Update to iD v1.7.4
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / ca.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Àrea",
5             "description": "Afegiu parcs, edificis, llacs o altres tipus d'àrees sobre el mapa.",
6             "tail": "Feu clic sobre el mapa per començar a un tipus d'àrea com per exemple un parc, un llac o un edifici."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Línia",
10             "description": "Afegiu autopistes, carrers, camins per a vianants o d'altres tipus de línies sobre el mapa.",
11             "tail": "Feu clic sobre el mapa per a començar a dibuixar una carretera, un camí o una ruta."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punt",
15             "description": "Afegiu restaurants, monuments, bústies de correus o altres punts al mapa.",
16             "tail": "Cliqueu al mapa per afegir un punt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Navega",
20             "description": "Allunyeu o amplieu el mapa"
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Feu clic per afegir nodes a la vostra àrea. Feu clic al primer node per finalitzar l'àrea."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Feu clic per afegir més nodes a la línia. Feu clic a altres línies per connectar amb elles, i feu doble clic per acabar la línia."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Heu afegit un punt.",
33                 "vertex": "Heu afegit un node a una via",
34                 "relation": "Heu afegit una relació"
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Heu iniciat una línia.",
40                 "area": "Heu iniciat una àrea."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Continuar",
46             "description": "Continuar aquesta línia",
47             "not_eligible": "No es pot continuar cap línia aquí",
48             "multiple": "Aquí es poden continuar diferents línies. Per escollir una línia, premeu la tecla shift i cliqueu-hi a sobre per seleccionar-la.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Heu continuat una línia.",
51                 "area": "Heu continuat una àrea."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Heu cancel·lat un dibuix."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Heu cambiat el rol d'un membre d'una relació."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Heu canviat etiquetes."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Feu-ho circular",
65             "description": {
66                 "line": "Feu aquesta línia circular",
67                 "area": "Feu aquesta àrea circular"
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Heu fet una línia circular.",
72                 "area": "Heu fet una àrea circular."
73             },
74             "not_closed": "Això no es pot fer circular perquè no té els extrems units.",
75             "too_large": "Això no es pot fer circular perquè no hi ha suficient superfície visble.",
76             "connected_to_hidden": "No es pot fer circular perquè està connectat a una característica oculta."
77         },
78         "orthogonalize": {
79             "title": "Quadrar",
80             "description": {
81                 "line": "Quadrar les cantonades d'aquesta línia",
82                 "area": "Quadrar les cantonades d'aquesta àrea"
83             },
84             "key": "Q",
85             "annotation": {
86                 "line": "Heu quadrat les cantonades d'una línia.",
87                 "area": "Heu quadrat les cantonades d'una àrea."
88             },
89             "not_squarish": "Això no es pot quadrar perquè no té forma quadrada",
90             "too_large": "Això no es pot quadrar perquè no hi ha suficient superfície visible.",
91             "connected_to_hidden": "No es pot quadrar perquè està connectat a una característica oculta."
92         },
93         "straighten": {
94             "title": "Fer recte",
95             "description": "Feu aquesta línia recte",
96             "key": "S",
97             "annotation": "Quadrar una línia",
98             "too_bendy": "Això no es pot quadrar perquè és massa sinuós.",
99             "connected_to_hidden": "Aquesta línia no es pot posar recta perquè està connectada a una característica oculta."
100         },
101         "delete": {
102             "title": "Eliminar",
103             "description": "Eliminar permanentment l'objecte",
104             "annotation": {
105                 "point": "Heu eliminat un punt.",
106                 "vertex": "Heu eliminat un node d'una via.",
107                 "line": "Heu eliminat una línia.",
108                 "area": "Heu eliminat una àrea.",
109                 "relation": "Heu eliminat una relació.",
110                 "multiple": "Heu eliminat {n} objectes."
111             },
112             "incomplete_relation": "No es pot eliminar aquesta característica ja que no s'ha baixat completament.",
113             "part_of_relation": "Aquesta característica no es pot eliminar perquè forma part d'una relació més extensa. Heu d'eliminar-la de la relació primer.",
114             "connected_to_hidden": "No es pot esborrar perquè està connectat a una característica oculta."
115         },
116         "add_member": {
117             "annotation": "Heu afegit un membre a la relació."
118         },
119         "delete_member": {
120             "annotation": "Heu eliminat un membre d'una relació"
121         },
122         "connect": {
123             "annotation": {
124                 "point": "Heu connectat una via a un punt.",
125                 "vertex": "Heu connectat una via a una altra.",
126                 "line": "Heu connectat una via a una línia.",
127                 "area": "Heu connectat una via a una àrea."
128             }
129         },
130         "disconnect": {
131             "title": "Desconnectar",
132             "description": "Desconnecteu aquestes línies/àrees entre elles.",
133             "key": "D",
134             "annotation": "Heu desconnectat línies/àrees.",
135             "not_connected": "Aquí no hi han suficients línies/àrees a desconnectar.",
136             "connected_to_hidden": "No es pot desconnectar perquè està connectat a una característica oculta."
137         },
138         "merge": {
139             "title": "Fusionar",
140             "description": "Fusioneu aquestes línies.",
141             "key": "C",
142             "annotation": "Heu fusionat {n} línies.",
143             "not_eligible": "Aquestes característiques no poden ser fusionades.",
144             "not_adjacent": "Aquestes línies no poden ser com fusionades ja que no estan connectades.",
145             "restriction": "Aquestes línies no poden ser fusionades perquè com a mínim una d'elles és membre de la relació \"{relation}\"",
146             "incomplete_relation": "Aquestes característiques no poden ser fusionades perquè com a mínim una d'elles no s'ha descarregat del tot."
147         },
148         "move": {
149             "title": "Moure",
150             "description": "Moveu això a una ubicació diferent.",
151             "key": "M",
152             "annotation": {
153                 "point": "Heu mogut un punt.",
154                 "vertex": "Heu mogut un node d'una via.",
155                 "line": "Heu mogut una línia.",
156                 "area": "Heu mogut una àrea.",
157                 "multiple": "Heu mogut múltiples objectes."
158             },
159             "incomplete_relation": "Aquesta característica no es pot desplaçar ja que no s'ha descarregat completament.",
160             "too_large": "Això no es pot desplaçar perquè no hi ha la suficient superfície visible.",
161             "connected_to_hidden": "No es pot moure perquè està connectat a una característica oculta."
162         },
163         "rotate": {
164             "title": "Girar-ho",
165             "description": "Gireu aquest objecte al voltant del seu centre",
166             "key": "R",
167             "annotation": {
168                 "line": "Heu girat una línia.",
169                 "area": "Heu girat una àrea."
170             },
171             "too_large": "Això no es pot girar perquè no hi ha la suficient superfície visible.",
172             "connected_to_hidden": "No es pot rotar perquè està connectat a una característica oculta."
173         },
174         "reverse": {
175             "title": "Revertir",
176             "description": "Feu que aquesta línia vagi en direcció contrària.",
177             "key": "V",
178             "annotation": "Heu revertit una línia."
179         },
180         "split": {
181             "title": "Dividir",
182             "description": {
183                 "line": "Dividiu aquesta línia en dos en aquest node.",
184                 "area": "Dividiu el límit d'aquesta àrea en dues parts.",
185                 "multiple": "Dividiu els límits de les línies/àrea en dos en aquest node."
186             },
187             "key": "X",
188             "annotation": {
189                 "line": "Dividiu una línia.",
190                 "area": "Dividiu el límit d'una àrea.",
191                 "multiple": "Dividiu els límits de {n} línies/àrea."
192             },
193             "not_eligible": "Les línies no es poden dividir al seu inici o al seu final.",
194             "multiple_ways": "Aquí hi ha masses línies a dividir.",
195             "connected_to_hidden": "No es pot dividir perquè està connectat a una característica oculta."
196         },
197         "restriction": {
198             "help": {
199                 "select": "Cliqueu per seleccionar un segment de carretera",
200                 "toggle": "Feu clic per canviar les restriccions de gir",
201                 "toggle_on": "Feu clic per afegir una restricció de \"{restriction}\"",
202                 "toggle_off": "Feu clic per eliminar una restricció de \"{restriction}\""
203             },
204             "annotation": {
205                 "create": "Heu afegit una restricció de gir",
206                 "delete": "Heu eliminat una restricció de gir"
207             }
208         }
209     },
210     "undo": {
211         "tooltip": "Desfeu: {action}",
212         "nothing": "Res a desfer"
213     },
214     "redo": {
215         "tooltip": "Refeu: {action}",
216         "nothing": "Res a refer."
217     },
218     "tooltip_keyhint": "Drecera:",
219     "browser_notice": "Aquest editor és compatible amb Firefox, Chrome, Safari, Opera i Internet Explorer 9 o superior.\nSi us plau actualitzeu el vostre navegador o bé feu servir Potlach 2 per editar el mapa.",
220     "translate": {
221         "translate": "Traduïu",
222         "localized_translation_label": "Nom multilingüe",
223         "localized_translation_language": "Escolliu l'idioma",
224         "localized_translation_name": "Nom"
225     },
226     "zoom_in_edit": "Apropeu-vos més per editar",
227     "logout": "Tancar la sessió",
228     "loading_auth": "Connectant a OpenStreetMap...",
229     "report_a_bug": "Reportar un error",
230     "feature_info": {
231         "hidden_warning": "{count} característiques ocultes",
232         "hidden_details": "S'han ocultat aquestes característiques: {details}"
233     },
234     "status": {
235         "error": "No es pot connectar amb l'API.",
236         "offline": "l'API està fora de línia. Si us plau proveu d'editar més tard.",
237         "readonly": "L'API es troba en mode només lectura. Us haureu d'esperar per desar els vostres canvis."
238     },
239     "commit": {
240         "title": "Desa els canvis",
241         "description_placeholder": "Breu descripció de les vostres contribucions",
242         "message_label": "Comentari de conjunt de canvis",
243         "upload_explanation": "Els canvis que deseu seran visibles a tots els mapes que utilitzin dades d'OpenStreetMap.",
244         "upload_explanation_with_user": "Els canvis que deseu com a {user} seran visibles en tots els mapes que utilitzin dades d'OpenStreetMap.",
245         "save": "Desa",
246         "cancel": "Cancel·lar",
247         "changes": "{count} canvis",
248         "warnings": "Avisos",
249         "modified": "Modificat",
250         "deleted": "Eliminat",
251         "created": "Creat"
252     },
253     "contributors": {
254         "list": "Edicions fetes per {users}",
255         "truncated_list": "Edicions fetes per {users} i {count} més"
256     },
257     "infobox": {
258         "selected": "{n} seleccionats",
259         "geometry": "Geometria",
260         "closed": "tancat",
261         "center": "Centre",
262         "perimeter": "Perímetre",
263         "length": "Llargària",
264         "area": "Àrea",
265         "centroid": "Centroide",
266         "location": "Ubicació",
267         "metric": "Mètric",
268         "imperial": "Imperial"
269     },
270     "geometry": {
271         "point": "punt",
272         "vertex": "vèrtex",
273         "line": "línia",
274         "area": "àrea",
275         "relation": "relació"
276     },
277     "geocoder": {
278         "search": "Cerca mundialment...",
279         "no_results_visible": "No s'han trobat resultats a l'àrea visible del mapa",
280         "no_results_worldwide": "No s'han trobat resultats"
281     },
282     "geolocate": {
283         "title": "Mostra la meva ubicació"
284     },
285     "inspector": {
286         "no_documentation_combination": "No hi ha documentació per a aquesta combinació d'etiquetes",
287         "no_documentation_key": "No hi ha documentació per a aquesta clau",
288         "show_more": "Mostra'n més",
289         "view_on_osm": "Mostra-ho a openstreetmap.org",
290         "all_tags": "Totes les etiquetes",
291         "all_members": "Tots els membres",
292         "all_relations": "Totes les relacions",
293         "new_relation": "Nova relació…",
294         "role": "Rol",
295         "choose": "Seleccioneu un tipus de característica",
296         "results": "{n} resultats per {search}",
297         "reference": "Mostra-ho al wiki de l'OpenStreetMap",
298         "back_tooltip": "Canviar la característica",
299         "remove": "Eliminar",
300         "search": "Cercar",
301         "multiselect": "Els ítems seleccionats",
302         "unknown": "Desconegut",
303         "incomplete": "<no baixat>",
304         "feature_list": "Cercar característiques",
305         "edit": "Editar la característica",
306         "check": {
307             "yes": "Sí",
308             "no": "No"
309         },
310         "none": "Cap",
311         "node": "Node",
312         "way": "Via",
313         "relation": "Relació",
314         "location": "Ubicació",
315         "add_fields": "Afegir camp:"
316     },
317     "background": {
318         "title": "Fons",
319         "description": "Paràmetres de configuració del fons",
320         "percent_brightness": "{opacity}% brillantor",
321         "none": "Cap",
322         "custom": "Personalitzar",
323         "custom_button": "Editar el fons personalitzat",
324         "custom_prompt": "Introduïu una plantilla d'URL de casella. Els paràmetres vàlids són {z}, {x}, {y} per a l'esquema Z/X/Y i  {u} per a l'esquema quadtile.",
325         "fix_misalignment": "Corregir la alineació",
326         "reset": "reiniciar",
327         "minimap": {
328             "description": "Miniatura del mapa",
329             "tooltip": "Mostrar un mapa amb menys zoom per ajudar a localitzar l'àrea que es mostra actualment."
330         }
331     },
332     "map_data": {
333         "title": "Dades del mapa",
334         "description": "Dades del mapa",
335         "data_layers": "Capes de dades",
336         "fill_area": "Emplenat d'àrees",
337         "map_features": "Característiques del mapa",
338         "autohidden": "Aquestes característiques s'han amagat automàticament perquè n'haurien aparegut massa a la pantalla. Podeu acostar el zoom per editar-les."
339     },
340     "feature": {
341         "points": {
342             "description": "Punts",
343             "tooltip": "Punts d'Interès"
344         },
345         "major_roads": {
346             "description": "Carreteres bàsiques",
347             "tooltip": "Autopistes, carrers, etc."
348         },
349         "minor_roads": {
350             "description": "Carreteres menors",
351             "tooltip": "Carreteres de servei, carrils d'aparcament, pistes, etc."
352         },
353         "paths": {
354             "description": "Camins",
355             "tooltip": "Voreres, camins per vianants, carrils bici, etc."
356         },
357         "buildings": {
358             "description": "Edificis",
359             "tooltip": "Edificis, refugis, garatges, etc."
360         },
361         "landuse": {
362             "description": "Ús del terreny",
363             "tooltip": "Boscos, camps, parcs, residencial, comercial, etc."
364         },
365         "boundaries": {
366             "description": "Límits",
367             "tooltip": "Límits administratius"
368         },
369         "water": {
370             "description": "Cossos d'aigua",
371             "tooltip": "Rius, llacs, basses, conques, etc."
372         },
373         "rail": {
374             "description": "Ferrocarril",
375             "tooltip": "Vies fèrries"
376         },
377         "power": {
378             "description": "Electricitat",
379             "tooltip": "Línies elèctriques, centrals, subestacions, etc."
380         },
381         "past_future": {
382             "description": "Passat/futur",
383             "tooltip": "Proposat, en construcció, abandonat, enderrocat, etc."
384         },
385         "others": {
386             "description": "Altres",
387             "tooltip": "Tota la resta"
388         }
389     },
390     "area_fill": {
391         "wireframe": {
392             "description": "Sense emplenat (esquelet)",
393             "tooltip": "El mode d'esquelet fa més fàcil veure la imatgeria de fons."
394         },
395         "partial": {
396             "description": "Emplenat parcial",
397             "tooltip": "Les àrees només s'omplen al voltant de la seva vora interior. (Recomanat per principiants)"
398         },
399         "full": {
400             "description": "Emplenat total",
401             "tooltip": "Les àrees es dibuixen totalment plenes."
402         }
403     },
404     "restore": {
405         "heading": "Teniu canvis sense desar",
406         "description": "Voleu restaurar els canvis no desats de la sessió anterior?",
407         "restore": "Restaurar",
408         "reset": "Reiniciar"
409     },
410     "save": {
411         "title": "Desa",
412         "help": "Desa els canvis a l'OpenStreetMap, fent-los visibles per als altres usuaris.",
413         "no_changes": "No hi ha canvis a desar.",
414         "error": "Ha hagut un error en intentar desar",
415         "status_code": "El servidor ha expedit el codi d'estat {code}",
416         "unknown_error_details": "Assegureu-vos d'estar connectats a Internet",
417         "uploading": "Pujant els canvis a l'OpenStreetMap.",
418         "unsaved_changes": "Teniu canvis sense desar.",
419         "conflict": {
420             "header": "Resoldre les edicions conflictives",
421             "count": "Conflicte {num} de {total}",
422             "previous": "< Anterior",
423             "next": "Següent >",
424             "keep_local": "Mantenir els meus",
425             "keep_remote": "Utilitzar els seus",
426             "restore": "Restaurar",
427             "delete": "Deixar eliminat",
428             "download_changes": "O bé descarregueu els vostres canvis.",
429             "done": "Tots els conflictes resolts!",
430             "help": "Un altre usuari ha canviat algunes característiques del mapa que també heu canviat.\nCliqueu a cada ítem dels d'aquí sota per saber més detalls dels conflictes, i escolliu si manteniu\nels vostres canvis o bé els canvis de l'altre usuari.\n"
431         }
432     },
433     "merge_remote_changes": {
434         "conflict": {
435             "deleted": "Aquest objecte ha estat eliminat per {user}.",
436             "location": "Tant tu com {user} vau moure aquest objecte.",
437             "nodelist": "Tant tu com {user} vau canviar els nodes.",
438             "memberlist": "Tant tu com {user} vau canviar els membres de la relació.",
439             "tags": "Heu canviat l'etiqueta <b>{tag}</b> a \"{local}\" i {user} ho ha canviat  a \"{remote}\"."
440         }
441     },
442     "success": {
443         "edited_osm": "Heu editat l'OSM!",
444         "just_edited": "Acabeu d'editar l'OpenStreetMap!",
445         "view_on_osm": "Mostra-ho a OSM",
446         "facebook": "Compartiu-ho a Facebook",
447         "twitter": "Compartiu-ho al Twitter",
448         "google": "Compartiu-ho a Google+",
449         "help_html": "Els canvis haurien d'aparèixer a la capa \"Estàndard\" en pocs minuts. Altres capes i algunes característiques, poden trigar més temps.\n(<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map'>detalls</a>).\n"
450     },
451     "confirm": {
452         "okay": "D'acord",
453         "cancel": "Cancel·lar"
454     },
455     "splash": {
456         "welcome": "Benvinguts a l'editor iD per a l'OpenStreetMap",
457         "text": "L'editor iD és una eina fàcil i potent per contribuir al millor mapa lliure del món. Aquesta és la versió {version}. Per obtenir més informació visiteu {website} i si voleu comunicar l'existència d'algun error feu-ho a {github}.",
458         "walkthrough": "Comenceu la visita guiada",
459         "start": "Editeu-lo ara"
460     },
461     "source_switch": {
462         "live": "directe",
463         "lose_changes": "Teniu canvis sense desar. Si canvieu el servidor del mapa els descartarà. Esteu segurs que voleu canviar els sevidors?",
464         "dev": "dev"
465     },
466     "tag_reference": {
467         "description": "Descripció",
468         "on_wiki": "{tag} a wiki.osm.org",
469         "used_with": "utilitzat amb {type}"
470     },
471     "validations": {
472         "untagged_point": "Punt sense etiquetar",
473         "untagged_line": "Línia sense etiquetar",
474         "untagged_area": "Àrea sense etiquetar",
475         "many_deletions": "Esteu eliminant {n} objectes. Esteu segurs que voleu fer-ho? Això els eliminarà dels mapes que tothom veu a openstreetmap.org",
476         "tag_suggests_area": "L'etiqueta {tag} suggereix que la línia hauria de ser una àrea, però no és una àrea",
477         "untagged_point_tooltip": "Seleccioneu un tipus de característica que descrigui aquest punt.",
478         "untagged_line_tooltip": "Seleccioneu un tipus de característica que descrigui aquesta línia.",
479         "untagged_area_tooltip": "Seleccioneu un tipus de característica que descrigui aquesta àrea.",
480         "deprecated_tags": "Etiquetes obsoletes : {tags}"
481     },
482     "zoom": {
483         "in": "Apropa't",
484         "out": "Allunya't"
485     },
486     "cannot_zoom": "No es pot allunyar més la vista al mode actual.",
487     "full_screen": "Passar a pantalla completa",
488     "gpx": {
489         "local_layer": "Fitxer GPX local",
490         "drag_drop": "Arrosegueu i deixeu un fitxer .gpx a la pàgina, o bé cliqueu el botó que es troba a la dreta per navegar pel vostre sistema.",
491         "zoom": "Ajusta la vista a la traça GPX",
492         "browse": "Buscar el fitxer .gpx"
493     },
494     "mapillary": {
495         "tooltip": "Fotografies a peu de carrer de Mapillary",
496         "title": "Capa de fotografia (Mapillary)",
497         "view_on_mapillary": "Visualitzeu la imatge a Mapillary"
498     },
499     "help": {
500         "title": "Ajuda",
501         "help": "# Ajuda\n\nAixò és un editor per al [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), el mapa lliure i editable del món. Podeu utilitzar-lo per afegir i actualitzar\nles dades a la vostra àrea, contibuint així a fer un mapa de codi obert i amb dades lliures del món\nmillor per a tothom.\n\nLes edicions que feu en aquest mapa seran visibles per tothom que faci servir OpenStreetMap. per tal de començar a editar, necessitareu\n[iniciar sessió](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n L'[Editor iD](http://ideditor.com/) és un projecte cooperatiu que té el [codi font\ndisponible a GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
502         "editing_saving": "# Edició i desat \n\nAquest editor està dissenyat per treballar principalment en línia, i hi heu accedit mitjançant una pàgina web. \n\n### Selecció de característiques \n\nPer selecionar una característica del mapa, com ara una carretera o un punt d'interès, cliqueu-hi a sobre. \nAixò ressaltarà la característica seleccionada, obrirà un panell amb els detalls sobre aquesta, i un menú amb les coses que hi podeu fer. \n\nPer seleccionar múltiples característiques, premeu la tecla 'Shift' i cliqueu-les per separat, o bé clicant i arrossegant el cursor dibuixeu un rectangle per sobre de totes. Això seleccionarà totes les característiques que englobi el rectangle que es dibuixarà i permetrà modificar totes les característiques seleccionades en un sol cop. \n\n### Desant les edicions \n\nQuan feu canvis com ara editar carreteres, edificis, o llocs, aquests canvis es desen localment fins que els deseu al servidor. No us preocupeu si cometeu algun error- podeu desfer els canvis clicant el botó de desfer, i podeu refer els canvis clicant el botó de refer. \n\nCliqueu 'Desa' per acabar un grup d'edicions - per exemple, si heu acabat de delimitar l'àrea d'una ciutat i voleu començar a fer-ne una altra. Tindreu la oportunitat de revisar la feina feta, i l'editor proporcionarà suggeriments que us podran ajudar com també mostrarà alertes si alguna cosa no està del tot bé als vostres canvis.\n\n Si tot sembla correcte, podeu escriure un breu comentari explicant el canvis que heu fet, i clicar desa un altre cop per publicar els canvis a [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), on seran visibles per a tots els altres usuaris i disponibles per a altres per refer-los o bé millorar-los. Si no podeu acabar les vostres edicions en una sessió, podeu sortir de la finestra d'edició i tornar més tard (al mateix navegador i ordinador), i l'aplicació d'edició preguntarà si voleu restaurar els canvis anteriors. \n\n### Fent servir l'editor\n\nHi ha una llista de dreceres de teclat disponible [aquí](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID/Shortcuts).\n",
503         "roads": "# Carreteres\n\nPodeu crear, ajustar i eliminar carreteres amb aquest editor. Les carreteres poden ser\nde molts tipus: pistes, autovies, camins, carrils bici, i molts més - tots els segments\nmés comuns han de ser cartografiables.\n\n### Selecció\n\nCliqueu a la carretera per seleccionar-la. Al fer això els seus contorns es faran visibles, \ncom també un petit menú d'eines i una barra lateral que mostrarà més informació\nsobre la carretera.\n\n### Modificació\n\nDe vegades veureu carreteres que no estan alineades amb la imatge del darrere \no amb una traça de GPS. Podeu ajustar aquestes carreteres per tal que estiguin al lloc\ncorrecte.\n\nPrimer cliqueu a la carretera que voleu canviar. Això la ressaltarà i mostrarà els punts de control\nque podeu arrossegar a les ubicacions desitjades. Si el que\nvoleu és afegir nous punts per obtenir un grau de detall més alt, feu doble clic en una part de la carretera sense cap punt, i se'n afegirà un.\n\nSi la carretera es connecta amb una altra, però no es reflecteix al mapa, \npodeu arrossegar un dels punts de control cap a l'altra carretera \nper tal d'unir-les. Fer que les carreteres es connectin és molt important \nper al mapa i essencial per proveir direccions per a la conducció.\n\nTambé podeu clicar l'eina «Moure» o prémer la tecla «M» per moure la carretera sencera, tota de cop, i llavors clicar altra vegada per guardar aquest moviment.\n\n### Eliminació\n\nSi una carretera està totalment malament -podeu apreciar que no existeix a la imatge per satèl·lit\ni a més a més, els veïns ens han confirmat que no existeix - la podeu eliminar, cosa que la treurà del mapa. Aneu amb molt de compte a l'hora d'eliminar característiques -\ncom ara altres edicions; els resultats podran ser vistos per tothom i moltes vegades la imatgeria per satèl·lit no està actualitzada, per tant la carretera es pot haver estat construida recentment.\n\nPodeu eliminar una carretera clicant-la, i llavors clicant la icona de la paperera o bé prement la tecla «Suprimir».\n\n### Creació\n\nHeu trobat que en algun lloc hi hauria d'haver una carretera però no hi és? Cliqueu la icona «Línia»\nal marge superior esquerre de la zona del mapa o bé prem la tecla «2» per començar a dibuixar\nuna línia.\n\nCliqueu a l'inici de la carretera al mapa per començar a dibuixar. Si la carretera comença amb una bifurcació en una carretera existent, cliqueu al lloc a on connecten.\n\nA continuació cliqueu a diferents punts al llarg de la carretera per tal que segueixi el traçat correcte, d'acord  amb la imatge del satèl·lit o la traça del GPS. Si la carretera que esteu dibuixant s'encreua amb una altra carretera, connecteu-les clicant al punt d'intersecció. Quan acabeu el dibuix, feu doble clic o premeu «Retorn» del teclat.\n",
504         "gps": "# GPS \n\nLes dades de GPS són una font fiable de dades per a l'OpenStreetMap. Aquest editor és compatible amb les traces locals - fitxers`.gpx`al vostre ordinador. Pots recollir aquest tipus de traça GPS amb algunes aplicacions per a smartphones com també dispositius personals de GPS.\n\n Per a més informació sobre com recollir dades amb GPS, llegeix [Recollir dades amb GPS](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\n Per fer servir una traça GPX per editar el mapa, arrossega i deixa el fitxer GPX a l'editor. Si es detecta, s'afegirà el mapa com una línia lila llampant. Clica al menú 'Dades del mapa' al cantó dret per activar, desactivar, o per ajustar la vista a aquesta capa GPX. \n\nLa traça GPX no és pujada directament a OpenStreetMap - la millor manera de fer-la servir és dibuixar tu el mapa, fent-la servir com a guia per a les noves característiques que afegiràs. També les pots [pujar a l'OpenStreetMap] (http://www.openstreetmap.org/trace/create) perquè d'altres persones les utilitzin.\n",
505         "imagery": "# Imatgeria\n\nLa imatgeria aèria és un recurs important per a l'edició de mapes. Una combinació de\nvols d'aeronaus, fotografies de satèl·lit, i d'altres fonts compilades gratuïtament \nestan disponibles a l'editor dins del menú de l'esquerra 'Paràmetres de configuració del fons'.\n\nPer defecte, l'editor mostra la capa de satèl·lit de [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/), però a mesura que us moveu i ajusteu la vista del mapa a noves àrees geogràfiques, noves fonts estaran disponibles. En alguns països, com ara els Estats Units, França, i Dinamarca tenen\n una imatgeria d'alta qualitat disponible per a determinades àrees.\n\nLa imatgeria a vegades no es correspon amb les dades del mapa, això és degut a un error\nper part del proveïdor de la imatge. Si observeu moltes carreteres mogudes del seu lloc a la imatge,\nno les mogueu per tal que encaixin amb aquesta. Ja que podeu ajustar la imatgeria per tal de que quadri amb les dades existents clicant a 'Corregeix la desalineació' al capdevall de la pestanya dels\n'Paràmetres de configuració del fons'.\n",
506         "addresses": "# Adreçes\n\nLes adreçes són una de les informacions més útils per al mapa.\n\nTot i que les adreces sovint es representen com a part del carrer, a l'OpenStreetMap\nes desen com a atributs dels edificis i llocs al llarg dels carrers\n\nPodeu afegir la informació de l'adreça a llocs cartografiats com a edificis com també\na aquells llocs cartografiats com a simples punts. La forma òptima d'obtenir dades \nde les adreces és a partir d'un estudi al carrer o bé el coneixement propi - com a qualsevol altra característica, la còpia de fonts comercials com ara el Google Maps és estrictament prohibida.\n",
507         "inspector": "# Utilitzant l'inspector \n\nL'Inspector és la secció de l'interfície d'usuari que es troba al cantó esquerra de la pàgina i que permet editar els detalls de la cracterística seleccionada.\n\n ### Selecció del tipus de característica\n\n Després d'afegir un punt, línia, o àrea, pots escollir quin tipus de característica és, Tant si és una autopista com un carrer residencial, un supermercat o un cafè. L'inspector mostrarà botons per els tipus de característica més comuns, i en pots trobar d'altres escrivint el que estàs buscant al quadre de cerca.\n\nCliqueu la 'i' al cantó inferior dret del botó del tipus de característica per saber-ne més. Cliqueu el botó per seleccionar-la.\n\n ### Utilització dels camps i les etiquetes d'edició\n\n Després d'escollir el tipus característica, o quan seleccionis una característica que ja té un tipus assignat, l'inspector mostrarà uns camps amb detalls de la característica com ara el seu nom o la seva adreça.\n\n A sota dels camps que veus, pots clicar a 'Afegir camp' per afegir altres detalls, com ara un enllaç amb la Viquipèdia, l'accés per a cadires de rodes, i alguna cosa més. \n\nAl capdavall de l'inspector, clica 'Etiquetes adicionals' per afegir altres etiquetes arbitràries a l'element. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) és una gran eina per aprendre'n més sobre les combinacions d'etiquetes més populars. \n\nEls canvis que facis a l'inspector s'aplicaran automàticament al mapa. Els pots desfer en qualsevol moment clicant al botó 'Desfer'.\n",
508         "buildings": "# Edificis\n\nL'OpenStreetMap és la base de dades d'edificis més gran del món. Podeu ampliar \ni millorar aquesta base de dades.\n\n### Selecció\n\nPodeu seleccionar un edifici clicant al seu marge. Això farà ressaltar\nl'edifici i obrirà un petit menú d'eines i una barra lateral mostrant més informació\nsobre l'edifici.\n\n### Modificació\n\nA vegades els edificis estan mal col·locats o tenen etiquetes incorrectes.\n\nPer moure l'edifici sencer, seleccioneu-lo, tot seguit cliqueu l'eina 'Mou'. Desplaceu el\ncursor per desplaçar l'edifici, i torneu a clicar quan estigui posicionat correctament.\n\nPer ajustar la forma específica d'un edifici, cliqueu i arrossegueu els nodes que componen \nel seu marge als llocs desitjats.\n\n### Creació\n\nUn dels principals temes sobre l'addició d'edificis al mapa és que\nl'OpenStreetMap pot desar edificis com a punts però també com a figures. La norma general\nper a cartografiar un edifici diu que _aquest s'ha d'expressar, sempre que sigui possible, com a una figura_, i les companyies, empreses,\nequipaments, i d'altres coses que operen als edificis, s'han de cartografiar com a punts \ncol·locats dins de la figura de l'edifici.\n\n\nComenceu a dibuixar un edifici com a figura clicant el botó 'Àrea' a la zona superior esquerra de la interfície, i finalitzeu-lo bé prement la tecla 'Retorn' del teclat\no bé clicant al primer node que heu col·locat per tancar la figura.\n\n### Eliminació\n\nSi un edifici està totalment malament - podeu apreciar que no existeix a la imatge per satèl·lit\ni a més a més, els veïns us han confirmat que no existeix - el podeu eliminar, cosa que el treurà del mapa. S'ha d'anar amb molt de compte a l'hora d'eliminar característiques -\ncom totes les altres edicions, els resultats podran ser vistos per tothom i moltes vegades la imatgeria per satèl·lit no està actualitzada, per tant l'edifici pot haver estat construït recentment.\n\nPodeu eliminar un edifici clicant-lo, i llavors clicant la icona de la paperera o bé prement la tecla 'Suprimir'.\n",
509         "relations": "# Relacions\n\nUna relació és un tipus especial de característica a l'OpenStreetMap que reuneix altres característiques. Per exemple, dos tipus comuns de relacions són les *relacions de ruta*,\nque reuneixen seccions de carreteres que pertanyen a una autovia o autopista en concret, i els *multipolígons*, que reuneixen diferents línies que defineixen una àrea complexa (amb vàris segments o amb forats, com un donut).\n\nEl grup de característiques en una relació s'anomena *els membres*. A la barra lateral, podeu veure a quines relacions n'és membre una característica, i clicar una relació des d'un membre per seleccionar-la i entrar-hi. Quan seleccioneu i entreu a la relació, podeu veure tots els seus membres llistats a la barra lateral i subratllats al mapa .\n\nLa majoria de vegades, l'iD s'encarregarà de mantenir les relacions automàticament\nmentre editeu. L'única cosa que heu de procurar és de reconnectar la relació si esborreu algun tram de l'original, és a dir si esborreu un tram d'una relació per refer-lo amb més precisió, heu d'incloure el nou tram a la relació, igual que ho era el tram original.\n\n## Edició de les relacions\n\nSi el que voleu és editar relacions, aquí hi han les pautes bàsiques.\n\nPer afegir una característica a una relació, seleccioneu la característica, cliqueu el botó \"+\" a la secció \"Totes les relacions\" de la barra lateral, i seleccioneu o escriviu el nom de la relació.\n\nPer crear una nova relació, seleccioneu la primera característica que n'hauria de ser membre, cliqueu el botó \"+\" a la secció \"Totes les relacions\", i seleccioneu \"Nova relació...\".\n\nPer eliminar una característica d'una relació, seleccioneu la característica i cliqueu el botó de la paperera que es troba al costat de la relació que voleu eliminar.\n\nPodeu crear multipolígons amb forats utilitzant l'eina \"Fusionar\". Dibuixeu dues àrees (la interior i la exterior), mantingueu premuda la tecla Shift i cliqueu a les dues àrees per seleccionar-les alhora, llavors cliqueu el botó \"Fusiona\" (+).\n"
510     },
511     "intro": {
512         "navigation": {
513             "title": "Navegació",
514             "drag": "L'àrea del mapa principal us mostra les dades de l'OpenStreetMap a sobre d'un fons. Podeu navegar-hi arrossegant el ratolí, igual que tots els mapes virtuals. **Arrossegueu el mapa!**",
515             "select": "Les característiques del mapa són representades de tres maneres diferents: utilitzant punts, línies o bé àrees. Totes les característiques poden ser seleccionades clicant-hi a sobre. **Cliqueu el punt per seleccionar-lo.**",
516             "header": "L'encapçalament ens mostra el tipus de característica.",
517             "pane": "Quan es selecciona una característica, es desplega l'editor. L'encapçalament us mostra el tipus de característica i el tauler principal mostra els atributs de la característica, com ara el seu nom o l'adreça. **Tanqueu l'editor de la característica clicant a la creu que es troba al capdamunt a la dreta.**"
518         },
519         "points": {
520             "title": "Punts",
521             "add": "Els punts es poden fer servir per representar característiques del mapa com ara botigues, restaurants i monuments. Marquen una ubicació específica i descriuen el que es troba allà. **Cliqueu el botó del punt per afegir un nou punt.**",
522             "place": "El punt pot ser col·locat clicant al mapa. **Col·loqueu el punt a sobre de l'edifici.**",
523             "search": "Hi ha moltes característiques que es poden representar amb punts. El punt que heu afegit és un cafè . **Cerqueu «{name}»**",
524             "choose": "**Escolliu \"Cafè\" de la llista.**",
525             "describe": "El punt està marcat com un cafè. Utilitzant l'editor de característica, podem afegir més informació sobre la característica. **Afegiu un nom**",
526             "close": "L'editor de característica pot ser tancat clicant a la creu. **Tanqueu l'editor de característica**",
527             "reselect": "Molts cops els punts ja existiran, però pot ser que tinguin errors o bé estiguin incomplets. Podeu editar els punts existents. **Seleccioneu el punt que acabeu de crear.**",
528             "fixname": "**Canvieu el nom i tanqueu l'editor de característica.**",
529             "reselect_delete": "Totes les característiques del mapa poden ser eliminades. **Cliqueu al punt que has creat.**",
530             "delete": "El menú que es mostra al voltant del punt conté operacions que se li poden aplicar, incloent la eliminació. **Elimineu el punt.**"
531         },
532         "areas": {
533             "title": "Àrees",
534             "add": "Les àrees s'usen per mostrar els límits de característiques com ara llacs, edificis i àrees residencials. També es poden fer servir per cartografiar més al detall moltes característiques que potser s'inclourien com a punts. **Cliqueu al botó Àrea per afegir-ne una**",
535             "corner": "Les àrees es dibuixen col·locant nodes que marquen els límits de l'àrea. **Col·loqueu el node inicial en una de les cantonades del parc.**",
536             "place": "Dibuixeu l'àrea col·locant més nodes. Acabeu l'àrea clicant al node inicial. **Dibuixeu\nuna àrea per al parc.**",
537             "search": "**Cerqueu «{name}»**",
538             "choose": "**Escolliu \"Zona de jocs infantils\" de la llista.**",
539             "describe": "**Afegiu un nom, i tanqueu l'editor de característica**"
540         },
541         "lines": {
542             "title": "Línies",
543             "add": "Les línies acostumen a representar característiques com ara carreteres, vies de tren o rius. **Cliqueu el botó línia per afegir una nova línia**",
544             "start": "**Comenceu a dibuixar la línia clicant al final de la carretera.**",
545             "intersect": "Cliqueu al mapa per afegir més nodes a la línia. Podeu arrossegar el mapa mentre dibuixeu si és necessari. Les carreteres i molts altres tipus de línies, són part d'una xarxa més gran. És molt important connectar aquestes línies a d'altres per tal que les aplicacions navegador funcionin. **Cliqueu a Flower Street per crear una intersecció que connecti aquestes dues línies.**",
546             "finish": "Les línies poden ser acabades clicant al últim node una altra vegada. **Acabeu el dibuix de la carretera.**",
547             "road": "**Escolliu Carretera de la llista**",
548             "residential": "Hi ha molts tipus de carreteres, les més comunes són els carrers. **Escolliu el carrer**",
549             "describe": "**Poseu nom al carrer i tanqueu l'editor de característica.**",
550             "restart": "El carrer necessita unir-se a Flower Street. ",
551             "wrong_preset": "No heu seleccionat el Carrer. **Cliqueu aquí per seleccionar-lo de nou**"
552         },
553         "startediting": {
554             "title": "Comenceu a editar",
555             "help": "Més documentació i aquest tutorial estan disponibles aquí.",
556             "save": "No oblideu que els canvis s'han de desar regularment!",
557             "start": "Comenceu a editar el mapa!"
558         }
559     },
560     "presets": {
561         "categories": {
562             "category-building": {
563                 "name": "Edifici"
564             },
565             "category-golf": {
566                 "name": "Golf"
567             },
568             "category-landuse": {
569                 "name": "Aprofitament del terreny"
570             },
571             "category-path": {
572                 "name": "Sender"
573             },
574             "category-rail": {
575                 "name": "Rail"
576             },
577             "category-restriction": {
578                 "name": "Restricció"
579             },
580             "category-road": {
581                 "name": "Carretera"
582             },
583             "category-route": {
584                 "name": "Ruta"
585             },
586             "category-water-area": {
587                 "name": "Aigua"
588             },
589             "category-water-line": {
590                 "name": "Aigua"
591             }
592         },
593         "fields": {
594             "access": {
595                 "label": "Accés permès",
596                 "options": {
597                     "designated": {
598                         "description": "Accés garantit seguint les normes de les senyals o les normes locals específiques.",
599                         "title": "Específic"
600                     },
601                     "destination": {
602                         "description": "Accés permès només per arribar a un destí",
603                         "title": "Destinació"
604                     },
605                     "dismount": {
606                         "description": "Accés permès però el pilot ha de baixar del mitjà ",
607                         "title": "Baixar del mitjà de transport"
608                     },
609                     "no": {
610                         "description": "No es permet l'accés al públic en general",
611                         "title": "Prohibit"
612                     },
613                     "permissive": {
614                         "description": "Accés garantit fins que el propietari ho prohibeixi.",
615                         "title": "Permissiu"
616                     },
617                     "private": {
618                         "description": "Accés permès només amb autorització individualitzada del propietari",
619                         "title": "Privat"
620                     },
621                     "yes": {
622                         "description": "Accés garantit per llei; us dona dret de pas",
623                         "title": "Permès"
624                     }
625                 },
626                 "placeholder": "Sense especificar",
627                 "types": {
628                     "access": "Tots",
629                     "bicycle": "Bicicletes",
630                     "foot": "A peu",
631                     "horse": "Cavalls",
632                     "motor_vehicle": "Vehicles de motor"
633                 }
634             },
635             "access_simple": {
636                 "label": "Accés permès",
637                 "placeholder": "sí"
638             },
639             "access_toilets": {
640                 "label": "Accés"
641             },
642             "address": {
643                 "label": "Adreça",
644                 "placeholders": {
645                     "city": "Ciutat ",
646                     "conscriptionnumber": "123",
647                     "country": "País",
648                     "district": "Districte",
649                     "hamlet": "Llogaret",
650                     "housename": "Nom de la casa",
651                     "housenumber": "123",
652                     "place": "Lloc",
653                     "postcode": "Codi postal",
654                     "province": "Província",
655                     "state": "Estat",
656                     "street": "Carrer",
657                     "subdistrict": "Subdistricte",
658                     "suburb": "Sector"
659                 }
660             },
661             "admin_level": {
662                 "label": "Nivell administratiu"
663             },
664             "aerialway": {
665                 "label": "Tipus"
666             },
667             "aerialway/access": {
668                 "label": "Accés",
669                 "options": {
670                     "both": "Ambdues",
671                     "entry": "Entrada",
672                     "exit": "Sortida"
673                 }
674             },
675             "aerialway/bubble": {
676                 "label": "Bombolla"
677             },
678             "aerialway/capacity": {
679                 "label": "Capacitat (per hora)",
680                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
681             },
682             "aerialway/duration": {
683                 "label": "Duració (minuts)",
684                 "placeholder": "1, 2, 3..."
685             },
686             "aerialway/heating": {
687                 "label": "Climatitzat"
688             },
689             "aerialway/occupancy": {
690                 "label": "Ocupació",
691                 "placeholder": "2, 4, 8..."
692             },
693             "aerialway/summer/access": {
694                 "label": "Accés (estival)",
695                 "options": {
696                     "both": "Ambdues",
697                     "entry": "Entrada",
698                     "exit": "Sortida"
699                 }
700             },
701             "aeroway": {
702                 "label": "Tipus"
703             },
704             "amenity": {
705                 "label": "Tipus"
706             },
707             "area/highway": {
708                 "label": "Tipus"
709             },
710             "artist": {
711                 "label": "Artista"
712             },
713             "artwork_type": {
714                 "label": "Tipus"
715             },
716             "atm": {
717                 "label": "Caixer automàtic"
718             },
719             "backrest": {
720                 "label": "Banc públic"
721             },
722             "barrier": {
723                 "label": "Tipus"
724             },
725             "bench": {
726                 "label": "Banc per a asseure's"
727             },
728             "bicycle_parking": {
729                 "label": "Tipus"
730             },
731             "boundary": {
732                 "label": "Tipus"
733             },
734             "brand": {
735                 "label": "Marca"
736             },
737             "building": {
738                 "label": "Edifici"
739             },
740             "building_area": {
741                 "label": "Edifici"
742             },
743             "capacity": {
744                 "label": "Capacitat",
745                 "placeholder": "50, 100, 200..."
746             },
747             "cardinal_direction": {
748                 "label": "Direcció",
749                 "options": {
750                     "E": "Est",
751                     "ENE": "Est-nord-est",
752                     "ESE": "Est-sud-est",
753                     "N": "Nord",
754                     "NE": "Nord-est",
755                     "NNE": "Nord-nord-est",
756                     "NNW": "Nord-nord-oest",
757                     "NW": "Nord-oest",
758                     "S": "Sud",
759                     "SE": "Sud-est",
760                     "SSE": "Sud-sud-est",
761                     "SSW": "Sud-sud-oest",
762                     "SW": "Sud-oest",
763                     "W": "Oest",
764                     "WNW": "Oest-nord-oest",
765                     "WSW": "Oest-sud-oest"
766                 }
767             },
768             "clock_direction": {
769                 "label": "Direcció",
770                 "options": {
771                     "anticlockwise": "en sentit contrari al de les agulles del rellotge",
772                     "clockwise": "en sentit de les agulles del rellotge"
773                 }
774             },
775             "collection_times": {
776                 "label": "Horari de recollida"
777             },
778             "construction": {
779                 "label": "Tipus"
780             },
781             "content": {
782                 "label": "Continguts"
783             },
784             "country": {
785                 "label": "País"
786             },
787             "covered": {
788                 "label": "Cobert"
789             },
790             "craft": {
791                 "label": "Tipus"
792             },
793             "crop": {
794                 "label": "Plantació"
795             },
796             "crossing": {
797                 "label": "Tipus"
798             },
799             "cuisine": {
800                 "label": "Tipus de cuina"
801             },
802             "cycleway": {
803                 "label": "Carrils Bici",
804                 "options": {
805                     "lane": {
806                         "description": "Un Carril Bici separat de la circulació per una línia pintada",
807                         "title": "Carril Bici estàndard"
808                     },
809                     "none": {
810                         "description": "Cap Carril Bici",
811                         "title": "Cap"
812                     },
813                     "opposite": {
814                         "description": "Un Carril Bici que discorre en ambdós sentits en un carrer d'un sol sentit",
815                         "title": "Carril Bici en sentit contrari"
816                     },
817                     "opposite_lane": {
818                         "description": "Un Carril Bici que discorre contrari al sentit de circulació",
819                         "title": "Carril Bici contrari"
820                     },
821                     "share_busway": {
822                         "description": "Un Carril Bici compartit amb un Carril Bus",
823                         "title": "Carril Bici amb Carril Bus"
824                     },
825                     "shared_lane": {
826                         "description": "Carril Bici sense cap separació de la circulació",
827                         "title": "Carril Bici compartit"
828                     },
829                     "track": {
830                         "description": "Un Carril Bici separat de la circulació per una barrera física",
831                         "title": "Camí ciclable"
832                     }
833                 },
834                 "placeholder": "cap",
835                 "types": {
836                     "cycleway:left": "a la banda esquerre",
837                     "cycleway:right": "a la banda dreta"
838                 }
839             },
840             "delivery": {
841                 "label": "Entrega"
842             },
843             "denomination": {
844                 "label": "Denominació"
845             },
846             "denotation": {
847                 "label": "Denotació"
848             },
849             "description": {
850                 "label": "Descripció"
851             },
852             "drive_through": {
853                 "label": "Via dins una propietat."
854             },
855             "electrified": {
856                 "label": "Electrificació",
857                 "options": {
858                     "contact_line": "Catenària",
859                     "no": "No",
860                     "rail": "3r rail",
861                     "yes": "Sí (no especificat)"
862                 },
863                 "placeholder": "Catenària, 3r rail..."
864             },
865             "elevation": {
866                 "label": "Elevació"
867             },
868             "emergency": {
869                 "label": "Material per a emergències"
870             },
871             "entrance": {
872                 "label": "Tipus"
873             },
874             "except": {
875                 "label": "Excepcions"
876             },
877             "fax": {
878                 "label": "Fax",
879                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
880             },
881             "fee": {
882                 "label": "Pagament"
883             },
884             "fire_hydrant/type": {
885                 "label": "Tipus",
886                 "options": {
887                     "pillar": "Pilona/visible",
888                     "pond": "Bassa",
889                     "underground": "Subterrani",
890                     "wall": "Mur"
891                 }
892             },
893             "fixme": {
894                 "label": "Arregla'm"
895             },
896             "fuel": {
897                 "label": "Carburant"
898             },
899             "fuel/biodiesel": {
900                 "label": "Ven Biodièsel"
901             },
902             "fuel/diesel": {
903                 "label": "Ven dièsel"
904             },
905             "fuel/e10": {
906                 "label": "Ven E10"
907             },
908             "fuel/e85": {
909                 "label": "Ven E85"
910             },
911             "fuel/lpg": {
912                 "label": "Ven propà"
913             },
914             "fuel/octane_100": {
915                 "label": "Ven benzina de competició"
916             },
917             "fuel/octane_91": {
918                 "label": "Ven benzina regular"
919             },
920             "fuel/octane_95": {
921                 "label": "Ven benzina de mig grau"
922             },
923             "fuel/octane_98": {
924                 "label": "Ven benzina premium"
925             },
926             "gauge": {
927                 "label": "Ample"
928             },
929             "gender": {
930                 "label": "Gènere",
931                 "options": {
932                     "female": "Femení",
933                     "male": "Masculí",
934                     "unisex": "Unisex"
935                 },
936                 "placeholder": "Desconegut"
937             },
938             "generator/method": {
939                 "label": "Mètode"
940             },
941             "generator/source": {
942                 "label": "Font"
943             },
944             "generator/type": {
945                 "label": "Tipus"
946             },
947             "golf_hole": {
948                 "label": "Referència",
949                 "placeholder": "Número de forat (1-18)"
950             },
951             "handicap": {
952                 "label": "Handicap",
953                 "placeholder": "1-18"
954             },
955             "highway": {
956                 "label": "Tipus"
957             },
958             "historic": {
959                 "label": "Tipus"
960             },
961             "hoops": {
962                 "label": "Cistella de basquetbol",
963                 "placeholder": "1, 2, 4..."
964             },
965             "iata": {
966                 "label": "IATA"
967             },
968             "icao": {
969                 "label": "ICAO"
970             },
971             "incline": {
972                 "label": "Pendent"
973             },
974             "incline_steps": {
975                 "label": "Inclinar",
976                 "options": {
977                     "down": "Avall",
978                     "up": "Amunt"
979                 }
980             },
981             "information": {
982                 "label": "Tipus"
983             },
984             "internet_access": {
985                 "label": "Accés a Internet",
986                 "options": {
987                     "no": "No",
988                     "terminal": "Mitjançant un terminal",
989                     "wired": "Per cable",
990                     "wlan": "WiFi",
991                     "yes": "Sí"
992                 }
993             },
994             "lamp_type": {
995                 "label": "Tipus"
996             },
997             "landuse": {
998                 "label": "Tipus"
999             },
1000             "lanes": {
1001                 "label": "Carrils",
1002                 "placeholder": "1, 2, 3..."
1003             },
1004             "layer": {
1005                 "label": "Capa"
1006             },
1007             "leaf_cycle": {
1008                 "label": "Cicle del fullatge",
1009                 "options": {
1010                     "deciduous": "Caducifoli",
1011                     "evergreen": "Perenne",
1012                     "mixed": "Barrejat",
1013                     "semi_deciduous": "Semicaducifoli",
1014                     "semi_evergreen": "Semiperenne"
1015                 }
1016             },
1017             "leaf_cycle_singular": {
1018                 "label": "Cicle de renovació de fulla",
1019                 "options": {
1020                     "deciduous": "Caducifòlia",
1021                     "evergreen": "Perennifòlia",
1022                     "semi_deciduous": "Semicaducifòlia",
1023                     "semi_evergreen": "Semiperennifòlia"
1024                 }
1025             },
1026             "leaf_type": {
1027                 "label": "Tipus de fulles",
1028                 "options": {
1029                     "broadleaved": "Fulles amples",
1030                     "leafless": "Sense fullatge",
1031                     "mixed": "Barrejat",
1032                     "needleleaved": "Fulles primes"
1033                 }
1034             },
1035             "leaf_type_singular": {
1036                 "label": "Tipus de fulla",
1037                 "options": {
1038                     "broadleaved": "Panifoli",
1039                     "leafless": "Sense fulles",
1040                     "needleleaved": "Fulla en agulla"
1041                 }
1042             },
1043             "leisure": {
1044                 "label": "Tipus"
1045             },
1046             "length": {
1047                 "label": "Llargada (metres)"
1048             },
1049             "level": {
1050                 "label": "Nivell"
1051             },
1052             "levels": {
1053                 "label": "Nivells",
1054                 "placeholder": "2, 4, 6..."
1055             },
1056             "lit": {
1057                 "label": "Il·luminació"
1058             },
1059             "location": {
1060                 "label": "Ubicació"
1061             },
1062             "man_made": {
1063                 "label": "Tipus"
1064             },
1065             "maxspeed": {
1066                 "label": "Límit de velocitat",
1067                 "placeholder": "40, 50, 60..."
1068             },
1069             "mtb/scale": {
1070                 "label": "Dificultat per a bicicletes de muntanya",
1071                 "options": {
1072                     "0": "0: Grava sòlida/terra compactada, sense obstacles, corbes de radi ample",
1073                     "1": "1: Algunes zones amb superfície inestable, petits obstacles, corbes de radi ample",
1074                     "2": "2: Bastantes zones amb superfície inestable, grans obstacles, corbes en paella fàcils",
1075                     "3": "3: Superfície lliscant, grans obstacles, corbes en paella estretes",
1076                     "4": "4: Superfície inestable o còdols, corbes en paella perilloses",
1077                     "5": "5: Dificultat màxima, camps de còdols, esllavissades",
1078                     "6": "6: No ciclable excepte per als millors ciclistes de muntanya"
1079                 },
1080                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1081             },
1082             "mtb/scale/imba": {
1083                 "label": "Dificultat del camí segons IMBA",
1084                 "options": {
1085                     "0": "La més fàcil (cercle blanc)",
1086                     "1": "Fàcil (cercle verd)",
1087                     "2": "Mitjana (quadrat blau)",
1088                     "3": "Difícil (diamant negre)",
1089                     "4": "Extremadament difícil (diamant negre doble)"
1090                 },
1091                 "placeholder": "Fàcil, Mitjana, Difícil..."
1092             },
1093             "mtb/scale/uphill": {
1094                 "label": "Dificultat d'ascens per a ciclistes de muntanya",
1095                 "options": {
1096                     "0": "0: Incl. mitjana <10%, grava/terra compactada, sense obstacles",
1097                     "1": "1: Incl. mitjana <15%. grava/terra compactada, pocs i petits obstacles",
1098                     "2": "2: Incl. mitjana <20%, superfície estable, roques i arrels de la mida d'un puny",
1099                     "3": "3: Incl. mitjana <25%, superfície variable, roques i banques de la mida d'un puny",
1100                     "4": "4: Incl. mitjana <30%, condicions pobres, grans roques/branques",
1101                     "5": "5: Molt empinat, generalment la bicicleta ha de ser empesa."
1102                 },
1103                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1104             },
1105             "name": {
1106                 "label": "Nom",
1107                 "placeholder": "Nom comú (si n'hi ha)"
1108             },
1109             "natural": {
1110                 "label": "Natural"
1111             },
1112             "network": {
1113                 "label": "Xarxa"
1114             },
1115             "note": {
1116                 "label": "Nota"
1117             },
1118             "office": {
1119                 "label": "Tipus"
1120             },
1121             "oneway": {
1122                 "label": "Sentit únic",
1123                 "options": {
1124                     "no": "No",
1125                     "undefined": "Sobreentès que no",
1126                     "yes": "Sí"
1127                 }
1128             },
1129             "oneway_yes": {
1130                 "label": "Sentit únic",
1131                 "options": {
1132                     "no": "No",
1133                     "undefined": "Sobreentès que sí",
1134                     "yes": "Sí"
1135                 }
1136             },
1137             "opening_hours": {
1138                 "label": "Horari"
1139             },
1140             "operator": {
1141                 "label": "Operador"
1142             },
1143             "par": {
1144                 "label": "Par",
1145                 "placeholder": "3, 4, 5..."
1146             },
1147             "park_ride": {
1148                 "label": "Aparca i viatja "
1149             },
1150             "parking": {
1151                 "label": "Tipus",
1152                 "options": {
1153                     "carports": "Aixoplucs",
1154                     "garage_boxes": "Boxs",
1155                     "lane": "Adossat a la carretera",
1156                     "multi-storey": "Diversos nivells",
1157                     "sheds": "Garatges",
1158                     "surface": "Superfície",
1159                     "underground": "Subterrani"
1160                 }
1161             },
1162             "phone": {
1163                 "label": "Telèfon",
1164                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
1165             },
1166             "piste/difficulty": {
1167                 "label": "Dificultat",
1168                 "options": {
1169                     "advanced": "Avançat (Pista negra nivell I )",
1170                     "easy": "Fàcil (pista verda)",
1171                     "expert": "Expert (Pista negra nivell II)",
1172                     "extreme": "Extrem (es necessita equipament d'escalada)",
1173                     "freeride": "Pista no oficial (fora pistes)",
1174                     "intermediate": "Intermedi (Pista blava)",
1175                     "novice": "Debutants (instrucció)"
1176                 },
1177                 "placeholder": "Fàcil, Intermedi, avançat..."
1178             },
1179             "piste/grooming": {
1180                 "label": "Adequació",
1181                 "options": {
1182                     "backcountry": "Backcountry",
1183                     "classic": "Classic",
1184                     "classic+skating": "Classic i Skating",
1185                     "mogul": "Mogul",
1186                     "scooter": "Retrack petita/moto de neu",
1187                     "skating": "Skating"
1188                 }
1189             },
1190             "piste/type": {
1191                 "label": "Tipus",
1192                 "options": {
1193                     "downhill": "Descens",
1194                     "hike": "Raquetes/senderistes",
1195                     "ice_skate": "Patinatge sobre gel",
1196                     "nordic": "Esquí de fons",
1197                     "playground": "Parc infantil",
1198                     "skitour": "Esquí de muntanya",
1199                     "sled": "Trineus",
1200                     "sleigh": "Trineus multiplaça",
1201                     "snow_park": "Parc per a snowboards"
1202                 }
1203             },
1204             "place": {
1205                 "label": "Tipus"
1206             },
1207             "population": {
1208                 "label": "Població"
1209             },
1210             "power": {
1211                 "label": "Tipus"
1212             },
1213             "power_supply": {
1214                 "label": "Abastament elèctric"
1215             },
1216             "railway": {
1217                 "label": "Tipus"
1218             },
1219             "recycling/cans": {
1220                 "label": "Accepta llaunes"
1221             },
1222             "recycling/clothes": {
1223                 "label": "Accepta roba"
1224             },
1225             "recycling/glass": {
1226                 "label": "Accepta vidre"
1227             },
1228             "recycling/glass_bottles": {
1229                 "label": "Accepta ampolles de vidre"
1230             },
1231             "recycling/paper": {
1232                 "label": "Accepta paper"
1233             },
1234             "recycling/plastic": {
1235                 "label": "Accepta Plàstic"
1236             },
1237             "recycling/type": {
1238                 "label": "Tipus de reciclatge",
1239                 "options": {
1240                     "centre": "Centre de Reciclatge",
1241                     "container": "Contenidor"
1242                 }
1243             },
1244             "ref": {
1245                 "label": "Referència"
1246             },
1247             "relation": {
1248                 "label": "Tipus"
1249             },
1250             "religion": {
1251                 "label": "Religió"
1252             },
1253             "restriction": {
1254                 "label": "Tipus"
1255             },
1256             "restrictions": {
1257                 "label": "Restriccions de gir"
1258             },
1259             "route": {
1260                 "label": "Tipus"
1261             },
1262             "route_master": {
1263                 "label": "Tipus"
1264             },
1265             "sac_scale": {
1266                 "label": "Dificultat per al senderisme",
1267                 "options": {
1268                     "alpine_hiking": "T4: Alpinisme",
1269                     "demanding_alpine_hiking": "T5: Alpinisme exigent",
1270                     "demanding_mountain_hiking": "T3: Muntanyisme exigent",
1271                     "difficult_alpine_hiking": "T6: Alpinisme difícil",
1272                     "hiking": "T1: Senderisme",
1273                     "mountain_hiking": "T2: Muntanyisme"
1274                 },
1275                 "placeholder": "Muntanysime, Alpinisme..."
1276             },
1277             "sanitary_dump_station": {
1278                 "label": "Lavabo"
1279             },
1280             "seasonal": {
1281                 "label": "Estacional"
1282             },
1283             "service": {
1284                 "label": "Tipus"
1285             },
1286             "service/bicycle/chain_tool": {
1287                 "label": "Eina de cadena",
1288                 "options": {
1289                     "no": "No",
1290                     "undefined": "Sobreentès que és no",
1291                     "yes": "Sí"
1292                 }
1293             },
1294             "service/bicycle/pump": {
1295                 "label": "Bombament d'aire",
1296                 "options": {
1297                     "no": "No",
1298                     "undefined": "Entès que no",
1299                     "yes": "Sí"
1300                 }
1301             },
1302             "service_rail": {
1303                 "label": "Tipus de servei de la via",
1304                 "options": {
1305                     "crossover": "Intercambiador",
1306                     "siding": "Apartador",
1307                     "spur": "Canvi d'agulles",
1308                     "yard": "Platja"
1309                 }
1310             },
1311             "shelter": {
1312                 "label": "Coberta"
1313             },
1314             "shelter_type": {
1315                 "label": "Tipus"
1316             },
1317             "shop": {
1318                 "label": "Tipus"
1319             },
1320             "sloped_curb": {
1321                 "label": "Rampa a la vorera"
1322             },
1323             "smoking": {
1324                 "label": "Apte per a fumadors",
1325                 "options": {
1326                     "dedicated": "Dedicat a fumadors (ex: club de fumadors)",
1327                     "isolated": "A les àrees per a fumadors, aïllades físicament",
1328                     "no": "Prohibit fumar a tot arreu",
1329                     "outside": "Permès a fora",
1330                     "separated": "A les àrees per a fumadors, no aïllades físicament",
1331                     "yes": "Permès a tot arreu"
1332                 },
1333                 "placeholder": "No, Separats, Sí..."
1334             },
1335             "smoothness": {
1336                 "label": "Uniformitat per a vehicles",
1337                 "options": {
1338                     "bad": "Rodes robustes: bicicleta de muntanya, cotxe, carruatge oriental",
1339                     "excellent": "Rodetes: Patí en línia, skateboard",
1340                     "good": "Rodes primes: bicicleta de competició",
1341                     "horrible": "Tot terreny : vehicle utilitari pesant tot terreny",
1342                     "impassable": "Impassable / Vehicles sense rodes",
1343                     "intermediate": "Rodes: bicicleta urbana, cadira de rodes, patinet",
1344                     "very_bad": "Gran altura: vehicle utilitari lleuger tot terreny",
1345                     "very_horrible": "Tot terreny especialitzades: tractors, Quads"
1346                 },
1347                 "placeholder": "Rodetes, Rodes, Tot terreny..."
1348             },
1349             "social_facility_for": {
1350                 "label": "Persones ateses",
1351                 "placeholder": "Indigents, Invàlids, Infants, etc"
1352             },
1353             "source": {
1354                 "label": "Font"
1355             },
1356             "sport": {
1357                 "label": "Esport"
1358             },
1359             "sport_ice": {
1360                 "label": "Esport"
1361             },
1362             "sport_racing": {
1363                 "label": "Esport"
1364             },
1365             "structure": {
1366                 "label": "Estructura",
1367                 "options": {
1368                     "bridge": "Pont",
1369                     "cutting": "Trinxera",
1370                     "embankment": "Terraplè ",
1371                     "ford": "Ford",
1372                     "tunnel": "Túnel"
1373                 },
1374                 "placeholder": "Desconegut"
1375             },
1376             "studio_type": {
1377                 "label": "Tipus"
1378             },
1379             "substation": {
1380                 "label": "Tipus"
1381             },
1382             "supervised": {
1383                 "label": "Supervisat"
1384             },
1385             "surface": {
1386                 "label": "Superfície"
1387             },
1388             "tactile_paving": {
1389                 "label": "Paviment rugós"
1390             },
1391             "takeaway": {
1392                 "label": "Per emportar",
1393                 "options": {
1394                     "no": "No",
1395                     "only": "Només per emportar",
1396                     "yes": "Sí"
1397                 },
1398                 "placeholder": "Sí, No, Només per emportar..."
1399             },
1400             "toilets/disposal": {
1401                 "label": "Contenidor",
1402                 "options": {
1403                     "bucket": "Cubell",
1404                     "chemical": "Químic",
1405                     "flush": "Renovació d'aigua",
1406                     "pitlatrine": "Latrina"
1407                 }
1408             },
1409             "tourism": {
1410                 "label": "Tipus"
1411             },
1412             "towertype": {
1413                 "label": "Tipus de torre"
1414             },
1415             "tracktype": {
1416                 "label": "Tipus de pista",
1417                 "options": {
1418                     "grade1": "Sòlid: pavimentat o amb superfície altament compactada",
1419                     "grade2": "Majoritàriament sòlid: Grava/roca amb materials tous barrejats",
1420                     "grade3": "Barreja uniforme de materials durs i tous",
1421                     "grade4": "Majoritàriament tou: terra/sorra/herba amb alguns materials durs barrejats",
1422                     "grade5": "Tou: terra/sorra/herba"
1423                 },
1424                 "placeholder": "Sòlid, majoritàriament sòlid, tou..."
1425             },
1426             "trail_visibility": {
1427                 "label": "Visibilitat del camí",
1428                 "options": {
1429                     "bad": "Dolenta: sense marcadors. el camí a vegades no es veu/no hi és",
1430                     "excellent": "Excel·lent: camí no ambigu o amb presència de marques a tots llocs",
1431                     "good": "Bona: marcadors visibles, a vegades cal cercar-los",
1432                     "horrible": "Horrible: a vegades sense camí, calen nocions d'orientació",
1433                     "intermediate": "Intermedia: pocs marcadors, el camí es majoritàriament visible",
1434                     "no": "Nul·la: sense camí, calen coneixements experts d'orientació"
1435                 },
1436                 "placeholder": "Excel·lent, Bona, Dolenta..."
1437             },
1438             "trees": {
1439                 "label": "Arbres"
1440             },
1441             "tunnel": {
1442                 "label": "Túnel"
1443             },
1444             "vending": {
1445                 "label": "Tipus de mercaderies"
1446             },
1447             "water": {
1448                 "label": "Tipus"
1449             },
1450             "water_point": {
1451                 "label": "Punt d'aigua"
1452             },
1453             "waterway": {
1454                 "label": "Tipus"
1455             },
1456             "website": {
1457                 "label": "Lloc web",
1458                 "placeholder": "http://exemple.com/"
1459             },
1460             "wetland": {
1461                 "label": "Tipus"
1462             },
1463             "wheelchair": {
1464                 "label": "Accés per a cadires de rodes"
1465             },
1466             "width": {
1467                 "label": "Amplada (metres)"
1468             },
1469             "wikipedia": {
1470                 "label": "Viquipèdia"
1471             }
1472         },
1473         "presets": {
1474             "address": {
1475                 "name": "Adreça",
1476                 "terms": "Adreça, Direcció, Domicili"
1477             },
1478             "aerialway": {
1479                 "name": "Transport per cable"
1480             },
1481             "aerialway/cable_car": {
1482                 "name": "Telefèric"
1483             },
1484             "aerialway/chair_lift": {
1485                 "name": "Telecadira"
1486             },
1487             "aerialway/gondola": {
1488                 "name": "Telecabina"
1489             },
1490             "aerialway/magic_carpet": {
1491                 "name": "Cinta remuntadora"
1492             },
1493             "aerialway/platter": {
1494                 "name": "Teleesquí individual"
1495             },
1496             "aerialway/pylon": {
1497                 "name": "Piló d'estructura de transport per cable"
1498             },
1499             "aerialway/rope_tow": {
1500                 "name": "Corda remuntadora"
1501             },
1502             "aerialway/station": {
1503                 "name": "Estació de transport per cable"
1504             },
1505             "aerialway/t-bar": {
1506                 "name": "Teleesquí doble"
1507             },
1508             "aeroway": {
1509                 "name": "Infraestructura aeroportuària",
1510                 "terms": "Infraestructura aeroportuària, Instal·lacions aeroportuàries, Àrea aeroportuària"
1511             },
1512             "aeroway/aerodrome": {
1513                 "name": "Aeroport",
1514                 "terms": "Aeroport, Aeròdrom"
1515             },
1516             "aeroway/apron": {
1517                 "name": "Àrea d'aparcament",
1518                 "terms": "Àrea d'embarcament d'avions, Àrea d'aparcament d'avions"
1519             },
1520             "aeroway/gate": {
1521                 "name": "Porta de terminal d'aeroport",
1522                 "terms": "Porta d'aeroport, Accés per a l'embarcament d' avions,  Àrea d'embarcament d'avions "
1523             },
1524             "aeroway/hangar": {
1525                 "name": "Hàngar",
1526                 "terms": "dipòsit, drassana, magatzem, nau."
1527             },
1528             "aeroway/helipad": {
1529                 "name": "Heliport",
1530                 "terms": "Heliport, Helisuperfície, Àrea d'aturada d'helicòpters"
1531             },
1532             "aeroway/runway": {
1533                 "name": "Pista d'enlairament/aterratge",
1534                 "terms": "Pista d'enlairament, Pista d'aterratge"
1535             },
1536             "aeroway/taxiway": {
1537                 "name": "Plataforma de rodada",
1538                 "terms": "Plataforma de Rodada, Carrer de Taxi, Pista de Taxi, Carrer de Rodament, Carrer de Rodatge, Carril de Rodada, Carril de Rodatge"
1539             },
1540             "aeroway/terminal": {
1541                 "name": "Terminal d'aeroport",
1542                 "terms": "Terminal aeroportuària, Terminal d'aeroport, Terminal d'aeròdrom"
1543             },
1544             "amenity": {
1545                 "name": "Instal·lació",
1546                 "terms": "Instal·lació, Equipament, Edifici públic, Àrea pública, "
1547             },
1548             "amenity/arts_centre": {
1549                 "name": "Centre artístic"
1550             },
1551             "amenity/atm": {
1552                 "name": "Caixer automàtic",
1553                 "terms": "Caixer automàtic, Màquina expenedora de bitllets"
1554             },
1555             "amenity/bank": {
1556                 "name": "Banc",
1557                 "terms": "Banc, Institució financera, sucursal bancària,"
1558             },
1559             "amenity/bar": {
1560                 "name": "Bar",
1561                 "terms": "Bar, Local d'oci nocturn, Bar Musical, Local d'oci "
1562             },
1563             "amenity/bbq": {
1564                 "name": "Barbacoa/graella"
1565             },
1566             "amenity/bench": {
1567                 "name": "Banc",
1568                 "terms": "Banc peatonal, Banc per a asseure's, Banc de carrer"
1569             },
1570             "amenity/bicycle_parking": {
1571                 "name": "Aparcament per a  bicicletes",
1572                 "terms": "Aparcament per a Bicicletes, Àrea d'aparcament de bicicletes, Estació de bicicletes públiques, parking de bicis, pàrquing de bicicletes, parking de bicicletes, pàrquing de bicis"
1573             },
1574             "amenity/bicycle_rental": {
1575                 "name": "Lloguer de bicicletes",
1576                 "terms": "Lloguer de bicicletes, Servei de lloguer de bicicletes"
1577             },
1578             "amenity/bicycle_repair_station": {
1579                 "name": "Punt de reparació de bicicletes"
1580             },
1581             "amenity/biergarten": {
1582                 "name": "Biergarten"
1583             },
1584             "amenity/boat_rental": {
1585                 "name": "Lloguer d'embarcacions"
1586             },
1587             "amenity/bureau_de_change": {
1588                 "name": "Canvi de divisa"
1589             },
1590             "amenity/bus_station": {
1591                 "name": "Estació d'autobusos"
1592             },
1593             "amenity/cafe": {
1594                 "name": "Cafè",
1595                 "terms": "Cafè, bar, cafeteria"
1596             },
1597             "amenity/car_rental": {
1598                 "name": "Lloguer de cotxes",
1599                 "terms": "Lloguer de cotxes, Servei de lloguer de turismes"
1600             },
1601             "amenity/car_sharing": {
1602                 "name": "Servei de compartició de cotxe",
1603                 "terms": "Servei de compartició de cotxe, compartició de cotxes"
1604             },
1605             "amenity/car_wash": {
1606                 "name": "Rentat de cotxes",
1607                 "terms": "Servei de neteja de cotxes, Tren de rentat de cotxes, Estació d'autorentat de cotxes"
1608             },
1609             "amenity/casino": {
1610                 "name": "Casino"
1611             },
1612             "amenity/charging_station": {
1613                 "name": "Estació de càrrega"
1614             },
1615             "amenity/childcare": {
1616                 "name": "Llar d'Infants"
1617             },
1618             "amenity/cinema": {
1619                 "name": "Cinema",
1620                 "terms": "Cinema, Cine, Local de projeccions cinematogràfiques, Local d'esbarjo"
1621             },
1622             "amenity/clinic": {
1623                 "name": "Clínica"
1624             },
1625             "amenity/clock": {
1626                 "name": "Rellotge"
1627             },
1628             "amenity/college": {
1629                 "name": "Escola professional"
1630             },
1631             "amenity/community_centre": {
1632                 "name": "Centre Comunitari"
1633             },
1634             "amenity/compressed_air": {
1635                 "name": "Aire comprimit"
1636             },
1637             "amenity/courthouse": {
1638                 "name": "Jutjat",
1639                 "terms": "Jutjats, Palau de justícia"
1640             },
1641             "amenity/dentist": {
1642                 "name": "Dentista"
1643             },
1644             "amenity/doctor": {
1645                 "name": "Doctor"
1646             },
1647             "amenity/dojo": {
1648                 "name": "Dojo / Acadèmia d'arts marcials"
1649             },
1650             "amenity/drinking_water": {
1651                 "name": "Aigua apta per al consum",
1652                 "terms": "Aigua potable, Aigua apta per al consum humà, Aigua per beure, Font"
1653             },
1654             "amenity/embassy": {
1655                 "name": "Ambaixada",
1656                 "terms": "Ambaixada, Institució representativa d'un altre país, Edifici de dependències extrangeres"
1657             },
1658             "amenity/fast_food": {
1659                 "name": "Local de menjar ràpid",
1660                 "terms": "Menjar ràpid, servei de menjar ràpid, restaurant de menjar ràpid, Local de menjar ràpid"
1661             },
1662             "amenity/fire_station": {
1663                 "name": "Parc de bombers",
1664                 "terms": "Caserna de bombers, Base de Bombers, Estació de Bombers"
1665             },
1666             "amenity/fountain": {
1667                 "name": "Font",
1668                 "terms": "Font, aiguaneix, broll, brollador, deu, fontana, sortidor."
1669             },
1670             "amenity/fuel": {
1671                 "name": "Benzinera",
1672                 "terms": "Betzinera, Estació de servei, Gasolinera, "
1673             },
1674             "amenity/grave_yard": {
1675                 "name": "Cementiri",
1676                 "terms": "Cementiri, Camp de tombes, necròpoli, ciutat dels difunts"
1677             },
1678             "amenity/grit_bin": {
1679                 "name": "Contenidor de sorra"
1680             },
1681             "amenity/hospital": {
1682                 "name": "Hospital",
1683                 "terms": "Hospital, centre hospitalari, policlínica, clínica, CAP, Centre d'atenció primària, Centre de salut, Centre, Atenció, Primària, Centre d'Atenció Primària."
1684             },
1685             "amenity/kindergarten": {
1686                 "name": "Centre preescolar"
1687             },
1688             "amenity/library": {
1689                 "name": "Biblioteca",
1690                 "terms": "Biblioteca, llibreria, Espai d'emmagatzematge de llibres, Edifici públic per als llibres "
1691             },
1692             "amenity/marketplace": {
1693                 "name": "Mercat",
1694                 "terms": "Mercat, Mercat veïnal, Mercat de carrer"
1695             },
1696             "amenity/nightclub": {
1697                 "name": "Club nocturn"
1698             },
1699             "amenity/parking": {
1700                 "name": "Aparcament",
1701                 "terms": "Aparcament, Pàrquing, Garatge, Parking, parking"
1702             },
1703             "amenity/parking_entrance": {
1704                 "name": "Entrada de Garatge/Sortida"
1705             },
1706             "amenity/pharmacy": {
1707                 "name": "Farmàcia",
1708                 "terms": "Farmàcia, establiment de venda de medicaments,"
1709             },
1710             "amenity/place_of_worship": {
1711                 "name": "Lloc de culte",
1712                 "terms": "Lloc de culte, Lloc per a la oració, temple de la fe, Punt de trobada religiós, Casa de Déu"
1713             },
1714             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1715                 "name": "Temple budista",
1716                 "terms": "Temple Budista, Lloc per al culte budista, església budista"
1717             },
1718             "amenity/place_of_worship/christian": {
1719                 "name": "Església",
1720                 "terms": "Temple, església"
1721             },
1722             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1723                 "name": "Sinagoga",
1724                 "terms": "Sinagoga, temple jueu, església jueva, culte jueu, jueu"
1725             },
1726             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1727                 "name": "Mesquita",
1728                 "terms": "Mesquita, temple musulmà, espai musulmà, musulmà"
1729             },
1730             "amenity/police": {
1731                 "name": "Comissaria de Policia",
1732                 "terms": "Comissaria de policia, dependències policials, edifici policial, base de la policia"
1733             },
1734             "amenity/post_box": {
1735                 "name": "Bústia de correus",
1736                 "terms": "Bústia, Bústia Pública, Correus, Carta, Servei de Correus, Enviament"
1737             },
1738             "amenity/post_office": {
1739                 "name": "Oficina de correus",
1740                 "terms": "Oficina de Correus, Correus, Edifici de Correus, Cartes, Carters"
1741             },
1742             "amenity/pub": {
1743                 "name": "Pub",
1744                 "terms": "Bar, Bar Musical, Pub, Local de copes, Local d'oci nocturn, Bareto"
1745             },
1746             "amenity/public_bookcase": {
1747                 "name": "Biblioteca pública"
1748             },
1749             "amenity/ranger_station": {
1750                 "name": "Base d'Agents Rurals"
1751             },
1752             "amenity/recycling": {
1753                 "name": "Reciclatge"
1754             },
1755             "amenity/register_office": {
1756                 "name": "Oficina de registre"
1757             },
1758             "amenity/restaurant": {
1759                 "name": "Restaurant",
1760                 "terms": "Restaurant, Lloc per menjar, Bistro, Wok, Trattoria, Pizzeria"
1761             },
1762             "amenity/sanitary_dump_station": {
1763                 "name": "Estació de buidatge de lavabos"
1764             },
1765             "amenity/school": {
1766                 "name": "Escola",
1767                 "terms": "Escola, CEIP, IES, Col·legi, Institut, Centre educatiu, Guarderia"
1768             },
1769             "amenity/shelter": {
1770                 "name": "Refugi"
1771             },
1772             "amenity/social_facility": {
1773                 "name": "Equipament social"
1774             },
1775             "amenity/social_facility/food_bank": {
1776                 "name": "Banc d'aliments"
1777             },
1778             "amenity/social_facility/group_home": {
1779                 "name": "Residència d'avis",
1780                 "terms": "Geriàtric, Residencia geriàtrica"
1781             },
1782             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1783                 "name": "Refugi per a indigents"
1784             },
1785             "amenity/studio": {
1786                 "name": "Estudi"
1787             },
1788             "amenity/swimming_pool": {
1789                 "name": "Piscina",
1790                 "terms": "Piscina, Instal·lació aquàtica"
1791             },
1792             "amenity/taxi": {
1793                 "name": "Parada de Taxi",
1794                 "terms": "Parada de taxi, estació de taxis, taxi, taxis"
1795             },
1796             "amenity/telephone": {
1797                 "name": "Telèfon",
1798                 "terms": "Telèfon, Telèfon públic, Cabina telefònica, Cabina de telèfon públic"
1799             },
1800             "amenity/theatre": {
1801                 "name": "Teatre",
1802                 "terms": "Cinema, Sala de Cine, Complex de cines, edifici de cines, sala de cine"
1803             },
1804             "amenity/toilets": {
1805                 "name": "Lavabos",
1806                 "terms": "Lavabos, Serveis, Lavabos públics, W.C"
1807             },
1808             "amenity/townhall": {
1809                 "name": "Ajuntament",
1810                 "terms": "Ajuntament, casa consistorial, consistori, govern local, seu del govern local,  "
1811             },
1812             "amenity/university": {
1813                 "name": "Campus universitari"
1814             },
1815             "amenity/vending_machine": {
1816                 "name": "Màquina de vending"
1817             },
1818             "amenity/veterinary": {
1819                 "name": "Veterinari"
1820             },
1821             "amenity/waste_basket": {
1822                 "name": "Paperera",
1823                 "terms": "Paperera, Basura, Paperera pública, Contenidor, deixalles, brossa"
1824             },
1825             "area": {
1826                 "name": "Àrea",
1827                 "terms": "Àrea"
1828             },
1829             "area/highway": {
1830                 "name": "Superfície de la carretera"
1831             },
1832             "barrier": {
1833                 "name": "Barrera",
1834                 "terms": "Tanca, Valla, Paret, Seto, Tancament, Filferrada, Reixat, Reixa"
1835             },
1836             "barrier/block": {
1837                 "name": "Bloc",
1838                 "terms": "Bloc"
1839             },
1840             "barrier/bollard": {
1841                 "name": "Piló",
1842                 "terms": "Piló, Pilona"
1843             },
1844             "barrier/cattle_grid": {
1845                 "name": "Reixat ",
1846                 "terms": "Reixat, reixat ramader"
1847             },
1848             "barrier/city_wall": {
1849                 "name": "Muralla",
1850                 "terms": "Muralla, Muralla Medieval, Paret de la ciutat, Mur, Tanca, Tancament, Medieval, Monument"
1851             },
1852             "barrier/cycle_barrier": {
1853                 "name": "Barrera per a ciclistes",
1854                 "terms": "Barrera per a ciclistes, Ciclisme, Bicicleta, Ruta cicloturista, Valla, Tanca, Tancament, Tanca per a bicicletes"
1855             },
1856             "barrier/ditch": {
1857                 "name": "Sèquia",
1858                 "terms": "Sèquia, Canal, Aigua, Via aquífera, Torrent, Conducció d'aigua, Aquífer, Rierol"
1859             },
1860             "barrier/entrance": {
1861                 "name": "Entrada",
1862                 "terms": "Entrada, Porta, Portes, Portalada, Accés"
1863             },
1864             "barrier/fence": {
1865                 "name": "Tanca",
1866                 "terms": "Valla, Tanca, Tancament, Barrera, "
1867             },
1868             "barrier/gate": {
1869                 "name": "Porta",
1870                 "terms": "Porta d'embarcament d'avions, Porta d'aeroport, Porta"
1871             },
1872             "barrier/hedge": {
1873                 "name": "Tanca de bardissa",
1874                 "terms": "Seto, Tanca de Bardissa, Valla de seto, Valla verda, Valla de plantes, Tanca de plantes"
1875             },
1876             "barrier/kissing_gate": {
1877                 "name": "Porta giratòria",
1878                 "terms": "Porta giratòria, Porta sense retorn, Accés giratori, Porta de no retorn"
1879             },
1880             "barrier/lift_gate": {
1881                 "name": "Barrera per a vehicles",
1882                 "terms": "Porta d'ascensor"
1883             },
1884             "barrier/retaining_wall": {
1885                 "name": "Mur de contenció",
1886                 "terms": "Mur de contenció, Paret de contenció"
1887             },
1888             "barrier/stile": {
1889                 "name": "esgraons",
1890                 "terms": "Escala de tanca"
1891             },
1892             "barrier/toll_booth": {
1893                 "name": "Peatge",
1894                 "terms": "Peatge, Autopista de peatge, Cabina de peatge, Estació de peatge, Punt de peatge"
1895             },
1896             "barrier/wall": {
1897                 "name": "Mur",
1898                 "terms": "Mur, Paret, Muralla"
1899             },
1900             "boundary/administrative": {
1901                 "name": "Límit administratiu",
1902                 "terms": "Límit administratiu, Frontera administrativa, Delimitació administrativa"
1903             },
1904             "building": {
1905                 "name": "Edifici",
1906                 "terms": "Edifici, Bloc de pisos, Nau industrial, Centre comercial, Oficines, Bloc, Casa, Barraca"
1907             },
1908             "building/apartments": {
1909                 "name": "Apartaments",
1910                 "terms": "Apartaments, Pisos, Bloc de pisos, Bloc"
1911             },
1912             "building/barn": {
1913                 "name": "Graner"
1914             },
1915             "building/bunker": {
1916                 "name": "Búnquer"
1917             },
1918             "building/cabin": {
1919                 "name": "Cabana"
1920             },
1921             "building/cathedral": {
1922                 "name": "Catedral"
1923             },
1924             "building/chapel": {
1925                 "name": "Capella"
1926             },
1927             "building/church": {
1928                 "name": "Església"
1929             },
1930             "building/college": {
1931                 "name": "Edifici d'escola professional"
1932             },
1933             "building/commercial": {
1934                 "name": "Edifici comercial",
1935                 "terms": "Edifici comercial"
1936             },
1937             "building/construction": {
1938                 "name": "Edifici en construcció"
1939             },
1940             "building/detached": {
1941                 "name": "Xalet unifamiliar",
1942                 "terms": "casa aïllada, casa d'urbanització, xalet, chalet, xalets, chalets, casa i jardí, casa amb jardí"
1943             },
1944             "building/dormitory": {
1945                 "name": "Edifici d'habitacions"
1946             },
1947             "building/entrance": {
1948                 "name": "Entrada/Sortida",
1949                 "terms": "Entrada/Sortida"
1950             },
1951             "building/garage": {
1952                 "name": "garatge ",
1953                 "terms": "Garatge"
1954             },
1955             "building/garages": {
1956                 "name": "Garatges"
1957             },
1958             "building/greenhouse": {
1959                 "name": "Hivernacle"
1960             },
1961             "building/hospital": {
1962                 "name": "Edifici hospitalari",
1963                 "terms": "Edifici hospitalari, hospital, urgències, planta, consultes externes, UCI, UVI, quiròfans"
1964             },
1965             "building/hotel": {
1966                 "name": "Edifici hoteler"
1967             },
1968             "building/house": {
1969                 "name": "Casa",
1970                 "terms": "Casa"
1971             },
1972             "building/hut": {
1973                 "name": "Cabana",
1974                 "terms": "Barraca"
1975             },
1976             "building/industrial": {
1977                 "name": "Edifici industrial",
1978                 "terms": "Edifici industrial"
1979             },
1980             "building/kindergarten": {
1981                 "name": "Edifici de preescolar"
1982             },
1983             "building/public": {
1984                 "name": "Edifici públic"
1985             },
1986             "building/residential": {
1987                 "name": "Edifici residencial",
1988                 "terms": "Edifici residencial"
1989             },
1990             "building/retail": {
1991                 "name": "Edifici de grans magatzems"
1992             },
1993             "building/roof": {
1994                 "name": "Teulada"
1995             },
1996             "building/school": {
1997                 "name": "Edifici escolar",
1998                 "terms": "Escola, Gimnàs, Poliesportiu, Aulari, Seminaris, Pati, Esbarjo, Aules, Despatxos, Tallers, Ateliers, Aules d'informàtica, Classes, Classe, Sala de música, Corredors, Corredor, Pasillo, Pasillos, Passadís, Passadissos, Sala de professors, Recepció"
1999             },
2000             "building/shed": {
2001                 "name": "Traster"
2002             },
2003             "building/stable": {
2004                 "name": "Estable"
2005             },
2006             "building/static_caravan": {
2007                 "name": "Caravana fixa"
2008             },
2009             "building/terrace": {
2010                 "name": "Cases unifamiliars"
2011             },
2012             "building/train_station": {
2013                 "name": "Estació de ferrocarril"
2014             },
2015             "building/university": {
2016                 "name": "Edifici universitari",
2017                 "terms": "Edifici universitari"
2018             },
2019             "building/warehouse": {
2020                 "name": "Magatzem"
2021             },
2022             "craft": {
2023                 "name": "Artesà"
2024             },
2025             "craft/basket_maker": {
2026                 "name": "Cistellaire"
2027             },
2028             "craft/beekeeper": {
2029                 "name": "Apicultor"
2030             },
2031             "craft/blacksmith": {
2032                 "name": "Ferrer"
2033             },
2034             "craft/boatbuilder": {
2035                 "name": "Constructor d'embarcacions"
2036             },
2037             "craft/bookbinder": {
2038                 "name": "Enquadernador"
2039             },
2040             "craft/brewery": {
2041                 "name": "Cerveseria"
2042             },
2043             "craft/carpenter": {
2044                 "name": "Fuster",
2045                 "terms": "Fuster, Fusteria, Ebenista, Ebenisteria, Tallista"
2046             },
2047             "craft/carpet_layer": {
2048                 "name": "Moquetista"
2049             },
2050             "craft/caterer": {
2051                 "name": "Servei de càtering"
2052             },
2053             "craft/clockmaker": {
2054                 "name": "Rellotger"
2055             },
2056             "craft/confectionery": {
2057                 "name": "Confiteria",
2058                 "terms": "Dolços, Llaminadures, Llamins, Bombons, Caramels, Carmels, Confits, Llepolies"
2059             },
2060             "craft/dressmaker": {
2061                 "name": "Sastreria"
2062             },
2063             "craft/electrician": {
2064                 "name": "Electricista"
2065             },
2066             "craft/gardener": {
2067                 "name": "Jardiner"
2068             },
2069             "craft/glaziery": {
2070                 "name": "Vidrieria"
2071             },
2072             "craft/handicraft": {
2073                 "name": "Botiga d'artesà"
2074             },
2075             "craft/hvac": {
2076                 "name": "Empresa d'instal·lacions climàtiques"
2077             },
2078             "craft/insulator": {
2079                 "name": "Aïllador"
2080             },
2081             "craft/jeweler": {
2082                 "name": "Joieria"
2083             },
2084             "craft/key_cutter": {
2085                 "name": "Fabricant de claus"
2086             },
2087             "craft/locksmith": {
2088                 "name": "Copisteria de claus"
2089             },
2090             "craft/metal_construction": {
2091                 "name": "Construccions metàliques"
2092             },
2093             "craft/optician": {
2094                 "name": "Òptica"
2095             },
2096             "craft/painter": {
2097                 "name": "Pintor"
2098             },
2099             "craft/photographer": {
2100                 "name": "Fotògraf"
2101             },
2102             "craft/photographic_laboratory": {
2103                 "name": "Laboratori fotogràfic"
2104             },
2105             "craft/plasterer": {
2106                 "name": "Guixaire"
2107             },
2108             "craft/plumber": {
2109                 "name": "Llauner"
2110             },
2111             "craft/pottery": {
2112                 "name": "Terrisseria"
2113             },
2114             "craft/rigger": {
2115                 "name": "Armador d'embarcacions"
2116             },
2117             "craft/roofer": {
2118                 "name": "Constructor de teulades"
2119             },
2120             "craft/saddler": {
2121                 "name": "Cuirasser"
2122             },
2123             "craft/sailmaker": {
2124                 "name": "Fabricant de veles"
2125             },
2126             "craft/sawmill": {
2127                 "name": "Serradora"
2128             },
2129             "craft/scaffolder": {
2130                 "name": "Muntador de bastides"
2131             },
2132             "craft/sculpter": {
2133                 "name": "Escultor"
2134             },
2135             "craft/shoemaker": {
2136                 "name": "Sabater"
2137             },
2138             "craft/stonemason": {
2139                 "name": "Manobra"
2140             },
2141             "craft/sweep": {
2142                 "name": "Netejador de xemeneies"
2143             },
2144             "craft/tailor": {
2145                 "name": "Sastreria"
2146             },
2147             "craft/tiler": {
2148                 "name": "Enrajolador"
2149             },
2150             "craft/tinsmith": {
2151                 "name": "Llauner"
2152             },
2153             "craft/upholsterer": {
2154                 "name": "Creador de mobles"
2155             },
2156             "craft/watchmaker": {
2157                 "name": "Fabricant de rellotges"
2158             },
2159             "craft/window_construction": {
2160                 "name": "Fabricant de finestres"
2161             },
2162             "craft/winery": {
2163                 "name": "Celler"
2164             },
2165             "embankment": {
2166                 "name": "Terraplè "
2167             },
2168             "emergency/ambulance_station": {
2169                 "name": "Parada d'ambulàncies"
2170             },
2171             "emergency/fire_hydrant": {
2172                 "name": "Boca d'incendis",
2173                 "terms": "Boca d'incendis, presa d'aigua per a bombers, incendi, bombers, sortida d'aigua, aigua"
2174             },
2175             "emergency/phone": {
2176                 "name": "Telèfon per a emergències",
2177                 "terms": "Telèfon d'emergències, SOS, S.O.S"
2178             },
2179             "entrance": {
2180                 "name": "Entrada/Sortida",
2181                 "terms": "Entrada/Sortida"
2182             },
2183             "footway/crossing": {
2184                 "name": "Creuament de carrer"
2185             },
2186             "footway/crosswalk": {
2187                 "name": "Pas de vianants"
2188             },
2189             "footway/sidewalk": {
2190                 "name": "Vorera"
2191             },
2192             "ford": {
2193                 "name": "Ford"
2194             },
2195             "golf/bunker": {
2196                 "name": "Bunker"
2197             },
2198             "golf/fairway": {
2199                 "name": "Fairway"
2200             },
2201             "golf/green": {
2202                 "name": "Green"
2203             },
2204             "golf/hole": {
2205                 "name": "Forat"
2206             },
2207             "golf/lateral_water_hazard": {
2208                 "name": "Obstacle d'aigua lateral"
2209             },
2210             "golf/rough": {
2211                 "name": "Rough"
2212             },
2213             "golf/tee": {
2214                 "name": "Àrea inicial"
2215             },
2216             "golf/water_hazard": {
2217                 "name": "Obstacle d'aigua"
2218             },
2219             "highway": {
2220                 "name": "Via",
2221                 "terms": "Via, Carretera"
2222             },
2223             "highway/bridleway": {
2224                 "name": "Camí de ferradura",
2225                 "terms": "Camí de ferradura, cavall, camí eqüestre, via eqüestre, ferradura, via de ferradura"
2226             },
2227             "highway/bus_stop": {
2228                 "name": "Parada d'autobús",
2229                 "terms": "Parada de bus, Parada"
2230             },
2231             "highway/corridor": {
2232                 "name": "Corredor interior"
2233             },
2234             "highway/crossing": {
2235                 "name": "Creuament de carrer"
2236             },
2237             "highway/crosswalk": {
2238                 "name": "Pas de vianants"
2239             },
2240             "highway/cycleway": {
2241                 "name": "Carril Bici",
2242                 "terms": "Carril Bici, Via verda, Via ciclista"
2243             },
2244             "highway/footway": {
2245                 "name": "Camí per a vianants",
2246                 "terms": "Camí per a vianants, carrer peatonal, camí per a peatons, a peu, camí per caminar, vianant, vianants, peató, peatons, transeünt, transeünts, peatonal"
2247             },
2248             "highway/living_street": {
2249                 "name": "Carrer residencial",
2250                 "terms": "Carrer residencial"
2251             },
2252             "highway/mini_roundabout": {
2253                 "name": "Mini-Rotonda",
2254                 "terms": "Minirotonda, Mini-rotonda, Rotonda petita"
2255             },
2256             "highway/motorway": {
2257                 "name": "Autopista",
2258                 "terms": "Autopista,Autovia"
2259             },
2260             "highway/motorway_junction": {
2261                 "name": "Intersecció d'autopista / Sortida"
2262             },
2263             "highway/motorway_link": {
2264                 "name": "Enllaç d'autopista",
2265                 "terms": "Rampa, entrada, incorporació, baixada, addició, autopista, autovia, eix"
2266             },
2267             "highway/path": {
2268                 "name": "Camí",
2269                 "terms": "Sender,Corriol"
2270             },
2271             "highway/pedestrian": {
2272                 "name": "Zona de vianants"
2273             },
2274             "highway/primary": {
2275                 "name": "Carretera primària",
2276                 "terms": "Carretera primària,Carretera de 1r ordre"
2277             },
2278             "highway/primary_link": {
2279                 "name": "Enllaç de carretera primària",
2280                 "terms": "Enllaç amb primària"
2281             },
2282             "highway/raceway": {
2283                 "name": "Circuit de curses de motor"
2284             },
2285             "highway/residential": {
2286                 "name": "Carrer",
2287                 "terms": "Carrer"
2288             },
2289             "highway/rest_area": {
2290                 "name": "Àrea de descans"
2291             },
2292             "highway/road": {
2293                 "name": "Carretera sense classificació",
2294                 "terms": "via desconeguda, via per arreglar,"
2295             },
2296             "highway/secondary": {
2297                 "name": "Carretera secundària",
2298                 "terms": "Carretera secundària,Carretera de 2n ordre"
2299             },
2300             "highway/secondary_link": {
2301                 "name": "Enllaç de carretera secundària",
2302                 "terms": "Enllaç amb secundària"
2303             },
2304             "highway/service": {
2305                 "name": "Via de servei",
2306                 "terms": "Via de servei, Lateral"
2307             },
2308             "highway/service/alley": {
2309                 "name": "Carreró",
2310                 "terms": "Carreró,Cul de sac"
2311             },
2312             "highway/service/drive-through": {
2313                 "name": "Via dins una propietat",
2314                 "terms": "Pas de vehicles"
2315             },
2316             "highway/service/driveway": {
2317                 "name": "Via d'accés a una propietat",
2318                 "terms": "Entrada de vehicles"
2319             },
2320             "highway/service/emergency_access": {
2321                 "name": "Accés per a emergències",
2322                 "terms": "Accés d'emergència"
2323             },
2324             "highway/service/parking_aisle": {
2325                 "name": "Carrer d'aparcament",
2326                 "terms": "Passadís de pàrquing, pàrquing, parking, aparcament, carrer interior d'aparcament, carrer per aparcar, carrer de pàrqquing, carrer de parking"
2327             },
2328             "highway/services": {
2329                 "name": "Àrea de servei"
2330             },
2331             "highway/steps": {
2332                 "name": "Escales",
2333                 "terms": "esgraons, graons, escalinata, escala, escalons"
2334             },
2335             "highway/stop": {
2336                 "name": "Senyal de stop"
2337             },
2338             "highway/street_lamp": {
2339                 "name": "Fanal"
2340             },
2341             "highway/tertiary": {
2342                 "name": "Carretera terciària",
2343                 "terms": "Carretera terciària,Carretera de 3r ordre,local"
2344             },
2345             "highway/tertiary_link": {
2346                 "name": "Enllaç de carretera terciària",
2347                 "terms": "Enllaç amb terciària"
2348             },
2349             "highway/track": {
2350                 "name": "Pista",
2351                 "terms": "Pista, Traça, Camí"
2352             },
2353             "highway/traffic_signals": {
2354                 "name": "Semàfors",
2355                 "terms": "Senyals de trànsit, Senyals de tràfic"
2356             },
2357             "highway/trunk": {
2358                 "name": "Carretera principal",
2359                 "terms": "Via ràpida,Variant"
2360             },
2361             "highway/trunk_link": {
2362                 "name": "Enllaç de via principal",
2363                 "terms": "Enllaç amb via ràpida"
2364             },
2365             "highway/turning_circle": {
2366                 "name": "Cul de sac",
2367                 "terms": "Girar 180 graus, Canviar de sentit"
2368             },
2369             "highway/unclassified": {
2370                 "name": "Altres carreteres",
2371                 "terms": "Carretera municipal"
2372             },
2373             "historic": {
2374                 "name": "Lloc històric",
2375                 "terms": "Lloc històric"
2376             },
2377             "historic/archaeological_site": {
2378                 "name": "Jaciment arqueològic",
2379                 "terms": "Lloc arqueològic"
2380             },
2381             "historic/boundary_stone": {
2382                 "name": "Fita de terme",
2383                 "terms": "Fita de frontera"
2384             },
2385             "historic/castle": {
2386                 "name": "Castell",
2387                 "terms": "Castell"
2388             },
2389             "historic/memorial": {
2390                 "name": "Memorial",
2391                 "terms": "Memorial"
2392             },
2393             "historic/monument": {
2394                 "name": "Monument",
2395                 "terms": "Monument"
2396             },
2397             "historic/ruins": {
2398                 "name": "Ruïnes",
2399                 "terms": "Ruines"
2400             },
2401             "historic/wayside_cross": {
2402                 "name": "Creu Cristiana",
2403                 "terms": "Calvari,Encreuament del camí"
2404             },
2405             "historic/wayside_shrine": {
2406                 "name": "Capella",
2407                 "terms": "Ermita"
2408             },
2409             "junction": {
2410                 "name": "Encreuament"
2411             },
2412             "landuse": {
2413                 "name": "Ús de la terra"
2414             },
2415             "landuse/allotments": {
2416                 "name": "Horts",
2417                 "terms": "Assignació"
2418             },
2419             "landuse/basin": {
2420                 "name": "Bassa",
2421                 "terms": "Conca"
2422             },
2423             "landuse/cemetery": {
2424                 "name": "Cementiri",
2425                 "terms": "Cementiri, Camp Sant"
2426             },
2427             "landuse/churchyard": {
2428                 "name": "Terrenys d'església"
2429             },
2430             "landuse/commercial": {
2431                 "name": "Zona Comercial"
2432             },
2433             "landuse/construction": {
2434                 "name": "Zona en construcció",
2435                 "terms": "En construcció"
2436             },
2437             "landuse/farm": {
2438                 "name": "Zona Agrícola"
2439             },
2440             "landuse/farmland": {
2441                 "name": "Zona Agrícola"
2442             },
2443             "landuse/farmyard": {
2444                 "name": "Edificis de Granja",
2445                 "terms": "Granja, Granges, Galliner, Estable, Mas, Masia, Masoveria, Ranxo, Nau, Naus,  Dipòsit, Femta, Fems, Fem, Porc, Porcs, Purí, Purins, Gallina, Gallines, Conill, Conills, Pinso, Tancat, Tanca, Valles, Valla"
2446             },
2447             "landuse/forest": {
2448                 "name": "Bosc",
2449                 "terms": "Massa forestal,Bosc,Arbreda"
2450             },
2451             "landuse/garages": {
2452                 "name": "Garatges"
2453             },
2454             "landuse/grass": {
2455                 "name": "Herba",
2456                 "terms": "Herba,Gespa"
2457             },
2458             "landuse/industrial": {
2459                 "name": "Zona Industrial"
2460             },
2461             "landuse/landfill": {
2462                 "name": "Abocador"
2463             },
2464             "landuse/meadow": {
2465                 "name": "Prat",
2466                 "terms": "Prat,Prada,Natural"
2467             },
2468             "landuse/military": {
2469                 "name": "Zona Militar"
2470             },
2471             "landuse/orchard": {
2472                 "name": "Verger",
2473                 "terms": "Horta,Hort,Plantació"
2474             },
2475             "landuse/plant_nursery": {
2476                 "name": "Planter"
2477             },
2478             "landuse/quarry": {
2479                 "name": "Mina a cel obert",
2480                 "terms": "Pedrera"
2481             },
2482             "landuse/residential": {
2483                 "name": "Zona Residencial"
2484             },
2485             "landuse/retail": {
2486                 "name": "Zona de Comerç minorista"
2487             },
2488             "landuse/vineyard": {
2489                 "name": "Vinya",
2490                 "terms": "Vinyar, Vinyal, Vinyet, Vinya"
2491             },
2492             "leisure": {
2493                 "name": "Esbarjo",
2494                 "terms": "Lleure,Temps lliure"
2495             },
2496             "leisure/adult_gaming_centre": {
2497                 "name": "Centre d'oci adult"
2498             },
2499             "leisure/bowling_alley": {
2500                 "name": "Bolera"
2501             },
2502             "leisure/common": {
2503                 "name": "Àrea comuna"
2504             },
2505             "leisure/dog_park": {
2506                 "name": "Parc Caní",
2507                 "terms": "Pipi-can,Parc per gossos"
2508             },
2509             "leisure/firepit": {
2510                 "name": "Lloc per a fogueres"
2511             },
2512             "leisure/garden": {
2513                 "name": "Jardí",
2514                 "terms": "Jardí,Parc,Zona ajardinada"
2515             },
2516             "leisure/golf_course": {
2517                 "name": "Camp de golf",
2518                 "terms": "Camp de Golf"
2519             },
2520             "leisure/ice_rink": {
2521                 "name": "Pista de gel"
2522             },
2523             "leisure/marina": {
2524                 "name": "Port esportiu",
2525                 "terms": "Port esportiu, Marina"
2526             },
2527             "leisure/nature_reserve": {
2528                 "name": "Reserva Natural"
2529             },
2530             "leisure/park": {
2531                 "name": "Parc",
2532                 "terms": "parc, àrea verda, àrea enjardinada, jardí, verger, gespa, arbres, flors"
2533             },
2534             "leisure/picnic_table": {
2535                 "name": "Taula de picnic"
2536             },
2537             "leisure/pitch": {
2538                 "name": "Camp d'esports",
2539                 "terms": "Camp d'esports, Pista poliesportiva"
2540             },
2541             "leisure/pitch/american_football": {
2542                 "name": "Camp de futbol americà",
2543                 "terms": "Estadi de futbol americà,Camp de futbol americà"
2544             },
2545             "leisure/pitch/baseball": {
2546                 "name": "Camp de beisbol",
2547                 "terms": "Camp de beisbol,Pista de beisbol"
2548             },
2549             "leisure/pitch/basketball": {
2550                 "name": "Pista de bàsquet",
2551                 "terms": "Pista de bàsquet, Pavelló de bàsquet"
2552             },
2553             "leisure/pitch/skateboard": {
2554                 "name": "Parc per a skates"
2555             },
2556             "leisure/pitch/soccer": {
2557                 "name": "Camp de futbol",
2558                 "terms": "Camp de futbol,Pista de futbol"
2559             },
2560             "leisure/pitch/tennis": {
2561                 "name": "Pista de tennis",
2562                 "terms": "Camp de Tennis, Pista de tennis"
2563             },
2564             "leisure/pitch/volleyball": {
2565                 "name": "Camp de vòleibol",
2566                 "terms": "Pista de voleibol,Camp de voleibol"
2567             },
2568             "leisure/playground": {
2569                 "name": "Zona de jocs infantils",
2570                 "terms": "Parc Infantil"
2571             },
2572             "leisure/running_track": {
2573                 "name": "Pista atlètica",
2574                 "terms": "Pista per córrer, Pista d'atletisme, Pista, Córrer, Atlètic, Atlètica, Atletisme"
2575             },
2576             "leisure/slipway": {
2577                 "name": "Pendent per a embarcacions",
2578                 "terms": "Varador"
2579             },
2580             "leisure/sports_center": {
2581                 "name": "Centre d'esports / Gimnàs"
2582             },
2583             "leisure/stadium": {
2584                 "name": "Estadi",
2585                 "terms": "Estadi,Camp"
2586             },
2587             "leisure/swimming_pool": {
2588                 "name": "Piscina",
2589                 "terms": "Piscina"
2590             },
2591             "leisure/track": {
2592                 "name": "Circuit de curses (sense motor)"
2593             },
2594             "line": {
2595                 "name": "Línia",
2596                 "terms": "Línia"
2597             },
2598             "man_made": {
2599                 "name": "Fet per l'home",
2600                 "terms": "Fet per la mà de l'home"
2601             },
2602             "man_made/adit": {
2603                 "name": "Entrada"
2604             },
2605             "man_made/breakwater": {
2606                 "name": "trencaonades",
2607                 "terms": "Escullera,Espigó,Espatller"
2608             },
2609             "man_made/cutline": {
2610                 "name": "Línia de tall",
2611                 "terms": "Línia de tall"
2612             },
2613             "man_made/embankment": {
2614                 "name": "Terraplè "
2615             },
2616             "man_made/flagpole": {
2617                 "name": "Màstil"
2618             },
2619             "man_made/lighthouse": {
2620                 "name": "Far",
2621                 "terms": "Far"
2622             },
2623             "man_made/mast": {
2624                 "name": "Torre de ràdio"
2625             },
2626             "man_made/observation": {
2627                 "name": "Torre de vigilància"
2628             },
2629             "man_made/petroleum_well": {
2630                 "name": "Pou petrolífer"
2631             },
2632             "man_made/pier": {
2633                 "name": "Moll de pilons",
2634                 "terms": "Moll,Dàrsena"
2635             },
2636             "man_made/pipeline": {
2637                 "name": "Canonada",
2638                 "terms": "Gàseoducte,Oleoducte,Canonades"
2639             },
2640             "man_made/silo": {
2641                 "name": "Sitja"
2642             },
2643             "man_made/storage_tank": {
2644                 "name": "Dipòsit d'emmagatzematge"
2645             },
2646             "man_made/survey_point": {
2647                 "name": "Punt referencial",
2648                 "terms": "Punt de salvació,Punt de salvament,Punt d'evacuació"
2649             },
2650             "man_made/tower": {
2651                 "name": "Torre",
2652                 "terms": "Torre, Torres"
2653             },
2654             "man_made/wastewater_plant": {
2655                 "name": "Depuradora d'aigües residuals",
2656                 "terms": "Depuradora"
2657             },
2658             "man_made/water_tower": {
2659                 "name": "Torre d'aigua",
2660                 "terms": "Torre d'aigua, Dipòsit d'aigua, Dipòsit"
2661             },
2662             "man_made/water_well": {
2663                 "name": "Pou"
2664             },
2665             "man_made/water_works": {
2666                 "name": "Planta potabilitzadora"
2667             },
2668             "military/airfield": {
2669                 "name": "Aeròdrom militar"
2670             },
2671             "military/barracks": {
2672                 "name": "Caserna militar"
2673             },
2674             "military/bunker": {
2675                 "name": "Búnquer"
2676             },
2677             "military/range": {
2678                 "name": "Terreny per a usos militars"
2679             },
2680             "natural": {
2681                 "name": "Natural"
2682             },
2683             "natural/bay": {
2684                 "name": "Badia"
2685             },
2686             "natural/beach": {
2687                 "name": "Platja",
2688                 "terms": "Platja"
2689             },
2690             "natural/cave_entrance": {
2691                 "name": "Entrada de cova"
2692             },
2693             "natural/cliff": {
2694                 "name": "Penya-segat"
2695             },
2696             "natural/coastline": {
2697                 "name": "Línia costanera",
2698                 "terms": "Línia costera, costa, litoral, línia de platja, costa, platja, mar"
2699             },
2700             "natural/fell": {
2701                 "name": "Prat d'alta muntanya"
2702             },
2703             "natural/glacier": {
2704                 "name": "Glacera"
2705             },
2706             "natural/grassland": {
2707                 "name": "Praderia"
2708             },
2709             "natural/heath": {
2710                 "name": "Landa"
2711             },
2712             "natural/peak": {
2713                 "name": "Pic",
2714                 "terms": "Pic, cim, cimadal, pollegó, agulla."
2715             },
2716             "natural/saddle": {
2717                 "name": "Seient"
2718             },
2719             "natural/scree": {
2720                 "name": "Tartera"
2721             },
2722             "natural/scrub": {
2723                 "name": "Matollar"
2724             },
2725             "natural/spring": {
2726                 "name": "Font"
2727             },
2728             "natural/tree": {
2729                 "name": "Arbre",
2730                 "terms": "Arbre"
2731             },
2732             "natural/tree_row": {
2733                 "name": "Fila d'arbres"
2734             },
2735             "natural/volcano": {
2736                 "name": "Volcà"
2737             },
2738             "natural/water": {
2739                 "name": "Aigua",
2740                 "terms": "Aigua"
2741             },
2742             "natural/water/lake": {
2743                 "name": "Llac",
2744                 "terms": "Llac, Estany"
2745             },
2746             "natural/water/pond": {
2747                 "name": "Estany",
2748                 "terms": "estany, bassa, bassal, llac, reserva"
2749             },
2750             "natural/water/reservoir": {
2751                 "name": "Embassament"
2752             },
2753             "natural/wetland": {
2754                 "name": "Aiguamolls"
2755             },
2756             "natural/wood": {
2757                 "name": "Bosc",
2758                 "terms": "Bosc, Forest"
2759             },
2760             "office": {
2761                 "name": "Oficines",
2762                 "terms": "Oficina, Oficines"
2763             },
2764             "office/accountant": {
2765                 "name": "Contable"
2766             },
2767             "office/administrative": {
2768                 "name": "Oficina de tràmits locals",
2769                 "terms": "Oficina administrativa"
2770             },
2771             "office/architect": {
2772                 "name": "Arquitecte",
2773                 "terms": "Arquitecte"
2774             },
2775             "office/company": {
2776                 "name": "Oficines de companyia"
2777             },
2778             "office/educational_institution": {
2779                 "name": "Institució Educativa"
2780             },
2781             "office/employment_agency": {
2782                 "name": "Oficina de treball"
2783             },
2784             "office/estate_agent": {
2785                 "name": "Oficina d'agència immobiliària"
2786             },
2787             "office/financial": {
2788                 "name": "Oficina financera"
2789             },
2790             "office/government": {
2791                 "name": "Oficina governamental"
2792             },
2793             "office/insurance": {
2794                 "name": "Oficina de companyia asseguradora"
2795             },
2796             "office/it": {
2797                 "name": "Oficina d'informàtic/a"
2798             },
2799             "office/lawyer": {
2800                 "name": "Bufet d'advocats"
2801             },
2802             "office/newspaper": {
2803                 "name": "Diari",
2804                 "terms": "Periòdic"
2805             },
2806             "office/ngo": {
2807                 "name": "Oficina d'ONG"
2808             },
2809             "office/physician": {
2810                 "name": "Metge",
2811                 "terms": "Metgessa, Doctor, Doctora"
2812             },
2813             "office/political_party": {
2814                 "name": "Local de partit polític",
2815                 "terms": "Partit polític"
2816             },
2817             "office/research": {
2818                 "name": "Oficines d'R+D"
2819             },
2820             "office/telecommunication": {
2821                 "name": "Oficina de telecomunicacions"
2822             },
2823             "office/therapist": {
2824                 "name": "Terapeuta"
2825             },
2826             "office/travel_agent": {
2827                 "name": "Agència de viatges",
2828                 "terms": "Agència de viatges"
2829             },
2830             "piste": {
2831                 "name": "Pista d'esquí"
2832             },
2833             "place": {
2834                 "name": "Lloc"
2835             },
2836             "place/city": {
2837                 "name": "Ciutat ",
2838                 "terms": "Ciutat, Municipi"
2839             },
2840             "place/farm": {
2841                 "name": "Granja"
2842             },
2843             "place/hamlet": {
2844                 "name": "Llogaret"
2845             },
2846             "place/island": {
2847                 "name": "Illa",
2848                 "terms": "Illa, Illot, Illes, Illots"
2849             },
2850             "place/isolated_dwelling": {
2851                 "name": "Vivenda aïllada"
2852             },
2853             "place/locality": {
2854                 "name": "Indret"
2855             },
2856             "place/neighbourhood": {
2857                 "name": "Barri"
2858             },
2859             "place/suburb": {
2860                 "name": "Districte"
2861             },
2862             "place/town": {
2863                 "name": "Ciutat"
2864             },
2865             "place/village": {
2866                 "name": "Poble"
2867             },
2868             "point": {
2869                 "name": "Punt",
2870                 "terms": "Punt"
2871             },
2872             "power": {
2873                 "name": "Electricitat"
2874             },
2875             "power/generator": {
2876                 "name": "Generador elèctric"
2877             },
2878             "power/line": {
2879                 "name": "Línia elèctrica"
2880             },
2881             "power/minor_line": {
2882                 "name": "Línia elèctrica de baixa tensió"
2883             },
2884             "power/pole": {
2885                 "name": "Piló de línia elèctrica"
2886             },
2887             "power/sub_station": {
2888                 "name": "Subestació",
2889                 "terms": "Subestació"
2890             },
2891             "power/substation": {
2892                 "name": "Subestació",
2893                 "terms": "Subestació elèctrica, Estació elèctrica, Central elèctrica"
2894             },
2895             "power/tower": {
2896                 "name": "Torre de línia d'alta tensió",
2897                 "terms": "Torre d'alta tensió, Torre d'alt voltatge"
2898             },
2899             "power/transformer": {
2900                 "name": "Transformador",
2901                 "terms": "Transformador"
2902             },
2903             "public_transport/platform": {
2904                 "name": "Plataforma"
2905             },
2906             "public_transport/stop_position": {
2907                 "name": "Posició d'aturada"
2908             },
2909             "railway": {
2910                 "name": "Ferrocarril"
2911             },
2912             "railway/abandoned": {
2913                 "name": "Via fèrria abandonada"
2914             },
2915             "railway/disused": {
2916                 "name": "Via fèrria fora d'ús",
2917                 "terms": "Via fèrria abandonada, Via de tren fora d'ús, Via de tren abandonada"
2918             },
2919             "railway/funicular": {
2920                 "name": "Funicular"
2921             },
2922             "railway/halt": {
2923                 "name": "Parada de Ferrocarril"
2924             },
2925             "railway/level_crossing": {
2926                 "name": "Pas a nivell"
2927             },
2928             "railway/monorail": {
2929                 "name": "Monocarril",
2930                 "terms": "Monoraíl"
2931             },
2932             "railway/narrow_gauge": {
2933                 "name": "Ferrocarril de via estreta"
2934             },
2935             "railway/platform": {
2936                 "name": "Andana "
2937             },
2938             "railway/rail": {
2939                 "name": "Via fèrria"
2940             },
2941             "railway/station": {
2942                 "name": "Estació de tren"
2943             },
2944             "railway/subway": {
2945                 "name": "Metro",
2946                 "terms": "Metro, Transport metropolità"
2947             },
2948             "railway/subway_entrance": {
2949                 "name": "Boca de Metro",
2950                 "terms": "Boca de metro, Entrada de metro"
2951             },
2952             "railway/tram": {
2953                 "name": "Tramvia ",
2954                 "terms": "Tranvia, Tram"
2955             },
2956             "relation": {
2957                 "name": "Relació",
2958                 "terms": "Relació"
2959             },
2960             "roundabout": {
2961                 "name": "Rotonda"
2962             },
2963             "route/ferry": {
2964                 "name": "Ruta de ferri"
2965             },
2966             "shop": {
2967                 "name": "Botiga",
2968                 "terms": "Botiga, Comerç"
2969             },
2970             "shop/alcohol": {
2971                 "name": "Botiga de licors",
2972                 "terms": "Licoreria, Botiga de licors"
2973             },
2974             "shop/anime": {
2975                 "name": "Botiga de còmics"
2976             },
2977             "shop/antiques": {
2978                 "name": "Botiga d'antiguitats"
2979             },
2980             "shop/art": {
2981                 "name": "Galeria d'art"
2982             },
2983             "shop/baby_goods": {
2984                 "name": "Botiga per a nadons"
2985             },
2986             "shop/bag": {
2987                 "name": "Botiga d'equipatges"
2988             },
2989             "shop/bakery": {
2990                 "name": "Fleca",
2991                 "terms": "Forn de pa, Panaderia, pastisseria, forn"
2992             },
2993             "shop/bathroom_furnishing": {
2994                 "name": "Botiga de mobles de bany"
2995             },
2996             "shop/beauty": {
2997                 "name": "Botiga de cosmètics"
2998             },
2999             "shop/bed": {
3000                 "name": "Botiga de matalassos"
3001             },
3002             "shop/beverages": {
3003                 "name": "Botiga de begudes",
3004                 "terms": "Licoreria"
3005             },
3006             "shop/bicycle": {
3007                 "name": "Botiga de bicicletes",
3008                 "terms": "Botiga de bicicletes"
3009             },
3010             "shop/bookmaker": {
3011                 "name": "Cusidor de llibres"
3012             },
3013             "shop/books": {
3014                 "name": "Llibreria"
3015             },
3016             "shop/boutique": {
3017                 "name": "Boutique"
3018             },
3019             "shop/butcher": {
3020                 "name": "Carnisseria"
3021             },
3022             "shop/candles": {
3023                 "name": "Botiga d'espelmes"
3024             },
3025             "shop/car": {
3026                 "name": "Concessionari de cotxes"
3027             },
3028             "shop/car_parts": {
3029                 "name": "Botiga de recanvis de cotxe"
3030             },
3031             "shop/car_repair": {
3032                 "name": "Taller d'automòbils"
3033             },
3034             "shop/carpet": {
3035                 "name": "Botiga de catifes"
3036             },
3037             "shop/cheese": {
3038                 "name": "Botiga de formatge"
3039             },
3040             "shop/chemist": {
3041                 "name": "Farmàcia",
3042                 "terms": "Farmàcia"
3043             },
3044             "shop/chocolate": {
3045                 "name": "Botiga de xocolata"
3046             },
3047             "shop/clothes": {
3048                 "name": "Botiga de roba",
3049                 "terms": "Botiga de roba"
3050             },
3051             "shop/computer": {
3052                 "name": "Botiga d'informàtica",
3053                 "terms": "Botiga d'informàtica, Botiga d'ordinadors"
3054             },
3055             "shop/confectionery": {
3056                 "name": "Botiga de llaminadures",
3057                 "terms": "Botiga de dolços, Botiga de caramels, Botiga de Llepolies, Dolços, Llaminadures, Caramels, Llepolies"
3058             },
3059             "shop/convenience": {
3060                 "name": "Botiga d'ultramarins",
3061                 "terms": "Botiga de queviures, Ultramarins, Queviures, Colmado"
3062             },
3063             "shop/copyshop": {
3064                 "name": "Copisteria",
3065                 "terms": "Botiga, fotocòpies, fulls, impressora"
3066             },
3067             "shop/cosmetics": {
3068                 "name": "Botiga de cosmètics",
3069                 "terms": "Botiga de perfums, Cosmètics, Cosmètica, Perfums, Perfumeria"
3070             },
3071             "shop/craft": {
3072                 "name": "Botiga per a les arts plàstiques",
3073                 "terms": "Botiga de manualitats, Manualitats, Arts plàstiques"
3074             },
3075             "shop/curtain": {
3076                 "name": "Botiga de cortines",
3077                 "terms": "Botiga de roba de la llar, Cortines, Coixins"
3078             },
3079             "shop/dairy": {
3080                 "name": "Botiga de productes làctics"
3081             },
3082             "shop/deli": {
3083                 "name": "Botiga de comestibles"
3084             },
3085             "shop/department_store": {
3086                 "name": "Grans magatzems"
3087             },
3088             "shop/doityourself": {
3089                 "name": "Botiga de bricolatge",
3090                 "terms": "Botiga de bricolatge"
3091             },
3092             "shop/dry_cleaning": {
3093                 "name": "Bugaderia",
3094                 "terms": "Tintoreria, Centre de neteja, Neteja, Neteja en sec"
3095             },
3096             "shop/electronics": {
3097                 "name": "Botiga d'electrònica",
3098                 "terms": "Botiga d'electrònica, Botiga de components electrònics"
3099             },
3100             "shop/erotic": {
3101                 "name": "Botiga d'articles eròtics",
3102                 "terms": "sex, shop, sexshop"
3103             },
3104             "shop/fabric": {
3105                 "name": "Botiga de teles",
3106                 "terms": "Botiga de robes, Teles, Robes"
3107             },
3108             "shop/farm": {
3109                 "name": "Estand productiu",
3110                 "terms": "Grades"
3111             },
3112             "shop/fashion": {
3113                 "name": "Botiga de roba"
3114             },
3115             "shop/fishmonger": {
3116                 "name": "Peixateria"
3117             },
3118             "shop/florist": {
3119                 "name": "Floristeria",
3120                 "terms": "Floristeria, Botiga de plantes, Botiga de jardineria"
3121             },
3122             "shop/frame": {
3123                 "name": "Botiga de marcs"
3124             },
3125             "shop/funeral_directors": {
3126                 "name": "Tanatori"
3127             },
3128             "shop/furnace": {
3129                 "name": "Botiga de forns i calderes",
3130                 "terms": "Botiga de forns, Botiga de calderes, Forn, Forns, Caldera, Calderes, Calefacció, Calefactors"
3131             },
3132             "shop/furniture": {
3133                 "name": "Botiga de mobles",
3134                 "terms": "Botiga de mobles, Moblista"
3135             },
3136             "shop/garden_centre": {
3137                 "name": "Centre de jardineria"
3138             },
3139             "shop/gift": {
3140                 "name": "Botiga de regals",
3141                 "terms": "Botiga de regals, Botiga d'objectes de regal"
3142             },
3143             "shop/greengrocer": {
3144                 "name": "Fruiteria"
3145             },
3146             "shop/hairdresser": {
3147                 "name": "Perruqueria"
3148             },
3149             "shop/hardware": {
3150                 "name": "Drogueria"
3151             },
3152             "shop/hearing_aids": {
3153                 "name": "Centre d'audició"
3154             },
3155             "shop/herbalist": {
3156                 "name": "Herborista"
3157             },
3158             "shop/hifi": {
3159                 "name": "Botiga d'alta fidelitat"
3160             },
3161             "shop/houseware": {
3162                 "name": "Botiga de la llar"
3163             },
3164             "shop/interior_decoration": {
3165                 "name": "Botiga d'Interiorisme"
3166             },
3167             "shop/jewelry": {
3168                 "name": "Joieria"
3169             },
3170             "shop/kiosk": {
3171                 "name": "Quiosc de diaris"
3172             },
3173             "shop/kitchen": {
3174                 "name": "Botiga de disseny de cuines"
3175             },
3176             "shop/laundry": {
3177                 "name": "Bugaderia"
3178             },
3179             "shop/leather": {
3180                 "name": "Botiga de cuirs"
3181             },
3182             "shop/locksmith": {
3183                 "name": "Copisteria de claus"
3184             },
3185             "shop/lottery": {
3186                 "name": "Administració de loteria"
3187             },
3188             "shop/mall": {
3189                 "name": "Centre comercial"
3190             },
3191             "shop/massage": {
3192                 "name": "Centre de massatges"
3193             },
3194             "shop/medical_supply": {
3195                 "name": "Farmàcia"
3196             },
3197             "shop/mobile_phone": {
3198                 "name": "Botiga de telefonia mòbil"
3199             },
3200             "shop/money_lender": {
3201                 "name": "Prestamista"
3202             },
3203             "shop/motorcycle": {
3204                 "name": "Botiga de motocicletes"
3205             },
3206             "shop/music": {
3207                 "name": "Botiga de música"
3208             },
3209             "shop/musical_instrument": {
3210                 "name": "Botiga d'instruments musicals"
3211             },
3212             "shop/newsagent": {
3213                 "name": "Botiga de diaris i revistes"
3214             },
3215             "shop/optician": {
3216                 "name": "Òptica"
3217             },
3218             "shop/organic": {
3219                 "name": "Botiga de menjar orgànic"
3220             },
3221             "shop/outdoor": {
3222                 "name": "Botiga per a activitats a l'aire lliure"
3223             },
3224             "shop/paint": {
3225                 "name": "Botiga de pintura"
3226             },
3227             "shop/pawnbroker": {
3228                 "name": "Botiga d'empenyoraments"
3229             },
3230             "shop/pet": {
3231                 "name": "Botiga d'animals"
3232             },
3233             "shop/photo": {
3234                 "name": "Botiga de fotografia"
3235             },
3236             "shop/pyrotechnics": {
3237                 "name": "Botiga d'articles pirotècnics"
3238             },
3239             "shop/radiotechnics": {
3240                 "name": "Botiga d'articles electrònics"
3241             },
3242             "shop/religion": {
3243                 "name": "Botiga d'articles religiosos"
3244             },
3245             "shop/scuba_diving": {
3246                 "name": "Botiga de submarinisme"
3247             },
3248             "shop/seafood": {
3249                 "name": "Marisqueria"
3250             },
3251             "shop/second_hand": {
3252                 "name": "Consigna"
3253             },
3254             "shop/shoes": {
3255                 "name": "Sabateria",
3256                 "terms": "Sabateria, Botiga de sabates, Sabater"
3257             },
3258             "shop/sports": {
3259                 "name": "Botiga d'esports"
3260             },
3261             "shop/stationery": {
3262                 "name": "Papereria"
3263             },
3264             "shop/supermarket": {
3265                 "name": "Supermercat",
3266                 "terms": "Supermercat, Súper, Hipermercat, Híper"
3267             },
3268             "shop/tailor": {
3269                 "name": "Sastreria"
3270             },
3271             "shop/tattoo": {
3272                 "name": "Centre de tatuatges"
3273             },
3274             "shop/tea": {
3275                 "name": "Botiga de te"
3276             },
3277             "shop/ticket": {
3278                 "name": "Venedor de tiquets"
3279             },
3280             "shop/tobacco": {
3281                 "name": "Estanc"
3282             },
3283             "shop/toys": {
3284                 "name": "Botiga de joguines",
3285                 "terms": "Botiga de joguines, Botiga de jocs, Joguineria"
3286             },
3287             "shop/travel_agency": {
3288                 "name": "Agència de viatges",
3289                 "terms": "Agència de viatges"
3290             },
3291             "shop/tyres": {
3292                 "name": "Botiga de pneumàtics"
3293             },
3294             "shop/vacant": {
3295                 "name": "Botiga per ocupar"
3296             },
3297             "shop/vacuum_cleaner": {
3298                 "name": "Botiga d'aspiradors"
3299             },
3300             "shop/variety_store": {
3301                 "name": "Botiga de tot a 100",
3302                 "terms": "Basar"
3303             },
3304             "shop/video": {
3305                 "name": "Botiga de vídeos",
3306                 "terms": "Videoclub"
3307             },
3308             "shop/video_games": {
3309                 "name": "Botiga de videojocs"
3310             },
3311             "shop/water_sports": {
3312                 "name": "Botiga d'esports aquàtics"
3313             },
3314             "shop/weapons": {
3315                 "name": "Armeria"
3316             },
3317             "shop/window_blind": {
3318                 "name": "Botiga de persianes"
3319             },
3320             "shop/wine": {
3321                 "name": "Botiga de vins",
3322                 "terms": "Celler, Licoreria"
3323             },
3324             "tourism": {
3325                 "name": "Turisme",
3326                 "terms": "Turisme, Visita"
3327             },
3328             "tourism/alpine_hut": {
3329                 "name": "Refugi de muntanya"
3330             },
3331             "tourism/artwork": {
3332                 "name": "Obra d'art"
3333             },
3334             "tourism/attraction": {
3335                 "name": "Atracció turística"
3336             },
3337             "tourism/camp_site": {
3338                 "name": "Càmping "
3339             },
3340             "tourism/caravan_site": {
3341                 "name": "Càmping per a caravanes"
3342             },
3343             "tourism/chalet": {
3344                 "name": "Xalet"
3345             },
3346             "tourism/guest_house": {
3347                 "name": "Habitacions de lloguer",
3348                 "terms": "Casa de convidats, convidats, hostes, invitats"
3349             },
3350             "tourism/hostel": {
3351                 "name": "Alberg",
3352                 "terms": "Hostal"
3353             },
3354             "tourism/hotel": {
3355                 "name": "Hotel",
3356                 "terms": "Hotel"
3357             },
3358             "tourism/information": {
3359                 "name": "Informació",
3360                 "terms": "Informació, Oficina d'informació, Punt d'Informació"
3361             },
3362             "tourism/motel": {
3363                 "name": "Motel",
3364                 "terms": "Motel"
3365             },
3366             "tourism/museum": {
3367                 "name": "Museu",
3368                 "terms": "Museu"
3369             },
3370             "tourism/picnic_site": {
3371                 "name": "Àrea de pícnic"
3372             },
3373             "tourism/theme_park": {
3374                 "name": "Parc temàtic"
3375             },
3376             "tourism/viewpoint": {
3377                 "name": "Mirador"
3378             },
3379             "tourism/zoo": {
3380                 "name": "Zoo",
3381                 "terms": "Zoo, Zoològic"
3382             },
3383             "traffic_calming/bump": {
3384                 "name": "Ressalt",
3385                 "terms": "Cavalló, Resalt, Túmul, Reductor, Tope"
3386             },
3387             "traffic_calming/hump": {
3388                 "name": "Esquena d'ase",
3389                 "terms": "Esquena de ruc, Esquena de burro, Esquena de bou, Esquena de toro, Llom d'ase, Llom de ruc, Llom de burro, Llom de bou, Llom de toro, Ressalt, Cavalló, Túmul"
3390             },
3391             "traffic_calming/rumble_strip": {
3392                 "name": "Bandes rugoses",
3393                 "terms": "banda, bandes, rugós, rugoses"
3394             },
3395             "traffic_calming/table": {
3396                 "name": "Pas de vianants de ressalt",
3397                 "terms": "pas de vianants elevat, peató, peatons, pas, vianant, elevat, ressalt, esquena d'ase"
3398             },
3399             "type/boundary": {
3400                 "name": "Límit",
3401                 "terms": "Límit administratiu, Frontera, Vora"
3402             },
3403             "type/boundary/administrative": {
3404                 "name": "Límit administratiu",
3405                 "terms": "Límit administratiu, Frontera"
3406             },
3407             "type/multipolygon": {
3408                 "name": "Multipolígon",
3409                 "terms": "Multipolígon"
3410             },
3411             "type/restriction": {
3412                 "name": "Restricció",
3413                 "terms": "Restricció"
3414             },
3415             "type/restriction/no_left_turn": {
3416                 "name": "Prohibició del gir a l'esquerra",
3417                 "terms": "Prohibit girar a l'esquerra"
3418             },
3419             "type/restriction/no_right_turn": {
3420                 "name": "Prohibició del gir a la dreta",
3421                 "terms": "Prohibit girar a la dreta"
3422             },
3423             "type/restriction/no_straight_on": {
3424                 "name": "Prohibició de seguir recte",
3425                 "terms": "Prohibit continuar recte"
3426             },
3427             "type/restriction/no_u_turn": {
3428                 "name": "Prohibició del gir total",
3429                 "terms": "Prohibit canviar de sentit"
3430             },
3431             "type/restriction/only_left_turn": {
3432                 "name": "Només gir a l'esquerra",
3433                 "terms": "Gir a l'esquerra obligatori"
3434             },
3435             "type/restriction/only_right_turn": {
3436                 "name": "Només gir a la dreta",
3437                 "terms": "Gir a la dreta obligatori"
3438             },
3439             "type/restriction/only_straight_on": {
3440                 "name": "Prohibició de tots els girs",
3441                 "terms": "Prohibit girar, no girs, cap gir, no girar, seguir recte"
3442             },
3443             "type/route": {
3444                 "name": "Ruta",
3445                 "terms": "Ruta"
3446             },
3447             "type/route/bicycle": {
3448                 "name": "Ruta ciclista"
3449             },
3450             "type/route/bus": {
3451                 "name": "Ruta d'autobús",
3452                 "terms": "Ruta de bus, Línia de bus"
3453             },
3454             "type/route/detour": {
3455                 "name": "Desviació"
3456             },
3457             "type/route/ferry": {
3458                 "name": "Ruta de ferri"
3459             },