plehrash
504           wifi: Shërbim WiFi
505           youth_centre: Qendër Rinore
506         boundary: 
507           administrative: Kufi administrativ
508         highway: 
509           bridleway: Rrugë për kalërim
510           ford: Va
511           living_street: Rrugë për këmbësorë
512         historic: 
513           church: Kisha
514           museum: Muze
515         natural: 
516           cave_entrance: Shpella Hyrja
517           island: Ishull
518           volcano: Vullkan
519           water: Ujë
520         place: 
521           airport: Aeroport
522           city: Qyteti
523           country: Veni
524           farm: Ferma
525           house: Shtepi
526           houses: Shtepi
527           island: Ishull
528           municipality: Komuna
529           postcode: Post kodi
530           region: Regjioni
531           sea: Deti
532           state: Shteti
533           town: Veni
534           village: Fshati
535         shop: 
536           bakery: Dyqan buke
537           computer: Shitore e kompjuterave
538         tourism: 
539           artwork: Puna artistike
540           bed_and_breakfast: Bujtin dhe Mengjes
541           cabin: Kabine
542           camp_site: Ven per kamping
543           hostel: Bujtine
544           hotel: Hotel
545           information: Informacione
546           motel: Motel
547           museum: Muze
548           picnic_site: Vend per Piknik
549           valley: Lugine
550           zoo: Kopsht zoologjik
551       prefix_format: "%{name}"
552   javascripts: 
553     map: 
554       base: 
555         mapquest: MapQuest Open
556     site: 
557       edit_tooltip: Edit Harta
558   layouts: 
559     edit: Redakto
560     help_url: http://help.openstreetmap.org/
561     log_in: Kyçuni
562     log_in_tooltip: Hyni ne me një llogari ekzistuese
563     logout: Ç'kyçu
564     make_a_donation: 
565       text: Bëni një donacion
566     project_name: 
567       h1: OpenStreetMap
568       title: OpenStreetMap
569     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
570   license_page: 
571     foreign: 
572       english_link: orgjianl anglisht
573       text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe %{english_original_link}, Faqja anglisht ka perparsi
574       title: Rreth këtij përkthimi
575     legal_babble: 
576       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), CanVec (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), and StatCan (Divizioni Gjeografik,\n   Statistik në Kanada  )."
577       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
578       contributors_gb_html: "<strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance\n   Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës."
579       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
580       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna nga burimet e Informatave të tokave\n   në Zelandë të re. Të drejtat e rezervuara i mbanë Crown."
581       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
582       credit_1_html: "  Nëse ju përdorni imazhe të hartave të OpenStreetMap, ne kërkojmë që \n  së paku citimet tuaja të përfshijnë &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  kontribuuesit, CC BY-SA&rdquo;. Nëse ju përdorni vetëm të dhëna të hartave\n  ne kërkojmë citimin e kontribuuesve &ldquo;të të dhënave të hartave &copy; të OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;."
583       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë) dhe tek \n  www.creativecommons.org."
584       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
585       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
586       intro_2_html: "  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
587       more_1_html: "  Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  FAQ</a>."
588       more_2_html: "  OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme\n  të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa\n  leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit."
589       more_title_html: Të kuptoni më shumë
590       title_html: Të drejtat autoriale dhe licenca
591     native: 
592       mapping_link: Fillo hatrografimin
593       native_link: shqip verzion
594       text: Ju po shikoni versionin në gjuhën angelze të faqes së të drejtave autoriale. Ju mund të shkoni prapa tek %{native_link} të kësaj faqe apo mund të ndaleni së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
595       title: Rreth ksaj faqeje
596   message: 
597     inbox: 
598       date: Data
599       from: Prej
600     new: 
601       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
602       title: Qo mesazh
603     sent_message_summary: 
604       delete_button: Fshij
605   notifier: 
606     email_confirm: 
607       subject: "[OpenStreetMap] Konfirmo email adresën tënde"
608     email_confirm_html: 
609       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu ndryshimin.
610       greeting: Tung,
611     email_confirm_plain: 
612       greeting: Tung,
613     gpx_notification: 
614       failure: 
615         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
616       greeting: Tung,
617     message_notification: 
618       hi: Tung %{to_user},
619       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
620   oauth_clients: 
621     form: 
622       name: Emri
623     new: 
624       submit: Regjistrohu
625   printable_name: 
626     with_version: "%{id}, v%{version}"
627   site: 
628     edit: 
629       anon_edits: (%{link})
630       flash_player_required: Ju duhet të keni Flash player për ta përdorur Potlatch, Flash editorin e OpenStreetMap. Ju mundeni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ta shkarkoni Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa mënyra të tjera</a> janë të mundshme për ta edituar OpenStreetMap.
631     key: 
632       table: 
633         entry: 
634           centre: Qendër Sportive
635     search: 
636       search: Kërko
637       where_am_i: Ku jam unë?
638     sidebar: 
639       close: Mbylle
640       search_results: Rezultatet e Kërkimit
641   time: 
642     formats: 
643       friendly: "%e %B %Y te %H:%M"
644   trace: 
645     create: 
646       trace_uploaded: E dhana jote GPX asht ngarkue edhe osht ka pret futojen en databazë. Kjo yakonisht ndodhë mrena gjysë ore, dhe ni imellë vjen te ti en fund të përfundimit
647       upload_trace: Ngarkoj tdhanat e GPS-it
648     delete: 
649       scheduled_for_deletion: Gjurma u parapa per fshirje
650     edit: 
651       description: "Pershkrimi:"
652       download: shkarko
653       edit: ndryshoje
654       filename: "Emri fajllit:"
655       heading: Ndrysho të dhanen %{name}
656       map: harta
657       owner: "Pronari:"
658       points: "Piket:"
659       save_button: Ruaj ndryshimet
660       start_coord: "Fillo kordinaten:"
661       tags: "Etiketa:"
662       tags_help: Presje e kufizume
663       title: Duke ndrzshue të dhanen %{name}
664       uploaded_at: "Te ngarkume:"
665       visibility: Dukshmenia
666       visibility_help: Çka do me than kjo?
667       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
668     list: 
669       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
670       public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej %{user}
671       tagged_with: e etikume me %{tags}
672       your_traces: Të dhanat e GPS-it
673     make_public: 
674       made_public: Gjurma u ba publike
675     offline: 
676       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
677       message: Mbledshi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit per momentin jane jasht funksionit.
678     offline_warning: 
679       message: Sistemi i ngarkimit GPX per momentin asht jasht perdonimit
680     trace: 
681       ago: "%{time_in_words_ago} përpara"
682       by: nga
683       count_points: "%{count} piket"
684       edit: ndrysho
685       edit_map: Ndryshoje Harten
686       identifiable: E identifikueshme
687       in: ne
688       map: harta
689       more: ma shume
690       pending: NE PRITJE
691       private: PRIVAT
692       public: PUBLIKE
693       trace_details: Kshryi detalet e të dhanave
694       trackable: E GJURMUESHME
695       view_map: Kshyre Harten
696     trace_form: 
697       description: "Përshkrimi:"
698       help: Ndihma
699       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
700       tags: "Etiketat:"
701       tags_help: Presje e kufizume
702       upload_button: Ngarko
703       upload_gpx: "Ngarko një skedar GPX:"
704       visibility: "Dukshmëria:"
705       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
706       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
707     trace_header: 
708       see_all_traces: Kshyre kejt të dhanat
709       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
710       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
711       upload_trace: Ngarkoni një gjurmë
712     trace_optionals: 
713       tags: Etiketa
714     trace_paging_nav: 
715       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
716     view: 
717       delete_track: Fshij ket gjurm
718       description: "Pershkrimi:"
719       download: shkarko
720       edit: ndrysho
721       edit_track: Ndrysho ket gjurm
722       filename: "Emri i fajllit:"
723       heading: Tuj i kqyr t'dhanat %{name}
724       map: harta
725       none: Asnjo
726       owner: "Pronari:"
727       pending: DUKE PRITUR
728       points: "Piket:"
729       start_coordinates: "Fillo kordinimin:"
730       tags: "Etiketa:"
731       title: Duke par gjurmen %{name}
732       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
733       uploaded: "Ngarkuar:"
734       visibility: "Pamshmeria:"
735     visibility: 
736       identifiable: E indentifikueshme (shfaqet ne listen e te dhanave, pikat i urdheron me orë)
737       private: Private (ndahen vetem si pika anonime të rendituna)
738       public: Publike (shfaqet ne listen e të dhanave si e padukshme, pikat e rendituna)
739       trackable: Mund të përcilelt (vetëm e shkëmbyer në formë anonime, duke porositur pikë me vula kohore)
740   user: 
741     account: 
742       contributor terms: 
743         agreed: Ju duhet të jeni pajtuar me Kushtet e reja të Kontribuesit.
744         agreed_with_pd: Ju gjithashtu keni deklaruar se ju konsideroni që editimet tuaja të jenë në Domenin Publik.
745         heading: "Kushtet e Kontribimit:"
746         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
747         link text: Çka është kjo?
748         not yet agreed: Ju ende nuk jeni pajtuar me Kushtet e reja për Kontribues.
749         review link text: Ju lutemi që të përcillni këtë link për të lehtësinë tuaj për të rishikuar dhe pranuar Kuhstet e Kontribuesit.
750       current email address: "Email adresa e tanishme:"
751       delete image: Heke imazhin e tanishem
752       email never displayed publicly: (asniher su kan publike)
753       flash update success: Informatat e anëtarit janë ndryshuar me sukses.
754       flash update success confirm needed: Informatat e shfyrtezuesit u ndryshan me sukses. Shihni emailin per konfirmim.
755       home location: "Veni juej:"
756       image: "Imazhi:"
757       image size hint: (imazhet katrore s'paku me madhsi 100x100px doken ma mir)
758       keep image: Maje imazhin e tanishem
759       latitude: "Latituda:"
760       longitude: "Longituda:"
761       make edits public button: Boni gjith ndryshimet e mija publike
762       my settings: Preferencat e mia
763       new email address: "Email adresa e re:"
764       new image: Shto një imazh
765       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
766       preferred editor: "Editor i parapëlqyer:"
767       preferred languages: "Gjuhët e parapëlqyera:"
768       profile description: "Pershkrimi i profilit:"
769       public editing: 
770         disabled: E ckyckur dhe smuni me i ndryshi te dhanat, te gjitha ndryshime e ma hershme jan anonime.
771         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
772         enabled: E pranishme. Jo anonime dhe muni me i ndryshue t'dhanat.
773         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
774         enabled link text: çfarë është kjo?
775         heading: "Ndryshime publike:"
776       public editing note: 
777         heading: Duke ndryshue publikisht
778       replace image: Ndërroje fotografin e tanishme
779       return to profile: Kthehu te profili
780       save changes button: Ruaj Ndryshimet
781       title: Ndrysho akountin
782       update home location on click: Ndryshoma venin kur te klikoj ne hart?
783     confirm: 
784       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
785       button: Konfirmo
786       heading: Konfirmo nje akount te shfrytezuesit
787       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë tuaj.
788       unknown token: Ajo shenjë duket se nuk ekziston.
789     confirm_email: 
790       button: Konfirmo
791       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me ket token.
792       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
793       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar e-mail adresën tuaj të re.
794       success: Emaili juaj është konfirmuar, faleminderit që jeni regjistruar!
795     confirm_resend: 
796       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
797       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
798     filter: 
799       not_an_administrator: Ju duhet te jeni administrator per me performu ket aksion.
800     go_public: 
801       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet me ndryshue
802     list: 
803       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
804       empty: Asnjë përdorues i përafërt nuk u gjet
805       heading: Përdorues
806       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
807       showing: 
808         other: një=Faqe e shfaqur %{page} (%{first_item} e %{items})
809       summary: "%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}"
810       summary_no_ip: "%{name} krijuar më %{date}"
811       title: Përdoruesit
812     login: 
813       account not active: Na vjen keq, llogaria juaj nuk është aktive akoma. <br /> Ju lutem përdorni lidhjen në email konfirmimi llogari të aktivizoni llogarinë tuaj, ose <a href="%{reconfirm}">të kërkojë një konfirmim email te ri</a> .
814       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
815       email or username: "Email Adresa ose Username:"
816       heading: Kycu
817       login_button: Kycu
818       lost password link: Keni humbur fjalëkalimin?
819       password: "Fjalekalimi:"
820       remember: "Kujtom mu:"
821       title: Kycu
822     logout: 
823       heading: Dil nga OpenStreetMap
824       logout_button: Dil
825       title: Dil
826     lost_password: 
827       email address: "Email Adresa:"
828       heading: Keni harruar fjalëkalimin?
829       help_text: Shkrueje email adresen që je regjistrue me to, do t'ju deromi një lidhe rreth ksaj ku ju muni me ndrru fjalkalimin
830       new password button: Ndrysho fjalkalimin
831       notice email cannot find: Smujtem me gjet qat email adres, na vjen keq.
832       notice email on way: Na vjen keq qe e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh se shepjti edhe muni me ricaktu.
833       title: T'ka hup fjalkalimi
834     make_friend: 
835       already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me %{name}.
836       failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm %{name} si shok/qe.
837       success: "%{name} eshte shok/shoqe jot/e."
838     new: 
839       confirm email address: "Konfirmo Adresen e Emailit:"
840       confirm password: "Konfirmo fjalekalimin:"
841       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a> per me caktu ni akount qe te ju krijohet - na do te merremi me kerkesat sa ma shpejt qe tjet e mundshme.
842       continue: Vazhdo
843       display name: "Emri i pamshem:"
844       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrry ne preferencat ma von.
845       email address: "Email Adresa:"
846       license_agreement: Kur ju konfirmoni llogranië tuaj, ju duhet të pajtoheni me <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet e përdoruesit</a>.
847       no_auto_account_create: Per momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
848       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
849       password: "Fjalëkalimi:"
850       terms accepted: Faleminderit që keni pranuar kushtet e reja për kontribues!
851       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
852       title: Krijo llogari
853     no_such_user: 
854       body: Na vje keq, ska shfrytzues me ket emen %{user}. Ju lutmi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
855       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
856       title: Ska ksi shfrytezuesi
857     popup: 
858       friend: Shoq
859       nearby mapper: Hartues i aftert
860       your location: Lokacioni juaj
861     remove_friend: 
862       not_a_friend: "%{name} nuk osht njoni pi shokve tu."
863       success: "%{name} u hek pi shokve tu"
864     reset_password: 
865       confirm password: "Konfirmo Fjalekalimin:"
866       flash changed: Fjalëkalimi juaj është ndryshuar.
867       flash token bad: Sun e gjetem qat oken, kshyre URL nashta ?
868       heading: Ricakto fjalekalimin per %{user}
869       password: "Fjalekalimi:"
870       reset: Ricakto Fjalekalimin
871       title: Ricakto fjalekalimin
872     set_home: 
873       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
874     terms: 
875       agree: Pajtohem
876       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet e mia të jenë në Domenin Publik
877       consider_pd_why: çfarë është kjo?
878       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
879       decline: Nuk e pranoj
880       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
881       heading: Kushtet e Kontribimit
882       legale_names: 
883         france: Francë
884         italy: Itali
885         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
886       legale_select: "Ju lutem zgjidhni vendin tuaj të qëndrimit:"
887       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
888       title: Kushtet e Kontribimit
889     view: 
890       activate_user: aktivizo ket shfrytezues
891       add as friend: shtoje si shoq
892       ago: (para %{time_in_words_ago})
893       block_history: shih blokimet e marrne
894       blocks by me: bllokimet e dhana nga un
895       blocks on me: bllokimet e mia
896       confirm: Konfirmo
897       confirm_user: konfirmoje këtë përdorues
898       create_block: blloko ket shfrytzues
899       created from: "Krijuar nga:"
900       deactivate_user: c'aktivizoje ket shfrytezues
901       delete_user: fshije këtë përdoruesin
902       description: Përshkrimi
903       diary: ditari
904       edits: ndryshimet
905       email address: "Email adresa:"
906       hide_user: mshife ket shfrytezues
907       if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton ne %{settings_link} .
908       km away: "%{count}km larg"
909       m away: "%{count}m larg"
910       mapper since: "Hartues qe prej:"
911       moderator_history: shihe kan e ke blloku
912       my diary: ditari im
913       my edits: ndryshimet e mia
914       my settings: preferencat e mia
915       my traces: gjurmet e mia
916       nearby users: Shfrytezuesit e tjer qe jan afer
917       new diary entry: hyrje e re ne ditar
918       no friends: Hala nuk ke shtue asni shoq.
919       no nearby users: Hala nuk ka shfrytezues qe pranon hartimin e aftert.
920       oauth settings: Konfigurimet oauth
921       remove as friend: heke si shok
922       role: 
923         administrator: Ky përdorues është një administrator
924         grant: 
925           administrator: Mundëso qasje administratorit
926           moderator: Mundeso qasje për moderatorin
927         moderator: Ky përdorues është një moderator
928         revoke: 
929           administrator: heq qasjen e administratorit
930           moderator: heq qasjen e moderatorit
931       send message: dergo mesazh
932       settings_link_text: ndryshimet
933       spam score: "Rezultati me Spam:"
934       status: "Statusi:"
935       traces: gjurmet
936       unhide_user: shfaqe ket shfrytzues
937       user location: Veni i shfyrtezuesit
938       your friends: Miqtë e juaj
939   user_block: 
940     new: 
941       reason: Arsyja pse %{name} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
942     partial: 
943       confirm: A jeni i sigurt?
944     show: 
945       confirm: A jeni i sigurt?
946   user_role: 
947     filter: 
948       already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol %{role}.
949       doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol %{role}
950       not_a_role: Ldihja `%{role}' nuk asht rol valid.
951       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe ju nuk jeni administrator.
952     grant: 
953       are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `%{role}' te perdoruesi `%{name}'?
954       confirm: Konfirmo
955       fail: Nuk i dha rol tmadh `%{role}' te perdoruesi `%{name}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
956       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
957       title: Konfirmo dhanjen e rolit
958     revoke: 
959       are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'?
960       confirm: Konfirmo
961       fail: Nuk munet me zgjue folin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
962       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
963       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar